Está en la página 1de 46

Dima-Ugarana

Herri
Ikastetxearen
Urteko Plana

2015
2016

Aurkibidea

1. Sarrera eta justifikazioa


3
2. Helburu orokorrak
2.1 Jardueren planifikazioa

12

3. Irakaskuntza-jardueren programa

3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak

18

3.1.1. Antolaketa eta funtzionamenduaren aspektuak

20

3.1.2. Prestakuntza eta garapen profesionala

27

3.2. Irakaskuntza-jarduera osarrien programa

30

4. Eskolaz kanpoko jardueren programa

31

5. Eskolako zerbitzuak

32

6. Ekonomia-kudeaketarako plana

38

7. Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko plana

39

8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena.

43

9. Eranskinak
9.1. OOGren onartze-agiria
9.2. Ikastetxearen plan espezifikoak

44
45

1. Sarrera eta justifikazioa

Helburuen aukeraketarako oinarri eta arrazoiak


Aurten Dima Ugarana HI-ko zuzendaritza taldeak ilusioz eta urte batek ematen duen
esperientziarekin, urteko plana egiteari ekin diogu.
Helburuak zehazterako orduan ikastetxeko dokumentuetan, agente ezberdinen memoria eta
proposamenetan planteatzen diren hobekuntzak eta lan ildoak hartu ditugu kontuan.
Dima Ugarana HIaren tamaina eta ezaugarriak kontuan harturik, aukera daukagu hainbat ekintza,
proiektu eta jarduera aurrera eramateko.
Ezin aipatu barik utzi jasangarritasunaren bidean eskolak hartu dituen konpromiso eta bideak,
EA21 proiektuan gerora ikusiko den moduan, egiten diren eta sistematizatuta dauden ekintzen
kopuru eta emaitzetan nabarituko den bezala.
Iaz eskola jasangarriaren bandera beste lau urtetarako eman ziguten. Horrek egiaztatzen du
eskolak bere garapenea eta jasangarritasunean egiten duen apostua.
Aktibatu+ erankundearen eskutik jasangarritasunean oinarrituta ere, energia kontsumoa
murriztu eta eskolako ohiturak hobetzearren, eskolak berriro ere GAP saria jaso zuen.
Bide horretan jarraitzeko asmotan aurten ere lan horri ekingo diogu.

Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak

bai
Klaustroa

Batzorde pedagogikoa

Proiektuen arduradunak

Zikloetako koordinatzaileak

Ikasleria

Familien ordezkariak

Zuzendaritza taldea
Beste batzuk (langileak)

X
x

ez

zer-nola
Klaustroko akten bidez
Memoriak
Inkesten bidez
Batzordeko akten bidez
Memoria
Batzordeko akten bidez
Memoria
Batzordeko aktak
Memoria
Geletako batzarrak
Inkesten bidez
Batzarretako aktak
Inkesten bidez
Batzar orokorraren bidez
Memoria
Jarraipen batzarrak

Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak.Plana konfiguratzeko


ekarpen eta faktore ezberdinen laburpena hurrengoa da:
AGENTE EZBERDINEN EKARPENAK
3

FAMILIAK

GALDERAK
1-Oro har ikastetxeko funtzionamenduari
buruz duzun iritzia
2-Zuen seme alabak ikastetxean jasotzen
duen irakaskuntza eta formazioa
3-Zuen seme alabak ikastetxean jasotzen
duen tutoretza eta atentzioa
4-Tutorearekin duzun harremana eta
jasotzen duzun arreta eta atentzioa
5-Ikastetxean egiten diren ekintzen
inguruko iritzia
6-Ikastetxean egiten diren proiektuen
inguruko iritzia
7-Ikastetxeko jantokiari buruzko iritzia
8-Ikastetxeko garraioari buruzko iritzia
9-Zuzendaritzako gestioaren inguruan
duzun iritzia

1
0 0%

2
2 11.8%

3
9 52.9%

4
6 35.3%

4 23.5%

3 17.6%

10 58.8%

0 0%

5 29.4%

3 17.6%

9 52.9%

0 0%

0 0%

11 64.7%

6 35.3%

0 0%

0 0%

0 0%

5 29.4 %

12 70.6%

0 0%

2 11.8 %

9 52.9 %

6 35.3 %

0 0%
0 0%
0 0%

6 40%
1 9.1%
1 5.9 %

5 33.3%
5 45.5%
11 64.7 %

4 26.7%
5 45.5%
5
29
.4 %

1.Harremanen inguruan duzun iritzia, ikasleen artekoa, irakasle familien artekoa, zuzendaritza
taldearena, langileak (garraio,jantoki, garbiketa)...
-Orokorrean oso ondo baloratzen dugu ikastetxearen funtzionamendua.
-Kanpotik ikusten den eskola giroa irakasleen artean, langileak.. ona dela ematen du.
-Familia eta tutoreen arteko harremana ezin hobea da, beti laguntzeko prest agertu dira behar izan
ditugunean.
-Ikasleen arteko harremanek kezkatzen naute gehien. Jarrera ezegokiak ikusi izan dira patioan eta.
Zelan arteztu?? Danon inplikazioa ezinbestekoa da. (gatazken aurrean ezin da ezikusiarena egin,
beti ez..) ikasleen arteko eta ikasleek langileekin dituzten harremanak kexkatzekoak dira, gure
ustez neurri zuzentzaile gogorragoak beharko lituzkete eta familien inplikazio gehiago.
-Hobetu beharra
2.Zer da ikastetxean ondoen baloratzen duzuna?
-Hurbiltasuna.
-Irakasleen inplikazioa baloratzekoa da, eta eskertzekoa (tailerrak, irteerak, egonaldiak,
jardunaldiak...)
-Ikasleek material desberdin ugari erabiltzen dituztela.
--Desberdintasunik ez egitea ikasleen artean.
Txikia,bizia eta parte hartzailea.
-Urtero gauzak hobetzen ahalegintzea danon hobebeharrez bai ikaskuntza zein zaintza zein garraioa
zein informazio aldetik.
-Neurri handian eskola euskaraz bizi dela eta ekintza osagarri asko egiten direla eta hau oso
aberasgarria da umeentzat.
3-Zein da ikastetxearen hutsunerik nabarmenena?
-Jarrera eta portaera desegokiak zuzentzeko hartzen diren neurri zuzentzaileak, gurasoak, umeak,
irakasleak eta inplikatuta egon den edo diren pertsonen artean hartu beharko litezkeela uste dogu,
gurasoak zer gertatu dan heldu batengandik jakin behar dutela uste dogu, eta ez inplikatutako
umearengandik. Eta gainera, eskolako neurri zuzentzaileez gain, kasu askotan, gurasoek eurek be
beste neurri batzuk hartzeko konpromezua hartu beharko leukiela pentsetan dogu.
-E-mailez jasotzen dugun informazioa egun batzuk arinago bidaltzea.
-Espazioa, espazio aldetik justu edo eskaz egotea. Leku falta. gela txikiak. ume asko gela
bakoitzean. Komunikazioa familiekin hobetu beharko liteke, sarritan eskola zertan dabilen oso argi
ez daukagu, ez dakigu zer den eskolako ekimena, udalena, nor antolatzen dau... Batzordeen
eraginkortasunari buelta bat eman beharko genioke, zertarako, noiz bilduko gara.
-Etxeko lanak benetan beharrezkoak dira? Etxerako lanei buelta bat eman, bateratu, hausnartu
zertarako eta kopurua.
-Euskararen erabilera gutxitu egin dala , erdaraz ibilten dira askotan
4

-Elkarbizitza: errespetua, arauak.... proiektuei garrantzia handiagoa eman


4-Ez dagoen edo egiten ez den... zer gauza nahiko zenuke?
-Gurasoen parte hartzea geletan. Talde elkarreragileak.....
-Harrera planak ikasleekin kurtso hasieran 3 egun intensiboan. Talde kohesioa lantzeko.
-Jantokia beste modu batean antolatu: maila desberdinetako ikasleak mahaitan nahastuta haien
artean laguntasuna emateko eta bazkaltzen emateko.
-Tutoreekin erlazio handiagoa, maizago batzea. Gelaz gelako batzar gehiago, taldea nola doan
jakiteko, zer arazo dituzten aztertzeko, irakasle eta beste gurasoen iritzi eta kexkak entzuteko eta
guztion artean neurriak hartzeko.
-Guraso eta ikasleen arteko bazkaria kurtso bukaerako jai bat antolatuta.
-Nire ustez jantokiko eta garraiko zaintzaileak, kalean daudenean, lan hori hobetu beharko
litzateke. Ez dakit zein dan arazoa... zaintzaileak kontrol gutxi, umeak errespetu gutxi..
-Laguntza ume guztiei ez bakarrik flojo dabizenei. Ez da erraza baina hori falta eskola guztietan
-Ikasleak IKTetan gehiago trebatzea eta beraien eguneroko lanean murgilduta izatea.
-Arrastietan komunen bat zabalik egotea, mesedez!!
FAMILIEN EKARPENAK:
1.Ikasleen arteko harremanek kezkatzen naute gehien. Jarrera ezegokiak ikusi izan dira patioan-eta. Zelan arteztu?? Danon
inplikazioa ezinbestekoa da. (gatazken aurrean ezin da ezikusiarena egin, beti ez.. Ikasleen arteko eta ikasleek langileekin
dituzten harremanak kexkatzekoak dira, gure ustez neurri zuzentzaile gogorragoak beharko lituzkete eta familien inplikazio
gehiago.
2- Hurbiltasuna, Irakasleen inplikazioa eta eskola txikia,bizia eta parte hartzailea.
3- Espazioa, espazio aldetik justu edo eskaz egotea. leku falta. gela txikiak. ume asko gela bakoitzean.
4- Batzordeen eraginkortasunari buelta bat eman
5- Euskararen erabilera gutxitu egin dala
6- Ikasleak IKTetan gehiago trebatzea
7- laguntza ume guztiei ez bakarrik flojo dabizenei. Talde elkarreragileak.....
8- Jantokia eta garraioa

IKASLEAK (LH1-6)

1-Gure ikastetxean zer hobetu beharko genuke?


-Eskola (gelan leku gehiago izatea) eta jolas leku handiagoa.
-Patioko espazioa zehaztu. Barrakoien lekuan nagusientzat kolunpioak jarri, frontoi inguruan
jolasak, Iturri bat egotea, Leku bat bizikletak ipinteko.
-Apurtuta dauden hormak berriro margoztu
- Inguruak garbi eukitzea,
- Portaera hobetzea, jarrerak. Elkarrenganako errespetua. Haserreak bideratzea
-Futbol zelaia eta sareak porterietan.
-Komunetan papera egotea
2- Zer gustatuko litzaizuke egitea kurtso honetan?
-Gelak handitu
-Hilean behin eskola guztiak jolasak egitea.
-Ordenagailuak ondo funtzionatzea.
-Lanak ordenagailuz egitea
-heziketa fisikoko saio gehiago izan.
3- Kurtso honetan zer eskatuko zenioke eskolari kontuan har dezan?
-Danok elkar errespetatzea
-Patioaren antolakuntza: handiagoa izatea, jolas gehiago egotea, kolunpioak nagusientzat
-Psikogela txikientzat bakarrik ez izatea
-Patio batetik bestera joateko bidea hobetu (potxingoa egiten da)
-Ekintzak adinaren arabera egitea
4- Zer da gehien eta gutxien gustatzen zaizuna gure eskolatik?
5

-Gehien jolastutea eta arbela digitala (liburuak, bideoak ikusi, musika entzun) soinketa, patio eta
ordenagailua, irteerak, etxetik kanpo lo egitea, irakasleak, egiten ditugun ekintzak, igerilekura
joatea, egonaldiak
-Gutxien janaria eta jantokia, etxerako lanak, udako etxerako lanak, jantokiko mahaietan jartzeko
tamainak kontutan izatea, irakasleak bronka botatzea,
IKASLEEN EKARPENAK:
1-Patioaren berrantolaketa
2-Danok elkar errespetatzea
3-Patioko jolasak antolatzea hilean behin
4-Psikogela erabiltzeko aukera izatea
5-Jantokiko funtzionamendua hobetu
6-Ekintzak adinaren arabera egitea

IRAKASLEAK

1-Ikastetxearen funtzionamendu orokorra


-Ekintzen antolakuntzari denbora gehiago eman ikasleengana hobeto heltzeko.
2-Ikasleekiko harremanak
-Jarrera desegokien aurrean eskolako protokoloa jarraitu eta irakasle guztiok modu berean jokatu.
-Ikasleak gehiago entzuten saiatu beharra.
3-Familiekiko harremanak
-Korreoz zein ahoz bidaltzen diren mezuak argiak eta beharrezkoak izatea.
4-Ikastetxeko proiektuak
- Proiektuak arduradunenak ez ezik, eskolako partaide guztionak direla sentitu
-Proiektu bakoitzak eskatzen dituen ekintza kopurua begiratu eta zehaztu
5-Ikastetxeko ekintza osagarriak: irteerak
-Ekintza asko izanik, eskolatik kanpo datozen gehigarriak hobeto planifikatu inolako lan karga
suposatu ez dezaten eta gure programan txertatu.
-Ekintza guztiek B plana izatea.
-Hirugarren hiru hilabetean ekintza gutxiago
6-Zuzendaritza taldea
-Ikasleekin harreman gehiago izan.
-Klaustroak hobeto planifikatu beharra.
7-proiektuetako arduradunak
8-Zure lana/konpromisoa tutoretza edo espezifiko moduan
Koordinazioa, eguneroko lanaren ikuspegi orokorra izateko
9-Beste zer edo zer esan nahi ba duzu
Uneoro harremanak zaindu, arduratu
IRAKASLEEN EKARPENAK:
1. -Ekintzen antolakuntzari denbora gehiago eman ikasleengana hobeto heltzeko.
2. -Jarrera desegokien aurrean eskolako protokoloa jarraitu eta irakasle guztiok modu berean
jokatu.
3. -Ikasleak gehiago entzuten saiatu beharra.
4. -Proiektuak arduradunenak ez ezik, eskolako partaide guztionak direla sentitu
5. Proiektuetako batzordeak bultzatu beharra.

IKASTETXEKO LANGILEEN EKARPENAK:


1-Portaera eta jarrerak hobetu,bai jantokian zein zaintza orduetan.
2-Garraioko ibilbideen kontrola egin autobusaren pasoa bermatzeko.
.

ZUZENDARITZA TALDEAREN EKARPENAK:


1.Irakasleriaren eta ikasleriaren ongizatea bermatuko duen lanarekin jarraitu.
2.Herriko erakundeekin koordinazioak sistematizatu.
3.Ikasleriaren arlo pedagogikoa sakontze eta indartze aldera, tresnak eta baliabideak irakasleriaren
eskuetan jarri hauek formatuz eta etengabeko jarraipen bat eginez.

14-15 IKASTURTEKO MEMORIA


2014-2015 ikasturteko helburuen lorpen maila:

1.HELBURUA: ELKARBIZITZA,JARRERA-HARREMANAK ERA EGOKIAN BIDERATU, KONPROMISO ETA ONDORIOAK


ADOSTU ETA ZEHAZTU KOMUNITATEKO PARTAIDE GUZTIEN ARTEAN.
1.1.Ikasleen arteko jarrera bortitzak, komentario sexistak eta indarkeriazko joerak ekidin eta harremana
hobetu.
1.1.1.Portaeraren inguruan hausnarketa bultzatu.
1.1.2 konpromisoak hartu eta ondorioak zehaztu.
Hobekuntza proposamenak
-Arazoen aurrean jokatzeko arauak ondo zehaztu.
-Kurtso hasieran, irakasle guztiei AJAn idatzita daukaguna helarazi.
1.2.Jantokiko jarrera hobetu.
1.2.1 Asanblearen bitartez, jantokiko arauak zehaztu.
1.2.2.Jarraipen zehatza egin
1.2.3.Langileekin koordinazioa sistematizatu
Hobekuntza proposamenak
-Zehaztu zer espero dugun jantokitik, zein den jarrera egokia jantokian.
-Jagoleek, eskolak zehaztutako arauak edo jokatzeko modu guztiak bete
1.3.Hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko plana egin
1.3.1 Eskolako puntu beltzak behatu.
1.3.2 Gune beltzak sahiesteko konpromisoak hartu.
Hobekuntza proposamenak
-Patioaren berrantolaketari buelta bat eman eta martxan jarri
2. HELBURUA: IKASLEEN KOMUNIKAZIO GAITASUNAK BERMATZEKO PROZESUAN HIZKUNTZA PROIEKTUA
ZEHAZTEN JOAN.
2.1.Hizkuntza proiektuaren barnean neurri, bitarteko eta erabakiak komunitatearekin adostu.
2.1.1 OOG eta herriko eragile ezberdinekin hizkuntzen arloan hausnarketa, proposamen eta erabakiak
Hobekuntza proposamenak
- Batzordeak indartu.
-OOGari garrantzi gehiago eman eta iraunkorra premietarako bakarrik erabili.
2.2 Euskararen erabilera areagotu
7

2.2.1 Jolasorduan jolas bideratuak antolatu hizkuntzaren erabilera bermatzeko.


2.2.2 Normalkuntza planean dauden ekintzak aurrera eraman.
Hobekuntza proposamenak
-Hizkuntza bermatzeko jolasak bideratu behar dira
-Euskararen garrantziaz jabetu eta gure ondarea zaintzearen garrantzi eta sentimentua handitu.
2.3.Hezkuntza agenteekin elkarlana bideratu eta koordinatu
2.3.1. Eskola-Udala koordinazioa
2.3.2. Eskola -Guraso Elkartea koordinazioa
2.3.3. Eskola- hezkuntza eragileekin koordinazioa
2.3.4. Plangintzak adostu, koordinatuhobetze proposamenak egin.
Hobekuntza proposamenak
-koordinazioak sistematizatu datak zehaztuz.
3. HELBURUA: LIDERGO PEDAGOGIKOA
3.1.Lerro metodologikoa uneoro hausnartu eta aztertu, eta geletan hobekuntza didaktikoak sustatu
3.1.1 Irakurketa eta idazketa indartzeko talde lanak, bikoizketakbideratu
3.1.2.Lan didaktikoa eraginkortasunez bideratzeko formazio eta prestakuntza ildoak areagotu,testu genero
ezberdinak landu, sekuentzia didaktikoak landu eta txertatu
Hobekuntza proposamenak
-Testu generoak mailakatu ikasketa mailaren arabera.
-Idazketa indartzeko idazketa tailerrean landutakoa klaustroari helarazi.
3.2.Ikastetxeko aniztasun plana egin
3.2.1 Aurreko ikasturtean ikasgaien bat gainditu gabe dutenei PIREa egin.
3.2.2 Hiruhilabetero laguntza jasotzen duen ikasleen jarraipena egin.
3.2.3 Irakasleen arteko koordinazioa
Hobekuntza proposamenak
-Ikasle guztiei laguntzak bermatu eta laguntza horien jarraipen zehatza eta berrantolaketa behar den
kasuetan.
3.3.Teknologia berrien erabilera ikastetxeko eguneroko jardueretan sustatu eta sistematizatu.
3.3.1 Gaur egungo mundua ulertzeko beharrezkoa den teknologia berriak ezagutu eta erabili.
3.3.2 Mekanografiaren oinarrizko nozioen ezagutza.
Hobekuntza proposamenak
-Astean baten maila bakoitza ordenagailu gelara doala ziurtatzea
-HH-ko ikasleek astean baten arbela digitalarekin manipulazioa eta esperimentazioa.
3.4 Eskolako antolakuntza eta funtzionamendurako hausnarketak
3.4.1 Bilera orokor eta geletako bileren hausnarketa eta hobekuntza.
3.4.2 Ebaluazio txostenen hausnarketa
Hobekuntza proposamenak
-Ebaluazio txostenen hausnarketa eta digitalizazioa.
-Bilera orokorrari beste forma bat eman. Gidaren azalpenetik haratago joan.
4. HELBURUA: ESKOLA INKLUSIBO ETA JASANGARRIAREN BIDEAN URRATSAK EMATEN JARRAITU.
4.1.Ikasleen parte hartzea zein kudeaketa arlo barrietara zabaldu.
4.1.1.Zenbait jardueraren antolaketa eta kudeaketa; asanbladak
Hobekuntza proposamenak
-Ikasleekin egiten diren ekintzen balorazioa eta hausnarketa bai irakasleen partetik zein ikasleen partetik.
Ekintzen balorazioa txantiloi batean jaso.
4.2.Pertsonenganako bazterketa motak ekiditeko konpromiso eta ardurak hartzen jarraitu
4.2.1 Balioak lantzen programa ezberdinak martxan ipini (mankomunitatea, identitatea lantzen)
Hobekuntza proposamenak
-LH-ko maila guztietan NAHIKO programa aurrera eraman.
-Mankomunitatearekin harremanetan jarraitu eta arazoen aurrean beraien laguntza eskatu.
8

4.3 Ikastetxearen giroa mantentze aldera, lanean jarraitu


4.3.1.Elkarbizitza proiektutik hileroko jarrera lanketa: sarrerak eta irteerak zaindu, pasabidetik oinez eta ez
korrika
4.3.2 Jolasorduan jolas bideratuak martxan jarri baloreak lantzeko.
Hobekuntza proposamenak
-Hileroko Jarrera berriak zehaztu eta aplikatu.
-Patioaren berrantolaketa bukatu eta martxan jarri.
5. HELBURUA: ESKOLAREN EGOKITZAPEN ETA HANDITZEA
5.1.Eskola kanpoko instalazioak erabilgarri eta txukun mantendu
5.1.1 kolunpiotako lurra egokitu
5.1.2. Eskolako jolastokiaren egoera errebisatu eta auzolanean egokitu
Hobekuntza proposamenak
-Eskolako patioa auzolanean egoera egokian jartzea.
5.2.Eskola handitzeko prozesuan egokitasunez bideratzeko erakundeekin harremana, koordinazioa eta pausu
zehatzak eman.
5.2.1 Eskola handitzearen gaiarekin udala, eskola eta Hezkuntza Sailarekin koordinazioa.
5.2.2 Eskolako sarrera batean aterpea egitea
Hobekuntza proposamenak
-Eskola handitzeko proiektua bideratu eta gauzatu dadin instituzioekin harremanak mantendu

2014-2015 IKASTURTEKO MEMORIAREN EKARPENAK:


1- ELKARBIZITZA,JARRERA-HARREMANAK ERA EGOKIAN BIDERATU, KONPROMISO ETA ONDORIOAK ADOSTU ETA ZEHAZTU
KOMUNITATEKO PARTAIDE GUZTIEN ARTEAN.
-Arazoen aurrean jokatzeko arauak ondo zehaztu.
-Kurtso hasieran, irakasle guztiei AJAn idatzita daukaguna helarazi.
-Zehaztu zer espero dugun jantokitik, zein den jarrera egokia jantokian.
-Jagoleek, eskolak zehaztutako arauak edo jokatzeko modu guztiak bete
-Patioaren berrantolaketari buelta bat eman eta martxan jarri
2- IKASLEEN KOMUNIKAZIO GAITASUNAK BERMATZEKO PROZESUAN HIZKUNTZA PROIEKTUA ZEHAZTEN JOAN.
-Batzordeak indartu.
-OOGari garrantzi gehiago eman eta iraunkorra premietarako bakarrik erabili.
-Hizkuntza bermatzeko jolasak bideratu behar dira
-Euskararen garrantziaz jabetu eta gure ondarea zaintzearen garrantzi eta sentimentua handitu.
-koordinazioak sistematizatu datak zehaztuz.
3- LIDERGO PEDAGOGIKOA
-Testu generoak mailakatu ikasketa mailaren arabera.
-Idazketa indartzeko idazketa tailerrean landutakoa klaustroari helarazi.
-Ikasle guztiei laguntzak bermatu eta laguntza horien jarraipen zehatza eta berrantolaketa behar den kasuetan.
-Astean baten maila bakoitza ordenagailu gelara doala ziurtatzea
-HH-ko ikasleek astean baten arbela digitalarekin manipulazioa eta esperimentazioa.
-Ebaluazio txostenen hausnarketa eta digitalizazioa.
-Bilera orokorrari beste forma bat eman. Gidaren azalpenetik haratago joan.
4-ESKOLA INKLUSIBO ETA JASANGARRIAREN BIDEAN URRATSAK EMATEN JARRAITU.
-Ikasleekin egiten diren ekintzen balorazioa eta hausnarketa bai irakasleen partetik zein ikasleen partetik. Ekintzen balorazioa
txantiloi batean jaso.
-LH-ko maila guztietan NAHIKO programa aurrera eraman.
-Mankomunitatearekin harremanetan jarraitu eta arazoen aurrean beraien laguntza eskatu.
-Hileroko Jarrera berriak zehaztu eta aplikatu.
-Patioaren berrantolaketa bukatu eta martxan jarri.
5- ESKOLAREN EGOKITZAPEN ETA HANDITZEA
-Eskolako patioa auzolanean egoera egokian jartzea.
-Eskola handitzea gauzatu dadin instituzioekin harremanak mantendu proiektua bideratu dadin.

2012-13 IKASTURTEKO EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA


9

2014-2015 ikasturtean egindako frogen emaitzak oraindik ez dira eskolara heldu. Heltzen
direnean, aztertu, gurasoak jakinaren gainean jarri eta hobekuntza planari ekingo zaio.
Bitartean 2012-2013 ikasturtean egindako frogen hobekuntza plana daukagu. (dokumentuari
atxikitzen zaio).

2014-15 IKASTURTEKO IKASLEEN EMAITZAK

1-Ikuskaritzatik agindutako ikasleen emaitzen dokumentua aztertzen da eta hobetze neurria


ikastetxearen aportazio zein geletako funtzionamendutik bideratzea ebazten da.

ZUZENDARITZA PROIEKTUA

1-Ikastetxeko proiektuekin (EA21, Elkarbizitza eta Hezkidetza, Normalkuntza, Ikasle euskaldun


eleaniztunak eta IKT) jarraitu, sendotu eta garatu.
2.- Lidergo pedagogikoan lerro metodologikoak aztertu eta hobekuntza didaktikoak egin.
Eskolako baliabideen erabilera eraginkorra bultzatu.
3.-Ikastetxeko ANIZTASUN plana egin.
4.-Teknologia berrien erabilera ikastetxeko eguneroko jardueran.

ANTOLAMENDU ETA JARDUERA ARAUDIA (AJA)

1-Elkarbizitza eta hezkidetzan harreman osasuntsuak helburu izanik, komunikazio irekia eta arau
ezberdinak kudeatzeko plangintza aurrera eramatea.
2-AJAren berrikuspena

PLANA EGITEKO PROZEDURA ETA LAN-METODOLOGIA


Ekarpenenak kontuan hartuta, lehentasunak zehaztu dira.
1.Irakasleri eta ikasleriaren ongizatea bermatuko duen lanarekin jarraitu.
2.Herriko erakundeekin koordinazioak sistematizatu.
3.Ikasleriaren arlo pedagogikoa sakontze eta indartze aldera, tresnak eta baliabideak irakasleriaren
eskuetan jarri hauek formatuz eta etengabeko jarraipen bat eginez.
4.Ikasleak gehiago entzuten saiatu beharra.
5.Proiektuetako batzordeak bultzatu beharra. Arduradunenak ez ezik, eskolako partaide guztionak
direla sentitu.
6.Patioaren berrantolaketa eta patioko jolasak antolatzea hilean behin.
7.Ikasleen arteko harremanak. Jarrera ezegokiak. Zelan arteztu?? Danon inplikazioa ezinbestekoa
da. (Gatazken aurrean ezin da ezikusiarena egin, neurri zuzentzaile gogorragoak beharko lituzkete
eta familien inplikazio gehiago. Danok elkar errespetatzen ikasi beharra. Jarrera desegokien aurrean
eskolako protokoloa jarraitu eta irakasle guztiok modu berean jokatu.
8.Espazioa, espazio aldetik justu edo eskaz egotea. leku falta. gela txikiak. ume asko gela
bakoitzean.
9. Euskararen erabilera gutxitu egin dala
10.Ikasleak IKTetan gehiago trebatzea
11. laguntza ume guztiei ez bakarrik flojo dabizenei. Talde elkarreragileak.....
12.Jantokia eta garraioa: funtzionamendua hobetzen jarraitu
13.Elkarbizitza eta hezkidetzan harreman osasuntsuak helburu izanik, komunikazio irekia eta arau
ezberdinak kudeatzeko plangintza aurrera eramatea.
14.Ikastetxeko ANIZTASUN plana egin.
15.AJAren berrikuspena

10

Lehentasunak aztertu ondoren helburuak zehaztu dira.


2. Helburu orokorrak
Iturburuak
Helburuaren formulario zehatza:
1. BIZIKIDETZA
-Ikasleen arteko jarrera ez egokiak ekidin eta harremana hobetu.
-AJA berrikusi.
-Hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa lantzeko plana egin

2. LIDERGO PEDAGOGIKOA

-Ikasle guztiei laguntzak bermatu eta laguntza horien jarraipena eta


behar den kasuetan berrantolaketa
-Teknologia berrien erabilera ikastetxeko eguneroko jardueran.
-Euskararen erabilera indartu
-Jasangarritasunean hezten jarraitu
-Irakasleriaren formazioa

-Ikastetxeko ANIZTASUN plana egin.


3. PARTAIDETZA

-Eskolako informazioa
-Gurasoek eskolako proiektuetako batzordeetan parte hartzea
-Ikasleak gehiago entzun
-Herriko eragileekin koordinazioa

4. ESKOLAKO ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUAREN


HOBEKUNTZAN URRATSAK EMATEN JARRAITU.
-Patioaren berrantolaketa

Kontuan
hartu diren iturburuen aspektu zehatzen
-Garraio zerbitzua hobetu
identifikazioa
eta deskribapena
eta eragina duten
-Jantokiko zerbitzua
hobetu
ikastetxearen
esparruak
-Irakasleriaren antolakuntza eta funtzionamendu egokirako urratsak

hezkuntza proiektua

plan estrategikoa

zuzendaritza proiektua

curriculum proiektua

AJA

hobekuntza plana

urteko memoria

emaitza akademikoak

ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak

adm. eta zerb. proposam.

beste barne agente batzuk

hezkuntza administrazioa

kanpoko agenteak

beste batzuk

ematen jarraitu.
-Eskola handitzea gauzatu dadin instituzioekin harremanak mantendu
proiektua bideratzeko.

Helburu bakoitzaren iturburua zehaztea:


1.Familien proposamena, eskolako aginte organu eta eragileak, beste
barne agente batzuk (mankomunitatea), memoria, irakasleriaren
proposamena eta zuzendaritza proiektua.
2.-Hezkuntza proiektua, curriculum proiektua, memoria, irakasleriaren
proposamena, hobekuntza plana eta emaitza akademikoak.
3.-Hezkuntza proiektua, curriculum proiektua, eskola eta kanpoko
agenteak, eta urteko memoria.
4.- Hezkuntza proiektua, curriculum proiektua, eskola eta kanpoko
agenteak, eta urteko memoria.
5.- Ikasleriaren proposamena, familien proposamena, irakasleriaren
proposamena, memoria, AJA, hezkuntza administrazioa, beste barne
agente batzuk (udala) eta zerbitzu langileak.

11

2.1 Jardueren planifikazioa


1. HELBURUA: BIZIKIDETZA
Jarduerak

1.1.Ikasleen arteko jarrera ez egokiak ekidin eta


harremana hobetu.
1.1.1.Portaeraren inguruan hausnarketa bultzatu.
1.1.2 konpromisoak hartu eta ondorioak zehaztu.
1.1.3 Danok elkar errespetatzea
1.1.4 Jarrera desegokien aurrean eskolako protokoloa
jarraitu eta irakasle guztiok modu berean jokatu.
1.2.AJA berrikusi.
1.2.1 AJAren irakurketa eta hausnarketa
1.2.2 Eskolako langile guztiok arazoen aurrean
jokatzeko arauak bete.

Arduradunaagenteak

Denboralizazio
a

Baliabideak

Ebaluazioa: adierazleak

-Zuzendaritza
taldea
-Irakasleak

Ikasturte osoan

-Ikasleen ekintzen balorazioa


txantiloia betez.
-AJA
-Tutoretza programazioa
-NAHIKO programa
-Balioak lantzeko programa
didaktikoa

-Jarrera egokiak
-Geletan adostutako arauen betetze maila
-Adostutako pauta kopurua
-Zenbat pauta, balio, bereganatu dituzten
ikasleek

-Zuzendaritza
taldea
-Batzordekideak
-Irakasleak

Ikasturte osoan

-AJA
-Batzordeak
-Aktak

-Batzordeetako aktak
-Hileroko jarreren ebaluazio akta

-Zuzendaritza
taldea
-Batzordekideak
-Irakasleak
-Mankomunitatea

Ikasturte osoan
Mankomunitate
koekin 2.
hiruhilabetean

1.2.3 Bizikidetza batzordea sortu (irakasleena,


gurasoena,ikasleena)
1.2.4 Gurasoen inplikazioa
1.2.5. Hileroko jarrera berriak zehaztu eta aplikatu.
1.3.Hezkidetza eta genero indarkeriaren prebentzioa
lantzeko plana egin
1.3.1. Hezkidetza batzordea sortu (irakasle,
guraso,ikasle)
1.3.2. Mankomunitatearekin harremanetan jarraitu
1.3.3. LH-ko maila guztietan NAHIKO programa
aurrera eraman.

-Mankomunitateko materiala
-Hezkidetza plana
-NAHIKO programa
-Tutoretza plana
-Unitate didaktikoak
-AJAn zehaztutako arazoak
kudeatzeko pautak

-Arazoak daudenean mankomunitateari


laguntza eskatu.
-Hezkidetza planaren egitea eta onarpena
-Hezkidetzako planean dauden ekintzak
burutzea

1.3.4 Hezkidetza planean proposatzen diren ekintzak

12

burutu

2. HELBURUA: LIDERGO PEDAGOGIKOA

Jarduerak

2.1 Ikasle guztiei laguntzak bermatu eta laguntza


horien jarraipena eta behar den kasuetan
berrantolaketa

Arduradunaagenteak
-Aholkularia
-Zuzendaritza
taldea
-Tutoreak

Baliabideak

Ebaluazioa. adierazleak

-Ikasturte osoan
-Astero 3 saio
-Kanpoko
aholkularitza
saioak

-Ikas komunitatearen
inguruko formazioa
-Ikas komunitatearen web
orriko informazioa
-Aurre ebaluazio orriak

-Hobekuntzarako proposamen kopurua


-Ebaluazio aktak
-Ikasleen emaitzak

-Tutoreak
-IKT arduraduna

-Ikasturte osoan

-Ordenagailuak
-IKT materiala
-Mintegietan jasotako
materiala
-Alternatibako
programazioa

-Ikasleen ezagutza maila


-Egindako lanak
-Ikasleen trebezia ordenagailuan

-Irakasleak
-Normalkuntza
arduraduna

-Ikasturte osoan

-Jolasen bilduma
-Agenda

-Erabilitako estrategia kopurua


-Hizkuntzaren erabilera

2.1.1 Talde elkarreragileak martxan jarri


2.1.2 Ebaluazio bakoitzean aurre ebaluazioak egin

2.2. Teknologia berrien erabilera ikastetxeko


eguneroko jardueran.

Denboralizazio
a

2.2.1 Ikasleak IKTan trebatzea


2.2.2 Gela bakoitza astean behin informatika gelara
joatea
2.2.3 HHko ikasleek astean behin arbela digitalarekin
manipulazioa eta esperimentazioa.
2.2.4 Virtus book-aren erabilera

2.3 Euskararen erabilera indartu


2.3.1 Euskararen garrantziaz jabetu eta gure ondarea

13

zaintzearen garrantzia eta sentimentua handitu


2.3.2 Hizkuntza bermatzeko jolasak bideratu beharra
2.3.3 Patioko jolasak antolatzea hilean behin
2.3.4 Batzordeak indartu (irakasle eta gurasoena)

2.4 Jasangarritasunean hezten jarraitu


2.4.1.EA21-eko batzordea bultzatu (irakasleena eta
gurasoena)
2.4.2 Eskolako ikasle eta irakasleek hartutako
konpromisoak aurrera eraman
2.4.3 Negutegian ureztatze sistema ipini
2.4.4 Biodibertsitate gaiak egunerokoan islada izan
dezala

2.5.Irakasleriaren formazioa
2.5.1 Dima Ugarana herri ikastetxearen hezkuntza
jarduera eta herriko hezkuntza komunitatearekin bat
eginik, formazioarekin jarraitu

-Normalkuntza
batzordea
-Hezkuntza
komunitate osoa

-Ikasturte osoan

-Hitzarmenak
-EA21-eko mintegietako
materiala eta ekarpenak
-Negutegia
-Egiten diren ekintzak
-Batzordeak
-Teknologia berriak

-Hitzarmenak sinatzea
-Hitzarmenetan datorrena betetzea
-Negutegiko ureztatze sistema martxan
jartzea
-Ikasleen sentsibilizazio maila

-Hezkuntza
komunitate osoa

-Ikasturte osoan

-Jasotako formazioa
-Bilerak
-Egindako grabaketen
hausnarketa
-Idazketa tailerrean
jasotako materiala;
txantiloiak

-Bilera aktak
-Formazio saioak
-Txantiloien betetzea
-Ikasleen idazketa mailaren jarraipena eta
hobekuntza

-Tutoreak
- Irakasleak
-Aholkularia
-PT

-Ikasturte osoan

-Ikasleen informeak
-Ebaluazio txostenak
-Eguneroko lana
-Behaketa zuzena

-Txostenak
-Batzar ezberdinak eta horien maiztasuna
-Ikasleen emaitzak

2.5.3 Idazketa indartzeko idazketa tailerrean


landutakoa klaustroari helarazi

2.6.1 Aurreko ikasturtean ikasgaien bat gainditu gabe


dutenei PIREa egin.
2.6.2 Hiruhilabetero laguntza jasotzen duten ikasleen
jarraipena egin.

-Egingo diren jolas kopurua

-Tutoreak
-Batzordekideak
-Zuzendaritza
taldea
-Eskola
komunitate osoa

2.5.2 Testu generoak mailakatu ikasketa mailaren


arabera

2.6 Ikastetxeko ANIZTASUN plana egin.

-Batzordeak
-Normalkuntza mintegiko
ekarpenak
-Normalkuntza proiektua
-Egiten diren ekintza
ezberdinak

2.6.3 Talde elkarreragileetan parte hartzen duten


irakasleen koordinazioa bermatu
2.6.4 Zikloko irakasleen koordinazioa

14

15

3. HELBURUA: PARTAIDETZA
Jarduerak

3.1 Eskolako informazioa


3.1.1 Batzar orokorrari beste forma bat eman.
Gidaren azalpenatik haratago joan.

Arduradunaagenteak

Denboralizazi
oa

3.2.1 OOGari garrantzi handiagoa eman eta


iraunkorra premietarako bakarrik erabili.

3.3 Ikasleak gehiago entzun


3.3.1 Asanbleak

Ebaluazioa: adierazleak

-Zuzendaritza
taldea

-Ikasturte
osoan

-Batzar orokorra
-Helbide elektronikoak
-Bloga
-Inkestak
-Iradokizunak
-Eskolako gida

-Batzar orokorreko ekarpenak


-Inkestetatik jasotako emaitzak
-Iradokizun ezberdinak

-Proiektuetako
batzordekideak
-Zuzendaritza
taldea
-Eskola Kontseilua

-Ikasturte
osoan

-Eskola kontseilua
-Batzordetako bilerak

-Batzordeetako ekarpenak
-Eskola kontseilu bilerak

-Eskola
komunitatea

-Ikasturte
osoan

-Asanbleak
-Tutoretzak
-Balorazio orriak
-Ekintza ezberdinak

-Asanbleetan jasotako ekarpenak


-Tutoretzetatik jasotako ekarpenak
-Balorazio orrietako erantzunen hausnarketa

-Eskola
-Udala

-Ikasturte
osoan

-Bilerak
-Ekintza ezberdinak

-Bileretatik jasotako aktak eta ekarpenak


-Herriko eragile ezberdinekin harremana eta
koordinazioa

3.1.2 Talde dinamiketan jasotako inkesten emaitzak

3.2 Gurasoek eskolako proiektuetako batzordeetan


parte hartzea

Baliabideak

3.3.2 Irakasleek bezala, ikasleek ere ekintzen


balorazioa egitea
3.3.3. Psikogela erabiltzeko aukera izatea.
3.3.4 Ekintzak adinaren arabera antolatu

3.4 Herriko eragileekin koordinazioa


3.4.1 Koordinazioa sistematizatu

16

3.4.2 Ekintza bateratuak koordinatu

-Herriko eragile
ezberdinak

4. HELBURUA: ESKOLAKO ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUAREN HOBEKUNTZAN URRATSAK EMATEN JARRAITU.


Jarduerak

4.1 Patioaren berrantolaketa


4.1.1 Patioaren berrantolaketarekin amaitu eta
martxan jarri
4.1.2 Patioa auzolanean egoera egokian jarri

4.2. Garraio zerbitzua hobetu


4.2.1 Udalarekin koordinatuta bideak garbitu
4.2.2 Geltokiak finkatzea eta ordutegia betetzea

4.3. Jantokiko zerbitzua hobetu


4.3.1 Harremanak hobetzeko bidean adin
desberdinetakoak nahastu
4.3.2 Jagoleek, eskolak zehaztutako arauak edo
jokatzeko modu ak bete
4.3.3 Zehaztu zer espero dugun jantokitik, zein den
jarrera egokia.

Arduradunaagenteak

Denboralizazi
oa

Ebaluazioa: adierazleak

-Irakasleria
-Ikasleak
-Gurasoak
-Udala

-Ikasturte
osoan

-Ikasleek betetako
inkesta
-Herri hezitzailea
-Gurasoen parte
hartzea

-Patioaren berrantolaketarekin bukatzea

-Zuzendaritza
taldea
-Garraioko
arduraduna
-Udala
-Garraio enpresa
-Garraioko jagoleak

-Ikasturte
osoan

-Udalarekin koordinazio
bilerak
-Garraio enpresarekin
komunikazioa
-Garraio zaintzaileen
ekarpenak

-Ibilbidea garbi egotea


-puntualtasuna

-Zuzendaritza
taldea
-Jantokiko
arduraduna
-Jagoleak
-Ikasle arduradunak
-Irakasleak

-Ikasturte
osoan

-Jagoleekin egindako
batzarrak
-Zuzendaritza taldeak
hartutako erabakiak
-Iaz hartutako
erabakiak
-Jantokiko
arduradunaren
ekarpenak
-Erregistro orriak
-AJA

-Erabakien jarraipena eta betetzea


-Batzarren ekarpenak
-Eguneroko behaketa
-Erregistro orriaren betetzea
-Ikasle arduradunek beraien egin beharra
betetzea

-Irakasleria

-Ikasturte

-Asteko plana

-Asteko planak irakurri eta betetzea

4.3.4 Jantokian astero ikasle arduradunak izendatu


jantokiko lanetan laguntzeko.
4.4 Irakasleriaren antolakuntza eta funtzionamendu

Baliabideak

17

egokirako urratsak

-Zuzendaritza
taldea

osoan

-Klaustroak
-Batzordeak

-Klaustroen aktak
-Batzorde ezberdinetako ekarpenak

4.5 Eskola handitzea gauzatu dadin instituzioekin


harremanak mantendu proiektua bideratzeko.

-Zuzendaritza
taldea
-Udala

Hiruhilerik
behin

-Herriko populazioaren
hazkunde datuak
-Ikastetxeko matrikula
kopurua
-Ikastetxeko espazio
erreala

-Bileren aktak
-Udalarekin hurbiltasuna mantentzea

4.5.1 Udaletxekoekin bilerak jarraipena egiteko.

18

3. Irakaskuntza-jardueren programa

3.1 Ohiko irakaskuntza-jarduerak


3.1.1.Antolaketa eta funtzionamenduraren aspektuak [DAE]
(Ikastetxeko idazkaritzan nahi duenaren eskura)
Ikastetxeko ordutegi orokorra IRAILEAN eta EKAINEAN
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza: 9:00 - 13:00
URRITIK-MAIATZARA
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza
Goizez 9:00 - 12:30
Bazkal ordua: 12:30-14:30
Arratsaldez 14:30 - 16:15
Ordutegi bereziko egunak
Abenduaren 18a (9:00 13:00)
Otsailaren 5a (9:00 13:00)

FAMILIEI BANATZEKO INFORMEEN DATAK

HAUR
ETA
LEHEN
H
E
Z
K
U
N
T
Z
A

1.INFORMEA

2.INFORMEA

3.INFORMEA

EZAUGARRIAK

Abenduaren
17an

Martxoaren
17an

Ekainaren
17an

Informe guztiak ahoz eta


idatziz emango dira.
Batzarretako akta
sinatuko da.

19

Egutegia:

20

Irakasleen ebaluazio saioen egutegia

1. EBALUAZIOA
Txostenak banatu
Abenduaren 17an
2. EBALUAZIOA
Txostenak banatu
Martxoaren 17an
3. EBALUAZIOA
Txostenak banatu
Ekainaren 17an

Abenduak 4
Abenduak 9
Abenduak 10
Abenduak 11
Martxoak 7
Martxoak 8
Martxoak 9
Martxoak 10
Ekainak 6
Ekainak 7
Ekainak 8
Ekainak 9

9:00-11:00
HH 2
HH 5
LH 3
LH 6
HH 2
HH 5
LH 3
LH 6
HH 2
HH 5
LH 3
LH 6

11:30-13:30
HH 3
LH 1
LH 4

14:30-16:15
HH 4
LH 2
LH 5

HH 3
LH 1
LH 4

HH 4
LH 2
LH 5

HH 3
LH 1
LH 4

HH 4
LH 2
LH 5

Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak


-Eskola guztion konpromisoa denaren aitortza, antolaketa zein funtzionamendu orokorraren
aurrean.
-Talde lana: kideen arteko elkar laguntza eta lankidetza.
-Lan banaketa: zuzendaritza taldeko orduak, jantokiko orduak, proiektuen orduak kontuan
hartutalan banaketa burutzen da.
Tutoretzen banaketarako irizpideak

Irakasle berak zikloa amaitzea.


Zikloa amaitzean irakaslea aldatzea.
Gelaren ongizatea, ikasleak kontuan hartzea.
Irakasle bakoitzaren gustuetara atxikitzea.
Irakaslearen esperientzia kontuan hartzea.
Antzinakotasuna.
Eskolako betebeharrak: proiektuak, laguntzak

Jarduera esklusibo saioen antolaketa eta ikastetxean ezohiko arreta emateko


saioen antolaketa
ASTELEHENETAN: formazio saioa
ASTEARTEETAN: gurasoen arretarako saioa
ASTEAZKENETAN: proiektuentzako saioa
OSTEGUNETAN: batzorde pedagokioa,etapak edo klaustroak.
OSTIRALETAN: lan pertsonala
Ikasleak taldekatzeko irizpideak
Hezkuntza Lurralde ordezkaritzak izendatutako taldeak onartu dira. Lerro osoa daukagu
ikastetxean, hau da 10 talde, HH2tik LH6ra.

21

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak


Hurrengo irizpideen arabera antolatu dira hezkuntza errefortzurako orduak:
-Ikasleen emaitzak,eta ebaluazio saioetan proposatutako irizpideen arabera
-Aurreko ikasturteko errefortzuaren memoriatik ateratako ondorioak.
-Talde kohexioa lantzeko dinamika martxan jartzeko helbururarekin.

Ikastetxeak zehazten dituen errefortzu orduak hauek dira:

ERREFORTZURAKO ORDUAK
IKASKETETAN ERAGOZPENAK
DITUZTENAK
(IRAKASLEAK EMATEN DITUZTE
LAGUNTZAK)
ZERRENDETAKO IKASLEAK
(AHOLKULARIA eta PT)

LAGUNTZA HH2
ALE/ENTZUMEN ETA HIZKUNTZA

LH 2: 2 ikasle 2 saio Leire


LH 3: 1 ikasle 3 saio Miren
LH 4: 3 ikasle 5 saio Saioa
LH 5: 2 ikasle 3 saio Leire
LH5: 1 ikasle 3 saio Saioa
LH6: 1 ikasle 3 saio Sorkunde
LH2eko ikaslea: 4 saio Amagoia
LH4ko ikaslea: 5 saio Unai
LH5eko ikaslea: 2 saio Unai
LH5eko ikaslea: 5 saio Enara
LH6ko ikaslea: 5 saio Enara
7 ordu laguntza irakasleak Rosa
4 ikasle
2 saio 30koak Amaia

Gune komunen antolaketarako eta banaketarako irizpideak


Jolasorduen antolamendurako plan estrategiko bat zehazten da 2015-2016 ikasturterako:

Komunean dauden espazioak aztertu eta arrisku handien dituzten puntuak


zehaztu dira
Ratioak mantenduz, patioaren antolamendua egunero burutzen diren bi
momentuetan irakasleak/jagoleak zehaztu dira, puntu arriskutsuenetan
irakasleak/jagoleak esleituz.
Eskolako AJA dokumentutik, ikastetxeak eguneroko bizikidetza kudeaketarako
duen plana atxikitzen da: zeintzuk diren ikastetxeak markatzen dituen
baloreak, zeintzuk diren disziplina prozedurak, ikasleekin adostuta zeintzuk
diren espazio ezberdinetako jokabideak eta irakasleok/jagoleak honen
aurrean zelan jokatu.
Jokabideen zuzenketa nola bideratuko den denon artean adosten da.

22

Irakasleria eta tutoretzen banaketa


IZEN ABIZENAK

MAILA-ETAPA-TALDEA

KARGUA

FAMILIEN
ARRETARAKO
ORDUTEGIA

AINARA OLAZABALAGA LEIZA

ZUZENDARIA

Zuzendaria
Normalkuntzako
arduraduna
Ziurtasuna arduraduna
Premia arduraduna

9:00ETATIK
16:15TARA
ASTELEHENETI
K-OSTIRALERA

OLAIA BILBAO

Ikasketa Burua

Ikasketa burua
Jantokiko arduraduna
Bizikidetza arduraduna
Hezkidetza arduraduna

9:00ETATIK
16:15TARA
ASTELEHENETI
K-OSTIRALERA

EDURNE ZUZAETA

Heziketa Fisikoko irakaslea


Idazkaria

Idazkaria
Heziketa Fisikoko
irakaslea

ASTEARTEAK
12:30-13:30

2 urte

Tutoreak

ASTEARTEAK
12:30-13:30

ANA MUSATADI

3 urte

Tutorea
EA21eko arduraduna

ASTEARTEAK
12:30-13:30

AGURTZANE MAGUREGUI

4 urte

Tutorea

ASTEARTEAK
12:30-13:30

ARGI ETXEZARRAGA

5 urte

Tutorea

ASTEARTEAK
12:30-13:30

MIREN BENGOETXEA

1.maila

Tutorea

ASTEARTEAK
12:30-13:30

LEIRE ARRIZABALAGA

2.maila

Tutorea

ASTEARTEAK
12:30-13:30

MAITE INTXAURBE

3.maila

Tutorea

ASTEARTEAK
12:30-13:30

SORKUNDE ATUTXA

4. maila

Tutorea

ASTEARTEAK
12:30-13:30

GUILLERMO ANDONEGI

5.maila

Tutorea

ASTEARTEAK
12:30-13:30

ZEFE ZIARRUSTA ARTABE

6.maila

Tutorea
Formazioaren
arduraduna
Ikasle Euskaldun
Eleaniztunak
arduraduna

ASTEARTEAK
12:30-13:30

MARU GARMENDIA

Haur hezkuntza/Lehen
hezkuntza

Ingelesako irakaslea

ASTEARTEAK
12:30-13:30

UNAI ZENDOIA

Eskola osoa

Aholkularia
IKT arduraduna

ASTEARTEAK
12:30-13:30

SAIOA GONZALEZ

Haur hezkuntza/lehen
hezkuntza

Musika

ASTEARTEAK
12:30-13:30

AMAGOIA AZKONA

Lehen Hezkuntza

Pedagogia Terapeutika

ASTEARTEAK
12:30-13:30

OLAIA
GURTUBAI/
GORTAZAR

DORLETA

ROSA GARCIA

Erlijio katolikoa

Erlijioko ikasleak
HH2ko laguntzak

ASTEARTEAK
12:30-13:30

AMAIA LLANOS

Haur eta Lehen hezkuntza

Logopediako ikasleak

ASTEARTEAK
12:30-13:30

ENARA MARTIN

Lehen Hezkuntza

Pedagogia Terapeutika

ASTEARTEAK
12:30-13:30

ORDEZKARITZA ORGANO GORENAREN partaideak

TALDEA
IZEN ABIZENAK

Irakasleak

Gurasoak

Itziar Esparta

Ixone Akesolo

Irune Gaskon
Bihotz Gorospe
Bego Kerexeta
Mikel Montilla
Maider Kortazar
Ainara Bikarregi
Ainhoa Baraiaetxaburu

X
X

Miren Bengoetxea
Zefe Ziarrusta
Olaia Gurtubai
Leire Arrizabalaga
Itxaso Goitisolo
Ibon Iza

Udala

BATZORDE
IRAUNKORRA
Batzorde
iraunkorrekoa
Batzorde
iraunkorrekoa

X
X
X
X
X
x
x
x
x
x

Idoia Lertxundi
Nagore Bernaola
Josemi Gutierrez
Ainara Lauzirika
Jose Mari Atutxa
Susana Gonzalez

Sorkunde Atutxa
Agurtzane Maguregi
Ana Musatadi
Ainara Olazabalaga
Edurne Zuzaeta
Olaia Bilbao
Argi Etxezarraga
Dorleta Gortazar
Maite Intxaurbe

admzerbit
z

Batzorde
iraunkorrekoa eta
Gurasoen elkartea

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zuzendaritza taldea
Zuzendaritza taldea
Zuzendaritza taldea

X
X

GURASOEN ELKARTEKO partaide-juntakideak:


IZEN ABIZENAK
Lehendakaria: SUSANA GONZALEZ
Idazkaria: IAKI ITURBE
Diruzaina: GARAZI LORENZO
Batzordekidea: MARIELY ZARRAGA
Batzordekidea: ANDONI ARRIETA
Batzordekidea: ESTI GOROSPE

3.1.2. Prestakuntza eta garapen profesionala


Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua edo gaia
Arduraduna: Ana Musatadi

EA21 PROIEKTUA

2015-2016 IKASTURTERAKO HELBURUAK


Ikasturte honetarako helburua : BIODIBERTSITATEA izango da.
Biodibertsitatea gizakia lurrean izatearen oinarria da, munduko beste bizidun
guztiekaz partekatzen dogun natur eta kultur ondarea. Gure natur baliabideen
funtsa eta klimaren erregulatzailea izateaz gain, pertsonak emozioen eta
kulturaren bitartez biodibertsitateari lotuta gagoz, eta berau bizi-kalitatearen
eta ongizatearen iturri da, gure bizitzari zentzua ematen deutsona.
Hiru osagai nagusi ditu:
-Gure planetan bizi diren espezie ezberdinak: animaliak,
landareak,hongoak, algak, bakterioak eta baita birusak.
-Espezie berdineko kideen arteko tamaa,forma eta kolore diferentziak
-Ekosistema ezberdinak, beraietan bizi diren espezieak eta euren arteko
interakzioak
Bertako landaredia eta animaliak
Arriskuan diran animaliak,
Espezie inbaditzaileak

Izenburua edo gaia


Arduraduna: Olaia Bilbao

ELKARBIZITZA PROIEKTUA

2014-2015 IKASTURTERAKO HELBURUAK


Ikasturte honetarako helburuak

Elkarbizitza batzordeak eta behatokiak lanean jarraitzea, komunitate osoaren


inplikazioa areagotzeko
Bizikidetza, eskolako espazio guztietan bultzatzea: jantokia, patioa
Hileroko kanpainekin jarraitzea eta ikasle arduradunak zehaztea.
AJAn zehaztutako elkarbizitzarako arauak protokoloarekin jarraitzea

Izenburua edo gaia


NORMALKUNTZA PROIEKTUA
Arduraduna: Ainara Olazabalaga

2014-2015 IKASTURTERAKO HELBURUAK


Normalkuntza proiektoa lantzen jarraituko dogu. Eskola eremuan eta eskolako
jardueretan euskara erabiltzeko konpromesua areagotu nahi dogu.
Guraso batzordea berriro ere martxan jarriko da eta ikasle batzordeari jarraipena
emanez
Euskara indartu gura dogu.
Nolegarekin jarraituko da bertan antzerkigintza, bertsogintza eta kantagintza landuko
dogularik, ahozkotasuna kontuan hartuz.
Euskara eta euskal kulturari bultzada emonaz ekintza ezberdinak aurrera eramango dira;
gure berbategia, idazleak ikastetxean, agenda, dunba

Izenburua edo gaia


HIZKUNTZA PROIEKTUA
Arduraduna:Zefe Ziarrusta
2014-2015 IKASTURTERAKO HELBURUAK
Irakasleriarentzat
-Sekuentzia didaktiko eta testu generoen lanketan ikuspegi global eta garapen
ibilbidea zehaztu mailaz maila, graduazioa edo progresioa diseinu zein testuen
garapenean zehaztuz
-Aprendizai prozesuetan ikasleen autonomia sustatzeko estrategiekaz hornitzen
jarraitu jarduera didaktikoak.
- Testu generoen progresibotasuna mailaz maila zehaztu, adin eta maila
bakoitzerako berauen ezaugarri eta ereduak proposatuz.
-Gelan grabatutako bideoak behatuz eta horietatik abiatuz hobekuntzak
proposatzea (materialen diseinuan, esku-hartzean, metodologian, ikasleen
lorpen eta oztopoetan) eta hobekuntzei lotutako irakasleen formazio beharrak
doitzea.
-Ikasleen autonomia sustatzeko estrategiak partekatu eta trebatu
-Geletako aprendizaia prozesuetan teknologia digitalaren erabilera sustatu eta
eraginkortzeko prestakuntza teknologiko digitala
Ikasleriarentzat
-Partaidetza, autonomia eta subjektu aktibo bilakatzeko tailer eta foroak
-Hizkuntza ohitura- erabilera-,jarrera, motibazioa eta inplikazioa areagotzeko
erreferentzia eta estrategiak partekatzea.
Hezkuntza komunitateko guraso eragileentzat
-Hizkuntza ohitura- erabilera-,jarrera, motibazioa eta inplikazioan areagotzeko
estrategiak partekatzea hezkuntza formal zein ez formaleko herriko eragileekin.
Horretarako gune eta jarduerak adostu, bideratu eta ebaluatzea

Izenburua edo gaia


Arduraduna:Olaia Bilbao

HEZKIDETZA

2014-2015 IKASTURTERAKO HELBURUAK


Ikasturte honetarako helburuak

Batzordeari indar handiagoa emotea


Hezkidetza egun berezietan bakarrik kontuan ez daitela hartu, egunerokotasuna
izan behar dau, horretarako tailer (ABIPASE) eta proiektu ezberdinak( RETO
QUINCENAL delakoa) martxan jarriko doguz eta eskolan, txoko moreaz aparte
hezkidetzako ikur, slogan.. jarriko dira.
Irakasleen formazioa, Marian Morenoren hitzaldia eta Eusko Jaurlaritzak

prestatutako ikastaroakaz.
Emakundek prestatutako NAHIKO programarekin jarraitu.
Herriko eta inguruko elkarteekin harremanak mantendu ekintza bateratuak
egiteko.

Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak


Gaiak eta egutegia
Dima Ugarana herri ikastetxearen
hezkuntza jarduera eta herriko
hezkuntza komunitatearekin bat eginik

ARRETA GOIZTIARRA
MARIAN MORENOREN hitzaldiak

Denboralizazioa
Aholkularitzarekin formazioa: 10 ordu.
Asteroko formazioa: esklusiba ordu bat
klaustrokide guztiak. Guztira: 25 ordu
Koordinaziorako: bi hilabetero saio bat.
Guztira: 6 ordu
Geletan: 15 ordu taldeko, 10 talde.
Saio bat 3 irakasle, 3ordu eta erdi
Saio bat 3 irakasle, 2 ordu eta erdi

Ikastolen elkarteko ingeles


metodologiaren inguruko ikastaroa
KONPETENTZIA DIGITALAK jardunaldiak
IKAS KOMUNITATEAK: ARRAKASTA
DENONTZAT

Saio bat irakasle bat 2 ordu


Saio bat 5 ordu
2 saio: bat 2 ordukoa eta bestea 4 ordu eta
erdikoa
5 saio 3 ordukoak

Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak


Gaiak eta egutegia
PROIEKTUAK UZTARTZEN
Ikastetxeko hiru proiektuak uztartzea
MANKOMUNITATEKO PROGRAMA:
Afektibitatea eta sexualitatea

Bizikidetza, Hezkidetza, EA21 eta Normalkuntza proiektuak


era globalizatuan landu.
Hiruhilero, buletin bat argitaratu familiek ikastetxean lantzen
diren nondik norakoak ezagutu eta eskolarekin bat egiteko.
LH3,LH4,LH5 eta LH6 taldeekin otsailan.
4 saio irakasleak
4 saio ikasleekin mankomunitateko arduraduna

Tabakoaren kontsumoaren eragina

LH6 maiatzean

Balioei buruzko programa

4 saio mankomunitateko arduradunarekin. LH3,4,5,6 (2.


Hiruhilabetean)

ABIPASE

Saio bat maila bakoitzarekin

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian

Irakaslea

Ekintza-gaia

Tokia

Egutegia/ordutegia

EDURNE ZUZAETA

HEZIKETA FISIKOKO
MINTEGIA

ARKOTXA
BERRITZEGUNEA

ASTELEHENETAN
HAMABOSTERO
14:30-16:30

AINARA OLAZABALAGA

ZUZENDARIEN MINTEGIA
NORMALKUNTZA
MINTEGIA

ARKOTXAKO
BERRITZEGUNEA

ASTEAZKENETAN
09:30-11:00 HILEAN
BEHIN
ASTEARTEETAN
09:30-11:30 HILEAN
BEHIN

OLAIA BILBAO
GOROSTIAGA

IKASKETA BURUEN
MINTEGIA

ARKOTXAKO
BERRITZEGUNEA

OSTEGUNETAN
9:15-11:15
HILEAN BEHIN
ASTEAZKENETAN
09:00-11:00
HILEAN BEHIN

HEZKIDETZA MINTEGIA

UNAI ZENDOAI

AHOLKULARI MINTEGIA

ARKOTXAKO
BERRITZEGUNEA

OSTEGUNETAN
15:00-17:00
HILABETEAN BEHIN

ANA MUSATADI

EA21 MINTEGIA

ARKOTXAKO
BERRITZEGUNEA

ASTEAZKENA
9:30-11:30

3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa

JARDUERA
KOTXE GABEKO EGUNA
GINKANA
HABITAT EGUNA: EA21
EGUNA

ORIOKO EGONALDIA

GAZTAINA EGUNA
HEZKIDETZA TAILERRA (ABIPASE)

LIBURUTEGIA

SASOIKO PRODUKTUAKTAILERRA

BERTAKO ZUHAITZEN HAZITEGIA

HELBURUAK

ARDURADUNAK

NON

NOIZ

JASOTZAILEAK

FINANTZ
AZIOA

Kutsadurataz jabetzea.
-Bizikleta erabiltzeko ohiturak hartzea.
-Zirkulazio arauak jorratzea.
-Tokiko kultura sustatu
-Ingurune natural eta sozialera hurbildu
-Gorputz ohitura osasuntsuak bereganatu
-Kontsumo iraunkorra

EA21eko
arduraduna

ESKOLAN
HERRIAN

IRAILAK 22

ESKOLA OSOA

EA21eko
arduraduna

ESKOLAN

URRIAK 5

ESKOLA OSOA

-Elkar bizitzeko baloreak sustatu eta


harremanak sendotu
-Inguru naturaleko elementuekiko sentitzen
diren emozioak antzeman.
-Autonomia pertsonala garatu
-Gorputz ohitura osasuntsuak bereganatu
-Kontsumo iraunkorra
-Berdinen arteko ikaskuntza

Irakasleria

ORION

URRIAK 7-8-9

LH2,3,4,5,6

EA21eko
arduraduna

DIMAN

URRIAK 23

ESKOLA OSOA

-Familia berdintasunean eraikitzeko estrategiak


ikasi

Hezkidetzako
arduraduna

ESKOLAN

URRIAK
28,29,30

HH5,
LH1,2,3,4,5,6

-Irakurketaren zaletasuna bultzatzea-Liburuen


magia ezagutu
-Irakurmenera hurbildu

Tutoreak

DIMAN

KURTSOAN
ZEHAR

HH4,HH5,
1.2.3.MAILA

Eskolak

-Gorputz ohitura osasuntsuak bereganatu


-Birziklatu
-Gure inguru hurbileko belarren ezaugarriak

EA21eko
arduraduna

ESKOLAN
DIMAN

Hiruhilabeter
o

Eskolak

-Landareen ugalketa ezagutzea eta beraien


ekoizpena

EA21eko
arduraduna

ESKOLAN

AZAROAN

LEHEN
HEZKUNTZA
HAUR
HEZKUNTZA
LEHEN
HEZKUNTZA

Eskolak

Eskolak

Gurasoak
EA21
ingurume
n saila

UMEEN ESKUBIDEEN EGUNA


INDARKERIAREN KONTRAKO EGUNA

EUSKARAREN EGUNA
OLENTZERO
MUSIKA ESKOLAKO KONTZERTU
DIDAKTIKOAK
AGATE DEUNA
INGELESAKO EGONALDIA

INAUTERIAK
AKTIBATU + SARIA

EMAKUMEAREN EGUNA
ZUHAITZ EGUNA
IGORREKO IGERILEKUA

LIBURUAREN EGUNA

-Internazionalki umeen egoeraren inguruko


hausnarketa

Hezkidetza
arduraduna

ESKOLAN

AZAROAK 20

ESKOLA OSOA

-Ikasleak berdintasunean heztea

Hezkidetza
bizikidetza
arduraduna
Normalkuntza
arduraduna

ESKOLAN

AZAROAK 25

ESKOLA OSOA

ESKOLAN

ABENDUAK 3

ESKOLA OSOA

Eskolak

irakasleria

ESKOLAN

ABENDUAK 18

ESKOLA OSOA

Eskolak

-Musikaz gozatu eta ezberdinetako musika mota


ezagutu
-Entzumena landu
_musika tresna ezberdinak ezagutu
-Bertako kultura sustatu
-Gure tradizioko ohiturak, kantaklandu

Musika eskola
Zuzendaritza
taldea

ESKOLAN

LEHEN
HEZKUNTZA

Eskolak

Zuzendaritza
taldea

DIMAN

KULTUR
ASTEA
Maiatzak 2329
OTSAILAK 4

ESKOLA OSOA

Eskolak

-Komunikazioa beste hizkuntzetan: Ingelesa


landu, ahozkoa.
-Beste hizkuntzekiko hurbiltasuna landu

Ingeleseko
irakaslea

OTSAILAK 1519

LEHEN
HEZKUNTZA 6

-Bertako kultura sustatu


-Gure tradizioko ohiturak, kantaklandu

irakasleria

ESKOLAN

OTSAILAK 5

ESKOLA OSOA

Gurasoak
Eusko
Jaurlaritz
a
Eskolak

-Bertako natura ezagutu


-Kontsumo arduratsua

EA21eko
arduraduna

Gorbeiako
parketxean

URRIAK 21

LH 4,5,6

-Hezkidetza eta berdintasunaren lanketa

Zuzendaritza
taldea

ESKOLAN

MARTXOAK 8

ESKOLA OSOA

Gurasoak
EA21
ingurume
n saila
Eskolak

-Landareen ugalketa ezagutzea eta beraien


ekoizpena

Zuzendaritza
taldea

DIMA

MARTXOAK
Zehaztu gabe

ESKOLA OSOA

Eskolak

-Gorputz ohitura osasuntsuak bereganatu


-Autonomia pertsonala garatu
-Harremanak landu

Edurne Zuzaeta

IGORREN

LEHEN
HEZKUNTZA
3-4.mailak

Udala
Gurasoak

-Irakurketaren zaletasuna bultzatzea


-Liburuen magia ezagutu
-Irakurmenera hurbildu

Zuzendaritza
taldea

ESKOLAN

Urtarrilaren
14tik
Martxoaren
17ra
APIRILAK 23

ESKOLA OSOA

Eskolak

-Tokiko kultura sustatu


-Euskararen normalkuntzaren garrantzia
aztertu
-Tokiko kultura sustatu
- Inguruko pertsonai mitologikoen ezagutza

URRETXUN EGONALDIA

IDAZLEAK
IKASTETXEAN
ORIENTING
NOLEGA: BERTSO, KANTA,
ANTZERKIGINTZA
UDAL ETA ESKOLARTEKO FOROAK
IKASTURTE AMAIERAKO TXANGOA

-Elkar bizitzeko baloreak sustatu.


-Inguru naturaleko elementuekiko sentitzen
diren emozioak antzeman.
-Autonomia pertsonala garatu
-Irakurketaren zaletasuna bultzatzea
-Liburuen magia ezagutu
-Irakurmenera hurbildu

Irakasleria

URRETXUN

Maiatzak 5,6

HH4, HH5, LH1

Ainara Olazabalaga

ESKOLAN

DATA
ZEHAZTU
BARIK

LEHEN
HEZKUNTZA

-Orientatzeko estrategiak landu eta bizi


-Ingurune naturalean autonomiaz ari

Edurne Zuzaeta

OTXANDIO

Maiatzak 27

-Euskararen normalkuntza eta ahozko


adierazpena landu

Ainara Olazabalaga

Zehaztu gabe

-EA21eko lanaren plangintza eta konpromisoak


aurkeztea.

EA21eko
arduraduna

DIMA-IGORRE

KULTUR
ASTEAN
MAIATZEAN
ABENDUA ETA
EKAINAn

LEHEN
HEZKUNTZA
5/6
ESKOLA OSOA

-Ingurune naturaleko elementuekiko sentitzen


diren emozioak antzeman
-Autonomia pertsonala garatu
-Harremanak landu

Zuzendaritza
taldea

ZEHAZTU BARIK

EKAINAREN
20an

LEHEN
HEZKUNTZA
3,4,5,6
ESKOLA OSOA

Eskolak
Eusko
Jaurlaritz
a
Gurasoak
Eskolak
Eskolak

Gurasoak

4. Eskolaz kanpoko jardueren programa 2015-2016 (guraso elkartea)

jarduera

helburuak

antolatzailea

HAURRAK
KIROL
MUNDURA
HURBILTZEKO
JARDUERAK:
ATLETISMOA
PATINAIA
HAPKIDO
ESKALADA

Hainbat
kirol
hastapenak
ezagutzea eta praktikatzea.

Guraso elkartea

Monitorea
k
eta
guraso
elkartea

HAURRAK
KIROL
MUNDURA
HURBILTZEKO
unean uneko
JARDUERAK
(jarduera
ezberdinak
proposatuko
dira: hipika,
ur-kirolak)

Hainbat
kirol
hastapenak
ezagutzea eta praktikatzea.

Guraso elkartea

Monitorea
k eta
guraso
elkartea

HAURRAK
ARTE ETA
SORMEN
MUNDURA
HURBILTZEKO
JARDUERAK:
DANTZA
ZERAMIKA
ANTZERKIA
HIP-HOP

Haurraren irudimena eta sormena


garatzea

Guraso elkartea

Monitorea
k eta
guraso
elkartea

Haurrak gozatzea, modu ludiko eta


giro honean.

Haurrak gozatzea, modu ludiko eta


giro honean.

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finanziazioa

HH4, HH5, LH1,


LH2, LH3, LH4,
LH5 eta LH6.

Astearte/ostegun
etan 4:15-5:15
Ostiraletan 4:305:30 Frontoian
Astelehen
eta
asteazken 4:305:30
Astelehenak
5:00-5:30
eta
5:30-6:15

Parte
hartzaileen
kuota
eta
guraso
elkartea.

LH1,
LH4,
LH6.

Asteburuetan.

Parte
hartzaileen
kuota
eta
guraso
elkartea.

Zeramika
(hiruhilabetekoa
zehaztu barik)
dantza:
Asteazkena
4:30-5:30
Antzerkia
(hiruhilabetekoa
zehaztu barik)
Hip-hop
(hiruhilabetekoa
zehaztu barik)

Parte
hartzaileen
kuota
eta
guraso
elkartea.

LH2,
LH5

LH,
eta

Gure ingurua ezagutu.


Euskara aisialdian
giroan bultzatu

eta

familia

Haurretan
adierazpen
modu
desberdinak garatzea sorkuntzaren
bidez

HH eta LH

EUSKAL
KULTURARI
LOTURIKOAK:
OLENTZERO
SANTA AGEDA
KANPORAMAR
TXO
IHAUTERIAK
ASTE
KULTURALA

Kultur
ondarea
ezagutzea,
baloratzea eta horretaz gozatzea,
bere zainketan eta hobekuntzan
parte hartzea eta hizkuntza eta
kultura aniztasuna errespetatzea,
herri eta gisabanakoen eskubide
gisa, eskubide honekiko interes eta
errespetuzko jarrera landuz.

Guraso elkartea

Gurasoak

HH eta LH

Herriko hainbat
txoko eta
ibilbide

Guraso elkartea eta


gurasoak
(Ekintza
batzuk
eskolarekin bat doaz)

GURASOEN
FORMAZIOA
(3 saio)

Gurasoen formazioa, bere semealaben heziketari dagokion alor


guztietan modu arduratsu eta
positiboan eragiteko

Guraso elkartea

Gurasoak

Gurasoak

Urria, otsaila eta


maiatza
Eskolan

Guraso elkartea eta


gurasoak

Gurasoen kezka eta premiei modu


partehartzailean erantzutea

5. Eskolako zerbitzuak
Zerbitzua

Helburuak

-Bazkalkideen elikadura osasuntsua


bultzatzea
JANTOKIA

-Jaki eta janariekiko ohiturak


hartzea.

Antolamendua

Arduraduna

Jasotzaileak

Non - noiz

Finanziazioa

1.txanda:12:30et
an
2.txanda:13:30et
an

OLAIA
BILBAO
GOROSTIAGA

130 IKASLE

IKASLEAK
JANTOKIAN: 12:30
etan HH2-3-4-5
LH1
13:30etan
LH2.3.4.5.6

FAMILIAK ETA EUSKO


JAULARITZA

3 ENTREPRESA:
OLEA (3603):
2 Ibilbide 32
ikasle.
GOCO TOUR
(3604): 3 Ibilbide,
30 ikasle
OLEA (3601):
2 ibilbide, 18
ikasle

OLAIA BILBAO
GOROSTIAGA

-Jatorduetan jarrera egokiak izaten


ikastea.
-Elikadurak sor ditzakeen arriskuez
jabetzea: alergiak, dietak
-Ikasleak etxetik ziurtasunez
hurbiltzea: ekarri eta itzultzea

GARRAIOA

-Garraiobideak zuhurtasunez eta


egokitasunez erabiltzen ikastea
-Bide-hezkuntzako arauekin
jabetzea

80 IKASLE

Goizean:
8:10etan hasten
da
Arratsaldean:
16:15etan hasten
da

EUSKO JAULARITZA

6. Ekonomia-kudeaketarako plana

Finantza baliabideen banaketaren irizpideak


Urtero ikasturte hasieran eskolako beharizanak aztertzen dira eta horren arabera ikasturteko sarrerak banatzen
dira.
Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k
Zuzendaria: Ainara Olazabalaga Leiza
Idazkaria: Edurne Zuzaeta Zaldunbide
Sarrera iturriak
-Hezkuntza saila
-EAEko administrazio orokorraren beste sail batzuk
-EAE-ko udal herriak
-Zerbitzuak emateagatik ikasleek egindako ekarpenak
-Kudeaketa zuzeneko jantokiko kuotak.
-Testu liburuak erabiltzeagatik ikasleen ekarpenak
-Bankuko interesak

Sarreren aurreikuspena. Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa

Jarraipena, bilera kopurua, datak


Hiruhilero kontuen berri ematen da klaustroari eta konbokatzen denean OOGari.

7. Hezkuntza-komunitateari informazio helarazteko plana

Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak, informeak, aldizkariak,


web gunea, posta elektronikoa
Informazioa helarazteko bideak hauek dira:
-ESKOLAKO BLOGA: dimakoeskola.blogspot.com
-EMAILAK ETA OHARRAK: dimakoeskola@gmail.com
-KURTSO HASIERA ETA AMAIERAKO BILERA OROKORRAK: Irailaren 21ean eta Ekainan
-GELETAKO BILERAK: Ikasturte hasierako bilera, informazio orokorra luzatzen da, kezkak iradokizunak
bideratzen dira.
-FAMILIEKIN BANAKAKO BILERAK: Informeak idatziz banatzen dira, azalpenak ahoz hiruhilero behin gutxienez eta
behar den momentu guztietan. Bilera bakoitzaren aktak jasoko dira
-ESKOLA KONTSEILUKO AKTAK HELARAZTEA: Eskola kontseilu bakoitzaren ondoren, aktaren laburpena familia
guztiei luzatzen zaie.
IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak

Arduradunak

Deboralizazioa

Estrategia, baliabide eta bideak

IKASLERIA

Tutoreak

Urteko plana
egin orduko

IRAKASLERIA

Zuzendaritza
taldea

1.hiruhilabetean Klaustroan, ziklo eta etapako bileretan

FAMILIAK

Blogean
eskegi

Urte osoan
zehar

OOG-OMR

Zuzendaria
Idazkaria

Urriaren 28an

OOG kideei behin-behinekoa helarazi eskola kontseiluko


deialdiarekin batera (emailez)
Urteko planaren onarpena

Zuzendaria

Urriaren 30ean

Ikuskariari behin-behinekoa helarazi (emailez)

ADMINISTRAZIOA

Geletan ikasleen ekarpenak planean nola egingo den aurrera


azaltzea

Informazioa luzatu, eskura izateko nahi dutenean

8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena


Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa

Arduraduna

Jarraipen
datak

Tresnak eta behar den informazioa

Informazioa bueltatzeko
data
klaustroari OMR-OOG-ri

1- BIZIKIDETZA

-zuzendaritza
taldea
-batzordekideak
-irakasleak
mankomunitatea

-Ikasleen ekintzen balorazioa txantiloia 2015/06/22


betez.
Ikasturte osoan -AJA
-Tutoretza programazioa
-NAHIKO programa
-Balioak lantzeko programa didaktikoa

2015/06/24

2014/06/24

2014/06/26

-Ikas komunitatearen inguruko


formazioa
-Mintegietan jasotako materiala
-Egindako grabaketen hausnarketa
-Idazketa tailerrean jasotako materiala;
txantiloiak
-Alternatibako programazioa
-Normalkuntza mintegiko ekarpenak
-Teknologia berriak
-Ikasleen informeak

-Aholkularia
-Zuzendaritza
taldea
-Tutoreak

Astero:
Formazio
saioan

-Batzar orokorra
Ikasturte osoan -Helbide elektronikoak
-Bloga
-Inkestak
-Iradokizunak
-Eskolako gida

2014/06/24

2014/06/26

3.- PARTAIDETZA

-Proiektuetako
batzordekideak
-Zuzendaritza
taldea
-Eskola
komunitatea

4.- ESKOLAKO ANTOLAKETA ETA


FUNTZIONAMENDUAREN
HOBEKUNTZAN URRATSAK EMATEN
JARRAITU.

-Zuzendaritza
taldea
-Ikasleak

Ikasturte osoan -Ikastetxeko espazio erreala


- Egindako batzarrak
-Zuzendaritza taldeak hartutako

2014/06/24

2014/06/26

2- LIDERGO PEDAGOGIKOA

Oharrak

erabakiak
-Eskola komunitatearen ekarpenak
-Erregistro orriak
-AJA

-Irakasleria

HOBEKUNTZA-JARDUEREN PLANIFIKAZIOA 2014-2015

EKINTZA

1.hobekuntza
ekintza:
Teknologia berrien
funtzionamendu eta
erabileran ikasleak
trebatzea.

Atazak edo
jarduerak (5)

Lortu beharreko
helburua (6)

Ekintzaren
arduraduna/k
(7)

Denborak (8)

Ebaluazioa (10)
Baliabideak (9)

Jarraipenaren
adierazleak
Parte hartzaile
zerrenda

Lorpenaren
adierazleak
Ikasleak teknologia
berriak erabilita
egindako jarduera
kopura

-Irakasleen
formazioa: arbela
digitala eta
informatika
orokorrean.

Praktikak
bideratzeko
prestakuntza
didaktikoa.

Ikasketa
burua

4 saio

Arbela digitala
ezagutzeko material
ezberdina.

-Teknologia berriak
erabiltzeko
planifikatutako
programazioak
berraztertzea eta
erabiltze
sistematikoa
ziurtatzea

Ikasleak teknologia
berrietarako
planifikatutako
helburuak mailaka
betetzea
Irakasleak
daukagun
programazioa
berraztertu.

Tutoreak
IKT
arduraduna

15ero saio bat

IKTrako programazioa.
Berritzeguneko
baliabideak

Egindako lana
kontrol orrietan
islatu

Berraztertu diren
programazio
kopura.
Erabiltze
sistematikorako
jarraibideak adostu
dira (ordutegia,
saioen maiztasuna
Ikasleek egindako
jarduera kopurua

-Ikasleak beraien
arteko ezagutzatrukeak egitea

Ikasleen arteko
harremanak hobetu
Ezagutzak
konpartitu

Tutoreak

Hilean behin

IKTrako programazioa.
Berritzeguneko
baliabideak

Egindako lana
kontrol orrietan
islatu

Ikasleek
astean/hilean/
hiruhilean behin
ikasgela berekoek
elkarrekin/
nagusienek
txikiekin/ jarduera
1/2/ burututzea

Arloen arteko
interakzioak
zeintzuk diren
ezagutzea.

Arloen arteko
loturak ezagutu

Tutoreak eta
ikasketa
burua

Proiektuaren
iraupenaren
arabera

Ikasleak beraien
artean
proiektuarekin
laguntzea eta
proiektu hauek
familiei erakustea
Hizkuntza
proiektua osatu.
Hizkuntza guztien
ikaskuntzari
dagozkion arlo
ezberdinak
aztertu.

harremanak,
laguntza eta
kohesioa bideratu
Eskola gurasoei
zabaldu

Zuzendaritza
taldea,
irakasle
espezifikoak
eta tutoreak

Maila
bakoitzeko
proiektua
bukatzean

Ikastetxeko
hizkuntza
proiektua egitea.
Hizkuntzen
ikasgaien
sekuentziazkoa
aztertu eta
hobetzea

Zuzendaritza
taldea
Ingelerako
arduraduna

Herriko eragile
guztien partaidetza
bultzatu plangintza
bideratzeko

Komunitate
osoaren
partaidetza

Proiektuaren
arduraduna

Ikasleen arteko

Txanela, IKTak,
proiektuak, sortutako
material ezberdinak

Elkarrekintzari
dagokionez
bideratu den
ekintzen
kopurua,
hausnarketa
saioak,
erabakiak
hartze saioak

Ikasleek beraien
artean egindako
jarduera kopurua
Erabakiak hartzea.
Arloen arteko
loturak egiteko era
desberdinak/posible
ak
ezagutzea/konpartit
zea.

Arloetako materialak

Ekintzan
ebaluazioa,
familien
ekarpenak

Famili aurrean
egiten diren
ekintzen kopurua

2.eta 3. Hiru
hilabetean

Beste ikastetxe
batzuetako hizkuntza
proiektuak,
berritzeguneko
materiala
Metodologia,
ordutegia, ICPa

Egindako bilera
kopurua, hilean
behin.
Proposamen
ezberdinak,
aztertzea
Gaia aztertzeko
saioak

Adostutako
proiektua.
Bateratutako
jarduera kopurua.

Hiru hilabete
bakoitzean
behin

Beste ikastetxe
batzuetako hizkuntza
proiektuak,
berritzeguneko
materiala
Metodologia,
ordutegia, ICPa

Egindako bilera
kopurua,
hiruhilero.
Arloetan (orduz
kanpoko
jardueretan/et
xerako
lanetan/
hizkuntzen
erabileran)
erabakiak hartu
dira

Adostutako
proiektua.
Bateratutako
jarduera kopurua.

2.hobekuntzaekintza:
Arloen arteko
elkarreragin eta
ekarpenak gela
jardueretan
txertatzea.

3.hobekuntzaekintza:
Hizkuntzen trataera
bateratua

Proposamen
ezberdinak
aztertzea
Gaia aztertzeko

saioak

9. Eranskinak
9.1. ORDEZKARITZA ORGANO GORENAREN ONARTZE AGIRIA
2015ko urriaren 29an egindako eskola kontseiluan 2015-2016 ikasturteko plana onartuta geratu da.

Adeitasunez

Zuzendaria
Ainara Olazabalaga Leiza

Idazkaria
Edurne Zuzaeta Zaldunbide

Diman, 2015eko urriaren 29an

9.2 Ikastetxearen plan espezifikoak


Ebakuazioa
Aurten larrialditarako simulazioa azaroan egitea pentsatuta daukagu. Egun horretan jarraitu beharreko pausuak
ondorengoak dira:
Ebakuazioaren ordena:
Ebakuazioa, alarma , txirrina edo abisua jasotzen den une berean hasten da. Gauza guztiak bertan behera itxi eta
helburu bakarra ebakuatzea izango da guztiontzat
1.-Beheko solairua
- 3 urte, 2 urte ezkerreko hormatik
- sukalde,zuzendaritza, irakasle gela.....eskuinekotik
2.-Lehen solairua
-HH4, HH5,LH 4, LH5, LH6 eskuineko hormatik.
- LH 3, LH1, LH2 ezkerreko hormatik
3. Solairuko arduradunak: Txaleko fosforitoa ipini. Bermatu lokal guztiak hustu dirala, komunak, gelak,ikaslepertsonalguztia ebakuatzen dala eta argiak itzalita eta leihoak itxita eta gelako atea itxi.
-Beheko solairua: AINARA edo zuzendaritzan dagoena (Zuzendaritza, komunak, irakasle gela, jantokia,
sukaldea, aldagelak-langileak eta psikogela)
-Lehen solairua (alde zaharra): ZEFE edo momentuan 6.mailan dagoena. (Komunak, informatika gela,
biltegiak)
-Lehen solairua (alde barrie): MIREN edo momentuan 1.mailan dagoena.(Tutoritzak)
5.- Elkartzeko lekua: Patioan frointoi aldean lerroka gelaka eskolara begira.
Ebakuazioan kontuan hartu beharreko neurriak:
1.- Txirrina entzun eta ikasleak: lasaitu, iladan ipini eta zenbatu, ez joan korrika.
2.- Hormaren aldetik eta eskaileratik edo irteeratik hurbilen dagoen gelatik hasita, aipatzen dan urrenkeran, hau
da, beheko solairua lehen eta bigarrena ondoren aipatzen dan talde ordenean.
3.-Alarma jotzen duenean , komunetan edo pasiloetan dauzen umeak bere gelakoekaz elkartu ahalik eta lasterren
ebakuazioa zuzen burutzeko
4.-Gelako irakasleak ziurtatu: leihoak itxita, argiak itzalita, ateak itxita ( +Ikasleak kopurua)
OHARRA:
Beheko ate-urdina (ate biak zabaldu behar dira) LEHENENGO HELTZEN DEN IRAKASLEA edo SOLAIRUKO
ARDURADUNA.
Bakoitza doan hormatik jarraitu, 3 urte eta 2 urtekoen hormara heltzen direnean goikoak, itxaron behar dabe
txikiak irten arte. Beste hormatik doazenak ate urdinetik irten.

46