Está en la página 1de 1

REZO ORULA

ORULA ALA KUELOSIA YEYE ELEMETA KAKO FUMITIUM BATITO BAYE


ASHE BORO ASHE BORANO ORUMILA KULEKUTE KULEQUETE A MI
ASHE.
OGUNDA LA BIODE: NIGARA NIGARA AFORO AFORO, AYERO OMO NIMU,
AMINITA OMO YUMU ATELERI MELERI OKANGARA ONIFE EKU.
MAFEREFUN ONIFE EKU. MAFEREFUN OGGUN Y OBATALA.
REZO: MAFEREFUN ORISHAOKO, MAFEREFUN OZAIN, MAFEREFUN OYA,
MAFEREFUN YEMAYA.
REZO: IO COMO AGUE AGADA COMO NITORUN ODAFOGU OBABODUN.
(IO ES EL CORAL.)

También podría gustarte