Está en la página 1de 1
Economie stall o crestere a eamgjorri pretului de cresterea cereri, oferteeste mai mic ilitatea unei oferte acestei perioade, corilor de productie primtr-un proces iri capacitatii de de noi firme in in- acrestericereri si, osibiltatea analizei uli, pede oparte, unului x, pe de alt reste camtiatit tere prefului, deci oferteh ad Lung erent srafie se pe piatabunului x pte de schimbarea mite ofa (0,) chlibro (Ere cehilibra'Q, ins modifica dach na hima, Aste, dacd ‘arofena imine sur se va situa scant ofere de echlibru (£,) rite in modificarca made clasctaten ul este considerat abil independent, Economie 93 asifel cl o crestere a cereri in conditile unei oferte date ‘determina ridicarea niveluluipretului. La rindul sau, nou! pret determina o extindere a ofertei. Modificarea cchilibrului dintre canttatea oferith si cererea de pe piata ‘bunului.x poate fi urmarita pe baza datelor ipotetice din tabelul 6.2. Tate 2 Proful Oferta nial Cerereniniila Cuma mar getonty entonen)—“tentemay —_¢)a 8 a 00 ae om w w= = ite oo ‘0 wD on ‘0 ‘0 oo 10 ow ‘zs ‘0 Din analiza datelor din tabelul 6.2 se pot desprinde urmatoarele concluzii 4) la pretul de 150 de lei unitatea, cantitatea oferita este eyald cu cea cerutl, Temporar,piata se afl in echilibru {ncondigile in care 0,= 200+ 4P=C,=1400-4P; ) caurmare a cresteri cererii prequl de echilibra se ridicd la nivelul de 200 de lei unitatea, Prepul bunului.xa intratintr-un nou echilibru: 0," 200+ 4P=C,=1800-4P; ©) cresterea cererii are loc in condiiile unei oferte inelastic, preful sporind cu 33%, iar cantitatea oferit, numa cu2S%. Veniturile totale incasate crese dela 120.000) ele, Ia. 200.000 de li Echilibrul picfci bunului x se schimba si datorita modificti ofertei. Astfel, dacé in conditile unei cereri clastice se inregistreaza 0 crestere a ofertei (variabila independent), pretul (variabila dependent) se va re- duce, isd int-o proportie mai mick decét propartia ces- teri oferte (vezi figura 6.11). in aceasta situafe, cererea se va extinde, iar veniturile totale incasate vor creste i Li tg, ° QO Figura 6.11. Eehilibrat pict (cerere elastics, erestere a ofertei) Daca se inregistreazi o crestere aofertei in conditile uunei cereri inelastice (mentionam ca, pentru majoritatea bbunurilor de consum, cererea este inelastica), procentul de crestere a ofertei va fi devansat de cel al reducerii prejului. In aceste conditi se inregistreaza o extindere a ccrerii(veri figura 6.12), Figura 6.12, Echilibrul pletel (corere inelastic, crestere a ofertei) Totodatd, veniturile totale ineasate din vanzarea bunului x scad. Aceasta situatie poate fi urmariti in tabelul urmator Tabu 6.3 ‘fara mart (03) nt) Cerarea intl, tigate) fe ni (eure) at (04 (untat 00 30 70 1400 "e00 250 00 1200 +800 200 200 1000 ‘oo 180 00 00 ‘200 100 1000 600 00 50 00 400 200 Din analiza datelor din tabelul de mai sus rezul urmatearele concluzi a) la nivelul initial de echilibru al pietei bunului x, cantitatea este de 800 de unitati, iar prequl de 150 de lei unitatea; ») cresterea ofertei (O,) determina o noua situatie de echilibru la canttaten 1.000 si pretul de 100 de lei unitatea (C,= 1400-4? = 0, = 600+ 4P); ‘c) ca urmare a cresteri ofertei cu 25%, preful se re- duce cu 33%, iar cantitatea ceruta, cu25%, deci procentul reducerii pretului este mai mare decdt procentul cresterii ccamtitti: 4) din eauza formetinelasticeacereri, veniturile totale incasate din vanzarea bunului x se diminueaza de la 120,000 de lei 1 400.000 de let.