Está en la página 1de 1

O cantitate de anilina cu masa de 46,5 kg se dizolva intr-o solutie de HCl de concentratie 4M , se raceste

si apoi de adauga o solutie de NaNO2 de c=25% . Sarea de diazoniu rezultata se cupleaza cu 72kg de betanaftol dizolvat intr-o solutie de NaOH de c=40% . Se obtin in final 90kg colorant (sare de sodiu).
Calculati randamentul transformarii anilinei in colorant . ( R:66,66%)
1 kmol anilina = 93kg
1 kmol colorant, C6H5-N=N-C10H6-ONa = 270kg
Se determina masa de anilina transformata
Ecuatiile reactiilor chimice sunt:
93 kg

270kg
x kg

90kg
93 kg C6H5-NH2 ..270 kg colorant
x kg C6H5-NH2 90 kg colorant
x = 31 kg anilina transformata
Se determina conversia (randamentul)
= masa transformata100/masa introdusa
= 31100/46,5 = 66,66 %

rosu- portocaliu