Está en la página 1de 2

Penulisan RPH TMK

Mata Pelajaran
Tema
Topik
Modul
Kelas
Masa
Bilangan Murid
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti P&P

EMK
Bahan Bantu Belajar
Standard Prestasi

Teknologi Maklumat & Komunikasi


Eksplorasi Multimedia
1.0 Mengkaji Multimedia
Multimedia Modul 1
4 Pandai
8.15 9.15 pagi (60 minit)
35 / 35 orang
1.1
Pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat
i ) Menyenaraikan elemen-elemen multimedia
ii) Mengenalpasti elemen multimedia yang
digunakan
dalam persembahan
iii) Membuat perbandingan dan memberi
komen tentang
penggunaan elemen multimedia

Guru memperkenalkan elemen


multimedia yang berbeza
penerangan
contoh

Guru memaparkan contoh elemen yang


berbeza dan meminta murid menyatakan
elemen tersebut

Murid menyenaraikan elemen-elemen


multimedia yang telah dipelajari

Murid menonton tayangan multimedia (2


bahagian video)

Murid mengenalpasti elemen multimedia


yang terdapat dalam kedua-dua video
berkenaan

Murid memberi komen / justifikasi /


perbandingan tentang elemen-elemen
multimedia yang telah dikenalpasti

Kreativiti , TMK
Slaid powerpoint, video
TP 5 Memberi komen dan justifikasi terhadap

elemen dan format fail yang digunakan dalam


multimedia yang dipersembahkan.
Refleksi: