Está en la página 1de 9

Hng dn ci t v cu hnh mt s loi

Modem ADSL thng gp

CU HNH CI T CHO ADSL MODEM


ROUTER
Gii thiu:
Loi ADSL Modem Router rt thch hp cho vic chia s ngun ti
nguyn Internet cho cc my tnh khc trong 1 vn phng, cng ty, ca
hng Internet, cc gia nh c kt ni mng ni b vi nhau. Li ch ca
vic ny l gi thnh cho vic kt ni Internet thp, d s dng, tc
cao v nhanh, khng nh hng ti vic ci t li my tnh. ADSL
Modem Router khng giao tip vi my tnh m c cm thng vo
HUB mng LAN sau khi cu hnh xong. Vic cu hnh ny yu cu
ngi lm cn phi nm r vic phn chia a ch IP, thit k mng LAN,
cc lnh cu hnh bi v cc lnh ny s dng qua giao din Telnet,
Hyper Terminal. Cu hnh d nht ca loi Modem ny l thng qua
giao din Web Browser. C mt s ADSL Modem Router c thm chc
nng Bridge tc l h tr phn kt ni qua Dial-up Connection.

Cu hnh v ci t:
Chng ta tin hnh cu hnh theo cc bc nh sau:
- Cu hnh qua Hyper Teminal
1. u tin cn phi cm t thit b theo ng s . Cm dy cu
hnh (Console) vo cng COM ca my tnh cn u kia cm vo cng
SERIAL/CONSOLE.

2. Kch vo Start - Programs - Accessories - Communications - Hyper


Terminal.
3. t tn Connection v kch OK.
4. Chn COM v kch OK.
5. t gi tr :
Bits per second 38400 (Hoc 1 gi tr khc c ghi trong ti liu)
Data bits 8
Parity None
Stop bits 1
Flow control None
(Hoc chn l Default)

6. Kch OK.
7. Sau khi m c mn hnh Hyper Terminal bn phi n phm
[Enter] v nhp User, mt khu nu c xut hin Menu hoc
Command->.
8. t a ch IP cho Router.
Command-> show ethip
Command-> set ethip 10.10.40.100 255.255.255.0 (c th t li)
Implement IP changes now? default: n [y,n] y
Command-> show ip
--- IP Information
Interface State IP Address NetMask
Ethernet dc0 Up 10.10.40.100 255.255.255.0
PPP ppp0 Up 203.162.124.251 255.255.255.0
Command-> show ethcfg
--- Ethernet Configuration
Ethernet Mode - Half
Command-> set ethcfg full
Command-> show ethcfg
--- Ethernet Configuration
Ethernet Mode - Full

9. t tham s cho VPI/VCI.


Command-> set vc
Type [ppp 1483r 1483b ]: ppp
VPI [0-255]: 0
VCI [32-65535]: 35
Rate [1-640, max]: Max
Local IP Address (optional): 203.162.124.251
Netmask: 255.255.255.0
Changing the VC type requires a reboot.
10. t ch ca NAPT.
Command->show napt
---NAPT Information
NAPT Status - enabled
Command-> set napt disable
11. t User v Password cho PPP.
Command-> set ppp disconnect
Command-> set ppp connect
Command-> set ppp restart
Command-> show pppauth
--- PPP Authentication
Current Default
Username - joeuser speedstream
Password - efficient speedstream
Command-> set pppauth <username> <password>

12. t ch ca DNS.
Command-> show dns
Command-> set dns Disabled
13. t ch chn a ch IP ca my khc.

Command-> show ipfilter


Command-> set ipfilter Disabled
14. t ch ca DHCP.
Command-> set dhcp disable
DHCP change will take place after reboot
15. Command-> Reboot.
Are you sure? default: n [y,n] y
System rebooting as requested!!!!
(after logging back into the command console)
16. Sau khi khi ng li Modem bn vo kim tra li cc tham s ca
Router:
Command-> show route
ROUTE NET TABLE
destination
mask
gateway
flags
Interface
0.0.0.0
0.0.0.0
192.168.1.2
GU
cpm0 Ethernet
10.10.40.0
255.255.255.0
10.10.40.100
U
lo0 Loopback
127.0.0.0
255.0.0.0
127.0.0.1
U
cpm0 Ethernet
ROUTE HOST TABLE

192.168.1.2
255.255.255.0
203.162.124.252
HU
pppO PPP

17. Cm li dy mng (RJ45) vo HUB mng v t a ch IP cho cc


my tnh ri vo mng (V d: my 1 c a ch IP: 10.10.40.101, IP
Gateway: 10.10.40.100, DNS: 203.162.0.11, Host: ptic, Domain Name
:ptic).
Lu : i vi ch Bridge bn cng vo ch Hyper Teminal v
set Bridge ng thi phi t li cc thng s ca PPP, VPI/VCI nh
trn. Sau khi thit lp xong ch ca Bridge bn ci t phn
mm kt ni (Connection) ging nh Modem ngoi.

- Cu hnh thng qua giao din Web Browser:


1. Cm dy mng (RJ45) vo cng mng ca ADSL Modem Router.
2. Kch chut phi vo biu tng My Network Places trn mn hnh.

3. Kch phi chut vo biu tng Local Area Connection trong Network
and Dial-up Connections. Chn mc Properties.

4. Trong Local Area Connection Properties chn Internet Protocol


(TCP/IP). Chn Properties.

5. Trong hp Internet Protocol (TCP/IP) Properties. Chn Obtain an IP


address automatically and Obtain DNS server address automatically.
6. Kch OK.
7. Kch OK v khi ng li my tnh.
8. M Web Browser, nh a ch IP(V d: http://192.168.254.254/ hoc
http://10.0.0.2) vo dng Address ri Enter.

9. Ti hp Login bn phi nh:


User Name: superuser
Password: admin
10. Sau khi bn ng nhp thnh cng, chng trnh yu cu bn phi
t li mt khu v ng nhp li.
11. Trang Web sau khi ng nhp xong:

12. t a ch Ethernet IP Network trong Setup chn Local Area


Network (LAN) (nh a ch IP theo lp mng ni b ang s dng,
nn s dng 1 a ch IP d nh).

13. Thit lp PPPoE trong Setup chn Wide Area Network (WAN)
(hoc l mc PPP). Nhp cc gi tr ca VPI/VCI (0/35).

14. t Username v Password cho PPP (V d: Username: adsl01,


Password: 123) ri chn Save Setting lu li.

15. t ch DHCP trong mc SETUP cho Network (Thng ngm


nh l Enabled, nn t ch Disabled).
16. t NAPT trong mc SETUP chn ch Enabled.
17. Sau khi cu hnh xong bn phi kch vo mc Reboot khi
ng li modem v cc tham s m bn khai bo c chp nhn

18. Bn c th kt vo Internet bng cch kch vo mc Connect v


xem tc kt ni ng thi m th cc trang Web.
19. Quay li mc Diagnostic kim tra cc trng thi hot ng c tt
khng. Nu cc mc kim tra u hin th l Pass l tt, cn nu l
False th cn phi kim tra li theo bng thng bo li.
20. Cm chuyn ng dy (RJ45) sang HUB v t cc a ch IP
cho cc my khc kt ni thng qua ADSL Modem Router.
Lu : i vi ch Bridge bn cng chn Bridge ng thi phi t
li cc thng s ca PPP, VPI/VCI nh trn. Sau khi thit lp
xong ch ca Bridge bn ci t phn mm kt ni (Connection)
ging nh Modem ngoi. Trong trng hp cc Modem khng th kt
ni c bn nn n vo nt Reset ( pha sau ca Modem) cc
thng s u c ngm nh v gi tr ban u ri cu hnh li.