Está en la página 1de 1

73 39'

73 29'

73 19'

73 9'

72 59'

72 49'

72 39'

72 29'

72 19'

72 9'

RIO

A RA

71 59'

663.000

1040.000

73 49'

1.228

73 59'

1.178

74 9'

1.128

74 19'

1.028

74 29'

Boyac

628.000

74 39'

978.0

663.000

1.078

REPBLICA DE COLOMBIA

Boyac

U CA

LEYENDA GEOLGICA
COCUY

Qal

Qal

Qal

Qal

Qal

Qal

ALUVIAL

ALUVIAL

ALUVIAL

ALUVIAL

ALUVIAL

ALUVIAL

R.
Co
b

Qdp

Qab

Qdp

DEPSTIOS DE PENDIENTE

ALUVIAL

DEPSTIOS DE PENDIENTE

Agua Blanca

Qt

Qt

Qfg

Qt

Qm

TERRAZAS

TERRAZAS

FLUVIOGLACIAR

TERRAZAS

MORRENAS

Qg

Qm

Qg

Qm

Qg

Qm

Qfg

Qg

GLACIAR

MORRENAS

GLACIAR

MORRENAS

GLACIAR

MORRENAS

FLUVIOGLACIAR

GLACIAR

Qc

Qc

COLUVIAL

COLUVIN

Qc

COLUVIONES

COLUVIAL

FORMACIN MESA

FORMACIN CAJA

Pgog

Ngml

Pgd

FORMACIN GUAYABO

FORMACIN LIMONES

FORMACIN DIABLO

Ngma

AR

IM

Chuscal

Ngc

UC

FORMACIN LA CORNETA

CH

a
ar

NgplQ

Ngpla
ANDESITAS

DE

m
Ta
R.

FORMACIN TILAT

QTlc

LA

os
ag
la p
Ga

NgplQt

Qc

la
Cl

COLUVIONES

Qc

Tamara

FA
L

l Acodeo
Loma E

Qfg
FLUVIOGLACIAR

s as
cio
per

Qd
DERRUBIOS

Bojaba

Las

Qt
TERRAZAS

El Guamo
CUBARA

nia
rra
Se

CUATERNARIO

7 0'

Gibraltar

7 0'

PIEDEMONTE

at a

TOTA - PAZ DEL RO

R. R o y

TUNJA - DUITAMA

ar
ia

CHIQUINQUIR - ARCABUCO

VALLE MEDIO DEL MAGDALENA

Mojicones

GRUPO HONDA

FORMACIN CAMBRAS

Pgeoc

6 50'

Pgsf

Pgol

FORMACIN SAN FERNANDO

FORMACIN LEN

Ngmc
FORMACIN CONCENTRACIN

C
R.

Pgoc

u le b

r as

Cerro Capitolio

R. R

ifl e s

TERCIARIO

6 50'

FORMACIN SAN ANTONIO

FORMACIN CARBONERA

Pgojr1

o
.C

ba

ria

Ti1
FORMACIN SAN JUAN
DE RIO SECO

Pgojr2

Pger

Pgep

Pgarl

Pgem

Ti2

FORMACIN REGADERA

FORMACIN PICACHO

FORMACIN ARENISCAS DEL LIMBO

FORMACIN MIRADOR

FORMACIN BOGOT

FORMACIN BOGOT

Pgpas

Pgal

Pgpec

FORMACIN ARCILLAS DE SOCHA

FORMACIN ARCILLAS DEL LIMBO

FORMACIN LOS CUERVOS

Pgri

R.

Alto Cimarrona

RIOLITAS DE IZA

Pgpc

Pgpeas

Pgpb

FORMACIN CACHO

FORMACIN ARENISCAS DE SOCHA

FORMACIN BARCO

c
us

R.

Ch

La

KPgg

KPgg

KPgg

KPgp

FORMACIN GUADUAS

FORMACIN GUADUAS

FORMACIN GUADUAS

GRUPO PALMICHAL

Ksg

Ksg

Ksg

Kscm

GRUPO GUADALUPE

GRUPO GUADALUPE

GRUPO GUADALUPE

FORMACIN COLN - MITO JUAN

Sierra Nievecita

GRUPO OLIN

Kso

+M F

FORMACIN CRDOBA

Kscn

Ksl

FORMACIN CONEJO

FORMACIN LA LUNA

6 40'

U n i n

al

Ksco

6 40'

Pgpeb

ja b
Bo

Pgpeb

R.

Kiaj
FORMACIN ARENISCAS DE LAS JUNTAS

FORMACIN LUTITAS DE MACANAL

INTRUSIVO DE PAJARITO

ev

El Chapeton

1.225

un

ra

illa

nd e

MF

F
6 20'

BOHAVITA

FORMACIN TIBET

Q. O

LA UVITA

Pes

al ay a

FM

El Espigon

Pdsch
STOCK DE CHUSCALES

Pefc

Pdo

Pds

FILITAS DE CHUSCALES

ORTONEIS

FORMACIN SILGARA

Q. L a

Pdcs
CUARZOMONITA DE STA. ROSITA

Co

Jabonera

rtad

F
F
San Antonio

Pefo
FILITAS DE OTENG

Cusagui

r
Q. G

R. S

us

ac

SUSACON

as

Negra

FILITAS DE BUSBANZ

nd

on

Pena

Pefb

R. R e c h

Paramo

nig

FAL LA D

o cha

bo
Ta m

ic a m

Ch

H ISC

an
o

R.

EC

OM

CHITA

R.

Paramo Guantiva

h it

Cheva

F
S O C O T
DE

FALL
A

Q.

La

Ca a

M
F

F
ro
a de

nd

6 0'

et a

oqu

5 50'

u le
b r iad
as
ita

iav

An

Q.

Ma

ga

ticl
i

na l

La

Hor

Q. Hoya Grand

M
F

F M

1.125

F
ita

Q. Com
b

.L
a

5 40'

M
F

GU

Q.

L A DE

5 30'

F
ya
Pa

el

ue
tan

er

sp

cli

An
ti

de
lD

al

li n

Si

nc

MF
os
Yo
p

g ro
Ne

M
C

R.

ti c

FA
L

Q. L

R.

ejia

al

er
An

RA

.N

M
gr
o

La

de

al
lin

al

de

nc
Si
cl
in

Si
n

ja
La

ta

eS

illa
ch
Cu

linF
a

ld

AI
CA

s
i ta
sM
es

lor
Q . Co

ara
.B

a rb

Q . H ir

F MM
F

F
ad
a

s
nte
Q. M
o

M
ba

ga
no
s
Or
Q.

nc

Si

sc a j a l
n al de C a

ta

s
La

5 20'

t i c li
a

ia

PAJARITO

Fal del

ar

an

b
r

1.075

n
cl i

Up

ta
B

U
o

n
Si

l de
lR

ld

li na

in
cl

An
t

An
ha

ap

ac

a
p

MIRAFLORES

am

Sitasa

na

rro
ato
Ce
rab
Ga
l
E

c li

Si
n

5 10'

l d
e

nc

Si

Q.

An

ur
a

Pe

na

Mombita

M
a
vi t

ch a

Pa

de

lin

de

al

M
e
Ola
rt
R.

M F
M

ch e

Fu
R.

La

R.

C
lla

An

ti c

Maravilla

F
ia
av

Pa c h

l de
li n a
ti c

al

An

Anti
clin

M
F

l
sc
a
Fi
ia
Se
rra
n

ti c

DE

El

nt
e
Vi
ce
Sa
n
Cl
la

M
co

Ica
R.

lin
a

ti c

An

FA

bu

F al M F
d

ld
e

na

Sisvaca

o
F M U

ch e
R . Mu e

ta

it r a

ld

DE

Ve
n

na

FA

A
LL

M
cl in

Si n

R.

de

t.

.C

M
F

M
o

er
Cr
uc

Pe
sc
a
Ri o

as
Ga
ler

as

M
F

nc
Si

Se
rra
nia

ar

lin

al

M
a
Lo
m

Ch

ra c
in

R. G

An

al

Q. R
uchir

al

lin
ic

F
er
ta
Pu

La

de

F
ti
An

M
Ca
rri
za
l

F
F

MF
R.

ach
a

n ec

al

lin

Si
ba
de

s a lt a

Me
de

al d

clin
Sin

a
ch
Ch
i

R.

a
q ue
Co
R.

ulo

l
d e Rinal d
a e

nc

Si
tic

n c ome

ria

A
PA
G

A
FAL
LA D

F
e B AL L
ete
A
itiv DE S
a
O

ED
UG U

M
ta

r es

F lo

l de

ti c l
i na

An

M
R. T
un
che
ch o

al
d
lin
nc

Si

u ira
aq

Q.

An

lin

t ic
An

Si
Ant ncli
icli na
na l
ld
e

LA
FA
L

Va
lle
El
R.

ar

ta m
R . Su

M
Fr
ag
ua
s
Lo
m
a

lda
Ca

de

de

eB
nal
d

TU
DE

de
o
am
Pa
r

FA
LL

c
Ar
e
al
d

M
F

ti c
An

M F
F

M
F

F
Ya
na
ca

t
v is

na
ue

ll a
Vi

R.

TA
SA

ia
Ru
s

F O ib a

l de
ticl
in a
An

li n

al

Rio M e n q uira

a
Q
.N

-B

PE
E
D

LA

FA
L

De
o
m

oy
a

Sa
b

M
Pie

R o

l de

Co

l de
lina
S in c

dr

An

pe

M
M

de
al

S i n c li n
lE

t ic l
i na

Anti

clina
l

zo

Mu
de

al

in

An
tic
l

zo

R. Minero

dra
s

au n
de P

p a"
ha

e
ld

"An
t i cl

clina

eS

MF

Pe
na

ez
"
cu

os

eC
lin a
ld
"S

ina
a

A
t a. H

elen

RI

in c

ac

aC

Q.
L

ia
i ct o r

la v

de

al
li n

TO

VI

ti c

LA

M
+

Pa
ra

Co s
c ue

lina
l

S inc

l de
l i na
Anti
c

LA
NC

S ta. B

DE

+ FALLA

s
Q. Tambria

arb

+ LA S
AL

lin
a

tic

An

ar

an
t

IN
A

eN
ld

DE

clin
S in

F
+ AL LA
S.
DE
d
de
G e
+ UA "Te
La
r am
Pa
a"
lm
a
-O
ta
nc
he

de

+
h

et

az

CH

LA

FA
L

LA
AL

PF

al d

eC

DE

d ra

irra
p
a pa

RA

EB

ar

a
BA
IR
TA
CH
NI
A
E

M Candel

HA

NC

CU

P ie

M
DA

Sin
QU

DE

Oib
a

a te o
oM

l an

Qu
inc
ha

eL

Las

al d

ania

c li n

Se
rr

LA

tic
li

LA

Mu

Sincli

FA
L

ar
a

Cl
la

uelo

R . R ia c h

-S

M uira

inq
Ch
iqu
de
na
l
nc
li
Si

+ LA D
E
H

Q. C

F
e
ar
de
P
se
Jo
an

FALLA D
A+nt
+ E C A M B RAS
iclin
al d
eL
aC
uc h
illa
El C
e bu

6 0'

MF

ue
eq
ej
m
o
lC
Cl

se

F
Si n

o
ui t
iq

nc
Si a Las S
Cll
PO
YO
S
LO

S. d

FA
L

1.075

a
lin

na

S
o

ia

R
de

R.
Cu
s

ce
un

e illa
l dCuch

s
rra
Ba

al

a
lin

ro
eti l Retiro
R
l E

ra
o
oF
och
r am
izc
Pa
lB
E
nia
rr a
Se

F+

An

FA
L

1.125

5 50'

5 40'

5 30'

R. E

a
ol

.S

ongu

e
al d
clin

o
nc

LABRANZAGRANDE

om

Ba

Q.

a
re

5 20'

R.

Sia

na

R.

Pavero

5 10'

F
+

CHINAVITA

El

Q. C

Morcote

o
gr

es
tal
ris

illa

Fusa

e
ld
in a

SAN EDUARDO

uca

M
ch
Cu

sC
Lo

Montejo

nc
Si

ucunc

ZETAQUIRA

S
Clla.

qu

M MM

R.

s
Bo

to

ur

Guayabal

sba

Pe

a
aL

BERBEO

UMBITA

as

Pi

m
Lo

R.

de

al

illa
ch
Cu

bita
Um

ul

al
lin

ono
El M

Si n c l i n

LL

BA
TI

San Antonio
Az

ui r

ar
ia

e ta
de z

ne

o
Q. San Pe dr

To
c

Boquemonte

Pa

s
La

ca

in

Clla

nta

Ch

as

i rv a

Ri

M
at

osario
Q. El R

RONDON

b ita

la
Cl

Q. S

Paramo Las Alfombras

Rancho
Grande

TIBANA

um
R

lba

in
rrac

me
qu

PISBA
Cerro El Crisol

Tu
r

TURMEQUE

Paramo El Crisol

Ne

R.

Alto San Jose

R.

n
llo
be
Pa

e
qu

ma

Taro

Su

El Palmar

COLON

da

ui t

in

RAMIRIQUI

NUEVO

VENTAQUEMADA

r iq

av

gr o

JENESANO

PAYA

ejia

Q.

CIENAGA

Paramo Suse

R. Viracach a

Og o

Cerros Onganoa

. Grande

ro
er

Suse

Paramo Siachoque

VIRACACHA

Quebrada

Q. L

Boyaca

M
M MF F

Puente

FM

Chipaviejo

R.

ba

a
os
ism

ti

Paramo Los Curies

Al

TOQUILLA

de

rri
c

Puente Viejo

AQUITANIA

R . B o y ac

LAGUNA

Cerro Tibamoa

DE TOTA

Te
R.

no
ati

R. Palm a r

clin

t
he

Gacal

FM

Sin

c
ua

Paramo
Rabanal

e
.P

Cr

m
ra
Pa

ue

SAMACA

BOYACA

R.

cho
q

ro
de
rta
Co

An

Isla San Pedro

MF

SIACHOQUE
SORACA

CUCAITA

TOTA

ta
To
R.

UT

ca
an
Bl

Ogonta

TUNJA

C
ue
va

R. P i s

a
en

Paramo de

CHIVATA

S ia

e
ld

F
M UN

C
C HA

Q.

Q.

as

s
ra
je
Ca res
a
la
Cl Pin
o

Q . So a

PESCA

lin
ic

TOCA

y
ra
Fi

t
An

d
al

Is l
La
l
na
ba

Ro

SORA

ha

MRquira

Q.

RAQUIRA

R.

ira
qu

CUITIVA

R.

SAN MIGUEL
DE SEMA

OICATA
MOTAVITA

ale
nq
u

SACHICA

Llanos de Aragon

TUNJA

TINJACA

IZA

CHIQUIZA

rzo

d
al

a
iz

al

n ja
e Ti

R.

Ch

u
iq

F F

Za

Turtur

er a
ho r r

F M

Tre
s

R.
P

R. Turtur

An

a
ticli n

R. C

M F

M
F

Campoalegre

FM

SOGAMOSO

FIRAVITOBA

COPER

Cu
ch
illa

Morca

me ca

la
Cl

Papayo

Patiecitos

Cantino

TIBASOSA
Rondon

TUTA

COMBITA

EJ

C ACA O S

LO S

as

gu
a

VILLA
DE LEIVA

Rio Suar e z

r
iza
m

bi

Belencito

MONGUA

Paramo Marchan

BUENAVISTA

L LA D E

.I

dr

Narino

MARIPI

Pantano de
Vargas

El Moral

SUTAMARCHAN

ch

CALDAS

sa

FA

Ecce Homo

a
ni
rra an
Se
ch
r
a
M

Ma

Badocastro

Q. Po

M
Miguel Diaz

cas
lan

MUZO

en

PAIPA

Sa

SABOYA

CHIQUINQUIRA

zo

m
Al

hilla
Cuc

B
as
Pan

GAMEZA

R.

AC

VI
IPA

sa

A
LL

TOPAGA

Santa Barbara

R . C a ne

LL
FA

Paramo Cadillal

Alto Pico El Mosco

Q . R op e r o

Era Vieja

a do s

Paramo De Pisba

SANTA
SOFIA

R.

Alto Panache

Q. Yanaca

a
Cu
R.

Isa

Santa Rosa

a
pa m

Q ui

QUIPAMA

Tugon

PAUNA

Cerro

NOBSA

m
ca

r
Tig

DUITAMA

SOTAQUIRA

ab
uc o

g ro

El Oso

M
M

El

FM

na

Mu

Arc

al d
cl i n
n
i
S

Trinidad

MF

El Volcan

ho

L os

c li

CORRALES

BUSBANZA

ios
M ed

ay
Pl

d ra

BRICENO

la
Cl

Q.

R.

oC

le s
nta

FLORESTA

Pantanos

t
al i

t
Al

a
oL

Ca

M
ta n
Ba

LA
VICTORIA

ram
Pa

de

Q.

ARCABUCO

Guatoque

SAN PABLO
DE BORBUR

uc

Cerro Cruz
dePiedra

Pi e

Otro Mundo

Chanares

Q . C ha
la n

al
lin
nc

Si

M
An

Chorre ra

Q.

ra p
Q. G

no

R.

.S

pa

TUNUNGUA

An

a
Ch

an

DE

TO

Humbo

ab

esta

OT

An

BETEITIVA
TASCO

cu

in
ic l

R. C

Penas
Blancas

Santa
Barbara

GACHANTIVA

R.

lo
util

ie

L
FA

LA

DE

A
NG Otonga

Socha Viejo

SANTA ROSA
DE VITERBO

EB

A
OY

Pan De Azucar

lla
chi
o
Cu
ram
Pa
El

Cerro

ero

i
cap
Ilia

re

LL A
FA

al

Min

R.

OTANCHE

Buenavista

Los
Bancos

O
LI T
UA +

Q.

La

Nazaret

ro
eg

lC

Abarco

arr
Piz

E
Q.

re
ob

Naranjos

Alto de Zipa

Po

a
ec

Los

Negro

R.

Agua

Betania

ui

R.

Gutierrez

A
ND Loma El Pescado

agu a
Gu

Pto

R.

Maranol

al
Carriz

Cll

uga
aD

as

Clla

Q.

PAZ DE RIO

ay
Paramo

.P

Pto Romero

ra

Alto LamederoCA

Palermo
MONIQUIRA

El Pescado

Avendano

Cienaga

R.

lg
Sa

+ +

za

M
in
er
o

El Carmen

F M

Ub

R.

na Negra

F
F
F M

Terminal

El Marfil

TOGUI

Pajonales

Cuchilla Pe

Los Pinos
SOCHA

CERINZA

R.

ro

be
jo
r

P
Q. Las

.A

rr a

BELEN

.L

iz a

Guamos

ez

qu
l az
Ve

Pto Nino

acas

Q.

El Dos
Y Medio

Micas Fl

Centro
Calderon

Cuchilla

PUERTO BOYACA

SAN JOSE
DE PARE

. Las Playa

CHITARAQUE

FF

SOCOTA

F M

TUTASA

Dos Quebradas

arg

gu

a
or

R. P

de Palagua

Q . P al a

Pueblo Nuevo

SANTANA

Cienaga

a m ba

SATIVASUR

M
El Moral

i ta

o Blanco

Paramo La Cana

rm

Q. Churr

El Paramo

Sativaviejo

SATIVANORTE

JERICO

era

AS

u
Hig
R.

1.175
6 10'

6 30'

F
oG

La Costa

. El

A G D AL E N

R.

ta n

CARBONFERO

an

es

DEVNICO

P
R.

t
en

SOATA

Dt

Siapora

R.

ra

El Olivo

Paramo

Puerto Palagua

La

nu

FORMACIN FLORESTA

Ca

FORMACIN FLORESTA

R.

El Upal

R.

F F

Df

EL COCUY

Carrizalito

fu

a
pir
Ca

F
M

Cc
Df

Ci

GRUPO FARALLONES

FORMACIN CUCHE

CMBRICO-SILRICO

PALEOZICO DEL RIO NEVADO

Co

1.175

Cdf

ro

Pzrn

R
.

r
Ce

BATOLITO DE OTENG

FORMACIN PALERMO

SAN MATEO

FM

Tjbo

a rb

TIPACOQUE

TRISICO RIOLTICO

Jrsp

lC

Jb
FORMACIN BATA

Trr

R. Co r ralitos

PANQUEBA

Q. E

JURSICO

Jru
FORMACIN RUSIA

6 20'

GUICAN

GUACAMAYAS

CATACLASTITAS DE SOAPAGA

6 10'

EL ESPINO

a do

F F
MF

Jar
FORMACIN ARCABUCO

Pueto
Serviez

F
.N

FORMACIN CALIZAS DEL GUAVIO

aton c i t o

FORMACIN MEDIOS

FORMACIN CUMBRE

Kicg

Kim

rdenillo

R. R

6 30'

Ca

Kic

Jg

FORMACIN RIO NEGRO


COVARACHIA

FORMACIN GIRN

ta

Kiip

FORMACIN ROSABLANCA

Jim

oy
a

M
Kirn

Kilm

Kir

FORMACIN MONTEBEL

MA

Santana

Kiri
FORMACIN RITOQUE

R.
R

M
Kiti
FORMACIN TIBASOSA

no

si a

CHISCAS

Kip
FORMACIN PAJA

M
Ca

A DESA
FALL
CA

R. P a ja r i to

F
FORMACIN TIB - MERCEDES

CRETCICO

FORMACIN FOMEQUE

FORMACIN TABLAZO

R.

sig

Kitm

Si n

Kif

oso

Kit

chinigo

rm
He
po
am

Las
Mercedes

R. R e

ed
es

C
de

Kis
FORMACIN SIMIT

rc

Kipa
UNIDAD LITOESTRATIGRFICA
DE LA PALMA

Kipr
FORMACIN PUERTO ROMERO

R.

Filo

FORMACIN AGUARDIENTE

Kia

Ca b u y n

Kiu
FORMACIN UNE

Kiu
FORMACIN UNE

no

Kich
FORMACIN CHURUVITA

Kichi
FORMACIN CHIQUINQUIR

va
di

Kss
FORMACIN SIMIJACA

R.
Ru

Ksca
FORMACIN CAPACHO

Ksc
FORMACIN CHIPAQUE

1.225

Ksc
FORMACIN CHIPAQUE

La s M
al de
clin

Ksf
FORMACIN FRONTERA

S in

Kgg
GRUPO GUAGUAQU

MM M

PACHAVITA

MM

al
clin

Clla
G

LA

me
C ha
l de

i ro

et

El

li n
a

t ic
am

al

l in

nc

5 0'

DE

LA

Cu
ch
Ce
il
rro la
Ne
gr
o

SAN LUIS DE
GACENO

4 50'

uan
a

L DA

+
FA
L

C
o.
ay
Co

n
Sa

tin
us
Ag

la
Cl

SANTA
MARIA

M ER A

FA
LL
A

F
ya

M
Cu
Q.

que

Si n

ya
ta
ua
eG

clin

al
d

An
ti

de

M
de

al

Ch

a goa

Gar
de

ata

u ay

ita
s
ov

al

lin

c lin

LA

DE

Sinai

1.025

za

FA
L

l
na

Guamal

Si
nc
li

na
lich
a

+
Ca

La Mesa
del Guavio

+
Clla

h
re

E
LA

TE

++

SA

LI
A

1.025

4 50'

Santa Teresa

Chivor

Cerro Volcan
Amarillo

LA

LE

L
FA

LA

An
ti

PA

nc

Si

AS
OY

Si

5 0'

U
G

A
NT

DE

A
LL
FA

SA

na

MACANAL

ALMEIDA

Fonsaque

Los Cedros

AR

SOMONDOCO

li
in c

de

FM

GUATEQUE

CAMPOHERMOSO

El
Salitre

La Ururia

San Pedro

F
SUTATENZA

ez

a
An

nio

l
a ra
El V

Sa
nA
nto

la

PAEZ

il
ch
Cu

Se
rra
nia

Clla

GARAGOA
TENZA

za

M
M
M

Valvanera

a
ist
av
en
u
B

va

CAPILLA

ua

Cerro Mamapacha

R.
G

LA

vio
Horizontes

M
Pacelli

628.000

1040.000

4 40'

4 40'

S in c

lina

l de
lG

ua

Nazareth

73 39'

73 29'

73 19'

73 9'

72 59'

72 49'

72 39'

72 29'

72 19'

1.228

73 49'

1.178

73 59'

1.128

74 9'

1.078

74 19'

1.028

74 29'

978.0

74 39'

72 9'

71 59'

427.000

s
lla
Fa amo
e
d
r
a
ma
Siste G u a ic
de

427.000

VALLE MEDIO DEL MAGDALENA

LL
an
er
o

ga
.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGA

TOTA - PAZ DEL RO

or
de

So
ap
a

de

lla
Fa

de

REPBLICA DE COLOMBIA

TUNJA - DUITAMA

c
ya
Bo

Instituto de Investigacin e Informacin Geocientfica,


Minero-Ambiental y Nuclear
INGEOMINAS

PIEDEMONTE

lla

de

lB

Fa
lla

F.
d

eL

aS

ali na

CHIQUINQUIR - ARCABUCO

Si

st
em

de

Fa

COCUY

Geologa del Departamento


de Boyac
NDICE DE PARTICIPACIN

CONVENCIONES

NDICE DE LOCALIZACIN

Compilado por:
Jorge Acosta, Orlando Solano
Antonio Rodrguez
Colaboracin: Martha P. Serrano, Eduardo Lpez

117 118 119 120 121 122 123


132 133 134 135 136 137 138
148 149 150 151 152 153 154

Falla Inversa Definida

Falla Inversa Inferida

Falla Inferida

Falla de Rumbo Sinextral

Falla Cubierta

F
F

Sinclinal Definido
Anticlinal Definido
Sinclinal Inferido
Anticlinal Inferido
Sinclinal con Cabeceo

Va Pavimentada

Inspeccin de Polica

Va Sin Pavimentar

Puente

Va Transitable todo el ao

Cementerio

Va Transitable en Tiempo Seco


Sendero
Curva de Nivel ndice

k
!
(

Anticlinal con Cabeceo


Anticlinal Cubierto

Lnea de Corte
Lineamiento Fotogeolgico

Ferrocarril
Lmite de Departamento

Sinclinal Volcado
Lmite de Municipio

Colegio
Capital de Departamento
Municipio

Drenaje Sencillo
Tubera de Combustible

Construccin

Corregimiento

Daconte, R. y Salinas, R. Plancha 122 Ro Cobugn.1982.


Fabr, A., Osorio, M. y Vargas, R. Plancha 153 Chita.1983.
Fabr, A., Osorio, M. y Vargas, R. Plancha 137 Cocuy.1982.
Galvias, N. Fotogeologa de la Plancha 173 Tmara. Indita.
INGEOMINAS. Planchas 7 y 10 del Atlas Digital de Colombia. 1997.
McLaughlin, D. y Arce, M. Cuadrngulo K-12 Guateque. 1975.
Moreno, J. y Velsquez, M. Tesis Universidad Nacional de Colombia. 1993.
Pulido, o. Plancha 151 Charal. 1980.
Renzoni, G. Fotogeologa de la Plancha 193 Yopal. 1991.
Renzoni, G., et. al. Plancha 191 Tunja. 1983.
Renzoni, G. y Rosas, G. Plancha 171 Duitama. 1983.
Rodrguez, E. y Ulloa, R. Plancha 169 Puerto Boyac. 1984.
Rodrguez, E. y Ulloa, R. Plancha 189 La Palma. 1984.
Ulloa, C., et. al. Cuadrngulo K-12 Guateque.1975.
Ulloa, C. y Rodrguez, E. Plancha 211 Tauramena.1976.
Ulloa, C. y Rodrguez, E. Plancha 170 Vlez.1976.
Ulloa, C. y Rodrguez, E. Plancha 190 Chiquinquir.1991.
Vargas, R., Arias, jaramillo, L. y Tllez, N. Plancha 136 Mlaga. 1976.
Vargas, R., et. al. Plancha 152 Soat. 1987.

168 169 170 171 172 173 174


188 189 190 191 192 193 194
207 208 209 210 211 212 213
226 227 228 229 230 231 232

1999 - INGEOMINAS
Escala 1: 250.000

50'0"N

10

15

20

Base Cartogrfica tomada de las planchas Esc. 1:100.000 del DANE


Proyeccin Transversa de Mercator, Esferoide Internacional 1909
Origen de coordenadas: 7404'51.30'' W, 435'56.57'' N
Falso origen (metros): X = 1'000.000, Y = 1'000.000

rea Construda
Drenaje Doble

2,5

Km

50'0"S

640'0"W

Contacto Definido

150'0"N

BASE CARTOGRFICA

740'0"W

ESTRUCTURAS
PLIEGUES

CONTACTOS Y FALLAS