Está en la página 1de 9

ATUQPA KUYUCHIQNIN

Sumaq runa, pata tataq aqllasqan wawa,


francisco de asis sutisqa.
jatun manchariy, millay kirusapa
atuqwan tinkunakuchkan.
Siminmanta llawar, suwasqan mikhuptin,
rakhu waqay jina pampaman sutuspa
pukaman tiirin.
Chay llaqtapiqa, tukuy waqasqanku,
mancharikusqanku, qhaparisqanku,
uwijankunanta, michiqkunanta, allqukunanta
ima mikhuykusqanmanta.
Jatun khaka runakuna qillay japirisqa
atuqta qhatispa siminpi tukunku.
Manapuni phichqa runapis, tuqllakikunapis,
ni chunka allqupis atuqtaqa atipasqankuchu.
Runakuna, uywakuna, kitakuna, tukuy kawsaqkuna,
atuqwan tinkuspa, wauywan tinkunku.
tata francisku, runaq mancharikuyninta,
llakiyninta, waqayninta ima rikuspa
anchatapuni sunqun phutichispa,
manaa llakiyman kawsay atispa,
chay supay atuqta maskaq lluqsisqa.
Qaqa jutkupi, sumaq saqsasqa, atuqqa puurichkasqa.
richariytawan, millay chiqchirispa,
jukllata phawaspa, tata franciskuta mikhuyta munasqa.
Mana mancharispa, sumaq kamaywan makin uqharispa,
tata franciskuqa phia atuqtaqa jinata parlasqa.
Chaypi sayay, juchasapa atuq mayman jamuchkanki,
pata tatap sutimpi jamuni, uyarimuway.
atuqqa, chay parlayta uyarispa
tukuy chiruman kumunykachaspa,
Ari tatay, sumaq ninriwan uyarichkayki nisqa.
Imarayku chay jinata runakunata,
uywakunata, sunqu nanayta qhaparichinki.
mana llakikunki tukuy qumakunayniykimanta,
ima nina kawsaymanta jamunki,
lusiferpa wawan kasqaykiraykuchu

chay jinatapuni tukuy kawsaqta llawarwan tiinki.


simimuy usqhayta, uyarichkayki.
Mancharisqaraq, atuqqa
rakhu parlaywan, tata franciskuman jina kutichisqa.
Chirawpachapi, qara wayqupi,
tuta punchay chirimanta qhatatirini,
chayraykullataq llarkhaypis
iskayman tipiwan.
Sacharara ukhupi riti pampapi,
mikhuna chuswaririn,
ma ni ima mikhuy atispa,
runaq wakanta maskariq kani,
sumaq llarqhaypitaq michiqnintawan
mikhuykuq kani.
Llawarwan tiikunki niwanki.
uqapis rikuni tuqllakikunata,
kawallun patapi, aycha kankananwan
taruka maskaqta,
tarukaq qhipanpi phinkiykachariqta.
rikullanitaq runakunata,
imaynatachus jukumarita, qhaparichkaqta,
llakiy waqachkaqta, qaranta chuskiyta,
chay qaramantataq tusuna ruwayta,
llaqta raymipitaq kusi tusuriyta,
quwita wanchinku, jawali akanku,
tampu wasipitaq, aychanta ranqhanku.
uqa mikhunaypaq, kawsanaypaq ima
uywata wanchini.
Mana runa jina aycha ranqhachu,
ni qara chuskichu kawsaynipi kani.
kawsayniyqa llimphu chuwa yaku jina,
janaqpachamanta pipis qhawamuchun
ma juchayuq kani.
Kunan tapusayki,
imaqtin runaqa ma llarkhay riqsispa
llawarwan tiikun?
Franciskutaq nisqa.
runaqa, paqarisqanman pacha
juchayuq chayamun, chayqa ancha llakiy,

tatanchik waqachin.
Pata patamanata, janaqpachamanta,
jucha chinkananpaq wawanta kachamun
kristu sutiyuqta,
runawan kawsaspa waka kawsayninta
yachachimunanpaq,
kalwaryu urqupi kullu chakatapi
llawarnin takaspa,
tukuy juchaykuta pampachamunanpaq.
Kitaqpa nunanqa, riti jina llimphu,
ma jucha riqsinchu.
Kunanmanta pacha runaq mikhunanta
qampis mikhurinki,
chirawpachapipis ma chirisunqachu.
runawan kawsaspa tukuy yachayninta,
sumaq kawsayninta qampis yacharinki.
Atuqtaqa, aqna kachun
tata francisku de asis nisqa,
kunanmanta pacha tukuy kawsaqtaqa
wawqiyniyta jina munakunay kanqa.
Atuqqa, sullullchaykukuspa chakinta jaywasqa,
tata franciskutaq makinwan qapisqa.
parlayta tukukspa llaqtaman kutinku,
franciskup qhipanta kumuyqacharispa,
chupanwan pampata pichaykacharispa
atuqqa thaskisqa.
Ayllumanta runa chayta qhawariaspa
jatun pawqarninpi tantakamurqanku.
jina qutupitaq francisku parlarqa.
Chay qaqa juskupi atuqwan tinkuni,
sumaq kaminaypaq payta maskarqani,
ma chhiki kanachu,
waqariy manchariy kunan tukukapun
atuqqa wawqinchik,
iiy wasi ukhupi uqawan kawsanqa,
qamkunataq, tatanchik wawanman
mikhuna qhunkichik.
Tukuy aylluruna jina kanqa nispa
sullullchakurqanku.
Atuqtaq, franciskup qhipanta

wasinman yayqurqa.
Killapis muyurqa, watapis chinkarqa,
tata franciskuwan atuqqa kawsarqa.
Kaklluman lluqsirqa,
sacharara ukhupi suntiykachaq rirqa.
wasimanta wasi mikhuna maakuq,
wasiyuq kunataq tantata jaywaspa
allqitutajina qhawariq karqanku.
Kay sumaq kawsaypi, atuqta saqispa,
juk karu llaqtaman francisku chusasqa.
atuqqa, sapan rikhurisqa,
franciskuwan khuska munaynin chinkasqa.
chay ayllu runawan ma kawsay atispa,
kitaman parasqa.
Sacharara ukhupi,
juk jatun wayqupi thapachakamusqa.
chay pachamantataq, tukuy uywakuna,
tukuy runakuna
llawarnin takaspa atuqwan tinkunku.
Uwija mikhusqa, michiqta wanchisqa,
tuqllakikunata allqunwan kuskata
qalata tisasqa.
chay jina kaqtintaq ayllumanta runa
llakiyta waqanku.
Laqha chisi ukhupi atuq ayquririn,
wasi ukhupitaq ma puuy atispa runa qhatatirin.
Karu risqanmanta francisku jamuptin
tukuy maskarqanku,
llakiyta waqhaspa willarikuqanku
chay millay atuqpa ruwaykachaskanta.
Chayta uyarispa, tata franciskuqa
sumaq phiakuspa, atuqta maskasqa.
wayqun qayllapitaq atuqta tarisqa.
Pacha tataq sutinpi jamuni willanawaykipaq,
imaqtin millay kawsaykiman watiqman kutinki?
simimuy utqhayta yachayta munani.
Atuqtaq nisqa
Ama qayllamuychu, tata franciskitu
chayllaman uyariy.

Iiy wasiykipi kusi kawsarqani,


mikhuy quwaqtinku kusi mikhuq kani.
chay qaqa juskupi tinkukusqanchikpi,
qamqa niwarqanki,
runawan kawsaspa tukuy yachayninta,
sumaq kawsayninta yacharimunayta.
awsacha karqanki,
ma sumaq qhawaspa chayta parlarqanki.
runa masiykiqa ma jinachu kasqa,
tatanchik qhawaspa watiqman waqanqa,
ma jucha chinkanchu qasita pampachan.
runata qhawaspa, kawsaynin qhawani,
wasin ukhupiqa ma munakuy kanchu,
wasin ukhupiqa ma khuyakuy kanchu
envidia nisqalla sumaq tapachasqa,
saqra kay phiaywan sumaq tantachasqa.
Runaq uyanmanta chay chiqniy, infamia nisqawan,
llulla kaywan ima,
nina lawray jina kancharimuwanku.
qhariwan warmiwan, millayta kawsanku,
ni urqu allqupis china allqunwanqa
jinata kawsanchu.
waka kamaykita sumaq aparqani,
runaqpa chakinta, runaqpa makinta,
qunqurchakiykuspa muchariq karqani.
Tukuy kawsaqkuna wawqiyniy karqanku,
wawqi runakuna, wawqi khurukuna,
wawqi chaskakuna.
Sapayta rikuspa kakllupi puriyta,
tukuy runakuna maqaykuwarqanku,
kulluwan waqtaspa yakuwan jichaspa
ayqichiwarqanku.
Chakikunankuta llaqwarisqayrayku,
millay asirispa qhawariwarqanku,
asiynintaq tinpu yaku jina sunquyta rupharin,
ukhuyniypita saqra, sumaq saqra
atuq watiqman richarin.
Chay pachanmantataq
millay chiqchi kiru atuqman watiqman parani.
Sacharara ukhupi kawsayta munani,
kita wawa jina qaqapi puriyta.

Mikhuy munaqtiyqa wauchinay kanqa,


jukumari jina, uthurunku jina,
kawsanankupaqqa wanchinanku tiyan.
Kawsayniyqa llimphu chuwa yakujina
janaqpachamanta pipis qhawamuchun
ma juchayuq kani.
Ripuy llaqtaykiman tata franciskitu,
iiy wasiykipi tataman maamuy, chay saqra runapaq
chay perdon nisqata.
Tata franciskuqa ma ni ma nisqachu,
sumaq qhawayninwan qhawaykuriytawan
ayllunman kutisqa, chawpi kutiypitaq
tatawan parlasqa.
Sacharara wayra maaynin apasqa
chay maayninpitaq jinata parlasqa.
uqanchikpa tata janaqpachapi kaq
sumaq wakachasqa sutiyki kachun
apu suyuykiman pusarikuwayku
kay jallpapipis janaqpachapipis
munasqayki jina ruwakunan kachun
Me llaman de tierra adentro y no se han equivocado
soy minero boliviano y conozco en lo profundo
las entraas de mi tierra.
De muy joven casi nio aprend el acullicu,
reemplazando muy temprano al que en mi casa
fuera el puntal y nuestro gua.
Fue tan triste mi destino que an todava nio
dije adis al autor de mi camino.
El tambin en tierra adentro escupi los dos pulmones,
golpeando hasta el cansancio supo ganarse el sustento,
ms nunca pudo ablandar los corazones
de aquellos que por favores ahora son grandes seores,
de aquellos que por favores ahora son nuestros patrones.
Es por eso que el minero solo canta cancin triste
su vida entera es sorpresa como aquella

triste noche asesinado en las fogatas de San Juan.


Me llaman de tierra adentro y no se han equivocado
soy minero boliviano y conozco en lo profundo los tesoros
de mi patria.
Con la fuerza de los golpes por sudor humedecidas
las esquirlas de las rocas florecieron por los aires,
dando frutos de sustento y ms que pan fueron lamentos,
un lamento de injusticia, un lamento de tristeza
un lamento de oracin y por lo fuerte del grito
grito de liberacin.
Me llaman de tierra adentro y no se han equivocado
soy minero boliviano y conozco en lo profundo
las gradesas de mi tierra.
Con la fuerza de los golpes la tierra se ensordeci.
El mundo es sordo,
nadie escucha los reclamos, nadie escucha las protestas,
los quejidos y gemidos se disipan por los aires
como notas musicales, terminado suavemente en
el odo del patrn.
Me llaman de tierra adentro y no se han equivocado
soy minero boliviano y conozco en lo profundo
las entraas de mi tierra.
Con martillos y taladros, hoy escriben los mineroa en las rocas
la consigna de una lucha que maana a de triunfar.
Soy minero boliviano y dedico esta oracin
a los hombres del subsuelo que pelearon y murieron
con razn.
REGISTRO DEL TIEMPO
El viento de humo se encima
Sobre los rboles
Que huyen a troncadas.
Los peces mueren con sus lenguas saladas
Heridas, como si fueran ptalos de rosa calcinada.
Las sombras de azufre se asoman
En los caminos.
Se esfuman los amores que nunca fueron,
Se admite entre los moribundos de la tierra
Que la libertad solo fue un nombre,

Los verdugos amenazan


Con sus sierras elctricas,
Y los rboles que no logran huir
caen descuartizados.
La luna
No asoma. Se fue
Para no ver los cadveres.
(Las aves agitan sus alas; caen desfallecidas
Como flechas sin fuerza)
Un hilo de plata fluye.
De la montaa baja el ro sonmbulo entre basurales.
Se asfixia, y resignado, se deja caer entre las piedras.
Esto ya es demasiado.
Ganas de ser
-otra vezLa sombra errante,
De escarbar la chispa que vive en las cenizas.
Ganas de ser.
(Y eso que ya vino el otoo con sus pisadas blancas)
De Caminos y decires, de Julio Yovera.
POR ESTO QUE LLAMAN HUMANIDAD
Pequeo viejecito
Sin zapatos, sin calor
Doblado sobre una tumba
Humedecida de olvido.
Eres llanto moribundo
Grito silencioso de Dios
Quejido de quien
Nunca pidi nacer.
Entre sueos moribundos
Inocencia devorada
Rebeliones,
Tenebrosas sombras
Sueos cubiertos
De estircol.
Manitas vacas,
No hay paletas, ni globos

Las mariposas
No velan sus noches
Le fue negada
Radiante sonrisa
A fuetazos
Solo torcidas muecas.
Pedro morir
Entre ratas y cucarachas
Sobre la vieja banca
Del parque de cipreses
Cuna de ausencias
Regalada al nacer
Por esta mal llamada
Humanidad
Es el hijo
De los que pasamos
Vestidos de abrigo,
Traje y corbata
De un lado a otro,
Celular en mano
Qu muchacho este
Tan molesto!
Vete, no fastidies!
No eres mi responsabilidad
Cuando ms se repite
Esta historia
Ms altas se hacen
Las murallas
Entre los que s sobreviven
Y el mundo que nunca les dio
La oportunidad
De llegar a aprender siquiera:
Qu es poseer Humanidad?