Está en la página 1de 29

Produccin de Petrleo Crudo

350
319.2
299.2

300

284.4

248.1

250

212.3
193.6
1 92.2

200

miles de barriles diarios


142.9

150
114.6
100.3

100
78.680.1
70.2
64.2
46.7

50

1.5 2.4 2.9 1.3 0.4 0.7 2.3


0

96.5
66.4

38.6

Aos

Produccin de Gas Natural


800

747.6
735.6
700

649.3
600

577.6
531.3

500

453.9
448.4
400
millos de pies cbicos diarios

343.6
300

222.9
200

184.5
171.5
140.7
127.7
105.6

100

57.3
45.4
12.5
1 11 6.5 4.1 1.5 0.8 2.3

Aos

146.5
87

Aos

Litoral Tabasco
Aos

Litoral Tabasco
Produccin de Gas Natural (millos de pies
Aos
1988
1
1989
11
1990
6.5
1991
4.1
1992
1.5
1993
0.8
1994
2.3
1995
12.5
1996
105.6
1997
184.5
1998
171.5
1999
140.7
2000
127.7
2001
57.3
2002
45.4
2003
87
2004
146.5
2005
222.9
2006
343.6
2007
448.4
2008
453.9
2009
531.3
2010
577.6
2011
649.3
2012
735.6
2013
747.6
2014

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Litoral Tabasco
Produccin de
1.5
2.4
2.9
1.3
0.4
0.7
2.3
6
46.7
78.6
80.1
70.2
64.2
114.6
100.3
38.6
66.4
96.5
142.9
193.6
192.2
212.3
248.1
284.4
319.2
299.2

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Petrleo Crudo (miles de ba
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
2014
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin

Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin

Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin

Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin

Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin

Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin

Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin

Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin

Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin
Produccin

Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral
Litoral

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco

Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Alux
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik

28/02/2010
31/03/2010
30/04/2010
31/05/2010
30/06/2010
31/07/2010
30/04/2011
30/06/2011
31/01/2012
29/02/2012
31/03/2012
30/04/2012
31/05/2012
30/06/2012
31/07/2012
30/04/2004
30/06/2004
31/07/2004
30/09/2004
30/11/2004
31/01/2005
28/02/2005
30/04/2005
30/06/2005
31/01/2006
31/08/2006
31/10/2006
31/12/2006
31/01/2007
31/03/2007
31/05/2007
31/07/2007
31/08/2007
30/09/2007
31/10/2007
31/12/2007
31/08/2008
31/10/2008
31/12/2008
31/01/2009
31/03/2009
31/05/2009
31/07/2009
31/08/2009
30/09/2009

5.04
13.92
11.08
10.32
10.24
11.42
1.08
1.61
0.77
0.62
0.74
0.38
0.29
0.01
0.02
2.87
10.57
10.81
9.90
9.22
9.90
9.80
17.22
18.46
18.30
32.82
29.65
37.08
36.28
40.75
54.97
59.88
44.22
61.81
66.01
66.68
54.14
57.74
62.40
55.98
52.04
62.70
67.86
67.48
64.08

Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Bolontik
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam

31/10/2009
31/12/2009
28/02/2010
31/03/2010
31/05/2010
31/07/2010
30/09/2010
30/11/2010
31/12/2010
28/02/2011
31/03/2011
30/04/2011
31/05/2011
30/06/2011
31/07/2011
30/09/2011
30/11/2011
29/02/2012
31/03/2012
31/05/2012
31/07/2012
30/09/2012
30/11/2012
31/12/2012
28/02/2013
31/03/2013
30/04/2013
31/05/2013
30/06/2013
31/07/2013
30/09/2013
30/11/2013
28/02/2014
30/04/2014
30/06/2014
31/01/2015
31/10/2003
31/12/2003
31/08/2004
31/10/2004
31/12/2004
31/01/2005
31/03/2005
31/05/2005
31/07/2005

62.77
61.01
52.33
56.23
51.35
53.23
54.51
57.06
60.99
56.47
51.84
52.69
55.84
55.95
49.72
43.99
43.25
39.99
40.77
37.86
33.14
29.08
30.10
29.37
26.24
25.64
25.05
27.58
25.78
27.21
25.65
22.87
23.66
24.00
22.46
24.62
0.40
9.05
6.10
5.58
5.46
4.80
4.23
2.17
1.61

Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Citam
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab

31/08/2005
31/10/2005
31/12/2005
31/03/2006
31/05/2006
31/07/2006
31/08/2006
30/09/2006
31/10/2006
30/11/2006
31/12/2006
28/02/2007
31/03/2007
30/09/2005
30/11/2005
28/02/2006
30/04/2006
30/06/2006
31/01/2007
31/08/2007
31/10/2007
31/12/2009
31/01/2010
31/03/2010
31/05/2010
31/08/2010
31/10/2010
31/12/2010
31/03/2011
31/05/2011
31/07/2011
31/08/2011
30/09/2011
31/10/2011
30/11/2011
31/12/2011
31/03/2012
31/05/2012
31/08/2012
31/10/2012
31/12/2012
31/03/2013
31/05/2013
31/07/2013
31/08/2013

0.75
0.04
3.08
4.55
2.16
2.44
1.88
1.63
1.62
1.07
0.74
0.53
0.19
1.47
2.93
2.44
1.98
1.89
7.68
5.36
4.01
4.14
9.83
11.65
11.23
9.95
9.39
13.65
14.25
14.46
17.15
16.72
20.53
20.13
20.04
19.79
22.24
31.31
28.21
27.29
32.13
30.05
30.76
26.61
23.13

Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kab
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax

30/09/2013
31/10/2013
30/11/2013
31/12/2013
28/02/2014
31/03/2014
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
30/09/2014
30/11/2014
31/01/1996
29/02/1996
30/04/1996
30/06/1996
30/11/1996
31/01/1997
28/02/1997
30/04/1997
30/06/1997
31/08/1997
31/01/1998
31/08/1998
31/10/1998
31/12/1998
31/01/1999
31/03/1999
31/05/1999
31/07/1999
31/08/1999
30/09/1999
31/10/1999
30/11/1999
31/12/1999
31/08/2000
31/10/2000
31/12/2000
31/01/2001
31/03/2001
31/05/2001
31/07/2001
31/08/2001
30/09/2001
31/10/2001

21.86
21.77
26.49
25.70
23.46
21.05
20.37
21.43
21.17
20.22
18.48
13.60
11.32
12.35
9.01
8.62
7.89
16.99
17.33
16.08
13.40
11.66
17.41
12.44
7.77
10.11
10.02
11.17
12.23
12.12
12.62
12.28
12.57
12.83
12.48
10.70
8.98
10.59
10.42
10.05
4.05
10.83
9.88
12.79
12.59

Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax

30/11/2001
31/12/2001
28/02/2002
31/03/2002
30/04/2002
31/05/2002
31/07/2002
30/09/2002
30/11/2002
28/02/2003
30/04/2003
30/06/2003
31/07/2003
30/09/2003
30/11/2003
31/01/2004
29/02/2004
31/03/2004
30/04/2004
31/05/2004
31/07/2004
30/09/2004
30/11/2004
28/02/2005
30/04/2005
30/06/2005
31/07/2005
30/09/2005
30/11/2005
28/02/2006
30/04/2006
30/06/2006
31/01/2007
31/08/2007
31/10/2007
31/12/2007
31/01/2008
29/02/2008
30/04/2008
30/06/2008
31/01/2009
31/08/2009
31/10/2009
31/12/2009
31/01/2010

10.01
7.41
9.27
12.79
10.77
11.02
10.95
9.57
8.99
7.04
6.29
5.33
4.31
4.14
4.28
3.36
3.76
2.83
2.62
2.26
1.33
1.20
5.46
8.53
8.65
7.98
6.64
5.85
3.93
7.53
6.78
6.91
6.82
6.48
6.95
7.23
7.03
5.70
5.24
5.42
8.13
8.67
8.33
8.88
10.15

Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
Kax
May
May
May
May
May
May
May
May
May

31/03/2010
31/05/2010
31/07/2010
31/08/2010
30/09/2010
31/10/2010
31/12/2010
31/03/2011
31/05/2011
31/07/2011
30/09/2011
31/10/2011
30/11/2011
31/12/2011
31/03/2012
31/05/2012
31/07/2012
31/08/2012
30/09/2012
31/10/2012
31/12/2012
31/03/2013
31/05/2013
31/07/2013
30/09/2013
31/10/2013
30/11/2013
31/12/2013
28/02/2014
31/03/2014
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
30/09/2014
30/11/2014
31/08/2005
31/10/2005
31/12/2005
31/01/2006
31/03/2006
31/05/2006
31/07/2006
31/08/2006
30/09/2006

5.22
10.26
11.53
11.58
11.77
10.92
10.36
9.44
8.85
14.51
16.75
23.67
28.43
26.67
16.37
11.00
12.36
12.55
13.37
13.00
12.99
4.40
14.73
15.51
18.50
18.05
15.89
14.79
15.32
15.32
15.32
15.32
15.43
15.57
14.96
14.50
6.24
7.48
9.60
12.08
14.80
13.05
15.87
14.72
11.67

May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May
May

31/10/2006
30/11/2006
31/12/2006
28/02/2007
31/03/2007
30/04/2007
31/05/2007
30/06/2007
31/07/2007
30/09/2007
30/11/2007
31/03/2008
31/05/2008
31/07/2008
31/08/2008
30/09/2008
31/10/2008
30/11/2008
31/12/2008
28/02/2009
31/03/2009
30/04/2009
31/05/2009
30/06/2009
31/07/2009
30/09/2009
30/11/2009
28/02/2010
30/04/2010
30/06/2010
31/07/2010
30/09/2010
30/11/2010
31/01/2011
28/02/2011
30/04/2011
30/06/2011
31/01/2012
29/02/2012
30/04/2012
30/06/2012
31/07/2012
30/09/2012
30/11/2012
31/01/2013

22.04
28.25
30.62
32.29
25.79
25.60
25.20
26.18
31.34
33.09
30.53
40.46
43.90
46.27
39.73
37.43
38.83
39.70
37.17
40.51
41.67
46.71
45.26
48.07
45.31
45.64
44.54
37.72
45.20
41.28
44.65
46.83
46.19
44.08
43.83
37.41
47.51
42.64
50.59
48.18
51.14
53.43
52.12
54.26
50.47

May
May
May
May
May
May
May
May
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och

28/02/2013
30/04/2013
30/06/2013
31/01/2014
31/08/2014
31/10/2014
31/12/2014
31/01/2015
31/05/1990
31/07/1990
30/09/1990
31/07/1991
30/09/1991
30/11/1991
29/02/1992
31/03/1992
31/12/1995
31/01/1996
29/02/1996
30/04/1996
30/06/1996
31/01/1997
31/08/1997
31/10/1997
31/12/1997
31/01/1998
31/03/1998
31/05/1998
31/07/1998
31/08/1998
31/10/1998
31/12/1998
31/03/1999
31/05/1999
31/07/1999
30/09/1999
31/10/1999
30/11/1999
31/12/1999
31/03/2000
31/05/2000
31/07/2000
31/08/2000
31/10/2000
31/12/2000

49.80
45.88
39.34
40.34
30.97
23.30
17.60
17.16
3.15
3.04
1.48
1.14
2.53
0.81
2.69
1.61
4.79
13.89
16.25
16.64
18.31
23.23
34.68
34.50
34.71
34.43
36.30
35.79
32.92
31.17
21.01
34.83
28.36
36.40
35.49
35.54
35.67
36.09
37.66
37.02
32.99
28.00
28.50
21.95
25.94

Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och
Och

31/03/2001
31/05/2001
31/07/2001
30/09/2001
31/10/2001
30/11/2001
31/12/2001
28/02/2002
31/03/2002
30/04/2002
31/05/2002
30/06/2002
31/07/2002
30/09/2002
30/11/2002
28/02/2003
30/04/2003
30/06/2003
31/01/2004
29/02/2004
31/03/2004
30/04/2004
31/05/2004
30/06/2004
31/07/2004
30/09/2004
30/11/2004
28/02/2005
30/04/2005
30/06/2005
31/01/2006
30/06/2006
31/08/2006
31/10/2006
31/12/2006
31/01/2007

32.49
31.27
29.36
24.64
25.05
23.49
22.71
22.29
19.98
20.32
20.97
20.60
16.72
15.15
15.28
14.62
15.95
16.66
17.05
18.75
17.75
17.94
13.80
13.95
17.06
17.53
17.61
17.70
17.30
16.67
14.93
13.93
12.98
12.09
12.11
12.06