Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Institut Joan Brudi eu
C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 25700 - La Seu d'Urgell Tel.: 973 35 04 03 Fax: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 iesjoanbrudieu@xtec.cat Web: www.iesjoanbrudieu.net

Nom i cognoms Nivell i grup

1. FITXA TÈCNICA Autor: Títol: Editorial: Lloc de publicació: Data d’inici de la lectura: 2. ARGUMENT Any de publicació: Data d’acabament de la lectura:

3. TEMA: Quin és el tema principal del llibre? I els temes secundaris

4. PERSONATGES: Caracterització física i psicològica dels personatges principals

5. L’ESPAI I EL TEMPS: On i quan transcorren els fets que relata la lectura?

6. EL NARRADOR: Qui explica els fets? En quina persona? Des de quin punt de vista? És objectiu o subjectiu?

7. VALORACIÓ de la lectura (mínim de deu ratlles)

Aquest document (Fitxa de lectura.doc) pot quedar obsolet una vegada imprès (13-feb-10)

Pàgina 1 de 1