Está en la página 1de 11

Document revisat el curs 2014-2015

Aprovat pel Claustre de Professors dia 16 dabril de 2015

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

INDEX

Pg.
1.- Introducci.

2.- Missi, Visi i Valors.

2.1 Anlisi del context.

2.2 Trets didentitat.

2.3 Objectius

3.- Documents de centre.

10

4.- Pla de seguiment i avaluaci del PEC.

11

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

INTRODUCCI

El Ceip Cas Serres va ser inaugurat lany 1976, coincidint amb el desenvolupament
del barri. Es troba a lextraradi de la ciutat dEivissa. Lany 1992 va comenar la
urbanitzaci del barri, amb lasfaltat dels carrers, construcci de voravies,
enllumenat i plantaci darbres.
Lexistncia de sol urb a bon preu va determinar que la installaci a la zona
determinats serveis:
-

Dues llars dancians.

El Servei de menors.

Loficina de la Dona.

Escoleta pblica.

Centre polivalent.

Parc.

Pista esportiva i local social.

Un supermercat.

Bars.

Igualment, als darrers anys, shan installat concessionaris de vehicles, i


bugaderies.

No obstant aix, no hi ha al barri oficines bancries, farmcies o llibreries.


Lalumnat, inicialment, provenia del propi barri o dels barris annexos: Es Viv,
Platja den Bossa, Figueretes. Actualment, rebem alumnes de qualsevol zona de la
ciutat.
El Projecte Educatiu de Centre va ser elaborat el curs 2005-2006. Levoluci de la
poblaci escolar al llarg dels anys, junt amb lassoliment dels objectius marcats en
el seu moment, ha fet que ens hgim plantejat la revisi i actualitzaci del nostre
Projecte.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

2.- MISSI, VISI I VALORS

El CEIP Cas Serres t com a finalitats :


a) Augmentar el nivell curricular dels nostres alumnes.
b) Millorar la nostra organitzaci administrativa.
c) Implicar les famlies a tots els mbits.
Els valors que serveixen de referncia dels comportaments i actituds personals del
nostre centre sn:
1. Respecte.
2. Collaboraci.
3. Treball en equip.
4. Dileg.
El nostre centre aspira a ser reconegut per ser una escola inclusiva, oberta a la
innovaci, capa de millorar els resultats acadmics dels seus alumnes aix com la
relaci famlia escola.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

2.1 ANLISI DEL CONTEXT

ORIGEN DE LA POBLACI ESCOLAR.

ORIGEN

N ALUMNES

PERCENTATGES

ESPAA

78

40%

MARROC, ARGLIA

62

31,79%

LATINOAMRICA

32

16,42%

ROMANIA, RSSIA, ARMNIA

17

8,71%

EUROPA

1,54%

XINA I FILIPINES

1,54%

195

100%

TOTAL

Amb nacionalitat espanyola hi ha 112 alumnes que representa 57,4%

ESTUDIS I PROFESSI DELS PARES.

ESTUDIS

1.- Estudis primaris: 50%


2.- EGB/ ESO : 33%
3.- Batxillerat: 14%
4.- Estudis universitaris: 3 %

PROFESSIONS
1.- Mestressa de casa / en atur: 50%
2.- Construcci: 13 %
3.- Hostaleria: 16 %
4.- Oficis: fuster, electricista, mecnic, tapisser, pintor, etc 12 %
5.- Dependentes, caixeres, botigueres: 4 %
6.- Xofer, camioner, taxista: 3 %

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

7.- Personal de seguretat, zeladors: 1 %


8.- Oficinistes, administratius: 1%

DADES D'ABSENTISME

TIPUS

Casos

Casos

D'ABSENTISME

INF-3

INF-4

ESPORDIC

INTERMITENT

INTENS

Casos
INF-5

Casos

Casos

Casos

Casos

Casos

Casos

IR

2N

3R

4T

21

27

CRNIC

TOTAL

10

10

12

7
1
5

16
6

(Dades de juny, 2014)

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

TOTAL

71

2.2 TRETS DIDENTITAT


Els valors que conformen els nostres Trets d'Identitat sn:

Respecte.

Col.laboraci.

Treball en equip.

Dileg.

Aquest trets han de ser l'eix de desenvolupament de la lnia metodolgica del


centre, tenint molt present l'Atenci a la diversitat, l'educaci integral, intercultural i
oberta a l'entorn. Afavorint sempre la coeducaci, respectant el pluralisme i els
valors democrtics i fomentant la participaci de tots els estaments i organismes
institucionals.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

2.3 OBJECTIUS

1.-Afavorir l'auto-aprenentatge dels alumnes fomentant la seva capacitat


d'observaci i investigaci per tal de construir el seu propi coneixement.

2.- Desenvolupar bons hbits de treballs, prioritzant la responsabilitat, l'esfor,


la iniciativa i la creativitat.

3.- Aconseguir el
pensament crtic.

4.- Educar els alumnes per viure en pau, en democrcia i llibertat, practicant el
dileg i per resoldre els conflictes.

5.- Educar en el respecte cap a les qualitats, limitacions i diferncies de cada


membre de la Comunitat Educativa, fomentant la collaboraci i relaci positiva
entre totas ells.

6- Conixer i acceptar la pertinena a una comunitat amb llengua i cultura


prpies i assumir el comproms que aquest fet comporta.

7.- Aprofitar la diversitat de procedncies culturals i tniques dels nostres


alumnes per fomentar el coneixement de cultures distintes a la prpia,
respectar-les i entendre aquest fet com un enriquiment de la persona.

8.- Obrir el centre a tots els corrents de defensa de lentorn i del medi en que
vivim i afavorir la realitzaci dactivitats culturals i educatives proposades per
altres institucions.

9.- Afavorir la participaci del professorat en activitats de formaci permanent.

10.- Potenciar la figura del professor, donant els mitjans necessaris per a que
pugui desenvolupar la seva tasca.

11.- Afavorir la participaci, la implicaci i el treball en equip dels professors.

12.- Posar a labast de les famlies que ho sollicitin informaci de les diferents

desenvolupament

integral

dels

alumnes,

afavorint

el

institucions (Ajuntament, Serveis de Menors, Oficina de la Dona, Serveis


Socials...).

13- Establir vies de coordinaci amb serveis socials per millorar latenci als
alumnes que ho necessitin.

14-Orientar les famlies en activitats de temps de lleure per complementar la


formaci dels alumnes.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

15.- Impulsar la participaci de les famlies en la gesti del centre mitjanant els
seus rgans representatius.

16.-

Mantenir

les

relacions

institucionals

adequades,

amb

les

diferents

institucions , amb la finalitat de millorar lequipament del centre i conservar de


manera adequada les installacions i ledifici.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

3.- DOCUMENTS DE CENTRE.


Per les seves caracterstiques, sn documents independents, tot i que en el
seu conjunt conformen el nostre Projecte Educatiu de Centre. Aquests documents
sn:

Reglament dOrganitzaci i funcionament de centre (ROF).

Pla dAtenci a la Diversitat (PAD).

Pla dacollida (PALIC).

Pla de Convivncia.

Pla dEmergncia i Riscos Laborals.

Pla ds de les TIC.

Pla dAcci Tutorial (PAT).

Concreci Curricular (CC).

Programacions Didctiques (PD).

Projecte de Tractament Integrat de les Llenges (PTIL).

Programa de Sistema de Gesti de la Qualitat

Programaci General anual

Revisi del Sistema

Projecte de Direcci.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

10

4. PLA DE SEGUIMENT I AVALUACI DEL PEC.


Anualment, a la PGA, establiment de la part del PEC objecte de revisi.

Cada cinc anys o, abans, si les circumstncies ho aconsellen, revisi i


actualitzaci del Projecte.

DC050101Projecte Educatiu de Centre

Rev. 0 Abril 14

11