P. 1
Ejemplos de ficha bibliográfica

Ejemplos de ficha bibliográfica

4.9

|Views: 2.023.955|Likes:
Publicado porxolotl
Algunos ejemplos de ficha blibliográfica
Algunos ejemplos de ficha blibliográfica

More info:

Published by: xolotl on Aug 25, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2015

pdf

text

original

TIPOS DE FICHA BIBLIOGRAFICA

LIBRO
AUTOR:__________________________________________________________
APELLIDO (s), Nombre (s)
TITULO Y
SUBTITULO:________________________________________________________________
_____________________________________________________________
EDICION:_________________
(a partir e !a "#$)
LU%AR DE EDICION:______________________________________________________
EDITORIAL: ______________________________________________________________
A&O DE EDICION: _______________
NU'$ DE PA%INAS: ______________
SERIE O COLECCI(N Y NU'ERO: _________________________________________
LOCALI)ACION DE LA OBRA:_____________________________________________
E*E'PLO:
'ARTINELLI, 'ar+a Teresa. Manual para descripción bibliográfica. "# e$ Sa, *os-,
Costa Ri.a: OEA, I,stit/to I,terameri.a,o e Cie,.ias A0r+.o!as, 1232, 144 p$
(Do./me,ta.i5, e I,6orma.i5, A0r+.o!a7 89)$
LIBRO CO'O COORDINADOR, CO'PILADOR, ETC$
AUTOR(ES):_________________________________________________________________
_
APELLIDO (s), Nombre (s)
ESPECI:ICAR LA DENO'INACION UTILI)ADA (COORDINADOR, CO'PILADOR
ETC$):
___________________________________________________________________________
TITULO Y
SUBTITULO:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
EDICION:_________________
(a partir e !a "#$)
LU%AR DE EDICION:______________________________________________________
EDITORIAL: ______________________________________________________________
A&O DE EDICION: _______________
NU'$ DE PA%INAS: ______________
LOCALI)ACION DE LA OBRA______________________________________________
E*E'PLO:
;ILLAR, A,0/!o$ (Coor$)$ Un ciclo de enseñanza reflexiva. Estrategia para el diseño
curricular."# e$ Bi!bao$ Ei.io,es me,sa<ero, 1229, 1"=p$
CAPITULO DE LIBRO
AUTOR:__________________________________________________________
APELLIDO (s), Nombre (s)
TITULO DEL
CAPITULO:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
TITULO DEL LIBRO >UE CONTIENE EL
CAPITULO:________________________________________________________________
EDICION:_________________
(a partir e !a "#$)
LU%AR DE EDICION:______________________________________________________
EDITORIAL: ______________________________________________________________
A&O DE EDICION: _______________
PA%INAS >UE CONTIENEN EL CAPITULO: pp$ ______________
SERIE O COLECCI(N Y NU'ERO: _________________________________________
LOCALI)ACION DE LA OBRA_____________________________________________
E*E'PLO:
'ARTINELLI, 'ar+a Teresa. ?Norma!i@a.i5, bib!io0rA6i.a?$ E, Manual para descripción
bibliográfica. "# e$ Sa, *os-, Costa Ri.a:OEA, I,stit/to I,terameri.a,o e Cie,.ias
A0r+.o!as, 1232$ pp$ 8BCB=$ (Do./me,ta.i5, e I,6orma.i5, A0r+.o!a7 89)$
ARTICULO DE RE;ISTA
AUTOR:___________________________________________________________________
APELLIDO (s), Nombre (s)
TITULO DEL
ARTICULO:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
TITULO DE LA RE;ISTA >UE CONTIENE EL
ARTICULO:________________________________________________________________
PAIS:_________________________________
DESCRIPCION :ISICA:_____ _______________
;o!$ No$ e reDista, :as.+./!o o -po.a$
PA%INAS >UE CONTIENEN EL ARTICULO: pp$ ______________
'ESES: _______________
A&O: _____________
LOCALI)ACION DE LA OBRA______________________________________________
E*E'PLO:
PI&A OSORIO, */a, ' E PONTON RA'OS, C!a/ia$ ?La e6i.ie,.ia termi,a! E s/
re!a.i5, .o, !a Dia a.a-mi.a?$ E, ReDista 'eFi.a,a e I,Desti0a.i5, E/.atiDa$ '-Fi.o
" (8): e,e$G</,$ 1223
TRABA*OS PUBLICADOS EN 'E'ORIAS$
AUTOR:___________________________________________________________________
APELLIDO (s), Nombre (s)
TITULO DEL TRABA*O PUBLICADO EN
'E'ORIAS:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
TITULO DE LA 'E'ORIA >UE CONTIENE EL TRABA*O
PUBLICADO:_______________________________________________________________
LU%AR DE EDICION:______________________________________________________
EDITORIAL: ______________________________________________________________
A&O DE EDICION: _______________
PA%INAS >UE CONTIENEN EL CAPITULO: pp$ ______________
SERIE O COLECCI(N Y NU'ERO: _________________________________________
LOCALI)ACION DE LA OBRA____________________________________________
E*E'PLO:
HOL%UIN AN%UIANO, Art/ro E RA'OS SALAS, */a, E,riI/e$ ?Est/io e! impa.to
e! pro0rama e Ri,.o,es e Le.t/ra e, ,iJos E ,iJas e es./e!as primarias e, So,ora?$ E,
lV Congreso Nacional de Investigación Educativa ( 1, 12237 '-ria, Y/.$)$ 'emorias$
'-Fi.o: UADY, 1223$ pp$ 1=C18$
DOCU'ENTOS TELE'ATICOS
AUTOR:___________________________________________________________________
APELLIDO (s), Nombre (s)
TITULO Y
SUBTITULO:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
LU%AR DE EDICION:______________________________________________________
EDITORIAL: ______________________________________________________________
A&O DE EDICION: _______________
CORREO ELECTRONICO DEL AUTOR:_____________________________________
URL:________________________________
:ECHA DE CONSULTA DEL DOCU'ENTO: ______________
TIPO DE SOPORTE: _________________________________________
E*E'PLO:
CUNHA, '/ri!o Bastos Da$ iblioteca digital! bibliograf"a internacional anotada KLe,
!+,ea M$ LBrasi!M$ m/ri!ob.N0/ara,E$ .p$/,b$br
Ottp:GGPPP$/,i.amp$brGb.GbibDirtGbiDirt8$Otm LCo,s/!ta: =3G1=G==M$
TESIS, TESINA, ESPECIALIDAD, ETC$
AUTOR:___________________________________________________________________
APELLIDO (s), Nombre (s)
TITULO Y
SUBTITULO:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
LU%AR DE EDICION:______________________________________________________
A&O EN >UE SE OBTU;O:____________________________________
NU'$ DE PA%INAS: ______________
NI;EL ACADE'ICO OBTENIDO:______________________________
INSTITUCION Y DEPENDENCIA >UE OTOR%A EL NI;EL
ACADE'ICO:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
NO'BRE DEL
ASESOR: __________________________________________________________________
APELLIDO (s), Nombre (s)$
LOCALI)ACION DE LA
OBRA:____________________________________________________________
E*E'PLO:
%ARCIA OL;ERA, %/i!!ermo, Educación a distancia. '-Fi.o, "===$ 8==p$ Tesis e
'aestr+a e, Bib!iote.o!o0+a$ UNA', :a./!ta e :i!oso6+a E Letras, DiDisi5, e Est/ios
e Pos0rao$
REPORTE DE IN;ESTI%ACION PUBLICADO O INTERNO
AUTOR:___________________________________________________________________
APELLIDO (s), Nombre (s)
TITULO Y
SUBTITULO:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
LU%AR DE EDICION:_______________________________________________________
INSTITUCION RESPONSABLE:
___________________________________________________________________________
A&O: _______________
NU'$ DE PA%INAS: ______________
SERIE O COLECCI(N Y NU'ERO: _________________________________________
NOTAS:___________________________________________________________________
LOCALI)ACION DE LA OBRA_____________________________________________
E*E'PLO$
NAU'IS PE&A, Cata!i,a$ Modelo para construir # evaluar tesauros en lengua española.
'-Fi.o: UNA', CUIB, "==1$ "= p$ Reporte e i,Desti0a.i5, i,ter,o$

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->