Está en la página 1de 1

OLA PARES I MARES AVIS I AVIES CON-

CUS I TIES CUSINS I PEDRINS


SE SETMANE DE CERNEVAL VA VENI E
SESCOLE ES REI CARNESTOLTES CADE
DIE CUAN EREM ES PATI VENIE EL REI
CARNESTOLTES DISFRESAT I SUNANT
UNE TRUMPETE I LECUMPENYAVEN
FIETS CE TENBE ENAVEN UN POC DIS-
FRESATS TUCANT ES TEMBO TEMBE I
ENAVEN DUES MESTRES CE EREN SES
SEVES EJUDANTS
ES PRIME DIE MUS VA DI CE ELENDEMA
EVIEM DE DU UNE COSE PES CAP, ES
SEGON DIE UNE COSE PES COLL,
ES TERSE DIE UNE COSE PES PEUS I ES
CUART DIE UNE COSE PES COS I ES DE-
RE DIE VAM FE UNE FESTE ES POLI I U
EVIEM DE DU TOT PUSAT.
E SE FESTE VAM BERENA, VAM BELLA I
VAM JUGA.
EL REI CARNESTOLTES ENS VA DI EDEU.

EXI ES VA ECEBA ES CERNEVAL I JA A ERI-


BAT SAVIE CUREME