Está en la página 1de 6

Lut Quy nh Ph Bo Tr Cho Chung C Cn H L Bao Nhiu?

Ph bo tr hay chnh xc hn l Qu bo tr, theo Lut nh hin nay quy


nh l 2% (hai phn trm) ca Tng gi tr Hp ng (cha thu VAT)
Chung c An Bnh 500 triu tng tt c ni tht

Bn mua phi ng gp ph ny trc khi nhn bn giao chung c cn h


(thng l trong vng 15 ngy k t ngy thng bo bn giao chung c cn h).
Qu bo tr c theo di ring bo tr phn s hu chung ca nh chung c
theo lut nh v nhm duy tr cht lng chung c cn h lun trng thi hot
ng tt, nh bo tr nh k, sa cha t xut...
Cng theo lut nh, trong trng hp kinh ph ny khng thu th huy ng
t vic ng gp ca cc Ch s hu - tng ng phn din tch s hu ring
ca tng Ch s hu (tnh theo m2) ti cc k hp ca c dn.
Ph bo tr do Ch u t thu v s bn giao cho Ban Qun l chung c hay Ban
Qun tr nh chung c (sau khi thnh lp) tip tc phc v cho cng tc
bo tr phn s hu chung ca chung c cn h.
Nh chung c: Thu v s dng qu bo tr nh th no?
Cp nht lc: 17h44" | 27/07/2014
(VnMedia) - Thi gian qua, vic thu v s dng qu 2% bo tr phn s
hu chung ca nh chung c gy ra nhiu tranh ci, xung t. Vy, quy
nh v vic s dng kinh ph ny trong D tho Lut Nh mi y c
thc s khc phc c nhng tn ti ?
D tho Lut nh va c Quc hi tip tc cho kin ti K hp th 7,
Quc hi kha 13. Ti D tho ny, cc vn lin quan n vic qun l, vn

hnh nh chung c l nhng iu rt quan trng, bi n gn vi quyn li ca


rt nhiu ngi dn th. Hn na, trong thi gian qua, chnh nhng quy nh
cha r rng ca Lut cng nh cc vn bn di lut dn n nhng xung
t ca c dn cc ta nh chung c vi Ch u t cng nh cc n v qun
l, vn hnh nh chung c.
n c nh trong v tai nn thang my khin mt ngi bo v t vong ti ta
nh N5A Trung Ha, Nhn Chnh (H Ni), nhiu ngi dn ti ta nh t
cu hi: Khng bit s kinh ph 2% ny i u m khng c n v qun l
nh mang ra sa cha, bo tr thang my dn n cht ngi? Trong khi ,
chnh ngi dn ti ta nh ny phi cng nhau ng gp tin thu th vo
sa cha, tuy nhin khi cha kp sa th tai nn au lng xy ra.
Ngc li, theo ngi dn phn nh th n v qun l ta nh cho bit, h
khng c trong tay s tin 2% ny cho nn khng th tip tc bo tr thang my.
Vn l ngi dn vn l nhng ngi ang phi gnh chu hu qu ca nhng
tranh ci ny.
Ngoi ra, cng cn nhiu cu hi c t ra xung quanh nhng quy nh i
vi phn kinh ph ny. l: Ai l ngi thc s c quyn nm gi s tin 2%
ny? V nu Ban qun tr Nh chung c c qun l s tin th Ban qun tr
s hot ng theo c ch no?
Trong khi D tho Lut vn c ly kin th mi y, B Ti chnh ra
Thng t quy nh v din tch tng 1. Theo , i vi cng trnh xy dng l
nh cao tng, nh chung c, nh c mc ch s dng hn hp th tin s dng
t c phn b cho tng i tng s dng theo h s phn b nhn (x) vi
din tch nh ca tng i tng s dng.
Trng hp nh c tng hm th 50% din tch tng hm c cng vo tng
din tch nh ca cc i tng s dng tnh h s phn b. Trng hp din
tch cc tng hm c xc nh l thuc s hu chung ca cc i tng sinh
sng trong to nh th din tch cc tng hm c phn b u cho cc i
tng s dng nh.
Trng hp din tch cc tng hm c xc nh l thuc s hu ca ch u
t th din tch cc tng hm c phn b tnh thu tin s dng t cho i
tng l ch u t.
i vi trng hp bn nh thuc s hu nh nc cho ngi ang thu th
thc hin phn b tin s dng t theo quy nh ca php lut v bn nh
thuc s hu nh nc.

Thng t ny ngay lp tc c d lun ch v mt s kin cho rng, iu


c ngha l chuyn trch nhim tr tin s dng t t ch u t sang khch
hng. Tuy nhin, cng ngay sau , B Ti chnh ln ting cho rng, nhng
kin ny l khng ng, hiu sai bn cht ca Thng t.
Trc , trao i v vn ny, i biu Quc hi, TS.Trn Du Lch cho rng,
trn th gii, hu ht ch u t s hu t v thi hn, cn ngi mua ch s
hu bng tui th cng trnh. Vic bn nh c thi hn cng gp phn gim gi
thnh cn nh.

Phn s hu chung ca
nh chung c l mt
vn gy tranh ci
nhiu nht, trong c
vic thu, s dng kinh
ph bo tr - nh: Xun
Hng

Ti D tho mi nht ca Lut Nh va c Quc hi tho lun ti K hp


th 7, kinh ph bo tr nh chung c (quy nh ti iu 108) nh sau:
Phn s hu chung ca nh chung c c quy nh nh sau: i vi din tch
cc cn h m ch u t bn, cho thu mua th ch u t phi np 2% gi tr
cn h hoc din tch nh bn, cho thu mua. Khon tin ny c tnh vo tin
bn, tin thu mua nh m ngi mua, thu mua phi tr khi nhn bn giao nh
t ch u t v c quy nh r trong hp ng mua bn, hp ng thu

mua nh .
i vi phn din tch cn h m ch u t gi li khng bn, khng cho thu
mua hoc cha bn, cha cho thu mua tnh n thi im a nh chung c
vo s dng m khng phi l phn din tch thuc s hu chung th ch u t
phi np 2% gi tr ca phn din tch . Phn gi tr ny c tnh theo gi
bn cn h c gi cao nht ca nh chung c .
Sau khi thu kinh ph ca ngi mua, thu mua cn h hoc phn din tch nh
th ch u t c trch nhim tm lp ti khon qun l kinh ph ny. Sau khi
Ban qun tr nh chung c c thnh lp th ch u t phi chuyn giao ngay
kinh ph bo tr cho Ban qun tr thc hin qun l, s dng theo quy nh.
Phn kinh ph bo tr ny ch c s dng bo tr cc phn s hu chung ca
nh chung c, khng c s dng cho vic qun l vn hnh nh chung c v
cc mc ch khc. Ban qun tr nh chung c c trch nhim qun l, s dng
kinh ph bo tr ng mc ch quy nh v ng cc hng mc cn phi bo tr
theo k hoch bo tr c H i ngh nh chung c hp thng qua hng nm.
Vi c s dng kinh ph bo tr phn s hu chung phi c ha n ti chnh, c
thanh ton, quyt ton theo quy nh ca php lu t v ti chnh v phi bo co
Hi ngh nh chung c.
Trng hp kinh ph bo tr khng thc hin bo tr phn s hu chung th
cc ch s hu nh chung c c trch nhim ng gp thm kinh ph tng ng
vi phn din tch thuc s hu ring ca tng ch s hu. Trong trng hp
nh chung c phi ph d m kinh ph bo tr cha s dng ht th c s dng
h tr ti nh c hoc a vo qu bo tr phn s hu chung ca nh chung
c sau khi xy dng li.
Trng hp ch u t k hp ng mua bn, hp ng thu mua cn h hoc
phn din tch nh trc ngy Lut Nh nm 2005 c hiu lc thi hnh m
cha thu 2% kinh ph bo tr th cc ch s hu nh chung c c trch nhim
ng gp kinh ph bo tr phn s hu chung khi pht sinh cng vic bo tr.
Trong trng hp ch u t k hp ng mua bn, hp ng thu mua cn h
hoc phn din tch nh sau ngy Lut Nh 2005 c hiu lc thi hnh m cha
thu 2% kinh ph bo tr th ch u t phi trch khon kinh ph ny np vo
ti khon do Ban qun tr nh chung c qun l.
i vi nh chung c c mc ch s dng hn hp dng v kinh doanh
cc dch v khc theo ni dung d n c duyt, nu phn chia c ring bit
cc khu chc nng khc nhau trong cng mt ta nh, gm khu chc nng cn
h, khu chc nng kinh doanh dch v, mi khu chc nng ny c phn s hu

chung c tch bi t vi phn s hu chung ca c ta nh, c qun l, v n


hnh c l p th ch u t v ngi mua, thu mua cn h, din tch nh c
tha thun trong hp ng v vic phn chia t l kinh ph bo tr phn s hu
chung thnh nhiu phn.
i vi phn kinh ph bo tr phn s hu chung ca c ta nh v phn s
hu chung ca khu cn h dng th c chuyn vo ti khon do Ban qun
tr nh chung c qun l s dng theo quy nh ti khon 3, khon 4 iu
ny; i vi phn kinh ph bo tr phn s hu chung ca khu dch v th ch
s hu khu dch v c t qun l v s dng bo tr phn s hu chung ca
khu dch v ny.
Phn s hu ring:
Phn din tch bn trong cn h, bao gm c din tch ban cng, lgia
gn lin vi cn h ; Phn din tch khc trong nh chung c c
cng nhn l s hu ring cho ch s hu nh chung c thng qua
hnh thc mua bn, gp vn, hp tc u t hoc cc hnh thc khc
theo quy nh ca php lut; H thng trang thit b k thut s dng
ring gn lin vi cn h hoc phn din tch thuc s hu ring.
Phn s hu chung:
L phn din tch nh cn li ca nh chung c ngoi phn din tch
thuc s hu ring; Khng gian v h thng kt cu chu lc, trang
thit b k thut dng chung trong nh chung c, gm khung, ct,
tng chu lc, tng bao ngi nh, tng phn chia cc cn h, sn,
mi, sn thng, hnh lang, cu thang b, thang my, ng thot
him, lng x rc, hp k thut, h thng cp in, nc, ga, thng tin
lin lc, pht thanh, truyn hnh, thot nc, b pht, thu li, cu ho
v cc phn khc khng thuc phn s hu ring ca ch s hu nh
chung c; H thng h tng k thut bn ngoi nhng c kt ni vi
nh chung c ; Cc cng trnh cng c ng trong khu vc nh chung
c nhng khng thu c di n u t xy dng kinh doanh ho c phi
bn giao cho Nh nc theo n i dung d n c duy t, gm sn
chung, vn hoa, cng vin, ni sinh hot c ng ng v cc cng
trnh khc c xc nh trong n i dung ca d n u t xy dng
nh c ph duy t.
Cc quy nh v phn kinh ph bo tr nh chung c thc s khc phc
c nhng tn ti ca cc quy nh hin hnh cng nh p ng i hi

thc t hay cha? Mi kin ng gp cho D tho Lut Nh xin gi


vtoasoan@vnmedia.vn