Está en la página 1de 1
Bomba sumergible para bombeo de aguas pluviales, 4.- Serie “UL / 3 RELACION DE BOMBEO: 20% SOLIDOS Y 80% LiQUIDO Con proteccién de un dispositive especial AUTO-CUT® que protege el motor en todas sus fases contra problemas eléctricos y de temperatura. MODELOS: MODELOS “UL” “UT” 1,000 Lts. aM? = ‘MODELO |e: ra aaa | aL] 7 iSO] Orme] Za SPs] 7 asin | 3 cxe | ar73| oxen 2) = or] 4 ° vasa | + s20| se02| sem 20 fs ts frtzenn | 3 foo| so | son | 20 | a0 | see| ras fraa] sas] scm zn} fs 20 ° fntzoun | + fo] te | sow] 2 | ano | 402|25.2|s20| sce essen] zn} 20 ® fetzioas| + fo] 27 | sow] | 70 [ase] 20.2 |ioa] ate2| atran| 20] fan 255 ]e50} 0] ts | wm | 1300 fncewour| © fo] 10 | 200] 20 | 200 ]s06| cane os7| ores] carne 20] 0] ae [es asa is| 20 | a0 | +100 feeztus| + fo] so | rom] | 00 [see] 25.2 [rer] arse] seme zn] sfosnlr sss fosal is] as | 0 | 1100 frezsaur| © fsa] 1s | 200] 26 | seo | voz] sone os3| exer] csr 20] samen a5 [eso] 20} 20 | 10 | +300 fnvzmeur| © feo] 25 | zoo] as | 220 | 758] confer] 268] seme sa} fosy | a80| 10] 05] 30 | 0 | 1300 etznour| # fo] 16 | soto | 28 | exo | a92| renal ros [0s] crm] || | a20| 0] 05] «0 | wo | 5100 cata a Mm TM ° — i ol aE ¢ fo <|* + | gm. Smt, | 5 ty a Ty | 3 ; 3 ‘. 2 fe F <, [2 Swot? § go ca 2 aT - canes rales 1. * ene : ‘VH2106UT i : ' A Se iH eC} ‘CAPACIDAD, CAPACIDAD,