Está en la página 1de 9

PROBLEMA DE N ESTRELLAS

1)
C
R4
ROC
QT

ROA
O

R2
ROB

R1
B

PROCESAMIENTO
1. DETERMINACION DE LA DIRECCION DEL AIRE
R4
>=
R1
R3
<=
R5
100
120
0.8

70
100
0.7

2. RESULTADOS DEL TRIANGULO ESTRELLA


R1
R4
R2
R1
R3
R2
FACTORES
A
39
B
32
C
46

ROCD
ROBD

100
70
200

X10^-10
X10^-10
X10^-10
ROA
ROB
ROC

OBTENEMOS EN PARALELO
ROC+R3
146
X10^-10
ROB+R5
120
X10^-10

ECUACION DE SISTEMA
QT =
Q OCD
+
QOBD
QT =
Q OCD
+ (ROCD/ROBD)^0.5
QOCD
= 23736.5281 CFM
QOBD
26263.4719 CFM
COMPROBANDO
QT
=

PARALELO
*QOCD
(Q3)
(Q5)
50000

Pulg min2/ft6
Pulg min2/ft6
Pulg min2/ft6
RESULTANTE
12
20
26

Pulg min2/ft6
Pulg min2/ft6

X10^-10
X10^-10
X10^-10

QT
R3

R5

R1
R2
R3
R4
R5

INGRESE DATOS
CAUDAL TOTAL
50000
RESISTENCIAS
70
X10^-10
200
X10^-10
120
X10^-10
100
X10^-10
100
X10^-10

SE DATOS
AL TOTAL
CFM

TENCIAS
Pulg
Pulg
Pulg
Pulg
Pulg

min2/ft6
min2/ft6
min2/ft6
min2/ft6
min2/ft6

PROBLEMA DE N ESTRELLAS
1)
C
R4
ROC
QT

R2

O
ROB

R1
B

PROCESAMIENTO
1. DETERMINACION DE LA DIRECCION DEL AIRE
R4
>=
R1
R3
<=
R5
100
120
0.8

70
100
0.7

2. RESULTADOS DEL TRIANGULO ESTRELLA


R1
R3
R2
R5
R3
R2
FACTORES
A
45
B
41
C
52

ROCA
ROBA

120
100
200

X10^-10
X10^-10
X10^-10
ROD
ROB
ROC

OBTENEMOS EN PARALELO
ROC+R4
128
X10^-10
ROB+R1
94
X10^-10

ECUACION DE SISTEMA PARALELO


QT =
Q OCD
+
QOBD
QT =
Q OCD
+ (ROCD/ROBD)^0.5*QOCD
QOCA
= 23084.3212 CFM
(Q4)
QOBA
26915.6788 CFM
(Q1)
COMPROBANDO
QT
=
50000

Pulg min2/ft6
Pulg min2/ft6
Pulg min2/ft6
RESULTANTE
17
24
28

Pulg min2/ft6
Pulg min2/ft6

X10^-10
X10^-10
X10^-10

QT
R3
ROD
D

R5

R1
R2
R3
R4
R5

INGRESE DATOS
CAUDAL TOTAL
50000
RESISTENCIAS
70
X10^-10
200
X10^-10
120
X10^-10
100
X10^-10
100
X10^-10

DATOS
TOTAL
CFM

NCIAS
Pulg
Pulg
Pulg
Pulg
Pulg

min2/ft6
min2/ft6
min2/ft6
min2/ft6
min2/ft6

PROBLEMA DE N ESTRELLAS
3)
C
R4
QT

R2

R1
B

OBTENCION DE LA RELACION
=
Q1 - Q5
=
Q3 - Q4

Q2
Q2

Q2
Q2

=
=

652.20693 CFM
652.20693 CFM

DETERMINACION DE LOS
Q1
26915.679
Q2
652.20693
Q3
23736.528
Q4
23084.321
Q5
26263.472

CAUDALES Q4 Y Q5
CFM
CFM
CFM
CFM
CFM

QT
R3

R5

R1
R2
R3
R4
R5

INGRESE DATOS
CAUDAL TOTAL
50000
RESISTENCIAS
70
X10^-10
200
X10^-10
120
X10^-10
100
X10^-10
100
X10^-10

DATOS
OTAL
CFM

NCIAS
Pulg
Pulg
Pulg
Pulg
Pulg

min2/ft6
min2/ft6
min2/ft6
min2/ft6
min2/ft6