Está en la página 1de 1

NAVIDAD INDIA

A. Patterson, T. Rojas
Arr. J.A. Yaez

2
% 3

1.Va - mos,

va - mos,

2.A - ro - mi - to,

2
% 3

va - mos,

2.A - ro - mi - to,

Lu - ce - ri

to,

Es - tre - lli

ta,

Lu - ce - ri

to,

Es - tre - lli

ta,

17

Yo

le

lle - vo

%
Yo

25

le

Lai - ra

Lai - ra

to - dos a

pla - ta

lu - nar,

jaz - mn.

cla - vel.

per - fu - mi - to deIa - zahar, car-me - ci - ta

jaz - mn.

en hu - mil - de pa - jar

pe - da - ci - to

de

u - na flor - diIel ro - sal


ri - ca

ri - ca

Lai - ra

miel.

miel.

la - la,

Lai - ra

la - la,

de

Yo - la

Yo - la

en hu - mil - de

en hu - mil - de

vir - gi - nal a - llIen

Be - ln.

sol, ra - mi - lli - to deIa - za - frn.


vir - gi - nal a - llIen

vi - da

vi - da

da - r

por

da - r

ha- flo - re - ci - do un

pa - jar

Be - ln.

pa - jar

de

sol, ra - mi - lli - to deIa - za - frn.

pe - da - ci - to

ha flo - re - ci - doIun

u - na flor - diIel ro - sal

lu - nar,

cla - vel.

de

a - lum - bra - me,

pla - ta

ha flo - re - ci - do un

per - fu - mi - to deIa - zahar, car-me - ci - ta

en hu - mil - de pa - jar

a - lum - bra - me,

Lai - ra

l,

flor deIa - le - li,

Lai - ra

flor deIa - le - li,

lle - vo

l,

1.Va - mos,

to - dos a

ha- flo - re - ci - doIun

por

l.

l.

cla - vel.

cla - vel.