Está en la página 1de 1

INFORMACIÓN DE UTILIDADE PARA O ALUMNADO

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS
XUÑO DE 2015

Oferta de FP en Galicia

https://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp

Folletos informativos de FP
Formación profesional inicial no curso 2014-2015, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título
que se obtén), unidades de competencia que se acreditan por módulo ou módulos superados, módulos profesionais que se validan por unidade
ou unidades de competencia acreditadas.

http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp
Oferta educativa de Artes Plásticas e Deseño

http://www.edu.xunta.es/web/node/1598

Ensinanzas especiais e de adultos

http://www.edu.xunta.es/web/node/2534