Está en la página 1de 3

Trin khai cng ngh 4G vo nm 2015

Cc c quan qun l, nh cung cp dch v ang khn trng chun b cho vic trin khai
4G d kin c B Thng tin v Truyn thng (TT&TT) cp php vo nm 2015.
Cng ngh 4G sn sng trc gi G!
T ngy 21 n 24/7, Huawei (Trung Quc) cng cc nh khai thc vin thng Vit Nam, gm
VNPT, Viettel v VMS-MobiFone t chc Din n Cng ngh HUAWEI LTE Summit ti H Ni
cng trao i, tho lun v chia s nhng thng tin, kinh nghim v tnh hnh trin khai ng
dng cng ngh di ng 4G/LTE (4G) v bng rng di ng trn ton cu.
Theo Hip hi Cc nh cung cp di ng ton cu (GSA), trn th gii hin c hn 300 nh
mng s dng cng ngh 4G, vi 245 triu ngi s dng. D bo, n ht ngy 2017, c
khong 1 t ngi s dng 4G trn ton cu. Thit b phc v cho cng ngh 4G cng tng
trng mt cch t bin. Hin c 636 mu smartphone v s lng thit b cm tay 4G c
bn ra tng ti 222% trong nm 2013, cc smartphone 4G gi r t 100 n 150 USD ang
c cc nh cung cp sn xut ngy cng nhiu.
c bit, cng ngh 4G ca Huawei ph sng ti hn 100 th v 9 trung tm ti chnh
hng u trn ton cu.
T nm 2010, B TT&TT ln lt cp php cho 5 doanh nghip (DN), gm VNPT, Viettel,
FPT, CMC, VTC trin khai th nghim mng 4G. Huawei hp tc cng cc nh khai thc
mng VNPT, Viettel v FPT trin khai cc d n th nghim cng ngh FDD LTE trn bng tn
2.600 MHz Mi y, Viettel v VNPT cho bit, vic th nghim 4G ca h thnh cng.

Trc , vo thng 3/2014, BTT&TT cho bit, cha cho php cc nh mng th nghim 4G
trn bng tn 1.800 HZ. Cc Tn s mi cho php Viettel v VNPT trin khai th nghim cng
ngh 3,5G (HSPA) trn bng tn thp 900 MHz ca 2G, song vic th nghim ch c tin hnh
quy m hn ch.
u t bng tn no?
ng Yuan Song, Tng gim c Huawei Vit Nam cho bit, trn th gii, 1.800 MHz v 2.600
MHz l hai bng tn 4G nng nht, c 115 nh khai thc trn th gii trin khai cc mng 4G
bng tn 1.800 MHz (chim 43%), c 72 mng thng mi 4G c hot ng da trn bng
tn 2.600 MHz (chim 27%).
Ti th trng Vit Nam, Huawei s tch cc phi hp cng B TT&TT la chn bng tn ph
hp nht vi th trng Vit Nam v khuyn ngh v chnh sch trin khai 4G cho Vit Nam.Vi
cc nh mng, Huawei s gii thiu cng ngh 4G mi nht v chia s nhng kinh nghim trin
khai 4G trn ton cu cho cc i tc. Chng ti s gip cc nh mng sn sng vi 4G v chn
la gii php trin khai nhanh nht, vi chi ph tit kim nht, ng Yuan Song ni.
B trng B TT&TT Nguyn Bc Son cng cho hay, B ang khuyn khch cc DN chun b
cho 4G. Vit Nam ang tin hnh s ha truyn hnh v ly bng tn tha ny dng cho
mng 4G. B TT&TT ang nghin cu thn trng xem thi im no cung cp 4G s hiu qu
nht.
chuyn t cng ngh 2G ln 3G, Vit Nam phi mt 10 nm, nhng nu chuyn t 3G sang
4G s nhanh hn. B giao cho Cc Vin thng theo di tnh hnh th gii v tnh hnh ti Vit
Nam la chn thi im thch hp trin khai 4G. D kin, Vit Nam s trin khai 4G vo nm
2015, ng Son ni.
ng on Quang Hoan, Cc trng Cc Tn s v tuyn in cho bit, cng theo Quy hoch
Pht trin vin thng quc gia n nm 2020 c Chnh ph ph duyt, n nm 2020, mi
trin khai cp php 4G trn cc bng tn mi c quy hoch l bng tn 2.300 MHz v
2.600 MHz. Nu a bng tn cao 2.300 MHz v 2.600 MHz, th nh mng phi u t rt ln
v do , gi thnh dch v s cao ln. Vi gi thnh hin nay, th y s l mt thch thc rt
ln. Do , phng n gii quyt th 2 ang c nghin cu l nghin cu quy hoch li
bng tn, sp xp bng tn nh mng c th cung cp dch v bng tn bng tn thp. V
d, bng tn ang s dng cho 2G, bng tn ang s dng cho truyn hnh.
ng Hoan cho bit thm, hin B TT&TT quy hoch bng tn 2.300 MHz v 2.600 MHz cho
v tuyn bng rng v ang trnh Th tng Chnh ph cp php bng tn ny thng qua u
gi sau nm 2015.
V thit b u cui, cc chuyn gia cho rng, hin thit b u cui 4G trn th gii ang gim
gi rt nhanh. Vo lc ny, c thit b u cui vi gi di 150 USD/sn phm. D kin n
nm 2015, gi thit b u cui 4G s gim xung n 100 USD/sn phm. y l thi im
thch hp Vit Nam trin khai 4G.