Está en la página 1de 23

Ahmed Deedat

TA BIBLIJA KAE
O MUHAMMEDU
SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM
T. Halid
ISLAM I DRUGE VJERE
Naziv originala:
What the Bible says
about Muhammed
(peace be upon him)
Prijevod: E. K.
Korektori: M. M. i . S.
Obrada: S. Zajimovi
"Kaite vi Meni: ta e s vama biti ako je Kur'an od Allaha, a vi u
njega neete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih (1)
posvjedoio da je Kur'an od Allaha kao to su to Knjige prije njega."
(El-Kur'an, 46:10)
Gospodine predsjedavajui, dame i gospodo!
Tema veeranjeg predavanja "ta Biblija kae o Muhammedu,
sallallahu alejhi ve sellem, bie bez sumnje iznenaenje za mnoge
od vas radi toga to je predava musliman. Kako je dolo do toga da
musliman tumai proroanstva iz jevrejskih i kranskih svetih
knjiga?
Kao mlad ovjek, prije trideset godina, ja sam odsluao religiozna
predavanja kranskog teologa, izvjesnog Rev. Hiten, u "Teatre
Royal" (Kraljevsko pozorite, Durban, Juna Afrika).
PAPA ILI KISINDER?
Ovaj asni gospodin je tumaio biblijska proroanstva. Nastojao
je dokazati da je kranska Biblija predskazala nastajanje Sovjetske
Rusije i zadnje dane (Kijametski dan). U odreenim postavkama je
otiao tako daleko, da je dokazao da njegova Sveta Knjiga, u svojim
predskazivanjima, nije izostavila ak ni Papu. On je energino i
nairoko govorio, da bi uvjerio svoje sluaoce, da je "Zvijer 666",
spomenuta u Knjizi Otkrovenja - poslednja knjiga Novog Zavjeta -

bio Papa, koji je Kristov vikar na Zemlji. Nama muslimanima ne


odgovara da ulazimo u kontraverznosti izmeu rimokatolika i
protestanata. Uzgred reeno, poslednje kransko otkrie kranske
Biblije, za "Zvijer 666", je dr. Henri Kisinder (2). Kranski predavai
su dovitljivi i neumorni u njihovim naporima da dokau svoje
tvrdnje.
Predavanje Rev. Hitena su me navela da se zapitam; ako Biblija
predskazuje toliko stvari - ne iskljuujui ak ni "Papu" i "Izrael", tada mora biti neto kazano i o najveem dobrotvoru ovjeanstva
(3) - asnom Poslaniku Muhammedu (neka je na njega mir i spas).
Kao mladi krenuo sam u potragu za odgovorom. Sretao sam
svetenike, jedne za drugim, prisustvovao njihovim predavanjima i
proitao sve do ega sam mogao doi, vezano za oblast biblijskih
predskazivanja. Veeras u vam govoriti o jednom dijalogu sa
domineom (4) Holandske reformisane crkve.
SRETNO TRINAEST
Bio sam pozvan u Transvaal (5) da odrim predavanje povodom
jedne sveanosti. Znajui da je u toj pokrajini
Republike,
rasprostranjen jezik Afrikanera, pa ak i u mom narodu, osjeao sam
da trebam bar povrno ovladati ovim jezikom, kako bi se meu ovim
ljudima, bar malo, osjeao kao "kod kue". Otvorio sam telefonski
imenik i poeo nazivati crkve u kojim se koristi jezik Afrikanera.
Naznaio bih svetenicima svoj interes za dijalog s njima, ali su svi
odbili moju molbu s "uvjerljivim" isprikama. Broj 13 je bio moj sretni
broj. Trinaesti poziv donese mi zadovoljstvo i olakanje. Dominee
Van Heerden je pristao da se sretnemo u njegovoj kui, u subotu
poslije podne, na dan moga odlaska u Transvaal.
Doekao me je prijateljski na svojoj verandi. Kazao je da bi volio,
ako nemam nita protiv, da nam se u diskusiji pridrui njegov
sedamdesetogodinji punac, koji je iz Slobodne drave (Free state).
Nisam imao nita protiv toga. Nas trojica smo se smjestili u
domineovu biblioteku.
ZATO NITA?
Postavio sam pitanje: "ta Biblija kae o Muhammedu?" Bez
oklijevanja je odgovorio: "Nita"! Pitao sam: "Zato nita? U sladu sa
vaom interpretacijom, Biblija ima tako mnogo toga da kae o
nastanku Sovjetske Rusije i o Kijametskim danima, pa ak i o rimokatolikom Papi?" Rekao je: "Da, ali o Muhammedu u njoj nema
nita!" Pitao sam ponovo: "Zato nita? Sigurno ovaj ovjek
Muhammed,
koji
je
odgovoran
za
stvaranje
drutva,
rasprostranjenog irom svijeta i koje sainjavaju milioni vjernika, koji
na osnovu njegovog autoriteta vjeruju u:
1) udotvorno roenje Isusa ( Isaa, alejhisselam)
2) da je Isus Mesija (6)

3) da je oivljavao mrtve Boijom dozvolom, i da je lijeio one koji su


roeni slijepi, kao i leprozne (gubavce), sve s Boijom dozvolom.
Sigurno ova Knjiga mora neto kazati o ovom velikom voi, koji tako
lijepo govori o Isusu i njegovoj majci Mariji (Merjemi)?"
Stari ovjek iz Slobodne zemlje je odgovorio: "Sine moj, itao sam
Bibliju poslednjih pedeset godina, i da u njoj ima pomena o njemu,
ja bih to znao."
NIKO PO IMENU!
Raspitivao sam se: "Po vama, zar nema na stotine proroanstava
vezanih za pojavu Isusa, spomenutih u Starom zavjetu?" Svetenik
je uskliknuo: "Ne na stotine, nego na hiljade!" Ja rekoh: "Nemam
namjeru prepirati se oko 'hiljadu i jedno' proroanstvo spomenuto u
Starom zavjetu, vezano za dolazak Isusa jer ga je ve sav
muslimanski svijet prihvatio bez svjedoenja i jednog biblijskog
proroanstva. Mi mu-slimani, prihvatili smo Isusa "de facto" tj. samo
na osnovu Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, autoriteta. A
da-nas u svijetu ima ne manje od jedne milijarde Muhammedovih,
sallallahu alejhi ve sellem, sljedbenika, koji vole, uvaavaju i duboko
potuju ovog velikog Boijeg Vjero-vjesnika - Isusa Krista - bez
potrebe da ih krani u to uvjeravaju biblijskom dijalektikom. Izmeu
"hiljada" proro-anstava o kojim govorimo, moete li mi rei samo
jedno u kojem je Isus spomenut po imenu? Termin Mesija, preveden
kao Krist, nije ime nego naziv. Postoji li i jedno proroanstvo koje
kae da e Mesijino ime biti Isus; da e ime njegove majke biti
Marija; da e se roditi u vrijeme vladavine kralja Heroda, itd. itd.?
Ne! Nema takvih detalja! Pa kako onda zakljuujete da se onih
hiljadu proroanstava odnose na Isusa?!
TA JE PROROANSTVO?
Svetenik je odgovorio: "Vidite, proroanstvo su rijei-slike
neega to e se desiti u budunosti. Kada se ta stvar stvarno
pojavi, mi vidimo u ovim proroanstvima, ivo ispunjenje onoga to
je predskazano u prolosti." Ja sam rekao: "Ono to vi u stvari radite
je, da rezonujete, zaklju-ujete i sastavljate dva i dva." On je rekao:
"Da." Rekao sam: "Ako je vama zadatak da hiljadu proroanstava
opra-vdate tvrdnjom o ispravnosti i originalnosti Isusa, zato mi ne
bismo prihvatili potpuno isti pristup i za Muhammeda, sallallahu
alejhi ve sellem?!"(7) Svetenik se sloio s tim da je to fer prijedlog i
razuman nain pristupa problemu.
Zamolio sam ga da otvori Ponovljeni zakon, poglavlje 18, stih 18,
to je on i uradio. Izgovorio sam napamet ovaj stih na jeziku
Afrikanera, tadi toga to je bila moja namjera da malo vjebam jezik
vladajue klase June Afrike (8). NI PROFEET SAL EK VIR HULLE
VERWEK UIT DIE MIDDE VAN HULLE BROERS, SOOS JY IS, EN EK SAL
MY WOORDE IN SY MOND LE, EN HY SY SAL AAN HULE SE ALLES
WAT EK HOM BEVEEL. (Ponovljeni zakon 18: 18)

Prevod ovog stiha (sa engleskog) glasi:


"Podignut u im proroka izmeu njihove brae, kao to si ti.
Staviu svoje rijei u njegova usta, da im kae sve to im
zapovijedim."
VJEROVIJESNIK SLIAN MOJSIJU ( Musau alejhisselam)
Nakon recitovanja ovog stiha na afrikanskom, izvinuo sam se
zbog mog nesigurnog naglaska. Svetenik me je uvjeravao da sam
to uradio dobro. Raspitujem se: "Na koga se ovo proroanstvo
odnosi"? Bez imalo oklijevanja, odgovorio je: "Na Isusa"! Pitao sam:
"Zato Isus - njegovo ime ovdje nije spomenuto?" Svetenik na to
odgovara: "Poto su proroanstva rijei-slike neega to e se desiti
u budunosti, mi smatramo da ga rijei ovog stiha adekvatno
opisuju. Vidite najvanije rijei ovog proroanstva su 'Soos jy is'
(likom na tebe) - kao to si ti - kao Mojsije, a Isus je kao Mojsije." Ja
pitam: "Na koji nain je Isus bio slian Mojsiju?" Odgovor je glasio:
"Na prvom mjestu, Mojsije je bio JEVREJ, i Isus je bio, takoe, JEVREJ;
drugo, Mojsije je bio PROROK, a Isus je bio, takoe, PROROK- radi
toga je Isus slian Mojsiju, a to je tano ono to je Bog prorekao
Mojsiju - 'Soos jy is'." Ja upitah: "Moete li zamisliti i jednu drugu
slinost izmeu Mojsija i Isusa?" Svetenik ree da on ne moe
smisliti ni jednu. Odgovorio sam: "Ako su ovo jedina dva kriterija za
otkrivanje kandidata za ovo proroanstvo u "Ponovljeni zakon
18:18", onda u tom sluaju, kriterij bi mogao odgovarati bilo kom od
slijedeih biblijskih linosti poslije Mojsija; Samuel, Izaija, Ezekija,
Danijel, Hosea, Joel, Malahija, Ivan Krstitelj itd. radi toga to su SVI
JEVREJI I PROROCI. Zato se to proroanstvo ne bi odnosilo na
jednog od ovih proroka, i zato samo na Isusa? Zato pravimo od
jednog ribu, a od drugog pticu?" Svetenik nije imao odgovora. Ja
sam nastavio: "Vidite, moji zakljuci su da je Isus najmanje slian
Mojsiju, a ako grijeim, volio bih da me korigujete".
TRI RAZLIKE
Tako u razgovoru rezonujemo zajedno: "Kao prvo Isus nije
slian Mojsiju, radi toga, to prema vama - 'Isus je bog', ali Mojsije
nije bog, je li to tano"? Odgovorio je: "Da". Rekao sam: "Radi toga
Isus nije slian Mojsiju!"
Drugo; prema vama - 'Isus je umro za otkup ljudskih grijeha', ali
Mojsije nije morao umrijeti radi grijehova svijeta. Je li to istina?"
Ponovo je rekao: "Da". Rekao sam: "Radi toga Isus nije slian
Mojsiju!"
Tree; prema vama - 'Isus je otiao u pakao na tri dana', a Mojsije
nije morao tamo ii. Je li ovo tano"? Odgovorio je nevoljno: "D-a-a".
Zakljuio sam: "Radi toga Isus nije slian Mojsiju! Ali svetenie nastavio sam - ovo nisu pravi dokazi istine, dokuive istine; ovo su
stvari uvjerenja na koje se i djeca mogu navesti. Prodiskutirajmo
neto veoma jednostavno, veoma lagano: Recimo neto to i mala

djeca, ako bi bili sauesnici diskusije, ne bi imali problema da


shvate, hoemo li? Svetenik je bio veoma zadovoljan sugestijom.
OTAC I MAJKA
(1) "Mojsije ima oca i majku. Muhammed, takoe, ima oca i
majku. Ali, Isus je imao samo majku, a ne i oca ovjeka. Je li to
tano?" Rekao je: "Da" Ja nastavih: "DAA-ROM IS JESUS NIE SOOS
MOSES NIE, MAAR MUHUMMED IS SOOS MOSES!" to znai: "Radi
toga Isus nije kao Mojsije". (Do sada je italac shvatio da sam
koristio afrikanski jezik, samo radi prakticiranja. Prekinut u njegovu
upotrebu u daljnjem toku ove prie.)
(2) "Mojsije i Muhammed su se rodili na normalan, prirodan nain,
tj. iz fizikalne veze izmeu ovjeka i ene; a Isus je stvoren
posebnim udom. Sjetit ete se da da nam je reeno u Jevanelju Po
Mateju, 1:18 "Ali prije nego se zajedno nastanie, pokaza se da je
zaela po Duhu Sve-tome." A Sv. Luka nam kae da kada su joj lijepe
vijesti, o roenju svetog sina, najavljene, Marija je rezonovala: "Kako
e to biti - ree Marija Anelu - jer se ja ne sastajem s muem? "Duh
sveti sii e na te" - odgovori joj Aneo - "Sila Previnjega zasjenie
te." (Luka, 1:34,35) asni Kur'an potvruje Isusovo roenje
plemenitijim i uzvienijim rijeima. U odgovoru na njeno logino
pitanje: "O moj Gospodaru, kako u imati dijete, kad me ni jedan
mukarac nije dodirnuo?" - "Eto tako," - ree - "Allah stvara to On
hoe. Kada neto odlui, On samo rekne: 'Budi'- i ono bude." (9)
(asni Kur'an 3:47) Bogu nije nuno da posije sjeme u ovjeka niti u
ivotinju. On to samo poeli i to postane stvarnost. Ovo je
muslimansko poimanje Isusovog roenja." (Kada sam uporedio
kur'ansku i biblijsku verziju Isusovog roenja, elniku Biblijskog
udruenja u naem naj-veem gradu, i kada sam ga upitao: "Koju
verziju bi vi voljeli dati svojoj kerki, kur'ansku ili biblijsku verziju?"
ovjek je pognuo glavu i odgovorio: "Kur'ansku.")
Da skratim,
rekao sam domineu: "Je li tano da se Isus rodio udotvorno,
nasuprot prirodnom roenju Mojsija i Muhammeda?" On je odgovorio
ponosno: "Da" A ja sam na to rekao: "Radi toga Isus nije slian
Mojsiju, nego je Muhammed slian Mojsiju." A Bog kae Mojsiju u
knjizi Deuteronom 18:18 "KAO TO SI TI" (slian tebi, kao Mojsije), a
Muhammed je slian Mojsiju."
BRANE VEZE
(3) "Mojsije i Muhammed su oenjeni i imaju djecu, ali Isus ostaje
neenja cijelog ivota. Je li ovo tano?" Svetenik je odgovorio: "Da".
Ja sam rekao: Radi toga Isus nije slian Mojsiju, ali je Muhammed
slian Mojsiju."
ISUS ODBAEN OD SVOG NARODA

(4) "Mojsije i Muhammed su prihvaeni kao proroci u svome


narodu, u njihovom ivotnom vijeku. Bez sumnje, Jevreji su Mojsiju
zadali beskrajne brige gunajui u divljini, ali kao nacija, prihvatili su
Mojsija kao Boijeg Poslanika, koji je njima poslan. Arapi su, takoer,
uinili Muhammedov ivot nemoguim. Veoma mnogo je pretrpio od
njihovih ruku. Nakon 13. godina poslanstva u Mekki, morao je
napustiti svoj rodni grad. Ali prije njegove smrti, arapska nacija ga je
u potpunosti prihvatila kao Allahovog Vjerovjesnika. Prema Bibliji "K SVOJIMA DOE (Isus), I SVOJI JE (istinitu svje-tlost) NE PRIMIE."
(Jovan, 1:11) Pa ak i danas, nakon dvije hiljade godina, njegov
narod - Jevreji - kao cjelina, odbacuju ga. Je li ovo istina?" Svetenik
je odgovorio "Da". A ja sam kazao: "Radi toga Isus nije slian Mojsiju,
ali je Muhammed slian Mojsiju."
"DRUGAIJE REENO" KRALJEVSTVO
(5) "Mojsije i Muhammed su bili poslanici, kao to su bili i kraljevi.
Pod Poslanikom ja smatram ovjeka koji dobije boansku objavu, kao
uputa ljudima, a on tu uputu prenosi drugim Boijim stvorenjima,
onakvu kakvu je dobio bez ikakvog dodavanja ili oduzimanja. Kralj
ima mo da ostavi u ivotu ili osudi na smrt svoje pripadnike.
Nebitno je da li osoba nosi krunu ili ne, ili da li je ona ikada
oslovljena kao kralj ili vladar; ako ovjek ima pravo na izricanje
smrtne kazne - On je kralj. Mojsije je imao takvo pravo. Sjeate li se
Izraelca koji je otkriven kako uzima drva za loenje, na dan subotnji,
a Mojsije je odredio njegovo kamenovanje do smrti? (Brojevi, 15:36)
Postoje i drugi zloini, takoe spomenuti u Bibliji, za koje je Jevrejima
odreena smrtna kazna, na Mojsijevu zapovijed. Muhammed,
sallallahu alejhi ve sellem, je, takoe, imao pravo na izricanje
presude na ivot kao i smrtne presude nad svojim narodom. Postoje,
takoe, u Bibliji primjeri osoba, kojima je dat samo dar proroanstva,
ali oni nisu bili u prilici da primjenjuju svoje direktive. Neki od ovih
asnih ljudi, koji su bili bespomoni u oitom i tvrdokornom odbijanju
njihove poruke, bili su proroci: Lot (Lut a.s.), Jonah (Junus a.s.),
Danijel (Davud a.s.), Ezra i Jovan Krstitelj (ili Jahja a.s.). Oni su mogli
samo prenijeti poruku, ali nisu mogli sprovoditi zakon. Sveti poslanik
Isus, naalost, spada u tu kategoriju. Kransko jevanelje to jasno
potvruje: Kada je Isus dovuen pred rimskog kralja Pontius Pilata,
optuen za pobunu, Isus se ubjedljivo odbranio i odbacio lanu
optubu. Isus odgovori: "MOJE KRALJEVSTVO NE PRIPADA OVOME
SVIJETU. KAD BI MOJE KRALJEVSTVO PRIPADALO OVOME SVIJETU,
MOJI BI SE DVORANI BORILI DA NE BUDEM PREDAN IDOVIMA. ALI
MOJE KRALJEVSTVO NIJE ODAVDE." (Ivan, 18:36) Ovo je uvjerilo
Pilata da Isus, mada nije bio u punoj mentalnoj kontroli, nije opasan
za njegovu vladavinu. Isus je samo polagao pravo na duhovno
kraljevstvo; drugim rije-ima, on je samo polagao pravo na
poslanstvo. Je li to tano?" Svetenik je odgovorio: "Da." Ja sam
kazao: "Radi toga Isus nije slian Mojsiju, ali je Muhammed slian
Mojsiju."

NEMA NOVIH ZAKONA


(6) "Mojsije i Muhammed su donijeli nove zakone i pravila za svoje
narode. Mojsije, ne samo da je dao deset zapovijedi Izraelcima,
nego i veoma obiman obredoslovni zakon, radi upute svoga naroda.
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, dolazi narodu ogrezlom u
barbarstvu i neznanju. enili su svoje maehe; zakopavali svoje ive
keri; pijanstvo,
brakolomstvo, idolopoklonstvo i kocka su
svakodnevna po-java. Gibbon opisuje predislamske Arape u svom
"Pad i propast Rimske imperije" kao: "Ljudske zvijeri, skoro bez
osjeaja, teko se razlikuju od ostalih ivotinjskih stvorenja." Jedva
da je bilo ita da se uoi kao razlika izmeu "ovjeka" i "ivotinje";
bili su ivotinje u ljudskom obliku.
Od ovog niskog barbarizma, Muhammed, sallallahu alejhi ve
sellem, ih je uzdigao, prema rijeima Thomasa Carlyslea, "u
bakljonoe svjetlosti i uenja." On kae: "ZA ARAPSKU NACIJU JE TO
BILO ROENJE, IZ MRAKA U SVJE-TLOST. ARABIJA JE PO PRVI PUT
OIVJELA POMOU TOGA; SIROMANI STOARSKI NAROD, LUTAJUI
NE-PRIMJEEN KROZ SVOJE PUSTINJE, OD SAMOG STVA-RANJA
SVIJETA. VIDI, NEUOLJIVO POSTAJE UOLJIVO, MALO JE NARASLO U
SVJETSKU VELIINU. JEDNO STOLJEE NAKON TOGA, ARABIJA JE BILA
U GRANADI S JEDNE STRANE, A U DELHIJU S DRUGE STRANE.
BLJESKAJUI U SRANOSTI I SJAJU, I SVJETLOSTI GENIJA, ARABIJA
OBASJAVA VELIKI DIO SVIJETA...." injenica je da je Muhammed,
sallallahu alejhi ve sellem, dao svome narodu zakon i red, koji nisu
imali nikada prije.
to se tie Isusa, kada su Jevreji postali sumnjiavi u to da bi on
mogao biti varalica koji pokuava da iskvari njihova uenja, Isus se
potrudio da ih uvjeri da on nije doao sa novom religijom - nema
novih zakona niti novih pravila. Navodim njegove vlastite rijei:
"NEMOJTE MISLITI DA SAM DOAO UKINUTI ZAKON I POSLANIKE. NE
DO-OH DA IH UKINEM, VE DA IH OSTVARIM. JER, ZAISTA, KAEM
VAM DOK OPSTOJI NEBO I ZEMLJA, NI JEDNA JOTA, NI JEDNA
KOVRICA SLOVA IZ ZAKONA SIGURNO NEE NESTATI, A DA SE SVE
NE OSTVARI." (Matej,5:17,18) Drugim rijeima, on nije doao sa
novim zakonima ili propisima; doao je samo da upotpuni stare
zakone. To je ono to je on jasno stavio do znanja Jevrejima - osim
ako nije govorio, drsko pokuavajui navesti Jevreje da ga prihvate
kao od Boga poslanog ovjeka, i pod izgovorom pokuao nametnuti
im novu religiju. Ne. Ovaj Boiji Poslanik se ne bi nikada posluio
takvim sredstvima da podvali Boiju vjeru. On je samo upotpunjavao
zakone. On je praktikovao Mojsijeve Zapovjedi, potovao subotu. Niti
jedan Jevrej nije upro prst u njega govorei; "Zato ne posti?", ili
"Zato ne pere ruke prije nego to komada hljeb?", dok su ove
optube uvijek iznosili protiv njegovih apostola (uenika), ali nikada
protiv Isusa. To je zbog toga to je on kao dobar Jevrej uvaavao
zakone poslanika prije njega. Ukratko, on nije stvorio novu religiju, i
nije donio novi Zakon, kao to su Mojsije i Muhammed, sallallahu

alejhi ve sellem. Je li ovo istina?" - pitao sam svetenika, a on je


odgovorio: "Da." Rekao sam: "Radi toga Isus nije slian Mojsiju, ali je
Muhammed slian Mojsiju."
KAKO SU ONI UDALJENI
(7) "Obojica, Mojsije i Muhammed, su umrli prirodnom smru, a po
kranskim izvorima Isus je nasilno ubijen, na krstu. (10) Je li to
istina?" Svetenik ree: "Da." Ja potvrdih: "Zbog toga Isus nije slian
Mojsiju, ali je Muhammed slian Mojsiju."
NEBESKI DOM
(8) "Mojsije i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, obojica su
pokopani u zemlji, ali po vama, Isus se odmara na nebu. Je li to
tano?" Svetenik se sloio. Ja sam rekao: "Radi toga Isus nije slian
Mojsiju, ali je Muhammed slian Mojsiju."
ISMAIL - PRVENAC
Poto se svetenik bespomono saglaavao sa svakom takom,
ja sam rekao: "Svetenie, ovo to sam ja uinio do sada je samo
radi dokazivanja jedne take iz cijelog proroanstva - tj. dokazivanje
fraze "KAO TO SI TI" -'slian tebi' - 'kao Mojsije'. Proroanstvo je
mnogo vie od ove jedne fraze, koja glasi: "PODIGNUU
IM
PROROKA IZMEU NJIHOVE SABRAE, KAO TO SI TI...." Naglasak je
na rijeima: "Izmeu njihove sabrae." Mojsije i njegov narod Jevreji
su ovdje oslovljeni kao rasni entitet, a kao takvi, njihova "sabraa" bi
bez sumnje bili Arapi. Vidite, sveta Bibilija govori o Ibrahimu,
alejhisselam, (Abrahamu) kao "Boijem prijatelju". Ibrahim ima dvije
ene - Saru i Haderu. Hadera je rodila Ibrahimu sina - njegovog
prvenca - "...A Abram (11) SINU TO MU GA RODI HAGARA NADJENU
IME JISMAEL." (Ismail, alejhisselam)" (Postanak, 16:15) "Uzme zatim
Abraham SVOGA SINA, Jismaela..." (Postanak, 17:23) "A NJEGOVU
SINU Jismaelu bijae trinaest godina kad ga obreza." (Postanak,
17:25) Sve do dobi od trinaest godina Ismail, alejhisselam, je bio
JEDINI sin, sjeme Ibra-himovo, alejhisselam, kada je ratifikovan
savez izmeu Allaha, delle anuhu, i Ibrahima, alejhisselam, Bog
daruje Ibrahimu, alejhisselam, drugog sina sa Sarom, po imenu Isak
(Ishak, alejhisselam), koji je bio mnogo mlai od njegova brata
Ismaila.
ARAPI I JEVREJI
Ako su Ismail i Ishak, obojica sinovi istog oca, onda su oni braa. I
tako su djeca jednog SABRAA djeci drugog. Ishakova djeca su
Jevreji, a Ismailova djeca su Arapi - tako su oni jedni drugima
SABRAA. Biblija potvruje: "I pred licem drugih on e stan podii."
(Postanak, 16:12) "Zatim izdahnu; umrije i bi pridruen svojim

precima." (Postanak, 25:17) Ishakova djeca su sabraa Ismailove


djece. Na slian nain Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, potie
od Izra-elanske sabrae, zato to je on porijeklom od Ismaila sina
Ibrahimova. Ovo potvruje poslanstvo u
kojem se kae:
"PODIGNUU IM POSLANIKA IZMEU NJIHOVE BRAE" (Pon. zakon,
18:18) Ovdje poslanstvo izriito napominje da dolazei poslanik, koji
e biti kao Mojsije, ne smije izrasti od "djece Izraelske" ili "izmeu
njih samih", nego od njihove sabrae. MUHAMMED STOGA POTIE
OD NJIHOVE SA-BRAE!
RIJEI U USTIMA
Proroanstvo se nastavlja dalje: "...I STAVIU SVOJE RIJEI U
NJEGOVA USTA..." ta to znai kada se kae: "Stavit u moje rijei u
tvoja usta?" Vidite, kada sam traio od vas (od svetenika), da
otvorite Ponovljeni zakon, pogla-vlje 18, stih 18, i ako sam vas ja
zamolio da itate, i ako ste vi itali; da li bih ja stavljao moje rijei u
vaa usta? Svetenik je odgovorio:" Ne." Ali, ja sam nastavio: "Ako
bih vas ja uio arapski jezik koji vi ne poznajete, i ako bih vas ja
zamolio da ponavljate za mnom ono to ja izgovorim, tj.
Kul huvallahu ehad,
1. Reci: "On je Allah - Jedan!
Allahus-Samed,
2. Allah je utoite svakom!
lem jelid ve lem juled,
3. nije rodio i roen nije,
ve lem jekun lehu kufuven ehad.
4. i niko mu ravan nije! (asni Kur'an, 112:1-4)
Ne bih li ja stavljao ove rijei stranog jezika, koje niste uli a
izgovarate ih, u vaa usta?" Svetenik se saglasio da je to doista
tako. Na identian nain, ja sam rekao rijei objavljene u asnom
Kur'anu, objavi dostavljenoj Muhamme-du, sallallahu alejhi ve
sellem, od Svemogueg Boga.
Historija nam kae da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,
imao etrdeset godina. Bio je u peini, tri milje sjeverno od grada
Mekke. To je bila 27. no muslimanskog mjeseca ramazana. U peini
mu melek Dibril nareuje na njegovom maternjem jeziku: "IKRE' to znai: "itaj!" ili "Proglasi!" ili "Recituj!". Muhammed je
prestravljen i u svojoj zbunjenosti odgovara: "Me ene bi kari'in." to
znai: "Ja ne znam itati!" Melek mu nareuje i drugi put, s istim
rezultatom. Po trei put melek nastavlja: "Ikre' bismi Rabbikellezi
halek." Sada Muhammed shvata, ono to se od njega zahtijeva je da
ponavlja! Da oproba! I on ponavlja rijei, onako kako su stavljene u
njegova usta:
Ikre' bismi Rabbikellezi halek.
1. itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,
Halekal-insane min 'alek.
2. Stvara ovjeka od ugruka!

Ikre' ve Rabbukel-Ekrem.
3, itaj, plemenit je Gospodar tvoj,
Ellezi 'alleme bil kalem.
4. koji pouava peru,
'Allemel-insane ma lem ja'lem.
5. koji ovjeka pouava onome to ne zna."
( asni Kur'an 96:1-5)
Ovo je prvih pet ajeta koji su objavljeni Muhammedu, sallallahu
alejhi ve sellem, koji sada zauzimaju poetak 96. sure Kur'ana
asnog.
VJERNI SVJEDOK
Odmah po odlasku meleka, Muhammed, sallallahu alejhi ve
sellem, je pourio kui, prestravljen i sav oznojen, zatraio od svoje
voljene ene Hatide 'da ga pokrije'. Legao je gledajui u nju. Nakon
to je doao sebi, objasnio joj je ta je vidio i uo. Ona ga je uvjerila
u svoje pouzdanje u njega, i da Allah, delle anuhu, ne bi nikada
dozvolio da mu se desi neka strana stvar. Da li su ovo ispovjedi
varalice? Da li bi varalice priznale kada bi ih Allahov melek suoio sa
Porukom od Najuzvienijeg; bili prestraeni, prestra-vljeni i
preznojeni; trali kui njihovim enama? Svaki kritiar moe vidjeti
da njegove reakcije i
ispovjedi potjeu od jednog potenog,
iskrenog ovjeka, ovjeka od istine - 'EL- EMIN' - Poteni, Pouzdani,
Povjerljivi.
U naredne dvadeset i tri godine njegovog poslanikog ivota,
rijei su "stavljane u njegova usta", a on ih je izgovarao. One su
imale neizbrisiv uticaj na njegovo srce i um: i kako je obim asnih
spisa (Kur'ana asnog) rastao to je bivao pisan na palminom liu,
na ivotinjskim koama i plekama: i u srcima njegovih vijernih
uenika ( tj, pamtili su ih napamet). Prije njegove smrti, ove rijei su
poredane redosljedom kakav mi danas nalazimo u Kur'anu asnom.
Rijei (Objave) su u stvari stavljene u njegova usta, tano onako
kako je predskazano u proroanstvu, kao to smo ve naveli u
diskusiji: "I STAVIU SVOJE RIJEI U NJEGOVA USTA." (Pon. zakon,
18:18)
NEPISMENI POSLANIK
Muhammedovo, sallallahu alejhi ve sellem, iskustvo u peini
Hira, kasnije poznatoj kao
Debelun-nur - Planina svjetlosti, i
njegovo reagovanje na prvu Objavu je tano ispunjenje drugog
biblijskog proroanstva. U knjizi Izaija, poglavlje 29. stih 12, itamo:
"KNJIGA (el-Kitab, el-Kur'an, itanje, Recitiranje) KOJA SE DAJE
OVJEKU KOJI NE UMIJE DA ITA." "EN-NEBIJJIL-UMIJJ" to znai:"...
vjerovjesnika koji ne zna da ita i pie...,(asni Kur'an 7:158)
GOVOREI, ITAJ OVO, JA TE MOLIM." ( Rijei "ja te molim", se ne
nalaze u u hebrejskim manuskriptima: uspo-redi sa rimo-katolikim
"Douay Version", i takoe sa "Revised Standard Versions") " I ON

REE: JA NISAM UEN." (Rijei: "ja nisam uen" su taan prijevod


rijei: "MA ENE BI KARI'IN" (tj, ja ne znam itati ni pisati, a to su rijei
koje je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, dva puta ponovio
"Svetom Duhu"(?) - meleku Dibrilu, kada mu je komandovao:
"IKRE'" - ITAJ!)
Dopustite mi da citiram stih, bez prekida, kako stoji u "King
James Version" ili u "Autoriziranoj verziji", kako je popularnije
poznata: "ILI KAO KNJIGA KOJA SE DAJE O-VJEKU KOJI JE NEPISMEN,
GOVOREI: ITAJ OVO, JA TE MOLIM, A ON ODGOVORI: JA NISAM
UEN" Ili po hrva-tskom prijevodu Biblije: A dade li se kome ko ne
zna itati govorei: "itaj to!" - On e odvratiti: "Ne znam itati."
(Izaija 29:12)
Treba uoiti da nije bilo arapske Biblije (12) u estom vijeku
kranske ere, kada je ivio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i
propovijedao! Osim toga, on je bio potpuno nepismen i
neobrazovan. Ni jedno ljudsko bie ga nije poduilo ni rijei. Njegov
uitelj je bio Stvoritelj "Ve ma jentiku 'anil-heva.
3. On ne govori po hiru svomein huve illa vahjun juha.
4. to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
'allemehu edidul-kuva.
5. ui ga jedan ogromne snage." (asni Kur'an 53: 3-5)
Bez ikakve ljudske poduke, on je natjerao mudrace da se stide.
VANA OPOMENA
"Vidite", rekao sam sveteniku, "kako proroanstvo pokriva
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao rukavica. Ne moramo
rastezati proroanstva, kako bismo opravdali njihovo ispunjenje kod
Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem."
Svetenik je odgovorio: "Sva vaa izlaganja dobro zvue, ali su
ona bez ishoda, radi toga to mi krani imamo Isusa Krista
"otjelovljenog" boga, koji nas je oslobodio robovanja grijehu!"
Upitao sam: "Nije vano? Bog nije tako mislio. On se potrudio
da se njegove opomene zabiljee. Bog je znao da e biti ljudi kao to
ste vi, koji e lakoumno, veselo otpisati njegove rijei, zato se On
koristio, u Pon. zakon 18:19, stranom opomenom: "A ne bude li tko
posluao mojih rijei, to ih prorok bude govorio u moje ime, taj e
odgovarati predamnom." Zar vas ovo ne prestravljuje? Sve-mogui
Bog prijeti osvetom! Mi crkavamo od straha kada nam zaprijeti
kakav propalica, a vi ne strahujete od Boije opomene?!
udo nad udima! U Pon. zakonu, poglavlje 18, stih 19, imamo
daljnje ispunjenje proroanstva o Muhammedu, sallallahu alejhi ve
sellem! Uoite rijei:" ... MOJIH RIJEI, TO IH PROROK BUDE
GOVORIO U MOJE IME." U ije ime govori Muhammed, sallallahu
alejhi ve sellem? Otvorio sam Kur'an asni, prijevod Jusuf Alija, 114.
poglavlje, "su-retun-nas" ili Ljudski rod - poslednje poglavlje, i
pokazao mu formulu na vrhu poglavlja:" Bismillahir-rahmanir-rahim,

a to znai: "U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG. I svako


poglavlje unazad 112, 111, 110... je imalo istu formulu i isto
znaenje na svakoj strani, radi toga to je kraj svih sureta kratak i
svaki zauzima od prilike jednu stranicu.
"A ta je proroanstvo zahtijevalo?" "... KOJE E ON GOVORITI U
MOJE IME", a u ije ime govori Muhammed, sallallahu alejhi ve
sellem? "U IME ALLAHA MILO-STIVOG, SAMILOSNOG." Proroanstvo
se ispunjava u Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, doslovce!
Svako poglavlje asnog Kur'ana, izuzev devetog poinje
formulom:" Bismillahir-rhamanir-rahim, U IME ALLAHA MILOSTIVOG,
SAMILOSNOG. Musliman zapoinje svaki ispra-van posao ovom
asnom formulom. Ali krani zapoinju: "U ime oca, sina i duha
svetog." (13)
Vezano za Deuteronomy, poglavlje 18, dao sam vam vie od 15
razloga zato se ovo proroanstvo odnosi na Muhammeda, sallallahu
alejhi ve sellem, a NE na Isusa.
KRSTITELJ PROTIVRJEI ISUSU
U Novom zavjetu, vie puta, nalazimo da su Jevreji oekivali
ispunjenje proroanstva "JEDAN KAO MOJSIJE" - vidi Jovan 1:19-25.
Kada je Isus tvrdio da je Vjerovjesnik (Mesija) poslan Jevrejima,
Jevreji su se poli zapitkivati, a gdje je Ilija? Jevreji su imali paralelno
proroanstvo, da prije dolaska Mesije, Ilija mora doi prvi u svom
drugom dolasku. Isus je potvrdio ovo jevrejsko uvjerenje:
"...ON IM ODVRATI: "BEZ SUMNJE, ILIJA IMA DOI I SVE POSTAVITI
OPET NA SVOJE MJESTO. ALI VAM KAEM DA JE ILIJA VE DOAO,
SAMO GA ONI NE POZNADOE, NEGO POSTUPIE SA NJIM KAKO IM
SE PROHTJELO. TAKO E I SIN OVJEIJI MORATI OD NJIH MNOGO
TRPJETI." (Matej 17:11-13)
Prema Novom zavjetu, Jevreji nisu bili ti koji bi progutali rijei bilo
kojeg mogueg Mesije. U svom istraivanju proli su kroz izuzetne
potekoe, kako bi pronali svog pravog Mesiju. A ovo potvruje
Ivanovo Jevanelje: "A OVO JE IVANOVO SVJEDOANSTVO, KAD MU
IDOVI IZ JERU-ZALEMA POSLAE SVEENIKE I LEVITE DA GA
UPITAJU: TKO SI TI? ON PRIZNADE; NE ZANIJEKA; PRIZNADE: "JA
NISAM MESIJA. (Ivan, 1:19,20) (Ovo je jedino bilo prirodno, jer ne
mogu postojati dvojica Mesija (14) u isto vrijeme. Ako je Isus bio
Krist, onda Ilija nije mogao biti Krist!) "DAKLE, TO- UPITAE GA JESI LI ILIJA?" NISAM, ODGOVORI." (Ivan 1: 21) (Ovdje Ivan Krstitelj
protivrjei Isusu! Isus kae da je Ivan "Ilija", a Ivan negira ono to
mu je Isus pripisao. Jedan od DVOJICE (Isus ili Ivan), Boe oprosti,
definitivno
ne govori ISTINU. Na osnovu linog Isusovog
svjedoanstva, Ivan Krstitelj je bio jedan od najveih izraelskih
poslanika: "ZAISTA, KAEM VAM, IZMEU ROENIH OD ENA NIJE
USTAO VEI OD IVANA KRSTITELJA." (Matej 11:11)
Mi muslimani znamo Ivana Krstitelja kao hazreti Jahja,
alejhisselam. Mi ga potujemo kao stvarnog Allahovog Poslanika.
asni prorok Isus je nama poznat kao Isa, alejhisselam, koji je,
takoe, cijenjen kao najmoniji Poslanik poslan od Svemogueg.

Kako mi muslimani moemo pripisati lai bilo kojem od njih? Mi


ostavljamo ovaj problem, izmeu Isusa i Ivana, kranima da ga
razrijee, jer njihovi "sveti spisi" su puni neslaganja, koje oni
objanjavaju kao "nejasne Isusove izreke"(15). Mi muslimani smo,
zaista, zainteresovani za poslednje pitanje postavljeno Ivanu
Krstitelju od strane jevre-jske elite: "JESI LI (OEKIVANI) PROROK?
"NE," ODVRATI." (Ivan 1:21)
TRI PITANJA
Molim vas da uoite tri razliita i odvojena pitanja, a na koja je
on dao tri naglaena "NE" kao odgovore. Da rekapituliram: 1) Jesi li ti Krist?
2) Jesi li ti Ilija?
3) Jesi li ti Prorok?
Ali, ueni ljudi kranstva nekako ovdje vide implicitno samo dva
pitanja. Da bi uinili dvostruko jasnim da su Jevreji definitivno imali
T-R-I posebna proroanstva u svojim glavama, kada su ispitivali
Jovana Krstitelja, proitajmo prigovore Jevreja u stihovima kako
slijede: "ZAPITAE GA DALJE: ZATO TI ONDA KRSTI, AKO TI NISI:
a) KRIST
b) NI ILIJA
c) NI PROROK? (Ivan, 1:25)
Jevreji su oekivali ispunjenje TRI posebna proroanstva: jedan,
dolazak KRISTA. Dva, dolazak ILIJE i tri, dolazak TOG PROROKA.
"TAJ PROROK"
Ako pogledamo bilo koju Bibliju koja je skladna ili ima unakrsne
reference, tada emo nai na marginama, gdje se javljaju rijei
"prorok" ili "taj prorok" u Ivan, 1:25, da se ove rijei odnose na
proroanstvo iz Pon. zakon 18:15 i 18. A da je "taj prorok"- "prorok
kao Mojsije" - "KAO TO SI TI", pokazali smo poraznim dokazima da
je to bio Mu-hammed, sallallahu alejhi ve sellem, a ne Isus!
Mi muslimani ne negiramo da je Isus bio "Mesija", rije koja je
prevedena kao "Krist" (16). Mi ne osporavamo "hiljadu i jedno
proroanstvo" iju mnogobrojnost krani po-tvruju u Starom
zavjetu, predskazujui dolazak Mesije. Ono to mi kaemo, jeste da
se Deuteronom 18:18 NE odnosi na Isusa Krista, nego je to
eksplicitno proroanstvo o asnom Poslaniku Muhammedu,
sallallahu alejhi ve sellem!
Svetenik se utivo rastao sa mnom, rekavi da je to bila veoma
interesntna diskusija i da bi on elio da doem jednog dana i
obratim se njegovoj kongregaciji s istom temom. Dekada i po je
prola, a ja jo uvijek ekam na tu privilegiju.
Vjerujem da je svetenik bio iskren kada je to ponudio, ali
predrasude teko umiru, a ko bi elio da izgubi svoje ovce?!

OTROVNI TEST
Kristovim jaganjcima kaem: zato ne primijene taj otrovni test,
koji je sam Gospodar elio da primijenite, na bilo kojeg pretendenta
na proroanstvo? On je rekao: "POZNAETE IH PO NJIHOVIM
RODOVIMA. ZAR SE S TRNJA BERE GROE, ILI S DRAA SMOKVE?
TAKO SVAKO DOBRO STABLO RAA DOBRIM RODOM. SVAKO STABLO
AKO NE RAA DOBRIM RODOM, SIJEE SE I BACA U OGANJ. DAKLE:
PREPOZNAT ETE IH PO NJIHO-VIM RODOVIMA." (Matej, 7:16-20)
Zato se bojite primjeniti ovaj tekst na Muhammedova, sallallahu
alejhi ve sellem, uenja? Nai ete u poslednjoj Boijoj Objavi asnom Kur'anu - istinsko ispunjenje uenja Mojsija i Isusa, to e
svijetu donijeti prijeko potrebni mir i sreu. "AKO BI OVJEK KAO
MUHAMMED PREUZEO ZAPO-VJEDNITVO MODERNOG SVIJETA, ON
BI USPIO U RAZRI-JEENJU NJEGOVIH PROBLEMA I DONIO MU
PRIJEKO POTREBNI MIR I SREU."
(George Bernard Shaw)
NAJVEI!
U nedjeljniku "TIME" od 15. jula 1974., prenesena je selekcija
miljenja raznih historiara, pisaca, vojnih linosti, poslovnih ljudi i
drugih, na temu: "Ko su bili historijski velike voe?" Neki su rekli da
je to bio Hitler; drugi su rekli; - Gandi, Buda, Lincoln i slino. Ali Jules
Masserman, SAD psihoanalitiar, postavlja stvari ispravno dajui
korektne krite-rije, na osnovu kojih prosuuje. On je rekao: "Voe
moraju ispuniti tri funkcije: 1) Osigurati dobrobit voenih,
2) osigurati socijalnu organizaciju u kojoj se ljudi osjeaju relativno
sigurnim,
3) Osigurati ih odreenim brojem uvjerenja".
S gornja tri kriterija, on je pretraio historiju i analizirao - Hitlera,
Pastera, Cezara, Mozesa, Konfuija i mnoge druge, i konano
zakljuio:
"LJUDI KAO TO SU PASTER I SALK SU VOE U PRVOM SMISLU. LJUDI
KAO GANDI I CONFUIJE, S JEDNE STRA-NE, I ALEKSANDAR, CEZAR I
HITLER, S DRUGE STRANE, SU VOE U DRUGOM I MODA TREEM
SMISLU. ISUS I BUDA SPADAJU SAMO U TREU KATEGORIJU. MODA
JE NAJVEI VOA SVIH VREMENA BIO MUHAMMED, KOJI JE
KOMBINACIJA SVE TRI FUNKCIJE. U manjem obimu MOJSIJE JE URADIO
ISTO."
U skladu s objektivnim kriterijima postavljenim od profesora
ikakog univerziteta, za kojeg vjerujem da je Jevrej, - ISUS I BUDA
su izvan slike "velikih voa ovje-anstva", ali udnom
koincidencijom grupira Mojsija i Muhammeda zajedno, dajui time
daljnju teinu argumentu da ISUS nije kao MOJSIJE, ali je MUHAMMED
kao MOJ-SIJE: Pon. zakon, 18:18. "KAO TO SI TI" - Kao MOJSIJE!

U zakljuku, zavravam s navodom kranskog asnika,


komentatora Biblije, slijedei navod njegovog Gospodara: "KONANI
KRITERIJ ISTINSKOG PROROKA JE MORA-LNI KARAKTER NJEGOVIH
UENJA. (prof. Dummelow)
PREPOZNAETE IH PO NJIHOVIM RODOVIMA." (Isus Krist)
DOI DA REZONUJEMO ZAJEDNO
"RECI: "O SLJEDBENICI KNJIGE, DOITE DA SE OKUPIMO OKO
JEDNE RIJEI I NAMA I VAMA ZAJE-DNIKE: DA SE NIKOME OSIM
ALLAHU NE KLANJAMO, DA NIKOGA NJEMU RAVNIM NE SMATRAMO I
DA JEDNI DRUGE PORED ALLAHA, BOGOVIMA NE DRIMO! BUDITE
SVJEDOCI DA SMO MI MUSLIMANI!
(asni Kur'an, 3:64)
"SLJEDBENICI KNJIGE" je respektabilan naziv dat Jevrejima i
Kranima u asnom Kur'anu. Muslimanu je ovdje nareeno da
pozove: "O sljedbenici knjige" - O ueni ljudi! O ljudi koji tvrdite da
ste primili boansku Objavu, asne spise; hajde da se sakupimo oko
zajednike platforme - "da se nikom osim Allahu ne klanjamo", radi
toga to niko osim njega nije vrijedan molitve, a ne radi: "...JER JA,
JAHVE BOG TVOJ, BOG SAM LJUBOMORAN. KANJAVAM GRIJEHE
OTACA - ONIH KOJI ME MRZE - NA DJECI DO TREEG I ETRVTOG
KOLJENA." (Izlazak 20:5) Nego zato to je na Gospodar i onaj koji
bdije nad nama, na Hranitelj i Skrbitelj, dostojan svake hvale,
molitve i odanosti.
Ukratko Jevreji i Krani bi se sloili sa sva tri prijedloga,
sadrana u kur'anskom ajetu. U stvarnosti oni to ne rade. Pored
doktrinarnih propusta o jedinstvenosti Jednog Istinitog Boga,
(Allaha, subhanehu ve te'ala) tu je i pitanje posveivanja
svetenstva (Meu Jevrejima je bilo takoe nasljedno), kao da bi
obino ljudsko bie - Coen ili papa ili svetenik ili brahman moglo
polagati pravo na superiornost, bez obzira na njegovu uenost i
istotu ivota, ili bi moglo stajati izmeu ovjeka i Boga, u nekom
specijalnom smislu. ISLAM NE PRIZNAJE SVETENSTVO!
Islamska vjera nam je ovdje data u orahovoj ljusci:
"Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u on to se objavljuje nama, i u
ono to je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Ja'kubu, i
unucima, i u ono to je dato Musau i Isau, i u ono to je dato
vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve
razlike meu njima, i mi se samo Njemu pokoravamo." (asni
Kur'an, 2:136)
Poloaj muslimana je jasan. Musliman ne tvrdi da ima religiju
samo za sebe. Islam nije sekta ili etnika religija. Po tom shvatanju
ove religije su jedna, jer je Istina jedna. TO JE RELIGIJA KOJU SU
PROPOVJEDALI SVI RANIJI POSLANICI. (Vidi asni Kur'an, 42:13) To je
bila istina nau-avana svim inspirisanim Knjigama. U biti to je
svjesnost Boanske Volje i Plana i radosno potinjavanje toj Volji i
Planu. AKO IKO ELI DRUGU RELIGIJU OSIM NJE, ON JE PRITVORAN

PREMA SVOJOJ VLASTITOJ PRIRODI, KAO TO JE PRITVORAN PREMA


BOIJOJ VOLJI I PLANU. Takav ne moe oekivati uputu, jer on
namjerno odbacuje tu uputu.

Halid Tuli
ISLAM I DRUGE VJERE
Zahvala pripada samo Allahu, Slavljen je i Uzvien, i neka je
blagoslov i spas Njegov na posljednjeg Poslanika Njegova i one to
ga slijedie na Istini i sve ostale Boije Poslanike i one koji ih slijedie
na Uputi.
ovjekovo je da se kad-tad upita: "Zbog ega sam se naao na
ovoj kugli zemaljskoj i zbog ega mi je mrijet a radije ne bih?
Pametnom je jasno da to zacijelo ima neki smisao, samo od koga ga
saznati i kako ga dosei? Svakom razumnom koji se zagleda u nebo
osuto sazvjeima ili se zgrane nad tvornicom to neprestano djela
u u tijelu njegovu a on ni habera nema, jasno je da iza toga stoji
Tvorac, a Stvaranje je njegovo posigurno s odreenim ciljem, ali
kako ga otkriti?
Svemogui nije pustio ljude da lutaju, ve im je slao Objave
putem poslanika, ljudi obinih i smrtnih, poznatih po pravednosti,
istinoljublju, kako bi im ljudi lake povjerovali kada Objava pone
silaziti. Dostavlja Objava od Boga je melek (aneo) Dibril (Gabrijel)
i svi su Boiji Poslanici pozi-vali u istu vjeru, jer je taj poziv dolazio iz
istog izvora, pozivae u predavanje (Predavanje-Islam; PredaniMuslim) Jednom Bogu (Allah). Lanac Poslanika poinje s prvim ovjekom Ademom (Adam), a zavrava s Muhammedom, sallallahu alejhi
ve sellem, preko kojeg je tokom 23 godine dola poslednja Boija
Objava ovjeanstvu, a ime joj je "Knjiga koja se ita" (Kur'an).
Poslanici koji su predhodili Muhammedu bili su od jevrejskog
naroda: Musa (Mojsije) ija se objava zove Tevrat (Tora; Stari Zavjet)
i njegov brat Harun (Aron), zatim Davud (David) ija se objava zove
Zebur (Psalmi Davidovi), i sin mu Sulejman (Solomon) i drugi
Poslanici, a oni koji su neposre-dno prethodili posljednjem Poslaniku
bili su Zekerijja (Zakaria) i sin mu Jahja (Ivan Krstitelj) i Isa (Isus),
neka je na sve njih blagoslov Boiji i spas.
Neki jevrejski sveenici, meutim, nisu htjeli prihvatiti
poslanstva Jahje niti Isaa tako da Jevreji i dan-danas ekaju
poslanika, jer nisu htjeli priznati niti Muhammedovo posla-nstvo, kao
ni neki od onih koji su prihvatili istinitost Isaova poziva, iako je
dolazak posljednjeg Boijeg Poslanika na-javljen i preko Musaa i
preko Isaa. Jevreji su oekivali da posljednji poslanik bude od loze
drugog sina Poslanika Ibra-hima - Ishaka, od kojeg i sami potiu, a
ne od loze prvog mu sina Ismaila, kojeg je Ibrahim skupa s majkom
mu Haderom ostavio u Mekki i gdje je skupa sa sinom obnovio

Boiji Hram (17) kojeg mi i danas hodoastimo. Ismail se oenio


meu tamonjim plemenima, i posljednji je Boiji Poslanik
Muhammed od njegove loze. Sljedbenici Isaova poslanstva su drali
vjeru neiskvarenom tri stoljea nakon to ga je Allah uzdigao kod
Sebe i sauvao od pokuaja ubistva od strane Rimljana. Zadnji nas
Boiji Poslanik obavjetava da e Isa biti vraen na Zemlju pred kraj
ovog dunjaluka, u vrijeme Mehdije ija e vojska doi do Rima. Tada
se pojavljuje i Deddal (Antikrist) koji e pozivati ljude da povjeruju
u njega kao Boga. Isa ga ubija i ubija svinju i prelama krst, to e
uvjeriti krane da prime Islam.
Treba ovdje napomenuti da ovaj dolazak Isaa na Zemlju ne
znai
poslanstvo, jer on ne dolazi s novom Objavom Boijom,
nego s novom odreenom zadaom - ubistvo Deddala i
dokazivanje istinitosti Islama. U etvrtom stoljeu nakon Isaa poelo
je vjerovanje u njegovu boa-nstvenost. Rimski car koji je tada
preao u kransku vjeru naredio je spaljivanje svih knjiga koje
govore da je Isa samo ovjek i Poslanik Boiji i proganjanje svih onih
koji ne vjeruju u Isaovo Boanstvo. Tako danas sve razliite
kranske crkve pozivaju u vjerovanje u "Trojstvo", tj. u tri osobe
koje su sadrane u jednoj osobi (?!): Otac - Sin - Duh Sveti. "Otac" bi
trebalo da predstavlja Boga, "Sin" Njegova sina Isaa, a "Duh
Sveti" meleka Dibrila - prenosioca objava. Ako upitate kakvog
kranskog sveenika da vam objasni kako to da tri moe da bude
jednako jedan, ili kakav je to Bog koji jede i pije i spava i biva
razapet na kriu (ko se onda brine za Kosmos?) Odgovore vam da je
to tajna koja e biti objanjena na drugom svijetu. Stoga nije udo
da mnogi ljudi na kranskom Zapadu danas ni sami ne znaju kakvoj
vjeri pripadaju. Naa je odgovornost pred Bogom da ih pozovemo
Istini. To je bio cilj islamskih vojni kroz povijest - upoznati
ovjeanstvo s Istinom, ne silei nikoga u nju.
Danas Zapad, bar za sada, ne pravi otvorene smetnje pozivu u
Islam, i svakodnevno ulazi u nau vjeru veliki broj ljudi. Jedna
kranska sekta koja se i dalje dri kroz vjekove izvornog vjerovanja
u Jednog Boga i smatra Isaa samo Poslanikom i ovjekom jesu
"Unitaristi" (Jednoboci). Mnogi su ameriki predsjednici njima
pripadali, kao i mnogi poznati uenjaci. Za vrijeme Osmanske
carevine, nalazili su sklonita u njoj i podrke od progona onih to
vjerovae u "trojstvo". Iz razgovora s mnogim mladim ljudima na
Zapadu, lino sam bio uvjeravan da je mali broj mladih ljudi koji se
jo dre vjerovanja u "trojstvo".
Problem dananjih Jevreja i Krana je to su se zagubili originali
Objava njihovih Poslanika, a u jedinu sau-vanu Boiju Objavu Kur'an, ne ele da povjeruju. Na nama je prevoditi Kur'an na sve
jezike i neumorno je dijeliti, jer i onom ko je ita u prijevodu biva
jasno da joj autor nije ovjek. Dok su prijanjim Poslanicima davana
od Boga ude-sa kako bi im ljudi povjerovali, zadnjem je Boijem
Poslaniku dat Kur'an kao najvei dokaz. I sam Kur'an opetovano
poziva sve ljude i dine da se sakupe i sastave neto slino njemu.

Danas krani posjeduju 76 verzija o ivotopisu Isaovom, a priznaju


od njih samo etiri, iako se i ove meusobom u mnogo emu
suprotstavljaju. Ove ivotopise nazivaju Evane-ljima (Indil), kako
se zvala Objava poslana po Isau, iako je malo u tim ivotopisima
ostalo od izvorne Objave. ak ni u ta etiri, kod njih, priznata
ivotopisa, nema nita to bi upuivalo u boanstvenost Isaovu, jer
se "Sin Boiji" moe shvatiti preneseno, a i sam se Isa obraa u tim
ivotopisima svom narodu sa: "Djeco Boija". S druge strane,
injenica je da je Isa roen bez oca, po Allahovoj Odredbi, ne znai
da je on Boiji sin. Prvi ovjek Adem, stvoren je i bez oca i bez
majke, i niko za njeg ne tvrdi da je Boiji sin, kao to niko ne tvrdi za
Havvu (Evu) da je Boija ki. Jedan od nepriznatih Isaovih ivotopisa
je ivotopis koji je zapisan od strane njegova uenika Barnabe. Dok
se od etiri priznata ivotopisa, samo jedan pripisuje Isaovom
ueniku (Matijino Jevanelje) i u njemu nema spomena "trojstva".
Ivanovo Jeva-nelje koje se pripisuje Isaovom sljedbeniku Ivanu
Ribaru, oito da nije njegovo jer stil odgovara kakvom filozofu iz
drugog stoljea. To je jedino Jevanelje u kojem se direktno spominje
Isusovo "Boansko" porijeklo. Druga dva Jevanjelja se pripisuju
uenicima uenika.
Barnabino Jevanjelje se sauvalo u grobu svoga autora, iji je
grob pronaen u petom stoljeu. Odatle je dospio u Papinsku
knjinicu, a iz nje u Dvorsku knjinicu u Beu, gdje se i sad nalazi.
Kad je prvi put preveden na engleski jezik i tampan 1907. u
Londonu, tajanstveno je nestao iz knjiara. Sauvane su samo dvije
kopije, jedna u Britanskom muzeju, a druga u Kongresnoj knjinici u
Vaingtonu. Odatle je kriom iznesen mikrofilm, to je omo-guilo
njeno ponovno tampanje. U ovom ivotopisu, Barnaba pripovjeda
(str.220) kako su plakali i tugovali za Isaom skupa sa njegovom
majkom Merjemom (Marija), mislei da su ga Rimljani razapeli skupa
s razbojnicima. Meutim, Isa se poja-vio nakon tri dana i objasnio im
kako je Allah dao da Juda koji ga je odao Rimljanima, nalii njemu,
pa su razapeli Judu umjesto Isaa i da e ova varka ostati do pojave
Muhammeda, koji e razjasniti istinu o Isau onima koji slijede Boiji
Zakon. I doista, Kur'an veli za ovu zgodu: "Niti ga ubie, nit ga
razapee, ve im se priini." (En-Nisa' :157).
I u onom to se danas naziva Starim Zavjetom i Novim Zavjetom
iako sadre tek poneto od originalnog Starog, (Musau objavljeng)
odnosno novog, (Isau objavljenog) Zavjeta, nalazimo pasuse koji
upuuju na dolazak Muhammeda ("Pohvaljeni") kao poslednjeg
Boijeg Poslanika.
U poglavlju "Ponovljeni Zakon" iz Starog Zavjeta nalazimo:
"Podignut u im poslanika izmeu njihove brae, kao to si ti. Stavit
u svoje Rijei u njegova usta, da im kae sve to mu zapovjedim. A
ne bude li tko posluao Mojih Rijei to ih Poslanik bude govorio u
Moje Ime, taj e odgovarati preda mnom."(18:18).

Braa Jevreja mogu biti samo Arapi, kao to smo spomenuli, jer
im je zajedniki predak Ibrahim, a poslije Musaa kojem se ovdje
obraa Bog, nije bilo poslanika koji nije bio Jevrej osim Muhammeda.
S druge strane, prijanji poslanici nisu prenosili rijei doslovno, kako
su im silazile od Dibrila, nego su prenosili narodu njihovo znaenje.
Mu-hammedu je meutim nareeno da prenosi Objavu doslovno
pisarima, kao to se ovdje kae: "Staviu svoje Rijei u njegova usta,
da im kae sve to mu zapovijedim."
to se tie Novog Zavjeta, iji original ne postoji, kao to je
sluaj i sa Starim Zavjetom, ali krani danas zovu "Novim
Zavjetom" ivotopise poslanika Isaa, i kao to smo ranije spomenuli,
priznaju vjerodostojnim od tih ivotopisa samo etiri: Matijino,
Markovo, Lukino, Ivanovo, dok za sve ostale kau da su proturena,
ak i u tim ivotopisima za koje kau da su vjerodostojni, nailazimo
na ono na to nas upuuje Svemogui u Kur'anu: "A kada Isa, sin
Merjemin ree: "O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov Poslanik, da
vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat, i da vam donesem
radosnu vijest o Poslaniku ije e ime biti Ahmed "Pohvaljeni". (Essaff: 6) Ako pogledamo Ivanovo Jevanelje, jedno od etiri priznata
kod krana, nai emo ovaj pasus u kojem se Isa obraa svojim
uenicima: "Ako me volite drat ete se mojih naredbi, a ja u se
moliti Ocu i On e vam dati drugog Utjeitelja koji e biti s vama
zauvijek." (14:15-16). "Ali Utjeitelj, koji je duh istine, koga e Otac
poslati u moje ime, potsjetit e vas svemu to sam vam govorio"
(14:26). "Kad vam on, duh istine doe, vodit e vas prema potpunoj
istini, poto on ne govori od sebe, nego govori ono to uje, i rei e
vam o stvarima koje tek trebaju da dou.'(16:13).
Ako se povratimo originalnom grkom prijevodu, vidjeemo da
rije "Utjeitelj" glasi na grkom "Parakletos" dok "Pohvaljeni" (kako
Isa naziva Poslanika iza njega) se u grkom kae "Praklete". Osim
zamjene slova, grki su prevo-dioci sa izvornog armejskog jezika jo
dodali: "...koji je duh istine...", sadanja crkva veli da se to misli na
Svetog Duha, koji predstavlja jednog od inioca trojstva u kojeg
vjeruju: (Otac - Sin - Duh Sveti). S ovim tumaenjem, da je
"Utjeitelj" u stvari Duh Sveti, crkva upada u nerazmrsivu
proturjenost, jer to znai da Svetog Duha nije bilo u vrijeme dok se
Isa obraa uenicima, a s druge strane, kad Isa kae da e Otac
poslati drugog "Utjeitelja", ispada da ima vie "Svetih Duhova". U
isto vrijeme, nalazimo u povjesti ranog kranstva vei broj osoba
koje su za sebe tvrdile da su obeani "Utjeitelj", to ne bi bilo
mogue ako se vjerovalo da je "Utjeitelj" Duh Sveti.
Ne nailazimo na nagovjetaj dolaska poslednjeg Boijeg
Poslanika samo u kranstvu. Pogledajmo u svete hinduske knjige za
trenutak:
U svetoj knjizi Hindusa "Bhavishya Purana" nalazimo: "Pojavit e
se duhovni Uitelj, stranac sa svojim drugovima. Zvat e se
"Pohvaljeni"... O, ponosu ovjeanstva, stanovnie pustinje! Okupio

si veliku silu da ubije Sotonu, a sam si zatien od neprijatelja."


(Khand 3, Adhya 3, Shalok 5-8).
U svetoj knjizi stare perzijske vjere "Dasatir" -14- itamo:
"Kad Perzijanci nisko padnu u udoreu, rodit e se ovjek u
Arabiji iji e sljedbenici oboriti njihov prijesto i vjeru. Naduti monici
Perzije bit e savladani. Kua koja je bila sagraena, i u kojoj su
mnogi kipovi postavljeni, bie oiena od njih, i ljudi e se njoj
usmjeravati za vrijeme molitve. Njegovi e sljedbenici pokoriti
gradove Perzije i okolo nje. Ljudi e se izmijeati meu sobom. asni
ljudi Perzije i drugi pridruit e se njegovim sljedbenicima."
No i pored nagovjetaja o dolasku poslednjeg Boijeg Posalnika,
neki su ga porekli. Stoga danas imamo na svijetu oko etvrtinu
ljudstva koja prihvata poslednjeg Boijeg Posla-nika i slijedi
poslednju Boiju Poruku, dok druga etvrtina ovjeanstva naziva
sebe "kranima", premda nemaju zaje-dnike vjere, nego su
podijeljeni na bezbrojne grupe od kojih svaka vjeruje da je samo
njeno vjerovanje ispravno i esto ak ratuju meu sobom,
protestanti protiv katolika, katolici protiv pravoslavnih itd. Neki od
njih vjeruju u "trojstvo", drugi ne vjeruju, nego smatraju da je Isa
samo Poslanik, a ne Bog, a najvei ih dio i ne zna ta vjeruje, niti zna
da li bi se Bogu obraao za pomo ili kakvom svecu. Veliki broj ljudi
u onom to se zove "kranskom civilizacijom", u stvari edno je
istine i traga za njom.
to se tie onih koji ne samo da ne priznaju Muhammeda, nego
ni Isaa za Boije Poslanike, nego jo uvijek oekuju da im doe neko
od njihova jevrejskog roda, njihov broj u itavom svijetu ne prelazi
15 miliona, ratrkanih po itavom svijetu, najvie u SAD, ali su
moni zbog meu-sobne brige i potpomaganja. Mnogi svjetski centri
moi su u njihovim rukama, poput banaka i sredstava
obavjetavanja. ak su uspjeli uz pomo kranskog svijeta, koji je
prema njima osjetio grinju savjesti zbog progona koje su inili nad
Jevrejima tokom povijesti, otmu od muslimana Palestinu i uspostave
svoju dravu u njoj. Ona je otvorena svakom Jevreju svijeta da se
doseli i ivi u njoj. I po naoj vjeri musliman smije da ivi samo u
muslimanskoj dravi kojom vladaju muslimani. Na alost, veina
muslimanskih drava spremna je materijalno pomoi muslimanskim
manjinama koje ive u nemuslimanskim dravama, ali im nije
spremna dozvo-liti da se nasele. To je dokaz da su njihovi vladari
vie nacionalno usmjereni nego islamski. Oni pak vladari ija je vjera
jaa, otvorit e vrata bratu muslimanu, to im je vjerska dunost.
Preostala polovica ovjeanstva jo uvijek se klanja kipovima i
vjeruje u bezbrojna boanstva, poput Hindusa, Budista, intoista
itd.. ak i meu muslimanima ima nezna-lica koji trae posrednika
do Boga i ne shvatajui da time ine neoprostiv grijeh, pripisivanje
sudruga Allahu. Ima meu ljudima i onih koji ne vjeruju ni uta i

misle da je itav kosmos stvoren sluajno i sam po sebi. Takvi su ak


imali i svoje drave u vrijeme komunizma, ali su danas isezle.
I na kraju da se upitamo: Kad bi ovjek vjerovao da je samo
Jedan Bog i da Isa nije nego ovjek i poslanik Boiji, ali ne vjeruje u
poslanstvo Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, poslednjeg
Boijeg Poslanika upuenog o-vjeanstvu niti se dri propisa koje je
propisao, dali mu se takva vjera prihvata kod Boga? Ovako odgovara
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to pitanje:
.
"Tako mi Onog u ijoj je ruci dua Muhammedova, koji god Jevrej ili
Kranin uje za mene, pa umre ne povjerujui u ono to mi je
poslano, biva od drugova vatre."
Drugi moe da upita: "A oni koji ne uju za Islam?" Odgovara Allahov
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "etvero se poale Sudnjega
Dana: gluhi to nita ne uje, nerazumni, od starosti posenilio i ko
umre ne uvi za Islam. Pa veli gluhi: "Gospodaru, doe Islam, a ja
nita ne ujem. I veli nerazumni: "Gospodaru, doe Islam, a ja nita
ne shvatam, a djeca se zamnom bacaju balegom." A matuh kae:
"Gospodaru, doe Islam, a ja nita ne razumijem." A onaj to umrije
ne uvi za Islam veli: "Gospodaru, ne doe mi Tvoj Poslanik." Potom
se obaveu na poslunost, pa im se naredi da uu u vatru. Onaj koji
ue bude mu hlad i spas, a koji ne ue bude odvuen u nju."
A to se tie djece nemuslimanskih roditelja, veli Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem: "Djeca murika su posluga stanovnika
denneta." Kad spomenusmo djecu, da vidimo ta je s
muslimanskom djecom. Kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
"Djeca vjernika su u dennetskom brdu, brine se o njima Ibrahim i
Sara, dok ih ne povrati roditeljima Sudnjeg Dana."
"Sretne jedan od njih roditelja svoga pa ga uzme za odjeu i ne
puta ga dok ih Allah ne uvede skupa u dennet."
I na posljetku vana napomena. Nije musliman svako ko sebe
naziva muslimanom. Moda ste uli za razliite udne nazive: ije,
Ahmedije, Ismailije, Bektaije, Alevije, Be-haije... Svi oni sebe
nazivaju muslimanima, ali je njihova vjera sasvim razliita od nae.
Ahmedije i Behaije vjeruju u nova "poslanstva". Bektaije i Alevije
vjeruju u trojstvo. Ismailije vjeruju u sedam nepogreivih imama
nakon Boijeg Posla-nika, sallallahu alejhi ve sellem, a ije u
dvanaest! Rijei tih imama smatraju objavom! ak i oni to su
poznati pod imenom "dervii" (sufije) vjeruju u nepogreivost svojih
ej-hova, a ti ejhovi ih poduavaju kako je ono to je stvoreno dio
Boga! Svi ovi gore navedeni vjeruju da Kur'an ima svoje vanjsko
znaenje za obine ljude, i tajno skrovito znaenje, koje samo oni
znaju, pa e vam onda tim svojim tajnim znaenjima dokazivati
ispravnost svoje vjere. No, Boiji nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, unaprijed upozorio da e se njegova zajednica podijeliti u 73
skupine, 72 e u vatru a jedna u dennet. Kad ga ashabi upitae za
dennetsku skupinu, odgovori im:... "Zajednica....Koja se dri vjere
moje i mojih drugova." Ta se grupa zove "Ehli sunnetom", poto se

pridravaju sunneta - pravca Boijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve


sellem. Oni ine oko 90% od onih koji sebe zovu muslimanima. A veli
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Moj se ummet
(zajednica) nee okupiti na zabludi."
Zamolimo Allaha Svemogueg da nas uvrsti na ispravnoj stazi i
sauva od zablude. Amin!
Biljeke
(1) Ovo se odnosi na Mojsija. Vidi Jusuf Alijev komentar br. 4783/ uz
ovaj ajet.
(2) Kranski egzegezisti daju progresivne brojane vrijednosti sa
est, engle-skom alfabetu i sabiraju kako bi dobili zbir 666. To jest
A=6, B=12, C=18, D=24 itd. Progresija je sa 6-ticama, radi toga to
je Zvijer u Bibliji "666" Probajte to za dr. Kissinger.
(3) Pisac je upravo odrao drugo predavanje u gradskoj vijenici,
Durban, 10.12.1975, na temu - "Muhammed najvei". Knjiga na ovu
temu je ve izala.
(4) "Dominee" je ekvivalent za svetenika na afrikanskom.
(5) Jedna od provincija June Afrike.
(6) Rije "mesija" dolazi i u arapskom i u hebrejskom od glagola
"masaha" to znai: trljati, masirati, pomazati. Religiozno znaenje
je "Onaj koji je pomazan" - svetenici i kraljevi su bili pomazani pri
postavljanju na njihove poloaje. Mesija, prevedeno ka krist, ne
znai Bog. ak je neznaboac Kiru zvan "Krist" u Bibliji, (Isaija, 45:1)
(7) Muhammed s.a.v.s. je spomenut po imenu u pjesmi od
Solomona, 5:6. Hebrejska rije koja je tamo koritena je
Mahammudim. Zadnja slova IM je mnoina od uvaavanja slave i
veliine. Bez "im" ime bi bilo Mahammud prevedeno kao "sveukupno
privlaan" u Autorizovanoj verziji Biblije ili "Hvaljeni" - "vrijedan
hvale tj. MUHAMMED.
(8) Ako se ova knjiga prevodi na bilo koji drugi jezik, molim da se
afrikanske rijei promijene u lokalni dijalekat; i ne pokuavaj
slobodni prijevod biblijskih navoda. Nabavi Bibliju na jeziku na koji se
vri prijevod i prepii tano kako se rijei javljaju u toj Bibliji.
(9) Molim da otvorite asni Kur'an, 3:42 i 19:16 gdje se govori o
Isusovu roenju; proitaj sa komentarom i upozori svoje kranske
prijatelje o visokom poloaju koji Isus i njegova majka imaju u
Islamu.
(10) Pii za "Was Christ Cruciffied" (Da li je Isus razapet na krst?) od
istog pisca. Besplatno na zahtjev.
(11) Prema Bibliji Abrahamovo ime je bilo Abram prije nego to ga je
Bog promijenio u Abraham.
(12) Danas postoje Arapske Biblije u etrnaest raznih spisa i
dijalekata, vezanih samo za Arape. Vidi "The Gospels in many
tongues" - "Jevanelja u mnogim jezicima", moe se dobiti od
Biblijskog udruenja.

(13) Kranski teolozi su nemarni ak i u imenu Boga. Radi toga to


"Bog" nije ime, i "otac", takoe, nije ime. Kako je njegovo ime? Vidi
"Muhummed - the Natural Successor to Christ" od istog autora,
moe se dobiti besplatno.
(14) Jevreji su oekivali jednog Mesiju a ne dvojicu.
(15) Vidi "Times" magazin, decembar 30. 1974, lanak "How true is
the Bible?" - "Kako je istinita Biblija?" I pii za besplatnu kopiju "50
000 Errors in the Bible" - "50 000 greaka u Bibliji" - reprodukcija iz
kranskog magazina "AWAKE!", SEPTEMBAR 8, 1957.
(16) Kako je rije Mesija transmutirana u Krist? Pii za gornju
knjiicu, referena 13.
(17) Kaba.
.
Nazad na Knjige