Está en la página 1de 351

Versta i:

Gayle Forman
IF I STAY
Speak
i knyga yra groins literatros krinys.
Vardai, personaai, vietos ir nutikimai yra arba
autors vaizduots kriniai, arba naudojami
kaip menin priemon. Bet koks panaumas
tikrus vykius, vietoves ar asmenis yra visikai
atsitiktinis.
krin, esant bibliotekose, mokymo ir mokslo
staig bibliotekose, muziejuose arba archyvuose, be krinio autoriaus ar kito io krinio
autori teisi subjekto leidimo ir be autorinio
atlyginimo draudiama mokslini tyrim ar asmenini studij tikslais atgaminti, vieai skelbti
ar padaryti vieai prieinam kompiuteri tinklais tam skirtuose terminaluose t staig
patalpose.
ISBN 9786090114421

4/351

Copyright Gayle Forman, 2009


Waiting for Vengeance by Oswald Five-0,
Serenade, Grinning Idiot Records.
All rights reserved.
Virelis Winter portrait photo Brooke Pennington / Flickr /Getty Images
Vertimas lietuvi kalb, Ieva Dalia
Zaikauskait, 2014
Leidykla Alma littera, 2014
I angl kalbos vert Ieva Dalia Zaikauskait
Redagavo Simona Kaziukonyt
Korektor Marijona Treigien
Virel lietuvikam leidimui pritaik Galina
Talaiko
E. knyg maketavo Albertas Rinkeviius

NIKUI
Pagaliau Aminai

07.09
Visi mano, kad viskas dl sniego. Taip turbt ir yra.
ryt atsibundu, o ms veja prie
namo uklota balta antklode. Tik pora centimetr, taiau ioje Oregono dalyje vos
kelioms snaigms nukritus viskas sustoja,
kol vienintelis apygardos sniego valytuvas
nuvalo kelius. Atrodo, i dangaus krinta
krinta, krinta, krinta vanduo, net ne
sniegas.
Jo pakankamai, kad nereikt
mokykl. Per mamos radij paskelbiama,
kad mokyklos udarytos, ir mano maasis

7/351

broliukas Tedis i ini pasitinka karo


ksniu.
Sniego diena! umauroja jis. Tti,
eime lipdyti besmegenio.
Ttis ypsosi ir barbena pypk. Pradjo
j rkyti visai neseniai, kaip dera etojo
deimtmeio Tvas ino Geriausiai retro
vaizdiui, kurio dabar nusitvr. Dar jis
ryi varlytes. A taip ir nesupratau, ar viso
ito esm apranga, ar ironija: ar taip ttis
visiems pranea kadaise buvs rokeris, nors
dabar jis vidurins mokyklos angl kalbos
mokytojas, ar dirbdamas mokytoju i ties
virto seniena. Bet man patinka pypks
tabako kvapas. Toks saldus ir aitrus,
primena iem ir kaimikas krosnis.
Bandyk, kad nori, sako ttis Tediui,
bet sniegas visai nelimpa. Gal ieis sniego
ameba?
Matosi, kad ttis laimingas. Pora centimetr sniego reikia, kad visos mokyklos

8/351

apylinkje udarytos ir manoji, ir ta, kurioje dirba jis, taigi ir tiui neplanuotas
laisvadienis. Mama ijungia radij ir prisipila antr puodel kavos; ji dirba kelioni
agentroje mieste.
Jei jau js visi iandien tinginiaujate,
ir a n u k neisiu darb. Tai tiesiog
nesininga. Ji paima telefon ir skambina. Baigusi kalbti pasiiri mus. Gal
pagaminti ko nors pusryiams?
Mudu su tiu sutartinai nusikvatojame.
Mamos pusryiai dribsniai ir skrebuiai.
Ms eimos virjas ttis.
Apsimetusi, kad negirdi, mama spintelje suranda blyn miinio Bisquick.
Baikit. Kas ia sudtinga? Kas nori
blyn?
A! A! suunka Tedis. Ar
pridsim okolado gabaliuk?
Kodl gi ne, atsako mama.

9/351

J! mojuodamas rankomis spiegia


Tedis.
Tok ankstyv ryt jis per daug guvus,
paerzinu. Atsisuku mam. Gal neleisk
jam gerti tiek kavos?
Dabar duodu be kofeino, atauna
mama. Jis ir be kavos nenustygsta vietoj.
Tik mans neimk girdyti kava be kofeino, sakau.
ia jau bt vaiko teisi paeidimas,
siterpia ttis.
Mama paduoda man garuojant puodel
ir laikrat.
Ten yra nebloga tavo vyrikio nuotrauka, taria ji.
Rimtai? Nuotrauka?
Aha. Tiek mes j nuo vasaros ir matm,
sako mama ir panairuoja suraukusi antakius taip bando mane permatyti.
inau, atsakau ir nejuiomis atsidstu. Adamo grup Krintanti vaigd

10/351

populiarja kaip ant sparn ir tai puiku


daniausiai.
Aa, lov, k tas jaunimas supranta,
pareikia ttis, bet ypsosi.
inau, kad diaugiasi Adamo skme. Gal
net didiuojasi juo.
Perveriu laikrat iki kalendoriaus.
Trumpa inut apie Krintani vaigd
ir dar maesn j keturi nuotrauka alia
ilgo straipsnio apie grup Bikini ir didiuls j vokalists, pankroko primadonos
Bruk Vegos, nuotraukos. Skiltyje apie juos
teparayta, kad vietin grup Krintanti
vaigd prads Bikini nacionalinio turo
koncert Portlande. N nepaminta man
gerokai svarbesn naujiena, kad vakar
Krintanti vaigd koncertavo klube Sietle ir, anot vidurnakt atsistos Adamo
inuts, buvo parduoti visi bilietai.
vakar eisi? klausia ttis.

11/351

Ketinau. Jei neudarys visko dl


sniego.
Bus pga, sako jis ir pirtu rodo ltai besileidiani snaig.
Ir turiau repetuoti su kakokiu pianistu, j profesor Kristi atrado universitete.
Profesor Kristi, pensij ijusi universiteto muzikos dstytoja, su ja dirbu jau
kelerius metus, nuolat ieko auk, su kuriomis galiau pagroti. Reikia kuo daugiau
praktikos, kad parodytum tiems Duljardo
nuobodoms, kaip turi bti, sako ji.
A dar nepatekau Duljard, bet atranka prajo labai gerai. Bacho siuita ir
ostakoviius skambjo kaip niekada puikiai, lyg mano pirtai bt tap styg ir
stryko tsa. Kai baigiau groti, udususi ir
drebaniomis kojomis, nes laikiau jas per
smarkiai suspaustas, vienas komisijos
narys paplojo, tai turbt nutinka ne itin
danai. Isvirduliavusiai lauk tas pats

12/351

komisijos narys pasak, kad mokykla jau


seniai neregjo Oregono kaimietuks.
Profesors Kristi manymu, tai reik
garantuot studij viet. A nebuvau tokia
tikra. Nebuvau imtu procent tikra, kad
apskritai to noriu. Ir dl aibikos
Krintanios vaigds lovs, ir dl savo
studij Duljarde jei jau ten patekiau,
kilt tam tikr keblum, tiksliau, susidt
visi keblumai, susikaup per pastaruosius
kelis mnesius.
Man reikia dar kavos. Kas norit?
klausia mama, su antikvariniu kavinuku
lkuriuodama prie mans.
Uodiu kav sodri, juoda, kvapi
pranczika, ms vis mgstamiausia. Vien nuo aromato isibudinu.
Svarstau, gal eiti atgal lov, sakau.
Violonel mokykloje, n grieti negaliu.
Jokio grieimo itis par? O, man
plyta irdis, aiposi mama. Nors per

13/351

kelis metus ji beveik pamgo klasikin


muzik tai tas pat, kaip mokytis pamgti
smirdant sr, vis dlto ne visada svaigo
i malonumo dl mano nuolatinio
irpinimo.
I antro aukto pasigirsta trenksmai ir
dundjimas. Tedis dauo bgnus. Jie kadaise buvo tio, kai jis buvo ms-miestegarsios, niekur-kitur-neinomos grups
bgnininkas ir dirbo plokteli
parduotuvje.
Igirds Tedio keliam triukm ttis
isiiepia, ir tai ivydus man kaip visada
nudiegia ird. Vis neapleidia paika
abejon, ar tiui kartais negaila, kad netapau kieta rokere. Juk turjau tapti. Bet
tada, treioje klasje, per muzikos pamok
prijau prie violonels ji man atrod beveik kaip mogus. Dingteljo, kad jei ugroiau, ji man ipasakot kokias nors

14/351

paslaptis, taigi miau grieti. Grieiu jau


beveik deimt met.
Tavo ketinimas eiti atgal lov nujo
uniui ant uodegos, bando perrkti
Tedio bgnus mama.
Tai tau, sniegas jau tirpsta, taria ttis papsdamas pypk.
Nueinu prie galini dur ir kyteliu nos
laukan. Pro debesis prasiskverb keli sauls
spinduliai, girdiu, kaip nypdamas tirpsta
ledas. Udariusi duris grtu prie stalo.
Man rodos, apygarda be reikalo sukl
panik, sakau.
Galbt. Bet dabar jau negali liepti eiti
mokykl. Gaudyk vj laukuose, ir a jau
praneiau, kad iandien neateisiu darb,
taria mama.
Tai jau. O gal pasinaudojam ia
netikta proga ir traukiam kur nors, silo
ttis. Pavyzdiui, aplankom Henr su
Vilou.

15/351

Henris ir Vilou vieni i mamos ir tio


muzikins jaunysts biiuli. Jie irgi susilauk vaikelio ir nusprend, kad laikas pradti elgtis kaip suaugusiems. Jie gyvena
didiuliame sename kaimo name. Henris
dirba internetu darbo kambar pertvarkytoje darinje, Vilou ligoninje
netoliese. Jiedu turi mergyt, tai dl jos
mama su tiu nori aplankyti draugus.
Tediui k tik sujo atuoneri, man septyniolika, taigi mudu jau seniai nebeskleidiame to giaus pieno kvapo, nuo
kurio tirpsta suaugusieji.
Grdami galsim sustoti Knyg
darinj, lyg gundydama sako man
mama.
Knyg darin tai didiul parduotuv, pilna sen apdulkjusi knyg.
Jos gale prikrauta klasikins muzikos
plokteli po 25 centus, kuri, be mans,
turbt niekas daugiau ir neperka. Laikau

16/351

jas po lova. Klasikos plokteli kolekcijomis nesigiriama.


Parodiau jas Adamui, bet tik po penki
mnesi draugysts. Maniau, ims aipytis.
Jis toks kietas paraityti dinsai ir juodi
sportbaiai, nutrinti rokeriki markinliai
ir mantrios tatuiruots. Tikrai ne i t,
kurie susideda su tokiomis kaip a. Todl
kai pirm kart pastebjau j spoksant
mane mokykloje muzikos studijoje, buvau
tikra, kad Adamas i mans aiposi, ir pasislpiau. Bet jis nesiaip. Pasirod, kad po
savo lova turi apdulkjusi roko muzikos
plokteli kolekcij.
Galim usukti pas senelius ankstyvos
vakariens, silo ttis ir jau siekia telefono. Grim ne vlai, kad tau likt utektinai laiko nusigauti Portland, priduria
rinkdamas numer.
Gerai, sakau. Ne todl, kad mane
labai viliot Knyg darin, ir ne todl,

17/351

kad Adamas gastroliuoja, o mano geriausia


draug Kim usimusi klass albumu. Ir
net ne todl, kad mano violonel mokykloje, nes juk galiau likti namie, irti televizori arba lsti atgal lov. Man i tikrj
mieliau pabti su eima. Tai dar vienas
dalykas, kuriuo veriau nesigirti, bet Adamas supranta ir tai.
Tedi! kteli ttis. Renkis, vaiuojam iekoti nuotyki.
Tedis baigia bgn solo smgiu lktes.
Netrukus atuoliuoja virtuv visikai apsirengs, tarsi bt usitrauks drabuius
kepurndamasis emyn staiais mediniais
laiptais ms vj perpuiamame Viktorijos laik name.
Mokykla udaryta vasarai,
dainuoja jis.
Elis Kuperis? klausia ttis. Kur ritams? Bent jau dainuotum The Ramones.

18/351

Mokykla udaryta amiams,


traukia Tedis, nekreipdamas dmesio
tio nepasitenkinim.
Nepataisomas optimistas, sakau a.
Mama juokiasi. Ji stato ant stalo kiek
pasvilusi blyn lkt.
Valgykit, eima.

08.17
Susigrdame automobil, aprdijus
biuik, jis buvo senas jau tada, kai moiut
j atidav gimus Tediui. Mama su tiu
silo vairuoti man, bet a atsisakau. Prie
vairo sda ttis. Dabar jam jau patinka
vairuoti. Jis daugyb met spyriojosi ir
nelaik vairavimo egzamino, visur vainjo
dviraiu. Kai dar grojo grupje, jo nenoras
vairuoti reik, kad vaiuojant gastroli
prie vairo visada tekdavo ssti kitiems
grups nariams. Tie nepatenkinti vartydavo
akis. Mama buvo atkaklesn. Ji tikinjo,
meilikavo, kartais rkdavo ant tio, kad
tas gaut vairuotojo paymjim, bet jis
nepasidav tvirtino, kad jam labiau prie
irdies pedal galia. Na, tada geriau

20/351

pradk mstyti, kaip sukonstruoti dvirat,


ant kurio tilpt trij moni eima ir kuris
mus apsaugot nuo lietaus, reikalaudavo ji. Ttis vis nusijuokdavo ir atsakydavo pradsis mstyti.
Bet musi lauktis Tedio, mama itam
padar gal. Gana, pasak. Regis, ttis
suprato, jog kakas pasikeit. Jis liovsi
spyriotis ir ilaik vairavimo egzamin. Ir
gro mokytis, kad gaut mokytojo sertifikat. Turbt normalu paikioti auginant
vien vaik. Bet laukiantis antrojo atjo
metas suaugti. Laikas ryti varlyt.
Jis ir iandien ryi varlyt prie raibo
varko ir vintaini odini bat.
Kaip matau, pasiruos sniegams,
sakau.
A kaip pato skyrius, atsako ttis,
gremdamas nuo automobilio snieg vienu
i Tedio plastikini dinozaur, besimtani prie namo. Nei dl lapdribos,

21/351

nei dl lietaus, nei dl keli centimetr


sniego nesirengsiu kaip medkirtys.
Ei, mano giminj buvo medkiri,
spja mama. Praom nesiaipyti i
bdi miko darbinink.
Kaip a drsiau, atremia ttis. ia
tik retorin figra.
Tiui tenka pasukti raktel net kelis
kartus, kol galiausiai biuikas dusdamas
usiveda. Kaip visada uverda kova dl
muzikos. Mama nori Nacionalinio radijo
stoties. Ttis nori Frenko Sinatros. Tedis
Kempiniuko Plaiakelnio. A noriu
klasikins muzikos, bet inodama, kad esu
vienintel klasikos mgja eimoje,
pasirengiu kompromisui klausytis
Krintanios vaigds.
Ttis silo sandor:
iandien neiname mokykl, tad paklausykime ini, kad netaptume visiki
nemokos.

22/351

Turjai omeny, visikomis


nemokomis, pataiso mama.
Ttis uveria akis, papleknoja mamai
per rank ir labai mokytojikai
atsikrenkia.
Kaip sakiau, pirma Nacionalinis radijas, o kai inios baigsis klasikos stotis.
Tedi, tavs nekankinsim. Gali klausytis
ausinuko, sako ttis ir atjungia grotuv
nuo radijo. Bet nedrsk mano mainoje
groti Elio Kuperio. Draudiu.
Ttis ima knistis daiktinje.
Gal Donatanas Rimenas1?
Noriu Kempiniuko. Jis jau dtas,
okiodamas ir rodydamas grotuv aukia
Tedis. Blynai su okolado gabaliukais ir
sirupu tikrai dar padidino jo
hiperaktyvum.
Dauai man ird, snau, juokauja
ttis. Abu su Tediu augome klausydamiesi

23/351

pakvaiusi Donatano Rimeno melodij;


jis mamai ir tiui muzikos ventasis.
Kai dl muzikos pagaliau susiderta,
ijudam. Ant asfalto kai kur dar lik sniego
lop, bet iaip tik lapia. Taiau tai Oregonas. Keliai nuolat lapi. Mama juokauja,
kad ujus sausrai mons pakliva bd.
Pasidaro tikri kietuoliai, pameta galvas ir
vairuoja kaip visiki mulkiai. O policininkai
smaginasi, dalydami baudas u greiio
virijim.
Atremiu galv lang, matau pro al
lekianius vaizdus, sniegu nutakuotas alias egles, plonas balto rko gijas, sunkius
pilkus audros debesis virum galvos. Automobilyje taip ilta, kad langai rasoja, ir a
ant stiklo pieiu vingrius ornamentus.
Pasibaigus inioms perjungiam
klasikins muzikos stot. Girdiu pirmus
Bethoveno Treiosios sonatos violonelei
taktus. Kaip tik io krinio turjau iandien

24/351

mokytis. Tarsi kosminis sutapimas.


Susikaupusi klausausi, sivaizduoju grieianti pati, diaugiuosi ia galimybe parepetuoti ir mgaujuosi buvimu iltame automobilyje su savo sonata ir savo eima.
Usimerkiu.
Netikima, kad po viso to veikia radijas. Bet
veikia.
Biuikas visikai sumaitotas. Keturi
ton pikapas 60 myli per valand greiiu
rsi keleivio pus su atomins bombos
jga. Nupltos durels, priekin keleivio
sdyn ispriegta pro onin vairuotojo
lang. Apvirts automobilis riogso kitapus
kelio, variklis, tarsi bt ne k tvirtesnis u
voratinkl, suplytas gabalus. Padangos ir
ratlankiai nusviesti toli mik. Usideg
benzino bako skeveldros ir dabar lapi
keli laio liepsnels.

25/351

Buvo tiek daug triukmo. Dergesio


simfonija, pokjimo choras, sproginjimo
arija ir galiausiai lidni kieto metalo,
pjaunanio minkt med, plojimai. O
paskui viskas nutilo, tegirdti grieiant
Bethoveno Treij sonat violonelei.
Automobilio radijas per stebukl vis dar
veikia, ir Bethovenas tebeskamba vl
tyk vasario ryt.
I pradi dingteli, kad viskas gerai.
Pirmiausia, vis dar girdiu Bethoven. Be
to, stoviu griovyje, alikelje. Pavelgiu
emyn: dinsinis sijonas, nertinis ir juodi
auliniai batai, kuriuos apsiaviau ryt,
viskas atrodo lygiai taip pat, kaip ieinant i
nam.
Palypju laitu, kad geriau matyiau
automobil. Jis suniokotas neatpastamai.
Tik metalinis skeletas be sdyni, be
keleivi. Vadinasi, mano eima, kaip ir a,

26/351

buvo isviesta lauk. Nusibraukiu delnus


sijon ir engiu ant asfalto j iekoti.
Pirmiausia ivystu tt. Net per kelis
metrus matau i jo varko kiens kyani
pypk.
Tti! suunku, bet man artinantis
kelio danga darosi slidi, po kojomis painiojasi pilki iedinius kopstus panas gumulai. inau, k matau, bet kakodl dar
negaliu to susieti su savo tvu. Galvon
ateina ini praneimai apie uraganus ir
gaisrus, kai nuluojamas vienas namas, o
gretimas lieka nepaliestas. Ant asfalto
itakytos mano tio smegenys. Bet jo
pypk vis dar kairje varko kienje.
Tada randu mam. Ji beveik
nekraujuoja, bet lpos jau pamlusios, aki
baltymai rykiai raudoni, kaip pabaisos i
kokio menkaverio filmo apie monstrus. Ji
atrodo netikra. Nuo ito absurdiko

27/351

zombiko reginio mane pagaliau sukausto


siaubas.
Turiu surasti Ted! Kur jis? It paklaikusi
sukiojuosi alis kaip tada, kai deimt
minui buvau j praganiusi maisto parduotuvje. Buvau sitikinusi, kad brolis
pagrobtas. inoma, pasirod, jog Tedis
tiesiog nuklydo prie saldumyn skyriaus.
Radusi neimaniau, ar apkabinti, ar aprkti
brol.
Bgu atgal link griovio, tada pamatau i
jo kyani rank.
Tedi! A ia! aukiu. Duok rank,
a tave itrauksiu.
Bet pripuolusi regiu blykstelint sidabrin apyrank su mayiais violonels bei
gitaros pakabuiais. Adamas j man
padovanojo septynioliktojo gimtadienio
proga. ia mano apyrank. Segjau j
ryt. Pavelgiu savo rie. A vis dar j
segiu.

28/351

Einu dar ariau ir suprantu ia guli ne


Tedis. ia guliu a. Kraujas i krtins persisunk pro palaidin, sijon, nertin ir
dabar kaip daai kapsi ant baltutlio
sniego. Viena mano koja sulauyta, oda ir
raumuo nuplti, matyti baltas kaulas.
Akys umerktos, tamss plaukai lapi ir lyg
surdij nuo kraujo.
Nusisuku. Tai netiesa. ito negali bti.
Mes visa eima tiesiog isirengme pasivainti. Tai netikra. Turbt umigau
automobilyje. Ne! Gana. Praau, gana.
Praau, pabusk! rkiu vs or. alta.
I burnos turt kilti debesliai. Bet nekyla.
sispoksau rie, kuriam, regis, nieko nenutiko nra nei kraujo, nei purvo ir
smarkiai sau gnybu.
Nieko nejauiu.
Ir anksiau sapnuodavau komarus
komarus, kuriuose krintu, komarus, kur
grieiu violonele nepaindama nat,

29/351

komarus, kuriuose isiskiriu su Adamu,


bet visada stengdavau atsimerkti, atplti
nuo pagalvs galv, palikti t siaubo film
anapus umerkt vok. Pabandau dar
kart. Pabusk! klykiu. Pabusk!
Pabuskpabuskpabusk! Taiau nepabundu.
Tiesiog negaliu.
Staiga kak igirstu. Muzik. Vis dar
girdiu muzik. Sutelkiu mintis j. Pirtais
gaudau Bethoveno Treiosios sonatos violonelei natas; danai taip darau
klausydamasi krini, kuriuos tuo metu
mokausi grieti. Adamas tai vadina oro violonele. Jis vis mans prao kada nors
pagroti duetu, jis oro gitara, a oro violonele. Baig galsim sudauyti instrumentus, juokauja Adamas. Juk nori.
Groju galvodama tik apie tai, kol automobilyje ugsta paskutin gyvyb ir
muzika nutyla.
Netrukus igirstu sirenas.

30/351

Jonathan Michael Richman (g. 1951)


amerikiei dainininkas, dain krjas ir gitaristas (ia ir toliau vert. past.).

09.23
Ar a mirusi?
Tikrai turiu savs to paklausti.
Ar a mirusi?
I pradi lyg ir buvo akivaizdu, jog taip.
Kad itas stovjimas-ir-irjimas laikinas,
kad tai tik stabteljimas prie ryki vies
ir visas-gyvenimas-man-prie-akis ybsn,
perkelsiant ten, kur engsiu toliau.
Bet regiu, kad atvaiavo medikai, taip
pat policija ir ugniagesiai. Kakas paklode apdeng tio kn. Vienas ugniagesys
kaip tik utraukia plastikin mai, kuriame
guli mama. Girdiu, kaip jis apie mam kalbasi su kitu ugniagesiu, i pairos ne
vyresniu nei atuoniolikos. Vyresnysis aikina naujokui, kad mama veikiausiai patyr

32/351

smg pirmoji ir uvo i karto, todl ir nra


kraujo.
Staigiai sustojo irdis, dsto jis.
Kai irdis nepumpuoja kraujo, beveik
nekraujuoji. Kraujas susigeria.
Negaliu apie tai galvoti. Kad mamos
kraujas susigeria. Todl mstau, jog taip ir
turjo bti, kad mamai smog pirmai ir ji
suvelnino smg mums. Suprantama,
rinktis ji negaljo. Bet ji to bt norjusi.
Taiau ar a mirusi? Ta a, kuri guli alikelje, viena koja griovyje, apstota vyr ir
moter, kartligikai mane prausiani ir
neinia k bedani man venas. A pusnuog, medikai atlapojo palaidin. Viena
krtis apnuoginta. Susigdusi nusigriu.
Policija vykio viet apstat vyturliais,
i abiej pusi atvaiuojantiems automobiliams liepiama apsisukti kelias
udarytas. Policininkai mandagiai silo

33/351

kitus marrutus, aplinkkelius, kuriais


mons galt nusigauti reikiam viet.
Tie mons automobiliuose greiiausiai
turi kur nors nukakti, bet daugelis
neapsigria. Lipa lauk, giasi nuo alio.
valgosi. Paskui nusisuka, kai kurie verkia,
viena moteris vemia paparius alikelje.
Ir nors ms nepasta ir neino, kas vyko,
jie u mus meldiasi. Jauiu, kad meldiasi.
Tai irgi skatina manyti, kad miriau. Ir
dar tai, jog mano knas visikai nutirps,
nors turiau protti i skausmo, juk lekiant eiasdeimties myli per valand
greiiu asfaltas nugrem man koj iki
kaulo. Be to, neverkiu, nors inau, kad
mano eimai k tik nutiko protu
neaprpiama bda. Mes kaip tas Kliunkis
Pliumpis i vaikikos dainels, ir nei
karaliaus irgai, nei karaliaus karygiai nebesurinks ms viena.2

34/351

Visa tai sukasi galvoje, kol galiausiai


raudonplauk strazdanota gydytoja, kuri
prie mans tris, atsako klausim.
Glazgo koma atuoni. Duodam
deguonies! suunka.
Ji ir gydytojas kritusiais skruostais kia
man gerkln vamzdel, prijungia prie jo
maiel su gumine kriaue ir ima pumpuoti.
Kada atskris sraigtasparnis?
Po deimties minui, atsako
gydytojas. Dvideimt minui iki miesto.
Pargabensim j per penkiolika, jei
spausi kaip velnias.
Numanau, k jis galvoja. Kad man tikrai
nebus jokios naudos, jei padarysime avarij, ir a visikai jam pritariu. Bet jis nieko
nesako. Tik sukanda dantis. Jie kelia mane
greitj; raudonplauk lipa kartu. Viena
ranka ji pumpuoja or, kita tvarko laelin
ir monitorius. Paskui man nuo kaktos nubraukia ukritusi garban.

35/351

Laikykis, sako.

Pirmj savo reital grojau deimties. Violonele buvau grieusi dvejus metus. I
pradi tik mokykloje, per muzikos pamokas. Tiesiog pasisek, kad jie apskritai
turjo violonel; jos labai brangios ir trapios. Bet kakoks senas universiteto literatros profesorius mir ir paliko savo
Hamburg ms mokyklai. Daniausiai ji
stovdavo kampe niekam nereikalinga.
Dauguma norjo imokti groti gitara arba
saksofonu.
Kai mamai ir tiui paskelbiau, kad
bsiu violonelinink, jie prapliupo kvatotis. Vliau atsipra, sak, neitvr, nes
sivaizdavo maut mane su griozdiku instrumentu tarp itsusi kojeli. Suprat,

36/351

kad nejuokauju, tuojau pat liovsi kikenti ir


nutais pritariamus veidus.
Bet vis tiek skaudu dl j reakcijos, tik
a jiems niekada apie tai neusiminiau; nemanau, kad bt suprat, net jei ir biau
pasakiusi. Ttis pajuokaudavo, kad kai
gimiau, ligoninje turbt sukeit kdikius,
nes a visikai nepanai kitus eimos
narius. Visi viesiaplaukiai ir viesiaakiai, o
a tikra prieingyb tamsiaplauk tamsiomis akimis. Bet man augant tio juokelis apie ligonin gijo nauj prasm, to jis
tikriausiai nenumat. Kartais tikrai jausdavausi, lyg biau visai kitos paderms.
Nebuvau panai nei savo bendrauti mgstant ironik tt, nei kietuol mam.
Galiausiai, uuot mokiusis groti elektrine
gitara, pasirinkau violonel.
Taiau mano eimai muzika apskritai vis
dlto buvo svarbiau u jos stili, taigi po
keli mnesi suprat, kad mano meil

37/351

violonelei ne laikinas susiavjimas,


tvai inuomojo instrument, kad galiau
grieti namie. I pradi buvo nuobodios
gamos ir triados, tada pirmieji bandymai
sugroti ibk, maa vaigdute, paskui
nesudtingi etiudai ir pagaliau Bacho siuitos. Vidurins mokyklos muzikos programa
buvo prastoka, todl mama man surado
privat mokytoj syk per savait
ateidavo studentas. Visus tuos metus mane
mok daugyb student, o vliau, kai pranokau juos savo gebjimais, mokytojai studentai grie drauge su manim.
Tai truko iki devintos klass. Galiausiai
ttis, kadaise dirbs plokteli parduotuvje ir nuo tada painojs profesor
Kristi, papra jos imtis mokyti mane
privaiai. Vliau ji man pasakojo, kad
sutiko paklausyti, kaip grieiu, nieko per
daug nesitikdama, tik darydama tiui paslaug. Jiedu klaussi apaioje, o a savo

38/351

kambaryje atlikau Vivaldio sonat. Kai


nulipau vakariens, ji pasisil mane
mokyti.
Taiau mano pirmasis reitalis vyko gerokai prie susipastant su profesore.
Grieiau miesto salje, ten daniausiai
groja vietins grups, todl klasikinis instrumentas be stiprintuvo skambjo klaikiai. Atlikau violonels solo i aikovskio
Cukruot slyv fjos okio.
Kol stovjau ukulisiuose, klausydamasi
gergdianio smuiko ir tranki fortepijono
krini, apm nenumaldomas noras
sprukti. Ibgau pro scenos duris ir susirieiau prieangyje dvsuodama delnus.
Mokytoj student kone itiko panikos
priepuolis ir jis pasiunt br moni
mans iekoti.
Mane surado ttis. Jo stilius kaip tik
buvo bevirsts i hipsteriko vintainiu,
taigi ttis vilkjo vintain kostium, buvo

39/351

usijuoss kniedmis nusagstyt odin


dir ir avjo juodus aulinius batus.
Ar viskas gerai, o mano Mija? paklaus, ssdamasis greta ant laipteli.
Papuriau galv, nes i gdos
nepralemenau n odio.
Kas nutiko?
Tiesiog negaliu, sukkiojau.
Ttis pakl tank antak ir sistebeilijo
mane pilkai mlynomis akimis. Pasijutau
kaip koks paslaptingas egzotikas padaras,
kur jis stebi ir bando perprasti. Ttis
daugyb met grojo vairiose grupse.
Akivaizdu, kad niekada neigyveno toki
kvailysi kaip scenos baim.
Na, bt gaila, pareik jis. Reitalio proga turiu tau nereali dovan. Geresn u gles.
Padovanok kam nors kitam. A
negaliu eiti scen. A ne tokia kaip tu ir
mama, netgi ne tokia kaip Tedis.

40/351

Tediui tada tebuvo ei mnesiai, bet


niekam nekilo abejoni, kad jis turi
daugiau iskirtinumo ir entuziazmo, nei
kada nors tursiu a. inoma, jis buvo
viesi plauk ir mlyn aki. Net jei ir
bt buv kitaip, jis ivydo pasaul gimdymo centre, o ne ligoninje ten niekas
nesupainioja vaik.
Tiesa, susimst ttis. Kai Tedis
pirm kart skambino arfa, buvo ramus
kaip belgas. Tikras stebuklas.
Nusijuokiau pro aaras. Ttis velniai
apglb mane per peius.
inai, prie kiekvien pasirodym iauriai drebdavau.
Pavelgiau tt kad ir k daryt, jis
niekad nepraranda pasitikjimo savimi.
Tik taip sakai.
Jis papurt galv.

41/351

Ne. Bdavo klaikiai baisu. O a juk


buvau bgnininkas, sddavau paiam
gale. Niekas mane n neirdavo.
Tai k darei? smalsavau.
Prisigerdavo, ikiusi pro duris galv
siterp mama. Ji vilkjo juod vinilin mini
sijon, raudon palaidin be rankovi ir
buvo pasikabinusi kdikio neiokl su
Tediu, apsiseiljusiu i laims. Pora
buteli pigaus alaus prie pasirodym. Tau
nepatariau.
Mama, ko gero, teisi, tar ttis.
Vaik teisi gynjai nesiavi kauteljusiais
deimtmeiais. Be to, kai numeiau bgn
lazdeles ir apsivmiau scenoje, buvo kieta.
Jei tu pamesi stryk ir dvoksi kaip bravoras, atrodys nekaip. Js, klasikiniai muzikantai, tikri snobai.
Dabar juokiausi nuoirdiai. Vis dar bijojau, bet kakodl gera buvo manyti, kad

42/351

scenos baim gal bsiu paveldjusi i tio;


vis dlto nesu tik iaip pamestinuk.
O kas, jei suklysiu? Jei klaikiai
pasirodysiu?
t tau pasakysiu, Mija. Ten apstu
klaikybi, taigi nelabai ir isiskirsi,
paguod mama.
Tedis pritariamai sukrykt.
Bet kaip veikti baim?
Ttis vis dar ypsojosi, bet surimtjo,
nes m kalbti liau:
Niekaip. Tiesiog pasistenk susikaupti
ir nusiraminti.
Taigi ulipau ant scenos. Nesugrojau virtuozikai. Neatsidriau lovs virnje,
publika neplojo atsistojusi, taiau ir nesusimoviau. Po reitalio gavau dovan. Ji
buvo padta ant keleivio sdyns, tokia pat
mogika kaip ta violonel, nuo kurios
negaljau atitraukti aki prie dvejus

43/351

metus. Bet i buvo neinuomota. i buvo


mano.
2

Aliuzija vaikik dainel apie kiauin Kliunk


Pliump, kuris nupuol nuo tvoros (angl.
Humpty Dumpty sat on a wall, / Humpty
Dumpty had a great fall. / All the kings horses
and all the kings men / Couldnt put Humpty
together again.). Kiauinis Kliunkis Pliumpis
veikia ir Lewiso Kerollo knygoje Veidrodio
karalystje, ir k Alisa ten ivydo (Through the
Looking-Glass, and What Alice Found There,
1871).

10.12
Vos greitoji atvilpia prie ligonins ne
prie tos, kur ms mieste, o prie artimiausios, kakokios maos vietins, panaesns seneli namus, o ne medicinos staig, gydytojai skubiai vea mane vidun.
Turbt plautis trks. statykit krtins vamzdel ir skraidinkit j i ia!
aukia malonioji raudonplauk, perduodama mane slaugi ir daktar briui.
Kur kiti? klausia barzdyla gydytojo
drabuiais.
Antras vairuotojas patyr lengv smegen sutrenkim, jam pagalba suteikiama
vietoje. Tvai uvo i karto. Madaug
septyneri met berniuk tuoj atve.

45/351

Giliai atsikvepiu, tarsi pastarsias


dvideimt minui biau sulaikiusi
kvpavim. Ivydusi save tame griovyje,
nebestengiau iekoti Tedio. Jeigu jam
nutiko tas pat, kas mamai ir tiui, kas
nutiko man Negaljau apie tai n pagalvoti. Bet nenutiko. Jis gyvas.
Atsiduriu nedidelje patalpoje su
rykiomis lempomis. Gydytojas patepa man
krtin oraniniu skysiu ir beda plon
plastikin vamzdel. Kitas vieia ibintuvliu akis.
Nereaguoja, sako seselei. Sraigtasparnis ia. Skraidinam j Traumatologijos
skyri. Greitai!
Mane skubiai igabena i Greitosios
pagalbos skyriaus ir stumia lift. Tenka
pabgti, kad neatsilikiau. Prie pat durims usiveriant pamatau Vilou. Keista.
Kaip tik vaiavome aplankyti jos, Henrio ir
kdikio. Ar j ikviet dl sniego? Dl

46/351

ms? Vilou nerami sukinjasi po ligonins


vestibiul. Galbt band skambinti, gal paliko mamai balso inut ir atsipra, kad yra
ikviesta ligonin ir nebus namie, kai
atvaiuosime.
Liftas sustoja ant stogo. Didiulio raudono apskritimo viduryje stovi sraigtasparnis, jo sraigtas aio or.
Dar neteko skristi sraigtasparniu. Kim,
mano geriausia draug, skrido. Jos dd,
National Geographic fotografas, skrisdamas fotografuoti ventosios Elenos kalno
pasim j kartu. Kim j apvm.
Jis kalbjo apie vulkanin augalij, o
a miau ir iaukteljau tiesiai ant jo ir fotoaparat, kit dien po pamok pasakojo Kim dar iek tiek paaliavusi po
skrydio.
Kim atsakinga u klass album, ji tikisi
tapti fotografe. Dd dar jai paslaug,
vylsi, jog pads skleistis jos talentui.

47/351

A apvmiau jo fotoaparatus, dejavo


Kim. Tikrai niekada netapsiu fotografe.
Yra visoki fotograf, guodiau
draug. Visai nebtina skraidyti
sraigtasparniais.
Kim nusijuok.
Ai Dievui. Nes kojos daugiau
nekelsiu sraigtasparn, tau irgi nesilau!
Noriau jai pasakyti, jog kartais tiesiog
neturi pasirinkimo.
Sraigtasparnio durels atidarytos, esu
keliama vidun su visais netuvais, su visais
vamzdeliais ir laideliais. lipu paskui. Viena
gydytoja prisda greta; ji vis spaudo
plastikin kriau, kuri, regis, kvpuoja u
mane. Pakilus suprantu, kodl Kim buvo
taip bjauru. Sraigtasparnis ne toks kaip lktuvas greitai sklendianti kulka. Jis
panaesnis ritul, okinjant dangumi.
Auktyn emyn, i vienos puss kit. N
nesivaizduoju, kaip sraigtasparniui

48/351

kratantis medikai gali k nors daryti, kaip


gali tyrinti smulkiu riftu atspausdintus
popierius, susinekti per specialius mikrofonus ir ausines.
Pataikome oro duob, tad mane turt
gerokai supykinti. Taiau bent jau ta a,
irinti visk i alies, nieko nejauia.
Vargu ar ir ta a, kuri guli ant netuv, k
nors jauia. Vl susimstau, ar miriau, bet
nusprendiu, kad nemiriau. Jei biau
mirusi, mans nebt kl sraigtasparn,
neskraidint vir tankaus miko.
Be to, jei biau mirusi, pas mane tikriausiai bt atj mama su tiu.
Prietais skydelyje matau laikrod.
10.37. Splioju, kas vyksta ant ems. Ar
Vilou suinojo, k atve greitja? Ar kas
nors paskambino seneliams? Jie gyvena
gretimame mieste, a tikrai laukiau vakariens pas juos. Senelis vejys, pats gaudo
ir rko laias bei austres, veikiausiai tai ir

49/351

btume valg kartu su moiuts kepta


juoda alaus duona. Paskui moiut bt
nusivedusi Ted prie riavimo konteineri
ir leidusi pasiknisti urnal. Pastaruoju
metu jis galv pamets dl Readers Digest.
Jam patinka karpyti paveiksliukus ir daryti
i j koliaus.
Kain kaip Kim. iandien nereikia
mokykl. Rytoj mans ten, ko gero, nebus.
Ji turbt pamanys, kad neatjau, nes
usibuvau Adamo ir Krintanios
vaigds koncerte Portlande.
Portlandas. Esu beveik tikra, kad mane
ten ir gabena. Sraigtasparnio pilotas vis
kalba su kakuo i Greitosios pagalbos ligonins. Pro lang matau Hudo kalno
virn. Vadinasi, Portlandas jau ia pat.
Ar Adamas jau ia? Vakar vakare grojo
Sietle, bet po koncert jis tiesiog kunkuliuoja nuo adrenalino, o vairuodamas nurimsta. Grup daniausiai tik diaugiasi, kad

50/351

gali nusnausti, kol jis sdi prie vairo. Jei jis


jau Portlande, turbt dar miega. Ar
pabuds eis gerti kavos Hotorn3? O gal
su knyga patrauks Japonikuosius sodus?
Ansyk Portlande tai ir veikm, tik buvo
iliau nei dabar. Po piet grup tikrins
gars prie koncert. Tada Adamas ieis
lauk pasitikti mans. I pradi pamanys,
kad vluoju. Kaip jis suinos, kad i tikrj
atvykau per anksti? Kad atsidriau
Portlande ryt, tebetirpstant sniegui.

Esi girdjusi apie tok Jo-Jo Ma?


paklaus mans Adamas.
Buvo pavasaris, a deimtoje klasje,
Adamas vienuoliktoje. Jis jau kelis
mnesius stebjo, kaip repetuoju muzikos
klasje. Ms mokykla valstybin, taiau i
t paangij, su sustiprinta men

51/351

programa, apie tokias vis rao alies urnalai. I ties turdavome daug laisv
pamok tapyti studijoje arba mokytis groti.
A tas pamokas leisdavau garsui
nepralaidiuose kambarliuose muzikos
skyriuje. Adamas ten irgi danai ateidavo
pagroti gitara. Ne elektrine, kuria groja
grupje, o paprasta akustine.
Dbteljau Adam.
Visi yra girdj apie Jo-Jo Ma.
Adamas isiiep. Pirm kart
pamaiau, kad jo ypsena kreivoka, vienas
lp kamputis pakyla aukiau u kit.
Kain ar surasi ten penkis mones,
kurie bus k nors girdj apie Jo-Jo Ma,
tar, rodydamas ieduotu nykiu mokyklos kiem. Beje, koks ia vardas? ydikas, ar k? Jo Mama?
Kinikas.
Adamas papurt galv ir nusijuok.

52/351

Pastu krv kin. Pavyzdiui, vardu


Vei in. Arba Li koks nors. Ne Jo-Jo Ma.
Netark Viepaties vardo be reikalo,
atoviau. O tada nenorom prajukau. Prireik keli mnesi, kol patikjau, kad
Adamas i mans nesiaipo, tada jau koridoriuose persimesdavome vienu kitu
odiu.
Vis dlto jo dmesys kiek glumino. Net
ne todl, kad Adamas buvo populiarus
vaikinas. Jis nebuvo sportininkas ar i t,
kuriems gyvenime viskas sekasi. Bet buvo
kietas. Todl, kad grojo grupje su vaikinais
i universiteto. Rokerikai rengsi, buvo
susirankiojs visk i dvt drabui parduotuvi ir blusturgi, o ne per Urban Outfitters ipardavimus. Todl, kad laimingas
sddavo valgykloje ir usimirs skaitydavo knyg, o neapsimesdavo skaits, nes
neturi kur ir su kuo sdti. Taip tikrai nebuvo. Jis turjo kelis draugus ir br gerbj.

53/351

A ir pati nebuvau keistuol. Turjau


draug ir geriausi draug, su kuria sddavau per pietus. Dar turjau ger biiuli
i muzikos stovyklos, ten vaiuodavau vasarom. mons mane mgo, bet, ties pasakius, kaip reikiant nepainojo. Per pamokas sddavau tyliai. Retokai keldavau
rank ir nesikapojau su mokytojais. Daniausiai bdavau usimusi, nes repetuodavau, grieiau stygini kvartete arba sddavau teorijos pamokose bendruomens
kolede. Bendraklasiai man buvo malons,
taiau jiems atrodiau suaugusi. Kaip
mokytoja. O su mokytojais niekas
neflirtuoja.
O k, jei turiu bilietus maestro koncert? paklaus Adamas ibaniomis
akimis.
Baik. Negali bti, kad turi, atkirtau
ir stumteljau j kiek stipriau nei biau
norjusi.

54/351

Adamas suvaidino, kad plojasi stiklin


sien. Paskui vl prakalbo:
Turiu. niclyje Portlande.
Arlen nicer salje. Ten groja simfoninis orkestras.
Aha, ten. Turiu por biliet. Nortum?
Juokauji? Aiku, kad taip! iauriai
norjau eiti, bet jie gal po atuoniasdeimt
doleri. Pala, i kur juos gavai?
eimos draugas padovanojo tvams,
bet jie negali eiti, ibr Adamas. Koncertas penktadien vakare. Jei nori, paimsiu
tave pus ei ir vaiuosim Portland.
Gerai, atsakiau lyg niekur nieko.
Taiau penktadien nenustygau labiau
nei t kart prajusi iem, kai ruodamasi egzaminams netyia igriau didiul
puod siaubingai stiprios tio kavos.
Nervinausi ne dl Adamo. Jau buvau
prie jo pripratusi, man su juo bdavo
jauku. Nervinausi, nes neinojau, kas bus.

55/351

Kas ia? Pasimatymas? Draugika paslauga? Labdara? Tokia neinia ne k


geriau nei nemokikas naujos krinio
dalies nat gaudymas. Todl tiek daug ir
repetuodavau, kad kuo greiiau imokiau
pagrindus ir galiau gilintis smulkmenas.
Persirengiau gal eis kartus. Tedis, tada
dar darelinukas, sdjo mano kambaryje
ir traukiojo i lentynos komiksus apie Kalvin ir Hobs, apsimesdamas, kad skaito.
Staiga prapliupo juoktis, tik neinau, ar
Kalvino idaigos, ar a j taip
pralinksminau.
Mama kio galv pro duris pairti,
kaip man sekasi.
Jis tik vaikinas, tar pamaiusi, kaip
vargstu.
Aha, bet jis pirmas vaikinas, su kuriuo
einu gal-pasimatym, atsakiau. Neimanau, ar rengtis kaip pasimatymui, ar
kaip koncertui. Ar apskritai tam reikia

56/351

puotis? O gal rengtis paprastai, jei kartais


tai ne pasimatymas?
Renkis taip, kad gerai jaustumeisi,
pasil mama. Tada nereiks jaudintis.
Esu tikra, kad manimi dta mama dl
aprangos bt vertusis per galv. Jdviej
su tiu jaunysts nuotraukose ji atrodo
kaip ketvirtojo deimtmeio vilioks ir
baikers miinys trumpi paiauti
plaukai, juodu pietuku storai apvestos
mlynos akys ir liaunas knas, jaukiai spraustas kokius nors seksualius drabuius, pavyzdiui, nriniuot vintain
palaidin ir aptemptas odines kelnes.
Atsidusau. Noriau bti tokia drsi.
Galiausiai isirenku ilg juod sijon ir
katonin nertin trumpomis rankovmis.
Aiku ir paprasta. Toks turbt mano gyvenimo kredo.
Kai Adamas pasirod pramatniu kostiumu ir storapadiais batais (is derinys

57/351

labai suavjo tt), supratau, jog ia tikrai


pasimatymas. Neabejojau, kad Adamas eidamas simfoninin koncert bt pasipuos ir septintojo deimtmeio vilnonis
kostiumas tiesiog bt buvs kietas ieiginis drabuis, taiau supratau, kad i
apranga reikia daugiau. Nervindamasis
paspaud tiui rank ir pasak turs jo
senosios grups plokteli.
Tikriausiai naudoji jas kaip padkliukus puodeliams, pamaiktavo ttis.
Adamas, regis, nustebo, turbt neprats,
kad tvai bt kandesni u savo vaikus.
Per daug nedkit. Per paskutin Jo-Jo
Ma koncert prie scenos buvo daug
nukentjusij! kteljo mama mums
einant prie automobilio.
Tavo tvai kieti, tar Adamas, atidarydamas man dureles.
inau, atsakiau.

58/351

Pakeliui Portland nekuiavoms apie


bei t. Adamas leido savo mgstam grupi
dainas ved popmuzikos trio, j muzika
buvo nuobodoka, paskui island grup, ji
skambjo tikrai graiai. iek tiek paklaidiojome miesto centre, tad sal
nusigavome likus vos kelioms minutms iki
koncerto.
Ms vietos buvo balkone. Auktybse.
Bet niekas neina Jo-Jo Ma koncert dl
vaizdo, o garsas buvo puikus. To mogaus
rankose violonel vien akimirk verkia
kaip moteris, kit juokiasi lyg vaikas.
Klausydamasi jo muzikos kaskart prisimenu, kodl pati pradjau grieti violonele nes ji labai mogika ir
iraikinga.
Prasidjus koncertui, akies kampuiu
dirsteljau Adam. Atrod ramus ir gerai
nusiteiks, tik nuolat vilgiojo programl, turbt skaiiuodamas, kiek dali

59/351

liko iki pertraukos. Baiminausi, kad jam


nuobodu, bet netrukus taip sijauiau
muzik, jog visk pamirau.
Kai Jo-Jo Ma pradjo grieti Le Grand
Tango, Adamas pam mane u rankos ir
spusteljo. Kitomis aplinkybmis tai bt
buv lkta ir senamadika. Taiau Adamas
neirjo mane. Usimerks vos vos
sibavo krsle lygiai taip pat panirs
muzik kaip a. Suspaudiau jo rank ir
mudu taip prasdjome iki koncerto
pabaigos.
Paskui nusipirkome kavos, spurg ir
nupdinome palei up. Kilo rkas, Adamas
nusivilko vark ir apgaub man peius.
Juk gavai tuos bilietus ne i eimos
draugo, tiesa? paklausiau.
Maniau, ims juoktis arba ikels rankas
pasiduodamas, kaip daro, kai laimiu gin.
Bet jis pavelg tiesiai man akis, ir a

60/351

ivydau jo rainelse besimainanias ali,


rud ir pilk spalv. Jis papurt galv.
Paklojau dviej savaii arbatpinigius
u pic iveiojim, prisipaino.
Sustojau. Girdjau, kaip iurlena
vanduo.
Kodl? paklausiau. Kodl a?
Nesu mats, kad kas nors sijaust
muzik taip kaip tu. Todl man patinka
irti, kai repetuoji. Tau ant kaktos susimeta labai miela raukl, va ia, pasak ir
paliet man kakt tarp antaki. A galv
pamets dl muzikos, bet vis tiek nesijauiu kaip tu.
Tai k? A tau socialinis eksperimentas? Mano juokas nuskambjo piktai.
Ne, tu ne eksperimentas, tyliai,
kimiai atsak Adamas.
Pajutau, kaip kn ulieja iluma, kaip
rausta andai. Nudelbiau akis batus. Kad
Adamas iri mane, inojau taip pat gerai,

61/351

kaip ir tai, jog jei pakelsiu galv, jis mane


pabuiuos. Pati nustebau, kaip noriu, kad
jis mane pabuiuot; supratau, kad apie tai
svajojau taip danai, jog siminiau jo lp
form, sivaizdavau, kaip braukiu pirtu
jam per smakr.
Pakliau akis. Adamas mans jau lauk.
Taip viskas ir prasidjo.
3

Hotornas (Hawtorne) Portlando rajonas.

12.19
A patyriau daug sualojim.
Regis, plys plautis. Trkusi blunis.
Vidinis kraujavimas, neinia i kur. Ir baisiausia sutrenktos smegenys. Dar sulauyti
onkauliai. Nubraukta koj oda j reiks
persodinti, taip pat ir veidas reiks kosmetins operacijos, bet, kaip gydytojai
sako, tik tada, jei man pasiseks.
Dabar, operacinje, gydytojai turi iimti
man blun, statyti nauj vamzdel, kad siurbt skyst i trkusio plauio, ir kaip nors
sustabdyti vidin kraujavim. Mano smegenims, deja, jie nedaug kuo gali padti.
Lauksim ir irsim, kas bus, sako
vienas chirurgas, irdamas mano galvos
kompiuterins tomografijos skenogram.

63/351

Paskambinkit kraujo bank. Man reikia


dviej vienet O Rh neigiamo tuoj pat ir
dar dviej vliau.
O Rh neigiamas. Mano kraujo grup.
Neinojau. Niekada anksiau neteko apie
tai galvoti. Nesu guljusi ligoninje, nebent
skaiiuotume t kart, kai sipjoviau
kulkn stiklo uke. Tada n nereikjo siti,
pakako injekcijos nuo stabligs.
Operacinje chirurgai ginijasi, koki
paleisti muzik, visai kaip mes ryt
biuike. Vienas nori diazo. Kitas roko.
Man prie galvos stovinti anesteziolog
pageidauja klasikins. Sergu u j ir turbt
tai padeda, nes kakas paleidia Vagnerio
kompakt, nors Valkirij skrydis ne visai
tai, ko norjau. Laukiau ko nors lengvesnio.
Galbt Keturi met laik.
Maa operacin pilna moni, akinamai
plieskianios lempos tik parykina, kaip ia
viskas nuiur. Visai ne taip kaip

64/351

operacinse, rodomose per televizori. ios


primena tviskanias teatro sales, kurias
tilpt ir operos dainininkai, ir irovai.
Grindys, nors ir variai iblizgintos, nustos brimais ir rudomis, tikriausiai
kraujo, dmmis.
Kraujas. Visur. Ir jis visikai netrikdo
gydytoj. Jie pjauna, siuva ir siurbia kraujo
upje, tarsi plaut indus pamuilse. Tuo
pat metu pumpuoja nesibaigianias jo atsargas man venas.
Roko pageidavs chirurgas smarkiai
prakaituoja. Sesel vis luosto jam kakt
marle, j laiko nyplmis. Galiausiai kiaurai
perlampa gydytojo kauk tenka j
pakeisti.
Anesteziologs velns pirtai. Ji sdi
man prie galvos, vis tikrina, kaip veikia
mano organizmas, ir reguliuoja tiekiam
skysi, duj ir vaist kiek. Matyt, gerai atlieka savo darb, nes, gydytojams tarant

65/351

mano kn, nejauiu nieko. J darbas


sunkus ir nevarus, visai nepanaus aidim Operacija, j aisdavom mai, ten
kaulus reikia iimti atsargiai, nelieiant
krat, antraip subirzgia skambutis.
Anesteziolog guminmis pirtinmis
aptemptais pirtais susimsiusi glosto
man smilkinius. Taip glostydavo mama, kai
sirgdavau gripu arba kai taip skauddavo
galv, jog sivaizduodavau, kaip perriu
smilkinio ven, kad bent kiek sumainiau
spaudim.
Vagnerio diskas apsisuko jau du kartus.
Gydytojai nusprendia, kad metas naujam
anrui. Laimi diazas. monms vis atrodo,
kad jei jau man patinka klasikin muzika,
tai esu ir diazo gerbja. Nesu. Ttis taip.
Jam patinka diazas, ypa audringa vlesnioji Koltrano4 muzika. Ttis sako, kad
diazas tai seni pankrokas. Turbt tai

66/351

visk paaikina, nes pankrokas man irgi


nepatinka.
Operacija trunka vis aminyb. Jauiuosi nusikalusi. Neinau, kaip itveria
chirurgai. Jie stovi ramiai, taiau tai, regis,
sunkiau, nei bgti maraton.
Po truput apspangstu. Tada susimstau
apie itoki savo bsen. Jeigu a nemiriau
irdies monitorius vis dar pypsi, taigi,
suprantu, nemiriau, bet nesu savo kne,
ar galiu kur nors nuklysti? Ar a vaiduoklis? Ar panorjusi sugebiau atsidurti
Havajuose? Ar galiau usukti Carnegie
Hall Niujorke? Ar galiau aplankyti Ted?
Dl visa ko pakrutinu nos kaip Samanta
i Kertojos nieko. Spragteliu pirtais,
kaukteliu kulnais a vis dar ia.
Nusprendiu elgtis paprasiau. Einu sien, sivaizduodama, kad praslysiu kiaurai
ir ilsiu kitoje pusje. Taiau tik
atsitrenkiu.

67/351

bga sesel su kraujo maieliu rankoje


ir nespjus durims usidaryti a ismunku
pro tarp. Dabar stoviu ligonins koridoriuje. Juo zuja gydytojai ir sesels mlynais ir
aliais drabuiais. Ant netuv su ratukais
gulinti moteris jos plaukai paslpti po
plona duo kepuraite, prie rankos prijungta
laelin aukia: Viljamai, Viljamai!
Einu toliau. Regiu daugyb operacini, visose guli pacientai. Jei jie tokie kaip a,
kodl nematau j knus apleidusi moni? Ar jie visi klydinja aplinkui kaip a?
Labai noriau susitikti k nors tok kaip
a. Noriu io to paklausti, pavyzdiui, kas
man darosi ir kaip itos bsenos atsikratyti? Kaip man grti savo kn? Ar
laukti, kol paadins gydytojai? Bet toki
kaip a aplinkui nra. Galbt jiems pavyko
perprasti, kaip patekti Havajus?

68/351

Iseku paskui sesel pro dvivres automatines duris. Atsiduriu nedideliame


laukiamajame. Ivystu savo senelius.
Moiut nekasi su seneliu, o gal tiesiog
neka. Taip ji stengiasi nepasiduoti
jauduliui. Maiau j taip elgiantis anksiau,
kai senel buvo itiks irdies smgis. Ji apsiavusi botais, vilki ipurvint sodo chalat.
Ko gero, dirbo iltnamyje, kai suinojo apie
mus. Moiuts plaukai trumpi, garbanoti ir
ili; ttis sako, kad ji juos chemikai garbanoja nuo atunto deimtmeio. Taip
patogiau, sako moiut. Jokio vargo.
Ji visada taip. Joki nesmoni. Moiut
tokia praktika, kad niekam n galv
neateit, kad ji pakvaiusi dl angel. Savo
siuvimo kambaryje, kinikoje indaujoje,
turi vis kolekcij keramini angel, angel
i sil, stiklini angel, koki-tik-nori angel. Ji ne tik juos renka, bet ir jais tiki.
Anot jos, angel yra visur. Kart pora nar

69/351

susikrov lizd tvenkinyje tarp medi u


j namo. Moiut buvo sitikinusi, kad tai
seniai mir tvai atkeliavo jos saugoti.
Kit kart, mums besdint pas j terasoje, ivydau raudon paukt.
Tai raudonasis kryiasparnis?
paklausiau.
Moiut papurt galv.
Mano sesuo Glorija kryiasparnis,
atsak, turdama galvoje neseniai
pasimirusi tetul Glo, su kuria nesutar.
Ji ia neskrist.
Senelis spokso nuosdas polistireno
puodelyje, krapto jas ir mai balti rutuliukai byra jam ant keli. Atrodo ne kava, o
pamazgos, uplikytos 1997-aisiais ir nuo
tada laikytos ant virykls. Bet vis tiek
mielai igeriau puodel.
Galtum nubrti tiesi linij tarp
senelio, tio ir Tedio, nors senelio banguoti viess plaukai prailo ir jis

70/351

kresnesnis u Ted, is visai kaip pagaliukas, ir tt, jis lieknas ir raumeningas nuo
svarmen kilnojimo sporto salje. Bet vis
j tokios pat blykios pilkai mlynos akys
kaip vandenynas apniukusi dien.
Galbt todl man dabar sunku irti
senel.

Duljardas buvo moiuts mintis. iaip ji i


Masausetso, bet 1995-aisiais pati viena atsikraust Oregon. Dabar atrodo, kas ia
ypatinga, taiau prie penkiasdeimt dvejus
metus buvo neregta negirdta, kad taip
pasielgt netekjusi dvideimt dvej met
mergina. Moiut tvirtino, kad j trauk
bekrat laukin gamta ir, ko gero, sunkiai
bt radusi tinkamesn viet negu
neaprpiami Oregono mikai ir uolti

71/351

papldimiai. Ji sidarbino sekretore Mik


tarnyboje. Senelis ten dirbo biologu.
Kartais vasar nuvaiuojame Masausets, vasarnam valstijos vakaruose, kur
savaitei ugriva tuntas moiuts gimini.
Tik tada pasimatau su antros eils pusbroliais ir pussesermis, moiuts broliais ir
seserimis, kuri net vard neatsimenu.
Turiu daug gimini Oregone, bet jie visi i
senelio puss.
Prajusi vasar vaiuodama atostog
Masausets pasimiau violonel, kad
galiau ruotis artjaniam kamerins
muzikos koncertui. Lktuvas buvo nepilnas, tad stiuardes leido j pasidti ant sdyns greta, kaip kad daro profesionalai.
Tediui tai atrod iauriai juokinga ir jis vis
band maitinti instrument sriais
riestainiukais.
Vien vakar vasarnamio didiajame
kambaryje surengiau nedidel koncert

72/351

giminms ir gyvn ikamoms ant sien.


Po to kakas paminjo Duljard, ir moiut nusitvr tos minties.
I pradi tai panjo svaiiojimus.
Universitete netoliese buvo kuo puikiausias
muzikos studij kursas. Nordama mokytis
tolliau, galjau rinktis konservatorij Sietle, iki jos kelios valandos kelio. Duljard bt tek vaiuoti per vis al. Ir
studijuoti ten brangu. Mam ir tt i
mintis sudomino, bet maiau, kad n vienas i tikrj nenori mans sisti Niujork
arba pasksti skolose, kad galbt kada nors
sidarbiniau violonelininke kokiame nors
antrariame mao miestelio orkestre. Jie
n nenuman, ar a pakankamai gabi. Ties
pasakius, nenutuokiau ir a. Profesor
Kristi sak, kad i jos mokini a viena
daugiausia adani, taiau niekada
neminjo Duljardo. Jis buvo skirtas virtuozams ir atrod lu net tiktis, kad

73/351

tokia staiga teiktsi atkreipti mane


dmes.
Bet po atostog, kai kakas kitas,
nealikas klausytojas i Ryt pakrants
pritar, kad esu verta Duljardo, moiut
kibte sikibo tos minties. Ji nusprend pati
pasikalbti su profesore Kristi, o tada jau ir
mano mokytoja nusitvr to sumanymo nagais ir dantimis.
Taigi paraiau praym, gavau rekomendacinius laikus ir isiuniau ra. Adamui
neprasitariau. Sau pasakiau, kad taip darau
todl, jog nra reikalo visiems skelbtis, turint omeny, kad net gauti kvietim atrank
maa vilties. Bet net tada supratau, jog tai
netiesa. Giliai irdyje jauiau, kad vien
sisdama praym iduodu Adam. Duljardas Niujorke. Adamas ia.
Tik mudu mokms jau ne drauge. Adamas buvo metais u mane vyresnis ir pradjo studijuoti ms miesto universitete.

74/351

A lankiau baigiamj mokyklos klas.


Krintanti vaigd staigiai ipopuliarjo,
tad Adamui teko studijuoti neakivaizdiniame skyriuje. Grup sulauk pasilymo i
ra bendrovs Sietle, turjo suplanavusi
daugyb koncert kituose miestuose. Ir tik
gavusi storo popieriaus vok su antspaudu
Duljardo mokykla ir kvietimu atrank,
pasakiau Adamui, kad teikiau paraik.
Paaikinau, kiek daug moni negauna n
kvietimo. I pradi Adamas atrod sukrstas, lyg negalt patikti. Paskui lidnai
ypteljo.
Jo Mamai teks pasisaugoti, tar.
Atranka vyko San Fransiske. Tio mokykloje buvo rengiama svarbi konferencija ir
jam btinai reikjo dalyvauti, mama buvo
k tik pradjusi dirbti kelioni agentroje,
todl mane lydti pasisil moiut.

75/351

Pasidarysim mergaii savaitgal.


Pavakari arbatos eisim gerti Fairmont5.
Paiopsosim vitrinas Sjungos aiktje.
Nuplauksim keltu Alkatraz. Bsim
turists.
Bet, likus savaitei iki kelions, moiut
ukliuvo u medio aknies ir pasitemp
kulkn. Jai teko avti didiul storapad
bat ir buvo prisakyta nevaikioti. miau
iek tiek panikuoti. Pareikiau galinti San
Fransisk nuvykti pati pasiskolinti automobil arba nuvaiuoti traukiniu ir tuoj pat
grti.
Senelis usispyr mane nuveti.
Keliavome jo pikapu. Vaiuodami beveik
nesikalbjome, bet man tiko, nes labai
jaudinausi. Vis iupinjau talisman i led
pagaliuk ir sil, j skmei prie ivaiuojant dav Tedis.
Kad tu rank nusilautum6,
palinkjo.

76/351

Kai pavykdavo pagauti stot, klausms


klasikins muzikos ir kaimo ini. Kai
nepavykdavo, vaiavom tyldami. Bet ta
tyla ramino, nuo jos atsipalaidavau ir ji
mus suartino kur kas labiau negu koks
irdingas pokalbis.
Moiut mums usak kuo mantriausiai
ipuot viebut. Buvo labai juokinga
matyti senel darbiniais batais ir languotais
flaneliniais markiniais tarp vis t nriniuot servetli ir vazeli su diovintomis
glmis. Taiau jis laiksi labai ramiai.
Atranka buvo be galo varginanti. Turjau groti penkis krinius: ostakoviiaus
koncert, dvi Bacho siuitas, vis aikovskio
Pezzo capriccioso, o tai beveik nemanoma, ir fragment i Enio Morikons
muzikos filmui Misija, tai atrod smagu,
taiau rizikinga, nes t gabal atliko Jo-Jo
Ma, taigi biau lyginama su juo. I atrankos ijau drebaniomis kojomis ir nuo

77/351

prakaito lapiomis paastimis. Endorfin


antpldis ir didiulis palengvjimas baisiai
svaigino.
Einam apirti miesto? paklaus
senelis ypsodamasis.
inoma!
Padarme visk, k buvo adjusi moiut. Senelis mane nusived ir arbatos, ir
paiopsoti vitrinas, nenujome tik
kakok prabang restoran vej prieplaukoje ten moiut buvo usakiusi
staliuk ir nusprendme pavakarieniauti
kin kvartale, restorane, prie kurio lauk
daugiausia moni.
Paskui senelis parve mane namo ir atsisveikindamas iupo glb. prastai jis
paspausdavo rank, kartais, ypatingomis
progomis, patapnodavo nugar. Apkabino
stipriai, ir a supratau, kad taip jis nori pasakyti, jog su manimi jam buvo labai
smagu.

78/351

Man irgi, seneli, sunibdjau.


4

John William Coltrane (19261967)


amerikiei diazo saksofonininkas ir
kompozitorius.
5

Fairmont prabangi viebui tinklas, 1907


m. pradtas steigti Kanadoje, vliau ir kitose
alyse.
6

Tradicikai linkdami skms anglai sako:


Break your leg (kad tu koj nusilautum).

15.47
K tik i pooperacins palatos buvau
perkelta Intensyviosios terapijos skyri.
Tai pasagos formos patalpa su dvylika lov
ir pulku seseli, jos vis zuja aplinkui, vis
skaito i kompiuteri lovgaliuose
lendanius spausdintus lapus su pagrindiniais organizmo bkls rodikliais. Palatos viduryje stovi kiti kompiuteriai ir
didiulis stalas, prie jo sdi dar viena
sesel.
Manimi rpinasi dvi sesels ir neinia
kiek gydytoj. Vienas stambus tylenis
viesiais plaukais ir sais man nelabai
patinka. Dar yra moteris velniu balsu, jos
oda juodut juodutl, vos ne mlyna. Ji
mane vadina brangute ir ranka vis lygina

80/351

patal klostes, lyg bandyiau juos nusispirti, nors guliu nejuddama.


Prie mans prijungta nesuskaiiuojama
daugyb vamzdeli: vienas gerklje
kvpuoja u mane; vienas nosyje, kad
skrandis bt tuias; vienas venoje, kad
netrkt skysi; vienas lapimo pslje,
lapinasi u mane; keli krtinje, jie
fiksuoja irdies ritm; dar vienas, prijungtas prie pirto, rodo deguonies kiek. Dirbtinio kvpavimo aparato ritmas raminamas
it metronomo: vidun, laukan, vidun,
laukan.
Niekas nebuvo pas mane atjs, tik
gydytojai, sesels ir socialin darbuotoja. Ji
dabar tyliai, ujauiamai kalbasi su mano
seneliais. Sako, kad a rimties bsenos.
Nesu tikra, k reikia rimties. Per televizori praneama, kad pacientai bna arba
kritikos, arba stabilios bkls. Rimties

81/351

skamba nekaip. Rimtis vieta, kur


patenki, kai nepasiseka iame pasaulyje.
O, kad galtume kuo nors padti, atsidsta moiut. Jauiuosi tokia
nenaudinga tik sdiu ir laukiu.
Pairsiu, galbt jums leis trumpam
pas j ueiti, ada socialin darbuotoja.
Jos plaukai ili, garbanoti, ant palaidins kavos dm; geras veidas.
Ji vis dar nepabudusi po operacijos.
Kol knas atsigaus po traumos, jai prijungtas dirbtinio kvpavimo aparatas. Bet artimj balsai kartais padeda net ir komos
itiktiems pacientams.
Senelis kak sumurma panosje.
Gal nortumte kam nors
paskambinti? klausia socialin darbuotoja. Gal yra gimini, kurie nort pabti
su jumis? Suprantu, jums tai didiulis
imginimas, taiau kuo stipresni bsite,
tuo labiau padsite Mijai.

82/351

Krpteliu, igirdusi socialin darbuotoj


tariant mano vard. Tai iaurus priminimas, kad jie kalba apie mane. Moiut pradeda vardyti mones, kurie jau pakeliui ligonin tetas, ddes. Ji nepamini Adamo.
Tikrai noriu pamatyti vien Adam. O,
kad inoiau kur jis, galiau pabandyti ten
nusigauti. N nesivaizduoju, i kur jis suinos apie avarij. Moiut su seneliu neturi
jo telefono numerio. Jie nesineioja mobilij, todl ir jis negalt prisiskambinti.
Vargu ar jam apskritai ateit galv jiems
skambinti. mons, kurie iaip jau perduot jam, jog man nutiko nelaim, to
padaryti negali.
Stoviu alia pypsiniais vamzdeliais
apraizgyto savo kno be gyvybs enkl.
Mano oda pilka. Akys uklijuotos.
Noriau, kad kas nors nuplt pleistrus.
Turt nieti. Prie mans atskuba miela

83/351

sesel. Ant jos chalato isiuvinti iulpinukai, nors ia ir ne vaik skyrius.


Kaip laikaisi, brangioji? klausia, lyg
btume netyia susitikusios gatvje.

Mudviem su Adamu i pradi nesijo lyg


sviestu patepta. Turbt buvau sikalusi, kad
meil nuveria kalnus. Ir tada, kai jis
parve mane namo po Jo-Jo Ma koncerto,
tikriausiai abu jautme, jog pradedame vienas kit simylti. Maniau, kad tai, kas
kebliausia, jau praeity. Knygos ir filmai
baigiasi, kai simyljliai galiausiai
pasibuiuoja. Visi sivaizduoja, kad vliau
telieka ilgai ir laimingai.
Mums buvo ne visai taip. Pasirodo, jei
priklausai prieingiems socialins visatos
poliams, kyla tam tikr nesklandum. Vis
susitikdavome muzikos skyriuje, taiau tie

84/351

susitikimai ir toliau buvo platoniki, tarsi


abu btume bijoj sugadinti kas gera. Bet
kai tik mokykloje susitikdavome kur nors
kitur kai kartu sddavome valgykloje arba mokydavoms kieme sault dien,
kakas bdavo ne taip. Jautms nesmagiai. Pokalbiai buvo dirbtiniai. Abu prabildavome tuo pat metu.
Tu, sakydavau.
Ne, tu, sakydavo Adamas.
Mandagumas buvo tiesiog skaudus.
Norjau kaip nors jo atsikratyti, grti atgal
t spindint koncerto vakar, tik nesumojau kaip.
Adamas pakviet paklausyti savo grups.
Buvo dar blogiau nei mokykloje. Savo
eimoje jauiausi kaip krant imesta
uvis, o su Adamo draugais kaip uvis
Marse. Jis nuolat bdavo apsuptas mading ir veikli moni, grai mergin
daytais plaukais, su daugybe auskar,

85/351

santri vaikin, kurie atgydavo, kai Adamas su jais pranekdavo kietu rokeriku
argonu. A nenutuokiau, kaip bti kieta
gerbja. Ir nemokjau rokeri argono. Lyg
ir turjau suprasti j kalb, nes pati buvau
ir muzikant, ir rokerio dukt, bet nesupratau. Kaip kad mokantys bendrin kin kalb tik iek tiek supranta Kantono tarm,
mat bendrin kin kalba ir Kantono tarm
labai skiriasi, o ne kinams atrodo, kad visi
kinai susikalba vieni su kitais.
Man bdavo baisu eiti Adamo koncertus. Ne todl, kad biau pavydjusi. Ir
ne dl to, kad man nepatiko jo atliekama
muzika. Man labai patikdavo irti, kaip
jis groja. Kai stovdavo ant scenos, gitara
atrodydavo it penkta jo galn, lyg natrali
kno tsa. Ir kai baigs nulipdavo nuo
scenos, bdavo ipiltas prakaito, taiau tas
prakaitas bdavo toks varus, kad man

86/351

nordavosi lytelti jam skruost tarsi iulpinuk. Niekada to nepadariau.


Adam apspitus gerbjams, pasitraukdavau on. Jis bandydavo mane atsitempti, apkabinti per liemen, bet a vis
isivaduodavau ir pasitraukdavau el.
A tau nebepatinku? kart
priekaitingai paklaus po pasirodymo.
Nors juokavo, balse buvo girdti
nuoskauda.
Gal bt geriau, jei nebeiiau tavo
koncertus, atsakiau.
Kodl? paklaus, jau nebeslpdamas
nuoskaudos.
Jauiuosi, lyg trukdyiau tau diaugtis
visu ituo. Nenoriu, kad dl mans
nerimautum.
Adamas atsak, kad jam patinka dl
mans nerimauti, bet nuojauta kudjo, jog
yra ne visai taip.

87/351

Turbt jei ne mano namai, madaug tuo


metu btume ir isiskyr. Taiau pas mane
namie, drauge su mano eima, mudviem
pavyko rasti bendr kalb. Madaug po
mnesio draugysts pakvieiau j vakariens. Juodu su tiu sdjo virtuvje ir
nekuiavosi savja rokeri kalba. Stebjau
juos, puss vis tiek nesupratau, bet kart
nesijauiau paalin.
aidi krepin? paklaus ttis. Jam
labiausiai patikdavo irti beisbol, o kai
pasitaikydavo proga paiam paaisti, mielai
pamtydavo krep.
aidiu, atsak Adamas. Tik esu
nekoks aidjas.
Nebtina aisti gerai, svarbu aisti su
ugnele. Sumetam? Kaip matau, pasiruos,
pasak irdamas Adamo sportukus.
Tada atsisuko mane. Tu nieko prie?
N kiek, atsakiau ypsodamasi.
Pagrosiu, kol aisit.

88/351

Jie ijo pradins mokyklos krepinio


aiktel gretimais. Gro po keturiasdeimt
penki minui. Adamas blizgjo nuo
prakaito ir atrod kiek apsvaigs.
K, senolis tave umt? paklausiau.
Adamas papurt galv ir tuo pat metu
palinksjo.
Kaip ir. Bet ne ia esm. aidiant
man deln gl bit. Tavo ttis grieb
mano rank ir iiulp nuodus.
Linkteljau. Tai buvo gudryb, kurios
ttis imoko i moiuts, ir, ne taip kaip su
barkuolmis, tikrai padjo nuo bii
glim. Itraukus geluon ir iiulpus
nuodus telikdavo menkas nieulys.
Adamas droviai nusiypsojo. Pasilenk
prie mans ir sunibdjo:
Regis, a iek tiek sutriks, nes su tavo
tiu bendravau intymiau nei su tavimi.
Nusijuokiau. Bet tai buvo beveik tiesa.
Per kelias savaites draugysts toliau u

89/351

buinius nepaengme. Ne todl, kad


biau buvusi kokia ventuol. Taip, buvau
nekalta, bet neketinau tokia likti aminai. O
Adamas tikrai buvo labiau patyrs. Bda,
kad ms buiniams, kaip ir ms pokalbiams, kenk tas pats mandagumas.
Gal reikt tai pakeisti,
sumurmjau.
Adamas klausiamai kilsteljo antakius.
Nuraudau. Per vis vakarien sdjome
isiiep ir klausms, kaip Tedis taukia
apie dinozaur kaulus, kuriuos neva atkas
sode t popiet. Ttis paruo savo firmin
kepsn, mano mgstamiausi patiekal, bet
neturjau apetito. akute stumdiau valg
po lkt vildamasi, kad niekas nepastebs.
Augo keistas jaudulys. Msiau apie kamerton, pagal kur derindavau savo violonel. J ugavus sukeliami virpesiai
nata la. Tie virpesiai vis stiprja, kol
skambesys upildo vis kambar. Taip nuo

90/351

Adamo ypsenos ir virpjau per vis


vakarien.
Po vakariens Adamas greitai apirjo
Tedio fosilij radinius, tada abu ulipome
mano kambar ir usidarme. Kim
neleidiama namie bti vienai su vaikinais,
nors tokios progos turbt ir nepasitaik.
Mano tvai joki toki taisykli neminjo,
bet nujauiau, kad jie ino, kas vyksta tarp
mans ir Adamo, ir nors ttis mgdavo sijausti vaidmen a tvas, a geriau inau,
i tikrj jiedu su mama lydydavosi nuo
visko, kas susij su meile.
Adamas guljo ant mano lovos, rankas
susidjs vir galvos. Visas jo veidas ypsojosi akys, nosis, burna.
Pagrok manimi, papra.
K?
Noriu, kad pagrotum manimi kaip
violonele.

91/351

Puoliau piktintis, kad nusineka, bet


staiga suvokiau, jog visai ne. I spintos
pasimiau atsargin violonels stryk.
Nusirenk markinius, paliepiau
virpaniu balsu.
Adamas nusireng. Kad ir koks liesas, jis
buvo netiktai tvirto sudjimo. Biau
galjusi aminyb irti jo krtins
kauburius ir dubas. Taiau jis norjo, kad
biau ariau. A norjau bti ariau.
Prisdau ant lovos ties jo klubais visas
jo knas guljo prieais mane. Strykas ant
lovos suvirpjo. Itiesiau kair rank ir paglosiau Adamui galv lyg violonels kaklo
urait. Jis vl nusiypsojo ir usimerk.
iek tiek atsipalaidavau. Pirtais paaidiau
jo ausimis, tarsi styg kuoliukais, ir aismingai pakutenau jis tyliai nusijuok.
Udjau du pirtus jam ant Adomo obuolio.
Tada, kad bt drsiau, giliai kvpiau ir
pasileidau per krtin. Pirtais braukiau jo

92/351

liemeniu auktyn emyn, susitelkiau


raumen sausgysles, skyriau kiekvienai po
styg la, sol, do, re. Pirt galais tyriau
kiekvien atskirai. Adamas susikaups visikai nurimo.
Pamiau stryk ir velniai juo perbraukiau Adamui per klubus, kur, mano
supratimu, turt bti violonels tiltelis.
I pradi grieiau vos prisiliesdama,
vliau, melodijai mano galvoje
sismarkavus, vis greiiau ir tviriau. Adamas guljo nejuddamas, kartais tyliai
sudejuodavo. Pavelgiau stryk, savo
rankas, Adamo veid ir staiga mane
upldo meil, geismas, nepastamas
galios pojtis. N nesivaizdavau gebanti
priversti k nors taip pasijusti.
Kai baigiau, jis atsikl ir pabuiavo
mane ilgai ir svaigiai.
Dabar mano eil, pasak.

93/351

Trukteljo u rankos, kad atsistoiau,


per galv nunr megztin ir atsargiai numov dinsus. Paskui atsisdo ir pasiguld
mane ant keli. I pradi nieko nedar, tik
laik apkabins. Usimerkiau ir stengiausi
pajusti jo vilgsn ant savo kno, kokio
niekas anksiau nebuvo mats.
Tada jis m groti.
Brauk akordus man per krtin, labai
kuteno ir a prajukau. velniai rankomis
nubrauk emyn. Lioviausi kikenti. Kamertono virpesiai sismarkavo jie plito sulig
kiekvienu Adamo prisilietimu.
Pakui jis perjo prie ispanikos grojimo
manieros tarsi pirtais kabint pavienes
stygas. Virutin mano kno dalis buvo gitaros grifas, jis aid mano plaukais, glost
veid ir kakl. Jis liet man krtin ir pilv,
bet a jauiau j net ten, kur nesiek jo
rankos. Jis vis grojo, energija augo; kamertonas sisiautjo, r virpesius visas

94/351

puses, galiausiai visas mano knas m


dgzti, man um kvap. Kai pajutau, kad
nebeitversiu ilgiau n akimirkos, jausm
skurys pasiek svaiginant crescendo ir
visi visutliai mano kno nerv galiukai
sielektrino.
Atsimerkiau, mgaudamasi upldusia
ilta ramybe. miau juoktis. Adamas irgi.
Paskui buiavoms, kol galiausiai atjo
metas jam vaiuoti namo.
Lyddama iki automobilio norjau pasakyti, kad myliu j. Bet tai atrod taip
banalu po to, kas k tik vyko. Taigi
palaukiau ir prisipainau jam kit dien.
Kaip palengvjo. Jau maniau, kad
draugauji su manimi tik dl sekso,
pajuokavo ypsodamasis.
Ir vliau pasitaikydavo nesusipratim,
taiau perdtas mandagumas nebekliud.

16.39
Prisirinko moni. Moiut ir senelis. Dd
Gregas. Teta Diana. Teta Keit. Pusseser
Hetera ir pusbroliai Donas bei Deividas.
Ttis i penki vaik eimos, todl yra ir
daugiau gimini. Niekas neneka apie Ted,
todl nusprendiu, kad ia jo nra. Jis turbt vis dar anoje ligoninje, juo rpinasi
Vilou.
Gimins briuojasi laukiamajame. Ne
tame maajame, chirurgijos aukte, kur
lauk moiut ir senelis, kol buvau operuojama, o didesniajame, pirmame ligonins
aukte. Laukiamasis skoningai dekoruotas
rausvai violetiniais atspalviais, pristatyta
patogi kdi ir sof, padta beveik nauj
urnal. Visi ir toliau kalbasi prislopintais

96/351

balsais, lyg ir i pagarbos kitiems, nors


laukiamajame tra mano eima. Nuotaika
labai rimta ir labai grsminga. Grtu koridori atsikvpti.
Nudiungu pamaiusi Kim; pastamas
ilg juod kas supint plauk vaizdas
ramina. Ji kasdien susipina kas, bet iki
priepiei kelioms maitaujanioms jos
veli kari sruogoms ir garbanlms
pavyksta isprsti. Taiau ji nepasiduoda ir
kiekvien ryt vl pasirodo su tvarkinga
kasa.
Kim mama atvyko kartu. Ji apskritai
neleidia Kim vienai toli vairuoti, o po to,
kas nutiko, naivu tiktis kitko. Ponios ain
veidas parauds ir imutas dmmis, lyg
bt verkusi arba bepravirkstanti. inau,
nes maiau j verkiani daug kart. Ji
labai jautri. Tragika heroj, anot Kim.
Motinos yds genai. Jai kitaip neieina.

97/351

Turbt ir a kada nors tokia bsiu, sako


draug.
Kim visika mamos prieingyb,
linksma ir subtiliai kandi, tik kaskart turi
pridurti juokauju, nes dauguma moni
nesupranta jos sarkastiko humoro, ir
mano galva neinea, kaip ji ilgainiui galt
pasidaryti panai savo mam. Bet, ties
sakant, nelabai turiu su kuo palyginti.
Ms mieste ne tiek jau daug motin ydi, o mokykloje mokini yd. Net ir
tie, kurie pas mus mokosi, daniausiai bna
tik pusiau ydai, todl ne tik degina menor, bet puoia ir Kald eglut.
O Kim tikra yd. Kartais penktadieniais
einu pas juos vakariens; jie udega vakes,
valgo duonos pynut ir geria vyn (turbt
vienintel proga, kai neurastenik ponia
ain leidia Kim gerti alkohol). I Kim tikimasi, kad ji draugaus tik su vaikinais ydais, taigi ji nedraugauja su niekuo. Kim

98/351

juokauja, kad todl jie ionai ir persikraust, nors i tikrj atsikraust dl to,
kad jos ttis gavo darb kompiuteri lust
gamykloje. Kai Kim sujo trylika, Portlando
sinagogoje vyko bat micvos7 apeigos ir per
vaki degimo ceremonij buvau pakviesta
vien udegti. Kas vasar ji vaiuoja yd
stovykl Naujajame Dersyje. Stovykla vadinasi Torah Habonim, bet Kim j
perkriktijo Tor po tvora, nes vis vasar stovyklautojai tik ir duodasi vieni su
kitais.
Visai kaip muzikos stovykla, juokaudavo, nors mano vasaros konservatorijos
programa buvo visai nepanai t i
Amerikietiko pyrago.
Kim suirzusi. Koridoriais droia spriai,
nuo motinos laikydamasi per geras deimt
pd. Staiga jos peiai pakyla kaip kats,
ivydusios un. Kim atsigria motin.

99/351

Baik! sudraudia. Jeigu a neliumbiu, kodl, bliamba, manai, tau galima?


Kim niekada nesikeikia, a sutrinku.
Bet, lemena ponia ain, kaip gali
bti tokia Ji kkioja. Tokia rami,
kai
Gana! nukerta Kim. Mija vis dar
ia. Ir a neketinu praskysti. Jeigu jau a
tvardausi, susiimk ir tu!
Kim nuygiuoja laukiamojo link, mama
klibinkiuoja jai i paskos. Laukiamajame
ivydusi vis mano eim, ponia ain vl
ima niurkioti.
kart Kim nesikeikia. Bet jos ausys parausta inau, kad ji vis dar siunta.
Mama, pabk ia. Einu pasivaikioti.
Greitai griu.
Nuseku paskui j atgal koridori. Ji
vaiktinja po vestibiul, apeina dovan
krautuvl, usuka valgykl. Istudijuoja

100/351

ligonins plan. Suinau, kur ji eis, anksiau u j pai.


Rsyje yra maa koplytl. Ten tylu kaip
bibliotekoje. Pristatyta pliuini kdi,
kaip kino teatre, tyliai groja Naujojo
amiaus stiliaus muzikl.
Kim susmunka ant kds. Nusirengia
palt, t juod aksomin, kurio pavydjau
nuo tada, kai nusipirko kakokiame prekybos centre Naujajame Dersyje per vienag pas senelius.
Man patinka Oregonas, prabyla ir
kone bando nusijuokti.
I jos sarkastiko tono suprantu, jog kalbasi su manim, o ne su Dievu.
Ligonin taip supranta pasaulietin
banyi.
Kim mosteli koplyi. Ant sienos kabo
Nukryiuotasis, pultas v. Ratui padti apdengtas vliava su kryiumi, gale keli
Madonos su Kdikiu paveikslai.

101/351

Mes turim Dovydo vaigd, rodo


eiakamp vaigd ant sienos. O k daryti musulmonams? Nei maldos kilimli,
nei enklo, kurioje pusje Rytai ir Meka. O
budistams? Negaljo surasti gongo?
Portlande budist juk turbt daugiau nei
yd.
Prisdu ant kds greta. Atrodo taip
prasta, kad Kim su manimi nekasi, taip
kaip visada. Be gydytojos, kuri man liep
laikytis, ir sesels, kuri vis klausinja, kaip
gyvenu, niekas su manim po avarijos
nesikalbjo. Visi kalba tik apie mane.
Niekada nemaiau Kim besimeldianios. inoma, ji meldsi per savo bat
micv ir meldiasi per abo vakarien, bet
tik todl, kad reikia. Daniausiai ji savo religijos nesureikmina. Bet, pasikalbjusi su
manimi, usimerkia ir pradeda kak murmti nesuprantama kalba. Paskui atsimerkia ir nubraukia rankas vien kit

102/351

tarsi sakyt: Viskas, gana. Tada apsigalvoja ir priduria paskutin praym:


Praau, nemirk. Suprantu, kodl
galtum to norti, bet pagalvok: jei mirsi,
mokykloje bus vienas i t lkt princess
Dianos pagerbim, kai prie tavo spintels
visi deda gles, vakes ir ratelius. Kim
atgalia ranka nusibraukia idavik aar.
inau, kad to nepakstum.

Galbt taip nutiko todl, kad buvome per


daug panaios. Vos Kim pasirodius, visi
nusprend, jog bsime geriausios draugs
abi tamsiaplauks, tylios, darbios ir,
bent jau i pairos, rimtos. Ties sakant,
n viena ms nebuvo itin gera mokin
(vis dalyk vidutinis B) ir tikrai nebuvome
rimtuols. Rimtai irjome kelis dalykus:
a muzik, Kim dail ir fotografij,

103/351

supaprastintame vidurins pasaulyje ito


pakako, kad mus laikyt atskirtomis
dvynmis.
Mus isyk pradjo visur kiti kartu.
Trei dien naujoje mokykloje Kim vienintel per kno kultr pasisil bti futbolo komandos kapitone, tai, mano
manymu, buvo labai subinlaiika. Ji apsireng raudon uniform, o treneris
nuvelg klas iekodamas, kas galt bti
B komandos kapitone. Sustojo ties manimi,
nors buvau viena nesportikiausi paneli.
Pdindama pro Kim pasiimti uniformos
burbteljau: Labai ai.
Kit savait angl kalbos mokytojas mus
drauge paskyr diskutuoti apie knyg
Neudyk strazdo giesmininko. Gal deimt
minui sdjome viena prieais kit ir
tyljome. Galiausiai pasakiau:
Turbt reikt kalbtis apie rasizm
senuosiuose Pietuose.

104/351

Kim taip uvert akis, kad man kilo noras paleisti j odyn. Staiga supratau, kaip
stipriai jos nekeniu.
Skaiiau it knyg anoj mokykloj,
pareik ji. Rasizmo tema per daug
prikiama. Manau, svarbiau moni gerumas. Ar jie i prigimties geri ir juos blogais
pavert tokie reikiniai kaip rasizmas, ar
mes i prigimties blogi ir turim labai
stengtis tokie nebti?
Koks skirtumas, tariau. Kvaila
knyga.
Neinau, kodl taip pasakiau, nes i
tikrj knyga man patiko ir apie j daug
diskutavau su tiu; jis j nagrinjo savo
pamokose. Pajutau dar didesn neapykant
Kim, nes ji privert mane iduoti mgstam
krin.
Gerai. Tada kalbsime apie rasizm,
sutiko. Gavome B su minusu ir Kim,

105/351

atrod, piktdiugiauja dl ms vidutiniko


paymio.
Po to tiesiog nebesikalbjome. Bet
mokytojai ir toliau mus poravo, o visi
mokykloje laik geromis draugmis. Kuo
daniau taip nutikdavo, tuo labiau abi
piktinoms. Kuo labiau pasaulis mus stm
vien prie kitos, tuo labiau spyrms.
Bandme apsimesti, kad kita neegzistuoja,
nors itisas valandas galvojome apie
prieikum viena kitai.
Maniau turinti rasti prieasi, kodl
nekeniau Kim: ji buvo gerut. Ji uknisdavo. Ji buvo pasiklusi. Vliau suinojau,
kad ir ji taip dar, nors j labiausiai piktino,
kad a, jos supratimu, buvau gyvat. Kart
ji man taip ir para. Per angl pamok
kakas ant grind man prie deins kojos
pamtjo sulankstyt popieriuk. Pakliau
ir perskaiiau. Ten buvo parayta:
Gyvat!

106/351

Niekas gyvenime nebuvo taip mans


pavadins ir nors, savaime suprantama, siutau, giliai irdyje jauiausi pamaloninta,
jog esu tokia emocinga, kad nusipelniau itokio vardo. Taip kiti danai ivadindavo
mano mam, gal todl, kad ji nesugebjo
laikyti lieuvio u dant ir elgdavosi kaip
tikra staiok, jei su kuo nors nesutikdavo.
Ji pratrkdavo kaip audra, o paskui nusiramindavo. Kad ir kaip ten bt, mamai buvo
nusispjauti, kaip j vadina. Tai tik odio
feminist pakaitalas, sakydavo didiuodamasi. Net ttis kartais j taip pavadindavo, bet tik juokaudamas, pagirdamas.
Niekada taip nesakydavo kivirijantis. Ne
kvailas.
Pakliau akis nuo gramatikos vadovlio.
Tik vienas mogus galjo numesti ratel,
bet a vis tiek nenorjau tuo tikti. Apvelgiau klas. Visi nosis suki vadovlius.
Tik ne Kim. Jos ausys buvo tokios

107/351

raudonos, kad net tamsi plauk garbanls prie skruost atrod rausvos. Ji dbsojo mane. Gal tebuvau socialiai nesubrendusi vienuolikamet, bet supratau tai
kaip ik, ir man neliko nieko kita, tik j
priimti.
Paaugusios mgdavome juokauti, jog abi
diaugiams, kad tada susipliekm. Tai ne
tik sutvirtino ms draugyst, bet buvo
pirma ir turbt vienintel proga kaip reikiant pasipeti. Kada dar dvi mergaits,
tokios kaip mes, bt galjusios kibti viena
kitai gaurus? Su Tediu eidavom imi
ant ems, kartais jam gnybdavau, bet
kumtyns? Jis buvo maas, bet net jei
bt buvs ir vyresnis, jis man buvo pusiau
brolis, pusiau mano paios vaikas. Priirjau j vos ne nuo pat gimimo. Tiesiog nebiau galjusi skaudiai ugauti. O Kim,
vienturt, neturjo broli ar seser, kuriems galt uvoti. Stovykloje gal ir bt

108/351

galjusi sivelti mutynes, taiau padariniai bt buv skausmingi: nesibaigiantys


gin sprendimo seminarai su konsultantu
ir rabinu. Mano tauta puikiai moka kovoti,
bet tik odiais, daugybe odi, prasitar ji man kart.
Taiau t rudens popiet santykius
aikinoms kumiais. Po paskutinio skambuio, netardamos n odio, nupdinome
aidim aiktel, numetme kuprines ant
lapios ems, nes vis dien dulk lietus.
Kim puol kaip bulius, ir man um
kvap. Sugniauusi kumt kaip vyras i
ono smogiau jai galv. Pairti spektaklio rinkosi vaikai. Mutyns ms mokykloje buvo retenyb. Mergaii mutyns
tuo labiau. Besipliekianios geruts mergaits apskritai lyg trys zuikiai vienu
viu.
Kai mokytojai mus iskyr, pairti
buvo subg pus etos klass mokini

109/351

(ties sakant, apstojusij ratas mus ir idav). Turbt mutyns baigsi lygiosiomis. Man buvo praskelta lpa ir
nubrozdintas rieas, j nusibrozdinau pati,
kai taikydama Kim netyia trinkteljau
tinklinio tinklo stulp. Kim liko pamuta
akimi ir pradrksta launimi, j susieid,
kai band man spirti, bet ukliuvo u savo
kuprins.
Nebuvo joki irding taikymsi ar oficialaus detanto. Mokytojams mus iskyrus,
pairjome viena kit ir pratrkome
kvatoti. Vliau kakaip isisukome nuo
vizito direktoriaus kabinet ir patraukme
namo. Kim prisipaino, jog komandos
kapitone pasisil bti tik todl, kad jei
parodai uolum mokslo met pradioje,
mokytojai daniausiai prisimena ir daugiau
tavs nebejudina (ia gudrybe nuo tada
pradjau naudotis ir a). A prisipainau,
kad i tikrj pritariau jos nuomonei dl

110/351

Neudyk strazdo giesmininko ir kad tai


viena mano mgstamiausi knyg. Tiek ir
tereikjo. Tapom draugmis, kaip visi seniausiai ir man. Daugiau nebesipem ir
nors danai ginydavoms, ms kivirai,
kaip ir tos ms mutyns, daniausiai
baigdavosi isteriku juoku.
Po garsij petyni ponia ain nenorjo leisti Kim pas mane, nes buvo sitikinusi, kad jos dukra gr su ramentais.
Mama pasisil pas j nueiti ir uglaistyti
nesusipratim, taiau mudu su tiu inojom jos bd, todl nusprendme, kad diplomatin misija gali baigtis teismo apribojimais ms eimai. Galiausiai ttis pakviet
ainus valgyti kepto viiuko, ir nors ponia
ain vis dar neslp laikanti mus keistuoliais Dirbate plokteli parduotuvje ir
tuo pat metu bandote gyti mokytojo kvalifikacij? Ir js gaminate? Kaip neprasta,
stebjosi ji, ponas ainas nusprend,

111/351

kad mano tvai padors mons, kad


ms eima taiki, ir liep monai leisti Kim
lankytis pas mus kiek tik nori.
Tuos por mnesi etoje klasje buvom atsikraiusios pabodusio ger mergaii vaizdio. Kalbos apie ms
mutynes netilo, tik apaugo naujomis
smulkmenomis: sulauyti onkauliai,
nuplti nagai, kandim yms. Bet grus
mokykl po iemos atostog viskas
pasimiro. Vl buvome tamsiaplauks
tylens geruts dvyns.
Mes nebeprietaravome. Ties sakant,
tokia reputacija ijo naud. Pavyzdiui,
jei kuri dien n viena nepasirodydavome
mokykloje, visi manydavo, kad abi
usikrtme kokiu virusu, o ne pabgome i
pamok ir nujome menini film perir universitete. Kai kakas poktaudamas apstat mokykl enklais ir band j parduoti eBay, visi tar Nelson Beiker ir

112/351

Den Makloglin, o ne mus. Net kai prisipaindavome, kad nebt apkaltintas kas
nors kitas, bdavo labai sunku tikinti, jog
tai tikrai padarme mes.
Kim tai visada prajuokindavo.
mons tiki tuo, kuo nori tikti,
sakydavo ji.
7

Bat micva ydi mergaii religins pilnametysts apeigos.

16.47
Kart mama mane nusived kazino.
Vaiavome atostogauti prie Kraterio eero
ir pakeliui sustojome uksti kurorte, indn rezervate. Mamai ujo noras iek
tiek paloti, tad a jau su ja, o ttis liko su
veimlyje mieganiu Tediu. Mama
prisdo prie stalo Dvideimt vienas.
Kort dalytojas pavelg mane, tada
mam, bet ji tarok jo vilgsn atrm
vilgsniu, kuris bt perrs deimant, ir
ypsena, avesne u bet kok brangakmen.
Dalytojas sutriks ypteljo ir nutyljo.
Tarsi ukerta stebjau, kaip mama loia.
Regis, prabuvome ten ne daugiau kaip penkiolika minui, bet ms iekoti atjo

114/351

suirz ttis su Tediu. Pasirod, kad isdjome daugiau kaip valand.


Panaiai jautiesi ir Intensyviosios terapijos skyriuje. Neaiku, nei koks paros metas,
nei kiek valand. Nra lang, nepakliva
dienos viesa. Ir nuolatinis triukmas, tik
pypsi ne elektroniniai aidim automatai,
maloniai vanga ne monetos, o ia ir dzgia ligonins prietaisai, girdti, kaip prislopintais balsais kvieiami gydytojai ir
monotonikai kalbasi sesels.
Nenutuokiu, kiek a jau ia. Maloni sesel prie ieidama namo melodingu balsu
pasak:
Rytoj atjusi noriu tave ia rasti,
brangute.
I pradi man pasirod keista. Ar ji
neturt norti, kad griau namo arba
kad biau perkelta kit palat? Paskui
topteljo, kad ji nori mane rasti ioje palatoje, o ne lavoninje.

115/351

Gydytojai vis eina prie mans ir, kilstelj aki vokus, mojuoja ibintuvliu. Jie
tai daro iurkiai, skuba, lyg aki vokai nebt verti velnumo. Tada susimstai, kaip
retai gyvenime lieiame vieni kit akis.
Tvai kartais pakelia vaikui akies vok, kad
iimt kritusi dulkel, galbt kartais,
prie pat umiegant, lengvai kaip drugelis
vaikinas pabuiuoja aki vokus savo merginai. Bet akys ne tokios kaip alkns, keliai ar peiai pratusios bti trankomos
kno dalys.
Dabar prie mano lovos sdi socialin
darbuotoja. Ji studijuoja ligonio lentel ir
kalbasi su sesele, sdinia prie didiojo
stalo palatos viduryje. spdinga, kaip jie
ia nenuleidia aki nuo ligoni. Kai
nevysioja ibintuvliais ir neskaito lap,
besiveriani i spausdintuv prie lov,
stebi tavo gyvybikai svarbi organ veikl
centriniame kompiuterio ekrane. Jei kas

116/351

nors negerai, vienas monitori ima pypsti.


Kas nors kur nors nuolat pypsi. I pradi
tai mane gsdino, bet paskui supratau, kad
danai pypsi tiesiog blogai veikiantys
aparatai, kad tai nesusij su prasta ligonio
savijauta.
Socialin darbuotoja ivargusi, regis, ji
mielai sitaisyt laisvoje lovoje. A ne vienintel jos pacient. Ji vis popiet laksto
tarp ligoni ir j eim. Ji kaip tiltas tarp
gydytoj ir paprast moni sunku
ilaikyti i dviej pasauli pusiausvyr.
Ityrinjusi mano lentel ir pakalbjusi
su seselmis, ji vl nusileidia emyn pas
mano artimuosius. ie dabar nebesineka
tarpusavyje, visi usim savais reikalais.
Moiut mezga. Senelis apsimeta miegs.
Teta Diana sprendia sudoku. Pusbroliai,
ijung gars, paeiliui aidia Game Boy.
Kim ijo. I koplytls grusi
laukiamj, ji rado motin visikai

117/351

suskydusi. Susigdusi ived j lauk. Ties


sakant, manau, kad tokia ponios ain
bsena visiems ijo naud. Teko j
raminti, tai buvo ioks toks usimimas,
visi jautsi reikalingi. Dabar teliko laukti ir
jaustis nenaudingais.
Socialinei darbuotojai jus laukiamj,
mano artimieji atsistoja, tarsi pasitikt
karalikosios eimos asmen. Ji ypteli, iandien jau kelis kartus maiau taip j
yptelint. Ko gero, itaip moteris pranea,
kad viskas gerai, arba status quo, ir kad ji
tik perduoda naujausias inias, o ne ketina
susprogdinti bomb.
Mija vis dar be smons, taiau jos
gyvybins funkcijos stiprja, pareikia ji
susibrusiems giminaiiams; ie suklsta,
meta alin visus usimimus. iuo metu
ji su kvpavimo terapeutais. Jie tikrina,
kaip veikia jos plauiai ir ar galima atjungti
dirbtinio kvpavimo aparat.

118/351

Tai juk geros naujienos, tiesa?


klausia teta Diana. Jei ji gali pati
kvpuoti, vadinasi, greit pabus?
Socialin darbuotoja, kaip pridera, ujauiamai linkteli.
Tai, kad ji pati kvpuoja geras enklas. Vadinasi, gyja jos plauiai ir traukiasi
vidins aizdos. Taiau vis dar neaiku dl
smegen sumuim.
Kaip tai? siterpia pusseser Hetera.
Mes neinome, kada ji atsibus ir kiek
alos padaryta smegenims. Pirmos
dvideimt keturios valandos yra svarbiausios, ir Mija labai gerai rpinamasi.
Ar galim j pamatyti? klausia
senelis.
Socialin darbuotoja linkteli.
Todl ir atjau. Veikiausiai Mijai bt
naud, jei kas nors j trumpai aplankyt.
Tik vienas ar du mons.
Eisim mes, priek engia moiut.

119/351

Senelis stoja alia.


Gerai, ir a taip manau, pritaria darbuotoja. Ilgai netruksim, sako kitiems.
Koridoriumi eina tyldami. Lifte moteris
bando parengti senelius tam, k pamatys,
pasakoja apie mano iorines aizdas, kurios
atrodo baisiai, bet yra igydomos. Didesn
bda vidins aizdos, aikina ji.
Su mano seneliais socialin darbuotoja
elgiasi kaip su vaikais. Bet jie tvirtesni,
negu atrodo. Senelis dirbo sanitaru Korjoje. Moiut vis gelbsti sueistus vris:
paukius lusiais sparnais, sergant
bebr, automobilio partrenkt elni. is
ikeliavo laukini gyvn draustin, tai
gana juokinga, turint omeny, kad iaip
moiut elni nekenia, nes jie siaubia
sod. Ji juos vadina graiosiomis iurkmis. Senelis, kepdamas elnienos
kepsnius, juos vadina skaniosiomis iurkmis. Bet moiut negaljo irti, kaip

120/351

tas elnias kankinasi, todl j igelbjo. Nujauiu, jog ji man, kad ten vienas i jos
angel.
Vis dlto, pro didiules dvivres duris
j Intensyviosios terapijos skyri, abu
staiga sustoja, lyg atsimu nematom sien. Moiut paima senel u rankos ir a
stengiuosi prisiminti, ar apskritai esu maiusi juodu susikibusius u rank. Moiut
apvelgia visas lovas iekodama mans,
bet, socialinei darbuotojai nespjus parodyti, kur a, mane pamato senelis ir dideliais ingsniais irglioja prie lovos.
Labas, aniuk, pasisveikina.
Jis mans taip nevadino nuo tada, kai
buvau dar maesn u Ted. Gaudydama
or ltai prisiartina moiut. Matyt, patirtis
gelbstint sueistus gyvnus ia nelabai
padeda.
Socialin darbuotoja prie mano lovos
pastato dvi kdes.

121/351

Mija, atjo tavo seneliai. Ji mostu


parodo jiems sstis. Paliksiu jus vienus.
Ji mus girdi? klausia moiut. Ar
supras mus, jei su ja kalbsims?
Jei atvirai, neinau, atsako socialin
darbuotoja. Bet tai, kad js ia ir ramiai
j nekinate, veikiausiai padeda.
Paskui rsiai dbteli, tarsi spja senelius nesakyti nieko, kas galt mane nulidinti. inau, kad spti apie tokius dalykus
jos darbas ir kad ji turi milijon reikal,
todl kartais pristinga jautrumo, taiau t
akimirk nekeniu jos.
Moteriai ijus seneliai kur laik sdi
tyldami. Tada moiut ima taukti apie
orchidjas savo iltnamyje. Pastebiu, kad ji
vilki nebe sodo chalat persireng variomis velvetinmis kelnmis ir megztiniu.
Matyt, kas nors pakeliui ligonin usuko
j namus paimti vari drabui. Senelis
n nekrusteli, tik rankos virpa. Jis

122/351

nemgjas plepti, todl jam turbt sunku


kalbti pagal usakym.
Ateina kita sesel. Jos tamss plaukai,
tamsios akys gausiai parykintos blizgiais
aki eliais. Ant akrilini nag nupietos
irduts. Tikriausiai sunku ilaikyti juos
tokius graius. aviuosi.
Prie moiuts su seneliu ji prieina lyg
savik.
N truputlio neabejokite, ar ji jus
girdi, sako. Ji jauia visk, kas darosi
aplinkui.
Sesel stovi sisprendusi onus. Beveik
galiu j sivaizduoti puiani kramtomosios gumos burbulus. Moiut ir senelis iri
j iplt akis ir godiai ryja odius.
Turbt manote, kad viskas priklauso
nuo gydytoj, seseli ir viso ito, mosteli
ligonins aparatus. Ne. Viskas priklauso
nuo jos paios. Gal ji tik laukia geros progos. Pasikalbkit su ja. Pasakykit, kad bt

123/351

ten, kiek tik jai reikia, bet grt. Pasakykit,


kad jos laukiat.

Tvai ms su Tediu niekada nevadino


klaidomis. Arba netyiukais. Arba staigmenomis. Ar kokiais kitais kvailais eufemizmais. Bet n vienas i ms nebuvo
planuotas ir jie to neslp.
Pirm kart mama pastojo gana jauna.
Ne paauglikai jauna, bet jauna tarp savo
draug. Jai buvo dvideimt treji ir jiedu su
tiu jau metus gyveno susituok.
Juokinga, bet ttis visada tam tikru
atvilgiu buvo varlyi rytojas, kiek senamadikesnis, nei tiktumeisi. Taigi net
tada, kai mlynai dasi plaukus, prisidar
tatuiruoi, dvjo odinius varkus ir dirbo
plokteli parduotuvje, jis norjo vesti

124/351

mam, nors j draugai vis dar smaginosi


girtais vienos nakties nuotykiais.
Pana toks kvailas odis, sakydavo
jis. Negaljau paksti, kai j taip vadindavo. Taigi susituokme, kad galiau vadinti mona.
Mamos eima buvo nedarni. Ji man pasakojo apie tai ykiai, tik inojau, kad jos
tvas seniausiai kakur pradings, o ir su
savo mama ji kur laik visikai nepalaik
ryi, nors dabar por kart per metus
pasimatydavome ir su ja, ir su patviu
tveliu Riardu.
Taigi mam ved ne tik ttis, bet ir jo
didiul, nesugadinta ir palyginti normali
eima. Mama sutiko u jo tekti vos po
met draugysts. Savaime suprantama, tai
vis tiek padar savaip. Juos sutuok lesbiet taikos teisja, draugai Vestuvi mar
grojo elektrinmis gitaromis. Nuotaka
vilkjo treiojo deimtmeio balt suknel

125/351

su kutais ir avjo juodus spygliuotus batus.


Jaunikis buvo apsirengs odiniais
drabuiais.
Mans pradjo lauktis po draug vestuvi.
Vieno i tio biiuli muzikant Sietle
mergina pastojo, todl jie skubiai sureng
vestuves. silinksmin mama su tiu
maum kauteljo ir savo viebuio kambaryje nebuvo tokie atsargs kaip visada.
Po trij mnesi ntumo teste irykjo
plonyt mlyna linija.
I t pasakojim aikja, kad jie dar
nebuvo pasireng tapti tvais. N vienas
nesijaut pakankamai suaugs. Taiau dl
mans nekilo joki dvejoni. Mama tvirtai
palaik moters teis rinktis. Ant automobilio buvo usiklijavusi lipduk: Jei
nepatiki man pasirinkimo, kaip gali
patikti man vaik? Bet iuo atveju ji
pasirinko mane.

126/351

Ttis nebuvo toks tikras. Veikiau isigands. Iki tol, kol daktarai mane itrauk, ir
jis pravirko.
Nesmon, prietaraudavo, kai
mama pasakodavo i istorij. Nieko
tokio nebuvo.
Vadinasi, neverkei? erzindavo ji.
A tik apsiaarojau. Bet neverkiau.
Ttis mirkteldavo man ir pavaizduodavo,
kad sribauja kaip kdikis.
Tv draugai vaik dar neturjo, buvau
didiausia brangenyb. Uaugau tarp
muzikant, su pulku tet ir ddi, kurie
mane myljo kaip sav net ir tada, kai pradjo reiktis mano keistas polinkis
klasikin muzik. A pati niekada nejauiau
poreikio turti normali eim. Moiut su
seneliu gyveno netoliese ir mielai mane
priirdavo savaitgaliais, kad mama su
tiu galt kiaur nakt siausti po tio
koncerto.

127/351

Kai sulaukiau koki ketveri, tvai


pagaliau atsitokjo augin vaik, nors
neturi krvos pinig ir tikr darb.
Gyvenome jaukiame name, nuoma buvo
nedidel. Turjau utektinai drabui (nors
jie ir buvo iaugtiniai pusbroli ir
pusseseri), augau laiminga ir sveika.
Tu buvai tarsi eksperimentas, sakydavo ttis. Netiktai pavyks. Manme,
jog tai tik atsitiktinumas. Kad sitikintume,
reikjo antro vaiko.
Band ketverius metus. Mama du kartus
pastojo ir du kartus patyr persileidim. Jie
lidjo, taiau neturjo pinig toms
apvaisinimo procedroms, kuri kartais
mons griebiasi. Kai man buvo devyneri,
tvai nusprend, kad gal taip ir geriau. A
dariausi savarankika. Jie liovsi band.
Lyg nordami sau rodyti, kaip gera be
mao vaiko, mama su tiu nupirko bilietus
Niujork. Muzikin kelion turjo trukti

128/351

savait. Ketinome eiti koncert CBGBs ir


Carnegie Hall8. Bet tada, savo didelei
nuostabai, mama suprato, kad pastojo, ir,
savo didelei nuostabai, po trij mnesi vis
dar lauksi, todl kelion teko ataukti.
Mam kamavo nuolatinis nuovargis, ji
blogavo ir buvo tokia pikta, jog ttis aipsi,
kad niujorkieiai toki ivyd isilakstyt.
Be to, kdikiai brangus reikalas, tad
reikjo taupyti.
A neprietaravau. Labai norjau broliuko arba sesuts. Ir inojau, kad Carnegie
Hall niekur nedings. Kada nors ten
nuvyksiu.
8

CBGBs (Country, BlueGrass, Blues) muzikos


klubas Niujorke, Manhatane, Carnegie Hall
vienas prestiikiausi pasaulyje koncert sali
kompleksas Niujorke, Manhatane.

17.50
Man baisoka. Moiut su seneliu prie kur
laik ijo, o a likau Intensyviosios terapijos skyriuje. Sdiu krsle ir mintyse kartoju j ram, malon ir visai negsdinant
pokalb. Bet jie ijo. Jau engdamas pro
duris senelis atsisuko moiut ir paklaus:
Manai, ji nusprs?
K nusprs?
Seneliui buvo nesmagu. Jis mindikavo
vietoje.
Na inai, nusprs, sunibdjo.
K ia neki? Moiut kalbjo irzliai,
bet drauge velniai.
Pats neinau. Juk tu tiki angelais.
Kuo tai susij su Mija?

130/351

Jeigu, kaip sakai, nors j nebra, bet


jie vis dar ia, gal jie nori, kad ji prie j
prisidt? O kas, jei ji pati nori prie j
prisidti?
Yra visai ne taip, atov moiut.
A, teitar senelis. Ginas buvo
baigtas.
Jiems ijus msiau, kad galbt kada
nors prisipainsiu moiutei, jog niekada
per daug netikjau jos ivediojimais, kad
paukiai ir kiti gyviai gali bti moni angelai sargai. O dabar jau esu tikra, jog taip
nra.
ia nra mano tv. Jie nelaiko mans
u rankos ir nemgina pralinksminti.
inau, kad jei galt, bt. Galbt ne abu
kartu. Galbt mama bt su Tediu, o ttis
priirt mane. Bet j ia nra.
Bemstydama apie tai, prisimenu sesels odius: Tai nuo jos ia viskas priklauso. Ir staiga suprantu, k i ties turjo

131/351

galvoje senelis klausdamas moiuts. Jis


irgi klaussi sesels. Tik suprato gerokai
anksiau u mane.
Ar pasiliksiu, ar gyvensiu, priklauso nuo
mans.
Dirbtin koma tra gydytoj nekos. Ne
nuo gydytoj viskas priklauso. Ir ne nuo
angel sarg. Net ir ne nuo Dievo, jo ia
nra, net jei jis ir egzistuoja. Viskas priklauso nuo mans.
Kaip man nusprsti? Kaip galiu likti be
mamos ir tio? Kaip galiu ieiti be Tedio?
Ir be Adamo? Man viso ito per daug. N
nesuprantu, kaip ia viskas vyksta, kodl
esu itokios bsenos, nei kaip, jei noriau,
jos atsikratyti. Jei pasakyiau: Noriu pabusti, ar pabusiau? Jau bandiau
sumuusi kulnais rasti Ted ir persikelti
Havajus, taiau nepavyko. Viskas gerokai
sudtingiau.

132/351

Vis dlto tikiu, jog tai tiesa. Vl girdiu


sesels odius. Viskas priklauso nuo
mans. Ir visi laukia, kol nusprsiu.
Sprendiu a. Dabar tai inau.
Ir tai mane gsdina labiau negu visi ios
dienos vykiai.
Kur, po velni, Adamas?

Deimtoje klasje, likus savaitei iki


Helovino, ant mano dur slenksio idygo
Adamas pergalingu veidu. Isiieps iki
aus rankoje laik mai drabui.
Mirsi i pavydo. Radau kieiausi kostium, prane.
Atseg mai. Jame buvo puons balti
markiniai, bridiai ir ilgas vilnonis varkas
su antpeiais.
Bsi Seinfeldas pramatniais
markiniais?

133/351

Fui. Seinfeldas. Ir dar vadiniesi


klasikine muzikante. Bsiu Mocartas. Pala,
dar nematei bat.
kio rank mai ir itrauk sunkius
juodus odinius batus su metalinmis
sagtimis.
Neblogai, tariau. Rodos, mano
mama turi panaius.
Tu tiesiog pavydi tokio kieto kostiumo.
A net pdkelnes usimausiu. Esu visikai
ramus dl savo vyrikumo. Dar peruk
turiu.
I kur visk parovei? paklausiau,
pirtais glostindama peruk, padaryt
tarsi i bulvi maio.
Internete. Viso labo imtas ali.
Tu ileidai imt doleri Helovino
kostiumui?
Nugirds minint Helovin, i viraus atbildjo Tedis. Pravilp pro mane ir stvr
u Adamo pinigins grandinls.

134/351

Palauk ia! sak, tada vl ubgo


vir ir tuoj gro neinas maiu. Ar ia
geras kostiumas? Neatrodysiu per daug
kdikikai? paklaus, i maio traukdamas akes, ragus, raudon uodeg ir raudon
piam su pdomis.
Ooo! Adamas ipts akis eng atatupstas. Dar neapsirengei jo, o mane jau
velnikai igsdinai.
Tikrai? Nemanai, kad piama atrodys
kvailai? Nenoriu, kad i mans juoktsi,
pareik Tedis, rimtai surauks antakius.
ypteljau Adamui, kuris pats band
nuslpti ypsen.
Su raudona piama, akmis, velnio
ragais ir smailia uodega bsi toks baisus
tonas, kad niekas nedrs tau pastoti kelio,
nebent nors bti aminai prakeiktas,
patikino mano brol Adamas.
Tedis nuvito, burnytje pasimat
varpl buvo ikrits priekinis dantis.

135/351

Ir mama taip sak, bet norjau sitikinti, ar ne todl, kad nustoiau zirzti dl
kostiumo. Eisi su manim prayti saldaini?
atsisuko mane.
Kaip ir kasmet, atsakiau. Kaip kitaip j gauiau?
Tu irgi eisi? paklaus Adamo.
N u k nepraleisiau tokio
smagumo.
Tedis pasisuko ant kulno ir vl nuvilp
virun. Adamas atsigr mane.
Tedis pasiruos, o kuo apsirengsi tu?
Ai, a nelabai mgstu persirenginti.
Adamas nusivaip.
Teks. Pirmas Helovinas, kai mes
kartu. Krintaniai vaigdei t vakar
didiulis koncertas. Visi bus su kostiumais,
o tu paadjai ateiti.
Mintyse sudejavau. Per eis mnesius
draugysts pripratau, kad mokykloje esame
laikomi keistuoli pora avinguoju ir

136/351

Moksliuke. Jau kur kas smagiau jauiausi


su Adamo grups nariais, net pramokau
rokeri argono. Nesibaimindavau it pilka
pelyt, kai Adamas nusivesdavo Roko
nam, klaid pastat prie universiteto, kur
gyveno kiti grups nariai. Net dalyvaudavau grups rokeriko laims puodo tsuose, kai visi sveiai turi atsineti kokio nors
maisto, kurio galiojimo laikas baigiasi. Sumaiydavome visas sudedamsias dalis ir
k nors pagamindavome. Sugebdavau
pagaminti visai valgomo maisto i soj
msos, burokli, ok srio ir abrikos.
Bet vis tiek negaljau paksti jo koncert. Ir nekeniau savs u tai, kad j nekeniu. Klubuose buvo pilna dm, jie
grau akis, jais pradvokdavo drabuiai.
Kolonls tiesiog griaudjo, vliau ilgai
spengdavo ausyse, negaldavau umigti.
Tada guldavau lovoje, mintimis

137/351

igyvendama nevykus vakar ir jausdamasi vis blogiau.


Tik nesakyk, kad bandai isisukti,
tar Adamas, ir skaudintas, ir suirzs tuo
pat metu.
Kaip Tedis? Juk paadjome drauge
eiti prayti saldaini
Taip, penkt. Koncertas tik deimt.
Kain ar net meistras Tedis isilaikys penkias valandas. Taigi neturi jokios dingsties
isisukti. Veriau susirask pador kostium, nes a, kaip atuoniolikto amiaus
kompozitorius, atrodysiu itin patraukliai.
Adamas ijo darb veioti pic, o man
sugniau pairdius. Ulipau virun repetuoti Dvorako krinio, kur udav profesor Kristi, ir isiaikinti, kodl taip jauiuosi. Kodl taip nemgstu Adamo
pasirodym? Ar todl, kad Krintanti
vaigd darosi vis populiaresn ir a
pavydiu? Gal mane gsdina auganios

138/351

mergin gerbj minios? Paaikinimas lyg


ir logikas, bet bda buvo ne ta.
Pagrojus apie deimt minui pagaliau
topteljo: mano antipatija jo koncertams
neturi nieko bendra nei su muzika, nei su
gerbjomis, nei su pavydu. Kaltos abejons.
Tos paios kibios abejons, kad esu ne savo
vietoje. Jauiausi nepritaple savo eimoje,
dabar ir Adamo pasaulyje, tik mano
eima pasirinkimo neturjo, o Adamas pats
mane isirinko, ir a to nesupratau. Kodl
jis siirjo mane? Jokios logikos. inojau,
kad vis pirma mus suved muzika, dl
muzikos atsidrme toje paioje erdvje,
kur galjome vienas kit painti. Ir inojau,
kad Adamui patiko mano atsidavimas
muzikai. Ir mano humoras. Toks tamsus,
kad galima nepastebti, sakydavo. inojau, kad jam patinka tamsiaplauks merginos, nes anksiau draugavo tik su brunetmis. Ir inojau, kad dviese galim itisas

139/351

valandas kalbtis arba sdti vienas alia


kito skaitydami arba klausytis kiekvienas
savo muzikos grotuvo ir vis tiek jaustis
drauge. Protu visa tai supratau, bet irdimi
vis dar negaljau patikti. Bdama su Adamu jauiausi esanti irinktoji, ypatinga ir
dl to tik dar atkakliau svarsiau: Kodl
a?
Galbt todl tegu Adamas ir noriai eidavo klausytis uberto simfonij ir per
kiekvien mano reital atnedavo rytietik lelij, mano mgstamiausi gli
a vis tiek mieliau biau jusi pas dant
gydytoj, o ne jo koncert. Taip elgtis
buvo labai negrau. Prisiminiau, k sakydavo mama, kai jausdavausi nesmagiai:
Apsimetink, kad viskas gerai, kol pasidarys gerai. Kai vis krin sugrojau tris
kartus, nusprendiau, jog ne tik eisiu koncert, bet ir pasistengsiu suprasti Adamo

140/351

pasaul, kaip kad jis stengiasi suprasti


manj.
Man reikia tavo pagalbos, pasakiau
mamai beplaunant indus po vakariens.
Man regis, jau sutarm, kad a neimanau trigonometrijos. Gal pabandyk t
program internete, atsak ji.
Ne dl matematikos. Dl kitko.
Pasistengsiu padti. Kas yra?
Reikia patarimo. Kas yra pati pati
kieiausia ir kariausia roker?
Deb Hari, atsak mama.
Tada
Nebaigiau, pertrauk mama. Neprayk vardyti tik vien. Kaip i Sofijos
pasirinkimo. Keltin Hana. Pat Smit.
Doana Det. Kortn Lav, nors ta ir iprotjusi savinaikintoja. Liusinda Viljams
ji kantri muzikant, bet kieta kaip plienas.
Kim Gordon i Sonic Youth, beveik

141/351

penkiasdeimties ir vis dar varo kaip reikiant. Ket Pauer. Doana Armatreiding.
Kodl klausi, kokiam socialiniam
projektui?
Tarkim, atsakiau, luostydama
nudaut lkt. Helovinui.
Mama i diaugsmo suplojo muilinomis
rankomis.
Ketini kuria nors bti?
Aha, linkteljau. Padsi?
Kad galtume apeiti vintaines parduotuves, mama anksiau baig darb.
Nusprend, kad geriau tiesiog laikytis
rokeriko stiliaus, nei bandyti kopijuoti vien kuri muzikant. Nupirkome
aptemptas drieo odos kelnes, trumpaplauk vies devintojo deimtmeio pradios Debs Hari stiliaus peruk su kirpiais, kelias jo sruogas mama nupurk violetiniais daais. I aksesuar isirinkome
juod odin apyrank vienam rieui ir apie

142/351

dvideimt plon sidabrini apyranki kitam. Mama paskolino savo vintainius Velvet Underground markinlius, tik liep n
u k j nenusirengti, nes kas nors dar
nugvelbs ir parduos eBay u por imt,
ir juodus odinius spygliuotus batus
smailiomis nosimis, kuriuos ji avjo per savo vestuves.
Helovino dien mama pati mane pada.
Skystu juodu aki pietuku storai apved
akis, ir jos pasidar grsmingos. Veid
nupudravo viesiai, kad atrodyiau ibalusi.
Kraujo raudonumo lpdaiu pada lpas.
Ant nosies ulipd priklijuojam auskar.
Pavelgiau veidrod ir ivydau mane
irint mamos veid. Galbt dl viesaus
peruko pirm kart atrodiau kaip tikra
eimos nar.
Sdjau savo kambaryje, tvai su Tediu
apaioje lauk Adamo. Jauiausi tarsi prie

143/351

ileistuves. Ttis laik fotoaparat. Mama i


diaugsmo nenustygo vietoje. Kai atjo
Adamas ir apdovanojo Ted krva Skittles,
mama su tiu kteljo man lipti emyn.
Apsiavusi auktakulniais engiau kaip
manydama grakiau. Tikjausi, kad Adamas tiesiog pals ivyds taip isipusiusi
savo i dins ir megztini neilendani
panel. Taiau sveikindamasis jis tik
prastai nusiypsojo ir sukikeno.
Graus kostiumas, tepasak.
Quid pro quo. Lygiosios, tariau,
rodydama jo Mocarto apdar.
Atrodai iurpiai, bet graiai,
pareik Tedis. Sakyiau, kad ir seksualiai, bet a tavo brolis ir bt lyktu.
I kur apskritai inai, k reikia seksualiai? paklausiau. Tau eeri.
Visi ino, k reikia seksualiai,
atov Tedis.

144/351

Tikriausiai visi, iskyrus mane. Bet t


vakar lyg ir supratau. Kai su Tediu jom
kaulyti saldaini, net seni kaimynai mans
nepaino. Vaikinai, kurie anksiau mane
nekreip dmesio, spoksojo isiioj. Ir kas
kart, kai taip nutikdavo, jauiausi vis
panaesn pavojing ir seksuali panel,
kuri vaidinau. Apsimetink, kad viskas
gerai, kol pasidarys gerai i tikrj veik.
Klubas, kuriame grojo Krintanti
vaigd, buvo sausakimas. Visi persireng, dauguma mergin nepadoriais
kostiumais pranczs tarnaits giliomis
ikirptmis, botagliais mosuojanios
valdingos kietuols, Ozo alies burtininko
Dorots pasileidls, pakaiytais sijonais,
kad matytsi raudoni keliaraiiai tarp
toki daniausiai pasijusdavau kaip
paskutin mulk. kart anaiptol, nors,
regis, mons n nesuprato, kad a su
kostiumu.

145/351

Turjai kuo nors persirengti, prie


pasilydamas alaus ibar mane skeletu
apsitaiss vaikinas.
Tavo kelns NEREALIOS, aus suspigo treiojo deimtmeio stiliaus suknele
vilkinti mergina. Sietle parovei?
Tu kartais ne i Crack House kvarteto?
paklaus vaikinas su Hilars Clinton
kauke, jis turjo omeny pankroko grup,
kuri Adamui patiko, o a jos negaljau
paksti.
Krintaniai vaigdei ulipus ant
scenos, nusprendiau nelindti ukulisiuose, kaip kad visada darydavau. Ten ramiai
tnau, gerai matau, nereikia su niekuo kalbtis. kart pasdjau prie baro, paskui
mano kelnes pagyrusi mergina m ir nusitemp prie scenos okti.
Dar nebuvau taip okusi. iaip mans
netrauk lakstyti ratais, kai prisigr
raumeningi vaikinai odiniais drabuiais

146/351

mindo koj pirtus. Bet t vakar sijauiau. Supratau, k reikia atiduoti vis
savo energij miniai ir sugerti jos
skleidiam energij. Visiems silus nebevaiktai ir net nebeoki, nes tave tiesiog
siurbia skurys.
Kai Adamas baig groti, buvau tokia pat
udususi ir suprakaitavusi kaip ir jis.
Nelkiau ukulisius pasitikti jo pati pirma.
Laukiau, kol ateis klubo sal pasisveikinti
su publika, kaip kad darydavo po kiekvieno
pasirodymo. Ir kai Adamas pagaliau
pasirod su rankluosiu ant sprando,
gurknodamas vanden i butelio, puoliau
jam glb ir visiems matant sisiurbiau
jam lpas. Kai jis mane buiavo, jauiau,
kad ypsosi.
Nagi nagi, regis, kak uvald Debs
Hari dvasia, tar, nuo smakro valydamasis lpdaius.

147/351

Ko gero. O kaip tu? Jautiesi


mocartikai?
Apie j inau tik i filmo. Bet, kiek atmenu, buvo kiek patvirks, tai po ito
buinio turbt galiu atsakyti taip. iauiam? Tik susikraunam instrumentus ir
galim i ia dingti.
Ne, pairkim paskutin pasirodym.
Rimtai? paklaus Adamas i
nuostabos pakeltais antakiais.
Taip. Gal net su tavim paoksiu.
Ko nors grei? paklaus juokais.
Tik Kool-Aid, atsakiau.
okom, kartais vis sustodami pasibuiuoti, iki klubas usidar.
Vaiuojant namo, Adamas laik mano
rank. Vis pasigrdavo mane ir nusiypsodavo purtydamas galv.
Tai a tau tokia patinku? paklausiau.
Mhm, sumyk.

148/351

Tai reikia taip ar ne?


Aiku, patinki.
Ne, tokia kaip dabar. Ar a tau patikau
vakar?
Adamas atlo peius.
Man patiko, kad sijautei ir kad nespirgjai kuo greiiau dingti. Ir labai patiko su
tavim okti. Ir tai, kad tau buvo smagu su
mumis, prasiokais.
Bet ar a tau tokia patikau? Ar patikau
labiau?
Labiau nei kas? paklaus, rodos,
nuoirdiai suglums.
Labiau nei visada. miau irzti.
vakar jauiausi tokia palusi, lyg itas
Helovino kostiumas bt mane padars
nauja asmenybe, daug vertesne Adamo ir
mano eimos. Bandiau jam tai paaikinti,
bet, savo paios nusivylimui, pajutau, kad
tuoj apsiliumbsiu.

149/351

Adamas, regis, pajuto, kad nulidau.


suko miko keliuk, sustojo ir pavelg
mane.
Mija, Mija, Mija, tar, glostydamas
i po peruko isprdusias mano plauk
sruogas. Tu man patinki tokia, kokia esi.
inoma, apsirengei seksualiau, tapai
blondine atrodai kitaip. Taiau vakar tu
ta pati Mija, koki myljau vakar, ir ta pati
Mija, koki mylsiu rytoj. Man patinka, kad
tu trapi ir kieta, tyli ir usispyrusi. Po velni, tu viena kieiausi mano pastam
pan, kad ir ko klausytumeisi, kad ir k
dvtum.
Jei kada vliau ir suabejodavau Adamo
jausmais, pagalvodavau apie t peruk,
dulkant spintoje, ir prisimindavau t nakt.
Abejons isisklaidydavo. Jausdavausi
laiminga.

19.13
Jis ia.
Jau kuris laikas kitau tuioje Gimdymo skyriaus palatoje, kad biau kuo toliau nuo savo gimini, nuo Intensyviosios
terapijos skyriaus, nuo tos sesels, tiksliau,
nuo to, k ta sesel pasak ir k dabar
suprantu. Man reikjo pabti kur nors, kur
nra lidn moni, kur mons galvoja
apie gyvenim, o ne apie mirt. Taigi atjau
ionai, klykiani kdiki pasaul. Ties
pasakius, naujagimi verksmas ramina. Jie
visai mai, o itaip kovoja.
Taiau dabar ioje palatoje tylu. Taigi
sdiu ant palangs ir iriu nakt. Staiga
suviegia gara sukanio automobilio
ratai grtu tikrov. vilgteljusi emyn

151/351

dar spju pamatyti tamson nerianio rausvo automobilio galinius ibintus.


Krintanios vaigds bgnininks Lizos
mergina Sara turi dod Dart. Sulaikau
kvap ir laukiu, kol i tunelio ils Adamas.
tai jis lipa rampa, nuo alio siausdamasis
odin vark. Ligonins kiemo ibint
viesoje blizga jo pinigins grandin. Sustoja ir atsigria su kakuo pasikalbti. I
elio inyra neryki moters figra. I pradi pamanau, kad ten Liza, bet paskui
ivystu kas.
Noriau j apkabinti. Padkoti u tai,
kad visada i anksto ino, ko man reikia.
Aiku, Kim nuvaiavo pas Adam, kad
pasakyt tiesiai, o ne telefonu, ir atve j
ionai, pas mane. Kim inojo, kad Adamas
koncertuoja mieste. Kim kakaip sugebjo
tikinti savo mam nuveti j centr. Ir
Kim, sprendiant i to, kad ponios ain ia
nra, kakaip tikino j vaiuoti namo ir

152/351

leisti pasilikti ia su Adamu ir manimi. Atmenu, kaip du mnesius meld, kad jai
bt leista skristi sraigtasparniu su dde,
todl dabar esu suavta gebjimo gauti
tiek laisvs vos per kelias valandas. Kol
surado Adam, Kim teko prasibrauti pro
mini iurpi apsauginink ir hipsteri. Ir
Kim pakako drsos praneti Adamui.
inau, skamba kvailai, bet diaugiuosi,
jog to neteko daryti man. Nemanau, kad
biau sugebjusi. O Kim sugebjo.
Ir dabar, jos pastangomis, jis ia.
Vis dien sivaizdavau, kaip Adamas
atvyks, savo fantazijoje bgau jo pasitikti,
nors jis mans ir nemat, nors, kiek kol kas
suprantu, ia viskas kitaip negu filme
Vaiduoklis, kur gali kiaurai pereiti per
mylimuosius, kad jie tave pajust.
Taiau dabar, kai Adamas tikrai ia,
jauiuosi tarsi paralyiuota. Bijau j
pamatyti. Ivysti jo veid. Regjau j

153/351

verkiant du kartus. Pirm syk, kai irjom Nuostab gyvenim. Antr, kai
laukme Sietlo geleinkelio stotyje ir
matme, kaip motina rkia ir mua Dauno
liga sergant sn. Adamas tada nutilo, tik
einant tolyn jo skruostais ritosi aaros. Ir
man dl to plyo irdis. Jei jis verks,
neitversiu. Nereiks ir rinktis. Vien tai
mane pribaigs.
A tokia bijokl.
Pasiiriu sienin laikrod. Jau po
septyni. Krintanti vaigd vis dlto
neapildys Bikini. Gaila. Tai jiems buvo
puiki proga pasirodyti. Dar pasvarstau, gal
grup gros ir be Adamo. Bet vargu. Ne tik
todl, kad jis pagrindinis dainininkas ir gitaristas. Grup turi lyg ir savotik taisykl.
Pagarb jausmams. Prajusi vasar, kai
isiskyr Liza ir Sara (tai tetruko mnes) ir
Liza buvo tokia nusiminusi, jog negaljo
groti, Krintanti vaigd atauk penki

154/351

dien tur, nors kitos grups bgnininkas


Gordonas ir pasisil groti vietoj Lizos.
Akimis seku Adam, ingsniuojant prie
pagrindinio ligonins jimo, Kim skuba i
paskos. Prie palsdamas po stogeliu vir
automatini dur, jis pasiiri dang.
Laukia Kim, bet man mieliau galvoti, kad
ieko mans. ibint apviestas veidas visikai bejausmis, lyg kas bt isiurbs vis
individualyb palikdamas tik kauk. Adamas nepanaus save. Taiau bent jau
neverkia.
Tai man suteikia stiprybs eiti pas j. Gal
tiksliau pas save, Intensyviosios terapijos
skyri, kur, inau, jis nors pakliti. Adamas pasta moiut ir senel, pusbrolius ir
pusseseres, todl vliau turbt prisids prie
vigilijos laukiamajame. Taiau dabar jis ia
tik dl mans.

155/351

Intensyviosios terapijos skyriuje laikas, rodos, sustojo. Mane apiri vienas i operavusi chirurg, tas, kuris daug
prakaitavo ir atjus eilei pasirinko Weezer
muzik.
Blausi dirbtin viesa visas dvideimt
keturias valandas tokia pat, taiau paros
ritmas vis tiek pam vir ir palat uliejo
nakties tyla. Daug ramiau negu dien, tarsi
sesels ir visi aparatai bt pavarg ir persijung energijos taupymo reim.
Todl, koridoriuje nuaidjus Adamo balsui, visi lyg pabunda i miego.
Kaip suprasti, negaliu ueiti? griaudi
jis.
Pereinu Intensyviosios terapijos skyri
ir atsistoju prie pat automatini dur.
Girdiu, kaip sanitaras kitapus aikina Adamui, kad jam draudiama ia eiti.
Nesmon! aukia Adamas.

156/351

Sesels suira duris, niriose akyse


spindi nerimas. Esu tikra, jos msto: Negi
mums nepakanka darbo, dar turime
raminti visokius beproius? Noriu joms
pasakyti, kad Adamas ne beprotis. Kad jis
niekada be reikalo nerkauja.
ilstanti pagyvenusi sesel, ji rpinasi
ne ligoniais, o sdi prie kompiuteri ir telefon, vos vos linkteli ir atsistoja, tarsi
prisiimdama pareigojim. Atloia peius,
palygina susiglamiusias baltas kelnes ir
engia prie dur. Ne jai reikt kalbtis su
Adamu. Noriau spti, kad veriau
pasist sesel Ramirez, t, kuri nuramino
senelius (ir igsdino mane). Ji sugebt
paguosti Adam, ita tik visk pablogins.
Iseku paskui j pro dvivres duris, ten
Adamas ir Kim ginijasi su sanitaru. Tas
pavelgia sesel.
Sakiau jiems, kad ia bti negalima,
aikina jis.

157/351

Sesel rankos mostu parodo sanitarui


eiti.
Kuo galiu jums padti, jaunuoli?
klausia ji Adamo.
Klausia irzliai ir nekantriai, kaip keli
tio kolegos mokykloje, anot jo, skaiiuojantys dienas iki pensijos.
Adamas atsikrenkia, stengdamasis
tvardytis.
Noriau aplankyti ligon, taria,
rodydamas duris, skirianias j nuo Intensyviosios terapijos skyriaus.
Deja, nemanoma, atremia sesel.
Bet mano mergina, Mija, ji
Ja gerai rpinamasi, nutraukia
Adam sesel. Ji pavargusi, per daug pavargusi, kad ujaust, kad bt sujaudinta
jaunuoli meils.
A suprantu. Ir esu dkingas, sako
Adamas.

158/351

Jis i vis jg stengiasi aisti pagal jos


taisykles, mgina elgtis kaip suaugs, taiau
girdiu, kaip ulta jo balsas tariant:
Man tikrai labai reikia j pamatyti.
Apgailestauju, jaunuoli, bet lankyti
leidiama tik artimiesiems.
Adamas aikteli. Artimiesiems. Sesel
neketino jo skaudinti. Ji tiesiog neino, o
Adamui tai nusispjaut. Jauiu poreik apginti j ir nuo jo apginti sesel. I pratimo
tiesiu rank, nors i tikrj negaliu jo paliesti. Dabar jis atgrs man nugar. Peiai
nusvir, linksta kojos.
Kim, iki iol lkuriavusi prie sienos,
staiga idygsta Adamo paonje ir apkabina, kad jis nepargrit. Abiem rankom
apglbusi jam liemen pavelgia sesel
pykiu deganiomis akimis.
Js nieko nesuprantat! suunka.
Ar man reiks ikviesti apsaug?
pagrasina sesel.

159/351

Adamas mosteli ranka, nusileisdamas ir


seselei, ir Kim.
Nereikia, sunibda jis Kim.
Taigi Kim nebesiplo. Netarusi daugiau
n odio usikelia Adamo rank sau ant
pei ir perima dal jo svorio. Adamas jai
prideda apie pd ir penkiasdeimt svar,
bet kiek pasvyrinjusi Kim prisitaiko prie
natos.
Ji pajgia.

Mudvi su Kim turime teorij, kad beveik


visk pasaulyje galima padalyti dvi
kategorijas.
Vieniems monms patinka klasikin
muzika. Kitiems popsas. Yra miesto
mons. Ir kaimo mons. Tie, kurie geria
kol. Tie, kurie geria pepsi. Yra konformist ir laisvamani. Nekalt ir nebe

160/351

nekalt. Ir yra mergin, kurios turi


vaikinus mokykloje, ir toki, kurios j
neturi.
Mes su Kim visada manme, kad abi
priklausome pastarosioms.
Mes nebsim keturiasdeimtmets
ventuols, nieko panaaus, tikino Kim.
Tiesiog bsim tokios panos, kurios turi
vaikinus universitete.
Tai man visada atrod logika, gal net
geriau. Mama turjo bern mokykloje ir vis
sakydavo, kad geriau jau nebt vaisiusi
jiems laiko.
Kiekgi galima lupti al Mickeys Big
Mouth, stumdyti karves9 ir laiytis pikapo
gale. Bernai, su kuriais draugavau, sivaizdavo, kad taip turi atrodyti romantikas
vakaras.
O ttis iki universiteto su niekuo
nedraugavo. Mokykloje buvo gana drovus,
paskui, pirmais metais universitete,

161/351

pradjo muti bgnus, tapo roko grups


muzikantu ir, e tau, pasipyl panos. Na,
bent kelios, kol sutiko mam bsim
mon. Visada maniau, jog ir man taip
nutiks.
Taigi ir man, ir Kim buvo didiulis okas, kai staiga atsidriau A grupje, kartu
su panelmis, turiniomis vaikinus. I pradi bandiau tai nuslpti. Grusi i Jo-Jo
Ma koncerto, Kim papasakojau tik bei t.
Nepaminjau buinio. Suradau racional
paaikinim, kodl jai apie tai neprasitariau: kam kraustytis i proto dl kakokio
buinio. Vienas buinys nereikia rimt
santyki. Ir anksiau esu buiavusis su
vaikinais, daniausiai kit dien buinys
igaruodavo kaip rasos laas saulje.
Betgi inojau, jog buinys su Adamu
tikrai t reik. Supratau i to, kaip t
vakar iluma uliejo vis kn, kai
parves namo prie dur pabuiavo dar

162/351

kart. I to, kad guljau apkabinusi pagalv


ir neumigau iki auros. I to, kad kit dien negaljau valgyti ir nepalioviau ypsotis. Suvokiau, kad tas buinys buvo tarsi
durys, pro kurias jau. Ir inojau, kad palikau Kim u j.
Po savaits ir dar keli slapt buini
atjo laikas prisipainti draugei.
Pamokoms pasibaigus nujome igerti kavos. Nors buvo gegu, lijo kaip lapkrit.
Bsimas prisipainimas, mane, regis,
dusino.
A nupirksiu. Nori ko nors mandro?
paklausiau.
Tai buvo dar viena ms skiriama kategorija: mons, kurie geria paprast kav,
ir mons, kurie geria visokias mandras
kavas, pavyzdiui, Kim mgstam mtin
lat.
Gal paragausiu Chai latte su cinamonu, tar Kim rsiai velgdama

163/351

mane, lyg sakyt: A nesigdysiu dl savo


pasirinkimo.
Nupirkau mudviem kavos ir gabal gervuogi pyrago, pamiau dvi akutes. Atsisdau prieais Kim, perbraukiau akute
nelygi sluoksniuotos telos plut.
Turiu tau kai k pasakyti, prabilau.
K nors apie savo bern? jos balsas
buvo patenkintas, bet net nudrusi vilgsn
supratau, jog Kim uvert akis.
I kur inai? paklausiau atremdama
Kim vilgsn.
Ji vl uvert akis.
Baik. Visi ino. Tai kariausios naujienos nuo tada, kai Melan Farou met
mokykl dl ntumo. Lyg tuoktsi Demokrat ir Respublikon partijos
prezidentai.
Kas k sak apie vestuves?
ia metafora, atsak Kim. aip ar
taip, a inau. inojau dar anksiau u tave.

164/351

Nesmon.
Rimtai. Toks bernas kaip Adamas JoJo Ma koncerte. Jis tau gerinosi.
Netiesa, atriau, nors aiku, kad
buvo tiesa.
Tik nesuprantu, kodl man nepasakei
anksiau, tyliai tar Kim.
Jau norjau irti kalb, kad vienas
buinys dar nieko nereikia ir kad nenorjau i to psti burbulo, bet susilaikiau.
Bijojau, kad supyksi, prisipainau.
Nepykstu, pasak Kim. Bet supyksiu, jei dar kada nors man meluosi.
Gerai, atsakiau.
Arba jei tapsi viena t, kurios visur
sekioja paskui savo bern ir neka
daugiskaitos pirmuoju asmeniu. Mes dieviname iem. Mes manome, kad Velvet
Underground labai originali grup.

165/351

Nieku gyvu nekalbiau su tavim


rokeri argonu. Pirmuoju asmeniu nei vienaskaita, nei daugiskaita. Paadu.
Gerai, atsak Kim. Nes jei tapsi viena t pan, a tave nuausiu.
Jei tapsiu viena i j, pati tau duosiu
ginkl.
Kim nuoirdiai nusijuok ir tampa
atslgo. burn ji susigrdo didiul pyrago
gabal.
Kaip tvai reagavo?
Ttis patyr penkias sielvarto stadijas
neigim, pykt, pripainim ir dar kak
per vien dien. Manau, j labiau
nugsdino tai, jog jis jau toks senas, kad
dukra turi vaikin. Nutilau, gurkteljau
kavos, palikusi od vaikinas kyboti ore.
Ir sako negals patikti, jog draugauju su
muzikantu.
Tu juk pati muzikant, primin Kim.
Na inai, su pankroko, popmuzikantu.

166/351

Krintanti vaigd groja emo pankrok, patais mane Kim. Ne taip kaip
man, jai rpjo begalyb skirting popmuzikos ri: pankrokas, indie rokas, alternatyvusis rokas, hardrokas, emo rokas.
Manau, tai tik pliurpalai, tioryinio-varlytes vaizdio atributas. Man
regis, Adamas jam patinka. Susipaino, kai
parvaiavome po koncerto. Dabar nori, kad
atsivesiau j vakariens, bet draugaujam
dar tik savait. A kol kas nepasiruousi
eimyninms paintuvms.
Vargu ar a kada nors bsiu tam
pasiruousi. Kim vien nuo tokios minties
nusipurt. O k mama?
Pasisil palydti mane eimos
planavimo klinik, kad irayt kontraceptini piliuli, ir liep pasakyti Adamui, kad
isitirt, ar neserga kokiomis nors ligomis.
Tada dar liep nusipirkti prezervatyv. Net

167/351

dav deimt doleri, kad pradiau kaupti


atsargas.
Pradjai? aikteljo Kim.
Ne, draugaujam tik savait, atsakiau. iuo atvilgiu mes su tavim vis
dar toj paioj grupj.
Kol kas, atov Kim.
Dar viena kategorija, kuri mudvi su Kim
iskyrme, tai mons, kurie stengiasi bti
kieti, ir tie, kurie nesistengia. iuo atveju ir
Adamas, ir Kim, ir a priklausme tai paiai
kategorijai nors Adamas ir buvo kietas,
toks bti nesisteng. Jam tai seksi
savaime. Taigi vyliausi, kad visi trys tapsime geriausiais draugais. Tikjausi, kad
Adamas myls visus mano mylimus
mones taip pat kaip ir a.
Taip ir nutiko su mano eima. Jis kone
tapo treiu vaiku. O su Kim taip neijo.
Adamas su ja elgsi taip, kaip, mano

168/351

manymu, turjo elgtis su tokia mergina


kaip a. Jis buvo malonus mandagus,
draugikas, bet santrus. Jis neband nei
patekti jos pasaul, nei pelnyti jos pripainimo. tariau, kad jam ji atrod ne itin
kieta, ir tai mane siutino. Po trij mnesi
draugysts dl to smarkiai susipykom.
A draugauju su tavim, o ne su Kim,
atkirto Adamas, kai pasakiau, kad jis atsainokas Kim.
Na, ir kas? Turi daugyb draugi. Kuo
netinka ji?
Adamas gteljo peiais.
Neinau. Kakas nelimpa.
Tu tikras snobas! tau.
Adamas velg mane surauks antakius, lyg bandyt isprsti ant lentos urayt
matematikos udavin.
Ir kodl gi a snobas? Negali prievarta
igauti draugysts. Mes tiesiog neturime
nieko bendra.

169/351

Todl tu ir snobas! Tau patinka tik


tokie kaip tu! ipykinau.
siutusi ilkiau, tikdamasi, kad jis seks
i paskos, atsiprains, bet, kai to
nepadar, nirau dar labiau. Dviraiu
nulkiau pas Kim isilieti. Ji iklaus
mans abejingu veidu.
Nesmon, kad jam patinka tik tokie
kaip jis, drb man baigus skstis. Jam
patinki tu, o tu ne tokia kaip jis.
ia ir bda, burbteljau.
Tai ir sprsk j. Nevelk mans savo
tragedijas, pareik Kim. Be to, ir jis
mans netraukia.
Rimtai?
Taip, Mija. Ne visi alpsta dl tavo
Adamo.
Ne tai turjau galvoje. Tiesiog noriu,
kad btumt draugai.

170/351

Aha, o a noriu gyventi Niujorke ir


turti normalius tvus. Bet, kaip sakoma,
ne tau, Martynai, mlynas dangus.
Taiau js abu vieni svarbiausi
moni mano gyvenime.
Kim pavelg mano raudon nuo aar
veid ir velniai nusiypsojo.
Mes tai inom, Mija. Taiau esam i
skirting tavo gyvenimo dali, taip kaip
muzika ir a esam i skirting tavo gyvenimo dali. Tai nieko baisaus. Tau nereikia
rinktis vieno arba kito, na, bent jau man
taip atrodo.
Bet a noriu, kad tos mano gyvenimo
dalys susijungt.
Kim papurt galv.
Nieko nebus. Klausyk, a pripastu
Adam, nes tu j myli. Ir turbt jis pripasta mane, nes tu mane myli. Jei tau
nuo to bus geriau mus sieja tavo meil. Ir

171/351

to pakanka. Mums nereikia mylti vienam


kito.
Bet noriau, kad myltumt,
zirziau.
Mija, itar Kim balsu, spjaniu,
kad jos kantryb ne gelein, tu imi elgtis
kaip viena i t pan. Ar atnei man ginkl?
Vliau t vakar usukau pas Adam atsiprayti. Jis man atleido ir pabuiavo
nos. Ir niekas nepasikeit. Jiedu su Kim ir
toliau buvo vienas kitam malons, taiau
santrs, nors ir kaip stengiausi juos suartinti. Keista, kad taip ir nesidmjau Kim
pastabos, jog jie kakaip susij per mane
iki iol, kai pamaiau j velkani Adam
ligonins koridoriumi.

172/351

Cow-tipping (angl.) pramoga, kai stengiamasi prislinti prie karvs ir netiktai


stumtelti ji tada neva nuvirsianti.

20.12
iriu, kaip Kim ir Adamas lubioja koridoriumi. Turiau sekti jiems kandin, bet
stoviu lyg priklijuota prie linoleumo,
negaliu pakrutinti vaiduoklik koj. Ir tik
tada, kai jie pradingsta u kampo,
isijudinu ir tykinu paskui, taiau jie jau
pranyk lifte.
Dabar jau inau, kad neturiu joki antgamtini gali. Negaliu vaikioti kiaurai
sienas nei nusklsti emyn laiptais. Galiu
daryti tik tai, k galiau daryti ir tikrovje,
tik tiek, kad niekas to, k darau savo pasaulyje, nemato. Bent jau taip dingojasi,
nes niekas nesureaguoja, kai atidarau duris
ir paspaudiu lifto mygtuk. Galiu visk liesti, net spausti dur rankenas, bet a

174/351

nejauiu nei daikt, nei moni. Lyg viskas


bt u akvariumo stiklo. Tai man atrodo
nelogika, bet, ties sakant, niekas, kas
dabar vyksta, nra logika.
Numanau, kad Kim su Adamu traukia
laukiamj prisidti prie vigilijos, taiau savo eimos ten nerandu. Ant kdi kpso
paltai ir megztiniai, atpastu pussesers
Heteros rykiai oranin pkin striuk. Ji
gyvena kaime ir danai eina pasivaikioti
po mikus, taigi, anot jos, rykios spalvos
btinos, kad girti mediotojai jos nesupainiot su meka.
vilgteliu sienin laikrod. Vakariens
metas. Koridoriais nuvinguriuoju
valgykl, ia toks pats riebus keptas maistas ir virtos darovs, kaip ir visose valgyklose. Nors kvepia neskaniai, pilna moni.
Stalai apssti gydytoj, slaugytoj ir susinervinusi medicinos student trumpais
baltais chalatais ir blizganiais

175/351

stetoskopais, panjaniais aislus. Visi


iaumoja kartonines picas ir aldyt bulvi
ko. iek tiek utrunku, kol surandu aplink stal susigrdusi savo gimin. Moiut plepa su Hetera. Senelis susikaups
valgo sumutin su kalakutiena.
Teta Keit kampe kak nibda tetai
Dianai.
Keli drskimai ir nubrozdinimai. J
jau paleido i ligonins, sako. Akimirk
pamanau, kad jos kalba apie Ted, ir
pasijuntu tokia laiminga, kad, regis, tuoj
pulsiu aaras. Bet tada igirstu, kad jo organizme nerasta alkoholio, kad ms automobilis ioks prieing juost ir kad
kakoks vyras, ponas Danlapas, saks, jog
nespjo sustoti. Tada suprantu, jog kalbama ne apie Ted, o apie kit vairuotoj.
Policija sako, kad jie staigiai pasuko
on dl sniego ar dl keli iokusio elnio, pasakoja teta Keit. Rodos, taip

176/351

nutinka gana danai vienas avarijos


dalyvis lieka beveik sveikas, o kitas patiria
sunki traum Ji nutyla.
Nedrsiau sakyti, kad ponas Danlapas
beveik sveikas, nors ir kokie nepavojingi
jo sueidimai. Bandau sivaizduoti, kaip jis
atsibunda vien antradienio ryt, sda savo sunkveim vaiuoti darb fabrike, o
gal paar gyvuliams, o gal Loretos
ukandin kiauiniens. Ponas Danlapas
neinia, ar jis linksm plaui, ar visikas
rukna gal turi mon ir vaik, bet gali
bti ir viengungis. Kad ir koks jis buvo
ryt, dabar jau nebe tas mogus. Jo gyvenimas irgi apvirto auktyn kojomis. Jei teta
sako ties ir ponas Danlapas dl avarijos
nekaltas, tada tiesiog, anot Kim, jis vargas mulkis, pasipainiojs ne laiku ir ne vietoje. Ir tik todl, kad skm nuo jo
nusigr ir jis ryt vaiavo rytus

177/351

dvideimt septintuoju keliu, du vaikai liko


nalaiiai ir bent vienam i j koma.
Kaip po to gyventi? Usisvajoju, kaip
pasveikstu, ieinu i ligonins ir aplankau
pon Danlap, kad j nuraminiau, kad
patikiniau, jog jis nekaltas dl nelaims.
Galbt taptume draugais?
inoma, veikiausiai viskas bt ne taip.
Turbt bt nejauku ir lidna. Be to, a vis
dar nesivaizduoju, k nusprsiu, alio
supratimo neturiu, kaip apsisprsiu, likti ar
ne. O iki isiaikinsiu, tegu lemia likimas,
gydytojai ar kas kitas, kas sprendia tokius
reikalus, kai pats sprendjas toks sutriks,
jog neino, ar vaiuoti liftu, ar lipti laiptais.
Man reikia Adamo. Paskutin kart apsidairau iekodama jo ir Kim, bet j ia
nra, todl vl lipu Intensyviosios terapijos skyri.

178/351

Randu juos pasislpusius Traumatologijos


skyriuje, per kelis koridorius nuo Intensyviosios terapijos. Jie, stengdamiesi nesukelti tarimo, klibina sandliuk rankenas. Pagaliau rad atrakint, murkteli
vidun. Apgraibomis tamsoje ieko jungiklio. Nenoriu j nervinti, bet jis koridoriuje.
Bijau, kad tokie dalykai pavyksta tik
filmuose, sako Kim grabindama sien.
Visa groin literatra prasideda nuo
fakt, atremia Adamas.
Tu nelabai panaus gydytoj,
pareikia Kim.
Tikjausi bti sanitaru. O gal
kvediu.
Ko kvediui reikia Intensyviosios terapijos skyriuje? klausia Kim. Ji nuolat
kabinjasi prie smulkmen.
Perdegusi lemput. Neinau. Priklauso
nuo to, kaip pavyks isisukti.

179/351

A vis dar nesuprantu, kodl tu tiesiog


neini pas jos gimines? kaip niekada pragmatikai klausia Kim. Esu tikra, jos seneliai visk paaikint ir sugebt tave
nuvesti pas Mij.
Adamas papurto galv.
inai, kai ta sesel pagrasino ikviesti
apsaug, mano pirma mintis buvo:
Paskambinsiu Mijos tvams ir jie visk
sutvarkys, jis nutyla, kelis kartus giliai
kvepia. Ta mintis man kerta vis i naujo,
ir kaskart jauiuosi kaip pirm syk, taria
kimiu balsu.
inau, panibdomis atsako Kim.
Kad ir kaip ten bt, Adamas vl
ima iekoti viesos jungiklio, negaliu
prayti jos seneli. Negaliu kelti jiems dar
daugiau rpesi. Turiu tai padaryti pats.
Esu tikra, kad seneliai mielai padt
Adamui. Jie matsi daugyb kart ir jis
jiems labai patinka. Per kiekvienas Kaldas

180/351

moiut jam pagamina klev sirupo


saldaini, nes jis kadaise usimin juos
labai mgsts.
Taiau inau ir tai, jog retkariais Adamui tiesiog btina elgtis dramatikai. Jam
patinka spdingi poelgiai. Pavyzdiui, u
dvi savaites taupytus arbatpinigius nusivesti mane Jo-Jo Ma koncert, uuot
pakvietus paprast pasimatym. Arba,
man susirgus vjaraupiais, kasdien itis
savait mano palang puoti glmis.
Matau, kad dabar jis kaupiasi naujai uduoiai. Nelabai nutuokiu, k ketina daryti,
bet kad ir kas tai bt, diaugiuosi vien
todl, kad jis nusipurt t emocin stingul,
kuris buvo apms j koridoriuje prie Intensyviosios terapijos skyriaus. Esu j tok
maiusi, kai kurdavo nauj dain arba
stengdavosi mane prikalbinti daryti k
nors, ko nenoriu, pavyzdiui, vaiuoti
stovyklauti. Tada jo nebt sustabds nei

181/351

tiesiai em krintantis meteoritas, nei Intensyviosios terapijos skyriuje gulinti jo


mergina.
Be to, Intensyviosios terapijos skyriuje
gulinti jo mergina ir yra prieastis, dl kurios jis rezga iuos planus. Kiek suprantu, tai
seniausias vis laik ligonins triukas,
paimtas i filmo Bglys, j su mama visai
neseniai irjom per TNT. is planas man
kelia abejoni. Rodos, Kim irgi.
Nemanai, kad ta sesel tave atpains?
klausia Kim. Tu j aprkei.
Jeigu ji mans nepamatys, tai ir neatpains. Dabar suprantu, kodl js su Mija
lyg du irniai anktyje. Pora Kasandr.
Adamui neteko susipainti su ponia
ain, todl jis nesuvokia, kad panikuotoja
Kim veriau nevadinti. Kim susiraukia, bet
greitai atsileidia.
Gal tavo kvailas planas eitsi sklandiau, jei matytume, k darome. Ji

182/351

pasirausia krepyje ir isitraukia mobilj,


kur mama liepia jai neiotis nuo deimties
Kim j vadina vaik sekliu, ir jungia
ekran. viesos kvadratlis vos vos prasklaido tams.
Imi panti kiet panel, kuri Mija
vis taip giria, sako Adamas. Pats irgi
sijungia mobilj ir patalp nuvieia
blausi viesa.
Deja, sandliukas pilnas luot, epei
ir kibir, taiau apdar, kuri tikjosi Adamas, n enklo. Jei galiau, pasakyiau
jiems, kad ligoninje yra persirengimo
kambariai, kur gydytojai palieka kasdienius
drabuius ir persirengia operaciniais
drabuiais arba laboratoriniais chalatais.
Vieninteliai ligonins drabuiai sandliuke
tie bjaurs markiniai, kokiais aprengia
ligonius. Adamas turbt galt tokiais
susisiausti ir klajoti koridoriais invalido
veimliu niekam neklidamas, taiau vis

183/351

tiek nepatekt Intensyviosios terapijos


skyri.
das, nusikeikia jis.
Galim dar pabandyti, silo staiga
usidegusi Kim. ia koks deimt aukt.
Tikrai rastume ir daugiau neurakint
sandliuk.
Adamas susmunka ant grind.
Ne. Tu teisi. Kvailas planas. Reikia
sugalvoti geresn.
Galtum suvaidinti, kad perdozavai
narkotik, tada atsidurtum Intensyviosios
terapijos skyriuje, pasilo Kim.
ia Portlandas. Gali diaugtis, jei perdozavs narkotik paklini Skubios pagalbos skyri, atsako Adamas. Ne, a
mstau, kad reikt kaip nors atitraukti j
dmes. inai, paleisti gaisro signalizacij,
kad visos sesels ibgt lauk.

184/351

Negi tikrai manai, kad Mijai sveikat


purktuvai ir panikuojanios sesels?
klausia Kim.
Na, nebtinai itai, bet kas nors,
trumpam nukreipiantis j dmes, kad
galiau slapta ten smukti.
Jos tave tuoj pat pastebt. Ir ispirt
lauk.
Man nesvarbu, atsako Adamas.
Pakaks sekunds.
Kam? K gali padaryti per sekund?
Adamas patyli. Jo akys, kurios daniausiai atrodo pilks, ruds ir alis
miinys, dabar patamsjusios.
Pasirodyti jai. Kad ji inot, jog a esu
ia.
Kim nebeklausinja. Jie sdi tyloje, abu
paskend savose mintyse, ir a prisimenu,
kaip mudu su Adamu galime bti kartu, bet
tylomis ir atskirai, ir suprantu, kad dabar

185/351

jie draugai, tikri draugai. Kad ir kas


nutikt, bent jau itai pasiekiau.
Po koki penki minui Adamas pliaukteli sau per kakt.
inoma, itaria.
Kas?
Laikas operacijai Atitrauk dmes.
K?
Einam. Parodysiu.

Kai pradjau grieti violonele, ttis tebemu bgnus savo grupje, bet po poros
met, gimus Tediui, m groti vis maiau.
I pat pradi supratau, jog mano muzika
kitokia, ir ne tik todl, kad tvai buvo
akivaizdiai sutrik dl mano potraukio
klasikai. Mano muzika buvo vienia. Ir ttis
pats vienas kelias valandas mudavo
bgnus arba vienas virtuvje raydavo

186/351

dainas, rinkdamas natas sena akustine gitara, taiau jis nuolat kartodavo, kad dainos
raosi begrojant. Todl ir yra taip domu.
A daniausiai griedavau viena savo
kambaryje. Net kai repetuodavau su vis kitais universiteto studentais, iskyrus pamokas, mokydavausi grieti viena. Ir kai koncertuodavau, ant scenos bdavau viena
mano violonel, a ir publika. Kitaip negu
per tio pasirodymus, kur vitrs gerbjai
uokdavo ant scenos ir nerdavo atgal
publik, mane nuo klausytoj visada skyr
siena. Po kiek laiko taip groti pasidar
nyku. Ir nuobodoka.
Taigi atuntoje klasje pavasar nusprendiau visk mesti. Ketinau tai padaryti
tyliai tiesiog vis maiau repetuoti ir koncertuoti. Nusprendiau, kad jei tai darysiu
palengva, ruden naujoje mokykloje galsiu
pradti visk i naujo ir nebsiu inoma
kaip violonelinink. Galbt imsiu groti

187/351

kitu instrumentu akustine arba bosine


gitara, gal net bgnais. Mama buvo per
daug usimusi su Tediu, kad pastebt,
kiek trunka mano repeticijos, o ttis
usikniss pamok planais ir testais
naujame darbe, tad nusprendiau, kad
niekas neatkreips dmesio, jog grieiu vis
maiau, iki viskas bus baigta. Bent jau pati
sau taip tvirtinau. I tikrj savijauta vis
maiau grojant buvo tokia pat, kaip bandant maiau kvpuoti.
Gal ir tikrai biau metusi, jei ne Kim.
Vien popiet pakvieiau j po pamok eiti
miest.
iandien paprasta diena. Tau nereikia
groti? paklaus, rinkdama savo spintels
spynos skaii kombinacij.
iandien galiu negroti, atsakiau apsimesdama, kad iekau gamtos moksl
vadovlio.

188/351

Ar Mij ugrob ateiviai? Pirmiausia


nustojai koncertuoti. Dabar praleidi repeticijas. Kas vyksta?
Neinau, tariau, pirtais barbendama spintel. Mstau, gal reikt imginti k nors nauja. Pavyzdiui, muti
bgnus. Tio bgnai dulka rsyje.
Aha, tikrai. Tu prie bgn. Pavarei,
sukikeno.
A rimtai.
Kim apstulbo, lyg biau paadjusi per
vakarien suvalgyti duben liu.
Tu negali mesti violonels, pareik
po akimirkos spengianios tylos.
Kodl?
Band paaikinti kone sieidusi:
Mano manymu, tu neatskiriama nuo
violonels. Tiesiog negaliu sivaizduoti
tavs be to instrumento.
Tai kvaila. N negaliu ygiuoti su
mokyklos orkestru. Kas apskritai grieia

189/351

violonele? Senukai. Panelei tai kvailas instrumentas. Tinka tik keistuoliams. Noriu
daugiau laisvo laiko, kad galiau smagiau
gyventi.
Kaip smagiau? klastingai
pasidomjo Kim.
Na, inai. Vaikioti po parduotuves.
Leisti laik su tavim
Neskiesk, atov Kim. Tu negali
paksti parduotuvi. O su manimi ir taip
daug bni. Bet nesvarbu, neik iandien repeticij. Noriu tau kai k parodyti.
Ji nusived mane namo, itrauk Nirvana MTV Unplugged disk ir paleido Something in the Way.
Klausykis, paragino. Du gitaristai,
bgnininkas ir violonelinink. Jos vardas
Lor Goldston ir esu tikra, kad bdama
jaunesn repetuodavo po dvi valandas per
dien, kaip ir viena mano pastama, nes jei
nori groti filharmonijoje arba su Nirvana,

190/351

nieko kito nelieka. Vargu ar kas nors j


drst pavadinti keistuole.
Parsineiau kompakt namo ir vis
savait klausiausi, vis mstydama apie tai,
k sak Kim. Kelis kartus pasimiau violonel ir grieiau kartu su disku. Iki tol grojau kitoki muzik, i buvo tarsi ikis, bet
kartu ir atgaiva sielai. Ketinau kit savait
Something in the Way pagroti Kim, kai
ateis vakariens.
Bet nespjau, nes vakarieniaujant Kim
mano tvams lyg niekur nieko paskelb,
kad turiau vaiuoti vasaros stovykl.
K, bandai mane atversti savo
tikjim, kalbini vaiuoti Toros stovykl?
paklausiau.
Nea. Tai muzikos stovykla. Kim
isitrauk blizg Franklino Slnio konservatorijos vasaros programos Brit
Kolumbijoje lankstinuk. Ji rimtiems
muzikantams. Reikia nusisti savo ra.

191/351

A jiems skambinau. Paraikos priimamos


iki gegus pirmos, taigi dar yra laiko. Ji
pasigr mane, lyg laukdama, kad supyksiu, kam kiasi ne savo reikalus.
A nesupykau. irdis dausi taip, tarsi
Kim bt praneusi, kad mano eima
laimjo loterijoje, ir ji tuoj pasakys kiek.
irjau j, vietoj kvailos nori mutis?
ypsenos maiau susijaudinus vilgsn, ir
mane apm dkingumas, kad draugauju
su mogumi, kuris mane supranta geriau
nei a pati. Ttis paklaus, ar noriu vaiuoti, ir kai miau prietarauti dl pinig,
pasak, kad nesukiau sau galvos. Ar a
noriu vaiuoti? Norjau. Labiau u visk
pasaulyje.
Kai po trij mnesi ttis mane atve ir
paliko tyliame Viktorijos salos pakraty,
upldo dvejons. Rodos, atsidriau
prastinje stovykloje su rst trobelmis

192/351

mike ir baidarmis papldimyje. Buvo gal


penkiasdeimt vaik, i to, kaip jie puol vieni kitiems glb ir spieg, buvo aiku, kad
yra pastami jau daug met. O a
nepainojau nieko. Pirmas eias valandas
mans taip niekas ir neukalbino, tik
stovyklos direktoriaus padjjas parod
mano namel, lov ir keli valgykl. T
vakar gavau lyg ir maltin.
Lidnai spoksojau lkt, vilgiojau
laukan nyk, pilk vakar. Jau spjau
pasiilgti tv, Kim ir ypa Tedio. Jis buvo
to smagaus amiaus, kai vaikui knieti
ibandyti k nors nauja, jis nuolat klausinja kas ia? ir neka kuo juokingiausius
dalykus. Kelions ivakarse Tedis man
pareik, kad yra devyniomis deimtosiomis itroks ir a vos neapsisiusiojau
i juoko. Isiilgusi nam atsidusau ir
stumteljau maltinuk.
Nebijok, kasdien nelyja. Tik kas antr.

193/351

Pakliau akis. alia stovjo i pairos


padyks koki deimties met vaikis.
viess plaukai trumpai kirpti, nosis
nusta strazdan.
inau, atsakiau. A i iaurs
vakar, nors ten, kur gyvenu, ryt viet
saul. Labiau nerimauju dl ito msgalio.
Vaikis nusijuok.
Jis nepagers. Bet rieut sviestas ir
el visada skanu, tar ir mosteljo
stal, kur pustuzinis vaik tepsi
sumutinius. Piteris. Trombonas. Ontarijas, prisistat. Vliau suinojau, jog taip
prastai prisistatoma Frankline.
O, labas. A Mija. Violonel.
Oregonas.
Piteriui buvo trylika, stovykloje jis leido
antr vasar; beveik visi pradjo ionai
vainti dvylikos, todl ir painojo vieni kitus. I penkiasdeimties mokini pus grojo
diaz, kita pus klasikin muzik, tad

194/351

buvo susibrusi nedidel draugija. Be


mans, violonelinink tebuvo du, vienas
j auktas istyps raudonplaukis Saimonas; Piteris pamojo jam ateiti.
Dalyvausi koncerto konkurse? paklaus Saimonas, kai tik Piteris mane
pristat. Mija. Violonel. Oregonas. Saimonas buvo Saimonas. Violonel. Lesteris. Pasirodo, Anglijoje yra toks miestas.
Tarptautin kompanija.
Vargu. N neinau, kas tai yra,
atsakiau.
Bet inai, kad visi orkestru grojame
paskutin simfonij? paklaus Piteris.
Linkteljau, nors, ties pasakius, tebuvau kak girdjusi puse ausies. Ttis
vis pavasar balsu skait apie stovyklos
renginius, bet man terpjo, kad vaiuosiu
stovykl su kitais klasikiniais muzikantais.
smulkmenas per daug nesigilinau.

195/351

Tai vasaros pabaigos simfonija.


mons suvaiuoja i visur. Didelis renginys. Mes, jaunieji muzikantai, esam kaip
koks mielas papildomas reginys,
paaikino Saimonas. Taiau i stovyklos
irenkamas vienas muzikantas, kuris gros
su profesionaliu orkestru ir atliks solo
partij. Pernai man visai nedaug tetrko,
bet laimjo fleitininkas. Man ia bene
paskutin proga prie baigiant mokykl.
Jau seniai nelaimjo joks styginis instrumentas, o treia violonelinink Treis
nedalyvaus. Ji muzikuoja daugiau savo
malonumui. Gerai, bet ne itin rimtai.
Girdjau, tu groji rimtai.
Tikrai? Ne taip jau rimtai, jei norjau
visk mesti.
Kur girdjai? paklausiau.
Mokytojai perklauso vis raus ir
pasklinda kalbos. Rodos, tavo atrankos
raas buvo spdingas. Jie daniausiai

196/351

nepriima nauj moni antrais metais.


Taigi tikjausi geros konkurents, kad pats
pasitempiau.
Oho, leisk jai atsikvpti, siterp Piteris. Ji vos spjo paragauti maltinio.
Saimonas surauk nos.
Atleisk. Bet jei nori, galsim paskui
nektelti apie krinius atrankai, tar ir
nuingsniavo prie led stalo.
Nepyk ant Saimono. Jau por met
neturjom ger violonelinink, todl jam
parpo vieiena. Grynai estetikai. Jis
keistokas, antra vertus, jis britas.
Supratau. Bet k jis turjo galvoje?
Lyg ir nori su manimi varytis.
Aiku, kad nori. ia ir yra visas
smagumas. Todl visi ir atsigrdom
kakoki stovykl vidur prakeikto atogr
miko, pasak ir mosteljo lauk: Ir dl
puikios virtuvs. Piteris pavelg mane.
Tu ia ne dl to?

197/351

Gteljau peiais.
Neinau. Nesu grojusi su tiek moni,
bent jau ne su tiek rimt moni.
Piteris pasikas aus.
Tikrai? Sakei, tu i Oregono. Esi k
nors dariusi su Portlando violoneli
projektu?
Kuo tokiu?
Avangardist violonelinink
kolektyvas. Labai domi muzika.
A gyvenu ne Portlande, burbteljau
susigdusi, kad n nesu girdjusi apie
kakok Violoneli projekt.
O su kuo tada groji?
Daugiausia su universiteto studentais.
Ne orkestre? Ne kamerins muzikos
ansamblyje? Ne stygini kvartete?
Papuriau galv, prisiminiau, kaip kart
viena student mokytoja pasil man groti
kvartete. Atsisakiau, nes groti tik su ja buvo
viena; groti su nepastamais visai kas

198/351

kita. Buvau sitikinusi, kad violonel instrumentas atsiskyrlis, bet dabar


dingteljo, kad greiiausiai a buvau
atsiskyrl.
Hmm. Tai kaip gali gerai groti? paklaus Piteris. Nenoriu pasirodyti visikas
subingalvis, bet ar taip manoma tobulti?
Kaip tenise. Jei aidi su kokiu nemoka, imi
praleidinti kamuoliukus ar prastai padavinti, taiau jei aidi su profu, susikaupi ir
pradedi taikliai atmuinti.
I kur man inoti, tariau pasijutusi
nuobodiausia atsiskyrle pasaulyje.
Neaidiu teniso.
Kitos kelios dienos susiliejo. N nesivaizduoju, kodl jie laik itrauk baidares. Nebuvo laiko aidimams. Bent jau ne tokiems.
Dienos buvo baisiai varginanios. Keltis
pus septyni, papusryiauti iki septyni,
trys valandos individualaus mokymosi ryt

199/351

ir trys po piet, orkestro repeticija prie


vakarien.
Nebuvau grojusi su itiek moni, todl
pirmos kelios dienos orkestre atrod visikas chaosas. Stovyklos muzikos direktorius
ir orkestro dirigentas visai nusikamavo,
kol susodino visus vietas, o paskui tesugebjo i ms ispausti paprasiausius
krinlius. Trei dien kyteljo kelias
Bramso lopines. Grojant pirm kart
skambjo tragikai. Instrumentai pjovsi,
lyg akmenys bt sisuk oliapjov.
Baisu! auk dirigentas. Kaip galite tiktis groti profesionaliuose orkestruose, jei net lopins ritmo nesugebate
ilaikyti? I pradi!
Po kokios savaits viskas susikrat ir a
pirm kart pajutau, k reikia bti mechanizmo sraigteliu. Igirdau violonel
skambant visikai naujai: kaip jos emi
tonai dera su alto auktais, kaip ji suteikia

200/351

fon mediniams puiamiesiems kitame


orkestro duobs gale. Gali pamanyti, kad
grojant draugje gali labiau atsipalaiduoti
ir nesijaudinti dl to, kaip tavo instrumentas skamba tarp kit, taiau yra visikai prieingai. Sdjau u septyniolikmets Elbietos, grieianios altu. Ji
buvo viena daugiausia pasiekusi muzikani visoje stovykloje priimta
Karalikj muzikos konservatorij
Toronte ir grai kaip modelis: aukta, pasitempusi, kavos spalvos oda ir iraikingais andikauliais. Gal biau jos nekentusi, jei ne grieimas. Altas kartais net
patyrusi muzikant rankose ileidia
baisiausi gars. O grieiant Elbietai garsas bdavo varus, tyras ir lengvas.
Klausydamasi jos ir irdama, kaip j visikai uvaldo muzika, trokau grieti kaip
ji. Ir dar geriau. Ne tik todl, kad norjau
groti geriau u j, bet ir todl, kad jauiausi

201/351

lyg skolinga jai, orkestrui, paiai sau ir


privalanti groti ne prasiau u j.
Graiai skamba, stovyklai einant
pabaig iklauss, kaip repetuoju fragment i Haidno Antrojo koncerto violonelei, su kuriuo niekaip negaljau
susidoroti prajus pavasar, pagyr Saimonas. Ar it grosi konkurse?
Linkteljau. Tada nesusilaikiau ir
isiiepiau. Kaskart po vakariens mudu su
Saimonu isinedavome laukan violoneles
ir saulei leidiantis rengdavome improvizuotus koncertus. Paeiliui kviesdavome vienas kit violoneli dvikovas, vis bandydami kits kit pranokti. Nuolat varms,
nuolat rungms, kuris pagros geriau,
greiiau, i atminties. Bdavo be galo
smagu ir turbt todl taip puikiai jauiausi
dl Haidno krinio.

202/351

Oho, regis, savimi labai pasitiki.


Tikiesi prie mane laimti? paklaus
Saimonas.
Per futbol tikrai taip, pajuokavau.
Saimonas vis pasakodavo savo eimoje
ess juoda avis. Ir ne todl, kad jis gjus ar
muzikantas, o dl to, kad yra toks dinas
futbolininkas.
Saimonas suvaidino, kad pataikiau jam
tiesiai ird. Paskui nusijuok.
Nuostabi dalyk nutinka, kai nustoji
slptis u ito griozdo, ar ne? pasak,
rodydamas violonel.
Linkteljau. Saimonas nusiypsojo.
Na, nesipsk taip labai. Igirstum
mano Mocart. Lyg patys angelai giedot.
Tais metais n vienas i mudviej
nelaimjo solo partijos. Laimjo Elbieta. Ir
nors prireikt dar ketveri met, a vis tiek
kada nors grieiu solo.

21.06
Turiu lygiai dvideimt minui iki
ms vadybininkas visikai pasius, tyliame ligonins vestibiulyje nugriaudi gargdus Bruk Vegos balsas.
Tai tai koks tas Adamo sumanymas:
Bruk Vega, indie muzikos dievait ir
Bikini solist. Su firminiais pankikai
prabangiais drabuiais trumpu pstu sijonu, tinklinmis pdkelnmis, juodos odos
auliniais, menikai paplytais Krintanios
vaigds markinliais, vintainiu
kailiniu apsiaustliu ir juodais milinikais
sauls akiniais ji ligonins vestibiulyje
atrodo it strutis vitidje. J apsups pulkas moni: Liza ir Sara; Maikas ir Fidis,
Krintanios vaigds gitaristas ir

204/351

bosistas, ir dar brys Portlando hipsteri,


kuri beveik nepastu. Rykiai roini
plauk kupeta, ji kaip saul tarp j garbinani planet. Adamas kaip mnulis; jis
stovi atokiau ir kasosi smakr. Kim visikai
priblokta, tarsi pastat k tik bt
suvirts brys marsiei. O gal todl, kad
Kim dievina Bruk Veg. Ties pasakius, j
dievina ir Adamas. Be mans, tai vienas i
nedaugelio jiems bendr dalyk.
Apsisuksim per penkiolika, engs
jos galaktik paada Adamas.
Bruk pripuola prie jo.
Adamai, brangusis, jausmingai
sunibda. Kaip laikaisi?
Bruk iumpa Adam glb, lyg jiedu
bt seni draugai, nors inau, kad iandien
susitiko pirm kart: dar vakar Adamas
sak, kaip dl to jaudinasi. Bet dabar ji elgiasi kaip jo geriausia draug. Turbt tokia
scenos galia. Matau, kaip visi vaikinai ir

205/351

visos panels vestibiulyje godiai juos


iri, tikriausiai nordami, kad j pai antrosios puss gult itiktos komos ir juos
taip guost Bruk.
Norom nenorom susimstau, ar taip pat
pavydiau, jei regiau tai sveikos Mijos
akimis? Bet jei biau sveika Mija, Bruk
Vega nestovt ligonins vestibiulyje,
pasirengusi padti gyvendinti gudr
Adamo plan.
Gerai, mons. Laikas pasilinksminti.
Adamai, k sumanei? klausia Bruk.
Tu esi planas. Nelabai k daugiau sugalvojau, tik kad pasirodysi Intensyviosios
terapijos skyriuje ir sukelsi erzel.
Bruk apsilaio putlias lpas.
Man labai patinka kelti erzel. Kaip
manai, kas geriausiai tikt? Suklykti
pirmykio mogaus balsu? Imti nusirenginti? Trinktelti gitar? Pala,
nepasimiau gitaros. das.

206/351

Gal k nors sudainuotum? pasilo


vienas.
Gal t sen Smiths dain Mergina komoje? suunka kitas.
Grintas tikrov Adamas staiga ibla
ir Bruk priekaitingai kilsteli antakius. Visi
surimtja.
Kim atsikrenkia.
Hmm, vestibiulyje mums jokios
naudos i Bruk. Eime virun Intensyviosios terapijos skyri, o ten kas nors tegu
suunka, kad pasirod Bruk Vega. Gal to
pakaks. Jei ne, tada udainuok. Mums
tereikia ivilioti por smalsi seseli ir t
niurzg sen. Kai ji ils i skyriaus ir
pamatys mus visus koridoriuje, bus per
daug usimusi, kad pastebt vidun
smunkant Adam.
Bruk pritaria Kim. Kim, vilkiniai suglamytomis juodomis kelnmis ir nykiu

207/351

megztiniu. Bruk nusiypso ir sikimba


mano geriausiai draugei parank.
Panau plan. Judam, mons.
Atsilikusi stebiu per vestibiul skubani
hipsteri procesij. J sukeltas urmulys,
sunki bat trepsjimas, skards, nuo
skubos susijaudin balsai aidi tyliuose ligonins koridoriuose ir kvepia jiems gyvybs. Prisimenu, maiau televizijos laid,
kaip seneli namus atve kai ir un,
kad pralinksmint senolius ir mirtanius
pacientus. Gal visas ligonines reikt importuoti aistras kurstani rokeri, kad atgaivint lidnas ligoni irdis.
Jie sustoja prie lifto ir ilgiausiai laukia,
kol atvaiuos tuias, kad tilpt visi. Noriu
bti alia savo kno, kai Adamas sigaus
Intensyviosios terapijos skyri. Kain ar
pajusiu, kai jis mane palies. Kol jie laukia
lifto, a ukopiu laiptais.

208/351

Intensyviosios terapijos skyriuje nebuvau daugiau kaip por valand ir ia daug


kas pasikeit. Vienoje tui lov guli
naujas pacientas, vidutinio amiaus vyras,
jo veidas atrodo lyg siurrealistinis paveikslas: viena pus sveika, net patraukli, kita
kraujo, marls ir sili klampyn, tarsi kas
bt j isprogdins. Galbt autin aizda.
ia per mediokl vyksta daug nelaimi.
Kito ligonio jis buvo taip suvystytas
marlmis ir tvarsiais, kad n nesuprasi,
vyras ten ar moteris, nebra. Jo vietoje
guli moteris su kaklo tvaru.
A atjungta nuo dirbtinio kvpavimo
aparato. Atmenu, kaip socialin darbuotoja
sak seneliams ir tetai Dianai, jog tai geras enklas. Sustoju pasitikrinti, ar jauiuosi
kaip nors kitaip, bet nejauiu visikai
nieko, bent jau fizikai. Nieko nejauiu nuo
tada, kai ryt sdjau automobilyje,
klausydamasi Bethoveno Treiosios

209/351

sonatos violonelei. Kvpuoju pati, tad


aparatai pypsi daug reiau ir nebe taip
danai ateina sesels. Sesel Ramirez, ta su
nagais, vis vilgioja mano pusn, taiau ji
usimusi nauju ligoniu su puse veido.
O Dieve, Dieve! Negi ia Bruk Vega?
apsimestinai dramatikai klausia kakas u
automatini skyriaus dur. Nesu girdjusi,
kad Adamo draugai kalbt taip padoriai.
Tai jj ligoninei pritaikyta suikto do
versija.
Bruk Vega i Bikini? Ta Bruk Vega,
kuri an mnes buvo ant urnalo Spin?
ia, itoj ligoninj? dabar kalba Kim.
Paklausius atrodo kaip eiamet, berianti
odius apie maisto grupes mokyklos
vaidinime: Nori pasakyti, kad vaisi ir
darovi reikia valgyti penkis kartus per
dien?

210/351

Teisingai, pasigirsta kimus Bruk balsas. Atveiau Portland rokenrolo


dvasios.
Pora jaunesni seseli, kurios turbt
klausosi popradijo arba iri MTV ir ino,
kas yra Bikini, pakelia akis neslpdamos
smalsumo. Girdiu, kaip jos pradeda
tarpusavy nibdtis, veikiausiai joms rpi
pamatyti, ar ten tikrai Bruk, o gal jos
tiesiog diaugiasi galdamos trumpam
atitrkti nuo rutinos.
Taip. Teisingai. Padainuosiu koki
dain. Vien savo mgstamiausi. Ji vadinasi Eraser, paskelbia Bruk. Kas gali
pamuti ritm?
Reikia kuo nors barbenti, taria Liza.
Gal kas turi raikli?
Dabar sesels ir sanitarai Intensyviosios
terapijos skyriuje jau tikrai susidomi ir ima
artintis prie dur. Stebiu vyksm, lyg
iriau film ekrane. Stoviu greta lovos,

211/351

spoksau duris ir laukiu, kada jos atsidarys.


Neinia varo i proto. Galvoju apie Adam,
apie tai, kaip darosi ramu, kai jis mane
lieia, apie tai, jog kai jis usisvajojs glosto
man sprand arba puia ilt or mano
altas rankas, rodos, itirpsiu.
Kas ia vyksta? suunka vyresnioji
sesel.
Staiga visos kitos sesels nusigria nuo
dur ir suira j. Niekas jai nepaaikina,
kad ten stovi popmuzikos vaigd. Proga
praleista. Jauiu, kaip tamp keiia nusivylimas. Durys neatsidarys.
Girdiu koridoriuje Bruk visa gerkle
utraukiant Eraser. Net be akompanimento, net per dvivres automatines duris
skamba labai gerai.
Ikvieskit apsaug! sustaugia sesel.
Adamai, daryk k reikia! suunka
Liza. Dabar arba niekada. Spaudimas
aiktele.

212/351

Eik! rikteli Kim, staiga tapusi armijos generole. Mes tave pridengsim.
Durys atsidaro. virsta brelis pank,
Adamas, Liza, Fidis, keli mons, kuri
nepastu, tada Kim. U dur vis dar
dainuoja Bruk, lyg Portland bt
atvaiavusi kaip tik dl ito koncerto.
puol pro duris Adamas ir Kim atrodo
rytingi, net laimingi. aviuosi, kaip greitai
jie sugebjo atgauti jgas. Noriu okinti ir
u juos sirgti taip, kaip darydavau per
Tedio vaik beisbolo rungtynes, kai jis
pasiekdavo trei baz ir bgdavo nam
bazs link. Sunku patikti, bet matydama
Adam ir Kim pati jauiuosi kone laiminga.
Kur ji? aukia Adamas. Kur Mija?
Kampe, alia sandliuko! atsako
kakas. Ne i karto suprantu, jog tai sesel
Ramirez.
Apsauga! iupkit j! iupkit! aukia
pikiurna sesel.

213/351

Ji pastebjo Adam tarp siverli, jos


veidas raudonas i pykio. bga du ligonins apsaugininkai ir du sanitarai.
mogau, ar ten buvo Bruk Vega?
klausia vienas, tada iumpa Fid ir grda
prie dur.
Man rodos, atsako kitas, griebia
Sar ir veda j lauk.
Kim pamato mane.
Adamai, ji ia! suunka ir atsigria
mane, balsas ulta. Ji ia, pakartoja,
bet jau niurkiodama.
Adamas igirsta ir nardydamas tarp seseli pasileidia artyn. Po akimirkos jis jau
stovi mano lovgalyje, tiesia rank mane
paliesti. Jo ranka jau beveik ant mano
kno. Staiga prisimenu ms pirm buin
po Jo-Jo Ma koncerto, prisimenu, kad iki
to buinio pati nesupratau, kaip geidiau
pajusti jo lpas ant savj. Nesuvokiau,

214/351

kaip smarkiai trokau jo prisilietimo iki


dabar, kai jau beveik galjau j pajusti.
Beveik. Staiga Adamas ima tolti. Du apsaugininkai, nutvr j u pei, velka atbul. Vienas j sugriebia Kim u alkns ir
veda j lauk. Ji nebesiprieina.
Bruk vis dar dainuoja koridoriuje. Ivydusi Adam, nutyla.
Atleisk, branguti, sako. Turiu i ia
dingti, kol nepraleidau koncerto. Ir kol
mans nearetavo.
Ji nuskuba koridoriumi su keliais kandin sekaniais ir autografo maldaujaniais
sanitarais.
Ikvieskit policij! aukia vyresnoji
sesel. Tegu j suima.
Nuvesim j apsaugos post. Tokios
taisykls, sako vienas apsaugininkas.
Ne nuo ms priklauso, ar suims,
priduria kitas.

215/351

Tik igrskit j i mano skyriaus,


suburba sesel ir apsigria. Panele
Ramirez, tikiuosi, ne js padjote tiems
chuliganams.
inoma, ne. A buvau sandliuke.
Praleidau vis t sumait, atsako
Ramirez. Ji puiki melag, veidas nieko
neiduoda.
Vyresnioji sesel pliaukteli delnais.
Gerai. Spektaklis baigtas. Visi prie
darbo.
A vl ilekiu pro Intensyviosios terapijos skyriaus duris, vejuosi Adam ir Kim,
apsaugininkai laipina juos lift. oku
drauge. Kim atrodo apsvaigusi, lyg kas bt
nuspauds jos pakartotinio paleidimo mygtuk ir procesas dar bt nesibaigs.
Adamo lpos niriai suspaustos. Neinau,
ar jis tuoj pravirks, ar vo apsaugininkui.
Jo paties labui tikiuosi, kad susitvardys.
Savo paios labui, kad ne.

216/351

Apaioje apsaugininkai tempia Adam ir


Kim link koridoriaus, pilno tamsi biur.
Besukant t, kur dega viesa, staiga kakas suunka:
Adamai. Stok. Ar ia tu?
Vilou? rikteli Adamas.
Vilou? suvapa Kim.
Atleiskite, kur juos vedate? aukia
Vilou bgdama prie apsauginink.
Apgailestauju, bet pagavom ituos du,
kai band patekti Intensyviosios terapijos
skyri, paaikina vienas apsauginink.
Tik todl, kad ms neleido,
ilemena Kim.
Vilou juos pasiveja. Ji vis dar dvi sesels uniform. Tai keista, nes daniausiai
skuba kuo greiiau isinerti i savo ortopedinio apdaro, kaip pati vadina darbo
drabuius. Ilgi garbanoti katoniniai
plaukai nuts ir susiriebalav, tarsi bt

217/351

netrinkti kelias savaites. prastai raudoni


kaip obuoliukai skruostai pilki.
Atleiskite. A diplomuota medicinos
sesuo i Kedr ups. Atlikau ia praktik,
tad jei norite, galime visk isiaikinti su
Riardu Karutersu.
Kas jis? klausia vienas
apsaugininkas.
Bendruomens reikal direktorius,
atsako kitas. Tada pasigria Vilou. Jo
nra. Pasibaig darbo valandos.
Na, a turiu jo nam telefon, taria
Vilou, mojuodama mobiliuoju lyg ginklu.
Kain ar jis bt patenkintas, jei
paskambiniau ir praneiau, kaip ligoninje elgiamasi su mogumi, bandaniu
pakliti pas savo sunkiai sualot mergin.
Turtumte inoti, kad direktorius atjaut
vertina ne maiau negu naum, o itaip elgtis su besisielojaniu mylimuoju nedera.

218/351

Mes tik atliekame savo darb, ponia.


Paklstame nurodymams.
K pasakytumte, jei nuimiau jums
nuo pei i nat? Ligons eima
susirinkusi viruje. Laukia it dviej. Jei
tursite koki nors nemalonum, pasakykite ponui Karutersui, kad susisiekt
su manimi. Vilou i krepio itraukia kortel ir paduoda apsaugininkui. Jis j apiri
ir perduoda kitam, tas kiek paspoksojs
trkteli peiais.
Ir popieri nereikt tvarkyti, sako.
Tada paleidia Adam ir tas susmunka ant
grind kaip nuo pagalio nukelta kaliaus.
Atleisk, vaiki, atsiprao Adamo ir pataiso
markinius.
Tikiuosi, tavo mergina pasveiks,
sumurma kitas.
Juodu nutolsta vieiani ukandi
automat pusn.

219/351

Kim, nors yra maiusi Vilou vos por


kart, puola jai glb.
Ai, suvapa.
Vilou stipriai apkabina Kim, patapnoja
jai per peius, galiausiai paleidia. Pasitrina
akis ir nervingai sukikena.
K, velniai raut, judu sau mant?
klausia Vilou.
Noriu pamatyti Mij, sako Adamas.
Vilou atsigria Adam ir tada, lyg kas
bt atsuks votuv ir ileids i jos vis
or, sublikta. Vilou atkia rank ir palieia Adamui skruost.
Aiku, kad nori. Ji atpakaliu rieu
brkteli sau per akis.
Kas jums? klausia Kim.
Vilou klausim nuleidia negirdomis.
Pabandykim tave vesti pas Mij.
Tai igirds Adamas atkunta.
Negi galtumt? Ta sen sesel mane
gyv sus.

220/351

Jei ta sen sesel yra ta, kas a manau,


visai nesvarbu, kad jai norisi tave gyv
susti. Ne jos nosiai. Einam pas Mijos
senelius, o paskui a suinosiu, kas ia atsakingas, kad lauomos taisykls, ir vesiu
tave pas tavo mergait. Jai dabar tavs
reikia. Labiau negu kada nors.
Adamas puola ir apkabina Vilou taip stipriai, kad net kilsteli nuo ems.
Gelbtoja Vilou. Kaip kad igelbjo Henr, geriausi tio draug ir grups sbr,
kuris kadaise buvo visikai prasigrs
pleibojus. Po poros savaii draugysts Vilou liep jam isiblaivyti ir elgtis padoriai,
antraip pagrasino itarti sudie. Ttis sak,
kad daug mergin kl Henriui ultimatumus, band priversti j susitupti ir buvo
paliktos apsiaarojusios ant aligatvio.
Taiau kai Vilou pasim savo dant epetl ir liep Henriui suaugti, apsiaarojo
Henris. Paskui nusiluost aaras, suaugo,

221/351

met gerti ir liovsi lakstyti paskui sijonus.


tai po atuoneri met jie jau spuoja
vaikel. iuo poiriu Vilou neveikiama.
Turbt todl, kai jiedu su Henriu susijo, ji
tapo geriausia mamos drauge; ji buvo tokia
pat kieta kaip plienas, velni kaip kaiukas
feminist gyvat. Turbt todl j labai
mgo ttis, nors ji negaljo paksti The Ramones ir beisbol laik nuobodybe, o ttis
dievino The Ramones ir beisbolas jam
prilygo religijai.
Dabar Vilou ia. Sesel Vilou. Vilou,
nepriimanti neigiamo atsakymo, ia. Ji
nuves Adam pas mane. Ji viskuo pasirpins. Norisi suukti: Valio! Vilou ia!
A taip digauju, kad Vilou ia, jog ne i
karto suprantu, k tai reikia. Paskui suvokimas nupurto lyg elektra.
Vilou ia. Ir jeigu ji ia, mano ligoninje,
vadinasi, jai nra ko bti savo ligoninje.

222/351

Gerai j pastu ir inau, kad n u k nebt palikusi Tedio. Nors a ia, ji bt


buvusi su juo. J sueid ir atve jai gydyti.
Jis jos pacientas. Jai vis svarbiausias.
Dingteli, jog senelis ir moiut ia, su
manimi, Portlande. Ir kad visi laukiamajame kalba tik apie mane, kad stengiasi
neminti nei mamos, nei tio, nei Tedio.
Dingteli, kad nuo Vilou veido tarsi kas bt
nugramds vis diaugsm. Ir prisimenu,
k ji pasak Adamui, kad man dabar jo
reikia. Labiau negu kada nors.
tai kaip suinau. Tedis. Ir jo nebra.

Mamai srmiai prasidjo likus trims dienoms iki Kald ir ji usispyr, kad eitume
drauge apsipirkti.
Gal veriau prigultum arba vaiuotum
gimdykl? pasiteiravau.

223/351

Mama, suimta srmio, nusivaip.


Nea. Srmiai dar nebaiss ir tik kas
dvideimt minui. Kai suriet prie tau
gimstant, iveiiau visus namus nuo
viraus iki apaios.
Vienok stanginimsi pavertei kitokiomis pastangomis, pajuokavau.
Tu tikra maiktuol, pasak mama
ir por kart atsikvp. Dar turim laiko.
Nagi krutkim. Pavaiuokim iki parduotuvi autobusu. Neturiu noro vairuoti.
Gal paskambinti tiui? pasiliau.
Mama tik nusijuok.
Man utenka, kad teks pagimdyti it
kdik. Kam dar papildomas rpestis.
Paskambinsim, kai jau bsiu pasirengusi
iauti. Man daug geriau su tavimi.
Taigi mudvi su mama slankiojom po
prekybos centr, sustodamos kas kelias
minutes, kad ji prisst ir giliai pakvpuot; ji taip stipriai spaud man rie,

224/351

kad liko rykios raudonos dms. Vis dlto


buvo keistai smagu ir rytas nenujo veltui.
Nupirkome dovan moiutei ir seneliui
(megztin su angelu ir nauj knyg apie
Abraom Linkoln), aisliuk mayliui ir
botus man. prastai laukdavome ipardavimo, bet mama pareik, kad iemet per
vystyklus tam nebus laiko.
Ne laikas pigintis. O, de. Nepyk,
Mija. Einam valgyti pyrago.
Usukome Marie Callenders restoran. Mama pasim molig pyrago su bananine grietinle. A ilauogi. Suvalgiusi
pyrag mama atstm lkt ir prane,
kad yra pasirengusi vaiuoti pas pribuvj.
Niekada nesitarme, bsiu drauge ar nebsiu. Tada visur eidavau kartu su mama ir
tiu, taigi lyg ir buvo savaime suprantama.
Gimdymo centre, visai nepanaiame
gydytojo kabinet, radome i veido ijus
tt. Centras buvo rengtas apatiniame

225/351

namo aukte, pastatyta lov ir skurini


voni, medicinos ranga taktikai patraukta
i aki. Hip pribuvja leido mam, ir ttis
paklaus, ar noriu sykiu. Mama jau m
aukti nevankybes.
Galiu paskambinti senelei, kad tave
pasiimt, pasil ttis, gdamasis nuo
mamos eriam keiksm kruos. Gali
utrukti.
Papuriau galv. Mamai mans reikia.
Pati taip sak. Atsisdau ant gltos sofos ir
pasimiau urnal su paiku beplaukiu
kdikiu ant virelio. Ttis pranyko kambaryje su mama.
Muzikos! Velniai raut! Muzikos!
klyk mama.
Turim graios Enya. Labai ramina,
pasil pribuvja.
Velniop Enya! staug mama.
Melvyns. em. Tutuojau!

226/351

Numaniau, pasak ttis. Ir paleido


toki garsi, tranki, viegiani gitar
muzik, kokios dar nebuvau girdjusi.
Dabar visas pankroko gabal rinkinlis,
kurio prastai klausydavosi ttis, atrod
tarsi arf muzika. Tio paleistoji buvo
pirmykt ir mamai nuo jos, regis, pasidar
geriau. Ji m leisti duslius gomurinius
garsus. Sdjau kaip pel po luota. Mama
vis suukdavo mano vard ir a puldavau
pas j. Ji nuo prakaito vilganiu veidu
atkreipdavo mane vilgsn.
Nebijok, nibdjo. Moterys
itveria klaikiausi skausm. Kada nors
suinosi.
O paskui vl klyk velniop.
Per kabelin televizij buvau maiusi
kelis gimdymus, ten moterys irgi rk; kartais keikdavosi. Tose vietose bdavo
udedamas pypt, bet tai trukdavo ne ilgiau
kaip pusvaland. Po trij valand mama su

227/351

Melvyns tebeklyk vienu balsu. Gimdymo


centre buvo drgna kaip atogrose, nors
lauke vos keli laipsniai ilumos.
Usuko Henris. engs vidun ir igirds
riksmus, sustojo kaip kastas. inojau, kad
viskas, kas susij su vaikais, kelia jam siaub. Nugirdau mam su tiu kalbantis
apie tai ir kad Henris nenori suaugti. Dar
kai a gimiau, buvo sukrstas, o dabar, kai
tvai nusprend turti antr vaik, pasijuto
visai imutas i vi. Mano tvai diaugsi, kai jiedu su Vilou vl susijo.
Pagaliau Henrio gyvenime bus suaugs
mogus, pasak tada mama.
Henris pavelg mane; jo veidas buvo
ibals ir nubertas prakaito laeliais.
Dieve brangus, Mi. Kodl tu ito klausaisi? Kodl a ito klausausi?
Gteljau peiais. Henris prisdo greta.
Pasigavau grip ar koki kit bjaurast,
bet paskambino tavo ttis ir papra atneti

228/351

maisto. Tai ir atjau, paaikino duodamas svognais dvokiant Taco Bell maiel.
Mama vl suvaitojo. Man reikia eiti. Nenoriu skleisti bacil. Mama suriko dar garsiau ir Henris net okteljo. Tu tikrai nori
ia trintis? Vaiuojam pas mane. Yra Vilou,
ji rpinasi manimi. Mindamas jos vard
Henris isiiep. Ji ir tavimi pasirpins.
Atsistojo ketindamas eiti.
Ne, man viskas gerai. Mamai mans
reikia. Tiui baisoka.
Ar jau vm? pasidomjo Henris ir
vl prisdo ant sofos.
Nusijuokiau, bet paskui i jo veido
supratau, kad klausia rimtai.
Tau gimstant j supykino. Beveik apalpo. Ties sakant, nesistebiu. Bet jis visai
itio, daktarai norjo j ispirti lauk
Sak, taip ir padarys, jei neilsi per pusvaland. Tavo mama taip pasiuto, kad
istm tave per penkias minutes. Henris

229/351

nusiypsojo ir atsilo. Va kokia istorija.


Bet inai, k tau pasakysiu: kai gimei, jis
sribavo kaip koks sumautas kdiklis.
itai girdjau.
K girdjai? gaudydamas kvap
pasidomjo ttis. iupo maiel. Henri,
Taco Bell?
empion piets, atrm Henris.
Sueis. Mirtu i bado. Karta ten. Man
prireiks jg.
Henris man mirkteljo. Ttis itrauk
burit ir pasil man. Papuriau galv. Ttis jau m vynioti maist, bet mama
suurzg ir m aukti pribuvjai, kad jau
stums.
Pribuvja kyteljo galv pas mus.
Regis, jau netoli, tai gal pasilaikykit
pietus vlesniam laikui, pasil ji.
Grkit.
Henris, galima sakyti, aute iov pro
duris lauk. A paskui tt nujau pas mam.

230/351

Ji dabar sdjo ir dvsavo kaip sergantis


uo.
Ar nortumt stebti? paklaus
pribuvja tio, bet tas tik susverdjo ir
paaliavo.
Veriau pabsiu ia, atsak ttis ir
sugrieb mamos rank, bet ji rytingai
isivadavo.
Mans niekas nepaklaus, ar noriu
stebti. A tiesiog savaime atsistojau greta
pribuvjos. Turiu pripainti, atrod bjauriai. Daug kraujo. Ir a tikrai niekada nebuvau maiusi savo mamos i priekio taip
atvirai. Bet bdama ia jauiausi keistai
normaliai. Pribuvja mamai liep tai
stumti, tai palaukti, paskui vl stumti.
Eik, mayti, eik, mayti, eik, mayti,
skandavo pribuvja. Jau beveik!
digavo ji.
Maniau, mama tuoj j pritrenks.

231/351

Tedis ilindo galvele priek, veiduku


vir, taigi pirmiausia ivydo mane. Jis
neklyk, kaip kad rodo per televizori.
Paprasiausiai tyljo. Atmerktos akys velg tiesiai mane. Nenuleido j, kol
pribuvja isiurb jam nos.
Berniukas! kteljo ji.
Pribuvja paguld Ted mamai ant pilvo.
Norite nukirpti virktel? paklaus
tio.
Ttis sumosavo, kad ne, i jaudulio, o gal
i leiktulio nepajgdamas pratarti odio.
A nukirpsiu, pasisiliau.
Pribuvja temp virktel ir pasak, kur
kirpti. Tedis guljo kuo ramiausiai ir plaiai
atmerks pilkas akis vis dar stebeilijo
mane.
Mama vis sakydavo, jog Tedis pasmonje mano, kad a jo mama, nes atjs
pasaul pirmiausia ivydo mane, a jam
nukirpau virktel. ia kaip su tais

232/351

siukais, juokaudavo mama. Prisiria


prie priirtojo, o ne prie mamos sies,
nes j pirmiausia pamato isirit.
Mama perdjo. Tedis neman, kad a jo
mama, bet kai kuo jam tikdavau tik a. Kai
buvo dar visai maiukas ir jam ujo kasvakarin nemiga, nurimdavo tik tada, kai
violonele pagriedavau jam lopin.
Prasidjus Hario Poterio tarpsniui, tik man
buvo leidiama kasvakar paskaityti po
skyri. O kai nusibrozdindavo kel arba
sistatydavo gumb kaktoje, jei tik pasipainiodavau a, nesiliaudavo verkti tol,
kol jo aizdos neigydydavau stebuklingu
buiniu tada skausmas akimirksniu
praeidavo.
inau, kad iandien jam veikiausiai nebt padj ir visi stebuklingi pasaulio
buiniai. Bet neinia k biau atidavusi,
kad tik biau galjusi j pabuiuoti bent
kart.

22.40
Pabgu.
Palieku Adam, Kim ir Vilou vestibiulyje
ir svirduliuoju per ligonin. Nesuvokiu, kad
iekau vaik skyriaus, iki ia nepaklivu.
Blakausi koridoriais, slenku pro palatas su
per miegus besivartaniais neramiais
keturmeiais, kuri ryt laukia tonzilektomija, klaidioju po naujagimi Intensyviosios
terapijos skyri, kur prie kumio dydio
vaikiuk prijungta daugiau vamzdeli negu
prie mans, po vaik onkologijos skyri,
kur plikagalviai ligoniukai miega po linksmomis vaivoryki ir balion freskomis.
Iekau jo, nors inau, kad nerasiu. Vis tiek
iekau.

234/351

sivaizduoju jo galv, velias viesias


garbanas. Man patinka sikniaubti jam
plaukus, darau taip nuo pat jo kdikysts.
Vis laukiau tos dienos, kai neprisileis
mans, pasakys: Man nepatinka, kaip
sako tiui, kai ttis per daug garsiai serga
per vaik beisbolo rungtynes. Bet iki iol
taip nenutiko. Iki iol man buvo leidiama
liesti jo galv. Iki iol. Dabar iki iol nebeliko. Baigta.
sivaizduoju, kaip glaudiuosi prie jo
galvos paskutin syk ir net mintyse matau,
kad verkiu ir nuo mano aar jo garbanos
isitiesina.
Tedis niekada i vaik beisbolo komandos nepereis tikro beisbolo komand.
Niekada neusieldins s. Niekada nesivels petynes, nenuaus elnio, nebuiuos
mergaits, nesimyls, nesimyls, neves ir
neturs savo paties garbanoto maylio. A
u j tik deimia met vyresn, bet savo

235/351

gyvenime patyrusi kur kas daugiau. Tai


nesininga. Jei jau vienas i ms turjo
likti, jei jau vienam i ms turjo bti
suteikta galimyb gyventi toliau, ji turjo
bti suteikta jam.
Blakausi po ligonin kaip uspeistas
laukinis vris. Tedi, kur tu! aukiu.
Grk pas mane!
Bet jis negr. inau, kad beprasmika.
Pasiduodu ir velkuosi atgal savo Intensyviosios terapijos skyri. Noriu sugadinti
dvivres duris. Noriu itakyti seseli
post. Noriu, kad viskas pranykt. A noriu
pranykti. Nenoriu ia bti. Nenoriu bti
itoje ligoninje. Nenoriu itos kybojimo
bsenos, kai matau, kas vyksta, kai inau,
kaip jauiuosi, nors i tikrj jausti negaliu.
Negaliu klykti, kol paskaus gerkl, nei
kumiu dauyti lango, kol ranka pasrus
krauju, nei kuoktais rautis plauk, kol
skausmas galvoje pranoks irdies skausm.

236/351

Dabar iriu save, gyvj Mij,


gulini ligonins lovoje. Mane supurto
niris. Jei tik galiau tkti antaus savo
bedvasiam veidui, tkiau.
Bet sduosi krsl ir usimerkiu,
trokdama, kad visa pranykt. Tik nieko
neieina. Negaliu susikaupti, nes staiga
pasigirsta daugyb gars. Mano ekranai
pypsi ir irkia, prie lovos lekia dvi
slaugytojos.
Kraujospdis krinta, pulsas ltja!
aukia viena.
Tachikardija! rkia kita. Kas
atsitiko?
Mlynas kodas, mlynas kodas traumatologiniame! aukia rezidentas.
Netrukus pas seseles atskuba
apsiblauss gydytojas, vaikydamas miegus
trina akis pajuodusiais paakiais. Jis atkloja
antklod ir pakelia man naktinius. Guliu
nuoga nuo liemens, bet ia niekas tokius

237/351

dalykus nekreipia dmesio. Jis udeda


rankas man ant pilvo, isiptusio ir kieto.
Jo akys isipleia, paskui susiaurja iki
plyiuk.
Pilvo ertm kieta, sako jis piktai.
Reikia daryti ultragars.
Sesel Ramirez lekia tolimj kambarl
ir i ten atvea lyg ir neiojamj kompiuter su ilgu baltu straubliu. Ji uvirkia
man ant pilvo els, ir daktaras tuo
straubliu ima liauioti po pilv.
Velnias. Pilnas skysi, sako jis.
Ligon operuota iandien?
Splenektomija, atsako sesel
Ramirez.
Gal liko neprideginta kraujagysl,
spja daktaras. Arba laipsnikas nutekjimas i paeistos arnos. Avarija, ar ne?
Daktaras pasklaido lapus ant mano
lentels.

238/351

J operavo daktaras Sorensenas. Jis


vis dar budi. Ikvieskit j ir vekit j operacin. Reikia prapjauti ir isiaikinti, kas
teka ir kodl, kol dar labiau nepablogjo.
Viepatie, smegen sutrenkimas, plys
plautis. Rodos, it vaik sutraik
traukinys.
Sesel Ramirez piktai dbteli gydytoj,
lyg tas bt k tik mane eids.
Panele Ramirez, subara j pikiurna
prie stalo. Turite sav ligoni, kuriais
privalote rpintis. Intubuokite it jaun
panel ir perkelkite operacin. Jai i to
bus daugiau naudos negu i viso
tupinjimo aplinkui!
Sesels mikliai atjungia monitorius bei
kateterius ir man gerkl leidia kit
vamzdel. puola du sanitarai su netuvais
ant ratuk ir perkelia mane ant j. Jie
stumia mane lauk vis dar nuo puss nuog,
bet mums jau ivaiuojant pro duris sesel

239/351

Ramirez kteli: Palaukit! ir ligonins


markiniais velniai apgaubia man kojas.
Tris kartus pirtais pabaksnoja man kakt, lyg Morze sist inut. Tada sanitarai
veiml iridena operacinn vedani
koridori labirint, kad mane ir vl
msint, bet kart neinu sau i paskos.
Lieku Intensyviosios terapijos skyriuje.
Po truput imu suprasti. Iki galo dar
nesikirtau. A nesakiau kraujagyslei
atsiverti ir paleisti krauj man pilv. Kitos
operacijos nenorjau. Bet Tedio nebra.
Mamos ir tio nebra. ryt ivaiavome
visa eima. O esu viena kaip pirtas. Man
septyniolika. Taip neturi bti. Ne taip
turjo susiklostyti mano gyvenimas.
Ramiame Intensyviosios terapijos
skyriaus kampe imu mstyti apie skaudius
dalykus, kuri man pavyko nepaisyti per
vis dien. Kaip bus, jeigu liksiu? Koks
jausmas pabusti nalaite? Niekada

240/351

neuuosti tio pypks dmo? Niekada


drauge su mama neplauti ind tyliai
nekuiuojantis? Niekada Tediui
neskaityti kito Hario Poterio skyriaus?
Bti be j?
Nesu tikra, ar bepriklausau iam pasauliui. Nesu tikra, ar noriu pabusti.

Tik kart gyvenime buvau laidotuvse, ir tai


menkai pastamo mogaus. Gal biau
jusi tetuls Glo laidotuves, kai ji mir
nuo maus pankreatito. Taiau ji testamente paliko nurodymus dl savo
laidotuvi. Joki prastini apeig, jokio
laidojimo eimos plotelyje. Pageidavo, kad
j kremuot, o pelenus ibarstyt per
vent Amerikos iabuvi ceremonij
kakur Siera Nevados kalnuose. Moiut
dl to buvo nepatenkinta, apskritai buvo

241/351

nepatenkinta tetule Glo, kuri, anot moiuts, visados stengsi pabrti, kad yra kitokia, padar tai netgi po mirties. Galiausiai moiut atsisak dalyvauti barstant
pelenus. Jeigu nevaiavo ji, nebuvo ko vaiuoti ir mums.
Prie dvejus metus mir Piteris Hermanas, mano biiulis trombonininkas i konservatorijos stovyklos, bet a apie tai igirdau, tik kai vl nuvaiavau stovykl ir
jo neberadau. Nedaug kas inojo, kad jis
sirgo limfoma. Tuo konservatorijos
stovykla kitokia: per vasar suartji su
monmis, bet pagal kakoki nerayt
taisykl kitu metu su jais visai nebendrauji.
Buvome vasaros biiuliai. Piteriui atminti
stovykloje surengme koncert, bet tai nebuvo tikros laidotuvs.
Keris Gifordas buvo muzikantas, vienas i
mamos ir tio kompanijos. Kitaip nei ttis

242/351

ir Henris, kurie metams bgant ir dl eim


darsi vis labiau ne muzikos atlikjai, o jos
inovai, Keris neved ir liko itikimas savo
pirmajai meilei muzikai. Jis grojo trijose
grupse, o pragyvenimui pelnsi
priirdamas garso aparatr vietiniame
klube. Puikus derinys, nes klube kone kiekvien savait grodavo bent viena i jo
grupi, taigi jam tereikdavo uokti ant
scenos, garso pult patikjus kam nors kitam, nors kartais vis tiek per vidur krinio
nuokdavo ir pats susireguliuodavo gars.
Painojau Ker nuo pat maums, tada su
mama ir tiu eidavome jo koncertus, o
paskui tarsi i naujo susipainome, kai
miau draugauti su Adamu ir vl pradjau
vaikioti Kerio koncertus.
T vakar jis dirbo, tvark gars grupei
Clod i Portlando, ir staiga nei i io, nei i
to usikniaub ant garso pulto. Mir

243/351

nespjus atvaiuoti greitajai pagalbai. Smegen aneurizma.


Dl Kerio mirties sujudo visas miestas.
Jis visados buvo ir, atrod, visados bus
atviras kieto charakterio bias su stirksaniais dredais. Ir jis buvo jaunas, vos trisdeimt dvej. Visi ms pastami ketino
eiti jo laidotuves, jos turjo vykti gimtajame Kerio mieste, kalnuose, iki ten buvo
nemenkas gabalas kelio. Savaime suprantama, ttis su mama ruosi vaiuoti,
vaiavo ir Adamas. Ir nors jauiausi tarsi
neprayta vienia, nusprendiau vaiuoti ir
a. Tedis liko su moiute ir seneliu.
Kerio gimtj miest patrauk vilkstin
automobili, mes savj susigrdome
drauge su Henriu ir Vilou, tokia nia, jog
saugos diras neapm pilvo. Visi i eils
pasakojo smagias istorijas apie Ker. Kaip
Keris, prisieks kairysis, nusprend protestuoti prie kar Irake: surinko kelis

244/351

biiulius, persireng moterikais drabuiais


ir patrauk registruotis vietin naujok
verbavimo kontor. Apie Ker, pikiurn
ateist, kuris niro dl visiko Kald
sukomercinimo, todl klube m rengti
Linksm Ne-kald vent, per j grups
rungdavosi, kuri labiausiai ikraipys kaldines giesmes. Paskui klubo vidury krvon
bdavo metamos visos niekam tikusios
dovanos. Ir kitaip, negu kad turjo bti
padaryta pagal vietines tradicijas, Keris j
nesudegindavo; ttis man sak, kad Keris
visk aukojo v. Vincento de Polio
bendrijai.
Visi vienas per kit pasakojo apie Ker ir
buvo smagu, lyg btume susiruo cirk, o
ne laidotuves. Rods, taip ir turi bti, tai
teisinga, nes Kerio energija liedavosi per
kratus.
O tai laidotuvs buvo kitokios. Siaubingai slegianios ne tik todl, kad mogus

245/351

mir labai jaunas, kad mir nei i io, nei i


to, tiesiog dl kakokios kraujagysls. Atsisveikinimo ceremonija vyko didiulje
banyioje keista, turint omeny, jog visi
inojo, kad Keris netikintis, bet itai a
galiu suprasti. Na, kur kitur gali vykti atsisveikinimo ceremonija? Bda buvo pati ceremonija. Kunigas Kerio visikai
nepainojo, nes kalbjo apie j aptakiomis
frazmis kad Keris buvs labai geros irdies, kad, nors ir lidna, jog jis paliko pasaul, jo laukia dangaus karalyst.
Ir, uuot leids kalbti drauge su juo
grojusiems muzikantams ar miestelnams,
su kuriais Keris pragyveno paskutiniuosius
penkiolika met, atsistojo kakoks dd i
Boisio ir m pasakoti, kaip moks Ker
vaiuoti dviraiu, kai iam buvo eeri, lyg
tas dviratis bt k nulms Kerio
gyvenime. Baigdamas utikrino mus, kad
dabar Keris vaikto drauge su Jzumi.

246/351

Pamaiau, kad mama po it odi


iraudo, ir miau nerimauti, jog tuoj k
nors leptels. Kartais eidavome banyi,
taigi nepasakytum, kad mama bt nusistaiusi prie tikjim, bet Keris tikrai buvo
nusistats, o mama taip nuomiai gindavo
mylimus mones, jog jiems skirt eidim
priimdavo asmenikai. Kartais draugai j
dl ito vadindavo Mama Meka. Ceremonijai einant pabaig, paleidus patetikj
Bets Midler Vjas po mano sparnais, i
mamos aus jau beveik kilo garas.
Gerai, kad Keris negyvas, antraip bt
pasiuts dl toki laidotuvi, pasak
Henris.
Po ceremonijos banyioje nusprendme
nebeiti geduling piet ir nuvaiavome
pavalgyti.
Vjas po mano sparnais? tar Adamas, isiblaks pam mano rank ir
papt j jis taip ildydavo mano

247/351

aminai altus pirtus. Kuo netiko


Nuostabioji malon? Tradicin giesm
Bet nuo jos nepykina, nutrauk j
Henris. Dar geriau bt buvusi Bobo
Marljaus Trys paukteliai. Labiau bt
tikusi Keriui. Bt jo pagerbimas.
Laidotuvs buvo skirtos ne Kerio
gyvenimui paminti, timpiodama alik
suurzg mama. Jos buvo skirtos jo atsiadti. Tarsi bt dar kart j numarin.
Ttis ramindamas udjo rank ant suspausto mamos kumio.
Ak, baik. Tai tik daina.
Ne tik daina, atkirto mama ir patrauk rank. Svarbu, kas norta ja pasakyti. Grynas apsimetinjimas. Tu itai
tikrai turtum suprasti.
Ttis gteljo peiais ir lidnai
nusiypsojo.

248/351

Gal ir turiau. Bet negaliu pykti ant jo


eimos. Turbt tokiomis laidotuvmis jie
susigrino sn.
Tik jau nereikia, purtydama galv
atrm mama. Jei jau norjo savintis
sn, kodl negerb to gyvenimo, kok jis
pasirinko? Kaip ia yra, kad niekada pas j
nesilank? Ir jo muzikos nerm.
Mes neinome, k jie apie visa tai galvojo, atsak ttis. Nepulkim smerkti.
irdis turt plyti laidojant savo vaik.
Negaliu patikti, kad juos teisini,
kteljo mama.
Neteisinu. Tik manau, kad darai per
daug ivad i to, koki muzik jie parinko.
O a manau, kad tu neskiri empatijos
nuo bestuburikumo!
Ttis vos krpteljo, bet Adamas
spusteljo man rank, o Henris su Vilou
persimet vilgsniais. Henris, kaip suprantu, stojo tiui pagalb.

249/351

Tau kitaip, tavo tvai kitokie,


kreipsi jis tt. Tegu jie senamadiki,
bet visada domjosi tuo, k darai, ir net labiausiai patrakusiais laikais buvai geras
snus, geras tvas. Nepraleisdavai sekmadienio piet.
Mama nusikvatojo, lyg Henrio pasakyti
odiai bt patvirtin jos nuomon. Visi
suiurome j ir, ivydus ms suglumusius veidus, mamai, matyt, prajo noras
takytis skambiomis frazmis.
A, aiku, dabar labai siaudrinusi,
pasak ji.
Ttis, regis, suprato, kad kitokio atsipraymo kol kas nesulauks. Jis udjo savo rank ant josios ir kart mama rankos
neatitrauk.
Ttis patyljo, tarsi dvejot.
Man tik atrodo, kad laidotuvs
panaios pai mirt. Gali ko norti,

250/351

planuoti, bet galiausiai nuo tavs vis tiek


niekas nepriklauso.
Netiesa, paprietaravo Henris.
Jeigu apie savo norus pasakai kam reikia.
Jis atsigr Vilou ir kreipsi jos isiptus pilv. Taigi klausykits, eima.
Per mano laidotuves, kad nebt juod
drabui. O i muzikos noriau ko nors
apsineusio ir i senosios mokyklos,
pavyzdiui, Mr. T Experience. Jis
pasiirjo Vilou. Supratai?
Mr. T Experience. Pasirpinsiu.
Ai, o ko tu nortum, mieloji? paklaus Henris.
Vilou kuo ramiausiai atsak:
Paleisk Eeels P. S. Tu drebini mano
pasaul. Ir noriu ali laidotuvi, kai
ukasa em po mediu. Taigi paios
laidotuvs bus gamta. Ir nereikia gli.
Nekit man bijnus, kiek tik irdis geidia,
kol a gyva, o kai mirsiu, veriau mano

251/351

vardu paaukokit kokiai gerai labdaros organizacijai, kad ir Gydytojams be sien.


Js visk apgalvojot, tar Adamas.
Ar todl, kad esat sesel?
Vilou trkteljo peiais.
Anot Kim, tai rodo, kad esi ne pavirutinikas, siterpiau a. Ji sako, kad pasaulyje yra moni, kurie sivaizduoja savo
pai laidotuves, ir toki, kurie nesivaizduoja, ir kad imintingi ir meniki mons
i prigimties priklauso pirmajai kategorijai.
O tu i kuri? paklaus mans
Adamas.
Noriau Mocarto Requiem, atsakiau. Pasigriau mam su tiu.
Nesijaudinkit, neketinu udytis.
Tai jau bk tokia gera, itar mama;
ji mai kav, jos nuotaika aikiai pragiedrjo. Augdama buvau visko prisifantazavusi apie savo laidotuves. Mano
veltdis tvas ir visi draugai, kurie buvo

252/351

man negeri, rauda prie mano karsto, karstas, aiku, raudonas, ir leidia Deims
Teilor.
Pabandysiu atspti, sikio Vilou.
Ugn ir liet?
Mama linkteljo ir abi su Vilou prapliupo juoktis, o netrukus jau visi prie stalo
kvatojosi i vis plaui, net aaros ritosi
skruostais. O paskui visi verkme, ir a
drauge, nors gerai Kerio n nepainojau.
Verkme ir juokms, juokms ir
verkme.
O kaip dabar? paklaus Adamas
mamos, kai apsiraminome. Vis dar
neabejinga ponui Teilorui?
Mama tankiai sumirksjo taip darydavo, kai dl ko nors susimstydavo. Tada
ities rank ir paglost tiui skruost, o ji
jausmus vieai rodydavo labai retai.
Pagal tobul mano scenarij mudu su
kilniairdiu bestuburiu vyru mirsime

253/351

kartu ir greitai, nugyven iki devyniasdeimt dvej met. Neinau kaip. Gal per
safar Afrikoje nes bsime turtingi; ei, ia
mano fantazija, pasigausime koki egzotik lig, vakare atgulsime kuo puikiausiai jausdamiesi ir nebepabusime. Ir
nenoriu Deimso Teiloro. Per ms
laidotuves grie Mija. Jei tik pavyks j atsikviesti i Niujorko filharmonijos.
Ttis klydo. Galbt ir negali nieko padaryti
dl savo laidotuvi, bet kartais tau paiam
tenka rinktis mirt. Ir mans neapleidia
mintis, kad mamos noras i dalies isipild.
Ji pasaul paliko drauge su tiu. Bet a
negrieiu per j laidotuves. Galbt j
laidotuvs bus ir mano laidotuvs. i mintis
kakodl guodia. Pasitraukti visa eima.
Nepalikti n vieno. Bet ia ima kyriai
brautis mintis, kad mamai tai nepatikt. I

254/351

tikrj Mama Meka tiesiog nirt dl to,


kaip iandien klostosi vykiai.

02.48
Grau ten, nuo kur pradjau. Grau Intensyviosios terapijos skyri. Prie savo
kno. Sdiu ia nebeturdama jg
pajudti. Labai noriau umigti. Noriau,
kad bt man tinkama anestezija, ar bent
kas nors, kas uiaupt pasaul. Noriau
bti kaip mano knas rami ir bedvas,
lyg molio gabalas kieno nors rankose.
Neturiu jg nusprsti. Nebenoriu itaip.
Itariu tai balsu. Nenoriu. Apsidairau po
palat, jauiuosi absurdikai. Vargu ar kiti
skyriuje gulintys sualoti mons irgi labai
digauja, kad yra ia.
Mano knas i Intensyviosios terapijos
skyriaus buvo ivetas neilgam. Poros
valand operacija. iek tiek laiko

256/351

pooperacinje palatoje. Neinau, kas tiksliai man nutiko, ir pirm kart iandien man
nelabai ir rpi. Ir neturiau dl to nerimauti. Neturiau taip vargti. Dabar
suprantu, kad mirti lengva. Gyventi
sunku.
Esu vl prijungta prie ventiliatoriaus,
akys vl uklijuotos. Nesuprantu, kam
reikia tos juostos ant aki. Ar gydytojai bijojo, kad pabusiu vidur operacijos ir
isigsiu skalpeli ir kraujo? Lyg tai dabar
mane galt nustebinti. Dvi sesels, man
paskirtoji ir sesel Ramirez, prieina prie
lovos ir tikrina visus monitorius. Jos
kioja skaii virtines, dabar man jau
taip gerai pastamas, kaip mano paios
vardas: kraujospdis, deguonies koncentracija, kvpavimo danis. Sesel
Ramirez, palyginti su vakarykte popiete,
kai atjo darb, vos atpastama. Makiao
nebelik, plaukai sukrit. Rodos, umigt

257/351

stovdama. Jos pamaina turt greitai


baigtis. Man jos trks, bet diaugiuosi, kad
gals pailsti nuo mans, pailsti nuo itos
vietos. Ir a noriau i ia dingti. Manau,
ir dingsiu. Manau, tik laiko klausimas, kada
suprasiu, kaip ieiti.
Dar n penkiolikos minui nepraguliu
lovoje, o jau pasirodo Vilou. Ji rytingai
eina pro dvivres duris ir engia prie stalo
pasikalbti su sesele. Negirdiu, k sako,
bet girdiu, kaip kalba mandagiai, tyliai,
bet joki prietaravim nepripastania
intonacija. Kai po keli minui ieina, palatoje justi permaina. Dabar ia vadovauja
Vilou. Pikiurna sesel i pradi, regis, siunta: Kas ji tokia, kad aikint man, k
daryti? Bet paskui, matyt, pasiduoda,
ikelia rankas kapituliuodama. Naktis buvo
beprotika. Pamaina jau baigiasi. Ko ia ardytis? Netrukus a ir visi mano

258/351

triukmingi, kyrs lankytojai bus kieno


nors kito rpestis.
Po penki minui Vilou grta vedina
moiute ir seneliu. Vilou dirbo vis dien ir
dabar budi per nakt. inau, kad ir taip
neisimiega. Vis girddavau, kaip mama jai
pataria, k daryti, kad mayl imiegot
pernakt.
Neinau, kas atrodo prasiau a ar
senelis. Jo skruostai dub, oda papilkjusi
ir lyg pervieiama, akys paraudusios. O
moiut tokia kaip visada. Joki nuovargio
nei sielvarto enkl. Tarsi nuovargis
nedrst jos liesti. Ji atskuba prie mano
lovos.
Matyt, nusprendei pavinti mus kalneliais, linksmai sako moiut. Tavo
mama vis stebdavosi, koks tu geras vaikas,
o a jai vis sakydavau: Palauk paauglysts. Pasirodo, klydau. Net ir tada buvai vienas diaugsmas. Niekada su tavimi

259/351

nebuvo jokio vargo. Dl tavs niekada


nesiksino iokti i krtins irdis. Utat
iandien su kaupu atseikjai.
Nagi, nagi, sako senelis ir udeda
rank moiutei ant peties.
Oi, a tik juokauju. Mijai patikt. Kad
ir kokia rimtuol kartais atrodo, turi humoro jausm. Puik humoro jausm.
Moiut su kde prisislenka prie lovos ir
ima pirtais ukuoti man plaukus. Kakas
juos praplov, todl dabar gal jie ir ne visai
vars, bet ir nesukep krauju. Moiut
imasi narplioti mano kirpiukus, jie beveik
siekia smakr. Visados nusikirpdavau
kirpiukus, o paskui atsiaugindavau. Tiek
tedrsdavau pasikeisti. Moiut sklaido ilguosius plaukus, traukia juos i po
pagalvs, paskleidia ant krtins ir
paslepia po jais prie mans prijungtus
laidelius ir vamzdelius.

260/351

Na va, taip jau geriau, sako ji.


inai, ijau iandien pasivaikioti ir spk,
k pamaiau. Kryiasparn. Portlande vasario mnes. Labai neprasta. Manau, ten
buvo Glo. Tu jai visad patikai. Sakydavo,
kad primeni jai savo tv, o tavo tv ji dievino. Kai pirm kart jis nusikirpo
plaukus ir pasiliko t kvail skiauter, ji
jam kone vakarl sureng. Jai patikdavo,
kad jis maitininkas, kad kitoks. Tik ji
nenuman, jog tavo tvas jos paksti negaljo. Atvaiavo ji kart pas mus, kai tavo
tiui buvo kokie penkeri ar eeri. Buvo
apsivilkusi tuos nutriuusius audini
kailinius. Tai buvo dar iki tol, kol ji prauvo
su visomis tomis gyvn teismis, kristalais
ir panaiais dalykais. Tie kailiniai siaubingai dvok naftalinu, sena patalyne, kuri
laikme lagamine palpje, ir tavo ttis m
j vadinti Lagaminu dvokiania tetule. Ji
to niekada nesuinojo. Bet jai patiko, kad

261/351

jis prie mus maitauja, ar bent jau taip ji


sivaizdavo, sivaizdavo, kad ir tu maitavai
pasirinkdama klasikin muzik. Nors ir
kaip stengiausi jai iaikinti, kad taip nra,
ji neklaus. Ji man savaip; turbt mes visi
manome savaip.
Moiut iulba dar kokias penkias
minutes, pasakoja man kasdienes naujienas: Hetera apsisprend norinti bti bibliotekininke. Mano pusbrolis Metjus nusipirko motocikl, o teta Patricija tuo
anaiptol nesidiaugia. Girddavau, kaip ji
itaip nenutrkstamu srautu itisas valandas pasakoja virdama vakarien arba
sodindama orchidjas. Ir klausydamasi jos
dabar jau kone sivaizdavau mus iltnamyje, kur net iem visada ilta ir
drgna, dvelkia pelsiais ir vos vos mlu
patrta eme. Moiut pati renka karvi
ml, kaip ji sako karvi blynus, maio
j su muliu ir tria augalus. Senelis sako,

262/351

kad moiutei vertt patentuoti savo recept ir j parduoti, nes ji ituo miiniu
tria savo orchidjas, ir gls visada pelno
apdovanojimus.
Bandau medituoti klausydamasi moiuts balso, leidiuosi liliuojama jos guvaus
plepjimo. Kartais besiklausydama moiuts prisndusi vos nenusiversdavau nuo
auktos kds virtuvje prie baro ir
svarstau, gal pavykt ir iandien. Bt taip
gera umigti. ilta juoduma visk paslpt.
Kaip bt gera umigti ir nieko nesapnuoti.
Esu girdjusi mones kalbant apie mirtin
mieg. Ar tokia bt mirtis? Jaukus, iltas,
klampus nesibaigiantis snaudulys? Jei
tikrai taip, a nieko prie. Jeigu taip
mirtama, a tikrai nieko prie.
Krpteliu, siaubas iblako moiuts
balso iurlenimo teikiam ramyb. A vis
dar gerai nesuprantu, kaip ia kas vyksta,
bet inau, kad kai jau nusprsiu ieiti, tai ir

263/351

ieisiu. Bet a dar nepasirengusi. Dar ne.


Neinau kodl, bet dar nepasirengusi. Ir
man baisoka, kad jeigu netyia pagalvosiu:
A mielai umigiau ir nepabusiau, tai
nutiks ir nebegalsiu to ataukti, kaip kad
seneliai mane gsdindavo, kad jeigu
vaipysiuos laikrodiui muant vidurdien,
taip amiams ir liksiu isiviepusi.
Svarstau, ar visiems mirtantiems tenka
sprsti, likti ar ieiti. Vargu. Juk ioje ligoninje daugyb moni, kuriems venas
pumpuojami nuodingi chemikalai, kuriems
daromos siaubingos operacijos, kad tik jie
pasilikt, bet kai kurie vis vien mirs.
Ar mama su tiu nusprend? Kain ar
turjo laiko sprsti, ir man niekaip netelpa
galvoje, kad jie bt nusprend mane palikti. O kaip Tedis? Ar jis norjo ieiti su
mama ir tiu? Ar inojo, kad a vis dar
ia? Net jei inojo, negaliau pykti, kad
pasirinko ieiti be mans. Jis maas. Jam

264/351

turbt buvo baisu. Staiga sivaizduoju j vien, isigandus, ir pirm kart gyvenime
viliuosi, kad moiut teisi dl angel.
Meldiuosi, kad visi jie supult raminti
Tedio ir nekvarint sau galv dl mans.
Kodl u mane negalt nusprsti kas
nors kitas? Kodl negaliau turti atstovo
miriai? Arba padaryti taip, kaip daro beisbolo komandos, kai aidimo pabaig jiems
reikia tvirto mujo, kad vaikinai i bazs
grt namo. Ar negalt puoljas
nuskraidinti mans namo?
Moiut ijo. Vilou ijo. Skyriuje tylu.
Usimerkiu. Kai atsimerkiu, pamatau
senel. Jis verkia. Verkia negirdimai, bet
aaros srva skruostais, visas veidas
lapias. Nesu maiusi, kad kas taip verkt.
Tyliai, bet itaip smarkiai, lyg kas slapta
bt atsuks iaup u aki. Aaros byra

265/351

man ant antklods, ant k tik suukuot


plauk. Kapt. Kapt. Kapt.
Senelis nesiluosto veido, nepuia
nosies. Tiesiog leidia aaroms kristi. Ir kai
irdglos altinis staiga idiva, jis
engteli pirmyn ir pabuiuoja man kakt.
Rodos, jau ketina eiti, bet vl pasilenkia,
prisikia veidu man prie ausies ir ima
nibdti:
Nieko tokio, kuda, jei nori ieiti.
Visi nori, kad pasiliktum. A, kad pasiliktum, noriu kaip dar niekada nieko nenorjau per vis savo gyvenim. Jo balsas
i jaudulio ulta. Senelis atsikrenkia,
atsikvepia ir kalba toliau: Bet to noriu a
ir suprantu, kad tu galbt nori ko kito. Tai
a tik noriu tau pasakyti, kad suprasiu, jei
tu pasitrauksi. Nieko tokio, jei turi mus palikti. Nieko tokio, jei nori liautis kovoti.
Nuo tada, kai suvokiau, jog Tedio nebra, pirm kart pajuntu, kaip kakas

266/351

atsigniauia. Atsikvepiu. inau, kad senelis


nra tas paskutini akimirk beisbolo
puoljas, kurio tikjausi. Jis neatjungs man
kvpuojamojo vamzdelio, nesuleis per
didels morfino dozs, nepadarys nieko
tokio. Bet tai pirmas kartas iandien, kai
kakas pripaino, kiek netekau. inau, socialin darbuotoja perspjo moiut ir
senel, kad mans nelidint, bet senelio
pripainimas ir tas leidimas, kur man
dav, tarsi dovana.
Senelis neieina. Jis vl susmunka
krsle. Tylu. Taip tylu, jog kone girdti kit
moni sapnai. Taip tylu, jog kone girdti,
kaip seneliui itariu: Ai.

Kai gim Tedis, ttis tebemu bgnus toje


paioje grupje, kurioje grojo nuo universiteto laik. Jie ileido por disk; jie

267/351

kas vasar vaiuodavo gastroli. Grup


buvo nedidel, bet jie turjo gerbj iaurs
vakaruose ir vairiuose universitetiniuose
miestuose nuo ia iki ikagos. Ir, keista,
turjo gerbj br Japonijoje. Grup vis
gaudavo laik nuo japon paaugli, tie
maldaudavo atvykti koncertuoti ir sil apsistoti j namuose. Ttis vis sakydavo, kad
jeigu jie vaiuot, pasiimt ir mudvi su
mama. Mes su mama dl visa ko netgi imokome po kelis odius japonikai. Konnichiva. Arigatou. Bet reikalas neideg.
Kai mama prane, jog laukiasi Tedio,
pirmas bsim pokyi enklas buvo, kad
ttis nujo mokytis vairuoti. Trisdeimt trej. Jis band leistis mokomas mamos, bet,
pasak jo, i buvusi labai nekantri. Mama
sak, kad ttis per daug jautriai priims
kritik. Taigi senelis savo pikapu vinosi
su tiu tuiais kaimo keliais. Taip dar ir

268/351

su visais kitais tio broliais bei seserimis


tik jie visi vairuoti imoko eiolikos.
Paskui m keistis apranga, bet tai
pastebjome ne i karto. Nebuvo taip, kad
vien grai dien ttis isinr i aptempt
juod dins bei grups markinli ir m
vilkti kostium. Viskas vyko kur kas subtiliau. I pradi grups markinlius
pakeit susagstomi etojo deimtmeio
dirbtinio ilko markiniai, kuri jis
atkapstydavo humanose, bet paskui jie tapo
madingi, ir tiui teko tuos markinius
pirkti pramatnioje vintaini drabui
parduotuvje. Tada iukliad ikeliavo
dinsai, iskyrus vienus tobulus tamsiai
mlynus Levis, juos ttis lygindavo ir apsimaudavo savaitgaliais. O iaip mvdavo
tvarkingas lygias kelnes su atvartais. Bet
kai prajus porai savaii po Tedio gimimo ttis nusivilko odin vark savo
brangiausi nutrint motociklininko vark

269/351

su pkuotu leopardo diru pagaliau suvokme vykstant didij transformacij.


mogau, tu nerimtai, pasak Henris,
kai ttis atidav jam vark. Vilkjai j vos
ne nuo kdikysts. Jis net kvepia tavimi.
Ttis gteljo peiais ir pokalbis buvo
baigtas. Tada nujo ir i veimlio ikl
spiegiant Ted.
Po poros mnesi ttis prane ieins i
grups. Mama pasak, kad nedaryt to dl
jos. Sak, kad viskas gerai, tegu groja, tik
kad neprasidt mnesius trunkanios
gastrols ir jai netekt sdti namie vienai
su dviem vaikais. Ttis papra mamos
nesijaudinti, jis ieins ne dl jos.
Grups nariai tio sprendim reagavo
ramiai, tik Henris buvo tiesiog pribloktas.
Band perkalbti tt. adjo, kad jie gros
tik mieste. Nebus gastroli. Tik vakariniai
koncertai. Galim groti vilkdami

270/351

kostiumais. Atrodytume kaip Rat Pack.


Perdainuotume Sinatr. Nagi, seni, kalbinjo Henris.
Kai ttis nepasidav kalbamas, juodu su
Henriu siaubingai susipyko. Henris siuto,
kam ttis met grup, nors mama
neprietaravusi, kad jis grot per koncertus. Ttis Henriui pasak apgailestaujs,
bet ess apsisprends tvirtai. Tuo metu jau
buvo pateiks praym studijuoti. Ketino
tapti mokytoju. Es gana dykaduoniauti.
Kada nors suprasi, pasak ttis
Henriui.
Eik ikt, atov Henris.
Po to Henris kelis mnesius nesikalbjo
su tiu. Vilou kartais usukdavo, vis mgino atkurti taik. Ji tiui aikino, kad
Henriui reikia kai k susidlioti. Duok jam
laiko, sak ji ir ttis apsimesdavo, kad
jam neskaudu. Paskui jos su mama gerdavo

271/351

virtuvje kav ir supratingai viena kitai


ypsodavosi: Jau tie vyrai.
Henris ilgainiui atsileido, bet tio neatsipra bent jau tada. Po keleri met,
netrukus po to, kai jam gim dukt, Henris
paskambino mums apsiaarojs. Dabar
supratau, pasak jis tiui.
Keista, bet dl tio metamorfozi senelis,
regis, lidjo ne k maiau u Henr.
Manytum, naujasis ttis turjo jam patikti.
I pairos jiedu su moiute atrod tokie
senoviki, lyg atsilik nuo laiko. Jie
neturjo nei kompiuterio, nei kabelins
televizijos, jie nesikeik ir buvo tokie, kad
greta j ir paiam norjosi bti mandagiam. Mama, kuri keiksi kaip veikas, prie
moiuts ir senelio niekada nesikeikdavo.
Regis, niekas nenorjo j nuvilti.
Moiut tio transformacija buvo
patenkinta.

272/351

Biau inojusi, kad visi tie daiktai vl


ateis mad, biau neiveitusi lauk
senj senelio kostium, pasak ji vien
sekmadienio popiet, kai uvaiavome
piet ir ttis, nusivilks neperlampam
apsiaust, pasirod vilks vilnones
gabardino kelnes ir etojo deimtmeio
nertin.
Jie nemadingi. Dabar madingi pankai,
taigi, manau, js snus ir vl maitauja,
pasiaip mama. Kieno tvelis
maitininkas? Tavo tvelis maitininkas?
suulbjo mama Tediui ir tas patenkintas
sugugeno.
Na, tikrai atrodo kaip dabita, pagyr
moiut. K manai? kreipsi ji senel.
Senelis gteljo peiais.
Jis man visada gerai atrodo. Visi mano
vaikai ir ankai man atrodo gerai.
Bet jo balse buvo girdti nuoskauda.

273/351

Vliau t popiet ijau su seneliu padti


jam parneti malk. Jis ketino perskelti dar
por trink, taigi stebjau, kaip neasi kirv
prie krvos idivusi alksni.
Seneli, tau nepatinka naujieji tio
drabuiai? paklausiau.
Senelis sustingo ikls kirv. Paskui atsargiai atrm j suoliuk, ant kurio
sdjau.
Viskas su jo drabuiais gerai, Mija.
Bet kai moiut apie tai kalbjo,
atrodei labai lidnas.
Senelis papurt galv.
Visk pastebi, ar ne? Nors vos
deimties.
Ko ia nepastebti? Kai esi lidnas, ir
atrodai lidnas.
A ne lidnas. Tavo tvas atrodo
laimingas ir, manau, jis bus geras mokytojas. Pasisek tiems vaikams, kurie skaitys

274/351

Didj Getsb kartu su tavo tiu. Man tik


trks muzikos.
Muzikos? Tu juk neidavai tio
koncertus.
Mano ausys nekokios. Nuo karo. Kai
labai garsu, skauda.
Tau reikt ausini. Mama man liepia
usidti. Aus kaitukai ikrenta.
Gal ir reiks pabandyti. Bet a visada
klausydavausi tavo tio muzikos. Tyliau.
Prisipainsiu, visos tos elektrins gitaros
man nelabai rpi. Ne mano skonio. Bet vis
tiek mgaudavausi muzika. Ypa odiais.
Kai jis buvo madaug tavo amiaus, prasimanydavo visokiausi pasakojim. Atsissdavo prie savo maojo staliuko ir uraydavo, tada duodavo moiutei, kad ispausdint, paskui pripiedavo iliustracij.
Smagios istorijos apie vrelius, bet tikros
ir iradingos. Vis primindavo man t knyg
apie vor ir parel kaip ji vadinasi?

275/351

arlots voratinklis?
Ta. Visada maniau, kad uaugs tavo
ttis bus raytojas. Ir tam tikru atvilgiu
man atrod, jog taip ir nutiko. odiai, kuriuos jis kr savo muzikai, tai poezija. Ar
kada atidiai siklausei jo odius?
Staiga susigdusi papuriau galv. Man
n nedingteljo, kad ttis rao eilraius.
Jis nedainavo, taigi maniau, kad prie mikrofon stovintys mons kuria ir dain
odius. Bet imtus kart maiau j virtuvje su gitara ir bloknotu. Tik niekada
nesuvediau t dalyk viena.
Kai t vakar grome namo, savo kambar nusineiau tio plokteli ir grotuv.
klijose pasiirjau, kurias dainas para
ttis, paskui kruopiai persiraiau visus
odius. Ir tik tada, kai ivydau juos
pakeverzotus laboratorini darb ssiuvinyje, supratau, k turjo galvoje senelis.

276/351

Tio eilraiai nebuvo vien rimas. Juose


buvo dar is tas. Viena daina ukliuvo labiau u kitas. Ji vadinosi Laukiant atpildo, klausiausi jos, skaiiau odius, iki
siminiau. Ji buvo i antrojo albumo ir vienintel lta grups daina; skambjo vos ne
kaip kantri, gal dl Henrio trumpo
susiavjimo kaimiku pankroku. Tiek
kart j perklausiau, jog n nepajutau, kaip
pati miau dainuoti.
Kas a esu
Kas i mans beliko
K a turiu daryt
ioj tutumoj kas tyko
ia kakada
Spindjo tavo akys
Tai buvo taip seniai
Tai buvo vakar
Kas gi tai buvo

277/351

Tik garsas ar ivis


Gyvenimas
Pravilps pro ausis
Kai pavelgiu atgal
Atrodo jis toks maas
Tai buvo jau seniai
Tai buvo vakar
Jau pasialinu
Jau bet kuri sekund
Tik nebandyk suprast
Kas buvo negerai
Ne mano noras tai
Sprendimas itoks tkart
Nusprsta jau seniai
Nusprsta vakar
Mija, kas ia? paklaus ttis, uklups mane dainuojant Tediui, kai stumdiau j veimlyje po virtuv, bergdiai
vildamasi, kad broliukas usns.

278/351

Tavo daina, atsakiau nedrsiai,


staiga sutrikusi, kad galbt neleistinai sibroviau asmenin tio erdv. Ar blogai,
jei dainuoji kit dainas be leidimo?
Taiau ttis atrod patenkintas.
Mano Mija dainuoja Belaukiant atpildo mano Tediui. Tik pamanykit. Jis
pasilenks patar man plaukus ir pakuteno Tediui putl anduk. Na, netrukdysiu. Tsk. O itai atiduok man, pasak
ir perm i mans veiml.
Drovjausi dainuoti jam girdint, taigi tik
niniavau, bet tada prisidjo ttis, ir mudu
abu tyliai dainavome, kol Tedis umigo.
Tada ttis prisidjo prie lp pirt ir
pamojo man eiti svetain.
Gal suaidiam achmatais? pasil.
Jis vis band imokyti mane aisti, bet tik
vargom, vis neprieidami iki tikro aidimo.
Gal veriau akmis? pasiliau a.
Gerai.

279/351

aidm tylomis. Kai bdavo tio eil


eiti, slapiomis vilgiojau j, vilkint susagstomais markiniais, ir bandiau atkurti
spariai blstant rokerio peroksidiniais
plaukais ir odiniu varku paveiksl.
Tti?
Mhm?
Ar galiu paklausti?
inoma.
Tau lidna, kad nebegroji grupje?
Ne, atsak jis.
N truputlio?
Ttis smeig mane pilkas akis.
Kodl klausi?
Kalbjausi su seneliu.
A, suprantu.
Tikrai?
Ttis linkteljo.
Seneliui atrodo, kad jis kakaip mane
privert pakeisti gyvenim.
Tikrai privert?

280/351

Netiesiogiai turbt taip. Bdamas


toks, koks yra, rodydamas, koks turi bti
tvas.
Bet tu buvai geras ttis, kai grojai
grupje. Geriausias ttis. Nenoriu, kad
btum to atsisaks dl mans, pasakiau ir
staiga usikirtau. Kain ar ir Tedis bt
to norjs.
Ttis nusiypsojo ir patapnojo man
rank.
O, Mija, mano Mija. A nieko neatsisakiau. Tai nra arba-arba pasirinkimas.
Mokyti ar muzikuoti. Dinsai ar kostiumai.
Muzika visada bus mano gyvenime.
Bet tu ijai i grups! Nustojai rengtis
kaip pankas!
Ttis atsiduso.
Buvo nesunku. Toji mano gyvenimo
dalis jau sugrota. Tam atjo laikas. N kiek
neabejojau, kad ir k manyt senelis ir

281/351

Henris. Kartais tu renkiesi gyvenime, kartais gyvenimas renkasi? Supranti?


Pagalvojau apie violonel. Kaip sykiais
nesuvokdavau, kodl ji mane patrauk,
kaip retkariais dingodavosi, kad pats instrumentas mane pasirinko. Linkteljau,
nusiypsojau ir susitelkiau aidim.
Kirsk, pasakiau.

04.57
I galvos vis neina Belaukiant atpildo.
Daug met neklausiau tos dainos, nei apie
j galvojau, bet kai senelis pasitrauk nuo
lovos, miau j sau niniuoti. Ttis t dain
para prie daugyb met, bet atrod, lyg
bt j paras vakar. Lyg bt paras i
ten, kur dabar yra. Tarsi joje bt man
skirta slapta inia. Kaip kitaip paaikinti tas
eilutes? Ne mano noras tai; Sprendimas
itoks tkart.
K tai reikia? Ar tai koks nors
nurodymas? Uuomina, k tvai man
irinkt, jei tik galt? Bandau apie tai
mstyti i j perspektyvos. inau, kad jie
nort bti su manimi, nort, kad visi
mes vl btume drauge. Bet a nesu tikra,

283/351

ar taip ir nutinka, kai mirti, o jei tikrai


nutinka, tai ir nutiks, nesvarbu, ar a ieisiu
iandien, ar po septyniasdeimties met.
Ko jie man nort dabar? Vos tik suformuluoju klausim, mintyse iplaukia nepatenkintas mamos veidas. Ji ant mans siust
vien u tai, kad svarstau kitas galimybes, ne
vien pasilikimo. O ttis suprato, k reikia
pasitraukti. Gal jis, kaip ir senelis, suprast, kodl man atrodo, jog negaliu likti.
Dainuoju t dain, lyg jos eilutse
slypt nuorodos, muzikinis emlapis, kur
turiau nukakti, ir pasakyta, kaip tai
padaryti.
Dainuoju, galvoju, dainuoju, mstau taip
susikaupusi, jog n nepastebiu, kada Intensyviosios terapijos skyriuje vl pasirodo
Vilou, nematau, kad ji kalbasi su pikiurna
sesele, neatpastu plieninio ryto jos balse.
Biau atkreipusi dmes, gal biau
supratusi, kad Vilou stengiasi vesti pas

284/351

mane Adam. Biau atkreipusi dmes,


gal biau kaip nors pasitraukusi, iki Vilou
pasiek kaip visada ko norjo.
Nenoriu dabar jo matyti. Tai yra noriu.
Net gelia, kaip noriu. Bet inau, kad jeigu j
pamatysiu, neteksiu paskutins kruopelyts
ramybs, kurios suteik senelis, pasaks,
jog nieko tokio, jeigu nusprsiu ieiti. Mginu sukaupti drsos padaryti tai, k turiu
padaryti.
O Adamas tai apsunkins. Bandau atsistoti ir pasitraukti, bet po to, kai dar kart
pabuvau operacinje, man kakas nutiko.
Nebeturiu jg judti. Turiu labai stengtis,
kad nesusmukusi isdiau krsle. Negaliu
pabgti; galiu tik pasislpti. Susirieiu
kamuoliuk ir usimerkiu.
Girdiu, kaip sesel Ramirez kalbasi su
Vilou.

285/351

A j atvesiu, taria ji. Ir kart


pikiurna sesel neliepia jai droti prie savo
pacient.
Pasielgei kaip reta bukagalvikai,
girdiu sakant j Adamui.
inau, atsako Adamas. Ne kalba, o
kimiai nibda lyg po itin triukmingo koncerto. I nevilties.
Ne, tu romantikas, sako ji.
A kvailys. Man sak, kad iki tol jai
buvo geriau. Kad atjung ventiliatori. Kad
buvo pradjusi stiprti. O po to, kai siveriau, jai pablogjo. Sak, kad irdis sustojo
ant operacins stalo Adamas nutyla.
Ir gydytojai privert j vl plakti. Jai
buvo pratrkusi arna, tulis ltai sunksi
pilvo ertm ir sutrikd organ veikl. Taip
danai nutinka, ir tu ia niekuo dtas. Radom bd, sutvarkm, tai ir yra
svarbiausia.

286/351

Bet jai jau gerjo, kuda Adamas.


Atrodo jaunas ir bejgis, toks bdavo Tedis,
kai jam susukdavo pilvel. O tada siveriau a ir ji ko nemir. Adamas ima
kkioti. Tas garsas perlieja mane lyg
kibiras ledinio vandens. Adamas mano, kad
jis man taip padar? Ne! Visika nesmon.
Jis siaubingai klysta.
O a ko nepasilikau Puerto Rike ir vos
neitekjau u storo ikniaus, purkteli
sesel. Bet nepasilikau. Ir dabar gyvenu
kitaip. Beveik nesiskaito. Turi blaiviai
vertinti padt. Mija vis dar su mumis. Ji
atitraukia mano lovos uuolaid. Ueik,
sako Adamui.
Prisiveriu pakelti galv ir atsimerkiu.
Adamas. Dieve, net ir dabar jis graus.
Akys limpa i nuovargio. Apls, ir jeigu
dabar imtume buiuotis, jo eriai man
badyt smakr. Kaip visada vilki markinlius, aptemptas paraitytas kelnes,

287/351

apsiavs konversais, per pet permestas vilnonis senelio alikas.


Pamats mane iblykta tarsi ivyds
pabais i Juodosios lagnos. Tikrai
atrodau nekaip vl prijungta prie ventiliatoriaus ir daugybs kit vamzdeli,
markiniai po operacijos permirk krauju.
Bet po akimirkos Adamas giliai atsikvepia
ir virsta savimi. Jis valgosi, lyg bt k
pamets, ir pagaliau randa, ko iekojo,
mano rank.
Jzau, Mija, tavo rankos kaip ledas.
Jis pritupia, suima mano dein rank, atsargiai, kad neuklit u vis vamzdeli ir
laideli, prikia lpas ir ima psti ilt or
t mayt uuovj. Tu keistuol ir tavo
rankos keistuols.
Adamas vis stebisi, kaip netgi vidurvasar, netgi po rimt varyb mano rankos vis
tiek altos. Sakau jam, kad prasta kraujo
apytaka, bet jis netiki, nes mano pdos

288/351

bna iltos. Sako, kad mano rankos bionins, todl man taip gerai ir sekasi grieti
violonele.
iriu, kaip jis ildo man rankas, tai yra
dars daugyb kart. Prisimenu pirmj
pievutje prie mokyklos tok tikr ir tarsi
savaime suprantam. Prisimenu, kaip
pirm syk tai padar matant mano tvams.
Ki vakar visi sdjome prieangyje,
grme sidr. Buvo alta. Adamas sum
mano rankas ir papt jas. Tedis
sukikeno. Mama su tiu nieko nesak, tik
persimet supratingais vilgsniais, paskui
mama lidnai mums ypteljo.
Man dingteljo, gal pabandyti pajusti jo
prisilietim? Jei atsiguliau ant savs lovoje, gal vl virstume vienu? Ar tada j
jausiau? Jei paliesiau j savo vaiduoklika
ranka, ar jis mane pajust? Ar ildyt
rankas, kuri nemato?

289/351

Admas paleidia mano rank, prisislenka ariau ir iri mane. Jis taip arti, kad
beveik j uuodiu, ir mane suima nenugalimas poreikis j paliesti. Gyvybinis,
pirmyktis, nesutramdomas poreikis, kaip
kad kdikiui reikia motinos krties. Nors
inau, kad jei paliesime vienas kit,
prasids nauja kova; ir itoji bus dar
skaudesn u t tyl mudviej su Adamu
pastarj keli mnesi stumdymsi.
Adamas kak murma. Tyliai. Vis kartoja: praau. Praau. Praau. Praau.
Praau. Praau. Praau. Praau. Praau.
Praau. Pagaliau liaujasi ir pavelgia man
veid.
Praau, Mija, meldia jis. Neversk
mans parayti dain.

290/351

Visai nesitikjau simylti. Nebuvau i t,


kurios mirta dl roko vaigdi ar svajoja
itekti u Bredo Pito. Miglotai sivaizdavau, jog galbt kada nors tursiu vaikin
(universitete, jei Kim pranaysts ko nors
vertos) ir iteksiu. Nebuvau visikai atspari kitos lyties kerams, bet ir ne i t romantik, alpstani paneli, kuri galvos
uimtos roinmis ir pkuotomis svajomis
apie simyljim.
Net kai miau simylti kai atjo kvap
gniauiantis, stiprus, negaliu-kvailainesiypsoti jausmas, gerai nesupratau,
kas vyksta. Bti su Adamau, bent jau
prajus toms kelioms nejaukioms
savaitms, buvo taip gera, jog nesukau sau
galvos, kas man darosi, kas darosi mums.
Rods, taip ir turi bti lyg nirtum ilt,
piln put voni. Tai nereikia, kad
nesikivirydavome. Ginijoms dl daug
ko: kad jis nemielas Kim, kad a

291/351

nedraugika per koncertus, kad jis per


greitai vaiuoja, kad a vagiu antklodes.
Man buvo lidna, nes jis man nera dain.
Jis teisinosi nemoks kurti sentimentali
meils dain. Jei nori dainos, tau teks
mane iduoti ar padaryti k nors nerealaus, pasak, puikiai inodamas, kad
to niekada nebus.
Bet ruden mudu su Adamu mme nesutarti dl kitko. Nesibarme. Neaukme.
Net beveik nesiginydavome, bet tampa
kaip gyvat tyliai sirang ms gyvenim.
Regis, viskas prasidjo nuo mano
perklausos Duljarde.
Tai ivertei juos i koto? paklaus
Adamas, kai grau. Tave priims ir skirs
piln stipendij?
Kad mane priims, nujauiau dar prie
tai, kai profesorei Kristi pasakiau apie vieno i komisijos nari replik apie seniai

292/351

neregt Oregono kaimietuk, dar prie


tai, kai j apm euforija, nes buvo imtu
procent sitikinusi, jog tai nebylus paadas
priimti. Kakas per t perklaus nutiko
mano grieimui; tarsi prasibroviau pro
nematom utvar, pagaliau stengiau tuos
krinius sugroti taip, kaip girdjau juos
skambant galvoje, ir rezultatas pranoko
visus lkesius: protiniai ir fiziniai, techniniai ir emociniai mano gebjimai
pagaliau susiliejo. Paskui, jau vaiuojant su
seneliu namo, artjant prie Kalifornijos ir
Oregono sienos, mintyse mkteljo vaizdinys a per Niujork tempiuosi violonel. Apm toks jausmas, lyg inoiau,
ir tas tikrumas sitais irdyje it ilta
paslaptis. Nesu linkusi kliautis nuojauta ir
nesu i t, kas perdtai savimi pasitiki,
todl manau, kad tas vaizdinys buvo is tas
daugiau negu tiesiog stebuklas.

293/351

Neblogai seksi, atsakiau Adamui ir


vos tai itarusi supratau, kad pirm kart
jam i tikrj sumelavau ir kad itas melas
visikai kitoks negu tie melai nutylint, o j
buvo ne vienas.
Vis pirma nepasakiau Adamui, kad
teikiu praym Duljardui, ir tai buvo kur
kas sunkiau, negu atrodo. Iki isiuniant
paraik kiekvien laisv akimirk su profesore Kristi gludinau ostakoviiaus koncert ir dvi Bacho siuitas. Kai Adamas
klausdavo, kodl a tokia uimta, tyia
neaikiai numykdavau, kad mokausi keli
nauj sunki krini. Sau teisinausi, jog i
esms taip ir yra. Paskui profesor Kristi
pasirpino rau universitete, kad Duljardui galiau teikti geros kokybs kompaktin disk. Studijoje turjau bti sekmadien
septint ryto, taigi ivakarse apsimeiau,
kad prastai jauiuosi, ir papraiau Adamo
eiti namo. Ir itam prasimanymui radau

294/351

pateisinim. Tikrai prastai jauiausi, nes


nervinausi. Taigi tai nebuvo visikas melas.
Negana to, buvau sitikinusi, kad nra ko
kelti triukmo. Neprasitariau ir Kim, taigi
apgaudinjamas buvo ne vien Adamas.
Bet kai jam pasakiau, jog per atrank
josi neblogai, pasidingojo, kad smengu
lakj sml ir kad jeigu engsiu dar bent
ingsn, nebeisigelbsiu, pasksiu ir udusiu. Todl giliai atsikvpiau ir grau ant
tvirtos ems.
I tikrj ne taip, pasakiau Adamui.
Man labai gerai seksi. Dar niekada taip
negrojau. Tarsi apssta.
I pradi Adamas didiuodamasis
nusiypsojo.
Biau norjs pamatyti.
Bet tada jo akys apniuko, lp kampuiai nusviro.

295/351

Kodl tai sumenkinai? paklaus.


Kodl nepaskambinai po perklausos, kodl
nepasigyrei?
Neinau, atsakiau.
Na k, puikios naujienos, tar Adamas, stengdamasis ugniauti nuoskaud.
Reikt atvsti.
Gerai, atvskim, apsimestinai diugiai sutikau. Galim etadien vaiuoti
Portland. Nueitume Japonikuosius
sodus, pavakarieniautume Beau Thai.
Adamas susirauk.
Negaliu. savaitgal grojame Olimpijoje ir Sietle. Mini gastrols. Pamirai?
Noriau, kad atvaiuotum, bet nesu tikras,
ar tau tai tikrai bt vent. Bet sekmadien
vakarop griu. Jei nori, galim susitikti
Portlande sekmadien vakare.
Negaliu. Groju stygini kvartete pas
vien profesori namie. Gal kit savaitgal?
Adamui aikiai buvo nesmagu.

296/351

Kitus por savaitgali dirbsime studijoje, bet galtume kur nors nueiti paprast
dien. Kur nors ia. meksikieius?
Gerai, meksikieius, atsakiau.
Prie valandl n nenorjau vsti, o
dabar man buvo lidna, jauiausi eista,
kad viskas sumenko iki eilins vakariens
ten, kur visados eidavome.
Kai prajus pavasar Adamas baig
mokykl ir i tv nam isikraust Roko
nam, nemaniau, kad daug kas pasikeis.
Vis tiek gyvens netoliese. Nuolat
matysims. Pasiilgsiu ms pasiplepjim
muzikos skyriuje, bet, antra vertus, smagu
bus isprukti i po didinamojo stiklo, pro
kur mudu iri visa mokykla.
Bet kai Adamas persikraust Roko
nam ir pradjo studijuoti universitete,
gyvenimas pasikeit, nors ir ne todl, dl ko
maniau gali pasikeisti. Rudens pradioje,
Adamui mus apsiprasti su universiteto

297/351

gyvenimu, staiga m sektis Krintaniai


vaigdei. Gana inoma kompanija Sietle
pasil grupei rao kontrakt ir dabar jie
rainjo studijoje. Be to, daugiau koncertavo, vos ne kiekvien savaitgal grojo vis
gausesnei publikai. Jie taip sisuko, kad
Adamas met pus kurso dalyk ir perjo
prie dalini studij, o jei reikalai ir toliau
klostysis tokiu pat greiiu, ketino visai
mesti studijas. Kitos progos nebus, sak
jis man.
Labai dl jo diaugiausi. inojau, kad
Krintanti vaigd ypatinga, o ne iaip
eilin universitetinio miestelio grup.
Nepykau, kad Adamo vis daniau nebna,
ypa kai jis labai aikiai parod, kaip jam
tai nepatinka. Bet perspektyva mokytis
Duljarde visk pakeit dabar kakodl
m rpti tai, dl ko anksiau nesukau sau
galvos. Tai buvo visikai neprotinga, nes tik

298/351

sulygino galimybes. Ir mano gyvenime


dabar djosi is tas domaus.
Nuvaiuosim Portland po poros
savaii, paadjo Adamas. Kai bus
udegtos ventins lemputs.
Gerai, atsakiau niriai.
Adamas atsiduso.
Darosi sudtinga, ar ne?
Aha. Mes abu labai usim.
Ne tai turjau omeny, pasak Adamas ir atgr save mano veid, kad
iriau jam akis.
inau, kad ne tai turjai omeny, atsakiau, bet staiga gerkl ugniau
gumulas.
Stengms isklaidyti tamp, kalbjoms
uuominomis, juokaudami.
inai, US News and Worl Report
skaiiau, kad Vilameto universitete gera
muzikos programa, pasakojo man

299/351

Adamas. Saleme, o jis iuo metu darosi


vis hipsterikesnis.
Kas taip sako? Gubernatorius?
atkirtau.
Liza vintainje parduotuvje rado
ger daikt. O jei atsiranda vintaini parduotuvi, netrukus pasirodys ir hipsteri.
Pamirti, kad a ne hipster,
priminiau jam. Bet kad jau ijo i kalbos, gal Krintanti vaigd galt persikelti Niujork? iaip ar taip, pankroko
centras. The Ramones, Blondie,
koketuodama lengvabdikai suokiau
Oskaro vertas vaidinimas.
Buvo prie trisdeimt met, atov
Adamas. Net jeigu ir noriau kraustytis
Niujork, kiti tikrai nesutikt.
Jis lidnai spoksojo savo batus, ir a
supratau, kad linksmoji pokalbio dalis
baigsi. Sutrauk pilv; jauiau, kad tuoj

300/351

bus patiektas ukandis prie vis didel


sielvarto porcij.
Mudu su Adamu nebuvome i t por,
kurios kalbasi apie ateit, apie tai, kur krypsta santykiai, bet kai viskas pasidar taip
miglota, mme vengti kalb apie bet k,
kas turjo vykti vliau kaip po poros
savaii, ir dl to ms pokalbiai pasidar
tokie dirbtiniai ir nejauks, kaip tomis pirmomis savaitmis, kai viskas buvo dar nesusikrat. Vien rudens popiet vintainje
parduotuvje, kurioje ttis pirkdavosi kostiumus, pamaiau daili ilkin ketvirtojo
deimtmeio suknel. Jau norjau parodyti
Adamui ir paklausti, ar tikt man vilkti
per ileistuves, bet ileistuvs birel, o
birel Adamas galbt gastroliuos, o gal a
bsiu baisiai usimusi ruodamasi Duljard, todl taip nieko ir nepasakiau. Neilgai trukus po to Adamas m skstis dl savo nudrengtos gitaros, sak, kad nort

301/351

sitaisyti vintain Gibson SG, ir a pasisiliau padovanoti jam gimtadienio proga.


Tada jis pasak, kad tokios gitaros kainuoja
tkstanius, be to, jo gimtadienis tik rugsj, ir jo lpose rugsj nuskambjo kaip
teismo nuosprendis kalinti.
Prie por savaii drauge nujome
Naujj vakarl. Adamas pasigr ir
imuus vidurnakiui stipriai mane
pabuiavo.
Paadk. Paadk, kad kitus Naujuosius sutiksi su manimi, sunibdjo man
aus.
Jau ketinau aikinti, kad jeigu ir ivaiuosiu Duljard, per Kaldas ir Naujuosius
vis tiek griu namo, bet supratau, jog ne tai
esm. Todl paadjau, nes norjau to ne
maiau u j. Ir j pabuiavau stipriai stipriai, lyg stengdamasi per lpas sulieti mudviej knus.

302/351

Pirm Naujj dien grusi namo radau


savo eim drauge su Henriu, Vilou ir
mayle virtuvje. Ttis gamino pusryius
rkytos laios iupin, savo firmin
patiekal.
Ivyds mane Henris pakraip galv.
Tik pairkit vaikus. Regis, dar
vakar parsirasti atunt atrod anksti.
Dabar visk atiduoiau, kad tik kas leist
pamiegoti iki atuoni.
Mes net iki vidurnakio nepritraukm,
prisipaino Vilou, okindama ant keli
vaikiuk. Ir gerai, nes ita panelyt savo
naujuosius metus nusprend pradti pus
etos.
A sulaukiau dvylikos! suspieg
Tedis. Maiau per televizori, kaip dvylikt nuleido rutul. Js inot, kad jis Niujorke? Jei tu ten isikraustysi, ar nusivei
pairti, kaip nuleidia i tikrj? paklaus jis.

303/351

Tai aiku, atsakiau neva entuziastingai. Tai, kad vaiuosiu Niujork, darsi vis
tikriau, ir nors nuo to iaip jau mane imdavo krsti nervingas, prietaringas
jaudulys, dabar, sivaizduodama mudu su
Tediu, klaidiojanius po Niujork
Naujj ivakarse, pasijutau nepakeliamai
vienia.
Mama kilsteljo antakius ir nuvelg
mane.
iandien Naujieji, todl neburbsiu,
kad grti tokiu metu. Bet jeigu padauginai,
tau aks.
Nepadauginau. Igriau vien alaus.
Tik pavargau.
Tik pavargai, a ne? Tikrai?
Mama iupo mane u rieo ir atgr
save. Pamaiusi mano nelaiming veid
pakreip galv on, lyg klaust: Kas
nutiko? Gteljau peiais ir prikandau
lp, kad nepravirkiau. Mama linkteljo.

304/351

dav man puod kavos ir pasodino prie


stalo. Pastat prieais lkt iupinio ir
padjo riek su raugu keptos duonos. Nors
apie maist n pagalvoti negaljau, burna
pripldo seili, pilvas suurzg ir a staiga
pasijutau alkana kaip vilkas. Valgiau tylomis, o mama nenuleido nuo mans aki.
Kai pavalgme, ji visus isiunt svetain
irti per televizori Roi parado.
Visi ieikite, paliep mama. Mudvi
su Mija suplausime indus.
Visiems isinedinus, mama atsigr
mane, a puoliau jai glb ir pravirkau,
pratrko visa pastarj keli savaii
tampa ir netikrumas. Ji stovjo nieko nesakydama, kol liejau aaras ant jos megztinio. Kai lioviausi, dav kempin.
Tu plauk, a luostysiu. Pasikalbkim.
Mane visada nuramina. iltas vanduo,
putos.

305/351

Mama pasim luost ir mudvi mms


darbo. Ir a jai papasakojau apie mudu su
Adamu.
Pusantr met buvo tobula, pradjau. Buvo taip gera, kad visai negalvojau,
kas bus toliau. Kad pasuksim skirtingais
keliais.
Mama nusiypsojo ir lidnai, ir
supratingai.
A apie tai galvojau.
Atsisukau j. Ji irjo pro lang, por
baloje besiturkiani virbli.
Prisimenu, kaip Adamas atjo pas mus
pernai per Kias. Tavo tvui tada pasakiau, kad per greitai simyljai.
inau, inau. K paikas vaikas imano
apie meil?
Mama liovsi luostyti keptuv.
Ne tai turjau omenyje. Ties sakant,
netgi prieingai. Niekada judviej su Adamu nelaikiau mokykline pora, pasak

306/351

mama ir pirtais parod kabutes. Nieko


panaaus girt pasiglamym ant upakalins kokio bernioko automobilio sdyns
tai buvo laikoma draugyste mano laikais.
Atrod ir tebeatrodo, kad judu, vaikai,
mylit vienas kit tikrai, rimtai. Ji atsiduso. Bet septyniolika netinkamas
metas mylti.
Po it jos odi ypteljau ir sunkumas pilve kiek atlgo.
Gali nesakyt, itariau. Jeigu abu
btume nemuzikantai, galtume drauge
stoti universitet ir viskas bt gerai.
Tai isisukinjimas, Mija, atrm
mama. Bti su kitu mogumi sunku. Kaip
ir muzikoje, kartais tvyro harmonija, kartais kakofonija. Pati tai inai.
Turbt tu teisi.
Ir baik jau muzika judu suved.
Mums su tiu visada taip atrod. Abu buvote simylj muzik, o paskui pamilote

307/351

vienas kit. Panaiai nutiko tiui ir man.


A negrojau, bet klausiausi. Laim, buvau
kiek vyresn, kai susipainome.
Nepasakojau mamai, k Adamas man
pasak t vakar po Jo-Jo Ma koncerto, kai
jo paklausiau: Kodl a? Kad muzika yra
dalis viso ito.
Aha, bet dabar man atrodo, kad
muzika mus iskirs.
Mama papurt galv.
O ia jau nesmons. Muzika to negali.
Gyvenimas gali jus nuvesti vairiais keliais.
Bet abiem teks nusprsti, kur rinktis.
Mama atsigr mane. Juk Adamas nebando tavs atkalbti nuo Duljardo?
Tiek pat, kiek a j stengiuosi tikinti
persikelti Niujork. Bet vis tiek tai absurdas. Gal n nevaiuosiu.
Gal ir nevaiuosi. Bet vis tiek kur nors
vaiuosi. Manau, visiems mums tai aiku.
Tas pats ir Adamui.

308/351

Jis bent jau gali kur nors vaiuoti, bet


gyventi ia.
Mama patrauk peiais.
Gal. Kol kas.
Usidengiau veid ir papuriau galv.
K daryti? sudejavau. Jauiuosi,
lyg dalyvauiau virvs traukimo varybose.
Mama ujauiamai susirauk.
Neinau. Bet tikrai inau, kad jeigu tu
nori niekur nevaiuoti ir bti su juo, a tave
remsiu, nors gal taip sakau tik todl, kad tu
nestengsi atsisakyti Duljardo. Bet a
suprasiu, jei pasirinksi meil, meil Adamui, o ne meil muzikai. Vienu ar kitu atveju tu laimi. Ir bet kuriuo atveju pralaimi.
K tau galiu pasakyti? Meil suiktas
reikalas.
Vliau dar kart kalbjoms su Adamu.
Roko name sdjome ant jo futono. Jis
brzgino gitara.

309/351

Gal mans nepriims, pasakiau jam.


Gal atsidursiu itame paiame universitete ir mokysiuos drauge su tavimi.
Beje, tikiuosi, kad mans neprim, ir man
neteks rinktis.
O jeigu paklisi, jau esi nusprendusi,
tiesa? paklaus Adamas.
Buvau nusprendusi. Vaiuosiu. Tai
nereik, kad lioviausi mylti Adam ar kad
mes isiskirsime, bet ir mama, ir Adamas
abu buvo teiss. Neatsisakyiau Duljardo.
Adamas patyljo, taip garsiai timpiodamas gitaros stygas, kad vos beigirdau, kai
itar:
Nenoriu bti toks, kuris nenori, kad
vaiuotum. Manim dta, ileistum.
Tam tikru atvilgiu ir ileidau. Tu jau
ivykai. savj Duljard, pasakiau.
inau, tyliai atsak Adamas. Bet a
vis dar ia. Ir vis dar beprotikai tave
simyljs.

310/351

Ir a, pasakiau. Paskui abu tyljom,


o Adamas brzgino negirdt melodij.
Paklausiau, k groja.
ia bliuzas Mano-panel-ivaiuoja-Duljard-ir-man-plyta-rokerika-irdis,
idainavo jis perdtai sniaukrodamas.
Paskui droviai paikai ypteljo, ir ta
ypsena, man regis, buvo vis tikriausias
dalykas. Juokauju.
Gerai, pasakiau.
Lyg ir, pridr jis.

05.42
Adamas ijo. Staiga sukruto ir ilk,
seselei Ramirez kteljs, kad pamirs
t svarbaus ir kad gr kaip galdamas
greiiau. Jis jau buvo u dur, kai ji jam pasak, kad netrukus baigs darb. Ir ji jau
ijo, bet prie tai slaugytojai, pakeitusiai
pikiurn, iaikinusi, kad kai gr,
jaunuoliui aptemptomis kelnmis ir suveltais plaukais leidiama pas mane ueiti.
Nelabai ir svarbu. Nes dabar ia
vadovauja Vilou. Ji ia vis ryt komanduoja lankytoj briams. Po moiuts su
seneliu ir Adamo usuka teta Patricija.
Paskui teta Diana ir dd Gregas. Tada sugriva pusbroliai ir pussesers. Vilou siuva
ten ir atgal, jos akys iba. Ji kak

312/351

sumaniusi, bet ar vedioja man brangius


mones, kad paveikt mano apsisprendim
tsti emikj egzistencij, ar tiesiog
atveda juos atsisveikinti su manimi, a
neinau.
Dabar Kim eil. Varg Kim atrodo lyg
bt miegojusi iukli konteineryje.
Plaukai sukil visuotin mait, j daugiau
ispruk i isidraikiusios kasos, negu lik
supint. Apsirengusi vien i, kaip ji sako,
do spalvos megztini, t alsv,
pilkv, rusv beformi drapan, kokias jai
perka mama. I pradi Kim prisimerkia,
tarsi biau ryki stipri viesa. O paskui lyg
apsipranta ir nusprendia, kad nors gal ir
atrodau kaip zombis, nors i vis ang kyo
vamzdeliai, nors ant mano plonos antklods i po tvarsi prasisunks kraujas, vis
tiek a Mija, o ji vis tiek Kim. O k labiausiai mgsta Mija su Kim? Kalbtis.
Kim su kde sitaiso prie lovos.

313/351

Kaip tu? klausia.


Tai kad nelabai inau. Isekusi, bet po
Adamo apsilankymo ir Neinau kokia.
Susirpinusi. Susijaudinusi. Isibudinusi,
tikrai isibudinusi. Nors nejauiau jo prisilietim, jo buvimas vis tiek mane
sujudino. Jau miau jaustis dkinga, kad jis
ia, o jis staiga ilk tarsi tunto velni genamas. Adamas deimt valand vargo, kol
pavyko pas mane prasibrauti, o pabuvo vos
deimt minui. Gal isigando. Gal jam per
sunku ia bti. Gal ne a viena ia skystablauzd. Juk vis dien svajojau, kad jis pas
mane ateit, o kai pagaliau svirduliavo
Intensyviosios terapijos skyri, biau pasprukusi, jei tik biau turjusi jg.
Oi, nepatiksi, kokia beprotika buvo
naktel, sako Kim. Ir ima dstyti. Apie
mamos isterikavim, apie tai, kaip ji
iskydo prieais mano giminaiius, o tie
buv labai malons. Apie gin prie

314/351

Roselendo teatro matant briui pank ir


hipsteri. Kaip Kim apauk verkiani
motin: Susiimk ir elkis kaip suaugusi,
tada nuingsniavo klub, apstulbusi poni ain palikusi ant aligatvio, o mons
kniedytais odiniais drabuiais ir fluorescentikais plaukais sveikino j ir plojo su ja
delnais. Pasakoja apie Adam, apie jo usispyrim tbt pas mane patekti, apie tai,
kaip, kai j ispyr i Intensyviosios terapijos skyriaus, jis pagalb pasitelk draugus
muzikantus ir tie buvo anaiptol ne pasikl
rokeriai, kaip kad ji man. Sako, dl mans
ligonin atjo tikra roko vaigd.
Beveik visk, k ikloja Kim, a inau,
bet ji to neino. Ir man patinka, kaip
smulkiai ji nupasakoja vis dien. Patinka,
kad Kim su manimi kalbasi prastai, kaip ir
moiut prie tai tiesiog plepjo, tauk
apie bei t, lyg sdtume ms terasoje,
gertume kav (arba, jai kalbsim apie Kim,

315/351

karamelin Frappuccino) ir dalytums


naujienomis.
Neinau, ar mirs prisimeni, kas nutiko
tau gyvam. Atrodyt logika, jog neprisimeni. Bti mirusiam tas pat, kas bti negimusiam, tai reikia begalin niek. Nors
mano laikas iki gimimo nra visikai tuias. Mama su tiu vis pasakodavo bei t,
pavyzdiui, apie tai, kaip ttis su seneliu
pagavo savo pirm lai, mama prisimindavo fantastik Dead Moon koncert,
kuriame buvo su tiu per j pirm
pasimatym, ir mane aplankydavo
nenugalimas dj vu. Ne tik spdis, kad t
istorij jau esu girdjusi, bet jausmas, jog
esu tai patyrusi. Galdavau sivaizduoti
save sdini ant ups kranto, o tt traukiant i vandens roin lai, nors tiui tuo
metu buvo dvylika. Arba girddavau publikos lsm, kai Dead Moon ugroja
D.O.A. kavinje X-Ray, nors nesu

316/351

girdjusi Dead Moon grojant gyvai, o XRay Caf udar dar prie man gimstant.
Bet kartais tie prisiminimai atrodydavo
tokie tikri, tokie artimi, jog painioju juos su
savais.
Niekam nesu pasakojusi apie tuos
prisiminimus. Mama veikiausiai bt pasakiusi, jog buvau tenai kiauinlis jos kiauidse. Ttis bt pajuokavs, kad jiedu
su mama taip mane nukamavo savo istorijomis, kad galiausiai jos sid man smegenis. Moiut pasakyt, kad gal tikrai ten
buvau kaip angelas, iki nusprsdama tapti
mamos ir tio vaiku.
Bet dabar man parpo inoti. Ir dabar a
viliuosi. Nes ijusi noriu prisiminti Kim. Ir
noriu j prisiminti toki: pasakojani
juoking istorij, besibarani su
nuprotjusia mama, palaikom pank, besisukani i padties, atrandani slapt

317/351

savo stiprybs atsarg, apie kurias n


nenuman.
Adamas kitas reikalas. Prisiminimai
apie Adam bt lyg vis naujai igyvenama
netektis, ir a neinau, ar itveriau tai
greta viso kito.
Kim prieina prie operacijos Atitrauk
dmes, kai Bruk Vega ir brys visokio
plauko pank sugriuvo ligonin. Pasakoja,
kad kol jie nusigavo iki Intensyviosios terapijos skyriaus, ji baisiai bijojusi
nemalonum, o kai siver palat, apm
euforija. Kai apsaugininkas j sugrieb, jai
buv visai nebaisu.
Vis msiau, kas blogiausia gali
nutikti? Patupdys cyp. Mam itiks isterijos priepuolis. Skirs met nam aret.
Ji valandl patyli. Bet po to, kas iandien nutiko, tai bt niekis. Net kaljimas
bt niekai, palyginti su tuo, kad galiu
tavs netekti.

318/351

inau, kad Kim tai sako, nes stengiasi


mane ilaikyti ia. Veikiausiai nesupranta,
kad jos odiai kakaip mane ilaisvina,
kaip ilaisvino senelio leidimas ieiti.
inau, kad kai mirsiu, Kim bus labai
negera, bet, antra vertus, galvoju apie tai,
k ji pasak, apie tai, kad jai buvo nebaisu,
kad kaljimas yra niekis, palyginti su
mans netektimi. Ir i ito suprantu, jog
Kim itvers. Netekti mans bus skaudu; i
pradi toks skausmas atrodo netikras, o
kai ateina suvokimas, tiesiog atima kvap.
Ir paskutinieji metai mokykloje veikiausiai
uknis ir dl visos tos leikios uuojautos
dl-geriausios-draugs-mirties, kuri ives
j i kantrybs, ir dl to, kad i tikrj
mokykloje esame viena kitai geriausios
draugs. Bet ji susidoros. Gyvens toliau.
Ivaiuos i Oregono. stos universitet.
Susiras nauj draug. simyls. Taps fotografe, tokia, kuriai nereikia skraidyti

319/351

sraigtasparniais. Ir esu tikra, kad dl to, ko


iandien neteko, ji taps stipresniu
mogumi. Man atrodo, kad jeigu igyveni
tok sukrtim, tampi atsparesnis.
inau, iek tiek veidmainiauju. Jeigu jau
taip, ar a neturiau pasilikti? Ar
neturiau kovoti? Jei biau turjusi bent
kokios patirties, jei gyvenime biau patyrusi daugiau neteki, gal biau geriau
pasirengusi judti pirmyn. Nesakau, kad
mano gyvenimas buvo tobulas. Buvo nusivylim, jauiausi vienia, sugniudyta,
pikta, taip kartais bna visiems. Bet
sielvartas mane aplenk. Neusigrdinau
tiek, kad galiau susidoroti su tuo, su kuo
man teks tvarkytis, jei pasiliksiu.
Dabar Kim pasakoja, kaip juos igelbjo
Vilou. Ji su didiausiu susiavjimu dsto,
kaip Vilou msi vadovauti visai ligoninei.
sivaizduoju, kaip Kim su Vilou
susidraugauja, nors tarp j dvideimties

320/351

met skirtumas. Man gera vaizduotis, kaip


jos geria arbat ar drauge eina kin, vis
dar siejamos nematomos jau nebeegzistuojanios eimos grandies.
Kim vardija, kas iuo metu yra ligoninje ir kas apsilank per dien, su kiekvienu lenkia pirtus:
Tavo seneliai ir tetos, dds, pusbroliai ir pussesers. Adamas, Bruk Vega ir
brys triukmautoj su jais. Adamo grups
mons Maikas ir Fidis, Liza ir jos panel Sara, kai buvo igrsti i Intensyviosios terapijos skyriaus, visi trynsi apaioje,
laukiamajame. Profesor Kristi; ji atvaiavo
ir prabuvo ia pus nakties, paskui
ivaiavo numigti por valand ir
isimaudyti prie kakok rytin susitikim.
Henris su mayle; jie dabar vaiuoja ionai,
nes ma pabudo penkt ryto, Henris
mums paskambino ir pasak nebegals
sdti namie. Ir mudvi su mama,

321/351

ubaigia Kim. Po velni. Nebeinau, kiek


i viso. Bet daug. Ir daug skambino, klaus,
ar galima atvaiuoti. Bet tavo teta Diana
pra palaukti. Sako, ms ia ir taip per
akis. Manau, jos ms reikia mane ir
Adam.
Kim nutyla ir ypteli. Paskui juokingai
kriukteli lyg kosteli, lyg atsikrenkia.
Esu t gars girdjusi; ji taip daro, kai
kaupia nars, kai ruoiasi uoliui nuo uol
gaivinani up.
tai k noriu pasakyti, prabyla vl.
Dabar laukiamajame koks dvideimt moni. Kai kas i j tavo giminaiiai. Kai kas
ne. Bet mes esame tavo eima.
Ji nutyla. Prisilenkia prie mans taip
arti, kad plauk sruogels ima kutenti man
veid. Pabuiuoja kakt.
Tu tebeturi eim, nibda ji.

322/351

Prajusio rudens pradioje staiga namie


nusprendme atvsti Darbo dien. Vasara
buvo uimta. Man stovykla. Dar vaiavome
vasaroti Masausets pas moiuts gimin. Su Adamu ir Kim per vasar kaip ir
nesimaiau. Tvai verkleno, kad seniai
mat Vilou, Henr ir mayl.
Henris sako, kad ji pradeda vaikioti,
prane t ryt ttis. Visi sdjome svetainje prieais ventiliatori ir stengms
neitirpti. Oregone laiksi rekordinis kartis. Tebuvo deimta ryto, o termometro
stulpelis jau perkops trisdeimt.
Mama umet ak kalendori.
Jai jau deimt mnesi. Greitai bga
laikas. Tada nuvelg Ted ir mane.
Kaip taip gali bti, kad turiu abiturient
dukter? Kaip ia, po velni, nutiko, kad
mano maiukas eis antr klas?
A ne maiukas, sieids atov
Tedis.

323/351

Nepyk, vaike, jei nebus kito, tu visados


bsi mano maiukas.
Kito? neva susirpino ttis.
Atsipalaiduok. Juokauju beveik,
pasak mama. irsim, kaip pasijusiu,
kai Mija ivaiuos universitet.
Gruod man bus atuoneri. Bsiu
vyras ir tu tursi mane vadinti Tedu,
prane Tedis.
Tikrai? Nusijuokiau ir pro nos
ipurkiau apelsin sultis.
Man taip sak Keisis Karsonas,
pareik Tedis ir rytingai suiaup lpas.
Mes visi suvaitojome. Keisis Karsonas
buvo Tedio geriausias draugas, jis mums
labai patiko ir jo tvai puiks mons, tik
mes niekaip nesupratome, kaip jie galjo
itaip pavadinti savo vaik.
Na, jei taip sako Keisis Karsonas,
itariau kikendama, netrukus jau juoksi ir
mama su tiu.

324/351

Kas ia juokinga? pasipiktino Tedis.


Nieko, vyruti, atsak ttis. Tiesiog
karta.
Galim iandien pastatyti purktuv?
papra Tedis.
Ttis buvo jam paadjs, kad gals
palakstyti per sroves, nors gubernatorius
vis pra i vasar taupyti vanden. Tt
tas reikalavimas erzino, nes, anot jo, mes,
oregonieiai, kasmet atuonis mnesius
mirkstame lietuje ir turtume bti atleisti
nuo rpesio taupyti vanden.
Nors ir dabar, pareik ttis.
Padaryk potvyn, jei tik nori.
Tedis nudiugo.
Jei mayl moka vaikioti, tai ji gali
eiti ir purkiant vandeniui. Gal ji galt
turktis su manim?
Mama pasiirjo tt.
Nebloga mintis, itar. Man regis,
Vilou iandien laisvadienis.

325/351

Galim pasikepti kepsni, pasil ttis. iandien Darbo diena, o stovti prie
kepsnins per toki kaitr tikrai sunkus
darbas.
Be to, aldiklis prigrstas msos dar
nuo tada, kai tiui ov galv usakyti
pus jauio, pridr mama. Kodl gi
ne?
Ar Adamas gali ateiti? paklausiau.
Aiku, atsak mama. Pastaruoju
metu retokai tavo jaunikait regime.
inau, atsakiau. Grup ima
sivaiuoti.
Tada tuo diaugiausi. Kuo nuoirdiausiai. Moiut tik visai neseniai buvo
pasjusi Duljardo skl mano galvon ir i
dar buvo nesudygusi. Dar nebuvau apsisprendusi, ar teiksiu praym. Bendrauti
su Adamu dar nebuvo keblu.

326/351

Jei tik roko vaigdei tiks kukli ikyla


su tokiais runkeliais kaip mes, pajuokavo
ttis.
Jei jam tinka toks runkelis kaip a, tiks
ir tokie runkeliai kaip js, juokais atsikirtau. Manau, pasikviesiu ir Kim.
Kuo daugiau, tuo smagiau, pritar
mama. Surengsim bali kaip senais
laikais.
Kai po em klaidiojo dinozaurai?
paklaus Tedis.
Tikrai taip, patvirtino ttis. Kai po
em klaidiojo dinozaurai, o mudu su
mama buvome jauni.
Susirinko gal dvideimt moni. Vilou,
Henris, j mayl, Adamas atsived Fid,
Kim pas j vieini pusseser i Naujojo
Dersio, ir pulkas tv draug, su kuriais
jie buvo nesimat vis aminyb. Ttis i
rsio ivilko ms sen kepsnin ir vis

327/351

popiet j gramd. Kepme kepsnius ir


juk Oregonas soj varks dereles bei
darovi suvotinius. Turjome arbz,
kur, kad bt altas, laikme kibirlyje su
ledu, ir salot, pagamint i ekologiniame
kyje uaugint darovi, jas pradjo veisti
vieni i mamos ir tio draug. Su Tediu
pririnkome gervuogi ir mudvi su mama
ikepme tris pyragus. I senovik buteli
grme pepsi, jos ttis rado kakokioje senoje kaimo parduotuvje, ir tikrai buvo
skaniau nei prastai. Gal kad buvo velnikai
karta, gal kad susibgimas rengtas ekspromtu, o gal kad lauke kepta viskas yra
skaniau, bet tokios vais nepasimirta.
Kai ttis Tediui su mayle jung
purktuv, lsti po purslais nusprend visi.
Vanduo tryko taip ilgai, jog ruda ol virto
slidia bala, ir a svarsiau, ar nepasirodys
pats gubernatorius ir nelieps ijungti
vandens. Adamas upuol mane, mes

328/351

juokms ir gainiojoms po pievel. Buvo


taip karta, kad net njau persirengti sausai, tik apsiliedavau, kai labai ikaisdavau.
vakar suknel suragjo. Tedis nusireng
markinlius ir isiterliojo purvu. Ttis pasak, kad jis panaus bernikt i Musi
valdovo.
Kai m temti, daugelis ivaiavo irti
fejerverk universitet arba grups
Oswald Five-0 koncert mieste. Brelis
moni, tarp j Adamas, Kim, Vilou ir
Henris, liko. Atvsus orui ttis ant pievels
udeg lau ir kepme zefyrus. Tada atsirado instrumentai. Ttis i namo atsine
bgnel su stygomis, Henris i automobilio
pasim gitar, Adamas i mano kambario
atsine savo atsargin gitar. Visi drauge
improvizavo, dainavo: tio dainas, Adamo
dainas, senas The Clash dainas, senas The
Wipers dainas. Tedis oko, jo viesios garbanos atspindjo auksines lauo liepsnas.

329/351

Prisimenu, irjau visa tai ir man suspurdjo irdis. Dingteljo: Taip atrodo
laim.
Paskui ttis ir Adamas liovsi groti ir
m apie kak nabdtis. Tada abu nujo
vidun, kaip jie sak, atneti alaus. Ir gro
neini mano violonele.
Na, ne, a nekoncertuosiu,
pareikiau.
Mes ir nenorim, kad koncertuotum,
pasak ttis. Norim, kad pagrotum su
mumis.
Na, jau ne, atoviau. Adamas vis
bandydavo mane kalbti paimprovizuoti
su juo, bet a kaskart atsisakydavau.
Pastaruoju metu jis m juokauti apie
mudviej oro gitaros ir oro violonels
duet ir to man visikai pakako.
Kodl ne, Mija? paklaus Kim.
Negi tu kokia klasikins muzikos snob?

330/351

Visai ne, pasakiau ir mane staiga


sum panika. Tiesiog itie du stiliai visikai nedera.
Kas taip sak? Mama kilsteljo
antak.
Aha, ir kas bt pamans, kad tu tokia
muzikos segregacijos alinink,
pajuokavo Henris.
Vilou dbteljo Henr ir atsigr
mane.
Bk gera, papra, glby migdydama
mayl. Neinau, kada vl igirsiu tave
grojant.
Nagi, Mi, paragino Henris. Juk ia
savi.
Tik savi, paantrino Kim.
Adamas pam mane u rankos ir pirtais m glostyti vidin rieo pus.
Dl mans. Labai noriu su tavimi
pagroti. Bent kart.

331/351

Jau ketinau papurtyti galv, dar kart


pareikti, kad mano violonelei ne vieta
tarp brzginam gitar, ne vieta pankroko
pasaulyje. Bet tada meiau ak mam, o ta
ypsojosi lyg silydama ik, tt, kuris
barbeno pypk, apsimesdamas, kad jam
tas pat ir jis mans n kiek nemyga, Ted,
okinjant auktyn emyn manau, dl to,
kad tikjosi gauti zefyr, o ne todl, kad
geid igirsti mane grojant, Kim, Vilou
su Henriu visi irjo mane, lyg tai i
ties bt buv svarbu. Adamas laiksi
pagarbiai ir ididiai, koks visada bdavo,
kai klausydavosi mans grojanios.
O man buvo baugu, kad susimausiu, kad
nedersiu, kad blogai skambs. Bet visi
mane irjo taip primygtinai, taip lauk,
kad prisidiau, jog suvokiau, kad prastas
skambesys ne pats baisiausias dalykas
pasaulyje.

332/351

Taigi miau grieti. Ir nepatiktum, bet


violonel su gitaromis skambjo visai neblogai. I tikrj skambjo puikiai.

07.16
Rytas. Ligoninje auta kitaip, kitaip nara
antklods, kitaip bunda mons. iaip jau
ligonin niekada nemiega. viesos negsta,
sesels negula, bet, nors lauke dar tamsu,
inai, kad viskas bunda. Vl ateina gydytojai, kilnoja man antakius, vieia akis,
skrebena mano lentel raukydamiesi, tarsi
biau juos nuvylusi.
Man nebesvarbu. Pavargau nuo viso ito
ir greitai viskas bus baigta. Socialin darbuotoja vl ia. Nakties miegas, regis, ne k
padjo. Jos akys vis tiek apsunkusios,
plaukai idrik. Ji skaito mano lentel,
klausosi, k slaugytojos pasakoja apie
mano nerami nakt, ir nuo to j, regis,
ugula dar didesnis nuovargis. Sesel iki

334/351

mlynumo juoda oda irgi vl ia. Sveikindamasi su manimi, pasidiaugia, kaip jai
gera mane ryt matyti, sako, kad nakt apie
mane galvojusi su viltimi, kad tebebsiu
ia. Pastebjusi kraujo dm ant antklods
cakteli lieuviu ir isiskubina atneti
varios.
Ijus Kim daugiau lankytoj nebuvo.
Gal Vilou nebeturi moni, galini mane
paveikti. Kain ar apie apsisprendim ino
visos sesels? Sesel Ramirez tikrai ino.
Manau, ir dabartin mano sesel ino,
sprendiant i to, kaip digauja, jog
itvriau nakt. Vilou, sprendiant pagal tai,
kaip visus ionai atved, regis, irgi ino.
Man itos sesels labai patinka. Tikiuosi,
jos dl mano sprendimo nesupyks.
A tokia pavargusi, jog sunku net
mirksti. Anksiau ar vliau tai vis tiek
nutiks, tik stebiuosi, kodl atidlioju, kas
neivengiama. Bet inau kodl. Laukiu

335/351

grtant Adamo. Nors atrodo, kad jo nra


jau vis aminyb, veikiausiai prajo tik
kokia valanda. Ir jis pra palaukti, taigi
lauksiu. Bent tiek galiu dl jo padaryti.
A usimerkusi, todl pirmiau j igirstu.
Girdiu vokiant skubr dsavim. Jis
pkia lyg po maratono. Uuodiu jo
prakait, var muskusin kvap, kur, jei
galiau, susipiliau buteliuk ir kvpiniausi. Atsimerkiu. Adamas usimerks. Bet
jo vokai patin, raudoni, ir a inau, k jis
veik. Ar todl jis ijo? Kad nematyiau,
kaip verkia?
Jis veikiau ne atsisda, o susmunka ant
kds, kaip kad drabuiai sukrinta ant
grind po ilgos dienos. Jis usidengia veid
ir giliai kvpuoja, stengdamasis apsiraminti. Netrukus nuleidia rankas ant
keli.

336/351

Tik paklausyk, sako lyg rapnelis


skambaniu balsu.
Dabar atsimerkiu plaiau. Kaip pajgdama atsisdu. Ir klausau.
Pasilik. Nuo to vienintelio odio
Adamo balsas ulta, bet jis susitvardo ir
kalba toliau: odiais nenusakysi, kas tau
nutiko. ia nra sidabrinio pakratlio. Bet
yra dl ko gyventi. Ir a kalbu ne apie save.
Tiesiog A neinau. Turbt nusigrybauju.
inau, kad man okas. inau, man
nepriilo, kas nutiko tavo tvams, Tediui
Tariant Tediui, balsas vl ulta ir
skruostais pasipila aaros. Ir a pagalvoju:
Myliu tave.
Girdiu, kaip jis ryja or, stengdamasis
susiimti. Ir vl prabyla:
Mano visos mintys sukasi apie tai,
kaip viskas bus suikta, jei tavo gyvenimas
baigsis ia, dabar. Taip, a inau, kad tavo
gyvenimas ir taip suiktas visiems laikams.

337/351

Ir nesu toks bukas, kad nesuprasiau, jog


negaliu to pakeisti, niekas negali. Bet man
netelpa galvoj, kad tu nepasensi, netursi
vaik, nevaiuosi Duljard, negriei violonele didiulje salje, pilnoje moni, ir
jiems nelakstys iurpuliukai, kaip laksto
man kiekvien kart, kai paimi stryk,
kiekvien kart, kai man nusiypsai.
Jei pasiliksi, padarysiu k tik nori.
Mesiu grup, vaiuosiu su tavimi Niujork. Bet jei norsi, kad pasitraukiau, pasitrauksiu. Kalbjausi su Liza ir ji sak, kad
galbt grti prie senojo gyvenimo tau bus
pernelyg skaudu, kad galbt tau bus
lengviau mudu itrinti. Bt siaubinga, bet
padaryiau tai. Sutinku tavs taip netekti,
jei tik neprarasiu tavs iandien. Paleisiu
tave. Jei pasiliksi.
Ir tada Adamas nebeilaiko. Jo rauda
kerta kaip kumiai veln kn.

338/351

Usimerkiu. Usidengiu ausis. Negaliu


irti. Negaliu klausyti.
Tada igirstu k kita. Tas garsas, ta tyli
dejon akimirksniu ikyla ir virsta mielu
prisiminimu. Violonel. Adamas ant mano
negyv aus udjo ausines ir deda man
ant krtins grotuv. Jis atsiprainja, sako
ins, kad ne itas mano mgstamiausias,
bet tiek jam tepavyk. Jis padidina gars ir
a girdiu ryto oru sklindani muzik. Jis
paima mane u rankos.
Tai Jo-Jo Ma. Andante con poco a moto.
Fortepijonas tyliai groja lyg spdamas.
Pasigirsta violonel lyg kraujuojanti
irdis. Ir kakas manyje sprogsta.
Sdiu prie pusryi stalo su eima,
geriu kart kav, juokiuosi i okoladini
Tedio s. Lauke nypdamas tirpsta
sniegas.
Einu kapines. Ant kalvos prie ups po
mediu trys kapai.

339/351

Ant smlto ups kranto guliu su Adamu, padjusi galv jam ant krtins.
Girdiu mones tariant od nalait ir
suprantu, kad jie kalba apie mane.
Su Kim ingsniuojame per Niujork,
dangoraiiai meta elius mums ant veid.
Laikau Ted ant keli, kutenu j ir jis taip
sikikena, jog apvirsta.
Sdiu su violonele, ta, kuri mama su
tiu padovanojo man po pirmojo reitalio.
Pirtais glostau med ir kuoliukus, glotnius
nuo laiko ir prisilietim. Strykas udtas
ant styg. iriu savo rank, laukiu, kada
reiks pradti.
iriu savo rank Adamo rankoje.
Jo-Jo Ma grieia, fortepijonas ir violonel srva man kn, kaip srva
laelin ir perpilamas kraujas. O mano
buvusio gyvenimo prisiminimai ir galimo
bsimo gyvenimo blyksniai mkioja
palusiu greiiu. Man atrodo, kad

340/351

nebespju su jais, bet jie vis ateina, kertasi


vieni su kitais, ir galiausiai nebepajgiu to
itverti. Galiausiai n akimirkos nebeitveriu tokio buvimo.
Akinamas blyksnis, deginani akimirk
kn perplia skausmas, mano suniokotas
knas klykia be garso. Pirm kart pajuntu,
kokia kania bt pasilikti.
O tada pajuntu Adamo rank. I tikrj
pajuntu. Jau nebesdiu susigusi krsle.
Guliu auktielninka ligonins lovoje, vl savo kne.
Adamas verkia ir giliai sieloje verkiu ir
a, nes pagaliau jauiu. Ne tik fizin skausm, bet ir visa, ko netekau. Tai absoliutu,
katastrofika ir paliks many krater, kurio
niekas niekada neupildys. Bet taip pat
jauiu visa, k turjau savo gyvenime ir
tai, ko netekau, ir puiki neinomyb,
kuri man galbt vis dlto gyvenimas
suteiks. Ir viso ito man per daug. Jausmai

341/351

kaupiasi, grasindami susprogdinti krtin.


Vienintelis bdas jiems atsispirti susitelkti Adamo rank, spaudiani
manj.
Staiga man tiesiog reikia laikyti jo
rank, kaip dar niekada nieko nereikjo. Ne
tik kad jis laikyt, bet kad ir a laikyiau.
Paskutines jg kruopelytes nukreipiu
dein rank. A silpna ir man labai sunku.
Sunku kaip niekada. Sutelkiu vis meil,
koki kada jauiau, sutelkiu vis tvirtyb,
kurios man dav moiut, senelis, Kim, sesels, Vilou. Sutelkiu vis gyvyb, kurios
man kvpt mama, ttis ir Tedis, jei tik
galt. Sutelkiu visas savo jgas, nukreipiu
jas lyg lazerio spindul deins rankos
pirtus ir deln. sivaizduoju, kaip mano
ranka glosto Tediui plaukus, gniauia vir
violonels ikelt stryk, susipina su
Adamo ranka.
Ir tada spusteliu.

342/351

Vl susmunku, isekusi, abejodama, ar


tikrai padariau tai, k padariau. Ir k tai reikia. Ar pastebta. Ar tai svarbu.
Bet tada pajuntu, kad Adamas tviriau
suspaudia mano rank, ir atrodo, laiko ne
vien j, bet vis kn. Tarsi galt pakelti
mane i lovos. Jis trksmingai kvepia, tada
pasigirsta jo balsas. Pirm kart iandien
girdiu j i tikrj.
Mija? klausia jis.

PADKA
Esu dkinga briui moni, dl kuri Jei
pasilikiau taip greitai ivydo dienos
vies. Vis pirma Gillianai Aldrich, kuri,
igirdusi apie mano sumanym, pravirko
(gerja prasme). Tai buvo puikus paskatinimas rayti.
Tamara Glenny, Eliza Griswold, Kim
Sevcik ir Sean Smith aukojo savo laik,
skait juodraius ir teik labai reikaling
padrsinim. Myliu juos ir dkoju u begalin kilnum ir draugyst. Kai kurie mons
padeda ilaikyti blaiv prot; man blaiv
prot ilaikyti padeda Marjorie Ingall,
myliu j u tai ir esu dkinga. Taip pat ai
Janai ir Moshe Banin.

344/351

Sarah Burnes yra mano agent paia


tikriausia io odio prasme, ji savo
netiktinai guviu protu, su valga, aistra ir
iluma sek odius, kuriuos raiau tiems,
kas turt juos perskaityti. Ji ir nuostabiosios Courtney Hammer bei Stephanie
Cabot su ita knyga padar stebukl.
Pirm kart susitikusi su Penguin komanda, pasijutau lyg sdiau su eima.
Mano nepaprasta redaktor Julie StraussGabel apgaub Mij ir jos eim (k jau kalbti apie mane) atida ir meile, kokios
tiktumeisi i artimo mogaus. Ji ypatingoji Julie. Stephanie Owens Lurie ir Don
Weisburg it knyg sudjo ir ird, ir jgas. U prekyb, rinkodar, vieinim atsakingi mons padar daugiau, negu
tiktumeis, todl tariu ai: Scottie
Bowditch, Mary-Margaret Callahan, Erinai
Dempsey, Jackie Engel, Feliciai Frazier,
Kristinai Gilson, Rhalee Hughes, Deborah

345/351

Kaplan, Eileen Kreit, Barbarai Marcus,


Emily Romero, Holly Ruck, Allanui Winebarger, Heatherai Wood.
ioje istorijoje daug muzikos, ir kvpimo smiausi i Jo-Jo Ma jo veikla
smarkiai paveikia Mijos gyvenim, ir i
Gleno Hansardo ir Marketos Irglovos, jos
dain Falling Slowly raydama knyg
perklausiau kokius du imtus kart.
Ai Oregono monms: Gregui ir Diane
Rios, ms kratieiams. Johnui ir Pegei
Christie, j palankumas, kilnumas ir dosnumas nepaliauja mans jaudinti. Jennifer
Larson, medicinos daktarei, senai draugei
ir, mano laimei, Greitosios pagalbos
skyriaus gydytojai, apvietusiai mane apie
Glazgo komos skal ir apie daug kit medicinos dalyk.
Mano tvai, Lee ir Ruth Formanai, brolis
Gregas Formanas ir sesuo Tamara Schamhart yra mano palaikymo komanda ir

346/351

nepalauiami gerbjai, nekreipiantys


dmesio mano neskmes (profesines) ir
veniantys mano skm kaip savo (o taip
ir yra). Ai Karen Forman ir Robertui
Schamhartui.
Ne i karto suvokiau, kiek daug ioje
knygoje kalbu apie tai, kaip tvai pakeiia
savo gyvenim vaik vardan. Willa Tucker
moko mane ito kasdien ir kartais atleidia,
kai kuriu scenarijus savo galvoje, uuot
aidusi su ja.
Be mano vyro Nicko Tuckerio apskritai
nieko nebt buv. Esu jam dkinga u
visk.
Pagaliau reikiu nuoirdiausi padk
R. D. T. J., visokeriopai mane kvepianiam
ir kiekvien miel dien parodaniam, jog
nemirtingumas egzistuoja.

DVI ISTORIJOS
Kart, seniai seniai, gyveno eima: mama,
ttis, toks kaip Tedis berniukas ir dar vienas maylis, visai dar kdikis. Ir kart, seniai
seniai, m vien dien ir pasnigo. Ir jie
vaiavo maina. Ir vyko mslinga automobilio avarija. iurpi tragedija.
Kart, seniai seniai, vienas i eimos
igyveno ilgliau, nors kai naujienos per
vis al pasiek mane Niujorke, viskas jau
buvo baigta. Bet to berniuko tvirtyb, o
vliau pasidavimas, vis nedav man ramybs. Ar tas vaikas inojo, kas nutiko jo
eimai? Ar jis nusprend pasitraukti drauge
su jais?

348/351

Kart, seniai seniai, gyveno auni keturi asmen eima. Ir jos nebeliko. Vien
irdgla. Mano ir daugybs kit.
O dar liko is tas, ko nebiau suvokusi
be sielvarto. Kai draugai i visos alies nesitar susirinko gedti Oregon uvusij,
kai laims aizdas ir staia galva puolme
netekties pragar, atradau aikum, kelrod, moralin kompas. Kaip tragedija mus
pakeis? Kaip mes patys pasikeisime? Kaip
reaguosime tai, kas nutiko, ne tik
draug mirt, bet ir savo gyvenim? Kai
lidesys prasismelk iki kaul smegen, kai
patyriau iki tol neigyvent skausm, atradau kak dievika. Gal mus stebjo k
tik anapus ikeliav draugai ? O gal Dievas?
Suprantama, toks transcendentinis
skausmas netrunka aminai. Apima nirumas, danai persmelkia netekties siaubas.
Bet gyvenimas nesustoja. Ir gal gale tavo
gla aprimsta. Ji sipina kasdienyb ir po

349/351

koki trej ar penkeri met susivoki, kad


gyveni. Kitoks, bet vis dar gebi girdti
draug balsus, pasakoji apie juos visokias
istorijas, kasdien apie juos galvoji. Ir tau vis
kyla vairi klausim, tarkim, ar vienas i
j nusprend mirti, nes inojo, kad vis
kit nebra?
I to ramybs neduodanio klausimo
k, prajus beveik septyneriems metams
nuo ano vykio, mano smon sibrov
nepastamoji. Ji buvo vardu Mija. Jai buvo
septyniolika. Grie violonele (staigmena
man; nieko neimaniau apie violonel ir
ne itin daug apie klasikin muzik). Ir ji
niekaip nebuvo susijusi su tais monmis,
kuriuos painojau. Bet, vos tik j sutikusi,
supratau, jog leisiuosi su ja kelion, kad
atsakyiau t daugyb met mane kankinant klausim: K darytum, jei tau tekt
rinktis? Pradjusi knyg nenumaniau, koks
bus Mijos atsakymas. Tik inojau, kad tai

350/351

bus paios merginos sprendimas, nulemtas


jos pramanyto gyvenimo, j krme abi
drauge.
mons klausia, ar knyga jaudino, ar
buvo sunku rayti. Taip, jaudino. Iliejau
daug aar. Bet rayti buvo nesunku. Gro
toji po tragedijos patirta transcendentin
malon. Gal dl to, kad veikjus kriau
panaius draugus, kuriuos myljau, ir taip
vl panirau j gyvenim. Tarsi jie, kol
raiau, bt sdj su manimi viename
kambaryje.
Tam tikru atvilgiu taip ir buvo. Jie
niekad mans nepaliko. Juk taip ir yra, ar
ne? Taip stengiame igyventi netekt.
Meil, kol jos laikaisi, nemirta, nedingsta,
neiblsta.
Meil mus daro nemirtingus.

@Created by PDF to ePub