Está en la página 1de 23

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

MC LC
MC LC...........................................................................................................................1
LI M U......................................................................................................................3
PHN 1: TM HIU THC T CU TRC MNG VIN THNG CA VNPT
KLK............................................................................................................................4
1.1 Mng bng rng.......................................................................................................4
1.1.1. Cu trc tng qut mng bng rng..................................................................4
1.1.2. Cu trc mng bng rng vi VN2....................................................................4
1.1.3. Chc nng chnh ca cc thit b trong cu trc mng....................................4
1.1.4. Cc dch v, ng dng m hin ti VNPT k Lk cung cp trn mng bng
rng v trnh t kt ni cc dch v.............................................................................5
a. MEGAWAN:.........................................................................................................5
b. LEAST LINE:.......................................................................................................5
c.Thoi:....................................................................................................................7
d. IPTV:....................................................................................................................7
e. ADSL:...................................................................................................................7
f. FTTH:...................................................................................................................7
g. MEGAVNN:.........................................................................................................7
h. FTTH:..................................................................................................................9
1.2 Mng chuyn mch PSTN.....................................................................................10
1.2.1 Cu trc mng hin ti.....................................................................................10
1.2.2. Chc nng ca cc thit b trong s mng:................................................10
1.3 Mng truyn dn quang:.......................................................................................10
1.3.1 Mt s vng ring chnh:....................................................................................10
1.3.2. Chc nng chnh ca thit b:..........................................................................13
1.3.3. Mt s dch v c truyn ti trn mng truyn dn:...................................13
1.3.4. S u ni cc thit b...............................................................................13
1.4 Mng chuyn mch PSTN.....................................................................................14
1.4.1. Cu trc cp ng, lut mu cp ng v cc thng s nh gi cht lng
truyn dn trn cp ng...........................................................................................14
a. Cu trc cp ng:............................................................................................14
b. Lut mu Cp ng...........................................................................................15
1.4.2. Cc dch v cung cp trn cp ng:..............................................................16
1.4.3. S mt tuyn cp t MDF n khch hng:...............................................16
PHN 2: TM HIU THC T MNG VIN THNG V CC DCH V TI
TRUNG TM NAM BMT..............................................................................................17
2.1 Cc thit b ca trung tm Nam...........................................................................17
2.2. S ngun in tng i Bun Ky...................................................................17
2.3 S kt ni cc thit b ca trung tm vo mng truyn dn.........................18
2.3.1 S kt ni BTS Hng Vng vo mng truyn dn.....................................18
2.3.2 S kt ni MSAN Bi Th Xun vo mng truyn dn.................................18
2.3.3 S kt ni BTS c Hc vo mng truyn dn............................................18
2.3.4 S kt ni MSAN Nguyn Du v BTS Nguyn Du vo mng truyn dn....18
2.3.5 S kt ni MSAN Y Ngng vo mng truyn dn........................................19
2.4 Ton trnh cc cng on lp t hon chnh mt thu bao MegaVNN...........19

Nguyn Hi Ninh

Trang 1

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

2.5 Cch phn cng cng vic v cch nh gi cng nhn ca t trng.............20
2.5.1 Cch phn cng cng vic ca t trng.........................................................20
2.5.2 Cch nh gi cng vic...................................................................................20
2.5.3 kin xut....................................................................................................20
PHN 3: KT LUN......................................................................................................21

Nguyn Hi Ninh

Trang 2

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

LI M U
Vi chin lc pht trin ton din mang tnh cht n u v cng ngh
nhm to ra tim lc to ln, sc cnh tranh v cht lng v s a dng ha cc
dch v gi thnh thp, nng sut lao ng cao v vi s mnh lun n lc trong
vic ng dng c hiu qu cng ngh bu chnh vin thng cng ngh thng tin,
tp on Bu chnh vin thng trin khai dch v mt cch a dng v nhanh
chng, Trong nhng nm qua mng li vin thng Vit Nam pht trin rt
nhanh chng vi cng ngh hin i.
Do , cc nh vin thng lun tm cch ci thin v nng cao k thut, cng
ngh p ng c nhu cu ngy cng cao ca ngi dn cng nh nhim v
pht trin kinh t, gio dc, x hi, cng nghip ha hin i ha t nc. p
ng c yu cu, nhim v pht trin ngnh Vin thng, mi cn b nhn vin
trong ngnh cn c gng hc tp rn luyn nhm nng cao kin thc, k nng, tay
ngh, phc v c hiu qu nhim v chuyn mn ca ngnh trong thi gian ti.
Trong qu trnh thc hnh th vic ti phng mng v dch v v t vin
thng Tn Tin trung tm vin thng Nam Bun Ma Thut, ti hc hi c rt
nhiu kinh nghim thc t qu bu trong trin khai, lp t, vn hnh, bo tr h
thng k thut ti trung tm. Ti xin trnh by bo co th vic vi cc ni dung
nh sau:
1. Tm hiu thc t cu trc mng vin thng ca VNPT klk.
2. Tm hiu thc t mng vin thng v cc dch v ti trung tm Nam
Bun Ma Thut
3. Kt lun.

Nguyn Hi Ninh

Trang 3

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

PHN 1: TM HIU THC T CU TRC MNG VIN THNG CA


VNPT KLK
1.1 Mng bng rng
1.1.1. Cu trc tng qut mng bng rng

1.1.2. Cu trc mng bng rng vi VN2

1.1.3. Chc nng chnh ca cc thit b trong cu trc mng


DSLAM(Digital Subsciber Line Access Multiplexer): L thit b t pha tng
i, l im cui ca kt ni xDSL, n cha v s cc modem xDSL(port).

Nguyn Hi Ninh

Trang 4

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

Cc loi DSLAM ang c s dng:


+ ATM DSLAM:
- Dung lng 2800 port ADSL , 128 port SHDS:
- DSLAM standard , mini DSLAM : card ADSL (SHDSL) 32 port/card
SUADSL
- DSLAM Hix 5300, M200 : card ADSL 64 port/card, SHDSL 32
port/card SUSHDSL
+ IP DSLAM
- Dung lng 1800 port ADSL, 3000 port SHDSL
- 2 loi Hix 5600 v Hix 5635 : card ADSL 72 port/card IUADSL,
SHDSL 48 port/card IU SHDSL
UPE: Thit b tp trung cc DSLAM, chuyn tip lu lng ln cc PE-AGG.
PE-AGG (Provider Edge router): Router bin mng li MPLS do VTN qun l ,
nhim v chnh l nh tuyn cho cc dch v IPTV , Megawan, thoi Multimedia
(VoD, ipTV, IP conference)
BRAS(Broadband Access Server): Thit b qun l ngi dng, iu khin tnh
cc, qun l a ch( MAC, IP) , iu khin dch v v qun l bo mt
1.1.4. Cc dch v, ng dng m hin ti VNPT k Lk cung cp trn mng bng
rng v trnh t kt ni cc dch v
a. MEGAWAN:
Ngi s to 1 tunnel VPN o gia 2 u khch hng trn mng thng qua nh
cung cp, bng k thut chuyn mch gi c gn nhn (MPLS) v th kh nng
bo mt l kh cao.
V hot ng trn nn IP nn MegaWan rt a dng c th s dng truyn
Voice, Video... ngoi d liu.
+ S kt ni:

b. LEAST LINE:
Leased line l knh thu ring m nh cung cp s cp ring cho bn theo yu
cu truyn d liu (ch yu l data dng text) t ni ny n ni khc. Knh
leased line l cc knh c lp v tch bit, vic ng b tn hiu gia hai u
khch hng hon ton l thuc vo mng DDN ca VNPT a phng (mng
DDN c t trung gian gia 2 a im cn ni vi nhau, tc ca knh cng
c p ti y), do vy cn c cc thit b u cui gi l NTU (phi tng thch

Nguyn Hi Ninh

Trang 5

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

vi mng DDN) c giao tip V.35 hoc G.703 v Router c card WIC h tr giao
tip serial.
Cu hnh theo s Master/Slave
My tnh ca khch hng s dng ng cp RJ45 kt ni vi Router truyn ti
Router ca tr s qua ng cp CAT5. gia 2 im cu c cc thit b bo v
chng st.

Cu hnh ca modem Master :


My tnh ca khch hng s log on vo Router t ti nh bng cp RS232 to
RJ45(cp my in), dng ng cp RJ45 kt ni vi Router truyn ti Router ca
tr s qua ng cp CAT5. gia 2 im cu c cc thit b bo v chng st.

Cu hnh ca modem Slave :


My tnh ca khch hng s log on vo Router t ti tr sbng cp
RS232(cp my in) , dng ng cp RJ45 kt ni vi Router truyn ti Router
ca tr s qua ng cp CAT5. gia 2 im cu c cc thit b bo v chng
st.

Nguyn Hi Ninh

Trang 6

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

c.Thoi:
+ VoIP : VoIP l dch v in thoi ng di trong nc v quc t s dng
giao thc IP. y l dch v vin thng (bao gm in thoi v fax) trn
bng tn thoi c bn s dng cng ngh nn v gii nn tn hiu
truyn a thng tin di dng gi s dng giao thc Internet.
d. IPTV:
IPTV (Internet Protocol Television) l dch v truyn ti hnh nh k thut s ti
ngi s dng qua giao thc IP trn mng Internet vi kt ni bng thng rng.
N thng c cung cp kt hp vi VoIP, video theo yu cu... nn cn c
gi l cng ngh TriplePlay (d liu, m thanh v hnh nh).
+ S kt ni:

e. ADSL:
ADSL(Asymmetric Digital Subscibe Line) l vit tt ca thut ng ngha l
ng dy thu bao s bt i xng. Trn kt ni ADSL, h tr tc
download nhanh hn tc upload hay tc nhn v nhanh hn tc
truyn i.
f. FTTH:

Nguyn Hi Ninh

Trang 7

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

g. MEGAVNN:
MegaVNN l dch v truy nhp Internet tc cao, da trn cng ngh ng dy
thu bao s bt i xng ADSL do Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam
(VNPT) cung cp.
Vi u im ni bt l kt ni Internet tc cao, c nhiu gi cc linh hot,
dch v Mega VNN p ng nhu cu s dng ngy cng cao v a dng ca khch
hng.
+ S kt ni:

Nguyn Hi Ninh

Trang 8

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

h. FTTH:
FTTH (Fiber to the home) l cng ngh kt ni vin thng hin i trn th gii
vi ng truyn dn hon ton bng cp quang t nh cung cp dch v ti tn
a im ca khch hng. Tnh u vit ca cng ngh cho php thc hin tc
truyn ti d liu internet xung/ln (download/upload) ngang bng vi nhau,
iu m cng ngh ADSL cha thc hin c.
- Tc truy nhp Internet cao, ln n 10 Gigabit/giy, nhanh gp 200 ln so vi
ADSL 2+
- Cht lng tn hiu n nh, khng b nh hng bi thi tit, chiu di cp,
- An ton cho thit b (khng s st nh lan truyn trn ng dy)
- Nng cp bng thng d dng m khng cn ko cp mi
- p ng hiu qu cho cc ng dng Cng ngh thng tin hin i nh: Hosting
Server ring, VPN (mng ring o), Truyn d liu, Game Online, IPTV (truyn
hnh tng tc), VoD (xem phim theo yu cu), Video Conferrence (hi ngh
truyn hnh), IP Camera
+ S kt ni:

Nguyn Hi Ninh

Trang 9

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

1.2 Mng chuyn mch PSTN


1.2.1 Cu trc mng hin ti

1.2.2. Chc nng ca cc thit b trong s mng:


Tng i chuyn tip vng Toll: kt ni gia cc tng i ca cc vng khc
nhau thc hin chuyn tip vng.
Host: Kt ni gia cc tng i v tinh vi tng i Toll qua ng trung k.
Tng i v tinh (RSS 810, 501, 202, V5.2): giao tip trc tip vi thu bao u
ni Host qua cc ng trung k(TSS). N ghi thng tin cc thu bao.
MSAN (Multi Service Access Node): Va cung cp dch v bng hp va cung
cp dch v bng rng.
1.3 Mng truyn dn quang:
1.3.1 Mt s vng ring chnh:
- Vng ring BMT.H23 - TLI.H23 HHP.H21 KPK.H21

Nguyn Hi Ninh

Trang 10

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

- Vng ring GiaNghia 3.1 Quang Son KrongNo BMT.H34

Nguyn Hi Ninh

Trang 11

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

- Vng ring NTD.H11 HPU.H11 NDU.H11 EKO.H11

- Vng ring BMT.H23 TLI.H23 HHP.H21 KPK.H21

Nguyn Hi Ninh

Trang 12

Bo Co Th Vic

Nguyn Hi Ninh

VNPT DAKLAK

Trang 13

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

- Vng ring BAD.H31 BMT.H32 CNE.H31 K92.H31

1.3.2. Chc nng chnh ca thit b:


Truyn dn cho BTS v trc chnh, Node B v Tng i.
1.3.3. Mt s dch v c truyn ti trn mng truyn dn:
- FTTH(1 vi)
- DSLAM-ATM
- in thoi c nh
- Megawan, thu knh ring
1.3.4. S u ni cc thit b

Nguyn Hi Ninh

Trang 14

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

1.4 Mng chuyn mch PSTN


1.4.1. Cu trc cp ng, lut mu cp ng v cc thng s nh gi cht lng
truyn dn trn cp ng
a. Cu trc cp ng:
- Dy dn: l dy ng c, tinh khit cao, tit din nhn bng.
- Dy bc cch in: Mi mt dy dn c bc mt lp nha cch in
ng nht
Foam - skin Polyethylene (hoc solid). B dy lp bc cch in ny tho mn cc
ch tiu in kh, c l trong tiu chun TCN 68-132:1998. y l mt loi vt

Nguyn Hi Ninh

Trang 15

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

liu cch in s dng trong lnh vc sn xut cp in thoi c c tnh in kh


rt tt.
- Dy treo cp: l dy thp m km c ng sut ko chu lc cao.
b. Lut mu Cp ng
Lut mu bc cch in dy dn nhm con 10/25 i
i s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mu ca cht cch in bc dy dn
Chnh
Ph
Trng
Dng
Trng
Cam
Trng
Lc
Trng
Nu
Trng
Tro

Dng

Cam

Lc

Nu

Tro
en
Dng
en
Cam
en
Lc
en
Nu
en
Tro
Vng
Dng
Vng
Cam
Vng
Lc
Vng
Nu
Vng
Tro
Tm
Dng
Tm
Cam
Tm
Lc
Tm
Nu
Tm
Tro

c.nh gi cht lng ca cp ng:


Chng ta nh gi cht lng cp ng da trn hai thng s l SNR, suy hao.
1.4.2. Cc dch v cung cp trn cp ng:
in thoi c nh, fax, ADSL, knh thu ring, My TV, megawan.

Nguyn Hi Ninh

Trang 16

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

1.4.3. S mt tuyn cp t MDF n khch hng:


MDF 402 (01-600)
06- L Dun

M402/2B9(1-500)
173 NC Tr

M402/1B9 (01-600)
BT/- NC Tr

402/B9(296/0)
600SACNC.1000.200
6

402/1B9-3B9(210/0)
500SACNC.300.2006

H402/12B9(201-250)
270 NC Tr

402/2B9-12B9(28/0)
50SACNC.390.2007

40
2/1
2B
913
B9
(9/
0)
Dy sub

H402/14B9(216-230)
233 NC Tr

268/10- Nguyn Cng


Tr

MDF: L ni tp trung tt c cc kt cui u dy ca cc cp trong mng. MDF


thng c t gn tng i v l ni xut pht ca tt c cc cp ca mng thu
bao v cp lien trm in thoi . MDF l ni to s mm do trong s u ni s
thit b thu bao vi tng i v cng l ni kim tra, o th mng cp.
Mng sng(M): L ni che kn mi ni ca c mt si cp trnh nng ma, cc
nh hng khc ca mi trng. Mng sng cng l ni phn nhnh cp i cc
hng khc nhau. Mi ni c rt nhiu loi ang c s dng trn mng li
hin nay nh: mng sng UC, mng sng co nhit, mng sng con heo du, hp
ni PSI ty theo yu cu s dng v dung lng ca cp m s dng ng kch
thc ca mng sng. Thng c cc loi mng sng 50x2, 100x2, 300x2, 400x2,
600x2.
Cp chnh: L ni cp xut pht t MDF n t cp ln v cng l ni cp chnh
i thng t MDF n hp cp cui cng n nh thu bao(i vi mng nh).
ng dy thu bao(dy sub): :L ng dy ni t cc hp cp n cc thit b
u cui ca thu bao.
Hp cp: L ni kt cui ca mt tuyn cp t tng i i, l im ni r tng i
dy n nh thu bao. Hp cp c dung lng thng l 100 i, 50 i, n 10
i.
PHN 2: TM HIU THC T MNG VIN THNG V CC DCH V
TI TRUNG TM NAM BMT
2.1 Cc thit b ca trung tm Nam
MSAN: Gm cc MSAN Bi Th Xun, Y Ngng, Nguyn Du

Nguyn Hi Ninh

20
SA
CN
T.13
0.20
07

Trang 17

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

- Bng hp: mt card 48 port


- Bng rng : mt card 24 port
BTS: Hng Vng, T An, Hai B Trng, Ch Bun Ma Thut, 28 Thng Long,
136 L Dun, Nguyn Du, c Hc, Gio x Thnh Linh, 73 Y Ngng.
2.2. S ngun in tng i Bun Ky

Nguyn Hi Ninh

Trang 18

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

2.3 S kt ni cc thit b ca trung tm vo mng truyn dn


2.3.1 S kt ni BTS Hng Vng vo mng truyn dn

2.3.2 S kt ni MSAN Bi Th Xun vo mng truyn dn

2.3.3 S kt ni BTS c Hc vo mng truyn dn

Nguyn Hi Ninh

Trang 19

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

2.3.4 S kt ni MSAN Nguyn Du v BTS Nguyn Du vo mng truyn dn

2.3.5 S kt ni MSAN Y Ngng vo mng truyn dn

2.4 Ton trnh cc cng on lp t hon chnh mt thu bao MegaVNN


Khch hng : ng ng nh Lm
Ngy lp t : Ngy 22 thng 11 nm 2013-11-13
a ch: 247/2 L thng Kit
S in thoi 05003854437
Dch v lp t: ADSL
STT MDF: 463
DSLAM:DSL_DLK.BMT.H03
1, Xc nh cp n nh khch hng:
1.0. Gi in thoi n nh khch hng xem khch hng c nh khng. Nu c
chuyn sang bc 1.0
1.1: Xem trn mc mng cp ca CSS khng c s cp theo s in thoi ny
nn chuyn sang bc 1.2

Nguyn Hi Ninh

Trang 20

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

1.2: Xc nh cp n nh thu bao da vo hp cp:


- Vo nh thu bao xem dy sub i n hp cp no.
- Tro ln ct m np hp cp (C26(91-110))nhp i cp u tin cm my th
tone ri bm 899997 ri nghe. ng s thu bao cn lp t ghi li i cp l
91C26.
2. u ni ti tng i:
u ni theo s : Ca i port in, port out cp.
3. Lp t ti nh thu bao:
Hi khch hng trc y t in thoi u, v mun lp modem u.
Khch hng tr li khng dng in thoi bn na nhng vn s dng dch v v
mun k thut kim tra ng dy t ngoi vo c tn hiu thoi vo hp m
tng phng khch ca h.
Kim tra dy sub c tone cha v tin hnh xc cc dy in thoi vo tng trn v
tng di ca khch hng v u ni vi dy sub. Tip theo kim tra hp m tng
c tone cha v lp dy line in thoi vo modem tin hnh cu hnh modem cho
khch hng.
c tn hiu internet, yu cu khch hng kim tra th v hi khch hng cn
yu cu g na khng v cho khch hng k vo ph lc bin bn nghim thu.
2.5 Cch phn cng cng vic v cch nh gi cng nhn ca t trng
2.5.1 Cch phn cng cng vic ca t trng
+ Phn cng theo im mnh ca tng ngi:
Ch An: gii v s l in thoi nn ch yu cho ch i s l in thoi.
Lm: S l nhanh in thoi v internet nn cng vic chnh l s l.
Ch Hng: Nm vng v lp t s l cp quang v u ngun c quy nn cng
vic chnh l nhng phn .
Lim: Lp t c nh v ADSL nhanh v chnh xc nn cng vic ch yu l lp
t.
+ Phn cng theo thi im:
V d:
Trong ngy nu t ca lp t s phn Lim mt vi ca s l ADSL.
Nhn xt: Cch phn cng nh vy s tn dng c ht nng lc ca tng ngi
trnh tm l c ch khi lm vic dn n tng nng sut lao ng.
2.5.2 Cch nh gi cng vic
+ Da vo phc tp ca cng vic:
Nhng ngi va lp t tt va s l tt va lm cp tt s nhn h s lng cao
hn nhng ngi chi lm c mt hoc hai vic.
Nhn xt: cch nh gi nh vy l chnh xc kch thch s tm ti, hc tp ca
nhn vin.
2.5.3 kin xut
Nn b sung thm nhn vin vo t k thut nhm m bo c cht lng
dch v, nng cao cht lng chm sc khch hng, x l s c cc dch v

Nguyn Hi Ninh

Trang 21

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

mang lai s hi lng cho khch hng, gip duy tr v pht trin s lng thu bao,
tng hiu qu kinh doanh ca trung tm.

Nguyn Hi Ninh

Trang 22

Bo Co Th Vic

VNPT DAKLAK

PHN 3: KT LUN
Nhn chung, trong thi gian hai thng th vic ti phng mng v dch v v
ti i vin thng Tn Tin ca trung tm vin thng Nam Bun Ma Thut, ti
hon thnh c bn nhim v cng vic c trung tm giao ph.
Sau thi gian th vic, bo co hon thnh ng tin t ra. Nhng
thnh tu ng k trong lnh vc truyn thng, nh truyn dn bng thng rng,
em li rt nhiu li ch cho khch hng s dng dch v, gp phn khng nh
vo li ch quc gia, quc phng.
Trong khun kh bn bo co ny, ti ch a ra nhng im chnh v nhng
kin thc m ti c c khi i th vic. Ti xin chn thnh cm n.

Nguyn Hi Ninh

Trang 23