Está en la página 1de 43

Avgda.

Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

120 - EDUCACIN INFANTIL

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

CALLOSA D'EN SARRI - 03003425 - CEIP MIRANTB

510139

25

PEV/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

ALFS DEL PI (L') - 03000588 - CEIP SANTSIMO CRISTO BUEN ACIERTO

717879

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

PEDREGUER - 03007561 - CEIP COMARCAL L'ALFS

717892

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

XBIA - 03015956 - CEIP L'ARENAL

820508

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

XBIA - 03006220 - CEIP VICENTE TENA

504427

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

ELDA - 03010326 - CEIP ANTONIO MACHADO

502346

25

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

BIAR - 03003310 - CEIP MARE DE DU DE GRCIA

509639

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

ALACANT - 03001544 - CEIP AUSIS MARCH

796335

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

ALACANT - 03001568 - CEIP JOAQUN SOROLLA

850131

25

PEV/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

10 ALACANT - 03009968 - EI EL TOSSALET

711969

25

11 SANT VICENT DEL RASPEIG - 03010651 - CEIP RASPEIG

745383

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

12 ELX - 03004624 - CEIP MIGUEL DE UNAMUNO

509865

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

13 ALTET (EL) - 03004442 - CEIP RODOLFO TOMS SAMPER

517820

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

14 TORREVIEJA - 03008681 - CEIP CUBA

712108

25

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

15 FORMENTERA DEL SEGURA - 03005835 - CEIP JUAN CARLOS I

814623

25

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

16 SANT MATEU - 12002211 - CEIP MARE DE DU DELS NGELS

518286

25

PEV/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

17 CABANES - 12000728 - CEIP NUESTRA SEORA DEL BUEN SUCESO

509459

25

PEV/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

18 CANET D'EN BERENGUER - 46002593 - CEIP LA MURALLA

820770

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


25

PEV/PPEV

NO

PEV/PIL/PPEV

NO

19 RIBA-ROJA DE TRIA - 46016804 - CEIP MAS DE ESCOTO

510453

25

20 CHERA - 46003470 - COLEGIO EDUCACIN INFANTIL Y PRIMARIA

518610

25

21 MACASTRE - 46005004 - 9 D'OCTUBRE

502650

25

PIP

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA
SUSTITUCIN INDETERMINADA

NO

CRA EL TEJO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

NO

CRA ALBORACHE-MACASTRE

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 1 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

120 - EDUCACIN INFANTIL

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

22 VALENCIA - 46012343 - CEIP CERVANTES

500311

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

23 VALENCIA - 46013451 - CEIP JOS SOTO MIC

786386

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

24 VALENCIA - 46018114 - CEIP PROFESOR SANCHIS GUARNER

507934

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

25 VALENCIA - 46012471 - CEIP SAN FERNANDO

850530

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

26 BENIMAMET-BENIFERRI - 46009071 - CEIP BENIMMET

501534

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

27 MISLATA - 46005521 - CEIP AMADEO TORTAJADA

820835

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

28 PICANYA - 46015642 - CEIP AUSIS MARCH

502556

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

29 PICANYA - 46006574 - CEIP BALADRE

505364

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

30 LLOMA LLARGA - 46028545 - CEIP NMERO 9

820964

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PEV/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

31 MASSAMAGRELL - 46005259 - CEIP SAN JUAN EVANGELISTA

506327

25

32 POLINY DE XQUER - 46006719 - CEIP L'ALCOCERA

511255

25

Pg 2 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

121 - LENGUA EXTRANJERA: INGLS

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

33 TEULADA - 03008563 - CEIP SAN VICENTE FERRER

845938

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

34 CAADA - 03003656 - CEIP MARE DE DU DEL CARME

515236

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


35 VALL D'ALBA - 12002521 - CEIP L'ALBEA

PROVINCIA/PROVINCIA:

LLOC
518713

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


25

PEV/PPEV

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

36 VALENCIA - 46031349 - CEIP NMERO 103

833533

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

37 SEDAV - 46007827 - CEIP SAN CLEMENTE

845581

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

38 CARCAIXENT - 46002684 - CEIP VCTOR OROVAL TOMS

504472

25

PEV/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 3 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

123 - EDUCACIN FSICA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

39 VILA JOIOSA (LA) - 03009038 - CEIP MARE NOSTRUM

511135

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

VACANTE

40 XBIA - 03015956 - CEIP L'ARENAL

807680

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


41 ALCORA (L') - 12000145 - CEIP COMTE D'ARANDA

PROVINCIA/PROVINCIA:

LLOC
517008

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


25

PEV/PPEV

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

42 VALENCIA - 46012197 - CEIP JAIME BALMES

712581

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

43 DAIMS - 46003743 - CEIP MESTRE RAFAEL NOGUERA

777010

25

PEV/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

44 ALFARRAS - 46001072 - CEIP DOCTOR BORRS

516569

25

PEV/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 4 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

124 - MSICA

PROVINCIA/PROVINCIA:

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

45 ALACANT - 03001601 - CEIP CAMPOAMOR

500569

25

46 RAFAL - 03007893 - CEIP TRINITARIO SEVA

845919

25

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

PIP

TIPUS/TIPO

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


47 ALGIMIA DE ALFARA - 46001242 - CEIP PALANCIA

LLOC
820743

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


25

PEV/PPEV

TIPUS/TIPO

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

48 VALENCIA - 46012616 - CEIP JAIME I

513919

25

PIP

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

49 BENIFARAIG - 46009009 - CEIP MANUEL GONZLEZ MART

511040

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

50 MANISES - 46005090 - CEIP VICENTE NICOLAU BALAGUER

504388

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

51 ALZIRA - 46000584 - CEE PB. COMARCAL CARMEN PIC

846380

25

PEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

52 GENOVS - 46004292 - CEIP MARE DE DU DELS DESEMPARATS

504079

25

PEV/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 5 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

126 - AUDICIN Y LENGUAJE

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

53 VALENCIA - 46012732 - CEIP LES ARTS

850411

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

54 VALENCIA - 46012771 - CEIP RODRGUEZ FORNOS

850911

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

55 VALENCIA - 46013463 - CEIP SARA FERNNDEZ

850710

25

PEV/PIL/PPEV

NO

56 VALENCIA - 46012446 - CEIP TORREFIEL

850406

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

AULA CYL

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN DETERMINADA
SUSTITUCIN INDETERMINADA
SUSTITUCIN INDETERMINADA

AULA CYL

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 6 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

127 - PEDAGOGA TERAPUTICA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

57 CALP - 03010776 - CEE PB. GARGASINDI

853631

25

PIP

NO

VACANTE

58 ALCOI - 03000308 - CEE PB. TOMS LLCER

828262

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

59 ELDA - 03010806 - CEE PB. MIGUEL DE CERVANTES

853632

25

60 PETRER - 03007704 - CEIP REYES CATLICOS

507712

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

61 ASPE - 03011999 - CEIP LA SERRANICA

512293

25

PROVINCIA/PROVINCIA:

NO

VACANTE

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

62 VALENCIA - 46016245 - CEE PB. PROFESOR SEBASTIN BURGOS

501150

25

PIP

NO

63 VALENCIA - 46016245 - CEE PB. PROFESOR SEBASTIN BURGOS

828643

7,5

PIP

NO

64 VALENCIA - 46010899 - CEE PB. RUIZ JIMNEZ

501175

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

25

PEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

65 SUECA - 46008108 - CEE PB. MIQUEL BURGUERA

799346

SUSTITUCIN INDETERMINADA
AT. DOMICILIARIA

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 7 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

128 - EDUCACIN PRIMARIA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

66 BENIARBEIG - 03002895 - CEIP BENICADIM

518857

25

PEV/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

67 PEGO - 03014125 - CEIP AMBRA

518219

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

68 VILA JOIOSA (LA) - 03009041 - CEIP HISPANITAT

514342

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

69 VILA JOIOSA (LA) - 03009041 - CEIP HISPANITAT

514334

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

70 COCENTAINA - 03009336 - CEIP REAL BLANC

507543

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

71 CASTALLA - 03003668 - CEIP RICO SAPENA

506979

8,333

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

72 ALACANT - 03009683 - CEIP AZORN

501225

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

73 ALACANT - 03001854 - CEIP SCAR ESPL

509105

25

PIP

NO

VACANTE

74 SANT JOAN D'ALACANT - 03010636 - CEIP LO ROMERO

512532

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

75 ELX - 03010600 - CEIP MARIANO BENLLIURE

511180

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

76 ELX - 03018672 - CEIP PRINCESA DE ASTURIAS

841879

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

77 ELX - 03004776 - CEIP VIRGEN DE LA ASUNCIN

503957

25

PIP

NO

VACANTE

78 SANTA POLA - 03011926 - CEIP JOS GARNERO

713262

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

79 SANTA POLA - 03008216 - CEIP VIRGEN DE LORETO

504064

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

80 ALMORAD - 03013054 - CEIP PASCUAL ANDREU

851234

25

NO

81 BIGASTRO - 03014654 - CEP SAN JOS DE CALASANZ

510082

25

NO

82 CALLOSA DE SEGURA - 03003504 - COLEGIO PBLICO

746035

25

SI

83 MONTESINOS (LOS) - 03002470 - CEIP VIRGEN DEL PILAR

503576

25

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

84 SAN FULGENCIO - 03008137 - CEIP JOS MARA MANRESA NAVARRO

786818

25

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA
CONTRATO PROGRAMA

SUSTITUCIN INDETERMINADA
SUSTITUCIN INDETERMINADA

CRA AZAHAR

SUSTITUCIN INDETERMINADA

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

85 BENICARL - 12004382 - CEIP MAESTRO EDUARDO MARTNEZ RDENAS 853629

7,5

PEV/PPEV

NO

86 CASTELL DE LA PLANA - 12000790 - CEIP ISIDORO ANDRS VILLARROYA508463

8,333

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

87 CASTELL DE LA PLANA - 12003882 - CEIP MESTRE VICENT ARTERO

510643

25

PEV/PIL/PPEV

NO

88 ALMASSORA - 12000236 - CEIP CARDENAL CISNEROS

853630

7,5

PEV/PPEV

NO

89 BENICSSIM - 12005763 - CEIP PALMERAR

799541

25

PEV/PPEV

NO

AT. DOMICILIARIA

TIPUS/TIPO
VACANTE
SUSTITUCIN DETERMINADA
SUSTITUCIN INDETERMINADA

AT. DOMICILIARIA

VACANTE
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 8 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

128 - EDUCACIN PRIMARIA

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


90 ONDA - 12006767 - CEIP MIRALCAMP

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

LLOC
828080

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


25

PEV/PIL/PPEV

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

91 PUERTO SAGUNTO (EL) - 46007529 - CEIP MAESTRO TARAZONA

833836

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

92 BENAGUASIL - 46001679 - CEIP LUIS VIVES

511982

25

PEV/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

93 ELIANA (L') - 46003846 - CEIP VIRGEN DEL CARMEN

718312

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

94 HIGUERUELAS - 46004607 - LAS PEAS

786508

25

NO

95 CHESTE - 46003494 - CEIP FRANCISCO GINER DE LOS ROS

515316

25

NO

NO

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA
CRA EL PINAR

SUSTITUCIN INDETERMINADA
SUSTITUCIN INDETERMINADA

AT. DOMICILIARIA

96 CHIVA - 46016543 - CEIP FRANCISCO MARTNEZ CULLA

828713

7,5

97 VALENCIA - 46012343 - CEIP CERVANTES

768010

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

98 VALENCIA - 46012616 - CEIP JAIME I

513927

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

99 VALENCIA - 46020340 - CEIP MIQUEL ADLERT I NOGUEROL

518647

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

100 VALENCIA - 46012771 - CEIP RODRGUEZ FORNOS

507053

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

101 VALENCIA - 46012628 - CEIP SAN JOS DE CALASANZ

506136

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

102 ALAQUS - 46027930 - CEIP CIUTAT DE CREMONA

833910

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

103 ALAQUS - 46000158 - CEIP GONZLEZ GALLARZA

745446

25

V ING.

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

104 MANISES - 46005077 - CEIP ENRIC VALOR I VIVES

506713

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

105 MANISES - 46005107 - CEIP JOS GARCA PLANELLS

850038

25

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

106 PAIPORTA - 46015630 - CEIP JAUME I

837615

25

PEV/PIL/PPEV

NO

VACANTE

107 XIRIVELLA - 46003676 - CEIP VICENT TOSCA

504919

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

108 BONREPS I MIRAMBELL - 46002076 - CEIP MARE DE DU DEL PILAR

838529

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

16,667 V

SUSTITUCIN INDETERMINADA

109 PATERNA - 46017481 - CEIP LA COMA

512874

25

110 ROCAFORT - 46007372 - CEIP SAN SEBASTIN

505960

25

PIP

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

111 ALCSSER - 46000501 - CEIP JAUME I

514098

25

PEV/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

112 CATARROJA - 46029264 - CEIP VILLA ROMANA

850100

25

V ING.

PEV/PIP/PIL/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

113 BENIGNIM - 46001886 - CEIP BEATA INS

501427

25

PEV/PIP/PPEV

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 9 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

152 - EDUCACIN ESPECIAL: PEDAGOGA TERAPEUTICA.

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


114 VILAMARXANT - 46024114 - IES DE VILAMARXANT

LLOC
788150

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

PEV/PIP

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 10 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

MAESTROS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

153 - FPA PRIMARIA

PROVINCIA/PROVINCIA:

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


115 ALACANT - 03015488 - CENTRE PBLIC FPA PLA DE LA VALLONGA

LLOC
767582

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


25

CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

201 - FILOSOFA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

NO

EPA CRCELES

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

116 PEDREGUER - 03015142 - IES DE PEDREGUER

216309

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

117 PEGO - 03007613 - IES ENRIC VALOR

213358

20

NO

VACANTE

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


118 ONDA - 12005593 - IES SERRA D'ESPAD

LLOC
205807

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 11 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

202 - GRIEGO

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


119 QUART DE POBLET - 46019684 - IES LA SENDA

LLOC
201797

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 12 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

204 - LENG.CAST.Y LITERATURA

PROVINCIA/PROVINCIA:

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


120 ALACANT - 03010120 - IES LEONARDO DA VINCI

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

LLOC
210330

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

121 VALENCIA - 46022646 - IES SERPIS

215401

20

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

122 PICANYA - 46018047 - IES ENRIC VALOR

853568

10

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

123 SUECA - 46021617 - IES JOAN FUSTER

201153

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

124 AIELO DE MALFERIT - 46022099 - IES PORONS

852054

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 13 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

205 - GEOGRAFA E HISTORIA

PROVINCIA/PROVINCIA:

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


125 ELX - 03014538 - IES MISTERI D'ELX

PROVINCIA/PROVINCIA:

LLOC
208343

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


NO

20

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


126 ALMASSORA - 12000251 - IES LVARO FALOMIR

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

LLOC
847858

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

CC

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

127 CARCAIXENT - 46021629 - IES ARABISTA RIBERA

201106

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

128 ALBERIC - 46021290 - IES CONSUELO ARANDA

201331

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 14 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

206 - MATEMTICAS

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

129 BENIDORM - 03014472 - IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA

826105

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

130 ALBATERA - 03013698 - IES ANTONIO SERNA SERNA

208902

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

131 REDOVN - 03015166 - IES JAIME DE SANT-NGEL

215357

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

132 TORREVIEJA - 03015907 - IES MEDITERRNEO

826448

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


133 MASSAMAGRELL - 46022233 - IES DE MASSAMAGRELL

LLOC
200684

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 15 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

207 - FSICA Y QUMICA

PROVINCIA/PROVINCIA:

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

134 ALACANT - 03013297 - IES 8 DE MARZO

852176

20

135 COX - 03015245 - IES DE COX

214656

20

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

CC

TIPUS/TIPO

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

136 UTIEL - 46008984 - IES ALAMEDA

204140

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

137 BENIGNIM - 46022531 - IES LES FOIES

200525

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 16 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

208 - BIOLOGA Y GEOLOGA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

138 DNIA - 03004223 - IES HISTORIADOR CHABS

211654

20

NO

VACANTE

139 ALACANT - 03012736 - IES MARE NOSTRUM

825883

20

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

140 ELX - 03013224 - IES SEVERO OCHOA

209272

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


141 VINARS - 12003468 - IES JOS VILAPLANA

PROVINCIA/PROVINCIA:

LLOC
206507

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


142 XIRIVELLA - 46016440 - IES GONZALO ANAYA

LLOC
202766

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 17 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

209 - DIBUJO

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

143 CALP - 03013716 - IES IFACH

208835

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

144 ELDA - 03005720 - IES LA MELVA

211373

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


145 ORPESA - 12006214 - IES TORRE DEL REI

PROVINCIA/PROVINCIA:

LLOC
818030

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


NO

20

TIPUS/TIPO
VACANTE

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

147 SAN ANTONIO DE BENAGBER - 46029586 - IES DE SAN ANTONIO DE BENAGBER


849380

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

148 MASSAMAGRELL - 46022233 - IES DE MASSAMAGRELL

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

146 VALENCIA - 46025040 - IES ABASTOS

213932

214131

CC

Pg 18 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

210 - FRANCS

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

149 CALP - 03013716 - IES IFACH

208837

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

150 BIGASTRO - 03014484 - IES MIGUEL HERNNDEZ

818357

20

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


151 VILA-REAL - 12002889 - IES FRANCESC TRREGA

LLOC
206795

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 19 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

211 - INGLS

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

152 BENIDORM - 03014472 - IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA

213413

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

153 ALACANT - 03001881 - IES JORGE JUAN

212148

20

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

154 SANTA POLA - 03010430 - IES SANTA POLA

213323

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


155 ONDA - 12005593 - IES SERRA D'ESPAD

PROVINCIA/PROVINCIA:

LLOC
205839

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

156 AYORA - 46015733 - IES FERNANDO III

203091

20

NO

157 VALENCIA - 46020391 - IES BARRI DEL CARME

201494

20

NO

VACANTE

158 VALENCIA - 46012872 - IES LUIS VIVES

204100

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 20 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

216 - MSICA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


159 ELX - 03012773 - IES TIRANT LO BLANC

LLOC
842802

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 21 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

217 - EDUCACIN FSICA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

160 NUCIA (LA) - 03015105 - IES LA NUCIA

847809

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

161 CAMPELLO (EL) - 03014824 - IES ENRIC VALOR

208040

20

SI

SUSTITUCIN INDETERMINADA

PROVINCIA/PROVINCIA:

03013145: IES CLOT DE L'ILLOT (CAMPELLO (EL))

10,0 hores EDUCACI FSICA

03014824: IES ENRIC VALOR (CAMPELLO (EL))

10,0 hores EDUCACI FSICA

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


162 ALMASSORA - 12000251 - IES LVARO FALOMIR

PROVINCIA/PROVINCIA:

LLOC
810339

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

CC

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN DETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

163 ELIANA (L') - 46022221 - IES L'ELIANA

827379

20

164 VALENCIA - 46012963 - IES JUAN DE GARAY

823057

20

165 PICANYA - 46018047 - IES ENRIC VALOR

202192

166 BENETSSER - 46026160 - IES MARA CARBONELL I SNCHEZ


167 CANALS - 46002571 - IES FRANCESC GIL

NO
CC

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

NO

VACANTE

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

827328

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

824557

20

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

Pg 22 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

218 - ORIENTACIN EDUCATIVA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

168 ALZIRA - 46000754 - CIPFP LUIS SUER SANCHIS

767523

20

NO

169 SUECA - 46021617 - IES JOAN FUSTER

848971

20

NO

VACANTE

170 VILLANUEVA DE CASTELLN - 46015721 - IES VICENTE GANDIA

203073

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 23 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

219 - TECNOLOGA

PROVINCIA/PROVINCIA:

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


NO

171 VILLENA - 03015865 - SECCIN DEL IES ANTONIO NAVARRO SANTAF EN810525
VILLENA

20

172 ALACANT - 03015543 - IES EL PLA

214475

20

NO

173 MUTXAMEL - 03014551 - IES MUTXAMEL

208279

20

NO

174 ELX - 03005094 - IES ASUNCIN DE NUESTRA SEORA

833479

NO

PROVINCIA/PROVINCIA:

14 TEC + 6 INF CENTRO


REEDUCACION

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA
SUSTITUCIN DETERMINADA
SUSTITUCIN INDETERMINADA

TEC+MA+FQ AT. DOMICILIARIA

VACANTE

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


175 CABANES - 12005519 - SECCI DE L'IES ALFONSO XIII A CABANES

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

LLOC
205914

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


176 TORRENT - 46022920 - IES VELES E VENTS

LLOC
215105

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 24 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

222 - FORMACIN Y ORIENTACIN LABORAL

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


177 VALENCIA - 46021711 - CIPFP AUSIS MARCH

LLOC
201041

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN DETERMINADA

Pg 25 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

224 - ORGANIZACIN Y PROYECTOS DE FABRICACIN MECNICA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


178 VALENCIA - 46023419 - CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT

LLOC
203820

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 26 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

226 - SISTEMAS ELECTRNICOS

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


179 VALENCIA - 46018035 - CIPFP MISERICRDIA

LLOC
202244

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 27 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

243 - HOSTELERA Y TURISMO

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


180 GRAU DE CASTELL - 12001241 - CIPFP COSTA DE AZAHAR

LLOC
835483

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 28 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

254 - INFORMTICA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

181 VALENCIA - 46022646 - IES SERPIS

221958

20

NO

182 PICANYA - 46018047 - IES ENRIC VALOR

216611

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

183 ALGEMES - 46001199 - IES SANT VICENT FERRER

222123

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 29 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

256 - LENGUA Y LITERATURA VALENCIANA.

PROVINCIA/PROVINCIA:

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

184 ALTEA - 03010831 - IES ALTAIA

209833

20

NO

185 ALACANT - 03001891 - IES MIGUEL HERNNDEZ

825410

20

NO

186 ELX - 03005094 - IES ASUNCIN DE NUESTRA SEORA

833480

NO

187 BIGASTRO - 03014484 - IES MIGUEL HERNNDEZ

826118

20

NO

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA
VACANTE

VAL+LE+SOC AT. DOMICILIARIA

VACANTE
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

188 BENAGUASIL - 46020261 - IES DE BENAGUASIL

201655

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

189 CHESTE - 46021630 - IES NMERO 1

216471

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 30 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

261 - ECONOMA

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


190 SEGORBE - 12003663 - IES ALTO PALANCIA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

LLOC
200036

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


191 VILALLONGA - 46021319 - IES VALL DE LA SAFOR

LLOC
851853

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 31 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

263 - ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


192 ELX - 03005082 - IES SIXTO MARCO

LLOC
211505

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
VACANTE

Pg 32 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

294 - FPA COMUNICACION (INGLES)

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

193 BENIDORM - 03012918 - CENTRE PBLIC FPA BENIDORM

767170

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 33 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ENSEANZA SECUNDARIA

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

299 - ORIENTACIN EDUCATIVA DE SPES EN ZONA

PROVINCIA/PROVINCIA:

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


194 ORIHUELA - 03402711 - SPES-A06 d'Orihuela

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

LLOC
821389

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

195 VALENCIA - 46402005 - SPES-V01 de Valncia

841350

20

NO

SUSTITUCIN DETERMINADA

196 VALENCIA - 46402790 - SPES-V12 de Valncia

745937

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

CUERPO/COS:

PROFESORES TECNICOS DE F.P.

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

330 - COCINA Y PASTELERA

PROVINCIA/PROVINCIA:

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


197 GRAU DE CASTELL - 12001241 - CIPFP COSTA DE AZAHAR

LLOC
813539

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 34 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES TECNICOS DE F.P.

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

332 - ESTTICA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


198 ALACANT - 03001881 - IES JORGE JUAN

LLOC
839052

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 35 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES TECNICOS DE F.P.

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

335 - INSTALACIONES ELECTROTCNICAS

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


199 REQUENA - 46007189 - IES OLEANA

LLOC
204591

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 36 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES TECNICOS DE F.P.

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

338 - MANTENIMIENTO DE VEHCULOS

PROVINCIA/PROVINCIA:

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


200 TORREVIEJA - 03008629 - IES LAS LAGUNAS

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

LLOC
210843

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


201 XTIVA - 46004760 - CIPFP LA COSTERA

LLOC
801465

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 37 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES TECNICOS DE F.P.

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

350 - PROCESOS COMERCIALES

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

202 VALENCIA - 46018035 - CIPFP MISERICRDIA

202271

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

203 ALAQUS - 46023225 - IES CLARA CAMPOAMOR

839699

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 38 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES TECNICOS DE F.P.

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

351 - PROCESOS DE GESTIN ADMINISTRATIVA

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

TIPUS/TIPO

204 DNIA - 03004235 - IES MARIA IBARS

211596

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

205 SANT VICENT DEL RASPEIG - 03008423 - IES SAN VICENTE

821662

20

NO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

206 ELX - 03005082 - IES SIXTO MARCO

211526

20

NO

VACANTE

CUERPO/COS:

PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

6C2 - PIANO

PROVINCIA/PROVINCIA:

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


207 TORRENT - 46017912 - CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA

LLOC
717454

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN DETERMINADA

Pg 39 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

6C5 - TROMBN

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

VALNCIA

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

208 VALENCIA - 46021691 - CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA NMERO


710312
2

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 40 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

6F8 - LENGUAJE MUSICAL

PROVINCIA/PROVINCIA:

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

209 ALACANT - 03014678 - CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA GUITARRISTA


710101 J.TOMS
20

CUERPO/COS:

M. DE TALLER DE ARTES PLASTICAS Y DISEO

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

8B9 - TCNICAS TEXTILES

PROVINCIA/PROVINCIA:

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


210 ALCOI - 03011033 - ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALCOI

LLOC
710433

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

CUERPO/COS:

PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

401 - ALEMN

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

NO

TIPUS/TIPO
VACANTE

CASTELL

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.

211 CASTELL DE LA PLANA - 12003857 - CONSERVATORI PROFESSIONAL DE717248


MSICA MESTRE
7
TRREGA

SI

PARA CANTO

SUSTITUCIN INDETERMINADA

12003857: CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA MESTRE TRREGA (CASTELL DE LA PLANA)


4,0 hores

ALEMANY

12004412: CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA M.F.PEARROJA (VALL D'UIX (LA))

ALEMANY

2,0 hores

TIPUS/TIPO

Pg 41 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

406 - ESPAOL PARA EXTRANJEROS

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE

LLOC

212 TORREVIEJA - 03015579 - ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

766869

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN DETERMINADA

Pg 42 de 43

Avgda.Campanar,32 - 46015 VALNCIA

Llocs Ofertats/ Puestos Ofertados


ADJUDICACI DE PERSONAL DOCENT INTER DIA 06-02-2015
ADJUDICACIN DE PERSONAL DOCENTE INTERINO DA 06-02-2015
CUERPO/COS:

PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

ESPECIALIDAD/ESPECIALITAT:

411 - INGLS

PROVINCIA/PROVINCIA:

05/02/2015

ALACANT

LOCALIDAD / LOCALITAT - CENTRO / CENTRE


213 BENIDORM - 03016161 - ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

LLOC
785566

HORES REQ. LING. PROG. LING. ITI/COMP.OBSERV./OBSERV.


20

NO

TIPUS/TIPO
SUSTITUCIN INDETERMINADA

Pg 43 de 43