NOTES DE TALL UdG (2009-2015) (Primera assignació

)
Estudis
Administració i direcció d'empreses
Adm i direcció d’empreses + Dret
Adm. i direcció d’empreses + Economia
Adm. i direc. d’empreses / Eng. Tecn. Industrials
Arquitectura
Arq. Tècnica / Ciències i tecn. de l’edificació
Arts escèniques (Salt)
Audiovisual i multimèdia
Biologia
Biologia / Biotecnologia
Biologia / Ciències Ambientals
Biotecnologia
Ciències ambientals
Ciències de l'activitat física i de l'esport (Salt)
Ciències polítiques i de l'Administració
Ciències polítiques i de l’Administració + Dret
Comptabilitat i finances
Comptabilitat i finances + Dret
Comunicació cultural
Criminologia
Criminologia + Dret
Dret
Economia
Economia + Filosofia
Educació infantil
Educació primària
Educació infantil / Educació primària (5 anys)
Educació social
Enginyeria agroalimentària
Enginyeria d'edificació
Enginyeria elèctrica
Eng. elèctrica / Eng. electrònica ind. i automàtica
Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria en tecnologies industrials
Enginyeria informàtica
Enginyeria mecànica
Enginyeria química
Filosofia
Fisioteràpia (Salt)
Geografia, orden. del territ.i gestió del medi ambient
Història
Història de l'art
Infermeria
Innovació i seguretat alimentària
Llengua i literatura catalanes
Llengua i literatura espanyoles
Medicina
Pedagogia
Psicologia
Publicitat i relacions públiques
Química
Treball social
Turisme "CETA" (Barcelona)
Turisme "Euroaula" (Barcelona)
Turisme "Formàtic Barna" (Barcelona)
Turisme "Mediterrani" (Barcelona)
Turisme (Girona)

2009
6,230

2010
8,650

2011
7,370

2012
8,060

2013
5,806

2014
6,538

6,200
6,400
5,000
5,000
5,000
5,000
9,024
10,790

6,960

9,150

7,392

7.378

5,970

6,150
8,440

5,000
8,398

5,000
5,000
9,020

5,000
5,000
5,000

9,576
5,800
5,000
5,000

10.14
6,552
5,000
5,000

9,972
6,344
5,000
5,000

6,408
8,236
5,000
5,000
5,000
5,430
9,160
11,217
9,886
9,234
6,786
5,000
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

6,480
7,500

6,975
7,646

7,288
7,204

5,000
7,030

5,000
7,120

5,090
5,590

5,740
5,700

6,402
6,374

6,520
6,530

6,368
5,252

5,578
5,408

6,350
6,200

9,760
8,710

8,360
7,644

9,042
8,159

6,050

8,130
5,000

5,000

5,000

7,625
5,000
5,060
5,000

7,586
5,000
5,140
5,000

5,000

5,000
5,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
9,070

5,000
5,646
5,000
5,000
5,000
5,000
5,525
5,000
5,000
5,000
8,600

5,000
5,696
5,000
5,000
5,000
5,000
5,640
5,000
5,000
5,000
8,390

8,275
8,082
9,630
7,408
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,890
5,000
5,000
5,000
8,130

5,008
5,000
8,700
7,460
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,794
5,000
5,000
5,000
8,476

5,000
5,000
11,610
7,710
8,340
8,030
5,000
6,650
5,000
5,000
5,000
5,000
5,030

5,000 5,000
5,000
5,000 5,000
5,000
11,619 11,946 11,990
7,085 6,786
6,802
7,520 7,400
7,565
8,084 7,760
7,900
5,000 5,115
5,038
7,018 6,812
5,762
5,000 5,000
5,000
5,000 5,000
5,000
5,000 5,000
5,000
5,000 5,000
5,000
5,000 5,932
5,112

5,000
5,000
12,058
6,488
7,562
7,568
6,302
6,566
5,000
5,751
5,000
5,000
5,672

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,010
5,000
5,000
8,360
6,200
6,210
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

2015
6,812
7,712
8,124
8,852
5,000
5,000
5,000
5,978
9,588
11,408
10,236
10,161
6,944
5,000
5,000
7,022
5,000
5,210
6,452
7,686
9,171
6,560
5,592
5,362
7,531
7,718
8,842
7,730
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
7,525
5,000
5,000
5,000
8,896
5,000
5,000
5,000
12,266
7,061
7,862
7,858
7,450
7,018
5,000
5,000
5,000
5,000
5,532

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.