Está en la página 1de 3

CHI’RESINK

Naq na wan junaq laqab’ank nake sik’man wiib’ aj k’aba chox, jun re li ixq ut jun re
li winq, ut eb’ a cheekal winq a’an nake tijok chi ru li jalam’u ut nake uk’ak,wan naq
b’oj maraj viin nake ruk’, yookeb’ chi uk’ak ut yooqeb chi aatinak.
Naq x-ok chaq li cheekel winq li xtz’aaman na xaqli ut na xye: li wank e rixqaal xo
chal erik’in,xyaalo ut k’ub’la li xqaye ut b’anyox ere xe kuy qab’inkil xo ex qa
ch’ich’ii’ ut anajwan xyaalo’ ut k’ub’la, naqa b’antioxi che ru.nake xk’at li xchina
pom,yook xpomeb’ naq yookeb’ chi aatinak chiru li san Maars, ut chirix a’an na
chaqok li xk’ab’a chox li ixqaal ut naxye: a’an an yal naka ye at in siyan at in
kumpaal, anajwan tinsume la waatin chan, la’ex xe xchal naq xe k’aoxla chaq li
naleb’ a’in, xe wakli chaq toj eq’ela, nahi’k’nak li kutan q’ela,kahib’oor xe xwakli
chaq, xe ye tana chaq chi kama’in, ´waklin la, yoo aatinaqo,saraqiq’o chaq chi rix
qalal qa k’ajol chankex wi’ tana naq xe xchal,taqen kub’en tana xe xchal , xe xwakli
ut anajwan xe xk’ulun anajwan xyaalo’ xk’ub’la ru li nake ye.
Nachaqok xk’ab’a chox li ch’ajom winq
Tz’aqal yaal naka ye at in siyan at in kumpaal, jokan b’an wi’, li yos nimajwal
nak’eok chaq li na’leb’ awe ut jokan xqaye ut jokan xqa b’anu ut kub’la chik ru
anajwan, maak’a chik jwal t-qaye.
Kaajwi’ naq numeq chaq li ixqaal ut jokan ajwi’ li ch’ina winq, nake k’e xten sa’ xyi li
kab’l ut nake chunub’aak chi ru li jalam’u ut aran anke laqab’aak se’ wiib’al ut nake
ok xchi’resinkil, xb’een nake chi’resiik se wiib’al, toja naq nake xk’e re li xna’ li
winq, toja naq nake xk’e re li ixqaal ut sa’ rosojik nake xk’e re li ch’ajom winq.
Na tikla li chi’resink
la’at ch’ina winq maawatin ut ma taql chaq la na’ moko nin naw ta, ut anajwan
xk’ub’la li ratineb’, anajwan li ixq a’in a wixaqil chik ut xch’ola li aatin li xe xye la na’
la yuwa’, moko et b’atz’uul ta,wan xqe ut wan xwankil li kalkab’il li yooko xb’anunkil
ut anajwan waayi’ li ch’ina ixq , a’an chik la wixaqil ut la’at li ixq a’in chik la b’elom
ut li k’ab’achox naxk’up li xjolomeb li kaxaar, a’’in xyaalo ut k’ub’la chankeb ut
nake xtikib’ xchi’resinkil li xna’ li winq.
Xchi’resinkil li xna’ li winq
Anajwan qana waayi la walib’xch’ola xk’ub’laak jo’ nimal, jo ch’inal | ru li xe k’auxla,
xtzaqob’resiik ru le raatin jo xe ye, jo’ xe patz’ chi ru li qawa’chin laj eechal kab’l,
eechqal ixq, anajwan ta naw wank rik’in la walib’, ta naw rilb’al, ta naw xteqankil, ut
ta naw wank rik’in la walib’, laao li poyanam jalanq jalanq ru li qa wanjik, jalanq
jalanq noko aatinak, noko k’uub’an ut jalanq jalanq noko tz’ekank, mare li china ixq
a’in kosá na tz’ekan ruk’in li xna’ ab’an la’’ex mare ki’ chi us na kex tz’ekan, jokan
naq toj taak’ut chi ru xki’al li tzekemj li ti xk’uub’, toj taak’ut chiru li ch’eok, xorok,
k’uub’ank, puch’uk, mesuuk, b’uchik, keek, toj ta kuy chan chan la we, la wixqaal,

a’an na na okre ma wan ma maaka wan. ta naw xk’eb’al loq’al li xna’ la b’elom ut li xyuwa’ la b’eelom xb’anaq a na’ ut a yuwaq’ chik a’an ut xik awe chi tz’ekank chire li xaml. mat chunla chirueb’ xch’aat li riitz’in ut li ras la b’elom. aran la naaj. ch’ajomat naq xat wan.la’at na’b’ej mare nakat ch’iilank sa’ la wochoch . wentini t-raj.ut wank ajwi’ na ch’iilan chi ho’b’il. a’an naq t-rab’i.mare chi xamaan xkoat chi kanjelak tento ta yere. xe xkuy li b’eek cha wix taqen kub’en xe b’eek chaq chi ewu qela yookeb’ chaq. chirix a’an b’ar xkoat chi b’eek toj ta yere la wixaqil. a’an li wank che re kab’lal. sa’ laatz’ ki xkanab’.ta yere.jokan naq junes yaab’. taanaw li wank. moko jun kutan wiib’ kutan ta. wi’ ink’a. wan chik loa wixaqil. b’ar wan xch’aat la b’elom aran to xat hilanq. tento naq taasik’ xtumin la wixaqil. la b’elom jun ajwi’ ut a’an ta naw ru ut jokan ajwi’ ma chikeb’ chi seek ut aatinak. wan na xpatz’ li xna’ ut naxye: xkuy xna.naq naka waj nakat k’anjelak qela’ xkoat. xyaalo’ xk’ub’la li b’ar wan xyeeman rik’in la na’ la yuwa’ moko et b’atz’uul ta. wan na ye ok re chi kama’in: k’aru na xt’it’i’i a sa’ at patux. Xchi’resinkil li ixqaal La’at ch’ina ixq xat hulak che re kab’lal. ut anajwan xkoat chere kab’lal. tzekank t-raj. k’aru naka ja’ab’ aran at tz’i’. a’an wachik xraj li yos. eek’anb’il tat wanq sa’ x-xik la walib’. ta naw seraqik. mare ak a’an naq t-rab’i. ab’an li ch’ina ixq a’in mare moko ne kex naw jalb’il ru li aatin. a’an aj eh naq xat k’amok. tento naq taa sik’ a tumin re la junkab’lal . re naq ink’a yook cha k’aoxlankil ut jun chi kan ma kanab’ k’ila kutan. na’xin a na’. re la k’ajkab’. tat xik. anajwan waayi’ la wixaqil. la’at kajwi’ la b’elom ta taaqi ut b’ar ta waj xik toj ta yere la b’elom.kape. ma xkoat chi k’anjelak. taak’eeb’ xsahil xch’ool li xna ut xyuwa’ la b’eelom naq saqewq. chi hob’il. waak t-raj. chi ch’ilanb’il nakat aatinak.li mesuuk. xb’anaq aaneb’ chik las yuwa’. eek’anb’il tat wanq. xb’anaq tento ta paab’ chi chaab’il la b’elom ut a’an li taq b’anu. tat numeeq xk’atqebi li poyanam ta ch’ina moch la wuuq naq tat numeeq ut naq b’ar wi’ tat hilanq. ut a’an naq t-reek’a la walib’ ut na ok chi yaab’ak. ta patz chan ru xkial na tzekank la na’ a’an li tab’anu. maak’a ajwi’ mas ajel iru xsik’b’al xtuminal chawu. ut a’an naq n ara b’i la walib’.li taab’anu a’an li k’uub’ank. junxil chaq a na’ a yuwa’ na k¿auxlan sa’ la wochoch k’aru tzekaak t-raj. ma’ani na taqlan sa’ a b’een. mare naka wech’ li tz’i . wa’xin a wa’ chaqat. ab’an anajwan ink’a chik. anajwan la’at chik jun kab’al poyanam. ta naw wank sa’ yankeb’. la wochoch. laat qana’chin ta naw aatinak. nakawaj b’ar ta t-xik nakat xik. wi’ xye naq us tat xik. anajwan jalan wi’ naq xat wan rik’in la na’. a’an aj . la wanjik anajwan jalan chik moko kama’an ta naq xat wan chaq. xab’on. mare ta wech’ li patux . na xyal xq’e xsik’b’al xb’anaq la’ex xkok’al. toj ta woyb’eni la b’elom. ma yooni chik la na’ la yuwa’. ut a’an kuna patz’eta. maab’ar ajwi’ tat xik. ma wa’leb’ tat k’ulunq. uy ink’a ut koat yookat xaq chi wark toj xnajtook kutan. li puch’uk ut chiqok sa’ li rochoch la na’. Xchi’resinkil li winq Jokan la’at ch’ina winq. mare chi kutb’il. maraj ewu tat k’ulun .

aah ink’a tana komaayr. ut naq xk’e rib’ te xik rula’ninkil. toa k’’ut chaq li rixqaal chi ru li xna’. a’an chik la jun sumulalil. xe wakli ut xe ok xk’eeb’al xsahil xch’ooleb’ chi rib’ileb rib ut na ke xye chi joka in: sa a ch’ool kumpaal? Sa in ch’ool. t’e xjolom. ut na chaqok li xk’ab’a chox li ixqaal ut na xye: yaal naka ye at in siyan at in kumpaal. us cha’an li na’b’ej jun. naq xraqe a’an xe xk’up xjolom li kaxaar ut tojo naq xe wiq’la ut xe tijok. loq’ sa’ in ch’ool. ab’an naq na hulak xkutankil naq xko’o li ixqaal che re kab’lal. toj sa’ jun po b’an to le xok chan. b’ar tb’eek li ixq toj nawoyb’eni. .eh naq xat k’ame. na xb’an jolom. li ruq na xt’e jolom. rech’elal moko t-ruuq ta ajwi’. mare junaq 15 k’asal maraj 30 k’asal na xchap na jalok . jun ajwi’ li xa tz’ama. xyuwaeb’ chirib’ileb’ rib’ ut aran xe raqe ut xe waak. Xraqik Xch’ola li aatin ch’olch’o li yo chi b’aanumank.me jach e rib’ me kanab’ erib’ che junqal ut li xyaalalil naq b’ar te xik chi b’eek tento naq taakuy royb’eninkil la wixaqil. ril rib’ sa’ lem toja naq chik. aran nake xket li ak’ach. ut naxye wi’ chik: sa’ kiib’ xamaan b’i? aa usaq b’i chan xna’ li ixqaal. li ixq jalan naq nake kawuuk moko kama’an ta li winq ab’an li ixq jalan mare ink’a jwal natj koo chi b’eek ab’an tentoo naq tch’ik xpo’ot. toj jun po t-wakq chak’at chan re.tenq’an ta nank chankeb’ li xyuwa’eb li xe laqab’aak ut jokaneb’ ajwi’ li xe laqab’aak nake xye. a’an li xna’ li al nok xokoqre ut naxye chaq li xna li ixqaal re xna’ li winq naq maak’e wan chi wark in ko’ chi xk’’at winq komaayr. ut li jun na chaq’ok: ah ink’a komaayr. Ut li xna’ li ixqaal na choqok.ut tento ajwi’ ta naw a’ní la wixaqil. Xcha’al li seeraq’ Ut sa’ li honal a’an nake raj xk’anb’al se’ yaal li ixqaal ut na xye li xna’ li al chi kama’in: qaj raj naq t-qak’am se yaal a ixqaal ?. rajlal xamaan ut maraj chiru kab’ kab’ xamaan ut ta kanab’ cha junq iqaq li xsi’ xb’anaq a’an aj e.aj jalol ruq naq wankex chaan. ut li jun na chaq’ok wi’ chik: ayoos ink’a.ut aran na raqe. na’xin wa’xin reeb’ li xna’eb. li xna’ la wixaqil na’ ta yere ut jokan ajwi’ li xyuwa’ wa’ ta yere. na xyiib’ chi chaab’il li xpo’ot toja naq xko. meek’e yalaq chanq i-ru. t-qaj se’ yaal t-xik?. mare wan raj chik riitz’in ma wil chik a’an jalan chik aj e. a’an li ta naw li la’at. chi kama’an ink’a na juk’e ut jokan ut naq li ixq naj ch’aj li roq. mat tchunla chiru eb’ xch’aat mare wan xch’aq. me k’ut qa xutaan cha li xyuwa’ li al. li wan rixaqil ut xb’elom.