Está en la página 1de 4

Semafor

U normalnom razgovoru ili ak u dnevnim novinama ili nekim publikacijama rije


semafor predoava raskrije na kojem se obavlja regulacija prometa trobojnim
promjenljivim signalima (crveno, uto, zeleno).
Semafor odnosno semaforska instalacija je mnogo vie od toga i u svojem
najelementarnijem obliku sadri:

Semaforski ureaj
Semaforske stupove ili konzole
Semaforske laterne (promjenljivi znakovi)
Tri osnovna
dijela semafora:

1. Semaforski ureaj, 2. Konzola, 3. Semaforski stup, 4. Semaforska laterna


A u sloenijem semaforskom sustavu mogu jo biti detektori iliti senzori za detekciju
vozila.
Semaforski ureaj slui za upravljanje prometom. Suvremeni semaforski ureaji su
izraeni u mikroprocesorskoj tehnologiji i podravaju zadnje rijei informatike
tehnologije poput bluetooth, gps, wireless, usb pristupa. U sprezi s detektorima mogu
klasificirati vozila po duini, mjeriti brzinu, brojati promet Semaforski ureaji
komunikacijskim protokolima mogu se spajati u nadzorne centre te sa udaljene lokacije

mogue je upravljati njima.


Semaforski stupovi najee su visine 2.9 3.45 metra i postavljaju se u neposrednoj
blizini zaustavne linije ili pjeakog prijelaza. Konzole slue kao krak semaforskom
stupu da bi se omoguila montaa laterni iznad prometnog traka.
Portali su objekti koji slue za postavljanje semaforskih laterni i vertikalne signalizacije a
sastoje se od dva stupa meusobno spojena s konzolom.

Semaforski portal koji prelazi preko 3 prometne trake


Semaforske laterne su promjenljiva prometna svjetla. Izvode se kao halogena (arulja)
varijanta ili kao varijanta s led diodama. Led diode imaju daleko veu vidljivost na cesti i
tede elektrinu energiju.
Semaforske laterne se mogu podijeliti prema broju svjetala na:
- na trostruke,
- dvostruke i
- jednostruke
Trostruke i jednostruku laternu moete vidjeti na prvoj slici a na sljedeoj dvostruku
pjeaku laternu.

Dvostruka laterna za pjeaki prijelaz izraena LED tehnologiijom


Trostruke laterne se postavljaju za vozae i mogu biti izvedene kao laterne s punom
optikom i kao direkcione laterne. Laterna sa punom optikom nema oznaen obavezan
smjer kretanja vozilom to znai da su dozvoljeni svi smjerovi kretanja mogui ovisno o
konfiguraciji raskrija. Isto tako puna optika znai da vozilo nema osiguran slobodni
prolaz, odnosno mogue je da se u nekom od smjerova kretanja moe doi do kolizije s
vozilom iz drugog smjera. To je u 99% sluajeva kada vozilo iz sporednog smjera skree
ulijevo na glavnu prometnicu ili kada vozilo skree ulijevo.
Direkciona laterna ima iscrtane obavezne smjerove kretanja vozila. Direkciona laterna
znai siguran prolaz vozila u iscrtanim smjerovima bez mogunosti kolizije.
Jednostruka laterna izvodi se kao direkciona i postavlja se za lijeva ili desna skretanja.
Jednostruka laterna znai idi ako moe to znai da postoji mogua kolizija u veini
sluajeva za pjeacima.
Jedan od znaajnih elemenata u modernim semaforskim inatalacijama su detektori. U
prolosti su se koristili iskljuivo detektori u obliku induktivne detektorske petlje. To je
namotaj bakrene ice koja se postavlja u kolnik i na principu promjene induktiviteta
registrira kada vozilo proe preko nje. Ti detektori su jeftino i pouzdano rjeenje jer
imaju visoku preciznost i imaju mnoge mogunosti kao to su najava vozila, detekcija
prisutnosti vozila, brojanje prometa, klasifikacija vozila, mjerenje brzine. Negativna
strana induktivne detektorske petlje je potreba za rezanjem asfalta to za sobom povlai
potrebu za zaustavljanjem prometa na nekoliko sata ili dana.

Induktivne petlje
U posljednje vrijeme postavljaju se detektori ili bolje reeno senzori na principu
infracrvene zrake, doppler efekta, video detekcije, radar
Takve detektore dijelimo na:
- infracrveni detektori
- mikrovalni detektori
- radar detektori
- video detektori
Prednost gore navedenih detektora je da nije potrebno piliti asfalt to smanjuje trokove
zbog provoenja kabelske kanalizacije, ne stvaraju se guve zbog radova, lake je
zamjeniti takve detektore nego induktivnu petlju.
http://www.prometna-zona.com/gradski-infrastruktura-005semafor.php