Está en la página 1de 6

Guvernul Romniei

Hotrre nr. 399 din 27/05/2015


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 11/06/2015
Hotrrea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european
i Fondul de coeziune 2014-2020

Avnd n vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului


European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune
privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit
i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european
de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al
Consiliului, cu modificrile ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de
dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile
pentru creterea economic i locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1.080/2006, cu modificrile ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social
european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.081/2006 al Consiliului, cu modificrile
ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006, cu modificrile ulterioare, precum i ale
Regulamentului (UE, EUROATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului
din 25 octombrie 2012 privind Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i
de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 65 alin. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotrri l constituie stabilirea cadrului legal privind
eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari n cadrul operaiunilor finanate prin
programele finanate din Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european i
Fondul de coeziune i din cofinanarea naional.
(2) Programele de cooperare teritorial european sunt exceptate de la aplicarea prevederilor
prezentei hotrri.
(3) Termenii "Fondul european de dezvoltare regional", "Fondul social european" i
"Fondul de coeziune", denumite n continuare fonduri, "program", "ax prioritar", "autoritate
de management", "autoritate de certificare", "organism intermediar", "beneficiar",
"operaiune", "proiect major", "operaiune generatoare de venituri nete", "instrumente
financiare", "ajutor de stat", "strategie de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea
comunitii" au nelesul prevzut n Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune, Fondul european agricol

pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de
stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i
de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
(4) n nelesul prezentei hotrri, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
a) contract de finanare reprezint un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu
oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ i sinalagmatic prin care se stabilesc
drepturile i obligaiile corelative ale prilor n vederea implementrii operaiunilor;
b) decizie/ordin de finanare reprezint actul unilateral intern prin care autoritatea de
management/organismul intermediar acord asisten financiar nerambursabil instituiei din
care face parte;
c) admisibilitatea proiectelor majore de investiii reprezint ndeplinirea condiiilor
prevzute la art. 101 paragraful 1 lit. a) -i) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, n ceea ce
privete informaiile care trebuie prezentate Comisiei Europene pentru aprobarea proiectului
major;
d) ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de ctre beneficiari reprezint
documentul emis de ctre ordonatorul de credite al instituiei care ndeplinete funcia de
autoritate de management dup transmiterea notificrii prevzute la art. 102 alin. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau, dup caz, dup stabilirea admisibilitii de ctre
structurile de specialitate din cadrul Comisiei Europene i aprob depunerea de cereri de
rambursare, confirmnd c un proiect major respect criteriile de selecie aprobate pentru
programul respectiv;
e) costuri directe reprezint costurile care pot fi atribuite unei anumite activiti individuale
din cadrul operaiunii i pentru care este demonstrat legtura cu activitatea n cauz;
f) costurile directe de personal reprezint costurile definite la lit. e) care deriv din
ncheierea de raporturi de serviciu/de munc, inclusiv contribuiile angajatului i
angajatorului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i costurile rezultate din contracte de servicii
ncheiate cu personal extern beneficiarului, conform prevederilor legale n vigoare;
g) situri abandonate reprezint zonele strict determinate care au fost constatate ca
abandonate de ctre instanele de judecat sau cele ai cror proprietari au declarat c renun
la proprietate, conform art. 889 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicat, cu modificrile ulterioare;
h) liber de orice sarcini reprezint condiia de a nu exista niciun act sau fapt juridic care
mpiedic sau limiteaz, total sau parial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale
dreptului de proprietate, astfel nct proprietarul s poat exercita cele trei atribute aferente
dreptului su de proprietate n mod absolut, exclusiv i perpetuu.
Art. 2. - (1) Fr a nclca prevederile art. 3 i 4, pentru a fi eligibil, o cheltuial trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii cu caracter general:
a) s fie angajat de ctre beneficiar i pltit de acesta n condiiile legii ntre 1 ianuarie
2014 i 31 decembrie 2023, respectiv ntre 1 septembrie 2013 i 31 decembrie 2023 pentru
cheltuielile efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin Iniiativa privind ocuparea forei de
munc n rndul tinerilor, cu respectarea perioadei de implementare stabilit de ctre
autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanare;
b) s fie nsoit de facturi emise n conformitate cu prevederile legislaiei naionale sau a
statului n care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza crora se
nregistreaz obligaia de plat i de documente justificative privind efectuarea plii i
realitatea cheltuielii efectuate, pe baza crora cheltuielile s poat fi

verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) i (4) din


Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
c) s fie n conformitate cu prevederile programului;
d) s fie n conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanare, ncheiat ntre autoritatea
de management sau organismul intermediar i beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art.
70, art. 71, art. 125 alin. (1) i art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
e) s fie rezonabil i necesar realizrii operaiunii;
f) s respecte prevederile legislaiei Uniunii Europene i naionale aplicabile;
g) s fie nregistrat n contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
(2) n cazul operaiunilor aflate sub incidena ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 107
din Tratatul privind Funcionarea Uniunii Europene, prevederile prezentului act normativ se
completeaz cu normele ajutorului de stat aplicabile.
(3) n cazul cheltuielilor aferente instrumentelor financiare, normele prevzute n prezenta
hotrre se completeaz cu normele specifice instrumentelor financiare.
(4) n cazul cheltuielilor aferente instrumentului strategie de dezvoltare local plasat sub
responsabilitatea comunitii, prevederile alin. (1) se completeaz cu prevederile art. 35 din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. b), cheltuielile efectuate n cadrul
operaiunilor sunt eligibile cu excepiile prevzute la art. 131 alin. (2) din Regulamentul (UE)
nr. 1.303/2013.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. a) i b), cheltuielile din cadrul schemelor de
ajutor de stat sunt eligibile n conformitate cu prevederile art. 131 alin. (4) din Regulamentul
(UE) nr. 1.303/2013.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. d), cheltuielile realizate n cadrul proiectelor
majore, aa cum sunt definite la art. 100 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, pentru care sa transmis o notificare ctre Comisia European, cu respectarea prevederi lor art. 102 alin. (1)
din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sau s-a stabilit admisibilitatea de ctre Comisia
European, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. c), dar care nu au fost aprobate
corespunztor prevederilor art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, sunt eligibile n
conformitate cu prevederile art. 65 din acelai regulament, dar numai dac a fost emis ordinul
de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de ctre beneficiari.
(8) Cheltuielile efectuate n cadrul unui proiect major pot fi incluse ntr-o aplicaie de plat
potrivit prevederilor art. 102 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. n cazul n care,
n aplicarea art. 102 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, Comisia European refuz s
contribuie integral sau parial la finanarea proiectului major, cheltuielile rambursate
beneficiarilor pn la data aducerii la cunotin a deciziei vor fi recuperate n conformitate cu
legislaia n vigoare, iar declaraia de cheltuieli transmis Comisiei Europene dup adoptarea
acestei decizii este rectificat corespunztor.
(9) n conformitate cu prevederile art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013,
cheltuielile realizate n cadrul operaiunilor care au fost ncheiate n mod fizic sau
implementate integral nainte de depunerea de ctre beneficiar a cererii de finanare n cadrul
programului nu sunt eligibile indiferent dac toate plile aferente au fost efectuate de ctre
beneficiar.
Art. 3. - Prin excepie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), contribuia n natur este
considerat eligibil, n conformitate cu prevederile art. 2, dac ndeplinete prevederile art.
69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum i urmtoarele condiii specifice:
a) obiectul contribuiei n natur a fost achiziionat sau construit din alte surse de finanare
dect cele nerambursabile publice;

b) imobilele definite conform prevederilor legale n vigoare trebuie s fie libere de orice
sarcini sau interdicii ce afecteaz implementarea operaiunii i s nu fac obiectul unor litigii
avnd ca obiect dreptul invocat de ctre potenialul beneficiar, aflate n curs de soluionare la
instanele judectoreti, la momentul depunerii cererii de finanare.
Art. 4. - Prin excepie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerat
cheltuial eligibil dac respect celelalte prevederi aplicabile de la art. 2 i pe cele ale art. 69
alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
Art. 5. - (1) Costurile determinate n formele prevzute la art. 67 alin. (1) lit. b) -d) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sunt eligibile n condiiile prevzute la art. 67 alin. (3) i
(4) din acelai regulament, conform metodei de calcul i condiiilor stabilite prin ordin comun
al ministrului fondurilor europene i, dup caz, al ministrului coordonator al autoritii de
management, cu avizul ministrului finanelor publice, respectnd prevederile art. 67 alin. (5)
din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
(2) n aplicarea art. 67 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, ordinul comun
prevzut la alin. (1) detaliaz i lista cheltuielilor care intr n componena costurilor directe,
respectiv a costurilor directe de personal, dup caz, aa cum sunt acestea definite la art. 1 alin.
(4) lit. e) i f).
Art. 6. - (1) Costul achiziiei de teren cu sau fr construcii este eligibil n limita a 10%,
respectiv 15% n cazul siturilor abandonate i al siturilor utilizate anterior pentru activiti
industriale care conin cldiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaiunii, potrivit art. 69
alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
(2) n aplicarea alin. (1), procentul de eligibilitate poate fi mai mare, n cazuri excepionale
i justificate, numai pentru operaiunile privind conservarea mediului, iar condiiile specifice
fiecrei situaii i limitele acestora vor fi stabilite prin ghidurile solicitantului i cu respectarea
urmtoarelor condiii:
a) achiziia de teren a fost fcut n conformitate cu prevederile contractului
/deciziei/ordinului de finanare;
b) achiziia este fcut de ctre sau n numele unei instituii publice;
c) terenul este utilizat pentru destinaia stabilit, cu respectarea clauzelor/condiiilor din
contractul/decizia/ordinul de finanare i pe perioada stabilit.
(3) n cazul n care se achiziioneaz o cldire n vederea demolrii i utilizrii ulterioare a
terenului n scopul atingerii obiectivelor operaiunii, este eligibil numai costul achiziiei
terenului, dac respect prevederile alin. (1) i, dup caz, prevederile alin. (2).
Art. 7. - Costul de achiziie al imobilelor deja construite, cu excepia cazului prevzut la art.
6 alin. (3), inclusiv terenul pe care se afl construcia, este eligibil dac sunt ndeplinite
prevederile art. 2, precum i urmtoarele condiii specifice:
a) operaiunea nu beneficiaz de finanare din Fondul social european n aplicarea art. 13
alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013, cu excepia cazurilor n care se aplic
prevederile art. 98 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 i art. 2 alin. (2);
b) imobilul nu a fost achiziionat/construit prin intermediul unei finanri nerambursabile
publice n ultimii 10 ani;
c) imobilul este strict necesar implementrii operaiunii;
d) costul de achiziie al imobilului este certificat de un evaluator, independent de
beneficiarul operaiunii i autorizat, conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 24/2011
privind unele msuri n domeniul evalurii bunurilor, aprobat cu modificri prin Legea nr.
99/2013, cu modificrile i completrile ulterioare, care s confirme c preul acestuia nu
excede valoarea de pia, lund n calcul caracteristicile tehnice ale imobilului.
Art. 8. - (1) n cazul operaiunilor generatoare de venituri nete, cheltuielile sunt eligibile
dac respect prevederile art. 61 i art. 65 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

(2) n cazul operaiunilor generatoare de venituri nete pentru care cheltuielile eligibile nu au
putut fi calculate conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligaia returnrii sumelor
calculate de autoritatea de management conform prevederilor art. 61 alin. (6) i (7) din
Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, urmnd ca Autoritatea de certificare s deduc sumele
corespunztoare din cheltuielile declarate Comisiei.
(3) n cazul n care beneficiarul nu i ndeplinete obligaia prevzut la alin. (2),
Autoritatea de management recupereaz sumele cu aplicarea prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor
aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau fondurilor publice naionale
aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art. 9. - n cazul leasingului, cheltuielile sunt eligibile dac respect cumulativ prevederile
art. 2 i urmtoarele condiii specifice:
a) beneficiarul operaiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de
leasing;
b) ratele de leasing pltite de utilizator sunt aferente contractului de leasing;
c) ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de implementare a
contractului/deciziei/ordinului de finanare;
d) n cazul achiziionrii bunului, valoarea cumulat a ratelor de leasing rambursat nu
depete valoarea de intrare a bunului n contabilitatea proiectului;
e) sunt respectate prevederile art. 11.
Art. 10. - Cheltuielile pentru achiziia de autovehicule sau alte mijloace de transport,
achiziionate inclusiv n modalitatea prevzut la art. 9, sunt eligibile dac sunt indispensabile
activitilor prevzute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau managementului
operaiunii. Valoarea cheltuielilor eligibile nu depete echivalentul a 15.000 euro, fr
TVA, pentru fiecare autovehicul sau alte mijloc de transport achiziionat.
Art. 11. - Prin excepie de la prevederile art. 10, cheltuielile pentru achiziia de autovehicule
sau alte mijloace de transport, achiziionate inclusiv n modalitatea prevzut la art. 9, sunt
eligibile peste plafonul echivalentului a 15.000 euro, fr TVA, dac autovehiculele sau
mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de cltori, sunt
indispensabile i sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operaiunii. Caracteristicile
tehnice ale autovehiculelor i mijloacelor de transport trebuie s fie adecvate n raport cu
activitile operaiunii.
Art. 12. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr.
1.303/2013, cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat este eligibil dac este nerecuperabil,
potrivit legii.
(2) Pentru a fi eligibil, cheltuiala prevzut la alin. (1) trebuie s fie aferent unor cheltuieli
eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din fonduri.
(3) Instruciunile de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprob prin ordin comun al
ministrului fondurilor europene i al ministrului finanelor publice n termen de 30 zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei hotrri.
Art. 13. - Urmtoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
a) cheltuielile cu achiziia de terenuri cu sau fr construcii, care depesc limitele
prevzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, i cheltuielile
prevzute la art. 69 alin. (3) lit. a) i c);
b) pentru Fondul european de dezvoltare regional, cheltuielile aferente activitilor
prevzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013;
c) pentru Fondul de coeziune, cheltuielile aferente activitilor prevzute la art. 2 alin. (2)
din Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013;

d) pentru Fondul social european, cheltuielile prevzute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul
(UE) nr. 1.304/2013;
e) achiziia de echipamente i autovehicule sau mijloace de transport second-hand;
f) amenzi, penaliti, cheltuieli de judecat i cheltuieli de arbitraj;
g) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autoritile de management
prin ghidul solicitantului, n aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e);
h) cheltuielile excluse de la finanare de autoritile de management prin ghidul
solicitantului, n aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e), corespunztor specificului
programului i particularitilor operaiunilor.
Art. 14. - (1) Autoritile de management au obligaia s asigure verificarea respectrii
condiiilor aplicabile, prevzute n prezenta hotrre, n procesul de evaluare a cererilor de
finanare, n procesul de contractare aferent ncheierii contractului/deciziei/ordinului de
finanare, precum i procesul de verificare a cererilor de rambursare.
(2) Ministerul Fondurilor Europene, n calitate de coordonator, potrivit prevederilor art. 11
alin. (6) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor msuri de
reorganizare n cadrul administraiei publice centrale i pentru modificarea unor acte
normative, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 71/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, poate emite ordine i instruciuni n aplicarea prezentei hotrri, dup
consultarea prealabil a autoritilor de management.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:
Ministrul fondurilor europene,
Marius Nica
Ministrul finanelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul dezvoltrii regionale i
administraiei publice,
Sevil Shhaideh
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Bucureti, 27 mai 2015.
Nr. 399.