Está en la página 1de 2

Ayokong Magmahal...ang Matrikulang Babayaran!

(Bersyong Mas Purista)

Paunang Sabi: Hindi po ako komunista ni isang radikal. Kung susukatin ang pampolitikang
pananaw ko, ako po ay sentristang kumikiling sa kaliwa (center-left).
Noong ika-19 ng Pebrero 2015, naging tanyag sa Twitter ang hastag na #AyokoMagmahal... tila
kasabihang ukol sa pag-ibig ang datng. Maari. Ngunit sa totoo lamang, ang talagang tinutukoy
nang katagang yan ay yung pagmahal ng matrikulat bayarin sa Unibersidad ng Santo Tomas.
Taon-taon ang pag-taas ng matrikula at samut-samot na bayaring inaatang sa mga mag-aaral
ng pamantasan. Halimbawa, nang nakaraang taon, 2.5 porsyento o 31.23 kada yunit ang
naging pagtaas ng matrikula ng ikalawa hanggang ikalimang taong mga mag-aaral. 3.5
porsyento naman ang pagtaas noong 2012 at 3 porsyente noong 2011. (Hindi pa kasama sa
bilang ang mga nakawiwindang na miscellaneous fees, other fees at other charges)
Bakit ba Masidhing Tumututol Ako sa Pagtaas ng mga Bayarin?
1. Katolikong Unibersidad ang UST Katatapos lang ng
pagdalaw ni Papa Francisco (Pope Francis) sa Pilipinas at
talagang ganado pa ang madla sa karismang dinala ng
Santo Papa. Tumatak ang temang Mercy and
Compassion (Awa at Habag) sa karamihan. Saan
napunta ang awa at habag? Ito ang siyang dahil kaya
ang ibang netizens ay lakas-loob na dumeretsong nagtweet sa Santo Papa tungkol dito.
2. Mataas
pa
ang
Hawak
na
Kapital
ng
Administrasyon (Makapal ang Bulsa) Ayon sa isang
pahayag ni mayroon pang humigit-kumulang limang
daan at anim na put limang milyon piso (565,000,000)
ang administrasyon kahit di magtaas ang mga bayarin.
Para saan pa ang pagtaas ng bayarin? Nanganamba ba
sila maubos ang tagong kit?
3. Paulit-ulit at Kadudaduda ang Ilan sa mga Miscellaneous Fees Narinig niyo na
ba ang Kabarang Ukol sa Tanging Pag-Unlad o Special Development Fee sa Ingles na
may halagang 1750 kada semestre? Eh ang Learning Materials Fee at Information
Development Fee na 1500 kada semestre? Ang ilan lamang sa mga nabanggit ay tila
ibang klaseng mga buwis na nakaatang sa balikat (at bulsa) ng mga estdyante (at
magulang). Hindi ko na isinama yung Bayaring Ukol sa Imprastrakturang Pisikal o
Physical Infrastructure Development kasi alam ko (may tiwala naman ako kahit
papaano) na sa mga pagtayo at panustos sa mga gusali ng kampus. Ang Information
Development Fee ang maraming tumututol kasi hanggang ngayon medyo mababa
(subpar) ang kalidad ng eLeap, myUste, at pangkalahatang Wifi ng unibersidad. Ayusin
naman sana ang mga serbidor (server) ng lambatan (network) ng mga pangunahing
websayt at portada ng unibersidad.
Sa totoo lang, hindi naman ako kontra masyado sa mismong pagtaas ng matrikula o tuition fee,
dahil may kamalayan ako sa patuloy ang inflation (o pagpintog) ng pera. Ayon sa batas, dapat
mapunta sa pampasweldo at benepisyo ng mga teaching and non-teaching personnel ang 70
bahagdan ng pagtaas ng matrikula habang ang natitirang 20% ay dapat mapunta sa gastusin
para sa modernisasyon ng mga gusalit pasilidad ng eskwelahan at kahuli-hulihang 10% ay
ituturing return of investment sa mga institusyong stock corporation o gagamitin para sa
operasyon ng eskwelahan. Ang tanging kinaiinisan ko lamang ang deregulisasyon ng matrikula
dahil sa Education Act of 1982 na siyang sinuportahan pa ng CHED Memo Bilang 3 na lalong
naglelehitimisa sa mga dagdag bayarin. Transparency naman ang isinisigaw ng iba. Magbigay
naman sana tayo ng good faith sa ating unibersidad. (Balitang Bago/Update: Nilabas na ng

Opisina ng Bise-Rektor para sa Pananalapi [Office of the Vice-Rector for Finance] ang
detalyadong 2013 Statement of Net Assets, Schedule of Activities of the Academic Units,
Statement of Changes in Net Assets ng unibersidad.)
Gayunpaman, dapat maging alerto parin tayo at may-pakialam sa mga pangyayaring direktang
makakaapekto sa atin bilang estudyante ng unibersidad. Sa ating mga hinaing, gamitin natin
ang ating karapatang sa malayang pananalita ngunit daanin natin ito sa mahinahong
pakikipagdiyalogo na may kahalong respeto.