Está en la página 1de 3

BIZITEGI-BAZTERKETAREN

TRATAMENDUA GIZARTEAN

EL TRATAMIENTO SOCIAL
DE LA EXCLUSIN RESIDENCIAL
Gizarte Politiken Saila
Departamento de Polticas Sociales

PROGRAMA
Ordutegia
08:30 - 08:45
08:45 - 09:15

Gaia

Hizlaria / Erreferentzia
Dokumentazioaren banaketa
Maria Jos Lezertua Inklusio Zerbitzuko
burua
Sara Buesa - Gizarte Politiken Saileko
zuzendaria
Gorka Urtaran Gasteizko alkatea

Jardunaldiaren
INAUGURAZIOA

09:15 - 10:15

AURKEZPENA / Esparru-hitzaldia
Estibaliz Ruiz de Azua
BIZITEGI-BAZTERKETAREN
tratamendua gizartean

10:15 - 10:45
10:45 - 13:00

Atsedenaldia / Kafea
Gaiak / Hizlariak
OSASUN MENTALA eta
bizitegi-bazterketa
GAZTERIA eta bizitegibazterketa
ENPLEGUA,
PRESTAKUNTZA eta
bizitegi-bazterketa

Gotzon Villao
Osakidetza
Oskar Fernndez
Gazteria Zerbitzua
Alfredo Santamara
Sartu lava

BALIABIDEEN KUDEAKETA
bizitegi-bazterketan
Bizitegi-bazterketa eta
IMMIGRAZIOA
ETXEBIZITZA eta bizitegibazterketa

13:00 14:00
14:00 - 14:20
14:20 14:30

Bizitegi-bazterketaren eta bizitegibazterketa egoeran dauden pertsonen


tratamendua hedabideetan

Rocio Vitero / SIDALAVA


3. sektoreak titulartasun publikoko
baliabideak kudeatzea
Sergio Hinojal / BIZITZA BERRIA
3. sektoreak titulartasun pribatuko
baliabideak kudeatzea
Gorka Moreno
Immigrazioaren Euskal Behatokia
Ana Isabel Garca
Alokabide

Mahai-ingurua / Eztabaida
ONDORIOAK
AMAIERA / Itziar Uribetxeberria

Gizarte Politiken Saila


Departamento de Polticas Sociales

Lekua: EUROPA biltzar jauregia


Data: 2015eko azaroaren 10a, asteartea

PROGRAMA
Horario
8:30 8:45
8:45 9:15

Tema

Ponente / Referente
Entrega de documentacin
Maria Jos Lezertua Jefa de Servicio de
Inclusin
Sara Buesa - Directora del Departamento
de Polticas Sociales
Gorka Urtaran

Alcalde del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

INAUGURACIN
de la Jornada

9:15 10:15

PRESENTACIN / Ponencia Marco


Estibaliz Ruiz de Azua
TRATAMIENTO SOCIAL de
la Exclusin Residencial

10:15 10:45
10:45 12:30

Descanso / Caf
Temas / Ponentes
SALUD MENTAL y
Exclusin Residencial
JUVENTUD y Exclusin
Residencial
EMPLEO-FORMACIN y
Exclusin Residencial
GESTIN DE RECURSOS en
la Exclusin Residencial
Exclusin Residencial e
INMIGRACIN
VIVIENDA y Exclusin
Residencial

12:30 13:30
13:30 14:00
14:20 14:30

Tratamiento de la Exclusin Residencial y de


las Personas en Situacin de Exclusin
Residencial (PSER) desde los medios de
comunicacin

Gotzon Villao
Osakidetza
Oskar Fernndez
Servicio de Juventud
Alfredo Santamara
Sartu Alava
Rocio Vitero / SIDALAVA
Gestin de Recursos de Titularidad
Pblica por parte del 3er.Sector
Sergio Hinojal / BIZITZA BERRIA
Gestin de Recursos de Titularidad
Privada por parte del 3er.Sector
Gorka Moreno
Observatorio Vasco de la Inmigracin
Ana Isabel Garca
Alokabide

Mesa Redonda / Debate


CONCLUSIONES
CLAUSURA / Itziar Uribetxeberria

Gizarte Politiken Saila


Departamento de Polticas Sociales

También podría gustarte