Está en la página 1de 2

T

E
X
T
O
T

Nombre APELLIDO
Edad
Direccin, Cuidad-Pas
Apto-Casa
Tel:
E-mail:

ESTUDIOS
Ao
Ciudad-Pas

Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Universidad o institucin

Ao
Ciudad-Pas

Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Universidad o institucin

Ao
Ciudad-Pas

Titulo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Universidad o institucin

Programas manejados: Word, Excel xxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IDIOMAS
Espaol: Natal
Ingles: Avanzado
Xxxxxxx: xxxxx

EXPERIENCIA LABORAL
De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-Pas)

NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-Pas)

NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

T
E
X
T
O
T

(De 00/00/0000 a 00/00/0000 Ciudad-Pas)

NOMBRE DE LA EMPRESA, Sector xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Cargo ocupado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tareas realizados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REFERENCIAS LABORALES
Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

Nombre APELLIDO
Empresa (Ciudad-Pas)
Cargo
Telfono xxxxxxxxx E-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.com

REFERENCIAS PERSONALES
Nombre APELLIDO
Parentesco (Ciudad-Pas)
Ocupacin
Telfono
E-mail

Nombre APELLIDO
Parentesco (Ciudad-Pas)
Ocupacin
Telfono
E-mail

FORMACIONES ADICIONALES E
INTERESES
Cursos, Diplomados, Congresos, Concursos, Proyectos
Humanitarios xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Deportes Hobbies: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

También podría gustarte