Está en la página 1de 2

IDENTIDADES TRIGONOMTRICAS

1.

SIMPLIFICAR:

10. SIMPLIFIQUE:

cos sen sec csc


W
tag cot

K cotx.sen 2 x tan x.cos 2 x


a) senx

b) 0

c) senx.cos x

REDUCIR:

K tanx cot x .cos 2 x

a) tan x

b) cot x

d ) cos x

e) sec x

3.

c)1

SIMPLIFICAR:

2
sec x cos x 1 sen x
K

2
csc x senx 1 cos x
a)1
b) tan x c) cot x

d ) senx
4.

e) cos x

REDUCIR:

a) 2senx

b) 2 cos x

d)2

e)1

c) 2senx.cos x

sec2 x tan 2 x
tan x
sec x tan x
a) cos x b) senx c) sec x
K

6.

1
2
1
d)
3
a)

7.

e) sec x tan x

SI: tan x 2senx; x IC

Calcular:

K senx.tan x
b)1
e)

c)

2
3

3
2

5
b)
2
1
e)
2

2
d)
5
8.

1
c)
5

SI:

tan x cot x 2sec; x IC

Calcular x
a)30
b) 75

c) 60

d ) 45

e)15

9. SIENDO:
Calcular:

tan x cot x 2

C tan x cot x
2

a) 2

b) 4

d )3

e) 6,5

c) 6

a)1

b) 2

c)3

d) 4

e)5

18. HALLAR EL VALOR DE A SI:

sec4 x sec2 x tan 4 x A


a) tan x

b) cot x

d ) tan 2 x

e)1

c) cot 2 x

b)1 sen 2 x.cos 2 x


c)1 sen 2 x.cos 2 x

a)

a ) sen x.cos x

5
4
4
d)
5

d )1 3sen 2 x.cos 2 x
e) sen 6 x cos 6 x

2
3
2 5
e) ;
3 4
b)

a ) sec 2 .csc 2

a) 0

b)1

13. REDUCIR:

E tan 1 cot 2 cot 1 tan 2

a) senx

b) cos x

c) tan x

d ) sen30

e) sen180

E senx.cos x
a
b
Si:

senx cos x
14. CALCULE:

b a
ab
a2
e)
ab

b)

c)

ab
a 2 b2

d ) csc x

e)1

b)

d)2

c)sec

16. SI: sen x sen y


2

1
8

cos x
1
W

1 sen x cot x

1
sen x
.

1 cos x tan x

c) sen 2 x csc 2 x

23. SI: csc x cot x 3


Hallar: tg x

3
4

b)
4
3

e)

1
8
9
d)
8

a ) x 2 x 2

c)

7
8

1
3

3
4

c)

2 sen cos x
Hallar: 2 sen .cos
24. SI:

5
8
11
e)
8

b) sen 2 x.cos 2 x

A cos2 x.cos2 y sen2 x.sen2 y


b)

2
3

a ) sec 2 x cos 2 x

d)

HALLAR:

a)

c)

22. INDIQUE EL EQUIVALENTE DE:

a)

x.csc2 y

e)1

E sen cos tan cot csc

b) cos

d ) sec 2 x csc 2 x

15. REDUCE:

a) sen

1
3
1
e)
9

a)1

a b
ab
ab
d) 2
a b2

2cot x 3cot 2 y 1

Hallar: sen

e)1

c) 2

e) 4

21. SI:

d ) tan cot

1
3

V sec6 x tan 6 x 3tan 4 x 3tan 2 x


d )3

b) sec csc

c)

20. SIMPLIFIQUE:

12. SIMPLIFIQUE:

a)

tan x cot x 5
Calcular: K senx.cos x

E 4 sen6 x cos6 x 3 cos2 x sen2 x

19. SI: 12cos x 23 senx 22


Entonces sen x es:

SABIENDO QUE:

a)1

2
4
4
2
2
P sen x cos x 2sen x.cos x senx.csc x

c) tan cot

REDUCIR:

d ) tan x

1
2

P sen2 .tg cos2 .cot 2sen .cos

K senx cos x 1 senx cos x 1

5.

c)

d )1
e) 1
11. SIMPLIFIQUE:

d )1 e) cos 2 x
2.

b) 2

a) 2

17. REDUCE:

b) x 3 x 1
c) x 3 x 1
d ) x 3 x 1
e) x 3 x 1

4
3

9. Simplificar:
Si: sen x cos x n 1
Calcular: E sen x.cos x
A) n
B) 2n C) n/2

1. Si: Tgx C tg x 3 2

Secx Cscx
Calcule: E

Cosx Senx
A) 6

B) 9

C) 12

D) 18

Simplifquese: S

E) 36

A) 1

A) 2/3

C) 1/2

D) 2

E) 2

Hallar: R sec6 csc6

A) 4k
D) k 6

B) k 6 3k 4
E) 2

cos4 sen4 M cos2 1


identidad. Hallar M

E) 1

A) 3

B) 1/2

16. Determinar

C) 1

D) 2

E)

c) sen 2 csc 2

R (2Sen2 x 1)2 4Sen2 xCos 2 x


8. Si: cos2 x cos x 1 0
Hallar: sec2 x cot 2 x
A) 0
B) 1
C) 2

D) 1

E) 2

d ) sec 2 csc 2
e) csc 2

D) 1

E) 2

es

C) 1

D) 2

E) 2

que

la

para

una

igualdad:

1
1
1
1
sea una identidad

2
2
cos tan M cot 2
a ) sec 2

b) sen 2

7. Simplificar:
C) 0

C) 3k 4

15. Si:

D) 2

C) 1

Cos x
1 Senx
B) 1/ 2

B) 2

1 sen4 cos 4
2 sen6 cos6

14. Si: k tan cot

6. Si: Senx + Secx=1

A) 1

E) 2

13. Si : sen3 x csc3 x 7


Calcular: sen3 x csc3 x
53
A) 4
B)
C) 51
2
D) 2
E) 2

Senx
1 Cosx
2

1 Cosx
Senx
Senx

A) 1/2

B) 1/3

D) 2

Hallar: R sec2 x(1 cos2 x) csc2 x.cos2 x


A) t/3
B) 1/t
C) 1/t2
D) 2 E) 2t

5. Determinar el valor de:

Hallar: E

C) 1/2

B) 1

12. Si: sen x.cos x t

4. Simplificar la expresin:
A) Tg
B) Sec
C) C tg
D) Tg
E) C tg

B) 2

SenxTgx CosxC tg x
Senx Cosx

11. Simplificar: R

3. Reducir:
A) 1 Sen
B) 2 Sen
C) 3 Sen
D) 4 Sen
E) 5 Sen

A) 0

E) 0

10. Si: csc x.sec x 2

2. Simplificar:
A) Senx
B) Cosx
C) Tgx
D) Ctgx
E) Secx

D) 1

Intereses relacionados