Está en la página 1de 281

Versta i: J. A.

Redmerski
The Edge of Never
Forever
New York
i knyga yra groins literatros krinys. Vardai, personaai, vietos ir nutikimai yra arba autors vaizduots kriniai, arba naudojami kaip
menin priemon. Bet koks panaumas tikrus vykius, vietoves ar asmenis yra visikai atsitiktinis.
krin, esant bibliotekose, mokymo ir mokslo staig bibliotekose, muziejuose arba archyvuose, be krinio autoriaus ar kito io krinio
autori teisi subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo draudiama mokslini tyrim ar asmenini studij tikslais atgaminti, vieai skelbti
ar padaryti vieai prieinam kompiuteri tinklais tam skirtuose terminaluose t staig patalpose.
ISBN 9786090111475
Copyright 2012 by J. A. Redmerski
This edition published by arrangement with Grand Central Publishing, New York, New York, USA. All rights reserved.
Virelis 2013 Hachette Book Group, Inc.
Vertimas lietuvi kalb, Regina ekuvien, 2013
Leidykla Alma littera, 2013
I angl kalbos vert Regina ekuvien
Redagavo Rita Markulien
Korektor Indr Petrtyt
Virel lietuvikam leidimui pritaik Deimant Rybakovien
E. knyg maketavo Albertas Rinkeviius

Skiriu
simyljliams ir svajotojams bei visiems tiems, kuriems
neteko patirti nei viena, nei kita.

Natali jau deimt minui suka ant pirto plauk sruog ir tai mane pradeda varyti i proto.
Pakraipau galv ir prisitraukiu ariau alt lats kav, sikandu iaudel ir suiaupiu lpas. Natali
sdi prieais mane, alknmis atsirmusi nedidel apval staliuk, pasirmusi ranka smakr.
Jis nuostabus, sako ji spoksodama vaikin, kuris k tik atsistojo eil. A rimtai, Kem. Tu
tik pavelk j.
Pavartau akis ir gurkteliu kavos.
Nat, prabylu statydama ant stalo kav, tu turi vaikin. Ar tau kaskart reikia tai priminti?
Natali nepiktai man ypteli:
Tu man kas? Motina?
Bet jos vilgsnis prie mans ilgai neusibna, nes tas seksualus raumen kalnas stovi prie kasos ir
perka kavos su bandelmis.
Be to, Deimonui vienodai, dairausi kitus ar ne. Svarbu, kad jam kasnakt tinkamai isiriesiau.
Garsiai prunkteliu ir nuraustu.
irk! Matai? plaiai ypsodamasi suunka ji. Priveriau nusijuokti. Pagriebusi savo
rausv rankinuk, kyteli vidun rank. Reikia usirayti. Isitraukia telefon ir atsidaro
skaitmenin ura knygel. Birelio 15-oji, etadienis. Braukia pirtu per ekranl. 13.54.
Kemrina Benet nusijuok i mano seksualaus posakio.
simeta telefon atgal rankinuk ir susimsiusi iri mane. Paprastai toks jos vilgsnis byloja
apie neivengiamus gyvenimo pamokymus.
Na, tik umesk ak, jau visai rimtai prao ji.
Kad j nuraminiau, atsargiai sukteliu on smakr tiek, kad akies krateliu dirsteliau t
vaikin. Pasitrauks nuo kasos jis eina prie prekystalio galo, kur lengvu rankos mostu paima nuo
krato grim. Auktas. Dails skruostikauliai. Manekenikas keriniai ali aki vilgsnis ir trumpi
eiuku styrantys rudi plaukai.
Taip, prisipastu, vl atsigrdama Natali. Jis tikrai patrauklus. O kas toliau?
Natali seka j akimis. Vaikinas ieina pro dvivres stiklines duris, praeina pro langus, ir Natali tik
dabar atsisuka mane sakydama:
Dievulliau tu ventas.
Jos akys i netiktinos nuostabos kone virsta i akiduobi.
Vaikinas, ir tiek, Nat, vl lpomis suimu iaudelio gal. Taip sijautei, kad ant kaktos gali
perskaityt simyljau. Seiljiesi dl kiekvieno berno.
Juokauji? Jos veide staiga plyksteli baisus igstis. Kemrina, tau tikrai blogai. Bet ir pati
inai, ar ne? Atsiloia kdje ir prispaudia nugar prie atkalts. Turi vl imtis vaist. A rimtai.
Meiau juos gerti dar baland.
K? Kodl?

Nes tai nesmon, visai rimtai ataunu jai. Nesirengiu udytis, tad nra reikalo man j gerti.
Natali palinguoja galv ir sukryiuoja ant krtins rankas.
Manai, kad vaistai iraomi tik tiems, kurie ketina udytis? Ot ir ne, beda pirtu mane, bet
paskui susigriebusi paslepia j alkns linkyje. Tai dl cheminio mogaus organizmo disbalanso ar
kokio ten do.
Kreivai ypteliu.
Sakai? Nuo kada tapai tokia kieta psichikos lig ir imt diagnozi inove?
Tai sakydama vos kilsteliu vien antak, kad ji susivokt puikiai suprantu, kad ji nenutuokia, k
kalba.
Natali nieko neatsako, tik suraukia nor. Tada a jai riu:
Ateis laikas, ir pati pasveiksiu, nereikia man joki tablei.
Pastab pradjau ramiai, bet pabaigiau su aikiai girdimu kartliu balse. Man taip danai bna.
Natali atsidsta. Jos veide nebematyti jokios ypsenos.
Atsipraau, tariu jai. Man negera, kad pakliau bals. Klausyk, suprantu, tu teisi. Neneigiu,
kad turiu emocinio sutrikimo bd ir kartais galiu elgtis kaip tikra kal
Kartais? tyliai burbteli Natali, bet ji man jau atleido ir dabar vl ypsosi.
itaip irgi danai bna. Nusiypsau jai puse lp ir sakau:
A tiesiog pati noriu visk isiaikinti, supranti?
K tu nori isiaikinti? Dabar jau ji pyksta. Palenkia on galv ir atrodo susimsiusi.
Kem, man nemalonu sakyti, bet itam pasauly gali minti visok d. Tau reikia su tuo susitaikyti.
Pamirk visk ir daryk tik tai, kas tau teikia malonum.
K gi, gal ji i ties nra jau tokia tragikai bjauri gyvenimo mokytoja.
Aiku, tu teisi, pritariu jai, bet
Natali kilsteli antak ir laukia.
Kas? Rk tiesiai, ko tyli?
Susimsiusi sispoksau sien. A gan danai sdiu va taip ir galvoju apie gyvenim, mstau
apie vairius jo aspektus. Bandau suvokti, kok velni ia veikiu. Kad ir dabar. K a veikiu itoj
kavinj su ita mergina, kuri pastu nuo vaikysts. Vakar svarsiau, kodl man reikia keltis lygiai t
pai valand kaip ir uvakar ir daryti t pat kaip ir praeit dien. Kodl? Kas ir kodl mus veria
daryti tai, nuo ko giliai irdyje mes troktame isilaisvinti ir pabgti?
Atpliu vilgsn nuo sienos ir iriu savo geriausi draug, kuri, aiku, tikrai nesupras to, k
ketinu jai pasakyti. Bet, jausdama btinyb t padaryti, imu ir sakau jai:
Ar niekada nepagalvojai, kaip bt gera keliauti aplink pasaul su kuprine ant pei?
Natali veidas itsta.
Na, ne, sako ji. Man turbt nepatikt.
O tu gerai pagalvok, paraginu j ir usikniaubusi ant staliuko dmesingai pavelgiu j. Tu
viena ir tik su kuprine, kurioje vos keli patys reikalingiausi daiktai. Joki daugiau sskait.
Nebereikia kas ryt keltis tuo paiu laiku ir skubti nemylim darb. Tik tu ir prie tave atsiveriantis
beribis pasaulis. Neinai, k tau atne rytojus, k sutiksi, k valgysi ir kur miegosi. Netrukus
susigriebiu taip sijautusi savo sivaizduojam pasaul, jog, ko gero, atrodau jai truput trenkta.

Tu mane gsdini, Natali nepatikliai nuvelgia mane per staliuk, jos antakis nusileidia,
susilygina su antruoju, ir tada ji man sako: Be to, tik pagalvok, kiek reikia pdinti, o kur dar
pavojus, kad gali bti iprievartauta, nuudyta ir numesta pakels griov. Jau vien jimas
psiomis
Akivaizdu, jai atrodo, kad man i ties visai kvankt.
Beje, kodl tau ov galvon tokia mintis? klausia ji ir greitai gurkteli savojo grimo. Man
tai labai panau pusamio kriz. Bet tau dar tik dvideimt. Paskui pabrtinai drsiai pareikia:
Be to, tu dar nesi apmokjusi n vienos sskaitos.
Natali darsyk gurkteli, nemandagiai garsiai liurpdama pro iaudel.
Gal ir ne, susimsiusi tyliai itariu, bet tursiu, jeigu persikelsiu gyventi pas tave.
Teisyb, patvirtina ji ir pabarkina pirtu puodelio on. Visk teks dalytis pusiau. Pala,
pala Ar tik nesirengi palikt mans ant ledo, k? Natali sustingsta ir igstingai iri mane.
Ne, nesirengiu. Kit savait isikraustau i mamos nam ir persikeliu gyventi pas itvirkl.
Ak, tu kale! juokiasi ji.
Kreivai ypteliu ir vl usisvajoju, galvoju apie tuos dalykus, kuri ji nepaminjo, betgi a to ir
tikjausi. Dar iki Ijano mirties a msiau netradicikai. Uuot sdjusi sudjus rankas ir svajojusi
apie naujas intymios sueities formas, k Natali danai daro su savo Deimonu, su kuriuo jau draugauja
penket met, a svajoju apie itin rimtus dalykus. Bent jau tokius, kurie svarbs mano pasaulyje.
Pavyzdiui, kaip sveios alies klimatas tikt mano odai, kaip kvepia vandenynas, kodl nuo
niokianio lietaus garso man uima kvap. Tu velnikai msli pana, ne vien syk yra man
saks Deimonas.
Jergau! suunka Natali. inai, tu tikrai beviltika! sikandusi iaudel palinguoja galv.
Eime, staiga taria ji ir pakyla nuo staliuko. Negaliu ilgiau klausyti it tavo kvail filosofini
ivediojim, o tokios avios vietels kaip i tave tik dar labiau slegia. vakar varysime
Pogrind.
Kur? Na jau ne, ten a tikrai neisiu.
Eisi. Dar ir kaip eisi.
Natali nusviedia tui puodel u keli ingsni stovini iukli d ir griebia man u
rankos.
kart tu eisi su manim, nes esi geriausia mano draug, ir praau man be joki atsikalbinjim.
Suiaupusi lpas ji man plaiai, per vis saulje degus veid nusiypso.
Suprantu, kad ji kalba rimtai. Ji visada kalba rimtai, kai akyse toks vilgsnis tryktantis rytu ir
diugesiu. Gal geriau bt nueiti su ja ir padti tak, kitaip ji niekada nuo mans neatstos.
Privalomas blogis, su kuriuo reikia taikstytis, kai turi kyri geriausi draug.
Atsistoju ir usimetu ant peties rankinuk.
Dar tik antra valanda, sakau jai.
Baigiu gerti kav ir metu tui indel t pai iukli d.
Taip, bet mums dar reikia nupirkti tau nauj drabui.
O, ne, rytingai tariu ir einu su ja pro stiklines duris vs vasarik or. Jau vien eiti su
tavim Pogrind yra didelis ygdarbis, todl slampinti po parduotuves atsisakau. Ir taip turiu

drabui iki kaklo.


Natali sikimba man parank ir abi nuingsniuojame gatve pro ilg eil automobili stovjimo
skaitikli. ypsodamasi ji vilgteli mane ir taria:
Tiek to. Tada bent jau leisk aprengti tave i mano drabui spintos.
O ko netinka mano spinta?
Ji suraukia lpas ir nuleidia galv, tarsi svarstyt, kodl uduodu tokius kvailus klausimus.
Mes eisime Pogrind, sako ji, lyg atsakymas ir taip jau bt aikus.
K gi, ji teisi. Tegu mudvi su Natali ir geriausios draugs, taiau mums patinka prieingi dalykai.
Ji roko muzikos gerbja, simyljusi Dared Leto1 jau nuo pat Kovos klubo pasirodymo. A esu
gerokai ramesnio bdo, nemgstu tamsi spalv, nebent einu laidotuves. Nesakau, kad Natali vis
laik vilki tik juodai ir neioja plaukus emo stiliumi, bet jos nieku gyvu nepriverstum apsivilkti ko
nors i mano spintos, nes mano drabuiai jai per daug kasdieniki. Dkui Dievui, kad mes skiriams.
A moku rengtis, o vaikinai kai dar kreipiau dmes tai, kaip jie nuvelgia mano upakaliuk,
aptempt prastiniais dinsais, niekada nesiskund mano drabui pasirinkimu.
Bet klube Pogrindis renkasi tokie kaip Natali, todl, manau, teks vien vakar pakentti tiesiog
tam, kad nuo j nesiskiriau. Neseku mada. Niekada to nedariau. Taiau be jokios abejons kelioms
valandoms galiu tapti kitokia, nei esu, jeigu tik galsiu susilieti su minia, uuot traukusi vis dmes
kaip balta varna.
Natali miegamasis visika prieingyb idealiai tvarkai. Tai dar vienas rodymas, kad mes visikai
skirtingos. A sukabinu drabuius pagal spalv, o ji meta juos skalbini krep gale lovos ir laiko
ten kelias savaites, paskui vl nea skalbti, nes jai nepatinka, kad susiglam. A kasdien valau
dulkes, o ji turbt apskritai n karto nra valiusi nuo bald dulki, jeigu neskaitytum tvarkymusi
penki centimetr dulki sluoksnio valymo nuo neiojamojo kompiuterio klaviatros.
itie tau labai tiks, sako Natali, laikydama rankoje siauruius baltus trumparankovius
markinlius su urau Brodvjaus randai ant priekio. Jie siauri, o tavo papai liuks.
Prideda markinlius man prie krtins ir ilgai iri, kaip su jais atrodyiau. Nepatenkinta jos
pirmu pasilymu piktai kak burbteliu. Natali uveria akis lubas ir nusvarina peius.
Gerai, taria ir sviedia juos ant lovos. Kyteli rank spint ir itraukia kitus, plaiai
isiiepusi pakelia prie mans ir griebiasi gudrios taktikos. Plati ypsena mane nuginkluoja ir
neleidia nevertinti jo pastang.
Gal turi k nors be rkiani ura ant krtins? paklausiu.
ia parayta Brandonas Boidas2, atria ji ir iptusi akis iri mane. Negi tau nepatinka
Brandonas Boidas?
Jis visai nieko, sakau, tik nenoriau jo reklamuoti ant savo krtins.
O a j mielai usitempiau ant savo krtins, sako ji, grodamasi siauruiuke palaidine V
formos apykakle, labai panaia pirmj.
Tai pati ir renkis.
Natali dirsteli mane, linkteli galva, tarsi priimdama mano pasilym.
Gal taip ir padarysiu.

Nusivilkusi palaidinuk, sviedia j skalbini krep prie spintos ir utempia sau ant milinik
pap Brandono Boido veid.
Tau tinka, pagiriu ir stebiu, kaip ji staiposi prie veidrod ir groisi savimi i vairi pusi.
Tai jau tikrai jis man tinka, sako ji.
domu, kaip tai reaguos Daredas Leto, paerzinu.
Natali garsiai prunkteli ir kresteli savo ilgus tamsius plaukus, paskui pasiima epet ir taria:
Jis man visada bus numeris vienas.
O kaip Deimonas? Tikrasis, o ne sivaizduojamas tavo vaikinas?
Liaukis, subara ji irdama mudviej atspind veidrodyje. Jeigu ir toliau, kaip dabar,
prikaiiosi man Deimon per plaukus su epeiu braukianti ranka stabteli pusiaukelje, o ji
pasisuka mane ir gelia: Gal kartais tu pati simpatizuoji Deimonui, k?
A staigiai loteliu galv ir pajuntu, kaip kaktoje tarp antaki susimeta gili raukl.
Na jau ne, Natali. Kas tau darosi?
Natali nusijuokia ir toliau ukuojasi plaukus.
vakar mes tau surasim vaikin. tai ko tau reikia. Ir tada viskas susitvarkys.
I mano tyljimo ji susivokia per toli nuengusi. Nekeniu, kai ji taip elgiasi. Kodl btinai visi
turi gyventi poromis? Tai kvaila iliuzija ir pasigailjimo vertas mstymas.
Natali padeda ant staliuko plauk epet ir atsisuka mane, nuo lp dingsta ypsena, ji giliai
atsidsta ir sako man:
inau, kad nedert tau to sakyti Klausyk, paadu, tikrai nebandysiu tau ko nors pirti.
Sutarta? Ir lyg pasiduodama ikelia auktyn abi rankas.
Tikiu tikiu, sakau pasikliaudama jos nuoirdumu.
Aiku, gerai inau, kad jos paadai tuias reikalas. Gal ji ir nemgins tiesiogiai mans su kuo
nors suporuoti, bet jai uteks tik mirktelti ilgomis blakstienomis kokiam nors vaikinui klube, ir
Deimonas jau inos, ko ji i jo nori. Bet man j pagalbos nereikia. A su niekuo nenoriu poruotis.
Oi! kiusi galv spint suunka Natali. ita palaidin tau tikrai tiks! Atsisukusi laiko
rankoje apylaisv juod drabul be joki petneli. Per krtin bga raids Nusidjl.
Nusipirkau Hot Topic parduotuvj, sako ji ir nutraukia nuo pakabos.
Nenordama dar ilgiau tempti ios palaidini matavimosi sesijos, nusivelku markinlius ir paimu
i jos rank palaidin.
Juoda liemenl, sako ji. Puikus pasirinkimas.
Usivelku palaidin ir nuvelgiu save veidrodyje.
Gerai? Sakyk, ragina ji ir ujusi u nugaros plaiai isiiepusi klausia: Juk patinka, ar ne?
Suktai jai ypteliu ir pasisukusi onu matau, kad palaidinuks apaia vos siekia klubus.
Ir tada pastebiu ant nugaros ura ventoji.
Gerai, sakau. Patinka. Tada atsisukusi j tvirtai pareikiu: Bet ne tiek, kad neimtum vl
raustis po savo spint. Tad daug vili nedk. Man visai patinka ir mano paios usagstomi
markinliai. Ai u paslaug.
A nesakau, kad tavo drabuiai negras, Kem, nusijuokia Natali ir trukteljusi u liemenls
juostels plekteli ja man per nugar. Eilin dien tu gan seksuali pana, brangute. Jeigu nebiau

susidjusi su Deimonu, tai tikrai tave patvarkyiau.


Man i nuostabos atvimpa lpa.
Tu nesveika, Nat!
inau, sako ji, o a nusisuku veidrod ir jos balse girdiu skamb juok, kai ji man priduria:
Tikrai tikrai. Jau ne kart tau sakiau. A visai rimtai.
irdama j pakraipau galv, nusijuokiu ir paimu plauk epet. Natali syk jau draugavo su
mergina, kai buvo trumpam susipykusi su Deimonu, bet visiems skelbsi esanti pamiusi dl
pimpalo (jos odiai, ne mano), tad neverta gaiti laiko su merginomis. Natali tikrai ne liundra jei
taip j pavadintum, tai visus dantis ikult, bet ji neginijamai yra vis vaikin svajoni nimfa.
Eik, padarysiu tau makia, sako ji ir vedasi mane prie tualetinio staliuko.
Ne!
Natali sisprendia rankomis smlio laikrodio formos klubus ir ipstomis akimis iri mane,
tarsi ji bt mano motina, o a prie jos negraiai nusikeikiau.
Nori, kad skaudt? klausia tvilkydama mane piktu vilgsniu.
Pasiduodu. Klesteliu ant kds prieais veidrod.
Tiek to, tariu jai ir pakeliu galv, atsuku j veid, kuris tampa jai tuia dailininko drobe.
Tik nejuodink per daug aki, gerai?
Ji energingai sugriebia man u smakro.
Dabar usiiaupk, paliepia ji ir visai nebesiypsodama itin rimtai iri mane. Menininks
darbui reikalinga tyla, su teatraliku akcentu itaria ji ir laisva ranka ikalbingai mosteli ore. Kas
ia tau, vaikeli? Detroito groio salonas?
Kai baigia mane grainti, atrodau lygiai taip kaip ir ji. Tik ne su tokiais milinikais papais ir
ilkiniais rudais plaukais. Manieji viess; merginos salonuose palieka didiulius pinigus, kad
nudayt tokia spalva kaip mano, ir ilgumo sulig puse nugaros. Prisipainsiu, su plaukais man labai
pasisek. Natali patar man juos neioti palaidus, kad bt graiau, tai a taip ir darau. Neturiu i ko
rinktis. Vienas vargas man su ja
Natali neitepliojo man aki kaip mekno, bet vis tiek parinko tamsius elius.
Tamsios akys ir viess plaukai, kalbjo ji, storai juodu tuu tepdama man blakstienas. Juk
tai taip seksualu.
Pasirodo, mano atviranoss basuts irgi jai netiko, taigi privert nusiauti ir usitraukti ant siaurais
dinsais aptempt blauzd jos smailianosius auktakulnius aulinius.
Eik sau, kokia seksuali pana, digauja nuvelgdama mane nuo galvos iki koj.
Tu man lieki skolinga, kad leidausi taip sudarkoma, mesteliu jai.
K? A tau skolinga? pakreipia galv ant ono. Ne, mieloji. Ne taip. Tai tu lieki man
skolinga ir po io vakaro tursi atsidkoti, nes bsi patenkinta ir smagiai praleisi laik, o paskui vl
praysi, kad ten nusivesiau.
aismingai purkteliu ir sirmusi ranka atkiu jai vien klub.
Labai abejoju, sakau jai. Bet tikrai gali sau splioti ir viltis, kad man bus linksma.
Puiku, sutinka ji ir apsiauna aulinius. O dabar dingstam i ia. Deimonas jau ms laukia.

Jared Joseph Leto (g. 1971 12 26) JAV aktorius ir muzikantas, alternatyvaus roko grups 30 Seconds to Mars vokalistas, grups
vaizdo klip reisierius (ia ir toliau visos pastabos vertjos).
2

Brandon Charles Boyd (g. 1976 02 15) alternatyvaus roko grups Incubus vokalistas.

Mes atvykstam Pogrind jau sutemus, bet prie tai dar pasivainjam Deimono galinguoju
automobiliu ir stabtelim prie keli nam. Jis lekia kiem, ioka i mainos, ubga trims keturioms
minutm nam ir grta atgal, bet nieko mums nesako. Bent jau nesiaikina, kokiu reikalu ten bgo ar
su kuo kalbjosi nors tada tokie jo vizitai atrodyt normaliau. Taiau Deimonui nieko nra
normalaus ar prasto. Myliu j neapsakomai. Pastu j beveik taip pat seniai kaip ir Natali, taiau
niekada nepateisinsiu jo polinkio kvaialus. Savo namo rsyje jis augina didiausius plotus kanapi,
taiau pats ols nerko. Jeigu atvirai, tai tik a ir dar keletas artimiausi jo draugeli tart, kad toks
puikus vaikzas kaip Deimonas Vintersas galt auginti marihuan, nes paprastai tie, kurie augina
ol, atrodo kaip valkatos ir vaikto su evelirom, kokias neiodavo paskutiniais dvideimto
amiaus deimtmeiais. Deimonas toli grau nepanaus degradavus. Veikiau jau palaikytum j
jaunesniuoju Alekso Petiferio3 broliu. Be to, Deimonas pats sako, kad ol ne jo stichija. Ne,
mgstamiausias Deimono narkotikas kokainas, o ol jis augina ir pardavinja tik tam, kad turt u
k tenkinti savo polink kokain.
Natali nuduoda, kad tai, k daro Deimonas, yra visikai nekenksminga. Ji ino, kad jis ols
nerko, ir sako, kad kanaps nra jau taip blogai, o jeigu monms patinka j rkyti tam, kad
atsipalaiduot ir pailst, tai nieko ia blogo, kad Deimonas padeda jiems tai pasiekti.
Taiau Natali nelinkusi tikti, kad nuo kokaino jo veide atsiranda daugiau emocij nei ivydus
kuri nors jos kno dal.
Na va. Tikiuosi, tau bus labai smagu, ar ne?
Natali vienu klubu stumteli mainos dureles, pro kurias a ilipau, ir beviltikai velgdama mane
priduria:
Tik nesiprieink ir pasistenk smagiai leisti laik.
Uveriu akis ir ataunu:
Nat, a tikrai specialiai nesistengsiu gadinti sau vakaro. Tikrai noriu, kad man bt smagu.
Deimonas apeina main ir prijs prie ms apkabina abi per liemen.
Kokia laim eit vidun su dviem seksualiom pupytm i on.
Natali tariamai pykteljusi niukteli jam alkne.
Nutilk, mielasis. Tuoj imsiu pavydti.
Bet ji jau dabar idyklikai jam ypsosi.
Deimonas nuleidia rank nuo jos liemens ir grybteli delnu per upakaliuk. Natali bjauriai
suvaitoja ir pasistiebusi ant pirt gal j pabuiuoja. Noriau pasisti juos po velni, bet tik tuiai
auiniau burn.
Pogrindis pats mgstamiausias jaunimo baras, sikrs iaurs Karolinos centro pakraty,
taiau telefon knygoje jo nra. Tik tokie mons kaip mes inome, kur jis sikrs. Prie por met
vienas vyrukas vardu Robas isinuomojo apleist sandl, investavo bema milijon i savo turtingo

ttuio pinigins ir reng ia slapt naktin klub. Per dvejus metus vyrukas atsistojo ant koj. Klubas
tapo vieta, kur renkasi vietiniai sekso ir roko dievaiiai, nes ia drauge su krykianiais gerbjais ir
biiuliais gali gyvendinti tai, apie k ilgai svajojo. Taiau ia tikrai ne kokia nuiurusi lindyn. I
iors gal ir panau apleist statin i dalies vaiduoklikoje miesto dalyje, bet viduje kaip
moderniausiame sunkiojo roko naktiniame klube su spalvotomis viesos blykstmis, be perstojo
skrodianiomis erdv, itvirklikai atrodaniomis padavjomis ir milinika scena, kurioje vienu
metu galt tilpti dvi roko grups.
Kad Pogrindis ilikt slaptas, klientai turi savo automobilius palikti kur nors mieste ir ateiti
psiomis, nes prie apleisto pastato irikiuota automobili eil i karto iduot, jog ia kai kas
vyksta.
Mes paliekame automobil netoliese esanio Mikio Dis4 kieme ir dar deimt minui pdinam
nykiomis miesto gatvmis.
Natali atsiplia nuo deiniojo Deimono ono ir sispraudia tarp ms, bet tik tam, kad ir toliau
kankint mane, kol visi pateksim vid.
Tai va, sako ji, lyg rengdamasi ikloti man ilgiausi paskait, k ia tursiu daryti ir ko geriau
nedaryti. Jeigu kas nors paklaus, esi vienia, supranti? Ir pagraso man ranka. Nedrsk nieko
panaaus pliurpti kaip tkart, kai prie tavs prikibo vaikinas i Office Depot.
O k ji padar Office Depot? juokdamasis smalsauja Deimonas.
Deimonai, tas vaikinas prie jos tiesiog prilipo, ima dstyti Natali, visai nekreipdama dmesio,
kad a visk girdiu. inai, jai tereikjo klaptelt akytm, ir jis jau bt nupirks jai automobil. Ir
inai, k jinai jam atsak?
Nepatenkinta pavartau akimis ir itraukiu i jos rank.
Nat, tu visai kvankteljai. Nieko panaaus ten nebuvo.
Atmink, maule, siterpia Deimonas, jeigu vaikinas dirba Office Depot, inok, jis joki
main niekam nepirks.
Natali aismingai plekteli jam per pet.
A nesakiau, kad jis ten dirba, be to, jis atrod kaip nesantuokinis Adamo Levino5 snus. Ir
dar Natali pasuka vir galvos pirtu tarsi laukdama, kol prisimins dar kok nors tinkam pavyzd.
Ir dar kaip Jensenas Aklesas6, o ms avioji Drovuol, paprayta jo duoti telefono numer, atkirto
esanti lesbiet.
Usiiaupk, Nat! urinku supykusi dl tokio jos liguisto potraukio visk perdti. Jis nebuvo
panaus n vien tavo ivardyt garsenyb. Paprastas vaikinas, ir ai Dievui, visai nepriekabus.
Natali numoja mane ranka ir nusisuka Deimon.
Tiek to. Esm ta, kad ji meluoja nordama atbaidyti nuo savs visus vaikinus. N kiek
nenustebiau, jeigu ji irt kokiam vaikinui usikrtusi chlamidijom ir turinti neinaikinam gaktini
utli.
Deimonas pratrksta kvatotis.
Sustoju tamsoje vidury aligatvio ir sukryiuoju rankas ant krtins. Susinervinusi imu kramtyti
and.
Natali susizgrimba, kad nebeinu alia jos, ir apsisukusi atbga prie mans.

Gerai jau, gerai! Klausyk, a nenoriu, kad suknistum sau vakar, supranti? Tiesiog sakau, kad
jeigu kas nors na, dar ne visikas kuprius bandys tave kalbinti, tai pasistenk i karto jo neatstumti.
Juk nieko blogo, jei abu pasikalbsit ir apsiuostysit. A gi nepraau tavs lkti pas j namus.
A jos nekeniu. O juk dav od to nedaryti!
Deimonas prieina prie jos i u nugaros ir apkabina per liemen, sikniaubia veidu kakl ir
murkia.
Gal tu geriau leisk jai elgtis kaip tinkamai, maule. Nebk tokia priekabi.
Ai, Deimonai, linkteliu galva.
Jis man pamerkia ak. Natali suiaupia lpas ir itaria:
Tu teisus, paskui imeta auktyn rankas ir priduria: Daugiau n odio. Prisiekiu.
Taip, kurgi. it jau girdjau.
Puiku, tariu a ir mes pradedam eiti. Man nuo jos aulini jau skauda kojas.
Prie jimo sandl milinas apsaugininkas su ant krtins sukryiuotomis didiulmis rankomis
dmiai nuvelgia mus prie dur.
Itiesia rank. Natali sieidusi susiraukia.
Kas yra? Ar jau Robas reikalauja mokti?
Deimonas kia rank upakalin dins kien ir isitraukia pinigin, palamina banknotais.
Dvideimt ali galvai, sukriokia milinas.
Dvideimt? Tau k? Visai pasimai? suspiegia Natali.
Deimonas velniai nustumia j al ir bruka milinui sauj tris banknotus po dvideimt doleri.
is susikia pinigus kien ir pasitraukia praleisdamas mus vid. A prasmunku pirma, o
Deimonas udeda Natali ant juosmens rank ir stumteli j prieky savs.
Praeidama pro milin ji piktai burbteli:
Turbt sau pasiliks. Reiks paklausti Robo.
Eime eime, paragina Deimonas ir mes prasmuk pro duris patenkam ilg, tams koridori su
vienintele mirksinia halogenine lempele, o jo gale prieinam krovinin lift.
Lifto kabinai usidarant, garsiai klankteli metalins durys, ir mes su didiausiu triukmu pradedam
leistis apatin rs. Tai tik vienas auktas, bet liftas taip barka, kad, atrodo, tuoj nutrks nuo lyn ir
mes tkims emyn. Su kiekvienu metru leidiantis vis gilyn Pogrindio gelmes, i rsio ms
lifto narv atsklinda vis garsesnis bgn griausmas ir kauusi koledo student bei, labai tiktina,
didesns dalies ikritusij i universiteto, sismarkavs spygavimas. Smarkiai dunksteljs grindis
liftas sustoja, kitas milinas atidaro mums duris ir ileidia.
Natali bumbteli man nugar.
Greiiau! suunka ji ir pastumia mane priek. Man regis, dabar groja Four Collision!
Jos balsas perrkia triukm ir mes lekiam pagrindin sal.
Natali iumpa Deimonui u rankos ir taikosi sugriebti manj, bet a jau inau, kas toliau bus, tad
nesirengiu spraustis trypiani suprakaitavusi kn jr, juolab su tais kvailais batais.
Nagi, eime! ragina ji kone maldaudama. Paskui palei suraukt nos susimeta gili
nepasitenkinimo raukl, ji stveria mane u rankos ir prisitraukusi prie savs surinka: Nebk
mavaik! Jeigu kas pastums, a pati ispardysiu jam upakal, supratai?

Deimonas stovi alia jos ir man ypsosi.


Gerai jau! nusileidiu ir einu su jais, o Natali taip tempia man u rankos, kad gali ir pirtus
isukti.
Mes prasibraunam oki aiktel ir kur laik Natali, kaip itikima geriausia draug, pasiglausto
palei mane, kad nesijausiau atstumta, o tada pasksta Deimono glbyje. Kas ino, gal ji ten su juo ir
mylisi vidury aiktels, bet niekas nekreipia juos dmesio. A t pastebiu, nes esu turbt vienintel
mergina, atjusi be vaikino, o jie visi ia tuo usiima. Pasinaudojusi proga sprunku i oki aiktels
ir patraukiu prie baro.
Ko norsi? klausia viesiaplaukis vaikinas u baro, kai a pasistiebusi ant pirt gal asteliu
ant laisvos baro kds.
Romo su kola.
Jis nusisuka suplakti man grimo.
Mgsti stipriai, a? klausia jis berdamas taur ledo. Gal parodysi man savo asmens
dokument? Plaiai nusiypso.
Suraukiu lpas ir atriu:
Gerai, parodysiu, bet tu man pirma parodyk leidim prekiauti alkoholiu.
Plaiai jam ypsausi ir jis man ypteli. Baigs plakti kokteil vyrukas stumteli taur per bar.
Beje, a geriu nedaug, tariu jam ir trukteliu per iaudel.
Nedaug?
Taip, bet vakar noriau atsipalaiduoti.
Pastatau ant baro taur ir paglostau pirtu ant krato umaut aliosios citrinos skiltel.
Kodl? klausia jis, luostydamas popieriniu rankluosiu baro vir.
Pala pala, kilsteliu vien pirt. Suprask mane teisingai. Nesirengiu lieti tau savo irdies.
ia ne baro padavjo ir kliento terapija.
Man utenka ir Natali postringavim.
Jis garsiai nusijuokia ir vysteli popierin rankluost kakur u baro.
Na, smagu girdti, nes a ne i t, kurie dalija patarimus.
Darkart gurkteliu kokteilio, tik dabar pasilenkiu pati, o ne kilsteliu taur prie burnos. Pasilenkus
plaukai ukrenta ant veido. Kilsteliu galv ir vienoj pusj ukiu juos u ausies. Nemgstu palaid
plauk. Su jais daugiau vargo nei groio.
Jeigu nori inoti, tariu irdama tiesiai j, tai mane ia atsitemp mano nepakeniama
geriausia draug, kuri prieingu atveju turbt man miegant ikrst koki kiaulyst ar imt bjauriai
antauoti.
O, tai kokia ji, sako vaikinas ir pasiremia baro krat sukryiuotomis rankomis. A irgi
kart turjau tok draug. Po pusmeio nuo dienos, kai mane paliko suadtin, jis nusitemp mane
vien naktin klub netoli Baltimors. Siaubingai norjau kiurksoti namie ir apraudoti savo nedali,
bet, pasirodo, t vakar man kaip tik nusiypsojo laim.
Velniai raut! itas vaikinas jau manosi ins, kokia bda mane itiko. Deja, jis nieko apie mane
neino. Gal jam ir nepasisek su savo buvusija nes anksiau ar vliau visiem taip nutinka, taiau
apie visa kita tv skyrybas, kaljiman sdus vyresnj brol Koul, mano gyvenimo meils mirt

itam vaikinui nesirengiu pasakoti ninieko. Vos tik kam nors apie tai prasiiosi, i karto tapsi
bambekle ir imsi siaubingai savs gailti, o i kit tiktis uuojautos. Esm ta, kad mes visi turime
problem; visus uklumpa skausmas ir bdos, o mano skausmas tik glyts, palyginti su kit moni
skausmu, todl a neturiu teiss inkti.
Regis, sakeisi nesantis i t, kurie arsto patarimus, k? meiliai jam nusiypsau.
Jis atlyja nuo baro ir sako:
Nesu, bet jeigu pasimokytum i mano patirties, biau dkingas.
Tyliai nusiaipau ir tariamai gurkteliu kokteilio. Tikrai nenoriu nei apsineti, nei nusigerti, juolab
nujauiu, kad vakar man teks parveti abu draugus namo.
Nordama nusukti kalb nuo savs prie jo, atsiremiu alkne bar ir padedu smakr ant kumio.
Tai kas t vakar nutiko?
Jis ypteli kaire puse lp ir linguodamas viesi plauk galva sako:
Pirm kart po to, kai ji mane paliko, gerai pasidulkinau ir prisiminiau, kaip gera nebti
susaistytam su vienu mogumi.
Tokio atsakymo a nesitikjau. Dauguma mano pastam vaikin imt skiesti pasakas apie savo
santyki fobijas, ypa tada, kai bandyt mane kabinti. itas vaikinas man kakuo patinka. Tiesiog kaip
vaikinas, ir tiek. Nesirengiu, kaip sako Natali, prie j raitytis.
Aiku, sakau jam ir stengiuosi nutaisyti tinkam ypsen, kad neatrodyiau juokingai. Bent
jau kalbi atvirai.
O kaip kitaip, sako jis ir pasims taur ima plakti sau romo su kola. Pastaruoju metu
pastebiu, kad dauguma mergin, kaip ir vaikin, kratosi rimtos draugysts, bet jeigu i pradi imi
jaut u rag, tai didesn tikimyb, kad po vienos nakties nuotykio liksi gyvas ir sveikas.
Linkteliu jam ir suspaudiu tarp pirt iaudel. Nieku gyvu neketinu jam prisipainti, kad visikai
su juo sutinku ir netgi manau, kad tai domu. Niekada anksiau apie tai rimtai nesusimsiau, bet
kadangi dabar apie rimt draugyst negaliau net pagalvoti, vis tiek esu normalus mogus ir vienos
nakties meils nuotykio tikrai neatsisakyiau.
Bet tik ne su juo. Ir su niekuo i itos aplinkos. Tiek to, gal a iek tiek ir prisibijau vienos nakties
meils nuotykio, be to, itas grimas man jau mua galv. Jei po teisybei, tai a nieko panaaus dar
nesu dariusi, ir nors mestelta mintis visai nebloga, vis tiek ji mane velnikai baugina. Per vis savo
gyvenim turjau tik du vaikinus: pirmj meil Ijan Vol, atmus i mans nekaltyb ir po trij
mnesi uvus automobilio avarijoje; ir vliau Kristian Diring, nuviltos Ijano meils rikoet,
visik kvail, apgaudinjus mane su kakokia raudonplauke liundra.
Diaugiuosi, kad susilaikiau neitarusi jam tos trij, nuodais alsuojani odi frazs, kuri
prasideda odeliu a ir baigiasi tave, nes giliai irdyje jauiau, kad jis man taip pasaks n pats
nenuman, apie k kalba.
Bet ir vlgi, gal jis ir suprato, nes kitaip po penki mnesi draugysts nebt susidjs su kita
mergina. Padar tai dl to, kad a jam neatsakiau tuo paiu.
Pakeliu akis baro padavj ir matau, kad jis man ypsosi ir laukia, k jam pasakysiu. itas
vaikinas geras. Arba i ties geras, arba stengiasi pasirodyti draugikas. Prisipastu, gan dailus. Ne
vyresnis kaip dvideimt penkeri, velni rud aki, pradedani ypsotis anksiau, nei ypsena

nuskaidrina jo lpas. Pastebiu gerai treniruotus rank ir krtins raumenis, aptemptus siaurais
medvilniniais markinliais. Vyrukas graiai degs saulje, neabejotinai i t, kurie bene vis
gyvenim praleidia prie vandenyno.
Susivokiu per daug usisvajojusi, mintyse piedama, kaip jis atrodo su maudymosi kelnaitmis ir
be markinli.
A Bleikas, prisistato jis. Robo brolis.
Robo? O taip, to vaikino, kuriam priklauso Pogrindis.
Paduodu jam rank ir Bleikas mandagiai j spusteli.
Kemrina.
Natali dar nematau, bet pro muzikos gaudes jau girdiu jos bals. Ji prasibrauna pro brel oki
aiktels pakraty susispietusi jaunuoli ir atsiiria prie mans. Pastebjus Bleik, jos akys
akimirksniu suvilga, veid nuvieia plati, diaugsminga ypsena. Deimonas, sikirts Natali rank,
atseka jai i paskos, irgi pastebi Bleik, bet jo vilgsnis be joki emocij sminga mane. Apima
keistas jausmas, bet a j nuveju alin, nes Natali jau remia savo pet manj.
K ia veiki? su akivaizdiu priekaitu balse klausia ji. ypsodamasi nuo ausies iki ausies ji
vilgioja nuo mans Bleik ir atgal, o paskui priremia mane dmiu vilgsniu.
Vaiinuosi, atsakau jai. Ar ir tu atjai igerti, ar tik patikrinti, k veikiu?
Ir viena, ir kita! atauna ji ir itraukia i Deimono saujos rank. Pabarbena pirtais baro
krat ir nusiypso Bleikui. Ko nors su degtine.
Bleikas linkteli ir iri Deimon.
Man romo su kola, atsako is.
Natali priglaudia lpas man prie smilkinio ir a pajuntu ant veido kart alsavim, kai ji tyliai
sukuda:
Jergau ventas, Kem! Ar tu inai, kas jis toks?
Pastebiu, kad j nugirds Bleikas droviai ypteli. Nukaitusi i gdos tyliai jai atsakau:
Taip, inau. Jo vardas Bleikas.
Tai Robo brolis! suvokia Natali ir jos vilgsnis vl nuslysta prie vaikino.
Vogiom dirsteliu Deimon vildamasi, kad jis supras mano uuomin ir nusitemps Natali al,
bet kart jis nuduoda nieko nesuprants. Kur tas senasis Deimonas, kuris mgo mane atsiremti, kai
susipykdavo su Natali?
Ajajai. Ir vl turbt ant jos pyksta. Jis taip elgiasi tada, kai Natali paleidia ant jo gerkl ar
ikreia koki kvailyst, kurios Deimonas negali atleisti. Mes ia vos pusvalandis. K ji galjo
ikrsti per tok trump laik? Paskui susivokiu, kad ia gi Natali, ir jeigu kas gali greiiau nei per
valand usiutinti vaikin ir to nesuprasti, tai tik ji.
Nusliuogiu nuo baro kds ir pamusi j u paranks nusitempiu toliau nuo baro. Deimonas,
veikiausiai suprats mano ketinimus, pasilieka su Bleiku.
Muzika, regis, plyauja dar garsiau, nes gyvai grojanti grup pabaigia vien dain ir pradeda kit.
K pridirbai? atsukusi save piktai klausiu jos.
Kaip ia suprast k pridirbau? Ji beveik nekreipia mane dmesio, jos knas lengvai juda
muzikos ritmu.

Nat, a rimtai.
Pagaliau ji liaujasi kraipiusis ir irdama tiesiai mane akimis ieko veide atsakym.
Kam usiutinai Deimon? klausiu jos. Kai ia atjom, jo nuotaika buvo puiki.
Natali vilgteli Deimon, stovint prie baro ir siurbiojant kokteil, paskui vl atsisuka mane ir
kiek sutrikusi sako:
A nieko nepadariau Sakyiau.
Paskui susimsiusi pakelia akis, lyg bandyt prisiminti, k jam pasak ar kaip su juo elgsi. Tada
sisprendia rankomis onus ir meta man:
Kodl manai, kad jis pyksta?
Spju i jo vilgsnio, atsakau jai ir vilgteliu juos su Bleiku. Man labai nepatinka, kai judu
vaidijats. Juo labiau kai turiu vis vakar kitoti su jumis ir klausytis, kaip judu pliaukiat
nesmones apie tai, kas buvo prie itisus metus.
Sutriks Natali veidas atsileidia ir jame nuvinta ypsena.
inai, man atrodo, tu arba perlenki, arba stengiesi nusukti kalb kitur, kad nepaklausiau apie
tavo santykius su Bleiku.
Dabar jos akyse blyksi valikikos ugnels ir man jos labai nepatinka.
Pabaltakiuoju j.
Nra ia joki santyki, mes tik draugikai kalbjoms.
Pirmas ingsnis kalbjimas. O ypsojimasis, ji isiviepia dar plaiau, k a prijusi
aikiau pamaiau yra antras ingsnis. Natali sukryiuoja prie save rankas ir atkia vien klub.
Neabejoju, kad judu jau pasikalbjote taip, kad jam nereikjo jga peti i tavs atsakym. Po galais,
tu juk jau inai jo vard.
Jeigu nori, kad smagiai leisiau laik ir susipainiau su vaikinu, tai turtum susiprasti, kada
laikas usiiaupti, ir pamatyti, kad reikalai klostosi kaip tik taip, kaip tu ir nortum.
Natali vl pasiduoda muzikos ritmui ir, iklusi vir galvos rankas, ima viliokikai sukti ratu
klubus. O a stoviu ir tyliu.
Nieko nebus, tvirtai ataunu jai. Gavai to, ko siekei, o a ir toliau kalbsiuos su vaikinu, ir
nesiruoiu jam pasakoti turinti chlamidij, tad bk gera, liaukis klusi ia scenas.
Natali giliai ir pratisai atsidsta, paskui liaujasi kraipiusis ir taria:
Ko gero, tu teisi. Paliksiu tave su juo, bet jeigu jis nusives tave Robo aukt, norsiu igirsti
visas smulkmenas.
Ji rytingai beda mane pirtu, primerkia ak ir suraukia lpas.
Gerai, sutinku vien tam, kad jos atsikratyiau. Tik nedk per daug vili, nes to niekada
nebus.

Alexander Richard Alex Pettyfer (g. 1990 04 10) brit modelis ir aktorius.

Buitinje kalboje vartojamas MacDonald restorano trumpinys Mickey Ds.

Adam Noah Levine (g. 1979 03 18) JAV muzikantas, dain krjas ir atlikjas, kartais vaidinantis filmuose, labiau inomas kaip
pagrindinis amerikiei poproko grups Maroon 5 atlikjas.

Jensen Ross Ackles (g. 1978 03 01) JAV aktorius ir reisierius, vaidins filmuose Ms gyvenimo dienos, Tamsos angelas ir kt.

Po valandos ir dar dviej kokteili a jau Robo aukte kartu su Bleiku. Truput apspangusi, bet
einu tiesiai ir visk gerai matau, tad inau, kad dar nepasigriau. Taiau esu truput per daug
patenkinta, todl darosi neramu. Kai Bleikas pasil kur nors trumpam pabgti nuo triukmo, mano
galvoje i karto usideg raudona pavojaus lemput: nedrsk niekur eiti viena i naktinio klubo
kauusi ir dar su nepastamu vaikinu. Nedrsk to daryti, Kem. Nesi kvaila, todl neleisk, kad
alkoholis apsukt tau galv.
Tokios mintys mano galvoje. A j klausiausi tol, kol vienu metu ukreianti Bleiko ypsena ir
gebjimas leisti man alia jo jaustis saugiai nutild visus paalinius balsus ir ugesino blykiojanias
lemputes, ir a daugiau nieko nebegirdjau.
Ar ia tai, k visi vadina Robo auktu? klausiu Bleiko velgdama miest nuo sandlio
stogo.
Nuo ia miesto pastatai tvaska rykiomis mlynomis, baltomis ir aliomis viesomis. Gatvs
maudosi blausioje oraninje prieblandoje, skleidiamoje imt gatvs ibint.
O ko tu tikjais? atsako jis ir paima mano rank, o a nuo tokio jo prisilietimo susigiu, bet
vis tiek j priimu. Prabangaus sekso kambario su veidrodinmis lubomis?
Pala pala A kaip tik apie tai ir pagalvojau. Na, gal kiek kitaip, bet tada kokio velnio a ia
su juo atsibeldiau?
K gi, dabar jau mane pradeda imti panika.
Turbt truput padauginau igerti, kitaip mano mintys taip toli neklaidiot. Baisiai isigstu ir
akimirksniu isiblaivau pagalvojusi, kad biau sutikusi eiti bet kok sekso kambar, net ir
pasigrusi. Ar nuo alkoholio a i ties kvailju, ar jis padeda paadinti manyje tai, ko pati negaliu
patikti turinti?
vilgteliu metalines duris mro sienoje ir pastebiu pro ply besiskverbiani vies. Jis paliko
jas praviras. Geras enklas.
Bleikas vedasi mane prie medinio ikyl stalo ir a nervingai prisdu ant jo alia Bleiko. Vjas
plaiksto man plaukus, kelios sruogos lenda lpas. Pakeliu rank, ukiu pirt ir itraukiu juos i
burnos.
Gerai, kad tu su manim, sako jis velgdamas miest. Jis sdi nusvarins rankas tarp keli,
susikls kojas ant medinio suolo po stalu.
Susikeliu kojas ant stalo ir sukryiuoju kaip indn, susidedu rankas skreit. Klausiamai iriu
j. Jis man ypsosi.
Gerai, kad tave ia atsivediau, paaikina. Tokia grauol kaip tu ir su tokia utve vaikin
ten apaioje pasuka galv ir iri tiesiai mane. Rudos akys velniai vilga tamsoje. Jeigu
mano vietoj bt kas kitas, tai tu jau seniai btum tapusi seksualins prievartos auka i serialo Vieno
gyvenimo istorija.

Dabar jau visai iblaivju. Per dvi sekundes kaip rank numus pasijuntu lyg biau nieko burnoj
neturjus. Nugara staiga auna tiesi kaip smilga, ir a giliai kvpteliu oro, nervingai vypteliu.
K, po imts, a sau galvojau?!
Viskas gerai, meiliai ypsodamasis sako jis ir ikelia rankas auktyn delnais prie save.
Niekada neversiau merginos daryti tai, ko ji nenori, ar elgtis taip, kaip ji mano norinti, bet
padauginusi igerti.
Man regis, k tik ivengiau mirtinos kulkos.
tampa peiuose nuslgsta ir a jauiu, kad jau vl galiu kvpuoti. Aiku, jis gali pritaukti man
visokiausi nesmoni, kad tik juo pasitikiau, bet mano instinktai kuda, kad jis visai nepavojingas.
Tiesiog reikia neprarasti budrumo ir elgtis apdairiai, nes esu viena su juo, taiau galiu lengviau
atsipsti. Manau, jeigu jis nort manimi pasinaudoti, tai tikrai nebt kalbjs apie galimus pavojus.
Tyliai nusijuokiu prisiminusi tai, k jis pasak.
Ko juokies?
Jis iri mane, ypsosi ir laukia.
Prisiminiau tavo uuomin apie Vieno gyvenimo istorij, atsakau jam ir jauiu, kaip mano
lpose ima skleistis droviai nerami ypsena. iri t lamt?
Mauml susigds jis nudelbia akis al ir sako:
Ne. Tiesiog geras, visiem suprantamas palyginimas.
Manai? paerzinu. Neinau. Tu mano pirmas sutiktas vaikinas, usimins apie serial Vieno
gyvenimo istorija.
Jis visas nukaista, o a imu save keikti u tai, kad irdyje digauju tai regdama.
Tik niekam daugiau nepasakok, gerai? patemps lp prao jis.
Nusiypsau ir atsisuku veidu miesto viesas, mintyse bandau velgti vilt teikiani lkesi,
kurie galbt nuskambjo per ms trump, aisming pokalb. Man nesvarbu, ar itas vaikinas graus,
avus, ar seksualus, man tai visai nerpi. Nesiekiu i jo nieko daugiau, tik to, k mes dabar darom:
kalbtis draugikai, nekaltai, be joki intymi ketinim ar tolesni sipareigojim. To siekti su
vaikinais labai sunku, nes jiems atrodo, kad po nekaliausia ypsena slepiasi dar kai kas.
Na, tai klok, prao jis, kodl atjai ia viena?
O, ne, ypsodamasi purtau galv ir pagrasau jam pirtu. itas lankas geriau nebriskim.
Nagi, mestelk kauliuk. Paplepkim. Jis visu knu atsisuka mane ir usikelia ant stalo vien
koj. Man nuoirdiai smalsu. Joki ksl.
Joki ksl?
Taip, joki. Nenoriu knaisiotis po tavo bdas, kad igirsiau tai, dl ko galiau apsimesti, jog
man baisiai rpi, ir taip kytelt rank tau u kelnaii. Jeigu noriau jas numauti, pasakyiau tiesiai
viesiai.
Aha. Vadinasi, tu nenori numaut man kelnaii? kreivai ypteljusi panairuoju j.
iek tiek nugaltas, bet nepalautas ir truput atsileids jis man atauna:
Vliau gal. Biau visikas beprotis, jeigu nesvajoiau su tavim permiegoti, bet jeigu biau
norjs vien tik to ir tik tam biau atsiveds tave ionai, tai jau apaioje, prie tau sutinkant ia
ateiti, biau apie tai pasaks.

Man patinka jo nuoirdus atvirumas. U tai dar labiau j gerbiu, bet ypsena mano veide sustingsta
vos tik igirdus odius jeigu biau norjs vien tik to. Ko daugiau jis gali i mans norti?
Pasimatymo, po kurio usimegzt rimta draugyst? A-a, na jau ne.
Klausyk, prabylu a, mauml atsileidusi ir leisdama jam tai pastebti. Man i tavs
nereikia nei viena, nei kita.
Ko nei viena, nei kita? Staiga jis suvokia, k reikia ir viena, ir kita. Ima ypsotis ir
linguodamas galv sako: Nebijok. A tavo pusje. Ir atsivediau tave ia tik pasikalbti. Nors tau ir
labai sunku bt tuo patikti.
Nuojauta kuda, kad jeigu noriau vieno ar kito sekso ar pasimatymo, o gal ir abiej i karto,
Bleikas nedvejodamas sutikt, bet jis mandagiai to alinasi, stengdamasis nebti atstumtas.
Atsakau tavo klausim, prabylu tsdama ms pokalb. Dabar esu viena, nes turjau kelet
nemaloni patiri, todl iuo metu neiekau joki vaist nuo meils.
Bleikas linkteli.
Supratau.
Jis nuduria akis al. Vjas kedena jo viesius plaukus, nupuia nuo kaktos pusilges sruogas.
Vaistai nuo meils nepadeda. Bent jau i pradi. Suvokimo procesas tikras komaras. Kad
bt svariau, vl atsisuka mane. inai, kai ilgai su mogum draugauji, prie jo pripranti. Tai tarsi
saugi zona. sitaisius tokioj zonoj bandymai mus i jos itraukti, nors aplink bt ir vienas pragaras,
prilygsta mginimui itempti i nam didiausi nutukl namisd ir priversti j pakeisti gyvenimo
bd. Turbt suprats, kad per greitai ir per giliai ukabino, Bleikas nusprendia suvelninti ton ir
priduria: Net tris mnesius tampiausi su Dena, kol sugebjau jos nam tualete paikt.
Garsiai nusijuokiu ir kai jau turiu pakankamai drsos pavelgti jam veid, pamatau, kad jis
ypsosi.
Kakodl apima jausmas, kad jis ne tiek gailisi savo suadtins, kiek bando save tikinti, jog jam
jos gaila. Tad a nusprendiu padaryti jam paslaug ir atgrti skausming tem save, kol jam
nenuvito ta eureka akimirka ir vl nepradjo em slysti i po koj.
O mano vaikinas uvo, lepteliu jo paties labui. Automobilio avarijoje.
Bleiko veidas itsta, jis iri man akis, jo vilgsnis kupinas gailesio.
Atleisk, nenorjau
Kilsteliu rank.
Ne, ne, viskas gerai. Tu nieko blogo nepadarei.
Jis linkteli ir laukia, k pasakysiu. Tariu:
Buvo likusi savait iki baigimo.
Jis udeda man ant kelio rank, bet a inau, kad tai daroma tik mane paguosti.
Pradedu jam pasakoti, kaip viskas vyko, ir staiga girdiu gars tekt! Bleikas nulekia nuo stalo ir
griva auktielninkas. Viskas vyko taip greitai, kad a net nepastebjau, kaip Deimonas prilk prie
jo i ono, o juo labiau neigirdau, kaip jis puol pro metalines duris, kurios yra vos u keli
ingsni.
Deimonai! suklykiu i vis jg, o jis puola gulint Bleik ir ima tvatyti kumiais jam per
veid. Liaukis! Deimonai! Dieve mano!

Kol a atsipeikju po oko, pasipila dar viena smgi krua, o tada pripuolu prie j ir bandau
atplti Deimon nuo Bleiko. Uvirstu Deimonui ant nugaros ir mginu sugriebti jam u rie, bet jis
taip niks tvatija Bleik, kad pasijuntu lyg usdusi ant mechaninio buliaus. Staiga jis nusviedia
mane nuo savo nugaros ir a atatupsta nekteliu ant betono upakaliu ir alknmis.
Kirts stipr smg Deimonui veid, Bleikas pagaliau paoka nuo ems.
Kas, po perknais, tau pasidar, mogau? sako stodamasis ant koj. Viena ranka smarkiai trina
sumut andikaul, lyg bandyt atstatyti j viet. Kraujas srva i abiej nervi, virutin lpa
praskelta ir sutinusi. Tamsoje kraujas atrodo juodas.
Pats inai, kas, po perknais! uriaumoja Deimonas ir vl ksinasi j pulti, bet a pribgu prie
jo ir bandau sulaikyti. Prilekiu i ono ir siremiu delnais jo kiet kaip akmuo krtin.
Liaukis, Deimonai, sakau tau! Mes tik kalbjoms! Kas tau pasidar? aukiu ant jo taip garsiai,
kad net ukimstu.
Neatitraukdama rank nuo jo pasisuku per liemen Bleik ir sakau jam:
Man labai gaila, Bleikai. A a
Nesuk sau galvos, sako jis rsiu, atkiriui pasirengusiu veidu. A dingstu i ia.
Jis nusisuka ir ieina pro metalines duris. Or sudrebina iurpus trenksmas, nes jis smarkiai
trinkteli jomis. aibuodama akimis staigiai atsisuku Deimon ir i vis jg stumteliu j krtin.
ikniau tu neraliuotas! Negaliu patikti, kad tu itaip j priklei! klykiu kone prisiplojusi jam
veid.
Deimonas suiaupia lpas ir sunkiai nopuoja, vis dar negaldamas atsigauti po mutyni. Tamss
vyzdiai isiplt, vilgsnis neramiai okinja lyg sulaukjusio vries. I dalies jis man kelia
tarim, bet, kita vertus, pastu j jau dvylika met, taigi nuginu tuos tarimus alin.
K ia sau galvoji eiti viena ant stogo su vaikinu, su kuriuo k tik susipainai? Maniau, kad bsi
protingesn, Kem, net ir iek tiek kauusi!
ingteliu nuo jo atgal ir susidedu ant krtins rankas.
Sakai, a kvaila? Mudu tik kalbjoms! aukiu taip garsiai, kad net plaukai ukrenta ant aki.
A dar puikiai gebu atskirti, kuris vaikinas absoliutus iknius, o kuris doras. Bet dabar prie save
regiu visik ikni!
Deimonas kietai suiaupia lpas ir sugrieia dantimis.
Vadink mane kaip nori, bet a tave apgyniau, stebtinai ramiai itaria jis.
Nuo ko? suunku. Nuo nepadoraus pokalbio? Nuo vaikino, kuris tiesiog norjo pasinekti?
Deimonas ypteli.
N vienas vaikinas nenori tik pasikalbti, tarsi didelis inovas pareikia jis. Joks vaikinas
nesives tokios merginos kaip tu ant kakokio suikto sandlio stogo tik pasikalbti. Dar deimt
minui, ir jis bt pasigulds tave ant ito stalo ir gerai patvarks. Ir niekas nebt girdjs tavs
aukiant, Kem.
Sunkiai nuryju gale gerkls sukilus gumul, bet jo vietoje atsiranda kitas. Galbt Deimonas teisus.
Galbt Bleiko nuoirdumas ir atvirumas mane taip apakino, kad pasidaviau taktikai, kurios i anksto
nenuspjau. Aiku, anksiau prisigalvodavau toki situacij, panai regjau ir per televizij, bet gal
Bleikas norjo ibandyti su manim kak naujo? Ne, nenoriu tuo tikti. Jeigu biau papraiusi, gal jis

ir bt parsiverts mane ant to stalo, bet irdis sako, kad iaip tikrai nebt to dars.
Atsuku Deimonui nugar, nes nenoriu, kad jis pamatyt mano veide bent menkiausi uuomin, jog
trump akimirksn a vis dlto juo patikjau. Velnikai pykstu ant jo u tok elges, betgi negaliu vis
gyvenim neioti akmens uanty vien dl to, kad jis norjo mane nuo kako apginti. Neabejotinai
plsteljo vyrikasis testosteronas, betgi vis tiek mane gyn.
Kem, bk gera, atsisuk mane.
Palaukiu kelias sekundes ir atsisuku j, bet rankos vis tiek lieka sukryiuotos.
Deimonas jau kiek velniau dmiai velgia man akis.
Atsipraau. A tik giliai atsidsja ir nusuka akis al, tarsi irdamas mane negalt
pasakyti to, k ketina. Kemrina, a negaliu net pagalvoti, kad tu galtum bti su kitu vaikinu.
Atrodo, lyg kas bt kirts man pairdius. N nepajuntu, kaip garsiai iopteliu, o akys paios
isprogsta ant kaktos.
Susinervinusi vilgteliu metalines duris, paskui vl j.
Kur Natali?
Man tbt reikia nusukti kalb kitur. K, po paraliais, jis ia taukia? Ne, negali bti, jis tik
svaiioja. Turbt negerai kak nugirdau. Taip, esu kauusi ir negaliu blaiviai mstyti.
Deimonas prieina prie mans ir suima delnais man u alkni. Man instinktyviai norisi nuo jo
atokti, bet lieku stovti kaip kalta ir negaliu pajudinti n vieno raumenlio, tik akis.
A rimtai, sako jis. Balsas skamba visikai tyliai, kaip kudesys. Troktu tavs jau nuo
septintos klass.
Ir vl smgis emiau juostos.
Galiausiai stengiu pasitraukti nuo jo.
Ne. Ne. Imu purtyti galv ir bandau k nors suprasti. Gal tu girtas, Deimonai? Ar
prisiuosts? Tau kakas negerai. Pakeliu rankas ir sksteliu ore. Reikia susirasti Natali.
Nesakysiu jai, ko tu man prinekjai, nes rytoj vis tiek nieko neprisiminsi, bet mums i ties reikia
eiti. Tuojau pat.
engiu artyn prie dabar jau udaryt dur, bet staiga pajuntu Deimono pirtus sugniauiant man
ast. Jis greitai atsuka mane save, man uima kvap, ir tas keistas tarimas sugrta vl ir smogia
visa jga, i esms nubraukdamas visus tuos metus, kai j painojau ir juo pasitikjau. Dabar jis iri
mane dar labiau sulaukjusiu vilgsniu, bet kartu velgiu jame ir baugt velnum.
A negirtas ir nuo anos savaits nieko neuosiau.
Vien tiktai tai, kad jis vartoja kokain, daro j atgras, bet jis vis tiek man nuo sen laik yra
artimiausias draugas, todl jo polink narkotikams nelabai kreipiau dmesio. Taiau itas senas
artimas draugas man r ties akis ir a juo tikiu.
Pirm kart gyvenime imu gailtis, kad jis neprisiuosts, nes tada galtume ramiai umirti, kas
tarp ms vyko.
Pavelgiu emyn jo pirtus, sikirtusius man rank, ir galiausiai pajuntu, kaip smarkiai jis juos
spaudia. Mane tai gsdina.
Deimonai, bk geras, paleisk mano rank.
Uuot paleids, ji dar smarkiau sugniauia pirtus, ir a bandau itrkti i jo gniaut. Deimonas

trukteli mane artyn savs ir nespjus man suukti, sisiurbia lpas, laisva ranka apkabina kakl, kad
negaliau pajudinti galvos. Bando lieuviu sibrauti man burn, bet man pavyksta atloti galv tiek,
kad i vis jg trenkiau kakta jam kakt. Jis apstulbsta lygiai kaip ir a ir akimirksniu
paleidia mane i glbio.
Kem! Palauk! igirstu atsivejant jo bals, bet a pasprunku nuo jo ir neriu pro metalines duris.
Girdiu kandin aidint jo ingsnius, kai jis leidiasi vytis mane skambiais metaliniais laiptais, bet
man pavyksta nuo jo atsiplti ir a smunku lift, utrenkiu metalines grotas ir puolu spaudyti
mygtuk su urau Pagrindinis auktas. Prie dur stypso tas pats mus leids milinas, bet a
pralekiu pro j ir net truput stumteliu, nes jis pasipainioja man po koj.
Ei, ramiau, pupa uoga! suunka jis, bet a jau kuriu aligatviu tolyn nuo to nelemto sandlio.
Psia nusigaunu Shell degalin ir isikvieiu taksi, kad parvet mane namo.

Ryt mane paadina mobiliojo telefono skambutis. Girdiu j burzgiant alia galvos ant spintels
prie lovos. Ekranlyje didelmis raidmis vieia uraas NATALI, mane velgia linksmas
besiypsantis jos veidas. Pamaius j man ilaksto miegai, staigiai atsisdu lovoje ir laikydama
rankoje telefon spoksau j, jauiu, kaip jis vibruoja mano delne, paskui galiausiai rytuosi
nuspausti ali mygtuk.
Kur tu prapuolei? rkia ji man aus. Dieve ventas, Kem, tu kakur pradingai, a baisiai
isigandau, Deimonas irgi buvo trumpam prapuols, paskui gro, o tada pamaiau Bleik, jis i
klubo ijo visas kruvinas, ir tuomet a supratau, k tu turjai omeny sakydama, kad Deimonas kako
supyks, pagaliau atsikvp ji. Tada a puoliau jo kamantinti, k padariau ar k blogo pasakiau,
o gal vis dar dl to nelemto prajusios savaits vakaro restorane, bet jis nekreip mane dmesio, tik
pasak, kad laikas namo ir
Natali, nutraukiu j. Man sukasi galva nuo tokio greito jos tratjimo. Nurimk bent truput,
gerai?
Nepaleisdama i rankos telefono, nusviediu nuo savs antklod ir strykteliu i lovos. Suprantu,
kad turiu jai pasakyti tai, k vakar ikrt Deimonas. Privalau. Vliau suinojusi, kas vyko, ji man
tikrai nedovanos, o ir a pati negalsiu sau to atleisti. Jeigu taip atsitikt man, noriau, kad ji pirma
man tai pasakyt.
Bet tik ne telefonu. itas pokalbis tik akis ak.
Ar galim po valandos susitikti puodelio kavos?
Tyla.
A taip, inoma. Ar tikrai tau nieko neatsitiko? Man labai neramu. Maniau, kad tave pagrob ar
dar k.
Natali, man tikrai atsitiko kai kas baisaus, nieko neatsitiko. Viskas gerai. Susitinkam po
valandos ir, bk gera, ateik viena.
Deimonas namie, smigs kaip lapas, sako ji ir a jos balse igirstu ypsen. Dieve, k jis su
manim vakar idarinjo, nepatiksi.
Nuo jos odi mane nukreia iurpas. Tai tarsi gyvas, rksmingas patvirtinimas, atsklinds i kito
laido galo, bet a turiu nuduoti, kad ia tik paprasti odiai.
inai, kol nesitikinau, kad tu sveika ir gyva, apie seks negaljau n pagalvoti. skambuius tu
neatsiliepei, todl trei nakties paskambinau tavo mamai, ir ji pasak, kad tu sau ramiai miegi. Bet
man vis tiek buvo labai neramu, nes tu ilkei
Po valandos, nutraukiu j, kol nepradjo naujos tirados.
Kai mudvi baigiam pokalb, pirmiausia pasitikrinu praleistus skambuius. ei i Natali, o i
Deimono net devyni. inutes balso pate, deja, palikusi tik Natali. Aiku, Deimonas nenorjo palikti
joki inkriminuojani kali.

Bet man jo kali ir nereikia. Mudvi su Natali tapome geriausiomis draugmis nuo to vakaro, kai
pasilikusi nakvoti pas mane ta kal pavog mano graiausi Barb velveto drabuiais.
Kol ji ateina, a nenustygstu vietoje ir jau esu igrusi beveik pus puodelio lats. Natali klesteli ant
laisvos kds. Man nepatinka, kad ji taip daug ypsosi, man nuo to tik dar sunkiau ant irdies.
Atrodai tragikai, Kem.
inau.
Nustebusi ji suklapsi akimis.
Kas yra? Kur tavo sarkastikas ai ir garsusis baltakiavimas?
Bk gera, liaukis aipiusis, Natali. Bent kartel tinkamai vertink mano surimtjusi bsen ir
pavelk mane rimtu veidu.
Bet ji to nepadaro.
Klausyk, noriu i karto prie reikalo, gerai?
Na tai. Pagaliau ypsena jos veide blsta.
Nuryju seiles ir giliai atsikvpiu. Dieve, negaliu patikti, kad tai atsitiko! Jeigu ia bt koks
eilinis vaikinas, su kuriuo ji tranksi trumpam susipykusi su Deimonu, tikrai nebt taip sunku. Betgi
ia Deimonas. Vaikinas, su kuriuo ji draugauja jau penkerius metus ir kurio glb vl sugrta po
kiekvieno isiskyrimo ar susibarimo. Jis vienintelis, kur ji kada nors yra myljusi.
Kem, kas atsitiko?
Natali nujauia, kad rengiuosi pasakyti jai kai k itin svarbaus. Rudose jos akyse jau matau
abejon, nort tai igirsti ar ne. Manyiau, ji jau nutuokia, kad tai gali bti susij su Deimonu.
Matau, kaip sukruta jos kakle Adomo obuolys.
Vakar a buvau ant stogo su Bleiku
Staiga jos veid ulieja ypsena. Atrodo, lyg ji stengtsi nuslpti diaugsm dl tuoj
nuskambsianios naujienos, kuri gals pasitikti linksmais poktais.
Bet a j nutildau nespjusi prasiioti.
Patylk ir paklausyk mans, gerai?
Pagaliau pavyksta j tikinti. prastai aisminga nuotaika, nuolat spinduliuojanti jos veide, pamau
apniksta.
Kalbu toliau:
Deimonui pasirod, kad Bleikas nusived mane ant stogo nordamas patvarkyti. Atsivijo visas
nirs ir usipuol Bleik. Tvatijo be jokio gailesio. Bleikas, aiku, labai supyko, ilk, ir mes
likom dviese. Deimonas ir a. Vieni.
Dabar Natali akyse jau matyti igstis. Sakytum, ji jau numano, k a jai ketinu atverti, ir ji
mintyse pradeda mans neksti.
Deimonas puol mane niurkyti, Nat.
Ji pamau prisimerkia.
Jis mane buiavo ir prisipaino simyljs jau septintoje klasje.
Matau, kaip smarkiai pradjo plakti jos irdis, nes kvpavimas gerokai padanjo.
Norjau tau pasakyti

Melage tu neraliuota.
Vl pajuntu smg pairdius. Tik kart man nuo jo visai ugniauia kvap.
Natali kaip gelta paoka nuo kds, usimeta ant peties rankinuk ir perlieja mane kraujo
itrokusi aki vilgsniu i po tamsi plauk.
O a sdiu priblokta jos odi ir negaliu pajudti.
Tu pati geidei Deimono jau nuo pat pirmos ms draugysts dienos, vokia ji. Manai, per
tiek met nepastebjau, kaip tu seiljies irdama j? Ji kietai suiaupia lpas. Po perknais,
Kemrina, tu visada j ustoji, priekaitauji man, kai a sispoksau kitus vaikinus. Ji ima
gestikuliuoti prie save rankomis ir pro nos mgdioti mano bals: Tu gi turi vaikin, Nat
Nepamirk, kad turi Deimon, Nat Pagalvok apie Deimon
Ji garsiai pliaukteli delnais per staliuk, is susibuoja onus ant savo vienintels netvirtos
kojos ir vl nurimsta. A net nestengiu pakelti rankos ir sugriebti savo puodelio, bet jis, laim,
nenuvirsta.
Nesiartink nei prie mans, nei prie Deimono, pagraso man prie veid pirtu. Kitaip, garbs
odis, imalsiu tau marmz.
Ji pasitraukia nuo staliuko ir ilekia pro auktas dvivres stiklines duris. Kavinje nuaidi mao
varpelio, kabanio vir dur, tilindiavimas.
Atsipeikjusi po itikto oko pamatau nuo gretim staliuk mane spoksanius bent tris lankytojus.
Net baro padavja, kai ms vilgsniai susitinka, nuduria akis al. A nudelbiu vilgsn staliuk ir
spoksau tol, kol akyse ima raibuliuoti spausto medio droli ratai. Susiimu u galvos ir dar ilgai
ilgai sdiu nepajuddama i vietos.
Dukart bandau jai skambinti, bet abu kartus prisiveriu persigalvoti ir vl dedu telefon ant
staliuko.
Kodl taip atsitiko? Tiek met neperskiriamos draugysts Dieve mano, kiek kart teko valyti jos
vmalus po apsinuodijimo! o ji spjauna mane kaip koki atmat. Paprasiausiai ji skaudinta,
bandau ramintis. Dabar ji tiesiog visk neigia ir a turiu jai duoti laiko, kad suvokt ties. Nieko,
atsigaus. Permes t kvail per bort, atsiprays mans ir vl nusitemps Pogrind iekoti dabar
jau mudviem abiem nauj bern. Bet man sunku patikti tuo, k bandau sau teigti, o tiksliau
skaudintoji ir ne tokia racionali sielos dalis negali atleisti u tok bais pykt.
Pro mano staliuk praeina pagyvens vyras suglamytu kostiumu, pavairuoja mane ir ieina pro
duris. Jauiuosi paeminta. Vl pakeliu galv ir matau tas paias poras aki, tik dabar jos skubiai
nusukamos al. Atrodo, jie mans gailisi. O a nekeniu, kai mans gailimasi.
iumpu nuo grind rankinuk, atsistoju, kaip pakliuvo usimetu per pet direl ir beveik tokia pat
pikta kaip Natali ilekiu i kavins.
Prabgo savait, o i Natali nieko negirdti. Gal gale atsileidau ir prisiveriau jai paskambinti net
kelis kartus, bet vis pataikiau jos balso pat. O kai paskambinau paskutin kart, vietoj prastinio
atsiliepimo igirdau nauj: Labas, ia Nat. Jeigu esi draugas tikras draugas, tuomet palik
inut, ir a tau paskambinsiu, kitaip geriau nesivargink. Norjosi kiti rank telefon ir nioti
jai antaus, bet pasitenkinau sviedusi telefon per kambar. Laim, sigydama mobilj nusipirkau ir

apsaugin dkl, kitaip biau turjusi eiti Apple salon ir imesti dar kelis imtus doleri
naujam.
Atsileidau tiek, kad ryausi paskambinti net Deimonui. Su juo dabar maiausiai noriau kalbtis,
bet jis vienintelis turi rakt nuo mano ir Natali draugysts. Gaila, bet taip jau yra. Neinau, k sau
galvojau: kad jis susiims ir prisipains Natali? Taip, kurgi. Pasvajok.
Taigi lioviausi skambinusi. Tikslingai miau vengti ms mgstamos kavinuks ir tenkinausi
lamtu i artimiausio gastronomo. Be to, a dar trimis kilometrais pasiilginau keli eidama pokalb
dl darbo Dillards prekybos centre, kad nereikt vaiuoti pro Natali namus.
Darb gavau. Skyriaus vedjos mama paprotegavo. Ji gerai pasta poni Filips, kuri mane ir
prim, bet darbas prekybos centre mane avi lygiai tiek pat, kiek ir dina rytin gastronomo kava.
Sdint virtuvje u stalo ir irint, kaip mano peroksidin motinl varsto aldytuv, topteli
mintis: nebra ans, kad galsiu isikelti i nam ir gyventi su savo geriausia drauge. Arba tursiu
susirasti but ir gyventi viena, arba ir toliau kiurksoti su mama, kol Natali atsitoks. O to gali niekada
nebti. Arba tai gali utrukti taip ilgai, kad a nebenorsiu jai atleisti ir pasisiu j velniop.
Atrodo, virtuv ima skrieti ratu.
vakar eisiu susitikti su Roderiu, sako mama, ulindusi u aldytuvo dureli. Paskui ji
atsitiesia ir iri mane smarkiai eliais nuteptomis akimis. Tu juk pasti Roder, tiesa?
Taip, pastu.
I ties tai nepastu, o gal ir pastu, tik a jo vard painioju su kit penki vyruk, su kuriais ji
susitikinjo pastarj mnes. Usira greit pasimatym klub, todl dabar ir laksto nuo vieno vyro
prie kito. Spju, kad odis laksto jos atveju labai tinka.
Puikus vyrukas. iandien treias pasimatymas su juo.
Ispaudiu ypsen. Noriu, kad mama bt laiminga, tegu tai reikt ir antr santuok, kurios a
bijau kaip velnias kryiaus. Myliu savo tv esu jo numyltin, bet tai, k jis ikrt mano motinai,
irgi nedovanotina. Jie isiskyr prie keturis mnesius, ir dabar mama atsiskleid tokiom spalvom,
kuri n puss nenumaniau esant. Tarsi bt atidariusi kok slapt staliuk, trisdeimt met urakint,
ir ilaisvinusi i jo charakterio bruous, kuriais mgavosi prie susipaindama su tiu ir
susilaukdama mans ir brolio Koulo. Deja, jai tie bruoai dabar nelabai tinka, bet ji vis tiek labai
stengiasi juos atgaivinti.
Jis ada pakviesti mane kelion laivu.
Vien apie tai pagalvojus jos veidas nuvinta. Uaunu neiojamojo kompiuterio dangt ir klausiu:
Ar nemanai, kad tik po trij pasimatym dar per anksti lkti kelion laivu?
Mama suraukia lpas ir atsainiai mosteli ranka.
Ne, mieloji, ne per anksti. Pinig jis turi kaip ieno, todl pakviesti mane kelion jam tas pats,
kas sumokti u vakarien.
Nusuku akis al ir knebinju susitept sumutin, nors nesijauiu alkana.
Mama skrajoja po virtuv apsimesdama, kad tvarkosi. Paprastai nam tvarkyti treiadieniais
ateina samdoma eiminink, bet kai namus rengiasi usukti vyras, mama mano, jog brktelti
paluoste per stal ir papurkti oro gaiviklio, kad kvept, jau yra didelis tvarkymasis.
Nepamirk etadienio, sako ji ir pradeda krauti indaplovn lktes. Man tai staigmena.

Gerai, mama, pasistengsiu, atsidstu ir pakraipau galv. Bet kart man gali tekti tavs
atsiprayti.
Staiga jos nugara isitiesia ir ji iri tiesiai man veid.
Saulele, betgi tu man adjai, nevilties kupinu balsu sako ji ir ima nervingai barkinti pirtais
per stalvir. Tu juk inai, kaip man nepatinka vienai eiti cyp.
Ten kaljimas, mama, atsainiai surenku nuo stalo trupinius ir sumetu lkt. Kaliniai tau
nieko blogo nepadarys. Jie urakinti. Lygiai kaip ir Koulas. Jie patys dl visko kalti.
Mama nudelbia akis, o man po krtine nusirita didiulis skausmingas deginanios kalts kamuolys.
Giliai atsidususi tariu:
Atsipraau, nenorjau to sakyti.
Be jokios abejons, pasakiau t, k norjau, bet nereikjo to sakyti garsiai ir jai, nes ji nemgsta,
kai a kalbu apie vyresnj brol Koul, kuris sdo penkeriems metams u tai, kad vairuodamas
igrs suvainjo mog. Tai atsitiko prajus pusmeiui po to, kai autoavarijoje uvo Ijanas.
Atrodo, greitai vis neteksiu.
Pakylu nuo stalo ir sustoju prie pusryi baro, o ji vl ima krauti indaplovn indus.
Vaiuosiu su tavim, gerai?
Ji vos pastebimai ispaudia ypsen, atmiet skauduliu, ir linkteli galva.
Ai, dukrele.
Man jos gaila. Man plyta irdis pagalvojus, kad tvas j apgaudinjo prabgus dvideimt
dvejiems metams po vestuvi.
Betgi mes visi t nujautme.
O kai pagalvoji, mano tvai band kliudyti man su Ijanu draugauti, kai bdama eiolikos jiems
prisipainau, kad mes vienas kit mylime.
Visi tvai kakodl ikreiptai sitikin, kad vaikai iki dvideimties dar nesuvokia, kas yra meil,
tarsi meilei galima bt nustatyti ami, panaiai kaip teiss aktai nustato, kada jaunimas gali pradti
gerti alkohol. Jie mano, kad paauglio emocinis isivystymas yra pernelyg emas suvokti, kada meil
tikra, o kada ne.
Kvailiau ir bti negali.
Ties pasakius, suaugusieji myli vairiai, o ne vieninteliu bdu. A myljau Ijan dl tos
akimirkos kaip jis mane iri, kaip nuo jo vilgsnio man sukutena pairdius, kaip jis laiko man
plaukus, kai a pasilenkusi vir klozeto vemiu, nes apsinuodijau sugedusia enilada.
Va ia tai meil.
Dievinu tvus, bet dar gerokai prie skyrybas, kai pastarj kart mama susirgo, mano tvas
tesugebjo atneti jai tik vaist nuo skrandio ir eidamas pro duris paklausti, kur televizoriaus
pultelis.
Tiek to.
tariu, kad aukldami mane tvai kakuriuo metu padar didel klaid, nes kad ir kokie jie man
bt geri, kad ir kaip dl mans stengtsi ir kad ir kaip a juos myliau, vis tiek uaugusi jauiu
didiul baim, kad galiu bti tokia kaip jie. Nelaiminga ir apsimetinjanti, kad diaugiuosi nuostabiu
gyvenimu su vyru, dviem vaikais, unimi ir balt pinui tvora. O i tikrj jau seniai inojau, kad jie

miega atsuk vienas kitam nugaras. inojau, kad mano mama danai pasvajodavo, kaip bt
susiklosts jos gyvenimas, jeigu bt suteikusi tam vaikinukui i mokyklos laik, kur taip myljo,
dar vien ans (skaiiau jos sen dienorat ir visk apie j inau). inojau, kad mano tvas dar
prie tai, kai apgavo motin su kita, irgi danai pasvajodavo apie Rozan Hartman, ileistuvi
vakaro simpatij (ir pirmj meil), kuri dabar gyvena Viltire.
Jeigu kas ir klysta meils reikaluose, nesupranta, k reikia mylti, tai tik didioji dalis
suaugusij.
T nakt, kai Ijanas atm i mans skaistyb, mes ne usiiminjom seksu, o i ties myljoms.
Niekada nemaniau, kad taip gera bus tarti od myltis, nes paprastai jis skamba nuvalkiotai, tarsi
prastin suaugusij odyno fraz. Igirdusi k nors kit tariant od, nejuia krpteldavau ar
susigdavau, kai kaskart i tvo automobilio grotuvo per klasikinio roko muzikos stot pasigirsdavo
inomo dainininko atliekama daina Atrodo, kad myliuosi.
Kalbu taip drsiai, nes inau, kad tikrai taip buvo.
Meil buvo pasakika, nuostabi, nenusakoma ir su niekuo nesulyginama. Niekada.
etadien nuvaiavau su mama kaljim aplankyti Koulo. Kaip visada kalbjau maai, ir Koulas
nekreip mane dmesio. Jis taip elgiasi ne tam, kad jo nekstum, bet ieina prieingai ir atrodo, kad
jis bijo man k nors pasakyti, nes gerai ino, kad a velnikai ant jo pykstu ir esu baisiai nusivylusi jo
poelgiu. Tai ne vienkartinis vykis, kur galima bt nurayti kaip tragik avarij. Dar nesulauks
atuoniolikos Koulas jau buvo alkoholikas. Ms eimoje jis balta varna. Augo idyks ir
pasileids, be jokios atsakomybs, mano tvai kraustsi i proto, kai po kelias savaites negrdavo
namo, trainiojosi, kur norjo, ir dar velniaiin k. Gyveno tik savo malonumui.
Kit pirmadien pradjau dirbti skyriaus vedja. Esu dkinga, kad turiu darb, nes nesmagu sdti
tvams ant sprando ir gyventi j sskaita, bet apsirdiusi juodu kostiumliu su kelnmis, balta, po
kaklu usagstoma palaidine ir apsiavusi auktakulniais jauiausi kaip nesavam kaily. Ir ne tik dl
drabui Tiesiog jauiau, kad man ten ne vieta. Negaliu tiksliai pasakyti kodl, bet vis savait po
to pirmadienio atsiklusi ryte, apsirengusi ir nujusi parduotuv, vis kasdien jauiau pati sau
kakokius sins priekaitus. odiais tiksliai nevardyiau, bet skambt panaiai taip: Tai tavo
gyvenimas, Kemrina Benet. Tai tavo gyvenimas.
iriu salje vaiktinjanius pirkjus ir regiu vien tik pasiptusias ipuikles, apsikarsiusias
prabangiomis rankinmis ir luojanias bevertes prekes.
Ir tada mai suvokiau, kad visa, k iki iolei dariau, ved prie vienintelio rezultato:
Tai tavo gyvenimas, Kemrina Benet. Tai tavo gyvenimas.

Vakar buvo ta diena, kai viskas pasikeit.


kyri mintis galvoje vert okti i lovos. A taip ir padariau. Ji ragino mane autis batus, susikrauti
nedideln kuprinn paius reikalingiausius daiktus ir pasiimti pinigin. Taip ir padariau.
Nesivadovavau jokia logika ir neturjau jokio tikslo, tik jauiau, kad turiu daryti kak kitaip, nei
iki iolei, nes taip ilgiau nebeitversiu. Kitaip mano gyvenimas bus toks kaip mano tv.
Visados maniau, kad depresijai skiriama per daug dmesio, kad iuo odiu svaidomasi kair ir
dein (lygiai kaip ir tuo odiu i M raids, kurio niekada daugiau gyvenime neitarsiu jokiam
vaikinui). Vidurinje nuolat girddavau bendramoksles dejuojant, kad jas itiko depresija, motinos
tempia jas pas psichiatrus, kad ie paskirt vaist, o tada jos susibrusios aptarindavo, kurios
vaistai geresni ir kuriuos dar reikt ibandyti. Man depresija suplak krvon tris odius: lides,
lides ir darkart lides. irjau kvailas reklamas su pietais mogeliukais, kuriems vir galv kybo
nirs juodi debesys ir vis lyja lietus, ir galvojau, kodl mons taip sureikmina depresij. Man t
moni gaila. Visada buvo gaila. Nepatinka regti kenianius, bet, turiu prisipainti, kiekvienkart
igirdusi, kaip dangstomasi depresija, pavartau akimis ir stengiuosi nekreipti juos dmesio.
Bet a neinojau, kad depresija labai sunki liga.
Mano bendramoksls n nesivaizdavo, kas yra tikroji depresija.
Tai ne tik baisus lidesys. Jeigu atvirai, tai lidesys maai ia kuo dtas. Depresija tai tyriausias
skausmas, ir a atiduoiau visk, kad tik galiau dar kart patirti kok nors jausm. Bet koki
emocij. Skausmas gniudo, jis toks galingas, kad nieko daugiau be jo nejauti. Ir tada pradedi galvoti,
kad tu jau kraustaisi i proto.
Man truput neramu dl to, kad paskutin kart verkiau, kai mokykloj suinojau, kad Ijanas uvo
automobilio avarijoje. Tada raudojau Deimono glbyje. Ne kieno kito, o Deimono.
Bet nuo to karto i mano aki daugiau neiriedjo n viena aara, ir taip tsiasi jau antrus metus.
Daugiau tiesiog nebeispaudiau n aarls. Nei dl tv skyryb, nei nuteisus Koul, nei
Deimonui parodius savo tikrj veid, nei Natali smogus man nugar. Taiau nuolat galvoju, kad
vien grai dien vis tiek paliu ir tada iverksiu akis, sikniaubusi pagalv. Raudosiu taip, kad
net supykins.
Bet taip neatsitinka, a ir toliau nieko nejauiu.
Nebent t didel nor pabgti nuo visko. Ta nerami mintis, neaiki ir sunkiai apiuopiama, veria
paklusti jos raginimui. Neinau kodl, negaliu nieko paaikinti, bet ji vis tiek kirba ir a negaliu jos
numaldyti.
Vis vakar prakiurksojau autobus stoty laukdama, k ji man pasufleruos.
Paskui nujau prie biliet kasos.
Ko pageidausit? abejingai paklaus mans moteris.
Trumpai pagalvojusi tariau jai:

Noriu nuvaiuoti Aidah aplankyti savo sesers, nes ji susilauk kdikio.


Moteris nesmagiai dirsteljo mane. Prisipainsiu, a irgi pasijutau nejaukiai. Neturiu jokios
sesers ir niekada nesu buvusi Aidahe, taiau toks melas tuokart topteljo galvon ir a j lepteljau.
Moteris sdjo ir valg kept bulv. i guljo sviestuotam folijos dubenly, apipilta grietine. Todl
visai suprantama, kodl man vysteljo galvon kaip tik ita valstija. Man juk nesvarbu, kur vaiuoti.
Koks skirtumas.
Pagalvojau, nuvaiavusi Aidah vl nusipirksiu biliet ir trauksiu kur nors toliau. Gal
Kalifornij. Gal Vaington. O galbt patrauksiu pietus ir apirsiu Teksas. Vislaik
sivaizdavau it krat kaip beribius dirvonus su daugybe pakels ueig ir kaubojik skrybli. O
mons Teksase, mano galva, kakodl visi labai blogi ir iaip jau kitokie. Gal jiems pavyks savo
kaubojikais batais imuti man i galvos tas bjaurias nesmones.
Nieko nejausiu. Juk a nieko nebejauiu, pamenat?
Tai buvo vakar. Nusprendiau okti i lovos ir lkti, isilaisvinti nuo vis ir visko. Seniai trokau
t padaryti, trokau itrkti laisv, tik nesivaizdavau, kad vyks kaip tik taip. Prie Ijano mirt mudu
svajojom susikurti netradicin gyvenim. Norjom atsiriboti nuo visko, kas i anksto nuspjama, kas
daro mus visuomens tranais, kurie kasdien keliasi tuo paiu laiku ir vl i naujo kartoja vakaryki
dien. Mes trokom tik su kuprine keliauti po platj pasaul dl to a tdien kavinje ir usiminiau
apie tai Natali. A turbt i dalies tikjausi, kad ji pritars aistrai, kuri vienijo mane su Ijanu, ir leisis
su manim kelion, bet mano viltys kaip visada nujo uniui ant uodegos.
Ar galiu atsissti? klausia tarpueily stovinti pagyvenusi moteris, spausdama prie krtins
gelsvai ali rankin.
inoma, praom, atsakau jai ir nusiypsau.
Man visai nesinori ypsotis, bet a bijau suteikti jai pagrindo manyti, jog esu vargana jauna
pasiklydusi siela, kuriai reikalinga nemaa doz seno mogaus gyvenimik patarim.
Uklusi lentyn vir galvos kelionkrep, moteris sispraudia ant sdyns alia mans. Drtoka,
bet neapsileidusi. Ir maloniai kvepia.
Esi jauna, taria man. Kur trauki?
Aidah.
Tikrai? Moteris nusiypso, aplink burn matyti gilios raukls. Turbt pas savikius.
Nemanau, kad kas vaiuot taip toli atostogauti.
Taip. Vaiuoju aplankyti sesers.
Moteris suraukia ir papuia lpas, ltai linkteli, tarsi bandyt sidti galvon mano atsakym.
Paskui pradeda kako iekoti rankinje.
Nusisuku aukt plat organinio stiklo lang ir iriu lipanius ir ilipanius autobus
keleivius. Dabar vidudienis, mes stovime Memfyje. Nakt, kol vaiavom, beveik vis laik miegojau
na, bent jau stengiausi miegoti ir snaudiau, kol autobusas kresteldavo duob ar nuo nepatogios
padties susirangius kdje suskausdavo kaklas. Niekada nesu buvusi Memfyje, bet, turiu prisipainti,
ita stotis man kelia nerim. ak krito keletas slampinjani tartin tip.
O a traukiu Montan, sako moteris ir simeta burnon ma balt tabletyt. Paprastai
keliauju traukiniu, bet kart nusprendiau pakeisti marrut. Pasidairyti po kitok gamtovaizd.

Turbt daug keliaujat, sakau jai atsisukusi.


Nelabai, atsako moteris. Tik kart per metus aplankyti savo motinos. Jai devyniasdeimt
atuoneri.
Oho.
Taip. Ir ji dar tokia stipri kaip jautis. Penkis kartus sirgo viu ir vis tiek dar gyva. Kaskart jinai
veikia lig.
Maloniai jai nusiypsau.
Jeigu tu nieko prie, taria ji, pasimuisto kdje, patogiai atsiremia sdyns atlo ir padeda
ant jo galv, noriau ilgai ir ramiai pasnausti. Anam autobuse neteko n bluosto sudti
vairuotojas blaksi po keli kaip patraks. Baksteli pirtu priek. Bk atsargi su itais
autobusais. ia gali sutikti visokio plauko bastn, o vairuotojai aminai neisimiegoj. Reikia juos
stebti, kalbinti, kad neumigt, kitaip nepamatysi, kaip atsidursi griovy auktyn ratais, o i autobuso
liks tik krva metalo lauo.
Kodl ji man visa tai pasakoja? Kariai nuryju prisiminimus apie Ijano t, kurie tarsi baugiu
aidu atliepia moters odius, ir tyliai jai linkteliu.
Moteris usimerkia, bet paskui staiga vl atsimerkia ir darsyk pavelgia mane.
A rimtai. O labiausiai saugokis visoki perjn. Niekada neinai, k gali kelionje sutikti ar
kok pokt tau ikrs senas geras draugas Likimas.
Pasistengsiu, paadu. Ai.
Lyg pro migl u lango praslenka Tenesis. Ateina vakaras, ir a pagaliau umiegu. Nieko
nesapnuoju. Po Ijano mirties dar n sykio nieko nesapnavau. Bet turbt taip ir geriau. Jeigu
sapnuoiau, sapnai iprovokuot emocijas, o emocij a nebeturiu. Palengva pradedu priprasti prie
bsenos, kai niekas neberpi. Iskyrus kelet neaiki stoties tip, daugiau man niekas nekelia jokios
baims. A jau nieko nebebijau. Turbt kai tau niekas neberpi, tai ir baim tampa draugika kale.
Niekada anksiau taip daug nesikeikiau.
Mano ir tos pagyvenusios moters keliai isiskiria Sent Luise. Vis likus keli iki Kanzaso
vaiuoju isidrbusi per dvi vietas ir galiausiai gaunu prog atsigulti horizontaliai ant abiej sdyni,
o ne sdti tiesiai, prisiplojus veidu prie stiklo.
Niekas nepasikeit. Nuo nam iki Misrio pastebiu pasikeitusius tik automobili registracijos
numerius ir kelio enklus, sveikinanius keliauninkus atvykus vien ar kit valstij, bet u j ir vl
tolyn driekiasi mediais apsodintas greitkelis. Kiekvienoj valstijoj vis pastebiu alikelj palikt
sugedusi main. Nuolat matau pakeleiving turist ir kok nors vyruk su baltais berankoviais
markinliais ir degal kanistru ingsniuojant artimiausio nuvaiavimo nuo autostrados link, nes
paprastai ten bna keletas degalini ir greito maisto restoran. Ir dar visada sakau, visada
pastebiu prie kelio numest bat. Pakely niekada nepamatysi besivoliojani kelni ar markinli,
na, kartais dar galima pastebti koki kepurait su snapeliu ar akinius nuo sauls. Bet batai voliojasi
tik po vien. Kodl su jais taip yra?
Keliaudamas autobusu tarsi atsiduri kitam pasauly.
Visi ino, kad lipus autobus teks ia kur laik pabti. Pakankamai ilgai. ia pilna moni.
Keleiviai danai vaiuoja taip susispaud, kad gali uuosti, kokiais kvepalais, dezodorantais

kiekvienas pasikvepins, kokiais skalbimo milteliais ir skalbini minktikliais iskalbti kiekvieno


apdarai. Labai gaila, bet taip pat ia galima uuosti ir tuos, kurie niekuo nepasikvepin, o j drabuiai
jau keliolika dien neskalbti.
Kol kas man vaiuoti autobusu visai patinka. Tik geriau bt, kad niekas nesdt alia.
Kito autobuso teks laukti pora valand, todl nusprendiu pasivaikioti pustute Kanzaso stotimi
ir pasiiekoti vietos, kur galiau prissti atokiau nuo moni. Visose stotyse pasitinka beveik
vienodas kvapas, daugiausia jauiu troki degal smarv ir mane nuo jos pradeda pykinti. Pabandau
sitaisyti patogiai ant kietos plastikins kds, bet tai nepadeda. Netoliese matau dvi telefono
automato bdeles ir pagalvoju, kad tokie telefonai iais laikais jau atgyvena. Kakodl instinktyviai
kiu rank perpets krep ir iekau savo mobiliojo tiesiog nordama sitikinti, kad nepameiau.
Dvi valandos slenka itin ltai, ir kai mano autobusas rieda stovjimo aiktel, a paoku su
pirmaisiais keleiviais ir nedidel ms grupel atsistoja prie dur. Ai Dievui, kds itam autobuse
minktos ir a vl galsiu patogiai sdti.
Autobuso vairuotojas mlynais markiniais ir tamsiai pilkomis kelnmis paima i mans biliet ir
nuplia savj dal, o likusi atiduoda man. Saugiai sidedu j kuprin ir engiu autobuso salon,
imu dairytis abi puses iekodama tos savo vienintels vietos. Pasirenku prie lango netoli autobuso
galo, ir mano nuotaika akimirksniu pagerja, kai upakalis palieia minkt sdyn. Giliai atsidstu ir
sulenktomis rankomis prispaudiu prie savs kuprin. Vairuotojas gal deimt minui tikrina, ar
sulipo visi keleiviai, turintys vaiuoti ituo marrutu, ir patenkintas atsisda. kart vaiuoja vos
keletas moni ir, laim, joki ma vaik ar nemandagi poreli, kurioms n motais, kad laiytis prie
moni nemandagu. Na, buiuotis vieai nieko blogo, mudu su Ijanu irgi t darm, bet kai
seiliojimasis panja pornofilm, tai jau baisu.
Vairuotojas udaro duris, bet netrukus vl nuspaudia atidarymo svirtel ir jos aiiai sucypia.
autobus oka vaikinas, persimets per pet juod drobin kelionkrep. Auktas, trumpais stilingai
kirptais rudais plaukais, apsivilks anktus tamsiai mlynus markinlius, veide kreiva ypsena, kuri
galt reikti arba kad jis maloniai nuoirdus, arba kad labai savimi pasitiki.
Ai, ramiai padkoja vairuotojui.
Nors autobuse ir taip pilna laisv viet, a vis dlto demonstratyviai nustumiu savo kuprin
laisv viet alia mans, jeigu kartais jis sugalvot, kad ita kd kaip tik jam. Aiku, jis ia ness,
bet a jau tokia mgstu apsidrausti. Durys vl cypdamos usidaro, ir vaikinas eina taku tarp eili
prie mans. Nudelbiu akis urnal, kur pasimiau i terminalo sals, ir ninku skaityti apie Brad
Pit ir Andelin Doli.
Lengviau atsidstu, kai jis praeina pro mane ir atsisda dvi laisvas vietas u mans.
Pagaliau pustutis autobusas, kuriame galbt man pavyks kiek nors numigti, pajuda. Daugiau man
nieko ir nereikia. Kuo ilgiau trunka nemiga, tuo daugiau galvoju apie dalykus, kuriais iaip neturiau
kvarinti sau galvos. Nesuprantu nei k darau, nei kur vaiuoju, bet inau, kad turiu tai padaryti, ir kuo
greiiau.
Ger valand spoksau pro lang, paskui usnstu.
Jau sutemus mane paadina garsi pro ausines sklindanti muzika.
I pradi sdiu ir klausausi vildamasi, kad jis pamatys pro kds vir makaluojant mano

virugalv, supras, kad nebemiegu, ir prisuks gars.


Bet jis to nepadaro.
Pasilenkiu priek ir imu masauoti sustingusius kaklo raumenis, nes miegojau pasidjusi po galva
rank. Paskui atsisuku vaikin. Negi miega? Kaip galima miegoti, kai tau ausis griaudi tokia
kurtinanti muzika? Autobuse visikai tamsu, vieia tik kelios vir knyg ir urnal jungtos skaitymo
lemputs ir keli ali bei mlyni viesos takeliai vairuotojo kabinos skydelyje. U mans sdintis
vaikinas skendi tamsoje, bet a iriu mnesienos apviest vien jo veido pus.
Kiek padvejojusi vis dlto atsiklaupiu ant sdyns ir itiesusi rank per kds atlo pirtais
pabaksnoju jam per kel.
Vaikinas nejuda. Pabaksnoju smarkiau. Jis sukruta ir ltai atsimerkia, tada iri mane,
persisvrusi per kds krat.
Pakls rank itraukia i aus kitukus, ir dabar muzika liejasi pro maulyius garsiakalbius.
Gal galtum truput pritildyt?
Ar i ties taip girdti? klausia jis.
Kilsteliu vien antak ir patvirtinu:
Taip, per daug garsu.
Jis gteli peiais ir pamaigo MP3 grotuvo garso mygtuk. Muzika prityla.
Ai, padkoju jam ir vl susmunku ant savo sdyns.
kart nebesusirangau vaisiaus poza ant abiej sdyni, bet atsiremiu autobuso sien ir atremiu
galv lango stikl. Susidedu ant krtins rankas ir usimerkiu.
Ei.
Akys plaiai atsimerkia, bet galvos nejudinu.
Dar nemiegi?
Pasuku nuo lango galv ir matau vir mans persisvrus vaikin.
K tik usimerkiau, atsakau jam. Argi galima taip greitai umigti?
Na, neinau, tyliai sako jis. Mano senelis umerkia akis ir po dviej sekundi jau miega.
Gal tavo senelis narkoleptikas?
Trumpa pauz.
Kiek inau, ne.
Dieve, kaip nemalonu.
Ko norjai? lygiai taip pat tyliai klausiu jo.
Nieko, atsako jis ir plaiai man nusiypso. Tiesiog norjau suinoti, miegi ar ne.
Kodl?
Kad vl galiau pasigarsinti muzik.
Kur laik galvoju, paskui nuimu nuo krtins rankas, kilsteliu nuo sdyns ir atsisuku j, kad
galiau matyti, su kuo kalbu.
Lauki, kol a umigsiu, tada pasigarsinsi muzik, kad vl mane paadintum?
Nieko nesuprantu. Jis kreivai ypsosi.
Tris valandas miegojai ir nieko negirdjai, sako jis. Tad spju, kad pabudai visai ne nuo
mano muzikos. Tikriausiai nuo ko nors kito.

Suraukiu kakt.
Ne, a a gerai inau, kad pabudau kaip tik nuo tavo muzikos.
Aiku, sako jis, pasitraukia nuo kds ir dingsta man i akiraio.
Lukteliu kelias sekundes, sdiu atmerktomis akimis bijodama, kad neatsitikt kas nors keista, bet
kai nieko nevyksta, palengva nugrimztu besapn miego karalyst.

Ryt mane priadina pro autobuso lang spindusi saul. Kilsteliu nuo sdyns pasiirti, ar bent
kiek pasikeit gamtovaizdis. Bet ne, joki pokyi. Ir tuomet igirstu man u nugaros per ausines
garsiausiai dundant muzik. Atsiklaupiu ant sdyns ir pavelgiu pro atloo vir, tikdamasi
pamatyti j miegant, bet ivystu spoksant mane su ypsena argi nesakiau?
Pabaltakiuoju j ir vl susmunku ant sdyns. Pasiimu ant keli kelionkrep ir sukiu j rankas.
Gaila, kad nepasimiau kuo nors uimti galv knygos, kryiaodio. Bet ko. Sunkiai atsidstu ir imu
sukti nykius vien apie kit. domu, kokioj mes dabar Amerikos vietoj. Nusprendiu, kad vis dar
Kanzase, nes pro al lekiani main numeriai aikiai Kanzaso valstijos.
Nesuradusi, kur domiau bt paioplinti, pradedu dmiau klausytis muzikos sau u nugaros.
Ar ia ne?.. Negali bti, jis turbt i mans tyiojasi.
I vaikino ausini sklinda daina Atrodo, kad myliuosi. I ypating gitaros akord solo partijoje
gali lengvai j atpainti, net jeigu ir nemgsti grups Bad Company. Negaliu sakyti, kad nemgstu
klasikinio roko, bet man labiau patinka naujesni kriniai. Igirstu Muse, Pink ar The Civil Wars
ir esu laiminga.
Mane velnikai igsdina ant sdyns atloo, kone man ant pei, kabantys ausini kitukai. Knas
smarkiai krpteli, o ranka instinktyviai auna prie galvos, tarsi nort nubaidyti vabal, staiga
nutpus ant virugalvio.
Kas ia, po velni? klausiu paklusi galv vaikino, kuris jau rymo persisvrs per mano kds
atlo.
Atrodo, tau nuobodu, sako jis. Jeigu nori, galiu paskolinti. Gal ita muzika tau ir nelabai prie
irdies, bet niekis, priprasi. Garbs odis.
Persimainiusi i pykio iriu vaikin. Jam k visai pasimai?
Ai, bet nereikia, atkertu jam ir nusisuku.
Kodl?
Na, vis pirma, prabylu, itie kitukai keliolika valand lindjo tavo ausyse. Fe, lyktu.
Ir?
K turi galvoje ir? Mano veidas turbt dar labiau persikreipia. Tau dar to negana?
Jis vl man kreivai nusiypso. Dienos viesoje skruostuose ties lp kampuiais pamatau dvi
dailias duobutes.
Na, sako jis ir sutraukia ausini laidel, tu sakei vis pirma, tai a pagalvojau, kad dar turi
bti ir antra prieastis.
Oho, iopteliu apstulbusi. Tu ities netiktinas.
Ai. Jis plaiai nusiypso ir mano vilgsnis ukliva u jo balt lygi dant.
Nenorjau, kad nuskambt kaip komplimentas, bet taip jau ijo, ir jis t pajuto.
Vl sukiu rankas kuprin ir imu kako iekoti, nors gerai inau, kad ten tik drabuiai, bet jau

geriau kuo nors usiimti, nei kalbtis su ituo pakvailiu.


Vaikinas klesteli ant sdyns alia mans, murkteljs prie pat nos kitam keleiviui, pakilusiam
eiti tualet.
Sustingstu kaip vandeniu perlieta, viena ranka kuprinj ir ta n krust. Spoksau j ir laukiu, kol
atlgs panika, nes turiu skubiai sugalvoti, kok moral jam atskaityti.
Vaikinas kyteli rank savo krepin ir itraukia nedidel pakel lapi servetli, nuplia vir ir
ipea vien lapel. Kruopiai nuvalo ausini kitukus ir itiesia man:
Va, kaip nauji, sako jis ir laukia, kol paimsiu.
Regint, kad jis tikrai nuoirdiai rodo draugikum, mano savisaugos instinktai truputl atlgsta.
Ai, bet man nereikia.
Net pati nustembu, kaip greitai susitaikau su nepraytu prisdimu alia mans.
Gal taip ir geriau, sako jis ir simeta kuprinn MP3 grotuvl. A vis tiek neklausau nei
Dastino Biberio, nei tos beprots msa apsikarsiusios kals, tad tau teks apsieiti be muzikos.
K gi, k gi. Savisaugos instinktai vl atgyja. Varyk toliau.
Susidedu ant krtins rankas ir piktai prunkteliu.
Vis pirma, Dastino Biberio a nesiklausau. O antra Gaga nra tokia jau bjauri. Pripastu,
per ilgai usiaid okiruojania korta, bet kai kurios jos dainos man patinka.
dina ta jos muzika, ir tu pati t puikiai inai, atauna jis ir papurto galv.
Keliskart sumirksiu akimis, nes pasijuntu sutrikusi ir neimanau, k jam atsakyti.
Vaikinas pasideda ant grind kuprin ir atsiloia kdje, viena sulenkta koja su sunkiu batu
sispiria priekins sdyns atlo. Jo kojos tokios ilgos, kad man net nejauku darosi. Jis apsiavs
stilingais storapadiais batais. Sakyiau, Dr. Marten firmos. Po galais, Ijanas irgi tokius avjo.
Nusisuku lang, nes nenoriu tsti keisto pokalbio su ituo ne k maiau keistu mogumi.
Ta pagyvenusi moterik, kuri sutikau Tenesyje, buvo teisi.
Patogiai atrms galv iurkt atloo audin, jis dmiai iri mane.
Pats geriausias klasikinis rokas, labai rimtai prabyla jis ir smeigia vilgsn tol.
Zeppelin, The Stones, Journey, Foreigner. Palenks galv on iri mane. Ar inai
bent vien i pamintj?
Tyliai nusiiepiu ir pabaltakiuoju j.
Ne tokia jau a kvaila, ipykinu, bet tuoj pat pakeiiu balso ton, nes staiga susigriebiu
negalinti prisiminti daugiau n vienos klasikinio roko grups pavadinimo, taigi pasirodyiau tikrai
kvaila, nors k tik pareikiau prieingai. Man patinka Bad Company.
Jis maloniai man ypteli puse lp ir taria:
Pasakyk bent vien grups Bad Company dain, ir a paliksiu tave ramybj.
Be galo susinervinusi bandau prisiminti nors vien ios grups dain be tos, kurios jis k tik
klaussi. Neketinu atsisukti j ir ipykinti pavadinimo Atrodo, kad myliuosi.
Jis kantriai laukia. Lpose ypsena neblsta.
Pasirengusi meilei, sakau, nes tik vienintel pavadinim prisimenu.
Tikrai? klausia jis.
K?

Jo veide ypsena iplatja iki aus.


Nieko, sako jis ir nusisuka.
Nukaistu. Neinau, bet ir nenoriu inoti, kodl.
Klausyk, tariu jam, atsipraau, bet buvau sitaisiusi per dvi vietas.
Jis ypteli, bet kart nepaaipiai.
inoma, sako stodamasis. Bet jeigu norsi pasiskolinti MP3, tai inai, ko prayti.
ykiai jam ypteliu ir lengviau atsidstu, nes jis nesiginydamas grta savo viet.
Ai, padkoju.
Atsistojs ir eidamas savo viet jis dar gunkteli vir laisvos sdyns ir paklausia:
Beje, kur trauki?
Aidah.
viesiai alios akys maloniai ybteli, ir jis ypteljs sako:
O a traukiu Vajoming. Vadinasi, teks drauge vaiuoti keliais autobusais.
Po i odi jo besiypsantis veidas dingsta man u nugaros.
Negaliu neigti jis avus. Trumpai kirpti suvelti plaukai, degusios rankos, dails skruostikauliai,
avios duobuts, o jo velnika ypsena taip traukia mano vilgsn, kad net ir nordama negaliu
atplti nuo jo aki. Deja, esm ta, kad jis man visai nepatinka. Man nieko nereikia. Jis tik pakeleivis,
vaiuojantis tuo paiu autobusu niekur. A n u k nesirengiu susidti su tokiais perjnais. Net
jeigu jis ir bt normalus, jeigu painoiau j nors ir pus met, vis tiek to nedaryiau. Niekaip ir
niekada.
Nesibaigianti kelion per Kanzas truko ilgiau nei tikjausi. Turbt niekada nesusimsiau, kokios
didels ms valstijos. iri emlap ir matai tik nedidelius keistos formos staiakampius su
siauromis it venos linijomis. Net Teksasas emlapyje atrodo itin maas, o keliaudamas lktuvu
susidarai klaiding nuomon, kad iki kitos valstijos tik valanda kelio. Po pusantros valandos mano
upakalis ir nugara sustabarja, regis, kaip kieti suvyt msos gabalai. Nuolat muistausi kdje,
iekodama patogesns padties, kad galiau atpalaiduoti sitempusius raumenis, bet itaip tik dar
labiau paskausta kitos kno dalys.
Pradedu keikti savo sumanym, nes kelion autobusu man visai nepatinka.
Sucypia vairuotojo mikrofonas ir pasigirsta vyrikas balsas:
Po penki minui sustosime pailsti, pranea jis. Tursite penkiolika minui nusipirkti ko
nors uksti ir tada vl leisims keli. Penkiolika minui. Nieko nelauksiu, todl jeigu kas
nespsite, ivaiuosime be js. Mikrofonas nutyla.
Po io praneimo visi subruzda, sujuda, puola iekoti pinigini, rankinuk igird, kad po keli
valand kelions galsime pamanktinti kojas, nubunda net prisndusieji.
riedam erdvi stovjimo aiktel, kur jau stovi vilkikai, alia j btiniausi preki
parduotuv, automobili plovykla ir greito maisto restoranas. Keleiviai jau laukia susigrd vorele
tarp eili, dar nespjus autobusui sustoti. A irgi tarp j. Man baisiai skauda nugar.
Vienas paskui kit it irniai ibyram i autobuso. Malonu jausti po kojom kiet grindin, o veid
dvelkiant gaiv vj. Na ir kas, kad ia atokiausias ukampis, o degalins automatai tokie seni, kad

neabejoju, jog tualetai irgi bus tragiki. Dabar man visa tai nusispjauti, svarbu, kad tik itrkiau i
to autobuso. Tiesiog nulekiu (kaip kokia negrakti, sueista gazel) juodu aiktels asfaltu prie
restorano. Pirmiausia pasinaudoju tualetu, o kai ieinu i jo, prie mane jau driekiasi netrumpa eilut.
Skaitau valgiarat ir svarstau, k pasirinkti ar didel porcij skrudint bulvyi, ar vanilin pieno
kokteil. Niekada nemgau greito maisto. Galiausiai ijusi i restorano su pieniku kokteiliu pamatau
t vaikinuk i autobuso ant ols tarp aikteli. Sdi sulenks kelius ir veiia msain. Neirdama
j bandau praeiti pro al, bet, kaip inia, jis negali nusdt mans neukalbins.
Dar atuonios minuts iki vl teks lsti t metalin d, sako jis. Ar tu tikrai nori brang
laik leisti tenai?
Stabteliu prie nedidelio medelio, rausva mediagos atraia parito prie j prilaikanio pagaikio.
Tik atuonios minuts, atsakau jam. Koks skirtumas.
Vaikinas atsikanda didel ksn, sukramto ir nuryja.
sivaizduok, kad tave palaidoja gyv, taria jis ir gurkteli gazuoto grimo. Po kurio laiko
mirtinai udustum. O jeigu bt tave atkas atuoniomis minutmis anksiau, po galais, net ir viena
minute, btum galjusi likti gyva.
Aiku, supratau, atsakau jam.
Nebijok, neukrsiu, mesteli jis ir apioja kit ksn.
Ko gero, elgiuosi kaip paskutin kva. Na, i dalies jis to nusipeln, betgi i esms jis nei
nemandagus, nei k, tad, sakyiau, man nra pagrindo per daug jo bijoti. Jei k, tai ioje kelionje
prie geriau nesigyti.
Ai, tiek to, tariu ir atsisdu per kelis ingsnius nuo jo.
Tai kodl Aidah? klausia jis, nepakeldamas aki nuo msainio ar dairydamasis alis, bet
mane neiri.
Noriu aplankyti seser, meluoju. Ji susilaik vaiko.
Jis linkteli ir nuryja.
O ko Vajoming? klausiu jo vildamasi nukreipti pokalb kitur.
Noriu pasimatyti su tvu, atsako. Jis netoli mirties. Piktybinis neoperuojamas galvos
smegen auglys.
Vl atsikanda. Neatrodo, kad tai, k pasak, jam labai rpt.
Ak
Nedsauk, nuramina ir kart trumpai dirsteli man akis. Visi anksiau ar vliau ten
ikeliausim. Mano tvas n kiek dl to nesijaudina. Ir mums neleidia sielvartauti. ypsodamasis
vl pavelgia mane. Jeigu atvirai, tai jis prigsdino mus, kad jeigu liumbsim, ibrauks mus i
savo testamento.
Siurbioju vanilin kokteil vien dl to, kad turiau k veikti ir nereikt atsakyti keblius jo
postringavimus. Net neimanau, kaip galiau j paguosti.
Vaikinas siurbteli gralo.
Kuo tu vardu? klausia jis ir pastato ant ols skardin.
Suabejoju, ar verta jam sakyti tikrj savo vard.
Kem, tariu, nusprendusi prisistatyti trumpiniu.

ia kokio vardo trumpinys?


ito nesitikjau. Dvejoju, mano vilgsnis klaidioja ole.
Kemrinos, prisipastu.
Pagalvoju, kad, tiek prisimelavusi, galiu bent jau pasisakyti tikrj vard. Ne tokia jau svarbi ita
informacija, tad vis nereiks taip stropiai slpti, kad neisiduoiau.
A Endrius. Endrius Perias.
Linkteliu, ypteliu, bet nesirengiu pasisakyti, kad mano pavard Benet. Turs pasitenkinti tik
vardu.
Kol jis ryja paskutin msainio ksn ir iaumoja bulvytes, a vogiom j apirinju. Pastebiu i
po markinli rankovi kyanias tatuiruoi nuotrupas. Vaikinas ne vyresnis kaip dvideimt
penkeri, gal n tiek neturi.
Kiek tau met?
Klausimas pernelyg asmenikas. Tikiuosi, nepagalvos nieko blogo.
Dvideimt penkeri, atsako jis. O tau?
Dvideimt.
Jis msliai iri mane, tyli, paskui suiaupia lpas.
K gi, malonu susipainti, dvideimtmete Kem, kurios pilnas vardas Kemrina ir kuri traukia
Aidah aplankyti kdikio susilaukusios sesers.
Mano lpose ypsena, bet veidas lieka rimtas. Prabgs dar daug laiko, kol mano ypsena jo
atvilgiu taps nuoirdi. Kartais nuoirdi ypsena padeda susidaryti klaiding spd. Bent jau itaip
galiu ilikti mandagi ir maloni, bet ne tiek mandagi, kad po keli nusiypsojim atsiduriau
automobilio bagainje su perrta gerkle.
Tu i Vajomingo? klausiu ir siurbteliu kokteilio.
Jis linkteli.
Taip, ten gimiau, bet kai man buvo eeri, tvai isiskyr, ir mes persiklme gyventi Teksas.
Teksasas. Keista. Turbt mano paistalai apie kaubojikus batus ir prast reputacij atsisuks prie
mane. Bet jis visai nepanaus tok, kuris gyvent Teksase, bent jau n kiek neprimena stereotipiko
teksasieio, kokiais mons prat vaizduotis.
Ketinu ten grti, kai aplankysiu tv. O tu?
Na va. Meluoti ar ne? Ai, velniai nemat. Juk jis ne privatus seklys, pasamdytas mano tvo rinkti
informacijos apie mane. Jeigu sugebsiu neiduoti: pirma savo pavards, antra joki adres ar
telefon numeri, kuriais jis galt atsibelsti iki mano nam (jeigu a juos dar griu) ir sugrsti
mane automobilio bagain su perrta gerkle. Manyiau, kad porinti teisyb bt paprasiau, nei
kaskart jam udavus klausim kurpti sukt mel ir bandyti prisiminti, ko, kam ir kiek primelavau.
iaip ar taip, vaiuoti dar labai toli, o kaip jis minjo, mums teks keliauti tais paiais autobusais, kol
ms keliai isiskirs.
I iaurs Karolinos, atsakau.
Vaikinas nuvelgia mane nuo galvos iki koj.
Na, visai nepanau, kad btum kilusi i iaurs Karolinos.
K? Na inai, labai jau keista.

O k panaios merginos i iaurs Karolinos?


Tu visk supranti paraidiui, ypsodamasis sako jis.
O tu kako sutriks.
Ne, nutsia jis ir linksmai, nepiktai ypteli. Tiesiog labai tiesmukas. O kai kam tiesmuki
iauriai nepatinka. Sakykim, tu prieini prie vaikino ir paklausi, ar jam neatrodo, kad tavo upakalis su
itais dinsais per didelis, o jis tau sako ne, n kiek. Tu paklausk mans, ir a tau pasakysiu teisyb
visa, k mons igirsta prieingai, nei tikjosi, imua i vi.
it kaip?
Nors jau inau io vaikino vard, man n per plauk nesiseka isiaikinti apie j ko nors daugiau.
iriu j kaip pamil, ir man tai domu.
Taip taip, atsako jis visai rimtai.
Laukiu, kad paaikint, bet jis neskuba.
Tu labai keistas, prisipastu.
Neketini paklausti?
Ko?
Jis ima juoktis.
Na, ar man neatrodo, kad tavo upakalis su itais dinsais truput per didelis?
Jauiu, kaip mano veidas persikreipia.
Gal geriau nereikia A
Kad j perknai trenkt. Jeigu jis ketina vedioti mane u nosies, nesirengiu sdti sudjus rank ir
tylti. Kreivai ypteliu jam ir ataunu:
A ir pati inau, kad mano upakalis su itais dinsais n kiek neatrodo per didelis, todl tavo
nuomon man visai nerpi.
Jo lp kampuiuose susirango velnikai avi ypsena. Gurkteljs i skardins gazuoto grimo
pakyla ant koj ir itiesia man rank.
Regis, atuonios minuts jau prajo.
Turbt dl to, kad po tokio mudviej pokalbio jauiuosi visikai sutrikusi, paduodu jam rank ir
jis padeda man atsistoti.
Matai, sako jis, dirsteldamas mane, ir paleidia mano rank, kiek daug mudu vienas apie
kit suinojom vos per atuonias minutes, Kemrina.
Einu alia jo, bet vis tiek laikausi atstumo. Dar gerai neinau, ar jo meistrikas atviravimas ir
pasitikinti savimi laikysena mane erzina, ar tiesiog patinka labiau, nei protas man leidia pripainti.
Autobuse visi susda savo vietas. A ant savo kds buvau palikusi urnal, kur pasimiau i
laukimo sals, norjau bti tikra, kad mano vietos niekas neuims. Endrius taip pat sitais savo
vietoje ant dviej sdyni u mans. Diaugiuosi, kad mudviej pokalbio jis nepalaik leidimu
klestelti laisv viet alia mans.
Bga valandos, bet mes nesikalbam. A daug galvoju apie Natali ir Ijan.
Labanakt, Kemrina, girdiu Endriaus bals sau u nugaros. Gal rytoj man papasakosi, kas ta
Nat.
Paoku nuo kds ir persisveriu per atlo.

Apie k tu ia?
Ramiau, mergaite, sako jis pakeldamas galv nuo kuprins, kuri buvo prispauds prie stiklo
vietoj pagalvs. Kalbi per miegus. Tyliai nusijuokia. Nakt girdjau, kaip djai uns dienas
kakoki Nat. Kalbjai apie kakok Biosilk ar dar k.
Matau, kaip gteli peiais. Jis guli per dvi vietas, kojas susikls ant laisvos sdyns ir itiess
tarp tarp eili, rankas sukryiavs ant krtins.
Labai gerai. Kalbu per miegus. Nuostabu. domu, kodl mama man nieko nesak.
Mintyse perkratau, k galjau sapnuoti, ir galiausiai suvokiu, kad vis dlto a sapnuoju, tik
pabudusi nieko neprisimenu.
Labanakt, Endriau, palinkiu ir susmunku ant sdyns, iekodama patogios pozos atsigulti.
Prisimenu, kaip guljo Endrius. Atrodo, jam labai patogu, ir nusprendiu atsigulti lygiai taip pat.
Kelis kartus norjau taip isitiesti, bet maniau, kad negrau ikiti kojas tarp. Bet kam tai rpi,
pamanau, ir pakedenusi kuprin su drabuiais pasikiu j po galva, o pati isitiesiu per dvi vietas
kaip Endrius. Dabar jau patogu. Gaila, kad anksiau taip nesugalvojau.
Ryt mane paadina vairuotojo balsas, praneantis, kad po deimties minui atvyksime Garden
Sit.
Nepamirkite susirinkti daikt, ragina vairuotojas per garsiakalb. Ir nepalikite ant sdyni
iukli. Ai, kad keliaujate per Kanzas, ir tikiuosi jus dar kada nors pamatyti.
Balsas skamba kaip i rato, negyvai, bet paskui pagalvoju, kad ir manikis taip skambt, jeigu
kasdien reikt berti t pat tekst.
Likusi kelio dal vaiuoju sdomis. Pasimusi ant keli kuprin atsisegu ir susirandu biliet. Jis
visas sulamdytas, nes guljo nugrstas tarp dins ir dirbtinai sendinto stiliaus vaikik markinli
su Smurf atvaizdais. Atsargiai ilankstau ir pairiu, kokia bus kita stotel. Atrodo, iki Denverio
reiks vaiuoti pusseptintos valandos su dviem trumpais sustojimais pakelje. Po galais, ir kam a
pasirinkau Aidah? Ities. emlapy tiek daug domi viet, o a pasirinkau Aidah vien dl to, kad
pamaiau kept bulv. Kratausi tok tolim keli net neturdama k veikti, kai ten nuvyksiu. Nebent
patrauksiu dar toliau. Velniai raut, gal isitraukti kreditin ir nusipirkus lktuvo biliet grti namo?
Ne, tam a dar nepasirengus. Neinau kodl, bet namo grti a dar negaliu.
Negaliu, ir tiek.
Nustebusi, kodl Endrius toks tylus, bandau slapiom vilgtelti pro ply tarp sdyni, pairti,
k jis veikia, bet nieko nematyti.
Jau pabudai? klausiu kilsteljusi smakr, gal igirs.
Jis nieko neatsako, ir a pasikeliu nuo sdyns. Aiku, klausosi muzikos. Truput nustembu, kad
kart i ausini nesigirdi sklindanio triukmo.
Endrius mane pamato, nusiypso ir kilsteljs rank pakrutina smili, sveikindamas lab ryt. A
irgi pajudinu pirt parodau juo autobuso priek, duodama suprasti, kad nuskambjo vairuotojo
praneimas. Jis isitraukia i aus kitukus ir iri mane laukia, kad savo gestus patvirtiniau
odiais.

Endrius

Prie kelias dienas

iandien man paskambino brolis i Vajomingo. Anot jo, ms tvukui nebe daug liko iam pasauly.
Jau pus met jis neieina i ligonini.
Jeigu nori dar pamatyti j gyv, kalbjo brolis kitam laido gale, tai veriau paskubk.
Suprantu Eidan. Tikrai. Bet labiausiai man prot temdo tai, kad ms tvas tuoj paliks it
suikt pasaul. Nedrskite dl mans raudoti, perspjo mane su broliais, kai pernai jam buvo
diagnozuotas retos formos smegen vys. I karto liumbekl ibrauksiu i testamento.
Nekeniu jo u tai, kad taip nedviprasmikai neleidia man apraudoti mogaus, dl kurio galiau
paaukoti ir savo gyvyb, o jeigu taip padaryiau, laikyt mane didiausiu itiliu. t jo testament
man nusispjaut. Kad ir k palikt, n pirtu neprisiliesiu. Galbt visk perleisiu mamai.
Kai augau, tvas visada buvo kietas kaip titnagas. Mane su broliais dro be jokio gailesio, utat
dabar diaugiuosi, kad iaugom dorais monmis (turbt toks ir buvo jo grieto aukljimo tikslas).
Vyriausiasis brolis Eidanas dabar turi skming versl bar ir restoran ikagoje. Veds, jo mona
pediatr. Jaunlis Eeris dar kolede, bet jau regi save Google kompanijos versle.
O a? Nelabai smagu prisipainti, bet a kelis kartus bandiau laim modelio karjeroje,
pasamdytas keli itin garsi agentr, ir dariau tai vien dl to, kad pernai man buvo ujs labai
sunkus metas. Ikart, kai suinojau apie tv. Verkti negaljau, todl isiliejau ant savo vargo 1969j Chevy Camaro. Sumaliau ipulius beisbolo lazda. Mudu su tvu buvom suremontav j i
pagrind. Tai buvo ms bendras tvo ir snaus projektas, prasidjs prie man baigiant mokykl.
Pagalvojau, kad jeigu jis ikeliaus anapilin, tai ir maina man nebereikalinga.
Taigi, aha, modelio darbas.
Po galais, jei atvirai, tai a to darbo n neiekojau. Toks das mans n kiek nevilioja. Vien
kart tiesiog sdjau Eidano bare ir mane gerokai prisiliuobus pastebjo pora grai veideli
iekani agent. Na, ko gero, jiems buvo n motais, kad tuokart buvau prisilaks kaip kiaul, nes jie
bruko man savo vizitin ir pasil nema sumel vien u tai, kad pasirodyiau j agentroje
Niujorke. Tris savaites bergdiai glosts akimis sumalt sumaitot Camaro ir gaildamasis to, k
pridirbau, galiausiai nusprendiau: o kodl nepabandius? Vienas ekis vien u tai, kad jiems
pasirodysiu, atpirks man visas skard remonto ilaidas. Taigi miau ir nuvaiavau. Ir nors pinig,
kuriuos man sumokjo u kelis reklaminius plakatus, uteko i pagrind suremontuoti main, vis
dlto penkiasdeimties tkstani doleri kontrakto, kur man pasil LL Elite, a atsisakiau, nes,
kaip jau minjau, strakalioti prie kamer su vienais apatiniais ne mano bdas usidirbti duon. Jau
ir taip, kad juos galas, po t keli pasistaipym, u kuriuos sumokjo, jauiausi kaip purvais
apdrabstytas. Taigi pasielgiau taip, kaip elgtsi kiekvienas ms valgantis ir al geriantis vyrukas, o
kad atrodyiau dar vyrikesnis, pasidariau kelias tatuiruotes ir sidarbinau garae mechaniku.
Visai ne tokios man tvas troko ateities, bet, kitaip nei mano broliai, a jau nuo vaikysts inojau,
kad pats turiu susikurti ir ateit, ir gyvenim, ir niekas negali priversti mans pasirinkti tokio

gyvenimo kelio, koks man ne prie irdies. Studijas kolede meiau ikart po to, kai supratau, kad
mokausi ne to, kas man patinka.
Kodl mons trokta, kad kiti daryt taip, kaip jie nori?
A tikrai ne toks. I gyvenimo troktu tik vieno. Nei pinig, nei lovs, nei fotoopu pagrainto
plakato ant stendo Taims aiktje, nei kolede gyto isilavinimo, i kurio man bus naudos, kaip i
oio pieno. Na, gal ir pats gerai neinau, ko tiksliai troktu, bet kakur giliai irdyje tas jausmas vis
tiek yra. Kol kas jis dar snaudia. Bet, kai reiks, jis tikrai atbus.
Autobusu? netiki Eidanas.
Taip, patvirtinu. Atvaiuosiu autobusu. Man reikia pagalvoti.
Endriau, tvas gali tavs ir nebesulaukti, sako jis, o balse girdti susivaldymas. A rimtai,
broli.
Pakalbsim, kai atvaiuosiu.
Nykiu nekantriai braukau per telefono ijungimo mygtuk.
Ko gero, i dalies gal ir noriau, kad tvas numirt man nespjus pas j nuvaiuoti, nes gerai
inau, kad iskysiu kaip boba, jeigu jis atiduos galus prie mans. Juk tai mano tvas; mogus, kuris
mane uaugino ir tapo man pavyzdiu. O jis man draudia verkti. Visados klausiau jo ir vykdiau
kiekvien jo paliepim. Kaip pareigingas ir pavyzdingas snus, kokiu vislaik djausi ess, tursiu
tvardytis i paskutinij ir ryti aaras, nes jis man udraud verkti. Bet dar a inau tai, kad
slpdamas aaras paadinsiu imtkart pratingesn jausm.
Nenoriu, kad mano gyvenimas baigtsi taip, kaip mano automobilio.
Vienas kelioninis krepys su vari skalbini pakaita, dant epetliu, mobiliuoju telefonu ir MP3
grotuvliu, prikimtu mano mgstamiausi klasikinio roko dain dar vienas tvo iugdytas bruoas:
Ta nauj laik muzika, kurios dabar klausosi vaikai, snau, yra grynas das, kasmet kartodavo
man tvas. Dieve, uleisk geriau Led Zeppelin! Prisipainsiu, tikrai nespjaudiau iuolaikin
muzik, kaip mok tvas. Juk turiu galv ant pei, tiesa? Taiau vis tiek augdamas gavau nema
klasikinio roko doz ir tuo labai didiuojuosi.
Mama, man j neprireiks.
Ji grda man utraukiam polietilenin maiel gal deimt pakeli lapi servetli rankoms
valyti. Ji labai bijo mikrob.
Jau nuo eeri a prats gyventi tarp Teksaso ir Vajomingo. Galiausiai supratau, kad Teksase
man maloniau dl iltos Golfo srovs ir vasarini kari. Jau ketveri metai gyvenu nuosavam bute
Galvestone, bet vakar mama isipra, kad likiau nakvoti pas j. Ji ino, kaip myliu tv ir koks
impulsyvus galiu bti skaudintas ar smarkiai supyks. Pernai teko nakvoti policijos aretinje u tai,
kad kone negyvai subaladojau Daren Ebs vien dl to, kad jis nemandagiai prie mans kumteljo
savo draug. O kai amiams umigdiau savo geriausi draug, un Maksim, nes jis sirgo
hiperemine irdies liga, taip nirtingai liejau emocijas u namo augant med, kad siaubingai
susialojau rankas.
I prigimties nesu iaurus, nebent tik kokiems mulkiams, o kartais ir pats sau.
Autobusuose labai nevaru, sako motina, ddama kelionkrep maiel su servetlmis.
Kart, dar prie susipaindama su tavo tvu, vaiavau autobusu ir paskui vis savait sirgau.

Su ja geriau nesiginyti. Neverta.


Niekaip nesuprantu, kodl nenori skristi lktuvu? Nesptum n mirktelti ir jau btum vietoj.
Mama, pakteliu jai skruost, man tiesiog taip reikia. Turbt tai likimas ar dar kas.
Antruoju savo sakiniu netikiu, bet jauiu, kad galiu bent itaip j nuraminti, nors ji puikiai ino,
kad vynioju j apie pirt. Prijs atsidarau spintel ir isiimu i duts du rudojo cukraus ir
cinamono pyraglius, sumetu juos kelionkrep.
K inai, gal lktuvas sudu.
Visai nejuokinga, Endriau.
Piktai dbteli mane. ypsodamas spusteliu jai peius.
Viskas bus gerai. Ir tt suspsiu pamatyti, kol jis balsas nuslopsta.
Mama tvirtai apkabina mane ir suspaudia. Smarkiau nei a j.
Kol atvykstu Kanzas, jau abejoju, ar tik nebus mamos teisyb. Tikjausi, kad ilga kelion ieis
man naud, kad galsiu surikiuoti mintis, pravalyti galv ir pamstyti, k reiks daryti, kai tvo
nebebus. Nes tada tikrai viskas bus kitaip. Juk visados gyvenimas apsiveria auktyn kojom, kai
mirta tau artimas mogus. Negali i anksto pasiruoti tokiems pokyiams, kad ir kaip stengtumeisi k
nors padaryti.
Aikus lieka tik vienas klausimas kas bus kitas?
Suprantu, kad man bus sunku pavelgti mamai akis
Sakyiau, kelion autobusu man buvo daugiau provokacija, nei prasmingas noras surikiuoti mintis.
Galjau susiprasti, kad man ne naud laikas, praleistas mstant. Jau dabar aiku, kad gyvenimas
ritasi uniui ant uodegos, o a pats bandau kaip nors atverti sau akis: kodl a gyvenu? Kokia mano
gyvenimo prasm? K, po galais, a ia idarinju? Na, nepajutau nei koki proto plyksteljim, nei
spoksojau pro lang, paskends mintyse lyg kokio dramatiko filmo kadre, kai staiga kai kas
paaikja. io filmo fone skamba Alice in Chains atliekama daina Ar, o tai ne ta daina, kuri
gali apviesti prot.
Autobuso vairuotojas jau rengiasi udaryti duris, bet a prioku prie j, ir jis mane pamato.
Ai Dievui. Gal autobuse galsiu bent kiek pamiegoti ia daug laisv viet.
Traukiu autobuso gal, kur esu nusiirjs dvi laisvas vietas u dailios viesiaplauks,
neabejotinai dar nepilnamets, merginos. Paprastai a i tolo vengiu nepilnamei, o ypa po to karto,
kai vos nepakabinau mavaiks, su kuria susipainau Dairy Queen greito maisto restorane. Saksi
esanti devyniolikos, bet a vliau suinojau, kad jai tik eiolika, o jos ttuis atlk basein,
kuriame mes plaukiojome, ir vos mirtinai mans nesubaladojo.
Kart mano tvas teisingai pasak:
iais laikais, vaike, sunku pasakyti, ar jai dvylika, ar dvideimt. Turbt valdia ko nors pripila
geriam vanden irk, bk atsargus, kai sumanysi verstis pan lov.
Eidamas tarp eili prie merginos pastebiu, kad ji numeta ant laisvos sdyns alia savs krep,
kad a ten neatsissiau.
Keista. Na, ties sakant, ji gan miela, bet autobuse be tos dar yra per deimt ar daugiau laisv
viet, o tai reikia, kad galiu rinktis vis dvigub sdyn, isiktoti per dvi vietas kaip tik irdis
geidia ir ramiai pasnausti, ko jau seniai troktu.

Viskas klojasi ne taip, kaip tikjausi, ir jau po keli valand, gerokai sutemus, a vis dar negaliu
sumerkti aki, sdiu ir spoksau pro autobuso lang, o ausyse garsiai dudena muzika. Mergina
prieais mane jau miega ger valand, ir man nusibodo klausytis, kaip ji neka per miegus; nelabai
suprantu, k ji ten murma, bet man ir nerpi. Klausydamasis per miegus kalbani moni jautiesi lyg
nipintum, tad veriau jau klausytis geros muzikos.
Kai pagaliau man pavyksta usnsti, mai vl turiu atsimerkti, nes pajuntu kak velniai
baksnojant man per koj. Oho, kokia ji grai. O kai dar plaukai subraukti ant vieno ono ir knas
skendi visikoje tamsoje Endriau, ji nepilnamet. Man nereikia sau priminti, kad ji turbt
nepilnamet, idant neikrsiau kokios kvailysts, tikrai to nepadaryiau, ne, tiesiog nenoriau vl
nusivilti suinojs, kad buvau teisus.
Apsikeitus keliom frazm apie tai, kad mano muzika neleidia jai miegoti, prisuku gars ir ji vl
pradingsta savo anktame autobuso sdyns narvelyje.
Kai persisveriu per jos sdyns atlo ir pavelgiu j, pats imu stebtis, kodl taip darau. Taiau
a jau nuo seno mgstu ikius, o jos mus charakteris, kur pastebjau per trumpesn nei
keturiasdeimt penki sekundi mudviej pokalb, buvo svarus pagrindas imtis i metaforini
layb.
maus charakterio mons mane visad traukia kaip bites medus.
Ir niekada nevengiu iki.
Ryt pasilau jai pasiklausyti muzikos i mano MP3 grotuvo, bet ji, kaip ir mano mama, baisiai
bijo mikrob.
Kitoje autobuso pusje, trim eilm toliau nuo merginos, sdi vyrikis, madaug keturiasdeimties
su trupuiu. Kai tik lipau, ikart pastebjau j spoksant j. Ji n netar, kad jis stebi, o man labai
neramu, kad jis taip dmiai sek j akimis dar man nelipus, ar dl to, k jis sau idarinjo vienas
tamsoje.
Stengiuosi nenuleisti nuo jo aki. Jis taip ja susiavjs, kad abejoju, ar mato, jog yra stebimas.
Jo vilgsnis bgioja nuo merginos prie tualeto kabinos autobuso gale ir atgal. Beveik girdiu jo
galvoje kirbant nepadorias mintis.
domu, kada jis ryis savo lemiamam ingsniui.
Ir tada jis pakyla i savo vietos.
A strykteliu nuo kds ir klesteliu alia merginos. Suvaidinu niekuo dt. Jauiu, kaip ji remia
mane vilgsniu ir mintyse splioja, kok velni a ia idarinju.
Vyras praeina pro mus, bet a nudelbiu akis, kad nepagaut mano vilgsnio, nes i karto supras,
kad yra stebimas. Dabar jis turbt mano, kad a irgi plakuosi prie tos merginos, kad bandau j
merginti, todl turs trumpam apsiraminti, kol vl ryis naujam ygiui.
Bet tada jau bus tas kartas, kai a jam kirsiu nos.
Kelionkrepyje surandu mamos dt maiel su antibakterinmis servetlmis. Itrauks vien
gerai nuvalau kitukus ir vl pasilenkiu prie merginos.
Kaip nauji, sakau jai ir laukiu, kada paims, nors inau, kad to ji nepadarys.
Ai, bet man nereikia.
Gal taip ir geriau, tariu jai ir simetu krepin MP3 grotuvl. A vis tiek neklausau nei

Dastino Biberio, nei tos beprots msa apsikarsiusios kals, tad tau teks apsieiti be muzikos.
I suirzusios veido iraikos spju, kad j supykdiau. Pasuks galv on, kad nematyt mano
ypsenos, tyliai sau nusijuokiu.
Vis pirma, Dastino Biberio a nesiklausau.
Ai Dievui.
O antra Gaga nra tokia jau bjauri. Pripastu, per ilgai usiaid okiruojania korta, bet kai
kurios jos dainos man patinka.
dina ta jos muzika, ir tu pati t puikiai inai, linguodamas galv cituoju savo tv.
Pasidedu ant ems krep ir atsiloiu sdyns atkalt, vien sulenkt koj atremiu kd
prieais. domu, kodl ji mans dar neivar. Man dl to truput neramu. Ar ji nebt pernelyg drovi
ivyti t vyriok, jeigu jis bt spjs sitaisyti ia pirma mans? Sunku patikti, kad jai galt patikti
toks senis, bet tenka pripainti, jog kai kada merginos tbt trokta visiem patikti, net ir vyresnio
amiaus vyrams. Trokta bti simpatingos, nors paskui ir turt bdos. O vyrui utenka vos t keli
sekundi.
Vl pavelgiu j, atsiremiu smilkiniu kds atlo.
Pats geriausias klasikinis rokas, sakau jai. Zeppelin, The Stones, Journey,
Foreigner. Ar inai bent vien i pamintj?
Mergina pabaltakiuoja mane.
Ne tokia jau a kvaila, atauna ji, o a nesusilaikau neypteljs, nes ji ir vl rodo savo m
bd.
Pasakyk bent vien grups Bad Company dain, ir a paliksiu tave ramybj, metu jai ik.
Matau, kad ji nervinasi, tyliai kramto apatin lp ir turbt n nenumano t daranti, lygiai kaip
neino, kad neka miegodama ar yra stebima blog vyr.
Kantriai laukiu, negaliu nuslpti ypsenos, nes man smagu irti, kaip ji muistosi, bando
prisiminti, kokios muzikos klausydavosi tv automobilyje, mintyse ieko, kas galt padti jai
isisukti i itos painios padties.
Pasirengusi meilei, pagaliau atsako ji, o a lieku suavtas.
Tikrai? klausiu jos ir t akimirk kak pajuntu. Negaliu pasakyti, kas tai, bet tikrai kak
pajuntu, tarsi stovt u sienos ir mot man ranka. Toks jausmas, kai inai, kad tave kakas stebi, nors
nieko nematai.
K? sutrinka ji dl mano klausimo, kaip ir a prie tai.
Mano veide susirango ypsena.
Nieko, tariu jai ir nusisuku.
Ikryplis tyliai islikina i tualeto ir patamsyje pdina savo viet. Neabejotinai siunta, kad a
sitaisiau ten, kur taiksi jis. Diaugiuosi, kad ji palauk, kol jis nueis, ir tik tada liep pasitraukti, nes
norinti sitaisyti per dvi kdes.
Sugrs savo viet u jos, pasilenkiu per sdyns krat ir klausiu:
Beje, kur trauki?
Atsako, kad Aidah, taiau a tariu, jog jos atsakymas nenuoirdus. Negaliu pasakyti, kaip ten
yra i ties, bet jauiu, kad ji arba meluoja, o tai jau geras enklas, nes visai mans nepasta, arba

kak slepia.
Kol kas nieko apie tai daugiau jos neklausinju ir pasisakau, kur pats vaiuoju, o tada vl
susmunku kdje u jos.
Vyras u trij eili darsyk atsisuka j. A pasirengs imalti jam marmz vien u tai, kad j
spokso.
Po keli valand autobusas rieda poilsio aiktel ir vairuotojas leidia mums penkiolika
minui ilipti lauk, pamanktinti kojas ir ko nors uksti. Matau, kaip mergina ikart nueina prie
tualet, o a pirmas stoju eil nusipirkti ko uvalgyti. Pams maist ieinu lauk ir atsisdu ant
ols prie ms autobuso. Ikryplis praeina pro mane ir lipa autobus.
Man pavyksta ukalbinti j ir priversti pasdti su manim lauke. I pradi ji nesiryta, bet paskui
sutinka, nes a jai turbt pasirodau patrauklus. Mama nuolat man sakydavo, kad a jos grauoliukas
vidurinlis. Matyt, ji neklydo.
Mudu minut kit kalbams apie tai, ko a vaiuoju Vajoming, o ji Aidah. Vis bandau j
perprasti, isiaikinti, kuo ji mane traukia, o kartu labai stengiuosi per daug ja nesusiavti, nes ir taip
inau, kad ji nepilnamet, nors ji ir bandys man meluoti.
Taiau ji atrodo beveik tokio pat amiaus kaip ir a, gal kiek jaunesn, bet ne per daugiausiai.
Po perknais! Kodl a suku galv, kad ji gali man patikti? Mano tvas merdi, o a sdiu alia
jos ant ols. Nedert galvoti apie k nors kit, o ne apie savo tv ir apie tai, k jam pasakysiu, kai
gal gale nusibelsiu Vajoming, jeigu dar spsiu.
Kuo tu vardu? klausiu jos ir pastatau ant ols limonado skardin. Bandau nuvyti alin mintis
apie tvo mirt.
Ji trumpam susimsto, tikriausiai svarsto, sakyti man ties ar ne.
Kem, pagaliau atsako.
ia kokio vardo trumpinys?
Kemrinos.
A Endrius. Endrius Perias.
Ji atrodo drovoka.
Kiek tau met? klausia, ir mane tai labai nustebina. Gal ji vis dlto ir nra mavaik, nes
paprastai merginos, nordamos nuslpti tikrj ami, visaip stengiasi ios temos ivengti.
Dabar jau viliuosi, kad ji, ko gero, jau pilnamet. Taip, labai noriau, kad taip bt
Dvideimt penkeri, atsakau. O tau? Staiga man ima trkti oro.
Dvideimt, sako ji.
Suiaups lpas susimstau. Man vis dar neaiku, ar ji nemeluoja, bet gal kiek daugiau laiko
praleidus ioje kelionje, kuri mus netiktai suved draugn, pavyks pagaliau isiaikinti ties.
K gi, malonu susipainti, dvideimtmete Kem, kurios pilnas vardas Kemrina ir kuri traukia
Aidah aplankyti kdikio susilaukusios sesers.
Nusiypsau. Mes dar pasikalbam apie bei t kelias minutes, tiksliau atuonias, ir a dar
pavedioju j u nosies, nes man patinka tas jos mus charakteris.
Jeigu atvirai, tai man atrodo, kad jai netgi patinka, kaip a su ja elgiuosi. Jauiu, kad j kakuo
traukiu. Nors ir labai silpnai, bet vis tiek jauiu. Ir ne tik dl savo ivaizdos po galais, man i

burnos dabar turbt dvokia kaip i arklio subins, o iandien a dar net nesiprausiau, todl kalbant
apie ivaizd, tai kitaip nei visos merginos, kurioms a patinku, ji jau seniai mane nura. Nenorjo,
kad sdiau alia jos autobuse. Nesidrovjo paprayti pritildyti muzik. Be to, iurkiai kalbjo.
Supyko, kai paerzinau dl Biberio (mane ima siutas vien dl to, kad inau, kas jis per vienas, ir dl
to kaltinu visuomen), dar a jauiu, kad jai nebt sunku net spirti man kiauus, jeigu netinkamai
prie jos prisiliesiau. Bet a to ir nedarysiu. Po velni, tikrai ne. Taiau gera inoti, kad ji kaip tik
tokia.
Po galais, man ita mergina patinka.
lipam autobus ir a vl sudrimbu savo kd, kojas itiesiu per tarp kit pus ir netrukus
pamatau ir jos baltus sportinius batelius, kyanius per sdyns krat. Pats sau nusiypsau esu jai
bent tiek domus, kad skolinasi mano idjas. Kai po dvideimties minui dirsteliu, pamatau, kad,
kaip ir tikjausi, ji kietai puia ak.
Pasigarsinu muzik ir besiklausydamas umiegu, o ryt atsibundu gerokai anksiau u j.
Ji kyteli vir sdyns atloo galv ir a jai nusiypsau, pamoju pirtu.
Dienos viesoj ji dar graesn.

Kemrina

Dar deimt minui, sakau a, ir itrksim lauk i itos skardins.


Endrius plaiai nusiypso, atplia nugar nuo sdyns atloo ir sikia krepin MP3 grotuv.
Nesuprantu, kodl man ujo noras jam tai pasakyti.
Ar geriau miegojai? paklausia usegdamas krep.
Taip, visai neblogai, atsakau a ir atsukusi rank pasitrinu sprand, kurio kart jau
nebeskauda. Ai u neprayt ger idj.
Nr u k, atauna jis ir plaiai nusiypso.
Denveris? kilsteljs galv po kiek laiko paklausia.
Suprantu, kad jis nori suinoti, ar mano kitas sustojimas bus Denveryje.
Taip. Dar liko septynios valandos kelio.
Endrius palinguoja galv, lygiai taip pat nepatenkintas tokiu ilgu tarpsniu kaip ir a.
Po deimties minui autobusas linguoja Garden Siio stot ir sustoja. ia triskart daugiau
moni nei prie tai buvusioje, todl a pradedu nervintis. Prasibraunu pro aiktel ir krentu pirm
laisv viet, nes j jau tuoj nebeliks. Endrius murkteli u kampo prie ukandi automat ir netrukus
ateina neinas skardinle Mountain Dew ir pakeliu bulvi trakui.
Klesteli alia mans ir spragteli skardinls dangtel.
Kas yra? klausia atsisuks mane.
N nepajutau, kad pasibaisjusi iriu, kaip jis geria t bjaur limonad.
Nieko, atsakau ir nusisuku. Man tiesiog lyktu.
Girdiu, kaip jis tyliai alia mans prunkteli, ir tada pasigirsta atpliamo trakui pakelio
garsas.
Kaip matau, tau daug kas lyktu.
Vl atsisuku j, kuprin usikeliu ant keli.
Kada pastarj kart valgei ko nors maiau priaukianio irdies smg?
Jis sukramto kit trakut ir nuryja.
Valgau t, k noriu. O kas tu tokia? Gal viena i t pasiptli vegetari, kurios skelbia, kad
greitas maistas tukina ms pilieius?
A ne i t, ataunu. Vis dlto manau, kad tos pasiptls vegetars skelbia ties.
Jis suiaumoja dar kelis trakuius, usigeria gazuotu grimu i skardinls ir atsisuks man
ypsosi.
Greitas maistas moni netukina, ramiai toliau sau kramtydamas pareikia. Kiekvienas gali
rinktis t, k nori. Greito maisto restoranai tiesiog naudojasi neiprusimu t kvail amerikiei, kurie
nemoka tinkamai pasirinkti, k valgyti.
Tai tu vadini save kvailu amerikieiu? ypteliu jam.
Endrius gteli peiais.

Ko gero, taip, nes dabar galiu rinktis tik ukandi automatus ir msaini ukandines.
Uveriu akis.
Ak, galima pamanyti, kad turdamas galimyb pasirinktum sveikesn maist. Nesinori tuo tikti.
Man turbt geriau sekasi atsikirsti nei jam.
Endrius garsiai nusijuokia.
Po galais, aiku, kad pasirinkiau k nors geresnio. Su mielu noru vakarykt msain
imainyiau penkiasdeimt doleri kainuojant kepsn, o it birzgal bokal alaus.
Pakraipau galv, bet negaliu susilaikyti nenusiypsojusi.
Beje, o k tu pati daniausiai valgai? klausia jis. Salotas ir soj vark?
Nesmon, neskaniai susiraukiu. N u k gyvenime nevalgyiau soj varks, o salotos yra
tiems, kurie meta svor. Patyljusi ypteliu jam ir klausiu: Sakyt atvirai?
Taip. Rk, paragina.
Jis iri mane taip, lyg biau koks keistas ar domus, gilesns analizs vertas egzempliorius.
Man patinka spageiai su msos kukuliais ir suiai.
Kaip tai? Viskas kartu? dabar jau jis pasibjaurjs susiraukia.
Kur laik nesuprantu, k jis turi omeny.
Oi, ne, susizgrimbu ir imu purtyti alis galv. Viskas kartu tikrai bt bjauriai neskanu.
Dabar jis patenkintas ypsosi.
Kepsni a nelabai mgstu, tsiu. Bet jei kas pavaiint, tai gal ir neatsisakyiau.
Aha. Vadinasi, silaisi pakvieiama pasimatym?
Jo ypsena dabar nuo ausies iki ausies. I nuostabos iveriu akis ir net isiioju.
Ne! pradedu rausti. A tik sakau, kad
Endrius pradeda juoktis ir gurkteli grimo.
Gerai jau, gerai, ramina. Nesijaudink. A niekada nekviesiu tavs pasimatym.
A dar labiau isiioju ir nukaistu kaip arija. Jis garsiai juokiasi.
Po galais, mergaite, prabyla jis nesiliaudamas juoktis, tu nelabai supranti juokus, ar ne?
Susiraukiu. Jis irgi susiraukia, bet jo veidas vis dar pastebimai linksmas.
inai, k pasakysiu? surimtjs taria. Jeigu kurioj nors stoty pasitaikys padorus restoranas,
kur galt kepsn ikepti per penkiolika minui, kad sptume sugrt autobus, a btinai tave juo
pavaiinsiu, o tu, kol valgysim vaiuodami autobusu, galsi sprsti, ar tai pasimatymas, ar ne.
Na, a jau dabar galiu pasakyti, kad tai tikrai nebus pasimatymas.
Jis man kreivai ypteli.
Na ir tegu nebna, sako. Man nuo to nebus blogiau.
Spju, kad tema isism, bet jis staiga atsisuka ir klausia:
O kaip tada pavadintum, jei ne pasimatymu?
Kaip tai? nesuprantu jo. Tiesiog draugikas pavalgymas, ir tiek. Du mons drauge skaniai
papietauja.
Aha, ybteli akimis. Vadinasi, mes jau draugai?
Nejuia isigstu. O jis gudrus. Neskubu atsakyti ir suiaupusi lpas galvoju.
Kodl gi ne, atsakau. Bent jau iki Vajomingo tikrai galime likti draugais.

Jis itiesia man rank. Nenoriai, bet paimu ir spusteliu. Jo delnas velnus, bet tvirtas, o ypsena
nuoirdi, maloni.
Gerai. Vadinasi, draugai iki Vajomingo, patvirtina jis ir spusteljs rank paleidia.
Nelabai suvokiu, kas k tik vyko, bet nemanau, kad dl savo poelgio paskui tekt gailtis. Kas ia
blogo kelionje sigyti draug. Galiau sivaizduoti Endri vienu i imto kitos ries moni, ir tai
bt blogiau. Bet man jis atrodo nepavojingas, be to, prisipainsiu, su juo domu bendrauti. Jis ne
kokia pagyvenusi moterik, iekanti progos papasakoti apie savo gyvenim, kai buvo mano met, ar
koks kvankteljs seniokas, sivaizduojs esantis toks patrauklus, koks buvo septyniolikos, ir mans
gals prisivilioti mane, nes viliasi ess toks pat avus, koks buvo anksiau. Ne, auksaplaukis Endrius
sdi tai ia ir dabar. Aiku, dl daugelio prieasi man bt geriau, jeigu jo vietoj bt mergina, bet
bent jau jis mano amiaus ir nra bjaurus. Ne, Endrius Perias tikrai ne Pilypas i kanapi.
Jeigu atvirai, tai jis labiau panaus Grauoliuk, ir turbt kaip tik dl to man is reikalas darosi
pavojingas.
Visi gerai inom, kad n kiek nesvarbu, kas vyksta tavo gyvenime, ko k tik netekai, kaip baisiai
nekenti pasaulio ar kaip nepadoru kuo nors susiavti, kol irdis dar visai nepagijo. Betgi tu vis tiek
esi mogus, ir vos tik akis pamato kit patraukl mog, nieko negali padaryti imi ir prilimpi prie
jo. Juk taip gamtos surdyta.
Taiau elgtis, kaip liepia gamta, yra visai kas kita. A ia dedu tak.
ito tai jau tikrai nebus. Tegu nors dangus griva.
Kita vertus, mane labai nervina tai, kad jis be galo patrauklus, o tai reikia, kad tursiu dar labiau
stengtis, jog mano veiksmai ar odiai nepadt jam susidaryti netinkamo spdio apie mane.
Patraukls vaikinai ir taip ino, kad jie tokie. Net ir tie, kurie vieai to nedemonstruoja. Be to,
patraukliems vaikinams gimta i karto susidaryti nuomon, kad nekalta ypsena ar ilgiau nei tris
minutes trunkantis pokalbis be nejaukios pauzs jau yra susiavjimo enklas.
ita draugyst privers mane smarkiai paprakaituoti. Noriu pasirodyti mandagi, bet ne per daug.
Noriu ypsotis, kai reikia, bet turiu sekti, kad tos ypsenos nebt per daug. Noriu juoktis, kai jis
pasako k nors juokingo, bet bijau, kad nepagalvot, jog mano juokas reikia dieve, kaip tu man
patinki.
Taip, man i ties reiks gerokai papluti. Gerai pagalvojus, su senute gal ir bt lengviau
Kone valand stotyje laukiam su Endrium kito autobuso. Ir, kaip tikjoms, neatrodo, kad itam
galsim abu sitaisyti per dvi vietas. Eilut nutso tokia, kad panau, jog visiems ir viet gali
nebeutekti. Dilema. Velnias. Staiga mudu su Endriumi tampame laikinais draugais, bet a negaliu
prisiversti pakviesti jo sstis kartu. Tai gali bti viena i dingsi susidaryti apie mane netinkam
spd. Taigi, eilutei vis slenkant artyn prie autobuso, o jam mindikuojant man i paskos, viliuosi,
kad jis pats susipras ir atsiss greta mans. Veriau jau sdti su juo, nei su kokiu nepastamu
pakeleiviu.
Einu autobuso vidur, kur matau dvi laisvas vietas, ir prajusi pro kratin atsisdu prie lango.
Jis sitaiso alia mans ir man gerokai palengvja.
Kadangi esi mergina, sako jis numesdamas ant grind kelionkrep, leisiu tau sdti prie
lango.

Ir nusiypso.
Kai autobusas jau sausakimas ir anktoje erdvje jau jauiu nuo daugybs moni sklindani
ilum, pasigirsta udarom dur cypimas ir autobusas pajuda i stoties.
Kelion nebeatrodo tokia ilga ir kankinamai sunki, nes jau turiu su kuo pasikalbti. Per valand
nepertraukiamo pokalbio mudu aptariam, kokios jam patinka klasikinio roko grups, kodl a mgstu
Pink ir kodl jos dainos geresns u Boston ar Foreigner, nes man j muzika skamba vienodai.
Gal dvideimt minui dl to abu kartai ginijams. Jis usispyrs kaip oys, bet, anot jo, a irgi n
kiek ne geresn, tad ieina abu labu tokiu. Vliau a jam papasakoju, kas ta Nat, bet apie siaubingus
ms draugysts epizodus neusimenu.
Sutemus pastebiu, kad per vis pokalb, kai lipom autobus ir jis atsisdo prie mans, nebuvo
n vienos nejaukios pauzs.
Ar ilgai ketini pasilikti Aidahe?
Kelet dien.
Tada vl gri atgal autobusu?
Keista, Endriaus veide neliko n kruopelyts linksmumo.
Taip, atsakau. Nenoriu plaiau liesti itos temos, nes i anksto dar neturiu paruousi atsakym.
Girdiu j atsidstant.
Aiku, ia ne mano reikalas, atsigrs mane sako jis, ir a pajuntu, kad tarpas tarp mudviej
gerokai sumajo, nes jis dabar sdi labai arti, bet tau nedert vienai keliauti tok tolim keli.
Neiriu j.
Na, bet reikia.
Kodl? klausia jis. Ginkdie, nesiperu kompanij, bet tokiai jaunai ir velnikai aviai
merginai kaip tu be galo pavojinga vaiktinti vienai po apiurusias Amerikos autobus stotis.
Pajuntu, kaip mano veid papuoia ypsena, bet labai stengiuosi to neparodyti. Pavelgiu j ir
sakau:
Matau, kad kompanij nesiperi, bet pavadinai mane velnikai avia ir dar tame paiame
sakinyje ipykinai tradicin fraz k tokiai jaunai ir graiai merginai veikti apleistose stotyse.
Jis truput usigavo.
A kalbu rimtai, Kemrina, sako, ir mano veide ypsena akimirksniu dingsta. Tave kas nors
gali smarkiai nuskriausti.
Mgindama nuvyti alin nemalonaus pokalbio tem, nusiypsau jam ir sakau:
Dl mans nesijaudink. Nuoirdiai tikiu, kad upulta rasiu jg taip garsiai paleisti gerkl, jog
visi apkurs.
Jis pakraipo alis galv ir atsidsta, pamal pasiduodamas mano norui praskaidrinti pokalb.
Papasakok apie savo tv, papraau.
Vos pastebima ypsena visai dingsta nuo jo veido ir jis nusisuka nuo mans. Ne atsitiktinai a jo
to papraiau. Neinau, bet kakodl jauiu, kad jis nuo mans kak slepia. Kai dar Kanzase jis man
trumpai usimin apie merdint tv, atrod, kad jam tai nelabai rpi. Taiau jis leidosi toki tolim
kelion ir dar autobusu, kad prie mirt pasimatyt su tvu, taigi, matyt, labai j myli Atleiskite, bet
dar nesutikau n vieno, kuris bt abejingas mylimo mogaus miriai ar jam sunkiai sergant.

Keistos mintys sukasi mano galvoje. O juk a nemoku verkti.


Geras jis mogus, prabyla Endrius velgdamas tiesiai prie save.
Jauiu, kad dabar jam prie akis stovi tvo atvaizdas, nes jo vilgsnis blausus, paskends
prisiminimuose. Paskui jis atsisuka mane ir nusiypso. Bet po jo ypsena slepiasi ne skausmas, o
malons prisiminimai.
Uuot nusiveds beisbol, tvas nutemp mane bokso ring.
it kaip? pajuntu, kaip veide nuvinta ypsena. Papasakok.
Jis ir vl nuduria akis prie save, bet veidas spinduliuoja malonia iluma.
Tvas norjo, kad mes imoktume kautis dirsteli mane. Ne kaip boksininkai ar kieti
mueikos, nors ir tam nebt prieinsis, bet turiu galvoje kautis plaija prasme. U gyvenim.
Metaforikai.
Linkteliu nuduodama, kad suprantu.
Atuoneri met sdjau prie ringo ir apstulbs irjau, kaip du vyrai talo vienas kit, o tvas
alia mans garsiau u irovus be perstojo kartojo: Jie nieko nebijo, snau J kiekvienas judesys
gerai apskaiiuotas. Kerta smg ir jis arba pasiekia tiksl, arba ne, taiau jie mokosi i kiekvieno
kirio, kiekvieno savo priimto sprendimo.
Endrius trumpam sugauna mano vilgsn ir jo ypsena iblsta. Veidas surimtja.
Jis man aikino, kad tikras kovotojas niekada neverkia ir nesileidia bet kokio smgio
parklupdomas. Iskyrus t lemiam, neivengiam kirt, bet ir po jo kovotojas palieka ring kaip
tikras vyras.
Man irgi visai nebejuokinga. Sunku pasakyti, kokios mintys dabar sukasi Endriaus galvoje, bet
mus apninka ta pati niri nuotaika. Noriu paklausti, kaip jis jauiasi, nes matau, kad jam nelabai gera,
bet tam dar neatjo laikas. Jauiuosi keistai, nes dar jo nepastu taip gerai, kad drsiau kapstytis po
jo emocijas.
Tyliu.
Turbt laikai mane visiku mulkiu, prabyla jis.
Nustebusi sumirksiu.
Ne, skubu atsakyti. Kodl taip manai?
Jis ikart pasikeiia ir jo veide vl msteli rimta iraika, paskui j pakeiia palengva praystanti
ypsena.
A dar spsiu j pamatyti, kol neatidav gal, sako jis, o jo odiai mane truput sukreia.
Juk visiem taip bus, ar ne? prastas dalykas, kaip iaudiniam pasakyti sveikat ar pasiklausti,
kaip prabgo savaitgalis, nors tau visai n motais.
Viepatie, i kur visa tai?
Reikia gyventi ia akimirka, tsia jis. Sdiu nustebusi ir tyliu. Ar tau taip neatrodo?
Atsigria mane ir iri. Atsitokju tik po keli akimirk, bet ir tada neinau, k jam pasakyti.
Gyventi ia akimirka, pakartoju jo odius, o pati svarstau apie mylti i akimirk. Ko
gero, tu teisus.
Bet man vis tiek neaiku, ar jis pats tiki tuo, k kalba.
Atsisdu tiesiai ir kilsteliu galv, kad galiau dmiau j pairti. Staiga man ueina

nenumaldomas noras suinoti visa, kuo jis tiki. Suinoti visk apie j.
O k tau reikia gyventi ia akimirka? paklausiu.
Pastebiu, kaip krusteli vienas jo antakis, veido iraika pasikeiia, nes mano klausimas j
nustebina, o gal priblokia jo rimtumas ar mano smalsumas. O gal ir viena, ir kita.
Jis irgi atsisda tiesiai ir kilsteli galv.
Tikra nesmon gyventi pagal plan, sako jis. Knaisiojies po praeit ir negali engti priek.
Daugyb laiko sugaiti planuodamas ateit ir vis engi atgal, o geriausiu atveju vis gyvenim
trypioji vietoje. remia vilgsn mane. Reikia gyventi ia akimirka, sako jis, tarsi konstatuot
rimt fakt, kur viskas teisinga. Niekur neskubk, perkratyk ir atsijok blogus prisiminimus, o tada
keliausi pirmyn gerokai spariau ir neklupiosi kelyje pasitaikaniose duobse.
Tarp ms stoja tyla, nes dvi galvos savaip interpretuoja pasakytas mintis. domu, ar jo mintys
sutampa su manikmis? Dar man labiau, nei galiu sau pripainti, domu, kodl klausydamasi jo
mini jauiuosi taip, tarsi iriau j lyg veidrod.
Autobusas sunkiai rieda greitkeliu, vislaik burgzdamas ir retai aprimdamas. Taiau po tokios
ilgos kelions jau pradedi pamirti, kaip nemalonu kratytis autobusu, ir nebelygini jo su lengvojo
automobilio prabanga. O kai imi rikiuoti mintyse teigiamus, o ne neigiamus kelions autobusu
aspektus, tai lengvai pamirti, kad neigiam apskritai esama. alia mans sdi vaikinas aviom
aliom akim ir dailiu veideliu bei puikia mstysena. Kai vaiuoji su maloniu mogum, kelion negali
bti nemaloni.
Dieve, neturiau ia bti

Endrius

Negaliu patikti, kad ji uved kalb apie tv. Ne, dl to visai nepykstu, tiesiog stebiuosi, kad jai
rpi apie j klausinti. Kad apskritai j prisimin. Nekamantinjo mans, kuo veriuosi, kad
suskaiiuot mano udirbamus pinigus, neprunkt, neraudo ir nevaidino kvailuts liesdama mano
tatuiruotes, ir tai darydama neiekojo dingsties paliesti mane. Siaubingas bodjimasis. Na taip,
nebloga bt dingstis, jeigu nori parsiversti lov taip viskas paprasiau, bet kakodl labai
diaugiausi, kad Kemrina to nepadar.
Kas, po galais, ita mergina?
Ir kodl mano galvoje sukasi tokios mintys?
Ji umiega anksiau u mane, atrmusi galv autobuso stikl. Bandau atsispirti norui irti j,
bet vis tiek matau, kokia miela ir nekalta ji man atrodo, ir dl to a tik dar labiau noriu j saugoti.
Tas ikryplis liovsi j spoksojs, kai pamat, kad per paskutin sustojim laukimo salje mudu
sdjom drauge. Vyrikai kalbant, jis dabar j regi kaip mano teritorij, mano nuosavyb. O tai jau
gerai, nes tai reikia, kad nels prie jos tol, kol bsime kartu. Deja, jeigu po teisybei, tai mes bsime
drauge tik iki Vajomingo, o tai mane labai gsdina. Tikiuosi, kad tas senis perss kit autobus, kol
mudu su Kemrina pasuksime skirtingais keliais. Nuo ia iki Denverio dar dvi tarpins poilsio
stotels, todl a velnikai tikiuosi, kad Denveryje jis ilips ir nebegr, o jeigu sugr, teks nenuleisti
nuo jo aki iki pat Vajomingo.
Iki Aidaho jis tikrai nenuvaiuos. Nudsiu t ikni kaip un.
Nutilusiam autobuse spoksau tams. Vyriokas umigo atrms galv kratins sdyns atlo.
Greta jo prie lango sdi moteris, bet per sena, kad jis kreipt j dmes. Jam patinka jaunos, turbt
net labai jaunos. Mane net ima pykinti pagalvojus, k jis jau galbt yra padars jaunoms merginoms.
Nors autobusas vislaik garsiai burzgia, metaliniais jo onais vilpia vjas, o guminiams ratams
greitai riedant asfaltu nuolat girdti gurgdjimas, galingas variklis kyriai ia, nes jam tenka traukti
keliu didiul metalo krv, iaip viduje ramu. Kone tylu. Na, taip tylu, kaip gali bti vaiuojant
autobusu.
Susikiu ausis MP3 grotuvo kitukus ir sijungiu, pasirenku funkcij Imaiytai. Kas pasigirs?
Kas gi pasigirs? Paprastai pirmoji daina uduoda man nuotaik. iame daikiuke telpa per tris imtus
dain. Trys imtai skirting nuotaik. Sakyiau, mano grotuvas man pataikauja, nes daniausiai pirma
daina bna arba grups Kansas gabalas Dulks vjyje, arba Zeppelin Pakeliui
Kalifornij, arba kas nors i The Eagles.
Kantriai laukiu, dain sra neiriu, tarsi aisiau spliones ir nenoriau savs apgaudinti.
O, puikiai parinkta. Aerosmith daina Pasvajokime. Atremiu galv kds atlo ir usimerkiu.
Pats nepajuntu, kaip pirtu nevalingai spusioju garso pritildymo mygtuk. A juk nenoriu priadinti
Kemrinos.
Atmerkiu akis ir matau, kaip net per miegus ji smarkiai spaudia ant keli pasidt kuprin. domu,

kas joje galt bti, pagalvoju. Gal ten esantys daiktai galt man daugiau apie j papasakoti. Gal ten
yra kaip tik tai, kas padt suinoti apie j ties.
Bet tiek to. Vajominge mes isiskirsime ir ji turbt net mano vardo neprisimins. Taiau a inau,
kad taip bus geriau. Mano gyvenimo istorija labai sudtinga, o jai, kaip draugei, nebtina dalytis ita
nata. Niekam to nelinkiau.
emas, melodingas Stiveno Tailerio balsas mane beveik umigdo. Bet pasigirdus tam jo spiegimui
plonu balsu palaukiu, kol nutils, ir tada vis keli ramiai snaudiu.
Ei, mogau, staiga igirstu bals.
Kakas man smarkiai spaudia pet. Atsibundu ir matau Kemrin, savo maomis rankutmis
stumiani mane nuo savs. Juokingai atrodo i ryto atsibudusiame veide kreivas vilgsnis, kai ji i
vis jg bando mane nustumti, bet esu toks sunkus, kad nestengia n pajudint.
Atleisk, atsipraau vis dar iki galo neatsibuds. Sutriks atsisdu tiesiai ir pasiiupinju kiet
kaip pliauska sprand. Visai nenorjau, kad mano galva atsidurt ant jos peties, bet a dl to taip
labai nesikremtu, kaip ji nuduoda esanti. Galv dedu, kad apsimetinja. Labai stengiasi neprajukti.
Nieko, a jai padsiu.
Plaiai nusiypsau.
Tau labai juokinga? klausia ji nustebusi. Dailioje kaktoje suraukia antakius.
Taip, man i ties labai juokinga, ypsausi nuo ausies iki ausies, ir galiausiai jos veid taip
pat nuvieia velni ypsena. Bet vis tiek atleisk man. Tikrai.
Kalbu i irdies. Ji primerkia vien ak ir panairuoja mane, splioja, ar tikrai kalbu nuoirdiai.
Mane tai labai avi.
Nusisuku nuo jos ir ikls vir galvos rankas imu rytis, paskui nusiiovauju.
Fe, kaip bjauru! sako ji, bet tas odis mans nebestebina. Tau dvokia i burnos kaip i arklio
upakalio.
Garsiai nusijuokiu ir ataunu:
Po galais, mergyt, i kur tau inoti, kaip dvokia arklio upakalis?
Tai j uiaupia. A vl nusijuokiu ir, mets MP3 grotuv kelionkrep, susirandu jame dant
pastos ttel, atvoiu dangtel ir, ispauds truputl, nugriebiu lieuvio galiuku, gerai pavolioju po
burn ir nuryju. Aiku, Kemrina stebi mane su pasidygjimu, bet a kaip tik to ir siekiau.
Didioji autobuso keleivi dalis, regis, pabudo anksiau u mane. Pats stebiuosi, kaip taip ilgai
imiegojau ir n karto neatsibudau, kad pakeisiau kno padt patogesn, ko niekada nepavyksta
padaryti.
Laikrodis rodo dvi minutes po devintos.
Kur mes dabar esam? klausiu irdamas pro lang, prie kurio sdi Kemrina, ir dairydamasis
koki nors kelio enkl.
Iki Denverio dar keturios valandos kelio, atsako ji. Vairuotojas k tik prane, kad po
deimties minui stosim pailsti.
Puiku, tariu ir itiess koj ikiu j tarp. Reikia pasivaikiot. Sustingau kuol.
Pastebiu, kad ji ypsosi, bet greitai nusisuka lang. Sustingau kuol. Aiku. Jos galvoj irgi

plaukuotos mintys. Apie tai pagalvojs, net garsiai nusijuokiu.


Kito sustojimo vieta n kiek nesiskiria nuo prie tai buvusi. Abiejose kelio pusse kelios
degalins ir du greito maisto restoranai. Negaliu patikti, kad itos merginos dka imu svarstyti, ar
verta ten eiti, k anksiau biau dars n nesudvejojs. Sunku pasakyti, kaip i ties yra: ar dl to,
kad noriu jai rodyti, jog galiu, kai noriu, pasirinkti ir sveikesn maist, ar dl to, kad bijau, jog ji vl
mane apauks.
Pala pala. Kieno galva sprendiamas itas klausimas?
Aikiai jos. Po paraliais!
Visi kulniuojam i autobuso, Kemrina engia prieky mans. Apjusi autobus i priekio, stabteli,
grteli atgal ir susidjusi ant krtins rankas, suiaupusi lpas iri mane.
Na, jeigu tokia protinga, prabylu kaip koks treiaklasis, pairsim, ar tau katroj i it
skyli pavyks rasti kokio nors sveikesnio maisto nei de pamirkytas gumos gabalas.
Vienam jos lp kamputy susirango ypsena.
Ot ir pairsim, priima mano mest ik.
Nuseku jai kandin milinik degalins parduotuv, o ji pirmiausia patraukia prie grim
aldytuv. Kaip ta blondin i televizijos aidimo (neinau kokio, nes toki neiriu, bet visi t
blondin ino), Kemrina sksteli rankomis aldytuvo duris, tarsi pirm kart supaindindama mane
su vaisi suli ir geriamo vandens pasaulio turtais.
Kaip matai, galima rinktis i gausybs visokiausi suli, tikru TV aidjos balsu taria ji.
Bet kokios sultys yra geriau u limonad. Rinkis.
A suli nemgstu.
Nenusinekk. irk, kokia ia j gausa. Neabejoju, kad rasi tai, k tavo skrandis mielai
suvirkins.
Paskui ji engia por ingsni atgal ir parodo kelias deimtis vairaus skonio geriamo vandens
buteliuk, irikiuot u kit dur.
O ia vanduo, sako ji. Tik nelabai tiktina, kad toks kaip tu galt gerti paprast vanden.
Ne, bt didiausia kvailyst.
I esms a nieko prie gerti ir vanden, bet man patinka ms pradtas aidimas.
Ji ypsosi, nors stengiasi atrodyti rimta.
Surauks nos iriu j, papuiu lpas ir imu dirsioti tai j, tai sultis.
Sunkiai atsiduss engiu prie suli aldytuvo, apmetu akimis vairiausias j ris bei skonius ir
pagalvoju, kokio velnio toks didelis braki, kivi ar braki ir kivi pasirinkimas. Man nepatinka
nei viena, nei kita.
Galiausiai atsidarau dureles ir pasiimu paprastas apelsin sultis.
Ji net krpteli.
Kas? klausiu sitvrs dureli rankenos.
Apelsin sultimis ugerti maist nra sveika.
Garsiai atsidstu ir remiu vilgsn j.
Isirinkau sultis, o tu sakai, kad jos nesveika.
Noriau nusijuokti, bet knieti priversti j pasijusti kalta.

Regis, man pavyksta. Mergina susiraukia.


Na, matai iose sultyse yra daug vitamino C ir jos tinka gerti vienos, bet po j tik dar labiau
trokins.
Dabar ji tikrai atrodo susikrimtusi, kad mane ugavo, ir mane tai gantinai nustebina. Nusiypsau.
Ji man atsako tuo paiu.
Ji ypsosi man it velniktis.
O, kokia ji auni

Kemrina

10

Galiausiai pro al praskrieja Denveris ir mes artjame prie paskutinio Endriaus sustojimo
Vajominge. Negaliu sakyti, kad man tai n kiek nerpi. Endrius teisingai sako, kad keliauti man vienai
yra pavojinga. Bandau suvokti, kodl apie tai nepagalvojau dar prie susipaindama su juo. Gal
tiesiog jo draugijoje jauiuosi saugi, nes atrodo, kad jis galt per daug nesistengdamas sugrinti ne
vien nos. Po galais, gal man apskritai nevertjo jo ukalbinti, juo labiau leisti sstis alia, nes dabar
tarsi pripratau prie jo. Atvaiavus Vajoming ir pasukus skirtingais keliais, man vl teks spoksoti
pro lang proal skriejant pasaul, net neinant, kur toliau mane nuves likimas.
Sakyk, ar turi mergin? klausiu jo, kad uvesiau nauj pokalb, nes nenoriu galvoti, kad po
keli valand vl liksiu viena.
Endriaus skruostuose irykja duobuts.
Kodl klausi?
Pavartau akis.
Nesipuikuok. Klausimas paprastas. Jeigu neturi
Ne, neturiu, atsako jis. Esu laimingas viengungis.
ypsodamasis iri mane ir laukia. Po kurio laiko susizgrimbu, ko jis laukia.
Gaildamasi, kad pradjau tok asmenik pokalb, baksteliu pirtu sau krtin.
A? A irgi nebeturiu.
Paskui labiau pasitikiniai priduriu:
A taip pat esu laiminga viengung ir troktu tokia likti ir toliau. Sakykim aminai.
Galjau laiminga viengunge ir ubaigti, uuot perengusi savo paios pasitikjimo zonos ribas ir
atskleidusi ketinimus.
Aiku, Endrius t akimoju pagauna. Neabejotinai jis yra i t, kurie niekad nepraleis pro ausis
jokio apsiioplinimo. Jis to tik ir trokta.
Pasistengsiu nepamirti, nusiypso.
Laim, daugiau nieko nekamantinja.
Atlos galv sdyns vir kur laik nevalingai bilsnoja pirtais sau per launis. Vogiom
dirsioju jo raumeningas, saulje degusias rankas ir stengiuosi siirti jo tatuiruotes, tik gaila,
kad jos beveik visos udengtos markinli rankovmis. Kiek daugiau teko pamatyti ant deins
rankos, kai jis pasilenk usiriti bat. Atrodo, ten buvo kakoks medis. Bet ant tos rankos, kuri
dabar iriu, regis, nupieta kakas su plunksnomis. Visos iki iol mano matytos tatuiruots
nespalvotos.
Smalsauji? klausia jis ir a krpteliu. Nemaniau, kad pastebs mane vilgiojant.
Ko gero.
Taip, man nepaprastai smalsu.
Endrius kilsteli nuo sdyns ir atsmaukia nuo kairs rankos markinli rankov, po kuria slepiasi

feniksas su ilga, dailiai iskleist plunksn uodega, kurios tik pats galiukas matyti i po rankovs.
Visas paukio knas primena skelet, bet tai teikia jam tik dar daugiau vyrikumo.
Nepaprastai grai.
Ai. Pasidariau j madaug prie metus, sako jis ir utraukia rankov. O tai ita,
pasisuka onu ir atsmaukia kit rankov (pirmiausia man akis krenta dideli stangrs jo raumenys),
yra mano gumbuotasis, drevtasis medis snaudalius. Man patinka keisti mediai. O jeigu atidiai
pairsi, a dmiai iriu ten, kur jis pirtu rodo medio kamien, tai pamatysi mano 1969-j
Chevy Camaro. Automobilis tvo, bet kadangi jis numirs, maina atiteks man. Nudelbia vilgsn
prie save.
tai jis, tas skausmo blyksnis, taip stropiai slptas, kai kalbjoms apie jo tv. Jam labai skauda
ird, tik jis neparodo, todl ir man darosi graudu. sivaizduoju, kaip man bt skaudu regti motin ar
tv mirties patale, o paiai vaiuoti autobusu paskutin kart su jais pasimatyti. Akylai stebiu i ono
jo veid, labai noriau j paguosti, bet neimanau kaip. Kakodl jauiu, kad dabar tam ne laikas,
kad netinka apie tai kalbti.
Turiu dar kelet, toliau kalba jis. Vl sdi atlos galv sdyn ir atsisuks iri mane.
tai ia vien labai ma, atverts dein rank rodo ant rieo paprast juod vaigdut prie pat
delno. Keista: kaip anksiau jos nepastebjau. Ir gerokai didesn ant kairio ono.
Kokia ta ant ono? Ar labai didel?
ybteli viesiom aliom akim ir iltai nusiypso, pakreips galv ant ono iri mane ir sako:
Velnikai didel.
Matau, kaip sujuda jo rankos, lyg ketint pakelti markinlius ir man j parodyti, bet paskui
persigalvoja.
Ten moteris. Neverta dl jos autobuse nusirenginti.
Dabar jau nors umuk, kaip knieti j pamatyti, nes jis nenori man jos rodyti.
Ta moteris tau pastama? klausiu.
Vis dirsioju jo on, vildamasi, kad jis persigalvos ir pakels markinlius, bet jis to nedaro.
Papurto galv ir sako:
Ne, nieko panaaus. Ten Euridik, ir atlaidiai mosteli prie save ranka, tarsi nebenort apie
tai daugiau kalbti.
Nuskambjs vardas senovikas, gal graikikas, man kakur lyg girdtas, bet negaliu prisiminti
kur.
Linkteliu.
Labai skaudjo?
Jis ypsosi.
Truput. Na, labiausiai skauda ant onkauli, tad galima sakyti, kad taip, skaudjo.
Verkei? juokiuosi.
Jis ypteli.
Ne, neverkiau, bet jeigu biau sumans pasidaryt bent vienu centimetru didesn, tikrai biau
apsibliovs. I viso prireik eiolikos valand.
Apstulbusi net sumirksiu.

Oho! Turjai kentti net eiolika valand?


Keista, apie tatuiruot kalbam taip isamiai, o jis kakodl nenori man jos parodyti. Gal ji nra
tokia grai ar tatuiruoi meistras kak pridirbo ne taip, ar dar kas.
Ne vis i karto, sako. Pie kelias dienas. Paklausiau, ar tu turi tatuiruoi, bet kakodl
tariu, kad neturi, supratingai ypsosi jis.
Visai teisingai, atsakau truput nurausdama. Nors kelis kartus buvo ujs noras pasidaryti.
Didiuoju pirtu ir nykiu apglbiu kitos rankos rie, pasukioju. Galvojau pasidaryti tai ia.
Tiesiog vien od Laisv ar k nors lotynikai. Bet turbt dar tam iki galo nepribrendau.
ypsodamasi ir truput sutrikusi garsiai atsidstu. Net nejauku pasidaro, kad plepu apie tatuiruotes
su vaikinu, kuris, akivaizdu, apie jas imano gerokai daugiau nei a.
Kai atleidiu pirtus ir padedu rank ant porankio, Endrius suima man u rieo. Trump akimirksn
sdiu lyg perkno trenkta, knu perbga iurpuliukai, bet greitai viskas praeina, nes jis ima kalbti
visai atsainiai.
Tatuiruot merginai ant rieo turt atrodyti labai moterikai ir graiai. Pirtu velniai
pabraukia per t viet ant rieo, kur ji turt bti. Neymiai virpteliu. Lotynika. Labai subtili. Va
tai ia bt nepaprastai grau.
Tada jis paleidia mano rank ir a vl padedu j ant porankio.
Maniau, kad pasakysi Nieku gyvu, sako jis ir usikelia koj, pasideda sulenkt ant kelio.
Sunrs pirtus itiesia rankas, pasiro ir susmuks kdje patogiai sitaiso.
Greitai temsta, saul artja prie laidos, nuspalvindama gamtovaizd blykiais oraniniais, rausvais
ir purpuriniais gaisais.
Turbt esu nenuspjama, ypteliu jam.
Tai jau tikrai, pritaria jis ir susimsts sispokso prie save.
Kit dien apie antr valand Endrius paadina mane autobus stotyje eine, Vajominge. Jauiu jo
pirtus baksnojant man on.
Atvaiavom, sako jis.
Pagaliau stengiu atsimerkti ir atpliu galv nuo lango. Neabejoju, kad man i burnos baisiai
dvokia, nes ji visa idivusi, todl iovaudama nusisuku nuo jo.
riedjus terminal autobuso stabdiai sucypia ir mons kaip visada ima roptis i savo viet,
traukti kuprines i daiktadi vir galvos. Sdiu isigandusi ir nekrutu, vogiom dirsioju Endri.
Jauiu, kad tuoj tuoj gali itikti baims priepuolis. inojau, kad imu ita valanda, kad Endrius turs
ilipti, o a liksiu toliau keliauti viena, bet nesitikjau pasijusti kaip maa isigandusi mergait,
ileista pasaul savarankikai iekoti laims.
das! das! das!
Negaliu patikti, kad leidau sau susibiiuliauti su juo ir dabar nebegaliu suvaldyti apmusios
baims.
Man baisu likti vienai.
Eini? klausia jis i tarpo tarp eili ir itiesia man rank. Maloniai man ypsosi, bet
nenusiteiks nei maiktauti, nei juoktis i mans, nes, iaip ar taip, jau matoms paskutin kart.

Ginkdie, mes nei simylj, nei dar kaip, taiau praleids kelias paras autobuse su mogumi pradedi
j painti, pamilsti jo draugij. O kai dar jis artimas tavo sielai ir js abu be odi jauiate, kodl
sunku bus skirtis, tai isiskyrimas tampa dar skausmingesnis.
Taiau a nenoriu, kad jis t pajust. Tai kvaila. Pati sivliau it velniav, pati dabar tursiu i
jos ir kapstytis. Ir visai nesvarbu, kur ji mane nublok.
Nusiypsau jam ir paduodu rank. Vis keli tarp eili, kol einam iki ijimo, jis eina prieky,
velniai spausdamas delne mano pirtus. Jauiu, kaip i jo rankos sklinda iluma, ir stengiuosi kaip
galdama ilgiau j siminti, kad vl likusi viena galiau semtis i jos tvirtybs.
Na, Kemrina prabyla jis ir iri mane, lyg nort igirsti mano pavard.
Benet, ypsodamasi pasufleruoju ir sulauau savo paios taisykl.
K gi, Kemrina Benet, buvo malonu susipainti su tavimi kelionje niekur. Jis pasitaiso ant
pei kuprins direlius ir susikia rankas dins kienes. Matau, kaip sitempia rank raumenys.
Tikiuosi, surasi tai, ko iekai.
Stengiuosi ypsotis ir man tai pavyksta, taiau jauiu, kad mano veidas ne tiek ypsosi, kiek
raukiasi.
Ant vieno peties pasitaisau rankinuk, ant kito permesto kelionkrepio ranken, ir bejgikai
nuleidiu abi rankas prie on.
Man irgi buvo malonu su tavim susipainti, Endriau Periai, itariu, nors to sakyti ir nenoriu.
Noriu, kad jis dar su manim pavaiuot. Jei nieko prie, gal galtum padaryti vien ger darb?
Mano praymas suadina jam smalsum ir jis krypteli galv on.
inoma. Kas tai bt? Ar kartais ne kokia intymi paslauga?
Skruostuose irykja gilios duobuts, o dailios lpos ima riestis ypsniui.
Nusijuokiu ir nuraudusi nudelbiu akis em, bet tai trunka neilgai, nes mano praymas ne i
lengvj. Nutaisiusi veide maloni min pakeliu j akis su uuojauta.
Jeigu tavo tvas neigyvens, tariu a, o jo veidas mai surimtja, leisk sau isiverkti, gerai?
Pati bjauriausia savijauta gyvenime bna tada, kai negali isiverkti, nes tuomet viskas ima atrodyti
gerokai juodiau.
Jis ilgai ir dmiai iri mane, paskui linkteli. Aki gelmse ybteli vos matoma dkinga
ypsenl. Itiesiu jam rank atsisveikinti, ir jis padaro t pat, tik kiek ilgiau ulaiko manj delne,
paskui prisitrauks apkabina. A taip pat j smarkiai apkabinu, manyje kirba didiulis noras
prisipainti, kad bijau likti viena, bet inau, kad negaliu to padaryti.
Susiimk, Kemrina!
Jis paleidia mane i glbio, paskutin kart padovanoja man t ypsen, prie kurios a taip greitai
pripratau, ir apsisuks nueina. Stoviu terminale gal vis aminyb ir negaliu net koj pajudinti.
Matau, kaip jis oka taksi, ir iriu, kol automobilis dingsta man i akiraio.
tai a ir vl viena. U tkstanio kilometr nuo gimtj nam. Nei tikslo, nei krypties, nei
konkrei ketinim. Na, gerai nebent tai, kad leidausi kelion, apie kuri anksiau nebiau n
idrsusi pagalvoti. Ir dar a labai bijau. Bet privalau susiimti. Privalau, nes man reikia pabti vienai,
atsiplti nuo to, kas liko namie, kas kaip tik ir privert mane taip pasielgti.
Pagaliau atsitokju ir pasitraukusi nuo didiuli panoramini stoties lang susirandu, kur atsissti.

Iki kito mano autobuso Aidah keturi valand pertrauka, todl reikia sugalvoti, kuo usiimti, kad
greiiau prabgt laikas.
Pirmiausia patraukiu prie ukandi ir grim automat.
metusi skylut kelias monetas jau rengiuosi spausti E4 mygtuk prie javaini batonli
vienintelio sveiko ukandio visam aparate, bet staiga mano pirtas apsuka rat, nuspaudia D4 ir
vingiuotu kanalu aparato apai nukrenta bjaurus riebus ir itin saldus okoladinis batonlis.
Patenkinta pasiimu ikritus nesveiko maisto davin ir patraukiu prie gazuot grim aparato, pakeliui
praeidama pro t, kuriame sudti geriamo vandens ir suli buteliukai. I antrojo pasiimu dant emal
danio, pilv puianio limonado skardinl.
Endrius manimi didiuotsi.
Po galais! Liaukis galvojusi apie t Endri!
Neina nesveiko maisto ukandiais susirandu laisv kd ir atsisdusi pradedu laukti.
Keturi valand pertrauka itsta ei. Per vietos garsiakalb praneama, kad mano autobusas
dl technini gedim vluos por valand. Stoties salje nuvilnija nepatenkint keleivi balsai.
e tai tau. Neinia kokiam pasaulio pakraty strigau autobus stoty ir galbt teks praleisti ia
nakt, susirangius vaisiaus poza ant kietos plastikins kds, ant kurios net sdti nepatogu.
Arba galiu eiti ir nusipirkti biliet kit miest.
Tikrai! Taip ir padarysiu!
Gaila, kad anksiau nesusiprotjau ir tuiai gaiau ia eias valandas. Tarsi kas bt
spragteljs galvoje mygtuk ir priverts susivokti, kad nebtina keliauti Aidah vien dl to, kad i
anksto nusipirkau ten biliet.
iumpu nuo gretimos sdyns krep ir rankinuk, usimetu abu ant pei ir ingsniuoju per stot
pro nepatenkintus keleivius, kurie, akivaizdu, neturi tokio pasirinkimo kaip a. Pasuku tiesiai prie
biliet kas.
Mes jau usidarom, panele, kitapus langelio taria man biliet pardavja.
Palaukit, labai praau! suunku ir beviltikai abiem rankom usikniaubiu ant prekystalio.
Man reikia bilieto. Bet kur. Labai praau. Js padarytumte man didiul paslaug!
Senyva moterik garbanotais plaukais suraukia nos ir kur laik kramtydama and galvoja.
Paskui atsidususi pabarkina per kelis kompiuterio klavius.
Oi, labai jums ai! suunku. Js tiesiog nuostabi! Dkui!
Moteris pabaltakiuoja mane.
Nutraukiu nuo peties rankinuk, umetu ant prekystalio ir suskantu iekoti jame nedidels,
utrauktuku usegamos pinigins.
Kur vaiuosit? klausia moteris.
Na va. Ir vl tas nelemtas klausimas. Mano akys puola iekoti po prekystal kokio nors enklo,
kaip tsyk kepta bulv iaurs Karolinos stotyje, taiau nieko tinkamo nematau. Moteris akivaizdiai
pradeda ant mans pykti, ir a susijaudinusi puolu raginti save greiiau apsisprsti.
Panele! giliai atsidususi kteli moteris. Paskui dirsteli laikrod ant sienos. Mano darbas
baigsi prie penkiolika minui. Labai noriau kuo greiiau lkti namo vakarieniauti.
Oi, labai js atsipraau.

Itraukiu i pinigins kreditin kortel ir paduodu jai.


Teksas, itariu nedrsiai, bet paskui sitikinu, kad taip ir norjau pasakyti. Taip, duokit
biliet bet kok miest Teksase.
Moteris kilsteli negra rausv antak.
Pati neinot, kur jums reikia?
Energingai palinksiu galva.
inau, bet man reikia bilieto autobus, kuris ivyksta Teksas artimiausiu metu.
Nusiypsau jai per stikl vildamasi, kad ji patiks mano melu, ir neprays, kilus tarimui, parodyti
vairuotojo paymjimo.
Laukiu ia jau eias valandas. Tikiuosi, mane suprantat.
Ji ilgai ir grsmingai iri mane, paskui paima i mano rankos kreditin ir vl ima maigyti
klaviatr.
Kitas autobusas Teksas ivyksta po valandos.
Puiku! Perku biliet! suunku nespjus jai n pasakyti, kok miest Teksase jis vaiuoja.
Nesvarbu. Ji taip skuba kuo greiiau parlkti namo, kad n nesusimsto, kodl man tai nerpi.
Labai gerai, kad n vienai i ms tai n motais.
Pasiimu savo naujj biliet ir sidedu rankinuk alia senojo, o kasos langelis man u nugaros
usidaro, laikrodiui rodant penkias minutes po devintos vakaro, ir a pajuntu irdyje palengvjim.
Grdama savo viet laukimo salje, rankinuke susirandu telefon ir pasitikrinu, ar nra praleist
skambui ar inui. Dukart skambino mama, abu kartus paliko po balso praneim, o i Natali vis
dar nieko.
Maule, kur tu? klausia mama, kai jai paskambinu. Skambinau Natali, maniau, nakvoji pas
j, bet ir ji neatsiliepia. Ar tau viskas gerai?
Taip, mama, kuo puikiausiai. Vaiktau prie savo kd su telefonu prie deiniosios ausies.
Nusprendiau aplankyti savo sen draug An i Virdinijos. Pagyvensiu truputl pas j. Nebijok,
man viskas gerai.
Betgi, Kemrina, o kaip tavo naujas darbas? Mama, regis, smarkiai nusiminusi, nes t darb
mane prim jos draug. Meg sako, padirbai savait, o paskui pradingai kaip vanden. Nei atjai,
nei paskambinai.
inau, mama, ir u tai labai atsipraau. Tiesiog tas darbas visai ne man.
Na, bent jau galjai pati mandagiai apie tai jai pasakyti. Praneti, kad po dviej savaii ketini
ieiti. Kaip nors isisukti, Kemrina.
Man gda, kad taip netikusiai pasielgiau. iaip niekada tokio neatsakingo ingsnio nebiau
engusi, bet esama padtis vert elgtis kaip tik taip.
Tu teisi, prisipastu. Kai griu, ikart paskambinsiu poniai Filips ir asmenikai jos
atsipraysiu.
Tau tai visai nebdinga, pareikia mama, ir a imu bgtauti, kad ji pernelyg arti tikrj mano
pabgimo prieasi, bet a nenoriu apie tai su ja diskutuoti. Be to, nepasitarusi su manim ir net
nepalikusi jokio ratelio imi ir ileki Virdinij. Ar tau i ties viskas gerai?
Taip, mama. Ir liaukis nerimavusi. Labai praau. Greitai tau vl paskambinsiu, o dabar turiu

lkti.
Ji nenori baigti pokalbio ir a girdiu j giliai atsidstant, bet paskui ji pasiduoda.
K gi, irk, saugokis. Myliu tave.
Ir a tave myliu, mama.
Darsyk vilgteliu telefon, vildamasi, kad galbt Natali bus atsiuntusi inut, kurios
nepastebjau. Perbgu akimis keli pastarj dien gautus praneimus, nors labai gerai inau, kad
jeigu bt nors vienas mano neperskaitytas, tai ekranlyje matyiau raudonu apskritimu apibrt
inuts simbol.
Braukiu pirtu srau atgal taip toli, kad staiga pamatau Ijano vard. irdis apmirta krtinje.
Stabteliu prie jo inui ir braukau nykiu pirmyn atgal per jo vard, noriu perskaityti jo inutes,
raytas prie pat mirt, bet neprisiveriu.
Supykusi sviediu telefon atgal rankinuk.

11

Dabar prisiminiau dar vien prieast, kodl nemgstu limonado: nuo jo mane veria daniau
lapintis. Vien pagalvojusi, kad reiks tupti anktoje kaip degtuk dut autobuso tualeto kabinoje,
kaip kulka aunu stoties iviet. Pakeliui imetu iukli dn pusiau nugert skardinl.
Prajusi pro pirmsias tris kabinas, nes jose baisiai prinerkta, usirakinu ketvirtojoje ir
pasikabinu kuprin su rankinuku ant kablio mlyn dur viruje. Ant klozeto pasitiesiu stor sluoksn
tualetinio popieriaus, kad nepasigauiau kokios bacilos ir, skubiai atlikusi reikal, pasirengiu
sunkiausiajai daliai. Viena koja prispaudusi klozeto krat, kad dl jutimini davikli nepradt
liaugti vanduo, usisegu dins sag, nusikabinu nuo kablio savo daiktus ir atsidarau kabinos duris,
tebelaikydama vien koj ant klozeto krato.
O tada skubiai ioku i kabinos, kad neaptkt plsteljs vanduo.
Kaltinkit mit griovjus. Kelis mnesius negaljau atsigauti po laidos, kurioje savo akimis
maiau, kad tualete i ties gali aptkti nematoma iurkl mikrob, paleist su nuplaunama vandens
srove.
Tualetuose apvietimas gerokai blausesnis nei laukimo salje. Man vir galvos mirksi viena
lemput. Ant sienos kampe du vorai slepiasi u voratinklio spstuose nugaiusi musi. ia baisiai
dvokia. Prieinu prie veidrodio ir akimis iekau sauso lopinlio ant praustuvo, kur galiau pasidti
savo daiktus, ir nusiplaunu rankas. Na va! Nra popierini rankluosi. Vienintelis bdas
isidiovinti rankas pakiti jas po tuo bjauriu, ant sienos kabaniu diovintuvu, kuris paprastai ne
tik nenudiovina rank, bet dar daugiau jas aptako. Jau noriu luostytis rankas dinsus, bet staiga
nuspaudiu didiul sidabrin mygtuk ant diovintuvo ir is garsiai kriokdamas atgyja. Krpteliu.
Nekeniu ito garso.
Kol neva diovinuosi rankas po juo (nors gerai inau, kad paskui vis tiek teks jas luostytis
dinsus), mano akis ukliva veidrodyje u kakokio tamsaus judanio elio man u nugaros.
Staigiai grteliu atgal ir t pai akimirk isijungia diovintuvas, patalpoje stoja visika tyla.
Tualeto tarpdury stovi vyras ir iri mane.
irdis apmirta, burna idiva.
ia moter tualetas, sakau jam.
Metu ak savo krepius ant praustuvo. Ar turiu kok nors ginkl? Taip. Laim, simeiau peil.
Bet i jo maai naudos, nes guli u keli ingsni usegtoje kuprinje.
Atsipraau, apsirikau. Maniau, vyr.
Puiku. Atsipraymas priimtas. O dabar tuojau pat i ia nedinkis.
Bet vyras, avintis senais purvinais sportbaiais ir mvintis iblukusiais dinsais su da dmmis
ant laun, stovi vietoje ir nejuda. Tai jau negerai. Jeigu jis i ties apsiriks ne ten ujo, be
abejons turt susigsti ir pabruks uodeg sprukti lauk.
Drsiai einu prie savo krepi ant praustuvo ir akies krateliu pastebiu, kaip jis engia kelis

ingsnius artyn mans.


A a nenorjau js igsdinti, sako jis.
Greitai atsegu kuprin ir puolu iekoti joje peilio, n sekundei neileisdama i aki to vyro.
Pamaiau jus autobuse, kalba jis ir vis artinasi prie mans. Mano vardas Robertas.
Staigiai grteliu j.
Klausykit, jums nedert ia bti. Tokiems pokalbiams ia ne vieta, ir a patariu jums ieiti.
Tuojau pat.
Pagaliau uiuopiu peil ir tvirtai suspaudiu saujoj, slpdama rank kuprinje. Pirtais palieiu
ma, smulk metalin mygtuk, kur spusteljus iauna gelet. Girdiu, kaip ji spragteli ir
usitvirtina.
Vyras sustoja prieais mane u keli ingsni ir ypsosi. Juodi riebaluoti jo plaukai vilga
suukuoti auktyn. Taip, dabar prisimenu; jis vaiuoja su manim visais autobusais nuo pat Tenesio.
Dieve mano, negi jis vis laik mane stebjo?
Itraukiu i kuprins peil ir laikau tvirtai spausdama saujoj, nutaikiusi j, pasirengusi bet kada
smogti ir duodama jam suprasti, kad nedvejodama ginsiuosi.
O jis ir toliau ypsosi. Mane tai gsdina.
irdis it palusi dauosi krtinje.
Po perknais, pasitrauk nuo mans! ikoiu pro sukstus dantis. Garbs odis, paskersiu kaip
kiaul.
A nieko blogo tau nepadarysiu, sako jis baugiai ypsodamasis. Ir dar sumoksiu gana
dosniai tik tu paiulpk mano pimp. Daugiau nieko nepraau. Ieisi i ito tualeto penkiais imtais
doleri turtingesn, o a pagaliau imesiu tave i galvos. Abu i to tursim naudos.
Pradedu klykti kaip skerdiama ir staiga pamatau dar vien tams el. Endrius puola vyr ir
visu knu uvirsta ant jo, priremia prie prausykl stalo. Nugara vyras trenkiasi veidrod ir is payra
ipulius, stiklo ukmis nusdamas grindis. Klykdama asteliu atatupsta, prisiglaudiu prie rank
diovintuvo ir netyia nuspaudiu paleidimo mygtuk. Kakuriuo metu man i rankos isprsta peilis.
Matau j ant grind, bet esu tokia isigandusi, kad bijau ir pasijudinti.
Nuo suduusio veidrodio varva kraujas, kai Endrius, sums u krt, nutraukia nuo prausyklos
vyr, ir atsivdjs kita ranka smogia kumiu jam veid. Igirstu leiktul keliant gars trrrrakt!
Jam i nosies plsteli kraujas. Endrius talo j kumiais, vien smg po kito, kol vyras nebenulaiko
galvos ir i ima tabaluoti ant pei nuo vieno ono ant kito. Taiau Endrius nesiliauja, abiem
rankomis stveria vyr u pei ir pakls nuo ems du kartus smarkiai trenkia j plyteli sien.
is susmunka it maias.
Endrius j paleidia ir vyras sudrimba ant ems. Igirstu, kaip jo galva nekteli grind plyteles.
Endrius stovi pasilenks vir jo, turbt laukia, ar tas nesumanys keltis, bet jo laikysena ir siio
ikreiptas veidas gsdinamai sulaukj, jis be gailesio iri smons netekus vyr.
Vos atgaudama kvap tariu jam:
Endriau, kaip tu?
Jis mai atsikvoi ir staigiai grteli mane.
K?

Prisimerks pakrato galv ir, netikdamas tuo, k igirdo, prijs prie mans klausia:
Kaip a? Kas ia per klausimas?
Tvirtai sums vir alkni dmiai iri man akis ir sako:
Kaip tu? Ar sveika?
Bandau nusukti akis al, nes dmus jo vilgsnis tiesiog nepakeliamas, taiau jis seka akimis
mano veid ir papurts priveria atsisukti.
Taip Man viskas gerai, pagaliau istenu. Labai tau ai.
Endrius priglaudia mane sau prie kietos it akmuo krtins ir rankomis apkabina nugar, taip
suspaudia, kad vos begaliu kvpuoti.
Reikia ikviesti policij, sako atsipldamas.
A linkteliu, jis suima mane u rankos ir isiveds i tualet nusitempia niriu koridorium lauk.
Kol atvyksta policija, to vyro jau ir pdos atauusios.
Mudu su Endriumi nusprendiam, kad jis tikriausiai djo kojas, vos tik mes ijom. Turbt
ismuko pro kitas duris, kai Endrius kalbjo telefonu. Abu su Endriumi apibdinam upuolik ir
pateikiam policijai parodymus. Policininkai pagiria Endri labai jau pavirutinikai u tai, kad
laiku sutramd upuolik, bet is, regis, visai nenori leistis su jais gilesnes nekas.
Mano autobusas Teksas ivyko prie deimt minui, ir tai a vl stringu Vajominge.
Regis, traukei Aidah? sako Endrius.
Netyia isprdo, kad autobusas Teksas tiesiog ivaiavo be mans.
Sukryiuoju kojas ir imu nevalingai kramtyti apatin lp. Sdime prieais lauko duris stotyje ir
pro didelius langus stebime einanius ir ieinanius keleivius.
Na, dabar traukiu Teksas, tariu jam, nors gerai inau, kad kliuvau, ir jauiu, kad netrukus
vis tiek tursiu atskleisti jam ties. O tu, man regis, nuvaiavai taksi? bandau nukreipti kalb kitur.
Taip, sako jis, bet neukalbk man dant, Kemrina. Kodl nusprendei nebevaiuoti Aidah?
Atsidstu. inau, kad jis nesiliaus klausinjs tol, kol ipe atsakym, todl pasiduodu.
Aidahe a neturiu jokios sesers, prisipastu. Tiesiog keliauju, ir tiek. K ia pridursi.
Girdiu, kaip jis alia mans irzliai atsidsta.
Visada yra k pridurti. Pabgai i nam?
Galiausiai pakeliu j akis.
Ne, a ne pabgl. Ne i nam pabgusi nepilnamei prasme.
Tuomet kokia?
Gteliu peiais.
Tiesiog norjau trumpam palikti namus.
Vadinasi, vis tiek pabgai i nam, ar ne?
Giliai kvpteliu oro ir pavelgiu jo dmias skvarbias alias akis.
A ne pabgau, o tiesiog ijau i nam.
Ir viena sdai autobus?
Taip, tas kamantinjimas jau pradeda mane erzinti.
Tursi man plaiau visk paaikinti, atkakliai pareikia jis.
Klausyk, a tikrai labai tau dkinga u tai, k tu dl mans padarei, tikrai, bet nemanau, kad

igelbjs man gyvyb turi teis kitis mano asmeninius reikalus.


Jo veide msteli vos pastebima ugauto mogaus grimasa.
Staiga man pasidaro negera, bet tiesa ta, kad a neprivalau jam ko nors pasakoti.
Jis nutyla ir iri prie save, usikelia koj ant kojos.
Kai Kanzase lipau autobus, ikart pastebjau t mik nuolat vilgiojant tave, prabyla jis
ir a suklustu. Tu to nematei, o a maiau, todl miau j stebti.
Jis vis dar mane neiri, bet a sdiu atsisukusi j ir nenuleidiu aki, kol jis aikina.
Maiau, kaip jis prie mane sdo taksi ir nuvaiavo, ir tik tada supratau, kad jau galiu palikti
tave ia ir ivaiuoti. Bet pakeliui ligonin mane m grauti bloga nuojauta. Papraiau vairuotojo
ileisti mane prie restorano, kur ujau pavalgyti. Bet vis tiek negaljau rasti sau vietos.
Pala, skubiai j nutraukiu, tu nenuvaiavai ligonin?
Jis atsisuka mane ir sako:
Ne. Supratau, kad jeigu nuvaiuosiu, ir jis vl nuduria akis prie save, negalsiu imesti i
galvos blogos nuojautos, kuri vislaik jauiau, ir negalsiu ramiai irti merdint tv.
Visk suprantu, bet nieko jam nesakau.
Taigi nuvaiavau tvo namus ir pasimiau jo automobil, apsukau kelis ratus po miest, ir kai
jau nebegaljau ilgiau tverti, sugrau ia. Sustojau kitoj gatvs pusj ir laukiau. inoma, kur buvs,
kur nebuvs, privaiavo taksi ir i jo ilipo tas mikis.
Kodl neujai stot, uuot lauks automobilyje?
Jis susimsts iri emyn.
Nenorjau igsdinti tavs.
Kodl a biau tavs isigandus? susivokiu jam besiypsanti.
Endrius iri tiesiai mane ir a matau, kaip jo veid palengva sugrta ta aisminga, valikika
ypsena.
Endrius sksteli delnais vir ir taria:
A nepastamas vaikinas, su kuriuo vaiavai vienam autobuse, staiga po keli valand sugrta
ir prisda alia tavs? Suraukia kakt ir kalba toliau: Tai beveik taip pat baugu, kaip ir igirsti
praym paiulpti pimp u penkis imtus doleri, tiesa?
Nusijuokiu:
Ne, man taip visai neatrodo.
Jis bando paslpti ypsen, bet pasiduoda.
K dabar darysi, Kemrina?
Jo veidas vl rimtas ir mans jau nebeima juokas. Papurtau galv ir prisipastu:
Neinau. Turbt teks laukti ia kito autobuso Teksas. Ssiu j ir ivaiuosiu.
Kodl Teksas?
O kodl ne?
Rimtai?
Plekteliu delnais sau per launis.
Nes namo a dar nenoriu!
Mano proveris jo visai nenustebina.

Kodl tu dar nenori grti namo? ramiai ir dmiai klausia jis. Veriau geruoju prisipaink,
nes a vis tiek nepaliksiu tavs vienos itoj stoty, juo labiau po to, kas k tik vyko.
Rytingai susidedu ant krtins rankas ir sistebeiliju prieais save.
Spju, kad tau teks ilgai laukti, kol ssiu autobus.
Ne, a turiu omeny, kad niekur nepaleisiu tavs vienos. Nei Teksas, nei t suikt Aidah.
Niekur. Tai pavojinga, o tu, kaip matau, esi protinga mergina, tad padarysime tai kaip
Keliskart suklapsiu akimis, nes mane nustebina jo autoritetingas balso tonas.
Endrius kalba toliau:
Palauksiu ia su tavimi iki ryto. Per t laik tu galsi apsisprsti, ar leisi man nupirkti tau
lktuvo biliet skristi namo, arba gali paskambinti kam nors, kas atskris ia ir parsive tave atgal.
Rinkis, kas labiau prie irdies.
velgiu j kaip pamil.
Jo vilgsnis man byloja: kalbu visai rimtai.
iaurs Karolin a negriu.
Endrius paoka nuo kds ir atsistoja prie mane.
Gerai, tuomet vaiuosime kartu.
Sumirksiu. velgiu jo gilias akis, dailiai lenktus skruostikaulius, kurie irint iuo kampu atrodo
dar atresni, o vilgsnis atiauresnis. Per kn pereina iurpuliukai.
Nesmon, bandau nuleisti juokais, bet inau, kad jis kalba rimtai, ir todl gerokai grieiau
klausiu:
O kaip tavo tvas?
Jis sugrieia dantimis, o dmus vilgsnis tampa dar nelaimingesnis.
Bando nudurti akis al, bet staiga msteli mintis.
Tuomet vaiuojam drauge.
K? Na jau ne
Dabar kiek sutriks jis viltingai iri mane. Vl atsisda alia mans ant mlynos plastikins
kds.
Pernakvosim ia ir sulauksim ryto, kalba jis, nes sutemus tu juk nenorsi niekur eiti i stoties
su nepastamu vaikinu, tiesa?
Sukteljs smakr al panairuoja mane.
Ne, nenorsiu, sakau.
Nors jauiu, kad tikrai galiu juo pasikliauti. Dieve mano, juk jis igelbjo mane nuo
iprievartavimo. Be to, a n trupuio nejauiu tos baims, koki man sukl Deimonas, elgdamasis
panaiai. Ne, Deimono vilgsnyje, kai jis irjo t vakar mane ant stogo, buvo kakas tamsaus. O
Endriaus akyse regiu tik nuoird susirpinim.
Bet vis tiek niekur nenoriau su juo i ia eiti.
Gerai atsakyta, sako jis, tikriausiai apsidiaugs, kad tikrai esu tokia protinga, koki jis
mane ir man esant.
Palauksime, kol pravis, o tada, kad tau bt ramiau, uuot sodins savo automobil, ikviesiu
taksi ir mes nuvaiuosime tiesiai ligonin.

Nudiugusi dl tokio jo sprendimo, linkteliu galva. Negaliu sakyti, kad nebuvau apie tai
pagalvojusi. Jeigu atvirai, tai a jau ir taip juo pasikliauju, bet jam turbt norisi sitikinti, kad taip
nra, tarsi aplinkiniais keliais bandyt mane pamokyti atsargumo.
Man gda prisipainti, kad jam reikia mokyti mane toki dalyk.
O tada i ligonins vl ssime taksi ir atlksime ionai. Tada a vaiuosiu su tavim ten, kur tu
panorsi.
Jis itiesia man rank ir priduria:
Sutarta?
Sutrikusi dar kiek pagalvoju, bet kartu ir nepaprastai juo aviuosi. I pradi linkteliu nenoriai,
paskui gerokai utikriniau.
Sutarta, sakau jam ir paduodu rank.
Prisipainsiu, ir pati neinau, ar iki galo pritariu jo pasilymui. Kam jam to reikia? Argi jis neturi
sav rpesi? Vis dlto aiku, kad jam namie nra tiek problem, kiek man.
Kakokia nesmon! Kas itas vaikinas?
Kelias valandas sdime stotyje ir nekuiuojams apie nereikmingus dalykus, bet man patinka
kiekviena ms pokalbio minut. Papasakoju jam, kaip suskydau ir igriau skardinl gazuoto
grimo ir kad kaip tik dl to atsidriau tualete su tuo vyrikiu. Endrius i mans pasijuokia ir sako,
kad mano psl netvirta. Paskui mes tyliai apnekam einanius ir ieinanius keleivius, vienus
pavadinam keistuoliais, kitus numirliais, nes jie atrodo lyg vis savait nebt ilip i autobuso ir
neisimiegoj. Dar mes kalbam apie klasikin rok, bet ms ginas lieka neisprstas, kaip ir tsyk,
kai pirmkart uvedm apie tai kalb autobuse.
Jis vos nenumir i nuostabos, kai pasisakiau veriau klausysianti Pink nei Roling Stones. Man
regis, a j smarkiai skaudinau. Endrius susigrieb ranka u krtins ir baisiai nusimins ir
susikrimts net loteljo atgal. Atrod labai tragikai. Ir juokingai. Stengiausi nesusijuokti, bet
nepavyko, nes ir jis pats vos laiksi neypteljs.
Kai patekjus saulei susiruome eiti, a stabteljau ir dmiai pairjau j. Jo rudus dailiai
kirptus plaukus kedeno lengvas vjelis. Pakreips galv jis irjo mane ir ypsojosi, ranka mojo
ssti taksi.
Juk vaiuosi su manim, tiesa?
Maloniai jam nusiypsojau ir linkteljau.
inoma.
Pamusi jam u rankos sliuogiau ant upakalins sdyns su juo.
Prie minut irdama j pagalvojau, kad po Ijano mirties a dar niekada tiek daug nesiypsojau
ir nesijuokiau. Net Natali nesteng ispausti i mans atviros nuoirdios emocijos, nors ir labai
stengsi. Ji vertsi per galv, kad itraukt mane i depresijos lino, bet jos pastangos n i tolo
neprilygo tam, k Endrius sugebjo per tok trump laik n kiek nesistengdamas.

Endrius

12

klus koj ligonin, man ugniauia kvap, tarsi juoda, i neinia kur atsiradusi siena pastoja keli.
Sustingstu tarpdury ir stoviu kelias akimirkas nuleids prie on rankas. Paskui pajuntu Kemrinos
pirtus apsivejant man rie.
Pavelgiu j. Ji taip meiliai man ypsosi, kad a nejuia atsileidiu. viess jos plaukai supinti
palaid kas ir guli laisvai permesti ant deinio peties. Kelios i po gumyts isprdusios sruogos
vingiuoja palei vien skruost. Ueina nenumaldomas noras pakelti rank ir brktelti per juos pirtu,
bet susilaikau. Negaliu krsti toki kvailysi. Man reikia vengti ito potraukio. Ji ne tokia, kaip
kitos, ir manau, kad kaip tik dl to man taip su ja sunku. Man dabar to maiausiai reikia.
Viskas bus gerai, ramina ji.
Pajutusi, kad atsitokjau, paleidia mano rank. Vos pastebimai jai nusiypsau. Koridoriumi
nueinam prie lift ir pakylame trei aukt. Su kiekvienu ingsniu man vis labiau norisi apsisukti ir
mauti i ia gatv. Tvas nenors, kad ujs palat rodyiau savo jausmus, o a jau dabar gatavas
susprogti.
Gal geriau ieiti lauk, kumiais ilieti energij medio kamien ir tik tada eiti palat.
Ateinam ir sustojam laukiamajame, kur keletas moni sdi ir varto urnalus.
A tavs ia palauksiu, sako Kemrina.
Pavelgiu tiesiai jai akis ir klausiu:
Kodl nenori eiti drauge?
Labai noriau, kad ir ji eit. Neinau kodl.
Kemrina bando purtyt galv ir nerytingai taria:
A a negaliu ten eiti, ir kiek sutrikusi priduria: inai, man atrodo, bt netinkama.
Itiess rank nuimu krep jai nuo peties ir usimetu ant savojo. Jis nesunkus, bet j tai kakodl
sutrikdo.
Nebijok, raminu j. A noriu, kad tu eitum su manim.
Kodl a taip kalbu?
I pradi ji nudelbia akis grindis, paskui palengva apvelgia laukianius mones, tik tada
pakelia savo ydras akis mane ir vos linkteljusi taria:
Gerai.
Jauiu, kaip mano veide nuvinta ypsena, ir a instinktyviai imu j u rankos. Ji nesiprieina.
Neverta n sakyti, kaip apsidiaugiu, be to, jauiu, kad ir ji laiminga galdama man padti. Aiku,
ji puikiai ino, kad dabar kiekvienam bt sunku.
Susikib u rank einam tvo palat.
Ji spusteli man pirtus ir paklusi galv pairi akis, tarsi nordama padrsinti. Tada a praveriu
palatos duris. Mums jus sesel klausiamai pakelia galv.
A pono Perio snus.

Ji formaliai man linkteli ir toliau trypinja apie aparatus ir prie mano tvo prijungtus vamzdelius.
Jo palata tipika nuobodi sterili patalpa su rykiai baltomis sienomis ir taip ak rianiai
vilganiomis plytelmis, kad jose atsispindi net per lubas bganti halogenini lempui eil. Mano
ausis pasiekia ritmingas pypsjimas, sklindantis nuo irdies darb stebinio aparato, stovinio prie
tvo lovos.
A vis dar nedrstu pakelti aki tv. Susigriebiu besidairantis po palat, o ne irintis j.
Kemrina smarkiai suspaudia man rank.
Kaip jis? paklausiu sesels, nors inau, kad klausimas beprasmikas. Jis juk merdi, argi
nematyt? Man tiesiog daugiau nebeapsiveria lieuvis.
Sesel abejingai dbteli mane.
Turbt jau inot, kad jis tai praranda smon, tai vl j atgauna.
Ne. ito a dar neinojau.
Beje, nematyti ir joki pokyi nei ger, nei blog, sako sesel ir pataiso laelin, durt
gysl ivagot tvo rank. Paskui ji apeina lov i kitos puss ir pamusi nuo staliuko pasikia po
paastim segtuv su gnybtuku.
Ar pas j dar kas nors buvo atjs? klausiu.
Sesel linkteli.
Pastarosiomis dienomis j vis aplanko artimieji. Prie pusvaland keli ijo, bet manau, kad dar
sugr.
Turbt vyresnis brolis Eidanas su mona Miele. Ir jaunlis Eeris.
Sesel tyliai islenka i palatos.
Kemrina pavelgia mane, dar tviriau suspaudia mano rank. Jos akys nedrsiai ypsosi.
A ten atsissiu ir palauksiu, kol tu pasikalbsi su tvu, gerai?
Linkteliu, nors visa, k ji man k tik pasak, praslydo pro ausis kaip lengvas vjo dvelksmas. Jos
pirtai palengva paleidia mano rank ir ji atsisda ant laisvos vinilins kds prie sienos, o a giliai
kvepiu plauius oro ir apsilaiau idivusias lpas.
Tvo veidas iburks. nerves kiti vamzdeliai, pro kuriuos jam tiekiamas deguonis. Stebiuosi,
kodl jam dar nepajungta gyvyb palaikanti sistema, bet, kita vertus, tai teikia vilties. Labai nedaug.
inau, kad jis nepasveiks, ir a su tuo jau susitaikiau. Net ir keli prie tai ant galvos lik plaukai
dabar jau nuskusti. Buvo kalbama apie operacij, bet kai tvas suinojo, kad operacija vis tiek
neigelbs jam gyvybs, aiku, m priegyniauti:
A jums neleisiu pjaustyt mano suiktos galvos, rstavo jis. vaistysit vjais tkstanius
doleri ir leisit tiems undaktariams rakinti mano galv? Atsipeikk, mogau! (Tkart jis kalbjo su
Eidanu.) Tau paiam galvoj turbt varteliai atsisuko!
Mes su broliais buvome pasireng viskam, kad tik j igelbtume, bet jis mums u nugaros
pasira kakokius dokumentus, kuriais, pablogjus sveikatai, neleidiama veikti kitaip, nei bus jo
nurodyta.
Mano mama prane apie jo ketinimus ligoninei likus vos keliom dienom iki operacijos, ir teik
visus dokumentus. Mus tai labai nulidino, bet mano mama apsukri ir rpestinga moteris, todl
niekas nedrso pykti ant jos dl to, k padar.

Prieinu ariau ir dmiai apiriu gulint tv. Mano ranka pati nevalingai kilsteli ir a matau, kaip
mano pirtai suspaudia saujoj jo rank. Apima keistas jausmas. Tarsi man nedert to daryti. Jeigu
ia gult kas kitas, man tikrai nebt sunku paimti t mog u rankos. Bet ia yra mano tvas, ir
todl jauiuosi taip, lyg daryiau k nors negera. Galvoje tarytum girdiu jo bals: Nedrsk imti
kokiam nors vyrui u rankos, mogau. Kas tau dabar darosi?
Staiga tvas atsimerkia ir a instinktyviai patraukiu rank.
ia tu, Endriau?
velgdamas j linkteliu.
O kur Linda?
Kas tokia?
Linda, pakartoja jis ir sumirksi, lyg nort vl usimerkti. Mano mona Linda. Kur ji?
Sunkiai nugurgiu seiles ir pavelgiu Kemrin; ji sdi tyliai ir mus stebi.
Vl atsisuku tv ir sakau:
Tti, judu su Linda pernai isiskyrt, pameni?
Balkvai alios tvo akys apsitraukia migla. Tai ne aaros, tiesiog jos sudrksta, ir tiek. Kur laik
spokso apstulbs, paskui suiaupia lpas ir pajudina idivusioje burnoje lieuv.
Gal nori vandens? klausiu ir einu prie pailgo sukamo stalelio ant ratuk, nustumto toliau nuo
lovos. Ant jo stovi rausvas grafinas, alia storo plastiko puodelis su dangteliu, o iam i vidurio
styro iaudelis.
Tvas pakrato galv.
Ar sutaisei panel Nin? klausia.
Linkteliu.
Taip. Dabar atrodo puikiai. Perdayta ir su naujais ratlankiais.
Tai gerai gerai, sako jis vos linksdamas galva.
Man labai nesmagu ir a jauiu, kad tai matyti ir mano veide, laikysenoje. Tiesiog neinau, k jam
pasakyti, gal pamginti silyti atsigerti vandens, o gal atsissti ir laukti, kol sugr Eidanas su Eeriu.
Veriau jau jie tegu j girdo, o ne a. Slaugyti ligon a nelabai tinkamas.
Kas ta daili mergait? klausia jis irdamas sien.
Nustembu, kaip jis gali matyti Kemrin, sdini taip toli, bet paskui pastebiu, kad jis iri j
pro veidrod, kabant kitapus lovos ir atspindint jam nematom palatos dal. Kemrina truput
isigsta, bet jos veid vl nuvieia pastama maloni ypsena. Ji kilsteli rank ir pamoja pirtais
jam veidrod.
Net ir pro utinusias lpas pastebiu tv yptelint.
Ar ia tavo Euridik? klausia jis ir man akys ioka ant kaktos. Viliuosi, Kemrina to
nepastebjo, bet vargu. Tvas vangiai kilsteli rank ir mosteli Kemrinos pusn.
Ji pakyla nuo kds ir prijusi atsistoja alia mans. Ji taip meiliai jam nusiypso, kad net a lieku
suavtas. Ji natrali. Jauiu, kad ir jinai jaudinasi, jai turbt labai nejauku, nes dar, ko gero, niekada
neteko stovti palatoje alia merdinio mogaus, kurio ji n nepasta, taiau neisiduoda.
Labas, pone Periai, pasilabina. A Kemrina Benet. Esu Endriaus draug.
Tvo vilgsnis sminga mane. Pastu t jo vilgsn. Dabar jis tikrina jos atsakym mano veide,

bando pagauti odio draug prasm.


Bet mai tvas padaro tai, ko niekada gyvenime nra dars: jis ima ir itiesia man rank.
A stoviu kaip kuolu trenktas.
Ir tik pastebjs Kemrin vogiom piktai mane dbtelint, kad paimiau jo rank, pagaliau
atsipeikju ir susijaudins paimu. Ilgai laikau savojoj, man nejauku, o tvas usimerkia ir nugrimzta
gil mieg. Pajuts atsileidiant jo pirtus patraukiu rank.
Atsidaro palatos durys vid engia abu broliai ir Eidano mona Miel.
Juos ivyds pasitraukiu nuo tvo lovos ir nusivedu Kemrin, n nejausdamas, kad laikau j u
rankos tol, kol Eidano vilgsnis nuslysta emyn ms sunertus pirtus.
Diaugiuos, kad suspjai, sako Eidanas, bet jo balse, be abejons, girdti priekaito gaida.
Jis vis dar ant mans pyksta, kad nesdau lktuv ir neatlkiau ia anksiau. Nieko, teks
priprasti, kiekvienas i ms lidi savaip.
Bet jis vis tiek iumpa mane glb, apkabina, prakis vien rank tarp ms, o kita papleknoja
per pet.
ia Kemrina, tariu vl irdamas j.
Ji visiems nusiypso ir jau traukia savo kd prie sienos.
Susipaink, ia mano vyriausias brolis Eidanas ir jo mona Miel, rodau juodu. O ia
ms suskis Eeris.
Mulkis, atauna man Eeris.
inau, atitariu.
Eidanas su Miele sitaiso prie stalo ir idlioja k tik nusipirktus msainius su bulvytmis.
Senis dar neatsigavo, sako Eidanas kimdamas burn sauj bulvyi. Nemalonu taip
kalbti, bet manau, kad jau ir nebeatsigaus.
Kemrina beda vilgsn mane. Mes abu k tik kalbjom su mano tvu ir a matau, kad ji nori, jog
praneiau jiems i ger ini.
Gal ir nebe, atsakau jam ir matau, kaip Kemrina sutrikusi suraukia antakius.
Ilgai ia bsi? klausia Eidanas.
Neilgai.
Ir kodl mans tai n kiek nestebina?
Eidanas atsikanda msainio.
Nepradk vl varyt, Eidanai, gerai? Nenoriu su tavim prasidti. Be to, dabar tam netinkamas nei
laikas, nei vieta.
Tiek to, mesteli Eidanas, pakraipo alis galv ir toliau darbuojasi dantimis. Pamirks kelias
bulvytes keupo baloje, kuri tarp j ant servetls paruoia Miel, priduria: Elkis kaip nori, bet
bk ia per laidotuves.
Jo vilgsnyje joki emocij. lamia sau toliau, ir tiek.
Mano knas sitempia kaip styga.
Po perknais, Eidanai, prabyla man u nugaros Eeris. Ar negali nors dabar apsieiti
nesikabinjs? Suprask, Endrius teisus.
Eeris vislaik buvo tarpininku tarp mans ir Eidano. Ir visados ramus, altakraujis. O mudu su

Eidanu visk sprendiam kumiais. Kai buvom vaikai, jis nuolat laimdavo visas ms mutynes, bet
jis, vargelis, neinojo, kad kuldamas tiesiog mane treniravo.
Dabar mes lygiaveriai varovai. Bet kokia kaina stengiams ivengti fizinio kontakto, bet, turiu
prisipainti, man yra sunkiau suvaldyti kumius nei jam. Jis t irgi ino. Dl to dabar man nusileidia
ir nusisuka Miel. Itiess rank nuvalo servetle jai nuo veido keup. i prunkteli.
Kemrina sugauna mano vilgsn. Ji turbt kelias pastarsias minutes band t padaryti, ir trump
akimirksn a sumoju, kad tikriausiai ketina man pasakyti, jog nort jau eiti, bet staiga ji papurto
galv ir duoda man enkl nusiraminti.
A taip ir padarau.
Sakyk, prabyla Eeris, stengdamasis suvelninti palatoje sivyravusi tamp, ar jau seniai
judu draugaujat? Jis atsiremia nugara sien prie televizoriaus ir sukryiuoja ant krtins rankas.
Mudu labai panas tokie pat rudi plaukai ir maos gilios duobuts skruostuose. O Eidanas visai
kitoks. Jo plaukai gerokai tamsesni, o vietoj duobui ant kairio skruosto jis turi apgam.
Oi, ne, mes tik iaip draugai, skubu atsakyti.
Man regis, Kemrina truput nuraudo, bet gal man tik taip pasirod.
Turbt labai artimi, kad sukor su tavim tok keli net iki Vajomingo, gelia Eidanas.
Laim, bent jau neisidirbinja. Jeigu sugalvot savo pykt ilieti ant jos, tai a jam sumaliau
marmz.
Tikrai, prabyla Kemrina ir mane akimirksniu uliliuoja jos ramus balsas. A gyvenu netoli
Galvestono, ir pagalvojau, kad kakas turt padti jam kelionje, jeigu sugalvojo vaiuoti autobusu.
Nustembu ji prisimena, kokiam mieste a gyvenu.
Eidanas mandagiai jai linkteli, bet nesiliauja kramts.
O ji avi, girdiu niptelint man nugar Eer.
Grteliu atgal ir perlieju j piktu vilgsniu, kad usiiaupt. Jis man ypteli ir daugiau nieko
nebesako.
Tvas vos pastebimai krusteli ir Eeris nuskuba prie jo lovos. Linksmai baksteli jam pirtu per
nos ir taria:
Kelkis. Atnem msaini.
Eidanas ikelia rank su msainiu, kad tvas pamatyt.
Labai gards. Paskubk, kitaip nebeliks.
Tvas nekruta.
Jis imutravo mus visus tris. Mums n minties nekilt isirikiuoti visiem trim prie jo lovos ir
lidnai smaksoti j. O kai jis mirs, tai Eidanas su Eeriu turbt usisakys pic su de alaus ir
linksminsis iki auros.
Bet mans ia nebus.
Jeigu atvirai, tai kuo ilgiau ia kiurksosiu, tuo daugiau bus ans, kad jis numirs man nespjus
ineti kudaiaus.
Dar kelias minutes pabendrauju su broliais ir Miele, tada prieinu prie Kemrinos.
Galim eit?
Ji paima man u rankos ir atsistoja.

Jau ieini? klausia Eidanas.


Nespjus man prasiioti, Kemrina ypsodamasi atsako u mane:
Jis dar sugr. Mes tik nueisim ko nors uksti.
Ji stengiasi ubgti u aki barniui, kuris gali tuoj siplieksti. Ji vilgteli mane ir a, paklusdamas
jai, atsisuku Eer ir sakau jam:
Jeigu kas pasikeist, skambink.
Jis nieko neatsako, tik linkteli.
Iki, Endriau, prabyla Miel. Malonu buvo pasimatyti.
Man irgi.
Eeris palydi mus koridori.
Tu juk ia nebegri, tiesa? klausia.
Kemrina nusisuka nuo ms ir nueina koridorium, palikdama mus vienus.
Papurtau galv ir tariu jam:
Atleisk man, Eai. Bet a negaliu to matyti, negaliu, ir tiek.
Suprantu, broli. Palinguoja galv. Tvui vienodai, tu juk inai. Jis mieliau nort matyti tave
besidulkinant ar malant kam marmz, nei smaksant prie jo lovos.
Keista, bet jis kalba ties.
Paskui jis vogiom dirsteli Kemrin ir klausia:
Tai, sakai, tik draugai? Tikrai? ir suktai man ypteli.
Taip, mes tik draugai, taigi patylk, po galais.
Eeris kimiai nusijuokia ir papleknoja man per pet.
Kai reiks, paskambinsiu, gerai?
A jam linkteliu. Tas kai reiks reikia, kad paskambins, kai tvas numirs.
Eeris kilsteli rank ir pamoja Kemrinai.
Iki malonaus.
Jinai jam nusiypso ir brolis dingsta u palatos dur.
Mano galva, Endriau, tau tikrai reikt ia pasilikti.
A spariai engiu koridorium ir ji stengiasi nuo mans neatsilikti. Susibruku rankas kienes.
Visada taip darau, kai nervinuosi.
Neabejoju, jog laikai mane savanaudiu nieku, kad nenoriu ia sugrti, bet tu paprasiausiai
nieko nesupranti.
Na jau, nepasakok, prabyla ji ir sitveria man rank. Mes toliau einam kartu. Man visai
neatrodo, kad elgiesi savanaudikai. Tu tiesiog neimanai, kaip veikti it skausm.
Ji bando sugauti mano vilgsn, bet a negaliu pairti jai akis. Man norisi kuo greiiau itrkti
i ito mirtimi alsuojanio raudon plyt pastato.
Prijus liftus Kemrina nutyla, nes kabinoje be ms leidiasi dar du mons, bet kai tik sustojame
pirmame aukte ir atsidaro pilko metalo durys, ji vl pratrksta:
Endriau, sustok. Labai praau!
Igirds jos bals sustoju, ji atsuka mane save ir iri tokiomis kanios pilnomis akimis, kad man
net ird suspaudia. Ant deinio peties vis dar guli ilga viesi kasa.

Pasikalbkime, prao ji matydama, kad sulauk mano dmesio. Kalbti juk ne darb dirbti.
Lygiai taip pat yra ir nepaaikinti, kodl vaiuojama Teksas.
Mano odiai j skaudina.

Kemrina

13

Po jo odi itisoms penkioms sekundms man atima ad. Ranka nusvyra prie ono.
Mano galva, tavo padtis dabar gerokai sunkesn nei mano, atsakau jam.
Tikrai? meta jis. O vienai trankytis autobusu neinia kur ir kodl, ir statyti save didiausi
pavoj tau tai neatrodo taip pat neivengiamai svarbu?
Regis, jis supyko. Aikiai matau, kad pyksta, bet visa irdimi jauiu, kad dl to, jog tenai viruje
merdi jo tvas, o Endrius neimano, kaip su tuo susitaikyti. Man jo labai gaila. Gaila, kad jis buvo
aukljamas draudiant rodyti tikruosius jausmus atsidrus panaiose situacijose, nes kitaip jis nebt
tikras vyras.
A taip pat nemoku rodyti jausm, bet a buvau auklta kitaip, mane net vert tai daryti.
Ar tu kada nors verki? klausiu jo. Dl kit dalyk? Ar tu apskritai esi kada nors verks?
Endrius piktai purkteli.
Aiku, kad verkiu. Visi verkia, net ir tokie kietuoliai kaip a.
Gerai, pasakyk nors vien atvej.
Jis skubiai man iberia:
Kart verkiau irdamas film, bet staiga susigsta, ir turbt gailisi dl tokio atsakymo.
Kok?
Jis nedrsta pavelgti man kis. Jauiu, kaip ms nuotaika skaidrja, palengva pamirtant tai, kas
j sukl.
Koks skirtumas? nepasiduoda jis.
ypsodamasi engiu ingsnel artyn jo.
Na nesikuklink. Pasakyk. Bijai, kad pradsiu juoktis ir ivadinsiu skystablauzdiu?
Truput i drovumo nukaitusiam veide msteli ypsena.
Ura knygel.
Itaria taip tyliai, kad a vos nugirstu.
Kaip sakei? Ura knygel?
Taip! A verkiau irdamas film Ura knygel. sivaizduoji?
Jis atsuka man nugar ir a i vis jg bandau susilaikyti nesusijuokus. Man juokinga visai ne dl
to, kad jis verk irdamas Ura knygel, o kaip nusiemins tai prisipaino.
Pratrkstu juoktis. Tiesiog nebesusivaldau ir pradedu kvatotis.
Endrius staiga atsisuka mane, akys didels kaip kukuliai, valandl piktai spokso mane. Garsiai
aikteliu, nes jis iumpa mane ant rank, persimeta per pet ir inea i ligonins lauk.
A taip nuoirdiai juokiuos, kad net aaros itrykta. Aiku, juoko aaros, o ne tos, kuri jau
niekada nebelieju po Ijano mirties.
Paleisk! dauau kumiais jam nugar.
Sakei, nesijuoksi!

Po ito mane dar labiau suima juokas. A taip kvatojuos ir leidiu tokius keistus garsus, kad n
pati neinojau gebanti juos skleisti.
Endriau, labai praau! Paleisk mane!
Pro markinlius pirtais sikertu jam nugar.
Pagaliau po kojomis pajuntu em. Pavelgiu j ir liaujuosi kvatojusis, nes noriu, kad jis su
manim pasikalbt. Negaliu leisti jam palikti tvo.
Bet jis prabyla pirmas:
A gi sakiau, kad negaliu verkti prie tvo.
velniai palieiu jam rank.
Tada neverk, tik pabk prie jo.
Negaliu pasilikti, Kemrina.
Jis dmiai iri man akis, ir i jo vilgsnio suprantu, kad ne mano valioje j perkalbti.
Dkoju, kad bandai man padti, bet ito padaryti a vis tiek nestengsiu.
Nenoriai, bet linkteliu.
Gal kada nors ms kelionje, kuriai tu pasiraei, mes ir galsime vienas kitam papasakoti tai,
ko dabar nedrstam sakyti, itaria jis, o irdis, igirdus jo bals, kakodl keistai sutvaksi.
Krtinje kakas suplazdena, ia pat, tarp krt, ikart po krtinkauliu.
Endrius valiai man ypsosi, alios dailios formos akys spindi velni bruo veide.
Jis ities spdingas
Na, tai k nusprendei? klausia jis, stovi sukryiavs rankas ir smalsiai iri mane. K man
daryti? Pirkti tau lktuvo biliet ar vis tik nusprendei keliauti autobusu Teksas, Niekur?
Ar tu tikrai nori keliauti su manim?
Negaliu patikti savo ausimis, tuo, k girdiu, o tuo paiu ir labai troktu, kad tai bt tiesa.
Sulaikiusi kvap laukiu jo atsakymo.
ypteljs jis taria:
Taip, tikrai noriu.
Plazdenimas krtinje staiga virsta kunkuliavimu, mano veid nuvieia plati ypsena ir a dar
ilgai negaliu jos suvaldyti.
Tik a turiu vien didel nusiskundim, taria jis ir pakelia pirt.
Kok?
Man baisiai nepatinka vaiuoti tuo sumautu autobusu.
Tyliai prunkteliu, idrstu mintyse prisipainti, kad tai ir man nepatinka.
O kaip tuomet keliausime?
Jis ypteli puse lp ir sako:
Galime vaiuoti mano automobiliu. A vairuosiu.
Net nesudvejojusi atsakau:
Gerai.
Gerai? nustemba jis ir nutyla. Ir viskas? Ssi main su vaikinu, kurio beveik nepasti, ir
tiksi, kad jis tavs neiprievartaus kur pakely? Man regis, mes apie tai jau kalbjom, k?
Pakreipiu on galv ir sukryiuoju ant krtins rankas.

Argi bt kitaip, jei btume susipain kur nors bibliotekoje, o po dienos kitos sutikiau viena
vaiuoti su tavim automobiliu? Paskui krypteljusi galv kit pus kalbu toliau: Visi pradeda
draugauti nuo painties, Endriau, bet ne kiekvienam lemta susipainti su mogum, kuris igelbja tave
nuo prievartautojo, o paskui kone t pat vakar dar nusivea aplankyti savo mirtanio tvo.
Mano galva, tu pasitikjimo test ilaikei jau gerokai anksiau.
ypteljs kaire puse lp jis nutraukia mano nuoird prisipainim ir taria:
Vadinasi, ita kelion buvo ms pasimatymas?
Kas? prajunku. Ne! ia tik palyginimas.
Suprantu, kad jis pastebi mano nukaitim, todl skubu nukreipti kalb kitur, kad nematyt mano
kaistani skruost.
Juk inai, k turiu omeny.
Jis ypsosi.
Taip, inau, bet tu man esi skolinga draugik vakarien su geru kepsniu.
Tardamas od draugik suklapsi dviem abiej rank pirtais, parodydamas kabutes. ypsena
ir toliau nedingsta nuo jo veido.
Taip, skolinga, prisipastu.
Vadinasi, sutarta, sako jis, paima mane u paranks ir veda taksi, laukiant prie automobili
aiktels. Paimsime i stoties tvo automobil, ulksim trumpam jo namus, a paimsiu kelet
daikt ir leisims keli.
Endrius atidaro upakalines taksi dureles ir sodina mane pirm, paskui pats sliuogia alia ir
utrenkia.
Taksi ivaiuoja i aiktels.
Oi, pirmiausia turbt reikt susitarti dl keli pagrindini taisykli.
it kaip? atsisuku j ir smalsiai iriu. Kokios tos taisykls?
Jis ypsosi.
Pirmoji: mano automobilis, mano ir muzika. Tikiuosi, smulkiau aikinti nereikia.
Uveriu auktyn akis.
Vadinasi, tursiu sdt alia tavs vienam automobily ir vis laik klausytis klasikinio roko?
Niekis, priprasi.
Vis vaikyst teko klausytis klasikinio roko ir vis tiek nepripratau.
Antroji, sako jis ir ikelia du pirtus, visai nekreipdamas dmesio mano priekait. Tursi
daryti visk, k liepsiu.
Staigiai loteliu atgal ir suraukusi kakt ataunu:
K? Koki nesmon ia sumstei?
Jis ypsosi dabar nuo ausies iki ausies.
Sakei, kad manim pasikliauji, tad teks pasikliauti iki galo.
Na, tau teks man paaikinti smulkiau. A rimtai, be juok.
Jis atsiloia ant sdyns ir suneria pirtus tarp savo ilg, laib koj.
Prisiekiu, neliepsiu daryti nieko blogo, nepadoraus, pavojingo ar nepriimtino.
Vadinasi, tu nepraysi mans paiulpti pimpio u penkis imtus ali ir panaiai?

Endrius atkragina galv ir skaniai juokiasi. Vairuotojas nejaukiai pasimuisto priekinje sdynje.
Upakalinio vaizdo veidrodlyje pastebiu, kaip jis nuduria akis al, kai a pavelgiu j.
Ne, tikrai nieko panaaus. Prisiekiu, vis dar juokiasi jis.
Gerai, o k tu man gali liepti daryti?
ita jo mintis man kelia bais tarim. Prisipastu, a juo tikrai pasitikiu, bet vis tiek man
truputl baugu, kad kok ryt neatsibusiau su pripietais ant veido sais.
Jis papleknoja man per laun ir nuramina:
Kad bt ramiau, pasakysiu, jog tu galsi pasisti mane velniop, jeigu tau tai nepatiks, bet,
manau, taip neatsitiks, nes a i ties noriu tau parodyti, kaip reikia gyventi.
Oho, itai mane tikrai imua i vi. Jis kalba visai rimtai: jo odiuose n kruopelyts humoro
ir a dar kart pasijuntu jo apavta.
Kaip reikia gyventi?
Per daug klausinji.
Jis darsyk papleknoja man per laun ir patrauks rank nuleidia sau tarp keli.
inai, jeigu susikeistume vietomis, tai ir tu klausintum n kiek ne maiau u mane.
Galbt.
Nusijuokiu puse lp.
Tu labai keistas mogus, Endriau Periai, bet a vis tiek tavim pasikliauju.
Jo ypsena kaskart darosi vis iltesn, jis atremia galv sdyns vir ir iri mane.
Daugiau taisykli nebus? klausiu.
Jis trumpam susimsto ir kramtydamas and i vidaus sako:
Ne, pakreipia galv ant ono. Lyg ir visos.
Dabar mano eil.
K gi, a irgi turiu kelet taisykli.
Jis smalsiai kilsteli galv, bet rankos su sunertais pirtais vis tiek lieka ant pilvo.
Gerai, varyk, paragina ypsodamasis, pasirengs iklausyti visk, k ketinu jam pasakyti.
Pirmoji: jokiomis aplinkybmis nedrsk lsti man kelnaites. Nesvarbu, kad esu tavo draug ir
pasiadu toliau tokia likti Dieve, nieko kvailesnio dar nesu ikrtusi, i anksto noriu tave spti,
kad mans lov neparversi ir a tavs niekada nepamilsiu (dabar jis ypsosi nuo ausies iki ausies
ir mane tai labai trikdo), nieko panaaus. Aiku?
Stengiuosi kalbti labai rimtai. Kaip tik galiu. Ir n trupuio neperlenkiu. Bet jo ypsena mane
prajuokina ir a ant jo supykstu.
Jis susimsts suiaupia lpas. Sako:
Aiku kaip dien.
Jis sutinka, bet a matau, kad u jo odi slypi dar kakas.
Puiku, linkteliu. itai pasakius man smarkiai palengvja.
Kas dar? klausia jis.
Valandl pamirtu antrj taisykl.
Antroji: daugiau joki Bad Company dain.
Jis iri mane truput nepatenkintas.

Kas ia per taisykl?


Mano taisykl, ir tiek, vypteljusi ataunu. Kas nors nepatinka? Tu gali valias klausytis
klasikinio roko, o man neleidiama klausytis mano mgstam, tad nieko blogo nematau, jei vykdysi
it maulyt mano reikalavim. Iklusi smili ir nykt labai arti vienas kito parodau, koks jis
maas.
Man ita taisykl nepatinka, burbteli jis. Bad Company puiki grup. Kodl tu jos taip
nemgsti?
Jis atrodo sieids. Ir man tai patinka.
Suiaupiu lpas. Klausiu:
Nori atvirai?
Turbt vliau teks gailtis.
Taip, rk atvirai, paragina jis ir susideda ant krtins rankas.
Jie per daug dainuoja apie meil. Nebemadinga.
Endrius vl garsiai nusijuokia ir a pradedu manyti, kad taksi vairuotojui darosi vis linksmiau mus
veti.
Atrodo, kai kas labai ja nusivyls, Endriaus lpose aidia maloni ypsena.
Taip, dabar jau gailiuosi.
Nusisuku nuo jo, nes nenoriu, kad pamatyt, jog a su juo sutinku dl pastarojo mans vertinimo.
Bent jau turint omeny mano buvus draug Kristijan, sugebjus statyt man ragus. Juo a tikrai
kariai nusivyliau. Meil Ijanui baigsi tragikai, nepelnytai skausmingai.
Na, visa tai galima igydyti, ramiai sako jis.
Grteliu j.
Labai jums ai, daktare Filai, bet man toki paslaug nereikia.
Pala pala, po perknais! Kas sak, kad mane riekia gydyti?
it kaip? smalsiai kilsteli smakr.
Taip, ataunu. Kita vertus, tokia pagalba priverst nusiengti mano pirmajai taisyklei.
Endrius sumirksi ir nusiypso.
Oi, tu i karto pamanei, kad silysiuosi kaip jr kiaulyt?
I juoko jam net peiai m kilnotis.
Opa!
Stengiuosi neisiduoti usigavusi. Neimanydama, ar gerai elgiuosi, pasirenku kit taktik:
Tikiuosi, kad ne, suklapsiu akimis. Nes esi ne mano skonio.
O taip, vienas nulis mano naudai. Jis, regis, net susig!
Kuo a tau blogas? klausia jis, bet a nelinkusi tikti, kad mano pastaba j skaudino. Paprastai
sieid mons nesiypso.
Visu knu atsisuku j, nugara atsiremiu taksi dureles ir nuvelgiu j nuo galvos iki koj.
Smarkiai meluoiau, jeigu sakyiau, kad man nepatinka tai, k regi mano akys. Kol kas nevelgiu
nieko, kas bt ne mano skonio. Ties pasakius, jeigu dabar nebiau nusistaiusi prie seks,
pasimatymus, draugyst ar meil, tai Endrius Perias bt kaip tik tas vaikinas, kuriam nedelsdama
puliau glb ir dl kurio Natali neabejotinai varvint seil.

Jo vard dvt ant savo pap.


Niekuo tu ne blogas, tariu. Tik a linkusi susidti su ramesniais.
Endrius trei kart atloia galv ir garsiai juokiasi.
Ramesniais? pakartoja kvatodamasis. Keliskart linkteljs galv priduria: Taip, ko gero, tu
teisi, a nesu i ramij. Kilsteli vien pirt auktyn, lyg nort pasakyti kai k labai svarbaus.
Bet man i viso to, k pasakei, keisiausia yra tai, kuo viskas baigiasi. Kaip manai, kodl?
Kaip jam pavyko atsirevanuoti? A ito tikrai nesitikjau.
iriu j ir laukiu atsakymo, nors klausim udav jis, o ne a. Endrius ir toliau ypsosi, taiau
dabar jo ypsnys velnesnis, jautresnis, ne toks atsainus.
Jis tyli ir nieko nesako.
N-neinau, tyliai itariu ir pakeliu j akis. Koks skirtumas?
Endrius vos pastebimai palinguoja galv ir iri tiesiai prie save, o ms taksi vaiuoja stoties
stovjimo aiktel. Joje stirkso vienintelis Endriaus tvo 1969-j Chevy Chevelle. Akivaizdu, kad
jie abu pamet galvas dl senovini automobili.
Endrius umoka vairuotojui ir mes ilipam.
Labanakt, palinki jam ir pamoja nuvaiuojaniam ranka.
Susimsiusi ir tyli vaiuoju Endriaus tvo namus, mintyse perkratau visa, k jis kalbjo, bet
veikiai liaujuosi, vos tik mes riedam nepriekaitingai tvarking tvo namo kiem.
Oho, isiiojusi net aikteliu ir ilipu i automobilio. Tai bent nemaas namas.
Jis utrenkia dureles.
Taip, mano tvas turi skmingai versl pltojani statybos ir dizaino kompanij, ramiai
atsako jis. Eime, nenoriu gaiti laiko, nes Eidanas gali mus uklupti.
Einu kartu su juo vingiuotu, vaizdingu takeliu prie paradini triaukio namo dur. ia viskas taip
prabangu, nepriekaitingai tvarkinga, kad man sunku sivaizduoti jo tv gyvenant tokiame name.
mogelis atrodo toks paprastas, toli grau ne koks materialistas kaip mano motina.
Pamaiusi tok nam mano mama nualpt.
Endrius susiranda reikiam rakt ir kis spyn pasuka.
Durys atsirakina.
Nenoriu smalsauti, bet kodl tavo tvas nori gyventi tokiam milinikam name?
Foj kvepia cinamono aromat miiniu.
Ne, ia jo buvusiosios ugaida, ne jo. Nuseku kandin jo prie balt laipt, nuklot kiliminiu
taku. Linda buvo puiki moteris. Ta, apie kuri jis kalbjo ligoninje. Bet ji su tvu ilgai neitvr, ir
a jos n kiek nekaltinu.
Maniau, pasakysi, kad ji tekjo u jo dl pinig.
Lipdamas laiptais Endrius pakrato galv.
Ne, nieko panaaus. Mano tvas tiesiog nesugyvenamas.
Endrius sikia raktus priekin dins kien.
Jam lipant prieky mans vilgteliu jo dail dinsais aptempt upakaliuk. sikandu apatin lp,
o paskui u tai mintyse save ibaru.
tai mano kambarys.

einam pirm kambar kairje. Jis beveik tuias ir veikiau primena sandl nei kambar, tik
kelios ds riogso sukrautos viena ant kitos palei rausvai pilk sien, kakokie treniruokliai ir keista
indno statula, nustumta tolimiausi kamp ir iki puss udengta plastiko plvele. Endrius eina per
kambar prie sienins drabui spintos ir udega joje vies. A lieku stovti vidury kambario
sukryiuotomis ant krtins rankomis ir slapiom dairausi, nes nenoriu pasirodyti pernelyg smalsi.
Sakai, kad ia tavo kambarys?
Taip, patvirtina jis i spintos. Kai parvaiuoju namo, o gal kada sumanysiu ia apsigyventi.
Prieinu prie spintos ir matau j kako iekant tarp drabui, sukabint lygiai taip, kaip pati kabinu.
Matau, tu irgi pedantas.
Jis klausiamai iri mane.
Bedu pirtu drabuius, sukabintus pagal spalv ant vienod juod pakab.
Oi, ne, n i tolo, paneigia jis. Ateina tvo nam tvarkytoja ir sukabina. Dl mans drabuiai
gali bt ir nekabinti, juo labiau pagal spalv. Tai per Pala jis ilenda i spintos ir nairuoja
mane. Tu itaip kabini drabuius? Endrius itiesia rank ir brauko pirtu pirmyn atgal per
sukabintus markinius.
Taip, atsakau jam, bet man nesmagu tai pripainti. Man patinka tvarka ir kai kiekvienas
daiktas savo vietoj.
Endrius nusijuokia ir toliau stumdo pakabus su markiniais. Beveik nesirinkdamas nutraukia kelias
poras markini ir dins ir usimeta ant rankos.
Ar tavs tai nenervina? klausia.
Kas? Tvarkingai sukabinti drabuiai?
ypsodamasis atsisuka ir meta man glb surinkt krvel.
Droviai dirsteliu j, paskui pakeliu akis j.
Tiek to, sako jis ir rodydamas man u nugaros paprao: Ar negaltum sumesti j ana t
kelionkrep, kabant ant treniruoklio?
Tuoj, tariu jam ir nueinu.
Pirmiausia pasidedu drabuius ant juodo vinilinio treniruoklio suolo, tada nusikabinu nuo
svarmen stovo kelionkrep.
Kur trauksim pirmiausia? klausiu ddama ant viraus sulankstytus markinlius.
Jis vis dar rausiasi drabui spintoje.
Ne, ne, suunka i ten drabui prislopintu balsu. Joki marrut, Kemrina. Tiesiog ssime
main ir vaiuosime. Be emlapio, be marruto, be nieko Jis ikia i spintos galv ir jau
aikiu balsu nustebs klausia: K ia darai?
Pakeliu galv, rankose laikydama nebaigtus lankstyti markinlius.
Lankstau drabuius.
Pasigirsta bilsteljimas grindis, kai jis numeta ant ems juodus sportbaius ir ilinds i spintos
eina prie mans. Prijs sustoja ir iri mane taip, lyg biau prasikaltusi, paima man i rank
markinlius.
Nesivargink, maule. Tiesiog grsk visk mai.
Ir parodo, kaip tai daroma.

Neinau, dl ko labiau susijaudinu: ar dl to, kad moko mane netvarkos, ar kad pavadino
maule.
Gteliu peiais ir leidiu jam elgtis su drabuiais kaip tinkamam.
Juk visai nesvarbu, k apsirengsi, sako jis grdamas spint. Svarbu, kur keliausi ir k
nuveiksi, o ne kuo apsivilksi.
Paskui jis po vien meta man juodus sportbaius ir a juos sugaunu.
Jei gali, tai sukik mai ir juos.
Padarau kaip praoma. Sumetu batus krep kaip papuola ir net krpteliu. Gerai, kad bateli
padai vars, kaip nauji, kitaip biau pasiprieinusi.
inai, kada man mergina atrodo seksualiai?
Jis stovi ikls vien rank vir galvos ir kako ieko tarp di, sukraut ant virutins lentynos.
Mano akis ukliva u apatins tatuiruots dalies ant kairio ono, kyanios i po markinli krato.
Hm, neinau, atsakau. Gal kai vilki suglamytus drabuius? spju suraukusi nos.
Ogi kai oka i lovos ir apsivelka kas po ranka pakliva, atsako jis ir nukelia bat d.
Ieina i spintos neinas ja ant delno.
Kai paoka i lovos ir n kiek nesijaudina, kaip atrodo, va tada man mergina patraukli.
Aiku, tariu. Tu esi i t, kurie nemgsta nei da, nei kvepal ir apskritai visko, kas mergin
daro mergina.
Jis paduoda man bat d ir a klausiamai iriu j, lygiai kaip k tik irjau drabuius.
Endrius ypteli.
Ne, ne nemgstu, o tiesiog manau, kad seksualu tai, kas paprasta.
K man su ja daryti? klausiu baksnodama pirtu per dangt.
Atidaryk.
Droviai dirsteliu d, paskui vl j. Jis linkteli man padrsindamas.
Nukeliu raudon ds dangt ir pamatau joje krv kompaktini plokteli originaliuose
dkliukuose.
Tvas patingjo sitaisyt automobilyje MP3 grotuv, pradeda aikinti Endrius, o keliaujant
sunku pagauti tinkam radijo stot, kartais i viso nepagausi jokios bangos.
Paima man i rank dangt.
ia bus ms oficialus grojaratis.
Ir plaiai nusiypso, parodydamas visus savo baltus, tiesius dantis.
O mans juokas neima. Susiraukiu, nutaisau rgi min.
ia yra vis grupi, kurias jis minjo vaiuojant autobusu, ir dar man negirdt, dainos. Esu
visikai tikra, kad devyniasdeimt procent ia esani dain man jau girdtos, kai gyvenau su tvais,
bet jeigu kas paklaust, kaip vadinasi viena ar kita, ar i kokio albumo ir kas j atlieka, tikrai
nepasakyiau.
Nuostabu, atsakau jam sarkastikai, suraukusi nos ir nelinksmai ypsodamasi.
O jis dar plaiau nusiypso. Man regis, jam patinka mane kankinti.

Endrius

14

Ji labai miela, kai j erzinu. Nes jai tai patinka.


Nesuprantu, kaip a tai sivliau, bet gerai inau, kad nors ir be galo grauia sin ir suprantu,
kad turiu palikti j ramybj, vis tiek negaliu. Nenoriu, ir tiek.
Mes jau per toli nujom.
Suprantama, turjau ubaigti su ja autobus stoty, nupirkti pirmos klass lktuvo biliet namo, nes
tada ji bt buvusi priversta iskristi, kadangi bilietas labai brangus, ikviesti taksi ir nugabenti j
oro uost.
Nereikjo imti jos su savim, nes dabar jauiu, kad nebegalsiu jos paleisti. Pirma turiu jai
parodyti. Dabar tai neivengiama. Turiu jai visk parodyti. Gal po to, kai viskas bus pasakyta ir
padaryta, ji ir sieis, bet bent jau gals ramiai grti iaurs Karolin ir puoselti naujus tikslus
gyvenime.
Paimu i jos rank bat d ir uvos dangt padedu krep ant daikt. Ji stebi, kaip atsidarau
komodos stali ir isiimu kelias pamainas apatini, kojini ir taip pat sumetu kelionkrep.
Btiniausi higienos reikmenys jau guli automobilyje kuprinje, su kuria keliavau autobusu.
Usimetu kelionkrep ant peties ir pavelgiu j.
Judam?
Ko gero, taip, atsako ji.
Pala. Kodl ko gero? klausiu eidamas prie jos. Arba judam, arba ne.
Ji iri mane ydromis kritolo skaidrumo akimis ir ypsosi.
Taip, be jokios abejons, judam.
Puiku. Bet ko tada dvejoji?
Ji ramiai purto galv duodama suprasti, kad a klystu.
N kiek nedvejoju, atsako. Tik man visa tai labai keista Supranti? Na, gerja prasme.
Atrodo, ji kai k bando mintyse inarplioti. Akivaizdu, kad jos galvoje sukasi begals mini.
Tu teisi, pritariu jai. Tai i ties labai keista, nes visai neprasta, tarsi oktum staia galva
vanden. Iekau vilgsniu jos aki. Bet juk tai ir yra svarbiausia.
Kemrinos veidas nuvinta, tarsi mano odiai bt jai k nors primin. Ji linkteli ir gerokai
linksmiau bei rytingiau taria:
Tai ko tuomet gaitam?
Mes ieinam koridori ir jau keliant koj ant laipt a staiga stabteliu.
Palauk.
Ji lieka laukti ant laipt, o a apsisuku ir prajs pro savo kambar einu prie Eidano. Jo kambarys
n kiek ne avesnis u manj. Pamats jo akustin gitar, atremt prie galins sienos, einu prie jos,
paimu u grifo ir isineu i kambario.
Barkini gitara? klausia Kemrina mums leidiantis laiptais.

Taip, truput.

Kemrina

Endrius numeta ant upakalins sdyns savo kelionkrep ir maesn kuprin kartu su manja ir
rankinuku. Bet su gitara elgiasi pagarbiau, atsargiai paguldo j ant sdyns. Abu suokam sen juod
automobil su dviem baltom juostom ant variklio dangio ir vienu metu utrenkiam dureles.
Jis atsisuka mane.
A iriu j.
Jis kia udegimo spyneln raktel ir Chevelle variklis sugaudia.
Negaliu patikti, kad itam ryausi. Nieko nebijau, nesijaudinu ir nemanau, kad tuojau pat turiau
visko atsisakyti ir dumti namo. Viskas ia gerai; pirm kart po tokios ilgos pertraukos pagaliau
pajuntu, kad mano gyvenimas sugro normalias ves, tik gerokai kitokias, nes neinau, kur jos
veda. Negaliu paaikinti na, nebent galiu prisipainti, kad man gera.
Kai uvaiuojam viaduku autostrad ir pasukam 87-uoju greitkeliu piet kryptimi, Endrius
umina akceleratori.
Man patinka irti, kaip jis vairuoja, kaip atsargiai dideliu greiiu aplenkia kelet ltai judani
main. Nepasakysi, kad nort pasipuikuoti, nardydamas tarp automobili, tiesiog jis kelyje kaip
uvis vandeny. Nejuia vis vilgioju jo deins rankos raumenis, kai jis tvirtai spaudia vair.
Nuvelgdama j vis pagalvoju apie t jo paslpt tatuiruot po mlynais markinliais, kurie jam
labai tinka.
Kur laik plepam apie bet k: apie Eidano gitar ir kad jis turbt sprogs i pykio suinojs, kad
Endrius j pam. O iam n motais.
Kart jis nuvilp mano kojines, sako Endrius.
Kojines? nustembu ir smarkiai susiraukiu.
O jis pairi mane tokiu vilgsniu, tarsi sakyt: kojins, gitaros, dezodorantai koks skirtumas,
vis tiek nuosavyb.
Nusijuokiu, nes man tai atrodo keista, bet gilesnes kalbas nesileidiu.
Paskui mes ilgai diskutuojam apie paslaptingai pakelse po vis Amerik imtytus pavienius
batus.
Mergina supyko ir isvied savo vaikino bat pro lang, svarsto Endrius.
Taip, labai galimas dalykas, pritariu jam, bet a manau, kad dauguma t bat vis dlto
priklauso keliautojams autostopu, nes tie batai bna labai jau nudrisk.
Jis sutriks dbteli nairai mane, tarsi laukt paaikinimo.
Keliautojams autostopu?
Linkteliu jam ir paaikinu:
Taip, jiems tenka daug vaikioti, tad spju, kad ir batai gan greit susidvi. Turbt eina keliu,
batai kojas trina ir staiga pamato apav tikriausiai imest kokios pykusios merginos (baksteliu j
pirtu primindama jo pasilyt versij) o ivyds, kad tas batas geresns bkls nei ant jo kojos,
ima ir sukeiia.

Nesmon, sako Endrius.


sieidusi purkteliu:
Betgi taip bna!
Juokdamasi itiesiu rank ir plekteliu jam. Jis man nusiypso.
Mes dar ilgai ginijams, abu prigalvojam viena u kit kvailesni versij.
Nepamenu, kada pastarj kart tiek daug juokiausi.
Po poros valand priartjame prie Denverio. Tai graus miestas su tolumoje stksaniais kalnais,
kuri virns melsvam horizonte atrodo lyg balti debesliai. Dar tik vidudienis, todl saul
negailestingai plieskia.
vaiavus centr Endrius sultina greit iki eiasdeimt penki kilometr per valand.
Tursi pasakyti man, kur sukti, sako jis artjant prie kito viaduko.
Apmets akimis tris vaiavimus, pavelgia mane.
Netiktai uklupta bgioju akimis po visus tris vaiavimus ir negaliu apsisprsti, kuriuo keliu
pasukti, o Endrius rieda vis liau.
Penkiasdeimt penki kilometrai per valand.
Tai kur sukam? klausia jis ibaniomis viesiai aliomis akimis su vos pastebima paaiple
balse.
O a taip nervinuosi! Tarsi jis prayt nukirpti bombos detonatoriaus laidel ir j nukenksminti.
Neinau! suunku, bet mano lpos plaiai ir jaudinaniai ypsosi.
Trisdeimt kilometr per valand. mons jau mums pypina, o vienas vaikinas raudonu
automobiliu nesitvrs teli mums pro on.
Dvideimt penki kilometrai per valand.
Aaaaa! Negaliu tverti tokios tampos! Man norisi visa gerkle kvatotis, taiau juokas stringa
gerklje.
Pyp! Pyp! Po galais! Traukis i kelio, kvaily!
Endrius sdi altas kaip belgas ir nesiliauja ypsotis.
ituo! pagaliau suunku, kilsteliu rank ir rodau rytin nuvaiavim. Klykdama i juoko
susmunku kdje, kad niekas nematyt mans pro lang, nes man baisiai gda.
Endrius jungia kairj posk ir palengva persirikiuoja kairij juost, sispraudia tarp kit
dviej automobili. Spjam praokti degant geltonai viesai, nes tuoj pat siiebia raudona, ir po
keli akimirk mes jau lekiam kitu greitkeliu, o Endrius vl umina akceleratoriaus pedal. Neturiu
jokio supratimo, kuria kryptimi vaiuojam, nebent tik tiek, kad rytus, taiau kur tas kelias veda
vienas Dievas ino.
Nra jau ia taip sunku, tiesa? klausia jis, su ypsena atsigrs mane.
Labai susijaudinau, atsakau jam ir garsiai nusijuokiu. O tu gerokai juos panervinai.
Endrius atsainiai gteli peiais.
Visi skuba kaip pami. Dievas draudia viryti leistin greit, kitaip gali bti nuliniuotas.
Gryna teisyb, pritariu jam ir smeigiu akis tol pro priekin lang. Nors turiu prisipainti
a irgi i t, kurie laksto, net susigiu prisipainusi.
Na, ir a kartais.

Staiga automobilyje tampa tylu, ir a pastebiu, kad tai pirmoji tylos tarp ms akimirka. domu, ar
jis irgi galvoja t pat, k ir a, msto apie mane ir nori paklausti, lygiai kaip ir man smalsu apie j
suinoti kuo daugiau. Tai tokia neivengiama akimirka, po kurios atsiveria durys scen, kurioje du
mons pagaliau pradeda i ties painti vienas kit.
Dabar jau viskas absoliuiai kitaip, nei tada, kai keliavom autobusu. Tuomet manm, kad mus
spaudia laikas, o jeigu netursim daugiau progos susitikti, tai neverta ir leistis asmenikumus.
Bet dabar viskas pasikeit ir liko tik asmenikumai.
Papasakok apie savo draug Natali.
Kelias ilgas sekundes neatitraukiu aki nuo kelio, neskubu jam atsakyti, nes ir pati neinau, nuo ko
pradti.
Jeigu dar tebra tavo geriausia draug, priduria jis, staiga kakaip pajuts mano prieikum.
Atsisuku j.
Jau nebe. Su ja jau kvit. Daugiau nieko negaliu pridurti.
Manau, kad dar ir kaip gali, sako jis ir vl nusisuka keli. Gal tik nenori.
Apsisprendiu.
Ne. Jeigu atvirai, tai net labai noriu.
Jis lieka patenkintas, bet man to neparodo.
Pastu j nuo antros klass, pradedu. Nemaniau, kad kas nors galt sukliudyti ms
draugystei, taiau smarkiai klydau, i pasidygjimo vien apie tai pagalvojusi papurtau galv.
Kas nutiko?
Ji imain mane savo vaikin.
Spju, kad jis tikjosi isamesnio atsakymo, ir a norjau jam paaikinti detaliau, taiau ijo
kitaip.
Ar tu j privertei rinktis? klausia jis vos kilsteljs vien antak.
Atsisuku j ir sakau:
Ne, nieko panaaus, giliai ir pratisai atsidstu. Vien vakar Deimonas, jos vaikinas,
pasigavo mane vien ir band pabuiuoti, sakydamas, kad mans trokta. Kit akimirk Natali jau
apaukia mane melage ir sako nenorinti daugiau mans matyti.
Endrius neskubdamas linkteli galv, parodydamas, kad puikiai mane supranta.
Nepatikima draug, sako jis. Ji tikriausiai jau gan seniai su juo draugauja, tiesa?
Taip, apie penkerius metus.
inai, ta tavo geriausia draug tavimi tiki, ar ne?
Sutrikusi smeigiu j vilgsn. Endrius linkteli ir kalba toliau:
Tikrai tiki. Gerai pagalvok, ji pasta tave bene vis gyvenim. Negi i ties manai, kad ji taip
lengvai nusispjaut js draugyst, jeigu tavimi netikt?
A dar labiau susipainioju.
Bet ji taip ir padar, ramiai tariu jam. Kaip tik taip ji ir pasielg.
Nea, atkerta jis. ia tik tokia jos reakcija, Kemrina. Ji tiesiog nenori tuo tikti, bet giliai
irdyje jauia, kad tai tiesa. Bet jai reikia laiko visk dorai apmstyti ir pasverti. Paskui atsileis,
pamatysi.

Na, kai ji sumanys atsileisti, a jau turbt nebenorsiu jai atleisti.


Galbt, itaria Endrius ir jungs dein posk persirikiuoja kit juost. Tik a nemanau,
kad tu taip pasielgsi.
Kad jai neatleisiu? pasitikslinu.
Jis linkteli.
Mes aplenkiam vos liauiant vilkik su puspriekabe ir lekiam prieky jo.
Neinau, netvirtai atsakau jam. Dabar a kitokia nei anksiau.
O kokia buvai anksiau?
ito a irgi neinau. Turiu pagalvoti, kaip atsakyti nepaminjus Ijano.
Bdavau linksma ir lengvai bendraujanti, staiga kak prisiminusi garsiai susijuokiu. Ir
kiekvien iem nuoga bgdavau maudytis ualus eer.
Dailiame Endriaus veide susirango vitri, smalsi ypsena.
Oho, sako jis. Bandau sivaizduoti
Vl plekteliu jam per rank. Jis vis i mans aiposi. Apsimeta, kad suskaudo, bet a gi inau,
kad ne.
Mano gimtajame mieste bdavo tokia l vietos ligoninei rinkimo vent, pradedu aikinti,
rengiama kasmet.
Nuogali? nustebs klausia jis, bet kartu ir nesiliauja ypsojsis.
Na, ne visai nuogali, sakau jam, bet tik su markinliais ir ortukais lediniame vandenyje
jautiesi kaip visikai nuogas.
Velnias, kai griu, reiks ir man usirayti ligonins rmj gretas! suunka jis ir plekteli
delnu per vair. Kaip ia praiopsojau tok dalyk.
ypsenai prigesus jis vl atsisuka mane.
Tai kodl anksiau buvai kitokia nei dabar?
Todl, kad Ijanas man palaik draugij ir dvejus metus mielai t dar kartu su manim.
Viskas pasikeit prie metus tiesiog lioviausi tai dariusi, ir tiek.
Jauiu, kad mano paaikinimas jo netikino, todl uvedu kit kalb ir nukreipiu jo mintis.
O kaip tu? klausiu liemeniu atsisukusi j. K keista esi pats ikrts?
Endrius susimsto, suraukia lpas ir iri keli. Mes aplenkiam dar vien vilkik ir vaiuojam
prieky jo. Kuo toliau nuo miesto, tuo maiau main kelyje.
Kart bandiau isilaikyti ant dideliu greiiu lekianios mainos variklio dangio. Ne tiek
smagu, kiek kvaila.
Taip, ities kvailas sumanymas.
Endrius pakelia kair rank ir rodo man vidin rieo dal.
Nusitkiau nuo dangio ir neinia k persiriau rie. Man prie akis penki centimetr
randas nuo nyktikaulio, per rie ir iki pat dilbio. Nusiritau per keli. Prasiskliau galv. Beda
pirtu pakau deinje pusje. Teko siti. Devynios sils ant pakauio ir eiolika ant rieo.
Niekada daugiau to nedarysiu.
Na, tai jau tikrai, tvirtai pritariu jam ir pro rudus plaukus mginu irti rand galvoje.
Jis perima vair kit rank ir, pams man u rieo, smiliumi bando parodyti, kurioje vietoje tas

randas.
Pasislenku ariau jo, kad bt patogiau mano rankai.
Va va ia, sako pagaliau surads. Jauti?
Jis patraukia rank, bet a dar valandl j iriu.
Prisiminusi jo galv, vl pakeliu akis ir pirto galiuku braukiu per aikiai isiovus nelygum ant
pakauio, paskui velniai pabaksnoju pirtais per suveltus plaukus. Randas net keli centimetr.
Darsyk perbraukiu pirtu per j ir nenoriai nuleidiu rank.
tariu, kad itas randas ne vienintelis, sakau.
Jis nusiypso ir sako:
Ne per daugiausiai j turiu. Vienas ant nugaros, kai Eidanas pavaiino dviraio grandine,
usimojs kaip botagu (net krpteliu ir sugrieiu dantimis). O kitas, kai bdamas dvylikos sumaniau
pavinti Eer, usisodins ant vairo. Tkms akmen. Dviratis nulk al, o mes abu
nuiuom grindiniu. Beda pirtu sau nos. A susilauiau nos, o Eeris rank ir dar gavo
keturiolika sili ant alkns. Mama paman, kad pakliuvom avarij, tik neprisipastam, meluojam,
kad isisuktume nuo bausms.
Neatpliu aki nuo jo dailios nosies, nes ant jos nematyti joki kadaise sulauyto kaulo ymi.
Vidinje launies dalyje turiu keist L formos rand, toliau pasakoja jis ir rodo ranka madaug
kur tas randas. Bet ito nerodysiu. Nusiypso ir vl abiem rankom sikimba vair.
Nukaistu, nes i ties gal por sekundi jau sivaizdavau j nusimaunant prie mane kelnes.
Tai gerai, nusijuokiu ir truput pasilenkiu priek, kilsteliu vir klubo vaikikus markinlius
su maosios Smurfs pieinliu ant krtins. Matau, kaip jis iri mane, ir man mai kakas suvirpa
pairdiuose, bet a stengiuosi nekreipti tai dmesio. Vien vasar stovyklaudama, pradedu
pasakoti, okau nuo uol vanden ir atsitrenkiau akmen. Vos nenuskendau.
Endrius susiraukia ir itiess rank palieia nedidel randel ant klubikaulio. Per vis nugar ligi
pat kaklo perbga iurpuliukai, tarsi kas venas bt virkts alto kraujo.
Kiek manydama stengiuosi ir tai nekreipti dmesio.
Nuleidiu markinlius ir vl atsiloiu kdje.
Diaugiuosi, kad nenuskendai.
Veide maloni ypsena, o akyse iltas vilgsnis. Dkinga jam nusiypsau.
Taip, bt buv bjauru.
Tikrai.

15

Atsibundu jau sutemus, kai Endrius sultina greit prie mokjimo u kelius automato. Neinau, kiek
ilgai miegojau, bet jauiuosi taip, lyg biau imiegojus vis nakt, nors i ties kiurksojau keleivio
sdynje, susirietusi kamuoliuk ir atrmusi galv automobilio dureli stikl. Regis, turt skaudti
raumenis, kaip anksiau autobuse, betgi nieko, jauiuosi puikiai.
Kur esam? klausiu delnu prisidengdama burn nuo iovulio.
Velniai ino. Kakur prie Velingtono, Kanzase, atsako jis. Ilgai miegojai.
Isibudinusi atsisdu tiesiai kdje ir leidiu akims priprasti prie tamsos. Endrius pasuka kit
keli.
Ko gero. Taip auniai nebuvau miegojusi per vis kelion autobusu nuo iaurs Karolinos iki
Vajomingo.
Pairiu mlynai vieianius skaiius ant radijo imtuvo. 22.14. Pro garsiakalbius tyliai liejasi
muzika. Nejuia prisimenu ms paint autobuse ir nusiypsau; dabar, lygiai kaip ir tada, jis
pasirpino pritildyti gars, kad netrukdyt man miegoti.
O kaip tu? klausiu atsisukusi j. Endriaus veidas skendi kone visikoje tamsoje. Nesmagu
silytis, kadangi ia tavo tvo maina, bet jeigu nori, galiu ir a pavairuoti.
Ko ia nesmagu? sako jis. Juk tai tik maina. Nekainojama antikvarin vertyb, dl kurios,
jeigu jis suinot, kad sdjai prie jos vairo, nudirt tau devynis kailius, bet a mielai tau leisiu
pavairuoti.
Net ir tamsoje matau, kaip dein jo veido pus dievikai ypsosi.
Na, dabar jau abejoju, ar noriau.
Jis juk mirta, ar pamirai? K jis tau padarys?
Visai nejuokinga, Endriau.
Jis ir pats t ino. Puikiai numanau, kok uslpt aidim jis aidia, nuolat iekodamas bd,
galini padti jam susitaikyti su tuo, kas slegia, bet nerasdamas. domu, ar ilgai jis stengs tai slpti.
Niekam tik juokeliai anksiau ar vliau atsibos, ir tada jau neinia ko teks griebtis.
Sustosime artimiausiame motelyje, sako jis ir vl isuka i kelio. Man reikia numigti.
vilgteljs mane priduria:
Aiku, skirtinguose kambariuose.
Diaugiuosi, kad itas klausimas isisprend taip greitai. Keliauti su juo vienai po Amerik ir taip
nepadoru, o nakvoti vienam kambary negali bti n kalbos.
Puiku, itariu ir sunrusi pirtus itiesiu prie save rankas, pasirau. Reik palst po duu, o
dantis turbt veisiu vis valand.
Nuoirdiai tam pritariu, nusijuokia jis.
Ei, tau i burnos irgi ne k maiau dvokia.
inau, sako jis ir prisidengs ranka kvpteli sau deln. Dvokia taip, lyg biau prisiveits

to d trokinio, kur mano tetul kasmet ruoia Padkos dienai.


Garsiai nusijuokiu.
Netikusiai pasakei, pastebiu. d trokinys? Negali bti! mintyse net iaukteliu.
Endrius irgi nusijuokia.
inai, tikrai taip. Tet Din labai myliu, bet vargelei Dievas kulinarini gebjim smarkiai
pagailjo.
Kaip ir mano mamai.
Tau nepasisek, sako jis pasuks galv mano pusn. Uaugai ant Ramen makaron ir
mikrobangje ildom pusfabrikai.
Papurtau galv.
Ne, pati imokau virti. Ar pamirai, kad valgau tik sveik maist?
Besiypsant Endriaus veid nuvieia blausi pilkva gatvs ibint viesa.
Oi, tikrai, sako jis. Panel Sveikos Mitybos alinink nevalgo suknist msaini su
riebaluose virtomis bulvytmis.
Nutaisiusi rgi min iaukteliu i jo uuominos apie sveikos mitybos alinink.
Po keli minui sukame nediduko dviaukio motelio kiem, kur kambari durys atsidaro ne
lauk, o vid. Ilip i automobilio pamanktinam kojas. Endrius manktina kojas, rankas, kakl
praktikai vis kn, paskui iumpam nuo upakalins sdyns savo krepius. Gitar jis palieka
automobilyje.
Urakink duris, paprao rodydamas gitar.
engiam motelio vestibiul, kur trenkia nevariais dulki siurblio maieliais ir kava.
Praau du gretimus vienvieius numerius, jeigu turite, paprao Endrius ir isitraukia i
upakalins dins kiens pinigin.
A nusitraukiu nuo peties rankinuk ir pasidjusi prie save iekau maos, utrauktuku usegamos
pinigins.
A susimoksiu.
Ne, a sumoksiu.
Ne, leisk man paiai.
Sakiau ne, vadinasi ne, tad slpk savo pinigin.
Nenoriai jam paklstu.
mus pakelia galv pusam ilsteljusi moteris, netvarking kuoduk emai ant pakauio
suritais viesiais plaukais, abejingai dirsteli ir toliau barkina klaviatroje, iekodama, ar yra laisv
kambari.
Rkantiems ar ne? klausia Endriaus.
Pastebiu, kaip ji glosto akimis jo raumeningas rankas, kai jis ieko piniginje kreditins kortels.
Nerkantiems.
Tik tik tik, tak tak tak. Moters pirtai tai bgioja po klaviatr, tai griebia maigyti pel.
Vieninteliai du greta esantys kambariai vienas rkantiems, kitas ne.
Tinka, sako Endrius ir paduoda jai kreditin.
Moteris paima i jo pirt kortel, n akimirksniui nenuleisdama aki nuo jo rank tol, kol jis

paslepia jas po prekystaliu.


Kek.
Sumokj ir pasim raktus vl ieinam kiem, einam prie mainos, kur nuo upakalins sdyns
Endrius pasiima gitar.
Reikjo anksiau tavs atsiklausti, sako man, ingsniuojaniai alia jo. Jeigu alkana, galiu
pajti ir nupirkti tau ko uksti.
Ne, nenoriu. Ai.
Tikrai? iri mane.
Ne, tikrai neialkus, o jeigu ko usimanysiu, galsiu nusipirkti i ukandi automato.
Jis kyteli kortel pirmsias duris, sumirksi alia lemput ir jo atsidaro.
Betgi tuose aparatuose vien tik kaloringi saldumynai, sako prisimins ankstesn mudviej
pokalb apie nesveik maist.
engiam paprast nir kambar su viena lova, prilieta prie medinio galvgalio, pritvirtinto ant
galins kambario sienos. Rudas lovos utiesalas toks bjaurus, kad mane net nupurto. Nors pats
kambarys atrodo varus, maloniai kvepia, bet a dar nemiegojau n vienam motelyje, prie tai
nenutraukusi nuo lovos utiesalo. Niekada neinai, kiek ant jo gulta ir kada jis pastarj kart buvo
skalbtas.
Endrius giliai nosim kvepia oro.
itas nerkantiems, pareikia ir dmiai apsidairo, lyg tikrint. itas bus tavo. Atrms
gitar sien eina nediduk vonios kambar, udega vies, patikrina, ar veikia ventiliatorius,
paskui grta kambar ir eina prie lango kitoje lovos pusje, patikrina, kaip veikia oro
kondicionierius iaip ar taip, dabar jau liepos vidurys. Paskui eina prie lovos, pakelia antklod ir
gerai apiri paklodes ir pagalves.
Ko iekai?
Neirdamas mane atsako:
iriu, ar vars patalai. Nenoriu, kad miegotum kokiam suiktam purve.
Smarkiai nuraustu ir nusisuku, kad nepamatyt.
Miegoti dar ankstoka, sako jis atsitraukdamas nuo lovos ir vl pasiimdamas gitar, bet
kelion mane tikrai isunk.
Na, i esms tu beveik nemiegojs nuo to laiko, kai ilipome einyje.
Numetu rankinuk ir kuprin ant lovos galo.
Tikrai taip, patvirtina jis. Tai reikia, kad nesumerkiau aki itisas atuoniolika valand.
Velnias, n nepagalvojau.
Pervargimas daro savo.
Jis eina prie dur ir suima sidabrin dur ranken, atidaro. A lieku stovti prie lovos. Akimirka
nejauki, bet trunka neilgai.
Na, tai iki rytojaus, sako jis i tarpdurio. A bsiu 110-am, tad jeigu ko norsi, paauk,
pabelsk ar padauyk sien. Jo veide vien ramyb ir nuoirdumas.
ypsodama jam linkteliu.
Tai labanakt, palinki jis.

Labanakt.
Ir ieina, tyliai udaro paskui save duris.
Nejuia valandl galvoju apie j, paskui atsitokju ir pradedu raustis kuprinje. Pirm kart per
kelias ilgas dienas galsiu palsti po duu. Vien apie tai pagalvojus seil ima tsti. Isitraukiu varias
kelnaites, savo mgstamiausius baltus ortukus ir mokyklos laik markinlius su rausvais ir melsvais
dryeliais palei pusilgi rankovi galus. Paskui susirandu dant epetl, past, Listerine ir surusi
visk krvon patraukiu du. Nusirengiu nuogai numetu krv ant grind visus kelionje
prasmirdusius drabuius ir iriu save veidrodyje. Dieve mano, kokia a baisi! Makiao visai
nebelik, aki tuo irgi beveik nebematyt. I kasos isprdusios viesi plauk sruogos prilipusios
prie kaklo ir atrodo kaip suveltas varn lizdas.
Negaliu patikti, kad itaip klaikiai atrodydama vis dien vainjau su Endriumi.
Paklusi rank nutraukiu nuo kasos gumyt ir ileidiu plaukus, paskui perbraukiu pirtais, kad
isipint. Pirmiausia isivalau dantis ir dar ilgai laikau burnoje didel gurkn Listerine, nors jis jau
seniai nustojo grauti dantenas.
Po duu pasijuntu kaip rojuje. Stoviu, regis, aminyb po svilinaniai karto vandens srove,
krentania man ant pei, tol, kol nebegaliu ilgiau tverti, o iluma uliliuoja taip, kad suima miegas.
Gerai nusitrinu. Dukart. Dl to, kad dabar jau galiu, ir dl to, kad seniai nesiprausiau. Galiausiai
apsiskutu. Diaugiuosi galdama atsikratyti to bjauraus peruko, pradjusio elti man ant koj. Paskui
usuku dergianius iaupus ir pasiimu balt, dailiai sulankstyt motelio rankluost nuo lentynls
vir klozeto.
Gretimam numery Endriaus duinje irgi girdiu liaugiant vanden. Nejuia sustoju ir klausausi.
Bandau sivaizduoti j besiprausiant be sekso ar nepadori mini, nors truputlis vieno ar kito gal
ir nepamaiyt. Tiesiog galvoju apie j, ir tiek, apie tai, k mudu sumanm ir kodl. Prisiminus jo tv
man suspaudia ird, nes inau, kaip Endrius dl jo sielojasi ir kokia a bejg jam kaip nors padti.
Galiausiai prisiveriu atsitokti ir sugrti savj pasaul prie savj bd, kurios n kiek
nesusijusios su Endriumi.
Tikiuosi, aplinkybs neprivers mans aikinti jam mano bd ar atvirauti, kodl leidausi toki
ilg kelion autobusu neini, nes tuomet pasijusiau itin kvailai ir savanaudikai. Mano bdos,
palyginti su jo, labai menkos.
Pirtais ukuodama lapius plaukus lipu lov. sijungiu televizori n kiek nesijauiu
pavargusi, nes vis keli nuo pat Denverio miegojau ir bgu per kanalus, kol galiausiai pasirenku
kakok film su Detu Li, daugiau dl foninio triukmo nei irjimo.
Mama skambino net keturis kartus ir paliko keturis balso praneimus.
I Natali vis dar nieko.
Kaip tau sekasi Virdinijoje? ausyje skamba motinos balsas. Tikiuosi, smagiai leidi laik.
Taip, puikiai. O kaip tu?
Kitam gale motina tyliai sukikena ir mane net nupurto. Jinai su kakokiu vyru. Kaip lyktu.
Tikiuosi, su manim kalbasi ne guldama lovoje nuoga, ir jos kaklo nelaio svetimas vyras.
Ir a puikiai, maute, sako mama. Susitikinju su Roderiu. Kit savaitgal ivykstam
kelion laivu.

Nuostabu, mama.
Ji vl sukrizena.
Suraukiu nos.
Na, mayte, neturiu laiko (liaukis, Roderi), vl sukikena ji, o man uspaudia gerkl.
Tiesiog norjau pasidomti, kaip tau sekasi. Paskambink man rytoj ir papasakosi, kas dar naujo.
Gerai?
Gerai, mama. Paskambinsiu. Myliu tave. Iki.
Mes baigiam kalbti ir a numetu telefon ant lovos prie save. Tada grinu auktielninka ant
pagalvi ir mano mintys ikart nukrypsta prie Endriaus gretimame kambaryje. Gal ir jis guli atsirms
t pai sien? Darsyk kelis kartus i eils perbgu visus kanalus ir nieko domaus nesuradusi
ijungiu.
Pasimuistau ant pagalvi ir imu apirinti kambar.
I susimstym paadina i Endriaus kambario sklindantis gitaros skambjimas. Ltai pasikeliu
nuo pagalvi, kad geriau girdiau. Melodija lengva, primenanti skund ar aiman. Su priedainiu
tempas truput pagyvja ir rauda pereina antr posm. Daina nepaprastai grai.
Klausausi jo gitaros dar ketvirt valandos, paskui viskas nutyla. Televizori ijungiau vos
igirdusi jo bals, tai dabar kambaryje girdti tik kyrus vandens lajimas i iaupo vonios
kambaryje ir pro al motelio aiktele pravaiuojani main burzgimas.
Nejuia umiegu ir pradedu sapnuoti savo senj sapn.
T ryt prie ilipdama i lovos nesulaukiau prastins virtins inui i Ijano.
Skambinau jam mobilj, bet telefonas pypsjo ir niekas neatsiliep, balso patas
irgi tyljo. Kai nuvykau mokykl, Ijano irgi nebuvo.
Einant koridoriais, visi mane spoksojo. Kiti suko akis al. Einant prie spintels
Denifer Parsons pratrko raudoti, o brelis sporto komandos palaikymo mergin
irjo mane urietusios nosis, tarsi neioiau kok ukrat. Nesupratau, kas ia
dedasi, bet jauiausi taip, lyg biau atsidrusi keistoje alternatyvioje realybje.
Niekas man nepratar n odio, bet buvo akivaizdu, kad visi mokykloje kak ino,
tik a viena ne. O tai jau blogai. Niekada neturjau dideli prie, nebent tik viena
kita sporto komandos okja parodydavo man savo pavyd, nes Ijanas myljo mane, o
jas net kreiva akim neirjo. K ia bepridursi? Ijanas Volas buvo patrauklesnis
u bet kuri sporto vaigd beisbolo komandos puolj, ir niekam buvo n motais
net turtingiausiai Milbruko vidurins mokinei Emilijai Derting kad Ijanas vargas
ir nieko neturi, o mokykl j vis dar veioja tvai.
Ji ir toliau jo geid.
Visos jo geid.
Nujau prie savo spintels vildamasi netrukus ivysti Natali, nes gal ji man gals
papasakoti, kas ia vyksta. Ilgiau nei prastai kuiiausi savo spintelje laukdama,
kada ji pasirodys. Bet pirmas mane susirado Deimonas ir prane, kas vyko. Jis
nusitemp mane al, nuoali ni prie geriamojo vandens fontan. Krtinje

irdis dausi kaip palusi. Supratau, kad kakas negerai, dar ankst ryt, ikart
atsibudusi ir nespjusi pairti, kad nra inui i Ijano. Pasijutau priblokta.
Tarsi i anksto biau inojusi
Kemrina, prabilo Deimonas ir a i karto supratau, kad jis pasakys man kak
netiktinai svarbaus, nes jiedu su Natali paprastai mane vadino Kem. Vakar Ijanas
pateko automobilio avarij.
Man um kvap, abiem rankom griebiausi u burnos. Gerkl degino aaros, jos
liejosi upeliais per skruostus.
iandien ankst ryt jis mir ligoninje.
Deimonas sunkiai tvardsi pranedamas man i ini, jo veide buvo matyti
neslepiamas skausmas.
A turbt vis aminyb negaljau atplti aki nuo Deimono, bet paskui
nebeitvriau ir susmukau jo glbyje. Raudojau tol, kol pasidar bloga, tada mus
surado Natali ir jie abu nuved mane pas sesel.
Pabundu i io komaro visa ipilta alto prakaito, smarkiai plakania irdim krtinje.
Nusviediu nuo savs antklod ir sdiu vidury lovos prispaudusi prie krtins kelius, braukiu
delnais sau per galv ir giliai alsuoju. Jau seniai nebesapnuoju ito sapno. Ties pasakius, tai
paskutinis sapnas, kur pamenu sapnavusi. Kodl jis vl sugro?
Krpteliu igirdusi smark beldim duris.
Labas rytas, tu zuikeli nematytas! melodingai udainuoja Endrius kitapus dur.
Net nepamenu, kada po to sapno vl umigau. Pro ply tarp uuolaid plieskia saul, atsimudama
iblukus kilim prie lango. Atsikeliu i lovos ir nubraukiu nuo veido plaukus, o tada einu atidaryti
dur, kol jis nepriadino viso motelio.
Kai praveriu duris, jis iri mane isprogins akis.
Po velni, mergule, suunka jis nuvelgdamas mane nuo galvos iki koj. Kam tu mane
gsdini?
vilgteliu save vis dar negaldama iki galo atsibusti i miego ir pamatau, kad stoviu prie j su
baltais medvilniniais ortukais ir mokyklos markinliais, be liemenls. Dieve veniausias! Mano
speneliai it durklai stirkso atsiki po drabuliu! Susidedu rankas ant krtins ir nudelbiu akis al,
o jis tuo tarpu engia kambar.
Norjau pasakyti, kad apsirengtum, taria jis plaiai ypsodamasis ir nedamas kambar savo
krepius ir gitar. Bet, jeigu nori, gali vaiuoti ir itaip.
Skubiai purtau galv, stengdamasi paslpti veide besiskleidiani ypsen.
Jis klesteli ant kds prie lango ir sumeta ant grind savo daiktus. Endrius mvi rusvus ortus
emiau keli su daugybe kieni ir vilki paprastus pilkus markinlius, apsiavs emais juodais
sportbaiais, be kojini, o gal tik nesimato. Ant kulknies matyti tatuiruot, primenanti apval kelt
enkl, ipieta ant paties kauliuko. Jo kojos kaip tikro bgiko, blauzd raumenys ipamp, kieti.
Palauk, a tuoj susiruoiu, sakau jam, o pati einu prie pailgo stalo, ant kurio kitam gale stovi

televizorius.
Ar ilgai ketini utrukti? klausia jis, ir a jo balse igirstu nekantravim.
Prisiminusi, k jis kalbjo tvo namuose, gerai apgalvoju savo atsakym ir pasveriu kiekvien
od: ar skirti pusvaland prastiniam susiruoimui, ar apsirengti kaip pakliuvo?
Jis man pats padeda isprsti dilem:
Turi dvi minutes.
Dvi minutes? nustembu.
ypsodamasis linkteli galva.
Juk girdjai dvi minutes, ir pakrutina du pirtus. Ar jau pamirai, kad paadjai daryti
visk, k liepsiu?
Ne, nepamirau, bet maniau, kad turjai galvoje nepadorius poktus, pavyzdiui, rodyt nuog
upakal pravaiuojaniom mainom ar valgyti vabalus.
Endrius kilsteli vien antak ir palenkia emyn galv, tarsi biau mesteljusi jam du neblogus
pasilymus.
Neskubk, suspsi dar ir parodyt nuog upakal pravaiuojaniom mainom, ir vabal
pavalgyti. Bus dar ir itai.
K a ia, po paraliais, kreiu?
Pykteljusi atloiu galv ir nepatenkinta sisprendiu rankomis klubus.
Na jau ne. Nesvajok
Matau, kaip jo ypsena staiga tampa vaikikai valikika, ir dirsteljusi emyn susigriebiu, kad
nuleidus rankas mano speneliai vl ididiai ppso pro plon markinli audin. Garsiai atsidususi
i nuostabos suunku:
Endriau!
Tariamai susigds jis nunarina galv, bet kai vl pavelgia i padilb pro nuleistas blakstienas,
atrodo dievikai graus.
Po paraliais, koks jis patrauklus
Ei, uuot aimanavusi dl pagrindini taisykli lauymo, veriau pasirpintum prisidengti nuo
mano aki savo grauoliukus. Perspju, jie irgi turi teis reikti savo nuomon.
Na, ms kne turbt ne jie vieni turi teis reikti savo nuomon, kreivai ypteliu ir pagriebusi
prausimosi krepel basa nupdinu voni ir utrenkiu duris.
iriu save veidrodyje ir ypsausi kaip ano amiaus devintojo deimtmeio grauol i saldios
portretins nuotraukos fotoatelj.
Gerai, dvi minuts. Akies mirksniu usisegu liemenl ir strykteliu dinsus, okindama
usitempiu juos ant upakalio. Utrauktukas. Sagut. Gerai isivalau dantis. likteliu burnon
Listerine, praskalauju, pagargaliuoju, ispjaunu. Susiukuoju isitariusius plaukus, supinu kas ir
permetu ant deiniojo peties. Truputlis kremins pudros ir plonas sluoksnis birios. Juodas blakstien
tuas, nes jis yra viso makiao pagrindas. Lpda
BUM! BUM! BUM!
Dvi minuts jau baigsi!
Vis tiek dar brkteliu per lpas ir nuvalau pertekli lapeliu tualetinio popieriaus.

Jauiu, kad kitapus vonios dur jis ypsosi, o po keli akimirk jas pravrusi matau, kad neklydau.
Jis stovi ikls vir galvos abi rankas, atsirms stakt. I po markinli matyti kietas pilvo
presas. Kakokia grakti, viesi linija vingiuoja nuo bambos emyn per juosmen ir pradingsta po
ortais.
Matai? Tik pairk! vilpteli jis ustodamas man keli, bet a ne i t, kad iriau save.
Kuo paprasiau, tuo patraukliau.
rmusi delnus jam krtin stumteliu j nuo savs ir prasmunku pro on, jis nesiprieina.
Neinojau, kad noriu atrodyti tau patraukli, sakau jam atsukusi nugar ir sumetu kuprinn
drabuius, su kuriais nakt miegojau.
Oho, tik pairk, toliau stebisi jis, paprasta, patraukli ir dar netvarkinga. Didiuojuosi
tavimi!
Net pati nepastebjau, kaip sumeiau drabuius, net nepagalvojusi, kad reikia sudti tvarkingai.
Nesu liguistai tvarkinga, tiesiog esu i t, kurie taip apibdinami vien dl to, kad turi kelet
nepalenkiam proi. O a drabuius lankstau ir stengiuosi palaikyti tvark jau nuo vienuolikos met.

Endrius

16

Kalbant apie seksualin nusivylim ankst ryt. Tiek to, teks su ja truput atsargiau, kitaip dar ims ir
pamanys, kad a i ties i jos to siekiu. Su kita mergina jau seniai biau ioks i lovos ir lks
imesti tualetan panaudoto prezervatyvo, bet su Kemrina visai kitaip. Reikalas kietas (kalbu
dviprasmikai), bet teks nuo flirto susilaikyti. ita kelion svarbi mums abiem. Turiu vien vienintel
prog pasielgti tinkamai, todl negaliu sau leisti jos prarasti.
Kokie tolesni ms spontanikos kelions tikslai? klausia ji.
Pirmiausia pusryiai, atsakau ir pasiimu nuo grind daiktus. Bet jeigu turiau numats tiksl
i anksto, tai kelion nebebt spontanika.
Ji paima nuo spintels prie lovos savo mobilj, pasitikrina, ar nra nauj praneim ar praleist
skambui, ir simeta rankinn.
Ieinam.
Lipk, usispyrle, nenuorama Kemrina.
Endriau, susimildamas. Negaliu valgyti itose klaikiose ueigose, inkia ji nuo keleivio
sdyns.
Miestelis maas, tad visos ukandins yra arba greito maisto restoranai, arba dar neatsidar.
A visai rimtai, suraukusi dail veidel niurzga ji, o man taip norisi suimti jai u skruost ir
laiyti tol, kol ji pasibjaurjusi ims klykti. Nebent nori turti niurzgani kelions draug, vis laik
sdini susimusi u pilvo ir aimanuojani. Na neversk mans valgyti to lamto, juo labiau tok
ankstyv met.
Atloiu galv ir suiaups lpas vilgteliu j.
Eik jau, neperlenk lazdos.
Paskui pradedu manyti, kad ji tikrai nemeluoja.
Kemrina pakraipo galv, remia alkn dureli stikl ir atsiremia nykiu priekinius dantis.
Klausyk, a tikrai kalbu rimtai. Kiekvienkart uvalgius greito maisto man pasidaro bloga.
Patikk manim, nenoriu tau kyrti, bet tai tampa didiausia problema, kai kur nors ivaiuoju su
mama ar Natali. Jos turi man nusileisti ir ilgai iekoti padorios vietos, kur pavalgius mans
nesupykint.
K gi, ji sako ties.
Gerai, a tikrai nenoriu, kad tau bt bloga, nusijuokiu, todl pavaiuokim dar truput ir gal
pakely surasim k nors tinkama. Po poros valand atsidarys visos normalios maitinimo staigos.
Ai, ji meiliai man ypteli.
Nr u k
Po dviej su puse valandos privaiuojam Ovas Oklahomoje.
Kemrina iri didiul gelton ir juod raidi restorano pavadinim ir turbt svarsto, ar nort
ia valgyti, ar ne.

Pusryiauti labiausiai tinka vienoj vietoj, sakau jai, statydamas automobil. Juo labiau
pietinse valstijose kaip kitur Starbucks kavins, ia kone ant kiekvieno kampo po blynin
Waffle House.
Kemrina linkteli.
Manau, ia tiks. Ar ten bna alsi?
Klausyk, sutikau neversti tavs valgyti to riebaus lamto, palenkiu galv on ir atsisuku
j, bet alsiai jau perengia rib.
Kemrina papuia lpas ir kramto vidin skruosto dal, paskui linkteljusi taria:
Gerai, nevalgysiu alsi, nors juos duoda su vitiena ir kitais sveikais produktais, apie kuriuos
tokie kaip tu turbt n nesusimsto.
Tiesiog spjauk visk, ir kvit, rytingai atkertu jai ir tai patvirtindamas dar kresteliu galva.
Eime, labai jau noriu valgyti. Mirtu i bado. O kai esu alkanas, pradedu niurzgti.
Tu jau dabar niurzgi, burbteli ji.
iumpu j u rankos ir patraukiu prie savs. Kemrina bando paslpti nukaitus veid.
Man patinka blynins kvapas. ia kvepia laisve, tolyn besidriekianios kelions ilgesiu inant,
kad bene devyniasdeimt procent ia ukandiaujani moni yra tavo bendrakeleiviai. Vilkik
vairuotojai, keliautojai pravaiuojaniomis mainomis, besipagiriojantys visi tie, kurie
nepasiduoda monotonikai visuomeninio gyvenimo vergijai.
Ukandin beveik pilna moni. Mudu su Kemrina susirandam laisv staliuk u pertvaros netoli
idinio, bet atokiau nuo dideli aukt lang. Prie vieno lango stovi senas mokamas muzikos aparatas
simbolinis blynini kultros atributas.
Padavja pasitinka mus su ypsena ir sustoja prie staliuko vienoj rankoj laikydama bloknot, o
kitoj raikl priglaustu galu prie popieriaus lapo, pasirengusi priimti ms usakym.
Gal atneti kavos? klausia.
vilgteliu Kemrin, bet ji jau varto valgiarat, pasidjusi prieais save ant stalo.
Man stiklin saldios arbatos, sako ji.
Padavja usirao ir iri mane.
Kavos.
Linkteljusi nueina atneti mums grim.
Kai kurie patiekalai visai neblogi, pareikia Kemrina ir toliau studijuoja valgiarat, parmusi
skruost sulenkta ranka. Kitos rankos pirtu braukia laminuotu paviriumi, kol is stabteli prie neilgo
alsi srao. irk, matai? kilsteli akis mane. ia yra salot su ant ugnies kepta vitienos
krtinle ir salot su obuoliais, vitiena ir pekaninmis karijomis.
Negaliu atsispirti tam viltingam dideli melsv aki vilgsniui.
Pasiduodu. Tiesiog susileidiu.
Usisakyk, ko irdis geidia, sakau jai. Tikrai. Neketinu tau ko nors drausti.
Maloniai nustebusi, kad nesiprieinu, ji dukart sumirksi, tada meiliai ypsodamasi padkoja man
vilgsniu. Uvertusi valgiarat padeda stovel vir stalo, nes padavja sugrta su ms grimais.
Jau isirinkot? padjusi grimus klausia. Raiklio galiukas tarsi priklijuotas prie lapo ir toliau
budi pasirengs tuojau pat kibti darb.

A noriau omleto Fiesta, sako Kemrina ir jos vilgsnyje regiu paaipl, kai ji smeigia
mane akis ir dmiai iri.
Su bandele ar skrebuiu? klausia padavja.
Su bandele.
Su kruopom, skrudintom bulvm ar pomidorais?
Su bulvm.
Padavja usirao Kemrinos pageidavimus ir atsisuka mane.
Akimirk lukteliu, paskui drsiai itariu:
A noriau salot su obuoliais, vitiena ir pekaninmis karijomis.
ypsena Kemrinos veide dingsta akimirksniu ir ji sustingsta netekusi amo. Pamerks jai ak ukiu
savo valgiarat u josios.
Tampot u so likim, k? mesteli padavja ir nuplia usakym lapel.
Tik iandien, ataunu jai ir ji kraipydama galv nueina.
Kas ia per velnias? suunka Kemrina ir kilsteli rankas delnais vir. Neino, kaip elgtis
juoktis ar supykti, tad pabando ir viena, ir kita.
Pagalvojau, kad jeigu tu aukojiesi dl mans, tai ir a galiu atsilyginti tuo paiu.
Nemanau, kad salotom gali man atsidkoti.
Taip, tu teisi, sutinku, bet bkim dori ir siningi.
Kemrina tyliai purkteli ir atsiloia minktasuolio atkalt.
Nematau nieko siningo, kad sdus automobil vl teks klausytis tavo niurzgjimo, kad esi
alkanas, nes juk pats sakei, kad ialks pradedi niurgzti.
Su ja a niekada negaliau niurzgti, bet ji teisi: vien salot man tikrai neuteks. Be to, nuo
alsi man puia pilv. Ji tikrai nenors vaiuoti su manim vienoj mainoj, jeigu prisiveisiu ito
lamto. Bet niekis, itversiu. Tikiuosi, suvalgysiu vis porcij ir nepareikiu n vieno priekaito,
nors jau dabar nieti lieuv jai gelti.
ada bti domu.
Po keli minui padavja atnea Kemrinos patiekal, o prie mane pastato lkt kakokio
nesuprantamo kratinio, vl pila mums gerti, pasiteirauja, ar nieko netrksta, ir nueina prie kit
klient.
Kemrina dmiai varsto mane akimis.
Nudelbia vilgsn savo lkt, perdeda bandel kit lkts pus alia apkepint bulvi, tada
apsuka lkt, kad pasiekt akute omlet. Pams akut knebinju salotas, apsimesdamas, kaip ir
Kemrina, kad ruoiuosi valgyti.
Abu pakeliam viens kit akis ir laukiam, kuris pirmas k nors pasakys. Ji papuia lpas. A
padarau t pat.
Nori apsikeisti? klausia.
Taip, nedvejodamas atsakau ir mudu susikeiiame lktmis.
Ms veidus nuvieia palengvjimas.
Pats nebiau to usisaks, bet vis tiek geriau nei salotos.
Baigiant valgyti tikriau, jai baigiant, nes a jau seniai visk pabaigiau, usisakau gaball

okoladinio pyrago ir papraau pilti dar kavos. Mes vis laik kalbams apie jos buvusi draug
Natali, plakam lieuviais jos biseksualias pairas ir didiulius papus. Bent jau tiek man pavyko
ipeti i Kemrinos apie jos draug.
Kaip baigsi nuotykis tualete? klausiu ksdamas pyrago.
Nuo to karto daugiau su ja n kojos nekeliu vieus tualetus, sako ji. Ji tikra begd.
Atrodo, tau su ja linksma.
Kemrina susimsto, paskui atsako:
Buvo linksma.
Vogiom j apirinju. Ji sdi paskendusi prisiminimuose ir baksnoja akute paskutin gaball
vitienos. Topteljus miniai, dzingt padedu akut ant lktuts krato. Nusiluostau servetle lpas
ir isliuogiu i u staliuko.
Kur tu dabar? klausia nustebusi.
Nusiypsau jai ir patraukiu prie muzikos automato, stovinio prie lango. metu monet ir bgu
akimis per dain pavadinimus. Galiausiai isirenku ir spusteliu mygtuk. Grtant prie staliuko
pasigirsta dainos Razinos mano bandelje7 melodija.
Visos trys padavjos ir virjas smaigo mane piktais, negailestingais vilgsniais. O a jiems
ypsausi.
Kemrina sdi kaip lediniu vandeniu perlieta. Nugara tiesi, akys baltakiuoja mane, o kai pradedu
pusbalsiu niniuoti etojo deimtmeio dainos odius, ji susmunka ant minktasuolio ir visa
nukaista kaip arija.
Atsisdu savo viet ir toliau linksmai niniuoju.
Dieve ventas, Endriau, liaukis dainavs!
I vis jg stengiuosi nesusijuokti, bet vis tiek traukiu dain su plaiausia ypsena veide.
Kemrina usidengia rankomis akis, jos smulks peiai po plonyiais baltais markinliais trkioja,
kai ji stengiasi ugniauti juok. Atlos galv lyg to meto dainininkas sulaiytais plaukais spragsiu
pirtais muzikos takt, o kai pasigirsta auktos natos, bandau jas itempti surauks veid nuo
tariamai stipri emocij. Paskui nuleidiu galv ir traukiu kiek emesniu balsu, visas rimtas ir
susikaups. Ir vis laik spragsiu pirtais. Kuo toliau, tuo daugiau lieju dain savo emocij, o
pusjus jau nebenustygsta ir Kemrina, ji pratrksta kvatotis ir juokiasi taip garsiai, kad net
apsiaaroja.
Dabar ji sdi taip emai susmukusi ant minktasuolio, kad jos smakras kone remiasi stalo krat.
Dainai pasibaigus didiam personalo diaugsmui pasigirsta vieno mogaus plojimai. Man
ploja senyva moterik, sdinti u pertvaros u Kemrinos. Niekam n motais, taiau Kemrinai atrodo,
kad visi restorano lankytojai iri mus ir i ms juokiasi. Nepaprastai linksma. Be to, susigdusi ji
tokia miela.
Susikeliu rankas ant stalo ir atsiremiu alknmis.
Ai, visai neblogai ijo, ar ne? patraukiu per dant.
Ji perbraukia pirtu sau po akimis ir nusiluosto nutekjus blakstien tu, nes intuityviai ino,
kad isitepliojo. Rimstani krtin sudrebina dar keli juoko protrkiai.
O tu visai gdos neturi, sako ji ir darsyk nusijuokia.

Buvo labai gda, bet man to reikjo.


Kemrina nuspiria batus ir susikelia kojas ant sdyns.
Mes vl kelyje ir vadovaujams Kemrinos pirto nuorodomis, kur sukti. Traukiame ryt kryptimi
44-uoju greitkeliu. Regis, tuoj lksime apatine Misrio valstijos dalimi.
Diugu, kad pasitarnavau.
Itiesiu rank ir jungiu kompaktini plokteli leistuv.
Oi, ne, susiraukia ji. domu, kok atunto deimtmeio repertuaro gabal uleisi kart.
Pasuku j galv ir kreivai ypteliu.
ia labai gera daina, pagarsinu ir imu belsti pirtais takt automobilio vair.
Taip, it jau esu girdjusi, sako ji ir atloia galv sdyns krat. Snus paklydlis.
Beveik atspjai. Nepasiduok, snau paklydli, pataisau j.
Atspjau beveik tiksliai. Galjai netaisyti, apsimeta sieidusi, bet jai tai nelabai sekasi.
Kas atlieka? pradedu egzaminuoti.
Nustebusi suunka:
I kur man inot?!
Kansas, atsakau imaningai kilsteljs antakius. Mgstamiausia mano grup.
Tu apie visas grupes taip sakai, burbteli paptusi lpas ir sumirksi.
Na ir kas, nusileidiu. Bet esm ta, kad Kansas grups dainos labai jausmingos.
Pavyzdiui, Dulks vjyje. Nesivaizduoju, kokia daina geriau tikt laidotuvms u it. Ji padeda
veikti mirties baim.
Padeda veikti mirties baim? nustebusi pakartoja ji.
Na, ko gero, taip. Tarsi Stivas Volas bt ta baisioji giltin, raginanti nieko nebijoti. Velnias,
jeigu man leist rinktis, kokiai dainai skambant turiau numirti, tai grojaraio viruje bt itoji.
Kemrina nepatikliai dirsteli mane.
Patologiniai nukrypimai ne mano smegenims.
Nelygu kaip pairsi. Galbt.
Ji atsisuka mane visu knu, kojos sukeltos ant sdyns, keliai prispausti prie krtins, galva ir
vienu petimi atsirmusi atlo. Ant deiniojo peties itikimai guli ta viesi kasa, kuri jos veidel
daro itin miel.
Viebutis Kalifornija, sako ji. Grup The Eagles.
Suavtas vilgteliu j.
Vienintel man patinkanti klasikin daina.
Patenkintas ypteliu:
Tikrai? Nepaprastai gera daina, su siaubo elementais. Klausydamas jos jautiesi taip, lyg btum
sename nespalvotame siaubo filme. Puikus pasirinkimas.
I ties, mane ji nepaprastai avi.
Dar kur laik patuksenu pirtais per vair dainos Nepasiduok, snau paklydli ritm ir staiga
igirstu gars pokt!, o po jo nesiliaujant lep lep lep lep, klink klank klink, ir tada greitai
pasuku on ir sustoju kelkratyje.
Kemrina skubiai nuleidia ant grind kojas ir dairosi, i kur galt sklisti itas keistas garsas.

Ar tik ne padang nuleido? klausia ji, nors balso tonas labiau reikt: Eik tu ikt, padang
nuleido!
Taip, atsakau jai ir jungs stovjimo pavar ugesinu varikl. Gerai, kad bagainje turiu
atsargin rat.
T bjaur ma, i bdos?
Nusijuokiu.
Ne, normalaus dydio rat su ratlankiu ir visa kita, patikk, niekuo nesiskirs nuo an trij.
Atrodo, ji nusiramino, bet kai pamato, kad a i jos aipausi, kyteli man lieuv ir pavairakiuoja.
Neinia, kodl ueina noras tuoj pat parsiversti j ant upakalins sdyns, bet susilaikau.
Suimu u dureli rankenos, o ji vl usikelia kojas ant sdyns.
Ko ia taip patogiai susiraitei?
Kemrina suklapsi akimis:
O k?
Greiiau aukis, kinkteliu galva bat pusn ir paraginu, lipk i mainos ir padk man.
Ji iri mane ipstomis akimis ir nesijudina, lyg laukt, kada a yptelsiu ir pasakysiu, kad
pajuokavau.
A a nemoku keisti rato, prisipasta supratusi, kad nejuokauju.
Moki moki, pataisau j ir ji dar labiau nustemba. imtus kart matei, kaip tai daroma, ir
kine, ir realiam gyvenime, tad patikk manim, tikrai moktum pakeisti rat. Visi t darb moka.
A dar gyvenime nesu keitusi n vieno rato, papuia apatin lp.
Tai iandien bus pirmas, nusiypsau jai ir vos praveriu dureles, kad j nenuplt pro al
skriejantis vilkikas.
Dar po keli sekundi Kemrina jau leidia ant ems kojas ir aunasi sportinius batelius, paskui
ilipa i mainos ir utrenkia paskui save dureles.
Ateik ia, pakvieiu j ir mes abu einam prie automobilio galo. Rodau jai nuleist upakalin
rat keleivio pusje. Jeigu bt sprogs vairuotojo pusje, tai tu btum galjusi isisukti.
Tu tikrai ketini priversti mane pakeisti rat?
Maniau, kad ita tema jau isemta.
Taip, maule, a i ties ketinu priversti tave pakeisti rat.
Bet automobilyje praei tik padti, o ne atlikti vis darb.
Linkteliu.
Na, i esms tai padsi, bet dabar ateik ia.
Ji prieina prie bagains ir a iimu i jos atsargin rat, paguldau ant ems.
Iimk domkrat ir metalin rakt ir atnek ia.
Ji padaro, kaip liepiama, tyliai kak burba po nosim, rodos, skundiasi, kad isiteplios rankas.
Vos susilaikau nuoirdiai i jos nepasijuoks ir nuridenu rat prie nuleistojo, paskui paguldau j ant
ems. Pro al pravilpia kitas vilkikas ir ms automobilis net susibuoja onus.
Tai pavojinga, sako ji ir numeta man prie koj domkrat su lautuvu. O jeigu vilkikas suktels
al ir mus partrenks? Ar niekada neirjai laidos Kvailiausi pasaulio nuotykiai?
Viepatie auktielninkas! Ji irgi tai iri?

Jeigu atvirai, tai iriu, prisipastu. O dabar eik ionai ir kimbam darb. Jeigu ateisi ia,
pasilenksi ir pasislpsi u mainos, tai tikrai bus maiau tiktina, kad ant ms kas ulks.
Kodl maiau tiktina?
Jos kakta suraukta, antakiai sutraukti.
Na, jeigu stovsi prie kelio tokia isitempusi ir patraukli, tai a tikrai usiiopsoiau ir
sukteliau al.
Ji piktai mane pabaltakiuoja ir pasilenkia paimti rakto.
Vajetau! piktai suburba ir kimba atsukinti vart. Kaip smarkiai usukta!
A tik padedu jai atlaisvinu, bet leidiu atsukti paiai, n akimirk neileisdamas i aki keliu
vaiuojani main, bet darau taip, kad ji nematyt, jog truput nervinuos. Jeigu bsiu akylas, tursiu
daugiau galimybi laiku j sugriebti ir nustumti al, nes ji pati to tikrai nepadaryt.
Toliau imams domkrato. Padedu jai pastatyti j ant ems, nuleisti iki apaios, o tada surasti
tinkam tak, kur atremti, nors ji ir pati t puikiai ino, be mano pagalbos. I pradi jai nelabai
sekasi sukti ranken, bet netrukus gunda ir veikiai maina kilsteli auktyn. A tuo tarpu apirinju
jos upakaliuk, nes jeigu to nepadaryiau, tai biau arba visikas kvailys, arba gjus.
Ir tada, be jokio iankstinio enklo ar perspjimo, be griaustinio ir be jokio aibo, i dangaus kaip
i kibiro pasipila lietus.
Kemrina pradeda aukti, kad visa permirks, ir jau nebenori keisti rato. Strykteli nuo ems ir lekia
prie dureli, bet staiga sustoja kaip gelta, nes suvokia, kad domkratu pakelt main vis tiek
negals lipti.
Endriau!
Ji visa lapia kaip imaudyta, laiko iklusi rankas vir galvos, tarsi tokiu bdu galt bent kiek
apsisaugoti nuo pliaupianio lietaus.
A kvatoju kaip pamis.
Endriau!
Ji pyksta, o mane ima juokas.
Suimu jai u pei ir sakau lietui liaugiant man per veid:
A pabaigsiu keisti.
Man sunku sulaikyti juok ir a net nesistengiu jo slpti.
Po keli minui atsarginis ratas jau prisuktas, o senj kartu su domkratu ir raktu numetu
bagain.
Palauk! suunku Kemrinai pamats, kad ji jau rengiasi lipti main.
Ji sustoja, visa kiaurai perlyta ir drebanti nuo alio. Utrenkiu bagain ir einu prie jos, batuose
liugsi vanduo, kojos lapios, nes a be kojini, ypsausi jai ir tikiuosi, kad ji man atsakys tuo paiu.
Tai tik lietus.
Ji truput atsileidia, neabejotinai mintyse laukdama i mans aismingesnio paaikinimo.
Eik, itiesiu jai rank ir ji paduoda man savj.
Kas yra? nedrsiai klausia.
Jos kasa permirkusi lietuje, kelios palaid plauk sruogos, kurios paprastai gaubia veid, dabar
sulapusios, prilipusios prie kaktos ir kaklo. Veduosi j prie bagains ir asteliu ant jos. O ji stovi

alia ir mirksta lietuje. A vl paduodu jai rank, ji nedrsiai suima man u pirt, ir a ukeliu j ant
bagains. Mudu drauge ulipam ant automobilio stogo, o ji vis laik nenuleidia nuo mans aki,
tarsi a biau koks beprotis ir ji mans bijot.
Gulkis, sakau jai perrkdamas lietaus nioktim, ir atsigulu ant stogo, nuleidiu kojas ant
priekinio stiklo.
Nieko neklausindama ir nesiprieindama nors jos veide raytas ir klausimas, ir
prietaravimas, ji sitaiso alia mans.
Tai beprotyb, suunka Kemrina. Tu beprotis.
Jai turbt patinka beproiai, nes jauiu, kad jai bti su manim malonu.
Imets i galvos ankstesnj plan, t, kuriuo buvau sipareigojs tvardyti alia jos savo jausmus,
itiesiu kairij rank ir ji instinktyviai padeda ant jos galv.
Nugurkiu seil. Tikrai ito i jos nesitikjau. Bet diaugiuosi, kad ji taip padar.
O dabar atsimerk ir irk dang, liepiu jai ir pats t darau.
Pro mus pralekia sunkveimis, jam kandin dar keli lengvieji automobiliai, bet mums tai n motais.
Paskui pravilpia vilkikas ir ms maina sibteli on, bet mes ir tada nekreipiam tai dmesio.
I pradi, kai vanduo teka akis, ji susigia, bet paskui pradeda markstytis, muistytis ir slpti
veid man po kaklu, vis laik tyliai kikendama. Paskui prisiveria atgrti veid lietui, bet
usimerkia ir truput prasiioja. A iriu jos lpas, stebiu, kaip lietaus srovels teka jomis, ir kaip
ji krpteli, kai alti lietaus laai pataiko gerkl, kaip slpdama veid kilsteli peius, bet vis tiek
merkiama lietaus ypsosi ir juokiasi.
Taip iriu j, kad net nebejauiu liaugianio lietaus.

Raisins In My Toast populiari blynini tinklo Waffle House muzikos aparat daina, gerokai kyrjusi darbuotojams, nes j labai
mgsta vaikai ir paaugliai. Jai skambant okama prasimanant keistus ir kvailokus judesius.

Kemrina

17

Kai jau galiu normaliai atsimerkti, stengiuosi irti mane talant liet. Dar niekada neteko taip
j irti tiesiai dang, ir nors daugiau markstausi ir giuosi nei iriu, kai akys apsipranta,
pamatau, kaip tai nuostabu. Regis, kiekvienas laelis skyrium nuo tkstani kit, sustingusi laike,
krinta ant mans lyg akmenukas. Matau daili kiekvieno lao form. Matau vir mans emai
plaukianius debesis ir jauiu, kaip vjo uoras nuo pravaiuojanios mainos sibteli ms
automobil on. Nors lietus iltas, kad net galtum maudytis, vis tiek visa drebu. Taiau nieko, k
jauiu ar girdiu, nra maloniau ir iliau u Endriaus artum.
Garsiai aukdama ir juokdamasi po keli minui oku main.
Trinkteli durels, paskui pasigirsta ir jo udarom dureli garsas.
Dieve, kaip alta! visa drebdama juokiuosi prispaudusi prie krtins suglaustas rankas,
sunrusi pirtus ir pakiusi juos po smakru.
Endrius isiieps nuo ausies iki ausies kart nusipurto ir jungia oro ildytuv.
Skubu pamirti, kad k tik guljau ant jo rankos ar kad jis pirmas man j ities. Man regis, jis irgi
bando to neprisiminti, ar bent jau neparodo.
Endrius trina rankas, ildo jas prie iltos ventiliatoriaus oro srovs. A sdiu ir kalenu dantimis.
Nekeniu bt su lapiais drabuiais, iveblenu kaukdama andikauliais.
Aha, a tau pritariu, sako jis, timpteli saugos dir ir spragteli sagtimi.
Padarau t pat, nors visada ilgoje kelionje mgstu j atsisegti, nes vis iekau patogesns padties
atsissti.
Mano koj pirtai gleivti, sako jis ir iri savo kojas.
Pasibjaurjusi susiraukiu. Jis nusijuokia ir pasilenks nusiauna sportbaius, vysteli juos ant
grind u priekins sdyns.
Nusprendiu padaryti t pat, nes ir mano kojos, nors to jam nesakau, irgi slidios.
Reikia kur nors stabtelti persirengti, sakau jam.
jungs pavar jis vilgteli mane ir ypsodamasis sako:
Ant upakalins sdyns. Garbs odis, neirsiu.
Trumpam kilsteli auktyn delnus, o paskui vl greitai sugriebia vair ir, pamats tarpel tarp
main, ivaiuoja greitkel.
A nepatenkinta purkteliu:
Na jau ne. Palauksiu, kol sustosim.
Kaip nori.
Galv dedu, kad tikrai pairt. Bet mans tai negsdina
Stiklo valytuvai visu greiiu luoja vanden, bet lietus toks smarkus, kad vis tiek net kelio
nematyti. Endrius neijungia ildymo tol, kol automobilio salone pasidaro karta kaip saunoje, ir
pasuka rankenl tik tada, kai sitikina, jog jau nebedrebu.

Tai sakai, Viebutis Kalifornija, ar ne? primena jis, ypsodamasis giliomis duobutmis
skruostuose. Itiesia rank ir spusteli mygtuk pakeisti kompaktinei ploktelei, tada maigo j tol, kol
suranda norim dain. O dabar pairsim, ar moki j dainuoti.
Vl udeda rank ant vairo.
Daina, kaip pamenu, prasideda keliais nerim kelianiais ltais gitaros akordais. Klausydamiesi
muzikos, vilgiojam vienas kit ir laukiam, kada pasigirs balsas. Paskui abu vienu metu pakeliam
rankas ir judindami jas takt, lyg skaiiuotume viens, du, trys, drauge su Donu Henliu utraukiame
pirm posm.
Eilut po eiluts veikiai abu sidainuojam, vliau pakaitomis leidiam vienas kitam dainuoti solo.
Pasigirdus priedainiui, pliam i vis plaui abu kartu, tiesiog rkiam odius priekin stikl.
Prisimerk kinkuojam galvomis ir a apsimetu visai nesibodinti savo dainavimo. Paskui antras
posmas, ir ms dainavimas pakaitomis kakaip susivelia, bet mums vis tiek labai smagu, nors ir
keliskart suklystam. Abu kartu garsiai suunkam metus 1969! Paskui aprimstam ir pritylam, leidiam
muzikai ramiai lietis automobilio salone, bet vos tik pasigirsta ymusis antrasis priedainis ir melodija
sultja, ima skambti baugiai ir paslaptingai, mes vl surimtjam ir nepraleisdami n odio,
irdami vienas kit dainuojam toliau. Endrius taip tiksliai pakartoja melodij, o tada garsiai
suunka alibis!, kad man net iurpas per rankas nubga. Abu kartu nuduriam pabais, smogdami
kumiu vienas kitam on. Labai smagu.
itaip neinia kur vaiavom dar kelias valandas.
Tiek su juo prisidainavau, kad net gerkl pradjo skaudti.
Aiku, traukme klasikin rok, tik retkariais terpdami deimto deimtmeio gabalus: daugiausia
Alice in Chains ir Aerosmith, bet man buvo n motais. Visa tai man labai patiko ir a diaugiausi
kuriamais prisiminimais. Prisiminimais apie Endri.
Tenesio valstijoje, Deksone, aptinkam poilsio aiktel prie greitkelio ir sustojam. Sulind
tualet kabinas nusivelkam lapius drabuius, su kuriais prabuvom neinia kiek. Automobilyje mums
buvo taip smagu, kad niek daugiau nekreipme dmesio nei mano nemokik dainavim, nei
jo apsimetinjim, kad patinka mano balsas.
Jis persirengia greiiau u mane ir jau laukia mainoje, o a ieinu su vienintele vari drabui
pamaina, kuri dar radau usilikusi kuprinje: baltais medvilniniais ortukais ir mokyklos laik
markinliais, su kuriais man patinka miegoti. Ivaiavau tik su viena liemenle, bet kaip tyia buvau
su ja pliaupiant lietui, todl ji dabar visai lapia. Bet a vis tiek j usisegiau, nes niekada gyvenime
nessiu su juo automobil be liemenls.
ituos ortus usimoviau tikrai ne tavo malonumui, pareikiu besdama jam pirtu ir lepteliu
ant sdyns. Tad praom nepamirti.
Endrius ypsosi puse lp.
Supratau, sako jis ir tariamai sideda galvon.
Kilsteliu upakal nuo sdyns ir pasitampau ortukus, kad jie nesulst taip baisiai tarpkoj ir
bent kiek udengt plikas launis. Kratau ant automobilio grind savo juodas lepetes, bet netrukus
pamatau, kad kilimlis irgi kiaurai permirks, todl liaujuosi. Gerai, kad sdyns aptrauktos oda.
Reiks nusipirkti daugiau drabui, sakau jam.

Endrius vl mvi dinsus ir avi juodus storapadius batus, vilki kitus pilkus markinlius, truput
viesesnius u ankstesniuosius. Kaip ir visa kita, ie drabuiai jam labai tinka, bet a kakodl
ilgiuosi jo saulje degusi blauzd ir juodai pilkos kelt enklo tatuiruots ant kulknies.
Kodl tiek maai pasimei? klausia jis neatitraukdamas aki nuo kelio. Tik nepagalvok, kad
priekaitauju.
Kreivai jam ypteliu ir ataunu:
Kadangi i anksto neinojau, kur trauksiu, tai ir nenorjau apsikrauti nereikalingais daiktais.
Suprantama.
Tenesyje vieia saul ir mes traukiame piet kryptimi. Prieingoje greitkelio pusje didiausia
automobili spstis, nes ten vykdomi remonto darbai. Abu su Endriumi digaujam, kad esam itoj
kelio pusj. Galiausiai diena ima slinkti vakarop, ryi ir medvilns laukai nusidao rausvai gelsva
spalva. Abipus greitkelio nuolat driekiasi vien ar kit ems kultr laukai.
Truput po septyni privaiuojam Birmingam Alabamos valstijoje.
Kur nortum stabtelti nusipirkti drabui? klausia Endrius, i lto rieddamas ilga miesto
gatve, i abiej pusi nusagstyta apvietimo stulpais ir degalinmis.
Kilsteliu nuo sdyns ir imu dairytis alis, gal akis uklius u kokio tinkamos parduotuvs
enklo.
Endrius beda pirtu tol:
irk, Walmart.
Manau, nieko geriau nesurasim, atsakau ir jis pasuka prie viesoforo kair, vaiuoja
nedidel stovjimo aiktel.
Ilipam i automobilio ir pirmasis mano darbas itraukti upakalin sulindusius ortukus.
Gal padt?
Nereikia! nusijuokiu.
Plekdama lepetm basas kulnis, engiu alia Endriaus pro main jr automobili aiktelje.
I siaubo net susigiu inodama, kad atrodau kaip kaliaus su neplaut, susitariusi plauk kasa ant
peties ir trumpuiukais, nuolat upakalin besibrukaniais ortukais. Po maudyni lietuje makiao
neliko n kvapo. engiu per parduotuv nuleidusi galv ir stengiuosi neirti niekam akis.
Pirmiausia patraukiam moterik drabui skyri, kur pasiiumpu kelet pai reikalingiausi
daikt: dvi poras medvilnini ort (jie irgi trumpi, bet ne tokie kaip itie) bei kelet paprast
markinli su kakokiais pieiniais ir V formos apykakle. Labai knieti nueiti apatinio trikotao
skyri, bet kol kas teks pasitenkinti tuo, k turiu.
Paskui nuseku paskui Endri farmacijos skyri, kur parduodami visokiausi vitaminai, btiniausi
vaistai, dant pastos ir visa kita.
Pasukam tiesiai prie lentyn su skutimosi peiliukais ir skutimosi kremu.
A jau vis savait nesiskuts, sako Endrius, glostydamas per pastarsias dienas gerokai
gteljusius erius ant veido.
Man jis atrodo labai patraukliai, net su barzda ar be jos man jis vis tiek labai seksualus, todl
nesiskundiu.
Kodl turiau?

Kaip ir jis, pasiiumpu pakel skutimosi peiliuk bei auksin flakon Olay skutimosi put. I
kitos lentynos pasiimu nedidel buteliuk skysio burnai skalauti, nes jo niekada nebna per daug.
Persimetu rankinuk ant kito peties, nes rankos jau pilnos daikt. Abu patraukiame kit tarp tarp
lentyn ir a pasiimu po indel ampno ir kondicionieriaus, bandau visk sutalpinti glbyje, bet
Endrius paima kelis daiktus i mans ir padeda neti. Jis irgi pasiima skysio burnai skalauti.
Einame prie btiniausi vaist skyriaus, kur prie vaist nuo kosulio pamatau stovint pagyvenusi
porel ir skaitinjant vartojimo instrukcijas.
Gana garsiai Endrius lyg tarp kitko sako man:
Maule, ar radai vaist nuo vaginalins pienligs?
Man akys isprogsta ant kaktos ir a sustingstu prie Tylenol tablei kaip aibo trenkta.
Endrius paima nuo lentynos ma buteliuk vaist nuo skausmo Advil.
Porel nuduoda ms pokalbio negirdinti, bet a galv dedu, kad jo odius tikrai igirdo.
Ar nemanai, kad kaip tik ta infekcija ir sukelia tau nieul? varo jis toliau, o a jau gatava
sudegti i gdos.
kart porel vogiom dirsteli j.
Endrius patenkintas man ypsosi ir apsimeta skaitinjs vaist instrukcijas.
Noriau trenkti jam per rank, bet paklstu jo aidimo taisyklms.
Taip, mielasis, radau, lygiai taip pat atsainiai ataunu jam. O tu ar radai itin mao dydio
prezervatyv?
Moteris atsisuka Endri ir nuvelgia j nuo galvos iki koj, tada paspokso mane ir vl nusisuka
skaityti vaist etikei.
Endrius n kiek nesutrinka. A gi inau, kad jis tvirtas. Mgaudamasis kiekviena io incidento
akimirka jis man ypsosi ir sako:
Universals tinka visiem dydiam, maule. A gi tau sakiau, kad gerai susijaudinus galima
umauti ant ko tik nori.
A tyliai prunkteliu, paskui nesusilaikiusi nusijuokiu.
Porel skubiai pasialina.
Koks tu bjaurus! sunypiu juokdamasi.
Man i rank isprsta skutimosi put flakonas ir derkteli ant grind. Pasilenkiu jo paimti.
Tu irgi ne angelas.
Endrius paima nuo lentynos tbel antibakterinio tepalo ir laiko vienoj rankoj kartu su buteliuku
tablei. Patraukiam prie kas. Ant preki juostos jis numeta du pakelius vytintos jautienos ir dut
Tik-tak. A dar pasiimu kelionin buteliuk rank dezinfekavimo skysio, lp balzam ir pakel
vytintos jautienos sau.
Idrsjai, k? klausia jis dbteldamas ms.
Kreivai vypteliu ir atskiriu ms prekes pilku plastikiniu skirtuku.
Ne, ataunu, man patinka vytinta jautiena. Net jeigu bt ukrsta radioaktyviom mediagom,
vis tiek valgyiau.
Jis man nusiypso ir, traukdamas i pinigins kreditin, prao kasininks paskaiiuoti u mudviej
prekes kartu.

Ne, ne, a pati, sakau jam ir padedu rank prie skirtuko tarp ms preki. Paskui pavelgiu
kasinink ir papurtau galv, neleisdama jai sumuoti prie jo sskaitos. A pati susimoksiu.
Kasinink dbioja tai mane, tai Endri, tarsi laukt, k jis nusprs.
Kai jis ima man prietarauti, rytingai kilsteliu smakr ir iriu:
A pati noriu susimokti u savo prekes, ir baigta.
Jis pabaltakiuoja ir nusileidia, brkteli kortele per aparat.
Sugrus automobil, Endrius atsiplia vien pakel vytintos jautienos ir simeta burnon
sudivus grieinl.
Ar tikrai nenori duoti man pavairuoti? klausiu jo.
Jis papurto galv ir toliau nirtingai kramto vytint ms.
Privaiav motel, apsistosime nakvynei.
Nurijs Endrius simeta burnon antr gaball, jungia pavar ir mes vl leidiams keli.
Keli kilometrai u miesto privaiuojam motel, pasiimam daiktus ir sikuriam dideliuose
gretimuose kambariuose. Manajame ant grind tyso alias languotas kilimas, panaios tamsiai alios
storos uuolaidos ir tamsiai alia glta lovaties. I karto sijungiu televizori, kad kambaryje bt
viesiau ir aismingiau, nes ia labai tamsu ir niru.
Jis ir vl sumokjo u ms abiej numerius, pasinaudodamas kaip atkiriu mano usispyrimui
susimokti u prekes Walmart parduotuvje.
Endrius vl kaip ankart patikrina kambar ir klesteli krsl prie lango.
Numetu ant grind savo daiktus ir, nutraukusi nuo lovos udangal, numetu kamp prie sienos.
K nors pamatei? klausia jis ir atsiloia krsle, pakelia itiestas kojas.
Jis atrodo pavargs.
Ne, tiesiog utiesalai man kelia iurp.
Prisdu ant lovos krato, nusispiriu lepetes ir usikeliu sukryiuotas kojas. Pasidedu rankas tarp
keli, nes mvdama trumpus ortukus jauiuosi prie j truput per daug apsinuoginusi.
Tu sakei, kad ivaiavai dar neinodama, kur patrauksi, prabyla Endrius.
Pakeliu j akis ir ne i karto suvokiu, k jis turi omeny. Ak taip, automobilyje kalbjome, kodl
nepasimiau daugiau drabui. Endrius suneria pirtus ir pasideda rankas ant pilvo.
Neskubu jam atsakyti, bet ir mano atsakymas nieko dorai nepaaikina:
Taip, tikrai neinojau.
Endrius atsiplia nuo krslo ir atsisda tiesiai, paskui pasilenkia priek, atsiremia alknmis
launis, platakas nusvarina tarp keli. Pakreips ant ono galv iri mane. Jauiu, kad tuoj
usimegs pokalbis ir pasipils klausimai, kuriuos neinia ar norsiu atsakyti. Viskas priklausys nuo
to, ar ne per daug kyriai jis mane kamantins.
Nesu didelis ios srities inovas, toliau kalba Endrius, bet niekaip negaliu sivaizduoti tavs
vienos sdanios autobus tik su rankinuku, nedidele kuprine ir n nenumananios, kur patrauksi,
vien dl to, kad geriausia draug smog tau peiliu nugar.
Jis teisus. Ibgau i nam ne tik dl Natali ir Deimono. Jie tik dalis visos didels prieasties.
Ne, tikrai ne dl jos.
O dl ko?

Nenoriu apie tai kalbti; bent jau man atrodo, kad nenoriu. I dalies gal ir galiau, net ir
noriau jam pasipasakoti; kita vertus, nuojauta kuda bti atsargesnei. Nevalia pamirti, kad jo
bdos sunkesns u mano, todl pradjusi aimanuoti atrodyiau kvailai, juokingai ir net
savanaudikai.
bedu akis televizori ir nuduodu, kad man ten domiau.
Endrius atsistoja.
Turbt buvo labai blogai, sako jis ir prieina prie mans. Noriu, kad man papasakotum.
Labai blogai? ia tai bent, jis k tik visk dar labiau sumov! Man net nespjus prasiioti, kas
atsitiko, jis jau bando spti, kad kakas turjo atsitikti itin baisaus. Dabar jau neivengiamai turiu
kak sugalvoti.
Bet, aiku, to nepadarau.
Pajuntu, kaip dumba lova, kai jis prisda alia mans. Dar negaliu pakelti j aki ir todl
spoksau televizori. ird drasko kalts jausmas, o kartu ir maloniai dilgsi jauiant jo artum. Bet
kalt drasko smarkiau.
Per daug ilgai leidau tau nieko man nepasakoti, sako jis ir atsiremia alknmis launis, sdi
taip, kaip k tik sdjo krsle, susidjs rankas ir nusvarins jas tarp keli. Dabar jau tursi visk
man ikloti.
Pavelgiu j ir sakau:
Mano bd su tavosiom nr ko n lyginti.
Paskui vl nusisuku televizori.
Maldauju, Endriau, nekamantink. Labai noriu tau pasipasakoti, nes kakodl inau, kad tu
mane suprasi, kad padsi man isikapstyti Dieve, k a ia paistau? Maldauju, liaukis
kamantinti.
Tu lygini ms bdas? nustemba jis, suadindamas mano smalsum. Manai, kad dl to, jog
mirta mano tvas, tai, k tu padarei, tampa ne taip svarbu? Jis kalba taip, lyg vien tokia mintis bt
didiausia kvailyst.
Taip, atsakau jam, kaip tik taip a ir galvoju.
Jis suraukia antakius, dirsteli televizori, paskui vl atsisuka mane.
Tai visika nesmon, labai rimtai pareikia.
Skubiai grteliu j ir iriu.
Jis kalba toliau:
inai, niekada nemgau posakio: Kitiems daug blogiau negu tau. Aiku, jeigu nortum rungtis
su manim bd atvilgiu, inoma, gerov laimt prie abejingum, bet mes gi nesirungiam, tiesa?
Ar jis klausia tam, kad igirst mano nuomon, ar itaip nori man k nors pasakyti ir tikisi, kad a
suprasiu?
Linkteliu.
Visiems skauda vienodai, maule. Man labiausiai irdin sminga kiekviensyk jo itartas
maule, nei tai, k jis nori pasakyti. Jeigu vieno mogaus bdos i pairos menkesns u kito,
dar nereikia, kad jam maiau skauda.
Ko gero, jis teisus, bet a vis tiek savanaudikai tyliu.

Jis palieia man rie ir a nuleidiu akis jo rank, iriu, kaip tvirti jo pirtai lieia mano dilbio
kaul. Noriau j pabuiuoti. Viduje kylantis noras veriasi paviri, bet a nuryju seil ir nustumiu
j atgal pairdius, kur jau kelias pastarsias sekundes viskas pastebimai tvinkioja.
Itraukiu rank ir atsistoju nuo lovos.
Kemrina, klausyk, nenorjau tavs skaudinti. Tiesiog man norjosi
inau, velniai itariu ir susidjusi ant krtins rankas atsuku jam nugar. Dabar aikiai stoja
ta akimirka, kai norisi pasakyti: ia ne tu kaltas, o a pati, bet a vis dlto nesirengiu to daryti.
Igirstu, kaip jis atsistoja, ir atsisukusi pamatau, kaip jis iumpa nuo grind savo kuprin ir gitar.
Eina prie dur.
Noriau j sulaikyti, bet negaliu.
Gal eik pamiegoti, velniai itaria.
Linkteliu, bet nieko neatsakau, nes bijau, kad prasiiojusi galiu pasakyti ne tai, k turiu galvoje,
todl brisiu it pavojing bal dar giliau ir sukelsiu Endriui dar daugiau tarim, nes taip ilgai
bnant kartu j kasdien kyla vis daugiau.

18

Keikiu save, kam leidau jam ieiti, bet kitaip negaljau. Negaliu leisti sau to daryti. Negaliu sileisti
savj pasaul Endriaus Perio, nors visa, kas gyva, mano irdyje ir trokimuose aukia elgtis
kitaip. Nebijau dar kart likti sueista irdimi, juk visi igyvena iuos etapus, manoji kriz turbt dar
irgi nepasibaigusi, bet ia dar ne viskas.
A pati savs nesuprantu.
Pati neinau, ko noriu, k jauiu ar kaip turiau jaustis, nes turbt niekada apie tai nesusimsiau.
Biau tikra savanaud, jeigu sileisiau Endri savo gyvenim. Kas bus, jeigu jis mane pamils ar
usigeis to, ko negalsiu jam duoti? Jeigu po tvo mirties ukrausiu jam dar vien bd sudauysiu
ird? Nenoriu, kad dl jo skausmo biau kalta a.
Staigiai apsisuku ir iriu duris, bandydama prisiminti, kaip jis irjo mane prie pat
ieidamas.
Gal tai visai nesvarbu. Kokia a ipuikl vien tik prisileisdama mint, kad jis galjo mane
simylti. Gal jam tiesiog reikia draugs seksui be sipareigojim ar vienai nakiai?
Mano galvoje lsta tikra mini audra, bet n viena i j, mano manymu, nra teisinga, nors visos
labai tiktinos. Prieinu prie veidrodio ir iriu save. velgiu akis merginos, kuri tarsi kakur
buvau sutikusi, bet taip ir nesusipainau. Jauiuosi visai kaip nesava, atitrkusi nuo visko.
Eina ikt!
Sugrieiu dantimis ir pliaukteliu delnais per televizoriau staliuk. Paskui pasiiumpu nauj por
juod ortuk, baltus naujus markinlius su urau je taime8 ant priekio, raidmis apsivijusiu
Eifelio bokt, ir maunu du. Ilgai stoviu po karto vandens srove ir leidiu jai tekti mano knu ne
dl to, kad biau nevari, o dl to, kad viduje jauiuosi kaip mynusi d. Visos mintys sukasi tik
apie Endri. Ir Ijan. Ir kodl staiga pandau galvoti apie juos abu vienu metu.
Kai kartas vanduo, regis, nugramd nuo mano kno pavirin odos sluoksn, ilipu i duins ir
nusiluostau, rankluosiu nusausinu plaukus. Stovdama nuoga prie veidrod isidiovinu juos
plauk diovintuvu, tada einu kambar apsirengti, nes nepasimiau duin vari kelnaii.
Galiausiai isiukuoju apysausius plaukus ir, subraukusi u aus, palieku juos baigti diti.
Vl girdiu u sienos Endri barkinant gitara. Televizorius kelia triukm ir a supykusi einu prie
jo ir ijungiu, kad netrukdyt klausytis Endriaus.
Kelias sekundes stoviu ir klausausi i anapus sienos sklindanios melodijos, skausmingai
ugaunanios mano ausis. Melodija nra lidna, bet kakodl j girdint man darosi graudu.
Galiausiai pasiimu kambario rakt, sispiriu lepetes ir ieinu koridori.
Nervingai apsilaiiusi sausas lpas giliai kvepiu oro, nuryju seiles ir paklusi rank tyliai
pabeldiu duris.
Gitaros skambesys nutyla ir po keli sekundi spragteljusios durys atsidaro.
Jis taip pat jau nusiprauss. Rudi plaukai dar lapi, vir kaktos truput susivl. Endrius mvi tik

juodus ortus su daug kieni ir iri mane. Stengiuosi neirti jo kiek degus pilvo pres ar
isiovusias venas, bganias per vis rank ilg ir krentanias akis.
Dievulliau tu mano Gal apsisukti ir grti.
Bet ne, atjau ia pasikalbti su juo, todl taip ir padarysiu.
Pirm kart pamatau ant jo kairio ono tatuiruot ir man kyla noras paklausinti apie j, bet teks t
padaryti vliau.
Endrius maloniai man ypsosi.
Viskas prasidjo prie pusantr met, riu tiesiai viesiai, kai likus savaitei iki mokyklos
baigimo automobilio avarijoj uvo mano vaikinas.
ypsena jo veide ugsta, vilgsnis suvelnja jo akyse regiu atjaut, matau nuoird, nedirbtin
ir neperdt gailest.
Jis plaiau atidaro duris ir a engiu vid. Nespjus man nueiti prie lovos ir atsissti ant
kratelio, Endrius kuo skubiausiai apsivelka markinlius. Gal jis nenori, kad pamanyiau, jog bando
mane suvilioti ar flirtuoti, juolab kad atjau pas j pasipasakoti skaudi dalyk. U tai j gerbiu dar
labiau. itas paprastas, regis, visai nereikmingas gestas i ties yra nepaprastai ikalbingas, ir nors
truput gaila, kad jis slepia savo kn nuo mano aki, vis tiek pagirtina. A juk atjau ne dl to.
Man regis
Jo aliose akyse velgiu nuoird lides, sumius su giliu susimstymu. Ijungs televizori jis
ateina prie lovos ir atsisda alia mans, lygiai taip kaip ir mano kambaryje, pakelia akis ir iri,
kantriai laukdamas, k dar jam pasakysiu.
Mes pamilom vienas kit eiolikos, pradedu pasakoti velgdama tiesiai prie save, bet jis
lauk dvejus metus itisus dvejus metus, atsisuku j, kad mano odiai nuskambt tikimiau,
kol sutikau su juo permiegoti. Nepastu n vieno jaunuolio, kuris sugebt laukti dvejus metus, kad
parsiverst mergin lov.
Endrius man prasmingai ypteli.
Iki Ijano turjau kelet trumpalaiki draugysi, bet tie vaikinai buvo tokie susimstau, nes
nerandu tinkamo odio, tokie primityvs. Jeigu atvirai, tai jau nuo dvylikos met man visi
mons atrod primityvs ir nuobods.
Endrius surauks kakt nugrimzta prisiminimus.
Bet Ijanas buvo kitoks. inai, k jis man pasak po ms painties ir pirmo rimtesnio pokalbio?
domu, ar ir kitam vandenyno krante oras kvepia taip pat? I pradi mane tai prajuokino, nes
pamaniau, kad paisto nesmones, bet paskui supratau, kad dl io paprasto sakinio jis smarkiai
skiriasi nuo kit mano painot moni. Ijanas tarsi stovjo kitapus stiklo ir irjo mus, skubanius
pirmyn ir atgal, kasdien lyg robotai daranius t pat, minanius tuos paius kelius lyg skruzds
dideliam skruzdlyne. inai, gyvenime a visados trokau kako naujo, kitokio, ir tik susipainus su
Ijanu visa tai pradjo aikti.
velniai ypsodamasis Endrius taria man:
Uaugai ir subrendai dar neturdama dvideimties. Tai retas bruoas.
Taip, ko gero, atsakau jam ypteljusi, o paskui ir balsiai nusijuokiu. Nepatiksi, kaip danai
Deimonas, Natali, mano brolis Koulas ar net mano mama pykdavo, kad a per giliai velgiu

gyvenim.
Tardama per giliai suklapsiu dviem pirtais kabutes ir uveriu akis lubas.
Gerai, kad giliai, sako jis ir a nedrsiai dbteliu j, nes i karto pajuntu susiavjim, nors
jis, kad nenutrkt ms pokalbis, ir stengiasi jo neparodyti. Taiau veikiai jo ypsena ugsta ir kiek
tylesniu balsu jis taria: Netekusi Ijano, praradai sielos draug?
Mano ypsena taip pat iblsta, atsiremiu rankomis lovos krat ir nuleidiu peius.
Taip. Baig mokykl ketinome leistis kelion aplink pasaul tik su kuprine ant pei. Na, gal tik
po Europ, bet vis tiek jau buvom tvirtai apsisprend. Bent jau tiek i anksto suplanav. Pavelgiu
Endriui tiesiai akis. Nenorjom stoti jok koled ir keturiasdeimt met dirbti nuobod darb.
Mes norjome keliauti po pasaul, dirbti, kas pakliuvo, ir ibandyti visk, kas manoma!
Endri tai prajuokina:
Koks nuostabus sumanymas! Vien savait dirbi padavja kokiam bare ir renkiesi arbatpinigius,
o kit jau kitam mieste gatvje raitai praeiviams pilvo ok, o turistai eria tau stiklain piniglius.
Mano nuleisti peiai palengva ima trkioti nuo juoko ir a visa nukaitusi iriu j.
Dirbti padavja taip, bet raityti pilvo ok? kratau galv. Nelabai ieit.
ypteljs jis man atauna:
Na jau, pamgintum ir ieit.
Visa ukaitusi kaip arija iriu prie save ir laukiu, kol atslgs nuo veido raudonis.
Prabgus pusei met po Ijano mirties, pasakoju toliau, mano brolis Koulas, girtas sds prie
vairo, mirtinai sualojo mog ir dabar tno kaljime. Paskui mano tvas susirado kit ir tvai
isiskyr. Mano naujasis draugas Kristianas apgaudinjo mane su kita. O dar vliau, k jau tu puikiai
inai, vyko incidentas su Natali.
tai ir viskas. Papasakojau visk, kas, krvon sudjus, privert mane bgti i nam. Bet vis tiek
nedrstu pavelgti jam akis, nes jauiuosi dar ne visk pasakiusi, o jis turbt galvoja: gerai, o kas
toliau?
Nemaai bd vienu metu sukrito tau sterbl, sako jis ir a pakeliu galv, nes pajuntu j
patogiau atsisdant ant lovos. Uodiu altmtin jo burnos kvap, nes dabar jis visu knu atsisuks
mane. Tu turi vis teis jaustis skaudinta, Kemrina.
Nieko jam neatsakau, tik padkoju akimis.
Dabar man aiku, kodl taip lengvai prikalbinau tave leistis it kelion automobiliu, sako
jis.
Veide joki aiki emocij. Tikiuosi, jis nepagalvos, kad a juo naudojuosi nordama gyvendinti
su Ijanu sukurt plan. Gerai pagalvojus, ita kelion automobiliu labai jau atliepia ms ketinimus,
bet ji ne pagrindin prieastis, dl ko leidausi keli su Endriumi. Bnu su juo dl to, kad taip noriu.
Kaip tik i akimirk man topteli mintis, jog vis maiau galvoju apie Ijan ir Endri dl to, kad
Ijan pradedu tapatinti su Endriumi Turbt jauiu kalt O gal tiesiog noriu, kad Ijan galutinai
pakeist Endrius.
Atsistoju nuo lovos ir nusipuriusi nuveju itas mintis al.
Tai k ketini daryti? klausia man u nugaros Endrius. Kai baigsis ita kelion, kaip, manai,
pasisuks tavo gyvenimas?

Krtinje suspaudia ird. N sykio per vis kelion su Endriumi ar net prie paint su juo, kai
tik ivykau i iaurs Karolinos, nesusimsiau apie ateit, gyvenau dabartimi. Negali sakyti, kad man
nerpjo, kaip reiks gyventi toliau, tiesiog tuo metu apie tai negalvojau. Endriaus klausimas
paadina mane tikrovei jauiu, kaip sukausto vidin baim. Niekada nemaniau, kad gausiu toki
porcij realybs, buvau patenkinta savo iliuzija.
Atsisuku j, rankos sukryiuotos ant krtins. Endrius dmiai iri mane.
A a dar neinau.
Jis truput nustemba, vilgsnis tampa mslus, akys ima klaidioti po kambar.
Gali dar stoti koled, duoda pasilym, turbt kad pasijusiau geriau. Bet tai nereikia,
kad j baigusi turi susirasti darb ir iki mirties vilkti t la. Po galais, juk ir paskui galsi keliauti su
kuprine po Europ.
Atsistoja alia mans. Tarsi girdiu, kaip jo galvoje kirba visokiausios mintys, o jis pats pradeda
minti ratu per tamsiai ali kilim.
Esi nepaprastai daili, sako jis ir man suspurda irdis, protinga ir gerokai rytingesn u savo
amiaus merginas, man regis, galtum pasiekti visk, ko tik imtumeisi. Velnias, inau, kad kalbu
banaliai, bet tavo atveju tai gryniausia tiesa.
Gteliu peiais.
Galbt, pritariu, bet a neturiu n menkiausio supratimo, ko noriu i gyvenimo, nebent tik tai,
kad n u k nenoriau grti namo sprsti it problem. Turbt bijau, kad grusi namo vl
klimpsiu lin, i kurio isiropiau t dien, kai sdau autobus.
Pasakyk man, staiga taria Endrius ir a pavelgiu j. Koks charakterio bruoas tave
labiausiai nuvilia?
Labiausiai nuvilia?
Kur laik mstau nudrusi akis alvarin viestuv ant sienos prie lovos.
Na kad ir neinau.
Prijs prie mans jis dviem pirtais palieia man alkns link ir vl veda prie lovos ssti. A
jam paklstu.
O tu gerai pagalvok, toliau kalba jis. Remdamasi tuo, k man papasakojai, kaip manai, kuo tu
labiausiai skiriesi nuo kit moni?
Man nepatinka, kad turiu ilgai sukti galv dl atsakymo, kuris, regis, jau ir taip yra jo galvoje.
Ilgokai iriu sterblje sunertas rankas ir intensyviai galvoju, kol pagaliau gimsta atsakymas, kuris,
sakyiau, turt j tenkinti, nors nesu tuo iki galo tikra.
Gal lkesiai?
ia tavo klausimas ar atsakymas?
Pasiduodu.
A a neinau. alia kit a jauiuosi suvaryta Aiku, iimtis bt Ijanas.
Jis linksi galva ir klausosi, nepertraukinja, leidia man kalbti, nors atsakymas vis dar tno
kakur giliai galvoje.
Staiga jis plyksteli lyg aibas ir a iriu:
Niekas nenori daryti to, k a noriu.

Dabar jau galiu kalbti aikiau, nes atsakymas man paiai tampa aikus ir teikia man pasitikjimo.
Sakykim, gyventi laisvai ir engti dar nepramintais takais, supranti? Niekas nenori kelti kojos i
savo komforto zonos ir pildyti mano nor, nes tai eiliniam mogui nepriimtina. Bijojau prisipainti
tvams nenorinti stoti koled, nes kaip tik ito jie i mans tikjosi. Sutikau eiti dirbti prekybos
centr, nes mano mama norjo, kad a kuo nors usiimiau. Kiekvien sekmadien jau su motina
kaljim lankyti brolio, nes ji tikjosi, kad a t darysiu, kadangi jis yra mano brolis ir a privalau
norti j aplankyti, nors a tikrai nenoriu. O Natali negailestingai stengsi supaindinti mane su
visokiais vaikinais, nes jai atrod nenormalu, kad a vis dar viena. A vis gyvenim bijojau bti
savimi.
Staigiai atsisuku j.
Tam tikra prasme taip buvo ir su Ijanu.
Dabar greitai nusisuku nuo jo, nes kaip tik ito ir nenorjau jam garsiai sakyti, tiesiog isprdo,
nes galvoje m gimti nauja mintis.
Endrius klausiamai iri mane ir dvejoja, ar dert toliau klausinti.
O a neinau, ar verta daugiau atvirauti.
Paskui jis linkteli.
Tikriausiai nusprendia, kad ne jo reikalas gilintis klausim.
Sdi ir kramto skruosto vidin pus. iriu j ir stengiuosi neparodyti akivaizdiai matomo
susiavjimo, bet kuo toliau, tuo sunkiau man j slpti. Dirsteliu jo lpas ir pagalvoju, koks j
skonis. Paskui prisiveriu atplti nuo jo akis ir vl tai darau. Va dabar. Bijau jam prisipainti, ko
noriu, ar bent jau man atrodo, kad noriu.
Endriau, tyliai itariu ir jo veidas akimirksniu nuvinta igirdus savo vard.
Gerai pagalvok, Kem, sakau sau. Ar tikrai ito nori?
Kas yra? klausia jis.
Ar tu kada nors turjai vienos nakties nuotyk?
Atrodo, lyg stovdama didiulj, pilnoj moni salj prie mikrofon biau ipainusi didiausi
paslapt. Bet odis ne virblis. Dar ir pati gerai neinau, ar tikrai to noriu, bet tas noras kirba mano
galvoje ir jau seniai neduoda ramybs. Lyg pro migl prisimenu, kad jis buvo ujs man tuokart, kai
stovjau ant stogo su Bleiku.
Endriaus veidas itsta, ieko ir neranda odi, k man pasakyti. Akimirksniu mano irdis
apmirta ir pasidaro taip silpna, kad net supykina. Kokio velnio prasiiojau! Dabar palaikys mane
keke ar dar kuo nors.
Paoku nuo lovos.
Atleisk man. Dieve, turbt pagalvojai, kad a
Jis itiesia rank ir sums u rieo sako:
Sskis.
Nenoriai atsisdu, bet negaliu pakelti j aki. Jauiuosi visikai sugniudyta.
Kas tau negerai? klausia jis.
A?
iriu j.

Tu tai darai dabar.


Jis sksteli rankomis, pabrdamas od dabar, jo kakta lieka suraukta.
K darau?
Endrius apsilaio lpas, sakytum nusivyls atsidsta ir galiausiai taria:
Kemrina, pradjai pasakoti tai, k jau seniai norjai man pasakyti, bet vos tik sukaupusi drs
prasiiojai, ikart persigalvojai ir mei gailtis.
Endrius velgia giliai man akis, jo vilgsnis skvarbus, supratingas ir jame yra dar kako, ko a
negaliu vardyti.
Paklausk mans to paties darsyk ir palauk, kol atsakysiu, sako.
Tyliu, dmiai stebiu sitempus, kako dvejojant jo veid. O gal tik a pati abejoju? Nurijusi
seil pakartoju klausim:
Ar tu kada nors turjai vienos nakties nuotyk?
Jo veido iraika nesikeiia.
Taip, keliskart turjau.
Dabar jis laukia, k a pasakysiu, nors a niekaip nesivaizduoju, kaip tokiomis nemaloniomis
aplinkybmis kalbtis su juo nesijaudinant. Jis sakytum jauia, kad a visa viduje susigusi, bet,
uuot atskaits man moral, pirmiausia privers mane isikalbti ir tyls, o ne pads kaip psichologas,
kokiu djosi, kai atjau jo kambar.
Jis vos pastebimai kilsteli antakius, tarsi ragint: Na?
Na, a tiesiog pagalvojau nes niekada nesu dar to dariusi.
Kodl? visai ramiai klausia jis.
Nudelbiu akis emyn, paskui vl pavelgiu j, kad nepradt barti.
Na, man tai atrodo truput nepadoru.
Endrius nustebina mane susijuoks.
Galiausiai ivaduoja mane i itos kankyns.
Jeigu mergina daryt tai nuolat, nutsia pastarj od kreivai ypsodamasis, tada ji tikrai
elgtsi kaip kek. O vien kit kart,.. na, neinau sksteli rankom, tarsi nesiryt sprsti, daug
tai ar maai, ir sako: Man atrodo, nieko ia blogo.
Kodl jis tuojau pat nepasinaudoja proga ir negriebia jauio u rag? Viduje man jau kyla
nerimas, imu bgtauti, kodl jis ir toliau vaidina psicholog, o ne skuba flirtuoti ir mauna tiesiai prie
reikalo?
Vadinasi
Negaliu to itarti. Tai ne mano jgoms. A negaliu ramiai kalbti apie savo seksualinius reikalus.
Net ir su Natali usimenu tik vienu kitu odeliu.
Endrius atsidsta, jo peiai suglemba.
Ar tu nori permiegoti su manim, kad pajustum vienos nakties nuotykio skon?
Jis ino, kad a nebiau idrsusi garsiai to pasakyti, todl nusileido ir pats t padar.
Klausimas, toks aikus mums abiem, atima man am. Man nejauku ir baisiai gda, kad tai pasak
jis, o ne a, gal net labiau, negu bt tada, jei t padaryiau pati.
Galbt

Jis atsistoja nuo lovos ir irdamas mane sako:


Atleisk, bet a iuo atveju tau padti negaliu.
Man lyg kas bt didiausiu pasaulyje kumiu kirts pairdius. Rankos sustingsta kaip pagaliai,
pirtai susminga iuinio krat, ir a negaliu j pajudinti. Dabar mano didiausias noras lkti i
ito kambario, usirakinti savo numeryje ir niekada daugiau nebematyti Endriaus. Ne dl to, kad
nenoriau jo matyti, o kad geriau jis nematyt mans.
Dar niekada gyvenime nejauiau tokios didels gdos.
tai kuo baigiasi, kai duodi lieuviui vali.
Neinau, ar priimti tai kaip gyvenimo pamok, ar supykti ant jo, kad privert taip pasielgti.

Pranc. myliu tave.

19

Po sekunds paoku nuo lovos ir puolu prie dur.


Kemrina, sustok.
Pajutusi, kad jis rengiasi mane vytis, lekiu dar greiiau, iumpu u dur rankenos, atlapoju ir
sprunku koridori.
Palauk, praau, po galais! aukia jis bgdamas paskui mane ir jo balse girdti nusivylimas.
Nekreipiu j dmesio, kyteliu rank upakalinn ortuk kienn, itraukiu atrakinimo kortel ir
kiu duris. Puolu kambar ir jau noriu udaryti duris, bet Endrius spja smukti paskui mane.
Durys trinkteli jam u nugaros.
Paklausyk gi tu mans, po galais! pykteljs aukia jis.
Nenoriu j irti, bet vis tiek iriu.
Jo akys didels, nuomios, bet kai pagaliau atsisuku j, suvelnja.
Jis eina prie mans ir velniai suima vir alkni. Paskui pasilenkia prie mans ir atsargiai
priglunda lpomis prie manj. Suvirpu ir neinau, kaip tinkamai jam atsakyti. Esu priblokta,
sutrikusi, o irdis dauosi krtinje kaip palusi.
Endrius kiek atlyja nuo mans ir iri. Veide nepaprastas nuoirdumas, jis krypteli galv ant
ono ir ypsosi.
Kas tau ia juokinga? mesteliu piktokai ir atlyju nuo jo.
Jis laiko mane u rank, atremdamas gding vilgsn, kuriame pamau jau rykja pasipiktinimas.
Sakau, kad negaliu tau padti, Kemrina, dl to, kad jis nutyla, vilgsniu tyrinja mano veid,
stabteli prie lp, tarsi svarstyt, ar nepabuiuoti dar kart, kad tu esi ne i t, su kuriom
galiau permiegoti tik vien kart.
Jo odiai isklaido mano galvoje visas mintis, o irdis dar labiau spurda krtinje. Niekaip
negaliu suvokti, k jis kalba, ir, uuot bandiusi tai isiaikinti, pamginu susikaupti, atgauti
savitvard, kuri praradau galvotrkiais ilkdama i jo kambario.
Klausyk, sako jis, prieidamas i ono ir viena ranka apkabindamas liemen. Pajutus jo pirt
prisilietim ant odos, mano knu nubga iurpuliukai. Kas, po paraliais, man darosi? A i ties jo
geidiu. iuo metu kelio atgal jau nebra, galiu it kek pulti jam ant kaklo, kad tik priversiau j
pasilikti mano kambaryje bent i nakt. Taiau niekaip negaliu suprasti, kodl a i jo troktu kai ko
daugiau, ne vien tik sekso
Kemrina? jo balsas sugrina mane t akimirk, kai jis norjo man kak pasakyti. Nuveds
prie lovos pasodina, o pats priklaupia ant grind prie mano koj. Pakls galv dmiai iri man
akis ir sako: Vienos nakties nuotykio a tau nesuteiksiu, bet, jeigu leisi, padsiu patirti
pasitenkinim.
Stipri elektros srov nudilgina pilvo apai ir nuvilnija tarpkoj.
K? nieko daugiau nestengiu iveblenti.

Jis meiliai ypsosi, skruostuose susimetusios gilios duobuts, rankas laiko padjs iilgai mano
laun, delnais sums u klub.
Be joki sipareigojim, priduria. A tave patenkinsiu, o rytoj ryt, kai atsibusi, lauksiu
tavs savo kambary greta tavojo, pasirengs drauge su tavim traukti kit ms kelions punkt. Tarp
ms niekas nepasikeis a nei juokais, nei rimtai niekada tau nepriminsiu to, kas bus vyk, visa tai
liks tarp ms taip, tarsi nieko n nebuvo.
A vos begaliu kvpuoti. Itars tik kelis odius jis privert mano slaptj takel tarp koj
sudrkti.
O kaipgi tu? vos ilemenu.
O k a?
Jis spusteli pirtais man klubus, a nuduodu nieko nepajutusi.
Betgi taip nesininga.
A i ties nebesuvokiu, k plepu. Negaliu atsigauti po patirto oko.
O Endrius maloniai man ypsosi, nesutrinka dl mano pastabos, paskui mai pakyla nuo grind,
atsiklaupia, sispraudia man tarp koj ir stumteli mane atbul ant lovos toliau nuo krato. Pats
atsisda ir usikelia mane ant keli, mano kojomis apglbia sau klubus. Sdiu i nuostabos
isproginusi akis ir sikandusi apatin lp. Jis elgiasi taip paprastai, atsainiai, kad vien nuo tokio
netikto veiksm poskio man dar labiau sudrksta apaioje.
Tvirtai apkabins man nugar palinksta priek ir glosto burna man smakr. Mano kn nuo galvos
iki pirt galiuk daigo altos adatos. Paskui jis prisitraukia mane dar ariau ir tyliai sukuda:
Viskas gerai. A noriu, kad tu pasitenkintum. Ir patikk manim, a taip pat neliksiu nuskriaustas.
Jo balse justi ypsena, palenkusi galv iriu j ir negaliu atsispirti jo vilgsniui. Jeigu Endrius
liept dabar man klauptis keturiomis, n nedvejodama t padaryiau.
Jis glusteli lpomis prie kito mano skruosto.
Ar ne geriau tau su manim permiegojus? tyliai klausiu jo, paskui bandau paaikinti savo mint
kitais odiais: Jeigu nori man padaryti kai k kita
Jis truput atlyja nuo mano veido ir priglaudia tris pirtus prie mano lp, duodamas suprasti,
kad nekalbiau.
Pasakysiu tau vien dalyk ir daugiau nekartosiu, prabyla jis, o jo vilgsnis toks gilus ir
dmus, kad gali jame nusksti. Tik bk gera, nieko nekomentuok, gerai?
A nervingai linkteliu galva.
Endrius patyli, apsilaio lpas ir kalba toliau:
Jeigu nortum, kad a tave idulkiniau, turtum man visikai atsiduoti.
Mano kn supurto nevaromai malonus pasitenkinimas. Jo odiai mane galutinai nuginkluoja.
irdis liepia pasakyti vienus odius, o protas kitus. Taiau a nebesuvokiu nei vieno, nei kito, nes
t jausm tarpukojy darosi vis sunkiau ir sunkiau itverti.
Sunkiai nuryju idivusioj burnoj seiles. Regis, visi organai, gaminantys skysius, nustojo
funkcionav, nes visa mano kno drgm susikaup viename centriniame take.
Vis dar negaliu normaliai atsikvpti.
Dieve mano, jis dar n nepaliet mans, o a jau nebegaliu susiturti.

Nejaugi sapnuoju?
Gal man tau pagelbti su ranka ar dar kaip?
Prisipainsiu, nuo tokio savo pasilymo truput susigstu.
Jis krypteli on galv, kreivai ypteli, o mane apima baisus noras j godiai ibuiuoti.
A juk tavs praiau nieko nekomentuoti.
Na, a a nekomentuoju, o tiesiog
Jis pakia pirtus po plonuiukm mano kelnaitm ir palieia. A aikteliu ir pamirtu, k norjau
pasakyti.
Nurimk, velniai, nors gan sakmiai, paliepia jis. Suiaupiu lpas, bet netrukus vl aikteliu,
nes jis kia mane du pirtus ir laiko, o nykiu spusioja gaktikaul. Ar paadi nurimti ir nieko
nekalbti, Kemrina?
Drebdama istenu taip ir vl sukandu apatin lp.
Jis itraukia pirtus, a noriu maldauti jo to nedaryti, neitraukti, betgi jis liep man tylti, ir
pasak tai taip, kad a dar labiau jo geidiu ir troktu jam paklusti, todl tyliu. Plaiai atmerkiu akis,
kai jo lapi pirtai ima braukti per mano lpas ir a instinktyviai apsilaiau, bet nedaug, o tada jis
patraukia pirtus ir priglaudia prie savo lp, nulaio tai, kas dar ant j lik. Palinkstu prie jo,
priglundu lpomis prie jo burnos, usimerkiu ir troktu kuo greiiau pajusti jo lp ir savo skon jo
burnoje. Jis lieuviu glosto manj, bet paskui, uuot ms kartligikai buiuoti, ko a beprotikai
troktu, atsargiai paguldo mane ant lovos.
Ukis abi rankas u ortuk, kartu su trumpikmis nusmaukia juos nuo klub ir numovs nuo koj
numeta kakur ant grind.
Tada ulipa ant lovos ir atsigula alia mans, vien rank pakia po markinliais. Kaip gerai, kad
neusisegiau liemenls. Jis velniai spusteli vien spenel, paskui kit ir vl buiuoja skruost. Jam
lieuviu glostant ausies ilinkimus, man ant sprando pasiiauia visi alei vieno gyvaplaukiai.
Ar nori, kad paliesiau? iltas jo alsavimas kutena man veid.
Taip, dusliai itariu.
Endrius suima dantimis mano ausies spenel, o jo ranka ima slysti pilvu emyn, bet prie bambos
stabteli.
Pasakyk, k nortum, kad paliesiau? itaria man aus.
A negaliu net aki atmerkti.
Noriu, kad paliestum ten
Jo ranka ima slysti dar emiau, ir mano irdis dar smarkiau ima tvinkioti krtinje, bet kai manau,
kad tuoj tuoj mane palies, jo ranka staiga nuslysta prie launies.
Prasksk kojas.
A lengvai praskeiu kojas, bet jis stumteli jas rankomis dar plaiau vien nuo kitos, pirt
galiukai sminga man kn ir a jau nebegaliu daugiau tverti.
Endrius pakyla nuo lovos ir palinksta vir mans, pakelia markinlius, kad matytsi krtys, tada
atsargiai vien po kito krimsteli dantimis spenelius. Drgnu lieuviu lyteli per j vir, apioja
lpomis ir ima pakaitomis godiai buiuoti. Suleidiu pirtus jam plaukus. Man norisi juos suspausti
ir smarkiai truktelti, bet a to nedarau. Endriaus lpos slysta mano krtine ligi onkauli, jis

buiuoja, glosto lieuviu kiekvien atskirai ir galiausiai sustoja prie bambos.


Pusiau primerktomis akimis jis valdingai iri man veid ir prispauds lpas man prie pilvo
velniai taria:
Turi pasakyti, ko nori, Kemrina.
Ltai laio man bamb, taip ltai, kad mano knu viena po kitos ritasi virpuliuk bangos.
Negausi nieko, kol nepasakysi, ko nori, taip, kad patikiau.
Trkiojania krtine traukiu plauius oro ir sunkiai itariu:
Labai praau, paliesk man ten
Netikiu tavo praymu, gundaniai atsako jis ir lyteli klitor. Vien kart. Paskui stabteli,
pavelgia mane nepakeldamas galvos nuo mano kno ir laukia.
Nedrsdama itarti to odio, tyliai sukudu:
Labai praau A noriu, kad lyteltum man put, bet jis nuduoda neigirds.
K sakei? klausia jis ir darsyk palaio man klitor, syk ilgiau, o mano kno apai nupurto
drebuli lavina. Nelabai supratau
Kiek garsiau jam pakartoju, bet vis dar gdinuosi itarti t nepador od, kuris man visada atrod
nevankus ir neteisingas, ir kuris tinka tik pornografiniams filmams.
Endrius ltai nuleidia rank man tarp koj ir dviem pirtais praskeia lpas. Lyteli. Tik kartel.
Mano klubai ima trkioti dar smarkiau.
Nebeinau, kiek ilgai tai tversiu.
Moteris, kuri ino savo seksualinius trokimus, jis darsyk lyteli mano lyt, n akimirkai
neatpldamas aki nuo mano veido, ir nesidrovi to pasakyti garsiai, yra velnikai geidiama,
Kemrina. Pasakyk man, ko nori, Kemrina, kitaip a tau nepadsiu. Jis ir vl mane palaio, o a jau
nebetveriu savam kaily.
Itiesiu rankas ir sikimbu saujom jam plaukus, spaudiu rankomis jo galv sau tarp koj tiek,
kiek jis leidia, ir velgdama jam akis tariu:
Laiyk mano put, Endriau! Po perknais, palaiyk mano supist put!
Akies krateliu pamatau jo veide mstelint pai nevankiausi ypsen, ir mano vokai smarkiai
usimerkia, atlousi galv isirieiu lanku, nes tuo metu jis nirtingai ir nesustodamas ima laiyti
mano lyt. sisiurbia lpomis klitor ir tuo pat metu kaiioja pirtus, o a kone alpstu. Negaliu
atsimerkti, nes akys i malonumo nepakeliamai apsunkusios. Smukteliu klubais ariau jo ir dar
tviriau sikimbu jam plaukus, bet jam tai n motais. Jis aistringai ir greitai laio mane, kartkartm
stabteli, paiulpia ir pabraukia nykio pagalvle per iburkus mano klitor, ir vl ninka visk i
pradi. Pajutusi, kad daugiau nebeitversiu n akimirkos, bandau atsiplti nuo jo veido, pasislinkti
al, jis griebia man u laun ir prispaudia prie lovos, o a pakylu didiausi orgazm, kojos
nenumaldomai trkioja, o rankos i vis jg sikimba jam plaukus. I lp isprsta aimana,
rankos vysteli vir galvos, pirtai sitveria galvgalio ir a bandau kaip nors atsiplti nuo visa
siurbianios Endriaus burnos. Bet jis dar stipriau spaudia mane, rankomis apglbs launis ir
klubus, ugula mane su tokia jga, kad net skauda, pirtai giliai susminga man kn, bet man vis tiek
tai patinka.
Traukuli kreiamam knui pamal rimstant, trkiojaniam kvpavimui palengva ltjant, nors

vis dar stringant, Endrius pradeda laiyti mane liau ir velniau. Knui nurimus, jis pabuiuoja abi
launis ir emiau bambos, paskui i lto pakyla prie burnos, atsiremia savo tvirtomis rankomis
iuin man i abiej pusi ir iltomis, minktomis lpomis ima buiuoti man kakl, skruostus, paskui
kakt, galiausiai ilgai ir dmiai iri man akis, o tada pasilenkia ir velniai pakteli lpas.
Tada pakyla ir nulipa nuo lovos.
A negaliu pajudti.
Noriu itiesti rank ir j sugriebti, vl usiversti ant savs, bet negaliu pajudti. Mano dar ne tik
knas apsvaigs nuo k tik patirto orgazmo, bet ir protas negali atsigauti po igyvento potyrio.
iriu j ir tik vos vos kilsteljusi nuo lovos galv matau j engiant prie dur. Jis dirsteli mane
ir udeda deln ant dur rankenos.
Bet a suskumbu prabilti pirmoji:
Kur ieini?
Juk inau, kur jis eina, bet nieko gudriau nesumoju pasakyti, kad j sulaikyiau, kad neskubt
ieiti i mano kambario.
Endrius man velniai nusiypso.
savo kambar, atsako taip, lyg pati turiau susiprasti.
Durims atsidarius, kambar i koridoriaus plsteli viesa, apgaubia jo kn ir nuvieia veid, k
tik buvus tamsoje. Noriu jam kak pasakyti, bet neinau k. Pasikeliu nuo lovos ir atsisdu, pirtai
nirtingai gniauo paklod tarp keli.
Na, iki rytojaus, sako jis ir darsyk prasmingai ypteli, tada udaro duris ir kambaryje vl stoja
tamsa. Taiau ne aklina, nes a buvau palikusi lempel prie lovos. Prisiminusi j kilsteliu galv. Juk
ji vis laik deg. Lovoje a labai drovi, ir net myldamasi su Ijanu leisdavau jungti tik televizori,
niekada jokios lempos. Bet kart a jos tiesiog nepastebjau.
Ir dar nepajutau, kaip itariau tuos siaubingus odius Niekada nesu to sakiusi. O jau ginkdie
od i p raids. Net dabar negaliu jo pakartoti. Aiku, ne kart esu praiusi Ijano idulkinti mane
ar smarkiau paniurkyti, bet tuo mano pornografinis odynlis ir baigdavosi.
K Endrius Perias su manim daro?
Kad ir k daryt, noriu, jog tai nesiliaut.
Paoku nuo lovos, usimaunu trumpikes ir ortukus, tada nueinu prie dur, pasirengusi bgti paskui
j bet neinau ko.
Sustoju prie dur prie atidarydama ir velgiu savo basas kojas ant tamsiai alio kilimo.
Neinau, k ten nujusi jam pasakyiau, nes ir pati gerai neinau, ko noriu ar, tiksliau, nenoriu. Paskui
abejingai nusvarinu prie on rankas ir i mano lp isprsta gilus atodsis.
Tarsi nieko nebt vyk, ironikai pakartoju jo odius. Na, nesi toks kietas, kad tau tai
lengvai pavykt.

Endrius

20

Atsibudau atunt ryto ir nebegaliu umigti. Paskambino Eeris, bijojau atsiliepti, nes pamaniau,
kad gali praneti ini apie tv. Bet jis tik norjo pasakyti, kad Eidanas siunta ant mans, kam
pamiau jo gitar. Man nusispjauti ant jo. K jis padarys atlks Birmingam mans u tai prikulti?
Suprantu, kad gitara ia niekuo dta, Eidanas tiesiog pyksta, kad ivaiavau i Vajomingo tvui dar
gyvam esant.
O Eeris norjo pasidomti, kaip laikausi.
Tau viskas gerai, brol? paklaus.
Taip, regis, viskas kuo puikiausiai.
Ar ia sarkazmas?
Ne, paneigiau. Sakau tau atvirai, Eeri, dabar kaip niekad mgaujuosi gyvenimu.
Tai dl tos merginos, ar ne? Kuo ten ji vardu? Kemrina?
Taip, jos tikrai toks vardas ir tikrai dl jos.
Mintyse smagiai nusiiepiau, detaliai prisimins vakarykt nuotyk, bet paskui, pagalvojs apie
Kemrin i esms, ramiai sau ypteljau.
Na, jeigu reiks, inai, kur mans iekoti, tar Eeris, ir jo balse igirdau uslpt ini, kuri
nort perduoti, bet nedrsta garsiai jos isakyti. Liepiau niekada nekelti jos aiktn, kitaip ivanosiu
jam kail.
Taip, inau, ai tau, broli. Beje, kaip tvas?
Nei geriau, nei blogiau, kaip ir tada, kai pats matei.
Sakyiau, gera inia.
Taigi.
Mes atsisveikinom ir a paskambinau mamai pasakyti, kad man viskas gerai. Dar diena, ir ji bt
puolusi iekoti mans su policija.
Atsikeliu i lovos ir susimetu kelionkrepin daiktus. Praeidamas pro televizori, stukteliu delnu
sien toj vietoj, kur kitapus turt ant pagalvi gulti Kemrinos galva. Jeigu ji dar miegojo, tai dabar
tikrai turt pabusti. Na, gal ir ne, nes ji miega labai kietai, iskyrus tuomet, kai skamba muzika.
Greitai palendu po duu, isivalau dantis ir prisimenu, kaip vakar lieiau j savo burna, todl dabar
truput gaila, kad tenka jos skon nuplauti dant pasta. Ai, tiek to, gal kada nors vl t padarysiu.
inoma, jeigu ji nors. Velnias, a nieko apie tai neimanau, na, gal tik tiek, kad paskui turiu
pasirpinti savimi, bet juk nieko ia blogo. Veriau jau a tai padarysiu, nei rizikuosiu leisti jai mane
paliesti. inau, kad jeigu ji mane palies, viskas bus baigta. Bent jau man. A velnikai jos geidiu, bet
paimsiu j tik tada, kai abu to norsime. Taiau dabar, man regis, ji dar pati gerai neino, ko nori.
Apsirengiu ir basnirias apsiaunu juodus sportbaius. Gerai, kad spjo iditi po to siaubingo
lietaus. Usimetu abu krepius ant pei ir paimu u grifo Eidano gitar. Ijs koridori patraukiu
tiesiai prie Kemrinos dur.

Viduje girdiu burzgiant televizori, todl aiku, kad jau pakirdusi.


domu, ar dar ilgai ji lauysis.

Kemrina

Igirstu Endri beldiant duris. Staigiai trukteliu save oro, palaikau ger minut plauiuose ir vienu
kvpteljimu ipuiu. Kartu nupuiu ir ant veido ukritusius i kasos isipeusius plaukus. Tai
pasirengimas laikytis tvirtai ir nepalti.
Tarsi nieko nebt vyk, kurgi ne.
Galiausiai atidarau duris ir pamaiusi j stovint tok ram ir geidiam, neitveriu ir
susileidiu. Na, ne taip pasakiau mane ipila raudonis, toks kartas, kad, atrodo, veidas liepsnote
liepsnoja. Nudelbiu vilgsn grindis, nes jeigu pakelsiu galv ir pairsiu jo besiypsanias akis
bent sekund ilgliau, tai irdis tikrai suvirps.
Po keli sekundi susivokiu, kad reikia pakelti galv.
Dabar jis ypsosi plaiau ir ikalbingiau.
Ei! Mano galva, tokia iraika ikalbingesn u odius!
Endrius nuvelgia mane nuo galvos iki koj, vertina, ar jau pasirengusi keli, tada loteli galv
atgal ir su plaia ypsena veide paragina:
Vaiuojam.
Pasiiumpu kuprin, rankinuk ir iseku paskui j.
Susdus automobil i vis jg stengiuosi negalvoti apie pat geriausi mano gyvenime oralin
seks ir iekau kit tem, kuriomis galtume pasiplepti. iandien jis kvepia itin maloniai: varia
oda, muilu ir kakokiu ampnu. Bet man nuo to n kiek ne geriau.
K darysim? Ir toliau vainsim po motelius ir stoviniuosim pakels blyninse?
Man tas visikai tinka, bet a bandau sprausti prasm odyje pakels.
Endrius usisega saugos dir ir uveda varikl.
Ne, turiu geresn pasilym, atsisuka mane.
it kaip? nustembu. Mane pagauna smalsumas. Sulauai pagrindin ms kelions taisykl ir
jau i anksto kuri marrut?
Ei, jeigu atvirai, ta taisykl visai nerimta, pareikia jis, paneigdamas fakt.
Mes ivaiuojam i stovjimo aiktels ir senovinis Chevelle suka greitkel.
Endrius mvi tuos paius juodus ortus su daug kieni kaip ir vakar, ir mano akis nejuia
ukliva u jo kiet kaip akmuo blauzdos raumen, u pdos, atsargiai spaudianios greiio pedal.
Tamsiai mlyni markinliai puikiai aptempia peius, pro audin aikiai matyti isiov raumenys.
Tai koks tavo planas?
Naujasis Orleanas, ypsodamasis atsako jis. Iki jo penkios su puse valandos kelio.
Mano veidas nuvinta.
A dar niekada nebuvau Naujajame Orleane.
Jis nebyliai ypsosi, tarsi labai diaugtsi galimybe pirmas aprodyti man miest. A diaugiuosi
n kiek ne maiau u j. Taiau i esms man nesvarbu, kur vaiuosim, tegu ir uod pilnas Misisips
pelkes, kad tik Endrius bt alia.

Per dvi valandas ismus atsitiktines pokalbi temas, kurios buvo tik prieastis nekalbti apie tai,
kas nutiko vakar, nusprendiu pirmoji pralauti ledus. Itiesiu rank ir ijungiu radijo imtuvo gars.
Endrius smalsiai suira mane.
inok, a pirm kart gyvenime itariau tau tuos odius, pagaliau ipykinu.
Endrius plaiai ypsosi, jo ranka nuslysta vairu emyn ir dabar jis atsainiai vairuoja tik keliais
pirtais. Atrodo visai atsipalaidavs, kair ranka ilsisi ant dureli palei stikl, kairys kelis sulenktas
ir pakeltas, o dein koja spaudia akceleratoriaus pedal.
Betgi tau patiko, sako jis. Na, tarti tuos odius.
Hm, vakar nebuvo nieko, kas man nebt patik.
Mano veidas tik truput nukaits.
Taip, i ties patiko, prisipastu.
Tik nesakyk, kad niekada anksiau mylintis tau neueidavo noras imti ir garsiai tai pasakyti,
spiria Endrius.
Sudvejoju.
Jeigu atvirai, tai ueidavo, piktokai dirsteliu j, bet tikrai nesdiu sudjus rank ir
nesvajoju vien apie tai; kartais tik msteli, ir tiek.
Kodl to nedarei anksiau, net jeigu ir norjai? klausinja jis, nors, man atrodo, ir taip jau
ino visus atsakymus.
Gteliu peiais:
Turbt gdijausi.
Jis tyliai nusijuokia ir vl pakls rank suima vair, laiko tvirtai ir patikimai, nes iuo metu
greitkelis daro ving.
Turbt galvodavau, kad taip kalba Dominika Starla ar Sainamon Drims filmuose Teistas
ipjaustymas ar Penktadienio grauols9.
Matei ituos filmus?
Staigiai atsisuku j ir net iopteliu:
Ne! A a neinau, ar i viso tokie yra, tiesiog pati sugalvojau.
Endrius aismingai ypsosi.
A irgi neinau, pritaria jis ir a vos nemirtu i gdos. Bet neabejoju, kad yra. Ir dar puikiai
suprantu, k norjai tuo pasakyti.
Lengviau atsikvpiu.
Na, tavo iniai, tai uveda, sako jis.
Dar labiau nukaistu. Galt tas raudonis ir nenueiti, nes jauiu, kad alia jo kasdien vis daugiau
raudonuoju.
Manai, kad pornovaigds yra geidiamos? viduje net susigiu vildamasi, kad jis atsakys
neigiamai.
Endrius papuia lpas ir taria:
Nelabai. Matai, aistras kelia tai, k jos daro.
Suraukiu kakt.
Ir k jos daro?

Na, kai t daro Dominika Starla pasigauna jis it vard, tai ji tiesiog nori patenkinti
eilinio vaikino geidius. ali aki vilgsnis sminga mane. O tam vaikinui nieko daugiau ir
nereikia, tik jos veiduko savo klyne. Vl nusuka akis keli. Bet kai tai daro na, neinau
miela, patraukli ir visai nepasileidusi mergina, vaikinui kyla noras turti j vis, o ne tik galv sau
tarp koj. Ir tikriausiai jis apie tai net negalvoja, bent jau gilesne prasme.
Be jokios abejons jo odiuose uiuopiau slapt reikm ir jis t tikriausiai irgi pastebjo.
Mane tai var i proto, sako jis, remdamas mane vilgsniu, sakau tam, kad inotum.
Paskui greitai nusisuka ir apsimeta dmiai seks keli. Gal nenori, kad priekaitauiau uvedus
apie tai kalb, betgi a pati visk ir pradjau. Prisiimu vis kalt ir n kiek nesigailiu.
O kaip tu? klausiu nutraukdama trumpam stojusi tyl. Ar bijojai kada nors ibandyti
intymiame gyvenime tai, apie k kartais pagalvodavai?
Pamsts Endrius sako:
Taip, kai buvau jaunesnis, koki septyniolikos. Bet a tuomet bijojau neibandyt dalyk su
merginom, nes inojau, kad jos
K jos?
Jis meiliai ypteli, suiaupia lpas ir a mai pajuntu, kad tuoj rtels kok palyginim.
Jaunos merginos, bent jau tos, su kuriomis draugavau, bodjosi viskuo, kas bdavo nors kiek
neprasta. Jos turbt buvo i dalies panaios tave. Slapia avjosi sueitim, kitokia negu
misionieriaus poza, bet bijodavo pasakyti garsiai. O tokiam amiuje rizikinga imti ir irti: Ei,
duok patvarkysiu tave per upakal, nes didel tikimyb, kad mergina isigs ir palaikys tave
seksualiniu ikrypliu.
Pro mano lpas isprsta juokas.
Taip, ko gero, tu teisus, pritariu jam. Kai buvau jaunesn, man bdavo klaiku klausytis
Natali pasakojant, k ji leisdavo Deimonui su ja idarinti. Man tai pradjo darytis domu tik po to,
kai bdama atuoniolikos praradau nekaltyb, bet mano balsas nuslopsta, nes a nejuia
prisiminiau Ijan. bet net ir paskui man bdavo nejauku. Nordavau a
Man ir dabar nejauku apie tai kalbti.
Nagi, sakyk, nebijok, ragina Endrius n trupuio nesiaipydamas. Jau turtum inoti, kad
mans niekuo nenustebinsi.
Tai mane truput priblokia (ir priveria smarkiau plakti ird). Negi man ant veido urayta, kad
bijau pasirodyti prie j ne i geriausios puss? Jis man meiliai nusiypso, tarsi patikindamas, kad
nors ir k jam pasakoiau, vis tiek niekas nesumenkins mano vaizdio jo akyse.
Gerai. Jeigu pasakysiu, ar nepalaikysi to tam tikru kvietimu?
Gal tai ir yra kvietimas, nors ir pati dar gerai neinau, ar tikrai noriau, kad taip atsitikt. Tikrai
ne dabar, o gal net ir kada nors vliau. Neinau
Prisiekiu, sako jis visai rimtai ir n kiek nesieids. Tikrai taip nepamanysiu.
Giliai atsikvpiu.
Ak! Negaliu patikti, kad rengiuosi jam atverti ird. Niekada niekam to nepasakojau, na, nebent
tik Natali, bet ir tai apylankom.
Agresija. Nutylu, nes man gda toliau k nors sakyti. Daniausiai svajodama apie seks,

a
Jo akys suibo! Vos tik itariau agresija, jo veide tarsi kakas spragteljo, atrodo, lyg ne, juk
to negali bti
Pastebjus mano nuostab, jo vilgsnis tampa velnesnis.
Kalbk, paragina Endrius ir vl man maloniai ypsosi.
A taip ir padarau, nes dl kakokios neaikios prieasties man tapo drsiau nei prie kelias
sekundes.
A danai sivaizduoju, kad su manim elgiamasi brutaliai.
Tave uveda iurktus seksas, ramiai konstatuoja jis.
Linkteliu.
Uveda tik mintyse, nes i ties dar nesu tokio patyrusi. Bent jau tokio, kok sivaizduoju.
Jis, regis, truputl nustebo, o gal taip reikia pasitenkinim?
Turbt ne veltui tau prisipainau vis susidedanti su romiais vaikinais.
Paskui man staiga topteli: Endrius jau Vajominge sumojo, k turiu galvoje sakydama, kad vis
susidedu su romiais vaikinais. Pati to nesuvokdama i esms prisipainau, kad visos mano
draugysts buvo neskmingos dl to, kad nepatenkindavau savo lkesi. Jis turbt iki ios akimirkos
negaljo tiksliai pasakyti, kokia prasme mano vaikinai bdavo roms, bet jau tada anksiau u
mane sumet, kad man reikia kako kito.
Taiau Ijan a myljau, ir man dabar nesmagu galvoti apie j itaip. Ijanas buvo seksualiai romus,
todl bet kokios neigiamos mintys apie j veria mane jaustis kalta.
Vadinasi, tau patinka, kai peami plaukai jis pradeda lyg ir klausimu, bet vliau, pastebjs
mano klausiam iraik, nutyla.
Taip, net dar agresyviau, pasufleruoju versdama j ubaigti mint u mane. Man ir vl darosi
nejauku.
Endrius sukteli smakr mane, kilsteli antakius ir klausia:
Kaip? Pala. Kaip agresyviai?
Nugurgiu seil ir nusisuku nuo jo.
Turbt su jga. Na, ne prievartauti ar kaip nors ekstremaliai, panaiai prievartavim, bet a, ko
gero, turiu seksualinio nuolankumo kompleks.
Po i odi Endrius irgi negali pavelgti man akis.
Vogiom vilgteljusi j pamatau, kad jis truput nustebs, vilgsnis paslaptingai sitemps.
Adomo obuolys keliskart sukruta auktyn emyn jam ryjant seiles. Abiem rankom laiko sums vair.
Nusuku kalb kitur.
O tu man taip ir nepasakei, ko bijodavai prayti savo mergin, ypteliu jo pusn, tikdamasi
sugrinti nerpesting nuotaik, kokia tvyrojo anksiau.
Endrius nusiramina ir atsisuka mane.
Pasakiau, sako jis ir kiek palkjs priduria: Analinio sekso.
Kakodl jauiu, kad jis bijodavo prayti visai ne to. Negaliu tiksliai vardyti kodl, bet man
atrodo, kad itas prisipainimas tik dm usklanda. Betgi kodl Endriui bt nesmagu prisipainti
ties? Juk kaip tik jis padeda man dorotis su seksualinmis problemomis. Man atrod, kad kas jau

kas, o Endrius tai tikrai nebijot nieko prisipainti, ir tai dabar pradedu tuo abejoti.
Gaila, kad nesugebu skaityti jo mini.
Na, nori tikk, nori ne, tariu dirsteljusi j, bet mudu su Ijanu kart tai pabandm, bet man
iauriai skaudjo, todl neverta n aikinti, kad tai buvo tikrai tik vien kart.
Endrius negarsiai nusijuokia.
Paskui jis ima dairytis kelio enklus ir, regis, jo galvoje gimsta skubotas sprendimas. Mes
nuvaiuojam nuo greitkelio ir pasukam kit. Dabar abipus driekiasi plats laukai medvilns, ryi,
kukurz ir dar neinia kokie. A visai nepastu lauko kultr, na, nebent tik kelias pagrindines.
inau, kad medviln balta, o kukurzai auga aukti. Mes vaiuojam itisas valandas, kol saul ima
slinkti vakarop, o tada Endrius sukteli alikel. Pakels vyras sugurgda po automobilio ratais.
Pasiklydom? klausiu jo.
Jis palinksta prie mans ir itiesia rank prie daiktads. Alkne ir apatine rankos dalimi
atsiremia man koj, atidaro dangtel ir isiima visai nuiupint keli emlap. Sulankstytas bet
kaip, panau, kad kaskart ilanksius niekada nebuvo sulenktas taip, kaip turt. Endrius iskleidia
emlap ir pasidjs ant vairo dmiai iri, vesdamas per j pirtu. sikanda dein pus ando ir
tartinai suepsi lpomis.
Pasiklydom, ar ne?
Mane ima juokas; ne i jo, o apskritai i itos situacijos.
Tu kalta, sako jis apsimesdamas rimtas, bet jam tai nepavyksta, nes akys idavikikai ypsosi.
A garsiai atsidstu.
Ir kodl gi a kalta? klausiu. Juk vairas tavo rankose.
Na, jeigu nebtum blakiusi mans savo kalbomis apie seks ir slapiausias aistras,
pornografij ir t kek Dominik Starl, tai jau seniai biau pamats, kad pasukau 20-j, uuot
toliau vaiavs 59-uoju. Endrius pabaksnoja pirtais per emlapio vidur ir palingavs galv
priduria: Dvi valandas mynm ne ta kryptimi.
Dvi valandas? mane suima juokas ir a plekteliu delnu per prietais skydel. O tu tik dabar
pamatei?
Tikiuosi, jo ego smarkiai neugavau. Be to, a juk nei supykusi, nei nusiminusi, man nesvarbu
galim neteisinga kryptimi vaiuoti nors deimt valand.
Endrius atrodo sieids. Esu tikra, kad apsimeta, bet a pasinaudoju proga ir padarau tai, apie k
svajojau nuo tos akimirkos, kai mudu guljom po lietumi ant automobilio stogo Tenesyje. Pasisuku
onu, atsisegu saugos dir ir nusliuogiu sdyns kratu prie jo. Truput nustebs Endrius iri mane,
bet paskui pakelia rank ir leidia man prisiglausti prie jo ono.
A tik erzinu tave, kad bijau pasiklysti, sakau ir padedu galv jam ant peties. Man truput
neramu, bet jo ranka nusileidia ir apkabina mane.
Kaip gera tai taip sdti alia jo. Per daug gera
Nuduodu nejauianti, kaip mums abiem malonu taip sdti, o jis dedasi abejingas kaip anksiau.
iriu kartu su juo emlap, pirtu vedu naujuoju marrutu.
Galim vaiuoti tai ituo keliu, pasilau braukdama pirtu pietus, ir 55-uoju greitkeliu
pasiekti Naujj Orlean. Ar ne?

Kilsteliu galv, kad pavelgiau jam akis, ir man irdis suspurda krtinje, nes pamatau, kad
ms veidai visai arti vienas kito. Nusiypsau ir laukiu jo atsakymo.
Jis man irgi nusiypso, bet kakodl jauiu, kad negirdjo, k jam sakiau.
Taip, pasuksim 55-j.
Jo akys, klaidiojusios mano veidu, apsistoja prie lp.
Paimu emlap ir pradedu lankstyti, paskui jungiu radij, o Endrius nuima nuo mans rank ir
jungia pavar.
Kai ivaiuojam keli, jis udeda man ant launies deln ir mudu taip vaiuojam ilgai ilgai,
pakelia j tik tuomet, kai reikia smarkiau pasukti vair ar paiekoti muzikos, bet paskui ir vl padeda
atgal.
Ir man norisi, kad jis tai daryt.

Amerikietiki pornografiniai filmai Legally Boned ir Friday Nigh Dikes.

21

Ar mes tikrai vaiuojam 55-uoju? jau sutemus klausiu Endriaus, nes gan seniai nei viena,
nei kita kryptimi nebuvo matyti n vienos mainos.
Pro lang skrieja tik nesibaigiantys laukai, mediai ir kur ne kur viena kita karv.
Taip, maule, mes vis dar lekiam 55-uoju. Esu tuo tikras.
Ikart po jo odi mums prie akis vysteli kelio enklas su nuoroda, patvirtinania, kad mes
tikrai esame 55-ajame greitkelyje.
Atlyju nuo Endriaus rankos, kur pastarj valand guljo mano galva, ir pradedu miklinti rankas,
kojas ir nugar. Pasilenkusi priek trinu apstingusias blauzdas ir man atrodo, kad visi kno raumenys
ant kaul sukietjo lyg cementas.
Nori ilipti ir pamanktinti kojas? klausia Endrius.
Jo veidas skendi prietemoje, apviestas tik blausios melsvos viesels. Tamsoje dar labiau
irykja dails skruost kontrai.
Taip, atsakau ir pasilenkusi ariau prietais skydelio bandau pro lang irti kratovaizd.
Be abejons, vien laukai ir mediai o, tai ir dar viena karv. Galjau numanyti. Bet paskui pakeliu
akis dang. Dar labiau prisiploju prie prietais skydelio ir iriu juodame danguje spindinias
vaigdes, pastebiu, kad jos puikiai matomos, kad j ia nepaprastai daug ir kad aplinkui toli toli
nematyti jokio kito viesos altinio.
Nori ilipt ir pasivaikiot? klausia jis ir laukia mano atsakymo.
t sugalvojusi nusiypsau jam ir linkteliu.
Taip, bt ities nuostabu ar turi bagainje kok patiesal?
Jis smalsiai iri mane.
Taip, turiu, visada veiojuos su btiniausiais daiktais avarijos atveju. O kodl klausi?
Na, gal nuskambs ir nuvalkiotai, tariu jam, bet a visada svajojau apie vien dalyk. Ar tau
teko kada nors miegoti po vaigdmis?
Man truput nesmagu ito klausti, nes tai tikrai nuvalkiota, o Endriui n i tolo nebdingi prasti ir
nuvalkioti dalykai.
Jo veid nuvieia maloni ypsena.
Jeigu atvirai, tai ne. Man dar tikrai niekada neteko miegoti po vaigdmis. Ar tik neperi man
romantik mini, Kemrina Benet? ir valikikai dbteli mane.
Ne! nusijuokiu. Baik, a visai rimtai. Tiesiog manau, kad dabar tam puikiausia proga.
Sksteliu rankom priekin lang. Tik pavelk, kokie laukai.
Taip, bet negi tiesim paklod vidury medvilns ar kukurz lauko? nustemba jis. Be to,
iuose laukuose daniausiai bna iki kulkni vandens.
Tik ne tuose, kur elia ol ir primtyta karvs bomb, ataunu.
Nori miegoti lauke, kur ika karvs? atsainiai, bet akivaizdiai juokaudamas klausia jis.

Prunkteliu.
Ne. Tik ant ols. Nagi paskui bandau paerzinti: Negi isigandai paprasto mao
karvadio?
Cha cha, purto galv. Kemrina, ma karvadi nebna.
Prisislenku prie jo ir padedu galv jam ant keli. Papuiu lpas ir iriu jam akis.
Labai praau, suklapsiu akimis.
Ir beviltikai bandau nekreipti dmesio tai, k remiasi mano pakauis.

Endrius

Kad tave perknai, a visikai susileidiu, kai ji taip mane iri. Argi galima jai pasakyti ne? Su ja
a miegoiau bet kur tegu ir alia karvadio ar po tiltu alia girto benamio.
Taiau yra viena bda.
Sakyiau, ta bda atsirado t pai akimirk, kai ji sutiko ssti main alia mans. Manau, kad
tada ji pasikeit, tada ji pradjo tikti, kad nori i mans daugiau nei oralinio sekso. Tegu a jai t
suteikiau Birmingame, bet leisti jai norti kako daugiau tikrai negaliu. Negaliu jai leisti liestis prie
mans, o juo labiau miegoti su ja.
A i ties jos geidiu. Troktu jos visais manomais bdais, bet negaliu paksti minties, kad
galiau uduoti jai ird. Kas kita knas, j paniurkyti galiau, bet jeigu ji kada man ir atsiduos,
tai neivengiamai jai (o kartu ir man) galiausiai i skausmo ply irdis.
Tapo dar sunkiau, kai ji papasakojo apie savo buvus vaikin
Labai praau, maldauja ji.
Uuot tvirtai nusprends nepasiduoti, pakeliu rank ir glostydamas pirto pagalvle jos skruost,
itariu:
Gerai.
Niekados nesivadovauju sveiku protu tuomet, kai reikalas lieia mano norus, taiau su Kemrina
keliskart daniau siuniu velniop sveiko proto patarimus.
Pavaiavus dar deimt minui pamatau puik lauk, primenant bekrat ols jr, ir sustoju
kelkratyje. Mes tiesiogine prasme esame neinia kur. Ilipam i automobilio ir, visk palik jame,
urakinam dureles. Atidarau bagain ir imu iekoti tarp atsargini daikt suvyniotos antklods,
atsiduodanios senu automobiliu ir benzinu.
Fe, kaip dvokia, itariu pauosts.
Kemrina pasilenkia, taip pat pauosto ir suraukusi nos sako:
Ai, nieko. Na ir kas?
Man irgi vienodai. Neabejoju, kad su ja nieko neuuosiu.
Nieko negalvojs iumpu j u rankos ir mudu leidiams nuoulniu pakels laitu, perlipam
griov, paskui vl lipam vir ir einam prie neauktos lauk nuo kelio skirianios tvoros. A
dairausi, kur bt Kemrinai lengviau j perlipti, bet nespjs susivokti matau, kad ji itraukia rank ir
jau pati ropiasi per tvor.
Greiiau! ragina mane ir nuokusi nuo tvoros pritupia.
Negaliu susiturti nenusijuoks.
Peroku tvor, nusileidiu alia jos ir mudu leidiams bgti per plat lauk. Ji skuodia kaip
grakti gazel, o a vejuosi j uoliais lyg litas. Girdiu jos lepetes plekint per bas koj padus ir
matau viesias palaid plauk garbanas, kedenamas vakarinio vjo, msiojant palei veid. Su
antklode vienoj rankoj bgu paskui j, atsilikdamas per kelis ingsnius, kad jeigu kartais ji suklups,
galiau skambiai nusijuokti ir spti sugriebti, kad nepargrit. Lauke visikai tamsu, tik mnesiena

blausiai glosto gamtovaizd. Taiau viesos pakanka, kad matytume, kur statom kojas, kad nepultume
duob ar neatsitrenktume med.
Beje, aplink nematyti n vienos karvs, o tai reikia, kad lauke nebus primtyta bomb, ir a tuo
diaugiuosi.
Mes taip toli nubgom nuo paliktos mainos, kad dabar matau tik mnesienoje blyksint sidabrinius
ratlankius.
Man atrodo, jau pakankamai toli, sako Kemrina ir sustoja.
Artimiausi mediai u ger trisdeimt ar keturiasdeimt metr.
Kemrina ikelia auktyn rankas, pakelia galv ir leidia vjui glostyti kn. Stovi usimerkusi,
plaiai ypsodamasi, ir a bijau prasiioti, kad nesutrukdyiau nuostabiam jos suartjimui su gamta.
Iskleidiu paklod ir patiesiu ant ols.
Pasakyk man teisyb, prabyla ji, suima man u rieo, vedasi prie paklods ir sodina alia
savs. Ar esi kada nors nakvojs su mergina po vaigdmis?
Papurtau galv ir atsakau:
Nesu, gryna teisyb.
Jai tai patinka. Regiu, kaip ji man ypsosi, o lengvas vjelis teli tarp ms ir upuia jai ant
veido palaid plauk sruog. Paklusi rank ji ukia pirt prie burnos ir patraukia plaukus nuo
veido.
A nesu i t, kurie mgsta puoti guol roi iedlapiais.
Nesi? nustemba ji. O man atrodo, kad tu nepaprastai romantikas.
Gteliu peiais. ia ji man eria komplimentus? Ko gero, taip.
Nelygu, kas kaip t romantik supranta, atkertu. Jeigu mergina tikisi, kad pakviesiu j
vakariens prie vaki ir dar skambant Maiklo Boltono dainoms, tai susidjo ne su tuo vaikinu.
Kemrina suprunkia ir sako:
Na, tai jau per daug romantika. Bet a vis tiek tikiu, kad galtum nustebinti ir romantikai.
Galbt, atsakau, nors i akimirk negaliau sugalvoti nieko romantiko.
Kemrina pakreipia ant ono galv ir iri mane.
O tu tikrai esi toks.
Koks?
Kuris nemgsta kalbti apie savo buvusias meiles.
Nori k nors suinoti apie mano buvusias meiles?
inoma.
Kemrina atsigula auktielninka ir patapnoja alia savs, kviesdama mane. Jos pliki keliai
sulenkti, pakelti auktyn.
Lygiai tokia pat poza atsigulu alia jos.
Papasakok man apie savo pirmj meil, prao ji ir a kakodl jauiu, kad turtume kalbti
visai ne apie tai, bet kad ji jau taip nori, tiek to, pasistengsiu jos smalsum patenkinti.
Ko gero, taip bt sininga, nes ji man irgi papasakojo apie savj meil.
Na, pradedu irdamas vaigdi nust dang, jos vardas buvo Daniel.
Tu j myljai? pasukusi galv on Kemrina iri mane.

A spoksau vaigdes.
Taip, a j myljau, bet mums nebuvo lemta likti drauge.
Ar ilgai judu draugavot?
domu, kodl jai maga t inoti. Paprastai, prakalbus apie buvusias meiles, merginos, su kuriomis
teko draugauti, usiplieskia ir pradeda pavyduliauti, o a sukuosi kaip manydamas.
Dvejus metus, atsakau. Nutrko abiej iniciatyva, nes pradjome iekoti nauj paini ir, ko
gero, supratom, kad vienas kito nemylim taip, kaip turtume.
Ar tiesiog meil m ir ugeso.
Ne, mes apskritai vienas kito nemyljom.
Dabar jau a atsisuku j.
Kaip tu t pastebjai? klausia ji.
Trumpam susimstau, dmiai velgiu jai akis, kurios yra vos u keli centimetr nuo mano
veido. Jai kvpuojant, uuodiu cinamono skonio dant past, kuria ji ryt valsi dantis.
A nemanau, kad meil gali visikai ugesti, itariu ir pastebiu jos akyse ybtelint kibirktl.
Turbt jeigu jau pamilsti mog, tikrai j simyli, tai ir ta meil turi tstis vis gyvenim. O visa kita
tik potyriai ir nusivylimai.
Nemaniau, kad esi toks filosofas, ypteli Kemrina. Turiu pripainti, tai labai romantika.
Paprastai raudonuoja ji, taiau kart nukaitau a. Stengiuosi j neirti, bet man nesiseka.
Tai k tada tu tikrai buvai simyljs? klausia ji.
Itiesiu prie save kojas ir sukryiuoju per kulknis, susidedu ant pilvo rankas ir suneriu pirtus.
velgiu auktyn dang, bet akies krateliu matau, kad ir Kemrina padaro t pat.
Sakyt atvirai?
Be abejo, atauna ji. Man tiesiog smalsu.
Neatitraukdamas aki nuo rykaus brelio vaigdi prisipastu:
Nieko.
I jos krtins isiveria tylus atodsis.
Ai, Endriau, liaukis. Maniau, kad tikrai kalbsi atvirai.
A ir kalbu atvirai, vilgteliu j. Kelis kartus maniau simyljs, bet Beje, kodl mes
apie tai kalbam?
Kemrina vl pasuka galv on, bet kart visai nebesiypso. Atrodo kako nulidusi.
Turbt a vl tavim naudojuos kaip psichologu.
Prisimerkiu.
Kaip tai?
Kemrina nusisuka. Jos daili viesi plauk kasa nuslenka nuo peties ir nusvyra ant paklods.
Nes a pradedu manyti, kad gal irgi nebuvau Ne, man nedera taip kalbti
ia jau visai kita Kemrina, nebe ta besiypsanti ir laiminga, su kuria atbgau it lauk.
Pasikeliu nuo ems ir atsiremiu ant alkni. Smalsiai iriu j.
Tu privalai kalbti visk ir visada. Gal kaip tik tau reikia isikalbti.
Ji mane neiri.
Bet mane vien apie tai pagalvojus grauia sin.

Matai, sin yra bjaurus dalykas, bet ar tu nemanai, kad jeigu apie tai susimstai, vadinasi, gali
bti tiesa?
Ji vl atsisuka mane.
O tu imk ir pasakyk. Jeigu pasakius tau nepalengvs, tai sprsime kartu, bet jeigu tu laikysi tai
irdyje, neinojimas taps didesne nata nei sins grauatis.
Kemrina vl iri vaigdes. A irgi pakeliu akis dang, kad duoiau jai laiko pamstyti.
Gal a i ties nelabai myljau Ijan, prabyla ji. Na, a j myljau, bet jeigu biau j
simyljusi iki aus, galbt tebemyliau ir dabar.
Neblogai pasakyta, ykiai ypteliu ir viliuosi, kad ji taip pat nusiypsos, nes man nepatinka
regti j paniurusi.
Kemrinos veidas lieka blykus, susimsts.
Sakyk, kas veria tave manyti, kad galbt niekada jo dorai nemyljai?
Kemrina iri man akis, tyrinja vilgsniu mano veid, o paskui taria:
Nes kai bnu su tavim, apie j daugiau nebegalvoju.
A mai krentu auktielninkas ir vl smeigiu akis juod dang. Galiau suskaiiuoti visas jame
spindinias vaigdes, kad nusiraminiau, bet negaliu nusiraminti, kai alia guli ji, todl tam man
neutekt net vis visatoje spindini vaigdi.
Reikia tam padaryti gal, ir kuo greiiau.
Na, a moku palaikyt monm draugij, lengvai ypsodamasis sakau jai. Be to, anvakar
puikiai priveriau tave rangytis ant lovos, tad man dabar aiku, kodl tu labiau linkusi regti mano
galv sau tarp koj, o ne kieno nors kito.
Man vl norisi praskaidrinti jai nuotaik, net jeigu u tai ir sulaukiau antausio ar priekaito, kad
sulauiau pasiadjim daugiau niekada apie tai neusiminti.
Ji i ties man udroia; paoka nuo ems, atsiremia ant alkni kaip a ir plekteli.
Juokdamasi suunka:
iknius!
A juokiuosi garsiau. Jeigu neguliau ant ems, tai atloiau galv ir kvatoiausi.
Paskui ji pasislenka ariau mans, pasiremia ant vienos alkns ir iri mane. Jauiu jos plaukus
velniai glostant man rank.
Kodl mans nebuiuoji? klausia ji ir mane tuo smarkiai nustebina. Vakar tu glamonjai
mane, bet n sykio nepabuiavai. Kodl?
Buiavau.
Tik pakteljai, sako ji ir jos lpos taip arti, kad man norisi j ibuiuoti, bet susilaikau.
Neinau, kaip man jaustis. Neimanau, kaip turiau jaustis, ir man nepatinka, kaip tu verti mane
jaustis.
Na, galiu pasakyti tik tiek, kad turtum jaustis normaliai, kuo abstrakiau ataunu jai.
Bet kodl? neatlyta ji ir jos veidas surimtja.
Galiausiai pasiduodu ir atsakau:
Nes buiavimasis yra labai intymus veiksmas.
Ji pakreipia galv ant ono ir vl klausia:

Ieina, kad mans nebuiuoji ir su manim nesimyli dl tos paios prieasties?


Man ikart pasistoja. Velniai raut, tikiuosi, ji to nepastebs.
Taip, atsakau ir nesuspju daugiau nieko pridurti, nes ji jau ropiasi man ant pilvo. Velnias,
jeigu iki iolei nesumojo, kad man stovi kaip kuolas, tai dabar t tikrai pajus. Apergusi man klubus ji
klpo ant paklods, pasilenkusi atsiremia rankomis man prie galvos ir a vos nemirtu, kai jos lpos
velniai palieia mansias.
Paskui ji dmiai pavelgia man akis ir sako:
Neversiu tavs myltis, bet labai noriu, kad pabuiuotum. Tik vien buin.
O kam? klausiu.
Ji nedelsiant turi nulipti nuo mans. Ot, velnias Dabar dar blogiau, nes mano pasididiavimas
sisprauds griovely tarp jos sdmen. Jeigu ji pasislinks atgal bent kelis centimetrus
Nes a noriu pajusti tavo buinio skon, kuda ji man burn.
Mano rankos sliuogia auktyn jos launimis, paskui klubais ir tuomet pirtai apglbia jos liemen.
Dieve, kaip gardiai ji kvepia. Ir man nepaprastai gera, kai ji taip sdi. Man net sunku sivaizduoti,
kaip bt gera jus j. Vien apie tai pagalvojus man svaigsta galva.
Staiga net ir pro drabuius pajuntu j smarkiai glaudiantis prie mano kno; klubai lengvai
subanguoja, krusteli tik kartel, kad mane tikint, paskui ji nurimsta ir laukia. A visas skausmingai
tvinkioju. Kemrina vilgsniu tyrinja mano veid, lpas, o man kyla pasiutikas noras nuplti nuo
jos drabuius ir sugrsti j savo pagaikt.
Paskui ji vl palinksta prie mans ir prisiglaudia lpomis, savo iltu lieuviu prasibrauna pro
mano nepasiduodanias lpas. Mano lieuvis ltai juda jos burnoje, i pradi skanauja, paskui
mgaujasi ilta burnos drgme ir galiausiai lieuviai apsiveja vienas kit. Mes giliai kvpuojam
vienas kitam burn, ir a, negaldamas atsispirti iam vieninteliam jos buiniui ar j nutraukti, suimu
abiem rankom jos veid ir smarkiai prispaudiu prie savojo, aistringai apioju jos lpas ir
nepaleidiu. Ji vaitoja man burn, o a imu j buiuoti dar kariau, apkabinu jos nugar ir stipriai
priglaudiu prie savs.
Staiga buinys nutrksta. Mes dar ilgokai lieiams lpomis, bet staiga ji atlyja ir tokiu
paslaptingu vilgsniu iri mane, kaip dar niekada neirjo, ir mano krtinje vyksta tai, ko
nebuvo tek patirti.
Paskui jos veidas mai pasikeiia, apniksta, jame msteli sumiimas ir lyg nuoskauda, taiau ji
stengiasi visa tai pridengti ypsena.
Po tokio buinio, valikikai ypsosi ji, tarsi nort paslpti gilius jausmus, tikriausiai
niekada nebenorsi su manim miegoti.
Nesusilaikau ir nusijuokiu. Kvailai pasakyta, bet tiek to, tegu sau turi, kaip nori.
Kemrina nulipa nuo mans ir atsigula alia, pasideda galv ant sulenkt rank.
Jos labai graios, ar ne?
Kartu su ja iriu vaigdes, bet a j nematau, mano galva uimta ja ir jos buiniu.
Taip, jos ities nepaprastai graios.
Lygiai kaip ir tu
Endriau?

Ko?
Abu irim dang.
Noriu tau padkoti.
U k?
Kiek patyljusi atsako:
U visk. U tai, kad privertei sugrsti kuprinn tavo drabuius nesulankstytus, u automobilyje
pritildyt muzikos grotuvo gars, kad mans nepriadint, ir u dain apie razinas.
Ji pasuka galv mane, a j. iri tiesiai man akis ir sako:
Ir u tai, kad paadinai mane gyvenimui.
Mano veid suildo ypsena. Nusisuks nuo jos itariu:
Na, kartais reikia padti mogui atsibusti ir vl pradti gyventi.
Ne, sako ji visai rimtai, ir a vl atsisuku j. A nesakau vl, Endriau. Dkoju u tai, kad
apskritai paadinai mane naujam gyvenimui.
Nuo jos odi man suspurda irdis ir atima ad. Negaliu atplti nuo jos aki. Protas vl garsiai
aukia kuo greiiau padaryti tam gal, kol nevlu, bet a jam nepaklustu. Esu pernelyg didelis
savanaudis.
Kemrina man meiliai ypteli, a jai irgi, ir mes abu vl irime vaigdes. Liepos naktis be galo
ilta, lengvas vjelis glosto paem, o danguje n debeslio. Tkstaniai svirpli, varli ir keletas
amerikini lli traukia naktyje savo giesmes. Man labai patinka klausytis i pauki treli.
Staiga nakties tyl sudrebina baisus Kemrinos klyksmas ir ji strykteli nuo paklods greiiau u
vandenin mest kat.
Gyvat! Viena ranka rodo em, o kit laiko prispaudusi prie burnos. Endriau! Va ji!
Nudk!
A irgi paoku nuo paklods ir ant jos krato pamatau vingiuojant kak juod. Atoku ingsn
atgal nuo to gyvio ir imu trypti j koja.
Ne, ne, ne, ne! aukia ji mosuodama prie save rankomis. Neumuk!
Sutriks sumirksiu.
Betgi tu k tik liepei j nudti.
Na, a tik taip pasakiau.
Ji baisiai isigandusi, stovi susikprinusi, tarsi mgint apsisaugoti nuo gyvats, nors tai tiesiog
juokinga.
Kilsteliu rankas delnais priek ir juokdamasis i jos elgesio klausiu:
Tai k man daryt? Suvaidint, kad umuu?
Ne, tik Betgi a dabar nebegalsiu ia miegoti. Sugriebia man u rankos. Eime i ia. Ji
visa dreba ir bando juoktis pro aaras.
Gerai, eime, tariu jai ir pasilenks nutraukiu nuo ems paklod, nes gyvat jau kakur
nuliau. Viena ranka j gerai pakratau, nes kit tarsi skstantis iaudo sikibusi Kemrina. Tada
paimu j u rankos ir mes patraukiam atgal prie automobilio.
A labai bijau gyvai, Endriau!
Matau, matau, maule.

Stengiuosi nesusijuokti.
Einant lauku ji paspartina ingsn ir ima mane tempti u rankos. Staiga ji garsiai aikteli, nes beveik
basa koja umina ant minktos ems kauburio, ir a jau jauiu, kad nenualpusi ji vargu ar pasieks
ms automobil.
Eik, sustabdau j. Ueinu i priekio ir padedu usiropti man ant nugaros. Ji apergia man
liemen ir a suimu jai u laun.

22

Ryt Kemrina paadina mane ant priekins automobilio sdyns, pajudindama galv man ant keli.
Kur mes? klausia ji atsissdama.
Saul plieskia pro automobilio langus, nutvieksdama net salono grindis.
Madaug pusvalandis iki Naujojo Orleano, atsakau jai ir atsuks rank pamasauoju apstingus
nugaros raumen.
Vakar mes grom i pievos main ir ketinom vaiuoti iki pat Orleano, bet a buvau toks
pavargs, kad vos neusndau prie vairo. Ji smigo anksiau u mane. Tad a pasukau alikel,
atloiau galv ir umigau. Galjau daug geriau isimiegoti vienas ant upakalins sdyns, bet jau
geriau atsibusti skaudama nugara ir atmerkus akis ivysti j alia.
Na ir pasakiau skaudama
Prasitrinu akis ir pasukioju liemen, kad pramikliniau kelis raumenis. Be to, reikia pasirpinti,
kad mano ortai prieky nebt aptempti, kitaip pasistojs daiktas taps neisemiama pokalbi tema.
Kemrina pasiro, nusiiovauja, pakelia nuo grind kojas ir udeda basas pdas ant prietais
skydelio. Trumpi ortukai visai susibruka ir launys lieka plikos.
Visai negeras sumanymas i pat ankstaus ryto.
Tu turbt vakar labai pavargai, sako ji pirtais braukdama per plaukus ir ipindama kas.
Taip. Jeigu biau vaiavs kiek ilgiau, btume apsivij pakels med.
Galtum leisti man pavairuoti, Endriau, kitaip
Kas kitaip? kreivai ypteliu. Kitaip tu vl padsi galv man ant keli ir inkdama maldausi
bk geras?
O juk vakar padjo, tiesa?
Ji teisi.
Klausyk, a nieko prie, kad tu vairuotum, dirsteliu j ir uvedu varikl. Po Naujojo
Orleano, garbs odis, galsi ir tu sst prie vairo. Sutarta?
Jos veid nuvieia miela, atlaidi ypsena.
Praleids proal skriejant visureig, ivaiuoju greitkel, o Kemrina ir toliau bando pirtais
iukuoti plaukus. Paskui ima taip greitai neirdama veidrod pinti kas sau u nugaros, kad man
net ad atima.
Mano akys vis bgioja jos plik laun pusn.
Man tikrai reikia susiimti.
Nusisuku kit pus ir vilgteliu pro lang. iriu pramaiiui tai keli, tai pro lang.
Mums reikia kur nors susirasti mokam skalbykl, sako ji ir plekteli itempta gumele per
supint kas. A nebeturiu vari drabui.
Jau seniai laukiu progos pasitaisyti kelnes, ir kai ji pasilenkusi ima kako iekoti rankinuke,
nedelsdamas t padarau.

Tai visgi teisyb? klausia ji irdama mane ir neitraukdama rankos i rankinuko.


Patraukiu rank nuo dviakumos manydamas, kad skmingai isisuksiu, ir ji pagalvos, jog tik
taisausi ortus, bet ji ubaigia klausim:
kad visi vaikinai rytais atsibunda su stoviniu?
Man akys isprogsta ant kaktos. iriu pro lang ir tyliu.
Na, ne kiekvien ryt, atsakau stengdamasis neirti jai akis.
Tai kada? Tik antradieniais ir penktadieniais ar dar kaip?
Jauiu, kad juokauja, bet nenoriu to pripainti.
iandien kas? Antradienis ar penktadienis? toliau erzina mane.
Galiausiai atsisuku j ir abejingai itariu:
Penktadienis.
Ji atsidsta suirzusi.
A ne kek, taria ji ir nukelia kojas nuo prietais skydelio. Manau, kad tu mans tokia
nelaikai, nes kaip tik pats ir paskatinai mane atvirai rodyti savo seksualum bei pasakoti, ko noriu
jos balsas pamau nutyla, sakytum laukia, kad patvirtiniau jos odius, nes jai neramu, k galiu
apie j pagalvoti.
Pavelgiu jai akis.
Ne, a nemanau, kad esi kek, nebent imtum lakstyti paskui bernus ir dulkintis, o tada man tekt
ssti u grot, nes a tuoj pat puliau malti jiems marmzi. Ne, a tikrai taip negalvoju. O kodl
klausi?
Ji nukaista kaip arija ir kone paslepia galv tarp pei.
Na, man ov mintis ji ir vl dvejoja, sakyti ar ne.
Ar pamirai, ko tave mokiau, maule? Sakyk visk, kas ant lieuvio.
Kemrina pakreipia ant ono galv ir velniai iri mane.
Na, kad jau tu man padarei ger darb, tai gal ir a galiau tau kaip nors atsidkoti? Paskui
mikliai pakeitusi bals, tarsi isigandusi dl to, k galiu pagalvoti, priduria: Be joki
sipareigojim. Tarsi nieko nebt atsitik.
Ak, velnias! Kodl ito nenumaiau?
Ne, skubiai ataunu.
Kemrina susigia. Kiek atsileids tariu:
Negaliu tau leisti to daryti, supranti?
Kodl, po perknais, negali?
Negaliu, ir tiek. Dieve, labai noriau, tu n nesivaizduoji, kaip a to noriau, bet negaliu.
Nesmon.
Dabar ji jau visai pyksta.
Palauk pakreipusi galv klausiamai iri man veid, tau ten apaioj kakas negerai?
A net iopteliu.
K? Ne! atsakau ipts akis. Velniai raut, galiu suktelti on ir parodyt.
Kemrina juokiasi net atlousi galv, paskui vl surimtja.
Na, nenori su manim myltis, nenori, kad pasmaukyiau, ir dar jga turjau sisilyti, kad

pabuiuotum.
Nieko tu jga man nesilei.
Teisyb, drbteli ji. Tiesiog sugundiau.
Buiavau tave dl to, kad pats norjau, prisipastu. Mielai daryiau su tavim visk visk,
Kemrina. Patikk! Vos per kelias dienas sivaizdavau su tavim daugiau sueii, nei aprayta
Kamasutroje. Labai norjau pastebiu, kaip pabla vair spaudiani rank krumpliai.
Ji atrodo skaudinta, bet a nepasiduodu.
A gi tau sakiau, atsargiai tariu, nieko negaliu su tavim daryti, kol
Kol a pati tau visikai neatsiduosiu, piktai ubaigia mano mint. Taip, puikiai pamenu, k
man sakei. Bet k tiksliai reikia tas tavo pasakymas? K reikia visikai atsiduoti?
Neabejoju, kad Kemrina gerai ino, bet nori igirsti i mans.
Pala pala Ji vedioja mane u nosies. Arba ji su manim aidia, arba pati neino, ko nori nei
seksualiai, nei kitaip, todl yra tokia sutrikusi ir nerytinga, lygiai kaip ir a pats.

Kemrina

Egzamin jis ilaik. Meluoiau, jeigu sakyiau, kad nenoriu su juo myltis ar pamaloninti taip, kaip
pamalonino mane be jokios abejons visa tai padaryiau ir jam, taiau man labai magjo
isiaikinti, ar jis ukibs ant kabliuko. Neukibo.
Dabar a jo bijau.
Bijau dl savo jausm jam. Man nedert itaip jaustis jo atvilgiu, dl to pykstu ant savs.
Sakiau, niekada daugiau neklimpsiu. Daviau sau od.
Kad ms pokalbis vl vykt lengvai ir sklandiai, bandau jam maloniai ypsotis. Gaila, kad
negaliu atsiimti pasilymo ir susigrinti tos nuotaikos, kuria mgavoms iki aunant tai miniai.
Naudos tiek, kad t suinojau: Endrius Perias mane gerbia ir geidia taip, kaip a nelabai galiau
jam atsiduoti.
Sulenkiu kelius ir usikeliu kojas ant odins sdyns. Nenoriu, kad jis atsakyt mano pastarj
klausim: k reikia jam visikai atsiduoti? Viliuosi, kad jis t klausim pamiro. A ir pati inau, k
tai reikia, ar bent jau sivaizduoju, kad inau: atsiduoti jam reikia bti su juo taip, kaip buvau su
Ijanu. Taiau bdama su Endrium giliai irdyje tikiu, kad galiu j pamilti kartai, itikimai. N pati to
nepajusiau. Jau dabar baisu pagalvoti, kad reiks isiskirti. Usisvajojusi mintyse regiu tik Endriaus
veid. Labiausiai bijau tos dienos, kai ms kelion baigsis, kai jis turs grti Galveston ar
Vajoming, o a liksiu viena.
Kodl a taip ito bijau? Kodl staiga man taip ima mausti pairdius?
Apgailestauju, maule. Atleisk man. Nenorjau tavs skaudinti. Patikk.
Pakeliu j akis, nuvelgiu nuo galvos iki koj ir rytingai papurtau galv.
Tu n kiek mans neskaudinai. Neturk toki mini, gerai?
Paskui priduriu:
Endriau, esm ta traukiu giliai plauius oro ir matau, kad jam sunku susikaupti ir stebti
keli. Esm ta, kad a na, pirmiausia, nemeluodama galiu pasakyti, kad patenkinti tave man bt
didelis malonumas tikrai t padaryiau. Taiau turiu prisipainti apsidiaugiau, kad atsisakei.
Man regis, jis suprato. Matau tai i jo veido.
Endrius velniai ypteli ir itiesia man rank. A j paimu ir skubiai prisiglaudiu prie jo, ir jis
apkabina mane per peius. Kilsteliu galv, pairiu jam akis ir udedu rank ant jo launies.
Man jis nepaprastai graus
Tu mane gsdini, pagaliau prisipastu.
Po i odi jo akyse ybteli smagi kibirktl.
Daviau sau od niekada daugiau to nedaryti. Suprask mane. Prisiekiau niekada daugiau su
niekuo nesuartti.
Jauiu, kaip jis smarkiau spusteli man peius, irdies tvinksniai gerokai padanja, jos diai
intensyviai mua man kakl.
Paskui jo veid nuvieia ypsena ir jis man sako:

Sakyk, Kemrina Benet, ar tu mane simyljai?


Nukaitusi kaip arija kietai suiaupiu lpas ir tvirtai prisispaudiu prie jo kietos raumeningos
krtins.
Dar ne, linksmai ataunu, bet jau nedaug trksta.
Tu tikra pasiutl, sako jis ir darsyk spusteli man peius.
Paskui pakteli man virugalv.
Taip, inau, lygiai taip pat juokais ataunu jam, o paskui ltai nutsdama pakartoju: inau
Pirmieji Naujojo Orleano vaizdai krinta akis dar i labai toli: Ponartreino eeras ir u jo plytintis
gamtovaizdis, nustas vasarnami, privai nam ir vienaauki pastat. Suavta ryju visk akimis:
nuo didiojo sporto ir parod komplekso Superdome, kurio niekada nesupainiosiu su niekuo kitu po
to, kai regjau j per televizij praneinjant inias apie uragan Katrina, iki miliniko dydio
plaiaaki uol, toki baugi, sen, o kartu spding, taip pat prancz kvartalu skubani
praeivi, nors, mano galva, dauguma turistai.
Pakely aviuosi nuostabiais balkonais, juosianiais namus per vis ilg. Atrodo lygiai kaip per
televizori, tik iuo metu nevyksta Ugavni vent, nemsioja nuogi papai ir niekas nebarsto pro
balkonus spalvoto stiklo karoliuk.
Matydamas, kaip a digauju, Endrius iri mane ir ypsosi.
Man jau dabar ia patinka, sakau jam ir vl prisiglaudiu prie jo, nes kelias pastarsias
minutes spoksojau pro lang, priplojusi nos prie stiklo.
Nuostabus miestas, sako jis, o jo veidas ididiai vyti. domu, ar jis gerai pasta j krat?
Stengiuosi atvaiuoti kasmet, sako Endrius. Daniausiai per Ugavnes, bet ia smagu visais
met laikais.
Aha, vadinasi, daniausiai ia vaiuoji tada, kai pilna nuog pap? mirkteliu.
Kaltas! prisipasta jis ir paleids vair kilsteli abi rankas, lyg pasiduot.
Usisakom du kambarius viebutyje Holiday Inn vos u keli ingsni nuo garsiosios Burbon
gatvs. kart vos susilaikiau nepasiliusi jam imti vien kambar su dviem atskirom lovom. Ne,
Kemrina, tai tik dar labiau kurstys aistr. Neapsistok su juo vienam kambary. Susilaikyk, kol dar
nevlu.
O abiem stovint prie registratros stalo ir administratoriui paklausus, ko pageidautume, Endrius
akimirksn tarsi padels, ir mane apm keistas jausmas. Taiau viskas baigs kaip ir anksiau mes
pasimm du gretimus didelius kambarius.
A ygiuoju prie savo numerio dur, o Endrius prie savo. Koridoriuje stabtelim su kortelm
rankose ir irim vienas kit.
Palsiu po duu, sako jis, kitoj rankoj u grifo laikydamas gitar, bet jeigu tu susiruoi
greiiau, tai gali drsiai ateiti pas mane.
Linkteliu ir abu viens kitam nusiypsoj pradingstam savo kambariuose.
Gal po koki penki minui igirstu rankinje skambant mobilj telefon. Visikai tikra, kad
skambina mama, isitraukiu j ir pasiruoiu skubiai atsakyti, kad esu gyva ir linksmai leidiu laik,
bet matau, kad skambina ne ji.

Skambina Natali.
Tvirtai spaudiu saujoj telefon ir spoksau nuvitus jo ekran. Atsiliepti ar ne? Reikia greiiau
apsisprsti.
Alio.
Kem? ia tu? pasigirsta nedrsus balsas kitam gale.
Niekaip nerandu odi. Turbt dar per maai prabgo laiko, nes negaliu apsisprsti, ar man
vaidinti usigavusi, ar kalbti mandagiai.
Ar mane girdi? klausia ji, man vis dar tylint.
Taip, Nat, girdiu.
Natali atsidsta, ir a igirstu t keist inkiant gars, kur j paprastai ileidia, kai neino, kaip
pasielgti ar k pasakyti.
A visika bukaprot, sako ji. Prisipastu, esu bjauriausia draug, ir dabar turiau raitytis
tau prie koj ir melsti atleidimo. Tik a na, toks buvo mano planas, bet tavo mama pasak, kad esi
ivykus Virdinij? Kokio velnio nusitrenkei net Virdinij?
Klesteliu ant lovos ir nusispiriu nuo koj lepetes.
A visai ne Virdinijoj. Tik niekam nesakyk. Nei mamai, niekam.
Tai kur tu? Kur pradingai ilgiau nei savait?
Oho, negi prabgo dar tik savait? O man atrodo, kad su Endrium keliaujam jau maiausiai
mnes.
Dabar esu Naujajam Orleane, bet tai ilga istorija.
Hm, k gi, sarkastikai vypteli ji. Pasakok. Turiu marias laiko.
Mane ji erzina, todl skubiai ataunu:
Natali, tu pati man paskambinai. Ir, jeigu neklystu, kaip tik tu mane ivadinai melage ir nenorjai
patikti, kai papasakojau, k Deimonas man ikrt. Atleisk, bet nemanau, kad dabar bt teisinga
grti prie senos draugysts ir apsimesti, kad nieko nevyko.
Suprantama, tu teisi. Dovanok man.
Natali nutyla, susimsto, ir kakur toli fone pasigirsta atidaromos grimo skardinls
spragteljimas. Gurkteli.
Taip atsitiko ne dl to, kad tavim netikiau, Kemrina. A tiesiog labai usigavau. Deimonas
tikras gyvulys. A spjoviau j.
Kodl? Nes uklupai apgaudinjant, bet nepatikjai savo geriausia drauge nuo antros klass, kai
ji rodinjo, kad jis tikras kiaul?
A to nusipelniau, prisipasta ji. Bet ne, a jo nesugavau mane apgaudinjant. Tiesiog labai
pasiilgau savo geriausios draugs ir supratau nusiengusi Geriausi draugi taisykli kodeksui.
Galiausiai prirmiau j prie sienos, bet jis, aiku, isisukinjo, o a vis tiek j kamantinjau, nes
norjau, kad prisipaint. Ne dl to, kad siekiau patvirtinti fakt, bet tiesiog Kem, a norjau, kad
jis man pasakyt ties. Norjau igirsti tai i jo paties lp.
Jos balse girdti irdgla. Suprantama, ji kalba nuoirdiai, ir a linkusi jai atleisti, bet dar nesu
pasirengusi duoti jai suprasti, kad atleidiu, ir pulti pasakoti apie Endri. Neinau, kas man darosi,
bet jauiu, kad iuo metu Endrius yra svarbiausias mogus mano gyvenime. Myliu Natali visa irdimi,

bet dar neketinu jai nieko pasakoti. Nenoriu dalytis juo su Natali. Ji turi savyb, jei taip galima
pasakyti, visk sumenkinti.
Klausyk, Natali, tariu jai, a ant tavs nepykstu ir noriu tau atleisti, bet tam dar reikia laiko.
Tu mane pernelyg smarkiai skaudinai.
Suprantama.
Ji nusileidia, bet balse girdti nusivylimas. Natali visada buvo didiausia nekantruol, gebanti
tuojau pat atsileisti.
Sakyk, kaip jautiesi? klausia mans. Niekaip nesivaizduoju, ko pabgai net Naujj
Orlean. Gal jau prasidjo uragan sezonas?
Girdiu Endriaus numeryje i duo kliokiant vanden.
Jauiuosi puikiai, atsakau galvodama apie Endri. Kalbant atvirai, Nat, tai dar niekada
gyvenime nesijauiau tokia laiminga ir patenkinta kaip pastarj savait.
Dieve mano Tai dl vaikino! Susiradai vaikin, ar ne? Kemrina Meribet Benet, pasiutle tu
prakeikta, nedrsk slpti nuo mans toki dalyk!
Kaip tik tai ir turiu omeny sakydama, kad ji moka visk sumenkinti.
Kuo jis vardu? Ji garsiai aikteli, tarsi k tik jai sterbl bt nukrits atsakymas didiausi
pasaulio msl. Tu su juo dulkinaisi? Ar jis patrauklus?
Natali, liaukis, umerkiu akis ir bandau sivaizduoti j dvideimtmet subrendusi mergin, o
ne vidurins laik plevs. Nesirengiu su tavim dabar apie tai kalbti, supratai? Palauk dar kelet
dieneli ir a pati tau paskambinsiu ir papasakosiu, kaip man sekasi, bet dabar
Sutinku! suunka ji, bet nepagauna mano uuominos, kad dert santriau reikti savo
emocijas. Jeigu tik ant mans daugiau nebepyksi ir tau viskas bus gerai, tai a tikrai sutinku dar kiek
palaukti.
Ai.
Pagaliau ji nusileidia emn nuo nevanki paskal debesies.
Labai tavs atsipraau, Kem. Bk gera, atleisk man.
Gerai, tikiu tavim. Kai vliau paskambinsiu, galsi man papasakoti, kas tau nutiko su Deimonu.
inoma, jeigu norsi.
Gerai, sako ji. Sutarta.
Tada iki kito karto Ir dar, Nat.
Kas?
Labai diaugiuosi, kad paskambinai. Velnionikai tavs pasiilgau.
A irgi.
Mes baigiam kalbti, bet a dar ilgai iriu telefon, kol mintys nuo Natali palengva nukrypsta
prie Endriaus. Kaip jau minjau: usisvajojus mintyse ikyla tik Endriaus veidas.
Ijusi i duins usimaunu dinsus, kuri taip ir nesugebjau isiplauti, bet jie dar nedvokia,
todl tuokart pravers. Bet jeigu artimiausiu metu neisiskalbsiu turim drabui, teks vl eiti
parduotuv pirktis nauj. Gerai, kad jau bent kelnaii simeiau krepin net dvylika.
Pradedu daytis ir visa kita, bet mai rankos nusvyra ant praustuvo ir a imu spoksoti save
veidrodyje, bandau pamatyti tai, k manyje rado Endrius. Jis mat mane paios blogiausios formos:

be makiao, su juodais ratilais po akimis nuo ilg nemigo nakt kelionje, dvokiania burna ir
susivlusiais, netrinktais plaukais. Pagalvojus apie tai suima juokas, bet paskui bandau sivaizduoti j
stovint man u nugaros ir taip pat irint veidrod. Regiu jo galv palinkstant man prie kaklo ir i
nugaros man liemen apkabinat jo tvirtas rankas, pirtus spaudiant man onus.
I svajoni paadina pasigirds beldimas kambario duris.
Ar jau susiruousi? klausia Endrius, kai atidarau.
Jis drsiai engia mano kambar.
O kur eisim? klausiu jo grdama voni, kur guli mano makiao reikmenys. Man reikia
vari drabui. A visai rimtai.
Jis ateina paskui mane ir a net krpteliu, nes man tai primena vos prie kelias akimirkas mintyse
regtas fantazijas. Palinkusi vir praustuvo prie veidrodio pradedu dayti blakstienas. Primerkusi
kair ak, tepu tu ant deiniosios, o Endrius apirinja mano upakal. Ir daro tai n kiek
nesivarydamas. Jis nori pasirodyti man nedoras. Pabaltakiuoju j ir toliau daausi kit ak.
Dvyliktam aukte yra viea skalbykla, sako jis.
Endrius apkabina rankom man klubus ir iri veidrod elmikai ypsodamasis, prikands
dantimis apatin lp.
Atsisuku j.
Tada tuojau pat ten ir varom, suunku.
K? nusivyls klausia. Na jau ne, a noriu ieiti miest, pasivaikioti, igerti alaus,
paklausyti gyvos muzikos. Skalbtis mans nepriversi.
Baik inkti, atkertu jam ir nusisukusi veidrod isitraukiu i krepelio lpda. Dar net
piets neatjo, negi esi i t, kurie maukia al per pusryius, k?
Endrius krpteli ir pridjs rank prie irdies apsimeta skaudintas.
Tikrai ne! Paprastai itveriu bent iki piet.
Kraipydama alis galv istumiu j i vonios, o jis ypsosi duobutmis skruostuose, ir udarau
mus skirianias duris.
Kodl tu itaip? klausia jis i anapus.
Leisk pasisiot!
Na, a gi galjau nusisukt.
Eik savo kambar ir susirink nevarius skalbinius, Endriau!
Bet
Tuoj pat, Endriau! Kitaip mes niekur neisim!
Mintyse regiu j patempiant lp, bet i tikrj turbt yra kitaip. Jis ypsosi u dur kaip mnulis.
Gerai jau! suunka jis ir a girdiu atsidarant ir vl usidarant mano kambario duris.
Atlikusi reikalus tualete, susirenku nevarius drabuius, sukiu juos mediagin krep ir
apsiaunu lepetes.

23

Pirmiausia einam skalbti drabui. Itraukusi i diovykls a vis dlto sulankstau juos, uuot
netvarkingai sukiusi kelionkrepius. Endrius mgina prieintis, bet a syk isireikalauju savo.
Paskui mes droiam miest ir jis vedioja mane po visas ymybes, nuveda net v. Liudviko
kapines. Ten antkapiai stkso ikil auktai vir ems, ko nesu regjusi niekur kitur. Vliau drauge
ingsniuojam Kanalo gatve iki pat Naujojo Orleano Pasaulio prekybos centro ir vandenyno pakrants,
kur aptinkam isvajotj Starbucks kavin. Susd prie kavos ilgai plepam ir a jam papasakoju
apie Natali skambut. Apkalbam j ir Deimon, kuris Endriui pradeda labai nepatikti.
Vliau, einant pro kepsni restoran, Endrius mgina mane vilioti vidun primindamas ms
sandr, sudaryt autobuse. Taiau a visai nesijauiu alkana ir bandau paaikinti keptos msos
itrokusiam Endriui, kad mano skrandis turi bti visikai tuias, jeigu nori, kad sutikiau suveisti
kepsn.
Netrukus prieinam parduotuvi rajon Kanalo gatvje, kur a tiesiog oku i laims, kad galsiu
apsipirkti, nes jau pabodo vis savait vaikioti su tais paiais drabuiais.
Betgi mes k tik isiskalbm, iauiasi Endrius mums engiant vid. Kam tau nauji
drabuiai?
Usimetu rankinuk ant kito peties ir sitveriu jam parank.
Jeigu vakar ruoiams kur nors ieiti, sakau tempdama paskui save, tai noriau nusipirkti
k nors, su kuo atrodyiau bent jau pustinai padoriai.
Bet juk ir itie tavo drabuiai visai padors, priegyniauja jis.
Man reikia nauj dins ir palaidinuks. Stabteliu ir smeigiu j akis. Galsi padti man
isirinkti.
Mano pasilymas j sudomina.
Gerai, ypsosi jis.
Vl stumiu vid.
Tik nedk per daug vili, perspju ir timpteliu u rankos. Sakiau: galsi padti irinkti, bet
ne irinksi.
iandien tu per daug vadovauji, atauna jis. Nepamirk, maule, kad leidiu tau reiktis tik
iki tam tikro laiko, paskui vadeles perimsiu a.
Ir kokias gi tu vadeles manaisi perimsis? klausiu gan pasitikiniai, nes esu tikra, kad jis
blefuoja.
vilgteliu j ir pasitikjimas ima blikti, nes jis iri mane suiaups lpas.
Nepamirk, manieringai taria Endrius, kad priadjai daryti visk, k liepsiu.
Pasitikjimo nebelieka n kvapo.
Endrius ypsosi ir kart trukteli u rankos mane.
O kadangi jau syk leidai man tave parsiversti ant lovos, priduria jis, o a stoviu isproginusi

akis, tai manau, kad galiau liepti tau darkart atsigulti ir isksti man kojas. Tu juk paklustum,
tiesa?
Man gda net vilgtelt al, ar kas praeidamas nenugirdo jo odi. Endrius ipykino ne itin
tyliai, tad neabejoju, kad galjo kas ir igirsti.
Paskui kiek sultins ingsn jis pasilenkia man prie ausies ir sukuda:
Jeigu nenusileisi man paprastesniuose dalykuose, tai a priversiu tave pasikankinti, ms
braukyti lieuviu po tavo tarpkoj.
Nuo ilto alsavimo aus, pagardinto aistr kelianiais odiais, man per kakl nubga
iurpuliukai.
Sprsti tau, maule.
Jis atlyja, o man norisi plektelt jam per iieptas lpas, bet jam turbt tai sukelt tik dar didesn
malonum.
Dilema? Tesiinie ten, kur ne taip sudtinga, o gal nepasiduoti ir leisti jam vliau mane
pakankinti? Hm. Ko gero, esu didesn mazochist, nei tikjausi.
Ateina vakaras, ir a jau pasirengusi eiti linksmintis miest. Usimoviau naujus siaurus dinsus,
usivilkau juod seksuali palaidinuk, apnuoginani peius, ir apsiaviau nepaprasto dailumo
juodus auktakulnius, graiausius, kokius tik galjau rasti prekybos centre.
Endrius spokso mane nuo tarpdurio iverts akis.
Turiau tuojau pat iupti jaut u rag, sako jis ir engia kambar.
kart susipyniau plaukus dvi laisvas kasytes, jos guli man ant pei, galais siekdamos krtis.
Kaip visad palikau kelias laisvai krintanias garbanas palei veid, nes man grau, kai taip neioja
merginos, tad kodl ir man nepabandius?
Endriui, regis, irgi patinka. Itiess rank paglosto jas pirtu.
A truput paraustu.
Maule, a visai rimtai tu ities atrodai pritrenkianiai.
Ai
Dieve ventas, negi a k tik prunkteljau?
Nuvelgiu j nuo galvos iki koj ir nors jis vl mvi dinsus, vilki paprastus medvilninius
markinlius ir avi savo juoduosius aulinius, vis tiek man atrodo pats patraukliausias vaikinas, kok
tik teko painoti, nors ir su paprasiausiais drabuiais.
Mes ieinam i numerio ir leidiantis liftu bei vestibiulyje susilaukiu keli dmi pagyvenusi
vyr vilgsni. Jauiu, kad Endriui tai labai patinka. Jis engia alia mans visas vytintis, o a
nukaistu kaip ugnis.
Pirmiausia usukam alaus restoran ir ger valand klausoms gyvos muzikos. Bet kai mans
paprao parodyti asmens dokument ir paaikja, kad ia negalsiu gerti, Endrius nusiveda mane
kit bar toje paioje gatvje.
ia laims dalykas, sako jis mudviem einat susikibus u rank. Beveik visur prao parodyt
dokument, bet kartais laim nusiypso ir nesivarginama tikrinti, ar tau jau dvideimt vieni ar dar ne.
Dvideimt vieni man sukaks po penki mnesi, atsakau jam ir tviriau sikimbu rank, nes

engiam per judri miesto gatv.


Pamats tave autobuse pamaniau, kad tau septyniolika.
Septyniolika?
Visai nenoriau atrodyti itokia jauna.
Ei, sako jis darsyk mane nuvelgdamas, maiau penkiolikmei, kurios atrodo kaip
dvideimties. Dabar ami sunku nuspti.
Tai sakai, man duotum tik septyniolika?
Ne, tu atrodai kaip dvideimties, prisipasta jis. A tik pajuokavau.
Palengvjo.
is baras truput maesnis u ankstesnj ir mons ia vairs nuo vieiai ikept koledo
absolvent iki persiritusi per trei deimt. Prie galins sienos stovi keli pulo stalai, viduje tvyro
prietema, lempos skleidia vies tik vir stal ir deinje pusje koridoriuje, prie tualet dur.
Cigarei dm nors kirv kabink, kitaip nei anam bare, kur rkal kvapo visai nesijaut, bet mans
tai neerzina. Pati nerkau, bet bare dm kvapas visai tinka. Be jo barui tarsi ko trksta.
I lubose rengt garsiakalbi sklinda pastama roko muzika. Sals kairje rengta nedidel scena
gyvos muzikos atlikjams, bet iuo metu ji tuia. Tai n kiek negadina linksmos susirinkusij
nuotaikos, nes pro moni balsus ir gars muzikos triukm a vos girdiu, k man sako Endrius.
Moki aisti pul? palinks man prie ausies klausia Endrius.
Teko keliskart. Bet nesu prof! lygiai taip pat garsiai atsakau jam.
Jis timpteli man u rankos ir mes braudamiesi pro mones, susispietusius kone visuose laisvuose
stovti tinkamuose tarpeliuose, patraukiame prie stal, kur daugiau viesos.
Prissk, kiek tylesniu balsu pasilo Endrius, nors prie mus trinksi kolonls. Uimk mums
staliuk.
Atsisdu prie nedidelio apskrito staliuko, prispausto prie sienos, kur man vir galvos ir kairje
yra laiptai, vedantys antr aukt. Vienu pirtu nustumiu nuo savs piln nuork pelenin. Matau
prie mans ateinani padavj.
Endrius prie pulo stal kalbasi su kakokiu vaikinu, turbt praosi priimamas aisti.
Atsipraau, nesuspjau, sako padavja ir pakeiia kaupin pelenin nauja. Pastato j auktyn
dugnu. Paskui nuvalo stal ir, paklusi apverst pelenin, brkteli drgna paluoste po ja.
ypteliu merginai. Daili juodaplauk, turbt irgi k tik sulaukusi dvideimt vien, stovi prie mane
su padklu rankoje.
Gal ko norsit?
Turiu vienintel prog suvaidinti, kad jau ne pirm kart usisakau grim nepraoma parodyti
asmens dokumento, todl skubu ja pasinaudoti ir ikart tariu jai:
Man praau Heinekeno alaus.
Ir man vien, neinas lazda sako Endrius.
Pamaiusi Endri padavja nuvelgia j nuo galvos iki koj ir a, lygiai kaip jis viebuio lifte,
visa nuvintu. Linkteljusi padavja dbteli mane tokiu vilgsniu, lyg sakyt na ir pasisek gi tau,
kale, ir nueina sau.
Tas vyrukas baigs loti partij ir tada stalas bus ms, sako Endrius ir sdasi ant laisvos

kds.
Padavja grta su dviem alaus buteliais ir pastato prie mus.
Jei ko norsit, mostelkit man, pasako ir nueina.
Nepra asmens dokumento, palinks vir staliuko, kad niekas negirdt, nusistebi Endrius.
Ne, bet tai dar nereikia, kad nepaprays vliau. Syk jau taip buvo atsitik arlotje. Mudvi su
Natali jau buvom ilusios, kai papra parodyt dokumentus ir igrdo pro duris.
Na, tuomet diaukis, kol gali, sako jis ir kilsteljs prie lp al greitai gurkteli.
Padarau t pat.
Pradedu gailtis pasimusi rankin, nes dabar turiu j visur tampytis, bet atjus ms eilei prie
pulo stalo, pametu j pastal. Vis laik sukiosims netoliese, todl nelabai dl jos jaudinuosi.
Endrius vedasi mane prie stovo su lazdomis.
Kokia tau patinka? klausia jis sksteljs rankomis prie vis j eil. Isirink t, kuri
geriausiai tinka tavo rankai.
Na, turt bti nepaprastai linksma. Endrius mano imokysis mane aisti.
Apsimetu drovi ir nieko neimananti. Nuirinju lazdas kaip knygas ant lentynos ir isirenku
vien. Perbraukiu ranka iilgai lazdos, palaikau prie save lyg ruoiausi muti kamuoliuk, bandau
pajusti, ar ji man tinka. inau, kad atrodau it tikra nieko neimananti blondin, bet a kaip tik to ir
siekiu.
Turbt ita bus gera, gteliu peiais.
Endrius dlioja kamuoliukus trikamp rmel, maio dryuotus su vienspalviais tol, kol sudeda
taip, kaip reikia, paskui nustumia stalo vidur. Tada atsargiai nukelia rmel ir pakia po stalu jam
skirt viet.
Linkteldamas klausia:
Nori pradt?
Ne, pradk tu.
Man norisi paspoksoti j, tok seksual, susikaupus, palinkus vir stalo.
Gerai, sako jis ir padeda viet imuantj kamuoliuk. Paskui kelias sekundes patrina lazdos
smaigal kreid ir padeda j ant stalo krato.
Jeigu jau esi aidusi, toliau kalba stodamas reikiama poza prieais imuantj kamuoliuk,
tada neabejoju, kad inai pagrindines taisykles. Nusitaiko lazdos galu kamuoliuk. Aiku,
smgiuoji tik balt?
Juokinga. Betgi jis nieko neino.
Linkteliu.
Jeigu pasirinksi dryuotus, tai galsi kirsti visas kienes, bet tik dryuotus. Nukalsi vienspalv
udirbsi tak man.
O kam tas juodas? rodau atuntj stalo vidury.
Jeigu mui j kien, nespjusi sumuti vis savo dryuot, patenkintas aikina jis, praloi.
O jeigu mui balt prarasi jim.
Ir viskas? klausiu griodama lazdos smaigal kreid.
Kol kas viskas, atsako Endrius. Atrodo, bando nutylti dar kelias svarbias pagrindines

taisykles.
Endrius engia kelis ingsnius atgal ir palinksta vir stalo, atsiremia pirtais mlyn aksom ir
padeda lazdos gal ant sulenkto smiliaus. Kelis kartus stumteli lazd pirmyn atgal, pamiklina rank, o
tada susikaupia ir kerta lazdos galu per imuantj kamuoliuk. Visi kiti payra po stal alis.
Nebloga pradia, mielasis, mintyse pagiriu.
krenta du kamuoliukai dryuotas ir vienspalvis.
Kokius renkies? klausia mans.
Kaip tai kokius? vaidinu kvailut.
Dryuotus ar vienspalvius? Leidiu tau rinktis.
A, tarsi tik dabar suprasiau. Man nesvarbu. Gal renkuosi dryuotus.
Mudu truput nukrypstam nuo aidimo 8 kamuoliukas taisykli, bet jis, dedu galv, tai daro tik
dl mans.
Dabar mano eil ir a einu aplink stal, iekodama tinkamo tako.
Sakyt, k muu, ar nereikia?
Endrius smalsiai suira mane. Gal man reikjo paklausti aikiau: ar galiu muti tuos, kuriuos
noriu? Gal jis dar mans neperkando.
Isirink dryuot kamuoliuk, kur nortum numuti, ir kirsk.
K gi, regis, a dar galiu iek tiek paspardyt jo dail, nieko nenutuokiant upakaliuk.
Pala, o i ko mes loiam? klausiu.
J tai nustebina, bet netrukus nuostab keiia suktas vilgsnis.
O i ko nortum?
I mano laisvs.
Endrius susiraukia. Bet paskui jo lp kampuiai usirieia, nes turbt pagalvoja, kad a vis tiek
nelaimsiu, nes nemoku loti pulo.
Na, man truput gaila, kad tu nori atsiloti laisv, sako jis sukiodamas tarp deln savo lazd,
atremt grindis. Bet tiek to, sutinku.
Kai jau manau, kad ms sandris atliktas, jis kilsteli auktyn vien pirt ir priduria:
Taiau jeigu laimsiu a, ms susitarimas, kad tu turi paklusti mano valiai, pereis auktesn
lyg.
Dabar jau a gerokai nustembu.
kok auktesn lyg? klausiu tariai nairuodama j.
Endrius pastato lazd prie stalo krato, pasiremia ant rank ir palinksta vies po lempa. Nuo jo
plaios ir paslaptingos ypsenos man per nugar nubga iurpuliukai.
Tai lainams ar ne? klausia.
N kiek neabejoju, kad jis pralaims, bet kakodl dabar pradedu jo velnionikai bijoti. O kas,
jeigu jis loia geriau u mane ir a pralaimsiu? Kas bus, jeigu jis lieps man sti vabalus ir rodyti pro
lang nuog upakal pravaiuojanioms mainoms? A labiausiai ir bijojau, kad jis privers mane
daryti kaip tik ita. Niekada nepamiriu, kaip jis man tkart pasak ateis ir tam laikas. Aiku, galiu
ir nepaklusti, juk jis pats man taip sak prie ivaiuojant i Vajomingo. Betgi a tikrai nenoriu, kad
reikt iki to nusiristi.

Ar pala O jeigu tai kaip nors susij su seksu?


Na, bet ledai jau pajudjo Beveik tikiuosi, kad laims jis.
Sutarta.
Endrius kreivai ypteli ir atsitraukia nuo stalo, pasiima rankas lazd.
Prie gretimo stalo brelis vaikin ir dvi merginos baig loti partij ir keletas i j sustojo
paspoksoti mus.
Pasilenkiu vir stalo, padedu lazd panaiai kaip Endrius, pastumdau pirmyn atgal ant pirto ir
kertu per kamuoliuk tiesiai stalo vidur. Vienuoliktas atsimua penkiolikt, is deimt ir abu
lekia kampin kien.
Endrius iri mane. Laiko lazd prie save vertikaliai tarp pirt. Kilsteli antakius, klausia:
Ar ia tik pradedaniojo skm, ar vedioji mane u nosies?
ypsodamasi apeinu stal i kitos puss ir valgausi kito smgio. Nieko jam neatsakau. Tyliai
ypsausi ir nepakeliu aki nuo stalo. Tyia pasirenku kamuoliuk ariausiai Endriaus, pasilenkiu
prieais j vir stalo (vogiom dirsteliu sau krtin, ar mano papai per daug nebado prieais
stovintiems vaikinams aki), nusitaikau ir stipriu smgiu pasiuniu devint kamuoliuk onin
kien.
Tu vedioji mane u nosies, taria Endrius man u nugaros, ir dar erzini.
Pakylu nuo stalo ir ypsodamasi akimis iriu j, paskui i lto nueinu prie kito stalo galo.
kart tyia nepataikau. Kamuoliukai isidst puikiai, lengvai galiau laimti partij, bet
nenoriu, kad viskas baigtsi taip paprastai.
O, ne, mano miela, prieidamas prie mans sako Endrius, daugiau joki apgaudinjim. Juk
laisvai galjai muti trylikt.
Pirtas slysteljo, apsimestinai droviai pavelgiu j.
Endrius linguoja galva ir primerks akis iri mane, aikiai suvokdamas, kad meluoju.
Paskui mes loiam taip: jis nepriekaitingai mua i eils tris kamuoliukus, paskui nepataiko
septint, a muu dar vien, jis irgi. Taip ir stumdoms vienas kit aplenkdami, neskubdami,
pasirengdami kiekvienam smgiui, kartkartm nepataikydami, kad aidimas bt domesnis.
Bet dabar jau prie reikalo. Mano eil, ir ant stalo lik tik trys kamuoliukai: jo ketvirtas, muamas
ir atuntas. Atuntas guli penkiolika centimetr per toli nuo abiej muimo pozicij, bet a inau, kad
galiau pasisti j atsimuti stalo krat, sugrti prie mans ir kristi kairij kien.
Dar du vaikinai atjo paspoksoti. Neabejoju, kad dl mano aprangos (ausis vis pasiekia
irinij replikos apie papus ir upakal, ypa kai pasilenkiu vir stalo), bet mano dmesio jie
neblako. Vis dlto pastebiu Endri vis daniau dbiojant juos ir suprantu, kad jis pavyduliauja.
Bedu lazda stal ir paskelbiu:
kair kien.
Apeinu i kitos puss, pritupiu visai emai, kad akys bt vienam lygyje su stalo pavirium, ir
pasitikrinu, ar tinkama trajektorija. Tada vl atsitiesiu, darsyk pasitikslinu muaniojo ir atuntojo
kamuoliuk trajektorij i kito tako, ir pasilenkiu vir stalo. Vienas. Du. Trys. Su skaiium keturi
stumteliu lazd muantj kamuoliuk ir is puikiausiu kampu trinkteli atunt, pasiunia j riedti
prie deinio stalo krato, kur atsitrenks graiai nurieda ir krenta kair kien.

Keletas vaikin prieingoj stalo pusj santriai kteli i diaugsmo, tarsi a j negirdiau.
Endrius irgi stovi kitam stalo gale ir plaiai man ypsosi.
O tu aunuol, mano miela, pagiria ir ima stumdyti kamuoliukus krvon. K gi, tu laisva.
Negaliu nepastebti, kad jis truput nulids, veidas gal ir ypsosi, bet akyse matyti lidesys.
Nea, sakau jam. A atsisakau laisvs, jeigu neversi valgyti vabal ir rodyti pro lang nuogo
upakalio pravaiuojanioms mainoms. Bet visaip kitaip mano laisv gali varyti.
Endrius ypsosi.

24

Suloiam dar vien partij, Endrius j pelnytai laimi, ir galiausiai nusprendiu eiti pasdti prie
staliuko, kol naujieji auktakulniai nepritryn psli. Geriu jau antr butel alaus, bet jauiu apgirtim
tik pirt galiukuose ir skrandio apaioje. Kol kauktels galv, teks igerti dar vien.
Suloiam partij? prijs prie Endriaus klausia vyrukas, iam jau sdantis su manim prie
staliuko.
Endrius vilgteli mane ir a jam pamoju eiti.
Eik eik, a pabsiu pasitikrinsiu telefon ir pailsinsiu kojas.
Gerai, maule, atsako jis. Jeigu norsi ieiti man dar nebaigus partijos, tik pasakyk, ir
ieisim.
Sutarta, ir paraginu eiti. Eik ir lok.
Jis man ypteli ir nueina prie pulo stalo, esanio u keli ingsni. Pasiimu i pastals rankinuk ir
pasidjusi ant staliuko imu iekoti jame telefono.
Kaip ir tikjausi, Natali utvindiusi mano telefon inutmis net eiolika, bet skambinti
neidrso. Mama irgi neskambino, bet prisiminiau j savaitgal ivykus su naujuoju draugu kelion
laivu. Tikiuosi, smagiai leidia laik. Noriau, kad ir jai bt lygiai taip pat linksma kaip man.
Pro garsiakalbius palubje pasigirsta nauja daina. Pastebiu, kad nuo ms atjimo bare moni
patrigubjo. Nors Endrius visai netoli mans, a jo negirdiu, tik matau, kaip kruta jo lpos, kai jis
kak sako vaikinui, su kuriuo loia pul. Prie mans prieina padavja ir a papraau dar vieno alaus,
ji nueina man jo atneti, o a lieku viena su inui raymo karaliene. Mudvi su Natali apsikeiiam
informacija, k ji iandien veikia ir kur vakare eis, bet a jauiu, kad ia tik anga svarbiausi
pokalb, per kur ji ipet i mans svarbesni dalyk: k a veikiu Naujajame Orleane su
paslaptinguoju vaikinu, k jis panaus (ne kaip atrodo, nes ji paprastai vaikinus lygina su kokiom
nors ymybm) ir ar jau esu po juo guljusi. Atsakinju uuolankom, tiesiog noriu j pakankinti.
iaip ar taip, ji to nusipeln. Be to, a dar nepasirengusi su ja atvirauti apie Endri. Nei su ja, nei su
kuo kitu. Man atrodo, jeigu tik kam apie j prasiiosiu ar bent patvirtinsiu, kad tikrai turiu vaikin ir
dabar esu su juo, tai visa, k patyriau ir igyvenau, ilks or lyg dmas. Prisiauksiu bd. Arba
atsibusiu ir pamatysiu, kad Bleikas buvo man kako pyls grim t vakar, kai abu ulipom ant
stogo pasikalbti, o visa i kelion su Endrium mano haliucinacij padarinys.
Mielas, igirstu sau vir galvos ir pajuntu nos tvokstelint stipr viskio ir pigaus odekolono
dvok.
Vyras vidutinio sudjimo, dramblotas, bet ne per daugiausiai. Jo ir alia stovinio blondino akys
pasruvusios krauju.
Nemaloniai ypteliu ir dbteliu Endri, jis jau eina prie mans.
A ne viena, atsakau.
Dramblotasis dbteli tui Endriaus kd, paskui vl mane, tarsi pabrt, kad joje niekas

nesdi.
Kemrina! kteli Endrius jiems u nugaros. Ar viskas gerai?
Taip, gerai, atsakau.
Dramblotasis pasisuka Endri.
Girdjai? Ji sako: gerai.
Jo balse girdti ikis.
A tikrai nenorjau pasakyti: Man viskas gerai, Endriau, palik mane ramybj, Endrius t
supranta, bet vaikinai ne.
Ji su manim, ramiai sako Endrius, bet turbt tik man taip atrodo, nes jo akyse jau neklystamai
msioja tio kibirktys.
Blondinas ima juoktis.
Dramblotasis atsisuka mane, rankoje Budweiser alaus butelis.
ia tavo vaikinas ar kaip?
Ne, bet mes
Dramblotasis paaipiai nusivaipo ir neleids man baigti atsisuka Endri:
Tu jai niekas, supratai? Tad nedinkis i kur atjs.
t mai pakeiia mirt neantis sitis. Vargu ar Endrius sugebs susitvardyti.
Atsistoju.
Gal ji nori su mumis pasikalbti, sako dramblotasis ir gurkteli alaus. Jis dar negirtas, tik
pakaus.
Endrius engia prie jo ir pakreips on galv nuvelgia j nuo galvos iki koj. Atsisuks mane
klausia:
Kemrina, ar nori su jais kalbtis?
ino, kad nenoriu, taiau taip tik eria druskos ant aizdos, kuri tuoj tuoj atsiras ant to vaikino
kno.
Ne, nenoriu.
Endrius kietai sukanda dantis ir ipuia nerves, engia artyn prie dramblotojo ir taria:
Nedinkis, kitaip savo dant tuoj nesurinksi.
Kiek atokiau, pasitraukusi nuo pulo stal, jau briuojasi grupel iopli.
Blondinas, regimai nuovokesnis i jdviej, udeda rank dramblotajam ant peties ir paragina:
Eime i ia, ir linkteli ton pusn, i kur turbt atjo.
Anas numeta sau nuo peties draugo rank ir ingteli prie Endriaus.
Tiek ir tereikjo.
Endrius i vis jg usimoja lazda ir nioja vaikinui per krtin, is iopteljs loteli
auktielninkas ir vos neuvirsta ant mano staliuko, stveriasi u jo krato, kad nepargrit. Isigandusi
dar spju pagriebti nuo staliuko rankinuk, nes kit akimirk jis sutrupa ipulius nuo uvirtusio vyro
svorio. Alus krenta ant grind. Dramblotasis nespja atsistoti, nes Endrius puola prie jo ir atsivdjs
vanoja kumiais jam veid.
A strykteliu tolyn nuo j ir prisiploju prie laipt, bet mons plsta paspoksoti ir neleidia man
atsitraukti.

Blondinas uoka Endriui ant nugaros, griebia j u kaklo ir bando atplti nuo draugo. A puolu
ant jo ir savo mau kumteliu talau jam skruost, bet man labai trukdo ant peties umestas ir alis
besiplakantis rankinukas. Endrius lengvai itrksta i blondino gniaut, apsisuka kaip vijurkas ir
spiria jam nugar, is plojasi veidu grindis.
Endrius griebia man u rieo.
Traukis, mieloji!
Nustms mane kuo toliau prie susispietusi moni, kit akimirksn atsisuka tuodu mueikas.
Dramblotajam pagaliau iaip ne taip pavyksta atsistoti ant koj, bet neilgam, nes Endrius abiem
rankom pakaitomis smogia jam veid, o paskui dar kerta mirtin smg i apaios. Pasipila kraujai.
Matau, kaip ant grind nukrenta kruvinas dantis. Susigiu. Vyras vl atbulas nekteli ant kito
staliuko, nulauia j nuo metalins kojos. Kai blondinas ruoiasi pulti Endri, iam pagalb atskuba
vaikinas, su kuriuo jis lo pul, ir griebia j u krt, palikdamas Endriui doroti dramblotj.
Kol apsaugininkai prasibrauna pro mini iskirti besimuanij, Endrius spja pamuti
dramblotajam abi akis ir paleisti i nosies krauj. Susims ranka u nosies tas svirdinja onus, bet
apsaugininkas suima j u peties ir nusiveda pro mini.
Endrius nustumia kito apsaugininko rank, is jau taikosi j ivesti.
Supratau, sako Endrius ir kilsteli auktyn deln, duodamas apsaugininkui suprasti, kad geriau
trauktsi nuo jo, o pats kita ranka nusibraukia i nosies itrykus krauj. inau, kur durys. Pats
ieisiu.
Pribgu prie jo ir jis paima man u rankos.
Kaip tu, Kemrina? Ar sveika? Ar jis tavs neugavo?
Endrius apirinja mane i vis pusi, jo vilgsnis rstus ir nenustygstantis.
Ne, viskas gerai, eime i ia.
Endrius tvirtai suspaudia mano rank, stumteli prieais save ir mes abu einam pro prasiskyrusi
mini.
Ijus gatv, nakties vs ir utrenkus paskui save duris, nebegirdti kurtinanios muzikos ir
triukmo. Tiedu avigalviai mueikos jau droia gatve prieky ms. Dramblotasis laiko ranka
usidengs sukruvint veid. Neabejoju, kad Endrius sulau jam nos.
Endrius sustoja ant aligatvio ir suima man u pei.
Nemeluok, maule, sakyk tiesiai. Ar tikrai jie tavs neugavo? Prisiekiu visais ventais, jeigu
ugavo, patiesiu juos kaip unis.
Nuo jo kreipinio maule man irdis sla. Ir dar nuo susirpinusio vilgsnio Taip ir knieti j
ibuiuoti.
Tikrai neugavo, patvirtinu. A pati puoliau vanoti t blondin, kai jis oko tau ant nugaros.
Endrius paleidia mano peius ir suima delnais veid, darsyk atidiai apiri, tarsi negalt
patikti.
A sveika, darsyk patvirtinu.
Jis priglunda lpomis man prie kaktos ir kartai pabuiuoja. Paskui griebia man u rankos ir taria:
Grtam viebut.
Nereikia, bandau atkalbti. Mums buvo smagu, be to, po t mutyni a visai iblaivjau.

Pakreips ant ono galv jis kiek atlaidiau iri mane.


Kur nortum eiti?
Eime kit klub, pasilau. Tik gal jau ramesn.
Endrius giliai atsidsta ir suspaudia man rank. Vl nuvelgia nuo galvos iki koj. Jo vilgsnis
apsistoja prie nulakuot koj pirt, kurie matyti pro atviras auktakulnes basutes, paskui i lto kyla
auktyn siaura juoda berankove palaidinuke, kuri i priekio reikt pasitaisyti.
Itraukiu i jo rank ir sumusi u virutinio krato timpteliu ant krtins vir, kad geriau
priglust.
Graiai atrodai, pagiria. Bet turi pripainti, be reikalo trauki t pusgalvi dmes.
Nenoriau grti tok keli viebut vien tam, kad pasikeisiau palaidin.
Ne, ities neverta, pritaria jis ir vl paima man u rankos, bet jeigu nori eiti klub, tai turi
paadti man vien dalyk, gerai?
Kok?
Apsimesk, kad esi mano mergina, sako jis, o mano veid nuvieia guvi ypsena. Bent jau
niekam nekils noras prie tavs kabintis.
Paskui kiek patyljs priduria:
Na, nebent tu pati nortum, kad prie tavs kibt, k?
Nedelsiant suskantu purtyti galv.
Ne, ne, nieku gyvu nenoriu, kad prie mans kabintsi nepastami vaikinai. Nekaltas flirtas
nieko blogo, jis skatina pasitikjim savimi. Bet su avigalviais tikrai nenoriu prasidti.
Puiku. Tuomet sutarta. Tu vakar bsi mano patrauklioji mergina, o tai reikia, kad parsiveds
viebut galsiu mauml pakirkinti.
Ir vl jo veide ta valikika, man taip patinkanti ypsena. Man ima dilgioti tarpkoj. Ltai nuryju
seil ir primerkusi akis sutinku.
Diugu jo skruostuose vl regti duobutes. Jos daug geriau nei tas nuomus bet drauge ir
netiktinai patrauklus vilgsnis, vos prie valandl niauks jo veid.
Nors man tai ir patiko sakau patiko bendrja prasme, vis tiek daugiau neleisiu tau to
daryti.
Jis nepatikliai ir truput sieids iri mane ir klausia:
Kodl?
Ogi todl, Endriau na, neleisiu, ir tiek Ateik ia, abiem rankom apkabinu jam kakl ir
pritraukiu prie savs.
O tada velniai pabuiuoju jam lpas.
K ia sumanei? klausia jis spitrydamas man akis.
Meiliai ypsodamasi atsakau jam:
Bandau sijausti savo vaidmen.
Lp kampuiuose msteli ypsena ir jis apsuka mane, apkabina per liemen ir mudu patraukiame
Burbon gatve.

Endrius

25

Gal man padaryti tai su Kemrina. Kodl turiu kankintis ir neleisti sau to, ko neapsakomai troktu,
juo labiau dabar tas metas, kai galiu mgautis tuo, ko labiausiai nusipelniau? Gal viskas pasisuks
kitaip ir ji neliks ugauta? O a galsiu vl nueiti pas Masters. Kas bus, jeigu j paleisiu ir daugiau
niekada nebepamatysiu, o Mastersas pasirodys neteisus?
Perknai trenkt! Oi, atsipraau.
Mudu su Kemrina aplankom dar por bar prancz kvartale ir abiejuose jai pavyko prasmukti
kaip pilnametei. Tik vienam papra parodyti asmens dokument, bet kadangi jos gimtadienis gruod,
tai padavja nusprend nekreipt dmesio.
Taiau dabar ji gerokai kauusi ir a abejoju, ar stengs grti viebut.
Ikviesiu taksi, pasilau spausdamas j prie savs ant aligatvio.
bar ir i jo grdasi poros ir grupels moni, kai kurie stoviniuoja tarpdury.
Laikau tvirtai apkabins Kemrin per liemen. Ji pakelia rank ir apkabina man kakl i priekio,
pati vos nulaiko galv ant pei.
Taksi gal bt ir visai neblogai, vos atpldama besimerkianias akis sutinka ji.
Vargel arba tuoj smigs, arba apsivems. Viliuosi, kad dar spsime parlkti viebut.
Taksi privea mus iki pat viebuio dur ir a padedu jai ilipti, paskui paimu ant rank, nes ji
visai nebegali paeiti, ir neu iki lifto. Jos kojos tabaluoja man ant rankos, o galva padta ant krtins.
mons spokso mus.
Gerai pasilinksminot? mesteli vyras lifte.
Aha, neblogai, linkteliu. Vieni pakelia daugiau, kiti maiau.
Pasigirsta skambteljimas ir durims atsidarius vyras ieina. Dar du auktai ir a taip pat ineu j
i lifto, einu prie ms kambari.
Kur tavo raktas, maule?
Rankinuke, iveblena ji.
Gerai, kad dar susikalbt galima.
Nepaleisdamas i rank, prisitraukiu jos rankinuk ir atsegu utrauktuk. Paprastai suskeliau kok
maikt juokel apie tai, k jinai jame neiojasi, ir ar kas neks man rank, bet inau, kad jai dabar
ne iki juok. Jai baisiai bloga.
Regis, naktis bus sunki ir ilga.
Man u nugaros trinkteli durys ir a neu j tiesiai prie lovos, paguldau.
Dieve, kaip man bloga, vaitoja ji.
Suprantu tave, maule. Isimiegosi, ir praeis.
Nuaunu basutes ir pastatau ant grind.
Oi, a tuoj Kemrina pasilenkia per lovos krat ir pradeda lupti oius.
Griebiu prie spintels alia lovos stovini iukli d ir pakiu jai po burna, bet vis tiek

valytoja rytoj pyks. Kemrina ivemia visk iki paskutinio lao, ir mane tai truput nustebina, nes ji
vis dien praktikai nieko nevalg. Baigusi vemti atsiloia ir vl krenta ant pagalvs. Aki
kampuiais nuo vmimo rieda aaros. Bando pairti mane, bet ji tokia girta, kad negali sutelkti
vilgsnio.
ia labai tvanku, sako ji.
Supratau, sakau a ir nustatau kondicionieri ant aukiausios padalos.
Paskui nueinu voni ir po altu vandeniu sudrkinu rankluost, igriu, grtu kambar ir
atsisds alia Kemrinos luostau jai veid.
Atleisk man, burbteli ji. Po degtins reikjo daugiau nebegerti. Dabar tu turi valyti mano
vmalus.
luostau jai kakt, skruostus, patraukiu nuo aki isidraikiusius ir prie veido prilipusius plaukus,
paskui drgnu rankluosiu nuvalau burn.
Neatsipraink, liepiu. Svarbu, kad tau buvo linksma, ypsodamasis priduriu. Be to,
dabar galiau daryti su tavim, k tik noriu.
Ji nusiypso ir pabando pakelti rank, nordama man suduoti, bet yra tokia silpna, kad net
nepajuda. Kreiva ypsena mai dingsta nuo veido, jame msteli rpestis, kakt ipila prakaito
laeliai.
O, ne, suunka ji ir vl kilsteli nuo pagalvs. Man reikia tualet. Kemrina sitveria mans
ir bando atsistoti, a, aiku, jai padedu.
Palydiu j tualet, ia ji puola prie klozeto ir usikniaubia, abiem rankom sitveria jo krat.
Smarkiai iaukiojant jos nugara kilnojasi, i aki rieda aaros.
Reikjo kartu su manim valgyt kepsn, maule.
Stoviu jai u nugaros ir laikau sums kasas, kad nepaklit po iurkle, spaudiu prie sprando
alt drgn rankluost. Man jos gaila regiu, kaip skausmingai trkioja knas, vargel nori vemti,
o skrandis tuias. inau, paskui jai perts gerkl, skauds krtin ir suks vidurius.
Isitsiusi Kemrina sukniumba ant alt vonios grind.
Noriu j pakelti, bet ji prieinasi.
Ne, nereikia, nekelk. Noriu gulti ia. altos grindys gerai gaivina.
Kvpavimas jos ltas, o vos vos degusi oda iblykusi, kaip plaui udegimu serganio ligonio.
Paimu var rankluost, suvilgau ir nuvalau jai burn, veid, kakl, nuogus peius. Atsegs dinsus
numaunu, kad nespaust pilvo, laun ir blauzd.
Nebijok, neiprievartausiu, pajuokauju, bet ji man nieko neatsako.
Kemrina smigo guldama ant ono ir padjusi galv ant grind.
inau, kad jeigu j dabar pajudinsiu, tai ji atsibus ir vl ims iaukioti, bet nenoriu palikti jos
vienos prie unitazo, todl atsigulu alia ir dar ilgai luostau jai kakt, peius ir rankas, kol galiausiai
pats umiegu kartu su ja.
Niekada nepagalvojau, kad galt tekti blaivam miegoti tualete ant grind, bet buvau teisus
sakydamas, kad su ja galiau miegoti bet kur.

Kemrina

Atsidaro mano kambario durys. Kitoj pusj pro siaur plyel tarp uuolaid vidun plsta sauls
viesa. Krpteliu nuo jos kaip vampyr ir prisimerkusi nusisuku. Po akimirkos susivokiu gulinti savo
lovoje tik su vakarykia berankove palaidinuke ir siauromis violetinmis kelnaitmis. Patalyn
nuvilkta, guliu tik ant vienos paklods, uklota kita paklode, ji skaniai kvepia, tarsi bt k tik
iskalbta. Tikriausiai visk apvmiau, todl Endriui teko eiti pas kambari tvarkytoj prayti naujos.
Kaip jautiesi? Geriau? klausia Endrius engdamas kambar, neinas kibirliu ledo vienoj
rankoj ir keliais plastikiniais puodeliais bei buteliu Sprite kitoje.
Atsisda alia mans ir padeda visk ant spintels, o tada atsuka Sprite.
Mano galvoj tvinkioja ir, atrodo, tuoj vl vemsiu. Nekeniu pagiri. Geriau jau nusigrus griti ir
susigrinti nos, nei kentti tokias baisias pagirias. Jau syk esu t patyrusi: yra taip bloga, kad maai
kuo skiriasi nuo apsinuodijimo alkoholiu. Bent taip jau sako Natali, ji jau syk buvo apsinuodijusi ir
apibdino tai itaip: Kit ryt atrodo, kad tau pats velnias burn priiko.
N kiek, atsakau jam ir itarus iuos du odius per pakau ir u aki perskrodia
nepakeliamas skausmas. Kambary viskas pradeda dvejintis ir a smarkiai usimerkiu.
Labai prastai atrodai, maule, taria Endrius ir a pajuntu ant kaklo vs rankluost.
Bk geras, utrauk uuolaid, k?
Jis tuoj pat pakyla nuo lovos, girdiu, kaip jis eina prie lango ir traukia sunki uuolaid, taiso,
kad nelikt tarpo. Sulenkiu kelius ir pritraukiu prie krtins, subraukiu paklod ir susirietusi
kamuoliuk apsikloju, galv padedu ant minktos pagalvs.
Endrius nuplia nuo vienkartini puodeli celofan ir igirstu barkant puodel metam led.
Tada jis upila ant ledo Sprite ir paima rankas vaist buteliuk.
Nuryk ituos, sako jis, ir a jauiu, kaip jam atsisdus alia sujuda lova. Udeda rank man ant
kojos.
Ltai pramerkiu akis. I plastikinio puodelio kyo iaudelio galas, kad man nereikt geriant kelti
galvos. Pamusi nuo jo delno tris Advil tabletes sumetu burnon ir ugerdama nuryju.
Bk geras, pasakyk, ar neprinekjau vakar baruose ko nepadoraus?
Galiu j irt tik pro siaur plyel tarp vok.
Jauiu, kad jis ypsosi.
Neslpsiu, tikrai prinekjai, sako jis ir man i siaubo apmirta irdis. Vienam vyrukui
dievagojaisi skmingai u mans itekjusi ir kad mes susilauksime maiausiai keturi vaik, o gal
penki, gerai nepamenu. Paskui prie mans prikibo kakokia pana, tu paokai nuo kds ir taip puolei
j koneveikti, kad grau buvo klausytis.
Dabar tai jau tikrai vemsiu.
Endriau, ar tu nemeluoji? Man baisiai gda!
Dar labiau tvinksi galvoje. Skauda tiesiog nepakeliamai.
Girdiu j juokiantis, pasistengiu praplti akis ir j pamatyti.

Aiku, kad meluoju, sako jis ir pakls rank vsiu pavilgu nuluosto man kakt. Ties
pasakius, elgeisi visai padoriai. Iki pat lovos. Pastebiu j dmiai nuvelgiant mano kn.
Dovanok, turjau tave nurengti. Na, man is darbas labai patiko, bet atlikau j tik i pareigos. Matai,
kas nors juk turjo tai padaryti. Jis atrodo apsimestinai rimtas ir a nesusilaikiusi nusijuokiu.
Umerkiu akis ir numiegu dar kelias valandas, kol duris pabeldia kambari tvarkytoja.
domu, ar Endrius buvo bent trumpam nuo mans pasitrauks.
Ueikit, ueikit. A j nusineiu gretim numer, kol js sutvarkysite it.
kambar engia prastai nudaytais raudonais plaukais kambarin tvarkytojos uniforma. Endrius
prieina prie mans.
Eik, maule, sako jis ir pakelia mane nuo lovos, iki puss suvyniot vari paklod.
Leiskim poniai sutvarkyti kambar.
Turbt galiau ir pati paeiti, bet nenoriu su juo ginytis. Jau veriau tegu nea.
Praeinant pro televizoriaus staliuk itiesiu rank savo rankinuko, Endrius stabteli, paima j ir mes
ieinam i kambario. Padedu galv jam ant krtins, rankomis apsiveju kakl.
Stabteljs prie dur Endrius atsisuka ir sako tvarkytojai:
Atleiskite, kad prinerktm prie lovos, kreivai ypteljs linkteli galv ton pusn. Bet jums
bus dosniai sumokta.
Endrius nusinea mane savo kambar.
Pagulds mane ant lovos, pirmiausia nueina ir utraukia uuolaidas.
Tikiuosi, iki vakaro atsigausi, sako jis vaikiodamas po kambar, tarsi kako iekot.
O kas bus vakar?
Eisim bar, sako Endrius.
Surads MP3 grotuv prie minkto fotelio padeda ant televizoriaus staliuko, prie savo kuprins.
Nepatenkinta suinkiu.
O ne, Endriau, vakar jau jok bar neisiu. Ir gyvenime daugiau niekada nieko nebegersiu.
Matau, kaip jis man plaiai nusiypso.
Visi taip sako, pareikia. Net jeigu ir nortum, a vis tiek vakar neleisiau tau gerti. Tarp
pagiri reik padaryti nors dienos pertrauk, kitaip pirma laiko bsi traukta AA klub.
Tikiuosi, man nereiks kiaur dien drybsoti lovoj, kol isipagiriosiu, taiau perspektyva kol
kas labai miglota.
Na, pirmiausia tau reikia pavalgyti. Nors dabar vien nuo minties apie maist tave gali supykinti,
vis tiek turi ko nors uksti, kitaip silpnumas nepraeis vis dien.
Teisingai kalbi, sakau jam, nes jauiu, kaip viskas kyla. Vien pagalvojus apie maist, mane
pradeda pykinti.
Kiauiniens su skrebuiu, taria jis eidamas prie lovos, ko nors lengvo. Pati inai.
Taip, inau, abejingai itariu, baisiai trokdama, kad galiau spragtelti pirtais ir tas
blogumas dingt kaip nebuvs.

26

Pavakare pasijuntu geriau. Atsigaunu ne visu imtu procent, bet jau pakankamai gerai, kad su
Endriumi galiau pasivainti miesto tramvajum ir pasidairyti po ymybes, kuri neteko pamatyti
vakar. iaip ne taip sugrdus skrand kelet ksni kiauinio ir skrebuio, sdom krantine
vaiuojant tramvaj ir patraukme Amerikos Audubono akvarium, kur psiomis jome deimties
metr ilgio stikliniu vandens tuneliu, i vis pusi plaukiojant briams uv. Paskui i rankos
lesinome ilgauodeges papgas ir vaiktindami po atogr giri apirinjome retus augalus. rm
peldines rajas ir fotografavoms mobiliaisiais telefonais, laikydami juos itiestose prie save
rankose. Vliau ilgai irjau tas nuotraukas ir grojausi ms suglaustais veidais ir juokingomis
ypsenomis, tarsi btume eilin zoologijos sode linksmai liojanti porel.
Eilin liojanti porel Vis dlto mes nesame pora, lidna, bet turjau tai sau pripainti.
Ak, ta nelemta tikrov.
Bet ir vlgi. Taip bna tada, kai neinai, ko nori. Na, esm ta, kad a inau, ko noriu, ir daugiau
tuo nebeabejoju, bet bijau tai prisipainti. Bgtauju dl Endriaus ir dl to, kaip jis galt mane
skaudinti, nes kakodl jauiu, kad a to nepakeliau. Man jau dabar nepakeliamai sunku, nors jis
mans dar n sykio neskaudino.
Nereikia n sakyti, kad klimpau d.
Vakarui apgaubus Naujj Orlean ir vakarotojams pasipylus gatves, Endrius pakvieia mane
laiveliu persikelti kit Misisips krant ir aplankyti Senojo kyulio bar. Gerai, kad apsiaviau
savo sensias juodas lepetes, o ne naujuosius auktakulnius. Endrius man taip patar, sak, reiks
daug vaikioti.
Niekada neivykstu i Naujojo Orleano neapsilanks tam bare, prisipasta jis,
ingsniuodamas alia mans ir laikydamas mano rank savajam delne.
Tu ten nuolatinis lankytojas?
Taip, ko gero, gali taip mane vadinti. Porkart per metus, bet vis tiek nuolatinis. Kelissyk teko
ten koncertuoti.
Su gitara? bandau spti ir smalsiai iriu j.
Per gatv perjo keturi moni grupel ir susigretino su mumis, todl a prisilieju prie Endriaus,
palikdama jiems vietos.
Jis paleidia mano rank ir apkabina per liemen.
Gitara barkinu jau nuo eeri, ypsosi man. Tada skambinau prastokai, bet juk reikia
kakada pradti. Iki deimties tik barkinau, bet vliau pradjau groti tai, ko jau galima buvo
klausytis.
Susiavjusi net garsiai aikteliu.
Buvai toks jaunas ir jau toks talentingas.
Ko gero. Kai augom, mane laik muzikaliuoju, o Eidan architektu, dirsteli mane,

nes jis mgo konstruoti. Kart net buvo susirents mikelyje didiul namel medyje. O Eeris ledo
ritulininkas. Mano tvas avjosi ledo rituliu, gal net labiau nei boksu, vl dirsteli mane, bet ne
per daugiausiai. Po pirm treniruots met Eeris spjov ledo ritul, jam tada buvo tik trylika,
negarsiai nusijuokia. Tvui to ledo ritulio reikjo labiau nei Eeriui. O Eerio galva buvo pramuta
elektronikai. Kart, pairjs film Kontaktas, net band susisiekti su ateiviais savo paties sukurtu
prietaisu i namie surinkt nereikaling daikt.
Abu skaniai pasijuokiam.
O kaip tavo brolis? klausia Endrius. Sakei, kad sdi kaljime, bet kokie buvo tavo santykiai
su juo iki to?
Mano veidas kiek apsiniaukia.
Iki atuntos klass, kol nesusidjo su ms gatvs padugne Brakstonu Hiksliu, kurio a baisiai
nemgau, Koulas buvo nuostabus vyresnis brolis. Susimets su Brakstonu jis niko kvaialus ir
kitokias nesmones. Tvas band taisyti j problemini vaik internat, kad perauklt, bet Koulas
i ten pabgo ir klimpo dar giliau. O tada viskas m ristis emyn. Atsisuku, nes vis daugiau
moni ima minti mums ant kuln. Dabar jis kiurkso ten, kur ir nusipeln.
Gal ijs ir vl bus toks pat geras, kok prisimeni iki atuntos klass.
Gal, gteliu peiais, nors pati tuo netikiu.
Nuingsniuojam iki gatvs galo, iki sankryos, kur Petersono gatv susikerta su Oliverio, ir prie
mus idygsta Senojo kyulio baras, i iors labiau primenantis istorins reikms pastat su i
ono pristatyta gyvenamja dalimi. Praeinam pro didel ilg ikab, taip pat du plastikinius staliukus
su keliomis kdmis, ant kuri susd vyrai rko ir garsiai nekuiuojasi.
Viduje girdti grojant gyva muzika.
Endrius atidars duris ileidia porel ir paima man u rankos. Baras nedidelis, bet jaukus.
Pakeliu galv vir, ten ant sien, kur tik laisvas lopinlis, pilna nuotrauk, visokiausi automobili
registracijos lenteli, neonini alaus emblem, spalvot plakat, senovini ura. Nuo medini lub
kabo keli elektriniai ventiliatoriai. Man i deins baras, lygiai toks kaip ir visi barai, net su
televizorium ant upakalins sienos. U baro pro nedidel brel moni padavja kilsteli rank ir
pamoja pasirodo, Endriui.
Endrius jai nusiypso ir kilsteli du pirtus, lyg sakyt tuoj prieisiu nektelt.
Visi staliukai, kiek mato akys, uimti, keletas moni sukasi oki aiktelje. Prie upakalins
sienos muzikantai groja itin gerai, kakok bliuzrok ar dar k. Man patinka. Ant auktos baro kds
juodukas brzgina sidabrin gitar, o kitas vaikinas, baltasis, dainuoja pritardamas sau akustine
gitara. Raumeningas vyrukas mua bgnus, ant scenos stovi klaviiniai, tik jais kol kas niekas negroja.
Vos neaikteliu, kai nuleidusi galv pamatau ant grind prie savo koj nevalyv juod un,
spoksant mane ir vizginant uodeg. Itiesiu rank ir pakasau jam paaus. Patenkintas jis nubidzena
prie eimininko ir atsigula jam prie koj.
Po keli minui Endrius pamato, kaip trys mons pakyla nuo staliuko prie scenos, kur groja
muzikantai, ir nusitempia mane prie jo. Atsisdam.
Po vakarykios man vis dar bloga, o ir galva dar nenustojo skaudti, taiau kad ir kaip ia bt
triukminga, skausmas n kiek nesustiprja.

Ji negeria, besdamas pirtu mane, Endrius maloniai itaria padavjai, kuri k tik stovjo u
baro.
Kol atsisdom, ji prasibrov pro mones ir atsivijo mus prie staliuko.
Ta moteris su u aus ukitais trumpais rudais plaukais atrodo vos vyresn kaip
keturiasdeimties, ji ypsosi nuo ausies iki ausies ir puola glbesiuotis su Endriumi, o a pagalvoju,
kad ji gal jo teta ar pusseser.
Prabgo deimt mnesi, Periai, sako ji, abiem rankom tapnodama jam per nugar. Kur, po
galais, buvai prapuols?
Maloniai man ypsosi.
O kas ia tokia?
Jinai juokais dbteli Endri, taiau jos balse man pasigirsta dar kakas: gal prielaida.
Endrius paima man u rankos ir a atsistoju, kad biau tinkamai supaindinta.
ia Kemrina, sako jis, Kemrina, susipaink su Karla. Ji ia dirbo per visus mano eis
siaubingus koncertus.
Karla juokais baksteli ranka jam krtin ir atsisuka mane.
Ot, melagis, sako man, o tada kilsteljusi abu antakius priduria: Jis suokia kaip laktingala.
Pamerkusi man ak paduoda rank. Malonu susipainti.
A jai irgi nusiypsau.
Suokia? O a maniau, kad jis tik barkina gitara. N netariau, kad jis moka ir dainuoti. Na, ko
gero, nieko nuostabaus. I dalies jau rod, kad moka dainuoti, dar Birmingame, kai trauk garsij
Viebuio Kalifornija melodij. Be to, kartkartmis jis ir automobilyje usimirdavo, kad sdiu
alia, ar tiesiog nesivarydavo ir imdavo manktinti bals, vien po kitos traukdamas klasikinio roko
dainas, besiliejanias pro automobilio garso kolonles.
Taiau niekada nepagalvoiau, kad jis gali ir koncertuoti. Gaila, kad nepasim gitaros. Mielai
vakar paklausyiau jo dain.
Diaugiuos tave vl ivydusi, sako Karla ir rodo juoduk ant scenos. Edis irgi labai
apsidiaugs, kad atvykai.
Endrius linkteli Karlai ir nusiypso, o ji pro lankytoj mini grta prie baro.
Gal norsi ko atsigerti?
Numoju ranka:
Ne, nieko.
Jis ir toliau stovi, o kai muzikantai baigia groti, sumoju kodl. Juodukas su sidabrine gitara
pamato Endri, nusiypso ir atrms gitar kd prieina prie ms. Jie lygiai kaip ir su Karla
draugikai apsikabina, a vl atsistoju ir paindindamasi su Ediu paduodu jam rank.
Periai! Kaip seniai nesimatme, prabyla Edis emu balsu keiduno tarme. Kiek jau
prabgo? Metai?
Karla irgi kalbjo keiduno tarme, bet ne taip labai jautsi.
Beveik, vytdamas atsako jam Endrius.
Endrius nepaprastai diaugiasi ia usuks, tarsi ie mons bt jo retai lankomi giminaiiai, su
kuriais jis puikiausiai sutaria. ia net jo ypsena tapo nuoirdesn ir atviresn nei anksiau. Jeigu

atvirai, tai supaindins mane su Karla ir Ediu m taip ypsotis, kad, regis, visus ta savo ypsena
ukrt. Pasijutau taip, lyg biau jo vienintel, kuri jis nusprend parsivesti namus ir parodyti
savikiams, o ie, sprendiant i ilto j vilgsnio, tikrai jam pritar.
Ar iandien pagrosi?
Atsisdu ir paklusi galv iriu Endri. Man, lygiai kaip ir Ediui, smalsu igirsti jo atsakym.
Besiypsantis Edio veidas tarsi sako, kad neigiamo atsakymo jis nepriima, o aplink akis ir burn
susimetusios gilios raukls.
Matai, kart neatsineiau gitaros.
Et, Edis purto galv, kuo tu mane laikai? Avinu? Beda pirtu scen. irk, kiek ten j.
A irgi noriu paklausyti, kaip groji, prabylu jam u nugaros.
Endrius nerytingai iri mane.
A rimtai. Labai praau, krypteliu galv on ir nusiypsau.
Aha, ta mergaiiuk moka vartyt akeles, ypteli Edis Endriaus pusn ir is pasiduoda.
Gerai, bet tik vien dain.
Tik vien? Tikrai? Edis kilsteli smakr ir priduria: Jeigu jau vien, tai leisk man irinkti,
kuri.
Pabaksnoja nykiu sau krtin vir prasegt balt markini apykakls. I kienaits kyo
cigarei pakelio kratas.
Endrius linkteli galva.
Gerai, irink tu.
Edis isiiepia nuo ausies iki ausies ir tariai irdamas mane sako:
Nagi t, kuri ansyk dainavai merginai, su kuria ia buvai atjs.
I Rolling Stones albumo? klausia Endrius.
T, t, patvirtina Edis.
Koki gi? klausiu pasiremdama smakr ant sulenkt pirt.
Juokas, a vos nenumiriau, atsako Endrius. Tikriausiai dar nesi jos girdjusi.
Teisyb. Droviai papurtau galv.
Ne, tikrai negirdjau.
Edis krypteli galv, kad Endrius sekt paskui j scen. Endrius pasilenkia prie mans ir nustebina
velniu buiniu lpas, o tada apsisuka ir nueina.
Sdiu pasirmusi alknmis staliuk ir jaudinuosi, o kartu ir digauju. Aplinkui liejasi kalbos,
visi neka ir atrodo, kad bare aidi nesiliaujantis urmulys. Tai en, tai ten pasigirsta sumuam alaus
bokal ar ant staliuko statomo butelio skimbteljimas. ia gantinai tamsu, viesa krinta tik nuo
daugybs reklamini alaus enkl ir pro siaurus langus i gatvs prasiskverbianios blausios
mnesienos bei ibint. Retsykiais patalp ulieja rykesn gelsva viesa scenos deinje, kur mons
varsto duris, kaip spju, eidami tualet.
Endrius su Ediu ulipa scen ir pradeda ruotis: i u bgn komplekto Endrius atsinea dar
vien aukt baro kd ir pasistato vidury scenos prieais mikrofon. Edis persimeta keliais odiais
su bgnininku, galbt pasako, koki dain reiks groti, ir is pritariamai jam linkteli. I u scenos
ateina dar vienas vyras su gitara, turbt bosistas, man tos gitaros visos vienodos. Edis paduoda

Endriui juod gitar, sujungt su greta stoviniu garso stiprintuvu, jie apsitaria, bet a nieko
negirdiu. Tada Endrius sitaiso ant kds, viena koja atsiremia pakoj. Edis irgi sitaiso ant
savosios.
Jie pabrauko per stygas, pasiderina, ir bgnininkas kelis kartus neritmingai suduoda lazdele per
lktes. Pasigirsta aius cypimas, turbt kas nors jung garso kolonl ar tiesiog padidino gars, o
tada Endrius kelis kartus patuksena pirtu per mikrofon.
I susijaudinimo suspaudia skrand, tarsi man, o ne jam, reikt lipti scen ir dainuoti
susirinkusiems nepastamiems monms. Bet turbt a labiau jaudinuosi dl to, kad esu su Endriumi.
Jis velgia mane nuo scenos, ms vilgsniai susitinka ir kur laik sustingsta, o paskui bgnininkas
duoda enkl kelis kartus pavangindamas lktmis ir tada Edis pradeda groti gitara, ltai ir
jausmingai veda melodij, visi stoviniuojantys suklsta, atsisuka, nes pasigirsta nauja daina
tikriausiai jau ne kart girdta ir jiems gerai pastama, bet niekada nenusibostanti. Endrius su Ediu
sugroja kelis akordus ir a pajuntu, kaip mano knas ima sibuoti melodijos ritmu.
Endriui pradjus dainuoti mano galva spragteli auktyn lyg spyruokls iauta. Nustojusi sibuoti
pakeliu galv ir negaliu patikti tuo, k girdiu. Jo balsas toks svajingas ir uburiantis. Endrius
dainuoja usimerks, linksdamas galva aistringos, dvasingos melodijos ritm.
Pasigirdus priedainiui, Endriaus balsas man atima ad.
Mano nugara prisiploja prie kds atkalts, akys isipleia, nes su kiekvienu odiu ir kiekvienu
muzikos taktu Endriaus siela vis labiau jaudina man ird. Veido iraika keiiasi su kiekviena aukta
nata ir atsipalaiduoja melodijai nurimus. Dabar bare visika tyla, niekas nekalba. Negaliu atplti nuo
Endriaus aki ir pasidairyti, bet man ir nereikia, nes ir taip jauiu, kad nuotaika i esms pasikeit,
kai Endrius utrauk daining priedain seksualiu ir bliuzikai emu balsu, kokio n nesivaizdavau j
turint.
Pradjus antr posm ir melodijai sultjus, Endrius sulaukia vis aliai vieno bare susirinkusi
lankytoj dmesio. Aplink mane mons oka ar linguoja dainos ritmu, porels vis ariau glaudiasi
knais ir lpomis, nes kitaip klausytis ios dainos tiesiog nemanoma. O a a be ado spoksau
scen ir visa savo esybe, visais kaulais ir odos poromis tarsi nuod siurbiu save Endriaus bals.
Apstulbusi ir apavta klausausi jo dainos, nors aikiai inau, kad ji perskros man siel, bet vis tiek
geriu i nuod taur iki dugno.
Endrius dainuoja usimerks, tarsi nenort matyti viesos, nes ji trukdo jam sijausti melodij.
Prasidjus antrajam priedainiui, jis dar labiau atsiduoda dainai ir, atrodo, tuoj tuoj pakils nuo kds,
bet lieka sdti, kaklas itemptas prie mikrofono, veide giliai sirusi kiekviena emocija, o rankos
brauko launis atremt gitar.
Edis, bgnininkas ir bosistas pritaria jam dvi paskutines priedainio eilutes, o kartu su jais
pasigirsta ir pritariantys balsai i baro.
Skambant treiam posmui man jau norisi verkti, bet negaliu. Aaros spaudia gerkl, regis, tuoj
tuoj prasiver, bet taip ir lieka toliau mane kankinti.
Juokas, a vos nenumiriau
Endrius dainuoja be atvangos, taip aistringai, kad a pati vos nemirtu, o irdis vis smarkiau
dauosi krtinje. Paskui vl silieja muzikant balsai, vliau jie nutyla ir girdti tik bgnai, sodrs,

emi bosinio bgno diai tvinksniais ataidi per grindis iki mans. Pasigirdus bgnui, jaunimas
plsteli oki aiktel ir kartu garsiai traukia priedain. Visi vieningai suploja rankomis, o man per
nugar nuvilnija iurpuliukai. Suploja dar kart. Endrius utraukia: je je, ir staiga jo balsas ir
muzika nutyla.
Pratrksta garsus riksmas, vilpimas, pritarimo ksniai ir net keletas Jergau ventas! Per
nugar nubga iurpuliai ir nuvilnija per vis kn.
Juokas, a vos nenumiriau
Niekada gyvenime itos dainos nepamiriu.
Negi visa tai tikra?
Laukiu, kada spragtels mygtukas, kada atsibusiu Deimono automobilyje ant upakalins sdyns,
o Natali, persisvrusi vir mans i priekins, burbs apie tai, kad Bleikas vos mans nepatvark ant
Pogrindio baro stogo.
Endrius atremia paskolintj gitar aukt kd, prijs prie Edio paspaudia rank pirma jam,
paskui bgnininkui ir galiausiai bosistui. Edis palydi j iki staliuko, prijs stabteli, pamerkia man ak
ir vl grta scen. Man Edis labai patinka. Tas vyras nepaprastai nuoirdus, malonus ir atviras.
Pakeliui iki staliuko Endri sustabdo keletas lankytoj, spaudia jam rank, giria ir turbt dkoja
u nuostab pasirodym. Jis taip pat jiems padkoja ir neskubdamas grta pas mane.
Pastebiu kelias merginas, ryjanias j susiavjusiais vilgsniais.
Kas tu toks? klausiu kaip visada paerzindama.
Endrius truput nurausta ir prisitrauks laisv kd atsisda prie mans.
Tai tiesiog nepakartojama, Endriau. Net neinojau, kad taip sugebi.
Ai, maule.
Jis nepaprastai drovus. Beveik tikjausi, kad jis suskels kok juok ar pakvies eiti u namo, bet
jis, kaip matyti, nenusiteiks kalbti apie savo talent, ir elgiasi taip, lyg jo gdytsi. O gal jis
neprats bti giriamas?
A visai rimtai, patikinu. Gaila, kad a taip nemoku.
Tai j priveria suklusti.
Moki moki, sako jis.
Atloiu galv ir imu nirtingai purtyti.
Ne, ne, ne, ne, nuraminu, kol nespjo ko nors prisigalvoti. A taip graiai nemoku. Klausyti
gal ir galima, bet scena tikrai ne man.
Kodl?
Karla atnea jam alaus, nusiypso man ir grta pas savo klientus.
Scenos baim?
Pakelia butel prie burnos ir atlos galv geria.
Matai, Endriau, niekada nesusimsiau, kad galiu dainuoti kitur, nei tik automobilyje kartu su
radijo grotuvu, atsiloiu. O apie scenos baim net mintis nebuvo atjusi.
Endrius trukteli peiais, dar nugeria alaus ir pastato butel ant staliuko.
Na, jei nori inoti, tai tavo balsas nuostabus. Girdjau, kaip dainavai automobilyje.
Pabaltakiuoju j ir suneriu ant krtins rankas.

Ai, bet dainuoti su kuo nors kitu, kai tau reikia tik pritarti, yra labai lengva. O leisk man
utraukti vienai, be pritarimo, ir turbt ausys links i gdos.
Palinkusi prie jo priduriu:
Beje, ko dabar ia kalbam apie mane? aismingai pamerkiu jam vien ak. Juk iandien
turtume kalbti tik apie tave. I kur toks talentas?
Turbt gera taka, atsako jis. Bet geriau u Dager niekas nesudainuos.
Oi, nesutinku, ataunu nepatenkinta. Kas tas Dageris? Tavo muzikos dievaitis? klausiu
pusiau juokais, o jis man maloniai ypsosi.
Taip, jis man i ties turjo didels takos, bet mano muzikos dievaitis truput u j vyresnis.
Jo vilgsnis gilus ir paslaptingas.
Kas jis? klausiu paskendusi mintyse.
Be jokio spjimo Endrius palinksta prie mans, suima per liemen ir pasisodina ant keli, atsuka
veidu save. Toks jo elgesys mane truput igsdina, bet maloniai. Sdiu apergusi jam klubus ir
irim vienas kit.
Kemrina?
Nebyliai jam ypsausi ir bandau atspti, kokios mintys sukasi jo galvoje.
Ko? klausiu pakreipusi galv ant ono, rankas padjusi ant jo krtins.
Endriaus veide msteli kakokia mintis, bet jis tyli, nieko nesako.
Ko norjai? smalsiai klausiu darsyk.
Jauiu, kaip jo rankos stipriai apkabina man liemen, jis pasikelia auktyn ir prisiglaudia lpomis
prie manj. Ltai usimerkiu ir mgaujuosi jo prisilietimu. Galiau j pabuiuoti, bet neinau, ar
dera.
Jis nuo mans atlyja ir a staigiai atsimerkiu.
Kas yra, Endriau?
Jis taip nusiypso, kad man net irdis apsla.
Nieko, sako jis. mai plekteli delnais man per launis ir vl tampa tuo gerai pastamu
idykliu Endrium. Tiesiog norjau, kad pasdtum man ant keli. Ir pasalnikai ypteli.
Mginu nuslysti nuo jo keli labai nenoriai, bet jis tvirtai mane apkabina ir neleidia net
pajudti. Per vis vakar leidia man nulipti nuo jo keli tik kai usimanau tualet, bet ir tada stovi
prie dur ir laukia. Ilgokai pabuvome Senojo kyulio bare, klausms Edio ir jo grups atliekamo
bliuzo, bliuzroko dain ir net keli sen diazo krini, o po vienuoliktos pakilom ir parjom
viebut.

27

Sugrus Endrius ujo mano kambar ir mes kartu irjom film. Ilgai kalbjoms. Pajutau
abipus nenor isiskirti: jis, taip pat ir a, norjome vienas kitam daug k pasakyti.
Mudu labai panas, todl n vienas nedrsom perengti ribos.
Kas mus laiko? Gal ia a kalta? O gal tai, kas tarp ms vyksta, negali rutuliotis toliau, kol jis
nepajus ir nesupras, kad jau inau, ko noriu? O gal tiesiog ir jis pats neino, kaip viskas turt
klostytis?
Bet argi gali du mons, neginijamai jauiantys vienas kitam daugiau nei susiavjim, likti tokie
atkakls? Mudu drauge keliaujam jau beveik dvi savaites. Dalinoms asmeninmis paslaptimis ir tam
tikra prasme net intymiai suartjom. Miegojom vienas alia kito ir net lietme kits kit. Ir vis dlto
tai stovime prieingose storos stiklins sienos pusse. Tiesiam rankas ir lieiam stikl pirt galais,
irim vienas kitam akis, suprantam, ko troktam, bet mums kliudo itas nelemtas stiklas. Tai lyg
gelein, nepajudinama tvarka arba gryniausias ir tyriausias savs kankinimas.
Nepagalvok, kad skubu i ia ivaiuoti, tariu Endriui matydama, kad jis jau rengiasi grti
savo kambar, bet ar dar ilgai adam bti Naujajame Orleane?
Jis paima nuo spintels prie lovos mobilj telefon, pairi ekranl ir suspauds saujoj sako:
Sumokta iki ketvirtadienio. Bet kaip tu pasakysi: galim leistis keli jau rytoj arba, jei nori,
pasilikti ilgiau.
ypsodamasi papuiu lpas ir apsimetu giliai susimsiusi, sprendianti, k atsakyti, pirtu
baksnoju sau per skruost.
Neinau, atsakau pakildama nuo lovos. Man ia patinka, bet vis tiek turime traukti Teksas.
Endrius smalsiai iri mane.
it kaip? Vis dlto tu pasiryusi keliauti Teksas, k?
Ltai jam linkteliu ir dabar jau rimtai susimstau.
Taip, tyliai itariu. Pasiryusi Juk viskas nuo jo ir prasidjo.
mai mano galvoje nuskamba minties pabaiga: Tai gal viskas ten ir turt baigtis, ir mano
nuotaika subjra.
Endrius pakteli man kakt ir nusiypso.
Iki rytojaus.
Leidiu jam ieiti, nes ta stiklo siena per daug stora ir gdingai neveikiama negaliu itiesti
rankos ir jo sulaikyti.
Po keli valand, vidury nakties, kai dar tamsu ir visi saldiai miega, a staiga pabundu ir
strykteljusi atsisdu lovoje. Neinau, kas mane paadino, bet, atrodo, kakoks stiprus garsas.
Bandydama susigaudyti, kas atsitiko, dairausi po aklinai tams kambar ir tempusi reg stengiuosi
irti, ar kas nenukrito. Ilipu i lovos ir vaiktau po kambar, praskleidiu uuolaidas, kad bent
kiek viesos patekt vidun. Dirsteliu vonios kambar, pavelgiu televizori ir galiausiai iriu

sien. Endrius. Dabar man pradeda aikti: esu tikra, kad tai, k igirdau, atsklido i jo kambario per
sien, tiesiai man vir galvos.
Usimaunu ant trumpiki baltus medvilninius ortukus, pasiimu savo ir jo dur kortel, kuri jis
man buvo davs, ir basa ieinu rykiai apviest koridori.
Sulenkiu pirtus ir krumpliais tyliai pabeldiu duris.
Endriau!
Neatsiliepia.
Pabeldiu truput smarkiau ir darsyk paaukiu vardu, bet vis tiek niekas neatsiliepia. Kiek
palkjusi kiu kortel urakt ir tyliai praveriu duris, jeigu jis dar miegot.
Endrius sdi ant lovos krato, alknmis atsirms launis, rankas nusvarins sau tarp keli,
nugara sukumpus, peiai sugleb, galva nunarinta ir iri grindis sau po kojom.
Dirsteliu dein ir matau ant grind nukritus telefon suskilusiu ekranu. I karto sumoju, kad kaip
tik jis buvo sviestas sien.
Endriau? Kas atsitiko? klausiu ltai eidama prie jo ne dl to, kad jo bijoiau, o kad neramu,
kodl jis toks.
Jo kambaryje uuolaidos atitrauktos iki galo, todl visas kambarys skendi mnesienoje, o iki puss
nuogas Endriaus knas apgaubtas blausios prietemos. Jis mvi tik plaius apatinius ortus. Prieinu
prie jo ir paglostau jam rankas nuo pei iki alkni, paskui suimu u pirt ir tariu:
Man gali pasakyti, nors atsakym jau inau.
Jis mane neiri, tik suima saujon mano pirtus ir suspaudia.
Man plyta i skausmo irdis.
Prieinu dar ariau, atsistoju jam tarp koj ir jis n trupuio nesivarydamas smarkiai mane
apkabina. Pajutusi, kaip nuo jo skausmo man ima virpti krtin, apkabinu rankomis jam galv ir
priglaudiu prie savs.
Ujauiu tave, mielasis, itariu virpaniu balsu, mano skruostais ritasi aaros, bet i vis jg
stengiuosi susitvardyti. velniai rankomis suimu jam galv ir jis prisispaudia kakta man prie pilvo.
A su tavim, Endriau, droviai itariu.
Jis graudiai rauda sikniaubs man pilv. Verkia tyliai, be garso, a tik jauiu, kaip trkioja jo
knas, prisiglauds prie manojo. Tvas mir, ir dabar jis leidia sau gedti taip, kaip dera. Endrius
ilgai laiko mane apkabins, krtin uliejus naujai skausmo bangai, jis dar tviriau mane suspaudia,
o a glaudiu j prie savs, pirtus suleidusi jam plaukus.
Galiausiai jis pakelia galv ir iri man akis. O man taip norisi nubraukti nuo jo veido t
begalin skausm. Dabar labiau u visk pasaulyje man rpi tik jis. Man norisi, kad to skausmo
nelikt.
Endrius patraukia mane u liemens ir pasiguldo alia savs ant lovos, laiko suspauds glbyje,
tvirtomis rankomis apkabins glaudia mano nugar sau prie krtins. Taip prabga dar viena
valanda. Stebiu pro lang mnulio keli danguje. Endrius neprataria n odio, a jo ir neraginu, nes
inau, kad jam reikalinga i tyla, ir galiu j ksti tiek, kiek tik jam reiks.
Du verkti negalintys mons iandien staiga ima ir pravirksta abu drauge, tad jeigu iandien em
itikt pasaulio pabaiga, ms trokimai bt patenkinti.

Ankstyva brktanio ryto saul palengva gena i dangaus mnesien ir kur laik abu dangaus
valdovai, neveikdami vienas kito, viepatauja neaprpiamose platybse. Gamta maudosi tamsiai
purpuriniuose ir pilkuose su rausvais potpiais gaisuose, kol pagaliau saul veikia tams ir paadina
naujam rytui i pasaulio dal.
Virstu ant kito ono ir pavelgiu Endri. Jis irgi nemiega. Meiliai jam nusiypsau ir jis diugiai
pasitinka mano buin, kai pasilenkiu prie jo ir pakteliu lpas. Pakelia rank, sulenktu pirtu
paglosto man skruost, paskui perbraukia per lpas, nykiu vos juntamai glusteli prie apatins lpos
ir atlyja. Prisiglaudiu prie jo, jis suima mano rank ir dabar abi guli tarp susiglaudusi ms kn.
Meiliai ypsosi man graiomis alsvomis akimis, paleidia mano rank ir ta paia ranka apkabina
mane, prisitraukia prie savs taip arti, kad jauiu ant smakro jo alsavim.
inoma, jis nenori kalbti apie tv, o jeigu usiminiau, galbt sugadiniau i avi akimirk,
todl tyliu. Nors labai troktu ir inau, jog ir jis nort apie tai isikalbti, kad bt lengviau gedti,
vis tiek kantriai laukiu. Jam reikia laiko.
Laisva ranka i lto imu glostyti jo tatuiruot emiau deiniojo peties. Paskui atsargiai pirtais
nuliauiu emyn, ant onkauli.
Ar gali parodyt? tyliai papraau.
Jis nujauia, kad kalbu apie Euridiks tatuiruot ant kairio ono, ant kurio jis kaip tik dabar ir guli.
Endrius iri mane, bet veidas lieka neskaitomas. Ilgokai klaidioja vilgsniu po kambar,
paskui pasikelia, perlipa per mane ir atsigula ant kito ono, kad bt matyti tatuiruot. Atsigula taip,
kaip ir anksiau, tik dar ariau prisitraukia mane, paskui pakelia nuo ono rank. Pasiremiu ant
alkns, kad geriau matyiau, ir i lto braukiu pirtu per sudting meno krin, tok nuostab ir
tikrovik. Moters galva prasideda tuoj po paastimi, jos knas driekiasi Endriaus onu ir baigiasi
pdomis ties klubo viduriu, kelis centimetrus ueidamas ant pilvo. Moteris vilki ilg, vjo plaikstom
perregim drabu, prigludus prie jos kno, tarsi puiam smarkaus vjo. Audinio klosts idrikusios
u jos kno ir palei kojas, tarsi genamos nematomo gsio.
Ji stovi ant plokio akmens, vilgsnis nukreiptas emyn, viena ranka atsukta atgal.
Paskui a kako pradedu nesuprasti.
Kita Euridiks ranka itiesta priek, taiau pieinys nutrksta ties alkne. Jai prieais matyti kita
kakieno itiesta ranka, bet tikrai ne jos. Tikriausiai ji priklauso kitam knui ir yra panai vyrik.
Matyti ir kelios kita vjo krytimi puiamo audinio klosts, labai panaios josios. Apaioje ant to
paties akmens matyti vyrika pda ir blauzda, bet nuo kelio pieinys nutrksta.
Apavta tatuiruots groio glostau j pirtu ir mginu atspti, kodl ji neubaigta ir ko joje
trksta.
Pakeliu akis Endri ir jis sako:
Vakar tu mans klausei, kas yra mano muzikos dievaitis. Atsakysiu: tai Orfjas. Suprantu, tau
pasirodys keista, bet man nuo vaikysts labai patiko legenda apie Orfj ir Euridik. Ypa ta, kuri
pasakojo Apolonijus Rodietis, ji man tiesiog sir atmintin.
Meiliai jam nusiypsau ir vl mano akys nukrypsta tatuiruot, o pirtai nesiliauja jos glost.
Apie Orfj esu girdjusi, bet apie Euridik labai nedaug.
Man truput gda, kad neinau tos legendos, juo labiau kad ji tokia svarbi Endriui. Jis pradeda

pasakoti:
Orfjas muzikin talent paveldjo i motinos mzos, jam skambinant lyra ar dainuojant,
klausydavosi visa, kas gyva. Geresnio muzikanto u j nebuvo visam pasauly, taiau jo meil
Euridikei buvo stipresn u meil muzikai, ir dl jos jis galjo rytis viskam. Jiedu susituok, bet
netrukus po jungtuvi Euridikei gl nuodinga gyvat ir ji mir. Sielvarto slegiamas Orfjas
nusprend leistis pomirtin pasaul ir j susigrinti.
Endriui pasakojant i legend, nejuia imu sivaizduoti save Euridiks vietoje, o Endri
Orfjo. Netgi bandau sugretinti to vakaro, kai abu guljome laukuose ir mums ant paklods usliuog
gyvat, prisiminimus. Labai savanaudika ir kvaila taip galvoti, bet nieko negaliu sau padaryti
Pomirtiniame pasaulyje Orfjas skambino lyra ir dainavo, visi susiavj ir i jaudulio parpuol
ant keli jo klaussi. Galiausiai buvo nusprsta atiduoti Orfjui Euridik, bet tik su viena slyga:
grtant mirtingj pasaul Orfjas negali atsisukti atgal ir pavelgti Euridik. Endrius nutyla.
Taiau jis neatsispyr trokimui pavelgti savo mylimj ir sitikinti, kad ji tikrai eina su juo kartu.
Ir jis atsigr, ubaigiu jo mint.
Endrius lidnai linkteli.
Taip, jis tik akimirkai atsisuko ir blausioje akmeninio urvo viesoje ivydo savo mylimj
Euridik. Ities vienas kitam rankas, bet nespjus pirtams susiliesti j vl prarijo poemi tamsa ir
jis daugiau jos niekada nebemat.
Nuryju galugerkly susitelkus jaudul ir ilgesingai stebiu Endriaus veid. Jis mane neiri, guli
susimsts, smeigs vilgsn sien man vir galvos.
Paskui mai atsitokja.
mons stengiasi pasidaryti prasmingas, k nors jiems reikianias tatuiruotes, taria vl
irdamas mane. A pasirinkau toki.
Darsyk vilgteliu tatuiruot, prisiminusi jo tvo Vajominge itartus odius, vl pavelgiu jam
akis ir klausiu:
Endriau, k tavo tvas turjo galvoje, kalbdamas apie tatuiruot ligoninje?
Jo vilgsnis suvelnja, jis nusuka akis al, paskui nuleidia rank, suima mano pirtus ir
glostydamas juos nykiu, ypsodamas klausia:
Nepraslydo pro ausis, k?
Ne, nepraslydo.
Endrius pabuiuoja man pirtus ir paleidia rank.
Jis mgo mane erzinti dl tos tatuiruots. Pasidariau j ir papasakojau Eidanui, k ji reikia ir
kodl nebaigta, o is m ir ipliurp tvui. Endrius pabaltakiuoja lubas. Niekada jam u tai
nedovanosiu, kol gyvas bsiu. Pastaruosius dvejet met tvas mane erzino kiekvienam ingsny, betgi
inau, visi tvai tokie: tokie kietuoliai kaip jis niekada neverkia ir nerodo savo jausm. Bet kart, kai
likom vienudu, o Eidanas su Eeriu buvo kakur ij, jis man prisipaino, kad nors ir kokia
absurdika bt ta mano tatuiruot, vis tiek mane puikiai suprants, Endrius parodo abiej rank
pirtais kabutes ir sako: Snau, tikiu, kad vien grai dien surasi savj Euridik, ir tikiu, kad ji
nepadarys i tavs skystablauzdio.
Stengiuosi nesusijuokti, bet jis mano ypsen pastebi ir taip pat nusiypso.

O kodl ji vis dlto nebaigta? klausiu vl velgdama tatuiruot ir nustumiu jo rank, kad
matytsi virus. K ji tau reikia?
Endrius atsidsta, nors jau turjo susiprasti, kad itas klausimas bus neivengiamas. Vis dlto
atrodo, kad bt labiau norjs, jog to nepaklausiau.
Na jau ne, neisisuksi.
Staiga Endrius pakyla nuo lovos ir pasisodina mane alia. Sums u berankovi markinli
apaios kelia juos auktyn, nordamas nuvilkti. Nieko neklausindama pakeliu rankas ir leidiuosi
nurengiama. Sdiu prieais j iki puss nuoga. Truput susigstu ir intuityviai sutraukiu peius, kad
nors kiek eliu pridengiau savo nuogum.
Endrius vl paguldo mane ant lovos ir taip prisiglaudia, kad mano krtys prisispaudia prie jo
krtins. Mano rankomis apkabina save, paskui savosiomis apglbia mane, smarkiai prispaudia prie
savs, kojos susipina kaip rankos, mes glaudiams krtinmis, ir ms knai lieiasi kaip dvi
sutampanios dlions detals.
mai man viskas pradeda aikti.
Manoji Euridik tik dalis tatuiruots, prabyla jis ir nudelbia akis mano kn ten, kur turt
bti tatuiruots tsinys. Pagalvojau, kad jeigu kada nors man bus lemta turti mon, tai ji turs
pasidaryti antrj dal, kad pieinys susijungt.
Aaros man gniauia gerkl, mginu jas nuryti, bet negaliu. Jos ksinasi pratrkti.
Suprantu, tai kvaila, sako jis ir a pajuntu jo laisvjanias rankas.
A, prieingai, tviriau suspaudiu j savam glby.
Tai visai nekvaila, sakau jam tyliai, nuoirdiai. Ir n kiek ne itilika. Endriau, tai
nuostabu. Tu esi nuostabus.
Jo veide msteli kakokia mina, negaliu jos vardyti.
Paskui jis pakyla nuo lovos ir man tenka j paleisti.
Pasiima ant grind prie lovos numestus ortus ir usimauna.
Nustebusi ir negaldama suprasti, kodl jis taip mai pakilo, tik po keli minui ir a stengiu
apsivilkti.
K gi, turbt tvas buvo teisus, sako jis nujs prie lango ir velgdamas pro stikl emyn
Naujj Orlean. Jis irgi turjo keist mini, tik dangst jas sitikinimu, kad kieti vyrai aar
nelieja.
Koki mini?
Prieinu prie jo, bet kart nedrstu jo paliesti. Jauiu, kad jis nenori mans prisileisti, nenori, kad
biau alia. Ne dl to, kad biau jam nebedomi ar bt nustojs manimi avtis, tiesiog ia slypi
dar kakas
Neatsigrdamas mane jis taria:
Kad nieko nra amino. Paskui kiek padvejojs suneria ant krtins rankas ir priduria:
Geriau jau i anksto ugniauti jausmus, kol jie tavs neuvald, kad paskui nereikt gailtis. O
kadangi nieko nra amino, galiausiai vis tiek visa, kas buvo gera, atsisuks prie tave ir ims rodyti
dantis.
Jo odiai it peilis perveria man ird.

Visi pokyiai, kurie vyko man bnant su Endriumi, visos sienos, kurias leidau tarp ms sugriauti,
dabar mai m ir vl ikilo.
Jis teisus. inau, kad jis neginijamai teisus.
ita logika taip ilgai saugojo mane, kad neneriau staia galva jo pasaul, ir tai per kelias
sekundes jo odiuose nuskambjusi tiesa darsyk privert mane ta logika patikti.
Nusprendiu jai nepasiduoti. Dabar yra svarbesni reikal nei manieji, todl turiu ir toliau elgtis
su Endriumi apdairiai.
Tau reiks vaiuoti tvo laidotuves, todl
Endrius staigiai grteli mane, jo akyse dega rytas.
Ne, jokias laidotuves a nevaiuosiu.
Usivelka naujus varius markinlius.
Betgi, Endriau tu privalai, tarp antaki kaktoje man susimeta dvi gilios raukls. Niekada
sau neatleisi u tai, kad nepalydjai tvo paskutin kelion.
Matau, kaip kruta jo andikaulis, tarsi griet dantimis. Nusisuks nuo mans jis eina prie lovos ir
atsisda ant jos krato, pasilenks bando kiti basas kojas juodus sportbaius, pamirs juos atriti,
kad bt lengviau apsiauti.
Paskui atsistoja.
Stoviu vidury kambario ir negaliu patikti tuo, kas vyksta. Turiau j tikinti persigalvoti dl
laidotuvi, taiau irdis sako, kad ito gino vis tiek nelaimsiu.
Man reikia sutvarkyti vien reikal, sako jis simesdamas ort kienn automobilio raktelius.
Tuoj griu, gerai?
Nespjus man atsakyti, jis prioka prie mans, suima abiem delnais man u veido, pasilenkia ir
priglaudia kakt prie manosios. iriu jo akis ir tarp kit jausm, kuri n negaliau vardyti,
regiu jose begalin skausm, nerytingum ir emocij kov.
Ar likti viena nebijosi? tyliai klausia, o ms veidai beveik lieiasi.
Loteliu atgal ir irdama jam akis linkteliu.
Nebijosiu, atsakau.
Gaila, kad nieko daugiau nestengiu jam pasakyti. A lygiai kaip ir jis jauiuosi imuta i vi ir
sutrikusi. Be to, ir skaudinta. Jauiu, kad tarp ms kakas vyksta ir kad mes, uuot ioje kelionje
suartj, dar labiau tolstam vienas nuo kito. Mane tai labai gsdina.
Logika aiki. Sienos gro savo vietas. Tik dabar man daug baisiau nei anksiau.
Paliks mane stovti vidury kambario, Endrius tyliai ieina pro duris.
Jis pirm kart palieka mane vien nuo tada, kai autobus stotyje sugro mans gelbti. Vis
laik mes buvome kartu, kaip dvi obuolio puss, o tai dabar jam ijus jauiu, lyg daugiau niekada
jo nebepamatysiu.

Endrius

28

Anksti pradedi, ar ne? sako baro padavjas ir stumteli per stal taur grimo tiesiai man
rank.
Jeigu jau atsidart ir aptarnaujat klientus, vadinasi, nebeanksti.
Treia valanda po piet. Palikau Kemrin anksti, dar prie atuonias. Gana keista, kad tiek laiko
drauge praleidome kelyje ir n vienam netopteljo galvon ar neujo noras apsikeisti telefon
numeriais. Kai nuo ryto iki vakaro buvom kartu, tai tiesiog nematm reikalo. Dabar ji, ko gero,
splioja, ar sugriu, ir gailisi, kad neturi kam paskambinti ir suinoti, kur a ir kaip jauiuosi. Mano
telefono ekranas suskils, bet jis vis tiek veikia. Nors dabar galt ir neveikti, nes mama su Eeriu
nuolat skambina ir neduoda man ramybs.
Ketinu sugrti viebut, bet tik tam, kad pasiimiau i kambario Eidano gitar ir palikiau ant
lovos Kemrinai lktuvo biliet. U kambar sumokta dar dviem dienom priek, tad jai bd neturt
kilti. Paliksiu jai pinig ir u taksi oro uost. Bent jau tiek galiu dl jos padaryti. Juk pats ir
kalbjau j su manim susidti, todl dabar turiu pasirpinti, kad ji saugiai grt namo, ir kart jau
nebe autobusu.
Visa tai baigsis iandien.
Nederjo leisti, kad taip toli nueitume, bet udrausti jausmai iai merginai mane apkurtino ir
apakino. Taiau spju, kad ji per daug nesikrims: mes drauge nemiegojom ir n vienas i ms
neitarm t trij lemting odi, kurie dar labiau komplikuot padt, todl taip manau, kad jai
viskas bus gerai.
iaip ar taip, ji man neatsidav. A jai tiesiai viesiai ikliau slyg: jeigu sutinki su manim
dulkintis, privalai visapusikai man atsiduoti. Jeigu tai ne akivaizdus kvietimas, tai nebeinau kas.
Nelabai romantika, bet jau yra kaip yra.
Sumoku u grim ir ieinu i baro. Reikjo nors kiek apraminti nervus. Bet kad itaip tempti
nervai atslgt, man reikt imaukti vis butel. Susikiu rankas kienes ir pdinu Burbon, paskui
pasuku Kanalo gatve, galiausiai imaiau skersgatvius, kuri n pavadinim neprisimenu, einu kur
akys mato, kur kojos nea, panaiai kaip per ms su Kemrina spontanik kelion be tikslo ir be
marruto. Tiesiog einu, ir tiek.
Gaiuoju veikiausiai ne dl to, kad sulaukiau vakaro ir tyliai parslikins viebut vl taip pat
tyliai ismukiau, gaiuoju, nes viliuosi, kad persigalvosiu. Nenoriu jos palikti, bet inau, kad reikia.
Galiausiai ateinu Voldenbergo krantins park, atsisdu ant Misisips kranto ir stebiu laivus ir
keltus, atplaukianius ir iplaukianius Aler10. Sutemsta. Vis laik man draugij palaiko
vienintel Malkolmo Voldenbergo statula, bet paskui prie mans prieina dvi merginos, sprendiant i
urao ant markinli Myliu NOLA11, turists.
viesiaplauk droviai man ypsosi, o tamsiaplauk eina tiesiai prie reikalo.

vakar niekur neketini linksmintis? klausia pakreipusi ant ono galv. Mano vardas Lja, o
ia Eim.
viesiaplauk Eim ypsodamasi taip iri mane, kad belieka tik paprayti, ir ji tuoj pat mane
idulkins.
Mandagiai jai linkteliu, bet savo vardo nepasakau.
Na, tai eini vakar kur nors ar ne? vl klausia tamsiaplauk ir atsisda alia mans ant
betoninio grindinio.
J vard jau nebeatsimenu.
Ne, vakar niekur neisiu, ataunu jai ir nesirengiu nieko daugiau aikinti.
viesiaplauk atsisda i kito ono, prisitraukia prie smakro sulenktus kelius. Trumpi ortukai
apnuogina plikas launis.
Kemrinai ortai labiau tinka nei itai.
Papurtau galv ir velgiu Misisip.
Gali eit su mumis, kvieia rudaplauk. vakar alaus restorane bus itin linksma, o tu atrodai
siaubingai lidnas.
Dbteliu j. Ji velnikai patraukli, lygiai kaip ir viesiaplauk, bet kuo ji daugiau kalba, tuo
labiau mane nuo jos purto. Mano mintys sukasi tik apie Kemrin. Ta mergina udav man ird. Ir
niekas jos nepagydys.
dmiai nuvelgiu tamsiaplauks kojas, paskui seku akimis jos lpas, kai ji sako:
Mes nortume pakviesti tave eiti drauge. Bus labai smagu.
Ogi galiau Jeigu ketinu ivykti nusprends niekada daugiau su Kemrina nebesusitikti, tai gal
i ties galiau eiti su iom merginom, isinuomoti kur trumpam kambar ir gerai su abiem
pasidulkinti. I to, kaip prie mans priskreto, spju, kad jos ir viena kit prie mans patvarkyt. Esu
ne kart jau tai ibands ir nsyk nenusivyliau.
Kad neinau, nesirytu. A kai ko laukiu.
Nesuprantu, kodl ir kam visa tai aikinu.
Tamsiaplauk pasilenkia prie mans ir padeda man ant launies galv.
Su mumis bt linksmiau, sodriu, jausmingu balsu sukuda ji, akivaizdiai duodama suprasti,
kad vienos nakties nuotykis jai tikrai ne naujiena.
Patraukiu jos rank ir atsistoju. Susikiu rankas kienes ir nueinu. Kitu metu gal ir sutikiau, bet
ne iandien.
Taip, mano siela sueista nepagydomai. Reikia kuo skubiau dingti i ito miesto.
Eidamas alin nuo mergin net neatsisveikins girdiu sau u nugaros j balsus. Man nusispjauti,
k jos apie mane kalba ar kokios lieka nusiminusios. Niekis, po valandos jau sds apsiergusios kit
vaikin ir jodamos ant jo smaigo pamir, kad su manim ir kalbjo.
Jau po vidurnakio. Ubgau interneto kavin ir nupirkau Kemrinai lktuvo biliet iaurs
Karolin, paskui dar stabteljau prie bankomato ir imiau daugiau nei pakankamai pinig apmokti
taksi oro uost ir iki nam iaurs Karolinoje.
engs viebuio foj papraau administratoriaus voko, popieriaus lapo ir kuo rayti, tada
prisdu ant sofos vestibiulyje ir sukuriu Kemrinai laik:

Kemrina,
Atleisk, kad taip netiktai ivykau, nes inau, kad nestengsiu atsisveikinti kaip
dera. Tikiuosi, mans nepamiri, o jeigu ir pamiri, nieko tokio, itversiu.
Niekada nesidairyk atgal, Kemrina Benet, stenkis gyvenime pasiekti tai, ko trokti,
kalbk tai, k jauti, ir niekada nebijok bti savimi. Nusispjauk visa, k kiti galvoja
apie tave. Juk gyveni dl savs, o ne dl kit.
ia paraytas kodas, kur tursi parodyti oro uoste prie sdant lktuv. Tau
reikia turti tik asmens dokument. Lktuvas iskrenda ryt i ryto. Pinigai skirti
susimokti u taksi.
Dkoju tau u dvi paias nuostabiausias savaites mano gyvenime ir u tai, kad
palaikei mane tada, kai man to labai reikjo.
Endrius Perias
KYYBPR
Perskaitau laik gal penkis kartus, kol lieku visai juo patenkintas, ir sulanksts kartu su pinigais
dedu vok.
Tada einu prie lifto. Liko dar viena klitis, kuri turiu veikti taip, kad Kemrina nesuuost.
Tikiuosi, ji dar miega. Dieve, padaryk taip, kad ji dar miegot. Jeigu jos nepamatysiu, reikal atliksiu
iki galo, bet jeigu ji mane pamatys Ne. Privalau tai atlikti bet kokia kaina.
Ir atliksiu.
Ms aukte ilipu i lifto ir einu ilgu viesiu koridoriumi. Prajus kelerias duris ir ivydus
prieaky ms kambarius, jaudulys suspaudia krtin. Greitai praeinu pro jos kambar bijodamas,
kad nors ir tylus ingsni aidas gali mane iduoti. Ant jos dur rankenos kabo kortel Netrukdyti,
bet j pamaius, neinau kodl, man ima raiyti skrand. Tikriausiai dl to, kad pats esu t dars
vienintel kart gyvenime, ir tada, kai dulkinausi su mergina. Mintis, kad Kemrina galt dabar
niurkytis su kitu
Sugrieiu dantimis ir sprunku nuo dur. Dieve, kaip apgailtinai elgiuosi. Ji net ne mano mergina,
o a i pavydo jau kraustausi i proto
Reikia kuo skubiau nedintis i Naujojo Orleano.
Perbraukiu elektronine kortele per urakt ir tyliai pravrs duris smunku savo numer. ia
viskas taip, kaip ir palikau: drabuiai imtyti prie kelionkrepio, Eidano gitara stovi atremta sien,
ant kurios taisytas viestuvas. Rankiodamas daiktus mikliai sukuosi po kambar ir tyliai aikteliu, nes
pamatau sienoje lizd kit telefono krovikl. Tikrai biau j pamirs, jeigu praeinant akis nebt
u jo ukliuvusi. Itrauks metu krep su drabuiais. Paskui skubu voni pasiimti nuo praustuvo
dant epetlio.
Ijs i jos pamatau tarpdury stovini Kemrin.

10

Pranczikas Naujojo Orleano rajonas (penkioliktas i septyniolikos), isidsts kairiame Misisips krante.

11

NOLA trumpinys Naujasis Orleanas ir Los Andelas.

Kemrina

29

Endriau, kaip tu? klausiu irdama j, sunrusi ant krtins rankas, durims tyliai
usivrus man u nugaros.
Dieve, kaip a dl jo nerimavau Bijojau, kad neivaiuot su manim neatsisveikins, o dar
didesn nerim man kl jo bsena, kokios bdamas jis vakar ilk i viebuio. Juk mir jo tvas.
Sulaikiusi kvap laukiu, o jis praeina pro mane ir eina pasiimti nuo lovos daikt.
Kodl jis mane neiri?
Dirsteliu jo daiktus ir ikart sumoju, kodl taip yra. Nuleidusi rankas einu prie jo.
Bk geras, pasakyk k nors, velniai praau. Endriau, tu velnionikai mane igsdinai.
Atsuks man nugar jis meta kelionkrep dant epetl. Jeigu tau reikia vaiuoti laidotuves,
puiku. A galiu grti namo ir viena. Bet gal geriau pasikalbam
Endrius staigiai atsisuka mane.
Reikalas visai ne dl tvo ir ne dl jo laidotuvi, Kemrina, sako jis. Endriaus odiai man
uduoda ird, nors ir neinau, kas u j slypi.
Tai dl ko?
Jis ir vl nusisuka nuo mans ir ima kako raustis krepyje. inau, kad tai tik aki dmimas. I
kelni kiens kyo kakoks vokas. Ant jo urayta RINA; pirmj pus odio kaip spju, mano
vardo, dengia kelni kiens kratas.
Itiesiu rank ir itraukiu vok.
Endrius atsisuka mane, jo veidas kaip em.
Kemrina lidnai atsiduss itaria jis ir nudelbia akis grindis.
Kas ia? klausiu irdama savo vard.
Dviem pirtais i lto itraukiu i voko perlenkt lap.
Endrius nieko nesako, tiesiog stovi ir laukia, kol perskaitysiu laikel, nes ino, kad vis tiek t
padarysiu.
Ir nori, kad perskaityiau.
Voke matau pinigus, bet j nelieiu, vok numetu ant lovos krato. Man dabar labiausiai rpi
ratelis mano rankose, dar neperskaitytas, bet jau spjs sudauyti man ird. Kelis kartus pakeliu
akis Endri, nuleidiu laik, vl pakeliu, galiausiai ilankstau.
Rankos smarkiai virpa.
Kodl jos taip virpa?
Beskaitant laik, gale gerkls stringa kartas aar kamuolys. Akis degina pyktis, nuoskauda ir
aaros.
Maule, tu juk inai, kad i kelion turjo kada nors baigtis.
Nevadink mans taip, piktai metu jam ir nuleidusi rank su laiku prispaudiu prie ono.
Jeigu ketini mane palikti, neturi teiss mans taip vadinti.

Suprantama.
Vl pakeliu akis j, mano veidas kupinas skausmo, nebyli klausim ir sutriks. Ko a taip
pykstu, ko taip usigavau? Endrius teisus: kelion turi kada nors baigtis, bet kodl a taip dl to
kremtuosi?
I aki pasipila aaros. Negaliu j sulaikyti, taiau ir negaliu iskysti kaip maas vaikas. iriu j
skausmo ir pykio perkreiptu veidu. Kumiai sugniauti, rankos prispaustos prie on, saujoj
Endriaus laikas.
Jeigu ketinai ivykti dl tvo mirties, jeigu tau reikia laiko pabti vienam ir pamstyti, ir jeigu
io laiko apaioj bt uraytas tavo telefono, o ne mano bilieto numeris, a puikiai tave suprasiau,
kilsteliu rank su laiku, bet paskui vl nuleidiu. Taiau ivykti dl mans ir dar nuduodant, kad
tarp ms nieko rimto nebuvo Endriau, tai baisu. Tu mane smarkiai skaudinai.
Matau, kaip trkioja jo skruostas.
Kas tau sak, kad a apsimetu, jog tarp ms nieko rimto nebuvo?
Jis skaudania irdim pakartoja mano k tik pasakytus odius. Paleids ant lovos gulinio
kelionkrepio ranken, prieina prie mans ir suunka:
Niekada gyvenime nepamiriu to, kas tarp ms buvo, Kemrina! tai dl ko negaljau pavelgti
tau akis.
Rankomis lyg durklais sksteli ore.
engiu ingsn atgal ir pasitraukiu nuo jo. Man sunku tai suvokti. irdis smarkiai ugauta. Be to,
labai pykstu ant savs, kad nenulaikau aar. vilgteliu laik rankoje, paskui pakeliu akis Endri,
apeinu j onu ir nujusi prie lovos numetu alia voko ir pinig.
K gi. Lk. Bet u kelion a pati susimoksiu.
Nubraukiu aaras ir einu prie dur.
Vis dar bijai, suunka man kandin.
Skubiai atsisuku j.
Nieko tu neimanai!
Atsidarau duris, sviediu ant grind atsargin jo kambario rakt ir einu savo kambar.
Minu takus i kampo kamp. Norisi igriauti sien ar k sudauyti, bet galiausiai viskas baigiasi
tuo, kad usikkioju kaip maas vaikas.
Endrius puola mano kambar, garsiai trenkdamas durimis sien. Suima mane u rank emiau
pei, smarkiai suspaudia pirtais.
Kodl tu vis dar bijai?! Akys pilnos aar. Pykio, skausmo aar. Stipriai mane supurto ir
garsiai surinka: SAKYK, K JAUTI!
Nuo jo balso man trumpam apmirta visas knas. Paskui nustumiu jo rankas. Esu baisiai sutrikusi.
inau, k noriu jam pasakyti. Nenoriu, kad jis ivaiuot, bet
Kemrina! Jo veide vien pyktis ir neviltis. Sakyk visk, k jauti. Man nesvarbu, tebnie tai
kvaila, pavojinga, skaudu ar beprotika PASAKOK MAN, K DABAR JAUTI!
Jo balsas veria mane kiaurai ir jis nesiliauja pras:
Prisipaink man. Prisipaink sau! Beviltikai sksteli rankomis mane. Kemr
A noriu tavs, po perknais! surinku i vis jg. Vien pagalvojus, kad tu ivaiuosi ir a

daugiau tavs nebepamatysiu, man plyta irdis! Siaubingai gelia gerkl. Man be tavs trksta
oro!
Pakartok, po perknais! supyks ir susijaudins aukia jis. Pakartok, sakau tau!
Noriu tau atsiduoti knu ir siela!
A ir pati ilgiau nebegaliu tverti n akimirkos. I krtins isiveria rauda. Aaros degina akis,
irdis plyta i skausmo taip, kaip dar niekada gyvenime.
Endrius iumpa mane glb, viena ranka suima man rieus ir ulauia u nugaros, smarkiai
prispaudia mane sau prie krtins.
Pakartok, Kemrina! piktai paliepia, jo kvpavimas degina man kakl, per rankas ir kojas
nubga iurpuliai. Jauiu jo dantis krimstelint man u ausies. Po perknais, pakartok darsyk, maule.
Pirtai stipriai gniauia man rieus.
A visa priklausau tik tau, Endriau Periai. Noriu atsiduoti tau knu ir siela.
Laisva ranka suleidia man plaukus pirtus, suima piln sauj ir timpteljs atloia galv, iri
iriest kakl. Krimsteli smakr, paskui ksiodamas leidiasi emyn kaklu, pro drabuius jauiu
mane sirmus jo vyrik pasididiavim.
Labai praau, tyliai sukudu, nepaleisk mans.
Spausdamas mano nugar sau prie krtins ir viena ranka gniaudamas man rieus, ukia kitos
pirtus po ortais ir kelnaitm ir nutraukia juos. Nusiveds prie lovos remia mane keliais iuin,
pakelia rankas ir nuvelka markinlius.
Neatsigrdama jauiu, kaip jis nusispiria batus ir isineria i drabui; pajudsiu tik tada, kai jis
man leis.
Man nugar remiasi jo tvirta raumeninga krtin. Jauiu jo iltas rankas, kai apkabina man
liemen. Viena ranka pakyla auktyn ir suima mano krt, o kita nuslysta emyn tarp koj. Galva
staigiai loteli atgal, kai jo pirtas smunka tarp tvinkiojani lp apaioje ir ima aisti.
Gaudydama or dar smarkiau irieiu kakl, atloiu galv ir burna iekau jo lp. Jo lieuvis
susiranda manj, iltas, saldus jo drgnumas aptemdo man prot. sisiurbs lpomis mano burn,
Endrius aistringai buiuoja tol, kol abu pritrkstam oro, tada parveria mane ant lovos, rankomis
panyru patalus, pirtais sitveriu paklods, o jis uvirsta ant mans visu svoriu ir a jau nebegaliu
isilaikyti ant rank, tada jis vl suima man u rie, ulauia rankas u nugaros ir ugula mane savo
knu.
Po perknais, Endriau, idulkink mane Labai praau, dusdama ir trkiodama i jaudulio
maldauju jo. kart net nepraoma ipykinu, ko noriu.
Dieve, kaip gera.
Endrius prisiglaudia prie mans. Jauiu jo vyrikum kiet ir atkakl. Pasiutikai troktu, kad
jis kuo greiiau eit mane, bet jis tikslingai to nedaro, delsia, versdamas mane laukti, kad bet kuri
akimirk tai padarys, bet vis susilaiko.
Mano kn suvirpina traukuliai, kai jis lieuvio galiuku ima slinkti kaklu emyn. Guliu viena veido
puse prisiplojusi prie iuinio, o jis visu knu uvirts ant mans ir neleidia net krustelti. Sukandu
dantimis apatin lp, kai jis krimsteli man nugar, gana skaudiai, bet nepavojingai. Kaskart
kands jis pabuiuoja t viet ir palaio, kad ne taip skaudt.

Tarsi apel viena ranka Endrius apveria mane auktielnink ir nustumia lovos vidur. sitaiss
man tarp koj keliais plaiai mane praskeia ir a guliu prie j visa isiskleidusi. Rankomis i
apaios suima man u laun ir laiko, kad nesuglausiau koj.
aliomis akimis vilgteli man veid, paskui jo vilgsnis nuslysta jam prasiskleidus mano
dviakum. Gundomai brauko pirtu, priglaudia visu ilgiu tarp lp, paskui velniai pabrauko aplink
klitor. Visa virpu nuo aistros ir gaudau or. Su kiekvienu jo prisilietimu mano viduriai, regis, tuoj
sprogs. Pusiau primerktomis akimis jis darsyk pavelgia mane ir giliai suleidia mane du pirtus.
Nuleidusi rank bandau jam padti ir jis kur laik leidia man t daryti, leidia man save liesti, bet
paskui nustumia mano rank al. Dabar jis pats aistringai lieia mane, spaudo visur, kur tik
netikimai jautru, ir a pradedu raitytis, spraudusi galv tarp pagalvi. Tarsi nujausdamas, kad tuoj
tuoj pasieksiu palaimos virn, jis patraukia rank ir mane sulaiko.
Paskui vl uvirsta ant mans, buiuoja ir laio kildamas lpomis nuo laun iki burnos, tada
suima vir galvos mano rankas ir laiko, kad negaliau jo sitverti. Ialkusiomis it vilko akimis
godiai ryja mano burn, paskui susirads vilgsniu mano akis, sako:
Dabar taip tave idulkinsiu, kaip tu n nesivaizduoji
Jo odiai skausminga strle perveria man ausis ir susminga tvinkiojaniame drgname
dviakume. Jis kandioja man lieuv, aistringai buiuoja, mes alsuojam vienas kitam burn ir
aimanuojam pro suglaustas lpas.
Nenutraukdamas buinio deine ranka jis suima savo vyrikum ir susiranda mane, bet tik
priglaudia, giliai neeina, o man tiesiog temsta protas. Kilsteliu klubus auktyn, pasitikdama ir
sileisdama j giliau, dar aistringiau j buiuoju ir pagaliau itraukusi vien rank apsikabinu jo galv.
Pirtais taip smarkiai sitveriu jam plaukus, kad, regis, nupeiu plikai. Bet jis nieko nejauia,
nesiprieina. Jam irgi turbt patinka skausmas.
Ir tada labai ltai, kad pajausiau kiekvien iki skausmo jaudinant kno virpteljim, jis palengva
eina mane. Irieiu kakl, galva vl atsiremia pagalv, burna prasiioja. Dstu, vaitoju ir
unkioju. Man taip perti akis, kad nebegaliu net atsimerkti. Jo vyrikumas manyje vis noksta ir
tarpsta, mano klubai, prispausti jo kno, nenumaldomai trkioja.
I pradi jis smauko mane ltai, galiausiai priversdamas atsimerkti ir irti jam akis. Sukands
dantimis mano apatin lp lieuvio galiuku brauko per j burnoje.
sisiurbiu lpomis jo burn, irieiu klubus, priimdama j dar giliau.
Kojos virpa kaip epus lapai, negaliu j nulaikyti. Jis pradeda smaukyti mane greiiau, ir a jau
nebestengiu buiuotis, vl irieiu kakl, kilsteliu nugar, atstatau jam krtin ir jis ima godiai
laiyti spenelius. Apsiveju rankomis ir kojomis jo kn, suleidiu nagus jam nugar ir jauiu, kaip j
ipila prakaitas. Nagais dreskiu jam od. Bet jis tik dar stipriau ima mane dulkinti.
Isiliekime kartu, jausmingai sukuda man aus ir vl pradeda buiuoti.
Po keli akimirk a pasiekiu malonumo virn. Mano knas trkioja ir virpa, o ten apaioje
raumenys sukietja it plienas.
Neitrauk, praau jo, kai abu palaimingai susiliejam. Jis paklauso mans. Jo krtin suvirpina
gili, trkiojanti aimana, ir a pajuntu savyje isiliejant jo ilum. Dar smarkiau suspaudiu kojomis
jam liemen ir laikau tol, kol paskausta launis, o tada palengva atleidiu. Jis dar vis stumiasi mane

gilyn, bet galiausiai ir jo knas pailsta.


Endrius isitiesia alia mans, padeda galv man prie irdies, a umetu vien koj jam ant
liemens. Kur laik gulime taip apsivij vienas kit, laukiame, kol nurims kvpavimas ir
atsipalaiduos knai. Bet po dvideimties minui vl visk pradedam i naujo. O rytui autant ir prie
umiegant vienas kito glbyje, jis mane paturi tiek kart ir tiek poz, kiek dar iki iolei neteko patirti.
Ryt, saulei spindus pro uuolaid ply, jis tikina mane, kad gali myltis ne tik iurkiai, ir
paadina velniais buiniais. I pradi ibuiuoja kiekvien mano kauliuk, pamasauoja nugar,
launis, o paskui itin velniai suartja.
ioj lovoj kartu su juo galiau dabar ir numirti, guliau susirietusi jo glbyje ir neinoiau, kad
numiriau.
Endrius tvirtai suspaudia mane glbyje ir pakteli skruost.
Dabar jau tu niekur neivaiuosi, tyliai itariu.
A ir nenorjau ivaiuoti.
Atsisuku veidu j, apsiveju kojomis jam klubus. Jis prisiglaudia kakta prie manosios.
Betgi tu jau rengeisi, sakau jam.
Endrius linkteli.
Taip, rengiausi, nes susimsts nutyla.
Kodl? klausiu. Dl to, kad a bijojau to, kas ir taip jau buvo akivaizdiai matoma?
inau, kad tikrai dl to. Manau. Tikiuosi
Endriaus vilgsnis nuslysta ms knais emyn. Pakeliu rank ir pirto galiuku paglostau jam
kakt, tada ltai nuslenku nosimi, glusteliu artyn ir velniai pakteliu lpas.
Endriau, ar tik dl to?
irdis sako, kad ne tik dl to.
Jo akys ypsosi, jis dar ariau prisitraukia mane, apkabina, suspaudia glby ir kartai ibuiuoja.
Ar tu tikrai to nori? klausia, tarsi negalt patikti, kad a galiau jo geisti, ir man tai atrodo
visika nesmon.
Bandau atspti jo slapt mint, bet man nesiseka.
Kodl negaliau norti? tariu jam. Endriau, sakydama, kad be tavs man trksta oro, n kiek
neperdjau. Vakar, kai ijai ir vis dien negrai, sdjau ant lovos ir neturjau kuo kvpuoti.
Pamaniau, kad tu ivaiavai, o a net tavo telefono numerio neturiu ir daugiau tavs turbt
nebepamatysiu
Jis pirtu palieia man lpas ir neleidia baigti minties.
Dabar a su tavim ir niekur nebeivaiuosiu.
Ilgesingai nusiypsau ir padedu galv jam ant krtins. Jis atremia smakr man virugalv.
Klausausi jo irdies plakimo, jo alsavimo ir jauiu, kaip traukiant pro nos or ltai kilnojasi krtin.
Itisas valandas gulime nejuddami, nieko nekalbdami. Galiausiai suvokiu, kad kaip tik ito
labiausiai ir trokau nuo tos akimirkos, kai susipainau su juo autobuse.
Sulauiau visas savo usibrtas taisykles. Visas aliai vienos.

Endrius

30

irdis visad nugali prot. irdis, nors ir sudauyta ir linkusi saviudyb bei mazochizm, visada
ima vir prie prot. Tegu protas ir imano visk kuo puikiausiai, bet dabar a spjaunu j ir
neklausau, k jis man liepia. iuo metu a noriu gyventi ia diena.
Kelkis, maule, papleknoju Kemrinai per upakal.
ryt mes atsibudom ir ji vl umigo mano glbyje. Kakuriuo metu, regis, a irgi trumpai
snsteljau, bet vis nakt galvojau tik apie j, todl net neinau, ar apskritai buvau sumerks akis.
Ji inkia ir raivosi, paskui atsisuka mane, susivijusi balt paklod. viess plaukai susivl,
bet ji vis tiek velnionikai patraukli.
Ei, baik, mielasis, purktauja ir man suspurda irdis igirdus save taip vadinant. Miegokim
vis dien.
Usivelku markinlius ir oku ortus, tada vl atsisdu ant lovos ir permets rank per j tvirtai
siremiu iuin.
Pasilenkiu ir pabuiuoju jai kakt.
A visk noriu daryti su tavim, tariu jai isiieps iki aus, nors gerai inau, kad atrodau
juokingai, bet man tai nerpi. Galim eiti miest ir veikti, kas tik mums aus galv.
Dar niekada nebuvau toks laimingas. Net nesivaizdavau, kad mogus apskritai gali bti toks
laimingas.
Kemrina iri mane ir meiliai ypsosi, jos ydrose akyse tarytum vieia tik atsibudusio vaiko
nekaltumas. Ji iri mane, dmiai tyrinja ir pati tuo mgaujasi.
Paskui itiesia mane rankas.
Bijau, kad tau teks neioti mane ant rank, sako.
Itiesiu rankas, suimu jai u pei ir ji atsisda lovoje.
Na, man tai n kiek nesunku, atsakau juokdamasis. Neiosiu tave kaip kdik. Aiku, daug
kam tai nepatiks, bet man nusispjaut. Beje, o kodl turiau tave neioti?
Ji pakteli man nosies galiuk.
Nes bijau, kad nepaeisiu.
Suvokus prieast, ypsena nuo veido greitai dingsta.
Kemrina pasisuka lipti i lovos, nuleidia per krat kojas ir a jos veide pamatau nemalon
skausm.
Oi, maule, atleisk man, man labai apmaudu, bet vis tiek negaliu liautis ypsojsis.
Ji irgi.
Sakau tai ne dl to, kad paglostyiau tavo seksualin ego, sako ji, bet dar niekada gyvenime
su niekuo taip nesidulkinau.
Net atlos galv garsiai nusikvatoju.
Na ir odiai i tavo burnos!

Ei, beda pirtu man krtin, ia tu dl visko kaltas. Tu pats imokei mane keiktis,
itvirkauti ir privertei taip tavs geisti, kad dabar kelias dienas negalsiu normaliai vaikioti. Ir
kad bt svariau, kinkteli galva.
Atsargiai paimu j ant rank, neveriu apergti man klubus, o abi jos kojas usimetu ant vienos
rankos, kad ne taip skaudt.
Atleisk, maule, bet tu negraiai kalbjai dar iki ms painties, sakau jai, iriniai mane
pakelta galva ir papsta virutine lpa. Itvirkauti? Galbt. Bet itai jau seniai tnojo tavyje, a tik
padjau itraukti tai dienos vies. O dl aistros man? Vadinasi, tu geidi tuo usiimti vis laik, nors
paskui kelias dienas ir tekt sunkiai vaikioti.
Su kiekvienu mano odiu jos akys vis pleiasi.
Na jau ne, i mans nieko daugiau nesitikk bent jau iki rytojaus ryto.
Pakteliu jai kakt ir nuneu voni.
A nieko prie, atsakau jai mets alin juokus. A ir pats to nedaryiau. O iandien,
Kemrina Benet, tu bsi palepinta. Pirmasis dienotvarks punktas karta ir maloni vonia.
Su putom? klausia isprogusiomis it stirniuko akimis.
Taip, su putom, ypsodamasis atsakau.
Kol leidiu voni vanden, ji sdi ant spintels visikai nuoga ir laukia.
Su putom gali kilti sunkum, maule, tariu jai spausdamas ampno likuius i trigubai
didesnio butelio nei paprastai parpinama viebuiuose.
inai, k? kteli ji, sibuodama kojomis ir sitvrusi rankomis spintels krat. A irgi
kone jau visk pabaigiau. Nebeturiu dant pastos, reikt duo els ir kit priemoni. Pasilenkusi
pasiglosto nuogas blauzdas. Mano oda kaip vynai, ir nemaloniai susiraukia.
Surauks lpas, kad nesusijuokiau, itariu:
Gerai jau, nueisiu parduotuv.
Paliks u savs bgant vanden atsisuku j ir apiriu jos turimas prausimosi priemones. Tada
nueinu kambar ir atsineu viebuio pietuk bei delno dydio blonknotl.
Sakyk, ko reikia.
Kol ji galvoja, a usiraau, k jau buvo paminjusi.
Dant pastos, duo els, pakeliu j akis. Tai skystas muilas, ar ne?
Ne visai, sako ji, o a stengiuosi neirti jos plikas krtis. Tai ne skystas muilas rankoms.
Na, bet paiekosi ir surasi.
Usiraau: ne skystas muilas rankoms ir vl jos klausiu:
Ko dar tau reikia?
Kemrina msliai suraukia lpas.
ampno ir kondicionieriaus. A mgstu LOreal. Rausvam buteliuke. Bet tiks bet koks. Tik
nepirk tokio, kur bna ampnas ir kondicionierius kartu. Anksiau nusipirkt palikau motelyje. Oi,
dar paimk man vaikiko aliejuko.
Susidomjs kilsteliu antakius.
Vaikiko aliejuko? Turi slapt mini?
Ne! atgalia ranka ji guviai plekteli man per pet, bet a pamatau tik, kaip jai kilstelint rank

sukruta viena krtis. Nieko panaaus! Man tiesiog patinka po duo pasitepti kn.
Usiraau: didel butel vaikiko aliejuko (jeigu k).
Gal dar koki ukandi, pakuot geriamo vandens ar altos arbatos be citrinos. Ko nors be
burbul. Ir dar! kilsteli smili auktyn. Vytintos jautienos!
ypteliu ir usiraau.
Viskas?
Taip, daugiau nieko nebesugalvoju.
Na, jeigu k prisiminsi, sakau jai ir isitraukiu i ort kiens telefon, paskambink ir
pasakyk. Koks tavo numeris?
Ji ypsosi, diktuoja ir laukia, kol skambinu i savikio jos mobilj. Atsiliepia balso patas ir a
tariu:
Ei, maule, ia a. Tuoj griu, dabar neturiu laiko, stoviu ir spoksau avi ir netiktinai
patraukli nuog viesiaplauk, sdini vonioj ant spintels.
Nuraudusi Kemrina plaiai ypsosi, prisitraukia mane tarp nuleist koj ir kartai pabuiuoja.
Ot, velnias! Pribgo! suunka ji pastebjusi, kad vanduo jau kone liejasi per kratus.
Skubiai usuku.
Padedu ant krato telefon ir bloknot, tada paimu j ant rank.
Endriau, a gi ne kokia luo, bet ji n kiek nesiprieina.
keliu j voni ir ji panyra ilt gaiv vanden, o jos plaukai apkrinta peius ir vanden.
A tuoj griu, tariu jai eidamas i vonios.
Prisieki? kart neapgausi?
Sustoju kaip aibo trenktas. Atsisuku j ir matau, kad ji nejuokauja. Man nesmagu, kad ji to
klausia, ne dl to, kad tai mane eist, bet dl to, kad suteikiau jai pagrindo manim suabejoti.
Visai rimtai irdamas j sakau:
Taip, prisiekiu, maule. Juk pati su manim susidjai, ar ne?
Ji meiliai man ypsosi, nors ypsena atmieta lidesio.
Kad tave galas, su kuo a susidjau.
Mirkteliu jai ir ieinu.

Kemrina

Seksas visados visk i esms keiia. Atrodo, lyg gyventum stiklo burbule, kur viskas saugu, miela,
malonu ir daniausiai nuspjama. avtis tinkamu mogum galima aminyb, kol neatskleidiama
intymumo paslaptis, taiau kai tik su tuo mogum permiegi, visa, kas buvo saugu, miela, malonu ir
nuspjama, danai gauna prieing reikm. Ar ir dabar tas susiavjimas uges? Ar mes ir toliau
geisime vienas kito taip, kaip geidme prie pasimyldami? Ar katras i ms slapia negalvoja
padars milinik klaid ir ar nereikjo diaugtis santykiais, kokie buvo iki tol? Ne. Taip. Ir vl ne.
Sakau tvirtai, nes jauiu. Tai ne perdtas pasitikjimas ar nepagrstos jaunos, nepatyrusios ir
problem turinios merginos svajons. Tai akivaizdus faktas: mudviem su Endriumi Periu buvo
likimo nulemta susitikti tame autobuse.
Sutapimas tik konformist igalvotas lemties sinonimas.
Ilgokai mirkstu vonioje, bet galiausiai nusprendiu ilipti, kad visai neibrinkiau. Tenai apaioje
velnikai skauda, bet eiti dar galiu. Labai malonu, kad jis jauia poreik manimi rpintis.
Usimaunu kelionje nusipirktus pilkus medvilninius ortukus ir usivelku juod glaustinuk.
Pakloju lov, aptvarkau kambar, paskui pasiimu telefon ir pasitikrinu inutes. Ir vl padriki Natali
svaiiojimai. I mamos nieko. Mano telefonas paprastai bna jungtas vibravimo reimu, nes negaliu
paksti skambuio garso. Gali bti net ir pati graiausia melodija, vis tiek man telefono skambjimas
eina pagaugais per nugar kaip braukymas nagais per raymo lent. Einu prie lango, atitraukiu
uuolaidas, kad kambar plstelt sauls viesa, ir atsirmusi palang groiuosi Naujojo Orleano
vaizdais. Niekada nepamiriu ito miesto.
Mintys trumpam okteli prie Endriaus ir jo tvo, taiau skubiai nuveju jas alin. Palauksiu por
dien ir tada vl bandysiu j pakalbinti. Dabar jam sunku, bet a nenoriu bti nenumatytu kliuviniu.
Kada nors vis tiek turs i bd isprsti.
Pasidedu ant palangs telefon ir peririu rayt dain sra. Jau senokai neklausiau savo ra.
Keista, ir n trupuio nepasiilgau. Pripratau prie Endriaus klasikinio roko dain. Jis imok mane
pamilti i muzik.
Grups The Civil Wars daina Barton Hollow. Pasirenku j. Pastaruosius por mnesi ji
buvo mano mgstamiausia. jungiu mikrofon ir kambar ulieja kantri stiliaus melodija. Jauiuosi
maloniai kalta. Nesu didel kantri muzikos gerbja, bet i grup iimtis. Dainuoju kartu su Donu ir
Doja, traukiu laisvai, nesivarydama, nes esu savo kambary ir galiu dainuoti taip garsiai, kaip tik
noriu. Stovdama prieais lang net suraitau kelet okio ingsneli. Kai Doja udainuoja solo, a
traukiu, kaip prastai, kartu su ja, stengdamasi, kad neilavintas mano balsas skambt lygiai taip pat
velniai kaip ir jos. Man dar toli iki jos, bet vis tiek malonu jai pritarti.
Staiga sustoju kaip besta ir nutylu, nes pamatau prie sienos palei duris rymant Endri. Jis
klausosi mans ir, aiku, ypsosi.
Nukaistu kaip arija ir noriu prasmegt skradiai.
Ukluptas besiklausantis Endrius engia kambario vidur ir padeda ant televizoriaus staliuko du

plastikinius maielius su pirkiniais.


Kaip mergina, kuriai labai skauda, aiposi jis ir juokiasi duobutmis skruostuose, klubus
krutinai visai neblogai.
Vis dar rausdama i gdos bandau nuvilioti jo dmes nuo savo okio ir einu prie pirkini.
Kokio galo vaiktai kaip pel ir mane gsdini?
Nieko a negsdinu, sako jis. Tiesiog stovjau ir klausiausi. Tavo balsas i ties labai
malonus.
Dar labiau nuraustu, atsuku jam nugar ir imu kraustyti pirkini maiel.
Ai, mielasis, bet, man regis, tu pernelyg alikas, grteliu atgal ir aismingai jam mirkteliu.
Ne, a visai rimtai, atsako jis. Dainuoji ne taip prastai, kaip pati sivaizduoji.
Ne taip prastai? atsisuku j laikydama rankoje nema buteliuk vaikiko aliejuko. Nori
pasakyti, kad dainuoju tik prastokai? nepatenkinta purkteliu ir kresteliu rankoje vaikik aliej.
A praiau mao.
Ma nebuvo.
Aha, kreivai ypteliu ir padedu butel ant staliuko.
Na, a nesakau, kad tu prastai dainuoji, sako jis ir a igirstu girgtelint lov jam sdant ant jos
krato.
iriu j per veidrod prieais save.
Bet kondicionieri ir ampn nupirkai ger, pagiriu traukdama i maielio buteliukus ir
statydama juos alia aliejuko. O duo el nupirkai ne t.
K? Endrius atrodo labai nusimins. Juk praei ne skysto muilo rankoms. Ant buteliuko
parayta, kad tinka knui. Ir dar baksteli pirtu ura.
Pajuokavau, meiliai nusiypsau dl jo susikrimtimo. Pataikei kuo puikiausiai.
Endrius atsidsta ir nusvarina rank ant lovos.
Galtum dainuoti scenoje. Bent kartel. Suprastum, koks jausmas.
Man nepatinka tokie nuotaik uoliai. Nemgstu j.
A. Ne, nenoriau, papurtau galv irdama veidrod. ito niekada nebus. Veriau jau
siu vabalus ar vienai dienai tapsiu astronaute, bet tik ne tai.
Kyteliu rank maiel ir itraukiu O ne negali bti
Kodl gi? klausia jis. Bt nebloga patirtis. Niekada nemanei, kad galtum tai padaryti, bet
liktum patenkinta.
Kas ia, po perknais? klausiu atsisukdama j, dviem pirtais laikydama dut kremo
Vagisil.
Endrius smarkiai susigsta.
Tai na, supranti visas net susigia. Tai moterikoms reikmms ir linkteli mano
moterikas kno dalis.
iopioju kaip uvis be vandens.
Manai, kad nuo mans nemaloniai trenkia? Ar matei mane kada nors kasantis? bandau
susilaikyti nesusijuokus.
Endrius iri mane i nuostabos ipts akis.

K? Ne! Tiesiog pagalvojau, kad gal tai apmalins tau skausm. Dar niekada nemaiau jo
tokio sutrikusio ir isigandusio. inai, man irgi nebuvo malonu stovti prie lentyn su tom prekm ir
skaitinti etiketes. O dar vyrui. Ima mosuoti prie save rankomis. Pamaiau, kad tinka intymiom
vietom ir meiau krepelin.
Padedu krem ant staliuko ir einu prie jo.
Na, tas tepaliukas skausmo gal ir neapmalins, papuiu lpas, nes buvo pernelyg daug
brinta, bet svarbu tai, kad norjai padti. Apsiergiu jam klubus ir pasilenkusi pabuiuoju.
Endrius apkabina mane.
Tai jau dabar galiu tiktis, kad atskir kambari kaip ir nebereikia? sako jis ir ypsosi man.
Apkabinusi jam kakl pasilenkiu ir darsyk pabuiuoju.
A ir pati norjau eiti tavo kambar atneti daikt, bet paskui prisiminiau, kad vakar supykusi
ilkdama numeiau ant grind tavo atsargin rakt.
Endrius nuleidia rankas, suima man u sdmen ir prisitraukia ariau savs. Pabuiuoja kaklo
duobut ir nepaleisdamas mans i rank atsistoja nuo lovos.
Einu atsineti, sako jis ir atsargiai nuleidia mane ant ems. Man turbt prireiks poros dien
imokti tos dainos melodij ir odius. O tu, kaip matau, jau moki.
Oi oi oi
Prisimerkusi piktai panairuoju j.
O kam tau j mokytis?
Skruostuose vl susimeta gilios duobuts ir jis man atauna:
Jeigu gerai pamenu, tai prie pulo stalo tu atsiadjai laisvs.
Kalba ir iri kaip tikras kipas.
Ltai purtau galv, bet paskui imu kratyt nirtingiau, nes mai suvokiu, kur jis lenkia.
Tada tu pati man pasakei, linkteli, cituoju: Atsisakau laisvs, jeigu nereiks sti vabal ir
rodyti pravaiuojaniom mainom nuogo upakalio. Atleisk, maule, bet kitsyk labiau galvok, k
kalbi.
Ne, Endriau atoku nuo jo ir stoviu sunrusi rankas ant krtins. Negali priversti mans
dainuoti prie auditorij. Pernelyg iauru.
Kam? Tau ar auditorijai? ypsosi jis.
Trepteliu jam per koj.
Juokauju! Sakau, juokauju! garsiai juokiasi jis.
Tu negali mans priversti.
Pakreipia galv ant ono ir iri mane aliomis akimis, o jose visa, kam a niekaip negaliu
atsispirti.
Ne, a ir neversiu tavs nieko daryt, tik O, velnias, dabar dar ir lpas papt. Perknas
trenkt, visai susileidau! tik a labai, labai, labai noriu, kad tu padainuotum. Sums u alkni
prisitraukia prie savs.
Piktai dbteliu j ir suiaupusi lpas sugrieiu dantimis.
Mintyse skaiiuoju iki deimties.
Giliai atsikvpiu ir tariu:

Gerai jau.
Jo veidas nuvinta.
Bet tik vien kart! ikeliu vien pirt. Bet jeigu kas prads juoktis, tai tau velnikai
atsirgs!
Endrius suima abiem rankom man u veido, suspaudia delnais skruostus ir pakteli atkitas
lpas.

31

Po keli minui Endrius virsta pro duris su savo daiktais ir brolio gitara.
Jis labai diaugiasi, kad a sutikau.
O a baisingai bijau ir jau dabar keikiu save u tai, kad jam nusileidau. Taiau turiu prisipainti,
kad ir manyje spragsi diaugsmo kibirktl. Nesakyiau, kad labai bijau dainuoti prie auditorij
vienuoliktoje klasje n kiek nebijojau skaityti praneimo apie nykstanias gyvn ris ar
baigiamojoje vaidinti Sesel Reiel pjesje Skrydis vir geguts lizdo. Taiau dainuoti kas kita.
Vaidinu a gana neblogai. O dainuoti duetu su tokiu mogum kaip Endrius, kuris traukia bliuzrok
taip, kad gali susileisti, jau visai kita istorija.
Beje, rodos, sakei, kad tau mano muzika visai nepatinka, k?
Endrius numeta krepius ant grind ir eina su gitara prie lovos.
Na, pamats, kaip aviai vizgini klubus ir kaip puikiai dainuoji, atsiimu savo odius man
patiko.
Grup The Civil Wars mnes mano mgstamiausia.
lapiais plaukais ieinu i vonios, rankluosiu sausinu j galus (nusprendiau persitrinkti galv,
kai Endrius gro su prekmis).
Daina vadinasi Barton Hollow.
Itin iuolaikikas folkloras, sako jis ir kelis kartus pabrauko per gitaros stygas. Man patiko.
vilgteljs mane klausia:
Kur tavo telefonas?
Einu prie lango, pasiimu nuo palangs telefon ir suradusi dain paduodu jam. Endrius pasideda
telefon alia savs ir nuspaudia mygtuk, kad grot. A toliau diovinu plaukus, o jis mgina groti
i klausos, sustabdo ir paleidia, siklauso, tada viena ranka maigydamas ant grifo stygas bando
surasti tonacij ir priderinti akordus, tinkanius melodijai. Per kelias minutes, porsyk nepataiks
ton, galiausiai imasi pirmojo posmo.
Iki vakaro jis jau imoks beveik vis dain, iskyrus tik vien trump gabaliuk, kur nuolat
painioja su kitu motyvu. Usidegs imokti kuo greiiau, susiranda internete natas ir tai jam gerokai
paspartina mokymosi proces.
odius imokti daug paprasiau.
Man regis, jau visk moku, sako jis sddamas ant palangs niriame lietaus debes fone.
Pradjo lyti apie atunt ir dar nenustoja.
Protarpiais siterpiu ir a, dainuoju kartu su juo, bet labai jaudinuosi. Nesivaizduoju, koki
beprotyb sivliau ir kaip reiks itverti, kai taip jaudinuosi vien prie j. tai kas liko i mano
nebijojimo stovti prie auditorij. iaip ar taip, mans laukia didelis scenos baims priepuolis.
Nagi, pirmyn, maule, galvos linkteljimu ragina Endrius, udjs abi rankas ant gitaros.
Nors ir moki odius, vis tiek turi parepetuoti su manim.

Klesteliu ant lovos krato.


Priadk, kad nesimaivysi, nesiaipysi, nesijuoksi ir net nesiypsosi, kitaip
A net nekvpuosiu, juokiasi Endrius. Garbs odis! Nagi!
Lidnai atsidstu ir pakylu nuo lovos, padedu ant spintels nebaigt valgyti vytintos jautienos
dry. Endrius pasitaiso ant launies gitar, gurkteli i butelio altos arbatos ir suvilgo gerkl.
Ko dabar bijai? klausia jis man prijus. Vyrika partija gerokai ilgesn nei moterika. Solo
partijos tik nedidelis gabaliukas, o visa kita dainuosi su manim.
Nervingai gteliu peiais.
Teisyb, pripastu. Bent jau didij dainos dal galsiu prisidengti tavo balsu.
Endrius spraudia tarp lp mediatori ir itiesia man rank.
Ateik, maule.
Prieinu ariau, paduodu jam rank ir jis pasistato mane sau tarp koj, mus skiria tik gitara. Kai
nurimstu ir atsistoju ten, kur jam reikia, isiima i burnos mediatori ir sako:
Man patinka tavo balsas, supranti? Bet net jeigu ir nemoktum dainuoti, vis tiek noriau, kad
pamgintum. O k apie tai pagalvos kiti nekreipk dmesio.
Mano lpose susiraito drovi, nepatikli ypsena.
Gerai, atsakau. Padarysiu tai dl tavs. Ir tik dl tavs. Nepamirk, gerai? Pagrasau pirtu.
Lieki man skolingas.
Endrius papurto galv ir sako:
Pirmiausia a noriu, kad tu tai darytum ne dl mans. Bet kadangi repeticija yra svarbiau u bet
kokius ginus, tai susilaikysiu ir palauksiu, kol tu padainuosi Senojo kyulio bare, o tada paklausiu,
kas i to turjo daugiau naudos ar tu pati, ar a?
Na, gal taip ir bus geriau.
Endrius linkteli ir patogiai sitaiso ant palangs, priglaudia mediatori prie styg.
Pala Jeigu ir tu atsistotum, gal man nebt taip baisu.
Endrius nusijuokia ir pakyla nuo palangs.
Mieloji mano, kaip pasakysi. Kad tik tau bt gerai. Gali nors ir mai ant galvos usimaut.
Pairiu j taip, tarsi tas pasilymas man visai patikt.
Na jau ne, Kemrina. Joki mai. Pradedam, gerai?
Repetavom iki vidurnakio, paskui teko liautis, nes turbt trukdm viebuio sveiams ilstis. Ir
kaip tik tuo metu, kai a jau buvau pradjusi atsipalaiduoti ir dainavau be jokios baims,
negalvodama, k Endrius mano apie mano bals.
Sakyiau, man seksi gan gerai.
Vakare griuvom lov gerokai anksiau, nes repeticij teko nutraukti, todl guljom susiglaud,
apsikabin ir kalbjoms.
Diaugiuosi, kad itvrei mano kvailystes, sakau jam padjusi galv ant peties. Kitaip jau
biau skridus iaurs Karolin.
Jauiu jo lpas buiuojant man smilkin.
Turiu tau prisipainti vien dalyk, sako jis.
Suklstu.

Kok?
Tai va, prabyla jis irdamas lubas, kur protarpiais keistais ratais sumuoja u lango
pulsuojanio miesto viesos. Tkart Velingtone, Kanzaso valstijoje, kai apsistojome pirmame
motelyje ir kai kit ryt a tau daviau dvi minutes susiruoti Endrius nutyla ir a pajuntu krustelint
jo galv, tarsi irt mane i viraus.
Pakeliu galv nuo jo peties ir iriu jam veid.
Taip, pamenu, ir kas toliau?
Jis nervingai ypsosi.
A telefonu slapia nufotografavau tavo vairuotojo paymjim.
Truput nustebusi sumirksiu.
O kam?
Kilsteliu dar aukiau, kad patogiau bt j irti ir nereikt taip smarkiai uversti aki.
Pyksti?
Garsiai purkteliu.
Na, nelygu, k ketini daryti su itin asmenika informacija.
Endrius nusuka akis al, bet net ir prietemoje matau, kaip nukaista jo veidas.
Tikrai ne dl to, kad vliau susirasiau ir sukapoiau tave gabalus.
Man net ad atima.
Va ia tai bent paguoda! nusijuokiu. Betgi rimtai, kam tau reikjo fotografuoti?
Endrius vl susimsts iri lubas.
Tiesiog norjau usitikrinti, kad vliau galiau tave susirasti, prisipasta. Na, supranti
jeigu kartais btume nusprend pasukti skirtingais keliais.
ypsausi tik akimis, bet ne lpomis. Tikrai nepykstu, kad nufotografavo dl tos prieasties, netgi
mielai j u tai ibuiuoiau, tik man nelabai patinka jo odiai jeigu kartais. A ir vl pajuntu,
kad jis jau tada kakodl galvojo mane palikti.
Endriau
Ko, maule?
Ar tu tikrai nieko daugiau nuo mans neslepi?
Tyli.
Ne. O kodl klausi?
A taip pat smeigiu vilgsn lubas.
Neinau. Kakodl vis jauiu i tavs kakok keist nenor.
Nenor? nustemba jis. Ar a nenorom kalbinau tave leistis drauge i kelion? Ar
nenorom guliau su tavim lov?
Ne, turbt ne.
Kemrina, vienintelis dalykas, ko a niekada nenorjau daryti, tai galvoti, ar mums verta bti
kartu.
Kilsteliu nuo pagalvs ir atsisdusi atsisuku veidu j. Tamsoje jo vilgsnis atrodo rstesnis.
Endrius guli be markinli, galv padjs ant sulenktos rankos.
Manai, kad mes viens kitam netinkam?

Nuo ito pokalbio man darosi neramu.


Endrius itiesia laisv rank ir paima man u rieo.
Ne, maule, prieingai. Manau, kad mes tinkam vienas kitam visais manomais atvilgiais. Kaip
tik todl a ir galvo a tada ir pagalvojau, kad mums geriau nesusidti.
Betgi juk tai nesmon.
Jis pritraukia mane ariau ir a atsiremiu sulenktomis rankomis jam krtin.
Tiesiog neinojau, ar mums verta bristi t bal, sako jis braukdamas pirtais mano plaukus u
ausies. Betgi ir tu pati, mieloji, dar neinojai, kaip bus.
Atsigulu alia jo. Endrius sako ties.
A vis tiek niekaip negaliu suprasti, dl koki prieasi jis taip atsargiai vertina ms galimus
santykius. Jis gi ino visk apie tai, kodl ijau i nam, ir apie Ijano mirt. Mano prieastys
visiems kaip ant delno, tarsi ant aldytuvo magnetuku prispaustas btiniausi darb sraas. O
Endrius savsias slepia kaip vaikas bat dutje su urau Kald atvirukai.
Man regis, ia kaltas ne tik tvas.
Endrius itraukia rank man i po galvos ir uvirsta ant mans, keliais apergdamas mane i on
ir pasiremdamas ant tvirt, raumening rank.
Diaugiuosi, kad negali miegoti prie muzikos, sako jis, tikriausiai prisimins pirmuosius mano
jam pasakytus odius. Paskui pasilenkia ir pabuiuoja.
Itiesiu rankas ir suimu delnais jo dail veid, prisitraukiu ir darsyk pasibuiuojam.
O a diaugiuosi, kad Aidahe populiars patiekalai i bulvi.
Endrius suraukia kaktoje antakius.
Nusijuokiu ir vl prisitraukiu j buiniui. Jis buiuoja mane aistringai, ilgai aidia su mano
lieuviu. Paskui i lto nusagsto velniais buiniais man pilv, vis emyn, lieuvio galiuku palaio
aplink bamb, tada ukia pirtus u kelnaii gumos.
Bijau, kad a nebe velniai tariu jam ir velgiu akis.
Jis laio man pilv, paskui ibuiuoja man pirtus, kai itiesiu rankas suimti jam u veido, suleisti
plaukus.
Be sekso, sako jis. Prisiekiu, laiysiu labai atsargiai.
Jis nutraukia man kelnaites ir a kilsteliu sdmenis, kad jam bt lengviau.
Pabuiuoja vien laun, paskui kit.
Mano lieuvis bus drgnas, kad tau nepertt, sako jis ir vl ibuiuoja vidin laun dal, vis
artdamas prie ukaitusios vietos.
Tyliai aikteliu, kai jis pirtais velniai palieia lpas ir atsargiai jas praskiria.
Viepatie, maule, tu ities visa itinus.
Jis kalba i visos irdies ir n trupuio nesiaipo.
Man tikrai mauml perti, betgi Dievas mato, kaip smarkiai a jo geidiu
Jauiu jo kart alsavim tarp savo koj.
A labai velniai, sako jis ir man uima kvap, kai jis lieuviu labai atsargiai mane lyteli, tik
vien kart, o pirtais atsargiai, n kiek nespausdamas laiko praskts mano intymi viet.
Visu knu prasmengu paklodes, kai jis ima laiyti mane vis smarkiau, bet nespausdamas, kad

nesukelt skausmo, tik visik ir nepakartojam malonum.


Dvi dienas repetavom dain Barton Hollow, daugiausia viebuio numeryje, taiau vliau ijom
pasivaikioti Misisips pakrante ir Kanalo gatvs gale vl drauge padainavom. Man regis, Endrius
tikslingai itemp mane i viebuio, kad pamginiau dainuoti prie moni ir kad nebt taip baisu.
Tuo metu praeivi nebuvo daug, taiau a vis tiek velnionikai jaudinausi. Dauguma tiesiog
praeidavo ir mus net neatsisukdavo (mes dainavom ne kaip koncerte, vis sustodavom, praddavom
i naujo, vis tobulinom kai kurias vietas, tad ms klausytis tikrai nebuvo domu). Taiau vienas kitas
praeivis vis dlto stabteldavo, paklausydavo ir nueidavo. Viena moteris man maloniai nusiypsojo.
Neinau, dl ko, gal i gailesio, kad negraiai dainuoju, o gal jai patiko mano balsas.
Sunku pasakyti, gal ir taip, ir anaip.
Trei dien Endrius jau tvirtai pareikia, kad daina paruota, ir mes galime eiti Senojo
kyulio bar dainuoti publikai.
A dar nesirytu. Man reikia dar vienos savaits, mnesio, met ar dvej.
Viskas bus gerai, ramina Endrius ridamasis batus. Pamatysi, tu net suibsi. Kai baigsi
dainuoti, nespsiu vaikyti nuo tavs kavalieri.
Ei, usiiaupk, ataunu jam vilkdamasi daili juod palaidinuk su metalini grandinli
petnelm. vakar nieku gyvu nesirengsiu palaidinuks be petneli. Pati maiau, kaip an
vakar panos dl tavs varvino seil. Manau, mane igelbs tai, kad scenoje bsim dviese ir visi ris
akimis tave, o mano sumauto dainavimo net negirds.
Mieloji, tu t dain moki geriau u mane, sako Endrius. Liaukis matyti tik tai, kas bloga.
Endrius usitempia ant isiptusi raumen juodus markinlius. sivr juod dir su sidabrine
sagtimi, bet markinlius susikio tik priekyje vir sagties, o upakaly paliko karoti ant ak
traukiani klub. Juodi dinsai, prieky suvelti plaukai sukelti vir. K jis man sak?
Tik tau reikia prisiminti vien dalyk, tepdamasis dezodorantu toliau kalba Endrius.
Nebtina dainuoti vis dainos tekst tavo partija trumpa, bet tu vis tiek dainuoji ir mano odius.
Kilsteljs antakius iri mane. A nieko prie, tik pagalvojau, kad tau scenoje bus drsiau, jei
tursi dainuoti maiau.
Suprantu, bet a pratusi dainuoti vis dain nuo pradios iki galo. Man sunku kai kurias vietas
nutylti.
Endrius linkteli.
sispiriu naujus auktakulnius ir einu pasiirti didel veidrod vir televizoriaus staliuko, kaip
atrodau.
Esi pasiutikai patraukli, taria Endrius ujs man u nugaros.
Apkabina per liemen ir pabuiuoja kakl, paskui plekteli per aptemptus dinsus ir a net
aikteliu, nes suskausta.
Ir dar man labai patinka tavo kasyts, maule.
Itiess rankas suima pirtais u kas, permest per peius ant krtins, ir perbraukia visu j ilgiu
iki galiuk, o tada linksmai pakteli skruost.
Tariamai pykteljusi stumteliu j nuo savs:

Sugadinsi makia.
Endrius nusiypso ir eina prie spintels pasiimti pinigins, sikia j upakalin kien.
Na, ko gero, ir viskas, sako.
Sugrs kambario vidur itiesia man rank, kit sulenks ukia u nugaros ir plaiai
ypsodamasis nusilenkia. Ltai itiesiu jam rank, pirtais palieiu deln ir jis, sums saujon,
nusiveda mane prie dur.
O gitara?
Stabtelim prie jam atidarant duris ir jis vilgsniu man padkoja.
Taip, gerai, kad priminei, sako jis ir iumpa u grifo gitar. Jeigu bare nebus Edio, tai
vargu ar kas teiksis pasilyti kit.
Gaila, galjau nepriminti.
Endrius palinguoja galv ir isitempia mane pro duris.

32

kart sdam Endriaus Chevelle. Umets ak mano kojas i karto suprato, kad avdama tokius
auktakulnius psia iki Alero tikrai nenueisiu, o neti ir mane, ir gitar jam bt nepatogu. Per
Misisip vaiuojam greitkelio tiltu, o ne keliams keltu, ir atvykstam bar dar prie sutemstant.
Aiku, bt buv smagiau eiti psiomis, kaip ir ansyk, nes dabar atvaiavom labai greitai.
I jaudulio mane jau pradeda pykinti.
Pasistatom automobil Oliverio gatvje ir ilipam. Mano kojos kaip vinins.
Endrius prieina prie mans ir apkabina, velniai spusteli.
Neveriu tavs to daryti, sako jis apsigalvojs.
Bijau, kad tuoj ivemsiu pavakarius, kuriuos taip skaniai neseniai suveitm.
Paleids i glbio suima delnais man u skruost ir dmiai iri akis.
Kalbu visai rimtai, maule. Be juok. Jeigu nenori dainuoti, a tikrai tavs neveriu. Dl mans
nesiaukok.
Nervingai kinkteliu galva ir giliai atsidstu. Mano veidas vis dar tarp jo deln.
Ne, a noriu, tariu jam linkiodama ir bandau save padrsinti. Tikrai noriu dainuoti.
Nyki pagalvlm Endrius paglosto man skruostus.
Tikrai tikrai?
Taip.
Nusiypso savo meiliomis aliomis akimis, kurios, a jau pradedu tikti, mane uburia, ir paima
mane u rankos. Paiumpa nuo upakalins automobilio sdyns gitar ir mes engiam Senojo
kyulio bar.
Periai! kteli i u baro Karla ir pamoja ranka kviesdama prieiti.
Nepaleisdamas mano rankos Endrius skinasi keli pro mones, vedasi mane prie baro. Vir
Karlos galvos televizorius rodo reklamas, ant jos veido krenta vairi spalv atvaitai.
Labas, Karla, pasisveikina Endrius ir palinks vir baro apkabina. Ar Edis vakar bus?
Karla sisprendia rankomis klubus ir nusiypso man.
O kaipgi kitaip, sako ji. Kakur ia mirinja. Labas, Kemrina. Malonu vl tave matyti.
Mandagiai nusiypsau jai ir tariu:
Man irgi.
Endrius prisda ant auktos baro kds, pasilo prissti ir man alia jo. Uoku ant jos ir sdiu
kaip ant adat. Man galvoj tik viena mintis kokia daugyb moni vakar ia susirinko. Nedrsiai
bgioju akimis po sal, valgausi per judanias moni galvas, dirsioju tarp stovinij, nes visi
nusisuk scen, kur jau muzikantai pradjo groti. Muzikai vis garsjant, Endriui su Karla tenka
garsiai aukti vienas kitam per bar.
Ar galsit vakar mus kur nors terpti? klausia Endrius.
Karla palinksta visai arti prie jo ir klausia:

Mus? dirsteli mane. Oho. Abu norit dainuoti? atrodo diugiai nustebusi.
Man vos irdis neioka pro gerkl.
Sunkiai nuryju gale gerkls strigus gumul ir dirsioju tai Endri, tai Karl, bet galugerkly
ikyla kitas gumulas.
Karla krypteli on galv ir iltai ypsodamasi sako:
Oi, mieloji, nebijok. Viskas bus gerai, nesinervink. Tu ia tikrai visiem patiksi. Kyteljusi
rank po baru itraukia taurel. Kitoj baro pusj prieais mane atsisda kakoks vyras, tikriausiai
nuolatinis lankytojas, nes Karlai nereikia n klausti, ko jis nors, ir ji pila jam igerti. Visas jos
dmesys sutelktas tik mane ir Endri.
A jai irgi taip sakau, prabyla Endrius, bet ia jai pirmas kartas, todl stengiuosi nekyrti.
Pirmas ir paskutinis, pataisau j.
Karla slapiom ypteli Endriui ir grteljusi mane sako:
Na, a nesu petuk, bet jeigu kuris i lankytoj bandys kabintis, pasakyk man ir a imesiu j
pro upakalines duris, kaip rodoma filmuose, pamerkia man ak ir vl nusisuka Endri.
O tai ir Edis, linkteli galv scenos pusn.
Edis jau iriasi pro mones. Jis apsirengs taip pat kaip ir t pirm kart, kai susitikom, baltais
po kaklu susagstomais markiniais, juodom kelnm, juodais lakiniais batais, veide plati, raukli
rminta ypsena.
Ha, tai ir Perias! suunka Edis, iupdamas Endri u rankos ir sitraukdamas glb. Paskui
pamato mane. Panelyte! Atrodai kaip i mad urnalo! Ir mane apkabina. Nuo jo trenkia pigiu
viskiu ir cigaretm, bet kakodl mane is kvapas nuramina.
Endrius visas vyti.
vakar Kemrina dainuos su manim, ididiai pareikia Ediui.
Edis ipuia akis tarsi du didelius baltus rutulius tamsiai rudos odos fone. Turiau isigsti, kaip
buvo praneus Karlai, taiau Edio buvimas alia mane, atvirkiai, nuramina. Gal reikt sikirsti jam
rank, kol dainuosiu?
Oho, ypsosi Edis. Neabejoju, kad ir dainuoji lygiai taip pat graiai kaip ir atrodai.
Smarkiai nuraustu.
Na, tai drokit viet, beda pirtu scen. Kai tik jie nutils, varykit js savo dain!
Endrius paima man u rankos ir prisitraukia prie ono. Edis Endriui tarsi tvas, ir jis diaugiasi,
kad a jam patinku.
Edis eina prie scenos ir ikelia mums tris pirtus:
Po trij minui!
Dieve mano, kaip a bijau!
Ak, gaila, kad alia nebus Edio.
Endrius tvirtai suspaudia saujoj mano rank. Palinks prie ausies sako:
Prisimink vien dalyk: visi ie mons atjo ia pasilinksminti. Niekas nerays tau paymio.
ia ne Amerikos dievaiio konkursas.
Giliai atsidstu.
Palaukiam, kol grup baigs groti paskutin dain, tada muzika nutyla ir girdti tik prastiniai

dedam, ijungiam ar atsitrenkiani vienas kit instrument garsai. moni klegesys dabar gerokai
garsesnis, nes jo nebeugoia muzikos triukmas, ir liejasi salje lyg garsiakalbi sustiprintas. Nuo
cigarei dm darosi troku, o nuo kaitusi kn tvanku.
Endrius vedasi mane scenos link ir man pradeda virpti rankos. Nudelbusi akis emyn matau, kaip
mano nagai sikerta Endriaus krumplius.
Jis man meiliai ypsosi, o a seku jam i paskos.
Kaip a atrodau? Gerai? tyliai klausiu.
Jeigu sudainuosiu ir mans neitiks irdies smgis, tai bus staigmena.
Maule, atrodai tobulai.
Endrius pakteli man kakt ir atrms gitar bgnus eina sureguliuoti mikrofono.
Teks dainuoti su vienu, sako man. irk, nesusimukim kaktomis.
Prisimerkusi iriu j.
N kiek nejuokinga.
A ir nejuokauju, nusijuokia. Visai rimtai.
Keletas lankytoj jau iri mus uvert galvas, bet dauguma usim savo reikalais. A neturiu
k daryti, tik stoviu ir laukiu, todl pradedu dar labiau nervintis. Endriui gerai, jis gali bent jau
brinti savo gitar. O a vaikau po galv vairiausias mintis.
Pasirengusi? klausia stovdamas alia.
Ne, bet vis tiek pradedam.
irim vienas kit ir jis be garso itaria: Viens, du trys
Kartu udainuojam:
Oooou ooou ooou! Pauz. Oooou ooou ooou!
Gitara.
Deimtys galv atsisuka mus ir klegesys nutyla, lyg kas bt ijungs garsiakalb.
Kol Endrius groja pirmuosius akordus ir ruoiasi pradti pirm posm, i baims visa taip
sustingstu, kad negaliu n pajudti, tik klapsiu akimis. Taiau kuo ilgiau jis groja gitara, tuo greiiau
mano knas atsileidia ir pradeda sibuoti muzikos ritmu.
Salje jau kone visi palengva linguoja onus, kinkuoja galvomis.
Endrius udainuoja pirm posm.
Paskui vl abu traukiam: Oooou
Tada abu drauge dainuojam priedain ir jau netrukus man reiks itraukti t aukt nat
Pavyko!
Endrius nuoirdiai ypsodamasis prisijungia prie mano balso ir uveda antrj posmel, vis
laik akompanuodamas gitara ir n karto nesuklysdamas, tarsi jau seniausiai mokt i dain.
Susirinkusiems daina i ties nepaprastai patinka. Visi linksi vieni kitiems galvomis, tarsi sakyt:
neblogai varo. Kai man vl reikia dainuoti kartu su Endriumi, pajuntu, kaip mano veidas nuvinta,
ird ulieja pasitikjimas. Dabar jau daug laisviau judu muzikos ritmu, regis, visai atsikraiau
baims, betgi Dieve mano, tuoj bus mano solin partija
Endrius remia vilgsn mane, tarsi taip nort padti man susikaupti, nusiraminti, ir sugroja dar
kelis taktus.

Paskui nutyla ir prie mano pirmj eilut pabeldia delnu gitar. Brkteli per stygas, vl
nutyla, ir taip iki galo, kol sudainuoju savo partij, ir tada jau groja taip, kaip jam reikia, bet dar
spja tyliai sunibdti: Be priekait. Ir vl udainuoja. ypsosi visa burna. A irgi. Kai traukiam
duetu, stovim prie mikrofono kone glausdamiesi veidais ir dainuojam i visos irdies.
Oooou ooou ooou!
Gitaros melodija sultja ir mes dainuojam paskutin priedain, o kai abu itariam paskutin od
siela, jis pabuiuoja man lpas. Daina baigiasi.
Publika pratrksta ploti ir aukti. Kakur i galo pasigirsta praymas: Pakartot!
Endrius priglaudia mane prie savs ir darsyk pabuiuoja. Vis akyse kartai sisiurbia lpomis
mansias.
Po galais, maule, tu tiesiog nepakartojama! Jo akys ypsosi, veide vienas diugesys.
Negaliu patikti, kad taip puikiai pavyko! kone aukiu jam, nes salje baisus triukmas.
Mano visas knas nujs pagaugais.
Gal pakartojam? klausia Endrius.
Nugurgiu seil.
Ne, nenusiteikus! Diaugiuosi, kad pavyko pirmas kartas!
Didiuojuosi tavimi!
Neini alumi prie ms prieina keletas vyresnio amiaus vyr. Kakoks barzdoius sako:
Eime su manim paokti! Pakls rankas trypia kojomis kakok dig.
Nukaistu kaip arija ir sugaunu besiypsanio Endriaus vilgsn.
Kad niekas negroja! ataunu tam vyrui.
Kas sak, kad negroja!
Jis mosteli kakam pirtu ir kit akimirk i garsiakalbi alia aidim automat pasigirsta
melodija.
A taip susijaudinau skmingai atlikusi scenoje t dain, kad bijau, jog atsakiusi itam vyrui
pasijausiu itin sumautai, todl nusprendiu, kad vis dlto privalau su juo paokti.
Darsyk dirsteliu Endri, ir jis pamerkia man ak.
Barzdoius paima man u rankos, ikelia auktai vir galvos ir a apsisuku ratu. oku su juo dvi
dainas, bet paskui Endrius mane igelbja, nutraukia ms ok ir smarkiai priglaudia mane prie
savs, prisispaudia, ir mes darniai imam kraipyti klubus. Jis laiko udjs rankas man ant juosmens.
Paskui mes vl okam, nekuiuojams su baro lankytojais, netgi suloiam su Karla partij smiginio
ir po vidurnakio ieinam.
Grtant viebut Endrius atsisuka mane automobilyje ir sako:
Na, tai kaip jautiesi?
Jo lpose isiskleidia supratinga ypsena.
Tu buvai teisus, sakau jam. Jauiuosi kakaip kitaip, gerja prasme. Niekada netikjau,
kad galiau taip sudainuoti.
Diaugiuosi, kad pavyko, iltai nusiypso.
Atsisegu saugos dir ir pasislenku ariau prie jo. Endrius udeda man ant pei rank.
O kaip rytoj vakare?

K?
Ar nortum padainuoti ir rytoj?
Ne, bijau, kad neieis
Na ir gerai, paglosto man rank. A ir ito i tavs nelabai tikjausi, todl nesirengiu
kalbinti.
Ir nereikia, kilsteliu galv nuo peties ir atsisuku j. inai k? Sutinku. A sutinku pakartoti.
Nustebs jis dbteli mane.
Tikrai?
Taip, tikrai, ypsausi visa burna.
Jis irgi ypsosi.
Gerai, sako jis ir plekteli delnu per vair. Rytoj vakare vl dainuosim.
Endrius parvea mane viebut ir mes pasimylim duinje, o tada krentam lov.
Naujajame Orleane praleidiam dvi savaites, dainuojam Senajame kyulio bare, paskui
koncertuojam kituose baruose, klubuose, isibarsiusiuose po vis miest. Prie mnes punktas
dainuoti scenoje baruose ir klubuose mano btiniausi darb, kuriuos turiau gyvenime atlikti,
srauose bt atrods tiesiog juokingai, o tai dabar a i visos irdies traukiu dain Barton
Hollow ir dar kelet kit, kur galiu pasislpti u Endriaus balso ir netraukiu ypatingo klausytoj
dmesio. Mes visiems labai patikom. Po kiekvieno pasirodymo mus apstodavo mons, spausdavo
rankas, praydavo padainuoti vien ar kit dain, bet Endrius mandagiai atsisakydavo. A dar niekaip
nesidrsinu dainuoti pagal pageidavim. Ne kart teko net nenusakomai nustebti ir sutrikti, kai buvau
paprayta nusifotografuoti su grupele moni ir padalyti autograf. Tikriausiai jie buvo padaugin
alkoholio. A taip manau, nes prieingu atveju sunku bt t paaikinti.
Antrajai savaitei besibaigiant, Endrius savo mgstamiausi grupi sra trauk nauj dain.
Jam dabar irgi labai patinka grup The Civil Wars. O vakar, paskutin ms vienags Naujajame
Orleane vakar, guljom abu lovoje ir, pasidj alia telefon, traukme dain Nuodai ir vynas.
Man regis, ios dainos odiais mes isakme vienas kitam tai, k seniai trokom pasakyti.
Tikrai taip
Susirangiusi jo glbyje a tyliai verkiau, kol pagaliau umigau.
Numiriau ir nukeliavau roj. Taip Ko gero, a i ties pagaliau numiriau.

Endrius

33

Tu privalai tai padaryti, kad sitikintum, jog gali, tar Mastersas,


sddamas savo klasikinje kdje su ratukais savo klasikiniame kabinete ir
vilkdamas savo klasikin vark.
Nra reikalo, atsakiau sddamas prieais j. K ia bepridursi? K
besurasi?
Betgi tu
Nereikia. inai, k? Eik tu ikt. Paoks nuo kds taip stumteljau j per
grindis, kad i atsitrenk u mans stovint vazon. it d a daugiau nelsiu.
Ijau taip smarkiai trinkteljs durimis, kad net stiklai rmuose subarkjo.
Endriau! Mielasis, atsibusk! igirstu Kemrinos bals.
Staigiai atmerkiu akis. Sdiu priekinje sdynje, keleivio pusje. domu, ar ilgai miegojau?
Pasikeliu aukiau, pamanktinu abi puses kakl ir persibraukiu ranka veid.
Kas tau?
Naktis. Pasisuku Kemrin ir matau jos susirpinus vilgsn, ji nenuleidia nuo mans aki tol,
kol vl reikia irti keli.
Nieko, atsakau jai. Viskas gerai. Turbt sapnavau komar. Tik, gaila, nepamenu, apie k,
pameluoju.
Tu trankei prietais skydel, prunkteli ji. Netiktai mei tvatinti kumiu. Velnionikai
mane igsdinai.
Atleisk, maule, pasilenkiu prie jos ir ypsodamasis pakteliu skruost. Ar jau ilgai tu prie
vairo?
Ji dirsteli vieianius skaiiukus.
Neinau. Gal por valand.
Iekau akimis artimiausio kelio enklo nordamas sitikinti, ar tikrai vaiuoja 90-uoju keliu, kaip
liepiau.
Stabtelk ana ten, linkteliu galva iplatjus kelkrat.
Kemrina i lto pasuka on ant suskilinjusio asfalto ir utraukia rankin stabd. Ruoiuosi lipti
i mainos, bet ji suima man u rankos ir sulaiko.
Palauk, Endriau.
iriu j. Ijungusi varikl atsisega saugos dir.
A pavairuosiu, o tu dabar numik.
Gerai, sako ji ir iri mane niriai.
Kas yra?
Kemrina suspaudia pirtais vair ir atsiloia sdynje.

Neinau, ar verta vaiuoti Teksas.


Kodl?
Pasislenku ariau jos.
Galiausiai ji pavelgia man akis ir klausia:
Nes o kas toliau? Ten galin stotel. Tu ten gyveni. Kas ten ms laukia?
inau, kur ji lenkia, nes a ir pats jau kur laik slapia gainioju galvoje ias mintis.
Ogi tai, k mes patys nusprsime veikti, atsakau.
Pasisuku j ir dviem pirtais suimu jai smakr.
Pavelk mane.
Ji paklauso. Jos akyse ilgesys, neaiki baim ir kania. Ikart matau, nes ir pats t pat jauiu.
Nuryju seiles ir pasilenks prie jos atsargiai pabuiuoju.
Kai ten nuvaiuosim, tada ir pagalvosim, gerai?
Kemrina nenoriai linkteli. Bandau ispausti ypsen, bet man sunkiai sekasi, nes inau, kad
negalsiu duoti jai atsakym, kuri ji i mans tikisi. Juo labiau t, kuriuos mielai noriau jai itarti
pats.
Kemrina pasislenka ir atsisda keleivio pusje, o a ilipu i automobilio ir apeinu i kitos puss.
Pro mus akindamos pralekia dvi lengvosios. Utrenkiu dureles ir kur laik tyliai sdiu. Kemrina
iri pro savo onin lang, mintydama, ko gero, t pat, k ir a. Ji sutrikusi, abejojanti ir galbt
isigandusi. Dar su niekuo mans nesiejo toks glaudus ryys kaip su ja, ir tai mane kankinamai udo.
Itiesiu rank prie uvedimo spynels ir laikau suspauds pirtais raktel. Giliai atsidstu.
Vaiuosime aplinkiniu keliu, sakau neirdamas j ir uvedu varikl.
Pajuntu, kai ji atsigria mane.
Grteljs priduriu:
Jeigu nori.
Jos veid atgaivina vos pastebima ypsena. Linkteli.
Nuspaudiu grotuvo mygtuk ir aparatas pradeda burgzti. Pro garsiakalbius pasigirsta grups Bad
Company daina. Prisimins ms susitarim jau ketinu perjungti, bet Kemrina mane sulaiko.
Nereikia, palik, ir dar plaiau ypsosi.
domu, ar ji prisimena t pirmj vakar autobuse, kai susipainom? Kai praiau jos pasakyti bent
vien grups Bad Company dain? Ji paminjo Pasirengusi meilei. Tada a jos paklausiau:
Tikrai? Nesuprantu, kodl tada taip isprdo, bet dabar matau, kad nelabai ir apsirikau. Keista, kad
dabar ugrojo kaip tik ita daina.
Vaiuojame apatine Luizianos valstijos dalimi, paskui 82-uoju greitkeliu traukiam tolyn ir
pasiekiam Teksas. ryt Kemrina visa vyti nors mes ir Teksase, regdamas j toki linksm,
ypsausi ir a. Vaiuojame nuleistais langais ir ji gal jau vis valand sdi ikiusi pro lang kojas.
vilgteljs onin veidrodl jos pusje regiu tik dailiai nulakuotus koj naguius.
Nieko verta kelion greitkeliu, jeigu nevaiuoji ikiusi koj pro lang! aukia ji bandydama
perrkti muzik ir salone aujant vj. kart ji susipynusi vien kas, vjas plaiksto apie veid
isitariusius plaukus.
Teisingai sakai, pritariu jai ir uminu greiio pedal. Ir dar vaiuodama greitkeliu turi

pakvailioti su vilkiko vairuotoju.


Nustebusi ji taip staigiai sukteli galv mane, kad net plaukai ukrenta ant veido.
K?
Juokiuosi.
Taip, taip, muzikos ritmu pleknoju pirtais per vair. Tai btina. Negi neinojai? Turi
atlikti vien i trij dalyk. Pirmas, ikeliu vien pirt. Parodyti nuog upakal.
Kemrinos akys ivirsta kaip kukuliai.
Antras: vaiuojant greta vilkiko turi apsimesti besimasturbuojanti.
Jos akys dar labiau ivirsta, lpa atvimpa.
Treias: padirbt su ranka, sugniaus kumt pakilnoju rank auktyn emyn, kad jis tau
papypint.
Jos veid nuvieia palengvjimas.
Supratau, sako ji ir lp kampuiuose susiraito paslaptinga ypsena. Kai tik pasivysim
vilkik, pagardinsiu i kelion pakvailiodama su vilkiko vairuotoju, drsiai pareikia ji.
Po deimties minui tolumoje ivystam auk velnias, jam pasisek. Betgi tai Kemrinos ugaida.
Lekiam tiesiu keliu pro lygumas, abipus kelio n jokio medelio. Prisivejam vilkik ir vaiuojam jam
i paskos pastoviu imto penki kilometr per valand greiiu. Kemrina mvi savo dailiuosius
trumpuius baltus medvilninius ortukus jie man velnionikai patinka, atplia nuo sdyns
sulenktas kojas ir itiesusi ukelia ant prietais skydelio. Valikikai ypsosi, ir tai mane uveda.
Pasirengusi? klausiu prisukdamas gars.
Kemrina linkteli ir a vilgteliu pirma upakalinio vaizdo, paskui oninius veidrodlius bei
priek, kad bt laisvas kelias viena ir kita kryptimi.
Ilendam i u vilkiko ir judam prieprieine juosta. Kemrina pakia po ortukais dein rank.
Man akimirksniu pasistoja.
O buvau toks tikras, kad paprays tik papypinti!
Kreivai ypsodamasis akies krateliu seku j vilgsniu, o galvoje sukas paios nepadoriausios
mintys. Kemrina iri mane ir ypsosi. Dar stipriau spusteliu greiio pedal ir netrukus mes
susigretinam su vilkiko kabinos langu.
Viepatie auktielninkas
Kemrinos ranka po plonyiais ortukais juda drsiai ir utikrintai. Kairs rankos smiliumi ir
nykiu laiko atitraukusi gumel, kad matytsi nuogas pilvas. Atremia galv sdyns atlo,
pasislenka dar emiau. A vos begaliu irti keli. Sukandusi apatin lp ji energingai brauko
ranka po kelnaitm. Pradedu manyti, kad ji, ko gero, neapsimetinja. Mano vyrikumas toks kietas,
kad nors deimantus pjaustyk.
Vilkikas irgi lekia vienodu greiiu. Usiirjs Kemrin n nepastebiu, kaip koja pakyla nuo
pedalo ir greitis pamau ltja, rodykl nukrenta keliom padalom emyn. Vilkikas irgi sumaina
greit.
Pro lang pasigirsta kimus, baubiantis balsas.
Jzau mano, pupa uoga! Infarkt man varysi, grauolyte! hh!
Ir linksmai papypina.

Savanaudikumo jausmui pabudus, sumainu greit nuo imto iki septyniasdeimties ir vl ulendu
u vilkiko. Paiu laiku, nes kaip tik priekyje pamatau atlekiant sunkveim.
iriu Kemrin neabejotinai pamiusiu vilgsniu. Ji itraukia i kelnaii rank ir nusiypso.
Nesitikjau i tavs ito!
Dl to ir dariau, sako ji ir vl ikia pro lang kojas, ustodama man onin veidrodl.
Ar tu tikrai masturbavaisi? Neapsimetinjai?
Nuo septyniasdeimties sultinu iki eiasdeimt kilometr per valand. irdis dauosi krtinje.
Taip, tikrai, sako ji, tik dariau tai visai ne dl vilkiko vairuotojo.
Ir gudriai ypsosi, ranka itraukia i burnos vjo pstus plaukus. O a negaliu atplti aki nuo jos
lp, man norisi jas buiuoti, kramsnoti.
Nepagalvok, kad skundiuosi, vl stengiuosi irti keli, kad nepadaryiau avarijos ir
neumuiau ms abiej, bet man dabar truput negerai.
Kemrina dbteli man dviakum, paskui vl akis, pakreipia on galv ir elmikai iri
mane. Paskui pasislenka ariau mans ir sauja suima man tarp koj. Dabar jau irdis tuoj tuoj ioks
i krtins. Abiem rankom net pabalusiais krumpliais laikausi sikibs vairo. Kemrina ima buiuoti
man kakl, skruost, paskui lpomis gnaibo ausies spenel. Mano knu pereina pagaugai.
Tada ji atsega man utrauktuk.
Tu padjai, kai man buvo negerai, sukuda man aus ir krimsteli kakl, todl noriu
atsilyginti tau tuo paiu.
Ir iri man akis.
Kvailai linkteliu, nes galvoje nuo susijaudinimo taip ia, kad net odio ilementi nebegaliu.
Atsilos prisispaudiu prie sdyns, nes ji suima rankon mano pasididiavim ir palenkia galv
tarp tarp mano pilvo ir vairo. Nevalingai loteliu atgal, nes pajuntu jos lieuv lyiojant aplink
galvut. Dievulliau po gal galais kaip man vairuoti?
Kai Kemrina suima j vis savo burna, mano galva loteli atgal, o a i vis jg stengiuosi
nepaleisti i aki kelio, isiiojs pro burn gaudau or. Vairuoju iki baltumo suspauds kaire ranka
vair, o ji iulpia vis smarkiau ir greiiau, dein mano ranka nusprsta nuo vairo ir dabar glosto jos
galv, viess plaukai veliasi man tarp pirt.
Rodykl nuo eiasdeimt penki kilometr paoko iki atuoniasdeimties.
Prie devyniasdeimt penki jau virpa kojos ir temsta akyse. Vl abiem rankom sitveriu vairo ir
bandau kaip nors suvaldyti k? svarbiausia t prakeikt main, paskui garsiai aikteliu ir
isiliedamas aistringai suvaitoju.
Po ito iurpinanio Kemrinos darbelio burna man pavyko ivairuoti automobil ir nenulkti griov.
Ryt jau privaiuojame Galveston, o ji dar puia ak atsiliejusi sdyns, pusiau nukarusiomis
kojomis. Nenoriu jos adinti. Pirmiausia ltai pravaiuoju pro motinos nam, pastebiu, kad kieme
nra automobilio, o tai reikia, kad iandien ji banke, darbuojasi. Neskubdamas pasirenku aplinkin
keli savo namus ir traukiu Penkiasdeimt treija gatve. inakt Kemrina maai miegojo, bet
jauiu, kad sultjs greitis privers j atsibusti. vaiavus Kedr aljos Parko gyvenamj nam
kompleks ji pradeda muistytis kdje.

Kemrina kilsteli nuo sdyns atloo viesiaplauk galv ir ivydus jos miel veid man i lp
isiveria juoko banga.
Ji usimiegojusi krypteli on galv ir nepatenkinta burbteli:
Kas ia taip juokinga?
Ai, maule, tiesiog itaip norjau greiiau tave priadinti.
Kemrina pasilenkia prie upakalinio vaizdo veidrodlio ir, ivydusi sau ant skruosto tris nugultas
ymes iki pat ausies, pavarto akimis. Pabaksnoja per jas pirtais.
Oho, atrodo kaip aizdos, sako.
Tu man grai net ir su dryiais, nusijuokiu, ji nesusilaiko ir taip pat ypteli.
tai ir atvaiavom, galiausiai praneu jai ir, vaiavs laisv tarp tarp automobili, ijungiu
varikl. Sdiu nuleids rankas.
Automobilyje tampa nejaukiai tylu. Nors n vienas i ms tiesiai neprasitarme, kad Teksase
ms kelion turs baigtis ar kad ms santykiai mai turs pasikeisti, dabar tai abu puikiai jauiame.
Skirtumas tas, kad tik a vienas inau kodl.
Kemrina sdi tyli kaip em ir net nejuda, susidjusi rankas ant keli.
Ueikim vid, pakvieiu nordamas nutraukti tyl.
Kemrina ispaudia ypsn ir atidaro dureles.
Oho, ia panaiau bendrabui kompleks nei gyvenamj nam rajon.
Usimetusi ant peties kuprin ir rankinuk ilipusi dairosi po istorinius pastatus ir milinikus
aplinkui auganius uolus.
Ketvirtam deimtmety ia buvo Amerikos jr pstinink ligonin, paaikinu traukdamas i
bagains krepius.
Kemrina nuo upakalins sdyns paiumpa Eidano gitar.
Vingiuotu balto smlio takeliu einam mano ma butel pirmame aukte. Atrakinu duris ir mes
engiame didel erdvi svetain. Vos engus vid nos sukutena ilgai negyventos patalpos
kvapas. Nebjaurus, tiesiog trokus.
Numetu ant grind krepius.
Kemrina stovi ir dairosi, apirinja kambar.
Mesk daiktus, kur tik nori, maule.
Prijs prie sofos nutraukiu nuo atloo atsainiai numestus dinsus, sugraibstau nuo krslo ir sofos
imtytus apatinius ir markinlius.
Graus tavo butas, pagiria gainiodama akis po svetain.
Paskui numeta ant grind savo daiktus, o Eidano gitar atremia sofos krat.
Menka viengungio skyl, atsakau ingsniuodamas valgomj, bet man ia labai patinka. Be
to, norjau gyventi kuo ariau papldimio.
Gyveni ia vienas? klausia ji sekdama i paskos.
Eidamas virtuv kinkteliu galv ir atsidarau aldytuv. Skambteli durelse sustatyti buteliai ir
stiklainliai.
Dabar jau vienas. Tris mnesius gyvenau su savo draugu Hitu, bet jis ivyko gyventi Dalas
pas savo suadtin.

Iimu i aldytuvo dvilitr butel imbierinio limonado ir utrenkiu dureles.


Gersi? klausiu atsukdamas jai etiket.
Kemrina meiliai man ypteli ir sako:
Ai, bet kol kas nenoriu. O kam j pirkai? Pagirioms ar ijudint skrand?
Kreivai ypteliu, gurkteliu tiesiai i butelio. Ji n nesusiraukia, nors a i jos to beveik ir
tikjausi.
Aha. Vienas nulis, prisipastu ir usuku kamtel.
Jeigu nori palsti po duu, sakau jai ieidamas i virtuvs, tai vonia ana ten, mosteliu ranka
koridori, o a paskambinsiu mamai, kad nesijaudint, ir truput apsitvarkysiu, paskui ir pats
nusiprausiu. Mano gl turbt visai sudivo.
Kemrina truput nustemba.
Turi gl?
ypteliu.
Taip. Mano gls vardas Dordija.
Kemrina pakelia antakius.
Nusijuokiu ir pakteliu jai lpas.
Kol Kemrina prausiasi po duu, a aplekiu vis but ir surankioju visk, kas ne vieton padta:
senas smirdinias kojines (radau tik vien, numest prie lovos), kelet neatplt prezervatyv (ant
spintels prie lovos j visa dut sumetu visk iukli d), vien praplt pakel (dvi
gumytes iukli dje savo kambary), kaln nevari drabui ir vien pornografin urnal
(Velnias! Palikau j ant unitazo bakelio jinai jau turbt j mat).
Paskui suplaunu kelis nevarius indus, kuriuos palikau praustuve prie ivykdamas ir, prisds
svetainje, paskambinu mamai.

Kemrina

34

Pamaius ant unitazo bakelio atsainiai numest pornografin urnal, kaip galt bti dedama ant
motocikl, mane nejuia suima juokas. Galvoje msteli klausimas: domu, ar daug pasauly atsirast
vaikin, nevartani pornografini urnal? Bet paskui susivokiu, kad klausimas visai netiks. K ia
pridursi: pati akis prairjau internete narydama po pornografines svetaines.
Ilgai prausiuosi po kartu duu, paskui nusiluostau dideliu Endriaus duotu papldimio
rankluosiu ir apsirengiu.
Man ia nepatinka. Nenoriu bti nei jo bute, nei Teksase.
Kitu metu ir kitokiomis aplinkybmis viskas bt kitaip, taiau tiesa, kuri idjau jam vakar
sustojus alikelje, bado akis. Ir is bstas, ir visa jame byloja apie artjani pabaig. Drauge
kelyje praleisto laiko kerai igaravo kaip vasaros lietus. Tik ne ms jausmai vienas kitam. ie tikrai
ne. Jie tokie stiprs ir tvirti, kad pagalvojus apie j nutrkim man ima linkti keliai. Mus sieja tik tai,
k jauiam vienas kitam. Kelion baigsi. Nebebus nenumatyt sustojim, nebesuksim galvos, kur
esam ir kur vaiuojam. Nebesidiaugsim pakels moteliais ir maais malonumais, tokiais kaip vytinta
jautiena, vaikikas aliejukas ar vonios putos. Nieko nebebus. Ms bendros kelions, drauge
praleisto laiko garso takelis nutils, kaip albumui pasibaigus nutyla paskutiniai dainos akordai. Bus
girdti tik nebylus pro garsiakalbius sklindanios tylos vibravimas. Man baisiai norisi itiesti rank,
nuspausti mygtuk ir visk pradti i pradi, bet ranka nekyla
Nesuprantu kodl.
Nubraukiu nuo skruosto aar, nuryju galugerkly susikaupusias emocijas, ilgokai stoviu vonioje,
paskui kvepiu plauius oro ir atidarau duris.
Eidama per valgomj girdiu Endri kalbant telefonu.
Nenervink mans, Eidanai, gerai? Nereikia man tavo t suknist patarim! Taip, na ir kas? Kas
tu toks, kad nurodintum, kaip turiau gyventi? K? Atsipeikk, brolau! Laidotuvs ne privalomas
dalykas! Mane daugiau pamatysit tik mano paties laidotuvse, aiku? Nesuprantu, kam i viso mons
rengia tas laidotuves. Pairti mylim mog, be gyvybs enkl gulint mediniame karste? Man
daug maloniau prisiminti artim tok, kai jis dar buvo gyvas. Nepsk man arab, Eidanai! Pats inai,
kad tai nesmon!
Nesmagu stovti u kampo ir klausytis jo pokalbio, bet ne k maloniau eiti ir jam sutrukdyti.
Vis tiek einu kambar. Endrius labai susijaudins, man norisi j nuraminti. Vos tik mane ivyds
jis akimirksniu pakeiia bals ir atsiplia nuo sofos atloo.
Turiu baigti, sako jis. Taip, su mama jau kalbjau. Taip. Gerai. Girdiu, girdiu. Iki.
Endrius ijungia telefon ir numeta ant uolinio kavos stalelio visai prie basos savo pdos.
Prisdu greta jo ant minktos pagalvls.
Atleisk, kad a taip, sako jis ir patapnojs man per laun ima j glostyti. Niekad nesiliauja
pamokslavs.

Pasislenku ariau ir atsisdu jam ant keli, jis mane apkabina, priglaudia prie krtins, tarsi a
vienintel galiau j nuraminti. Apsiveju rankomis jam kakl, delnus padedu ant pei. Pasilenkiu ir
pabuiuoju lp kamput.
Kemrina, sako jis irdamas man tiesiai akis, suprask, a irgi nenoriu, kad tuojau pat
viskas baigtsi. Tarsi skaityt mano mintis, kurios buvo apnikusios vonioje prie kelias minutes.
Staiga jis pakelia mane ir pasisodina taip, kad apergiu j. iriu jam tiesiai veid, keliais
remiuosi sof. Sums u rank ilgai ir dmiai susikaups iri man akis.
O jeigu mes nusuka vilgsn al, ilgokai msto, nors, gaila, neinau, ar ieko tinkam
odi, o gal apskritai nebenori nieko sakyti.
K turi galvoje o jeigu mes? bandau paraginti. Nenoriau, kad nutylt, kad ir kaip
skaudu tai bt. Tegu veriau pasako. Man i dalies vl gimsta blanki viltis ir a nenoriu, kad ji
islyst man i rank. Endriau?
Igirds mano bals, jis atsitokja, ir jo alios akys vl sminga man veid.
O jeigu mes abu kur nors ivaiuotume? taria jis ir man irdis suspurda krtinje. Nenoriu
ia pasilikti. Silau tai ne dl tvo ar brolio jie ia niekuo dti. Jie neino, k a jauiu. Dabar. i
akimirk. ia su tavimi. Ar kokie jausmai gim man vos tik ivydus tave, toki vieni tame autobuse
Kanzaso stotyje. Endrius spusteli man pirtus. inau, kad netekai sielos draugo, bet a praau
bti mano sielos drauge. Gal mudviem reikt pakeliauti po platj pasaul, Kemrina Suprantu,
tavo buvusio draugo a nepakeisiu
Man i aki pasipila aaros.
Jis netinkamai jas supranta. Paleidia mano rankas ir staiga nusuka akis al. Suimu delnais jam
skruostus, pavelgiu ikankint veid.
Endriau, linguoju galv, skruostais teka aaros, mano mintyse esi tik tu, tyliai kudu jam
veid. Net ir bdama su Ijanu jauiau, kad man kako trksta. Tvakar laukuose a tau sakiau
nejuia nutylu, nusiypsau, paskui priduriu: a tau sakiau, kad tu mano sielos draugas. Seniai jau
t inojau.
Pabuiuoju jam lpas.
Nieko malonesnio iam gyvenime nesivaizduoju, kaip apkeliauti pasaul su tavimi. Mudu gim
keliauti. Kartu. Nieko daugiau nenoriu, tik keliauti.
Jo akys pilnos aar, taiau diugi ypsena nuveja jas alin dar nepradjus byrti. Paskui jis
sisiurbia lpomis mansias, abu suimam delnais viens kitam u veido. Jo buinys atima man kvap,
bet a j buiuoju dar aistringiau, traukiu kiek galdama save jo gyvast. Neatsipldamas nuo mano
lp jis nuima nuo veido rankas ir smarkiai mane apkabins atsistoja nuo sofos.
iandien tu privalai susipainti su mano mama, sako dmiai velgdamas man akis.
Kkiodama nusibraukiu aaras ir linkteliu.
Mielai t padarysiu.
Puiku, nudiunga jis ir i lto pastato mane ant grind. Dabar lekiu po duu, paskui eisim
pasivalgyti po miest, o vakarop, kai mama baigs darb, eisim susitikti su ja.
Gerai, pritariu jam nepaliaudama ypsotis.
Negaliau nesiypsoti, net jei ir labai to noriau.

Endrius ilgai iri mane, tarsi negaldamas atsiplti nuo mano kno, o akys taip vyti
diaugsmu, kaip t vakar po mudviej pasirodymo Senojo kyulio bare. Jo vilgsnyje telpa visa,
k nort pasakyti itin laimingas mogus, bet pasirenka tylti.
Jam ir nereikia nieko sakyti.
Galiausiai Endrius ieina i kambario ir patraukia voni, o a iumpu telefon ir pasitikrinu
gautas inutes. Pagaliau paskambino mama. Balso atsakiklyje ji papasakojo apie savo kelion laivu
aplink Baham salas, trukusi net atuonias dienas. Akivaizdu, kad ji iki aus simyljo t savo
Roder. Gal man i ties reikt usukti namus, umesti j ak ir savais metodais vertinti jo
asmenyb, nes a linkusi manyti, kad mama, apakinta keli jo itin iskirtini bruo, bus praiopsojusi
spjamuosius poymius: turtingesnis ir u mano tv, patrauklesn ivaizda ir u Endriaus (na, tai
nelabai tiktina) arba nepaprastai didelis deja, ir pati neinau, kaip man pavykt tai patikrinti,
nebent pati paklausiau mamos. Bet ito tikrai nebus.
Skambino ir ttis. Prane kit mnes vyksts dalykin komandiruot Graikij ir klaus, ar
nenoriau kartu su juo. Mielai, tti, bet atleisk, jeigu kitmet ir panorsiu keliauti Graikij, tai tik
su Endriumi. Nuo vaikysts esu tavo dukrel, bet juk ateina laikas uaugti, ir dabar a Endriaus
panel.
Atsikraiusi svajing mini toliau irinju atsistas inutes. Uuot sdjus prikandus lieuv ar
raiusi inut, Natali galiausiai pati paskambino. Gerai inau, kad dabar ji kraustosi i proto ir mirta
nekantraudama suinoti, su kuo ir k dabar veikiu. Turbt per ilgai j kankinau.
Hm. Gal reikt numesti kok kaul
Veid nuvieia palaiminga ypsena. Vis dlto apgrautas kaulas yra geriau nei visikai nieko.
Endrius ieina i vonios su drgnu rankluosiu ant kaklo ir eina per kambar. Paaukiu j
svetain. Atjs sustoja, pusnuogis ir toks seksualus, kokio dar gyvenime nesu regjusi, nuo saulje
degusios raumeningos krtins kapsi vandens laeliai. Man norisi juos nulaiyti, bet susilaikau
Natali labui.
Mielasis, ateik ia, pamoju sulenktu pirtu. Noriau nusisti Natali mudviej nuotrauk. Jau
nuo pat Naujojo Orleano ji sdi man ant sprando ir vis kamantinja apie tave, bet a nieko jai
nepasakoju, net tavo vardo nepasakiau. Paliko man balso praneim, ir pradedu maigyti telefono
mygtukus.
Sausindamas rankluosiu plaukus ant pakauio Endrius juokdamasis klausia:
Ir k ji tau sako?
Jeigu atvirai, tai gatava sprogti i nekantrumo. Man norisi j dar labiau pakankinti.
Endrius ypsosi dar plaiau.
A nieko prie.
lepteljs ant sofos prisitraukia mane ariau.
Spragteliu kelias bendras mudviej nuotraukas: vien, kai mudu abu irim tiesiai objektyv,
kit, kai jis kartai buiuoja man skruost, ir trei, kai jis geidulingai iri objektyv ir pro
burnos krat ikis lieuvio galiuk rengiasi lytelti man skruost.
Va ita tiesiog nuostabi, diaugiuosi treija nuotrauka. Dabar ji tikrai susileis. Pasirenk
netiktumui: Teksasui gali tekti ivysti uragan Natali, kai tik gaus it nuotrauk.

Endrius nusijuokia ir pakyla nuo sofos, palikdamas mane darbuotis su telefonu.


Dar kelios minuts ir a jau bsiu pasiruos, tarsteli ieidamas i kambario.
terpiu nuotrauk inuts langel ir sumaigau priera:
tai mes abu, Natali, Galvestone, Teksase :)
Ir isiuniu. Girdiu Endri vaiktant po but. Jau rengiuosi eiti pairti, k jis veikia, bet
neprabgus n minutei, kai isiuniau nuotrauk, gaunu i Natali inut:
Kad tave skradiai! Tu k? Miegi su Kelanu Lacu?!?!!!!?
Pratrkstu kvatotis. I u sienos kampo inyra Endrius, deja, kart jau su markiniais, kidamas
priekin dal u diro. Ir jau nebe su ortais, o su dinsais.
K? Jau spjo atsakyti? klausia truput nustebs.
Taip, neslpdama juoko patvirtinu. inojau, kad puls rayti.
inuts pasipila viena po kitos, tarsi anam gale bt paleistas teksto rinkimo aparatas.
Kem, kad tave perknai! Jis nenusakomai GARDUS! Kas ten pas jus vyksta?
Paskambink. Tuojau PAT!!!!!!!!
KEMRINA MARTIBET BENET. Tuoj pat man paskambink!!
A tuoj nualpsiu!!!
Sakau, NUALPSIU.
Velniop t automatin klaid taisym! Nekeniu ito telefono.
NUMIRSIU, o ne nualpsiu!!
Nesiliauju ypsotis. Endrius ueina man u nugaros ir itraukia i rankos telefon. Skaitinja jos
inutes ir garsiai juokiasi.
Netingi tiek prirayt? taria. Kas tas Kelanas Lacas? Gal jis bjaurus? truput isigands
dbteli mane.
Ne hm. Tikrai nebjaurus.
Aktorius, bandau paaikinti. Ne, jis tikrai nra bjaurus. Bet neimk taip ird. Natali aminai
visus naujus pastamus lygina su garsiais monmis, ir daniausiai smarkiai perlenkia lazd.
Kol Endrius mintija mano paaikinim, atimu i jo telefon ir numetu ant sofos.
Mudvi kartu mokms su ja Miel ir Heiden Panetjer, Megan Foks ir Krisas Hemsvortas buvo
garsios pornofilm vaigds. Cakteljusi lieuviu dstau toliau: Paskui atsirado baisiausia
Natali prie, sporto aiktels okja, deimtoje klasje bandiusi nuvilioti jai i panoss Deimon.
Natali vadino j lykija Ninos Dobrev antrininke. I ties ms bendraklasiai n i tolo nebuvo
panas tas garsenybes tiesiog Natali yra savaip keista.
Endrius ypsodamasis linguoja galv.
Na, kaip suprantu, ji neeilin asmenyb.
Nors ir girdiu, kaip suvibruoja ant sofos pagalvs numestas telefonas, vis tiek prieinu prie
Endriaus ir rankomis apsiveju jam liemen.
Ar tikrai nori tai padaryti su manim?
Endrius suima delnais mano skruostus ir smeigs vilgsn man akis sako:
Niekada gyvenime dl ko nors nebuvau toks tikras kaip dabar, Kemrina.

Ir pradeda vaikioti po kambar.


Seniai jauiau jo vilgsnis dmus, susikaups, tutum na, tai nebuvo visika tutuma,
kakas toje ertmje buvo, bet ne tai, ko man reikjo. Kakas ten nepritapo. Kur laik lankiau koled,
bet vien dien susimsiau ir tariau sau: Endriau, kokio velnio tu ia triniesi? Ir tada supratau, kad
koled lankau ne dl to, kad pats to noriau, o dl to, kad to i mans buvo tikimasi. Taip daro visi,
net man nepastami mons, visa visuomen. Vaikai uauga, stoja koledus, susiranda darb ir
kasdien, diena i dienos, iki pat gyvenimo pabaigos, kol pasensta ir numirta, vis mala t pat d.
Panaiai kaip tu man pasakojai apie save ir savo buvusio vaikino planus. Staigiai mosteli deine
ranka, lyg perskrosdamas kambario or: O juk daugelis net neieina u savo gimtojo kiemo.
Endrius nirtingai ingsniuoja po kambar, stabteli tik tada, kai nori pabrti kok svarb od ar
mint. mane beveik neiri. Atrodo, visa tai kalba ne man, o sau, lyg jo galv bt uliejusi
atsakym, kuri iekojo vis gyvenim, lavina, ir kuriuos jis dabar bando suvokti visus i karto, vienu
metu.
A niekada nejauiau pasitenkinimo tuo, k dariau
Galiausiai pakelia akis mane.
O kai sutikau tave, regis, mano galvoje viskas apvirto auktyn kojom, atsibudo ar kaip ia
pasakius, nes vl sustoja prieais mane, man norisi verkti, bet tvardausi, nes i karto supratau,
kad pagaliau viskas atsistojo savo vietas. Tarsi sutapo ir pritapo. Tu prie mans pritapai.
Pasistiebusi ant pirt gal pabuiuoju jam lpas. Noriu jam pasakyti daug grai odi, bet esu
perpildyta jausm ir neimanau, nuo ko pradti.
Turbt irgi turiu paklausti tavs to paties, toliau kalba jis. Ar tikrai nori tai daryti su manim?
iriu j ir meiliai ypsausi akimis.
Endriau, nereikia n klausti, atsakau jam. Tikrai noriu!
Endrius su tokiu diaugsmu man nusiypso, kad net sutvaska jo pasiutikai patrauklios alios akys.
Vadinasi, oficialiai galima skelbti, taria jis, kad ivykstam rytoj. Banko sskaitoj turiu dar
iek tiek pinig, uteks kur laik pragyventi.
ypsodamasi jam linkteliu ir patikinu:
A banke irgi turiu pinig, nors pati neudirbau, dl to leidau juos labai apdairiai, bet iam
tikslui ileisiu visk iki paskutinio cento, o kai jau nebebus ko
O kad ms pinigai iki galo neisekt, neleidia jis man baigti, udarbiausime pakely, kaip tu
ir minjai. Galsime koncertuoti klubuose, baruose, emdirbi turguose, tokia mintis jam kelia
juok, nors jis kalba visai rimtai. Be to, galtume padirbti ir baruose, restoranuose, gaminti valg,
plauti indus ar aptarnauti klientus neinau, k nors sugalvosim.
Atrodo, lyg tai bt beprotikas sapnas, bet mums jis n motais. Mudu gyvenam ia akimirka.
Taip, jau geriau imtis kokio nors darbo, kol pinigai visai neiseko, pritariu jam nurausdama.
Nenoriau paskui stovti su itiesta ranka, miegoti prie iukliadi ar stoviniuoti gatvje su lentele
Galiu dirbti u valg ir pastog.
Endrius juokdamasis spusteli man peius.
Na jau ne, iki tokio lygio tikrai nenusirisime. Tursime vislaik dirbti, bet neusisdti vienoje
vietoje ir nepasksti rutinoje.

iriu jam akis, paskui apsiveju rankomis jam kakl ir aistringai pabuiuoju.
Endrius iumpa raktelius.
Varom, kvieia jis atlos galv ir tiesdamas man rank. A j paimu. Pirmiausia tai, kas
svarbiausia: turiu pamatyti savo mainyt. Ji turbt mans labai pasiilgo!
Pornografiniai urnalai ir automobilis, kur kreipiamasi kaip moter!
Be ado palinguoju galv ir juokdamasi leidiuosi nutempiama prie dur. Pasiiumpu nuo grind
rankin ir mudu neriam lauk.

35

Pirmiausia usukam ten, kur Endrius paliko savo senuiuk 1969-j Camaro, ir ia a pamatau
pirmj tikr stereotipin teksasiet, besisukinjant po gara, kuriame, akivaizdu, yra dirbs ir pats
Endrius.
inai, a gi tave atleidau, ar ne? ijs ms pasitikti prabyla auktas vyras su kaubojika
skryble ir juodais kaubojikais batais. Prie tai jis stovjo atviram prieangy ir kalbjosi su kitu vyru,
veikiausiai mechaniku.
Itiess Endriui rank jis trukteli j save ir vyrikai apkabina, patapnoja per nugar.
inau, inau, atauna jam Endrius ir taip pat papleki. Tiesiog turjau svarbesni reikal.
Paskui atsisuka mane.
Bili, susipaink su mano mergina Kemrina. Kemrina, ia mano buvs virininkas Bilis Frenkas.
irdis suspurdjo jam pavadinus mane savo mergina. Kai igirdau i jo lp iuos odius, jie
man padar tok didel spd, kokio nesitikjau.
Bilis itiesia man sudirusi tepaluot rank ir a n trupuio nedvejodama j paspaudiu.
Malonu, ypteliu.
Jis irgi man ypsosi; jo dantys kreivi ir igelt, turbt nuo stipraus ilgalaikio polinkio kav ir
cigaretes.
Oho, kokia grauol, grteli Endri. Dl tokios panels ir a galvotrkiais lkiau i
darbo.
aismingai kumteli Endriui per rank, paskui atsisuka mane ir klausia:
Ar jis gerai su tavim elgiasi? ito vaikio lieuvlis toks, kad ir savo motinl iverst i
klumpi.
Mandagiai jam nusijuokiu.
Taip, jis ities turi atr lieuv, bet elgiasi su manim gerai.
Endrius iri mane ir ypsosi.
Na, jei kada tursi su juo bd, inai, kur mans iekoti. itam mieste niekas kitas jo taip
nesuvaldys kaip a, ir plaiai nusiypso Endriui.
Ai, prisiminsiu.
Palik Bil Frenk ingsniuojam pro prieang, o tada pro onines duris ieinam aptvert
teritorij, kur laikomi automobiliai. I karto atpastu jo mainyt, nors n sykio nebuvau jos regjusi,
nebent tik simbolikai atvaizduot jo tatuiruots pieinyje. Pati graiausia i vis aiktelje stovini
main. Tamsiai pilka su dviem juodom itisinm juostom ant variklio dangio. Labai panai jo tvo
senovin Chevelle. Vingiuojam pro galyb main ir prijs prie savosios Endrius atidaro
vairuotojo dureles, bet prie tai dar dmiai i vis pusi apiri kbul.
Jeigu tuo metu, kai nusprendiau Vajoming ne skristi lktuvu, o vaiuoti maina, jai nebt
reikj rimto remonto, tai biau tikrai vaiavs su ja, o ne kratsis autobusu, sako Endrius,

braukdamas pirtu per dureli krat.


Na, neturiu nieko prie tavo grauol, linksmai patapnoju per automobilio stog, bet vis
dlto diaugiuosi, kad tkart ji buvo nepajgi tavs ten nuveti.
Endrius vilgteli mane, jo veide vl ta miela ypsena, kuri pastaruoju metu regiu vis daniau ir
daniau.
A irgi diaugiuosi, sako jis.
Trumpai susimstau, kur likimas bt mus per t laik nubloks ir ar apskritai mes btume
susitik. Taiau ir tas akimirksnis man gerokai prailgsta, nes nuo toki mini ikart sugelia ird.
Sunku patikti, kad galjom taip ir nesusitikti. Nenoriu apie tai galvoti.
Ar dabar vaiuosim su ja, o ne su Chevelle?
Endrius susimsts kramsnoja skruost. Stovi viena ranka atsirms automobilio stog.
Plekteljs delnu pakelia akis mane ir sako:
O kaip tu manai? Ko tu nortum, maule?
Dabar jau mano eil susimstyti ir pakramsnoti skruost. Net minties tokios neturjau, kad galt
tekti man priimti tok sprendim. Prieinu ariau ir kyteliu galv vid, apiriu odines sdynes ir
na, gal tik jas, daugiau nieko.
Sakyt atvirai? klausiu sunerdama ant krtins rankas.
Jis linkteli.
Darsyk nuvelgiu Camaro ir susimstau.
Man labai patinka Chevelle, tariu jam, ita irgi nebloga. Man tai tikras galvoskis. Bet, ko
gero, a labiau pripratus prie anos. O kad mano odiai bt svaresni, mosteliu ranka sdynes.
Be to, kaip ant tokios sdyns padsiu tau ant keli galv ar susirangysiu miegui?
Endrius tyliai ypsosi, perbraukia ranka per automobilio stog, tarsi paguosdamas, kad neverta
sieisti. Paskui darsyk plekteli delnu per stog ir utrenkia dureles.
Vadinasi, keliausime su Chevelle, sako jis. Vliau parvarysiu j namo ir udarysiu
gara.
Endrius nuveda mane pavalgyti, o paskui aprodo kelet jo mgstamiausi vieteli Galvestono saloje.
Vliau, pasibaigus eismo spstims, paskambina jo mama.
Labai jaudinuosi, sakau jam sddama keleivio pusje, kai traukiam jos nam link.
Surauks kakt jis vilgteli mane ir taria:
Nebijok, tu mamai tikrai patiksi. Vl iri tiesiai keli. Ji ne i t nukvakusi vpl,
manani, kad jos sneliui nra lygi.
Ai, labai paguodei.
Net jeigu ir bt tokia, ypteljs priduria, vis tiek patiktum.
Susineriu ant keli rankas ir patenkinta ypsausi. Na ir kas, tegu sau giria mam kiek tik irdis
geidia, tegu sako, kad ji labai miela, bet mano nerimo irdyje tikrai nenuramins.
Ar jai pasakysi? klausiu.
Endrius dirsteli mane.
K? Kad ivykstam?

Taip.
Linkteli galva.
Btinai pasakysiu, kitaip susijaudins tiek, kad be gydytojo neapsieisim.
Kaip manai, k ji pasakys?
Endrius tyliai prunkteli.
Maule, man jau dvideimt penkeri. Su tvais nebegyvenu nuo devyniolikos. Nieko, pripras.
Na, a tik supranti pagalvojau apie ms kelions motyvus ir apie tai, k ketiname veikti.
Pavelgiu on, paskui vl keli. ia ne tas pats, kas susikrauti daiktus ir ivaiuoti gyventi kit
miest. Toki naujien itvert net mano mama. Bet jeigu pasakyiau, kad keliausiu ten, kur veda
akys, ir dar su vaikinu, su kuriuo susipainau autobuse, tai ji neabejotinai pakraupt.
Neabejotinai? nustemba Endrius. Tai yra jeigu jai pasakytum?
iriu j.
Ne. A btinai jai pasakysiu. Lygiai kaip ir tu. Man regis, ji privalo tai inoti Betgi, Endriau,
tu juk supranti, k turiu omeny.
Taip, tikrai, maule, sako jis ir jungs kair posk sustoja prie stop enklo. Tu teisi: tai
nra visai normalu. Paskui man plaiai nusiypso ir mano veid nuvieia meili ypsena. Bet argi
ne kaip tik todl mes t ir darom? Dl to, kad tai nra visai normalu?
Tikrai taip.
Aiku, svarbiausia prieastis mudviej draugija, priduria jis.
Droviai nukaistu.
U dviej jauki, miesioniko stiliaus nuosav nam kvartal su baltais aligatviais ir aplink ant
dvirai zujaniais vaikais sukame jo mamos kiem. Tai vieno aukto namukas su gli dareliu
priekiniam kieme ir dviem veliais krmais abipus takelio, vedanio prie pagrindinio jimo. Ms
Chevelle nuburzgia keliuku ir sustoja u atviram garae stksanio balto keturi dur eimos
automobilio. Skubiai umetu ak upakalinio vaizdo veidrodl ir pasitikrinu, ar po nosim nekaro
koks snarglys ir ar tarp dant neliko strigs koks alsis nuo sumutinio su vitiena, kur neseniai
suveiiau pietums. Endrius apeina main ir atidaro dureles.
Aha, viskas aiku, bandau paerzinti, atidarai man dureles tik tuomet, kai bijai, kad pro lang
gali irti mama.
Jis itiesia man rank ir teatralikai nusilenkia.
Jeigu tau patinka, tai nuo ios akimirkos galsiu kiekvienkart atidarinti tau dureles, mano
ponia taiau itiesiu jam rank ir ypsniu pasitinku jo vaidyb, nemanau, kad esi i toki.
Sakai? atkertu tragikai senoviniu akcentu ir oriai kilsteliu galv. Ir kokia gi tu mane manai
esant, pone Periai?
Endrius utrenkia dureles ir, itiess nugar, auktai ikls galv, paima mane u paranks.
Manau, kad tau mandagybs n motais, svarbu, kad durels atsidaryt tada, kai nori ilipti.
Prunkteliu.
K gi, tu teisus, atsakau jam ir prigludusi prie jo peties einu kartu su juo nam pro gara.
Atidarius duris engiame virtuv, kvepiani msos ir darovi trokiniu. Pirma mintis: kada ji
turjo laiko paruoti trokin? Bet paskui pamatau ant stalo elektrin trokintuv ltpuod. Endrius

nuveda mane pro bar jauki poilsio zon, o tuo tarpu i koridoriaus inyra daili moterik smlio
spalvos plaukais.
Diaugiuosi, kad sugrai, sako ji ir kartai apkabina Endri, savo smulkiu knu tiesiog
prilimpa prie jo. Endrius auktesnis u j beveik deimt centimetr. Bet dabar matau, i ko jis
paveldjo alias akis ir duobutes skruostuose.
Moteris nusiypso man paia meiliausia ypsena ir, didiai mano nuostabai, taip pat suspaudia
mane glbyje. A irgi apkabinu j, prispaudiu rankas jai prie nugaros.
Tu turbt Kemrina, ar ne? teiraujasi ji. Man regis, kad jau seniai tave pastu.
Man tai nuskamba itin keistai. Nenumaniau, kad ji k nors apie mane inojo iki iandien. Vogiom
dirsteliu Endri ir jo lpose msteli mslinga ypsena. tariu, kad jis turjo imtus prog papasakoti
apie mane kelyje, o ypa kol nepradjom miegoti vienam kambary. Taiau man didiausi nuostab
kelia tai, kodl jam prireik apskritai apie mane jai pasakoti.
Malonu susipainti, ponia iptusi akis dbteliu Endri duodama suprasti, kad vliau gaus
nuo mans pylos u tai, kad laiku nepasak motinos vardo. Sukandusi dantis piktai iriu j, o jis tik
smagiai ypsosi.
Vadink mane Marna, sako moteris ir paleidusi mane i glbio suima u rank. Kilsteli jas
auktyn ir nuvelgia mane diugia, spindinia ypsena.
Ar judu valgt? klausia ji, pirma velgdama Endri, paskui vl mane.
Taip, mama, truput ukandom.
Bet vis tiek reikia pavalgyti. Paruoiau msos trokinio su aliosiomis pupelmis.
Motina paleidia vien mano rank, o kit laiko velniai spausdama saujoj, ir vedasi svetain,
kur vir idinio taisytas milinikas televizorius.
Prissk, a tuoj atneiu tau lkt.
Mama, ji tikrai nealkana, patikk.
Endrius atseka mums kandin.
Man jau dabar ima svaigti galva. Ji tikrai ino apie mane tiek, kiek dera pirmai painiai. Visa
tokia miela ir taip ypsosi, kad atrodo, jog a jai i ties patinku. Jau nekalbu apie tai, kad laiko u
rankos mane, o ne Endri, ir vedioja po savo namus. Ar a ia kako nesuprantu, ar ji i ties pats
maloniausias ir mieliausias mogus pasauly? Na, kad ir kaip ten bt, mano jausmai jai lygiai tokie
patys.
Motina iri mane ir pakreipusi ant ono galv laukia, k pasakysiu. Nejuia susigiu, nes
nenoriu jos nuvilti, ir sakau:
Labai jums ai u pasilym, bet kol kas valgyti tikrai nenoriu.
ypsena tampa dar meilesn.
Tai gal ko igersi?
Mielai. Ar galima arbatos?
inoma, atsako ji. Su cukrum, be cukraus, su citrina, persik ar aviei?
Gerai bus su cukrum. Ai.
Prisdu ant vidurins tamsiai raudonos sofos pagalvls.
O ko tau, mielasis?

To paties, ko ir Kemrinai.
Endrius atsisda alia mans. Prie ieidama virtuv mama dar ilgokai iri mus ir turdama
galvoje kakoki mint ypsosi. Paskui murkteli u kampo.
Staigiai atsisuku Endri ir tyliai klausiu:
Ko tu jai apie mane pripasakojai?
Endrius ypteli.
Nieko, sako jis ir bando nutaisyti atsain veid, bet nesiseka. Tiesiog pasisakiau sutiks
labai miel, itin patraukli mergin atriu lieuviu ir mau apgamliu ant kairs launies.
Plekteliu jam per koj, o jis tik dar labiau man ypsosi.
Ne, maule, dabar jau rimtai sako Endrius, pasakiau, kad sutikau tave autobuse ir nuo to
karto mudu visur drauge, ir patikinamai paglosto man laun.
Kakodl man atrodo, kad ji myli mane labiau, nei turt, u tai, k tu jai apie mane papasakojai.
Endrius vos gteli peiais, o tuo metu kambar sugrta jo mama, neina dviem stiklinm
arbatos. Pastato jas ant kavos staliuko. Stiklini onus puoia maos geltonieds saulgros.
Ai, padkoju ir, gurkteljusi arbatos, atsargiai pastatau stiklin. Iekau akimis padkliuko,
bet ant stalo jo nematyti.
Motina atsisda prieais mus krsl.
Endrius minjo, kad esi i iaurs Karolinos, ar ne?
Aha Vadinasi, ir tai ji jau ino. Eina sau! Kone girdiu, kaip jis irdyje digauja tokio
diaugsmo nuslpti nemanoma. ino, kad negaliu perlieti piktu vilgsniu ar tinkamai atsikirsti, todl
tik mandagiai nusiypsau, tarsi jo ia n nebt.
Taip, patvirtinu. Gimiau Naujajam Berne, bet vis laik gyvenau Rolyje, gurkteliu
arbatos.
Marna usikelia koj ant kojos ir suneria ant keli iedais apmaustytus pirtus. Papuoalai jos
paprasti: po du maus iedelius ant abiej rank, pora maui auksini auskariuk ir panai
grandinl, pasislpusi baltos po kaklu susagstomos palaidins klostse.
Mano vyriausioji sesuo eiolika met gyveno Rolyje, bet paskui sugro Teksas. Tai labai
graus kratas.
ypsodamasi linkteliu. Spju, kad ia tik anginis pokalbis, nes vir ms galv kybo nejaukios
tylos grsm, be to, pastebiu, kaip ji vis daniau dirsioja Endri. O jis nekalba. Nejuia stoja
nejauki tyla ir mane apima keista nuojauta, kad a vienintel nenumanau, kokios mintys sklando kit
ia esani moni galvose.
Sakyk man, Kemrina, vl klausia Marna, pagaliau atplusi vilgsn nuo Endriaus, kur
keliavai, kai susipainai su Endriumi?
Na va: ito tikrai nesitikjau. Nesinori meluoti, bet ir tiesa tokia, kad k tik sutiktam mogui taip
paprastai ir neipainsi.
Endrius nuryja didel gurkn arbatos ir pastato stiklin.
Ji irgi buvo puolusi t pai bal kaip ir a, atsako jis ir jo odiai man atima am. A
pasirinkau aplinkin keli, o Kemrina keliavo, kur akys veda. Atsitiko taip, kad ms keliai susikirto.
Marnos akyse ybteli smalsi kibirktl. Krypteli galv on, pirma dirsteli mane, paskui

Endri, ir vl iri mus abu. Jos veide kakas ilta, bet labai paslaptinga, ir toli grau nra skeptiko
sutrikimo, kurio labiausiai tikjausi.
inai, Kemrina, noriu tau pasakyti, jog esu labai laiminga, kad judu susitikot. Tavo draugija
padjo Endriui itverti sunk met.
Po ios pastabos jos ypsena mauml nublanksta, o a akies krateliu pastebiu, kaip Endrius
atsargiai dbteli j. tariu, kad ji daug kalba, o galbt jis bijo, kad ji nepasakyt ko nors daugiau, dl
ko jam bt gda.
Truput sutrikusi dl to, kad esu vienintel, neinanti, kas tarp j vyksta, motinos labui prisiveriu
mandagiai yptelti.
Na, jeigu atvirai, tai ir jis man nemaai padjo, tariu jai ir linksmai nusiypsau, nes tai, k
pasakiau, yra gryniausia teisyb.
Marna plekteli delnais sau per launis, patenkinta man ypteli ir atsistoja.
Man reikia paskambinti, mosteljusi ranka sako ji. Visai pamirau priminti Eeriui apie t
motocikl, kur jis ketina pirkti i pono Sanderso. Einu ir tuoj pat paskambinsiu, nes paskui vl
pamiriu. Atsipraysiu keliom minutm.
Prie ieidama i kambario ji vogiom dbteli Endri. Aikiai jauiu, kad jie abu gerai ino, jog
a numanau, kad tarp j kakas vyksta, kas turt likti paslapty nuo mans. Negaliu pasakyti, ar ji
neisiduoda, kad a jai nepatinku, ir vaidina, kad viskas gerai, nenordama mano akivaizdoje
skaudinti Endriaus, ar tai visikai kas kita. Mane tai varo i proto, ir a nebesu taip atsipalaidavusi,
kaip buvau pirm painties akimirk.
Aiku kaip dien, vos tik jai ijus, po keli sekundi pakyla ir Endrius.
Kas ia vyksta? klausiu nekaltai.
Jis iri mane ir a nujauiu, kad supranta, jog ilgai slpti nepavyks. Jis juk gerai ino, kad esu
akylesn, nei jam nortsi.
Endrius vilgsniu tyrinja mano veid, bet nesiypso, iri taip, lyg irt mog, kuriam tuoj
pasakys viso geriausio. Paskui pasilenkia prie mans ir pabuiuoja.
Nieko ia nevyksta, maule, sako jis ir apsimeta besiypss, avus kaip visada ir man taip
gerai pastamas Endrius. Taiau a juo netikiu.
Matau, kad jis man meluoja, ir a nieku gyvu nenuleisiu dl to rank. Kol bsim ia, patylsiu, bet
kai liksim vieni tada jau laikykis.
A tuoj, taria jis ir pasuka kandin motinos.

Endrius

36

Man tikriausiai nereikjo vetis ia Kemrinos, nes ji per daug protinga, ir a nujauiau, kad ji
pagaus visus ms pokalbio niuansus. Mama irgi Kemrinai padties nepalengvino. Vis dlto itas
jdviej susitikimas labai svarbus, ir a dariau visk, k reikjo.
Pro poilsio zon ieinu koridori ir patraukiu mamos miegamj. Ji stovi apsiaarojusi ir laukia
mans.
Mama, nereikia itaip, gerai? apkabinu j, delnu priglaudiu prie savs jos galv.
Mama niurkteli nosim, sukkioja, bando liautis verkti.
Endriau, bk geras, nueik pas gydytoj ir
Mama, baik. Paklausyk, atsargiai atsipliu j nuo savo krtins ir iriu jai veid, rankomis
laikau sums u pei. Prabgo pernelyg daug laiko. A per daug ilgai laukiau, ir tu t inai.
Prisipastu, reikjo nueiti pas gydytoj prie atuonis mnesius, bet a nenujau, o dabar jau per
vlu.
Tu juk neinai, jos veidu rieda aaros.
Nutaisau ramesn min, nors inau, kad ji vis tiek mans neklausys, kad ir kaip tikinamai jai
rodiniau.
Man pablogjo, sakau jai. Suprask, a nieko daugiau nenoriu, tiktai kad tu su ja susipaintum.
Man ta mergina labai svarbi. Js abi man labai svarbios, todl manau, kad turtumte susidraugauti
Mama pakelia rank ir mosteljusi man prie akis springdama nuo aar sako:
Negaliu apie tai kalbti. Negaliu, ir tiek. Bet padarysiu visk, ko tu mans praai, snau. A j
jau myliu. Matau, kad ji nuostabus mogus. Ir dar matau, kad ji visai kitokia nei tos, su kuriomis
draugavai iki iolei. Ji man brangi ne tik dl to, kad gera tavo draug, bet kad tiek gero tau padar.
Ai, padkoju ir bandau nuryti aaras.
Rankos nuslysta nuo jos pei.
I upakalins dins kiens itraukiu perlenkt vok ir spraudiu nenorini jo paimti motinos
rank. Paskui pabuiuoju j kakt.
Mama neiri vok. Jai tai reikia pabaig. O man jame surayta viskas, ko negaliau itarti
garsiai.
Mama linkteli ir i aki upeliais pasipila aaros. Padjusi ant spintels prie savo lovos laik,
ipea i duts vienkartin servetl. Nusiluosiusi nuo veido aaras, o kitas ugniauusi gerklje,
motina stengiasi susitvardyti, nes turi grti svetain pas Kemrin.
Gal veriau imk ir visk jai papasakok, Endriau? klausia mama, prijusi prie dur ir atsisukusi
mane. Iklok jai vis ties, kad abu dar galtumte padaryti tai, apie k svajojat, kol
Negaliu, nutraukiu j ir mano odiai, itrk i krtins, palieka joje didiul tutum. A
noriu, kad viskas vykt normaliai, savo tempu ir laiku, o ne pagreitintai, kadangi kakas turi vykti.
Jai mano atsakymas nepatinka, bet ji mane supranta.

Mudu kartu sugrtam svetain, ir ji kaip manydama stengiasi ypsotis Kemrinai.


Kemrina irgi mums ypsosi, bet jos veidas aikiai iduoda, kad ji mato, jog mama apsiverkusi.
Mama eina prie Kemrinos ir i paoka nuo sofos.
Atleisk, kad turiu nutraukti ms susitikim, sako mama ir apkabina Kemrin. Kalbdama
telefonu su Eeriu suinojau labai nemaloni naujien apie vien mums artim mog. Tikiuosi, tu
mane suprasi.
Be abejo, sako Kemrina, o jos veid apniaukia susirpinimas. Greitai dbteli mane.
Apgailestauju. Tikiuosi, viskas bus gerai.
Mama linkteli galva ir ispaudia lidn ypsen.
Ai, mieloji. Usukit dar kada su Endrium. Tu iuose namuose visada laukiama.
Ai, tyliai padkoja Kemrina ir nedrsiai apkabina mam.
Endriau, kas ia vyksta? usipuola ji man nespjus net automobilio dureli utrenkti.
Atsidstu ir pasuku raktel uvedimo spynelje.
Ai, eiliniai dviej broli nesutarimai, atsakau stengdamasis neirti jai akis. Uvedu varikl
ir jungiu atbulin pavar. Mama labai kremtasi, kai mudu su Eidanu susivaidijam.
Meluoji.
Tikrai taip, bet meluosiu ir toliau.
vilgteliu j ir ivairuoju atbulom gatv.
Ji tiesiog nenorjo traukti tavs it painiav, praveriu burn, ir melas liejas kaip i pypks.
Viskas dl tvo laidotuvi. Pastebjai, kad ji prie tavs apie laidotuves n odeliu neusimin.
Nenordama tavs jaudinti, isikviet mane pasikalbti kit kambar.
Ji vis tiek manim netiki, bet jau jauiu, kad pradeda dvejoti.
O kokia tuomet ta negera inia apie artim giminait?
Nebuvo jokios inios, sakau. Ji tiesiog norjo su manim pasikalbti, a jai papasakojau apie
barn su Eidanu telefonu, kai buvom usuk mano but, ir ji smarkiai susikrimto.
Kemrina giliai atsidsta ir nusisuka lang.
Tu mamai labai patinki, sakau.
Atsisuka mane. I pradi man pasirodo, kad ji nort dar kako paklausti apie Eidan, bet
paskui persigalvoja.
Ji nepaprastai maloni, atsako Kemrina. Gal tau su tuo Eidanu (ji specialiai pabria Eidano
vard, tarsi nordama parodyti, kad vis tiek netiki mano paistalais) reikt elgtis santriau ir
pasistengti taip mamos neskaudinti.
Nors ir ne tuo adresu, patarimas vis tiek vertas dmesio.
Maule, atsipraau. Gal man nereikjo skubti paindinti tavs su savo mama.
Viskas gerai, sako ji ir pasislenka prie mans. Diaugiuosi, kad supaindinai. Jauiausi
tokia iskirtin.
Man regis, ji ir vl manim tiki, o gal tiesiog bando nuginti alin t nemaloni nuojaut, nes
supranta, kad i mans tiesos artimiausiu metu vis tiek neipe.
Apkabinu jai peius.

Tu ir esi iskirtin.
Kemrina padeda galv man ant krtins.
Tu jai nepasakei, kad rytoj ivykstam.
inau, pasakysiu. Gal dar iandien vakare paskambinsiu ir pasakysiu. velniai spusteliu.
Dabar, kai susipaino su tavim ir tikrai pamilo, manau, ji taip smarkiai nebesijaudins, kad galiu
ikrsti k nors itin nenormalaus.
Kemrina kia rank man tarp laun ir paklusi galv ypsosi.
Taip, dabar liko mano mama. Staiga asteli, tarsi galvon bt ovusi nelaukta mintis. A
neskubsiu ir palauksiu, kol vaiuosim pro iaurs Karolin, o tada usuksim pas j ir tu galsi su ja
susipainti.
Ir visa ypsosi savo mlynomis aviomis akimis.
A taip pat jai nusiypsau ir pritariamai linkteliu.
Ir tu tikrai nori supaindinti mam su tokiu plevsa kaip a? O jeigu ji umes ak mano
tatuiruotes ir lieps tau pasakyti man viso gero? pajuokauju.
Nebijok, linksmai nusijuokia Kemrina. Jeigu atvirai, tai ji tave simyls.
Oi oi, pum a bijau!
Ji iri mane ivertusi akis, o a juokiuos net atlos galv.
Maule, a gi juokauju!
Kemrina nepatenkinta purkteli ir piktai atsidsta, bet matau, kad jai nesiseka vaidinti
sieidusios.
Ei, ar tu kada nors na, supranti
Ji bijo itarti garsiai ir mane tai dar labiau juokina.
Miegojau su vyresne u save moterim? kreivai ypteliu.
i tema jai aikiai nemaloni, betgi ji pati pradjo kalb, todl turiu vis teis kiek tinkamas j
pakankinti.
Taip, miegojau.
Ji staigiai grteli mane. Akys didels kaip kukuliai.
Nemeluok!
Dar skaniau juokdamasis patvirtinu:
Tikrai, nemeluoju!
Kiek jai buvo met? O gal joms? pakreipusi on galv toliau spokso mane.
Daugiskaita mane truput imua i vi, bet a vis tiek ketinu likti su ja atviras iki galo. Na, kiek
tai bus manoma
Udedu rank jai ant launies ir sakau:
Miegojau kelissyk. Viena buvo vos trisdeimt atuoneri, o mano akimis irint, tai maai kuo
skiriasi nuo dvideimt atuoneri. Taiau kart miegojau su moterim, kuriai buvo gal keturiasdeimt
treji.
Kemrina visa raudona kaip pomidoras, taiau tikrai n kiek nepyksta ir nepavyduliauja. Gal tik
truputl sunerimusi.
Ir kaip tau geriau patinka? klausia labai atsargiai.

Stengiuosi nesusijuokti.
Maule, ia svarbiausia ne amius, prisipastu. Na, nepamanyk, kad man patinka senuts ar
dar kaip, bet a manau, kad kiekviena moteris, nesvarbu, kokio amiaus bt, gali bti idulkinta,
jeigu vyrui atrodo patraukli.
O, Dievulliau ventas! pratrksta kvatotis Kemrina. Ir dar tu sakai, kad a nepadoriai
neku!
Pasijuokusi i mano smojo vl grta prie ms temos:
Tu neatsakei mano klausim.
I dalies atsakiau, vl vynioju j aplink pirt. Klausei, kaip man geriau patinka, bet a
negaliu atsakyti tavo klausim tiesiai, todl atsakau apibendrintai.
Gerai inau, kokio atsakymo ji i mans tikisi. T ino ir ji. Betgi negaliu praleisti progos j
paerzinti.
Kemrina prisimerkia ir iri mane.
Garsiai juokiuosi, bet galiausiai pasiduodu.
Maule, geresnio sekso kaip su tavim dar niekada nepatyriau, sakau jai ir ji papuia lpas,
tarsi nort atauti: Taip, kurgi. itaip kalbi tik todl, kad esi alikas. A visai rimtai, Kemrina.
Nebijok, do nemalu. Nemanyk, kad sakau taip dl to, jog sdi alia, o a dievinu savo kiauius.
Ji ypsosi ir uveria auktyn akis, bet dabar jau tiki manim. Vl prisitraukiu j prie savs ir ji
patenkinta padeda galv man ant krtins.
Su tavim man seksas bna pats geriausias, nes tu man suteiki to, ko nesugebjo suteikti n viena
mergina.
Kemrina kilsteli galv ir iri mane, laukdama isamesnio paaikinimo.
Nusiypsau jai ir sakau:
A ilaisvinau tavo nekaltyb, imokiau tave pajausti seksualin pilnatv. Man tai adina aistr.
Kemrina kilsteli nuo sdyns, pabuiuoja man skruost ir sako:
Tau tiesiog labai patiko, kaip a greitkelyje darbavausi burna.
ypsodamasis nusuku akis lang.
Na, man tai labai, labai, netgi labi labiausiai patiko, bet ne, maule, tu man patinki tikrai ne dl
to.
Atrodo, ji ir vl pasijuto iskirtin. sikniaubia man krtin ir deine ranka tvirtai apkabina
pilv.
Vis keli iki mano nam vaiuojam nekalbdami. Spju, kad jos tyljimas ne toks lidnas kaip
manasis. Nenoriau, kad ji dl ko nors jaudintsi ar krimstsi. Tik ne dabar. Apskritai, niekada. Tai
neivengiama, bet a vis tiek noriu laikyti paslapt kiek galima ilgiau.
Svetainje, isidrb per vis sof, keturias valandas irime filmus. Laikau apkabins j glby ir
kai tik ji susikaupia kokiai temptai scenai, a imu ir kyteliu jai aus lieuv, o ji rkia i siaubo,
kaip tai lyktu. Ji neapsakomai miela, kai kuo nors bjaurisi, tad ji pati kalta, kad man taip patinka
j erzinti. Paskui abu mtom viens kitam burn kukurz spragsius ir skaiiuojam takus. Ji
laimjo: ei keturi, ir tada liovms lioj ir pradjom valgyti. Paskui a jai parodiau savo
augal, supaindinau su Dordija. Ji nenudivo, kol mans nebuvo namie. O Kemrina man

papasakojo apie mirios veisls un, parsinet i un prieglaudos ir pavadint Bibopu.


Prisipainau jai labai apgailestaujs dl tokio suknisto vardo, kur dav savo uniui. Sutapimas ar ne,
bet jos uo Bibopas nugaio dl irdies nepakankamumo, lygiai kaip ir mano geriausias draugas uo
Maksimas. Parodiau jai savo uns nuotraukas. Kemrina irgi turjo pasimusi vien savojo Bibopo.
Bjaurus unkas, bet mielas.
Mudu kalbams itisas valandas, paskui ji usiropia ant mans ir apsiergusi atsisda ant keli.
Prigludusi visu knu prie mans itaria taip tyliai, kad man viduje net viskas suvirpa:
Eime miegot.
Atsistoju su ja ant rank, kojos apergtos man apie liemen, delnais prilaikau jai u sdyns, ir
nusineu miegamj. Nusivelku drabuius, visus iki vieno, ir atsigulu per vidur lovos. Dar prie
engiant kambar, mano pasididiavimas atsistojo kietas kaip kuolas. iriu, kaip ji neskubdama
prie mane nusirenginja, nusimeta ne tik drabuius, bet ir savo prastin drovum. Kojgaliu atropoja
iki mans ir apergusi atsisda taip, kad jauiu savo kietum sispraudus tarp kart jos apatini
lp. Neatpldama aki nuo manj, Kemrina palinksta vir mans, priartja lpomis prie mano
burnos, ltai buiuoja man krtin, lieuvio galiuku bria ratus apie mano spenelius. Kol ji buiuoja,
a delnais traukiu save jos laun kart, paskui itraukiu rankas ir suimu riekuiom jos krtis.
Man su tavim labai gera, kudu jai lpas, bet ji veikiai buiniu mane nutildo.
Kilsteliu klubus, o ji spusteli emyn, gundomai erzina, veria mane kuo skubiau giliai sibrauti
j. Taiau dabar viskam vadovauja ji, todl a jai netrukdau.
Kemrina atlyja nuo lp, pabuiuoja man kakl i vienos puss, paskui i kitos, ltai sukdama
ratu klubus taip, kad su kiekvienu krusteljimu a jos geidiu vis labiau.
Leisk pirma tave sujaudinsiu, sukudu jai aus, rankomis laikau suspauds jos klubus. Ji jau
ir taip susijaudinusi, bet ne ia esm. Lipk auktyn, maule, paliepiu jai ir kilsteliu smakr,
duodamas suprasti, ant veido.
Ji pirma aplaio man lpas, paskui ima slinkti auktyn, o a tuo tarpu smukteliu per lov emyn ir
padarau jai vietos.
Kai jos launys suspaudia man galv, negaitu n akimirkos, puolu aistringai j laiyti, taip
stipriai iulpti jos klitor, kad ji ima trintis klubais man veid, pirtais sitveria lovos galvgal.
Tenai ji lapia net varva. Kai pradeda vaitoti ir aikioti, liaujuosi. Ji ino kodl. ino, kad noriu, jog
mes pajustume palaim kartu.
Kemrina nusliuogia mano knu emyn ir atsisda ant juosmens, trinasi apaia mano
pasididiavim, paskui itiesia rank ir suima j saujon.
Paskui, kai ji ltai usda ant mans, abu garsiai suvaitojam ir suvirpam.
Po meils nakties ji pagaliau umiega mano glbyje. Laikau j apkabins ir nenoriu paleisti. Tyliai
verkiu sikniaubs jai plaukus, kol galiausiai iseks umiegu ir pats.

Kemrina

37

Endriau, sakau atvirsdama jo lovos pus. Kilsteljusi galv pamatau, kad lovoje jo nra.
Uuodiu kepamos onins kvap.
Prisimenu prajusi nakt ir negaliu sulaikyti ypsenos veide. Isivaduoju i paklodi, ilipu i
lovos ir apsimaunu trumpikes, usivelku markinlius.
jusi virtuv Endri randu stovint prie virykls.
Mielasai, ko taip anksti pakirdai?
Prijusi prie aldytuvo atsidarau ir iekau, kuo galiau suvilgyti lpas. Reikt isivalyti dantis,
bet kai jis ruoia pusryt, nenoriau dant pasta sugadinti kiauiniens skonio.
Norjau atneti tau pusryt lov.
Jis ilgokai dels man atsakydamas, o kai prabilo, balsas buvo prikims. Pakeliu akis nuo
aldytuvo ir iriu j. Endrius stovi prie virykls, beds vilgsn riebalus keptuvje.
Mielasis, kas tau?
Nieko nepamusi i aldytuvo, udarau j.
Jis nepakelia galvos ir mane net neiri.
Endriau?
Mano irdis tvinksi vis greiiau ir greiiau, nors nesuprantu kodl.
Prieinu prie jo ir udedu rank jam ant peties. Jis ltai atplia akis nuo keptuvs ir pavelgia
mane.
Endriau
Tarsi iauriam sultintam kine Endriaus keliai sulinksta ir jis visu knu sukniumba ant balt
virtuvs plyteli. Mentel, kuri laik rankoje, barkteli ant grind, aptkdama kartais taukais.
Bandau j pakelti, bet negaliu ilaikyti. Viskas vyksta tarsi sultintam kadre: mano klyksmas, mano
rankos griebia jam u pei, Endriaus galva trinkteli grindis ir atoka. Taiau kit akimirk, kai jo
knas ima trkioti, tampomas nevaldom konvulsij, viskas ima bgti pagreitintai ir gsdinaniai
baugiai.
ENDRIAU! DIEVE VENTAS, ENDRIAU!
Noriu jam padti, bet jo knas nepaliaujamai trkioja. Matau jo aki baltymus ir siaubingai
sukstus dantis. Kojos sutrauktos mlungio.
Darsyk garsiai suklinku, i aki srva aaros.
Padkite kas nors!
Paskui mai atsitokju ir lekiu iekoti artimiausio telefono. Jo mobilusis guli ant virtuvins
spintels. Surenku 911, ir kol per pora sekundi atsiliepia dispeer, a ijungiu dujas.
Greiiau! Jam prasidjo traukuliai! Labai praau, padkite!
Ponia, pirmiausia jums reikia nusiraminti. Ar j dar tampo traukuliai?
Taip!

Su siaubu iriu, kaip Endriaus knas kratosi ant grind. Man taip baisu, kad net pradeda vimdyti.
Ponia, patraukite al visus daiktus, kuriuos jis galt susieisti. Ar jis neioja akinius? Ar jo
galva negali atsitrenkti kok kiet daikt?
Ne! B-bet jis stipriai susitrenk galv krisdamas!
Aiku. O dabar suraskite kok minkt daikt gal pagalv ir pakikite po galva, kad
neusigaut.
Apsidairau po virtuv, bet nieko tinkamo nepastebjusi, galvotrkiais puolu svetain ir iumpu
nuo sofos pagalvl, lekiu su ja atgal. Numetu ant grind telefon ir pakiu pagalv po jo tirtania
galva.
O, ne Dieve mieliausias kas jam pasidar?!
Vl iumpu telefon ir priglaudiu prie ausies.
Pagalv jau padta!
Gerai, ponia, ramiai sako 911 dispeer. Kada jam prasidjo traukuliai? Ar jis serga kokia
liga, kuriai bt bdingi priepuoliai?
N-neinau. Gal kokias pora minui. Daugiausia tris. Bet a dar niekad nemaiau jo tokios
bkls. Jis man nieko neminjo apie jokias ligas Ir tada man topteli: man jis nieko nesak. Mano
galvoje pinasi vairiausios mintys, bet nuo j man darosi tik dar neramiau. Atsiskite greitj!
Praau! Paskubkite! A jau springstu aaromis.
Endriaus knas nurimsta.
Nespjus dispeerei k nors pasakyti, suunku:
Jis nebejuda! K-k man daryti?
Dabar, ponia, reikia, kad js paverstumte j ant ono, o tuo tarpu mes atsisime jums greitj.
Koks js adresas?
Veriant Endri ant ono, jos klausimas man pakerta rankas.
N-neinau. Po perknais, a neinau jo adreso! Velniai raut!
A neinau jo ad paokusi nuo grind puolu prie spintels, ant kurios guli nemaa snis
laik, ir suradusi adres padiktuoju dispeerei.
Greitoji jau vaiuoja pas jus. Ar nortumte bendrauti su manim tol, kol atvaiuos medikai?
Nelabai suprantu, k ji sako, ir apskritai neprisimenu, ar ji man k sak, ar tik pasivaideno, todl
tyliu, nieko neatsakau. Negaliu atplti aki nuo Endriaus, gulinio virtuvje ant grind be smons.
Jis be smons! Dieve mano, kodl jis neatsimerkia?! Laisva ranka susiimu u burnos.
Taip bna, sako moteris ir a pagaliau atsitokju igirdusi jos bals. Ar nortumt kalbti su
manim, kol atvaiuos greitoji?
Taip, labai noriau. Bkit gera, nepadkit ragelio. Maldauju.
Gerai, a js klausau, sako moteris ir jos balsas man vienintel paguoda. Man trksta oro.
Galvoje viskas susijauk. odiai stringa gerklje. Nieko negaliu daryti, tik spoksau j. Man netgi
baugu pritpti alia jo, kad prasidjus traukuliams nepadaryiau ko nors blogai.
Po keli minui gatvje pasigirsta greitosios sirenos.
Man regis, jau atvaiavo, garsiai itariu telefono ragel.
Bet vis tiek negaliu atplti aki nuo Endriaus.

Kodl taip atsitiko?


Pasigirsta beldimas duris ir a galiausiai atsistoju lekiu prie dur leisti greitosios medik.
Nepamenu, kaip numeiau ant ems Endriaus mobilj su tebekalbania dispeere. Matau, kaip
Endrius paguldomas ant netuv ir prisegamas dirais.
Kuo jis vardu? kakas paklausia, turbt kas nors i medik, bet jo veido a nematau. Mano
akys prilipusios prie Endriaus ir a regiu, kaip j ivea i buto.
Endrius Perias, tyliai itariu.
Vos igirstu, koki ligonin, anot vieno i greitosios medik, bus veamas Endrius. Jiems
iskubjus stoviu kaip aibo trenkta ir spoksau duris, pro kurias jis k tik ikeliavo. Tik po keli
kankinamai ilg minui atsipeikju ir puolu iekoti jo telefono, o jame jo motinos telefono
numerio. Paskambinusi ir papasakojusi, kas nutiko, igirstu j verkiant, ir ji, regis, numeta ragel.
Ponia Peri! aaros man gelia akis. Ponia Peri! Bet ji nebeatsiliepia.
Paskui usimetu kak ant savs net nepamenu, kuo esu apsirengusi, pasiiumpu Endriaus
automobilio raktelius, savo rankinuk ir neriu pro duris. Kur laik lekiu jo automobiliu, paskui mai
susivokiu, kad nebeinau, kur esanti ar kur vaiuoju. Pamaiusi degalin usuku ir pasiklausiu kelio
ligonin, bet man vis tiek sunku susigaudyti svetimam mieste, tad vos nepasiklystu. Galva visai
nedirba.
Utrenkiu automobilio dureles ir bgu ligonins priimamj, rankinukas tabaluoja ant peties.
Galjau pamesti ir n nepastebti to. Priimamojo sesel pabaksnoja pirtu per klaviatr, suranda
reikiam informacij ir parodo, kur turiu eiti. Atsiduriu laukiamajame. Visikai viena.
Praeina turbt valanda, bet gal a klystu. Gal valanda, gal penkios minuts, o gal visa savait.
Koks skirtumas. Man dabar laikas neegzistuoja. Gelia krtin, nes tiek prisiraudojau. Minu tak
pirmyn atgal po laukiamj, jau net yms spaustos matyti.
Dar viena valanda.
itas laukiamasis netiktinai neskoningas: sienos rudos, kds irgi rudos, sustatytos dviem eilm
vidury kambario. Vir dur tiksinio laikrodio rodykls suka ratus, ir nors jo tiksjimas visikai
tylus, mano protas toks sitemps, kad, rodos, vis tiek girdiu. Netoli praustuvo stovi kavinukas. Po
onines duris ijo kakoks vyras, sipyl kavos vienkartin puodel ir vl pradingo u j.
Dar viena valanda.
iauriai skauda galv. Lpos erpetotos ir sutrkinjusios. Be paliovos jas laiau, bet nuo to tik
dar blogiau. Jau kuris laikas nepasirodo jokia sesel, todl pradedu gailtis, kad nesustabdiau
pastarosios, msteljusios laukiamajame ir nuskubjusios ilgu viesiu koridorium.
Kodl taip ilgai reikia laukti? Kas ia vyksta?
Paremiu kakt delnu ir jau siekiu rankinuko, kur guli Endriaus telefonas, kai igirstu pastam
bals.
Kemrina?
Grteliu balso pusn.
laukiamj eina jaunesnysis Endriaus brolis Eeris.
Labai nortsi diaugtis, kad kakas pagaliau atjo su manim pasikalbti, prablakyti nuo io
beprotiko ird apmusio skausmo, bet negaliu, nes bijau, kad jis prane man apie Endri baisi

ini. Kiek inau, Eeris net nebuvo Teksase, ir jeigu jis taip greitai ia atlk, vadinasi, atskrido
pirmuoju lktuvo reisu, o mons paprastai taip elgiasi tik atsitikus didelei nelaimei.
Eeri? mano balsas trkinja nuo aar.
N nedvejodama oku nuo kds ir puolu jam glb. Jis tvirtai mane apkabina.
Bk geras, pasakyk, kas ia vyksta? klausiu, o i aki vl ima plsti aaros. Kas Endriui?
Eeris paima man u rankos ir nuveds prie kds pasodina, pats atsisda alia. Rankose gniauau
rankinuk, kad turiau kuo usiimti.
Eeris toks panaus Endri, kad man net ird suspaudia.
Droviai man ypsosi.
Dabar jau viskas gerai, sako jis ir nuo t keli odi mano kn ulieja energijos antpldis.
Bet ilgai tai gali netrukti.
Lygiai taip pat greitai tas energijos antpldis apleidia mano kn, tarsi numarindamas ird, siel
ir maulyt vilt, kuri vis dar puoseljau nuo tos akimirkos, kai taip atsitiko. K ia Eeris paisto?
K jis nori man pasakyti?
Krtin sudrebina rauda.
K tai reikia? vos stengiu ilementi.
Jis ramiai kvepia.
Prie atuonis mnesius, ltai pradeda pasakoti, mano broliui buvo diagnozuotas smegen
auglys
Mano irdis sustoja. Kvpavimas nutrksta.
Rankinukas nekteli ant grind, i jo payra daiktai, bet a neturiu jg pasilenkti j surinkti.
Negaliu net pirto pajudinti.
Jauiu, kaip Eeris paima man u rankos.
Kadangi ms tvas pasiligojo, Endrius grietai atsisak darytis tyrimus. T pai savait, kai
sukrito tvas, jis turjo eiti pas daktar Masters, bet nenujo. Mama su kitu broliu, Eidanu, dar
visk, kad tik jis nueit. Kiek inau, jis lyg ir jau buvo paadjs nueiti, bet to nepadar, nes tvo
sveikata pablogjo.
Ne beviltikai imu purtyti galv, nes negaliu patikti tuo, k jis man pasakoja. Ne
Man norisi usikimti ausis ir nieko negirdti.
tai dl ko Endrius su Eidanu nuolat kimba viens kitam gerkles, toliau pasakoja Eeris.
Eidanas norjo, kad jis isitirt, o Endrius usispyrs kaip oys kaip manydamas Eidanui
prieinosi.
rmusi vilgsn sien sakau jam:
tai dl ko jis nenorjo lankyti ligoninje tvo
Tai suvokus man atima ad.
Taip, tyliai pritaria man Eeris. Kaip tik dl to ir laidotuves neatjo.
Atsisuku Aer ir, rmusi j atkakl vilgsn, pirtais baksnodama per lpas bandau spti:
Jis bijo. Jis bijo, kad ir jam taip atsitiks. Jis bijo, kad jo auglys neoperuojamas.
Taip.
Strykteliu nuo kds, po kojomis trekteli lp da dangtelis.

O jeigu jis nepiktybinis? kartligikai bandau splioti. Dabar jis ligoninj ir daktarai gali
atlikti jam tai, kas btina. Pasisuku prie ijimo. A priversiu j pasidaryti tyrimus. A j
priversiu! Jis mans paklausys!
Eeris sugriebia man u rankos. Atsisuku j.
Anot daktar, ansai igyventi labai menki, Kemrina.
A tuoj apsivemsiu. Skruostus degina viena po kitos pradjusios riedti aaros. Rankos
pasiutikai dreba. A visa tirtu kaip epus lapas!
Eeris tyliai priduria:
Jis per ilgai dels.
Rankomis usidengiu veid ir pratrkstu raudoti, knas nevalingai trkioja nuo aar. Pajuntu
Eerio rankas, jis tvirtai mane apkabina.
Jis nori su tavim pasimatyti.
Tai igirdusi kilsteliu galv.
Jau nuve j palat. Nuvesiu tave pas j. Luktelk dar kelias minutes, kol ieis mama, ir a
nuvesiu tave pas j.
Nieko jam neatsakau. Stoviu netekusi amo mirtaniu vidumi, kenianti nenusakom skausm.
Eeris vilgteli mane, nordamas sitikinti, ar gerai j supratau, ir atsargiai taria:
Tuoj ateisiu tavs. Palauk ia.
Eeris ieina, o a, kad nepargriiau, stveriu u artimiausios kds atloo ir atsisdu. Nieko
nematau, aaros degina man akis, upeliais liejasi per skruostus. Krtin taip skauda, kad, rodos,
kakas perr pusiau ir ilupo i jos ird.
Neinau, ar stengsiu j pairti, ar atlaikys mano irdis.
Kodl jis taip elgsi?
Kodl taip atsitiko?
Kad visai neisikraustyiau i proto, neikrsiau kokios kvailysts, nepradiau ko nors dauyti
ar alotis, krentu ant keli prie savo rankinuko. Net nepastebjau, kada Eeris surinko mano daiktus,
sudjo rankinuk ir pakabino j ant kds atloo. Susirandu telefon ir paskambinu Natali.
Klausau.
Natali, m-man reikia tavo paslaugos.
Kem, tu verki?
Natali, bk gera, iklausyk.
Gerai, klausau. Kas atsitiko?
Tu mano geriausia draug, tariu jai. Noriu, kad atlktum Galveston. Kuo skubiausiai. Ar
galsi? Man tavs reikia. Labai praau.
Dieve mano, Kemrina, kas, po perknais, daros? Kas atsitiko? Kas tau?
Man nieko neatsitiko, bet labai reikia, kad atvaiuotum. Man reikia artimo mogaus, o toks esi
tik tu. Mama mans nesu Natali, labai praau!
Gerai, gerai, stipriai susijaudinusi paada Natali. Iskrendu artimiausiu reisu. Lauk mans. Ir
turk prie savs telefon.
Bejgikai nuleidiu rank, saujoj spausdama mobilj, itis aminyb spoksau sien, kol

Eerio balsas paadina i sustingimo. Pakeliu j akis. Jis eina prie mans ir itiesia rank, nes
supranta, kad viena nepaeisiu. Kojos linksta, tarsi engiau pirmsyk atsistojusi su protezais. Eeris
tvirtai suima mano rank. Abu einam vies koridori ir patraukiam prie lift.
Man reikia nusiraminti, garsiai tariu veikiau pati sau nei Eeriui. Itraukiu i jo delno rank,
nusiluostau veid, pirtais perbraukiu plaukus, pasilyginu virugalv. Negaliu pasirodyti jam
itikta isterijos. To dar trko, kad jis pult mane guosti ir raminti.
Eeris tyli, nieko nesako. Neiriu j. Matau ms atspindius ant lifto dur, ikreiptus ir
bespalvius. Liftas pakyla du auktus ir sustoja. Atsidaro durys. Stoviu, bijau engti koridori, bet
paskui giliai kvepiu ir darsyk nusiluostau akis.
Einam koridorium iki jo vidurio prie dideli medini dur, truput pravir. Eeris atidaro jas
plaiau, o a stoviu ir iriu grindis, nematom rib, skiriani mane ia, koridoriuje, nuo palatoje
gulinio Endriaus. Man velnikai baisu j perengti. Man atrodo, kad perengusi t rib susidursiu su
tikrja realybe ir kelio atgal jau nebebus. Kietai umerkiu akis, pamginu nuryti aaras, kelissyk giliai
kvepiu, rankose spausdama rankinuk.
Atmerkiu akis ir pamatau palatos tarpdury stovini Endriaus mam.
Jos miel veid niaukia sunks igyvenimai, lygiai kaip ir mano. Plaukai susitar. Akys
uverktos. Bet ji stengia meiliai nusiypsoti ir velniai udjusi man ant peties rank taria:
Diaugiuosi, kad atjai, Kemrina.
Ir ieina i palatos, sikibusi parank Eeriui.
Palydiu akimis nueinanius koridoriumi, taiau j siluetai susilieja, mirguliuoja.
Pavelgiu palat i tarpdurio ir matau lovos, kurioje guli Endrius, gal.
engiu vid.
Prieik, maule, pamats mane sako Endrius.
I pradi sustingstu kaip aibo nutrenkta, bet kai pavelgiu jo akis, tas nepamirtamas, kerinias
alias akis, paleidiu i rank rankinuk ir puolu prie jo lovos.

38

Kone visu knu uvirstu ant Endriaus ir paskstu jo glbyje. Jis laiko mane apkabins tvirtai, bet ne
taip tvirtai, kaip noriau. Noriu, kad suspaust smarkiai smarkiai ir nebepaleist, laikyt prie savs.
Bet jis dar per silpnas. Jauiu, kad tai, k dabar jis daro, labai sekina jo jgas.
Endrius suima delnais mano veid, nubraukia nuo aki plaukus ir nubuiuoja aaras, kuri taip
stropiai stengiausi neparodyti, kad jam nereikt be reikalo dl mans eikvoti jg. Taiau irdiai
juk nesakysi. Ji visad elgiasi taip, kaip liepia jausmai, juolab tuomet, kai kalbama apie mirt.
Atleisk man, sako jis skausmingu, lidnu balsu, tebelaikydamas delnuose mano veid.
Negaljau tau to sakyti, Kemrina Nenorjau, kad liga diktuot, kaip mums leisti laik drauge.
Man i aki rieda aaros, teka per skruostus jo pirtais, varva per rieus.
Tikiuosi, tu ne
Ne, Endriau, itariu springdama. Puikiai suprantu, kodl taip padarei. Gali man nieko
neaikinti. Ir gerai, kad nieko nesakei
Regis, jis nustemba, bet lieka patenkintas. Prisitraukia mano veid ariau ir pabuiuoja lpas.
Pasielgei teisingai, sakau jam. Jeigu btum man prisipains, btume drauge lidj ir
tiesiog neinau, viskas turbt bt kitaip, o man nepakeliama mintis apie kitaip Bet vis tiek,
Endriau, gaila, kad man nepasisakei, dl vienos vienintels prieasties a biau visk, visk
padariusi, kad priversiau tave nueiti ligonin gerokai anksiau. Kalbu piktokai, nes mane pai
skaudina karti itart odi tiesa. Tu juk galjai
Endrius purto galv.
Maule, a jau gerokai udelsiau.
Nesakyk! Net ir dabar dar nevlu. Tu jau ligoninj, galima dar visk pataisyti.
Jis meiliai ypsosi, paleidia mano veid ir nuleidia prie on rankas, padeda ant baltos
ligonins antklods, kuria guli uklotas. Intravenins laelins arnel rangosi nuo jo rankos prie
kakokio aparato.
A visk velgiu realistikai, Kemrina. Man jau anksiau buvo sakyta, kad turiu maai
galimybi igyventi.
Bet j vis tiek yra, nors ir maai, prietarauju jam, rydama aaras ir gaildama, kad negaliu j
suvaldyti. Maai juk geriau nei visai joki.
Aiku, jeigu sutiksiu leistis operuojamas.
Pasijuntu taip, lyg biau gavusi antaus.
Kaip tai jeigu sutiksi?
Jis nusuka akis al.
Pakeliu rank ir sumusi u smakro atsuku jo veid save, kad matyiau jo akis.
Negali bti joki jeigu, Endriau. Tu turbt juokauji.
Endrius itiesia mane rank ir pasislenka prie lovos krato, padeda man atsigulti, ir kai a

susirangau jo kno linkyje, prisiglaudiu prie jo, Endrius viena ranka stipriai mane apkabina ir
prisitraukia dar ariau savs.
Jeigu nebiau sutiks tavs, sako irdamas i arti man akis, a ir tiek nebiau
igyvens. Jeigu tavs nebt alia, a tikrai nesutikiau to daryti. Ir toliau manyiau, kad tai tik
tuias laiko ir pinig vaistymas, o mano eima, laukdama stebuklo, beprasmikai puoselt viltis,
kad igysiu.
Tu juk vis tiek leisiesi operuojamas, tiesa? nedrsiai klausiu jo.
Endrius nykio pagalvle paglosto man skruost.
Dl tavs a visk padarysiu, Kemrina Benet. Man nesvarbu, kad ir kas tai bt Tik pasakyk,
k reikia daryti, ir a su viskuo sutiksiu. Be joki ilyg.
Mano krtin suvirpina rauda.
Nespjus k nors jam atsakyti, Endrius pakelia rank ir nubraukia man u ausies plaukus. dmiai
velgdamas akis sako:
Visk padarysiu.
sisiurbiu lpomis jo burn ir mes aistringai buiuojams.
Negaliu tavs netekti, tariu. Ms laukia ilgas kelias. Tu juk mano sielos draugas.
Ispaudiu ypsen pro aaras.
Endrius pabuiuoja man kakt.
Mudu gulime lovoje ir kalbams apie operacij ir tyrimus, kuriuos dar reiks atlikti, a jam
paadu n per ingsn nuo jo nesitraukti. Bsiu alia tiek, kiek reiks. Mes dar ilgai kalbams apie
vietas, kurias nortume aplankyti, o Endrius ima vardyti dainas, kurias a turiau imokti, kad abu
galtume dainuoti kelionje. Dar niekada taip netrokau dainuoti kartu su juo kaip dabar. Pasistengsiu
pranokti net pai Selin Dion ar koki operos daininink, nesvarbu, dl jo padarysiu visk. Tegu
irovai nuo mano balso ir veris pro duris lauk, bet a vis tiek imoksiu dainuoti. Kakuriuo metu
palat ueina sesel patikrinti Endriaus bkls, o is vl atkuts nusprendia j paerzinti ir
pamaiktauti, pakviesdamas prigulti alia, jeigu jai patinka seksas trise.
Sesel pabaltakiuoja mus ir toliau dirba savo darb, jai tai paglost savimeil, o jis tik to ir
siek.
Guldama alia Endriaus jauiuosi taip, kaip buvo kelionje. Mes nebekalbam nei apie ligas, nei
apie mirt, ir nebeverkiam. Linksmai nekuiuojams ir juokaujam, o jis vis prabgom palieia man
tai vien, tai kit jautri vietel. Kikenu ir stumiu jo rank alin, nes man atrodo, kad elgiams ne
visai padoriai, kad jam reikia poilsio.
Galiausiai nusileidiu ir atsiduodu jam. Jis velnikai atkaklus. Be to, jo vilionms nemanoma
atsispirti. Leidiuosi jo glamonjama po antklode, paskui t pat padarau ranka jam.
Po geros valandos ilipu i lovos.
Maule, kas yra?
Nieko, iltai ypsausi jam, nusimaunu kelnes, nusivelku markinlius.
Jis ypsosi nuo ausies iki ausies. A gi inau, kad jo galvoje anksiau ar vliau gauruotos mintys
vis tiek ims suktis.
Nors ir labai noriau pasimylti su tavim palatoje, sakau jam lipdama atgal lov, vis dlto

ito nebus, nes tau reikia kaupti jgas operacijai.


Be jokios abejons ir su didiausiu malonumu dabar su juo pasimyliau, taiau man iuo metu
rpi ne seksas.
Jis smalsiai seka mane akimis, kai atsigulu alia jo su vienom trumpikm bei liemenle ir vl
susiraitau. Po antklode jis guli tik su vienom plonom ligonins kelnm. Prisiglaudiu krtine prie jo
liemens ir apsiveju kojomis jo kojas. Ms knai tobulai susiglaud, onkauliai susiliet.
K ia sumanei? klausia jis, vis labiau nekantraudamas ir smalsaudamas, taiau matau, kad
jam tai patinka.
Laisvos rankos pirtais palieiu jo itatuiruot Euridik. Jis dmiai stebi mano judesius.
Smiliumi suradusi Euridiks alkn toje vietoje, kur tatuiruot staiga nutrksta, pratsiu linij ant
savo kno.
Jeigu leisi, noriau bti tavo Euridike.
Jo veidas nuvinta, skruostuose simeta duobuts.
Noriau pasidaryti likusi tatuiruots dal, toliau dstau savo nor ir palieiu pirtais jo
lpas. Noriau ant savo krtins turti Orfj, kad jiedu susijungt.
Endrius netveria diaugsmu. Matau tai i jo vytini aki.
Ak, maule, kam tau visa tai. Tatuiruoti krtin baisiai skausminga.
Bet a noriu, o dl skausmo nesuku sau galvos.
Endrius iri mane ir jo akyse ima tvenktis aaros, paskui jis buiuoja man lpas ir ms
lieuviai ilgai glamonja viens kit.
Labai noriau, sukuda man lpas.
velniai j buiuodama tyliai paadu:
Kai tik tave ioperuos ir atgausi jgas, mes abu nueisime.
Endrius linkteli.
Tikrai. Gasui reiks pamatyti mano tatuiruot, kad inot, kur turt prasidti tavoji, kad jos
idealiai sutapt. Jis ilgai i mans aipsi, kai nujau pasidaryti savosios dalies.
ypteliu.
Sakai, juoksi?
Aha, prunkteli Endrius. Ivadino beviltiku romantiku ir pagrasino ipliurpti draugams.
Atriau jam, kad kalba visai kaip mano tvas, ir liepiau usiiaupti. Gasas puikus mogus ir
velnikai geras tatuiruoi meistras.
Matau.
Endrius suleidia pirtus man plaukus ir kelis kartus perbraukia per virugalv. Kol jis iri
mane, vilgsniu tyrinja mano veid, bandau splioti, kokios mintys sukasi jo galvoje. avi ypsena
pamau iblsta, jis vl susikaupia ir sutelkia dmes.
Kemrina, noriu, kad btum pasirengusi.
Nepradk.
Ne, maule, turi t padaryti dl mans, sako jis susirpins. Negali tiktis visu imtu
procent, kad po operacijos igyvensiu. Negalima taip manyti.
Endriau, liaukis, bk geras.

Keturiais pirtais jis uspaudia man lpas, liepia tylti. A vl pratrkstu raudoti. Jis kuo
velniau bando pateikti man kari ties, geriau u mane stengdamas suvaldyti emocijas ir slpti
aaras. Jis gali numirti, o a neturiu jg net savs sutramdyti. Mane tai siutina, bet a nieko negaliu
padaryti, tik raudu ir nirtu ant savs.
Priadk, kad susitaikysi su ta mintim, jog a galiu mirti.
A negaliu su tuo susitaikyti!
Jis suspaudia mane glbyje.
Priadk.
Kietai sukandu dantis, jauiu, kaip garsiai traka u skruosto andikauliai, akis ir gerkl skaudiai
grauia aaros.
Galiausiai ilemenu:
Priadu.
Skausmas gniudo krtin.
Bet ir tu turi man paadti, kad igyvensi, tariu jam ir priglaudiu kakt prie jo krtins.
Negaliu likti viena, be tavs, Endriau. Tu juk inai, kad a viena neitversiu.
inau, maule, inau.
Tyla.
Gali man padainuoti? prao jis.
K nortum?
Dulks vjyje, atsako jis.
Ne, itos dainos a nedainuosiu. Ir daugiau neprayk. Niekada.
Tvirtai suspaudia mane glbyje.
Tada k nori, sukuda. Noriu paklausyti tavo balso.
Taigi pradedu dainuoti Nuodai ir vynas. T pai dain, kuri mudu dainavome Naujajame
Orleane, kai guljome vienas kito glbyje. Jis padainuoja su manim kelias eilutes, bet a jauiu, kad
jis labai silpnas, nes vos gali itraukti kelias natas.
Umiegam vienas kito glbyje.
Reikia atlikti kelis tyrimus, igirstu vir lovos kakieno bals.
Atmerkusi akis pamatau prie lovos ms sesel smokslinink.
Endrius irgi sukruta ir atsibunda.
Jau vlyva popiet ir metusi vilgsn lang pamatau, kad greitai prads temti.
Jums vertt apsirengti, supratingai ypsodama pataria man sesel.
Matydama mane pusnuog ji tikriausiai pagalvojo, kad mudu su Endriumi ia pasismaginom.
Ilipu i lovos ir imu rengtis, o sesel tuo tarpu patikrina Endriaus sveikatos bkl ir ruoia iveti
i palatos. Lovos gale stovi veimlis su ratukais.
Kokius darysite tyrimus? silpnu balsu klausia Endrius.
Igirdusi tok silpn jo bals pakeliu galv. Jis atrodo prastai. Jo orientacija sutrikusi.
Endriau! puolu prie lovos.
Jis i lto pakelia vien rank ir sulaiko mane.

Viskas gerai, maule. Tik truput svaigsta galva. Dar ne visai atsibudau.
Sesel grteli mane. Nors jos imokytos elgtis ramiai ir veide nerodyti jokio susirpinimo, ios
vilgsnyje a skaitau didiul nerim. Sesel nujauia, kad kakas negerai.
Ispaudusi ypsen eina prie Endriaus ir padeda jam atsissti, palaiko laelins arnel.
Iveiu j valandai ar dviem, nes reikia atlikti kelis tyrimus, sako ji. O js tuo tarpu nueikit
pavalgyti, pamanktinkit kojas ir vl sugrkit.
B-bet a nenoriu palikti jo vieno.
Elkis kaip liepiama, burbteli Endrius, ir nuo kiekvieno jo itarto odio mano baim dar
labiau iauga. Eik ir pavalgyk.
Jis sunkiai grteli mane ir pagrmoja pirtu:
Tik joki kepsni, juokais pabara. Tu man esi skolinga soius pietus, pameni? Kai tik i ia
itrksiu, pirmiausia eisim skaniai pavalgyti.
Jis priveria mane nusiypsoti, nes to labai siek, bet mano ypsena blausi.
Gerai jau, nenoriai linkteliu. Griu po poros valand ir lauksiu tavs ia.
Prijusi velniai pabuiuoju. Man atsitraukus jis ilgai ir dmiai iri man akis. Jo vilgsnyje
gilus skausmas. Skausmas ir isekimas. Bet jis labai stengiasi likti tvirtas, lp kamputyje msteli
ypsena. Endrius atsisda veiml, darsyk dirsteli mane, ir sesel ivea j i palatos.
Man ugniauia kvap.
Norisi aukti j vardu, pasakyti, kad myliu, bet negaliu prasiioti. Myliu j visa irdimi, bet
kakodl jauiu, kad jeigu tai pasakysiu, jeigu galiausiai prisipainsiu pati sau garsiai, t pai
akimirk viskas negrtamai sugrius. Gal jeigu laikysiu tai savyje, balsiai neitarsiu, tai ms meils
istorija liks amina. ie trys nekaltai itarti odiai gali bti visko pradia, bet a bijau, kad man su
Endriumi jie gali reikti ir visko pabaig.

39

Net jeigu nuo to ir priklausyt mano gyvyb, vis tiek negaliau nuryti n ksnio. Paadjau Endriui
tik dl to, kad j nuraminiau. Ieinu lauk ir atsisdu ant suoliuko prieais ligonin. Negaliu nueiti
toliau n per ingsn, kai jis liko tenai, viduje. Vos irdis neplyo matant, kaip sesel istumia j
ratukuose pro duris.
Ateina inut i Natali:
K tik nusileidau. Sdu taksi, tuoj bsiu pas tave. Myliu.
Pamaiusi prie ligonins privaiuojant taksi, ne i karto paoku ant koj. Jau senokai su ja
nesimaiau; nemaai laiko prabgo nuo ms incidento su Deimonu.
Taiau dabar tai visai nebesvarbu. Bent jau kol kas. Geriausios draugs kad ir k viena kitai
ikrst, kad ir kaip smarkiai viena kit ugaut vis tiek greitai atsileidia, nes juk jos geriausios
draugs. Ir niekas i ms nra tobulas. Geriausi draugai turi atleisti vieni kitiems klaidas, juk dl to
ir skelbiamasi geriausiais draugais. Dabar, kai taip atsitiko su Endrium, man sunku sivaizduoti
gyvenim be Natali. Kaip tik dabar ji man nepaprastai reikalinga.
Pamaiusi mane Natali skuodia per aiktel, rudi plaukai plaikstosi vjyje jai u nugaros.
Dieve mano, kaip a tavs pasiilgau, Kem!
Ji taip smarkiai suspaudia mane glbyje, kad vos neudstu.
Tereikjo jai ia pasirodyti ir a, atsidrusi jos glby, visai susileidiu ir pradedu raudoti,
sikniaubusi jai krtin. Negaliu nulaikyti aar, nors tu k. Gyvenime tiek neverkiau, kiek per
pastarsias dvideimt keturias valandas.
Kem, kas atsitiko? Jauiu, kaip jos pirtai glosto man plaukus, bet negaliu liautis liejusi aar
ant jos palaidins. Eime, prissime.
Natali veda mane prie akmeninio suoliuko po uolu ir mudvi atsisdam.
Visk jai papasakoju. Nuo to, dl ko ivaiavau i iaurs Karolinos, iki to, kaip susipainau su
Endriumi autobuse Kanzase ir iki ios minuts, kai abi atsisdom ant suolo. Natali kartu su manim ir
verk, ir juoksi, ir ypsojosi, o a jai vis pasakojau apie mudviej su Endriumi praleist laik. Dar
niekada nemaiau jos taip rimtai nusiteikusios. Na, gal tik tuokart, kai mano brolis Koulas sdo
kaljiman ir isiskyr tvai. Dar ir po Ijano mirties. Tegu Natali ir kuokteljusi, atrialieuv,
vakarli mergait, neimananti, kada priksti lieuv, vis tiek ino, kad viskam yra savas laikas, o
tokiu sunkiu metu kaip dabar ji man atiduoda vis savo ird.
Man sunku patikti, kad po to, k igyvenai su Ijanu, tau dar tenka patirti ir itai. Tarsi likimas
tau bt ikrts pikt pokt.
I dalies ji teisi. Taiau, kalbant apie Endri, tai baisiau nei iaurus likimo poktas.
Mieloji mano, sako ji, uddama man ant kelio rank, gerai pamstyk: ar yra koki ans,
kad tai, kas vyko, yra tik gryniausias atsitiktinumas? Ir pati, irdama mane, papurto galv.
Apgailestauju, Kem, bet toki sutapim ar atsitiktinum nebna. Judviem buvo lemta susitikti. Tai

tarsi fantastikai grai suknista meils pasaka, kokios n nordamas nesugalvosi, supranti?
Nieko jai nesakau, apmstau jos odius. Paprastai imiau ir sukritikuoiau tok teatralik jos
pasisakym, bet syk susilaikau. Neturiu tam jg.
Natali priremia mane vilgsniu.
Klausyk, negi tu rimtai manai, kad likimas lemt visa tai igyventi, o paskui matyti, kaip jis
mirta?
Pastarasis odis peiliu sminga man krtin, bet a susivaldau.
Neinau.
iriu medius pievelje, bet nematau, o j vietoje regiu tik Endriaus veid.
Viskas bus gerai, Natali suima rankomis mano veid ir iri akis. Jis itemps, pamatysi.
Tik tu turi neprisileisti joki mini apie mirt. Turi tvirtai sau pasakyti, kad kart laimsi, aiku?
Kartais ji mane tiesiog stebina. Taip yra ir kart.
Meiliai jai nusiypsau ir ji nubraukia man nuo skruost aaras.
Eime, paiekosim Starbucks kavins.
Natali atsistoja nuo suolo, jai ant peties kabo didelis juodas odinis kelioninis krepys, ir itiesia
man rank.
Nenoriu niekur eiti.
A Natali, mieliau pasilikiau ia.
Ne, tau reikia nors trumpam pabgti nuo ia tvyranios blogos energijos. Ligonins iiulpia i
moni paskutin vilt. Sugrim, kai jis bus parvetas palat, ir tu tada galsi supaindinti mane su
savo seksualiuoju Kelanu, kurio a tau neapsakomai pavydiu, ir plaiai nusiypso parodydama
baltus dantis.
Jos ypsenai negaliu atsispirti.
Paduodu jai rank.
Gerai, nusileidiu.
Sdam Chevelle ir susirandam artimiausi Starbucks kavin. Natali vis keli varvina seil
dl automobilio.
Jergau, Kem, tau i ties rankas nukrito aukso puodas, ulba ji sddama prieais mane
kavinje ir gurknodama alt lat. Toki tobul vaikin reta.
Na, nra jis toks tobulas, atsakau jai, sukdama iaudel puodelyje. Keikiasi, usispyrs kaip
oys, veria mane daryti tai, ko nenoriu, ir visada turi bti jo virus.
Natali ypsosi ir kramsnoja iaudel. Paskui beda mane pirtu ir sako:
Matai? A sakiau: tobulas, juokdamasi pabaltakiuoja mane. Viepatie auktielninkas
veria j daryti tai, ko ji nenori. Susimildama. Kakodl nujauiu, kad tau labai patinka, kai jis
veria tave k nors daryti.
Paskui plekteli per stal delnu ir ivertusi akis mane priduria:
Oi, jis mgsta iurkiai lovoje, ar ne? Sakyk, taip ar ne? ji vos tveria savam kaily.
Prisipainau jai, kad mudu myljoms, bet joki smulkmen nepasakojau.
Droviai nudelbiu akis stal.
Ji darkart plekteli delnu per stal. U jos sdintis vyrukas net atsisuka mus.

Dieve mano, tai jau tikrai!


Taip, tikrai! suvokiu stengdamasi nesusijuokti. O tu tyliau, gerai?
Greiiau klok visas fiti-miti smulkmenas. Paias maliausias, ir beveik suglaudusi nykt su
smilium bei primerkusi vien ak parodo, iki koki maiausi smulkmen turiau jai pasakoti.
Et, kas ia tokio? Gteliu peiais ir palinkstu vir stalo, paskui apsidairau alis, ar niekas ms
negirdi.
Pirmsyk, prabylu, o jos veidas sustingsta, akys isprogsta, burna prasiveria, jis visu knu
uvirto ant mans, na, supranti, k turiu galvoje, betgi a ir pati to norjau
Ji linkioja galva lyg nesveika ir nieko nesako, nes nenori mans nutraukti.
I karto buvo matyti, kad jis mgsta lovoje dominuoti, ir tai dar ne dl to, kad prisipainau, jog
man taip patinka. Dar jis buvo labai velnus, atsargus, nesiver per giliai, nes stengsi, kad likiau
patenkinta.
Ar dar kas nors buvo daugiau?
Ne, bet manau, kad dar suspsime.
Natali ypsosi.
Ak, tu maa mano itvirkl, taria ji, ir a i gdos taip nukaistu, kad net nedrstu pakelti j
aki. Man regis, jis yra kaip tik toks, kokio vaikino tau ir reikjo visais manomais atvilgiais. Jis
ikrat i tavs vis ml, ko negaljo padaryti nei Ijanas, nei Kristianas.
Paskui uvertusi akis lubas, tarsi danguje j kas girdt, skubiai priduria:
Tu gi inai, Ijanai, kad a tave myliu, pakteljusi sau pirtus pasiunia buin auktyn ir vl
smeigia vilgsn mane.
Na, a j myliu visai ne dl to.
Natali iopteli kaip uvis. A irgi usiiaupiu. Rodos, lyg kas bt i kavins isiurbs vis or.
Net pati nesusivokiau, kaip lepteljau.
Kodl garsiai itariau od?
Tu j myli? klausia Natali, nors atrodo n kiek nenustebusi.
Nieko jai neatsakau. Tiesiog nuryju tai, k ketinau jai pasakyti.
inai, jeigu po viso to, k judu kartu patyrte, tu dar nebtum jo simyljusi, tai sakyiau, kad
smegen auglys ne jam, o tau.
Nors ir baisiai usigavau igirdusi i jos lp i dviej, iauriai bais odi jungin, vis tiek
inau, kad ji nieko pikto neturjo omeny.
Taiau nepaisant jos lengvabdiko pliaukjimo ir gebjimo priversti mane nors trumpam
pamirti savo sielvart, mano jgos klausyti jos nuomons visai iseko. Jauiuosi dkinga, kad nors
keliom minutm lyg senais gerais laikais taukdama apie seks padjo man pravdinti galv nuo
lidn mini apie Endri ir baims dl jo sveikatos.
Bet ilgiau nebegaliu.
Noriu grti ligonin ir bti su juo.
Saulei nusileidus abi su Natali grtam ligonins kiem, einam prie pagrindini dur ir
pasikeliam liftu.
Tikiuosi, jis jau laisvas, nervingai sakau jai, bedusi akis iplaukus mudviej atspind lifto

dur stikle.
Jauiu, kaip Natali apkabina mano rank. Atsisukusi matau j velniai man besiypsani.
Liftas sustoja ir mes engiam koridori.
Mums prieais atskuba Eeris su Marna.
Pamaius j iraikas, man irdis nusirita kulnis. Taip smarkiai suspaudiu Natali rank, kad net
kaulai subraka.
Eeriui su Marna prijus prie ms, jos skruostais ima riedti aaros. Ji suima mane glb ir visa
virpdama ilemena:
Endriui prasidjo koma Gydytojai nemano, kad igyvens.
Per ingsn atoku nuo jos.
Visi garsai, pradedant oro kondicionieriaus lubose burzgimu ir baigiant pro mus praeinani
moni ingsni aidu, staiga nutyla kaip kirviu nukirtus. Pajuntu, kaip Natali suima man u rankos, bet
a j atstumiu ir, susimusi u irdies, engiu dar kelis ingsnius atgal. Man trksta oro A negaliu
kvpuoti. Matau aarom papldusias Eerio akis, jos smeigtos mane, bet a negaliu j irti.
Nusisuku al, nes jo akys lygiai kaip Endriaus, ir a negaliu pakelti jo vilgsnio.
Marna itraukia i rankinuko vok. I lto prieina prie mans ir, sumusi mane u rank,
spraudia tarp deln laik.
Endrius liep man j perduoti tau, jeigu jam kas nors atsitikt.
Ir savo pirtais ulenkia manuosius ant voko. Neiriu vok, velgiu tik j, o veidu srva
aaros.
Man trksta oro
Man labai gaila, virpaniu balsu prataria Marna, turiu eiti, ir motinikai papleknoja man
per rankas. Tu visada esi laukiama mano namuose ir mano eimoje. Nepamirk ito.
Ji susverdi ir kone pargriva, Eeris apkabina j per liemen ir nuveda koridorium tolyn.
O a stoviu kaip besta. Kelios pro al skubanios sesuts apeina mane kaip stulp. Ant veido
jauiu lengv vjelio dvelksm joms prajus. Prireikia milinikos drsos nuleisti akis ir pairti
vok rankose. A visa drebu. Virpaniais pirtais peioju voko krat.
Duok, padsiu, igirstu Natali bals.
Esu taip sutrikusi, kad negaliu net jai prieintis. Ji atsargiai paima i mano rank vok ir imusi
laik ltai j ilanksto.
Gal nori, kad perskaityiau?
iriu j, mano lpos nenumaldomai virpa. Galiausiai supratusi jos klausim papurtau galv.
Nereikia A pati
Ji paduoda man laik, j iskleidiu ir aarom kapsint ant balto popieriaus lapo, pradedu skaityti:
Brangioji Kemrina,
Niekada nenorjau, kad taip atsitikt. Labai norjau pats tau tai pasakyti, bet
bijojau. A bijojau, kad jeigu pasakysiu tau garsiai, kad tave myliu, tai, k mudu
patyrme drauge, numirs kartu su manim. Esm ta, kad jau Kanzase supratau, jog tu
man skirta. Pamilau tave t pai akimirk vos pavelgs tau akis t dien, kai tu

persisvrusi per savo kds atlo perliejai mane autobuse piktu vilgsniu. Tkart gal
dar ir nesupratau, kas man pasidar, bet tikrai pajutau, kad nebegaliu paleisti tavs
i aki.
Niekada taip nesidiaugiau gyvenimu kaip tas kelias dienas, praleistas su tavimi.
Pirm kart pasijutau brandus, atgijs ir laisvas. Tu buvai man ta trkstamoji sielos
dalis, oras mano plauiams, kraujas mano gyslose. A manau, kad jeigu praeiti
gyvenimai tikrai egzistuoja, tai mes ir juose myljom vienas kit. Drauge mes buvom
labai trumpai, bet man atrodo, kad painojau tave aminai.
Noriu, kad inotum, jog ir po mirties a tave prisiminsiu. Ir visados tave mylsiu.
Gaila, kad viskas taip susiklost. O galjo bti kitaip. Itisomis naktimis galvojau
apie tave kelyje. Spoksodavau lubas moteliuose ir bandydavau sivaizduoti, koks
galt bti ms gyvenimas, jeigu likiau gyvas. A taip sijausdavau, kad net
regdavau tave su nuotakos suknele ir net su maja mano kopija tavo siose. inai,
ne syk teko girdti, kad su besilaukiania moterim seksas bna gerokai malonesnis.
;-)
Atleisk man, kad turiu tave palikti, Kemrina. Man labai gaila Noriau, kad
Orfjaus ir Euridiks meils istorija bt tikra, nes tada tu galtum nusileisti
pomirtin karalyst ir dainuodama isivesti mane i tenai. A tikrai neatsigriau. A
tikrai nesusimauiau taip, kaip susimov Orfjas.
Man nepaprastai gaila, maule
Priadk, kad liksi stipri, grai, nuostabi ir rpestinga. Noriu, kad btum laiminga
ir susirastum mog, kuris mylt tave taip, kaip myljau a. Noriu, kad u jo
itektum ir susilauktum vaikui, pasuktum nauju gyvenimo keliu. Nepamirk, kad
visados turi likti savimi, niekada nebijok reikti savo nuomons ar garsiai svajoti.
Tikiuosi, niekada mans nepamiri.
Ir dar: nesikrimsk, kad nespjai man pasakyti, jog myli mane. Nereikjo. A ir taip
inojau, kad myli.
Aminai tavo
Endrius Perias
Suklumpu ant keli vidury koridoriaus, rankose spaudiu Endriaus laik.
Daugiau i tos dienos nieko nebeprisimenu.

Po dviej mnesi

40

Danguje vieia saul ir n menkiausio debeslio. Girdti net iulbant paukius. Toki dien taip
ir turt bti. Bato kulniukas remiasi minkt ol. Vilkiu dailia balta vasarine suknele, nesiekiania
keli. Plaukai supinti kas ant ono, nes itaip visada praydavo pintis Endrius. Rankos sunertos
priekyje. Stoviu nuleidusi galv prie kapo, ant kurio paminklinio akmens didelmis skobtomis
raidmis urayta PERIAS. Sunku buvo ia ateiti, bet vis tiek reikjo.
iriu em, nieko nereginiu vilgsniu spoksau moltos ems kaubur, kuris ir po dviej
mnesi atrodo dar visai vieias. Ir stipriausias lietus nepajgia jo bent kiek suplkti. Dairausi
alia ppsanius ems kauburlius, dauguma j jau apl ole, ir man n kiek nelidna, netgi ramu,
tarsi ia gulintys, seniai anapilin ikeliav ms artimieji bt susirad sau draug.
Dvi rankos mane apkabina i nugaros.
Ai, kad padjai man ia ateiti, maule, sukuda aus Endrius ir pabuiuoja skruost.
Paimu j u rankos, atsistoju alia jo ir mes abu paskutinsyk vilgtelim jo tvo kap.
T pat vakar ivykstam i Vajomingo, tik dabar jau skrendam lktuvu. Ms planai keliauti po
pasaul buvo tik trumpam atidti. Po komos ir operacijos Endrius atsigavo per tris savaites. Daktarai
lygiai kaip ir mes tuo nepaprastai stebjosi, taiau jam dar reikia laiko visikai pasveikti, todl
nepalieku jo vieno n sekundei. Vis laik bnu su juo ir gyvenu Galvestone. Jis kart per savait
lanko fizioterapijos usimimus, taiau jau dabar galiu pasakyti, kad jie jam nebereikalingi.
Endrius ragina mane kuo greiiau leistis keli, kaip planavom. Jis lyg vaikas diaugiasi savo
antruoju gyvenimu, todl trokta ibandyti visk, kas tik manoma. Dieve, jis digauja plaudamas
indus ir skalbdamas drabuius. Bet mudvi su jo mama Marna grietai udraudm jam dirbti, kad
nepavargt ar per daug nesitempt. Endriui tai nepatinka, bet jis ino, kad mums abiem, kai einam
ivien, geriau nesiprieinti.
Kitaip pulsim ir ispardysim jam upakal.
Taiau mudu su Endrium ir toliau svajojam keliauti po pasaul gyvendinsim savo svajon
niekada nepasksti rutinoje. Ms planai nepasikeit ir, gerai inau, niekada nepasikeis.
Natali gro atgal iaurs Karolin ir mes kalbams telefonu kiekvien miel dien. Dabar ji
draugauja su Bleiku, tuo vaikinu, kur ansyk Deimonas usipuol ant stogo. J draugyst man kelia
ypsen. Kai kalbams per Skype, matau, kad jiedu vienas kitam tiesiog sutverti. Bent jau kol kas,
nes, painodamas Natali, niekada neinai, k ji gali ikrsti. Kita vertus, Deimonas gal pagalj
kliuvo policijai su kvaialais. Tai jau antras kartas ir dabar, ko gero, teks metelius praleisti cypj.
Gal pasimokys i savo klaid, nors labai tuo abejoju.
Taiau dl mano brolio Koulo Endrius turbt buvo teisus. Vien dien mudu su Endrium sdom
lktuv ir nuskridom iaurs Karolin aplankyti mano mamos, o viedami pas j nujom drauge
kaljim aplankyti mano brolio. Dabar jis pasikeits, nuoirdiai atgailauja. Maiau tai jo vilgsnyje.
Juodu su Endrium i karto susibiiuliavo. Manau, gal ijs i kaljimo mano brolis kada nors i ties

taps mano vyresniuoju broliu, o Endriaus padedama a pagaliau atleidau Koului u tai, k jis man
padar. Niekada nepamiriu tos eimos, i kurios jis atm maitintoj, umus j automobilio
avarijoje, taiau dabar jau inau, kad mokjimas atleisti gydo sielos aizdas.
Mano mama ir toliau susitikinja su Roderiu. Jeigu atvirai, tai vasar jiedu ketina Bahamuose
susituokti. Labai dl jos diaugiuosi. Man i ties pavyko susipainti su Roderiu ir a atlikau vis
ilg asmenybs inspektavimo test, ir diugiai galiu pareikti, kad jis t test ilaik su pagyrimu.
Mama dabar retai bna namie, jis nuolat j kur nors isivea.
Betgi ji to ir nusipeln.
Endriaus mama su broliais prim mane savo eim iskstomis rankomis. Mudu su Eeriu
artimi biiuliai. Ir nors vis laik maniau, kad Eidanas neapsakomas staiokas, vis tiek myliu j kaip
brol. Endriui jis niekada nelinkjo blogo. Jeigu atvirai, tai Endrius turjo gauti kail. Eidanas su
savo mona Miele kalba apie mane ir elgiasi su manim taip, tarsi jau biau Endriaus pati, o a nuo
to raustu kaip pirmok. O svarbiausia, Endrius su Eidanu pradjo graiai sutarti. Praeit savait po
trumpo vizito prie ivykstant jiems atgal ikag a visa net spindjau i laims regdama, kaip
jiedu juokais kumiavosi svetainje. Vos nesukl televizoriaus, o mudvi su Miele sdjom ir
kvatojoms, leisdamos vaikinams pasipuikuoti savo vyriku testosteronu.
O iandien K gi, iandien viskas bus truput kitaip, nei Endrius yra prats.
engiu svetain, kur jis guli ant sofos ir iri Prometj.
Einu prie jo ir jis itiesia man rank.
Ne, sakau jam, noriu, kad atsistotum.
Kas nutiko, maule? Endrius kilsteli nuo sofos ir pasikaso pakau. Jam vl atauga plaukai, bet
jis niekaip negali priprasti prie toki trump, ypa aplink rand, kur buvo operuota.
Jis nuleidia ant grind kojas, atsisda tiesiai, a engiu jam tarp keli ir paglostau galv. Jis
pabuiuoja man rieus pirma vienos rankos, paskui kitos.
Eime su manim, kinkteliu galv atgal, imu u rankos ir nusivedu miegamj.
Kaip visada, tik pakvietus miegamj, jo mintys automatikai ima suktis apie intymius dalykus ir
akyse lyg vaikui ybteli linksmos ugnels.
Noriu, kad truput su manim pagultum, sakau jam nusirengdama nuogai.
Jis truput sutrinka, bet man taip tik dar labiau patinka.
Supratau, sako jis ir ypsosi. Nori, kad ir a nusirengiau? Aiku, kad nusirengsiu. Koks
kvailys. Kam dar klausiu? ir pradeda rengtis.
Jis atsigula alia mans ir mes irim vienas kit, susiglaudiam knais ir apsivejam viens kit
kojom. Endrius mane apkabina, paskui jo pirtai i lto slenka Orfjo tatuiruote, kuri pasidariau
prie por savaii. Ji tiesiog tobula, nepriekaitingai tinka prie Endriaus. Kai itaip abu gulim
susiglaud, abi tatuiruots dalys susijungia vientis piein.
Gerai jautiesi, maule? Endrius smalsiai iri mane, pirtais atsargiai brauko man per
krtins lst.
ypsodamasi pabuiuoju jam lpas.
Paskui atlyju nuo jo ir paimu jo rank, ltai vedu j per tatuiruot emyn, ten, kur mano pilvas.
Man labai patinka tatuiruot, mielasis, kudu siaur tarpel tarp ms veid, tik bijau, kad

po septyni su puse mnesio Orfjui teks gerokai itsti.


Endrius sutriks suklapsi akimis ir tik po keli akimirk suvokia, k norjau jam pasakyti.
Kiek apstulbs jis loteli galv atgal, paskui, kiek lukteljs, paoka nuo lovos.
Gegu gimdysiu.
Pirmiausia jo akys isipleia, jis taip pribloktas, kad negali n odio itarti, bet paskui
ilemena:
Tu laukiesi?
Ranka staiga priglunda man prie pilvo.
Jo reakcija man kelia ypsen.
Endrius i viraus iri mane, duobuts skruostuose pamau gilja ir kit akimirk savo burnoje
pajuntu jo lieuv. Buinys atima man kvap ir jis vidury lovos iumpa mane ant rank.
Tekk u mans, sako jis ir dabar a spoksau j be ado. Ketinau pasipirti rytoj, kai eisime
vakarieniauti, bet dabar nebegaliu ilgiau laukti. Tekk u mans.
Nejuia pravirkstu, jis suspaudia mane glbyje ir pradeda buiuoti.
Kai pagaliau atlyja ir vl pavelgia man akis, atsakau jam:
Gerai, teksiu u tavs, Endriau Periai.
Po galais, kaip a tave myliu, sako jis ir vl puola buiuoti. Suima delnais mano veid ir taria:
O dabar pamylsiu savo besilaukiani moter.
K ia bepridursi? Toks tas mano Endrius, o a nenoriu, kad jis bt kitoks.

Papildomas skyrius.
Suinokite daugiau!

Mielas skaitytojau,
Romano Beveik niekada pabaig daugelis moni skait su didiule emocine tampa ir ird
gniauianiu jauduliu. Prisipainsiu, raydama knyg jauiausi lygiai taip pat. Man atrod, kad jeigu
pridsiu dar kak, tai pasakojimas pernelyg isits, kad bet koks papildymas gali sumenkinti
skaitytoj spd. Man tikrai nesinorjo to daryti. Taiau kai knyga buvo ileista, mane upldo
elektroniniai laikai ir komentarai i viso pasaulio, kuriuose skaitytojai pra vienintelio dalyko:
Gal galtumte parayti ligonins scen Endriaus akimis?
Argi galjau jiems atsakyti ne?
Taigi i karto sdau prie darbo ir paraiau t scen per vien dien. Paskui ilgai j taisiau. Labai
ilgai. I pradi ketinau kelti j savo tinklarat, kad visi norintys galt perskaityti tenai, bet
irdyje vis dar vyliausi, kad leidjas susidoms ir ds j knyg. miau vaizduotis i scen
knygoje, ne terpt pasakojim, o kaip nedidel special pried, dt knygos gale tiems, kurie jo
pra.
Galiausiai mano svajon isipild ir leidykla susidomjo pasilymu. Taigi dabar js galsite
paskaityti papildom skyri, parayt i Endriaus pozicij. Pagaliau skaitytojas gals lsti jo
galv ir patirti tai, k jis jaut guldamas ligonins lovoje su alia susirangiusia Kemrina. ia dar
js suinosite, kas nutiko, kai sesel ive j i palatos ir jiems teko isiskirti.
Dar labai noriau pasinaudoti proga ir padkoti visiems savo gerbjams u tai, k jie padar, kad
Endriaus ir Kemrinos gyvenimo istorija bt tokia populiari u tai, kad j palaik ir taip atkakliai
skleid ini, jog romanas tapo New York Times dienraio pripainta perkamiausia knyga! Jeigu
ne js, visa tai tikrai nebt vyk. Nuoird ai tariu savo superagentei Jane Dystel, padjusiai man
isikapstyti i itin sudting situacij, ir autorini teisi pardavimo usienio leidykloms agentei
Lauren Abramo, kuri, regis, kasdien reng sandorius. Ir, inoma, nuoirdus ai Grand Central
Publishing/Forever Romance leidyklai ir mano redaktorei Megha Parekh, kuriai romanas Beveik
niekada labai patiko ir kuri taip tikjo jo skme, kad net sutiko priglausti j Forever Romance
padaliny.
Taigi pateikiu jums ligonins scen Endriaus akimis. Noriau igirsti js atsiliepimus.
Paraykite, k apie j manote, Facebook svetainje (Facebook.com/J.Redmerski), Twitter
(@JRedmerski), Goodreads ar mano internetiniame tinklapyje www.jessicaredmerski.com!
Nuoirdiausiai ai ir linkiu maloni akimirk!

J. A. Redmerski

Endrius

I ties maniausi turs daugiau laiko. Dar n metai neprabgo, kai daktaras Mastersas mesteljo man
sterbl lidn ini beveik pareikdamas, kad mans laukia toks pat galas kaip ir tvo. Na, tiesiai jis
to nepasak, bet kaip tik taip supratau i vos keli jo itart odi. Suprantama, esu visikas kvailys
daktaras Mastersas ir mano artimieji visaip band kalbti mane grti ligonin, pasidaryti
tyrimus, isiaikinti, ar toli paengusi mano liga, betgi visa tai a ir pats jau puikiai inojau. Tvui
nebuvo jokios vilties. Jam atlikti visi manomi tyrimai. Ivaikiota pas visus manomus gydytojus.
Jis gr visus daktar iraytus vaistus ir gydsi kaip liepiamas. Bet neilgai. Kol suprato, kad vis tiek
mirs, ir atsisak atitolinti tai, kas neivengiama. Atsisak luoti banko sskait kit, o ne savo eimos
labui. A jo snus, todl buvau sitikins, kad tokios ligos paveldimos. tai kodl savo valia
lioviausi vaikiojs pas daktar Masters. Man, lygiai kaip ir tvui, nesinorjo tempti laiko. Ir tik po
puss met, kai man buvo diagnozuota liga, pagaliau nusileidau pats sau ir miau iekoti informacijos
internete. Man pavyko isiaikinti, kad smegen augliai nra paveldimi, na, gal tik kokie penki
procentai atvej. Suinojau apie retus ligos simptomus, taiau nei a, nei mano tvas joki simptom
nejautme. Deja, man m stiprti galvos skausmai. Skaudjo labai smarkiai. Paskui prasidjo
traukuliai. iauriai perikau.
Tada jau buvo aiku, kad per ilgai delsiau. Nedrsau rodytis Mastersui, nes nebesitikjau
stebuklingo vaisto inojau, jog jis nieko gero man nepasilys. Per ilgai udelsta.
Betgi gana apie tai.
Dabar man svarbiausia Kemrina. Esu visikas mulkis, kad leidau jai tai patirti, ypa po to
Velniai griebt, kur buvo mano protas?! Neseniai palaidojo savo vaikin, o a ir vl veriu j bristi
t pai bal.
Ko gero, esu baisiausias savanaudis, nes a j labai myliu ir jau nuo pirmos akimirkos, kai ji
prabilo mane tam autobuse Kanzase, inojau, kad ji mano vienintel.
Taiau likimas man negailestingas. Jeigu jis dabar stovt prie mane, tai suspardyiau jam
kiauus.
Viliuosi, kad Kemrina man atleis
Staiga atsidaro mano palatos durys ir tarpdury pamatau j pirm kart po vakardienos, kai abu
kartai myljoms. Ji kelias akimirkas iri mane, veide kania ir begalinis skausmas. Velnias,
visa tai mane udo. Paskui ji puola prie mans ir krenta man glb. Smarkiai j apkabinu ir nenoriu
paleisti.
Dieve n u k nenoriu jos paleisti
Suimu delnais jos veid ir nubraukiu nuo aki plaukus, nubuiuoju skruostais riedanias aaras.
Pats irgi springstu aaromis, bet neparodau, nes inau, kad ivydus mane verkiant Kemrinai bus tik
dar blogiau.
Atleisk man, sakau jai skausmo ir nevilties prislgtu balsu. Negaljau tau to sakyti,
Kemrina Nenorjau, kad liga diktuot, kaip mums leisti laik drauge.

I jos aki pasipila aaros.


Tikiuosi, tu ne prabylu.
Ne, Endriau Puikiai suprantu, kodl taip padarei. Gali man nieko neaikinti. Ir gerai, kad
nieko nesakei
Dabar mane slegia dar didesn kalt. Nusipelniau i jos antausio! Maule, bk gera, skelk man
aus! Aprk mane! Ibark, daryk k nori, tik nesakyk, kad viskas gerai
Prisitraukiu jos veid dar ariau ir pabuiuoju lpas.
Pasielgei teisingai, sako ji. Jeigu btum man prisipains, btume drauge lidj ir.
tiesiog neinau, viskas turbt bt kitaip, o man nepakeliama mintis apie kitaip Bet vis tiek,
Endriau, gaila, kad man nepasisakei, dl vienos vienintels prieasties a biau visk, visk
padariusi, kad priversiau tave nueiti ligonin gerokai anksiau. Jos balsas sitemps. Tu juk
galjai
Purtau galv.
Maule, a jau gerokai udelsiau.
Nesakyk! Net ir dabar dar nevlu. Tu jau ligoninj, galima dar visk pataisyti.
Meiliai jai nusiypsau, mano rankos paleidia jos veid ir nusvyra prie on ant baltos austins
paklods, dengianios mano kn. Nuo platakos per lov rangosi bjauri intravenins laelins
arnel.
A visk velgiu realistikai, Kemrina. Man jau anksiau buvo sakyta, kad turiu maai
galimybi igyventi.
Bet j vis tiek yra, nors ir maai, skausmingai prietarauja ji. Maai juk geriau nei visai
joki.
Aiku, jeigu sutiksiu leistis operuojamas.
Atrodo, lyg jai kas bt skls antaus.
Kaip tai jeigu sutiksi?
Nusuku akis al.
Kemrina itiesia rank ir paima man u smakro, atsuka save.
Negali bti joki jeigu, Endriau. Tu turbt juokauji.
Pasitraukiu lovos krat ir itiess rank pakvieiu j gulti alia. Prisitrauks ariau apkabinu.
Jeigu nebiau tavs sutiks, prabylu velgdamas jai tiesiai akis, tai ir tiek nebiau
igyvens. Jeigu tavs nebt alia, tikrai nesutikiau to daryti. Ir toliau manyiau, kad tai tik tuias
laiko ir pinig vaistymas, o mano eima beprasmikai puoselt viltis, kad igyvensiu, ir bandyt
atitolinti tai, kas neivengiama.
Tu juk vis tiek leisiesi operuojamas, tiesa? nedrsiai klausia ji.
Nykio pagalvle paglostau jai skruost.
Dl tavs a visk padarysiu, Kemrina Benet. Man nesvarbu, kad ir kas tai bt Tik pasakyk,
k reikia daryti, ir a su viskuo sutiksiu. Be joki ilyg.
Kemrinos krtin suvirpina rauda.
Paglostau delnu jai skruost, nubraukiu u ausies plaukus ir dmiai irdamas jai akis
pakartoju:

Visk padarysiu.
Ji sisiurbia man lpas ir mudu aistringai buiuojams.
Negaliu tavs netekti, taria ji. Ms laukia ilgas kelias. Tu juk mano sielos draugas.
Stengiasi ispausti ypsen pro aaras.
Pabuiuoju jai kakt.
Mudu ilgai gulime lovoje ir kalbame apie operacij ir tyrimus, kuriuos dar reiks atlikti. Kemrina
paada nesitraukti nuo mans n per ingsn ir bti alia tiek, kiek reiks. Mes be paliovos kalbam
apie tai, kokias vietas nortume aplankyti, o a imu vardyti dainas, kurias ji turt imokti, kad kelyje
galtume abu drauge dainuoti. Aiku, jai labiausiai patinka grup The Civil Wars, ir a tam n
trupuio neprietarauju.
Tau reikt imokti dain Ant lieuvio galo, Endriau, kupinu jaudulio balsu sako Kemrina.
Tai nepaprastai linksmas krinys, ir a jau dabar sivaizduoju, kaip mes j atliksime. Regiu, kaip
mudu dainuojam.
Nedrstu isiioti, kad nepasakyiau ko nors nemalonaus, negera lemianio ar galinio ugesinti t
avi ypsen jos veide. Visa irdimi jauiu, kad niekada to nevyks, kad veikiai mirsiu ir nebespsiu
sudainuoti su ja jokios dainos.
Taiau visaip stengiuosi jai ypsotis. Nenoriu, kad ji pamatyt, kokia sugniudyta mano irdis.
Galtume dainuoti kaip apildanti grup ar dar kaip, visa vytdama priduria ji. Kemrinos
skruostai nuraud, tarsi gdytsi savo paios pasilymo.
Kiek pagalvojs linkteliu ir sakau jai:
Visai neblogas sumanymas. Man yra tek groti ne viename bare ar klube nuo ia iki pat
Luizianos, pastu beveik visus savininkus. Po galais, juk galtume nulkti net ikag ir sudainuoti
Eidano bare.
Kemrinos veidas nuvinta, ji dar ariau prisiglaudia prie mans. velniai pakteliu jai plaukus.
Tuomet taip ir padarysime, pritaria ji. Mudu abu keliausime po al ir darysime tai, kas
mums patiks. Ne visai ygis su kuprine ant pei, bet vis tiek ji nutyla, susimsto apie tai, k
pasak, ir paskui entuziastingai ubaigia: tai dar geriau.
Smagiai nusijuokiu ir pirto galu paglostau jai smilkin, perbraukiu skruostu. irdis plyta
klausantis jos odi, regint, kokia ji stipri, kad tiki, jog tai i ties vyks. Man baisiai skaudu, kad
greitai tursiu j palikti, ir man visai nesvarbu, kaip susiklostyt ms gyvenimas, kad tik btume
kartu.
Kol itaip gulime lovoje, jauiuosi kaip kelyje. Nekalbam nei apie ligas, nei apie mirt. Plepam
balain k, juokaujam, ir a net pradedu j nepadoriai kirkinti, kaiioju pirtus tai en, tai ten, erzinu
j. Kemrina prunkia ir stumia alin mano rank, bet galiausiai nusileidia ir duoda man daryti su ja
tai, k noriu. Man atsidkoja tuo paiu.
Paskui mes gulime ramiai, irdami tai vienas kitam akis, tai per galvas tol, paskend
kiekvienas savo giliose, skausmingose mintyse.
Paskui Kemrina pakyla i lovos.
Maule, kas yra?
Nieko, sako ji ir meiliai ypsosi.

Nusimauna kelnes, nusivelka markinlius.


A vpsau j isiieps kaip maas vaikas. Dar niekada neteko to daryti ligonins lovoje.
Nors ir labai noriau pasimylti su tavim palatoje, sako ji lipdama atgal lov pas mane,
vis dlto ito nebus, nes tau reikia kaupti jgas operacijai.
Smalsiai iriu j. Ji sitaiso alia mans tik su trumpikm ir liemenle, prisiglaudia krtine
prie manosios, kojomis apsiveja mano kojas. Ms knai susiglaud kaip vienas, onkauliai susiliet.
K ia sumanei? smalsiai ypsodamasis klausiu.
Ji pakelia laisv rank ir pirtais palieia manj Euridik. dmiai j stebiu, mgaujuosi jos
velniais judesiais, jos pirt iluma. Kemrina smiliumi suranda Euridiks alkn toje vietoje, kur
baigiasi pieinys, ir braukia pirtu per savo kn, tarsi j pratsdama.
Jeigu leisi, noriau bti tavo Euridike.
Man irdis strykteli krtinj, trumpam atima ad. ita mergina k tik lpomis paglost slapiausi
mano sielos dal. Noriau verkti, bet tik ispaudiu didel bjauri ypsen.
Noriau pasidaryti likusi tatuiruots dal, toliau kalba ji ir pirtais palieia mano lpas.
Noriau ant savo krtins turti Orfj, kad jiedu susijungt.
Vis dar negaliu atgauti amo.
Ak, maule, kam tau visa tai? Tatuiruoti krtin baisiai skausminga.
Bet a noriu, o dl skausmo nesuku sau galvos.
Jauiu, kaip akyse ima tvenktis aaros, priglundu prie jos ir sisiurbiu jai lpas.
Labai noriau, sukudu jai burn.
velniai mane buiuodama Kemrina sako:
Kai tik tave ioperuos ir atgausi jgas, mes abu nueisime.
Linkteliu.
Gerai. Gasui reiks pamatyti mano tatuiruot, kad inot, kur turt prasidti tavoji, kad jos
idealiai sutapt. Jis ilgai i mans aipsi, kai nujau pasidaryti savosios dalies.
Kemrina ypsosi.
Sakai, juoksi?
Aha, prunkteliu. Ivadino beviltiku romantiku ir pagrasino ipliurpti draugams. Atriau
jam, kad kalba visai kaip mano tvas, ir liepiau usiiaupti. Gasas puikus mogus ir velnikai geras
tatuiruoi meistras.
Matau.
Suleidiu pirtus jos plaukus ir kelis kartus perbraukiu per virugalv. Taiau veikiai ms
tarp atslikina tikrov ir a pagaliau atsikvoju. Dar kiek, ir biau visai pasidavs iliuzijoms.
Kemrina, noriu, kad btum pasirengusi.
Nepradk.
Ne, maule, tu privalai t padaryti dl mans, sakau jai. Negali tiktis visu imtu procent,
kad po operacijos igyvensiu. Negalima taip manyti.
Endriau, liaukis, bk geras.
Pirtais palieiu jai lpas, priveriu nutilti. Ji vl pradeda verkti. Man irdis plyta regint j
raudani, taiau vis tiek turiu jai pasakyti.

Priadk, kad susitaikysi su mintimi, jog a galiu mirti.


A negaliu su tuo susitaikyti!
Smarkiai suspaudiu j glbyje.
Priadk.
Kemrina kietai sukanda dantis.
Galiausiai nusileidia ir tyliai itaria:
Paadu
Sako tik dl mans, nes a inau, kad ji to nepadarys.
Bet ir tu turi man paadti, kad igyvensi, sako ji guldydama galv man po smakru. Negaliu
likti viena, be tavs, Endriau. Tu juk inai, kad a viena neitversiu.
inau, maule, inau.
Abu gulim ir tylim.
Gali man padainuoti? papraau.
Ko nortum?
Dulks vjyje, atsakau.
Ne, itos dainos a nedainuosiu. Ir daugiau neprayk. Niekada.
Tvirtai suspaudiu j glbyje.
Tada k nori, sukudu. Noriu paklausyti tavo balso.
Ji pradeda dainuoti Nuodai ir vynas, t pai dain, kuri abudu traukme Naujajame Orleane,
guldami lovoje, kartai apsikabin. Padainuoju su ja kelias eilutes, bet man stinga jg. Emocijos
mane isekino. Pribaig liga ir stresas. Nualino sueista irdis, neivengiamo artjimas.
Mudu umiegam vienas kito glby.
Reikia atlikti kelis tyrimus, pasigirsta balsas vir lovos.
Vargais negalais atsibundu ir matau prie lovos mano pusje stovini sesel. Keista, man svaigsta
galva. Jauiuosi panaiai kaip ankart namie, prie pat nualpim. Atsibuds ioje lovoje tkart
prisiminiau tik kepamos onins kvap. Jis tvyrojo mano juslje net kelias valandas. Vis klausinjau
seseli, ar ms aukte nra kavins, nes uodiu stipr onins kvap.
Jums vertt apsirengti, supratingai ypsodamasi pataria sesel.
Ko gero, ji mano, kad mudu su Kemrina ne tik ramiai sau miegojom, bet darm ir kai k rimiau,
nes abu gulim pusnuogiai.
Kemrina ilipa i lovos ir apsirengia, o sesel tuo tarpu patikrina mano gyvybinius duomenis.
Gale lovos stovi kd su ratukais.
Kokius darysite tyrimus? vos ilemenu.
Man sunku susiorientuoti. Velnias. Kad tik Kemrina spt ieiti, kol man nieko blogo nenu
Endriau! Kemrina grta prie lovos. Jauia, kad kakas negerai.
Kilsteliu rank j sulaikyti.
Viskas gerai, maule. Tik truput svaigsta galva. Nespjau dar isibudint.
Sesel prieina prie mans ir padeda atsissti, pataiso laelin, kad netrukdyt.
Iveiu j valandai ar dviem, nes reikia atlikti kelis tyrimus, sako sesel. O js tuo tarpu

nueikite pavalgyti, pamanktinkit kojas ir vl sugrkit.


Be-bet a nenoriu palikti jo vieno.
Elkis kaip liepiama, grietai, bet kiek galdamas velniau sakau jai. Eik ir pavalgyk.
Tada pasuku j galv ir pagrasau pirtu.
Tik joki kepsni, juokais priduriu. Tu man esi skolinga soius pietus, pameni? Kai tik i ia
itrksiu, pirmiausia eisim skaniai pavalgyti.
Matau taip laukt jos ypsen, nors ji ne tokia linksma, kaip tikjausi.
Gerai jau, nenoriai sutinka Kemrina ir linkteli galv. Griu po poros valand ir lauksiu
tavs ia.
Kemrina prieina prie mans, velniai pabuiuoja ir mudu mgaujams akimirka tylos.
Galiausiai siropiu kd ant ratuk, ir sesel istumia mane i palatos. Darsyk dirsteliu
Kemrin, bet pasistengiu skubiai atplti nuo jos akis, nes jauiu, kad tai gali bti paskutinis kartas,
kai j regiu. Man prie akis mirguliuoja baltos ligonins grindys, kai sesel ima stumti ratukus per
koridori. Akyse liejasi tamss plyteli ratai, o a vis negaliu atplti aki nuo grind. I pradi
pamanau, kad man trksta valios, bet paskui suvokiu, kad visai ne dl to. Pasukam u kampo. Girdiu
artjanius balsus, bet negaliu pakelti galvos. Per nugar tvoksteli vsesnio oro gsis, nes ratukai ima
riedti vis greiiau ir greiiau. Galva sunki tarsi cemento luitas, slegiantis peius.
Girdiu Kemrinos bals ir noriu pakelti j akis, pasukti galv, bet neturiu jg. Ir balsas visai ne
Kemrinos, o sesels. Ji mans klausia, kiek pirt ma
Man utemsta akyse ir a nieko daugiau neprisimenu.
Mirtis keistas dalykas. Niekada nemaniau, kad ji tokia. Viskas tarsi tampa be
svorio. Knas. Protas. Ranka, kuria vis norisi paliesti sau veid.
alia savs nuolat girdiu balsus, bet nesuvokiu, kas sakoma.
Ar a tikrai jau numiriau? Nieko nebesuprantu. Ar seniai a jau itaip? Kur a, po
galais?
Atrodo, lyg biau migs aminu miegu. Taiau niekaip negaliu suprasti, kodl
visk jauiu.
Endriau, atsibuskite
Endriau

Nordami daugiau suinoti apie Kemrin ir Endri, apsilankykite Pinterest svetainje:


pinterest.com/jredmerski/camryn-andrew-the-edge-never/

Apie autor

Jessica Ann Redmerski gim 1975 met lapkriio 25 dien Litl Roko miestelyje, Arkanzaso
valstijoje. Ji ir toliau gyvena Arkanzase su savo trim vaikais ir maltos bionu.
www.jessicaredmerski.com