Está en la página 1de 3

AZTERKETA EGUTEGIA/ CALENDARIO DE EXÁMENES

1.FC2B

FEBRERO + MARZO/OTSAILA + MARTXOA


a-lehena a-arte a-askena osteguna ostirala larunbata igandea

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
10 4 5 6 7
8
SEG 9 11 12 13 14
TMU
18
15 16 17 19 20 21
MAQ
25
22 24
23 CAL+ 26 27 28
ELEK ING
ELEK
AZTERKETA EGUTEGIA/ CALENDARIO DE EXÁMENES
1.FC2A

FEBRERO + MARZO/OTSAILA + MARTXOA


a-lehena a-arte a-askena osteguna ostirala larunbata igandea

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5
12 6 7
8
SEG 9 10 11 13 14
TMU
18 19
15 16 17 20 21
MAQ CAL
22 23 25
24 26 27 28
ELEK ING ELEK
AZTERKETA EGUTEGIA/ CALENDARIO DE EXÁMENES
2.FC2
EL EXAMEN SERÁ DE 8-11 HORAS EN EL AULA DE REFERENCIA

FEBRERO /OTSAILA

a-lehena a-arte a-askena osteguna ostirala larunbata igandea

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
16
PROD
15 17 18 19 20 21
DE
CALOR
22 23 24 25 26 27 28