Está en la página 1de 1

Gua Docente 2014/15 Escola Politcnica Superior

1 of 1

https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=730&ensenyament=730G05&assignatura=7...

Gua Docente

Curso 2014/15

Escola Politcnica Superior


Inicio | galego | castellano | english | A

Informacin xeral
Servizos e infraestruturas
Calendario acadmico
Outra informacin de interese
Normativa acadmica
Titulacins
Grao
Grao en Arquitectura Naval
Grao en Enxeara en Propulsin e
Servizos do Buque
Grao en enxeara en Tecnoloxas
Industriais
Grao en Enxeara Mecnica
Grao en Enxeara Naval e Ocenica
Mestrado Oficial

Grao en Enxeara Naval e Ocenica


Asignaturas
Fsica 2
Contidos
galego

castellano
Datos Identificativos

Asignatura
Titulacin

2014/15

Fsica 2

Descriptores

Crditos

Ciclo

Perodo

Curso

Tipo

2 cuadrimestre

Primeiro

Formacin bsica

Competencias da titulacin

Resultados de aprendizaxe

Contidos

Planificacin

Metodoloxas

Atencin personalizada

Avaliacin

Fontes de informacin

Temas

Recomendacins
Subtemas

Termodinmica

1. Propiedades Trmicas da Materia


2. Calor e traballo. Primer Principio da Termodinmica.
3. Procesos de Transmisin de Calor
4. Transformacions en sistemas termodinmicos. Aplicacions do
Primer Principio.
5. Reversibilidade dos procesos. Segundo principio da
Termodinmica.
6. Entropa e Caracterizacin de procesos termodinmicos

Interaccions Electromagnticas

7. Campo Elctrico.
8. Potencial Elctrico.
9. Aplicacions Electrostticas.
10. Corrente Elctrica.
11. Magnetosttica. Forzas sobre cargas en movimento.
12. Campos magnticos xerados por correntes.
13. Propiedades magnticas da materia.
14. Induccin electromagntica.
15. Circuitos de corrente alterna

Mestrado Universitario en
Investigacin en Tecnoloxas Navais e
Industriais

1 e 2 Ciclo

730G05006

Grao

Mestrado Universitario en Enxeara


Naval e Ocenica (plan 2012)

Mestrado Universitario en Materiais


Complexos: Anlise Trmica e Reoloxa
(plan 2012)

Cdigo

Grao en Enxeara Naval e Ocenica

Mestrado Universitario en Enxeara


Industrial (plan 2012)

Mestrado Universitario en Fotnica e


Tecnoloxas do Lser

AA|

Enxeeiro Industrial
Enxeeiro Naval e Ocenico

Universidade da Corua - Ra Maestranza 9, 15001 A Corua - Tel. +34 981 16 70 00

01/10/2014 21:52