Está en la página 1de 16

ELEMENTOS SOMETIDOS A COMPRESIN

Barra N:
Barra N: 2 y 13
PU=
L=

2160.25
3

Kg
m

=
=

Dirreccion X - X
( K L / r ) x = 120

4.76916731 KLb
118.110236 PUL

K=1

r x= 0.98425197 Pul

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5 = 1.34580646 <

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

Ag =

Pu
Fcr

1.5

= 16.9055733 ksi

0.33188966 Pul2

Ensayamos :2 L 2 x 2 x 1/8

Ag =

0.96

P.I.

PUL2 ,
S

rx =

0.626

Pul

r z=

0.398

Pul

S=

3/8

X
y

Verificando:
( K L / r)x = 188.674498755

c =

2.1159946634 <

Fcr=

7.0513611415

PU=
Esbeltez :

1.5

5.7539106915 KLb
K

Distancia entre enlaces

a/rz =

0.5
0.398

<

4.76916731 KLb

200

OK !!

(a/rz < 50)


m
Pul

49.4598979148 <

Establecer enlaces @
Elegir perfil: 2 L 2 x 2 x 1/8

>
1

( K L / r ) x = 188.674498755

a=
rz =

P.E.

50
0.5

19.6850394 Pul
OK !!

OK !!

DISEO DE LOS ELEMENTOS DE LA BRIDA SUPRIOR


ELEMENTOS SOMETIDOS A COMPRESIN

Barra N: 20 y 25

( elementos ms esforzado )

PU=

48191.47

Kg

106.391938 KLb

L x=

3.55474

139.950394 PUL

Dirreccion X - X
( K L / r ) y = 120

r x= 1.16625328 Pul

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5 = 1.34580646 <

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

Ag =

Pu
Fcr

1.5

= 16.9055733 ksi

7.40388882 Pul2

Ensayamos : 2 L 4 x 4 x 1/2

Ag =

7.5

PUL2 ,

rx =

1.22

Pul

r y=

1.67

Pul

Y=

1.18

P.I.

Y
S

L
y
X

CG

S /2 + L - x

X=

1.18

Ingrese Long de lado horizontal del angulo :

Pul

Verificando en la direccin " x ":


( K L / r ) x=

114.71343746

OK !!

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5 = 1.28651738 <

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

Pu

1.5

P.I.

= 18.0433295 ksi

115.026226 KLb

OK !!

Verificando en la direccin "y":

LY

196.850394 Pul

(KL /r)y=

r min

120
1.6404199475 Pul

(r

Calculo de la separacin d :
donde :

min)

^2 = (

r x ) ^2 +( d )^2

d = ( S/2 + L - X )
d = 1.0966209939

Calculo de la separacin s mnima :

NO SE REQUIERE SEPARACIN

S min = -3.4467580123 Pul


S =
0
Pul

r y= ( ( S/2 + L - X ) ^ 2 + ( r x ) ^ 2 ) ^ 0,5
r y=

4.7204 Pul

( K L / r ) y = 41.7020578131

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5 = 0.46769082 <

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

PU=

209.47770617 KLb

Distancia entre enlaces


a=

rz =
a / rz =

1.5

32.859248 ksi
OK !!

(a/rz < 50)

0.7
0.782

M
Pul

35.2417584631 <

Establecer enlaces @
Elegir perfil:
2 L 4 x 4 x 1/2

50

27.5590551 Pul
OK !!

0.7

a n g u lo s

s
a

Barra N:

Barra N: 21 y 24
PU=
L x=

46188.65
3.55474

Kg
m

=
=

101.970327 KLb
139.950394 PUL

Dirreccion X - X
( K L / r ) y = 120

r x= 1.16625328 Pul

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5 = 1.34580646 <

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

Ag =

Pu
Fcr

1.5

P.I.

= 16.9055733 ksi

7.09618589 Pul2

Ensayamos : 2 L 4 x 4 x 1/2

Ag =

7.5

PUL2 ,

rx =

1.22

Pul

r y=

1.67

Pul

Y=

1.18

Y
S

L
y
X

CG

S /2 + L - x

X=

1.18

Ingrese Long de lado horizontal del angulo :

Pul

Verificando en la direccin " x ":


( K L / r ) x=

114.71343746

OK !!

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5 = 1.28651738 <

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

Pu

1.5

P.I.

= 18.0433295 ksi

115.026226 KLb

OK !!

Verificando en la direccin "y":

LY

(KL /r)y=

r min

120
1.6404199475 Pul

196.850394 Pul

Calculo de la separacin d :
(r

min)

donde :

^2 = (

r x ) ^2 +( d )^2

d = ( S/2 + L - X )
d = 1.0966209939

Calculo de la separacin s mnima :

NO SE REQUIERE SEPARACIN

S min = -3.4467580123 Pul


S =
0
Pul

r y= ( ( S/2 + L - X ) ^ 2 + ( r x ) ^ 2 ) ^ 0,5
r y=

4.7204 Pul

( K L / r ) y = 41.7020578131

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5 = 0.46769082 <

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

PU=

209.47770617 KLb

Distancia entre enlaces


a=
rz =
a / rz =

0.7
0.782

1.5

32.859248 ksi
OK !!

(a/rz < 50)


M
Pul

35.2417584631 <

Establecer enlaces @
Elegir perfil:
2 L 4 x 4 x 1/2

50

27.5590551 Pul
OK !!

0.7

a n g u lo s

s
a

Barra N: 22 y 23
PU=
L x=

41337.9
4.06256

Kg
m

=
=

91.2613638 KLb
159.943307 PUL

Dirreccion X - X
( K L / r ) y = 120

r x= 1.33286089 Pul

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

Ag =

Pu
Fcr

1.34580646 <

1.5

= 16.9055733 ksi

6.35094168 Pul2

Ensayamos : 2 L 4 x 4 x 1/2

Ag =

7.5

PUL2 ,

rx =

1.22

Pul

r y=

1.67

Pul

Y=

1.18

P.I.

Y
S

L
y
X

CG

S /2 + L - x

X=

1.18

Ingrese Long de lado horizontal del angulo :

Pul

Verificando en la direccin " x ":


( K L / r ) x= 131.101071

OK !!

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

Pu

1.47030558 <

1.5

P.I.

= 14.6044191 ksi

= 93.103171782 KLb

OK !!

Verificando en la direccin "y":

LY

(KL /r)y=

r min

120
1.64041995 Pul

196.850394 Pul

(r

Calculo de la separacin d :
(r

min)

^2 = (

donde :

min)

^2 = (

r x ) ^2 +( d )^2

r x ) ^2 +( d )^2

d = ( S/2 + L - X )
d = 1.09662099

Calculo de la separacin s mnima :

NO SE REQUIERE SEPARACIN

S min = -3.44675801 Pul


S =
0
Pul

r y= ( ( S/2 + L - X ) ^ 2 + ( r x ) ^ 2 ) ^ 0,5
r y=

4.7204 Pul

( K L / r ) y = 41.7020578

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

PU=

209.477706 KLb

0.46769082 <

1.5

= 32.859248 ksi
OK !!

Distancia entre enlaces (a/rz < 50)


a=

0.7

rz =
a / rz =

0.782
35.2417585

27.5590551 Pul

Pul

< 50

OK !!

Establecer enlaces @
0.7
Elegir perfil:
2 L 4 x 4 x 1/2

an g u lo s

s
a

Barra N: 19 y 26
PU= 46797.14
L x= 3.04692

Kg
m

=
=

103.313686 KLb
119.95748 PUL

Dirreccion X - X
( K L / r ) y = 120

r x= 0.99964567 Pul

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

Ag =

Pu
Fcr

1.34580646 <

1.5

= 16.9055733 ksi

7.18967115 Pul2

Ensayamos : 2 L 4 x 4 x 1/2

Ag =

7.5

PUL2 ,

rx =

1.22

Pul

r y=

1.67

Pul

Y=

1.18

P.I.

Y
S

L
y
X

CG

S /2 + L - x

X=

1.18

Ingrese Long de lado horizontal del angulo :

Pul

Verificando en la direccin " x ":


( K L / r ) x= 98.3258035

OK !!

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

Pu

1.10272918 <

1.5

P.I.

= 21.6722876 ksi

= 138.16083359 KLb

OK !!

Verificando en la direccin "y":

LY

(KL /r)y=

r min

120
1.64041995 Pul

196.850394 Pul

(r

Calculo de la separacin d :
(r

min)

^2 = (

donde :

min)

^2 = (

r x ) ^2 +( d )^2

r x ) ^2 +( d )^2

d = ( S/2 + L - X )
d = 1.09662099

Calculo de la separacin s mnima :

NO SE REQUIERE SEPARACIN

S min = -3.44675801 Pul


S =
0
Pul

r y= ( ( S/2 + L - X ) ^ 2 + ( r x ) ^ 2 ) ^ 0,5
r y=

4.7204 Pul

( K L / r ) y = 41.7020578

y
X

c =

( K*L / ( * r) )*(Fy /E) ^ 0.5

Fcr=

( 0.658 ^ ( c ^ 2 ) ) * Fy

PU=

209.477706 KLb

0.46769082 <

1.5

= 32.859248 ksi
OK !!

Distancia entre enlaces (a/rz < 50)


a=
rz =

0.7
0.782

a / rz =

35.2417585

M
Pul

< 50

27.5590551 Pul
OK !!

Establecer enlaces @
0.7
Elegir perfil:
2 L 4 x 4 x 1/2

an g u lo s

s
a