Está en la página 1de 6

Actul de ses - plangere + denunt

Adoptarea unui copil - nu are


Ajutorul dat - complicitate la
Calitatea pers- frati si + rude în linie
Cand are loc act MITA - se savârseste doar anterior
Cand cauza actului - Când.. mediat
Cand cel condamnat - dupa ce a executat partea
Cand exista concurs d infractiuni - atunci când
Cand exista concurs ideal - at cnd o a sau INACT.. multor infractiuni
Cand exista concurs real - atunci când mai multe
Cand exista culpa cu prevedere - în cazul.. nu se va produce
Cand exista culpa simpla - în cazul.. - si putea sa-l prevada
Cand exista intent directa - în cazul.. acelei fapte
Cand exista intent indirecta - în cazul.. producerea lui
Cand exista recidiva postcon- ..la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni..
Cand exista recidiva postexecut - ..mai mare de un an
Cand exista tentativa abs improprie - atunci când mijlocul..
Cand exista tentativa imperfecta - a c f începe executarea
Cand exista tentativa improprie - atunci când infractiunea
Cand exista tentativa perfecta - a c f executa în întregime
Cand exista tentativa relativ improprie - atunci când prin..
Cand exista vinovatie - când.. din culpa
Cand începe executarea - dupa executarea..
Cand inceteaza cap d fol: - in momentul mortii
Cand inceteaza capacit d folo - in momentul mortii
Cand înceteaza contractul - prin ajungerea
Cand intervine încetarea - daca partile
Cand nu se pedepseste tentativa - a c f fie ca s-a desistat
Cand o infractiune - când în continutul
Cand o infractiune are un continut - când pe lânga cond.
Cand o infractiune este cont - at cand.. aceleiasi infractiuni
Cand poate dispune - CelMaiLung.. Familiei
Cand poate fi exercitat dreptul - pe toata
Cand poate inceta capacitatea de ex deplina - prin..
Cand se consuma.. MITA - în momentul realizarii
Cand se epuizeaza - în momentul încetarii
Cand tertul dobânditor - este.. data certa
Cand trebuie sa aiba cap - la..deschiderii succ
Cand trebuie sa existe cap - la momentul întocmirii test
Capacitatea de folosinta - de la data conceptiunii..viu
Care bunuri sunt - bunurile care au servit
Care din pedepsele enumerate - 15 zile la 30 ani
Care din sanctiunile - pedepsele.. de siguranta
Care din urmatoare afirmatii - Daca..
Care din urmatoarele - Încetarea contractului de mandat
Care din urmatoarele acte jur încheiate de o pers - D conservar
Care din urmatoarele nulitatea abs- Nevalabilitatea
Care din urmatoarele pers - Persoanele puse sub
Care din urmatoarele sunt except - Stipulatia pentru altul
Care din urmatoarele..act jur civ: - Nerespectarea principiului
Care din urmatoarele..comutativ - actul..pierderi
Care din urmatoarele..integrum: - cazul incapabilului
Care este cauza care genereaza - lipsa aptitudinii
Care este cota - 1/4
Care este data deschiderii - data mortii
Care este data la care - aceea a comiterii ultimei
Care este data savârsirii - momentul la care a
Care este domeniul de aplicare - animalele()+animalele..vânãtoare;
Care este forma pe care - forma scrisa
Care este încadrarea juridica - infr d fals în însc sub semn privata
Care este încadrarea juridica - o.. deosebit de grav
Care este momentul în raport - momentul epuizarii
Care este momentul în raport cu care - data comiterii
Care este momentul începerii - la nasterea
Care este natura juridica MITA - o cauza speciala
Care este obiectul - corpul persoanei în viata
Care este principiul - Principiul consensualismului
Care este principiul..ef ac jur: - Principiul pacta
Care este sanctiunea - nulitatea
Care este sanctiunea - nulitatea absoluta
Care este sanctiunea - nulitatea absoluta
Care este sanctiunea - reductiunea
Care este temeiul - savârsirea unei infractiuni
Care este termenul preaviz - intervalul
Care este termenul vânzare-cumparare - de 3 ani
Care este termenul..optiune successorala - în 6 luni
Care este teza adoptata - teza neincriminarii
Care fapta nu prezinta gradul - fapta savârsita prin
Care sunt asemãnãrile între - ambele sunt forme
Care sunt caracterele jur - universalitatea;
Care sunt cheltuielile pe care le poate - cheltuielile necesare,
Care sunt conditiile (elementele) - TOATE
Care sunt conditiile atacului - CelMaiLung -
Care sunt conditiile cerute - obligatiile+sa existe
Care sunt conditiile de admisibilitate - una+neexecutarea
Care sunt conditiile de forma - CelMaiLung..parte.
Care sunt conditiile generale ale plãtii - sã + plata sã fie nedatoratã
Care sunt conditiile materiale - FARA:nu se cere
Care sunt conditiile pe care - sa aiba vocatie
Care sunt conditiile pentru - mostenitorul..cu intentie
Care sunt conditiile pt a exista - definitiva.. mai mare d 6 luni
Care sunt conditiile pt ca o persoana fizica - sa aiba vârsta.. infractiunii
Care sunt conditiile speciale - c sã fie minor+c sa locuiasca
Care sunt conditiile speciale - cel..minor;+fapta ilicitã
Care sunt conditiile speciale - sãvârsirea + existenta..prepusenie
Care sunt conditiile..10-20ani - trebuie sã existe la momentul
Care sunt conditiile..olograf - sa fie scris în tot
Care sunt efectele - se..MANDATANT si terti
Care sunt efectele jur ale posesie: TOATE
Care sunt efectele nedemnitatii - copii..propriu
Care sunt efectele pe care - CelMaiLun+CelMaiScur
Care sunt efectele reprezentarii - reprezentaNTUL
Care sunt efectele retinerii - instanta poate
Care sunt efectele rezolutiuni - intre..desfiintat;+fatã de tert
Care sunt efectele specifice - riscul+exceptia
Care sunt factorii care - factorul intelectiv si. volitiv
Care sunt formele - inf simpla, inf continua
Care sunt formele pluralitatii - concursul de.. Intermediara
Care sunt formele unitatii - inf complex, inf continuata
Care sunt infractiunile - înselaciune + delapidare
Care sunt limitele obligatiei - CelMaiLung+..dacã este de rea-credintã;
Care sunt modalit jur - prop+prop+prop
Care sunt pedepsele - închisoarea si amenda
Care sunt persoanele care nu - medicii si farmacistii
Care sunt sanctiunile - m, m cu avertisment si amenda
Care sunt solutiile pe care - CelMaiLung+CelMaiScurt
Care sunt subiectele dreptului - TOATE
Care sunt trasaturile esentiale - fapta care prezinta
Care sunt trãsãturile..ilicite - FARA:fapta trebuie
Carei forme de participatie - coautorilor
Ce aspecte sunt avute - FARA:se repara numai
Ce bunuri fac parte din dom publ - bunurile expres
Ce caractere juridice - FARA: e un viciu relativ
Ce conditii se cer îndeplinite..10-20ani - FARA:cel ce o invocã
Ce conditii trebuie sa - atât oferta
Ce conditii trebuie sã îndeplineascã justul titlu - 2CeleMaiScurt
Ce cuprinde latura - elementul material, urmarea..
Ce cuprinde perioada - faza actelor, faza actelor..
Ce desemneaza scopul - finalitatea
Ce elemente intra in structura - cap de folosinta si ex
Ce este capacitatea de ex - ..CeaMaiLunga..juridice civile
Ce este domeniul public - o totalitate + acel dom
Ce este excesul - circumstanta atenuanta
Ce este obiectul juridic - relatiile sociale
Ce fel de actiune este - actiune petitorie
Ce fel de nulitate este aplicabila - relativa;
Ce forma de participatie - complicitate
Ce implica omorul art. 175 lit. a) - exteriorizarea
Ce justifica admisibilitatea - rãspunderea+rãspunderea+prejudiciul
Ce obiect are dreptul - terenurile.. Extravilan
Ce obiect trebuie sa aiba - terenuri
Ce obligatii are accipiensul - ..bunã-credintã+..primit.
Ce obligatii are donatarul - de recunostinta
Ce persoane nu au capacitate de ex - persoana pusa sub
Ce se întâmpla cu acte jur - Sunt anulabile
Ce se întelege prin fapta care - orice actiune sau inactiune
Ce se întelege prin mobilul - acel sentiment
Ce se va retine de - .. al recidivei
Ce se va retine în - complicitate
Cine are calitatea de paznic - TOATE
Cine beneficiaza de reprezentare - descendentii
Cine constata nedemnitatea - instanta
Cine este în pericol - este pusa.. obstesc.
Cine este subiect pasiv - statul
Cine evalueaza concret - instanta
Cine incheie actele jur - minorul, cu incuviintarea
Cine nu poate dispune - minorii si persoanele
Cine poate cumpara - persoanele
Cine poate dispune repunerea - instanta jud
Cine poate sã facã acte materiale - 2CeleMaiLungi
Cine stabileste cazurile - legea
Conditia , ca modalitate - afecteaza existenta
Conditiile necesare - savârsirea + mama.
Cu ce forma de vinovatie - atât sub forma
Cui i se poate aplica - cetateanului strain
Cum inceteaza cap ex restr - 18 ani
Cum înceteaza coproprietatea - TOATE
Cum procedeaza instanta - dispune fie mentinerea
Cum se calculeazã termenul - ziua..NU intrã în calcul+24 ore.
Cum se dobândeste - p întrunirea ambelor+p exercitarea
Cum se dovedeste - FARA: e mat se dovedeste
Cum se poate transmite patrimoniul - în temeiul
Cum se procedeaza - detentia pe viata..
Cum se stabileste continutul - exclusiv prin lege
Cum se stabileste partea din mostenire - în toate cazurile
Daca minorii cu vârsta - raspund penal,
De catre cine se - de catre instanta
De ce depinde realizarea - Vointa.. determinate.
De cine se suporta - cumparator
De la ce data produce - Data ramânerii definitive
Din ce e compus - din 3 condamnari ramase.. Intentionate
Din ce se compune - cuantumul.. 2 ani
Donatia între soti - este revocabila
Dupa anularea hotarârii declarat - Dobânditorl de buna..oneros
Dupa efectul lor - Acte constitutive,
Elementele circ.. furtul calificat - TOATE
Elementele circ.. infr d inselaciune - producerea + savarsirea
Elementele circ.. omor calificat - premeditarea
Elementele circ.. omor deosebit d grav - femeia gravida
Elementul material.. de infractiuni - initierea + sprijinirea + aderarea
Elementul material.. de talharie - furtul urmat + furtul urmat
Elementul material.. falsificare d moneda - fie prin contrafacere
Elementul material.. infr d omor - acte comisive
Elementul material.. înscrisuri oficiale - ..în orice mod
Elementul material.. luare d MITA - nerespingerea + acceptarea
Elementul material.. proxenetism - TOATE
Elementul material..289 C. - numai cu prilejul + atât prin
Evenimente conditione - riscurile
Exista recidiva daca - .. postcondamnatorie
Exista recidiva în cazul - .. postcondamnatorie
Fapta celui care loveste - doua infractiuni
Forma de vinovatie - intentia
Forma de vinovatie 262 C. - intentia sau culpa
Forma de vinovatie a asocierii - intentie
Forma de vinovatie a infractiunii - intentie directa sau indirecta
Forma de vinovatie la tainuire - intentia directa sau indirecta
Forma de vinovatie specifica - intentia
Forma de vinovatie.. favorizarea infractor - intentia direct sau indirect
Forma vinovatiei.. d neglijenta - numai culpa
Forma vinovatiei.. trafic d influenta - ..prin scop
Formele de participatie penala - numai sub forma
Formele participatiei - coautorat, instigare, complicitate
Impotriva cui se poate - FARA posesorului.
Impotriva cui trebuie - ..interes obstesc
Imprejurarea mai - nu poate
Imprejurarile agravante - savârsirea + comiterea
Imprejurarile care agraveaza - în timpul noptii + folosirea
Imprejurarile care care agr.. evadare - fapt este comis + d 2 sau m mult pers
In care din urmatoarele caz - 14-18 ani
In care situatii exista praeterintentia - situatia (prevada))
In caz de încetare.. sa predea
In caz de neplata a pretului - de a cere rezolutiunea
In cazul caror infractiuni - infractiunile de rezultat
In cazul conditiei suspensive - creditorul..dreptului sau
In cazul declararii judecatoresti a mortii - D la data ramânerii
In cazul în care donatia..capabil - în momentul acceptarii
In cazul în care donatia..pt dispune - în mom facerii ofertei
In cazul participatiei pen, circumstant personale - nu se
In cazul participatiei pen, circumstant reale - se.. numai în masura..
In ce cazuri se poate intenta - TOATE
In ce conditii actele - ..procuri speciale
In ce conditii minorul cu cap - Personal cu încuviintarea
In ce conditii opereaza - Sa existe
In ce conditii poate opera jonctiunea - se pot + persoana
In ce conditii sunt incidente - daca împotriva
In ce consta capacitatea de fol - aptitudinea generala
In ce consta urmarea - 145 C. + ..unei pagube
In ce constau formele - epuizarea + tentativa
In ce limite se reparã - se reparã atât+se reparã atât
In ce moment se primesc - ..virtutea functiei sale
In ce se materializeaza - fie într-un
In ce situatii este angajatã - pentru copilul minor;
In ce temei se face restituirea - Îmbogatirii fara
In ce termen poate reveni - 6luni..succesiunii
In contractele translative - partea care
In functie de obiectul lor - ..un singuli
In materia gestiunii - 2 CeleMaiScurte ok
Incadrarea juridica - lovire
Instanta poate dispune - da,
Insusirea unui bun - abuz de încredere
Intelegerea între - posterior..
La care infractiuni tentativa - l i s din culpa
La ce data incepe cap ex restr - 14 ani
Latura subiectiva - praeterintentia
Latura subiectiva a infractiunii - intentia directa
Limita legala a pedepsei - ..nu poate depasi..
Limita legala de îmbibatie - 0,80 g/l
Lipsirea de libertate - prin simulare de calitati oficiale + de o
Mandatarul raspunde - daca..notorie
Mentinerea intentionata - arestare nelegala
Minorilor între 14 sI 16 - Garanteze
Modalitatile normative - însusirea, traficarea,
Modalitatile normative ale.. tainuire sunt: primirea + transformarea
Momentul consumarii - împosedarii
Natura juridica.. mituitor - o cauza speciala
Nu constituie principii - pacta sunt servanta
Nu sunt avânzi cauza - persoanele
Nulitatea absoluta sanctioneaza - A..ad validitatem
Obiectul material - energia
Obiectul material al infr d distrugere - un bun mobil sau imobil
Obiectul material al infr d tulburare - un bun imobil
Obiectul material al infr de ultraj - obiectul
Obiectul material al infr.. frauduloasa - o universalitate
Obiectul material al infr.. Înselaciune - un bun mobil sau
Omorul savârsit din interes - satisfacerea sau nu
Pentru a fi valabil consimtamantul - sa fie exteriorizat
Pentru a fi valabil, mandantul - de a încheia
Pentru existenta infr - slutirea + punerea + pierderea
Pentru validitatea darului - traditiunea
Pot exercita creditorii - CelMaiLung.. 6 luni
Prin ce se caracterizeaza cap exer- egalitate
Prin ce se caracterizeazã dr d prop publ - este + poate
Prin ce se deosebeste posesiea - posesorul poseda
Prin ce se deosebeste rezilierea - FARA CeaMaiScurta
Producerea ori ticluirea - denuntare calomnioasa
Retragerea marturiei - o cauza speciala de impunitate
Rezilierea se aplicã - contr..succesiva
Rezolutiunea se aplica - contractelor..data
Sanctiunea nerespectarii - Nulitatea relativa
Se poate renunta la cap ex - NU
Sunt aplicatii ale - ipoteca conventionala
Sunt cauze de nulitate - lipsa ori nevalabilitatea
Sunt exceptii de la - Mandatul
Suspendarea conditionata - nu
Tâlharia savârsita - ..art. 182 + ..moartea victimei
Tentativa este - omor calificat
Unde se deschide - la locul ultim domicil
Unde sunt prevazute faptele care constituie infractiuni - numai în legi
Va beneficia de legitima - nu va
Varianta agravanta a - fapta ..material
Vatamarea corporala - pierderea unui simt + slutirea