Está en la página 1de 8

GETXO

EKINEZ EGINA
HECHOS
PARA GETXO

EMAN BOTOA / VOTA

HACER CRECER EUSKADI HAZI ARAZI

IMANOL LANDA

GETXOKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA


CANDIDATO A LA ALCALDA DE GETXO
Blog: ilanda.info
Facebook:
www.facebook.com/imanol.landa.jauregi
www.facebook.com/getxoeajpnv
Twitter:
@imanollanda
@GetxoEAJ

COMPROMISOS
PRINCIPALES DE EAJ-PNV PARA GETXO:
HACER CRECER LA ACTIVIDAD ECONMICA
IMPULSAR LA COHESIN SOCIAL
SEGUIR SIENDO REFERENTE EN CALIDAD DE VIDA
FUNDAMENTOS
BSICOS DE ACTUACIN:
HONESTIDAD
MXIMO RIGOR
BUEN GOBIERNO
TRANSPARENCIA EN LA GESTIN

UN EQUIPO
PREPARADO
PARA
TRABAJAR
PARA TI
EAJ-PNV, el mejor equipo
para el mejor municipio.
Experiencia, profesionalidad,
responsabilidad, vala,
dedicacin, compromiso, e
ilusin son los principales
valores de las personas que
integran la candidatura de
EAJ-PNV en Getxo.
Mujeres y hombres
preparad@s y honest@s;
un equipo cualificado y
experimentado en la gestin.
que suponen una garanta del
modelo EAJPNV.

IMANOL
LANDA JAUREGUI

MIREN KELTSE
EIGUREN ALBERDI

JOSEBA
ARREGI MARTNEZ

LVARO
GONZLEZ PREZ

ELENA
CORIA YANGUAS

KOLDO
ITURBE MENDILIBAR

IGNACIO
URIARTE GOROSTIAGA

AMAIA
AGIRRE MUOA

IRANTZU
URIARTE GMEZ

IIGO
URKIZA YEZ

BEATRIZ
ITZA WERNER

ENDIKA
ENA SERRANO

Un equipo euskaldun,
comprometido y de
confianza, que vivimos
apasionadamente Getxo
Compromisos de EAJ-PNV
de Getxo de servicio a las
personas con un equipo
preparado, ilusionado y
liderado nuevamente por
Imanol Landa, con el buen
gobierno, la transparencia
y la participacin como ejes
transversales fundamentales
de su trabajo.

Queremos
vivir y
trabajar
en Getxo

CARLOS
SERGIO ACHOTEGUI

ESTIBALITZ
MAULEON ROMN

IRKUS
ANSOTEGI ZULUETA

ELENA
AMEZAGA ASPIAZU

AITOR
SALINAS ARMENDARIZ MNDEZ

BEGOA
GARTEIZAURREKOA AZUA

AINHOA
ANSOTEGI ZILLAURREN

JUAN ANTONIO
ARIETAARAUNABEA
IBARZABAL

IGOR
PIEIRO ZABALA

IZASKUN
MARKNEZ GORDOBIL

JON
BASARTE GARAIZABAL

IRUNE
ISASI CASTRESANA

JUAN MIGUEL
SAGASTI LEARRA

BEGOA
IBEZ CLEMENTE

JUAN IGNACIO
ETXEBARRIA ORUE

ANDONE
ATXA INTXAUSPE

GETXO ELKARTEGIA

Getxo hazten laguntzea,


horixe da getxotarrekin dugun
konpromiso nagusia: bai bertako
jarduera ekonomikoan eta
aberastasunean, bai gizarte
kohesioan zein justizian, baita
bizitza kalitatearen erreferentzia
gisa duen mailari eusten ere.
Gure udalerria modernizatzeko
prozesuaren amaieran gaude,
eta oso ekipamendu onak ditugu,
Getxoko auzokideei zerbitzu
bikainak emango dizkietenak,
eta, jakina, datozen urteetan
Getxoko hazkunde sozial eta
ekonomikoa bultzatzeko giltza
izango direnak.

ROMO KULTUR ETXEA

MUELLE CRUCEROS

Un Getxo emprendedor,
innovador, dinmico y solidario;
un Getxo vivo, enraizado en
Euskadi, en su identidad y en
su cultura, abierto al mundo.
Porque vamos a Hacer Crecer
Getxo desde el proceso de
modernizacin estratgica
de nuestro municipio, con
equipamientos econmicos,
culturales, deportivos y sociales
que van a ofrecer un servicio de
mxima calidad a los vecinos
y vecinas de Getxo, y que por
supuesto van a ser el motor del
crecimiento social y econmico de
nuestro pueblo en los prximos
aos.

REACTIVAR
LA ECONOMIA
G etxo Elkartegia, epicentro de
la dinamizacin econmica del
municipio.
A poyo a nuestras empresas y el
impulso al emprendizaje con un
nuevo Vivero en Benturillena.
A puesta decidida por el Co-Working.
Iniciativas empresariales
innovadoras del mbito del
bienestar, la vida saludable y
el deporte.
L as industrias creativas y culturales y
las TICs.
P rofundizar el posicionamiento en
materia turstica.
T rabajo conjunto con el cuarto sector.
C ontinuar reforzando y apoyando
al comercio y la hostelera, ese
gran sector econmico de nuestro
municipio.

Porque creemos y trabajamos por una sociedad


justa, sin desigualdades, una sociedad equilibrada,
en la que todos/as dispongamos de las condiciones
mnimas necesarias y dignas para nuestro desarrollo y
vida como personas. Una sociedad que no deje a nadie
atrs, en la que se atienda a todas aquellas personas
que se encuentran en situacin de vulnerabilidad.

GETXO
REFERENTE
EN CALIDAD DE VIDA
Ello en clave participativa y de
sostenibilidad
P royectos de mejora continua en
equipamientos, servicios, accesibilidad,
parques, plazas, paseos, playas, espacios
deportivos, bidegorris, .
L a mejora de espacios pblicos al servicio
de la ciudadana, como los parques de San
Ignacio, Alango, o el Puerto Viejo.
Iniciativas de peatonalziacin y mejora de
accesibilidad en San Nikolas, Aretxondo, o
Kresaltxu, estradas de Getxo Andra Mari
y el estudio de nuevas iniciativas para la
superacin de barreras arquitectnicas.

COHESION SOCIAL
U na apuesta clara por las polticas sociales
avanzadas, la justicia social, y por supuesto,
la cohesin social.
E l desarrollo del Decreto de Cartera de
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco
de Servicios Sociales.
S ervicios, programas y equipamientos al
servicio de las personas mayores.
P otenciacin del denominado cuarto
sector, sin nimo de lucro, para avanzar en
la integracin laboral y social de personas
con dificultades para la incorporacin al
mercado laboral.

KULTURA

EUSKARA

KIROLA

V amos a asistir a la apertura de nuevos


equipamientos y servicios: el Getxo
Antzokia, la nueva Musika Eskola y
la Romo Kultur Etxea; y seguiremos
apoyando a los colectivos que
trabajan en el fomento de las distintas
expresiones artsticas y culturales.

Reforzamos la apuesta por el fomento


del uso del Euskara.

Seguir la apuesta por el deporte base,


y potenciar las actividades deportivas y
el ejercicio fsico para todas las edades,
desde la Mejor Ciudad Europea del
Deporte 2014.

GETXO ANTZOKIA

Udalak euskararen alde bultzatzen


jarraituko du; izan ere, getxotar
askok euskara jakin, erabili edo ulertu
egiten dute, hain zuzen ere, azken
hamarkadetan bai herritarrek bai
erakundeek euskara normalizatzearen
alde egin duen ahalegin eskergari
esker. Beraz, horren alde egiteaz gain,
erabilera sustatuko dugu, Getxon
euskaraz bizi nahi duten herritarrek
egiteko aukera izan dezan.
Horretarako, Euskara Sustatzeko
Plana (ESP) garatzen jarraituko dugu,
jarduteko esparru horietan dauden
eragile sozialekin lankidetzan planeko
puntu guztiak garatuz.

GETXO ANTZOKIA

ROMO KULTUR ETXEA

SAN NIKOLAS

GAZTEAK
Gazteen aisialdirako kulturaprogramazioa ekipamendu berrietan:
Getxo Antzoki-Musika Eskola eta Romo
Kultur Etxea.
Gaztelonjak programa, gaztelonjen fenomenoan esku hartu eta
bitartekaritzari ekiteko. Edota jaietan
arriskuak murrizteko programa.
Gazteleku en la Romo Kultur Etxea.

CEDEMOS

LANTEGI BATUAK

BiscayTIK

EKONOMIA BERPIZTUZ
Gure enpresen alde lan egiten jarraituko dugu,
ekimengintza bultzatzen, ongizatean nahiz bizitza
osasungarrian eta kirolean diharduten industria
berritzaileak sustatzen; sormen handiko enpresak eta
enpresa kulturalak nahiz IKTak sustatzen, eta turismo
arloan lortu dugun mailari eusten; baita laugarren
sektorearekiko elkarlana zaintzen ere. Merkataritza eta
ostalaritza sustatzen eta sendotzen jarraituko dugu, gure
udalerriko sektore ekonomiko handia baita. Getxon bizi nahi
dugu, eta bertan lan egin.
Eta horretarako, gure indar guztia jarriko dugu puntu jakin
batzuetan, Areetako GETXO ELKARTEGIA ekipamendu berria
eraiki den gure udalerriaren dinamizazio ekonomikoaren
muinetik.
Honekin batera, MINTEGI BERRIA ETA BERRIKUNTZAREN
ARDATZA, Benturillena kalean (Algorta). Bertan 35
pertsonarentzako lekua dago, eta hainbat enpresaproiektu garatzeko aukera eskaintzeaz gain, ekimengintza
eta tokiko ekonomia sustatzea izango du helburu.

BIZI KALITATEA HELBURU


Izan ere, gure zerbitzuen kalitatea, gure ekipamendu eta espazio
publikoak funtsezko erreferentzia dira gure udalerrian, eta
udalak gogor lan egiten du getxotarren eskura baldintzarik eta
baliabiderik onenak jartzeko, Getxo eremu guztietan garatu eta
hazi dadin: hezkuntza, kultura, kirolak eta gizarte mailan.

KOHESIO SOZIALA
Gure laguntza eta onarpen osoa emango diegu gizarte zerbitzuekin
batera lanean aritzen diren erakunde laguntzaileei, baita
boluntario lana egiten dutenei hainbat esparrutan, hala nola,
helduak, familia, bazterkeria soziala, immigrazioa eta kultura
aniztasuna, gaixotasunak eta gaitasun murriztuak.
G obelaurren lokalak utziko dizkiegu Getxon esparru sozialean
beren lana garatzen duten erakunde eta elkarteei.
L augarren sektorea deritzonaren alde lanean jarraituko dugu,
irabazteko asmorik gabe, gizarte eta lan, integrazioa hobetzen
lagunduko diguten proiektuak garatzeko.

GALERIAS PUNTA BEGOA

GOBELA

PARQUE MAIDAGAN

VPO ALANGO

GETXO

EKINEZ EGINA
HECHOS
PARA GETXO

ALGORTAKO BATZOKIA:
Algortako etorbidea, 104
GETXOKO BATZOKIA:
Maidagan, 59
ONDARRETAKO BATZOKIA:
Bidebarrieta, 4

EKONOMIA BERPIZTUZ
KOHESIO SOZIALA
BIZI KALITATEA HELBURU
GARDENTASUN GOBERNUA
REACTIVANDO LA ECONOMA
COHESIN SOCIAL
CENTRADOS EN LA CALIDAD DE VIDA
TRANSPARENCIA EN LA GESTIN

También podría gustarte