Está en la página 1de 3

AP REVIEWER

I. KOLONISASYON
- Ang pagpapalawak ng teritoryo ay naging mas importante kaysa sa bagong ruta ng kalakalan
Kolonisasyon pagtamo ng lupain upang matugunan ang layuning pangkomersyo ng isang bansa
Mga Emperyo:
1. Portugal Kolonya: Macau
2. Spain Kolonya: Pilipinas (nagiisang kolonya sa East)
- Dahil sa Papal Decree (Portugal owns east, Spain owns west)
3. Dutch - allowed to trade with the Japanese
- Dutch Indonesia Company
4. English English East India Company
Leader: Robert Clive
5. French French East India Company
Leader: Francis Dupleix
Battle of Plassey (June 23, 1757 in India)
British VS. French
6. Russia Cossacks: Russian & Ukrainian Nomads
Leader: Yermak Timopeyavich
MGA PAGBABAGO SA ASIA (16th Century)
1. Cause: Westerners Imperialist settlements
Effect: Protests/Movements
2. Cause: Exploitation of natural and human resources
Effect: Revolution/wars
3. Cause: Subject of Asians to hardships
Effect: Blossoming of different kinds of nationalisms
4. Last thing to achieve: Independence
II. TSINA
A. Ming Dynasty
- Chu Yuan Chang
- Admiral Cheng Ho (leader ng Chinese Navy)
- Emperor Yunglo
- Nagpatayo ng Forbidden City (Peking, China)
B. Manshu/Quing Dynasty
Pinatupad ang queue (pron. Kwewe) Pagtitirintas ng buhok
- Emperor Kang His
Kapayapaang panghabangbuhay
Binabaan ang taunang budget para bumaba ang buwis
Sixteen Maxim on the Art of Government
China proper (paghahati sa Tsina sa 18 lalawigan)
- Emperor Chien Lung
Policy of isolation
-bawal ang banyagang produkto
-mataas na buwis ang ipinapataw
Napaamo ng mga Dutch dahil sa Kowtow (isang uri ng bow na ang nooy tatama sa sahig)
-Cohongs ang mga nagtatalaga ng mga buwis
- Tsina at mga British
Kalakalan sa Guangzhou, Hong Kong at Macau lang ang pinyagan
Tsaa: A hot commodity
Opium Habit-forming narcotic
- From poppy plant
- inaangkat ng mga tsino upang gawing gamot
Opium War (Tsina at Great Britain)
Noong panahong ito, tinaasan ng tsina ang presyo ng mga tsaa dahil itoy inaangkat ng mga Dutch. Nakita ng mga Dutch na silay
pinagsasamantalahan ng Tsina kung kayat silay nagbenta ng Opium sa mga Tsino. Itoy tinangkilik ng mga Tsino dahil itoy isang
uri ng nakakaadik na droga. Ito ngayon ay pinagbawal ng gobyerno ng Tsina. Dahil ditto, nawalan ng supply ng opium ang mga Tsino
kaya nagana pang Opium War.
Kasunduan ng Nanking ang nagtapos sa opium war
Pagsuko ng Tsina sa Hong Kong
THIS REVIEWER IS MADE BY LORENZO ARROYO OF 10-SPAG. MISUSE OF THIS DOCUMENT IS NOT MY LIABILITY. 2015

Paghahati sa Tsina
Rebelyong Taiping
- Hong Xiuquan Wants to destroy evil (evil = Quing Dynasty)
- Taiping Great peace; Revolution by peasants (men and women; farmers, etc.)
Ikalawang Opium War
Treaty of Tienstin
Open door policy
-Galing kay U.S. Sec. of state John Hay (1899); bukas ang Tsina sa kalakalan
-Empress Cixi (Dowager = Endowed)
Widower who holds property of deceased husband
De Facto Government
Conservative (ayaw sa modernisasyon)
-Guangxu Chinas young emperor
Introduces modernization to China
A threat to Quing officials, therefore arrested
Boxer Rebellions
-Death to foreign devils
III. INDIA
Maharajahs Mga Lider/Hari ng mga maliliit na lalawigan sa India
- Nakipag alyansa sa mga british
Para sa Peace, Trade, Security
British East India Company
Robert Clive (nagsimula) Sundalong british; Ginawang makapangyarihan ang B.E.I.C.
Sepoy Indian soldiers who serve the British; Hindi aangat ang pusisyon; Hindi nirerespeto ng british ang kanilang Diyos
at kultura
Sepoy Rebellion, 1857
Ang mga Sepoy ay mga muslim. Bawal sa kanila ang baboy dahil ito daw ay maduming hayop at banal sa kanila ang mga baka. Nung
silay pinagamit ng mga baril, kinakailangan nilang lawayan ang mga bala upang itoy gumana. Hindi sila sinabihan na ang mga bala
palay nilagyan ng grasa na nagmula sa baka at baboy. Nang itoy kanilang nalaman, silay gumamit ng mga itak sa pakikidigma sa
mga Briton kung kayat silay natalo.
Tinanggal ang B.E.I.C. at ginawang kolonya ang India
Raj paghahati ng british sa India sa 11 Lalawigan
1. Kontrol sa Ekonomiya
- Bawal ang kompetisyon at pwersahang pagtatanim ng cash crops
2. Pagbabago sa kultura
-Inayos ng mga british ang kalidad ng pamumuhay
- Nagpatayo ng paaralan at unibersidad
-Ang mga aralin ay nakatuon sa English
3. Ritwal ng Sati (hindi pwersahan)
-Ikaw ay aaluking magpakamatay pag ang iyong asawa ay namatay
4. Pagbabago sa transportasyon (East Indian Railway)
IV. JAPAN
- Noong 19th century, madalas maglayag sa Pacific ang US
National Isolation
- Bawal pumasok ang mga mangangalakal na banyaga, bawal lumabas ang mga hapon
- Bawal ang Kristyanismo
- China at Dutch lang ang pwede makipagkalakalan
- Commodore Matthew Perry
-Pinadala ng US sa Japan upang buksan nila ang pinto ng kanilang kalakalan para sa US
- Nadala ang mga hapon sa regalo ng US na Baril, Orasan, atbp.
-Pumayag ang Japan (Tokugama Shogunate)
Kasunduan ng Kanagama
- Bukas ang kalakalan
- Extra territorial rights ng US
- Bagsak ang ekonomiya dahil pwersahan ang import
- Meiji Restoration
-Rebolusyong pulitikal
-Modernism
-Binalik ang kapangyarihan sa Emperor; tinanggal ang mga shogun
Prince Matsuhito
-Emperor
THIS REVIEWER IS MADE BY LORENZO ARROYO OF 10-SPAG. MISUSE OF THIS DOCUMENT IS NOT MY LIABILITY. 2015

Mga Ginaya:
German Pulitika
British Navy
Amerika Edukasyon
IMPERYALISMONG HAPON
Digmaang Tsino Hapones
-Lumabag ang Tsina sa Kasunduan
-Nagpadala ng mga sundalo sa Korea
Treaty of Shimonoseki
-Binigyan ng teritoryo ang japan
Digmaang Russo Hapones
Pananakop ng Hapon sa Korea
Mga Dapat tandaang salita:
Imperyalismo
- Ang Imperyalismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa
ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o
kontrol na pangkabuhayan at pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Ilang malalaki o malalakas na mga bansang ang
kumukontrol sa ibang mga rehiyon upang makalikha ng isang mas malaking imperyo.
Kolonyalismo
- Ang kolonyalismo ay ang
tuwirang pananakop ng isang bansa sa
iba pa upang mapagsamantalahan ang
yaman nito o makuha rito ang iba pang
pangangailangan ng mangongolonya.
Ang kolonyalismo ay madalas na
naihahalintulad
sa
Imperyalismo
ngunit ang dalawa ay mayroong
pagkakaiba."Maaaring
magsilbing
baseng pangkalakal o pangmilitar ang
kolonya".
Serf
- sila ang mga masa ng tao noong
Medieval Period. Nakatali sila sa
lupang sinasaka. Nagtratrabaho sila ng
walang bayad at kailang pang hingin
ang permiso ng kanilang Land Lord
bago sila makapag-aasawa, walang
karapatang umangat ang kanilang
buhay.

THIS REVIEWER IS MADE BY LORENZO ARROYO OF 10-SPAG. MISUSE OF THIS DOCUMENT IS NOT MY LIABILITY. 2015