Está en la página 1de 18

CATALOGACION DE LAS CAMPANAS

La Parroquia de la Sagrada Familia tiene muy presente cuidar, conservar y mantener el


patrimonio eclesistico ya en el 2010 se restauraron las campanas del templo parroquial y en esta
ocasin se ha iniciado el proceso de la catalogacin histrica de las campanas con la finalidad de
transmitir a las prximas generaciones el patrimonio que hemos heredado de nuestros
antepasados.

En esta actuacin se ha decido empezar con la catalogacin tanto del campanario como de las
campanas, esta catalogacin no habra sido posible sin el trabajo realizado por el Gremi de
Campaners de Valencia.

NUESTRAS CAMPANAS

LA SEALERA
Localitzaci

Presbiteri

Dimetre

32

Altura bronze

27

Vora

Pes aproximat

19

Fonedor

TRAVER, JUAN (ARTANA)

Any fosa

1858

Descripci

En primer lloc trobem al ter aquesta inscripci, referent al nom de la campana i lany en que
es va fer: # MARIA # AO # M D CCC L VIII ###. Curiosament lany de fundici es va
indicar amb nmeros romans, costum molt estranya al segle XIX, per si habitual en algunes
campanes aquest fonedor. Al mig trobem el nom del autor: #JVAN# / #DEARTAAN# /
#MEHIZO#, que correctament escrita seria: JUAN DE ARTANA ME HIZO, segurament
per motius despai no va incloure el cognom, que sens dubte es Traver.

Espatlla

(cord)

Ter

(cord)
(00) (cenefa de triangles)
(cord)
# MARIA # AO # M D CCC L VIII ###
(cord)
(00) (cenefa de triangles)
(cord)

Mig

(00) #JVAN# / #DEARTAAN# / #MEHIZO#


(06) (Creu amb pedestal)

Mig peu

(3 cordons)

Peu

(2 cordons)

Tocs
tradicionals

Com hem indicat, era la campana senyalera, encarregada de coordinar els tocs de campanes
amb els actes litrgics celebrats al temple. Principalment avisaria als campaners per a que
tocaren en moments determinats com lAlar a Du.

Tocs actuals

Toca per al inici de la missa, accionant la ballesta.

Truja

Fusta original

Sembla que la campana va estar ubicada al tercer cos del campanar des de la seua fundici,
complint les funcions de senyalera. Per tant comptaria amb una llarga corda que des de la
ballesta arribaria fins als peus del campanar.
Estat original
Es trobava en un estat regular, principalment estava deteriorada la truja de fusta pel pas del
temps i la exposici del conjunt als agents climtics.
Estat anterior

Estat de
conservaci

La campana es troba en un bon estat de conservaci, ubicada en un lateral del presbiteri i


preparada per a balancejar. Compta amb la truja de fusta original, aix com els ferratges, el
batall i la ballesta completament restaurats.

Mecanismes
per tocar

(03) ballesta

Actuacions Com indiquen les seues inscripcions, lany 1858 va ser fosa per Juan Traver, ve de la propera
localitat dArtana i fonedor de campanes actiu entre 1840 i la dcada dels 80 del segle XIX.

Segurament la va fondre al seu poble i seria portava posteriorment a La Vilavella per beneirla i pujar-la al campanar. Quan la casa Mancls va mecanitzar el conjunt, aquesta es va
quedar sense fer-ho, fet que va permetre conservar la installaci tradicional de la campana.
Durant la restauraci de les campanes en 2010 va ser baixada del campanar, netejada i
montada de nou amb la seua truja, que tamb es va restaurar. Com que les campanes toquen
automticament i no podia complir la seua funci original va ser ubicada al presbiteri per
tocar al inici de la missa.
Actuacions
urgents

Protecci

Protecci genrica al trobar-se en un immoble protegit (B de Rellevncia Local). En


conseqncia les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcci
General del Patrimoni Cultural Valenci adjuntant el projecte prviament a linici dels
treballs.

Valoraci

Cal incoar expedient per incloure-la en lInventari General de Bns Mobles. En cas de
trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaada per un altra campana de distinta afinaci.

La installaci s original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals.
Qualsevol mecanitzaci haur de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i
permetre els tocs manuals.
Installaci

LA CHICOTETA
Localitzaci

Sala de les Campanes

Dimetre

54

Altura bronze

44

Vora

Pes
aproximat

91

Any fosa

1783

Descripci

Compta la campana al ter amb inscripcions, repartides entre tres cordos, que
resulten quasi illegibles per defectes en la confecci del motle o la fundici de la
campana. No obstant amb regular claredat es pot vore la data de fundici: ANO
1783.

Ter

(cord)
(inscripcions illegibles)
(cord)
(04) AO 1783
(cord)

Mig

(00) (Creu amb pedestal)


(cord)

Mig peu

(2 cordons)

Peu

(cord)

Amb la llarga corda unida al batall era repicada des dels peus del campanar per a les
senyals ms simples i tocs que no requerien del seu volteig. Aquest es realitzava des
Tocs
de la mateixa Sala de les Campanes.
tradicionals
Tocs actuals

Volteja i repica automticament.

Truja

Fusta EMERC

Comptava amb una truja de fusta de perfil tradicional valenci i segurament algn
mecanisme per al seu toc manual, com una ballesta. Comptaria tamb amb una corda
unida al batall per repicar-la des dels peus del campanar.
Estat original
La campana es trobava en un regular estat de conservaci, installada en la finestra
actual, per amb truja de ferro i mecanitzada amb motor de vol continu.
Estat anterior
Lestat de conservaci de la campana s bo, ubicada en una finestra de la Sala de les
Campanes. Est installada amb truja de fusta, de perfil tradicional valenci, i
Estat de
mecanitzada amb motor de vol continu i electromall.
conservaci
Mecanismes
per tocar

(09) motor dimpulsos, electromall

Actuacions

Lany 1783 es va fondre un conjunt de campanes amb dest al nou campanar, acabat
dedificar poc abans. Aquesta era la menor delles, fosa segurament al poble i
dautor annim, que seria beneda i pujada al campanar poc desprs. Salvada de la
destrucci en 1936, la casa Mancls la mecanitz en lany 1964, substitunt la truja
de fusta original per altra de ferro i installant un motor de vol continu per al seu toc
automtic.Aquesta installaci va ser retirada a principis de 2010, dins dels treballs

de restauraci de la campana per EMERC. Va ser baixada del campanar i netejada


per dins i per fora, reposant la truja de fusta. Amb les altres campanes torn al poble
per ser beneda el diumenge 30 de maig del mateix any i la pujaren al campanar el
dia segent. Va quedar mecanitzada amb motor dimpulsos i electromall.
Actuacions
urgents

Protecci

Protecci genrica al trobar-se en un immoble protegit (B de Rellevncia Local).


En conseqncia les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la
Direcci General del Patrimoni Cultural Valenci adjuntant el projecte prviament a
linici dels treballs.

Valoraci

Cal incoar expedient per incloure-la en lInventari General de Bns Mobles. En cas
de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaada per un altra campana de
distinta afinaci.

Installaci

La installaci s original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors


culturals. Qualsevol mecanitzaci haur de conservar aquestes qualitats, reproduir
els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Notes

Compta al bra de la truja amb dos plaques conmemoratives. La primera:


ADORACIN / NOCTURNA / PARROQUIA i la segona: Calle San Roque,
Asociacin Clavarios Barrio San Joaqun / Congregacin Hijas de Maria y Sta.
Teresa de Jess / Joan Casino Caballer, Jorge Casino Caballer, Antonio Peix
Casino / Cofrada Sagrado Corazn de Jess

SANTA BARBARA
Localitzaci

Sala de les Campanes

Dimetre

65

Altura bronze

49

Vora

Pes
aproximat

159

Fonedor

CORRAL, PEDRO DEL (ARNUERO)

Any fosa

1803

Descripci

Compta la campana amb aquesta inscripci al ter: # SANTA # # BAR # # BARA


# # ANO # # DE # # 1803 #; indicant ladvocaci a la que est dedicada, en aquest
cas a la patrona dels campaners i protectora contra les tronades, i lany en que va ser
fosa. Finalment al mig trobem el nom del fonedor: PEDRO / DEL / CORRAL /
MEHIZO.

Ter

(2 cordons)
# SANTA # # BAR # # BARA # # ANO # # DE # # 1803 #
(2 cordons)

Mig

(00) (Creu decorada i amb pedestal)


(06) (Querub) PEDRO / DEL / CORRAL / MEHIZO

Mig peu

(3 cordons)

Amb la llarga corda unida al batall era repicada des dels peus del campanar per a les
senyals ms simples i tocs que no requerien del seu volteig. Aquest es realitzava des
Tocs
de la mateixa Sala de les Campanes.
tradicionals
Tocs actuals

Volteja i repica automticament. A ms toca els quarts.

Truja

Fusta EMERC

Comptava amb una truja de fusta de perfil tradicional valenci i segurament algn
mecanisme per al seu toc manual, com una ballesta. Comptaria tamb amb una corda
unida al batall per repicar-la des dels peus del campanar.
Estat original
Estat anterior

La campana es trobava en un regular estat de conservaci, installada en la finestra


actual, per amb truja de ferro i mecanitzada amb motor de vol continu.

Lestat de conservaci de la campana s bo, ubicada en una finestra de la Sala de les


Campanes. Est installada amb truja de fusta, de perfil tradicional valenci, i
Estat de
mecanitzada amb motor de vol continu i electromall.
conservaci
Mecanismes
per tocar

(09) motor dimpulsos, electromall

Va ser fosa lany 1803 per Pedro del Corral, campaner natural de Isla, que pertany a
la poblaci cntabra dArnuero, ubicada a la comarca de La Trasmiera. Aquesta s
una zona famosa per ser cuna de desenes de fonedors de campanes que treballaven
de manera ambulant per tota Castella, arribant alguns dells a la zona de Llevant. En
aquest cas Pedro del Corral va estar actiu per Castell entre 1799 i 1803. Rastre de la
seua activitat sn les campanes conservades a les localitats de La Llcua (Morella),
Cortes de Arenoso, Toga i Almassora; a ms aquestes dos poblacions hi ha
Actuacions

campanes del mateix any que aquesta, com a resultat del seu pas itinerant. Suposem
que la campana es va fondre en algn corral del poble, com era habitual, sent
beneda i pujada al campanar.Salvada de la destrucci en 1936, la casa Mancls la
mecanitz en lany 1964, substitunt la truja de fusta original per altra de ferro i
installant un motor de vol continu per al seu toc automtic. Aquesta installaci va
ser retirada a principis de 2010, dins dels treballs de restauraci de la campana per
EMERC. Va ser baixada del campanar i netejada per dins i per fora, reposant la truja
de fusta. Amb les altres campanes torn al poble per ser beneda el diumenge 30 de
maig del mateix any i la pujaren al campanar el dia segent. Va quedar mecanitzada
amb motor dimpulsos i electromall.
Actuacions
urgents

Protecci

Protecci genrica al trobar-se en un immoble protegit (B de Rellevncia Local).


En conseqncia les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la
Direcci General del Patrimoni Cultural Valenci adjuntant el projecte prviament a
linici dels treballs.

Valoraci

Cal incoar expedient per incloure-la en lInventari General de Bns Mobles. En cas
de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaada per un altra campana de
distinta afinaci.

Installaci

La installaci s original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors


culturals. Qualsevol mecanitzaci haur de conservar aquestes qualitats, reproduir
els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Notes

Compta amb una plaqueta conmemorativa: LOS FELIGRESES / DE LA


PARROQUIA / SAGRADA FAMILIA

SAN ABDON Y SENEN Y SAN SEBASTIAN


Localitzaci

Sala de les Campanes

Dimetre

79

Altura bronze

58

Vora

Pes
aproximat

285

Fonedor

ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO (VALNCIA)

Any fosa

1920

Compta al ter amb aquesta incripci: # SAN ABDON Y SENEN Y SAN


SEBASTIAN LA CAMPANA VIEJA SE FUNDIO EN EL AO 1783 / Y LA
REFUNDIERON EN EL AO 1920. En primer lloc trobem la triple advocaci de
la campana, dedicada a tres importants sants de la devoci local (Sant Sebasti a ms
s el patr). En segon lloc s poc habitual que indique la data de la campana anterior,
limitant-se normalment a indicar la de la nova. Aquest fet permet saber que la
present campana s el resultat de la refosa duna anterior de 1783. Finalment al mig
trobem la marca de fbrica: VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE
VICENTE DOMINGO ROSES / C.an TRANSITOS JUNTO Ctra. MADRID.
Descripci

Ter

(2 cordons)
# SAN ABDON Y SENEN Y SAN SEBASTIAN LA CAMPANA VIEJA SE
FUNDIO EN EL AO 1783
(cord) (cenefa de flors) Y LA REFUNDIERON EN EL AO 1920
(garlanda vegetal)

Mig

(00) (Creu amb pedestal i querub)


(03) (anagrama de Jess i querub)
(06) (monograma de Maria i ramet)
(09) (marca de fbrica) VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE
VICENTE DOMINGO ROSES / C.an TRANSITOS JUNTO Ctra. MADRID.

Mig peu

(2 cordons)
(cenefa de flors)
(2 cordons)

Peu

(3 cordons)

Amb la llarga corda unida al batall era repicada des dels peus del campanar per a les
senyals ms simples i tocs que no requerien del seu volteig. Aquest es realitzava des
Tocs
de la mateixa Sala de les Campanes.
tradicionals
Tocs actuals

Volteja i repica automticament.

Truja

Fusta EMERC

Comptava amb una truja de fusta de perfil tradicional valenci i segurament algn
mecanisme per al seu toc manual, com una ballesta. Comptaria tamb amb una corda
unida al batall per repicar-la des dels peus del campanar.
Estat original
Estat anterior

La campana es trobava en un regular estat de conservaci, installada en la finestra


actual, per amb truja de ferro i mecanitzada amb motor de vol continu.

Estat de

Lestat de conservaci de la campana s bo, ubicada en una finestra de la Sala de les

conservaci
Mecanismes
per tocar

Campanes. Est installada amb truja de fusta, de perfil tradicional valenci, i


mecanitzada amb motor de vol continu i electromall.
(09) motor dimpulsos, electromall

Entorn a 1920 es deuria trencar la primitiva campana, que com indiquen les
incripcions de lactual era una de les campanes fetes en 1783 quan es va fondre un
nou conjunt de campanes per al campanar. Per tal de refondre-la va ser traslladada
en 1920 als tallers de Vicente Domingo Roses, fonedor natural dAtzeneta
dAlbaida, que havia obert una fundici a Valncia uns pocs anys abans. Salvada de
la destrucci en 1936, la casa Mancls la mecanitz en lany 1964, substitunt la
truja de fusta original per altra de ferro i installant un motor de vol continu per al
seu toc automtic. Aquesta installaci va ser retirada a principis de 2010, dins dels
treballs de restauraci de la campana per EMERC. Va ser baixada del campanar i
netejada per dins i per fora, reposant la truja de fusta. Amb les altres campanes torn
al poble per ser beneda el diumenge 30 de maig del mateix any i la pujaren al
campanar el dia segent. Va quedar mecanitzada amb motor dimpulsos i
electromall.
Actuacions
Actuacions
urgents

Protecci

Protecci genrica al trobar-se en un immoble protegit (B de Rellevncia Local).


En conseqncia les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la
Direcci General del Patrimoni Cultural Valenci adjuntant el projecte prviament a
linici dels treballs.

Valoraci

En cas de trencament noms pot ser soldada. Pot ser reemplaada per una rplica.

Installaci

La installaci s original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors


culturals. Qualsevol mecanitzaci haur de conservar aquestes qualitats, reproduir
els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Notes

A la truja trobem dos plaques, una amb el logotip de la Caixa Rural de La Vilavella i
altra amb el de lAjuntament.

JESUS, MARIA Y JOSE


Localitzaci

Sala de les Campanes

Dimetre

92

Altura
bronze

72

Vora

Pes
aproximat

451

Any fosa

1783

Compta al ter amb aquesta inscripci en llat: # IESUS#MARIA#IOSEHP# # # #,


que correctament escrita seria: IESUS MARIA IOSEPH i que es pot traduir com:
JESUS MARIA JOSEP. Aquesta inscripci va ser molt habitual en les campanes
des del segle XVIII, b seguida daltres inscripcions o com en aquest cas sense elles.
A ms fa allusi al titular del temple, la Sagrada Famlia. Baix trobem la data de
fundici: ### ### ANO 1783 # # # # # #. El 7 est invertit i per un altra banda
ANOpot ser tant AO (en espanyol) o abreviatura de ANNO (en llat).
Descripci

Ter

(2 cordons)
# IESUS#MARIA#IOSEHP# # # #
(cord)
### ### ANO 1783 # # # # # #
(2 cordons)

Mig

(2 cordons)
(00) (Creu amb pedestal)

Mig peu

(2 cordons)

Peu

(2 cordons)

Amb la llarga corda unida al batall era repicada des dels peus del campanar per a les
senyals ms simples i tocs que no requerien del seu volteig. Aquest es realitzava des
Tocs
de la mateixa Sala de les Campanes.
tradicionals
Tocs actuals

Volteja i repica automticament. Toca les Hores,

Truja

Fusta EMERC

A les fotografies antigues saprecia la truja de fusta amb la que comptava, de perfil
tradicional valenci i segurament algn mecanisme per al seu toc manual, com una
ballesta. Comptaria tamb amb una corda unida al batall per repicar-la des dels peus
del campanar. Comptaria tamb amb alguna maa per al toc de les hores, ja que
saprecia marca de desgast en un lateral (a les 04)
Estat original
La campana es trobava en un regular estat de conservaci, installada en la finestra
actual, per amb truja de ferro i mecanitzada amb motor de vol continu.
Estat anterior
Lestat de conservaci de la campana s bo, ubicada en una finestra de la Sala de les
Campanes. Est installada amb truja de fusta, de perfil tradicional valenci, i
Estat de
mecanitzada amb motor de vol continu i electromall.
conservaci
Mecanismes
per tocar

(03) motor dimpulsos, electromall

Lany 1783 es va fondre un conjunt de campanes amb dest al nou campanar, acabat
dedificar poc abans. Aquesta era la major delles, fosa segurament al poble i dautor
annim, que seria beneda i pujada al campanar poc desprs.
Salvada de la destrucci en 1936, la casa Mancls la mecanitz en lany 1964,
substitunt la truja de fusta original per altra de ferro i installant un motor de vol
continu per al seu toc automtic. El seu batall va caure el dia de Reis de 2010, sense
causar cap dany personal. Un any desprs es va procedir a la restauraci de la
campana per EMERC. Va ser baixada del campanar i netejada per dins i per fora,
reposant la truja de fusta. Amb les altres campanes torn al poble per ser beneda el
diumenge 30 de maig del mateix any i la pujaren al campanar el dia segent. Va
quedar mecanitzada amb motor dimpulsos i electromall.
Actuacions
Actuacions
urgents

Protecci

Protecci genrica al trobar-se en un immoble protegit (B de Rellevncia Local). En


conseqncia les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la
Direcci General del Patrimoni Cultural Valenci adjuntant el projecte prviament a
linici dels treballs.

Valoraci

Cal incoar expedient per incloure-la en lInventari General de Bns Mobles. En cas
de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaada per un altra campana de
distinta afinaci.

Installaci

La installaci s original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors


culturals. Qualsevol mecanitzaci haur de conservar aquestes qualitats, reproduir
els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Notes

Compta amb una plaqueta conmemorativa: LOS FELIGRESES / DE LA


PARROQUIA / SAGRADA FAMILIA