Está en la página 1de 1

AMFOLITI

1. Izraunati koncentraciju H3O+ jona u rastvoru K2HPO4 koncentracije 110-4


mol/dm3?
Kk1=7,610-3; Kk2 = 6,210-8; Kk3 = 4,410-13
([H3O+] = 1,6510-10 mol/dm3)
2. Koliko iznosi pH rastvora NaHCO3 koncentracije 4,3 mmol/dm3?
Kk1 = 4,610-7; Kk2 = 4,410-11
(pH = 8,35)
3. Koliko iznosi pH u rastvoru koji se priprema meanjem jednakih zapremina
rastvora fosforne kiseline koncentracije 110 -3 mol/dm3 i rastvora kalijumhidroksida iste koncentracije?
Kk1=7,610-3; Kk2 = 6,210-8; Kk3 = 4,410-13
(pH = 5,27)
4. Kolika je koncentracija NaH2AsO4 u rastvoru gde je pH=5,65?
Kk1=5,6 10-3; Kk2 = 1,210-7;Kk3 = 1,210-12
(c = 4,2110-5 mol/dm3)
5. Koliko iznosi pH rastvora NaH2AsO4 koncentracije 410-3 mol/dm3?
Kk1=5,610-3; Kk2 = 1,210-7; Kk3= 1,210-12
(pH = 4,78)
6. Kolika je koncentracija H 3O+ jona u rastvoru koji se priprema meanjem jednakih
zapremina rastvora fosforne kiseline koncentracije 110 -4 mol/dm3 i rastvora
kalijum-hidroksida koncentracije 210-4 mol/dm3? Kk1=7,610-3; Kk2 = 6,210-8; Kk3 =
4,410-13
([H3O+] = 3,5210-9 mol/dm3)
7. Izraunati pH i koncentraciju SO 32- jona u rastvoru KHSO3 koncentracije 410-3
mol/dm3?
Kk1=2,010-2; Kk2 = 8,310-8
(pH = 4,75, c(SO32-) = 1,9310-5 mol/dm3)
8. Koliko iznosi pH rastvora koji se priprema meanjem jednakih zapremina
rastvora fosforne kiseline koncentracije 310-3 mol/dm3 i rastvora natrijumhidroksida koncentracije 610-3 mol/dm3?
Kk1=10-2,12; Kk2 = 10-7,21; Kk3 = 10-12,36
(pH = 9,18)