Está en la página 1de 1

KIKAN FUN OPELE LAARO

REZO OPELE
ESU MOKON
RESPETO A ESU
EEGBA MOKAN
RESPETO A EEGBA
IWOROKO OMO AWO OKUNRIN ESU
AKODA
ASEDA
AGBONGBON
ARABABABA AWO ERIWO
KINRINDIN
MEGBON
TEDIMOLE
ELESINE OYAN
ERINMILODE OWO
ELERUDA NIDA
AKONINIFA
AFI ORI LE KE HAN NI
YEYE
BABA
ALAPO IKA.
SE LEVANTA EL OPELE Y SE CONTINUA CON EL SIGUIENTE REZO
OGIRI ABOBA
(TOCAR CON EL OPELE LA PADED)
ILE OGERE AKOKO YERI
(TOCAR EL SUELO CON EL OPELE)
ALAPO IKA.
ORITE LANTI NKAN
KOLOJA
ORUNMILA IKIN DUDU IKIN FUNFUN
ELA OJUWAARO
KAMO
KALA
KALA
KAMATETEKU
AMALA ILE IFE ODAYE
MOKAN FUN O LONI ORI APERE
(SE TOCA LA CABEZA CON EL OPELE)
AYANMOMO
AYA TI AHUN MI OBIKAN
(SE TOCA EL PECHO CON EL OPELE).