Está en la página 1de 3

HHiimmnnoo ddee llaass CCoorrtteess ddee NNaavvaarrrraa

S.

A

T

T.II

Bar.

B

# #c & ÏJ#ÏjÏJÏjJÏÏJJÏÏJ 1 · Ï. ÏjÏ Ï Ï. ÏjÏJÏjÏjÏj 2 S # #c
# #c
&
ÏJ#ÏjÏJÏjJÏÏJJÏÏJ
1
·
Ï.
ÏjÏ Ï
Ï. ÏjÏJÏjÏjÏj
2
S
# #c
&
·
Ï.
Por
ÏjÏ Ï
Na
va
rra
Ï
tie
rra bra
Ï Ïj ÏjÏjÏjÏ. ÏjÏjÏjÏjÏj
va y no
ble siempre
fiel
que tie
ne
por bl
1
2
A.
# #c
Por
·
Na
tie
Î ÏJÏJÏ Ï
ÏJÏJÏJJÏÏ ÏJJÏ
va
rra
rra
no
ble siempre
fiel
que tie
ne
por bl
&
î
1
¥
T.
# #c î
·
Î ÏJÏJJÏÏJJÏÏJ
ÏJÏJÏJJÏÏ ÏJJÏ
Por Na va
rra
tie
rra bra
va y no
ble qu
&
1
¥
2
T.II
?
# #c
î Ï.
ÏJ
Ï
Ï
Ï
Ï ÏJÏJJÏÏJ
Ï. ÏJÏJÏJÏJJÏ
Por Na
va
rra siempre
tie
rra bra
va y no
ble qu
1
Bar.
# #c
Ï.
Por
ÏJ
Na
Ï
va
Ï
rra
Ï
tie
Ï
rra
no
ble siempre
fiel
que tie
ne
por bl
?
1
î 2
Ï
Ï
ÏJÏJÏJJÏÏJJÏ ÏjÏj
Bax
Por
Na
va
rra
tie
rra
no
ble y
fiel que tie
ne
por bla
són la
& # # Ï. ÏjÏjÏj Ïj ÏjÏÏ ú
ÏJ#ÏjJÏÏjÏJÏJÏJÏJ
5
Ï. ÏjÏÏ
& # # Ï. ÏjÏjÏj Ïj ÏjÏÏ ú
són
la
vie
ja
ley tra
di
cio
nal
Ï. ÏjÏÏ
Por
na
va
rra
Ï
Pue
blo de alma
Ï ÏjÏj#ÏjÏj
li
brepro
cla
5
# # ÏJJÏÏJÏj Ï Ï
# # ÏJJÏÏJÏj ÏJ Ïj ÏJÏJ
són
la
vie
ja
ley tra
ÏÏJJÏÏJÏJÏ
di
cio
nal
Por
Na
va
rra
Pue
blo
li
brepro
&
·
Î ÏJÏJÏJ ÏJÏJÏJ
cla
5
¥
tie
ne por bla
són
la
ÏÏJJÏÏÏÏ
ley
tra
di
cio
nal
rra pro
&
·
Î ÏJÏJÏJ ÏJÏJÏJ
Por Na
va
cla
5
¥
# #
Ï
Ï ÏJ JÏÏJÏJ
Ï. ÏJú
tie
ne por bla
són la
ley tra
di
cio
nal
Ï. ÏJÏÏ
Ï ú
#ÏJÏJ
Por Na
va
rra pro
cla
?
5
# #
Ï
són
Ï
la
Ï.
vie
ja
ley tra
ÏJ
Ï
di
cio
nal
Ï. ÏJÏÏ
Por
Na
va
rra
Ï
li
ú
bre
#ÏJÏJ
pro
cla
?
5
Ï
ú
vie
ja
ley
tra
di
cio
nal
Por
Na
va
rra
li
bre
pro
cla

S.

A

T

T.II

Bar.

B

S.

A

T

T.II

Bar.

B

HimnoHimno dede NavarraNavarra 22 dede 33

& # # 9 ÏjJÏJÏ ÏJ Ïj.ÏkÏj. ÏkÏÏ Ï Î Ï.ÏjÏÏ ú î & #
& # #
9
ÏjJÏJÏ ÏJ Ïj.ÏkÏj. ÏkÏÏ Ï Î
Ï.ÏjÏÏ
ú
î
& # # ÏjÏjÏjÏjÏj.ÏkÏj. ÏkÏÏ Ï Î
me
mos jun
tos nues
tro a fan
u
ni
ver
sal
Ï.ÏjÏÏ
En
cor
dial
u
ú
nión
î
9
# # ÏJÏJJÏÏJ JÏ.ÏKÏJ.ÏK
ÏÏ ÏÎ
Ï.ÏJÏÏ
ú
me
mos jun
tos
nues
tro a fán
u
ni
ver
sal
En
cor
dial
u
nión
&
î
9
¥
# # ÏJÏJJÏÏJ JÏ.ÏKÏJ. ÏkÏÏ Ï Î
me
mos jun
tos
nues
tro a
fan
u
ni
ver
sal
Ï.ÏJÏÏ
En
cor
dial
u
ú
nión
&
î
9
¥
ÏJÏJ ÏjÏj Ï Ï
me
mos jun
tos
nues
tro a
fan
u
ÏÏ ÏÎ
ni
ver
sal
En
cor
·
dial
u
nión
? # #
ÎJÏ.KÏÏÏ
9
me
mos nues
tro a
fan
u
Ï Ï ÏÎ
ni
ver
sal
·
ÎÏJ.KÏÏÏ
En
cor
dial
u
? # # ÏJÏJ ÏjÏjÏ Ï
9
me
mos nues
tro a
fan
u
ni
ver
sal
En
cor
dial
u
& # # Ï.ÏjÏÏÏ ú î 13 Ï. ÏjÏ Ï Ïj ÏjÏjÏjÏjÏjÏjÏj & # #
& # # Ï.ÏjÏÏÏ ú î
13
Ï. ÏjÏ
Ï
Ïj ÏjÏjÏjÏjÏjÏjÏj
& # # Ï.ÏjÏÏÏ ú î
con le
al
te
són
Ï. ÏjÏ
Tra
ba
je
Ï
mos
Ïj ÏjÏjÏjÏjÏjÏjÏj
y her
ma
na
dos
to
dos
lo
gra
13
# # Ï.ÏJÏÏ
ú
Î ÏJÏJÏ Ï
Ï
Ï
con le
al
te
són
î
Tra
ba
je
mos
Ï
y her
ma
Ï
na
dos
to
dos
lo
gra
&
13
¥
# # Ï.ÏJÏÏ
con le
al
te
ú
són
î
ÎÏJÏJ Ï Ï
Tra ba
je
mos
Ï
y her
Ï ÏJÏJJÏÏJ
ma
na
dos
&
13
¥
úî
con le
al
te
ÏJ.KÏÏJ ÏJ Ï Î
Ï
Ï
Ï
són
Ï. ÏJJÏÏJÏJÏjÏ
Tra ba
je
mos
y her
ma
na
dos
lo
gra
? # #
13
ú
Ï
nión
î
ÏJ.KÏÏJ ÏJ Ï Î
conle
al te
són
Ï. ÏJJÏÏJÏJÏjÏ
Tra
ba
je
mos y her
ma
na
dos
Ï
lo
Ï
gra
? # #
13
nión
conle
al te
són
Tra
ba
je
mos y her
ma
na
dos
lo
gra

AgrupaciónAgrupación CoralCoral SanSan MartínMartín

MarzoMarzo 20122012

S.

A

T

T.II

Bar.

B

S.

A

T

T.II

Bar.

B

HimnoHimno dede NavarraNavarra 33 dede 33

& # # Ï ÏJ. ÏkÏ Ï 2. ä.ÏKÏJ. ÏKú 17 1. ä. ÏkÏj. Ïkú
& # # Ï
ÏJ. ÏkÏ Ï
2. ä.ÏKÏJ. ÏKú
17
1. ä. ÏkÏj. Ïkú Ïj ä î.
& # # Ï
re
Ïj. ÏkÏ Ï
ä.KÏÏJ. KÏú
mos
hon
ra
a
mor
y
paz
a
mor
y
paz
17
1. ä. ÏkÏj. Ïkú Ïj ä î. 2.
# # ÏJ.ÏKJÏ.ÏKÏ Ï
re
mos
hon
ra
1. ä.ÏKÏJ.ÏKú ÏJä î. 2. ä.ÏKÏJ. KÏú
a
mor
y
paz
a
mor
y
paz
&
17
¥
# #
Ï
lo
gra
Ïj.ÏkÏ Ï
re
mos
hon
ra
1. ä. ÏkÏj.Ïkú Ïj ä î. 2.
a
mor
y
paz
ä.KÏÏJ. KÏú
a
mor
y
paz
&
17
¥
Ï
Ï
1. ä. ÏKÏJ.ÏKú ÏJ äî.
2. ä. ÏKÏJ. ÏKú
# #
Ï
re
mos
hon
ra
a
mor
y
paz
a
mor
y
paz
?
17
Ï
Ï
1.
2. ä. ÏKÏJ. ÏKú
# #
Ï
re
Ï
mos
hon
ra
a
mor
y
paz
a
mor
y
paz
?
17
Ï
ä. ÏkÏj.Ïk ú ÏJä î.
#
#
ÏJ ä
re
î.
mos
hon
ra
a
mor
y
paz
a
mor
y
paz
&
& # #
21 21
# # ÏJä î.
& # #
&
21 21
#
# # # ÏJä î.
&
&
21
21
¥ ¥
# # # ÏJä î.
#
&
&
21
21
¥ ¥
ÏJ ä
?
? # #
# #
î.
21
21
ÏJ
#
?
? # #
#
21
21

AgrupaciónAgrupación CoralCoral SanSan MartínMartín

MarzoMarzo 20122012