Está en la página 1de 79

Mc lc

TIU IM
Thc tnh ti sinht

Ton b tng lai ca Tp on ang t trn vai Viettel Telecom,


v d u t ra nc ngoi, sn xut thit b hay ng dng cng
ngh thng tin cng u xut pht t nn tng vin thng.

1
2

CHU TRCH NHIM


NI DUNG
Ph Tng gim c
Thiu tng Dng Vn Tnh
BIN TP
Phng Chnh tr Tp on
THIT K
Phng Truyn thng
Viettel Telecom

IN N TI
Nh my in Viettel - Cng ty
Pht trin Dch v mi Viettel
Tel: 04. 6269 2031

THNG TIN CHI TIT


LIN H
Phng Chnh tr Tp on
Tel: 04. 6266 0050

GIY PHP S
238/GP-CP ca TCCT- BQP

NH BA
Hng Hi

5
VIETTEL GENE
Lnh chin

15

Nu khng c mt quyt tm cao v kin tr


nh lnh chin thc th ca Viettel, chc chn
sng di ng s chng ra c n o

BINH PHP
nh km s chn thnh vo mi vic mnh
lm
19

Cc bn nhn vin! Chng ta c th t nhng


khch hng khng th t! anh Tng, phng
Kinh doanh ca Trung tm bn l h to t pha
sau.

2
6

PHNG VN
Hai mi nm sau, ngy tr li... 30

Cho nn, c ngi lnh ng trn


nh chp nh gin, nhn v vt t
lin m mt m ht to ln: "M i, v
i, con i anh v vi bu my y",
ri lao t 30m xung mt nc.

CU CHUYN THNG HIU

Ngi Vit Nam khng ch bit lm nng nghip 37

Ti ci: ng ri, ti in, ti pht in v ngh ti cm


gic ca mnh chng kin khonh khc Movitel s tr
thnh s 1.

NGY HM QUA
La th vng

68

NGI NH CHUNG
Ngi truyn la

72

C bui sng, xe -t th 1 im, n cui ngy


mi n. Mi ngy i c 20 25km. Ngi li
xe kim lun nhim v anh nui, lo cm nc.

Ngi Viettel th n 100 tui ? l cu thc


mc khin ti thch th nht ca anh bn li xe
Ganancio trn sut chng ng kho st dc
tuyn t th Maputo n tnh Inhambane.

TIU IM

THC TNH

ti sinh
Ban bin tp

NGI VIETTEL THNG 08/2013

Ngy 14/8/2013, Ph TG, Thiu tng


Nguyn Mnh Hng c bui ni chuyn
vi hn mt nghn cn b qun l ca Viettel
Telecom t cp huyn tr ln. Vi qu trnh
ti cu trc, thay i ln ti Viettel Telecom
trong thi im ny, Ph TG khng nh:
ton b tng lai ca Tp on ang t trn
vai Viettel Telecom, v d u t ra nc
ngoi, sn xut thit b hay ng dng cng
ngh thng tin cng u xut pht t nn
tng vin thng. C th trong qu trnh xo
trn, c mt s ngi phi thit thi v qu
trnh nh gi cha chnh xc v cng bng
tuyt i. c bit trong giai on hin nay,
nhim v trng tm ca Tp on ta l vt
qua giai on thay i mang tnh lch s ca
ngnh vin thng, mi ngi khng nn ngh
nhiu n ci ti m hy t mc tiu pht
trin lu di ca Tp on ln hng u. C
hi cn rt nhiu cho tt c mi ngi.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL

TIU IM

Thch thc l c hi chng ta ti sinh


i Din n cp cao CNTT-TT Vit Nam nm 2013
(Vietnam ICT Summit 2013) din ra cui thng
6/2013, Viettel chnh thc tuyn b t b khi
nim nh mng vin thng, m chuyn sang khi
nim nh cung cp dch v. Thc ra, chng ta
thc hin vic chuyn i ny c gn 2 nm nay.
Hin nay s lng ngi m Viettel u t cho pht
trin ng dng l gn 3.000 ngi. n nm 2015,
s c 30% ngi Viettel tp trung vo pht trin cc ng dng. Viettel
xc nh l doanh thu dch v vin thng c bn em li vo nm
2015 s ch cn khong di 60% tng doanh thu ca Viettel.
Chng ta thy rng, ngh chnh ca "ng vin thng" l cung cp
dch v alo (dch v thoi), nhng dch v ny c gn 100% ngi
dng. Vi xu hng hin nay th cc doanh nghip vin thng s
phi t b ngh chnh ca mnh. 100 nm nay, vin thng mi c s
thay i mang tnh lch s, bi vi 3G data v smartphone th alo
gn nh bng khng. Chng ta cn mn u t mt mng li
rt lnt:
(200.000 km cp quang, cp quang n gn 100%
trm BTS, u t bng thng, cng ngh 3G, 4G. Bng thng rng,
gi li r gip cho ngi dng gi in thoi trn nn data vi gi
bng 0, trong khi hu ht doanh thu ca chng ta li t dch v thoi.
Ming bnh chnh m Viettel n bao nhiu nm nay ang chun
b bin mt. Nm ngoi, chng ta mt khong 2.000 t ng. Nm
nay d kin s mt khong 5.000 t ng t dch v thoi. n nm
2015, khong 50% ngi dn Vit Nam s dng smartphone th
doanh thu s cn gim nhiu na.
Lch s tng nhn thy: xe la ra i git cht ngnh xe nga;
my nh in t git cht phim Kodak, Konica; smartphone li git
cht my nhv by gi OTT ang ly i ming bnh chnh ca
vin thng. L thuyt dy rng, khi c sn phm thay th, c hai cch
ng x: Nu nhn thy sn phm thay th l tng lai th mnh s
u t lm. Cn nu sn phm thay th git cht chnh mnh th
mnh phi i lm vic khc, sn phm khc, to ra mt thch thc
cho chnh mnh.
Chng ta phi a cng ngh thng tin vo mi ng ngch i sng
x hi (y t, gio dc, ) b li doanh thu t in thoi. Khi chng
ta lm nhng vic n, s cho in thoi bng 0, ng ngha vi
vic OTT cng cht theo. y chnh l c hi chng ta ti to li
mnh. V chng ta c kh nng thay i d hn nhiu so vi cc
doanh nghip vin thng khc trn th gii. Do chng ta mi kinh
doanh vin thng 13 nm, cn cc ng ln (AT&T, Orange)
kinh doanh vin thng c trm nm. Ci g n su, bm r c trm
nm th kh thay i hn rt nhiu. Nu chng ta nhanh chn, i
trc th c th mua li c c cc Cng ty ln, c th l ngi
dn u th gii.
Trong Ngh quyt ng y, trc y phn doanh thu c 3 mc: vin
thng trong nc, vin thng nc ngoi v doanh thu khc. Gi
y, chng c nhng mc mi: doanh thu CNTT, doanh thu sn
xut thit b. C ngha l chng ta ang thc dng cng ngh thng
tin v sn xut thit b thay th vin thng. Chng ta ang i trn con
ng t ph v chng ng s rt kh khn, vt v. Chng ta
phi sn sinh ra nhng sn phm ngi dng cha tng bit n v

NGI VIETTEL THNG 08/2013

Nu chng ta thay i v vt
qua c giai on ny,
chng ta hon ton c kh
nng tin ln theo bc ngot
ca thi i vin thng

chng ta cha tng bn bao gi.


Chng ta s phi g ca tng
nh, gp tng ngi gii thiu
nhng sn phm . Tuy kh,
nhng chng ng c khng
gian sng to rng ln, gip mi
ngi Viettel ngh ngi nhiu hn
v hng phn hn.
Thc t, Ban Tng Gim c rt
mng v mnh ang phi i mt
vi tai ha v OTT. Bn cnh
l s chuyn mnh ca VNPT.
Nhng thch thc s gip
mnh thc tnh, v trc tnh th
mi chng ta phi c gng. Thng
thng khi ta thy n th chnh l
lc bt n nht. Nhiu nm nay,

i. Cng khng th nhn nhn


theo hng cc ng ch b k
lut v khng hon thnh nhim
v. Cho d kt qu kinh doanh
nm 2012 km hn 2011, nm
nay c xu th km hn nm ngoi
th ch yu l do th trng, ch
khng phi cu chuyn ring ca
Viettel. Vn ca s thay i
ny l chng ta bc vo mt giai
on mi, cn mt cch vn hnh
mi v cn nhng ngi c kin
thc, k nng mi

Ban Tng Gim c mong c nhn thy nh mt hng sng ca


ngi Viettel nh u nhng nm 2000. Chnh lc ny, chng ta c c
hi ti sinh.

Giai on mi cn cch vn hnh mi, kin thc v


k nng mi.
Trong lch s Viettel, ln u tin chng ta t chc r sot, sp xp li
Ban gim c cc Chi nhnh tnh/TP trong sut hai thng. V mnh cha
lm bao gi nn khi xy ra, s thay i thnh cuc cch mng v
chng ta phi chp nhn nhng hy sinh.
Nhng chng ta thy rng, hn lc no ht, chng ta cn thay i
thch ng vi hon cnh. Vic thay i v tr ln ny, khng c ngha l
nhng ngi khng cn v tr trong Ban gim c khng c nng lc,
m vn y l nng lc ngi y cha theo kp hon cnh thay

Ngi Viettel vn thng nhc


nhau: ci duy nht khng thay i
l s thay i. Trong mi
trng cnh tranh s thay i
din ra tng ngy, tng gi. Nu
nhn thc c s tt yu ca
thay i th chng ta s chp
nhn thay i mt cch d dng
hn. V nu chng ta thng
xuyn thay i th s khng phi
c nhng cuc cch mng gy
tn tht. Th nhng, hn 10 nm
qua, chng ta mi r sot li ton
b Ban Gim c cc Chi nhnh
ln u tin. l li ca Ban
Tng Gim c Tp on. Tp
on cng c li khi khng chun
b trc, yu cu trc cc
ng ch c r sot c s
chun b vi s thay i. Ban
Tng Gim c tin, nu c yu
cu trc v vic Gim c, Ph
Gim c Chi nhnh phi c kin
thc g, phi lm th no vi
nhim v c giao trc mt
nm v hng ngy giao ban, lm
vic vi nhau, nh x nhng yu
cu th khi phng vn c t nht
70% cc ng ch t yu cu. V
a s, cc ng ch c r sot
u i vi Viettel sut chng
ng di, c ng ch gn b
vi
Vtiettel c chc nm, t nhng
ngy Viettel gian kh i ln t
s 0, ln ln theo cch trc
y mnh vn lm, rt hiu v
yu Viettel.
Trc y, mnh kinh doanh rt
d, v khng ch Viettel d m c
ngnh vin thng d. Mnh ngh
ra gi cc ny, dch v khc, bn
cht vn l in thoi. Chng ta
kinh doanh d v khng phi sng

THNG 08/2013 NGI VIETTEL

T
TIU IM

ng ch Phm Vn Phc - nguyn Ph


gim c Chi nhnh Viettel An Giang, vo
Viettel t nm 2000 (khi Viettel mi c hn
100 ngi), tng gi v tr Ph Gim
c hoc Gim c cc Chi nhnh: Cn
Th, C Mau, Hu Giang, An Giang. Trong
t phng vn r sot va ri, ng ch
Phc khng t. Qua , ng ch Phc t
nhn thy mnh cn thiu nhiu kin thc
v kinh doanh v kt qu phng vn phn
nh ng thc trng ca mnh. Hin nay,
ng ch Phc c sp xp vo v tr:
gim st knh im bn khu vc vng 8 t
ngy 15/8. ng ch Phc khng nh vi
Ban Tng gim c Tp on, sau mt
nm nghin cu, tm hiu thm v l thuyt
v thc tin, s p ng c yu cu
quay li v tr Ph gim c kinh doanh
hoc Gim c.

to ra sn phm, sn phm y li c c 6 t ngi trn th gii


u bit m khi bn khng cn phi gii thch nhiu. Ngoi ra,
ngnh ny d c cnh tranh nhng vn l c quyn hu hn
do ti nguyn hu hn. Vit Nam c n 7 doanh nghip vin
thng, nhng thc cht ch c 3 4 doanh nghip hot ng thc
s. Li nhun ca vin thng cng kh cao nn chng ta kinh
doanh cng rt thun li.
n nay, chng ta ln bng rng, broadband, smartphone xut
hin, ming bnh in thoi ang dn bin mt, chng ta buc
phi tm n nhng dch v, sn phm khc khng phi l vin
thng. Nm 2013, chng ta vn ch yu pht trin thu bao v
thy kh hn rt nhiu. Ngi Viettel bt u phi i m mm, tm
ra tng thu bao vi tng c th, nh: nhm ngi trn 50 tui,
ngi dn tc, pht trin bankplus, pht hin vng lmTrc
y, ngi ng u Chi nhnh tnh/ TP ch yu lm theo mnh
lnh cp trn v Viettel, vic chp hnh mnh lnh rt tt. Lc
, chng ta cn ngi c tnh hnh ng cao, vai tr ca ngi
ng u l Y, cng y c mnh, cng hiu qu th cng
c nh gi cao. Nhng trong bi cnh hin nay, ngi ng
u Chi nhnh phi c vai tr. Mun dn dt c, ngi phi
c kin thc, c c s l lun, bit phn tch. Khi phng vn mi
thy, a s Ban Gim c tnh/ TP thiu c s l lun nn khng
phn tch c vic mnh lm.
Nu ni l cc ng ch yu km l khng ng, v l s l tri
thc ch khng phi t cht. Tri thc th hc c, nhng do mnh
thy cha cn, v li, khng ai bo mnh hc nn mnh khng hc.

NGI VIETTEL THNG 07/2013

n lc, chng ta phi xy


dng lc lng qun l k cn
theo hng: va iu hnh tt,
va dn dt tt. Vy nn, cc
ng ch trong Ban gim c Chi
nhnh tnh/TP cha t c tiu
ch mi khng phi khng c t
cht, hoc nhn thc l mnh b
k lut, mt chc.
c c kin thc, k nng
mi th cch tt nht l mnh bt
u li chng ng ca mnh
bng mt v tr nh hn. C th
vic quay v v tr nh hn thy
mnh kh x vi gia nh, ng
nghip v c chnh mnh. Nhng
nu mnh nhn thc: mi suy
ngh, hnh ng ca mi con
ngi trong ngi nh chung Viettel u phi v s pht trin ca
ngi nh chung y, thm ch phi
hy sinh li ch bn thn th s
thay i s khng gy nhng hiu

nhm, hoang mang cho bn thn ngi c thay i cng nh nhng


ngi xung quanh. Nu mi ngi u c tm nguyn v s pht trin
chung ca Viettel, th h s khng c tm l y m sn sng lm bt
c vic g v s pht trin chung .
Khi mnh v tr thp hn, mnh s b t p lc hn, nhiu thi gian hn
v chnh l khong lng nhng ngi c t cht lm lnh o
suy ngm, nhn nhn li mnh, c sch, hc hi kin thc mi, va
chm, nh x vi thc t. Khi lm v tr thp hn, cng c ci hay l
c hng nhiu iu th v t cuc sng, t do hn so vi khi mnh
gi chc v cao. c bit, khi mnh i mt vi nhng chuyn nh t
di ln, s t tin hn nhiu.
Nhng ngi thi gi chc danh Gim c, Ph Gim c Chi nhnh
trong t ny c ch trng c a v lm Gim c TT Huyn
(hoc tng ng). Thc th, huyn l tuyn u, l ni va chm vi
thc t nhiu nht, kh khn nht v tt c chnh sch, cch lm mi
y v . Nhng ngi mi c sp xp li s phi lm hai vic:
lm cho kt qu kinh doanh ca n v mnh tt ln v trang b kin
thc cho mnh. Mt nm sau, Ban Tng Gim c s gp v phng
vn li ton b hn 100 ngi va thi gi v tr Gim c v Ph
Gim c Chi nhnh. Vi ch vn ln, thc hc tp ca ngi Viettel, Ban Tng gim c c nim tin, trong t phng vn vo nm

Khng cn thi cho ch ngha trung bnh, chng ta mun cnh tranh
th phi hn c ngi khc

THNG 07/2013 NGI VIETTEL

TIU IM

sau, s c t nht 60% cc ng ch c th tr v nm gi cc v tr ch


cht c.
i vi nhng ngi mi c giao nhim v gi v tr trong Ban Gim
c Chi nhnh tnh/ TP c thun li l bit c yu cu mi ca Tp
on, nhng cng nhn thy trc thch thc l sau mi nm s r
sot li, s c i th m trc h c nhiu iu kin chun b
hn mnh.
T nay, vic r sot, sp xp li cc v tr phi c k hoch, c l trnh
i vi tng i tng. Mi ngi gi chc v ch cht phi c r
sot, phng vn quay vng ti a trong vng 2 nm. C hi c tr
thnh ngi dn dt cng s chia u cho mi ngi, ngha l bt c
ai tng lm trng phng, gim c Trung tm Huyn u c th
ng c, tham gia phng vn nhn chc danh Gim c Chi nhnh.
Vic phng vn, r sot cng s khng ch dng li cc Chi nhnh
tnh/ TP, m s thc hin cc phng, ban, Trung tm ca Viettel Telecom. Ngoi ra, Viettel Global cng t chc trin khai i vi cc Cng
ty th trng.
Ngi c t cht lm lnh o s khng ri vo tm l khng hong,
hoang mang (panic) khi c thay i. Ngi c t cht lm lnh o lun
nhn thc v c hi mi khi c thch thc, chng ta quay li vch xut
pht bt u mt chng ng mi, khng phi chng ta i n
cui ng.

nh ngha khung kin thc cuc chi sng phng


Trong t r sot va ri, Ban Tng gim c mi tp trung cp ti
nhng kin thc s ng, cha hi n kin thc chuyn su. V d:
antena lch 3 so vi ct, nhng phi l so vi trc ngang hay
trc ng, hay 5 yu t cnh tranh trong mi trng vi m l
g?...Nhng rt nhiu cc ng ch khng tr li c. Tp on cha
c khung kin thc cho mi chc danh. Gim c Huyn, Trng
phng Kinh doanh, Trng ban k thutth phi c nhng kin thc
g, mc n u. Khi c nh ngha v khung kin thc, th qu trnh
phng vn s ch xoay quanh khung kin thc v ai cng c th t
nh gi c mnh. Ngoi ra, Phng T chc Nhn lc Tp on cng
s phi xy dng l trnh pht trin ngh nghip cho mi chc danh:
mun lm Gim c Chi nhnh tnh hay mt chc danh qun l bt k
phi tri qua nhng v tr no, qua bao nhiu nc, cn nhng kin thc
g cho v tr . Khi nh ngha c khung kin thc v l trnh pht
trin ngh nghip, cuc chi s sng phng hn. Mun nht trong
thng 9 nm nay, Tp on s lm xong vic ny.
Tuy nhin, vi mi quy nh cng s c nhng trng hp c bit
m bo khng b qua nhng ngi c t cht c bit. Va qua,
chng ta ban hnh quy nh v tuyn dng v o to cn b ngun.
Quy nh yu cu phi tt nghip chnh quy, bng kh tr ln 12
trng i hc c uy tn hin nay, cng mt s ch tiu v im s,
chc danh tri qua vvNhng trong quy nh c mt cu rt
quan trng, l: cc trng hp c bit khng t cc tiu chun
trn s do Ban Tng gim c Tp on xem xt quyt nh. Cuc
sng c rt nhiu hon cnh, khng phi ai gii cng thi c vo
trng gii (c th gia nh kh khn phi thi vo trng c bao

NGI VIETTEL THNG 08/2013

cp); hoc ai gii i thi cng c


im cao (hc ti thi phn). Thc
tin trn th gii chng minh
rt nhiu ngi ti, kin to ra
nhng bc ngot ca nhn loi
cng c th khng c o to
bi bn, nh: Bill Gates, Steve
JobsChnh v vy, chng ta
khng cc oan.

Gim c tip tc l ht
nhn Chi nhnh
Khi ti cu trc Viettel Telecom,
c mt cu hi m rt nhiu
ngi quan tm, l: t chc
bn hng theo knh th Gim
c Chi nhnh c cn gi vai tr
ht nhn khng? Xin khng nh:
Gim c tip tc l ht nhn
ca Chi nhnh . Chng ta cn
nh rng: bn hng l mt trong
nhng hot ng chnh ca Chi
nhnh, khng phi ton b hot
ng ca Chi nhnh. V nghin
cu th trng l gc ca tt c
cc vn . Cha ni n vic
sng to ra sn phm, mun bn
c sn phm th cn phi
may o sn phm cho kht hn
vi th trng. Gim c Chi
nhnh s phi dn dt lm
vic . Th hai, chng ta phn
tn th c nguyn tc rt quan
trng: chia ri th phi c
ngi cng. Chng ta chia ra
700 huyn, lm sao Tng Gim
c Viettel Telecom c th cng
c, cha k chia n mc
11.000 x th mt ngi khng
th no cng c. Chnh v
vy, vic cng phi c din ra
Chi nhnh, Gim c phi lm
vic . Gim c l ngi nm
k hoch v iu hnh. Chng ta
khng cc oan, trit l ca
chng ta phi i hai chn: va c
ngnh dc xuyn sut, va st
c vi a phng.
Trc y, tt c cc vic xung
n tnh, u giao cho Gim c,
dn n Gim c qu nhiu
vic, khng qun xuyn c
ht. By gi, vi mt nhn vin
a bn, chng ta phn nh: ai
l ngi tuyn chn? ai l ngi
o to? ai l ngi giao hng
cho h? ai l ngi nh
gi?...Cng l mt i tng

nhng c rt nhiu ngi tc ng, mi ngi (Gim c Chi nhnh,


Gim c Trung tm Huyn, Gim c knh) lm mt vic
khng va nhau.
Chng ta mnh hn cc Cng ty khc l v chng ta c b my a
phng. Gim c vn l ht nhn Chi nhnh v mt l do na.
Ngi Chu c thnh ng dng nhn nh dng mc. V ngi
Chu phi trc quan, mi nh gi phi qua i mt. phng Ty,
ngi i lm c tnh c lp cao, qu trnh rung sc tm c vic
ph hp l do nhn vin l chnh, khng phi do lnh o. Khi ngi
nhn vin khng thch hoc khng hp h s lp tc ri b cng ty, h
cng d dng hiu nhau qua email hoc giy t. Cn Vit Nam, mc
d cng vic khng hp, khng thch ngi lnh o, nhng do ngi
di chuyn hoc lng tt th vn c gng duy tr. V vy, ngi lnh
o Chu phi bit r tng nhn vin, nhn dng sp xp h cho
ph hp. V ch c Gim c Chi nhnh mi c th lm c vic ny,
lm nhim v qun l con ngi Chi nhnh
Nhn chung, nh ngha v vai tr ht nhn ca Gim c l vic ca
Viettel Telecom. Gim c Chi nhnh l ngi gim st, iu hnh k
hoch. Qu trnh xy dng k hoch t di ln, tc ng ln nhau
vi cc knh. Gim c l ngi nh gi th trng: nh vo u?
Phn on th trng no? Sn phm g? Knh g?...th Gim c Chi
nhnh l ngi ng ra iu tit, gii quyt mu thun gia cc knh.
V khi chia a bn gii quyt c su th s sinh ra: a bn ca
ti, a bn ca anh, c nhng khu vc gip ranh, ln nhauKhi
nim tha rung (a bn) phi to ra, khng nht thit phi l trm
BTS na. Trn mi a bn huyn c nhiu knh cng hot ng, nu
khng c ngi iu tit th s xy ra knh no lo knh . Nhng mc
tiu ca chng ta l chim lnh a bn th lc ny dng lc lng
ny nhiu, lc lng kia t. Cc qun, binh chng hot ng theo

Viettel, khi chng ta quyt nh thay i l


chng ta tnh n nhiu yu t. Th nht,
chng ta cn nhc xem n c ng xu th
khng, c tt hn khng. Nu c th chng ta
lm. Th hai l chng ta dm lm, dm thay

i. Th ba, lun tnh ton cho mi ngi


tt hn v c cu chuyn cuc sng v cu
chuyn t tng. Th t, l yu t tm l ln
u ci cch. S d xy ra cu chuyn bn
khon, cha hiu v chng ta phi gii cu

chuyn . Th nm, chng ta phi nhn nhn


l nhu cu khch quan ch khng phi l
quan im ch quan ca Ban gim c Tp
on t ngh ra.

chin thut ca Gim c t


c mc tiu ca chng ta.
Khng ai khc, Gim c cng l
ngi i din cho Viettel
quan h vi chnh quyn a
phng.

Khi kh khn, hy quay


v vn c s
Va ri, chng ta y thng
ln gp 3 ln i vi phn gi tr
tng thm ca cc Chi nhnh,
khin thu nhp chnh do to ra
gi tr tng thm chim 30%.
Nu trc kia phn ny l 15%
th khng ai . Chnh v vy,
by gi, Gim c khng to
c thu nhp cho anh em th
khng dm nhn v tr. C ch
khon r rng: gi tr tng
thm cao th lng s cng cao.
Nhng mnh mi ang khon
xung Chi nhnh, trong khi bn
cht s thng minh ca mt t
chc phi nm u. Nn Viettel Telecom phi khon u,
tc l khon phng, ban. Di
c s cn nhiu sn phm
bn, nhng ngi sn xut ra
sn phm khng lm, hay Chi
nhnh xut chnh sa sn
phm cho d truyn thng, d
bn, ph hp vi th trng,
phng ban cng ra. Mun bn
c hng, vic u tin l phi
hiu th trng, sau sn xut
ra sn phm ri mi n bc
bn hng. Nh vy, vic ca
phng ban phi lm trc ri
mi n Chi nhnh. V vy,
lng ca phng ban cng phi
tnh theo gi tr tng thm.
Phng, ban v Chi nhnh phi
nhn thc cng h tr, ph
thuc vo nhau, cng cng sinh.
Chng ta cng s r sot c
quan, khng ch a ngi
xung tnh m cn phi a
ngi tnh ln, hon i v tr
s gip mi ngi hiu nhau
hn v b my trn tru hn. Mi
y, chng ta a Gim c
Chi nhnh Viettel Bn Tre ln
lm Ph Tng Gim c Viettel
Telecom. Phi mnh dn a
ngi di ln lm vic ca
trn mi bit h c lm c
hay khng.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 10

TIU IM

C cch g lm tt hn gi tr tng thm? Khi gp kh khn th chng


ta nn lm g? Anh Trung PTG thng ni come back to the basics
tr v vn c s. Tc l khi kh khn, chng ta hy nh li, ta
tr thnh v i bng con ng no? Ci g gip chng ta t mt
cng ty nh tr thnh nh hm nay? Mt trong nhng vic gip cho Viettel c ngy hm nay l chng ta tng t chc Ngy hi tng,
brain storming. Ti sao mnh khng quay li lm vic ? Chng ta c
th thit lp din n (forum) mi ngi trao i tng, c th t
chc Ngy hi tng (1 -2 ln/ nm).
Bn cnh , chng ta giao cho tnh c 20% may o sn phm v l
sn phm co gin c. Mng li l h thng cng nhc nht, kh
thch ng nht cng c th may o c bng phn mm. Vy, ti
sao dch v li khng c may o? Chng ta cn a ra khi nim
software defined product sn phm c nh ngha bi phn mm,
ch khng phi c nh ngha bi mt s ngi.
to iu kin cho Chi nhnh bn c hng, cng tc truyn thng
t ra nhng yu cu cao hn trc rt nhiu. Trc nm 2006, mi
qung co ca chng ta gn nh l mt s kin v bn thn chng ta
rt thch qung co , sn phm . Hin nay, cc hnh thc truyn
thng qung co sn phm dch v ca chng ta rt yu. Phi lm
sao mi qung co ca Viettel xut hin nh mt tc phm. Trit
l ca chng ta l: lm g cng phi xut sc, k c c mt bn tin
trn i truyn thanh x. Thomas Friedman (tc gi ca cun sch
Th gii phng) trong cun sch Nc M tng nh th a
ra khi nim Average is over - khng cn thi cho ch ngha trung
bnh. Chng ta mun cnh tranh th phi hn c ngi khc,
khng th trung bnh. Viettel Telecom cn tnh ton trch t l doanh
thu cho cc tnh ch ng lm truyn thng m cch tt nht l
da vo phn tng thm. Chi nhnh s ch ng trong cch bn,
dng knh no nhiu, knh no t? Dng cng c g? Phng php
truyn thng no?
Vic cn lm th ba c c gi tr tng thm l phi m mm tm
ra cc phn khc th trng. Mun vy, Gim c cc Chi nhnh phi
thc hin vn phng di ng, thng xuyn trn thc tin th trng
(giao vic v ph duyt vn bn bng in thoi v Ipad). Gim c
cc Chi nhnh trn thc t tng i xung th trng, nhng thc s
su st th cha nhu. By gi, mi ln i phi tm ra c mt phn
khc th trng, i phi c sn phm, to ra gi tr g th mi c
nh ngha l i xung th trng.

Viettel Telecom vn l ni o to ngi Viettel


Trong sut thi gian qua, ngun nhn lc ca Viettel Telecom lun b
e da bi Viettel Global, nhng ngi c nng lc kh thng c
iu ng phc v cc th trng. n nay, Viettel Global c 7 Cng
ty th trng, c ngun lc ca mnh, c th iu chnh trong ni b.
T trc, mi cn b, nhn vin i nc ngoi trong nhim k 3 nm
ch i mt th trng. Nh vy, va mi trau di c kinh nghim
th v nc, trong khi v nc kinh nghim khng c s dng.
Lc ngi mi sang tip qun, li bt u t u. C l v th mi
th trng mi li mc li nhng li ging nh th trng trc. Hin
nay, chng ta xy dng chnh sch, mi nhim k i nc ngoi
chia lm hai kha, mi na thi gian i mt nc th s khai thc c
kinh nghim ca chuyn gia. Vi cch lm nh vy, lc lng lun
chuyn ni b ca Viettel Global p ng c 40%.

11 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Hin nay, c rt nhiu i tc lin


doanh ca chng ta ti th trng
c yu cu chnh thc v t l
khng qu 5% ngi Vit, nh:
Natcom, Star Telecom. Trn th
gii, cc cng ty u t nc
ngoi, t l chuyn gia nhiu nht
l 0,5%, c nhng Cng ty ch l
0,2%. H ch nm gi cc v tr
ch cht. T yu cu ny, chng
ta t ra yu cu cn b nhn
vin lm vic th trng phi
thc s l ngi xut sc. Bi
nu xut sc, mt ngi c th
qun l c trm ngi v trm
ngi c xu hng tin b ln.
Cn nu l ngi trung bnh, ch
c th qun l c 10 ngi v
10 ngi c kh nng i xung
yu km. V vy, thay v cn 10
ngi trung bnh, chng ta nn

tp trung tm 1 ngi xut sc. Hin nay, do Gim c cc th trng


khng c ngoi ng, ch thch lm vic vi ngi Vit v ngi trung
bnh th khng dn dt c ngi khc nn xy ra tnh trng, trong
1.000 ngi ca Cng ty, 200 ngi Vit cm u, cm c lm, cn
800 ngi s ti va lm, va chi. Khi tuyn chn c ngi xut
sc, Viettel s tr lng cao gp i, gp ba ngi i lm vic ti
th trng c th mua c nh.
Bn cnh , mt s cn b qun l s mi mi l qun s ca Viettel
Global, u t nc ngoi tr thnh ngh ca h. H s khng phi
xa gia nh trin min, nhng hng ngy qun l cc th trng v sn
sng i cng tc di ngy h tr.
Vi 3 cch thc nh vy, Viettel Global s khng cn nhiu ngi ca
Viettel Telecom nh trc kia. Nhng Viettel Telecom vn l ni o
to ngi ca Viettel. V vic u t nc ngoi ca chng ta vn ang
tip tc c m rng. V bi, nu Viettel Telecom khng tng trng,
khng c cc Cng ty khc ly ngi th s t c hi cho nhng ngi
tr. Nhng ngi Viettel Telecom c kinh nghim kinh doanh vin
thng, nm vng cc quy trnh, quy ch vn s lun trong t th sn

sng, chun b tinh thn, trau di


ngoi ng c th m rng th
trng cho Viettel.
Mt t chc mun n nh th phi
tng trng, nu khng s b
ng v ngun lc khng c
gii phng. Viettel Telecom v cc
Chi nhnh nu b iu ng mt
vi ngi chnh l c hi pht
trin. iu quan trng nht, lm
th no khi ngi i c ngi
thay ngay. Lm qun l Viettel
vic u tin l tm ngi thay th
nu mnh i khi v tr .
Lch s vin thng th gii ang
bc vo bc ngot ca thi i.
Nu chng ta tin ln, thay i
c v vt qua giai on ny,
chng ta hon ton c kh nng
qut ng nhng doanh nghip
vin thng c trm nm nay sng
bng dch v thoi t thi telegraph. y l c hi ngn nm c
mt. Viettel may mn l xut pht
im ngho, i sau, t tui nn d
thay i hn. Mi khi thay i th
nhng ngi vt v nht l Ban
Tng Gim c: suy ngh nhiu
hn, qun xuyn nhiu hn.
Nhng nu khng thay i, khng
pht trin th hng nghn ngi
khng c c hi thng tin. Tng
lai u t nc ngoi ca Tp
on ph thuc vo Viettel Telecom, tng lai sn xut thit b
ca Viettel da vo Viettel Telecom, tng lai ngnh cng ngh
thng tin Viettel cng chnh t Viettel Telecom, v bn cht tt c
u bt ngun t nn tng vin
thng. Tng lai ca c Tp on
ang t ln vai Viettel Telecom.

bn c hng, chng ta phi tm n tng khch hng

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 12

VIETTEL GENE

LNH
CHIN
L

Xun An

on 146 Hi qun, cn gi l on Trng Sa chnh l


n v ch lc thc hin nhim v bo v qun o Trng
Sa. Th nn hu ht cc s quan, qun nhn chuyn nghip
y u t nhiu c thi gian lm nhim v di hn trn
cc o thuc qun o Trng Sa. Mt qu i cao nm
trong khu vc bn o Cam Ranh thuc Vng D Hi qun.
Hu ht cn b chin s thng tin ca l on u tng
i o. V trong qung thi gian , h u l nhng ngi trc tip
hng ngy, hng gi duy tr cho sng Viettel lun thng sut, ni o vi
phn cn li ca t nc v th gii.
Huyn o Trng Sa c l l huyn duy nht trn c nc Viettel khng c
i ng nhn vin thng trc ti ch. Ngoi nhng chuyn cng tc phi hp
gia Chi nhnh Viettel Khnh Ha, TT k thut KV2 v Cng ty Cng trnh Viettel ra bo dng trm ngn ngy, cn li ton b s sng cn ca h thng
trm ti y u do cc cn b chin s thng tin hi qun m nhim.
Nu nh trong t lin, cc cng tc vin nh trm ch yu c nhim v v
sinh, vn hnh my n hay thng bo tnh trng thit b trm cn b k thut
ca Viettel n trc tip x l. Cn o th nh cy ht vo lnh thng tin.
Cng l thng tin lin lc nhng vn hnh mt trm pht sng di ng tht rt
khc vi cng vic hng ngy ca mt bo v vin. Khng nhng th, nu nh
trm t lin thng c phng my ring, kn, c my iu ha nhit lm

13 NGI VIETTEL THNG 08/2013

mt th trm o phi trc tip i mt vi khng kh y hi nc mn nn


nguy c hng hc cc thit b in t l rt cao. H phi nm ht cc cu thnh
c bn ca trm. No truyn dn, c in, t pht, card. khi c s c c
th phi hp vi k thut Viettel trong t lin x l. c ci, cc anh trc
khi ra o nhn nhim v u c Viettel t chc hun luyn vn hnh, x l
s c trm rt k. Trong qu trnh vn hnh, bt k mt s c nh nht no
cng c kp thi pht hin, Trung tm k thut Viettel KV2 ngay lp tc h
tr x l. Thm ch, c nhng tnh hung phc tp th Trung tm iu hnh tn
H Ni trc tip phi hp x l. Trung y Nguyn Hng Kin, nguyn ph trch
thng tin o ng c tm tc mi, phi ni Viettel hay tht, ch cn mt
card b mt tn hiu, hay ng truyn dn c suy hao l lp tc cc anh
trong b gi ra ngay tm hiu nguyn nhn v hng dn x l. Mt khc,
mi ln ra bo dng trm l cc anh Viettel lun cp d tr cho o rt nhiu
vt t thit b thay th nn cng m bo anh em gi sng lin tc an ton.
gi sng di ng trn o cch t lin my trm hi l, duy tr ngun in
cho trm mi l iu khin anh em thng tin au u nht. in o ch c
t my pht in v h thng pin nng lng mt tri. My pht in mi ngy
chy 16 ting. Cn li l dng acqui. V l thuyt th nh vy l dng. Nhng
thc t, vic vn hnh u n nh vy khin acqui rt mau xung dung lng.

Phng my trm BTS trn o Trng sa ln

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 14

VIETTEL GENE

C khi chy cha n 50% thi gian quy nh st ngun, gy cnh bo v


cc anh KV2 li in ra ngh chy my b sung ngun. Nhng ngt ni
du c cp theo k hoch c nm, chy na l ht lng d phng bt
buc. Mun d tr nhiu hn cng kh, v b hn ch bi sc cha ca tu
vn chuyn cng nh kh nng cha ca o. Pin mt tri cng c hn ch l
ht nng l ht in gii quyt phn no, n nm 2012 va ri, Viettel
u t cp b sung cho ton qun o ti 30 tn bnh acqui, cho mi
trm 3 b chy song song, va c d phng nn cht lng tng ln hn.
i y L Vn Hoi, va t o chm Ni Le tr v c nhc mi k nim trm
Viettel c dng ln ti y. Trc vn o phi dng k sng t o Tc
Tan nn cht lng khng tt. Mt khc, y cng l mt ng trng v l ni
tr bo rt c ng dn a thch. C lc khong 5-6 chc chic tu nh c
cng neo ti y rt nhn nhp. Ai ai cng lm lm ci in thoi gi. Th l
nghn sng. Nm 2012, mt on 15 cn b ca Viettel b ln o lp trm.
C o gc cng vic tham gia cng anh em. Kh khn nht l lc vn chuyn
chic my pht in nng ti 600kg t tu vo xung b, ri li t b ln o.
Tt c phi bng sc ngi trong iu kin sng gi cp 5, cp 6. Mt ng 1
ngy, 8 ngi Viettel cng vi my chc cn b chin s ca o ngm mnh
di nc bin, vn ngc xui rt nhiu cch mi a c my ln ng
v tr nh. n lc chin s khu i trng pho 12 ly 7 mi bit mnh
b sng nh va vo my rch toc c ng chn. Cha ht, chic ct 6 t mi
lp n ct th 3 th c anh lnh o khng chu c v ngp gi.. C nhm
Viettel lm vic lin tc hu nh khng ngh. Lnh o thng qu nu cho g
bi dng m cng khng kp n. Thi gian ch cho php ng 2 ngy khi
tu quay li n l phi pht sng xong
Ni v sc lm vic ca my anh em Viettel, Nguyn Hng Kin cng lc u
quy quy khi nh n anh Tun c c ra o ng sa truyn dn.
Thc trng 2 ngy m, lm vic lin tc khng ngh, n th rt nhanh nh
anh y th lnh chuyn nghip nh em cng khng theo c. n khi tu n
n gi khi hnh, tu h ci gic ra vn nht nh khng, phi c sng mi ra
tu. n lc xong th o phi iu xung CQ ch ui theo tu v t lin
Sng di ng Trng Sa c l rt qu, khng nhng vy cn ngy mt
rng hn, tt hn. Trung t Trnh Vn Tun khim tn bo, anh em chng ti c
trch nhim vi trm l ng nhin. Trm hot ng l v chng ti m. Nu
khng c mt quyt tm cao v kin tr nh lnh chin thc th ca Viettel,
chc chn sng di ng s chng ra c n y u

15 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Trung u Nguyn Hng Kin: Tht khm phc


tinh thn lm vic ca anh em Viettel

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 16

BINH PHP

NH KM
s chn thnh
vo mi vic
mnh lm
Xun c

Hy nh km s chn thnh vo mi vic mnh lm l cu m anh


Tun, Ph Gim c trung tm bn l, Cng ty TM&XNK thng
xuyn ni vi nhn vin ca mnh trong cc bui hp chun b cho
khai trng siu th mi. K hoch t ra l phi khai trng v a
vo hot ng 25 siu th trong qu 2. Trung tm v cc Chi nhnh
dn ton b sc lc hon thnh ch tiu ny.

17 NGI VIETTEL THNG 08/2013

i vi ngi Viettel, gi t ri n khch hng phi trn trng nh i mi ci

Pht t ri nh mi ci
C mi mt siu th chun b khai trng, tt c
cn b khi phng ban ca Trung tm bn l u
n tn huyn h tr pht t ri thng bo v
ngy gi a im v ni dung cc chng trnh
khuyn mi. Khng ging nhng cch pht t ri
thng thy nh ng cc ng t, ri dc cc
bi xe, hay i cc cng trng pht o o
cho sinh vin, ln ny cc nhm c qun trit
cch pht t ri phi theo kiu mi ci. Kiu
mi ci y tc l phi n tn ni, a tn
tay v ni trc tip, phi mc ng phc, ti
ci, ni nng lch s, l php v quan trng nht
l phi nh km s chn thnh ca mnh vo
mi t ri c pht.
Anh L Duy Bch, Phng Bo hnh, Trung tm bn
l k: hm y cng anh em siu th i pht t ri dc
khu ch ngay trung tm huyn ng Ha. Lc vo
khong 9h30 sng nhng nng ln bng rt, mt
b c lng cng khong 70 tui, tay tri xch ln, tay
phi xch mt bao ti g kh nng. Thy i ca
anh Bch mc o ng phc ca Viettel, b tin li
gn hi nh: Cc ch cho b i nh v nh c
khng? Nh b xa qu m khng c ai n n c.
Rt nhanh, anh Bch ly xe ch b c v ngi lng
cch chng vi cy s. Khi xung xe, b c ni
vi my ngi hng xm gp trc ca nh: May
qu c ch Viettel o v, ch khng n ti ti

cng cha i b v y c. Cm ng trc lng tt


ca chng trai tr, b c mi anh li n cm tra. Nhng
anh Bch phi t chi v c i vn ang ch anh v
tip tc cng vic. Lc chun b ra v, anh Bch xung xe,
a hai tay cho c mt t ri v mi c n tham d bui
l khai trng siu th vo ngy hm sau. B ha s n
v mua hng. Chng c g cm n ch Viettel, b c
bn xin anh thm my t ri na. Bui chiu hm y, b
gip anh i thng bo cho c xm v vic ngy hm
sau khai trng siu th ca Viettel.
Chng ti mang n s chn thnh, khch hng p
li chng ti bng s chn thnh khc. iu chnh
l ng lc rt ln nhng nhn vin n nh ti vt
qua kh khn ch Nguyn Th Thu, b phn Chm sc
khch hng ca Trung tm bn l chia s. Trc khi
siu th huyn V Bn - Nam nh khai trng, ch cng
anh em siu th ta ra cc nh hng xm xung
quanh mi tham gia bui khai trng v xin php
c lm phin trong sut 3 ngy din ra s kin.
Thy nhng c gi Viettel b nh ngoan ngon l php,
ngi dn trong t dn ph khng ch ng h ht mnh,
m sau h cn gp tin mua mt lng hoa ln tng
mng cho siu th.

Hnh phc bt ngun t s chn thnh


6 gi sng, c ngi ng i sn ca siu th,
8 gi sng, khch xp hng cht kn c ca ra vo

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 18

BINH PHP

Siu th Viettel tlun ng khch sau ngy


khai trng

ch V Hng Nhung, b phn Marketing ca Trung


tm bn l, mt trong nhng ngi h tr t u
cho siu th Chc Sn Chng M - H Ni k
li cho ti v ngy khai trng c bit y.
Ch Nhung m nhn nhim v lm MC cho
chng trnh. Khch ng n mc bn trong siu
th ch cha c mt phn nh, mi ngi ng
trn ht ra c va h. Va mi bt u c vi
pht, tri bng ma. Hoang mang cha bit
phi x l nh th no, ch lo khch v ht th hng
c chng trnh, ch ng np vo pha gc cy
trc ca siu th. Hai anh bo v cng nhng
ht hai ci cho khch ng. K l ch, lng
khch n tham gia cng ngy cng ng, nhiu
ngi vn ng xp thnh hng mc k tri ma.
Cc bn nhn vin! Chng ta c th t nhng
khch hng khng th t! anh Tng, phng Kinh
doanh ca Trung tm bn l h to t pha sau. Ri
anh ly chnh chic o ma duy nht ca mnh
tng cho mt ngi ph n ng cnh. Thy vy,
anh em trong siu th lin tp hp ton b o ma
v ca mnh tng ht cho s khch hng ang
ng di ma. S lng ngi cng ngy cng
ng, anh em t gp tin ri c mt ngi chy i
gom ht o ma ca cc ca hng gn v tng
d khch c mua hng hay ch n xem. Va nhn
o ma t ch Nhung, n khch hng ci ti
tm c: Cha bao gi i mua hng m ti c
i x tt n nh vy.

19 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Chc hn ch Hnh L (nhn vin Trung tm bn l)


s chng bao gi qun hnh nh ca hai c gi trong
ngy cui cng ca t khai trng ti siu th huyn
Yn Lc - Vnh Phc. n siu th t sm tham
gia bc thm may mn mua in thoi gi r, hai c
gi tui chng tht thp bun ru ngi sp xung gh
khi bit mnh bc vo hai l thm 140 nghn ng ch
khng phi l thm 99 nghn ng. Mc trong cp
qun ra mt chic ti vi nh c k, hai c ch cn
ng 200 nghn ng, va mua 2 chic vi gi 99
nghn ng. Mong c ca hai c l mua c hai
chic in thoi khi no lc ng khng tm thy
nhau cn gi cho nhau c. hai c gi t sng
sm vi v mt ho hc, ri by gi hai c ch nhn
nhau th di, ch Hnh L khng phi mt mt giy
suy ngh rt trong v ca mnh ra 100 nghn ng v
ni: Chu xin tng hai bc 100 nghn ng, cng vi
s tin trong ti v hai l thm 140 nghn ng, hai
bc c th mua ngay hai chic in thoi . Ng
ngng trc hnh ng ca c gi b nh mc o
ng phc bn hng ca Viettel, hai c cm ly s
tin, va mng vui, va cm ng. Ch Hnh L ti
ci vi hai c ri li tip tc quay li vi cng vic
ca mnh. Cm ng trc tm lng ca c gi
Viettel, hai c li gn v vai v di vo tay ch hai hp
sa ti vn cn buc kn trong ti nilon: Cm n
chu v y l ln u tin hai bc c in thoi ng,
chng c g nhiu nhng chu khng c t chi
nh, ung vo cho c thm sc lm vic chu !
Cm trn tay hai hp sa, nhn hai c vui ti vi hai
chic in thoi, ch cm nhn c hnh phc ang
ngay bn trong chnh mnh, v ch bit r: hnh
phc qu gi y bt ngun t s chn thnh.
Tng kt n ht Qu 2, Trung tm vt ch tiu
thm 01 siu th. Tng s siu th c khai trng
v i vo hot ng kinh doanh l 26. c bit
hn, sau 3 ngy din ra khai trng, tt c 26 siu
th u vt ch tiu v doanh thu. Nhiu Siu th
trung tm nh Trng Trinh, TP HCM t mc
doanh thu ln n 2 t ng, c bit, nhng siu th
cp huyn nh Chc Sn thu c v s tin
ln n 1,2 t ng, nhiu gp i ch tiu doanh thu
ca Trung tm ra. Khng ch Chc Sn, Cc
siu th khc nh Yn Lc - Vnh Phc, K Anh H Tnh hay Ung B - Qung Ninh u t c
mc doanh thu tng t.
Kt thc chng trnh h tr khai trng siu th,
nhng cn b phng ban nh ch Nhung, ch Hnh
L, anh Tng u rt ra c nhng kinh
nghim, tri nghim cho ring mnh. Nhng trn ht
tt c, vic nh km s chn thnh vo mi vic
mnh lm tr thnh kim ch nam cho chnh h
trong cng vic cng nh trong cuc sng.

PHNG S

Nhng ct sng
mang hnh

T QUC
Vn Anh

i ln ngc bin cng, hnh nh p nht


ng li trong tm tr mi ngi thng l
nhng ct mc mang dng hnh cy tre kiu
hnh, l bng o xanh ca ngi lnh bin
phng v nhng dng sng mang trm tch
x s mit mi a nc v xui. Gia
ngn xanh ip trng v mnh mang sng
trng y, tht d dng bt gp nhng ct
sng vn cao trn nhng rng ni m xa. Chng tip thm sc
mnh cho bc tun tra qua rng dy sng lnh, gp phn to
dng nim tin, s n lc vn ln cho cng ng cc dn tc ni
bin vin. Nhng cnh sng mang dng hnh T quc y ang dn
to nn mt ch quyn bin gii y hiu qu.

K tha t tng bin phng ho v tr phng lc ca cha ng,


nhng ngi lnh bin phng qua 55 nm gn b vi ng bo bin
i, th h ny ni tip th h kia t nhng vin gch v hnh xy
dng nn phng tuyn bin gii gia lng dn. Gy dng nn
nhng phng tro ton dn bo v ng bin ct mc, bo v an
ninh xm bn
Nht qun vi quan im yu nhau th ro du cho kn, cng tc
tin hnh phn gii cm mc trn thc a ton tuyn bin gii gia
Vit Nam v cc quc gia lng ging ang gn cn ch V
con ng mang dng hnh t nc, chy t a u Mng Ci
n ni cui tri Ty Nam B H Tin ang mi ngy mt di hn,
mang li li ch to ln v quc phng cng nh m ra nhng c hi
hi nhp v pht trin cho nhng x nm ti nhng vng lm m
ng tnh l, huyn l cha th vi ti Trong tt c nhng hoch
nh ln lao y, khng th ph nhn c s ng gp lng thm
ca nhng ng i lm nhim v vin thng. u c n bin

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 20

PHNG S

phng, ni c trm thu pht


tn hiu. Ni no ng tun tra
bin gii vn ti, khng lu
sau s c s tip bc ca
nhng ngi lnh Viettel a
bin cng gn li thm nh
thng tin lin lc. Hn phi c
rt nhiu cn nhc v bn ci
gia vic u t nhng trm
pht sng c kh nng phc v
trn 2.000 thu bao m khon
u t kinh ph thng cao gp
3 ln ng bng ch duy tr
hot ng cho vi trm thu bao
c mc tng trng thp. V ri
xut pht t trch nhim trc
t nc v dn tc, t quan
nim nhn vn, ngi ngho c
th mnh ca ring mnh. l
ng lc vn ln rt mnh m.
H cn c hi. u t vo
nhng khu vc cn nhiu kh
khn l trao cho ngi ngho c
hi vn ln 775 trm pht
sng thng tin di ng vng bin
vi tng kinh ph ln ti 215 t
ng c u t xy dng
cho mc ch ph sng khng
nh ch quyn, trc tip gp
phn m bo an ninh bin gii.
Thng t inh Ngc nh
trng ban vn ng qun
chng B i Bin phng Lo
Cai vn thng nhc n
khong thi gian st cnh cng
nhng ngi lnh thng tin Viettel m cung ng bin cng
v hnh y. Trc nm 2005,
ng bin Ty Bc xa ngt
ngn, c bit bao con ng
chy gia mnh mang ni,
vt ngang lng tri m n vi
cc n trm bin phng, n
vi cc bn lng bin gii.
ng i kh u phi v ngn
sng cch ni, m ti bi lng
ngi ngi ni e sng sut
mi nm qua, trn nhng
thng thin l y gian nan,
nguy him y in du chn v
thm m git m hi ca
nhng ngi lm nhim v
cng sng ln non.
Mng Khng, Bt St, Y T,
Bn Lu, A M Sung vch
sng ph ti u, nim vui a v
ti . Nhng n trm tin
phng vn bao nm xa cch

21 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Chic in thoi di ng c cc chin s bin phng trng dng


thnh cng c h tr c lc mi khi i trinh st

vi hu phng bi khong cch a l nay bng tr nn gn gi


bit bao khi c c mt cy cu ni m p tnh ng ch, ng i
v s s chia trch nhim v mt bin gii bnh yn.
Mi ln cp v vn an ninh bin gii trn a bn, ch tch
UBND tnh H Giang m Vn Bng li k cu chuyn: Khi chng
ti t vn v vic cn c thng tin lin lc ti cc khu vc Bnh
Tn (im nng v khai thc, vn chuyn, bun bn tri php lm
sn), Nm Ty ( nhm pht trin chng trnh cy dc liu ca tnh),
Nm Kha (x c bit kh khn ca tnh thng xuyn b c lp v
b st l ng mi khi tri ma)vi cc doanh nghip vin thng
trn a bn th ngay lp tc Viettel khng ngn ngi nhn trch
nhim v iu m chng ti bt ng l ch sau mt thi gian ngn
trin khai, Viettel p ng c yu cu ny

Vn m ch tch UBND tnh


H Giang nhc n l cu
chuyn ca nm 2010. l
thi im m trn tuyn bin
gii H Giang v cng phc tp
bi nhng k manh ng, liu
lnh xng vo cc gia nh
bt cc ph n, tr em. Trc
, phong tro chic m an
ninh, chic gy an ton ti cc
x bin gii t c nhng
hiu qu nht nh trong vic
duy tr an ninh thn bn, ku
gi cng ng on kt bi tr
ci xu, u tranh vi cc loi
ti phm. Song do cng tc
thng tin lin lc cn nhiu bt
cp do b con cha c in
thoi, nn hiu qu ngn chn
cng v th m t nhiu cha
kp thi. T ci kh ca lc
lng v trang v s nguy
him n tnh mng ngi dn,
chi nhnh Viettel H Giang
c sng kin phi hp vi
BBP cp pht min ph
in thoi cho i din ngi
dn. Nhng trm pht sng
BTS tr thnh nhng trinh st
c nhim m thm. Nhng
chic in thoi tr thnh
phng tin lin lc thit yu
cho ngi dn trong vic giao
lu, bun bn nng lm sn v
c bit l thng bo nhng
s v lin quan n trt t an
ton ca thn bn cng nh
ca bn thn cho lc lng
chc nng, gip cho cc anh
kp thi x l tnh hung, ch
ng lin lc ch o phng
n tc chin gii cu nhiu
ph n, tr em b k xu bt
cc qua bin gii, nhanh chng
n nh tnh hnh a bn.
Mi ln cc chin s bin phng
v cng an H Giang xung c
s, l mi ln nh trng bn
trn ngp ting ni ting ci
ca b con dn bn n hi
thm. Ngy chng ti c
tham gia chuyn i xung c s
cng b i bin phng cng
khng ngoi l, ch c iu ba v
khch c bit m theo nhng
sn vt mc mc ca ni rng
bin gii n tng cc anh hm
nay l mt ng b tr cng hai
cu con trai trng g trng vt.
Cch y bn nm, nh c cuc

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 22

PHNG S

gi kp thi ca trng bn m cc chin s bin phng qu cm


ca n Bin phng Bch ch kp thi mt phc dc ng
bin, gii cu hai cu b ny trc khi nhng k th c a cc em
bn sang bn kia bin gii.
Anh Tho No Pao b ca hai chu nh b bt cc mc d kh
khn din t bng ting Kinh nhng lun ming cm n b i bin
phng v k i k li cu chuyn ci in thoi n cu con mnh.
Ring trn tuyn bin gii ca tnh Lng Sn th chic in thoi di
ng c anh em trng dng thnh mt cng c h tr rt c
dng trong nhng m mt phc, n lng cc i tng cng hng
bun lu ngay st ng bin. Gia m bin gii t sng, nh
sng ca mn hnh di ng c ci di bng mi trinh st s l
n tn hiu gia cc t phc kch, gip cc anh hip ng n , bt
qu tang i tng vi y vt chng.
Cn min t hoa ban Sn La, vng bin thuc huyn Mc Chu
lun c coi l im nng v tnh trng bun bn ma ty. Nhng
nm trc, a bn ny mi m c t 5 n 10 ton vn chuyn
ma ty, cc bn gip bin hai nc Vit Nam Lo c ti 70% ngi
dn a phng b li ko, tip tay hoc trc tip mua bn, vn
chuyn ma ty. Xc nh rng, rt nhiu trong s ti phm kia l
nhng ngi dn ngho kh b li ko nn mc ch ca K hoch
1048 l tc ng tn gc n tng a bn, dn tng lc tuyn
truyn, vn ng cho ngi dn hai bn bin gii hiu r tc hi ca
ma ty, hiu hn v cc hnh vi vi phm lut. ng dy nng s
dng mng Viettel ca ch huy cc n bin phng c cung cp
cho ngi dn hai nc. Sau mt thi gian tuyn truyn, vn ng,
gn nh 100% ngi dn bin gii hai nc ng h, ng lng
ng v pha B i Bin phng v cung cp cho cc anh nhiu tin
tc c gi tr qua sng in thoi.
Nhng th thch i vi nhng ngi lnh ng chn ni bin vin
vn cha dng li. Nm 2011, mt s i tng ro rit chun b
cc k hoch th ch, chng ph Vit Nam, m mu chia ct ng
bo Mng vi cng ng c nc. Chng cu mc, li dng vn
dn tc ln lt hot ng, xi gic b con tp trung v khu vc
bin gii huyn Mng Nh, tnh in Bin cu nguyn v biu
tnh, i thnh lp Vng quc Mng. Li n lan xa, c bit bao
b con b li nng ry, bn lng tham gia cuc bo ng ch
vi nim tin mng mui vo vo mt nh nc no khng tn ti.
Lm th no sm n nh tnh hnh, gip b con hiu r nhng
iu ba t m bn xu tng reo rc ??? Gnh nng t trn vai
ngi lnh bin phng cng cc lc lng khc ng chn ti
Mng Nh mi ngy mi ln. Nhng thng ngy u m y, c
bao m cc anh thc trng vi hng trm phng n tc chin
c ra. Nu trc y, h cm sng chin u th ngy
nay, ch c th dng tr ch khng th dng lc. Bit bao mi mai
phc c ging trong cc khu rng gi bin gii, cc ng
mn li tt c d bo l ng rt ca nhng k kch ng.
Nhng chic in thoi u s 097, 098 trong tay h hot ng ht
cng sut lin tc cp nht mi bin ng ca i tng v
ng bo, cung cp cc cc ngun tin gi tr cho B ch huy
phn tch, xc nh i tng ch ng v hiu ha cc hot
ng chng ph. Cng vi ti khu vc ang din ra bo ng,
hon ton b chn cc tn s lin lc vin thng cc mng di ng,

23 NGI VIETTEL THNG 08/2013

dn c lp v ph r cc nhm
bo ng, bt gi cc i tng
ct cn v vn ng, thuyt
phc nhng ngi nh d, c
tin quay tr li vi cuc sng
i thng.
nh hng chin lc ca Viettel a cng ngh thng tin
v vin thng len li vo tng
ng ngch ca cuc sng cng
khng nm ngoi nhim v m
bo quc phng, an ninh. Vi
i ng v kh nng lm ch
cng ngh ca mnh, Viettel
ang phi hp cng lc lng
B i Bin phng trong vic
trin khai h thng camera gim
st bin gii. c gii cng
ngh t tn l mt thn bin
gii, h thng ny s m nhim
vic to ra mt mng li qun
l bao trm ton b cc khu vc
ng bin quan trng, trn c
s pht trin khoa hc cng
ngh, c th bao ph ton b
ng bin gii t nc, khu
vc hi o v qun o. Cc
thng tin c cp nht thng
xuyn v chun xc, gip BBP
ch ng tc chin trong mi
tnh hung.
Du n ca nhng vng t vn
ch gi nn nhng hnh dung xa
xi, lc hu y ng li trong
lng nhng ai ti v dng
ng ca nhng ngi lnh
bin phng thn thin ni ca
khu hay mu qun hm xanh
lp lnh gia l rng theo bc
chn tun tra. V hn c l
dng v hn hu, d mn ca
ng bo cc dn tc trn bin
gii trong phin ch vng cao.
Bin gii khng xa xi, him tr
nh nhng ct sng mang hnh
t quc.

Nhng ct sng mang hnh T


quc tip thm sc mnh

cho bc tun tra ni bin vin

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 24

PHNG S

CY CU
Dng Minh

v i

Trong nhng nm o, c l
iu c bit nht m mnh c
chng kin chnh l vic o c
sng Viettel. L on trng L
on 957- Vng D Hi qun,
nguyn Trng o Trng Sa
Ln, Thng t Nguyn i
Dng nh li nh mt nim t
ho vy. Ri bng cht ging
Qung Tr nng nng nhng si
ni anh Dng k li

Ngy y, tin Viettel s ra lp trm


pht sng di ng loan ra khin
c o t cn b ch huy, n
chin s, ngi dn u rn ht
c ln. Vy l sp chm dt cnh
c mi sng ch nht, mi ngi
tp trung ng ch ph trch
thng tin ca o gi tn theo
danh sch c trng o
ph duyt c gi in v
nh qua my VSAT. Chin s phi
l ngi c thnh tch c khen
thng trong thng, cn cn b
s quan mi thng cng ch c
1 ln gi v t m ni t lin.
o trng cng khng c u
tin. M cht lng cng php
ph lm, ting ni thng b tr
n my giy, hm no thi tit
xu l ngh.
Ngy tu a on cn b k
thut ca Viettel cp o, cn b
chin s ko ra n tn cu tu v
c c o chiu chung nh
thng khch. Tt c nhng vic
nng u b anh em chin s
tranh nhau lm. My ch Viettel
ch cn tp trung thao tc k thut

25 NGI VIETTEL THNG 08/2013

trm mau pht sng. Ri thi im tch hp pht sng cng n.


Chiu hm , ton o tp trung. Anh em s quan, chin s, ngi
dn t tp ho hc nh c hi. o trng Nguyn i Dng l
ngi thc hin cuc gi u tin v t lin. l cuc gi v Trung
tm K thut Viettel Khu vc II thng bo: sng thng, ton o gi
li cm n Viettel kt ni o vi t lin. Ngi nghe my l mt
c gi c ging ngt n gi c nghe li anh cng nhn ra. Sau khi gi
mt vng thng bo cho cc th trng Vng D Hi qun, anh Dng
mi gi v cho v qua in thoi ca hng xm. Gi o c sng ri,
em mua my in thoi i. T nay gi lc no cng c m. Ri o
trng quyt nh ng 3 con ln, c o lin hoan n mng sng Viettel
pht
T ngy hm , i sng trn qun o bc hn sang mt thi
k mi.

Khng cn cnh ngng tu ra o


nhn th na. Bi chng c ai
li gi th cho ngi bt c lc
no cng ni chuyn trc tip
c. M c g cn vit th c
th in t, gi nhn tc th.
Khng cn cnh c bo c n
na nm. Bi bo online c
lnh ta cp nht tng pht qua Internet trn nhng chic in thoi
thng minh loi. Nn lnh o
t cng vn minh lm, khng
b mc bnh ng bin v m
thng tin na
Cng c thm nhng vic cha
tng c. Qu gi nht c l l

Thng t Nguyn i Dng: Viettel bc mt cy cu v hnh m v i

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 26

PHNG S

nhng cuc hi chn cp cu lin o, hay thm


ch gia o vi bc s trong b bng in thoi
di ng. Nh vy m c rt nhiu trng hp
cn b chin s, v ng dn nh bt c trn
vng bin qun o c kp thi cu sng.
Khng ch cn b, chin s, m c ng dn trn
cc tu c u bit v c th gi cho o trng
bt c lc no. Khi rnh ri th hi thm, lc s
v th nh h tr rt kp thi. Nh vy m b con
cng yn tm hn hn trong mi chuyn ra khi.
Anh Dng nhn thy rng, t ngy c sng di
ng, s lng tu thuyn ca b con nh bt
trn ng trng Trng Sa tng ln r rt.
Vi t cch l mt ch huy chu trch nhim ton
din hi o tin tiu, anh Dng cho rng,
iu quan trng nht m sng di ng Viettel
trc tip ng gp, l yu t quyt nh cng
c tinh thn b i. Ni khng h qu, sng Viettel bc mt cu cu v hnh nhng tht v i
...
o c 2 thi k nh anh Dng mi tht
thm tha ht ngha ca sng di ng ni bn
b mnh mng sng nc. Nhng ai tng
mi lc hong hn trm dn xung o li ngi
nao nao nhn v pha t lin mi tht s hiu v
sao lnh o thng ni, gi t lin ch cn cch
o mt nt bm. Nim vui hay nhng ni u lo
ca i sng khng cn phi mong mi nhiu
thng tri qua nhng cnh th na m c
chia s mi ngy. C anh s quan lanh li tuy
ting l o nhng hng ngy ch o v con

Trng Sa ch cch t lin mt ci bm my

27 NGI VIETTEL THNG 08/2013

lm kinh t gia nh st st rt hiu qu. L ngi i


o lu nm, anh Dng nhn thy rng, t ngy c
sng di ng, ci cm gic bin bit xa xi khng cn
na. V dng nh thi gian cng tri nhanh hn vi
nhng ngi lnh o, d rng cng nh trc kia,
thng i o l xa t lin hng nm tri.
Anh Dng nh mi mt ln, ang dp tt Nguyn n
vy m thy Thun- chin s bp trng ca o mt
mi bun thiu. Hi ra mi bit, m cu c iu g
khng hi lng vi con du tng lai v ang mun ly
gin la i yu thng nhau tnh su ngha nng.
Thng qu, anh Dng quyt nh ra tay gip. Th l
sng mng 5 Tt, din ra mt cuc m thoi c ting
ng h gia o trng v b m ca bp trng tn
Hi Hu, Nam nh. Bng tt c s chn tnh ca ngi
lnh, bng s hp tnh hp l ca ngi ch huy, anh
Dng gi c ngi yu cho chng s quan tr.
Gi th chng v nng thnh v chng. Ngy anh
Dng v nhn cng tc trong t lin, n thm th
trng c chng vn ni, nh c cuc in thoi m
em gi c ngi yu. Phi ngy trc, mt nm ch
c my l th th c l
Th nn, nu c s c, trm phi dng pht sng l b
i xt xa lm i chao, cha tng thy khch hng
no ni v cht lng dch v ca mt doanh nghip
bng mt ging thn thng n nh vy.

PHNG VN

20
NM SAU,
ngy tr li...
Mai L

Sau 20 nm quay tr li
vi Trng Sa, i t
qun i - nh vn Chu
Lai phi tht ln: Khng
xa u Trng Sa i!
Bi Trng Sa gi y
khng cn l "c
o", xanh ti y
sc sng"... Chng ti
c bui tr chuyn
cng ng v hai chuyn
i cch nhau gn mt
phn t th k thy
c nhng i thay
ca o Trng Sa

"C o" c n
PV: n tng chuyn i u tin ra o Trng Sa ca nh vn?
Nh vn Chu Lai: Cch y 20 nm, Chu Lai khi y ang l trung
t, i chuyn tu u tin ra Trng Sa mt 4 ngy 3 m. Trng
Sa ngy m thm, hiu qunh, heo ht, khng c mt ngn sng
n, vi nhng cn nh chi xiu vo
Nhng ngi lnh sng nh ci bng vt v. Khi bng chiu to
xung, tt c chm trong bng ti. Ch cn nhng con vt lang thang
trn bi, m o ngy y cng ch c heo, g v ch thi. Khng
c truyn hnh o nn i sng tinh thn ca cc chin s ch c
c mi khi c on ngh s ra o, Nh cc ngh s v thm
khng kh ca nhng bui nh vy, , ngi lnh t tn cho nhng
con heo, con ch ca o bng tn ca gii ngh s. No th con
ch "Thanh Hoa", "Thu Hin", con heo "Hng Nhung" "Thanh Lam"

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 28

PHNG VN

PV: o ngy y c v "ma m"


qu, phiu linh qu.
Nh vn Chu Lai: C mt cu
chuyn m nh ti, y l chuyn
ba ngi lnh trn gin DK cao
30m so vi mt nc. m giao
tha, bin mnh mng m mt,
ba ngi s c n qu, cm
nhng vt nng nht g chan
cht vo thn gin, nhng g
bao nhiu th nhng ting ng
dn dp y n su vo lng by
nhiu, khin h cng c n.
Cho nn, c ngi lnh ng trn
nh chp nh gin, nhn v vt
t lin m mt m ht to ln: "M
i, v i, con i anh v vi bu
my y", ri lao t 30m xung
mt nc. Khng sao c, anh ta
b ln. Gi chc khng cn cnh
na, v c in thoi, m li
c 3G vo c internet.
Trng Sa ngy khng
nhng c n v mt tm hn
m cn thiu thn v vt cht
na, iu g khc lit hn, theo
nh vn?
Khng c g khc lit bng s c
n v tm hn. 20 nm trc
o khng c phng tin thng
tin, khng truyn hnh, khng
in thoi, khng radio Ngi
lnh hon ton c n trn c
o. o thsng xanh, tra
xanh, chiu xanh, bin v m
trong tm thc ngi lnh cng
mang mu xanh, v sng dy
thli xanh. Ci mu xanh rn
rn ma qui nh ko git tm
hn con ngi xung lng i
dng bao la, v nh.
Cng c ngi lnh khng chu
ni cnh y, bn khai bnh kit l
xin v (bi o ngy y khng c
rau xanh nn bnh y l ph

Nh vn Chu Lai

bin). Nhng khi c v, ngi lnh y li khc rng ln. Bi v, ho


ra khi i ri, mi thy mnh t ny lu du nhiu k nim bit chng
no. Nhng k nim cng kh au, cng thiu thn, cng c n th li
cng tr nn nng lng v kh t. V li cng yu n qun lng.
Nhng tng b c, ri xa c, nhng khi c b c ri xa
th li thy nng n v cng. Cui cng anh ta li xin li.
PV: C phi ni c n chm trong bng ti y cng khin nh vn
b m nh khi nhc n Trng Sa ca 20 nm qua?
Nh vn Chu Lai: Ti m nh bi tnh ngi, tnh vn vt o.
Ti ci Png tng tin tiu , c ba ngi lnh v thm mt ch heo
con. Ch heo bng thnh vt nui trong nh, thnh im ta tinh
thn cho con ngi gia mt m sng nc, th ri bng mt ngy
sng to bo ln, thc phm khng ra c, ngi i heo i nhng
ngi li chng th nhn tm n tht heo, li khng nh ngi nhn

29 NGI VIETTEL THNG 08/2013

heo gy mn cht dn. Th l mt ngh quyt chi b ba ngi c


hnh thnh: Quyt nh th heo xung bin v ngi b th c c
ra lm ci cng vic kh nhc ny. Na m anh dong ch heo ra
ngoi vng qun hi lu, th tay ri tr v, c m c ba u thao
thc khng ng c. Bt ng khi nh tri hc ln, h li thy ch
heo lp ngp bi vo, t sng, mm ku kht kht, ti ngt...S c
liu o lm cho vn vt gn kt nhau mnh m.
Nhiu lm nhng cu chuyn nh th, min hong hn mu l m
rn sng bun min man ln su khc khoi vo trong k c ca
ti. (PV - "Hong hn mu l m" l tc phm c nh vn Chu
Lai vit li sau chuyn i ny).

Khng xa u Trng Sa...


PV: Ngy tr li Trng Sa gn y, vi anh chc hn c nhiu l
lm?
Nh vn Chu Lai: Mt ngy cui nm tr li, t trn trc thng ln
vng nhn xung, ti ng ngng khng cn nhn ra ci c o ngy
no tr tri mt mu bc phch y na. Nh i nhm, nh lc vo
min c tch, nh o gic khng c tht. Xanh mt, xum xu, mi
ngi ti , nh ca khang trang, sng vn bi ct, m , thanh
bnh c tng chng mnh sp p xung mt khu resort gia bin
rng cn co sng nc no . Hai mi nm sau tr li, Chu Lai
v hu ri!
L nht l n mnh sn bay li c by tm t o di. N khin
cho mnh nh ngc li ngy xa, cch y 20 nm, mt trong
nhng thiu thn gh gm nht ca ngi lnh Trng sa l khao
kht bng hnh con gi. Khao kht n ni mt nm c mt on
vn cng no ra Trng Sa biu din, th cc c gi vn cng
bui chiu i tm git, phi phng trn dy v sng ra tt c
lt u bin mt. Ho ra, nhng ngi lnh Trng Sa ct nh ra
thnh nhng mnh, nh nhng mnh tm hn, sau chia u cho
nhau nht vo trong gi. V gi u ng cho n sang nm v mi
li c mt tp vn cng na ra. Chng phm phu t no, bi h qu
khao kht dng hnh con gi. Khao kht n cn co n gn nh
l siu tng.
PV: Trng Sa ca ngy nay khng khc nhiu so vi mt phng
ca thnh ph Nha Trang. iu anh ngc nhin nht l g?
Nh vn Chu Lai: Ting qut gi in quay v v, ku lch xch nh
qut tai voi thi bao cp, bi v gi bin, mui bin lm cho qut g
ht nhng vn sn ra in Khi mt tri bung xungTt c cc
khu doanh tri, cc phng c bng sng bng. V k l hn, l nhng
ngi lnh mi ngi cm mt chic in thoi. Sau khi n cm xong,

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 30

PHNG VN

Trng Sa khng cn l c o c n

thay v phi ngi c bo cho bun, th mi anh


lnh chn cho mnh mt gc. M i... Nghe i ni
qu mnh ang c p thp, m c au lng
nhiu khng? Tri tr lnh, a con i hc, em
nh mc m cho thng b nh. Ngoi ny cng
ma sut. Cng ma cng thng m con em....
Em... Anh vn khe, vui v m tng ngy
c v php gp li em". C l cng l l do
m trong on i ca ti chuyn y cn c
Thiu tng Dng Vn Tnh, Ph Tng gim c
Tp on Viettel.
Hi ra mi bit b i trn o u c trang b
min ph loi my chy bng sim Viettel ny v
ch c Viettel mi c sng bi s hin din ca
nhng cy ng ten mang nhn mc Qun i
ang sng sng ng gc o kia.

Nhng con vt Trng Sa nm nay c "tr li


tn cho em" l con m, con Vn, con heo ch
khng cn mang tn ca c ca s no na.
c bit nht y l ting tr th khc ban m. m
thanh y l thanh m ca tm hn, ca cuc sng.
Bui sng ra c ting tr hc a trong nh
trng. L lm.
PV: Nghe anh ni vy em thy Trng Sa tr nn
gn gi qu?

Viettel , ko 600 dm, gn hn nghn cy s


ca t lin st gn vi Trng Sa, khin mnh
thy nh l xm ny ni chuyn vi xm kia, m
p v cng.

Nh vn Chu Lai: Trong hong hn ngy cui nm,


gp mt lnh o tr, ti em bn khon ca mnh hi
cu ta: " C t lin ang hng v Trng Sa vi
nhiu ni lo lng m h, cn ti y chu c s
khng?". V c nghe mt cu tr li bnh thn n
bt ng: Lo lng g th trng. Ti con y l c
khe re, ch s g c, lm sao phi s khi t ca
mnh mnh ng, c nc li ang pha sau chng
con, ai dm ng n m c ng cng ch c.

Vy l Trng Sa khng cn l "c o" na ri,


mang dng dp, mang hi th ca cuc sng
ri ng khng nh vn?

Trng Sa ang sng trong s che ch, s m p


ca c T quc, th nn to nn mt dng ng
bnh thn ca ngi lnh hm nay nh th

Nhng lc rnh ri, o c ti vi xem. Cc ca


s ni ting, cc ngi sao xut hin trn truyn hnh.

PV: Em mong mt ngy c n vi Trng Sa


tri nghim v cm nhn tinh thn y.

31 NGI VIETTEL THNG 08/2013

PHNG VN

NG
ngha
TRC tnh
H Thnh

Tnh n thi im ny, Viettel xy dng v


khai thc 6 ng trc cp quang Bc Nam.
ng trc cp quang 1A chy dc theo ng
dy 500KV mch 1; ng trc 1B chn dc
theo ng st; ng trc 2B treo dc trn
ct thng tin tn hiu ng st; ng trc 1C
chy theo ng 35 KV; ng trc 1D chy
theo ng H Ch Minh v ng trc mi tip
nhn t EVN Telecom cng chy trn ng
500KV mch 2. Su ng trc song song, vu
hi cho nhau, to nn th vng chc cho mng
li vin thng ca Viettel. Nhng, ng trc
to nn tin pht trin cho Viettel chnh l 1A
- khi ti sn ln u tin do BTLTTLL giao
qun l, iu hnh. Sau hn 10 nm a vo
khai thc, Viettel lm tng dung lng ca
ng trc ln hng chc ln v mi y
chuyn giao quyn s dng li cho ci ni pht
trin ca mnh B T lnh Thng tin Lin lc.
PV Ni san c cuc trao i vi Thng t
Trn Khoa Ph Phng Tc chin B T lnh
Thng tin Lin lc (BTL).
THNG 08/2013 NGI VIETTEL 32

PHNG VN

P
PV: Vi t cch l ngi tham gia vo qu trnh xy dng
ng trc 1A cho n nay, ng ch nh gi v vai tr
ca ng trc ny i vi thng tin lin lc ca qun i
nh th no?
Thng t Trn Khoa: y l ng trc u tin ca B
Quc phng, do , ngay khi c ch trng trin khai tuyn
ng trc ny, T lnh ca Binh chng khi l ng ch H
Tri Lim trc tip tham gia vo qu trnh iu hnh v xy
dng ng trc. Ti cn nh, lc y, xin c giy php
xy dng, ng ch H Tri Lim cn tc trc ngay bn ngoi
phng bnh ca Ch tch nc l bc L c Anh. Sau th
hng ngy, xung giao ban, iu hnh trc tip ti Viettel
trin khai d n.
PV: Vng, ti cng c nghe k li, T lnh H Tri Lim cn
ni vi cc ng ch ca mnh khi i lm ng trc nu
khng thnh cng, anh em mnh ch c nc ln rng lm
ph. iu cho thy quyt tm ca cc ng ch lnh o
BTL rt cao v vai tr, ngha ca ng trc ny rt ln.
Nhng, khi y iu kin kinh t ca chng ta cn hn ch v
kinh nghim cha c nhiu, vy cng ngh m chng ta s
dng cho ng trc c nh gi nh th no?
Thng t Trn Khoa: Ti khng tham gia trc tip vo cng
on ny th khng nm r nhng ti bit rng, chng ta
chn cng ngh tt nht thi im , cng ngh SDM 16 v
mua ca i tc nhiu kinh nghim t Israel. Trn tuyn, nhiu
nh trm khi khng c in li, chng ta cn s dng
nng lng t pin mt tri m bo duy tr nh trm. Sau
ny, khi Viettel xy dng cc ng trc tip theo, ti c
bit cc bn cng la chn nhng cng ngh tt nht hin
nay, l DWDM.
PV: Hnh nh ng ch c dp i dc tuyn cp ny, ng
ch c k nim g ng nh khng?
Thng t Trn Khoa: Nm 98 ng trc c a vo
s dng th n nm 99 xy ra mt trn bo lt rt ln
Hu. Khi y, ng trc pht huy hiu qu ti a. B
Quc phng lun nm c thng tin t Hu iu hnh
cng tc chng l v bo v an ton cho nhn dn. Ti
cha c dp i ht 19 trm ca tuyn ng trc 1A, nhng
cng i c khong 2/3 trong s . Hu ht cc trm ny
u nm nhng ni hoang vu, in hnh nh trm Q12,
nm lng chng o, nu i khng cn thn c th trt
chn ri xung vc, hay nh trm Q18, nm gia rng cao
su, m bn bit y, m cao su rt c, s cn li, a s
nm gn cc ngha trang lit s nn i khi c nhng cu
chuyn thuc v tm linh rt kh l gii. Nhng hu ht cc
chin s bm tr ti cc nh trm ny u tm cch vt
qua kh khn. Ngoi vic thng xuyn i dc tuyn cp
qun l th cc ng ch cn phi t tng gia sn xut
b sung thm ngun thc phm cho ba n hng ngy.
Th mi thy c s vt v ca nhng ngi xy dng
tuyn cp ny nm xa.

33 NGI VIETTEL THNG 08/2013

PV: Khi c bn giao v BTL,


cc ng ch nh gi ng
trc c p ng cc nhu
cu ca BTL hay khng?
Thng t Trn Khoa: ng
trc ny c thit k cho nhu
cu s dng ca Qun i ti
nm 2018 v by gi khng nh
l tm nhn ca nhng ngi
thit k ban u hon ton ng
n. l cha k ng trc
ny cn c th nng cp cu
hnh ln gp nhiu ln kh nng
hin c m bo truyn dn
cho qun s. Ngoi ra, cho n
thi im ny, y l ng trc
c h s an ton cao nht. Cn
nh t l nm 2011 ti Min
Trung, cc ng trc khc t

Viettel ng gp mt phn hin i ho cng tc thng tin


lin lc trong Qun i

ht, 1A c trng dng vu hi cho cc tuyn b t v lm


rt tt nhim v m bo thng tin ca mnh.
PV: Vi vic c ring 1 ng trc, cng tc thng tin lin lc, tc chin
ca Qun i c g i mi khng tha ng ch?
Thng t Trn Khoa: C rt nhiu ci mi. Nu trc kia, chng ta
phi nh tn hiu bng r mooc, tch tch t, th by gi, chng ta c th
gi in thoi trc tip rt nhanh v thun tin. Nu trc kia, c i i
mi c 1 my in thoi th by gi mi i i c 1 tng i. Nhiu ng
dng mi c pht trin da trn ng trc ny. V d nh Viettel va
lp cho BQP mt h thng cu truyn hnh giao ban xa 300 im, tit
kim c rt nhiu tin. Ngay nh vi BTL th ngy no chng ti cng
t chc giao ban ngy qua h thng cu truyn hnh ca ring mnh.
PV: L mt cn b, nhn vin ca Viettel, khi nghe cc thng tin m
ng ch cung cp, c nhn ti cm thy rt t ho v ng gp mt
phn nh lm hin i ha cng tc thng tin lin lc trong Qun i.
Trn trng cm n ng ch v cuc ni chuyn ny.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 34

CU CHUYN THNG HIU

Ngi
Vit Nam

khng ch bit
lm nng nghip
Nam Anh ghi chp

l li khng nh ca Madam Safura, y


vin trung ng ng cm quyn Frelimo
Mozambique, ng thi l Ch tch HQT
Cng ty Movitel. Nu nh trc y, ngi
dn Mozambique bit n Vit Nam qua
sch lch s hiu v cuc chin tranh
gii phng dn tc, v v ch tch nc v
i H Ch Minh, v i tng V Nguyn
Gip. Sau ny, h li bit n Vit Nam qua
cc chuyn gia y t, nng nghip. Cn by
gi, ni n Vit Nam l ni n Movitel. Ai
tng t chn ln t nc Mozambique
2 nm tr li y, hnh nh quen thuc v
khng d g qun c l ngi dn
Mozambique vi ngn tay ci gi ln,
ming th h to Movitel Vit Nam. V cu
chuyn ca Madam Safura phn no l gii
iu .

35 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Nhng chuyn gia vin thng Vit Nam


gip Mozambique ghi tn trn bn
vin thng th gii

T chuyn gia nng nghip


Vn l ngi c v tr cao trong x hi Mozambique, c ting ni trong
ng cm quyn, b Safura bit rt r mi quan h gia Vit Nam v
Mozambique t khi hai nc mi thit lp quan h ngoi giao vo nm
1975. Hai nc c quan h hu ngh truyn thng, tng ng h ln
nhau trong cuc u tranh ginh c lp dn tc v s nghip xy
dng, pht trin kinh t mi nc. Vit Nam chnh thc lp i s
qun ti Mozambique vo nm 1976, tuy nhin n nm 1990, do kh
khn kinh t, SQ ny tm ng ca cho ti gn 10 nm sau mi m
li. Thi gian Nu bn sang Mozambique, i xung cc khu vc
nng thn bn s rt ngc nhin khi c nhiu ngi Mozambique d
khng bit ting Vit hay ting Anh nhng s ni: Vit Nam, c H, b
Safura ni thm ri sau ny ngi dn Mozambique cn bit Vit Nam
c cc chuyn gia v gio dc, y t, c bit l c nhiu chuyn gia
nng nghip t Vit Nam sang gip t nc ti. Nhng ri cng
ch c th trong sut 10 nm, mc d c mt s doanh nghip cc
lnh vc khc nh du kh sang u t t nc ny nhng ngi

dn t nc ti vn ch c n
tng rng ngi Vit Nam rt
gii lm nng nghip. Kim ngch
thng mi hai nc trong tng
y nm cng ch mc 40-45
triu , thc s vn khng xng
tm quan h.

n chuyn gia vin


thng
Cho n mt ngy vo khong
nm 2009, ti gp lnh o cp
cao ca cc bn ti th Maputo. Ti mi bit n Vit Nam
cn u t ra nc ngoi c lnh
vc vin thng, vn l lnh vc lu
nay ch dnh cho cc tp on a
quc gia hng u trn th gii.
V trong mt chuyn i thm Viettel ti Vit Nam, ti ra mt
quyt nh v cng bt ng vi
chnh ph Mozambique, l hp
tc vi Viettel lm vin thng.
Ti vn cn nh, lnh o Viettel
hi ti: Madam Safura, ti c th
ra quyt nh ngay hm nay, vy
Madam c th lm iu ngay
ti y, trong cuc hp ny (d
mi l cuc hp ln th 2- PV)
khng? V ti ra quyt nh
ngay hm y. V th l chng ta
i cng nhau. Khi nhng ngi
Mozambique bit c quyt
nh ny ca ti, h thc s b sc
v ni ti b in. Ti vn nh, h
go ln vi ti v bo rng ngi
Vit Nam khng bit g v vin
thng ht, h ch bit lm nng
nghip thi. Rt nhiu ngi
Chnh ph Mozambique ngn
cn ti. Tuy nhin sau , ti vn
kin nh vi la chn ca mnh
v nh bn bit y, cui cng
chng ti thng thu. Khi trao
giy php cho Movitel, mt s
quan chc chnh ph ni vi ti
rng h cp php cho Viettel
chng qua v i tc ca Viettel l
SPI, thuc v ng cm quyn
thi. Nhng h ngh chc chn
chng ti s tht bi. Cng c lc
nhn vo h s thu, ti t hi
mnh i tri, Safura i, Safura s

THNG 07/2013 NGI VIETTEL 36

CU CHUYN THNG HIU

tun th ton b cam kt trong


bn h s thu ny tht sao?.
Tuy nhin, ngay c khi nh vy,
ti vn c mt nim tin Viettel v
Movitel. l mt cm gic
khng th gii ngha c. C
nhiu ngi bo ti ti sao khng
la chn cc i tc ln hn Viettel, n t Chu u hay Hn
Quc. Nhng ti quyt chn Viettel v ch nhng ngi tng l
bn, ch nhng ngi cng ang
ngho kh mi c th bnh ng
vi nhau v thc s coi nhau l
i tc. Thng thng cc cng ty
ln hay coi chng ti l i tc
nh. Nhng Viettel th i din vi
ti v cho ti cm gic c l i
tc thc s, v tr ngang hng
v c tn trng.
Khi ti chng kin ngi Viettel
lm vic y, thy s hy sinh v
tn tm vi cng vic ca ngi
Viettel, thy cch Viettel huy ng
ngi ti gip Movitel ri cch m
ngi Viettel lm, ti tin Movitel
s thnh cng.

B Safura ti L trao gii Doanh nghip dn u v nng lc cnh


tranh khu vc Chu Phi dnh cho Movitel

V gi tr ca nim tin
Hn 1 nm sau, chng ti lm
nn c iu tuyt vi nht:
khai trng mng Movitel vi s
hin din cng lc ca ngi Tng
thng, Th tng, 18 b trng
trong ni cc Mozambique v rt
nhiu ngh s Quc hi. y l
mt iu "xa nay him" vi s
kin ca mt doanh nghip. iu
ni ln uy tn, s yu mn
ca chnh quyn i vi Movitel.
ch thn Tng thng Armando
Emilio Guebuza xc ng ni
rng: "Cch y hn mt nm,
khi Chnh ph cp giy php th
ba cho mng vin thng ny, ai
trong chng ta cn nghi ng

v l do c mt ca Movitel. Nhng cc bn chng minh c


thin ch v tm lng vi ngi dn Mozambique bng chnh hnh
ng ca mnh. Chng ti nh gi cao s u t nghim tc ca Viettel, ca Movitel vo h tng vin thng v CNTT ca Mozambique;
ng thi trn trng cm n v nhng ng gp ca cc bn vo s
pht trin an sinh x hi ca quc gia m chng trnh internet min
ph n cc trng hc, chng trnh ti tr chnh ph in t l
nhng v d sinh ng".
Nim tin ca ti c tng thng xng ng bng s ghi nhn
khng ch trong nc m c quc t bng cc gii thng quc t uy
tn nht khu vc dnh cho Movitel. Ti cn nh sau khi nhn gii, c
phng vin hi ti: c phi Movitel tr tin c nhn gii
ny? Ti ni: bn l phng vin, nh bo, bn bit cch xc minh
thng tin m. Ti sao bn khng t mnh n thng vng nng thn

37 NGI VIETTEL THNG 08/2013

tip nhn thng tin. Trc y,


cc trng tip nhn cng vn
ca B, S phi ra bu in v
c th mt ti 30 ngy, nhng
hin nay vi kt ni Internet m
Movitel cung cp th ngay lp tc
cc trng c th nhn c
cng vn. Mi trng, sau khi c
ng Internet cng c gng
trang b thm my tnh cho hc
sinh tip cn nhiu hn. l
khc bit ln nht m Movitel
mang li cho nn gio dc
Mozambique.

ca Mozambique kim tra xem vng ph th no v khi bn quay


tr li hy ni cho ti nghe bn thy nhng g nh. Phng vin y
ch ci v ni: ti bit, Movitel ca b lm c iu k diu v
mang sng n khp mi ni.

V ngy hm nay ti li ngi


cng vi mt phng vin khc.
Cu y hi ti: Movitel s l s 1
vo nm ti ch? Ti tr li chc
chn ri. Phng vin y trn mt
v hi ti: liu b c b in
khng? Ti ci: ng ri, ti
in, ti pht in v ngh ti
cm gic ca mnh chng kin
khonh khc Movitel s tr
thnh s 1. Cng nh ngy u
tin khi nhiu ngi Mozambique hi ti c b in khng khi
chn ngi Vit Nam lm vin
thng y. Ti tin vo s la chn
ca mnh v ti bit chc chn
rng ngi Vit Nam khng ch
bit lm nng nghip.

V r rng rng s c mt ca Movitel em li nhng bc pht


trin mnh m v kinh t - nhng bc tin bn vng, bn vng
y l v mt con ngi. Chnh nhng ngi Viettel o to cho
ngi Mozambique cch lm vic v cch t duy khng ging vi
cc doanh nghip khc. Viettel n y cng khng phi 100% v li
ch kinh t, m chuyn giao cng ngh cho ngi Mozambique v
bn cnh y, cn c nhng chnh sch x hi thc y kinh t ca
Mozambique, thu hp khong cch gia nng thn v thnh th.
Cha c con s c th song nhng khc bit m chng trnh Internet trng hc ny a ra to nn nhng bc tin r rt v cch

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 38

NGI VIETTEL XU X

Ngi
VIETTEL

bt kh tnh
Minh Anh

p on c ch trng v vic cn
b khi phng ban ca tt c cc
cp trong Tp on trc tip nghe,
tr li cc phn nh ca khch hng
nh mt CallCenter thc th c
cm nhn v th trng, hiu
c rng, vic c c mt thu
bao kh, nhng gi chn c
mt khch hng cn kh hn rt nhiu. S c 4 t
c t chc, v hin nay, TTCSKH thc hin
thnh cng 3 t. Lt mt vng trn Facebook ai
cng d dng nhn thy mt im chung ca nhng
cn b, nhn vin Viettel tham gia vo chng trnh,
l li cm thn rt ging nhau Rt thng cc bn
Call Center. ng thi, c trc tip ngi tr li mi
hiu cm gic ca ngi ng u trn tuyn. Cn
nh, khi bt u nhn nt Available trn phn mm
thng bo vi h thng rng ti sn sng th
vi tt c nhng CallCenter nghip d, li chnh l
giy pht run nht, t sn sng nht. Ti rng, phn
ln u nhm trong u, cu tri ng c ai gi ti.
Nhng khng c, mi line u bnh ng nh nhau,
v my in thoi lin tc chung. Mc d chun
b tm l rt k, c cc bn Call center o to
sut mt bui sng, li c hai n ba ngi h tr
ng gn , vy m khi chung in thoi reo, ti ch
trc bm nt stop tim mnh ng p lon nhp. Hu
ht, mi ngi phi mt t nht mt ting ng h ch
bt nhp c vi vic nhc my in thoi ln
nghe m tim bt lon nhp. y l chng ti mi ch
nghe ti tng i t vn dch v. Theo cc bn CalltCenter, khng khip nht phi l tng i khiu ni dch
v c. Nhng, c l ch l mt trong nhng iu mi
ngi thy ng thng cm vi nhn vin CallCenter.

39 NGI VIETTEL THNG 08/2013

V iu ny th l c th ngh nghip, khng th


trnh c. Mi ngi khi chn ngh ny u phi
lng trc v buc phi vt qua. iu m ti
mun ni n l cng c h tr cho cc bn Call
Center, nhng th thuc v ch quan, chng ta c
th lm c nhng thc t l cha lm tt nh
mong mun.
u tin phi k n phn mm dng cho cc bn
Call Center tra thng tin tr li cho khch hng.
Mc d ti bit rng, y l phn mm kh u vit
so vi nhng phn mm trc bi n c xy
dng da trn n t hng ca chnh nhng ngi
s dng. Theo anh Trn c Trng Trng phng
K thut TTCSKH, so snh vi tng i CallCenter
ca EVN Telecom m cc anh mi nhn chuyn
giao th ng l mt tri, mt vc. Nu nh tng i
ca EVN Telecom cn n gn 30 thao tc mi c
th tra c thng tin cho khch hng th vi tng
i ca Viettel, ch cn khi khch hng gi in ti
l mi thng tin v s thu bao hin th trn
mn hnh. Cc cn b TTCSKH Viettel m ti gp
u mt mc khng nh rng, y chnh l ni
c u i nht, h tr nhiu nht v CNTT trong
Tp on. Vy m sao, ti vn thy rt trc trc vi
ci phn mm ny. s dng c tng i ny,
vi mt lnh mi t te nh ti, Phng o to ca
TTCSKH phi mt t 1 bui sng gii thiu,
hng dn trc quan ch chng ti bit cch m
phn mm ra v tra cu ni dung. Cn nu tr
thnh mt Call Center chuyn nghip th cn ti
30% trong tng s 25 ngy o to (tc l hn 8
ngy) th mi thnh tho trong vic s dng phn

Nhiu ngi Viettel khng


mun thay i h thng v
phi nh thm nhiu

mm. Sau , cc bn Callcenter cn cn ti khong


1 tun na vic s dng phn mm tr li cho
khch hng tr nn tri chy. Bi hin c ti 3 phn
mm c lp vi nhau ang chy h tr Callcenter
gm IPCC phn mm qun l thng tin cuc gi;
BCCS phn mm tra cu thng tin thu bao v tng
i 198 phn mm h tr tra cu thng tin dch v.
Ci kh chu ca ngi dng y l 3 h thng ny
hon ton c lp vi nhau, mi phn mm l mt ca
s ring bit. C v tr ca cc bn CallCenter th mi
thy vic c qu nhiu ca s hin ra trn mn hnh,
trong khi khch hng ang i u dy l mt thch
thc v tinh thn rt ln. Vi nhng ngi nghip d
nh chng ti, iu y cng th hin r khi mt c hoa
c ln, khng bit thng tin mnh cn ang ca s
no. Ring h thng BCCS th cn gp phn to thm
nhiu ca s hn na khi c bm vo tra cc dch v
GTGT hay tra cc hoc tm m bo mt l lp tc cc
thng tin ny u c tr mt ca s khc. C
nhng lc, mn hnh ca ti nh mt ma trn ri tung
lm ti lung cung thc s. C ngh rng, mnh cha
thnh tho nn xy ra tnh trng nh vy. Nhng ti
cc bn h tr - vn rt thnh tho vi phn mm
ny - khi thc hin thao tc th cng phi m tng ca
s ln xem l ca s g, ng th s dng, khng
ng th li thu nh li tm ca s khc. V nu ngi
vit phn mm ng v pha ngi s dng hay ng
v pha khch hng th thy rng, mi giy tit kim
c u l ng qu. Chc chn, cc bn y s c
cch gim thiu s lng ca s cng t cng tt.
iu th hai l nguyn tc bo mt c p dng mt
cch my mc cng gy kh khn cho ngi dng. Theo
quy nh, trnh trng hp nu in thoi vin ri

khi v tr m qun ng user, my s t ng kha


sau 2 pht ngi khc khng th s dng c.
Th nhng, c nhng khong thi gian khng c
khch hng gi ti, Callcenter khng c mt tc ng
no th h thng hiu l ri v tr v t ng kha
li. iu ng ni l khi phn mm kha th khng c
mt dng thng bo no, khin cho nhiu khi khch
hng yu cu tra thng tin, in thoi vin g xong
lnh v nhn enter th my c ra mi bit l h
thng b treo v cn phi ng nhp t u vi dy
ch ci v ch s di t nht l 8 k t. Nhiu khch
khng i c ch ng gc my trong lc ti
cn ang loay hoay vi user v password.
iu th 3 l vic vit tt tn cc dch v c s
dng kh ty tin khin vic nhn vo ch vit tt th
khng th hiu l dch v g. n c vi v d,
dch v th vit tt ch u ca cm t ting anh
nh MCA miss call alert; dch v th vit tt ch
u ca cm t ting Vit nh QT dch v gi quc
t; c dch v th cng khng hiu l quy lut no
nh RMCVQT chuyn vng quc t... C khong
gn 100 cc cm t vit tt dnh cho cc dch v
gi tr gia tng nh vy. Cch duy nht trong trng
hp ny l hc thuc lng. V ci cm t hc thuc
lng hay nh trong u l iu ti c nghe thy
nhiu nht khi tip xc vi nhng thnh vin ca
Trung tm CSKH. Thm ch, khi ti c nh i
phng vn i ng Call center nh gi v phn
mm, th c bit rng c ti hn 90% cc bn y
hi lng vi phn mm. T l cao nh vy khi m r
rng l phn mm c vn , tm hiu k ti mi v
l, h khng mun Viettel thay i h thng, s phi
nh thm nhiu. Vy l ip khc li tip tc, phn

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 40

NGI VIETTEL XU X

Nhng phn mm thng minh th tr em mu gio cng c th


s dng c
mm vo lu , khng sao u v rt nhiu thng tin c in thoi
vin hc thuc lng; ch vit tt lung tung , khng sao u v nhng
ci ny bn em c mt list v thuc.
V chnh ci li suy ngh khng sao u y, c l l mt nguyn nhn
dn n vic cc phn mm chy khng mt. Trong mt bui sng, ti
tm gp c Trng TTCSKH H Ni, Trng phng K thut, Ph Phng
o to ca TTCSKH, tt c u tr li cho thc mc ca ti l ti sao 3
phn mm phi l 3 ca s m khng th tch hp vi nhau u bng
mt cu ci ny l 3 h thng c lp, khng th tch hp c. C l
cc bn qu mt mi vi quy trnh di dng v phc tp mi khi cn
thay i h thng. Theo tm hiu, ti c bit, khi c yu cu thay i,
TTCSKH phi lm mt phiu yu cu, sau 3-5 ngy mi nhn c phn
hi ca Phng CNTT Viettel Telecom. Sau n v ny s gp li
gi ln TT Gii php Vin thng CNTT, mng 10 hng thng, n v ny
s c cu tr li c chp nhn thay i hay khng, v tin thi gian
l bao lu. V vy, nhng thay i nh, c bn do anh em TT CSKH thc
hin, cn nhng thay i ln th phi ... i. Tr li cho cu hi, c mt
b phn hay thm ch mt ngi c phn cng chuyn trch nng
cp, chnh sa cc tnh nng ca phn mm khng? Ti nhn c cu
tr li l khng, thm ch 3 phn mm cn do 3 n v ng ra thc
hin, cha c mt u mi no tch hp li in thoi vin d dng
s dng hn. C l v phc tp nh vy nn cc bn Call Center ang
nh an phn vi nhng g mnh c, khng dm i hi nn ci phn
mm phc v cho cc bn n c trc trc, trc trc nh vy. Ti c nh
mi pht biu ca anh Nguyn Vit Dng trong mt cuc hp gn y
rng, i ng kinh doanh khng nn nm c k thut, v ch nh vy
mi dm a ra yu cu. Cn trc kh lu, PTG Nguyn Mnh
Hng tng pht biu, nhim v ca i ng kinh doanh l tm hiu
nhu cu th trng v t u bi, nhim v ca i ng k thut l p
ng. Trong c hai pht biu, cha c t no gn ngha vi vic kh lm
hoc khng lm c u. Nu bn thn nhng ngi s dng m
khng kht khe, s kh c mt sn phm hon ho. V ti cng nh, t
khi Call Center mi ra i, cc b phn back office hot ng cc k ri

41 NGI VIETTEL THNG 08/2013

rc khin cho hiu qu gii p


khch hng khng cao. Phm
Thanh Vn khi l ph trch
trc tip CallCenter - l ngi u
tranh mnh m nht, khng ngi
ngn gp c Gim c Cng ty khi
l anh Tng Vit Trung, khng
ngi gp c lnh o Tp on
mi b phn trong ni b chy trn
tru, tr ra cho Call center mt kt
qu c th p ng c yu cu
khch hng. C c Call center
ngy hm nay l v c nhng con
ngi kh tnh, t ra yu cu cao
v quyt tm lm n cng. Ti tin,
iu nu c lp li, chng ta
s c mt h thng gii p khch
hng hon ho. Cn vi i ng
CNTT ca Viettel, nhng ngi
ang trc tip vit phn mm phc
v CallCenter, cng nh tt c cc
phn mm ca Viettel dng cho
ni b hay cp ra bn ngoi, chng
ta cn phi hc s kh tnh ca
Steve Job, mt CEO kht khe v
i hi s hon ho n mc
cc oan. ng lun ni vi i ng
k s ca mnh Cc anh c bit
rng hng ngy, ngi dng s
nhn vo chng hay khng? y
khng phi l nhng chi tit nh
nht, y l nhng th chng ta
cn phi thit k mt cch hp l.
Vi Steve Jobs, Apple lun phi
t tri nghim ngi dng ln
hng u lun hng n vic
hon thin sn phm ngi
dng no cng cm thy hi lng.
Steve Jobs quan nim mt sn
phm kh s dng l mt sn
phm v gi tr. V th, Jobs lun
yu cu cc k s ca Apple phi
lm sao Apple lun trc quan,
d hiu v d hc cch s dng.
Mong rng, phin bn BCCS 2.0
ang c PTG Tng Vit Trung
ch o xy dng li ti y, cc
bn CallCenter khng cn mt ti
1 ting ng h o to.

NGH KHC

I TH CA
CHNG TA

C TR TR ?
Trung Vn

Thi gian gn y, thng tin bo ch v d lun cp nht nhiu nhng


thng tin v VNPT vi hnh nh thua km Viettel mt tri, mt vc.
No l, theo kt lun thanh tra v vic chp hnh quy nh ca php
lut v qun l, s dng vn, ti sn ti VNPT do Thanh tra Chnh
ph thc hin v cng b kt qu mi y, cng tc qun l, s dng
vn, ti sn ca VNPT cn nhiu thiu st, sai phm trong u t
mua sm v u t ti chnh.

Hay trong cng tc u t, hiu qu u t thp, gy tht thot v


lng ph. Bn cnh , cc n v hch ton ph thuc VNPT bc
l nhiu hn ch trong qun l, thiu t ch trong kinh doanh, nh
gi thiu chnh xc, khch quan v hiu qu kinh doanh v qun l
s dng vn, ti sn.
Nhiu chuyn gia kinh t cng ch ra: mng in thoi c nh tng
l mng ch lc mang nhiu doanh thu cho VNPT, th nay ang gim
mnh c v thu bao ln doanh thu. pht trin, VNPT cn phi
pht trin mnh hn nhng li th ca mnh, c th l mng Internet.
Internet l im mnh ca VNPT, nhng lu nay khng c u t,
nng cp pht trin, nn th phn dn b cc n v khc chim lnh
vv

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 42

NGH KHC

V ngi ta cho rng, kt qu sn xut kinh doanh tht li sut trong


thi gian qua khin cho VNPT phi thay tng.
Bn cnh , ngi ta ca ngi Viettel c bn lnh ngi lnh trong kinh
doanh v chin lc i su u t pht trin cng ngh k thut trong
ngnh vin thng. Viettel i su pht trin cng ngh chim lnh th
trng nng thn rng ln ca Vit Nam, lm bn p vn ra cc nc.
Cng c chuyn gia nhn nh: nguyn nhn chnh gip Viettel vn ln
mnh m l vic tp on ny c i ng lnh o nng ng, cp nht
nhng tiu chun v nhng m hnh qun l ca th gii.
Trong lc ny, ngi Viettel nn vui mng hay khng?
Ti mt thnh vin trong Ngi nh chung th thy hoang mang. V ng
l Viettel c mt i ng lnh o xut sc v lun c chin lc ng
n. Nhng vi nhng vic ang din ra hng ngy, th ai m bo l
vic thc thi cc chin lc c trit ? i su vo cc chin thut,
ti tht khng r ci g l th mnh ca Viettel vo thi im ny?
phc v mt chng trnh truyn thng, chng ti cn tm mt a
im vng su, vng xa c sng Viettel m khng c sng ca cc doanh
nghip vin thng khc. Kt qu l kho st dc cc tnh bin gii pha
Bc, gn nh chng ti khng tm c a im no nh vy. Thm
ch, khi n H Qung Cao Bng, chng ti cn ghi nhn c sng
Vinaphone tt hn Viettel, trong khi c bit s trm y ca h t
hn (tc l h u t t hn v ti u tt hn).
Chng ta cng lun t ho, ngi Viettel ln ln, len li vo mi ng
ngch cuc sng, nhng cng trong chuyn cng tc gn y nht, sut
l trnh i cc huyn bin gii pha Bc, ti ch nhn thy hnh nh Vinaphone, Mobifone bng cc tm bin qung co dc ng i v tng
cp k thut vin ca VNPT ch nhau bng xe my lm nhim v ca
mnh. Sut c nghn cy s y, c lc ti tht khao kht c v tnh
gp nhng ng nghip ca mnh trn ng c th c c khoe v
Viettel vi my anh bn ng hnh (vn khng phi ngi Viettel), m
tuyt nhin khng c dp. V xu h hn khi cc cuc gi ca ti rt sng
lin tc ngay trong thnh ph (Lo Cai) cng nh dc quc l (t Thi
Nguyn ln Bc Kn, t Lai Chu v Yn Bi) trong khi h s dng
mng khc li n nh hn. Ti nh gii thch: VIettel ang thc hin
chin dch cng c mng li.
Ti cng khng hiu v sao, chng ta ang phn nn phi i tm kim
tng khch hng mt th hu ht nhng B Ch huy B i Bin phng,
cc n bin phng m ti c dp n u tr li ang s dng dch v
MyTV, ht li ca ngi dch v tin ch m khng h bit NextTV l
dch v g? Trong khi chng ta lun cho rng, cc lc lng trong Qun
i vn l nhng khch hng u tin ca chng ta mi khi c dch v
mi, vng su, vng xa vn l th trng ca chng ta. khu du lch
Pc B ni ting, c dy hai chc hng qun phc v trung bnh hng
trm lt du khch mi ngy khng h c mt im bn dch v Viettel.
Chng ta cng lun t ho v c tng mnh l nhng ngi nhanh
nhy vi th trng, nhng ngay chnh ti Th H Ni ni tp hp
ngun lc mnh nht ca c Tp on th tht kh nhn thy iu ny.
Ti cc khu vc tng hm Royal City khu mua sm, vui chi ln nht
Vit Nam hin nay, khai trng c thng nay, mi ngy n hng ngn
lt ngi. Trong khi nhu cu lin lc tr thnh bc thit khu vc

43 NGI VIETTEL THNG 08/2013

ng c nh m cung th my
in thoi lin tc bo searching
sevirce (tm kim dch v).
C ln (u thng 8/2013), ti phi
trng ngi nh nm vin Bnh
vin Vit c, c m cng d c
n trm ngi (ch trong khu vc
mt khoa) ging nh ti, c nhu
cu vo internet chng li
nhng cn bun ng th sng 3G
Viettel y qu d lm ngi ta
tht vng.

Ti im du lch Pac B c rt ng khch du lch m khng c bt k


hnh nh no ca Viettel

V khi khi cc khu chung c mi bt u c ngi , ng k, gic gi


c thng cng khng h c tip cn vi cc dch v ca Viettel (truyn
hnh cp, Next TV, ADSL). Kinh doanh th cho k thut, k thut
cho i tc cung cp thit b Trong khi xem truyn hnh v c quyn
la chn nhiu knh truyn hnh tr thnh mt nhu cu thit yu ca
mi gia nh thnh ph. Trong lc Viettel loay hoay li cho nhau,
hng ti, nhng nhn vin ca knh truyn hnh An Vin (mang mc lch
s) cn mn g ca tng nh, gii thiu v bn sn phm.

Cu chuyn ng ngn Ra v
Th vn lun cn nguyn gi tr,
khi chng ta mi chm m trong
nh ho quang ca o tng.

Vi ch mt vi dn chng, ti nhn thy rng, cc i th ca chng ta


khng ra r v nhng gi tr m h c c, nhng h khng h li,
khng h quan liu, khng h xa ri th trng, khng h bo th, tr
trnh chng ta thng ngh.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 44

SCH NGI VIETTEL NN C

HIU
MNH

hiu
ngi
Minh Anh

45 NGI VIETTEL THNG 08/2013

hng ta vn
thng bt gp
tnh
nhiu
hung, cng
mt cng vic
c
giao,
cng
mt
ngi lnh o m c ngi ny
lm rt tt, ngi khc th khng.
C ngi khi t vo v tr ny th
h pht huy rt tt th mnh ca
mnh nhng khi thay i v tr y
th h li lun khng hon thnh
nhim v. Cng c ngi cng
mt lc c th lm c rt nhiu
vic, c ngi th ch lm tt mt
vic vo mt thi im. Thng
thng chng ta hay cho rng
l do kh nng lm vic ca mi
ngi khc nhau v chp nhn
nh th m t khi ngh n ci su
xa hn l do tnh kh ca tng
ngi. Nu chng ta hiu c
tnh kh ca tng ngi th rt d
pht huy th mnh v hn ch
phn nhc im ca h. M
hiu c iu ny, trc ht
chng ta cn phi hiu c tnh
kh ca chnh mnh. Ngi xa
vn ni: hiu mnh hiu ngi.
May mn thay d chng ta khng
phi l chuyn gia tm l nhng
nh c mt cun sch Tnh kh
con ngi ca tc gi Florence
Littauer bn c th hiu c
ngi khc thng qua vic hiu

c chnh tnh kh ca mnh.


Tnh kh con ngi c xp vo
mt trong nhng cun sch best
seller, bn chy nht th gii vi
hn 1 triu bn pht hnh nh
cch vit n gin, r rng v d
hiu.
Theo tc gi Florence Littauer, mi
chng ta l c nht v nh, chng
ai ging ai. B ngoi l ci v
tng trng, ci bn ng n cha
bn trong mi chng ta mi l
quan trng. Cho n khi nhn thc
c tnh cch c nht v nh
ca mnh th chng ta mi hiu
c v sao cng tham d mt
bui hi tho chuyn trong
cng mt thi lng vi cng mt
ging vin nhng mi ngi tham
d li lnh hi kin thc cc mc
khc nhau. Cun sch tnh khi
con ngi ny nhn nhn mi
ngi chng ta l mt ch th
ring bit c 4 tnh kh c bn ho
quyn vo nhau. Ni dung quyn
sch khuyn khch chng ta nhn
din bn ng con ngi ch thc
bn trong, trc khi c gng thay
i nhng g bc l ra bn ngoi.
Vi cch trnh by mch lc, n
gin, bn s c tip cn vi cc
cu hi xc nh tnh kh nhn
bit v bn thn. T vic hiu v
mnh, bit c cht liu th ca
mnh bn s d dng hiu c
ngi khc hn. Florence Littaure
cho rng c im tm l s to ra
phong cch bn ng x vi mi
hon cnh. Theo tc gi, con
ngi c 4 tnh kh c bn ni tri
l: cu ton u t, si ni hot bt,
linh hot hng lc v thanh thn
trm tnh. Khng ch phn tch u
v nhc im ca tng loi tnh
kh, cun sch cn ch ra cch
pht huy cc u im, v c bit
l ch ra rt c th cch khc phc
cc nhc im ca tng loi tnh
kh. im th v nht l cun sch
gip chng ta c cch kt hp
hon ho gia nhng loi tnh kh
khc nhau pht huy ti a cc
u im. V d nh, c th kt hp
ngi c tnh kh si ni hot bt
vi ngi c tnh kh linh hot
hng lc c th dt im tt
cng vic. Hay kt hp nhm
ngi c tnh kh linh hot hng
lc vi ngi c tnh kh thanh
thn trm tnh thc y hon

thnh mc tiu. Hoc kt hp nhm ngi cu ton u t vi si ni


hot bt pht huy c li t duy logic, phn tch su sc ca ngi
cu ton, ng thi li pht huy c tnh lc quan, nng lng trn y
ca ngi si ni, hn ch c ci nhn tiu cc ca ngi cu ton.
Qua nhng phn loi c bn v tnh kh con ngi, chng ta c th vui
v ci m vi mi ngi c tnh kh si ni hot bt, loi ngi lun to
ra lng nhit tnh. Chng ta c th nghim tc vi ngi c tnh kh cu
ton u t, l ngi lun lun i hi s hon ho trong mi vic. Chng
ta c th mnh dn tham gia vi ngi c tnh kh linh hot hng lc l
ngi sinh ra lnh o. Ri chng ta cng c th ho hp vi ngi
c tnh kh thanh thn trm tnh, l loi ngi vui v ho nhp vi i.
D tnh kh ca chng ta thuc loi no chng na, chng ta vn c th
hc nhiu iu t nhng ngi c tnh kh khc chng ta.
Tnh kh con ngi thc s dnh cho tt c mi ngi, t lnh o n
nhn vin, t ngi lm ngh kinh doanh, bn hng n ngi lm k
thut. Nu nh ngi lnh o c th s dng cun ny bit cch
giao vic ph hp vi tnh kh ca tng ngi, c th kt hp cc nhm
tnh kh pht huy ti a hiu qu cng vic th ngi nhn vin cng
hc c cch lm vic theo nhm mt cch hiu qu nht. Cn i vi
ngi kinh doanh hay bn hng th cun sch ny s l cm nang
khng th thiu h c th giao tip tt nht vi khch hng. c bit
nht vi mi trng Viettel, ni phn ln l nhng ngi lm k thut,
thng tip xc vi my nhiu hn vi ngi th cun sch ny tht s
tuyt vi v n s gip cho nhng ngi lm k thut c c nhng k
nng c bn v con ngi m khng i hi h phi l nhng chuyn
gia tm l.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 46

TM S

Sc mnh
ca s

T T
Phm Thanh Vn (Ph TG TCT Vin thng Viettel).

Ngi Viettel lm t thin xut pht t tri tim

47 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Cuc sng ny vn l s
chm sc ln nhau.Ty
tng hon cnh khc
nhau, nhu cu khc
nhau ..., s chm sc s
khc nhau. Cc mi
quan h x hi ch c th
tn ti nu c s tng
tc hai chiu ny. S d
Viettel c c ngy
hm nay l v c
khch hng, c x hi
ng h. H s tip tc
gn b nh th khi chm
sc khch hng khng
ch l lm cho cht
lng mng tt hn,
n gin ho quy trnh
th tc, cung cp nhiu
dch v tin ch, m
cn lm cho khch hng
tin tng rng: H ang
c chm sc bi Viettel v cng ng ngi
dng Viettel.

iu li nht ca cuc i c
l l nhng chuyn i...

THNG 08/2013 NGI VIETTEL48

TM S

T
Chng trnh
Viettel v cng
ng din ra ti 8

tnh ng Nai, Vnh


Phc, Cao Bng,
Bc Kn, c Lc,

Gia Lai, Bc Liu,


C Mau t

29/6/2013 n
24/8/2013. y l
mt trong nhng
im mi m

CSKH VTT hng


ti nm 2013 v s
nh hng thnh

mt chng trnh

di hn. D kin c
hn 4.000 ngi

c khm bnh

tng qut, t vn

sc khe, cp pht
thuc min ph v

tng s tit kim

vi tng chi ph ln

ti 1 t ng.

Bn cnh ,

Viettel cng t

chc 8 chng

trnh biu din


ngh thut c sc
mang tn Hy ht
ln ngi lao
ng c c hi
c trc tip biu
din, giao lu v
thng thc cc
chng trnh ngh
thut cht lng.

rong mt ln
tnh c, ti
c
mt
ngi bn mt nh bo
ln tui tng
cun
sch:
Sc mnh ca
s t t. Anh ni vi ti: "Em ,
s t t s lm cng ty em khng
n thun l mt cng ty kinh
doanh hay l mt n v cung cp
sn phm, dch v, m s bin
cng ty em l mt nn tng vn
ha nhn vn cho mt dn tc.
S t t mt con ngi, mt
nhm ngi, mt cng ng, mt
dn tc khng ngu nhin m c
c, n ch c khi chng ta xy
dng dn dn t nhng hnh vi
nh, t nhng cu chuyn nh...
Anh tin, vi nhng con ngi
trong qun i m anh gp,
tip cn, lm vic v quan
st h s lm c iu ny".
Cun sch ngu nhin c khin
ti suy ngh: Viettel vn ly
trit l s t t lm gc, l kim ch
nam cho nhn thc v hnh
ng. Cun sch nh mt s bi
p, gip ti nhn din v s t
t mt cch y hn, ngh ra
nhng hnh ng thit thc v
bi bn hn th hin s t t
y. V cun sch lm ny
sinh trong ti mt tng mi
trong hot ng chm sc khch
hng ca mnh.
Nhng cuc hp bn bt u,
nhng tng thai nghn mi
c nu ra, t chng ti
c trit l hot ng chm sc
khch hng Viettel nm nay
hng n cc hot ng cng
ng. Cuc sng ny vn l s
chm sc ln nhau. Ty tng
hon cnh khc nhau, nhu cu
khc nhau ..., s chm sc s
khc nhau. Cc mi quan h x
hi ch c th tn ti nu c s
tng tc hai chiu ny. S d Viettel c c ngy hm nay l v
c khch hng, c x hi
ng h. H s tip tc gn b nh
th khi chm sc khch hng
khng ch l lm cho cht lng
mng tt hn, n gin ho quy
trnh th tc, cung cp nhiu dch
v tin ch, m cn lm cho
khch hng tin tng rng: H

49 NGI VIETTEL THNG 08/2013

ang c chm sc bi Viettel


v cng ng ngi dng Viettel.
Bi th, Viettel cn c nhiu hot
ng hng ti cng ng hn.
L doanh nghip vin thng "sinh
sau mun", nn khch hng
ca Viettel c nhiu tng lp:
cng nhn, nng dn, ngi giu,
ngi ngho, tr thc, cng
chc Trong , nhng ngi t
c iu kin v kinh t li nhiu
hn. H t c chm sc hn,
nht l v y t, sc kho v i
sng tinh thn. Nhng h l
nhng ngi rt tnh cm, tin,
v yu th h khng bao gi b.
Ti nh mt khch hng l cng
nhn tng ni vi ti: "Ch n vi
Viettel khng phi v r hn, ch l
v ch c cm tnh thi".
Vy l, " Viettel v cng ng"
c hnh thnh. Chng ti cng
rong rui ti cc khu cng nghip,
tnh ngho khu vc Bc B, Ty
Nguyn v min Ty Nam B,
chm sc sc kho cho b con v
gi tng nhng mn n tinh thn,
ngi lao ng c c hi c

C b c khm xong ri c ng
ch chng ti bng c bt
tay, cm n v c khm
bnh. C nm tay ti mi, bn tay
c run run v xc ng. Ti khng
dm nhn thng vo mt c v s
mnh li mau nc mt hn. C
bo "Viettel tt qu".

Trong tt c cc hot ng x hi cch lm ca ngi Viettel l


trc tip tham gia

V Gia Lai

trc tip biu din, giao lu. Ti cng trc tip tham gia cc chng
trnh cm nhn t tng n hin thc, liu c thnh cng?

im n u tin l ng Nai
Ci c nht c l l chng ti li cho nhng ngi cng nhn nhng khch hng ca Viettel mt sn chi. H c ht ln ting lng
h v c biu din nh nhng ngh s thc th. V c l vi chng
ti, h l ngh s chn chnh nht, "phiu" nht v v i nht. H ht
vi tri tim rc la, vi ni kht khao nh nh, nh qu n chy bng,
ht vi nhng ni nh ngi yu m by lu nay h dn nn Ri
nhng a tr, nhn nh mt hn hoan ca chng khi b m b n,
ln u chng c nhn sn khu, ln u chng c nhn thy
nhng ca s m bnh thng h ch thy trn tivi.. v cng ln u
chng c chng kin nhng c, nhng ch hng ngy lm cng b
m chng, gi h ln su khu v ht v chi guitar iu ngh qu

n vi k Lk
Anh Thun Gim c chi nhnh, 6h30 sng thy anh m hi nh
nhi, nhc ci gh, k ci bn, nhc anh em by bin gian hng gii
thiu sn phm cho cn thn. y th m anh vn b mun so vi cc
bc, cc ch y. C bc bo: "Bc dy t 5 gi sng, v khng ng
c. Lu lm mi c khm bnh bc s. Bnh thng m lm bc
cng ch khm trm x thi", hay "Nh bc c 3 anh ch na l
cng nhn cao su, bc l thng binh, ton dng Viettel c y chu
. B i phi th, ng l b i ngi ta t t, m gii tht, mang
c c vin thng ra nc ngoi"

Thi tit hm khng ng h


chng ti lm, tri ma tm t.
Chng ti lo b con khng n
c d Viettel t chc xe
a n bi ng xa, m b
con phi i t bn. Nhng khng
phi vy, c hi trng vn cht
kn. Cha bao gi ti li c cm
gic vo mt bnh vin m
khng phi bnh vin nh th.
Bc s nhit tnh, vui v, n
cn Ti ng mt gc nh
ghi phiu, t mm ci, t hi,
v t tr li rng: , bc s b
i l th. Ngy hm , chng
ti ch bit rng mi th cm xc
u b li, ch c nhng nh mt
ca b con y c chng ti
lu gi n sut i. Nhng nh
mt nhn chng ti m ti khng
dng t no t c, sao n
m cng, bit n v chn thnh
n th..

Qua Bc Liu
B con ch bit rng rng v ln
u tin c bc s TP . H Ch
Minh xung khm, li ton l bc
s u ngnh. C bc bo: "Bc
y lu ri, ch thy mi Viettel
lm th!".

T Cao Bng
Sau chng trnh, ti i b khu
ph gn khch sn anh em Viettel
. B con bit ti l lnh, l
Viettel. Ti c cho n vi tt
c nhng g nng nhit nht. C
bc nhn ti, vui nhn hi: "Con
i, sao b i gi nh th?" y
yu thng v tru mn.
Nhng tun ti, chng li tip tc
n nhng im cui trong

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 50

PHNG S NH

Ngi Viettel

"V cng ng"


Hng Mai

Trong nhng ngy t 29/6/2013 n ngy 24/8/2013,


ngi dn 8 tnh ng Nai, Vnh Phc, Cao Bng,
Bc Kn, c Lc, Gia Lai, Bc Liu, C Mau gp
hnh nh ngi Viettel rt c bit: Nhit tnh, nhn
hu v chu o.

c con ci a n khm nhng c b do tui cao sc yu khng th vo pha trong hi trng


thm khm, v vy ng ch Trnh ng Nam v ng ch ng Qun Nhn Chi nhnh Viettel c Lk
b c vo gp bc s v a c b ra xe ngi nh a v.

51 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Trong sut chui s kin din ra ti k Lc, ai cng v cng cm ng khi gp nhng ngi Viettel
khng qun ngi kh khn gip nhng bnh nhn n tn tng bn khm bc s thm khm v giao
li khch hng cho ngi nh sau khi khm xong mt cch an ton.

Ti Gia Lai, d tri ma rt to nhng khch hng vn n rt ng trong chng trnh Khm v t vn
sc kho. Ngoi vic b tr i ng nhn vin tip n khch hng, chi nhnh Viettel Gia Lai cn chun b
t a n khch hng n bnh vin Qun y 211 khm v v nh an ton.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 52

PHNG S NH

Nhiu ngi dn cn ngi ngng, b ng khi n thm khm bnh, tuy


nhin h hon ton bt ng bi c i ng tip n nhit tnh ca
Viettel, hng dn cho h tn tnh chi tit quy trnh khm cha bnh.

53 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Cc bc s gii ca cc Bnh vin uy tn tn tnh khm sc khe cho


khch hng ca Viettel

iu dng trong chng trnh n cn trao thuc v hng dn khch


hng ca Viettel cch s dng thuc.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 54

PHNG S NH

Nhiu khch hng th hin tnh cm vi Viettel thng qua nhng kin ng gp cho hot ng sn
xut kinh doanh ca cng ty.

55 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Gian hng lu ng ca chi nhnh Viettel Gia Lai gip khch hng c th tm hiu cng nh tri nghim
v sn phm/ dch v ca Vietttel khi tham gia chng trnh Viettel v cng ng.

Cng vi hot ng khm cha


bnh, m nhc Hy ht ln thu
ht ngi dn cc tnh thnh c
bit i ng ngi lao ng n
tham gia ng o. Ti y, h
cng c th hin mnh nh
nhng ca s chuyn nghip.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 56

PHNG S NH

Mt khn gi tr ca Viettel ang


cng th hin ca khc Hy ht
ln cng MC Nguyn Khang. Li
ku gi ca anh nhn c
nhiu hng ng ca cc ng
nghip khc v h cng ht
ln trong giai iu ca chng
trnh do Viettel t chc.

N ci hnh phc ca nhng


ngi Viettel thc hin chng
trnh cng i ng y bc s, iu
dng. Thnh qu ln nht m
h c c l khi c khch
hng khen ngi ngi Viettel bit
sng "V cng ng".

57 NGI VIETTEL THNG 08/2013

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 58

NI NGI VIETTEL N

Gia
mnh mng
TONL SAP
Lim Sophea

u n mi thng, Danh Nht Thng (Trng


Trung tm Kinh doanh 3, tnh Sim Rip) cng vi
nhn vin a hng ha giao cho cc im bn
Bin H. Con ng bn hng y l dng nc
mnh mng v phng tin i li l chic thuyn
ghe bng g n s. C th, tng chic Methome,
sim, th co, li n vi ngi dn vng Tonl
59 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Bin c vo ma
rung tm Kinh doanh 3 ca Thng gm 3 huyn Soutr
Nikom, Svay Leu v Chi Kraeng. T Trung tm i
khong 15km ng b v 20 km ng sng n
vng Bin H. Mi thng 1 ln, mi ln 1 tun, Thng
li cng cc cng tc vin i nm vng Bin H
bn hng v a sn phm cho gn 10 im bn. T
chic thuyn nh, Metfone c hng nghn khch
hng vng sng nc ny - ni m t doanh nghip vin thng khc
ng ngng.
Lt vo vng Bin H ch thy tri v nc, khng bit u l b. Bin
rng mnh mng, sng nc bp bnh. Theo ting Khmer, Tonl c
ngha l sng, nhng theo ting Thi Lan li c ngha l bin. Sap
ngha l khng mi v. Bi vy, Tonl Sap c ngha l bin khng mi
v, tc bin nc ngt. Ci tn Bin H l ch ring ngi Vit Nam
mi gi theo mc v i ca vng nc mnh mng ny. Tonl Sap
l Bin H nc ngt ln nht ng Nam v ln th 3 th gii, thc
cht l mt h thng kt hp h v sng. Bin H chy qua 6 tnh Pursat, Battambang, Kompong Chnang, Moung Roessei, Kampong Luong
v Siem Reap. C t khong thng 6, ma ma n, nc l trn v,
nc sng Mekong li vo h, khin mc nc ma kh ch 1m
dng ln gn chc mt. Din tch h cng v th m tng ln ng k,
2
khong 16.000 20.000 km, chiu rng khong 30 100 km v di c
chng 300km. Lc ny, Bin H ng nh tn gi ca n: mt ci h
rng ln nh bin c.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 60

NI NGI VIETTEL N

Vi lng nc khng l y,
vng nc c bit ny bin
thnh ni sinh sn l tng cho
nhiu loi tm c nc ngt.
Theo c tnh, Bin H c
khong trn 300 loi c, cung cp
75% sn lng c nc ngt cho
ngi dn Campuchia. Th c
phong ph nht l c chp bn
vy bc, ting Khmer l Trey Riel,
ngon v giu cht m, l thnh
phn chnh ca mn mm Prahok ni ting m ngi Campuchia vn coi nh mn n quen
thuc sut ma kh hn. Tuy nh
nhng loi c ny rt mn ,
mi con ci mang bng trng
ngay trong u ma ma rc
rch cho hng ngn, hng vn c
con sinh si. y chnh l ma c
, vo khong thng 6 n
thng 9 hng nm. Trong thi
gian ny, Chnh ph Campuchia
cm tuyt i cc hot ng nh
bt c vng Tonl Sap.
Vo ma nh bt c t thng 10
n thng 6 hng nm, ng dn
vng Bin H c cch nh bt
c theo kiu truyn thng ca
ngi Campuchia kh k l v
c o, c gi l nhng l c
lm im sn bt c cung cp
cho th trng thy sn c nc.
L c l mt khu qun th b ni
phc tp gm nhng tr g ln
chn dng nc, tng hng cc
khi b tre khng l lm phao cho
nhng ngi nh ni ca th c tr
ng. Trn nhng ngi nh y l
h thng li, dy thng, xch,
rng rc, my mc, my ht, my
bm Tng th l c nh mt
cng trnh sn vn ng ni trn
mt nc.
Vng Bin H tnh Kompong
Chnang c nhiu l nh bt c
nht vi trng lng nh bt ca
tng l c hng nm t trung
bnh t 3.000 4.000 tn. Ng
dn nh bt l c ch tr mt
ch, ch c chui vo li v thu
hoch. Mi m li c ct ln
ch sau 15 pht v s lng c
c tnh ti hng tn ln nh. Do
s lng c qu nhiu, ngi ta

phi dng n nhng chic my n gn ng to bng thn ngi ht


c ln mt ci thng ln ng bng tre trn thuyn. Vic bun bn c
y cng khng tnh theo cn k, m tnh thnh tng khi, mi t bm
c y khi ca chic thng tre s c trng lng tng ng khong
800kg. Vo ma ny, Bin H nh mt va tm c khng l, tr ph v
khng kh nhn nhp hn hn so vi thng l. Ngi dn trong vng li
vui mng vi nhng m c y li mn qu qu gi m thin nhin
ban tng cho t nc Campuchia xinh p.

Lnh nh lng ni
Bin H c mt a phn c th ca nhng ngi Vit Nam
sinh sng v nh c t bao i nay vng sng nc ny.
Khong 1.000 h gia nh vi gn 5.000 nhn khu sng tch bit
vi cng ng ngi Cam. C gia nh y 4, 5 th h, sng
trn nhng ghe ghp li. Ngh ch yu ca ngi Vit l nh bt
thy sn, nui c lng, c su, vt, rn, Ngoi ra, lng ni ny
cng c nhiu dch v khc phc v nhu cu sinh hot hng ngy
ca ngi dn nh tim ct tc, sa ng h, tp ha, cha, nh
th, cy xng, sn vn ng,

61 NGI VIETTEL THNG 08/2013

ch n vi nhng tr em ngho ca hng nghn gia nh ngi


Vit ang ngy m bm ly vng nc ny mu sinh kim
sng. Trong lp hc nh c bng thng bo: Tt c cc gia nh
Vit Nam hin ang sinh sng ti Bin H, Vng quc Campuchia, c con em t 6 tui tr ln hy a n trng s c
Ban lnh o nh trng nhn nui dy, cc em c n ti
trng min ph, gip cc em hc hnh tr thnh ngi tt, gip
ch cho x hi sau ny, ng cc em i n xin tri dt bn ngoi.
Phn ln cc em hc sinh u l con cc gia nh ng con v
ngho kh. Nhng t khi ngi trng thnh lp, h cng phn khi
cho con em i hc vi c m qu i gin d: bit c, bit vit,
nh li ngun gc cha ng v thot khi cnh ngho. Ton b hot
ng ca trng do s ti tr ca Hi ngi Vit ti Campuchia,
Hi ngi Vit Bin H v tm lng quyn gp ca nhiu ngi
ho tm, khch du lch n vi vng Bin H.
Trng hc Vit Nam c hn 300 hc sinh theo hc t lp 1 n
lp 4. Do ch c 2 phng hc nn trng phi chia thnh nhiu ca
duy tr cc lp. Ti y, cc em c hc ting Vit, Ton v
Lch s. Tt c tin hc, sch v, dng hc tp, u c
min ph. Tuy cn kh khn v thiu thn, nhng nh tm huyt
ca nhng thy gio yu ngh, yu tr, trng hc Vit Nam
phn no em li nim vui n trng cho con em ngi Vit xa
x, phn no gip cc em c thm kin thc ln b, tr thnh
nhng cng dn tr thc, c ch cho t nc mai sau

D a hnh sng nc, i li kh khn nhng nhng nhn vin


Metfone vn n lc a sn phm n ngi dn Bin H

ng ch hn c, gia bin tri


mnh mng nc y c mt
trng hc nui dy tr em ngi
Vit ang sinh sng ti vng Bin
H mang tn Trng Vit Nam.
Ngi trng l mt ngi nh n
s bng g trn chic b ni,
2
rng khong 70m, thuc a phn
tnh Siem Reap. Trng c
xy dng t nm 1997 vi s
gip ca Tng lnh s qun
Vit Nam ti Siem Reap v ng
h nhit tnh ca cc t chc, nh
ho tm. Ngi c cng lao to
ln nht trong vic lp trng l
ng Su y (V Vn y),
nguyn Ch tch Hi Vit Kiu p
7. Cc thy gio u dy tnh
nguyn, khng c lng hay mt
khon tr cp, thu nhp g t vic
dy hc. H t nguyn a con

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 62

NHN NH T BO CH

N
T

CHN C
THNH
S am m

Phng Trang

Thng 8/2013, mt chng trai Hi Dng vt sng


thnh ngi sao trn khp cc trang tin tc trn ton
cu khi CLB bng Arsenal (Anh) sang giao hu
vi i tuyn QG Vit Nam. Hin tng Running
man V Xun Tin tiu tn nhiu giy mc ca gii
thng tn c Vit Nam v quc t. Nhiu bnh lun
nhng gc nhn a din, nhng tu trung, khng
ai c th ph nhn rng: c c may mn y,
u tin, chng trai ny phi chy.

Ngi hng quai


hiu
no
cng vy,
sau khi lm
xong nhng
cng vic
trong nh,
V
Xun
Tin li x
giy ln . Qung ng m
Xun Tin chy khong chng
6km bt u t nh ln ti chn
cu Ph Lng ri vng li xung
bn Bnh Hn.

Kt thc 30 pht chy b, Tin s


r vo nh ng ni ko thm
khong 50 ci x n ri mi vt
o ln vai tr v nh. V Xun
Tin lun duy tr qu trnh tp
luyn ny v nh , anh c mt
thn hnh sn chc, mt th lc
di do trc khi anh ln H Ni
lm mt thc tp sinh ti bnh
vin E Trung ng.

Ri vn may mm ci vi
chng trai sinh ra lng Gi (nay
l phng Nh Chu, TP. Hi
Dng) khi Arsenal - i bng
hm m bao nm ca V Xun
Tin n Vit Nam. Ch vi chc
pht chy theo xe cc Pho th,
mt cu chuyn c tch gia thi
hin i c vit ln. Cu
chuyn mang tn: Running man
(Ngi chy b).
Mt tun sau khi ni ting khp
th gii, V Xun Tin tr v lng
trong s cho n nng nhit ca
ngi thn, b bn, xm ging.
Mi sinh hot thng nht d
b o ln rt nhiu nhng thi
quen th mnh ln quai gia
chiu gi lng chy v chy th
Tin khng b c.
C iu, gi Tin chy trong nh
mt nhn ngng m ca nhiu
ngi. Nhng a tr vn ln
th diu hm no ngy thng
thn nhin nhn Tin ngang qua,

63 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Nh s am m, V Xun Tin c
c thnh qu khng ng

THNG 08/2013 NGI VIETTEL

64

NHN NH T BO CH

N
T

nay cha nhng cnh tay ra c bt vi ngi ni ting.


Chng gi Tin l Ngi hng trn quai .

V s am m chn thnh
C nhiu bnh lun v s kin ca Tin. C nhng ngi bo chng
trai ny may mn iu ng nhin ng. C nhng ngi bo
chng trai ny cng ch l mt cng c (hoc mt chiu bi) truyn
thng cho CLB bng kia v cc cng ty t chc s kin ny.
iu c l cng chng sai. Nhng iu quan trng i vi Tin, l
mt chng sinh vin ngho, cha mt ln i my bay, cha ni tho
ngoi ng c tri nghim nhng giy pht hon ho vi am m
ca mnh, c tri nghim s n tip nh thng khch ca chnh
CLB bng hm m by lu ti chnh sn vn ng ca h. l
nhng tri nghim m Tin kh c ln th hai, thm ch rt t ngi
trong chng ta c th c c 1 ln.
HLV A.Wenger xut thn l mt thc s kinh t, trit l bng ca ng
cng khng t nng vn danh hiu m tp trung nhiu kha cnh
kinh t. C l, ngay khi nhn thy Xun Tin bng bng chy b theo
chic xe but, ng thy ngay mnh cn phi lm g. Arsenal ang n
lc qung b thng hiu chu . V vi Wenger, Xun Tin l cht
xc tc tt nht i bng ca ng c th c th ha chin lc ny.
Tt c nhng iu tt p trn n vi Tin l s may mn, bi anh
cng ch l mt trong hng nghn ngi hm m CLB
Arsenal.
Mc tp luyn ca anh cng chng l iu c bit nu so snh vi
nhng ngi ham m th thao khc. Nhng c c s may mn
l anh c s yu qu chn thnh chy theo chic xe -t

65 NGI VIETTEL THNG 08/2013

xa nhng ngi trn xe ch .


S may mn n t vic anh
chm ch luyn tp c th
lc theo ui thn tng ca
mnh theo ng ngha en. C
l, khi chy trn quai thu no,
Tin khng ngh cng vic c
th a n cho anh mt c hi
m c nghn ngi mong mun.
Mi vic din ra t nhin v tr
thnh cu chuyn p.
Cu chuyn ca Running man
khin ta lin tng n cu ni
Stay hungry, stay foolish (Hy
kht khao v tht di dt) ca
thin ti qu c Steve Jobs. Nu
mt kt cc khc m Tin
khng c mi ln chic xe kia
tr thnh tm im ca truyn
thng th gii, th s l mt chng
trai di dt khi chy theo chic xe
but. Chng trai ny lm iu
ngc nghch, v iu khin c
th gii phi di theo.
Nu c mt gic m, bn hy
ui theo. Quan trng l bn phi
chy. V cuc sng lun k diu
theo cch ring ca n.

NGY HM QUA

N
T

LA TH
VNG
Hng Hi

Bng vic lao mnh vo


nhng vic thm ch cn
cha ai lm, ngi Viettel khng ch to ng
sng cho mnh, m cn
o to mt th h tuyt
vi, hnh thnh mt nn
tng t tng c trng.

i t Nguyn nh Hi (ngi i m kpi) - Ph T lnh B t lnh


TTLL thm cng trng xy dng ng trc 1A

hiu ngi tng ngc nhin trc s pht trin nh


Ph ng vn mnh ca Viettel. Nhng s ngc
nhin y c l s c chuyn thnh s thu hiu tt
nhin nu c chng kin mt bn lnh xng pha
tuyt vi ca nhng ngi Viettel thi k u tin
t cht c th ca Anh b i C H.

S quyt tm st
Nm 1997, ngi Viettel thi cng tuyn cp trc 1A cho B T lnh
Thng tin Lin lc (BTL TTLL) dc theo ng in 500KV Bc
Nam. V lch s, y l h thng cp quang u tin do ngi Vit
hon ton t thit k, thi cng xy dng v lp t. i vi Viettel,
y c coi l d n ln u tin ca Viettel trong lnh vc xy

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 66

NGY HM QUA

N
T
dng h tng vin thng t
nn tng cho vic tr thnh
doanh nghip vin thng c h
tng truyn dn ln nht Vit
Nam.
Vn s khi u nan, Viettel
khi u d n ng trc 1A
vi mun vn kh khn. Kinh
nghim cha c, vn ling
khng nhiu, li thm s cnh
tranh khc lit t cc doanh
nghip vin thng khc c trong
nc v nc ngoi. Nhng
mun thc s khi nghip vin
thng, bt buc Viettel phi c
c h tng ring mnh trin
khai dch v.
Nu khi , VNPT cho chng ta
thu ng truyn vi gi chp
nhn c, vic trin khai dch
v sun s th c l khng c Viettel nh ngy hm nay. Chnh
s kh khn v kt ni khin ban
lnh o Viettel h quyt tm
phi lm bng c h tng
ring ca mnh th mi pht trin
c, Thiu tng Nguyn
Mnh Hng, Ph TG Tp on,
chia s.
Quyt tm gip Viettel nhn
nhng vic cha ai tng lm trong
lng vin thng Vit Nam khi y.
ng trc cp quang 10 si chy
theo ng in 500KV Bc
Nam l ng cp quang u tin
ti Vit Nam. Trong , EVN v
VNPT mi n v s dng 4 si
(1 si thu, 1 si pht v 2 si d
phng), ch cn d 2 si. Vi 2 si
ny, BTL TTLL giao nhim v: Nu
xin v, Viettel phi c phng n
khai thc tt, m vn c d phng.
Vi trnh k thut khi y ti Vit
Nam, vic ny gn nh khng th
bi yu cu ti thiu l 4 si. Tr
li cho tr ngi u tin y l sng
to thu pht trn cng 1 si
quang ca Viettel mt k thut
m rt t doanh nghip trn th gii
c th ng dng thng mi ha
trn din rng.

Bt tay vo lm ng trc 1A, Viettel ch c 1 b phn hn hp c


kho st v thit k. Ni ng ra th vic thit k, lp t cp quang
l cha bao gi lm c. Nhn vic ri, mnh cng my anh em khc
phi mn cc bn thit k ca bn Bu in, hc cch ngi ta
vit th no, v th no trn s thi cng c, ch Tng
Thnh i, nguyn Ph Tng gim c TCT Viettel (nay l Tp on
Viettel), nh li.
D n hc vic khi ng vo nm 1997 bng vic i kho st
tuyn H Ni Ha Bnh, vi im u l t T579 (Ct Linh, H Ni)
v im cui l Thy in Ha Bnh. Nhm i b u tin gm ch
Tng Thnh i, ch Tr, anh Sn, anh Lng Ngc Hi, anh Trn
nh H, Thy tr cng nhau y xe o i dc ng Ct Linh,
xung khu vc Trung Ha Nhn Chnh, i M Tr, Ha Lc, Va
i o va hc cch ghi li cc thng s, k hiu trn bn v. Cp
quang chn di t phi bit c chnh xc di bao nhiu, cht
t nh th no, c vt cn g hay khng, trnh cc im tim tng
nguy c nh th no, v.v Mi ngy lm ct lc th i c khong
20km. Tuyn cp my nghn cy s th phi i b ngn y o
c, v thit k.
S nghip i b ca ngi Viettel bt u t . Nhm kho st
H Ni Ha Bnh c chia lm 2 nhm i lm vi l do: c Viettel
khi ch c 2 chic my hn o cp quang. Anh Lng Ngc Hi
(Gi l Tng Gim c TCT Bu chnh Viettel) v anh Nguyn Mnh
Tng (gi l Gim c TT o to Viettel) mi ngi nhn 1 b my

67 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Anh Lng Ngc Hi TG VIettel Post tng


ph trch mt my hn
cp tuyn H Ni -
Nng trn ng trc 1A

V vng ho lnh nn thng khng c in li, cc trm trc


phi s dng ngun in t pin mt tri, c-quy v my n d
phng. Th tng tng mi bnh c-quy 2V nng n 60kg, mi
trm cn 48 bnh duy tr 2 t c-quy in p 48V. chuyn cquy ln trm, anh em phi thay nhau b tng bnh ln ni. Ch no
m thu c ci xe tru ch l may mn lm ri, anh Nguyn
Mnh Tng k li.

K lut l sc mnh ca qun i


Kh khn chng cht, nhng khng mt tr ngi no c th cn
c bc chn ngi lnh. Qun lnh nh sn, nhn nhim v
th ch c hon thnh ch khng th tht bi. Cch iu hnh trn
cng trng cng theo ng k lut ca qun i: Quy trnh phi
c tuyt i tun th. Cha bit th hc, kh u hi . Ch no
vng mc, ngi ch huy phi ln trc.

dn u 1 i i lm. C bui
sng, xe -t th 1 im, n
cui ngy mi n. Mi ngy i
c 20 25km. Ngi li xe
kim lun nhim v anh nui, lo
cm nc. Ti ng lun trong
trm l chnh, hm no gn n
v b i m vo ng nh l may
lm ri.
L mt cng trnh qun s, khng
mt chuyn gia nc ngoi no
c tham gia vo d n ng
trc cp quang ny, ngi Viettel
phi lm tt c. Xy dng trc 1A
l th thch ln nht ca lp
ngi Viettel khi . khai thc
2 si quang, Viettel phi xy dng
22 trm trc ly tn hiu ra, sau
l 11 trm nhnh a v cc
a phng. Cc trm c xy
dng theo ng in 500KV Bc
Nam nn thng khu vc ho
lnh, t dn c. Vic mang vc
hng ha, thit b u do anh em
trong i phi t lm ch khng
thu mn c.

Hi , anh em cha c kinh nghim lm nn quy trnh c tun th


tuyt i, khng ai dm lm tt. Nu sai hng phi chu trch nhim v
khc phc ngay lp tc. Chnh v th, d ln u thi cng cp ngm,
nhng cp c 12 si th thng c 12, khng b t hng tuyn no,
anh Nguyn Mnh Tng k li. Mt cun cp trc khi lm phi c
o trc khi ra cp. Ra cp ng hnh s 8, trc khi lp phi o li 1
ln, lp xong cp li phi o li ln na. Mi quy trnh c tun th
nh ci my, v thi hn thng tuyn l mnh lnh.
Anh Tng nh li k nim khi ko t b cp Ty Ninh i S on 5,
anh Thun ct ko cp b dp mt 1 on lc 3 gi sng. Ban ch
huy quyt nh pht, yu cu phi b tin ra n. Anh Hin phi chy
t Ty Ninh v TP HCM mua mng-xng mang v Ty Ninh t
chc hn ni ngay trong m m bo thng tuyn ng sng ngy
hm sau nh k hoch. Khi mng-xng c mua v n ni th tri
ma tm t. T ch huy n lnh trng li nhau ra hn cp xong xui,
o c hon chnh mi v ngh.
Anh Lng Ngc Hi vn l dn k thut vin thng, nhng khi lm
d n ny phi dn mt i i thi cng, tc l phi chu trch nhim
ton b cht lng cng trnh ca mt nhnh. Qua , anh t hc
thm c c ngh xy dng.
Khi xy nh trm v lp t cc tm pin mt tri, bt buc mnh phi
hc cch lm. Anh phi gi in hi ch Trinh (khi l Gim c
Cng ty T vn - Thit k) mc b-tng l nh th no cn i
gim st c. St thp th cn c k hiu, quy cch trn , mnh
c th i chiu c, ch vi va, xi mng trn ti th mnh chu.
Ch Trinh ging gii cn k: mc ny th trn ngn ny xi-mng mc
ny vi ngn ny ct, ngn ny si. Nu xi-mng tng gim mc ln
th ny th iu chnh t l ct, si th ny C th m lm, anh
Hi k.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 68

N
T
NGY HM QUA

Thiu tng H Tri Lim


(ngi ngoi cng bn phi) T lnh Binh chng Thng tin
kim tra lp t thit b trn
truyn cp

S k tha mt truyn thng ho hng


Khi lm tuyn cp 1A, mnh mi c tri nghim thc t con ng
mn H Ch Minh. Nm 1999 bn mnh i lm m cn thy khip ri.
Vy m hi chin tranh, di ma bom bo n, mnh cng khng
hiu lm sao b i mnh li c th chuyn khi lng ln c ngi,
v kh, n dc, xe tng vo tn Bun M Thut nh trn xut
qu nhp thn, gii phng t nc. Cng i, mnh cng cm phc
cha anh, li cng thy t ho, anh Lng Ngc Hi chia s.
Chc chn, s t ho y l mt trong nhng ng lc khin ngi
Viettel c th hon thnh ng trc 1A vo ng ngy 9/9/1999 sau gn 2 nm thi cng. Nhn li chng ng qua, chnh nhng
ngi tng dn thn tham gia d n cn thy nh mt cu chuyn
c tch. Mi chng ng, mi im t trm u cha ng nhng
k nim khng th qun.
ng quc l 1A v ng mn H Ch Minh by gi c lm
tt, ch nm 1999 m ln trm th v cng gian kh. in hnh l
trm Q12 (Phc Sn, Qung Nam) l ni khin anh em no tng
ln y u lc u le li. Tuy ch cch Nng khong 150km,
nhng n ni phi mt ng 1 ngy i -t nu tri nng ro.
Cn nu tri ma th b c lp, khng ra vo c. C trn bo, anh
Vin (Trung on 32 i tc thi cng cho Viettel) b nht lun
trm gn 1 thng mi ra c. Anh em vo trm Q12 u xc nh
phi mua n thc ung d tr dng my ngy, lm xong ri
mi ra. u tin lm nhiu vi trm Q12, anh Nguyn Mnh Tng
c iu cho 1 chic Daihatsu - chic xe tt nht ca Viettel lc
by gi. C ln i ln b lc c vo bi o vng, sut b sa xung
h.
Khi , tuyn cp 1A l ng trc thc hin nhim v quc phng.
y cng l knh truyn dn duy nht ca Viettel v cha c ng
cp vu hi. Mt thng tin l mt sinh mnh ca Viettel. Anh em lc
no cng au u cm t an ton thng tin trong u v l qun
lnh ri, anh Nguyn Mnh Tng k li.
C ln xe -t ti trn ng lm t cp Ch Pi (Gia Lai), lp
tc 2 my hn o ca Viettel phi huy ng vo hin trng. Anh

69 NGI VIETTEL THNG 08/2013

Hi phi i t 3 gi sng t H
Ni vo Nng mang my
hn vo ng cu. Bui ti, n
ng ngh c 2 gi ng h l
li tip tc ln Gia Lai. ng
quc l 1A c rt xu, i khng
nhanh c. Anh Tng cng
phi chy mt mch t H Ni
vo ng ba B Ri mi ngh. Anh
Phan Anh ti x c ng ngh
ng 1 gi ng h, ri li a
on chy tip ln Gia Lai. i
dc ng, anh em c gp hng
qun l mua c ph ti cho anh
Phan Anh ung tip tc li xe.
Hon thnh c ng trc
1A, ngi Viettel ch ng hn
trong vic trin khai cc dch v
ca mnh, cng c thm ngun
lc v kinh nghim tip tc
xy dng cc tuyn trc 1B, 1C,
1D sau ny. Hn na, ngi Viettel t tin khng nh trnh v
kh nng ngi Vit hon ton
lm ch cng ngh truyn dn
hin i bng cp quang, c th
t trin khai c nhng d n
vin thng ln m khng cn s
can thip ca nc ngoi.
V quan trng nht, t d n
ny, Viettel c mt th h vng
nhng nh cm qun thin
chin, v nhiu ngi vn ang
tip tc ng gp cho Viettel n
tn ngy nay.

NGI NH CHUNG

N
T

NGI
TRUYN LA
c L

Cui nm 2010, on kho st tin trm ca chng ti khi y gm 20 thnh vin


chia lm 5 i ta ra khp t nc Mozambique vi nhim v kho st tnh
hnh thc t v xc nh s b v tr t trm BTS trc khi trin khai h tng
mng li.

Ngn la am m cng vic vn chy


trong ngi n ng 70 tui

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 70

NGI NH CHUNG

N
T
Ti, mt nhn vin ngn ng, khi y 23 tui, mi ra trng v ang
trong thi gian th vic. Ti may mn c i cng i vi bc on
Trinh, 70 tui, nguyn Gim c Cng ty C phn T vn Thit k v
l ngi ln tui nht on cng tc. i vi 19 ngi cn li trong
on, h qu quen thuc vi nhng chuyn i nh th ny nhng
i vi ti, y khng ch l mt chuyn i kho st m cn l mt
chuyn du hc c bit.
Ngi Viettel th n 100 tui ? l cu thc mc khin ti thch
th nht ca anh bn li xe Ganancio trn sut chng ng kho st
dc tuyn t th Maputo n tnh Inhambane. Ti quay sang nhn
bc on Trinh, bi ti bit cu t tr li ca bn y: y, bc y
70 tui ri, nhng vn cn thanh nin lm. Trong khi anh bn Ganancio
xoay chic v lng vo khc cua ca cnh rng, bc Trinh vn dn mt
vo chic my nh, th ng knh ra ngoi ca s ri vn ngi ra sau
chp li nhng gc cy kh bn ng. Bc c th vui su tp nh
nhng gc cy kh. Bc cho rng, nhng gc cy ln, c th sng
hng trm nm tui, s ho tn y li mang y gi tr ngh thut.
Chng ti xc nh c mt v tr thun li t trm nm trn
nh mt qu i. Con ng mn nh xu dn ln nh i ln nhn
ton hc ch dnh cho ngi i b. Ti cha kp lc u ngao
ngn th thy bc Trinh chn thon thot leo nhng bc u
tin. i c chng 15 pht, ti v anh bn Ganancio b bc b
li pha sau kh xa.
Leo i mt n gn 45 pht, chng ti ln n ni cng l lc mt tri
chiu thng nh u. Ci nng Chu Phi nh la, xung quanh
khng mt bng cy. Cm tng tng ngm nc ti ung u bc
hi ngay lp tc qua tuyn m hi. Ti th di v bit tra nay s i
v c mt chng ng xung dc cn ang i. Ngi xung mt mm
, bc di vo tay ti v anh bn Ganancio hai chic bnh m kp tht:
Bc mua t sng y, n i khng n s cng mt. Nhm nhom nhai
chic bnh m ngon nht t trc n nay, ti lng im nhn bc chy
qua chy li, ngm ngm, o o, v v trn t giy A4 t trn mt tm
ba cng, i mt nheo li v nng hn r du n ca tui 70. n nhanh
ln, ri ra y ph bc! ti cht git mnh v bc gi, khng phi v ti
l nh, m ti ang mi ngm ngh v ci tui 23 ca mnh.
Xong vic, bc gi ti li, trn tay cm t giy vi nhng nt v bng
tay ngay ngn. Bc ch cho ti cch la chn v tr t trm. Phi c
cc yu t v ta mt li, mt bng din tch, cao, t c ch,
gn ng in h th, cch tnh ton v tr t cc mng core, cch
th hin nhng hnh v trn t giy A4 Ti chm ch lng nghe v
thy r v rng r trn khun mt ca bc, ht nh lc chp c mt
bc nh p hay hon thnh mt tc phm ngh thut vy. Mi mt
trm c thit k xong ging nh liu thuc tinh thn gy hng phn,
xua tan ht mt mi khng ch cho bc, m tc dng ca n cn lan
ta sang c ti.

71 NGI VIETTEL THNG 08/2013

My bc chu li i b xung i,
bc vn l ngi i dn u. Lc
ra n trung tm huyn l 3
gi chiu, chng ti ch kp dng
xe mua thm bnh m v nc
ung tip tc ln ng. im
n tip theo ca chng ti l mt
huyn nm pha Ty tnh Inhambane, phi di chuyn khong
3 gi ng h mi n ni. Chic
xe phi i nhanh nu khng s
khng kp quay v v ma ny tri
ti rt nhanh.
i c qu na ng, bng
nhin chic xe b cht my. Lc
l 5 gi chiu, my bc chu
xung xe, trong lng ti khng
khi hoang mang lo lng. Anh li

Ba tra trc chin phi m bo: nhanh, gn v trn mi a hnh

xe chy i tm xem quanh y c nh dn no khng nh tr gip.


Ngi gia rng, trong u ti lin tc tng tng ra nhng cnh ging
trong phim: cp, th ph, th d, cn trng c c th e da bt
c lc no. Thy ti lo lng n tot m hi, Bc Trinh ngi li bn
cnh v trn an bng cch k cho ti nghe cu chuyn v con trai bc.
Anh y l mt ngi dng cm, thch nhng mn th thao cm gic
mnh, thch i xe my phn khi ln v l mt trong nhng ngi Vit
Nam u tin c bng nhy d chuyn nghip ca M. Cu chuyn
bc k cun ht v hi hc khin ti bnh tnh hn li. Gia chn rng
r Chu Phi ny, mt ngi n ng tui tht thp c lai hy,
ang truyn la, truyn nim tin cho mt thanh nin 23 tui. Ti cht
nhn thy, bc cn dng cm v mnh m hn c nhn vt trong cu
chuyn bc va k.
Sau mt hi sa cha, chic xe cng hot ng tr li. lc ny l
hn 6 gi ti, Bc Trinh quay sang hi ti: i tip hay quay v h
chu?. Ti tr li ngay lp tc: D nhin l i tip bc . Bc v vai
ti t v ng ri my bc chu li chui vo xe tip tc ln ng.
Con ng di vn cha tm thy im dng chn, nhng t bao gi,

ti bng cm thy an tm l
thng. Mi ngy tri qua c
lm vic vi bc, ti u hc hi
c nhiu iu. Chuyn chuyn
mn, chuyn i nhn x th,
chuyn cng vic phi lm hay
l am m c lm.
C l, n gi, anh bn Ganancio
vn ngh rng ngi Viettel no
cng th n 100 tui. Cn ti th
ngh khc, tui tc khng quan
trng, gi c ngn la tnh yu
vi cng vic mi l iu quan
trng nht v c bit, ngi Viettel lun bit cch truyn ngn
la y cho nhau.

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 72

VIETTEL - 30 NGY NHN LI

Viettel thay i 1/3 lc lng gim


c chi nhnh tnh/thnh ph
Ngy 2/8, Tng Gim c Hong Anh Xun k quyt nh giao nhim v
cho 63 ng ch Gim c cc chi nhnh tnh/thnh ph trn c nc.
Trong , 25 ng ch nhn nhim v mi, gm: 13 ng ch hon thnh

Lp bi dng cn b qun l Kha


3, 9 ng ch ang gi chc Ph
gim c Kinh doanh ti Chi nhnh,
3 ng ch hon thnh nhim v ti
cc th trng nc ngoi tr v
Vit Nam.
Ton b cc cn b c giao nhim
v ln ny c ch thn Ban Tng
gim c Tp on phng vn v
nng lc, chn la trong s ton b
ban lnh o chi nhnh tnh/thnh
ph, hc vin lp bi dng v cc
i tng khc. Cc gim c chi
nhnh tnh/thnh ph mi s nhn
nhim v ti n v t 15/8. Sau 1
nm k t khi nhn nhim v, Ban
Tng gim c Tp on s phng
vn, nh gi li. (HH)

Gian hng Viettel thu ht ngi


xem ti Trin lm Taiwan
Excellence
Trong 3 ngy t 9 11/8, Trung tm Phn phi Cng ty TM&XNK Viettel
tham gia trin lm Tri nghim cuc sng tuyt vi cng Taiwan Excellence t chc ti Trung Tm Thng Mi The Garden (H Ni). y l mt
trong nhng hot ng ca chin dch Taiwan Excellen 2013 do Cc
Thng Mi v Hi ng Pht Trin Ngoi Thng i Loan (TAITRA) ch
o thc hin nhm qung b cc thng hiu hng u i Loan.

73 NGI VIETTEL THNG 08/2013

L nh nhp khu chnh thc ca


nhn hng ni ting th gii Transcend, Trung tm Phn phi Viettel
mang n trin lm nhng sn
phm cht lng v c khch
hng a chung nht trong thi
gian gn y nh: USB Transcend
JF 500 4GB, USB Transcend V30
8GB, cng di ng Transcend
500GB StoreJet 2.5 M3, Vi
nhiu sn phm hp dn, cch
trng by p mt v s t vn
nhit tnh ca nhn vin, gian hng
ca Viettel thu ht hng trm
lt khch ti tham quan, tm hiu
v nhn c nhiu phn hi tch
cc ca khch hng v cht lng,
tnh nng sn phm cng nh ch
bo hnh. (Nguyn Th Huyn
Cng ty TM&XNK Viettel)

Viettel Global chia s kinh nghim t


chc cng tc ng ti nc ngoi
Ngy 5/8, on cng tc Ban T chc T do /c Nguyn Quang Dung,
V trng V ng vin, lm Trng on n thm v lm vic vi
ng b Cng ty CP Quc t Viettel. Thay mt ng y v BG cng ty,
/c Nguyn Thng Long B th ng u v cc /c trong ng u, cp u
chi b th trng tham gia hi tho v n xy dng Quy nh v
nhim v ca ng vin khi ra nc ngoi.
T nm 2007 n nay, Viettel c 7 cng ty con nc ngoi. Qu
trnh xy dng 07 cng ty ng thi cng l qu trnh xy dng 07 chi

b v i ng ng vin nc
ngoi. Cc chi b th trng ch
ng lin h vi i s qun, c
quan ng trong Khi ng y
Ngoi nc phi hp sinh hot,
hc tp nhm nng cao cht lng
lnh o, xy dng i ng ng
vin, chp hnh ng php lut
nc s ti.
on Cng tc nh gi cao
nhng thnh cng ca ng b,
ca Cng ty trong s nghip u
t quc t, m hnh t chc ng,
sinh hot trc tuyn, qun l ngnh
dc t chc ng, ng vin
nc ngoi; coi y l mt m hnh
mi on cng tc tip thu,
nghin cu, hon thin n Quy
nh nhim v ca ng vin khi ra
nc ngoi, st vi yu cu ca
thi k y mnh hi nhp quc t.
(Anh c - Viettel Global)

Cng ty Thng tin M3 ln u o to nng cao


tay ngh tp trung
Ngy 03/8/2013 Cng ty thng tin
M3 t chc khai ging kha o
to chuyn mn nghip v, tay ngh
cho 143 CBCNV ang lao ng sn
xut v cng tc ti Cng ty. Nhng
hc vin c o to gm lao ng
ang gi bc th bc 1, bc 2; lao
ng mi chuyn ngh tp trung vo
cc ngnh sn xut cp ng, cp
quang; ngnh c kh; ngnh hu
tuyn in. Kha hc ny cng ph
cp ting Anh cho CBNV khi k
thut v qun l.
i t Trn Vinh Quang, B th ng
y Ph Gim c Cng ty Thng
tin M3, cho bit y l kha o to
tp trung u tin v chuyn mn,
nghip v do Cng ty t chc. Mc
tiu nhm nng cao trnh chuyn

mn nghip v, tay ngh phc v cho chin lc pht trin ca Cng ty trong
thi im hin ti v cho nhng nm tip theo. (Bi Quang Thun - ty
Thng tin M3)

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 74

VIETTEL - 30 NGY NHN LI

254 triu ng khen thng thnh


tch nng cao cht lng mng li

Ngy 2/8, Tng Gim c Hong Anh Xun k quyt nh khen thng
cho 21 tp th v 44 c nhn c thnh tch tt trong thc hin nhim v
nng cao cht lng mng li Viettel ti Vit Nam v cc th trng.
th trng nc ngoi, 6 tp th ca Cng ty Natcom c biu dng,
gm Phng C in, Phng iu hnh vin thng, Chi nhnh Artibonite,
i k thut cc huyn Saint Marc, Mirebalias v th Port-au-Prince.
Cng trong ln khen thng ny, c 6 ng ch ang lm vic ti th trng
c biu dng c nhn, gm /c Nguyn Thnh Qun (Cng ty Natcom), /c Nguyn Hong V (Cng ty Viettel Campuchia), /c Trn Minh
NHn v /c L Minh Tun ca Cng ty Viettel Timor Leste, /c Trn Quc
Thnh, Trng Thnh Ngh v Nguyn Vn ng thuc cng ty Viettel
Cameroon.
Theo quyt nh ny, mi tp th c biu dng c thng 10 triu
ng, mi c nhn c biu dng c thng 1 triu ng. Tng s
tin khen thng ln ti 254 triu ng. (HH)

CBNV TCT Bu chnh Viettel c


thng nng 2 thng lng

Vi kt qu ny, Tng Cng ty CP


Bu chnh Viettel quyt nh
khen thng nng 2 thng lng
n ton th CBCNV v biu
dng 18/63 tp th hon thnh
xut sc nhim v c giao. y
l cc n v c ng gp 55% tng
doanh thu ton Tng Cng ty v
hon thnh hn 100% k hoch 6
thng c giao. Trong c 3 n
v c mc tng trng cao hn so
vi cng k nm trc l cc Chi
nhnh: TP H Ch Minh, Thi
Nguyn, c bit l Chi nhnh
Hng Yn( tng 55%). (L Hu Viettel Post)

6 thng u nm nay, Tng cng ty Bu chnh Viettel t doanh thu gn


500 t ng - mc hon thnh cao nht t trc n nay.

Viettel tham gia ngm ha mng in v vin thng ti


TP HCM
Ngy 13/8, ti tr s ca TCT in lc TP HCM,
PTG, i t, Hong Cng Vnh, thay mt lnh
o Tp on k tha thun phi hp trin khai
cc d n Ngm ha mng cp vin thng kt
hp ngm ha li in trn a bn TP HCM.
Cng tham gia chng trnh l 5 n v khc,
gm: TCT in lc TP HCM, Vin thng TP HCM,
Cng ty TNHH Truyn hnh cp Saigontourist,
Cng ty CP Vin thng FPT v Cng ty CP u
t kinh doanh in lc TP HCM. (HH)

75 NGI VIETTEL THNG 08/2013

PTG Dng Vn Tnh lm vic


Movitel
Trong chuyn cng tc ti Mozambique, ng ch Thiu tng Dng
Vn Tnh,B th ng y, PTG Tp on c cuc gp mt v ni
chuyn vi ton b CBNV ngi Vit Nam ang lm vic ti Mozambique.
ng ch PTG lng nghe nguyn vng, tm t tnh cm ca CBNV v
tr li thc mc v ch cho php chuyn cng tc v Vit Nam cho
nhng c nhn c sc khe yu; t chc hn l cho ngi Vit ngay th
trng... ng ch c bit nhn mnh vic p dng cc quy nh khen
thng, ni quy lao ng dnh cho ngi s ti phi theo ng lut php
v quy nh ca nc s ti. Bn cnh cc t chc on th phi to ra
cc phong tro, sn chi cun ht CBNV ngi Mozambique cng tham
gia. iu quan trng l gy dng tinh thn on kt, tng tr gia ngi
Vit Nam v ngi Mozambique, qua gp phn hon thnh ch tiu sn

xut kinh doanh nm 2013. Ph


Tng Gim c nh gi cao
hot ng i ngoi qun s ca
cc Cng ty ca Viettel ti cc th
trng, mc d s lng nhn s
ln ca Tp on hot ng v di
chuyn trn phm vi ton cu. Ph
Tng gim c yu cu cc n v
phi phi hp cht ch vi i s
qun nm tht chc cc quy nh
ca php lut, phong tc, tp qun,
vn ha ca cc quc gia ny, t
trnh sai st lm nh hng n uy
tn Tp on, uy tn Quc gia.
Trc , Ph Tng Gim c
tip n ng ch Phm Bnh Minh,
B trng B Ngoi giao Vit Nam,
n thm v lm vic vi cng ty
Movitel (Mozambique). Thay mt
lnh o Tp on v Cng ty Movitel, Ph Tng Gim c tip B
trng v bo co s b nhng kt
qu m Viettel t c trong
lnh vc u t nc ngoi. Hin ti,
khon 2.000 CBNV ngi Vit ang
lm vic ti 7 th trng trn ton th
gii. (HT)

s tn trng v i thoi hai chiu


bnh ng, y lng nghe gia nh
mng v khch hng.

BITEL l thng hiu chnh thc ca


Viettel Peru
Ngy 5/8/2013, Vin Quc gia chng c quyn v bo h s hu tr tu
Peru, gi tt l Indecopi (National Institute of antitrust and intellectual property protection ) chnh thc xc nhn vic cp thng hiu Bitel cho
Viettel Peru.

Tn thng hiu Bitel ly tng t hai mu trn l c Peru v cch ni


quen thuc ca ngi Peru khi h ho nhau chung tay tham gia vo nhng
s kin quc gia dn tc. Tn Bitel cn c khch hng t hiu theo
ngha khc l: bi = 2 = nh mng + khch hng, th hin mi quan tm,

Slogan ca Bitel l Lun lun lng


nghe bn, th hin ngha quan
tm, chm sc, ph hp vi nh
v Caring, cng nh gi nh n
ngnh hng vin thng - lin lc
ca Bitel. Logo gm tn Bitel v
biu tng icon nhy li t ch B.
Biu tng ny c ly tng
t hnh tng l c Peru ang bay,
2 bong bng ni chuyn to nn
ch B cng tng trng cho vin
thng, giao tip. Hn na, n th
hin ni chuyn trao i gia Nh
mng v Khch hng. Thit k bao
gm mu vng: tng trng cho
vn ha Inca, th thn mt tri v
vng. y cng l mu may mn
i vi ngi dn Peru v mu
xanh: to cm gic d chu, thn
thin, hin i, vng chi. (N)

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 76

VIETTEL - 30 NGY NHN LI

Ngy 15/8/2013, ti Cape Town


(Nam Phi), T chc nghin cu th
trng hng u ca M Frost and
Sullivan trao gii Doanh nghip
dn u v nng lc cnh tranh
trong lnh vc di ng cho thng
hiu Movitel ca Mozambique. Gii
thng c trao cho i din
Movitel, b Safura, di s chng
kin ca gn 200 khch mi l cc
CEO, nh qun l cc lnh vc
khc nhau nh m, nng lng,
ngn hng
Qua 10 bc thm nh v nh
gi, chin lc ph cp dch v,
ng gp x hi ca Movitel
ginh c 9 im, gn gp i
im s ca cc i th tn tui
khc nh Vodacom, TM. Vi 50
nm kinh nghim trong lnh vc
nghin cu th trng, cc chuyn
gia hng u th gii ca Frost and
Sullivan nhn nh: Movitel rt
thng minh khi u t cho tng
lai, hng ti phn ng dn s

Frost & Sullivan: Movitel dn


u v nng lc cnh tranh

Mozambique, l nhng ngi c thu nhp thp thng qua chin lc bnh
dn ha dch v vin thng. Khng ch tp trung thnh th v ngi giu
nh cc i th, Movitel m rng mng li, a dch v ti mi ngi
dn bng cc chng trnh x hi nh min ph Internet trng hc, h tr
cc s dng... gip ngi dn nng thn c tip cn dch v, t
ci thin i sng v quay tr li thnh khch hng. (NN)

Natcom t chc Chng trnh quay s trng thng


trng gii c bit t Ford Ranger
Nhn k nim 2 nm ngy khai trng, t ngy
12/8/2013-15/9/2013, Cng ty Natcom t chc chng
trnh bc thm trng thng cho mi thu bao di ng
v homephone ca Natcom. C th, vi mi mnh gi
np tin t 30 Gourdes (0.75 USD), khch hng s
nhn c mt m s trng thng (mnh gi cng
cao cng c nhiu m trng thng). Gii thng
tun bao gm: mt gii nht l Laptop Sony Vaio km
vi 1 Dcom 3G (km sim vi gi cc unlimited trong
3 thng), 5 gii nh l in thoi 3G N8303 tr gi 100$,
10 gii ba l in thoi 3G N8301 v gii khuyn khch

79 NGI VIETTEL THNG 08/2013

l 30 th co mnh gi 500 Gourdes (12.5 USD). c


bit, thu bao tham gia chng trnh quay s trng
thng c c hi trng gii thng c bit l chic
t Ford Ranger tr gi 35.000 USD.
y l ln th hai Cng ty Natcom t chc chng trnh
quay s trng thng. Ln u tin din ra vo t Ging
sinh nm 2011 vi nhiu gii thng hp dn v gii c
bit l chic t bn ti tr gi 35.000 USD c trao cho
mt khch hng ti tnh Grand Anse. (HL)

TH

T
Nguyn Thanh

Mn tng Nhng c gi bn hng,


giao dch ti siu th Viettel

siu thi Viettel, c bao ngi nh em?


N ci duyn, m lm ng tin,
o vy vng ti, gn gng ng phc.
Ngt st cu cho, lng anh m p,
Ng mnh quen nhau lu.
Anh khng ni x giao u!
Khun mt trng trn, v em mi tr.
E p ci hin, em u c th!
Cng bnh thng!
Nh ngi Viettel khc m thi.
Hng dn tn tnh chu o tn ni;
Vui lng bao nhiu khch hng kh tnh.
Ngi nh chung, tc phong ngi lnh
ngm vo trong em
Tri mun ri trng sao mc ln
Lp la hoa trng gieo y ph x
Em cn mi m, kim k hng ha
Kim ngn, nim phong, cho tin khch hng
Hi em c ngi thng?
Li ci hin: em cn lo cng vic.
Du vng xoy thng trng khc lit;
Bng nh thy nh tnh
Nm xay m ng tin vi n ci duyn.

Em l
c gi
bn
hng

Anh v ri mong c dp li ln!


Bi nh, mn, thng, c gi bn hng
Viettel siu th

THNG 08/2013 NGI VIETTEL 78