CURS 2015-2016

Dilluns 21 de setembre de 2015

O Núria Guitart: Tutora de 6è
O Sussi Palomeras:Tutor de 5è A
O Puri Pérez: Tutora de 5è B
O Mestre d’Educació Física: Dani Negre
O Mestre d’Anglès: David Tordera
O Mestra de Música: Eva Codinach.
O Mestra d’Educació Especial: Anna Gómez
O Mestra de SEP: Pilar Serrano
O Mestre de Religió/Valors: Gerard Mestre

MILLORAR L’AUTONOMIA
ACONSEGUIR UN BON
NIVELL COMPETENCIAL

COM?
CONSOLIDACIÓ DE LES
ÀREES INSTRUMENTALS I
L’ANGLÈS
MILLORAR L’ATENCIÓ
INDIVIDUAL:

SEP

Els nostres fills han d’aprendre a
l’escola el mateix que nosaltres?
Què ha canviat?
 Volem viure en una societat democràtica i cal
que les persones sapiguem analitzar críticament
la informació i prendre decisions.
 L’economia té noves necessitats i cal estar
preparats per canviar de feina.
 L’accés a la informació és universal (Internet)
però cal saber què buscar, comprendre-la i
analitzar-la críticament

L’aprenentatge de
competències demana a les
famílies, al professorat i a la
societat en general, canvis
importants en la manera
d’ajudar els nostres fills i
alumnes a aprendre

Què hem de canviar?

Hem de...
estimular que els nostres fills i filles es facin
preguntes, explorin, raonin…(i no donar
respostes perquè les repeteixin)
animar-los a anticipar com fer alguna cosa i
possibles conseqüències (i no dir-los com ho
han de fer)
animar-los a autoavaluar els resultats d’una
acció (i no dir si la tasca està ben feta o no)

acompanyar-los quan es desanimen, no
saben com sortir-se’n o bé es bloquegen……
(i no retreure en aquests moments què
haurien d’haver fet)
llegir, comentar lectures o programes de TV
buscar conjuntament informacions (no
només les relacionades amb l’escola)
facilitar el treball amb els amics, l’intercanvi,
la cooperació (i no l’individualisme i la
competitivitat)

i, molt especialment…
treballar d’acord amb els mestres,
reforçant el seu paper i la seva
feina
promoure la cohesió social amb la
interacció entre els nostres fills i
entre d’altres que són diferents

DEURES?
O Acabar tasques de l’aula
O Comprensions lectores (cap de setmana)
O Deures voluntaris: al llarg de cada tema

suggerim tasques o petites investigacions
voluntàries que puntuem a l’apartat d’”actitud”
O Repassar el que s’ha fet a l’aula
O Llegir diàriament, practicar cronos, web ed.
Cruïlla, jclics,...

LLENGUA

PLA LECTOR
Lectura diària individual 15-20 minuts
Lectura setmanal en veu alta per part de la mestra
Lectura mensual d’un llibre a casa
Lectura setmanal col·lectiva: català, castellà I anglès
ORTOGRAFIA
SETMANALMENT FEM:
Dictats
Comprensió lectora
Expressió escrita amb reforç a l’aula
Expessió oral
PROVES AL LLARG DEL CURS
ACL (comprensió lectora) / Velocitat lectora

A MÉS A MÉS...
•Visites trimestrals
a la biblioteca del
poble
•Apadrinament
lector el tercer
trimestre

MATEMÀTIQUES

Activitats manipulatives i llibre:
Numeració i càlcul
Espai i forma (geometria)
Estadística i atzar (gràfics)
Mesura (longitud, pes, capacitat, temps i diners)
Treballem algunes activitats manipulatives des de l’àrea
de plàstica

Activitats sistemàtiques setmanals:
Resolució de problemes
Càlcul global : Problemes del Quinzet
Càlcul crono: (pràctiques a casa i prova mensual)
Càlcul ràpid "Quinze són quinze“
Àlgebra
Completar sèries
Argumentar
Càlcul escrit algorismes (a casa I prova mensual)

AVALUEM…

O Estada al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt

Empordà
O Sortida a peu a Sant Miquel de les Formigues
O (6è) Estada esportiva a Banyoles

Hi havia una vegada…
Una mare i un pare que volien el millor per
la seva família.
Buscaven:
La millor casa on viure, descansar i gaudir.
La millor escola per educar els seus fills.
Els millors menjars per a créixer en salut
El millor…de tot.

O Els agradava molt anar d’excursió,

anar a buscar bolets, banyar-se al
mar, beure aigua de la font,
passejar pel bosc…
O Vetllaven per la coherència entre tot
el que influïa en els seus fillets.

Volien el millor de tot
La família es feia la pregunta:
O La millor casa, qui la fa?
O La millor escola qui la gestiona?
O Els millors menjars com s’obtenen?
O El millor... de tot. Qui ho prepara?
O Tindran el millor de tot els nostres fills
quan seran grans com nosaltres?

•El futur del país depèn del
present dels ciutadans que ara es
formen.
•El futur del país depèn de quin
país els deixem.
•El futur dels ciutadans depèn de
la seva capacitat d’acció.

a l’escola...
seguim treballant en el
projecte d’escoles
verdes
O
O

O

Hem definit un Programa d’Acció per
al curs
anar a peu, recollir separadament les
deixalles: oli, orgànic, paper, plàstics,
piles, vidre...
Aquest curs treballem l’àmbit energia.
Projecte 50x50

Aquesta és la nostra
escola.
Volem millorar la
coherència entre casa i
escola.
Fem-ho?

La pàgina WEB de l ‘escola. Els blogs
http://xtec.cat/escolaguilleries