Santiago MONTOBBIO

Vanuit mijn donkere raam

Desde mi ventana oscura

Ex libris van Santiago Montobbio is het
openingsgedicht in diens debuutbundel
Hospital de Inocentes (1988). Het wordt hier
herdrukt en uitgereikt ter gelegenheid van het
bezoek dat de dichter in november 2015 aan
Nederland brengt.
De vertaling door Klaas Wijnsma is de eerste
die er in het Nederlands van zijn werk wordt
gepubliceerd.

POËZIE
POESÍA

Santiago Montobbio (1966) is geboren en getogen in Barcelona.
Zijn poëzie werd vanwege diepgang en ritme geprezen door
grote namen uit de Spaanstalige literatuur, onder wie Juan
Carlos Onetti. Er verschenen reeds vertalingen in het Frans,
Portugees, Italiaans, Roemeens en Engels.
Klaas Wijnsma (1970) is literair vertaler en woont in Deventer.
e-mail: k.wijnsma70@gmail.com

Bezoek aan Nederland

Oplage: 120 ex.

12 t/m 18
november
2015