Está en la página 1de 2
a Koy cm TT ., x a Control de colonies de gats de carrer: BONES PRACTIQUES Déna'ls pinso sec de gat ("tinic que cconté taurina) i aigua fresca, No els donis launes siné és per a faciltar la mecicacié que t’hagi indicat el vete- rinari o per a fer les captures dels gats malalts 0 per a esteriitzar No els dons restes ce menjar casola ni let de vaca (no tenen tots els nutrients que necessiten, ni tan sols la cam crua © cuita, | els pots provocar malalties com hipervitaminosi A 0 diarrees se- vores, dosnutricié i mor) Infrastructures + Deixa sempre aigua i pinso a aisposicié ‘en menjadores i abeuradors reutiiizables 0 reciclables, + Anno ser que sigui imprescindible, no muntis elements pel sau aixopluc com caixes de cartrd, fusta, plastics etc. ja que a banda de posar-ios en peril pels actes vandalics, s6n un reclam per labandonament de gals domestica i per crear conflictes amb els veins, treballadors de pares i jardins, etc. Si et cal fer-ho, assegura’t que siguin nets i invisibles” a la vista de tothom, + Mantén fentom net de brutica, deixalles, papers... fins i tot sino ets tu qui els ha doixat. Evitar la bruticia evitara focalitzar el conflicts sobre el gat (que mai no és el que embruta rentorn) + Si el gat orina 0 defeca a llocs inade- quats, posa't en contacte amb la Pla- taforma Gatera o Progat per tal que esludiem la possible solicié al conflict. + Tingues discreci6 a Thora d’almentar Tria hores poc concorregudes, amaga les menjadores i abeuradors de la vista dal public i evita socialtzar els gats per impedir que altres persones, amb di- ferents intencions, ols puguin fer mal Coen out oc)

También podría gustarte