Egipte. Socials. Cicle Inicial.

QUÈ SAPS SOBRE EGIPTE?
3. TIRA DE DRAP PER EMBOLICAR EL COS.
4. RIU D’EGIPTE.
6. LÀMINA QUE SERVIA PER ESCRIURE.
1. CADÀVER TRACTAT AMB SUBSTÀNCIES
PERQUÈ PERDURI.
2. TIPUS D’ESCRIPTURA AMB SIGNES.
5. PERSONA QUE REGNAVA.

LES ________________________ SÓN
GRANS TOMBES AIXECADES A L’ANTIC
EGIPTE.
eplion.blogspot.com