Está en la página 1de 1

1 NAM DARBO UDUOTIS:

1. MS Access programa sukurti duomen baz (DB) laisvai pasirinkta tema. DB turi tenkinti
emiau nurodytus reikalavimus.
2. Paruoti nam darbo (sukurtos DB) apra.
Reikalavimai duomen bazei:
1. Lentels (Tables):
1.1. Ne maiau kaip 4 lentels (Tables), susietos ryiais 1 - .
1.2. Lentels normalizuotos iki 3-ios normalins formos.
1.3. vairs duomen tipai (Data Type): tekstiniai (Text), skaitiniai (Number), Autonumber,
datos/laiko (Date/Time) ir kt.
1.4. Tinkamai parinkti lauk ilgiai (Field size) ir duomen formatai (Format).
1.5. Gali bti duomen vedimo kontrols slygos (Validation Rule, Validation Text), duomen
vedimo ablonai (Input Mask).
2. Formos (Forms).
2.1. Bent vienoje formoje turi bti panaudoti laukai i keli lenteli.
2.2. Bent vienoje formoje turi bti sukurti objektai rankiniu bdu Design reime, pvz.,
pasirinkimo sraai (List Box, Combo Box, mygtukai (Command Button) ir kt.
3. Ne maiau kaip 4 skirting tip uklausos (Queries):
3.1. 2 atrankos uklausos (Select Query).
3.2. Krymin uklausa (Crosstab Query).
3.3. Duomen tvarkymo uklausa: naikinimo (Delete Query), pakeitim (Update Query),
papildymo (Append Query) arba lentels krimo (Make Table Query) uklausa.
4. Atrankos uklausose turi bti:
4.1. Laukai i keli lenteli ar uklaus.
4.2. Skaiiuojamieji laukai (formules rayti patogu Expression Builder lange, kur galima
ikviesti mygtuku Build).
4.3. Funkcijos, pvz., datos, laiko, slygos ir kt. populiariausios funkcijos (funkcij sra galima
rasti Expression Builder lange, kuris ikvieiamas mygtuku Build).
4.4. Duomen grupavimas ir skaiiavimai grupse (Totals).
4.5. Filtravimo slygos (Criteria).
5. Ataskaitos (Reports). Ataskaitose turi bti:
5.1. Laukai i keli lenteli ar uklaus.
5.2. Rankiniu bdu Design reime sukurti skaiiuojamieji laukai, vairiose ataskaitos vietose
terpti objektai, pvz. Label, Text Box, Line ir kt.
5.3. Duomen grupavimas ir skaiiavimai grupse.
5.4. Ataskaitos turi bti graios ir tvarkingos ivaizdos.
Reikalavimai duomen bazs apraui:
1. Nam darbo apraas turi bti tvarkingas, paruotas ant A4 popieriaus lap. 1-as lapas
titulinis.
2. Puslapiai turi bti sunumeruoti ir susegti.