Santiago MONTOBBIO

Vanuit mijn donkere raam

Desde mi ventana oscura

Klaas WIJNSMA
Foto: Anna Xalabarder

POËZIE uit Barcelona

di 17 nov 2015 17-19 uur
Brink 70

POESÍA de Barcelona

De Spaanse dichter

Santiago Montobbio
uit Barcelona komt naar Deventer!
Tweetalige voordracht van gedichten,
afgewisseld met
lezingen over poëzie en vertalen

Foto: María García Esperón

Grote schrijvers prezen het werk van
Montobbio om zijn diepgang en ritme.
Deventenaar Klaas Wijnsma is
literair vertaler en uw gastheer.
Toegang vrij, vrije gift welkom
aanmelden vóór 17 november
k.wijnsma70@gmail.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.