Está en la página 1de 1

Els sotasignats recolzen la sollicitud a lAssociaci dAmics del Museu Martim de Mallorca

de ls i gesti del llat ALZINA per tal de mantenir lembarcaci operativa en consonncia
amb les exigncies que deriven de la seva categoria patrimonal.
En el cas de contestar aquesta petici afirmativament, els sotasignants recolzen la
constituci duna associaci sense nim de lucre per tal de poder complir les exigncies
administratives, socials i culturals que es requereixin, aix com a collaborar amb
lA.A.M.M.M. en les activitats relacionades amb lALZINA que es considerin adequades.

NOM I LLINATGES

D.N.I.

SIGNATURA